4. Zasady odbioru sygnału radiofonicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Zasady odbioru sygnału radiofonicznego"

Transkrypt

1 4. Zasady odbioru sygnału radiofonicznego 4.1. Schemat blokowy odbiornika radiofonicznego AM/FM proszczony schemat blokowy superheterodynowego odbiornika radiofonicznego do odbioru audycji monofonicznych i stereofonicznych nadawanych w zakresie KF (emisja z modulacją częstotliwości - FM) i audycji monofonicznych nadawanych w zakresie fal krótkich, średnich i długich (emisja z modulacją amplitudy AM) przedstawiono na rysunku 12. Określenie odbiornik superheterodynowy oznacza odbiornik z przemianą częstotliwości, która zapewnia łatwość uzyskania dobrych parametrów elektrycznych, takich jak czułość, selektywność i wierność odtwarzania przy dość prostej konstrukcji odbiornika. W odbiorniku radiofonicznym AM/FM oprócz układów zasilania i sterowania można wyróżnić tory sygnałowe: tor FM, tor AM, tor wzmacniania sygnałów m.cz. po detekcji AM lub FM. Tor FM jest to część odbiornika radiofonicznego, odpowiadająca za odbiór i przetwarzanie sygnałów radiofonicznych zmodulowanych częstotliwościowe, z zakresu KF. Ta część odbiornika składa się z następujących układów: głowicy KF zawierającej układy wejściowe, wzmacniacz wysokiej częstotliwości (w.cz.), mieszacz częstotliwości i heterodynę (generator lokalny), wzmacniacza pośredniej częstotliwości (p.cz.), detektora FM (demodulatora częstotliwości), dekodera stereofonicznego, układu automatycznej regulacji częstotliwości heterodyny (ARCz). W zależności od rodzaju odbieranej audycji (audycja monofoniczna lub stereofoniczna) na wyjściu toru FM otrzymuje się pojedynczy sygnał małej częstotliwości (m.cz.), będący repliką sygnału mikrofonowego ze studia nadawczego, lub dwa niezależne sygnały m.cz. (stereo), tj. sygnał foniczny kanału lewego (L) i sygnał foniczny kanału prawego (P). Sygnały m.cz. (mono lub stereo) sąnastęp-nic podawane do toru wzmocnienia odbiornika i po odpowiednim ich wzmocnieniu i ukształtowaniu pasma częstotliwości sterują głośnikami odbiornika, które odtwarzają audycję monofoniczną lub stereofoniczną. Tor AM jest to część odbiornika radiofonicznego odpowiadająca za odbiór i przetwarzanie sygnałów radiofonicznych zmodulowanych amplitudowo z zakresu fal krótkich, średnich i długich. Ta część odbiornika składa się z następujących układów: głowicy AM zawierającej obwody wejściowe, wzmacniacz wysokiej częstotliwości (w.cz.)j mieszacz częstotliwości i heterodynę, wzmacniacza pośredniej częstotliwości (p.cz.), detektora AM (demodulatora amplitudy), układu automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW). Niezależnie od zakresu odbieranych fal (krótkie, średnie i długie) na wyjściu toru AM otrzymuje się zawsze pojedynczy sygnał małej częstotliwości (sygnał foniczny), który po odpowiednim wzmocnieniu i ukształtowaniu pasma częstotliwości steruje głośnikami odbiornika. Tor wzmocnienia sygnałów małej częstotliwości jest to końcowa, wspólna dla toru FM i AM, część odbiornika radiofonicznego, która służy do odpowiedniego wzmocnienia i ukształtowania charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej sygnałów m.cz. z toru FM lub z toru AM. Tor wzmocnienia składa się ze wzmacniacza m.cz. (przedwzmacniacza), który umożliwia użytkownikowi odbiornika dokonywanie regulacji siły głosu i barwy dźwięku, oraz wzmacniacza mocy, wzmacniającego sygnał m.cz. do takiego poziomu, jaki jest niezbędny do optymalnego wysterowania głośników odbiornika. W zależności od konstrukcji odbiornika radiofonicznego tor wzmocnienia sygnału m.cz. może być wykonany w wersji monofonicznej lub w wersji stereofonicznej oraz może służyć do wzmacniania sygnałów fonicznych, pochodzących z różnych źródeł zewnętrznych, takich jak mikrofon, gramofon, magnetofon itp. kłady elektroniczne, wchodzące w skład toru FM, toru AM i toru wzmocnienia sygnałów m.cz., są zasilane odpowiednimi napięciami

2 stałymi wytwarzanymi przez zasilacz sieciowy odbiornika. Przełączanie zakresów radiowych, strojenie i programowanie stacji radiowych, regulacja siły głosu i barwy dźwięku, przełączanie źródeł sygnałów m.cz. itp. odbywa się za pomocą układów sterowania odbiornika, których konstrukcja i zasada działania zależą od rodzaju, przeznaczenia i klasy odbiornika. Rys. 12. proszczony schemat odbiornika radiofonicznego AM/FM 4.2. Ogólna zasada działania odbiornika radiofonicznego AM/FM Warunkiem prawidłowego odbioru stacji radiowych z zakresu KF FM i z zakresu AM (fale krótkie, średnie i długie) przez odbiornik radiofoniczny AM/FM (rys. 12) jest podłączenie do jego wejść antenowych anten odbiorczych o wymaganych parametrach i konstrukcji, tj. anteny KF FM i anteny AM. W antenie odbiorczej (KF lub AM) indukują się sygnały radiofoniczne wysokiej częstotliwości, pochodzące z różnych stacji nadawczych, w zasięgu których znajduje się antena. Podczas odbioru stacji radiowych z zakresu KF FM sygnały w.cz. odbierane przez antenę KF są podawane do obwodów wejściowych umieszczonych na wejściu głowicy KF. Obwody wejściowe są to przestrajane filtry rezonansowe LC, których zadaniem jest wstępne wydzielenie sygnału użytecznego w.cz. (sygnału wybranej stacji radiowej) spośród wszystkich sygnałów wy indukowanych w antenie. Wstępnie wydzielony przez obwody wejściowe sygnał użyteczny w.cz. (na rys. 12 sygnał użyteczny oznaczono symbolem f s ) jest następnie wzmacniany przez wzmacniacz w.cz. głowicy KF o dużym wzmocnieniu mocy i małych szumach własnych, co poprawia właściwości szumowe odbiornika. Na wyjściu wzmacniacza w.cz., który jest najczęściej wzmacniaczem j c dno stopniowym w konfiguracji OB (wspólna baza), jest umieszczony filtr pasmowy, który przy dostrajaniu odbiornika do wybranej stacji radiowej z zakresu KF FM jest przestrajany współbieżnie z obwodami wejściowymi i heterodyną za pomocą diod pojemnościowych (warikapów). Po wzmocnieniu sygnału użytecznego w.cz. jest on podawany do stopnia przemiany częstotliwości, złożonego z mieszacza częstotliwości i hetero-dyny, nazywanej generatorem lokalnym głowicy KF. Zadaniem stopnia przemiany częstotliwości jest przemiana częstotliwości odebranego sygnału użytecznego w.cz. (f s ) na inną, niższą

3 częstotliwość, zwaną częstotliwością pośrednią, która jest wyrażona wzorem: f p.cz. = f H - f S =10,7 MHz, f p.cz. - częstotliwość pośrednia, f H - częstotliwość heterodyny, - częstotliwość sygnału użytecznego w.cz. f S Wartość pośredniej częstotliwości (f p.cz. ) jest zawsze stała i nie zależy od częstotliwości sygnału użytecznego w.cz., tzn. od częstotliwości odbieranej stacji radiowej. Dla zakresu KF FM wartość częstotliwości pośredniej wynosi 10,7 MHz (f p.cz. =10,7 MHz). Warunkiem poprawnej przemiany częstotliwości, czyli prawidłowego dostrojenia głowicy KF do wybranej stacji radiowej, jest współbieżne przestrojenie filtrów rezonansowych w obwodach wejściowych, obwodów rezonansowych filtra pasmowego wzmacniacza w.cz. i obwodów rezonansowych heterodyny. Przy zachowaniu powyższego warunku i stabilnej pracy heterodyny (stałość częstotliwości) na wyjściu głowicy KF otrzymuje sią stabilny sygnał o pośredniej częstotliwości f p.cz. = 10,7 MHz, który jest podawany dalej do wejścia wzmacniacza pośredniej częstotliwości w torze FM. Należy dodać, że w czasie przemiany częstotliwości sygnału fonicznego w.cz. nie może następować zmiana lub zniekształcenia sygnału fonicznego m.cz. zawartego w sygnale zmodulowanym w.cz. poddawanym przemianie. Sygnał użyteczny po przemianie częstotliwości (f p.cz. ) jest nadal sygnałem zmodulowanym częstotliwościowo, który zawiera w sobie przesyłaną informację, tj. sygnał foniczny. Dzięki zastosowaniu przemiany częstotliwości, wzmacniacz pośredniej częstotliwości, który wzmacnia sygnał p.cz. z wyjścia głowicy KF, ma stałą konstrukcję, tzn. nie zawiera obwodów rezonansowych, które muszą być przestrajane przy zmianie stacji radiowej. Na ogół dwu- lub trzystopniowy, selektywny wzmacniacz p.cz. jest zaprojektowany i zestrojony w taki sposób, aby przenosił z odpowiednio dużym wzmocnieniem tylko pasmo sygnału użytecznego wybranej stacji radiowej, a sygnały niepożądane, szczególnie sygnały sąsiednich stacji radiowych, tłumił na wymaganym poziomic, zapewniając tym samym wymaganą sclektyw-ność odbiornika radiofonicznego. Wymagany kształt charakterystyki amplitudowoczęstotliwościowcj wzmacniacza p.cz. wypracowują odpowiednio zestrojone filtry pasmowe p.cz., stanowiące jego obciążenie. We współczesnych odbiornikach radiofonicznych rolę filtrów p.cz. w torze FM pełnią filtry piezoceramiczne częstotliwości środkowej 10,7 MHz, zapewniające zachowanie stałej wartości częstotliwości pośredniej f p.cz. = 10,7 MHz. Wobwodzie wzmacniacza p.cz. w torze FM dodatkowo są umieszczone układy automatycznych regulacji ARCz i ARW, zapewniające prawidłowy odbiór wybranej stacji radiowej przy samoistnych zmianach częstotliwości heterodyny i zmianach poziomu sygnału w.cz. na wejściu antenowym głowicy KF. Zasadę działania tych układów opisano w rozdz. 6. Odpowiednio wzmocniony i ukształtowany w paśmie sygnał p.cz. jest podawany do detektora częstotliwości, w którym następuje wydzielenie z sygnału zmodulowanego p.cz. sygnału małej częstotliwości, tj. sygnału fonicznego. W odbiornikach starszego typu rolę detektora FM pełnił zazwyczaj dyskryminator częstotliwości, a w odbiornikach obecnie produkowanych do detekcji FM stosuje sią tzw. detektory koincydencyjne. W razie odbioru audycji monofonicznych, na wyjściu detektora FM otrzymuje się pojedynczy sygnał foniczny (m.cz.), który jest odzwierciedleniem sygnału mikrofonowego ze studia nadawczego. Podczas odbioru audycji stereofonicznych, na wyjściu detektora FM pojawia się złożony sygnał stereofoniczny, który jest podawany na wejście dekodera stereofonicznego. Wskutek zdekodowania złożonego sygnału stereofonicznego, na wyjściach dekodera otrzymuje się dwa niezależne sygnały foniczne (stereo), które sterują przedwzmacniaczem stcreofonicznym m.cz. Sygnał stereofoniczny m.cz., złożony z sygnału fonicznego kanału lewego (L) i sygnału fonicznego kanału prawego (P), po wstępnym wzmocnieniu i ukształtowaniu charakterystyki amplitudo woczęstotliwościowej we wzmacniaczu m.cz., jest wzmacniany przez stereofoniczny wzmacniacz mocy do takiego poziomu, który zapewnia optymalne wysterowanie głośników odbiornika, tj. głośnika kanału lewego (L) i głośnika kanału prawego (P). Podczas odtwarzania audycji monofonicznych głośniki obu kanałów są sterowane jednym i tym samym sygnałem fonicznym, otrzymanym wskutek detekcji częstotliwościowej sygnału audycji monofonicznej. Budową i zasady

4 dekodowania złożonego sygnału stereofonicznego, który występuje przy odtwarzaniu audycji stereofonicznych, opisano w rozdz. 7 i 8. Podczas odbioru stacji z zakresu fal krótkich, średnich lub długich sygnały w.cz. odbierane przez antenę AM są podawane na wejście głowicy AM, w której, podobnie jak w głowicy KF, następuje wydzielenie sygnału użytecznego w.cz. wybranej stacji radiowej, wzmocnienie i przemiana częstotliwości tego sygnału na częstotliwość pośrednią ( f p.cz. ), której wartość jest stała i dla zakresu AM wynosi f p.cz. = 465 khz. Należy przy tym podkreślić, że zarówno układ elektryczny, jak i zasada działania głowicy AM są takie same, jak głowicy KF, z tą różnicą, że głowica AM pracuje przy znacznie niższych częstotliwościach niż głowica KF. Jeżeli głowica AM jest poprawnie dostrojona do częstotliwości wybranej stacji radiowej, to na jej wyjściu otrzymuje się stabilny sygnał o częstotliwości pośredniej f p.cz. = 465 khz, który jest następnie wzmacniany selektywnie przez wzmacniacz pośredniej częstotliwości w torze AM. Wzmocnienie wzmacniacza p.cz. rnusi być tak dobrane, aby detekcja amplitudowa sygnału p.cz. była liniowa. Odpowiednio wzmocniony i ukształtowany w paśmie sygnał p.cz. jest następnie podawany do detektora amplitudowego, w którym następuje wydzielenie z sygnału zmodulowanego p.cz. sygnału małej częstotliwości, tj. sygnału fonicznego. Do detekcji amplitudowej sygnału w torze AM najczęściej stosuje się proste układy z diodą detekcyjną, np. szeregowy detektor diodowy. Sygnał foniczny otrzymany w wyniku detekcji AM jest podawany bezpośrednio do wejścia wzmacniacza m.cz. i po odpowiednim wzmocnieniu przez wzmacniacz mocy steruje głośnikami odbiornika. Prawidłową pracę toru AM zapewnia układ automatycznej regulacji wzmocnienia, który utrzymuje stały poziom sygnału m.cz. na wejściu wzmacniacza m.cz., niezależnie od zmian poziomu sygnału w.cz. na wejściu głowicy AM. 5. Podstawowe parametry odbiorników radiowych 5.1. Czułość i selektywność Właściwości każdego odbiornika radiowego opisuje się przez określenie jego czułości, selektywności i wierności odtwarzania. Czułość odbiornika jest to zdolność do odbierania możliwie słabych sygnałów radiowych wysokiej częstotliwości. Miarą tej czułości jest poziom sygnału na wejściu antenowym odbiornika (napięcie w.cz.) lub natężenie pola elektromagnetycznego w miejscu odbioru. Natężenie to zapewnia uzyskanie takich żądanych parametrów na wyjściu głośnikowym, jak moc wyjściowa P i stosunek sygnału do szumu (S/N). W praktyce określa się tzw. czułość użytkową odbiornika. Czułość użytkowa jest to taki najmniejszy poziom sygnału w.cz. na wejściu antenowym, który na wyjściu odbiornika daje moc wyjściową-p = 500 mw, a stosunek S/N wynosi 20 db dla zakresu AM i 26 db dla zakresu FM. Przy pomiarze czułości użytkowej na wejście antenowe podaje się sygnał zmodulowany w.cz. o następujących parametrach: dla zakresu AM: modulacja amplitudy z głębokością 30% (m = 30%), sygnał modulujący m.cz. o częstotliwości l khz (f mod = l khz), dla zakresu FM: modulacja częstotliwości z dewiacją f = 15 khz, sygnał modulujący m.cz. o częstotliwości l khz (f mod = l khz). Pomiaru czułości użytkowej metodą przybliżoną dokonuje się w układzie pomiarowym przedstawionym na rysunku 13. Pomiar czułości użytkowej na zakresie AM metodą przybliżoną Przez antenę sztuczną podajemy na wejście antenowe odbiornika sygnał w.cz. z generatora sygnałowego z zakresu np. fal średnich, o częstotliwości f mod = l MHz, zmodulowany amplitudowo sygnałem m.cz. o częstotliwości f mod = l khz z głębokością modulacjim = 30%. stawiając poziom sygnału zmodulowanego z generatora na wartość 100 mv, dostrajamy odbiornik na zakresie fal średnich do częstotliwości sygnału

5 zmodulowanego zgodnie z instrukcją producenta, np. przy użyciu optycznego wskaźnika dostrojenia lub na minimum zniekształceń nieliniowych na wyjściu odbiornika. Po dokładnym dostrojeniu odbiornika, ustawiamy w generatorze taki poziom sygnału zmodulowanego ( w.cz. ), aby miernik mocy wyjściowej wskazywał moc normalną P = 500 mw, a stosunek mocy sygnału użytecznego do mocy szumów własnych wynosił 20 db. Rys. 13. Schemat blokowy układu do pomiaru czułości użytkowej metodą przybliżoną Stosunek mocy sygnału użytecznego do mocy szumów własnych odbiornika wyznacza się, na podstawie wskazań miliwoltomierza na wyjściu odbiornika, ze wzoru: S n = 20 log [ db], N n - wartość stosunku mocy sygnału do mocy szumów [db], S - napięcie sygnału użytecznego [mv] zmierzone miliwoltomierzem na wyjściu odbiornika przy wysterowaniu sygnałem zmodulowanym; N - napięcie szumów własnych [mv] zmierzone miliwoltomierzem na wyjściu odbiornika przy wysterowaniu sygnałem niemodulowanym, tj. przy wyłączonej modulacji (m = 0%). Dobrany w opisany sposób poziom zmodulowanego sygnału wejściowego w.cz., dla którego na wyjściu odbiornika otrzymuje się normalną moc wyjściową P = 500 mw i stosunek mocy sygnału użytecznego do mocy szumów n = 20 db, stanowi czułość użytkową odbiornika na zakresie AM dla fal średnich. Analogicznie wyznacza się czułość dla fal długich i krótkich, zmieniając odpowiednio częstotliwość sygnału zmodulowanego: dla fal długich f S = 0,200 MHz i dla fal krótkich f S = 9,600 MHz. Pomiar czułości użytkowej na zakresie FM metodą przybliżoną Pomiar czułości na zakresie FM wykonuje się w tym samym układzie i taką samą metodą, jak dla zakresu AM. Na wejście antenowe odbiornika podajemy sygnał w.cz. o częstotliwości f S = 98,00 MHz (CCIR), zmodulowany częstotliwościowe sygnałem modulującym f mod = l khz z dewiacją f = 15kHz. stawiając poziom sygnału zmodulowanego z generatora na wartość w.cz. 7 µv, dostrajamy odbiornik na zakresie FM do częstotliwości sygnału zmodulowanego w taki sam sposób, jak przy pomiarze czułości na zakresie AM. Po dokładnym dostrojeniu odbiornika, ustawiamy taki poziom sygnału zmodulowanego ( w.cz. ) z generatora, dla którego na wyjściu odbiornika wystąpi normalna moc wyjściowa P wy = 500 mw, a stosunek mocy sygnału użytecznego do mocy szumów będzie miał wartość n = 26 db. Dobrany w taki sposób poziom sygnału zmodulowanego w.cz. stanowi czułość użytkową odbiornika na zakresie FM.

6 waga: Warunki pomiarowe, parametry sygnalów pomiarowych i dokładne metody pomiaru czułości użytkowej oraz innych parametrów elektrycznych odbiorników radiofonicznych AM i FM zawierają Polskie Normy PN-73/T-04500, arkusze Selektywność odbiornika jest to zdolność odbiornika do wybierania sygnału pożądanego (użytecznego) spośród wszystkich sygnałów wyindukowanych w antenie odbiorczej. Selektywność jest pojęciem szerokim i uwzględnia tłumienie wszelkich sygnałów zakłócających, mających wpływ na wierność odtwarzania. Wartość selektywności określa się na podstawie charakterystyki przenoszenia toru w.cz. odbiornika (wzmacniacz w.cz., mieszacz częstotliwości) oraz wzmacniacza p.cz., który ma główny wpływ na selektywność. Rozróżnia się selektywność dla małych i dużych odstrojeń. Selektywność dla małych odstrojeń określa się jako tłumienie sygnałów niepożądanych o częstotliwościach zbliżonych do częstotliwości sygnału odbieranej stacji radiowej. Liczbową miarą selektywności jest selektancja określana przy odstrojeniu odbiornika o j eden kanał radiowy (rys. 14): 0 S = 20log [ db], napięcie przy częstotliwości środkowej f 0, 1 - napięcie przy odstrojeniu o jeden kanał od częstotliwości f 0. Rys. 14. Przebieg napięcia w.cz. przy odstrajaniu się o jeden kanał na zakresie AM Dla odbiorników AM selektancja jest określana przy odstrojeniu o ±9 khz od częstotliwości środkowej f 0 i jest oznaczana jako S 9. Dla odbiorników FM selektancja jest określana przy odstrojeniu o ± 300 khz od częstotliwości środkowej f 0 i jest oznaczana jako S 300. Tak określaną selektancję należy rozumieć jako wartość tłumienia sygnałów niepożądanych w [db]. Selektywność dla dużych odstrojeń określa sięjako tłumienie sygnałów niepożądanych o częstotliwościach określonych wzorem: k f H f p. cz. f = ±, m - częstotliwość heterodyny, f H f p.cz. - częstotliwość pośrednia, k - rząd harmonicznej f H, m = l, 2, 3 - rząd nieliniowości elementu. Selektywność dla dużych dostrojeń dotyczy głównie tłumienia sygnałów lustrzanych f L (f L =f S + 2f p.cz. ) i sygnałów o częstotliwości pośredniej (tzw. przeniki sygnału p.cz.). Wartość tłumienia tych sygnałów określają wzory: 0 0 Tp. cz. = 20log L = db p. cz. [ db], T 20log [ ]. L Im większa wartość tłumienia sygnałów niepożądanych, tym lepsza selektywność Pasmo przenoszenia, zniekształcenia liniowe i nieliniowe, dynamika Parametry te decydują o wierności odtwarzania odbiornika, rozumianej jako jego zdolność do możliwie niezniekształconcgo odbioru sygnałów. W odbiornikach stereofonicznych dodatkowo na wierność odtwarzania ma wpływ tłumienie przesłuchu między kanałami (tzw. separacja kanałów). Pasmo przenoszenia (ang.freguency response) jest to przedział częstotliwości, wewnątrz którego wszystkie sygnały są przenoszone przez dany układ z założoną równomiernością. Granice pasma, określone przez dolną i górną częstotliwość graniczną, wyznacza się przy spadku mocy sygnałów o 3

7 db w odniesieniu do mocy sygnału o częstotliwości l khz. Dla zakresu AM pasmo przenoszenia na poziomie -3 db wynosi od 40 Hz do 4,5 khz (rys. 15a). Dla zakresu FM pasmo przenoszenia na poziomie -1,5 db wynosi od 40 Hz do 12,5 khz (rys. 15b). Rys. 16. Przykład zniekształceń liniowych polegających na nieprawidłowym wzmacnianiu sygnałów o częstotliwości powyżej 10 khz Rys. 15. (a) Pasmo przenoszenia sygnału użytecznego m.cz. na zakresie AM Rys. 15. (b) Pasmo przenoszenia sygnału użytecznego m.cz. na zakresie FM f d - dolna częstotliwość graniczna, f g - górna częstotliwość graniczna, pasmo przenoszenia B=f g - f d [khz] Zniekształcenia liniowe (ang. linear distortion} są to zniekształcenia amplitudy sygnału polegające na tym, że sygnały z pasma użytecznego są wzmacniane nierównomiernie, np. sygnały o większych częstotliwościach są wzmacniane mniej niż sygnały o małych częstotliwościach (rys. 16). Liczbowo, zniekształcenia liniowe są określane jako stosunek odchylenia od średniego przebiegu sygnału w paśmie przenoszenia wyrażony w decybelach. Zniekształcenia liniowe są często nazywane zniekształceniami amplitudowymi lub zniekształceniami charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej. Zniekształcenia liniowe ograniczają pasmo sygnału użytecznego. Przyczyną zniekształceń liniowych jest niedoskonałość elementów i układów elektronicznych, np. mikrofonów, głośników, wzmacniaczy. Zniekształcenia nieliniowe (ang. nonlinear distortion) są to zniekształcenia polegające na pojawianiu się w paśmie sygnałów wyjściowych, sygnałów o pewnych częstotliwościach, których nie było w paśmie fonicznym sygnałów wejściowych. Wśród zniekształceń nieliniowych rozróżnia się zniekształcenia: - harmoniczne (ang. harmonie distortion), - intermodulacyjne (ang. intermodulation distortion), - przejściowe TIM (ang. transient intermodulation distortion). Zniekształcenia harmoniczne polegają na pojawianiu się w paśmie sygnałów wyjściowych, sygnałów będących wielokrotnościami częstotliwości sygnałów z pasma wejściowego, np. 2f, 3f itd., natomiast zniekształcenia intermodulacyjne dotyczą pojawiania się sygnałów o częstotliwościach równych sumie lub różnicy częstotliwości sygnałów z pasma wejściowego, np. f 1 + f 3, f 3 f 2. Zniekształcenia TIM sązwiązane ze zbyt szybką dla danego urządzenia zmianąnatężenia sygnału wejściowego. Zniekształcenia TIM mogą powstawać np. przy odtwarzaniu sygnału z fonodysku CD o dużej chwilowej dynamice. Dynamika (ang. dynamics) jest wyrażana jako stosunek największego do najmniejszego ciśnienia akustycznego wyraźnie dającego się słyszeć sygnału (tonu). Dynamikę podaje się w decybelach. W urządzeniach elektroakustycznych słyszalność najcichszego sygnału, a więc dynamiką, ogranicza od dołu" szum urządzenia, natomiast przyczyną ograniczeń dynamiki od góry" jest niedoskonałość materiałów stanowiących nośniki dźwięku. Przykładowo, dynamika płyty CD wynosi ok. 90 db, płyty

8 gramofonowej db. O dynamice danego urządzenia decyduje stosunek mocy sygnału użytecznego do mocy szumu powstającego w urządzeniu (S/N ang. Signal/Noise). Tłumienie przesłuchu (ang. cross talk damping) jest określane dla urządzeń Hi-Fi stereo i stanowi miarę elektrycznego rozdzielenia kanałów. Opisuje sieje liczbowo w decybelach, jako stosunek napięcia sygnału w pierwszym kanale maksymalnie wysterowanym do napięcia zmierzonego w drugim, nie wysterowanym sygnałem kanale. Dla wzmacniacza stereofonicznego tłumienie przesłuchu przy sygnale l khz wynosi np. 40 db, a w zakresie częstotliwości od 250 Hz do l0khz -30dB. 6. Automatyczne regulacje w odbiorniku radiowym Automatyczne układy regulacyjne w odbiorniku radiowym mają zapewnić wysoką jakość odtwarzanego dźwięku przy zmianach poziomu sygnału w.cz. na wejściu antenowym odbiornika oraz przy zmianach częstotliwości heterodyny. Zmiany sygnału odbieranego przez antenę najczęściej są spowodowane zanikami sygnału dochodzącego do anteny, interferencją fal odbitych i fali bezpośredniej, zakłóceniami zewnętrznymi itp., natomiast zmiany częstotliwości heterodyny najczęściej są spowodowane wpływem temperatury, zmianą napięcia zasilania lub starzeniem się elementów układu głowicy w.cz. W skład automatycznych układów regulacji wchodzą: układ ARW automatyczna regulacja wzmocnienia, układ ARCz automatyczna regulacja częstotliwości heterodyny. kład ARW kład ARW stanowi zamkniętą pętlę sprzężenia zwrotnego w torze wzmocnienia odbiornika i ma na celu utrzymywanie stałego poziomu sygnału m.cz., sterującego wzmacniaczem mocy, niezależnie od zmian poziomu sygnału w.cz. na wejściu antenowym odbiornika, sygnał regulacyjny ARW wypracowany przez układ ARW oddziałuje na wzmocnienie wzmacniacza w.cz. i wzmacniacza p.cz. w taki sposób, aby przy wzroście sygnału na wejściu antenowym nic dopuścić do przestcrowania wyżej wymienionych wzmacniaczy, które powodowałoby zniekształcenia odtwarzanego dźwięku. Wzrost sygnału wejściowego w.cz. występuje najczęściej przy odbiorze bliskich stacji radiowych, gdzie natężenie pola elektromagnetycznego jest nawet kilkaset razy większe niż przy odbiorze stacji odległych. kład ARW jest stosowany głównie w torze AM odbiornika. W torze FM rolę układu ARW odgrywa ogranicznik amplitudy we wzmacniaczu p.cz. Zapobiega on nadmiernemu wzrostowi amplitudy sygnału zmodulowanego, gdy dochodzi do przcsterowania odbiornika. Oczywiście sygnał ograniczony amplitudowo nie ulega wówczas zniekształceniu, gdyż w torze FM informacja jest zawartaw zmianach częstotliwości sygnału w.cz,, a nie w zmianach jego amplitudy, tak jak w torze AM, gdzie stosuje się modulację amplitudy. kład ARCz Warunkiem poprawnego odbioru stacji radiowych pracujących w zakresie KF jest współbieżne przestrajanie rezonansowych obwodów wejściowych, obwodów wzmacniacza w.cz. i obwodów heterodyny, tak aby w każdej chwili odbioru był spełniony warunek: f p.cz. = 10,7 MHz = f H f S, f H - częstotliwość heterodyny przypisana danej stacji radiowej, f S - częstotliwość sygnału nośnego w.cz. danej stacji radiowej. Jeżeli heterodyna odstraja się (w dół lub w górę) w czasie odbioru stacji lub jeśli odbiornik jest niedokładnie dostrojony, to warunek powyższy nie jest spełniony, czyli/ cz # 10,7 MHz. Odstrojenie heterodyny powoduje zniekształcenia odtwarzanego dźwięku. Zadaniem układu ARCz (rys. 17) jest utrzymywanie dostrojenia odbiornika do wybranej przez użytkownika stacji, niezależnie od zmian częstotliwości heterodyny, oraz zmniejszanie do minimum niedokładności dostrojenia odbiornika do stacji przy strojeniu ręcznym.

9 Rys. 17. Schemat blokowy układu ARCz: sygnał regulacyjny ARCz, tzw. sygnał błędu dostrojenia heterodyny Idea działania układu ARCz Wzmacniacz selektywny o częstotliwości środkowej f= 10,7 MHz wydziela sygnał p.cz. o częstotliwości 10,7 MHz, który występuje przy dokładnym dostrojeniu odbiornika do stacji (dostrojenie heterodyny do wymaganej częstotliwości). Sygnał ten jest następnie podawany do dyskryminatora częstotliwości zestrojonego na częstotliwość/ cz = 10,7 MHz. W przypadku odstrojenia się heterodyny (lub niedokładnego dostrojenia odbiornika), częstotliwość sygnału na wejściu dyskryminatora częstotliwości (detektora częstotliwości) jest różna od 10,7 MHz, co powoduje, że wytwarza on sygnał regulacyjny (sygnał błędu) w postaci napięcia stałego, oddziałujący na obwody strojenia heterodyny (diody pojemnościowe). Wartość i znak sygnału regulacyjnego AL/ są takie, że powodują przestrojcnie heterodyny do pierwotnej częstotliwości, jaka była przed jej samoczynnym odstroje-niem. Prawidłowe dostrojenie heterodyny zapewnia spełnienie warunku poprawnego odbioru stacji, czyli f H f S = f p.cz. = 10,7 MHz. Podczas strojenia odbiornika układ ARCz należy wyłączyć i włączyć go dopiero po dostrojeniu do stacji. W obecnie produkowanych odbiornikach radiowych układy ARW i ARCz stanowią wewnętrzną strukturę układów scalonych stosowanych do budowy wzmacniacza p.cz.

06 Tor pośredniej częstotliwości, demodulatory AM i FM Pytania sprawdzające Wiadomości podstawowe Budowa wzmacniaczy pośredniej częstotliwości

06 Tor pośredniej częstotliwości, demodulatory AM i FM Pytania sprawdzające Wiadomości podstawowe Budowa wzmacniaczy pośredniej częstotliwości 06 Tor pośredniej częstotliwości, demodulatory AM i FM Pytania sprawdzające 1. Jakie są wymagania stawiane wzmacniaczom p.cz.? 2. Jaka jest szerokość pasma sygnału AM i FM? 3. Ile wynosi częstotliwość

Bardziej szczegółowo

07 Odbiór sygnału radiowego, głowica AM i FM. Pytania sprawdzające 1. Jakie rozróżnia się zakresy częstotliwości dla sygnałów radiowych? 2.

07 Odbiór sygnału radiowego, głowica AM i FM. Pytania sprawdzające 1. Jakie rozróżnia się zakresy częstotliwości dla sygnałów radiowych? 2. 07 Odbiór sygnału radiowego, głowica AM i FM. Pytania sprawdzające 1. Jakie rozróżnia się zakresy częstotliwości dla sygnałów radiowych? 2. Na jakich zakresach radiowych stosowana jest modulacja AM? 3.

Bardziej szczegółowo

Odbiorniki superheterodynowe

Odbiorniki superheterodynowe Odbiorniki superheterodynowe Odbiornik superheterodynowy (z przemianą częstotliwości) został wynaleziony w 1918r przez E. H. Armstronga. Jego cechą charakterystyczną jest zastosowanie przemiany częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Lekcja 19. Temat: Wzmacniacze pośrednich częstotliwości.

Lekcja 19. Temat: Wzmacniacze pośrednich częstotliwości. Lekcja 19 Temat: Wzmacniacze pośrednich częstotliwości. Wzmacniacze pośrednich częstotliwości zazwyczaj są trzy- lub czterostopniowe, gdyż sygnał na ich wejściu musi być znacznie wzmocniony niż we wzmacniaczu

Bardziej szczegółowo

08 Stereodekoder, korekcja barwy dźwięku.

08 Stereodekoder, korekcja barwy dźwięku. 08 Stereodekoder, korekcja barwy dźwięku. Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie zadanie spełnia stereodekoder w odbiorniku radiowym? 2. Jaki sygnał

Bardziej szczegółowo

Lekcja 20. Temat: Detektory.

Lekcja 20. Temat: Detektory. Lekcja 20 Temat: Detektory. Modulacja amplitudy. (AM z ang. Amplitude Modulation) jeden z trzech podstawowych rodzajów modulacji, polegający na kodowaniu sygnału informacyjnego (szerokopasmowego o małej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.10 Odbiór sygnałów AM odpowiedź częstotliwościowa stopnia 1. Odbiór sygnałów AM odpowiedź częstotliwościowa stopnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Na podstawie instrukcji Wtórniki Napięcia,, Laboratorium układów Elektronicznych Opis badanych układów Spis Treści 1. CEL ĆWICZENIA... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.03 Podstawowe zasady modulacji amlitudy na przykładzie modulacji DSB 1. Podstawowe zasady modulacji amplitudy

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC 1. WSTĘP Tematem ćwiczenia są podstawowe właściwości jednostopniowego wzmacniacza pasmowego z tranzystorem bipolarnym. Zadaniem ćwiczących jest dokonanie pomiaru częstotliwości

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1 Odbiór sygnału radiowego, głowica AM i FM 4.1.1 Materiał nauczania Wiadomości ogólne Do podstawowych funkcji odbiornika radiowego zalicza się: wyodrębnienie Ŝądanego sygnału spośród

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

POMIARY WYBRANYCH PARAMETRÓW TORU FONICZNEGO W PROCESORACH AUDIO

POMIARY WYBRANYCH PARAMETRÓW TORU FONICZNEGO W PROCESORACH AUDIO Politechnika Rzeszowska Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Elektroniczne przyrządy i techniki pomiarowe POMIARY WYBRANYCH PARAMETRÓW TORU FONICZNEGO W PROCESORACH AUDIO Grupa Nr

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8

Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8 Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego, oraz zapoznanie się z metodami wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych.

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 22/09. CEZARY WOREK, Kraków, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 22/09. CEZARY WOREK, Kraków, PL PL 215148 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215148 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385023 (51) Int.Cl. H04B 1/26 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Demodulowanie sygnału AM demodulator obwiedni

Demodulowanie sygnału AM demodulator obwiedni Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.12 Demodulowanie sygnału AM demodulator obwiedni 1. Demodulowanie sygnału AM demodulator obwiedni Ćwiczenie to

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Pomiar parametrów i charakterystyk wzmacniacza mocy małej częstotliwości REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Pomiar parametrów i charakterystyk wzmacniacza mocy małej częstotliwości REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U LABORATORIUM pomiarów elektronicznych UKŁADÓW ANALOGOWYCH Ćwiczenie : Pomiar parametrów i charakterystyk wzmacniacza mocy małej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U LABORATORIUM pomiarów elektronicznych UKŁADÓW ANALOGOWYCH Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[07]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy Ćwiczenie nr 65 Badanie wzmacniacza mocy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów wzmacniaczy oraz wyznaczenie charakterystyk opisujących ich właściwości na przykładzie wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

10 Międzynarodowa Organizacja Radia i Telewizji.

10 Międzynarodowa Organizacja Radia i Telewizji. 10 Międzynarodowa Organizacja Radia i Telewizji. Odbiór sygnału telewizyjnego. Pytania sprawdzające 1. Jaką modulację stosuje się dla sygnałów telewizyjnych? 2. Jaka jest szerokość kanału telewizyjnego?

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze operacyjne

Wzmacniacze operacyjne Wzmacniacze operacyjne Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie podstawowych układów pracy wzmacniaczy operacyjnych. Wymagania Wstęp 1. Zasada działania wzmacniacza operacyjnego. 2. Ujemne sprzężenie

Bardziej szczegółowo

RADIOMETR MIKROFALOWY. RADIOMETR MIKROFALOWY (wybrane zagadnienia) Opracowanie : dr inż. Waldemar Susek dr inż. Adam Konrad Rutkowski

RADIOMETR MIKROFALOWY. RADIOMETR MIKROFALOWY (wybrane zagadnienia) Opracowanie : dr inż. Waldemar Susek dr inż. Adam Konrad Rutkowski RADIOMETR MIKROFALOWY RADIOMETR MIKROFALOWY (wybrane zagadnienia) Opracowanie : dr inż. Waldemar Susek dr inż. Adam Konrad Rutkowski 1 RADIOMETR MIKROFALOWY Wprowadzenie Wszystkie ciała o temperaturze

Bardziej szczegółowo

f = 2 śr MODULACJE

f = 2 śr MODULACJE 5. MODULACJE 5.1. Wstęp Modulacja polega na odzwierciedleniu przebiegu sygnału oryginalnego przez zmianę jednego z parametrów fali nośnej. Przyczyny stosowania modulacji: 1. Umożliwienie wydajnego wypromieniowania

Bardziej szczegółowo

Technika analogowa. Problematyka ćwiczenia: Temat ćwiczenia:

Technika analogowa. Problematyka ćwiczenia: Temat ćwiczenia: Technika analogowa Problematyka ćwiczenia: Pomiędzy urządzeniem nadawczym oraz odbiorczym przesyłany jest sygnał użyteczny w paśmie 10Hz 50kHz. W trakcie odbioru sygnału po stronie odbiorczej stwierdzono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MX-6A

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MX-6A INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MX-6A 1. Uwagi dla użytkownika. Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek i napraw urządzenia przez osoby nieupoważnione do świadczeń gwarancyjnych pozbawia użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZY AKUSTYCZNYCH TYPU: MW-3 MW-5

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZY AKUSTYCZNYCH TYPU: MW-3 MW-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZY AKUSTYCZNYCH TYPU: MW-3 MW-5 1. Uwagi dla użytkownika. - Przed włączeniem wzmacniacza do sieci 230V prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. - Dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia

Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia Evatronix S.A. 6 maja 2013 Tematyka wykładów Wprowadzenie Tor odbiorczy i nadawczy, funkcje, spotykane rozwiazania wady i zalety,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.09 Określenie procentu modulacji sygnału zmodulowanego AM 1. Określenie procentu modulacji sygnału zmodulowanego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe

LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe Protokół ćwiczenia 2 LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów Zespół data: ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe Imię i Nazwisko: 1.... 2.... ocena: Modulacja AM 1. Zestawić układ pomiarowy do badań modulacji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: UKŁADY ELEKTRONICZNE 2 (TS1C500 030) Tranzystor w układzie wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA TYPU: PM-70

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA TYPU: PM-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA TYPU: PM-70 1. Uwagi dla użytkownika. - Przed włączeniem wzmacniacza do sieci 230V prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. - Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek

Bardziej szczegółowo

ABC TECHNIKI SATELITARNEJ

ABC TECHNIKI SATELITARNEJ MARIAN POKORSKI SAT ACADEMY ABC TECHNIKI SATELITARNEJ ROZDZIAŁ 5 WZMACNIACZE www.abc-multimedia.eu MULTIMEDIA ACADEMY *** POLSKI WKŁAD W PRZYSZŁOŚĆ EUROPY OD AUTORA Wprowadzenie Wzmacniacz jest elementem

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Specjalność - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW Kod przedmiotu TEM Nazwa przedmiotu Technika emisji i odbioru Wersja przedmiotu 2 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Tranzystor bipolarny. przykłady zastosowań

Tranzystor bipolarny. przykłady zastosowań Tranzystor bipolarny przykłady zastosowań Ryszard J. Barczyński, 2012 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Liniowe układy scalone. Filtry aktywne w oparciu o wzmacniacze operacyjne

Liniowe układy scalone. Filtry aktywne w oparciu o wzmacniacze operacyjne Liniowe układy scalone Filtry aktywne w oparciu o wzmacniacze operacyjne Wiadomości ogólne (1) Zadanie filtrów aktywnych przepuszczanie sygnałów znajdujących się w pewnym zakresie częstotliwości pasmo

Bardziej szczegółowo

SCHEM A TY URZĄDZEŃ R A DIO ELEKTRO NICZNYC H. Odbiornik radiofoniczny KANKAN I I SARABANDA I I. Producent: Zakłady Radiowe.

SCHEM A TY URZĄDZEŃ R A DIO ELEKTRO NICZNYC H. Odbiornik radiofoniczny KANKAN I I SARABANDA I I. Producent: Zakłady Radiowe. SCHEM A TY URZĄDZEŃ R A DIO ELEKTRO NICZNYC H Odbiornik radiofoniczny KANKAN I I SARABANDA I I Producent: Zakłady Radiowe D IO R A " r'~ - 3 P -p : W YD A W N IC TW A K O M U N IK A C JI i ŁĄCZNOŚCI ;

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia sygnałów losowych w układach

Przekształcenia sygnałów losowych w układach INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI ZAKŁAD RADIOKOMUNIKACJI Instrukcja laboratoryjna z przedmiotu Sygnały i kodowanie Przekształcenia sygnałów losowych w układach Warszawa 010r. 1. Cel ćwiczenia: Ocena wpływu charakterystyk

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. I. Cel ćwiczenia ĆWICZENIE 6 Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. Badanie właściwości wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie wspólnego kolektora. II.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Radioelektroniki Zakład Radiokomunikacji. Badanie wzmacniaczy i mieszaczy

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Radioelektroniki Zakład Radiokomunikacji. Badanie wzmacniaczy i mieszaczy POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Radioelektroniki Zakład Radiokomunikacji LABORATORIUM TECHNIKI ODBIORU RADIOWEGO Ćwiczenie 2 Badanie wzmacniaczy i mieszaczy (materiały pomocnicze i instrukcja do ćwiczenia)

Bardziej szczegółowo

(1.1) gdzie: - f = f 2 f 1 - bezwzględna szerokość pasma, f śr = (f 2 + f 1 )/2 częstotliwość środkowa.

(1.1) gdzie: - f = f 2 f 1 - bezwzględna szerokość pasma, f śr = (f 2 + f 1 )/2 częstotliwość środkowa. MODULACJE ANALOGOWE 1. Wstęp Do przesyłania sygnału drogą radiową stosuje się modulację. Modulacja polega na odzwierciedleniu przebiegu sygnału oryginalnego przez zmianę jednego z parametrów fali nośnej.

Bardziej szczegółowo

Układy i Systemy Elektromedyczne

Układy i Systemy Elektromedyczne UiSE - laboratorium Układy i Systemy Elektromedyczne Laboratorium 2 Elektroniczny stetoskop - głowica i przewód akustyczny. Opracował: dr inż. Jakub Żmigrodzki Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut

Bardziej szczegółowo

b) Zastosować powyższe układy RC do wykonania operacji analogowych: różniczkowania, całkowania

b) Zastosować powyższe układy RC do wykonania operacji analogowych: różniczkowania, całkowania Instrukcja do ćwiczenia UKŁADY ANALOGOWE (NKF) 1. Zbadać za pomocą oscyloskopu cyfrowego sygnały z detektorów przedmiotów Det.1 oraz Det.2 (umieszczonych na spadkownicy). W menu MEASURE są dostępne komendy

Bardziej szczegółowo

Układy akwizycji danych. Komparatory napięcia Przykłady układów

Układy akwizycji danych. Komparatory napięcia Przykłady układów Układy akwizycji danych Komparatory napięcia Przykłady układów Komparatory napięcia 2 Po co komparator napięcia? 3 Po co komparator napięcia? Układy pomiarowe, automatyki 3 Po co komparator napięcia? Układy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium: Projektowanie pasywnych i aktywnych filtrów analogowych

Laboratorium: Projektowanie pasywnych i aktywnych filtrów analogowych Laboratorium: Projektowanie pasywnych i aktywnych filtrów analogowych Autorzy: Karol Kropidłowski Jan Szajdziński Michał Bujacz 1. Cel ćwiczenia 1. Cel laboratorium: Zapoznanie się i przebadanie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Odbiornik SDR na pasmo 80m. Streszczenie:

Odbiornik SDR na pasmo 80m. Streszczenie: Odbiornik SDR na pasmo 80m Streszczenie: Bardzo prosty a jednocześnie o dużych możliwościach odbiornik na pasmo 80m (inne pasma do 30MHz można uzyskać po wymianie generatora i filtrów pasmowych). Koszt

Bardziej szczegółowo

MONITORING PRZESTRZENI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

MONITORING PRZESTRZENI ELEKTROMAGNETYCZNEJ MONITORING PRZESTRZENI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (wybrane zagadnienia) Opracowanie : dr inż. Adam Konrad Rutkowski 1 Monitorowanie przestrzeni elektromagnetycznej Celem procesu monitorowania przestrzeni elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY PATENTU TYMCZASOWEGO. Patent tymczasowy dodatkowy do patentunr (P ) Zgłoszenie ogłoszono:

OPIS PATENTOWY PATENTU TYMCZASOWEGO. Patent tymczasowy dodatkowy do patentunr (P ) Zgłoszenie ogłoszono: POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA OPIS PATENTOWY PATENTU TYMCZASOWEGO 146 397 Patent tymczasowy dodatkowy do patentunr Zgłoszono: 86 06 18 (P. 260126) Int. Cl.4 H03B 19/00 H04H 5/00 H04S 1/00 Pierwszeństwo

Bardziej szczegółowo

Liniowe układy scalone w technice cyfrowej

Liniowe układy scalone w technice cyfrowej Liniowe układy scalone w technice cyfrowej Wykład 6 Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych: konwertery prąd-napięcie i napięcie-prąd, źródła prądowe i napięciowe, przesuwnik fazowy Konwerter prąd-napięcie

Bardziej szczegółowo

Badanie urządzeń radiowo-telewizyjnych 312[02].Z2.01

Badanie urządzeń radiowo-telewizyjnych 312[02].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Świtalski Badanie urządzeń radiowo-telewizyjnych 312[02].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

Bardziej szczegółowo

Detektor Fazowy. Marcin Polkowski 23 stycznia 2008

Detektor Fazowy. Marcin Polkowski 23 stycznia 2008 Detektor Fazowy Marcin Polkowski marcin@polkowski.eu 23 stycznia 2008 Streszczenie Raport z ćwiczenia, którego celem było zapoznanie się z działaniem detektora fazowego umożliwiającego pomiar słabych i

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 4 Media transmisyjne część Program wykładu Widmo sygnałów w. cz. Modele i tryby propagacji Anteny Charakterystyka kanału radiowego zjawiska propagacyjne 1 Transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

Transwerter TS70. (opracowanie wersja 1.0 / 28.09.2012)

Transwerter TS70. (opracowanie wersja 1.0 / 28.09.2012) Transwerter TS70 (opracowanie wersja 1.0 / 28.09.2012) Wersja transwertera SMD jest podobna do wersji przewlekanej TH70. Różnic jest kilka. Po pierwsze zrezygnowano z cewek powietrznych (oprócz wejściowej

Bardziej szczegółowo

1. Nadajnik światłowodowy

1. Nadajnik światłowodowy 1. Nadajnik światłowodowy Nadajnik światłowodowy jest jednym z bloków światłowodowego systemu transmisyjnego. Przetwarza sygnał elektryczny na sygnał optyczny. Jakość transmisji w dużej mierze zależy od

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.08 Zasady wytwarzania sygnałów zmodulowanych za pomocą modulacji AM 1. Zasady wytwarzania sygnałów zmodulowanych

Bardziej szczegółowo

cennik detaliczny , ,- seria wzmacniacz zintegrowany 1010 odtwarzacz CD

cennik detaliczny , ,- seria wzmacniacz zintegrowany 1010 odtwarzacz CD Exposure - cennik detaliczny 09.2017 cennik detaliczny.. seria 1010 1010 wzmacniacz 2 790,- Maksymalna moc wyjściowa (1 KHz): 50W na kanał RMS (8 Ohm) Czułość wejść liniowych: 250mV Impedancja wejściowa:

Bardziej szczegółowo

WIECZOROWE STUDIA NIESTACJONARNE LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH

WIECZOROWE STUDIA NIESTACJONARNE LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Radioelektroniki Zakład Radiokomunikacji WIECZOROWE STUDIA NIESTACJONARNE Semestr III LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie Temat: Badanie wzmacniacza operacyjnego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Radioelektroniki Zakład Radiokomunikacji. Badanie wzmacniaczy i mieszaczy

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Radioelektroniki Zakład Radiokomunikacji. Badanie wzmacniaczy i mieszaczy POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Radioelektroniki Zakład Radiokomunikacji LABORATORIUM TECHNIKI ODBIORU RADIOWEGO Ćwiczenie 1 Badanie wzmacniaczy i mieszaczy (materiały pomocnicze i instrukcja do ćwiczenia)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia nr 23. Pomiary charakterystyk przejściowych i zniekształceń nieliniowych wzmacniaczy mikrofalowych.

Instrukcja do ćwiczenia nr 23. Pomiary charakterystyk przejściowych i zniekształceń nieliniowych wzmacniaczy mikrofalowych. Instrukcja do ćwiczenia nr 23. Pomiary charakterystyk przejściowych i zniekształceń nieliniowych wzmacniaczy mikrofalowych. I. Wstęp teoretyczny. Analizator widma jest przyrządem powszechnie stosowanym

Bardziej szczegółowo

Temat: Wzmacniacze selektywne

Temat: Wzmacniacze selektywne Temat: Wzmacniacze selektywne. Wzmacniacz selektywny to układy, których zadaniem jest wzmacnianie sygnałów o częstotliwości zawartej w wąskim paśmie wokół pewnej częstotliwości środkowej f. Sygnały o częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych

Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych UKŁADY ELEKTRONICZNE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych Laboratorium Układów Elektronicznych Poznań 2008 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

7. Zasada nadawania sygnału radiowego stereo

7. Zasada nadawania sygnału radiowego stereo 7. Zasada nadawania sygnału radiowego stereo 7.1. Krótka historia i podstawowe informacje o stereofonii Stereofonia jest to wielokanałowy system do nagrywania, przesyłania i odtwarzania dźwięków z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniacza operacyjnego, poznanie jego charakterystyki przejściowej

Bardziej szczegółowo

Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6

Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6 Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6 Marcin Polkowski (251328) 10 maja 2007 r. Spis treści I Laboratorium 5 2 1 Wprowadzenie 2 2 Pomiary rodziny charakterystyk 3 II Laboratorium 6 7 3 Wprowadzenie 7

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181873 (21) Numer zgłoszenia: 320737 (13) B 1 (22) Data zgłoszenia 07.10.1996 (5 1) IntCl7 (86) Data i numer

Bardziej szczegółowo

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930 MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroniki

Laboratorium Elektroniki Wydział Mechaniczno-Energetyczny Laboratorium Elektroniki Badanie wzmacniaczy tranzystorowych i operacyjnych 1. Wstęp teoretyczny Wzmacniacze są bardzo często i szeroko stosowanym układem elektronicznym.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Łączności w Krakowie. Badanie parametrów wzmacniacza mocy. Nr w dzienniku. Imię i nazwisko

Zespół Szkół Łączności w Krakowie. Badanie parametrów wzmacniacza mocy. Nr w dzienniku. Imię i nazwisko Klasa Imię i nazwisko Nr w dzienniku espół Szkół Łączności w Krakowie Pracownia elektroniczna Nr ćw. Temat ćwiczenia Data Ocena Podpis Badanie parametrów wzmacniacza mocy 1. apoznać się ze schematem aplikacyjnym

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOWY MARIA" R-801

ODBIORNIK RADIOWY MARIA R-801 ODBIORNIK RADIOWY MARIA" R-801 INSTRUKCJA OBSŁUGI spraw dzono bezpieczeństw o użyikow ania P r o d u c e n t U NITRO ELTRA ZAKŁADY RADIOWE UNITRA-ELTRA" ul. Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Transwerter TH70 (opracowanie wersja 1.3 / )

Transwerter TH70 (opracowanie wersja 1.3 / ) Transwerter TH70 (opracowanie wersja 1.3 / 1.10.2012) Punktem wyjścia do projektu płytki transwertera był opis publikowany kilka lat temu. Wersja przewlekana (TH70) jest odwzorowaniem Wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie sygnałów SSB metodę filtracyjną

Wytwarzanie sygnałów SSB metodę filtracyjną Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.13 Wytwarzanie sygnałów SSB metodę filtracyjną 1. Wytwarzanie sygnałów SSB metodę filtracyjną Ćwiczenie to ma

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćw. 4 WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ 1. Zapoznać się z zestawem do demonstracji wpływu zakłóceń na transmisję sygnałów cyfrowych. 2. Przy użyciu oscyloskopu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MM-5

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MM-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MM-5 1. Uwagi dla użytkownika. - Przed włączeniem miksera do sieci 230V prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. - Dokonywanie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych

Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych Instytut Fizyki ul Wielkopolska 15 70-451 Szczecin 5 Pracownia Elektroniki Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia: wzmacniacz operacyjny,

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera.

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera. ĆWICZENIE 5 Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera. I. Cel ćwiczenia Badanie właściwości dynamicznych wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze stereo - podstawowe parametry. Jest to zakres częstotliwości, w obrębie którego przy danym

Wzmacniacze stereo - podstawowe parametry. Jest to zakres częstotliwości, w obrębie którego przy danym Jest wiele parametrów opisujących wzmacniacz. Jedne są ważniejsze z punktu widzenia słuchającego (np. poziom zniekształceń), inne są ważne dla właściwego dopasowania innych elementów zestawu audio, a jeszcze

Bardziej szczegółowo

Analiza właściwości filtra selektywnego

Analiza właściwości filtra selektywnego Ćwiczenie 2 Analiza właściwości filtra selektywnego Program ćwiczenia. Zapoznanie się z przykładową strukturą filtra selektywnego 2 rzędu i zakresami jego parametrów. 2. Analiza widma sygnału prostokątnego..

Bardziej szczegółowo

Układ stabilizacji laserów diodowych

Układ stabilizacji laserów diodowych Układ stabilizacji laserów diodowych Lasery diodowe stabilizowane są do wzorca atomowego z wykorzystaniem metody magnetycznie indukowanego dichroizmu (patrz artykuł Laser frequency stabilization by Dopplerfree

Bardziej szczegółowo

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi 8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076 Instrukcja obsługi INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Instrukcję należy zachować, w celu

Bardziej szczegółowo

2. Zależność pojemności kondensatora dostrojczego (trymera) od położenia okładziny ruchomej.

2. Zależność pojemności kondensatora dostrojczego (trymera) od położenia okładziny ruchomej. Przestrajanie głowic UKF z pasma OIRT na CCIR Uwagi ogólne Przed przystąpieniem do przestrajania należy sprawdzić, czy odbiornik radiowy (tuner) działa prawidłowo i usunąć ewentualne usterki. Na zakresie

Bardziej szczegółowo

I. Pomiary charakterystyk głośników

I. Pomiary charakterystyk głośników LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 4 Pomiary charakterystyk częstotliwościowych i kierunkowości mikrofonów i głośników Cel ćwiczenia Ćwiczenie składa się z dwóch części. Celem pierwszej części ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

RADIOTELEFONU FR - 100

RADIOTELEFONU FR - 100 Instrukcja Obsługi RADIOTELEFONU FR - 100 Maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Grottgera 3 tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl DANE TECHNICZNE Częstotliwość pracy BAND A BAND

Bardziej szczegółowo

Pomiary zniekształceń harmonicznych

Pomiary zniekształceń harmonicznych Pomiary zniekształceń harmonicznych Miarą zniekształceń nieliniowych są współczynniki zniekształceń harmonicznych. Są one obliczane na podstawie pomiaru amplitudy składowych widma, które są wytwarzane

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie energii elektrycznej w fotowoltaice. Ćwiczenie 12 Metody sterowania falowników

Przetwarzanie energii elektrycznej w fotowoltaice. Ćwiczenie 12 Metody sterowania falowników Przetwarzanie energii elektrycznej w fotowoltaice Ćwiczenie 12 Metody sterowania falowników wer. 1.1.2, 2016 opracowanie: Łukasz Starzak Politechnika Łódzka, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz stereofoniczny

Wzmacniacz stereofoniczny LAB SERIES M-DAC Przetwornik C/A 1920-krotny oversampling sygnału 44,1kHz z USB ( 882-krotny oversampling sygnału 96kHz) wejście USB B przyjmujące sygnały 24-bit/96kHz z PC/MAC/dysków/pamięci filtry cyfrowe

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 9 WZMACNIACZ MOCY DO UŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC. na tranzystorach bipolarnych

Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC. na tranzystorach bipolarnych Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC na tranzystorach bipolarnych Wzmacniacz jest to urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest : proporcjonalne zwiększenie amplitudy wszystkich składowych widma sygnału

Bardziej szczegółowo

Katalog cewek 7x7. Schematy polaczen cewek i obwodów 7x7 (wersja I) 71a 71b 72 73 74. 76 80 80a 82 83

Katalog cewek 7x7. Schematy polaczen cewek i obwodów 7x7 (wersja I) 71a 71b 72 73 74. 76 80 80a 82 83 Katalog cewek 7x7 Schematy polaczen cewek i obwodów 7x7 (wersja I) 10 20 30 31 32 34 40 41 42 71 71a 71b 72 73 74 76 80 80a 82 83 84 85 86 Kondensator wewnetrzny: 39 pf plytkowy ceramiczny N47 47 pf plytkowy

Bardziej szczegółowo

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH 1. WSTĘP Radiofonię cyfrową cechują strumienie danych o dużych przepływnościach danych. Do przesyłania strumienia danych o dużych przepływnościach stosuje się transmisję z wykorzystaniem wielu sygnałów

Bardziej szczegółowo

typowo do 20dBu (77.5mV) mikrofony, adaptery, głowice magnetofonowe, przetworniki

typowo do 20dBu (77.5mV) mikrofony, adaptery, głowice magnetofonowe, przetworniki Poziomy mikrofonowy typowo do 20dBu (77.5mV) mikrofony, adaptery, głowice magnetofonowe, przetworniki liniowy od -20dBu do +30dBu (24.5V) typowo: -10dBu (245mV), +4dBu (1.23V), +8dBu (1.95V) konsolety,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 14 BADANIE SCALONYCH WZMACNIACZY OPERACYJNYCH

ĆWICZENIE 14 BADANIE SCALONYCH WZMACNIACZY OPERACYJNYCH 1 ĆWICZENIE 14 BADANIE SCALONYCH WZMACNIACZY OPERACYJNYCH 14.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest pomiar wybranych charakterystyk i parametrów określających podstawowe właściwości statyczne i dynamiczne

Bardziej szczegółowo

Modulacje analogowe AM/FM

Modulacje analogowe AM/FM ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM SYSTEMÓW TELETRANSMISYJNYCH II INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 1 Modulacje

Bardziej szczegółowo

Liniowe układy scalone w technice cyfrowej

Liniowe układy scalone w technice cyfrowej Liniowe układy scalone w technice cyfrowej Dr inż. Adam Klimowicz konsultacje: wtorek, 9:15 12:00 czwartek, 9:15 10:00 pok. 132 aklim@wi.pb.edu.pl Literatura Łakomy M. Zabrodzki J. : Liniowe układy scalone

Bardziej szczegółowo

Układy elektroniczne II. Modulatory i detektory

Układy elektroniczne II. Modulatory i detektory Układy elektroniczne II Modulatory i detektory Jerzy Witkowski Modulacja Przekształcenie sygnału informacyjnego do postaci dogodnej do transmisji w kanale telekomunikacyjnym Polega na zmianie, któregoś

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 05 1 Oscylatory RF Podstawy teoretyczne Aβ(s) 1 Generator w układzie Colpittsa gmr Aβ(S) =1 gmrc1/c2=1 lub gmr=c2/c1 gmr C2/C1

Ćwiczenie nr 05 1 Oscylatory RF Podstawy teoretyczne Aβ(s) 1 Generator w układzie Colpittsa gmr Aβ(S) =1 gmrc1/c2=1 lub gmr=c2/c1 gmr C2/C1 Ćwiczenie nr 05 Oscylatory RF Cel ćwiczenia: Zrozumienie zasady działania i charakterystyka oscylatorów RF. Projektowanie i zastosowanie oscylatorów w obwodach. Czytanie schematów elektronicznych, przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przełączanie złożonych układów liniowych z pojedynczym elementem reaktancyjnym 28

Spis treści Przełączanie złożonych układów liniowych z pojedynczym elementem reaktancyjnym 28 Spis treści CZE ŚĆ ANALOGOWA 1. Wstęp do układów elektronicznych............................. 10 1.1. Filtr dolnoprzepustowy RC.............................. 13 1.2. Filtr górnoprzepustowy RC..............................

Bardziej szczegółowo

Akustyczne wzmacniacze mocy

Akustyczne wzmacniacze mocy Akustyczne wzmacniacze mocy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, sposobem projektowania oraz parametrami wzmacniaczy mocy klasy AB zbudowanych z użyciem scalonych wzmacniaczy

Bardziej szczegółowo

Raport z badań parametrów wzmacniaczy elektroakustycznych marki ITC Audio

Raport z badań parametrów wzmacniaczy elektroakustycznych marki ITC Audio Politechnika Wrocławska Katedra Akustyki i Multimediów Laboratorium Badawcze Akustyki Raport z badań parametrów wzmacniaczy elektroakustycznych marki ITC Audio Seria: W04/13/S-048 Paweł Dziechciński Słowa

Bardziej szczegółowo

1. Rozchodzenie się i podział fal radiowych

1. Rozchodzenie się i podział fal radiowych 1. Rozchodzenie się i podział fal radiowych Cechą każdego systemu radiowego jest przekazywanie informacji (dźwięku) przez środowisko propagacji fal radiowych. Przetwarzanie wiadomości, nadawanie i odbiór

Bardziej szczegółowo