PABIANICE NIE MUSZĄ BYĆ SYPIALNIĄ ŁODZI...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PABIANICE NIE MUSZĄ BYĆ SYPIALNIĄ ŁODZI..."

Transkrypt

1 PABIANICE NIE MUSZĄ BYĆ SYPIALNIĄ ŁODZI... Rozmowa z Dariuszem Wypychem kandydatem na Prezydenta Pabianic. Red. - Jest Pan jednym z najbardziej doświadczonych samorządowców naszego miasta. Proszę nam przedstawić swoją dotychczasową karierę w lokalnej polityce. D.W. - Początki mojego zaangażowania się w sprawy publiczne sięgają okresu studiów. Kiedy trafiłem na pierwszy rok historii na Uniwersytecie Łódzkim, złapałem kontakt z chłopakiem z Łodzi, który zajmował się kolportażem niezależnych wydawnictw. Byliśmy w jednej grupie na ćwiczeniach. Po kilku miesiącach zacząłem odbierać od niego prasę i książki wydawane w tzw. drugim obiegu, i przywoziłem je do Pabianic. Stworzyłem swoją grupę stałych odbiorców; kilku znajomych i kilka osób z rodziny. To wszystko skończyło się w połowie 1989 r., kiedy rozpoczęły się obrady okrągłego stołu. Byłem świadkiem likwidacji cenzury i początków wolności w sferze intelektualnej. To było niesamowite przeżycie. Cieszę się, że żyłem w takich czasach. Polska naprawdę zmieniała się radykalnie. Red. - Nie wszystko jednak szło wówczas we właściwym kierunku. D.W. - Tak, to prawda. Dlatego w 1990 r. poparłem Lecha Wałęsę w wyborach prezydenckich, ponieważ głosił on potrzebę przyśpieszenia pewnych zmian. Państwa, które rozpoczęły reformy ustrojowe później niż nasz kraj, wyprzedziły nas w wielu dziedzinach. Wydawało się, że Wałęsa da gwarancję takich reform. Niestety, bardzo szybko okazało się, że nie będzie zapowiedzianego przyśpieszenia a w wielu elementach nastąpiła wprost konserwacja starych struktur, które nie pasowały już do niepodległego państwa. Red. - Wtedy związał się Pan z braćmi Kaczyńskimi? D.W. - Tak. W 1990 roku należałem do grupy 12. osób, które założyły w Pabianicach Porozumienie Centrum. W tym ugrupowaniu pełniłem szereg różnych funkcji. Byłem nawet delegatem na Kongres Krajowy PC. Red. - Co Pana urzekło u braci-bliźniaków? D.W. - Kaczyńscy mówili o modernizacji Polski, ale przy zachowaniu tradycji narodowej i chrześcijańskiej. To mi odpowiada do dzisiaj. Budujmy nowe obiekty sportowe, ściągajmy kapitał, twórzmy nowe miejsca pracy i nowe technologie, ale pamiętajmy o prawdziwej sile każdego narodu i społeczeństwa tradycji, dzięki której będziemy szanowani w jednoczącej się Europie. Red. - W 1990 roku odbyły się również pierwsze wybory samorządowe. Brał Pan w nich udział? D.W. - Brałem, ale nie jako kandydat. Byłem wówczas na studiach i moje życie koncentrowało się na nauce. Zgłosiłem się do pabianickiego Komitetu Obywatelskiego Solidarność i pomagałem w kampanii tego ugrupowania. Zostałem redaktorem Biuletynu Informacyjnego KO Solidarność. Red. - Zatem pierwszy start w wyborach nastąpił później? D.W. - Tak, w 1994 r. Kilka ugrupowań centroprawicowych utworzyło Koalicję Prawicy Pabianickiej. Wprowadziliśmy kilku radnych do Rady Miasta, ale niestety ja nie zdobyłem mandatu. Zabrakło mi 10 (!!! ) głosów, aby zdobyć mandat. Co ciekawe gdybym go zdobył, odebrałbym mandat św. p. Jackowi Gryzlowi, który był wówczas wiceprezydentem. Kilka lat później, gdy razem pracowaliśmy w zarządzie powiatu, często wspominaliśmy tę sytuację z uśmiechem na ustach. Red.- Kiedy się udało zdobyć mandat? D.W. - Cztery lata później z drugim wynikiem w Pabianicach. Większe poparcie uzyskała jedynie p. Urszula Kraska. Startowałem wówczas z listy AWS. Po wyborach zostałem członkiem pierwszego w historii powiatu pabianickiego zarządu. Zajmowałem się tworzeniem miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, nadzorowałem Powiatowy Urząd Pracy i wydział spraw obywatelskich. Red. - Starostą był wówczas p. Jacek Gryzel z Unii Wolności. Jak się Panu układała współpraca? D.W. - Pana Jacka Gryzla poznałem wówczas nieco bliżej. Zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Miał olbrzymią wiedzę na temat samorządu, był obdarzony wysoką inteligencją i dobrymi

2 manierami. Bardzo go ceniłem, choć w wielu poglądach politycznych mieliśmy odmienne zdanie. On reprezentował nurt bardziej liberalny, a ja konserwatywny. Utrzymywaliśmy kontakt ze sobą po naszym odwołaniu, aż do niestety- przedwczesnej śmierci Jacka. Red. - Tworzył Pan od podstaw Starostwo Powiatowe w Pabianicach? D.W. - Tak, w latach Pamiętam pierwsze dni w Starostwie, kiedy nie było nawet krzeseł. To było niesamowite doświadczenie życiowe. Brałem udział w kolejnym historycznym momencie mojej ojczyzny w odbudowie samorządu szczebla powiatowego. W przypadku Pabianic miało to podwójne znaczenie, gdyż nigdy wcześniej nie istniał powiat pabianicki. Red. - W 2002 roku kolejny mandat? D.W. - Tak. Pewnie mało kto dzisiaj pamięta, że wówczas PiS zawiązał przedwyborcza koalicję z PO. Z naszej wspólnej listy do Rady Miasta weszło wówczas tylko dwóch radnych: ja oraz p. Krzysztof Habura. Obaj zostaliśmy wiceprzewodniczącymi rady. Współpraca między PO a PiS trwała pełne cztery lata. W czasie tej kadencji poznałem funkcjonowanie rady oraz gminy jako jednostki samorządu terytorialnego. Red. - Przechodził Pan poszczególne szczeble w samorządzie krok po kroku. Jednak to co najciekawsze dopiero nastąpiło po następnych wyborach? D.W. - Bez wątpienia tak to można ująć. Po pierwsze ucieszył mnie sukces PiS zdobyliśmy 8 mandatów do Rady Miejskiej. Nigdy wcześnie PiS nie miał takiej reprezentacji w samorządzie. Po drugie otrzymałem poparcie PiS, aby stanąć do konkursu na stanowisko wiceprezydenta. W moich planach nie brałem tego pod uwagę wcześniej. Zakładałem, że będę pracować w Radzie Miejskiej. Tymczasem konkurs zakończył się moim sukcesem i z dniem 1 lutego 2007 roku objąłem obowiązki zastępcy prezydenta ds. społeczno-edukacyjnych. Moje życie znalazło się na kolejnym zakręcie. Obowiązki te pełniłem do 30 kwietnia 2009 roku. Nie żałuję tej decyzji, ponieważ doświadczyłem pracy we władzy wykonawczej samorządu i dziś mogę powiedzieć, że jest to doświadczenie niesamowite. Red. - Co niesamowitego jest w takiej pracy? D.W. - To przede wszystkim możliwość realizowania swojej wizji miasta. Nauczyłem się również odpowiedzialności za decyzje podejmowane z pozycji wiceprezydenta. Red. - Jaką wizję Pan realizował? D.W. - Odpowiadałem za edukację, sport szkolny, kulturę, pomoc społeczną, politykę mieszkaniową i zarządzanie miejskimi nieruchomościami. Red. - To spory zakres obowiązków. D.W. - Jeden z radców Urzędu Miejskiego, kiedy przygotowywał zarządzenie Prezydenta o zakresie obowiązków, stwierdził, że nie pamięta, aby jakiś wiceprezydent w przeszłości miał ich aż tyle. Pracowałem bardzo ciężko, koncentrując się na pracy merytorycznej a nie na polityce. Ona była nie obecna aż do wiosny 2009 r., kiedy to w wyniku politycznej decyzji zostałem odwołany. Moje miejsce zajął przedstawiciel Platformy Obywatelskiej już bez procedury konkursowej. Red. - Wróćmy do realizowanej wizji... D.W. - W dziedzinie oświaty rozpocząłem bliską współpracę ze Starostwem Powiatowym. Ta współpraca musi być, ponieważ młodzi pabianiczanie kończą szkoły podstawowe i gimnazja, a później szkoły ponadgimnazjalne, najczęściej w Pabianicach. Musi być więc jakaś spójna korelacja między szkołami, podległymi dwóm różnym jednostkom samorządu. Włączyłem się bardzo aktywnie w tworzenie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Aż do odwołania byłem przewodniczącym Rady Społecznej PODN. Kiedy dokładnie zostałem odwołany z tej rady nie wiem. Prezydent Dychto nie poinformował mnie o tym. W moim okresie pojawiły się również pierwsze pieniądze na zajęcia pozalekcyjne, i rozpoczęły się prace nad potężnym wnioskiem Nie tylko kreda i tablica. Nie licząc tego dużego projektu, w czasie kiedy w Urzędzie Marszałkowskim dopiero zaczynały się prace nad zasadami przyznawania pieniędzy unijnych, udało mi się ściągnąć dla naszych szkół zł. na dodatkowe zajęcia - przede wszystkim sportowe i językowe. Jeśli chodzi o kulturę to postanowiłem wprowadzić Pabianice do kilku dużych projektów. Weszliśmy do Festiwalu Dialogu Czterech Kultur, Festiwalu Kolory Polski, rozpoczęliśmy współpracę z Narodowym Centrum Kultury, Instytutem Pamięci Narodowej,

3 nasz projekt Jesień Herbertowska został bardzo wysoko oceniony przez ministerstwo kultury. Z mojej inicjatywy nawiązaliśmy współpracę z Teatrem Nowym w Łodzi. Cieszyło mnie, że na każdym spektaklu był komplet publiczności. Niestety te wszystkie inicjatywy upadły po moim odejściu. Mam wrażenie, że dzisiaj mamy pustynię w wielu dziedzinach życia kulturalnego. Rozumiem, że można nie popierać moich działań, ale najgorsze dla miasta jest to, że w ostatnim czasie nie pojawiły się żadne inne inicjatywy. Red. - Zwłaszcza po odwołaniu dyrektora Żurawskiego? D.W. - Dyrektor Żurawski nie został odwołany z powodów złej działalności merytorycznej. Tak jak w moim przypadku, to również decyzja polityczna. Moim zdaniem Radosław Żurawski to jeden z najlepszych szefów MOK w całej historii tej instytucji. MOK nie tylko tętnił życiem, ale również przeprowadzono szereg remontów, np. odświeżono główną salę, powstała sala kameralna (galeria). Kilka lat temu, osobiście zajmował się również odbudową telewizji miejskiej. Bardzo blisko z nim współpracowałem. Red. - A działania w innych sektorach? D.W. - Jeśli chodzi o sport szkolny, to do największych swoich sukcesów zaliczam inicjatywę budowy dwóch boisk wielofunkcyjnych: przy Szkole Podstawowej nr 14 i Gimnazjum nr 3. Pomysł narodził się latem w 2008 roku, kiedy razem z p. Włodzimierzem Stawickim obejrzeliśmy dokładnie wszystkie boiska sportowe miejskich szkół. Pilotowałem wówczas organizację pierwszego Festiwalu Piłki Ręcznej. Red. - Jak Pan ocenia tę imprezę? D.W. - Nie uczestniczyłem w niej. Mimo że przez kilka miesięcy pracowałem przy organizacji festiwalu, nie zostałem zaproszony na jego rozpoczęcie. Ponieważ nie otrzymałem zaproszenia, wybrałem wyjazd wakacyjny z rodziną. Red. - Rozczarowało to Pana? D.W. - Nie. To jeden z przykładów, że nie tylko mnie odwołano, ale również podjęto próbę wyeliminowania mnie z życia publicznego naszego miasta. Takich przykładów mógłbym podać więcej. Red. - Co ze sportem wyczynowym? D.W. - Prezydent doszedł do wniosku, że powinien zajmować się nim koordynator ds. sportu. Było to również postulowane przez jedną z komisji Rady Miejskiej. Popierałem ten pomysł. Red. - I powołano koordynatora ds. sportu? D.W. - Powołanie obecnego koordynatora odbyło się w dziwnych okolicznościach. Został przeprowadzony konkurs, którego byłem przewodniczącym. Komisja składała się z przedstawicieli Urzędu Miasta oraz kilku radnych. Konkurs wygrała zupełnie inna osoba. Prezydent nie wziął pod uwagę decyzji komisji konkursowej i powołał obecnego koordynatora. Red. - Co z nieruchomościami i polityką mieszkaniową? D.W. - To jedna z najbardziej zaniedbanych dziedzin naszego miasta. W większości są to stare nieruchomości, które potrzebują dużych nakładów finansowych. Z grupą osób zajęliśmy się przede wszystkim opracowaniem nowych zasad przydziału mieszkań. Te, które były do tej pory opierały się na starych, archaicznych zasadach. Wydział Spraw Lokalowych przeprowadził również po raz pierwszy weryfikację kolejki. Uczestniczyłem w tym osobiście. To była gigantyczna praca, która trwała kilka miesięcy. Uporządkowaliśmy ten sektor. Wiele pozytywnych zmian przeprowadzono również w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, zwłaszcza po tym jak na jego czele stanął Jerzy Zalepa. Uporządkowaliśmy strukturę organizacyjną ZGM, przeprowadziliśmy kilka zmian personalnych, rozpoczęły się prace nad uporządkowaniem funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. To były wieloletnie zaniedbania, które zostały zlikwidowane. Red. - Ostatnio dużo mówi się o Miejskim Centrum Pomocy Społecznej. Ta jednostka również Panu podlegała. Jak Pan ocenia jej działalność? D.W. - W MCPS jest bardzo dobry zespół, który zajmuje się opracowywaniem wniosków i zdobywa dla naszego miasta pieniądze zewnętrzne. W tej działalności pabianicki MCPS odnosi duże sukcesy i jest szanowany w Ministerstwie Polityki Społecznej. Mogłem sam tego doświadczyć, kiedy w Warszawie odbierałem jedną z wielu nagród. Mógłbym nawet pokusić się o postawienie

4 tezy, że pewne pomysły rodem z Pabianic, są tak dobrze oceniane w Warszawie, że następnie stają się pomysłami realizowanymi w skali całego kraju. O nieprawidłowościach, o których pisała prasa lokalna nie chcę się wypowiadać, gdyż mam zbyt mało wiedzy na ten temat. Red. - Były jakieś sukcesy? D.W. - Oczywiście. Z tak dobrym zespołem udało nam się ściągnąć do Pabianic w 2007 roku zł., a w 2008 roku zł. dodatkowych pieniędzy na różne działania z zakresu polityki społecznej. Red. - Czy to wszystkie inicjatywy w jakie był Pan zaangażowany? D.W. - To tylko kluczowe kwestie. Mógłbym jeszcze wymienić : organizację koncertu Jacka Kowalskiego, spektakl w wykonaniu Jerzego Zelnika oraz Henryka Boukołowskiego, koncert kolęd w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej w Łodzi, zapraszanie do Pabianic wielu znanych ludzi ( np. Ireny Anders, ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego), przyjazd Teatru Polskiego z Wilna, grupy harcerzy polskich z Wileńszczyzny ( w ciągu kilku dni spotkali się z ok. tysiącem pabianickich uczniów ), organizację Dni Jana Pawła II oraz Dni Austrii, sprowadzenie wystawy z Wilna, w co była zaangażowana ambasada Litwy w Warszawie, zorganizowanie Festiwalu Teatru Ognia. Kilka tygodni przed moim odwołaniem zacząłem prace nad powołanie Rady Młodzieży przy Prezydencie. Każde gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna miała mieć swojego przedstawiciela w Radzie. Miało być to społeczne ciało, które doradzało by prezydentowi w kwestiach młodzieżowych. Po moim odwołaniu pomysł upadł, nikt go nie kontynuował. Byłem również zaangażowany w rozmowy dotyczące budowy nowego obiektu sportowego. Red.- W naszym mieście miał powstać nowy obiekt sportowy? Przecież temat ten pojawił się dopiero kilka tygodni temu. D.W. - Śmiać mi się chce, kiedy czytam, że ma powstać w Pabianicach nowa hala sportowa za trzydzieści kilka milionów złotych. Z tematem wychodzi się kilka tygodni przed wyborami, dlatego jest to typowa wyborcza kiełbasa. W połowie 2008 roku, nawiązałem kontakt z poznańską firmą Świtalski i Synowie, która chciała wybudować w naszym mieście nowy obiekt sportowy. Przez kilka miesięcy prowadziłem negocjacje. Były tak daleko posunięte, że zrobiliśmy nawet wstępny projekt rozmieszczenia tego obiektu. Była rozważana nowa hala wielofunkcyjna lub nowy basen. Firma chciała wybudować obiekt za swoje pieniądze, a miasto spłacałoby pewne koszty przez np. 20 lat. Obiektem miała zarządzać spółka z udziałem miasta i tej firmy. Byłoby to partnerstwo publiczno-prywatne. Tak przygotowany projekt przedstawiłem prezydentowi. Jesienią 2008 roku zorganizowałem przyjazd do Urzędu Miasta prezesa tej firmy. Odbyło się spotkanie z prezydentem, który przejął inicjatywę w tym temacie. Wkrótce okazało się, że cały projekt upadł. Do dzisiaj nie wiem dlaczego. Prezydent wycofał się z pomysłu. Red. - Tych inicjatyw było sporo. Kiedy Pan to wszystko realizował? D.W. - Ciężko pracowałem przez wiele godzin dziennie. Nie zajmowałem się polityką tylko pracą. Red. - W samorządzie nie ma polityki? D.W. - Powinno jej być jak najmniej. Jestem zwolennikiem szerokich koalicji w samorządach. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia do mojego odwołania. Praktycznie nie było opozycji. Wszyscy wspólnie pracowaliśmy dla miasta. Pod koniec kwietnia 2009 roku, wraz z moim odwołaniem radni PiS przestali być traktowani jako partnerzy. Zaczęły się klasyczne gierki polityczne i ataki na osoby, które były mniej lub bardziej związane z PiS. Zostaliśmy wykluczeni poza nawias głównych decyzji. Red. - Kandyduje Pan na Prezydenta Pabianic. Jaką politykę miejską będzie pan prowadził? D.W. - Kluczem do sukcesu jest współpraca między prezydentem i radnymi. Jeśli wygram wybory zaproponuję bardzo szeroką koalicję. Nie można odrzucać jakiegoś środowiska, tylko dlatego że ktoś ma takie a nie inne poglądy. Przecież zakładam, że każdemu radnemu zależy na sukcesie Pabianic. Moje strategiczne działania pójdą w następujących kierunkach: sprowadzenie inwestorów, którzy będą tworzyć nowe miejsca pracy, zatrzymanie odwiertów dla CO2, który ma być składowany w okolicach miasta, znalezienie inwestora strategicznego, który wesprze nasz szpital, rozpoczęcie prac nad wykorzystaniem największego naszego bogactwa, tj. wód termalnych, rozpoczęcie głębokiej reformy komunikacji w mieście. To są propozycje na wiele

5 lat do przodu. Red. - Chce Pan zreformować komunikację? D.W. - Tak, i to nie tylko działalność MZK. Chodzi o możliwość poruszania się po mieście różnymi środkami komunikacji. Jesteśmy np. miastem mało przyjaznym dla rowerów, mieszkańcy tłoczą się w wagonie tramwajowym, a ci, którzy korzystają z autobusów wiele czasu spędzają na przystankach. Jesteśmy świadkami stałej tendencji zmniejszania się ilości osób korzystających z komunikacji miejskiej. Red. - Jaką wizję Pabianic chciałby Pan zrealizować? D.W. - Pabianic, które nie będą sypialnią Łodzi.

Radlin: bal na Titanicu trwa

Radlin: bal na Titanicu trwa Materiał KW Stowarzyszenie Ruch Demokracji Lokalnej Radlin: bal na Titanicu trwa W lipcu Nowiny Wodzisławskie opublikowały raport miesięcznika Wspólnota odnośnie dochodów gmin w Polsce. W dochodach tych

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP SIGMAR GABRIEL ANDRZEJ SZEJNA PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość s. 3 AFERA podsłuchowa s. 12 Sprawa Chazana s. 5 Socjaldemokraci KKW SLD UP NR 8 - wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA Ogólnopolska Sieć Gazet Bezpłatnych Nowy Sącz Krynica Muszyna Stary Sącz Grybów Piwniczna NR 214 ROK

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

PART YCYPACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY. PRZYKŁAD. MŁODZIEżOWYCH RAD GMIN

PART YCYPACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY. PRZYKŁAD. MŁODZIEżOWYCH RAD GMIN PART YCYPACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY. PRZYKŁAD MŁODZIEżOWYCH RAD GMIN Aktywne uczestnictwo młodych w decyzjach i przedsięwzięciach na szczeblu lokalnym i regionalnym jest niezbędne, jeżeli chcemy budować

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Niezwykły produkt WSB-NLU. 20-lat WSB-NLU DOBRY

Niezwykły produkt WSB-NLU. 20-lat WSB-NLU DOBRY DOBRY A FOT. SŁAWOMIR SIKORA Niezwykły produkt WSB-NLU Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu stała się symbolem polskiego procesu transformacji. 20 lat temu postawiliśmy przed sobą

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

Henryk Słonina: W największej cenie: kreatywność

Henryk Słonina: W największej cenie: kreatywność miesięcznik samorządność/gospodarka/integracja europejska rok IX, nr 79/80, 15 czerwca-15 sierpnia 2009, cena - 10 zł ISSN 1730-7694 Henryk Słonina: W największej cenie: kreatywność OD REDAKCJI nr 79/80

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

GAZETA= USTROMSKA 10 LAT PO WYBORACH INTERNIŚCI W DĘBIE" ZJAZD. Nr 23 (460) 8 czerwca 2000 r. 1,50 zł ISSN 1231 9651

GAZETA= USTROMSKA 10 LAT PO WYBORACH INTERNIŚCI W DĘBIE ZJAZD. Nr 23 (460) 8 czerwca 2000 r. 1,50 zł ISSN 1231 9651 GAZETA= USTROMSKA ZJAZD Nr 23 (460) 8 czerwca 2000 r. 1,50 zł ISSN 1231 9651 10 LAT PO WYBORACH W niedzielę 28 maja z inicjatywy działaczy byłego Komitetu Obywatelskiego Solidarność" w Ustroniu uroczyście

Bardziej szczegółowo

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Na okładce: Anna Berezik, ATH Bielsko-Biała, złoty medal w slalomie AMP Foto Michał Szypliński skifoto.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Adres

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5. regionplus24.pl 1

Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5. regionplus24.pl 1 Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5 regionplus24.pl 1 redaktor naczelny Środowisko moją pasją...4 Piotr Szabelski Warto wspierać kulturę...6

Bardziej szczegółowo

Poznań ŹRÓDŁEM PRZEWAGI PIOTRA. Dossier. Budżet Poznania NAJSZTUBA DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW

Poznań ŹRÓDŁEM PRZEWAGI PIOTRA. Dossier. Budżet Poznania NAJSZTUBA DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW Numer 1 (5) 2010 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców Dossier PIOTRA NAJSZTUBA Budżet Poznania pod lupą DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW Poznań ŹRÓDŁEM PRZEWAGI Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński S zanowni Państwo! Splendor to przepych w pozytywnym znaczeniu, ale także okazałość, wspaniałość i blask. W języku łacińskim splendor znaczy błyszczeć. Nie mogliśmy wybrać chyba bardziej trafnego tytułu,

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo

Nr 10 12/2013. Mazowiecka Gazeta Platformy Obywatelskiej. Andrzej Halicki: Praca i Optymizm

Nr 10 12/2013. Mazowiecka Gazeta Platformy Obywatelskiej. Andrzej Halicki: Praca i Optymizm Nr 10 12/2013 Mazowiecka Gazeta Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki: Praca i Optymizm Spis treści Rada Krajowa PO 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Rada Krajowa PO wybrała zarząd partii Zjazd Regionu

Bardziej szczegółowo

Konkurencja. mnie napędza GŁOS BIZNESU. zmieniać, ale jak? PRAWO PRACY. DOSSIER Andrzej Wituski. FELIETONY Kaczmarek Krotoski Sulejewski WYWIAD NUMERU

Konkurencja. mnie napędza GŁOS BIZNESU. zmieniać, ale jak? PRAWO PRACY. DOSSIER Andrzej Wituski. FELIETONY Kaczmarek Krotoski Sulejewski WYWIAD NUMERU Numer 3 (12) 2011 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców / AKTUALNOŚCI / GMINA / / SAMORZĄDY / / GOSPODARKA / / NOWOŚCI / GŁOS BIZNESU PRAWO PRACY zmieniać, ale

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2022) 79. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 22 lutego 2011 r.

Zapis stenograficzny (2022) 79. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 22 lutego 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2022) 79. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 22 lutego 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Stan obecny oraz przyszłość

Bardziej szczegółowo