Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora."

Transkrypt

1 I. Cel ćwiczenia ĆWICZENIE 6 Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. Badanie właściwości wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie wspólnego kolektora. II. Układ pomiarowy Wszystkie pomiary należy wykonać z wykorzystaniem makiety: Punkt pracy tranzystora bipolarnego przedstawionej na rysunku poniżej. Tranzystory: 1. BD243C 2. BC BF N3055 Rys. 1. Makieta Punkt pracy tranzystora bipolarnego Makieta wymaga zasilania z dwóch zasilaczy AC1 i AC2. Podczas wykonywania pomiarów należy pamiętać o nieprzekraczaniu dopuszczalnych wartości napięć i prądów.

2 III. Przebieg ćwiczenia 1. Wyznaczyć parametry robocze wzmacniacza pracującego w konfiguracji wspólnego kolektora OC, (R C = 0, R E 0, R B ) a) wyznaczyć analitycznie punkt pracy tranzystorów, do obliczeń przyjąć: napięcie zasilania U CC = 15V, napięcie na przewodzącym złączu B-E U BE = 0,7 V, β z charakterystyki przejściowej tranzystorów; R N = 0, obliczenia przeprowadzić dla wszystkich dostępnych wartości R B i R E ; b) na podstawie nachylenia dynamicznej prostej pracy oszacować wartość niezniekształconego napięcia wyjściowego, do obliczeń przyjąć R L = 910 Ω, c) do dalszej analizy wybrać układ o możliwie największej dynamice zmian napięcia wyjściowego, d) korzystając z informacji zawartych w punkcie IV analitycznie wyznaczyć podstawowe parametry robocze wzmacniacza (r we, r wy, k u, k us ), do obliczeń przyjąć: R G = 10 kω, R L = 910 Ω, parametry macierzy h e wyznaczone w ćwiczeniu 3, lub skorzystać z zależności 7 i 8 przedstawionych w instrukcji do ćwiczenia 3, punkt IV, przyjąć r bb = Pomiar podstawowych parametrów roboczych wzmacniacza pracującego w konfiguracji wspólnego kolektora a) ustawić położenie przełączników R C i R E tak, aby otrzymać wzmacniacz w konfiguracji wspólnego kolektora, b) przełącznikiem sterowanie układu wybrać generator zewnętrzy podłączony do bazy tranzystora przez pojemność, podłączyć do wejścia generator przez rezystor dekadowy symulujący rezystancję generatora R G = 10 kω, c) do wyjścia układu dołączyć rezystor obciążający (równolegle do rezystora R E przez pojemność) obciążalnik rezystancyjny R L = 910 Ω, d) wybrać napięcie zasilania wzmacniacza: U CC, rezystor R B, rezystor R E tak aby uzyskać założony w punkcie 1 punkt pracy. e) zmierzyć napięcie U CEQ i I EQ f) włączyć generator, częstotliwość pracy ustalić w paśmie przenoszenia wzmacniacza, g) regulując amplitudę sygnału z generatora określić wartość maksymalnej amplitudy sygnału wyjściowego, h) wyznaczyć wzmocnienie napięciowe wzmacniacza k u (napięcie wejściowe zmierzyć za rezystorem R G patrząc od strony generatora) i) wyznaczyć skuteczne wzmocnienie napięciowe wzmacniacza k us (napięcie wejściowe zmierzyć przed rezystorem R G patrząc od strony generatora), j) na podstawie znajomości k u i k us obliczyć rezystancję wejściową wzmacniacza (punkt IV zależność 13), k) wyznaczyć rezystancję wyjściową wzmacniacza r wy (punkt IV) l) porównać wyniki eksperymentalne z teoretycznymi.

3 IV. Podstawowe wiadomości niezbędne do wykonania ćwiczenia Konfiguracja OE daje najlepsze możliwości budowy wzmacniacza o dużym wzmocnieniu, jednak nie zawsze jest to najważniejszy parametr, czasami ważniejsze są inne szczególne właściwości, jak na przykład szerokie pasmo wzmacniacza, duża impedancja wejściowa, niewielka impedancja wyjściowa [1]. Wzmacniacz z tranzystorem w konfiguracji wspólnego kolektora (rys. 2) nazywany jest wtórnikiem emiterowym, ponieważ napięcie wyjściowe zbliżone jest do napięcia wejściowego (wtóruje mu). Rys. 2. Układ wzmacniacza tranzystorowego pracującego w konfiguracji wspólnego kolektora W zakresie małych i średnich częstotliwości analiza układu może być wykonana podobnie jak dla układu wspólnego emitera (OE), korzystając z macierzowego opisu tranzystora. Możliwe jest użycie macierzy h c, ale wygodniej korzystać z macierzy h e, której wartości są zazwyczaj publikowane w katalogach producentów [1]. Podstawowe parametry robocze wzmacniacza w układzie wspólnego kolektora przedstawiono poniżej: rezystancja wejściowa wzmacniacza: gdzie: rezystancja wyjściowa wzmacniacza: gdzie: =, (1) = h + h + 1, (2) = =, (3), (4) wzmocnienie napięciowe:! = # # $ # # $, (5) wzmocnienie napięciowe skuteczne: % & = h + 1 # '() * +,, (6) % &- = % & * + # * + = % &.. (7)

4 Ze względu na niewielka rezystancję wyjściową i dużą rezystancję wejściową wtórnik emiterowy nazywany jest niekiedy transformatorem impedancji, bo dostarcza praktycznie napięcie biegu jałowego źródła ze znacznie niższą rezystancją wewnętrzną [2]. Wybór punktu pracy jest realizowany podobnie jak w układzie wspólnego emitera z emiterowym sprzężeniem zwrotnym. Analityczne zależności pozwalające wyznaczyć punkt pracy tranzystora: I 0 = # 7, I 80 = 9 0 :, ; 8<0 = ; 88 = 9 80 <. (8-10) Poniżej przedstawiono sposób pomiaru rezystancji wejściowej i wyjściowej wzmacniacza. Pomiar rezystancji wejściowej wzmacniacza 1. Zwieramy rezystor R G (przewodem) modelujący rezystancję generatora, na wejście wzmacniacza podajemy sygnał z generatora o częstotliwości z zakresu częstotliwości średnich (np. 3 khz) i amplitudzie nie powodującej zniekształceń obserwowanego na oscyloskopie napięcia na wyjściu wzmacniacza (rys. 3). Rys. 3. Schemat układ do pomiaru rezystancji wejściowej wzmacniacza Następnie mierzymy wartość napięcia na wyjściu wzmacniacza U wy1. Napięcie wejściowe wzmacniacza, równe w tym przypadku sile elektromotorycznej generatora wyznaczamy z zależności: ; = # +ABC D E = F +A G H. (11) 2. Rozwieramy rezystancje R G i nie zmieniając amplitudy generatora ponownie mierzymy wartość napięcia na wyjściu wzmacniacza U wy2 : ; = # +ABC # D E = F +A G H. (12) 3. Z zależności 11 i 12 oraz znajomości relacji pomiędzy k u i k us otrzymujemy: = 6 I JH JHK 3 = EL. (13)

5 Pomiar rezystancji wyjściowej wzmacniacza Rezystancję wyjściową wyznaczamy traktując wyjście wzmacniacza, jako źródło napięcia U wy o rezystancji wewnętrznej r wy równej rezystancji wyjściowej wzmacniacza. Wykonujemy następujące pomiary: 1. Podłączamy rezystor obciążenia RL, podajemy na wejście wzmacniacza sygnał z generatora o częstotliwości z zakresu częstotliwości średnich (np. 3 khz) i amplitudzie nie powodującej zniekształceń obserwowanego na oscyloskopie napięcia na wyjściu (rys. 4). Mierzymy wartość napięcia wyjściowego U wy1. Rys. 4. Schemat układ do pomiaru rezystancji wyjściowej wzmacniacza ; = 6 M >?N 6 M ; % &. (14) 2. Odłączamy rezystancję obciążenia. Nie zmieniając amplitudy sygnału wejściowego mierzymy ponownie wartość napięcia na wyjściu wzmacniacza U wy2. 3. Wyznaczamy r wy : ; = ; % &. (15) = O 1?N 1?N =1P Q. (16) V. Pytania kontrolne 1. Parametry robocze wzmacniacza w układzie wspólnego kolektora. 2. Zastosowanie wtórników emiterowych w układach elektronicznych. 3. Wyznaczanie rezystancji wejściowej i wyjściowej wzmacniaczy tranzystorowych. Literatura 1. Z. Nosal, J. Baranowski, Układy elektroniczne cz. I. Układy analogowe liniowe, WNT Warszawa U. Tietze, Ch. Schenk, Układy półprzewodnikowe, WNT Warszawa A. Prałat [red.] laboratorium układów elektronicznych. Część II, Oficyna Wydawnicza PWr Wrocław A. Guziński, Liniowe elektroniczne układy analogowe, WNT Warszawa 1993

PRAKTYCZNY ELEKTRONIKI. Uwaga Szkoły SZKOŁA

PRAKTYCZNY ELEKTRONIKI. Uwaga Szkoły SZKOŁA SZKOŁA Poziom tekstu: średnio trudny Na warsztacie PRAKTYCZNY KURS cz. 16 ELEKTRONIKI Oto szesnasta część PRAKTYCZNEGO KURSU ELEKTRONIKI, który zainaugurowaliśmy w MT 2/2013 i będziemy kontynuować w kolejnych

Bardziej szczegółowo

POMIARY BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH

POMIARY BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH ĆWICZENIE 1 POMIY BEZPOŚEDNIE I POŚEDNIE PODSTWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTYCZNYCH 1.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest nauczenie posługiwania multimetrem cyfrowym i przyrządami analogowymi przy pomiarach

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPERACYJNYCH

ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPERACYJNYCH ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPEACYJNYCH. Wprowadzenie do wzmacniaczy operacyjnych. Wiadomości wstępne Wzmacniacz operacyjny jest wzmacniaczem charakteryzującym się bardzo duŝym wzmocnieniem i przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Organizacja laboratorium. Zadania do wykonania w czasie laboratorium z części PSPICE

Organizacja laboratorium. Zadania do wykonania w czasie laboratorium z części PSPICE Organizacja laboratorium W czasie laboratorium należy wykonać 9 ćwiczeń, po 3 z części PSPICE, Verilog oraz VHDL. Ćwiczenia punktowane są odpowiednio po 5, 5, 6 (PSPICE), 5, 6, 6 (Verilog) oraz 5, 6, 6

Bardziej szczegółowo

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w

Bardziej szczegółowo

Czy moc jest z nami?

Czy moc jest z nami? Czy moc jest z nami? definiowanie mocy wyjściowej wzmacniaczy Pisząc jakiś czas temu artykuł o końcówkach mocy (MiT 9/2007), próbowałem rzucić trochę światła na kwestię definiowania pojęcia mocy wyjściowej

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ELEKTRONICZNE TS1C300 018

ELEMENTY ELEKTRONICZNE TS1C300 018 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEMENY ELEKONICZNE S1C300 018 BIAŁYSOK 2013 1. CEL I ZAKES ĆWICZENIA LABOAOYJNEGO

Bardziej szczegółowo

CZYM I JAK BĘDZIEMY BADAĆ URZĄDZENIA EAZ

CZYM I JAK BĘDZIEMY BADAĆ URZĄDZENIA EAZ Dr inż. Zygmunt Kuran Mgr inż. Sławomir Skrodzki Instytut Energetyki Warszawa Na tle ewolucji sprzętu do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych i metod badawczych artykuł przedstawia najnowsze opracowania

Bardziej szczegółowo

Elektronika (konspekt)

Elektronika (konspekt) Elektronika (konspekt) Franciszek Gołek (golek@ifd.uni.wroc.pl) www.pe.ifd.uni.wroc.pl Wykład 02 Analiza obwodów prądu stałego Źródło napięciowe Idealne źródło napięciowe jest dwójnikiem, na którego zaciskach

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Metrologii

Laboratorium Metrologii Laboratorium Metrologii Ćwiczenie nr 4 Podstawowe parametry źródeł prądowych i napięciowych. I. Zagadnienia do przygotowania na kartkówkę: 1. Źródło napięciowe idealne definicja, symbole. Schemat i opis

Bardziej szczegółowo

42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe

42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe 42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe Celem ćwiczenia jest doświadczalne sprawdzenie praw obowiązujących w obwodach prądu stałego,

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji Generatory napięcia sinusoidalnego Drgania sinusoidalne można uzyskać Poprzez utworzenie wzmacniacza, który dla jednej częstotliwości miałby wzmocnienie równe nieskończoności. Poprzez odtłumienie rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR LAB TEMAT: FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest wprowadzenie studentów w zagadnienie szybkiej

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY ELEKTRONIKI. Uwaga Szkoły SZKOŁA

PRAKTYCZNY ELEKTRONIKI. Uwaga Szkoły SZKOŁA SZKOŁA Na warsztacie PRAKTYCZNY KURS cz. 14 ELEKTRONIKI Oto czternasta część PRAKTYCZNEGO KURSU ELEKTRONIKI, który zainaugurowaliśmy w MT 2/2013 i będziemy kontynuować w kolejnych daniach. Zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami woltamerometrycznymi służącymi do charakterystyki pracy biosensorów w zadanym zakresie potencjałów.

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową Instrukcja obsługi METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową 3-348-892-100 z opcją pomiaru izolacji 9/5.06 METRA HIT 16 I/L METRA HIT 16 T (1) (5/5a) (2) (3/3a) (4/4a) (5/5b) (2) (3)

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenie zmysłów poprzez komputer pomiary termiczne, optyczne i elektryczne

Rozszerzenie zmysłów poprzez komputer pomiary termiczne, optyczne i elektryczne Rozszerzenie zmysłów poprzez komputer pomiary termiczne, optyczne i elektryczne Mario Gervasio, Marisa Michelini, Rossana Viola Research Unit in Physics Education, University of Udine, Italy Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

CEL PRACY KONSTRUKTORA REALIZACJA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW THE AIM OF A DESIGNER FULFILLING OF USER S EXPECTATIONS

CEL PRACY KONSTRUKTORA REALIZACJA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW THE AIM OF A DESIGNER FULFILLING OF USER S EXPECTATIONS XII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ XII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 19-21. 09. 2012 Jurata, Poland CEL PRACY KONSTRUKTORA

Bardziej szczegółowo

BADANIE EFEKTU FOTOELEKTRYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO

BADANIE EFEKTU FOTOELEKTRYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO Politechnika Warszawska Wydział Fizyki Laboratorium Fizyki I P Jerzy Politechnika Filipowicz Warszawska Wydział Fizyki Laboratorium Fizyki I P Jerzy Filipowicz BADANIE EFEKTU FOTOELEKTRYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY ELEKTRONIKI SZKOŁA

PRAKTYCZNY ELEKTRONIKI SZKOŁA SZKOŁ Na warsztacie PRKTZN KURS cz 2 LKTRONIKI Oto druga część PRKTZNGO KURSU LKTRONIKI, który zaingurowaliśmy w numerze lutowym MT i będziemy kontynuować przez kilkanaście miesięcy Zainteresowanie tym

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-11

Ć W I C Z E N I E N R E-11 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-11 POMIAR CZĘSTOŚCI DRGAŃ GENERATORA PRZY

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków Konferencje Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki I informatyki ul. Nadbystrzycka 38A 20-618 Lublin I Sympozjum Naukowe Elektryków

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F MULTIMETRY CYFROWE UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona

Bardziej szczegółowo

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Zygmunt Kuran, Marcin Lizer, Michał Krzęcio W artykule przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

Podstawy realizacji. Poradnik dla użytkowników mikserów Spirit. A Harman International Company 1

Podstawy realizacji. Poradnik dla użytkowników mikserów Spirit. A Harman International Company 1 Podstawy realizacji dźwięku Poradnik dla użytkowników mikserów Spirit A Harman International Company 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1: ZACZYNAMY A Do czego służy mikser?........................... 3 B

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE MOCY I ICH ROZDZIAŁ MIĘDZY RÓWNOLEGLE PRACUJĄCE PRĄDNICE NA PROMIE PASAŻERSKO-SAMOCHODOWYM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

SKŁADOWE MOCY I ICH ROZDZIAŁ MIĘDZY RÓWNOLEGLE PRACUJĄCE PRĄDNICE NA PROMIE PASAŻERSKO-SAMOCHODOWYM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Mariusz Górniak Akademia Morska w Gdyni SKŁADOWE MOCY I IC ROZDZIAŁ MIĘDZY RÓWNOLEGLE PRACUJĄCE PRĄDNICE NA PROMIE PASAŻERSKO-SAMOCODOWYM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Stale rosnąca liczba odbiorników nieliniowych,

Bardziej szczegółowo