KATEDRA ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATEDRA ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU"

Transkrypt

1 KATEDRA ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU WYKAZ DOROBKU PUBLIKACYJNEGO w roku 2013 PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH Część A wykazu MNiSW: 1. Basińska B., Wilczek-Rużyczka E.: The role of rewards and demands in burnout among surgical nurses// International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. -Vol. 26., nr 4 (2013), s. 1-12, JCR Kossecki P., Wachowicz J.: Economic Crisis, Crisis of Trust and Sustainable Development = Kryzys ekonomiczny, kryzys zaufania zrównoważony rozwój// Problemy Ekorozwoju. -Vol. 8., nr No. 1 (2013), s , JCR Pastuszak J., Czarnecki A., Orłowski C.: Ontology-Driven Rule-Based Model for an Extension of Information Technology Infrastructure Library Processes// CYBERNETICS AND SYSTEMS. -Vol. 44., iss. 2-3 (2013), s , JCR Część B i część C wykazu MNiSW: 1. Basińska B., Dąbrowski D., Sikorski M.: USABILITY AND RELATIONAL FACTORS IN USER-PERCEIVED QUALITY OF ONLINE SERVICES// Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. -Vol. 158., (2013), s , AR Basińska B.: Emocje w miejscu pracy w zawodach podwyższonego ryzyka psychospołecznego// POLSKIE FORUM PSYCHOLOGICZNE. -Vol. XVIII., nr 1 (2013), s , AR Basińska B., Wiciak I.: Impact of Work on the Well-Being of Police Officers and Firefighters// Internal Security. -Vol. 5., nr 1 (2013), s , AR Czarnecki A., Klich L., Orłowski C.: Simulation of the IT Service and Project Management Environment// Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. -Vol. LXII., nr 1 (2013), s , AR Czarnecki A., Sitek T.: Ontologie vs. reguły porównanie metod reprezentacji wiedzy na przykładzie dziedziny zarządzania usługami informatycznymi// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług. -Vol. 781., nr 106 (2013), s , AR Garnik I., Basińska B.: Modelling Of Commercial Websites. A New Perspective On Usability And Customer Relation // Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 158 (2013), s , AR

2 7. Ostrowski S. : Trendy w e-usługach// PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. -Vol. 11., nr 1 (2013), s , AR Pastuszak J., Orłowski C.: Model of Rules for IT Organization Evolution// LNCS Transactions on Computational Collective Intelligence. -Vol , (2013), s , AR Redlarski K., Basińska B.: Wpływ udziału użytkownika na jakość użytkową w projektach informatycznych.// Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. -Vol. 11., nr 1 (2013), s , AR Wiciak I., Basińska B.: Wymagania zawodowe a wynagrodzenie w subiektywnej ocenie policjantów// Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka. -Vol. 51., nr 1146 (2013), s , AR Wróblewska A., Zięba A., Mieńkowska - Norkiene R., Kapłański P., Zarzycki P.: Application of Semantic Knowledge Management System in Selected Areas of Polish Public Administration// Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. -., nr 29 (2013),, AR Basińska B., Wiciak I.: Fatigue and Professional Burnout in Police Officers and Firefighters// Internal Security. -Vol. 4., nr 2 (2012), s , AR Sitek T., Orłowski C., Dowgielewicz K., Wysocki W., Deręgowski T.: The structure of knowledge resources supporting a model of IT technologies architecture = Struktury zasobów wiedzy wspierających model architektury technologii IT// Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management. -., nr 60 (2012), s , AR Ziółkowski A., Orłowski C., Wysocki W.: Knowledge management in the processes of project requirements analysis// Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management. -Vol. 250., nr 65 (2013), s , 2013, AR ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH NAUKOWYCH O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM 1. Czarnecki A., Sitek T.: Ontologies vs. Rules Comparison of Methods of Knowledge Representation Based on the Example of IT Services Management// Information Systems Architecture and Technology: Intelligent Information Systems, Knowledge Discovery, Big Data and High Performance Computing/ ed. Leszek Borzemski, Adam Grzech, Jerzy Świątek, Zofia Wilimowska Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013, s , MCM Orłowski C., Szczygielski Ł., Bartosiewicz K.: Conception of Interactive Information and Decision Support System for Urban and Industrial Air Quality Management:

3 Extension// EcoProduction and Logistics Emerging Trends and Business Practices/ Berlin: Springer, 2013, s , MCM Sikorski M.: Evolution of End-User Participation in IT Projects. // Frameworks of IT Prosumption for Business Systems Development/ ed. Pańkowska M. Hershey: IGI Global, 2013, s , MCM ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH NAUKOWYCH W JĘZYKU POLSKIM 1. Bach-Dąbrowska I., Ziółkowski A.: Uniwersyteckie Centrum Kompetencyjne Technologii Oprogramowania// W : Inżynieria oprogramowania : Wybrane problemy/ ed. red. nauk. Z. Szyjewski, J. Swacha Warszawa: PPH ZAPOL. Szczecin, 2013, s , MCK Madej P.: Budowa modelu zarządzania i rozwoju Uniwersyteckiego centrum Kompetencyjnego// Współczesne Technologie i Konwersja Energii. - Tom II/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra Gdańsk: Wydział Mechaniczny PG, 2013, s , MCK Madej P.: Construction and development of IT Competence Centers - organizational structure// PhD Interdisciplinry Journal. - No. 3, Gdańsk University of Technology, 2013, s , MCK Madej P., Szczygielski Ł.: Budowa informatycznych centrów kompetencyjnych// Informatyczne systemy zarządzania. - tom 4/ ed. K. Bzdyra Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2013, s , MCK Wiciak I., Lila K., Basińska B.: Miasto nocą: zaburzenia snu a praca zmianowa i stres zawodowy wśród policjantów// W : Poziom i jakość życia w dobie kryzysu/ ed. Z. Wyszkowska, M. Gotowska Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2013, s , MCK Ziółkowski A., Sitek T.: Projekt-czynnik-decyzja. Badanie czynników decyzyjnych w projektach informatycznych i ich wpływu na powodzenie projektów// Zarządzanie projektami i modelowanie procesów/ ed. Z. Szyjewski, K. Muszyńska Warszawa: Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Informatycznego, 2013, s , MCK INNE PUBLIKACJE 1. Wróblewska A., Kapłański P., Zarzycki P., Ługowska I.: Semantic rules representation in controlled natural language in Fluent Editor// Proceedings of the 6th International Conference on Human System Interactions (HSI)/ :, 2013, s , ZR Sikorski M.: A Cross-Team Collaborative Evaluation of a CRM System// Proceedings of CHI 2013 Workshop "Made for Sharing: HCI Stories for Transfer, Triumph and

4 Tragedy"/ ed. Law E.L-C., Hvannberg E.T, Vermeeren A., Cockton G., Jokela T. Leicester: University of Leicester, 2013, s , ZR Mosterman P., Zander J., Han Z.: The Towers of Hanoi as a Cyber-Physical System Education Case Study// In Proceedings of the First Workshop on CPS Education at Cyber Physical Systems Week (CPSWeek 2013)/ ed. Magnus Egerstedt, Jeff C. Jensen, Rajesh Gupta, and Edward A. Lee (editors) :, 2013, s. 1-4, ZR Han Z., Mosterman P., Zander J., Zhang F.: Systematic Management of Simulation State for Multi-Branch Simulations in Simulink// Proceedings of the Symposium on Theory of Modeling and Simulation (TMS'13)/ San Diego, CA, USA: SCS, 2013, s. 1-8, ZR Zander J., Mosterman P.: Semantics for an Interdisciplinary Computation// Proceedings of the Symposium on Theory of Modeling and Simulation (TMS'13)/ San Diego, CA, USA: SCS, 2013, s. 1-6, ZR Taylor S., Khan A., Morse K., Tolk A., Yilmaz L., Zander J.: Grand Challenges on the Theory of Modeling and Simulation// TMS/DEVS 2013 Conference Proceedings: Symposium on Theory of Modeling and Simulation/ San Diego, CA, USA: SCS, 2013, s. 1-9, ZR Mosterman P., Simko G., Zander J.: A Hyperdense Semantic Domain for Discontinuous Behavior in Physical System Models// Proceedings of the 7th International Workshop on Multi-Paradigm Modeling (MPM'13) at the ACM/IEEE 16th International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems (MoDELS) conference/ Miami, FL:, 2013, s. 1-10, ZR Zander J.: Model-based testing for execution algorithms in the simulation of cyberphysical systems// Proceedings of IEEE AUTOTESTCON 2013/ Schaumburg, IL: IEEE, 2013, s. 1-7 ZR Madej P., Szczygielski Ł.: Analiza możliwości implementacji kompetencyjnego modelu kształtowania zespołów projektowych dla centrów kompetencyjnych// X Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki : Modele inżynierii teleinformatyki. - Tom 8/ ed. K. Bzdyra Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2013, s , ZR Redlarski K.: The impact of end-user participation in IT projects on product usability// MIDI '13 Proceedings of the International Conference on Multimedia, Interaction, Design and Innovation / :, 2013, s. 1-8, ZR Garnik I., Basińska B.: Online stores' credibility: the moderating role of customers' gender and self-efficacy// Proceedings of the International Conference on

5 Multimedia, Interaction, Design and Innovation/ ed. Krzysztof Marasek, Marcin Sikorski New York: ACM, 2013, ZR Orłowski C.: THE MANAGEMENT OF DESIGNING PROCESSES IN THE CREATION OF THE KNOWLEDGE BASE SYSTEM : Proceedings of International Computer Science Convention// W : International ICSC Congress Intelligent Systems & Applications ISA " 2000, Wollongong, Australia, December 2000/ Canada/Switzerland: ICSC Acad. Press, 2013, s , ZR Ewa Wilczek-Rużyczka, Beata Basińska: Good sleep and exhausting work-efforts, burnout and insomnia in nursing profession, suppl Beata Basińska: Police stress: The role of professional and organizational demands on burnout, suppl Marasek K., Sikorski M.: Proceedings of MIDI International Conference on Multimedia, Interaction, Design and Innovation// Proceedings of MIDI International Conference on Multimedia, Interaction, Design and Innovation. -,, 2013, ed Edwin Krikke, Femke Korst, Mario Raich, Monica Grau, Simon Dolan, Margarida Romero, Laura Castelluci, Marc Millan, Xavier Lesauvage, Victor Sabater, Roger Camrass, Susie Camrass, Marzena Starnawska, Joanna Pniewska, Katarzyna Jakubczyk, Małgorzata Kitowska, Justyna Dobrowińska-Seroka, Erika Vaiginiene, Mindaugas Lauzikas, Daiva Mazeikaite, Karolina Małek, Joanna Oberbek: Final Report on the Pedagogical Plan for ICT4SMEs training, RK Edwin Krikke, Femke Korst, Mario Raich, Monica Grau, Simon Dolan, Margarida Romero, Laura Castelluci, Marc Millan, Xavier Lesauvage, Victor Sabater, Roger Camrass, Susie Camrass, Marzena Starnawska, Joanna Pniewska, Katarzyna Jakubczyk, Małgorzata Kitowska, Justyna Dobrowińska-Seroka, Erika Vaiginiene, Mindaugas Lauzikas, Daiva Mazeikaite, Karolina Małek, Joanna Oberbek: Final report on ICT SMEs entrepreneurs and managers needs within Innovation, Creativity and Talent e-training, RK Redlarski K.: Model zapewnienia jakości użytkowej w projektach informatycznych, D Wachowicz J.: Projekty usług on-line w opinii osób 50+, PR

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS Tematyka prowadzonych badań naukowych W zakresie badań statutowych realizowano prace dotyczące tematu: Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach niestabilnych (ZZO), Modelowanie przepływów

Bardziej szczegółowo

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja Szczecin, 18-20 września 2013 Konferencje naukowe XV edycja Krajowej

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KLASY ERP W ŚWIETLE PRZEGLĄDU LITERATURY

PROBLEMATYKA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KLASY ERP W ŚWIETLE PRZEGLĄDU LITERATURY ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 71 Nr kol. 1917 Tomasz KANICKI Politechnika Białostocka Wydział Zarządzania PROBLEMATYKA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae MAREK KRÓTKIEWICZ. mkrotki@gmail.com mkrotki@math.uni.opole.pl. Artificial intelligence Software Engineering Company supervision

Curriculum Vitae MAREK KRÓTKIEWICZ. mkrotki@gmail.com mkrotki@math.uni.opole.pl. Artificial intelligence Software Engineering Company supervision MAREK KRÓTKIEWICZ PERSONAL INFORMATION Home address Dobra 3, 45-826 Opole, Poland, Telephone number +48 77 474 43 42 Mobile +48 795 041 200 Office address Opole University pl. Kopernika 11a 45-040 Opole,

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016 Katedra Inżynierii Oprogramowania y prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016 opiekun: dr inż. Anna Bobkowska: 1. Wielowymiarowa analiza obszaru wiedzy "Planowanie i monitorowanie analizy biznesowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej. w latach 2008-2010

Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej. w latach 2008-2010 Jerzy Kisielnicki Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej w latach 2008-2010 Członkostwo w komitetach naukowych konferencji i redakcjach czasopism: Członek komitetów redakcyjnych następujących

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Krzysztof Włodzimierz. ADRES ZAMELDOWANIA ul. Traugutta 5 m. 8 90-106 ŁÓDŹ, Polska tel. (0-42) 6323261

CURRICULUM VITAE. Krzysztof Włodzimierz. ADRES ZAMELDOWANIA ul. Traugutta 5 m. 8 90-106 ŁÓDŹ, Polska tel. (0-42) 6323261 CURRICULUM VITAE NAZWISKO IMIONA PRZYBYSZEWSKI Krzysztof Włodzimierz DATA URODZENIA 1955.01.28 MIEJSCE URODZENIA NARODOWOŚĆ STATUS RODZINNY Łódź, Polska polska żonaty, jedna córka ADRES ZAMELDOWANIA ul.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

Program konferencji SMI 2013 + KKIO 2013 + SCR 2013

Program konferencji SMI 2013 + KKIO 2013 + SCR 2013 Program konferencji SMI 2013 + 2013 + SCR 2013 środa, 18 września 2013 r. 9.00-14.45 Post-agilism: wybór najlepszego rozwiązania {warsztaty fakultatywne wymagana osobna wcześniejsza rejestracja} Bogdan

Bardziej szczegółowo

Frame, J.D., 1999, Building Project Management Competence, Jossey-Bass Inc. Publisher, San Francisco. Gardner, W., Martinko, M. 1996, Using the MBTI

Frame, J.D., 1999, Building Project Management Competence, Jossey-Bass Inc. Publisher, San Francisco. Gardner, W., Martinko, M. 1996, Using the MBTI BIBLIOGRAFIA Adair, J. 2001, Budowanie zespołu, Wydawnictwo Studio Emka, Adamiec, M., Kożusznik, B. 2000, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor-Kreator-Inspirator, Akade, Kraków. Allport, G.W. 1966, Traits

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Tomasz Szapiro Skrócone CV

Tomasz Szapiro Skrócone CV www.szapiro.net 2012 1 Tomasz Szapiro Skrócone CV KONTAKT: Szkoła Główna Handlowa, Instytut Ekonometrii Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa e-mail: tszapiro@gmail.com http://www.szapiro.net WYKSZTAŁCENIE:

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. TKACZ MAGDALENA ALICJA magdalena.tkacz@gmail.com @Magdalen_A_T DateWithData.tumblr.com www.mtkacz.net

Curriculum Vitae. TKACZ MAGDALENA ALICJA magdalena.tkacz@gmail.com @Magdalen_A_T DateWithData.tumblr.com www.mtkacz.net Curriculum Vitae FAMILY NAME: GIVEN NAME: EMAIL: TWITER: BLOG: WEB: TKACZ MAGDALENA ALICJA magdalena.tkacz@gmail.com @Magdalen_A_T DateWithData.tumblr.com www.mtkacz.net EDUCATION: 1985-1989 High School,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1

Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1 Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1 4.2 Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: (podano procentowy udział habilitanta w publikacjach) A. Juszczyszyn Krzysztof (100%): A subjective

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 A n n o u n c e m e n t n o 2 June 14-18, 2011 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Wrocław 2011-VII-22 WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych

Bardziej szczegółowo

econstor Risk sensitivity indicator as correction factor for cost of capital rate zbw www.econstor.eu

econstor Risk sensitivity indicator as correction factor for cost of capital rate zbw www.econstor.eu econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Telemedycyna i ezdrowie 2014

Telemedycyna i ezdrowie 2014 Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-zdrowia www.telemedycyna.org 1998-2014 Konferencja międzynarodowa Telemedycyna i ezdrowie 2014 STRESZCZENIA Pod redakcją Wojciecha Glinkowskiego www.e-zdrowie.pl 24

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Informacja dot. Specjalizacji Informatyczne Systemy Zarządzania. Autor opracowania: Bartosz Wachnik Warszawa marzec 2013 Strona 1 z 17 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007 Institute of Computer Science (Instytut Informatyki) ul. Nowowiejska 15/19,

Bardziej szczegółowo

GRANICE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZANIA STOPNIA DOJRZAŁOŚCI W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

GRANICE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZANIA STOPNIA DOJRZAŁOŚCI W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI GRANICE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZANIA STOPNIA DOJRZAŁOŚCI W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Seweryn SPAŁEK Streszczenie: W artykule omówiono koncepcję dojrzałości w zarządzaniu projektami. Poddano też krytyce rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Nationality Wojciech Rafał Wiewiórowski Polish Date of birth 13 June 1971 Gender Male Work experience Dates 1995-2000 Occupation or position

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo