KATEDRA INŻYNIERII ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATEDRA INŻYNIERII ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO"

Transkrypt

1 KATEDRA INŻYNIERII ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO WYKAZ DOROBKU PUBLIKACYJNEGO w roku 2013 PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH Część B i część C wykazu MNiSW: 1. Lis A.: Główne bariery w systemie transferu technologii w Polsce// Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. -Vol. 11., nr 1, cz. 4 (2013), s , AR Lis A., Lis A.: Tożsamość struktur klastrowych- rozważania teoretyczne i praktyczne implikacje// Studia Regionalne i Lokalne. -., nr 1(51) (2013), s , AR Lis A.: Zarządzanie tożsamością w organizacjach na różnych poziomach zagregowania// Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. -Vol. 11., nr 4, cz. 2 (2013), s , AR Łopatowska J.: Współdziałanie koncepcji Lean i Teorii Ograniczeń w dążeniu do sukcesu organizacji// Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - Vol. 11., nr 4/1 (2013), s , AR Łopatowska J., Zieliński G.: Obszary zmian w wymiarach jakości usług// Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. -Vol. Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia., nr 22 (2013), s , AR Wirkus M.: Informal projects management with volunteers participation// Journal for the Advancement of Performance Information and Valu. -Vol. 4., iss. 1 (2013), s , AR Zawadzka L., Zieliński G.: Kluczowe determinanty łańcucha wartości w kreowaniu sukcesu usług turystycznych// Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. -Vol. 11., nr 4, cz. 2 (2013), s , AR Zieliński G.: Cykl P-D-C-A w ciągłym doskonaleniu przedsiębiorstw// Utrzymanie Ruchu. -., nr 1 (2013), s , AR Zieliński G.: Determinanty orientacji na klienta w nowoczesnym zarządzaniu zkładem opieki zdrowotnej// Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku : Trendy i wyzwania współczesnego Marketingu. -., nr 21 (2013), s , AR Zieliński G.: Orientacja na klienta. Fundamentalna zasada doskonalenia jakości// Stal Metale & Nowe Technologie. -., nr 5-6 (2013), s , AR

2 11. Zieliński G.: Zaangażowanie i rozwój pracowników każdego szczebla. Kolejna z fundamentalnych zasad doskonalenia jakości// Stal Metale & Nowe Technologie. -., nr 9-10 (2013), s , AR ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH NAUKOWYCH O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM 1. Jakubczyk K.: Responsibility towards the environment in infrastructure projects// PhD Interdisciplinary Journal/ : Gdańsk University of Technology, 2013, s , MCM ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH NAUKOWYCH W JĘZYKU POLSKIM 1. Brodnicki K., Łopatowska J.: Konkurencyjność i oferta produktowa Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych na tle sektora bankowego// Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce. : Uwarunkowania jakościowe/ ed. Jolanta Łopatowska, Grzegorz Zieliński Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013, s , MCK Chmielarz A.: METODY DOSKONALENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWGO ISO14001 W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH// Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji/ ed. pod red. R. Knosali Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013, s , MCK Grzybowska K., Łopatowska J.: Zarządzanie operacyjne w łańcuchu dostaw// Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce : Systemy procesy narzędzia/ ed. Ludmiła Zawadzka, Grzegorz Zieliński Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013, s , MCK Jakubczyk K.: KONSULTACJE SPOŁECZNEJAKO ELEMENT REALIZACJI DUŻYCH PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH STUDIA PRZYPADKÓW// Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji/ ed. pod red. R. Knosali Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013, s , MCK Jakubczyk K.: Społeczna odpowiedzialność - analiza porównawcza na podstawie statutów trzech uczelni trójmiejskich// W : Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem wybrane aspekty/ ed. red. nauk. A. Mikulska Gdańsk: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, 2013, s , MCK Kitowski P.: Hipotetyczny obraz kroków postępowania wdrażania metody 5s// Koncepcje, metody i narzędzia wspomagające zarządzanie operacyjne - wybrane zagadnienia/ ed. Michał Szydłowski Politechnika Gdańska: Politechnika Gdańska, 2013, s , MCK

3 7. Kitowski P.: Projektowanie gniazd produkcyjnych w zarządzaniu operacyjnym// WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE I KONWERSJA ENERGII. - Tom : II/ ed. J. Szantyr Gdańsk: Wydział Mechaniczny, 2013, s , MCK Kluczyk M., Jakubczyk K.: Procesy patentowania wynalazków w projektach badawczych na uczelniach wyższych: analiza porównawcza// Zarządzanie projektami i procesami : teoria i przypadki praktyczne/ ed. M. Wirkus Warszawa: Difin, 2013, s , MCK Leja K., Kitowski P.: Doktorat akademicki czy zawodowy. Na marginesie badań sondażowych w Politechnice Gdańskiej// Modele kształcenie na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych/ ed. praca zbiorowa pod red. K. Jędralskiej Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s , MCK Lewandowski K., Zieliński G.: Czynniki definiujące jakość usług edukacyjnych w ujęciu grupy interesariuszy - studentów (badanie pilotażowe)// Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce : uwarunkowania jakościowe/ ed. Jolanta Łopatowska, Grzegorz Zieliński Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013, s , MCK Lis A.: Oferta instytucji otoczenia biznesu w Polsce// Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwoju innowacji/ ed. Anna Maria Lis. Grzegorz Zieliński Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013, s , MCK Lis A.: Parki technologiczne jako pomost pomiędzy nauką a biznesem na przykładzie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego// Koncepcje, metody i narzędzia wspomagające zarządzanie operacyjne - wybrane zagadnienia/ ed. Grzegorz Zieliński, Małgorzata Szymańska-Brałkowska Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013, s , MCK Lis A.: Stan obecny i perspektywy rozwoju sektora otoczenia biznesu w Polsce// Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwoju innowacji/ ed. Anna Maria Lis, Grzegorz Zieliński Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013, s , MCK Łopatowska J., Zieliński G.: Doskonalenie jakości funkcjonowania gospodarstw domowych z uwzględnieniem działań proekologicznych// Wielowymiarowe ujęcie działań projakościowych w usługach i wytwarzaniu/ ed. Grzegorz Zieliński, Małgorzata Szymańska-Brałkowska Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013, s , MCK Łopatowska J., Zieliński G.: Zmiany w zarządzaniu operacyjnym w usługach// Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce : Systemy Procesy Narzędzia/ ed. Ludmiła

4 Zawadzka, Grzegorz Zieliński Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013, s , MCK Szefler J., Zieliński G.: Doskonalenie jakości usług edukacyjnych poprzez ocenę wyniku działalności instytucji akademickiej// Uwarunkowania sukcesu organizacji/ ed. Czubasiewicz H., Mokwa Z., Walentynowicz P. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2013, s , MCK Szymańska-Brałkowska M., Zieliński G.: Interdyscyplinarny projekt integracji środowisk oraz wymiany wiedzy w obszarach produkcji, jakości oraz zarządzania środowiskowego// Koncepcje, metody i narzędzia wspomagające zarządzanie operacyjne - wybrane zagadnienia/ ed. Grzegorz Zieliński, Małgorzata Szymańska - Brałkowska Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013, s , MCK Wirkus M., Maciągowski D.: Metody redukcji zróżnicowania materiałów wejściowych w warunkach wysokiej różnorodności produktów gotowych// Metody i techniki zarządzania w inżynierii produkcji/ :, 2013, s , MCK Wirkus M.: Metodyki zarządzania projektami - przegląd// Zarządzanie projektem/ Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013, s , MCK Wirkus M.: Przykłady projektów : Projekty inwestycyjne twarde : Projekt budowy zadaszenia trybun areny sportowej w Kozłowie// Zarządzanie projektem/ Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013, s , MCK Wirkus M.: Przykłady projektów: Projekty organizacyjne miękkie : Organizacja wesela Ralfa i Magdy// Zarządzanie projektem/ Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013, s , MCK Wirkus M., Rudziński K.: Pomorska Kolej Metropolitalna adaptacyjne zarządzanie przygotowaniem projektu infrastrukturalnego// Zarządzanie programy, projekty, procesy : Teoria i przypadki praktyczne/ ed. M. Wirkus Warszawa: Difin, 2013, s , MCK Wirkus M.: STRATEGIA DOBORU PROCESU PRODUKCYJNEGO WG. REAKCJI NA ZAMÓWIENIA KLIENTA// Zarządzanie a inżynieria produkcji/ ed. Piotr Łebkowski Kraków: Wydawnictwa AGH, 2013, s , MCK Wirkus M., Trykosko R.: Stadion PGE Arena dobre praktyki zarządzania projektem budowlano-infrastrukturalnym// Zarządzanie programy, projekty, procesy : Teoria i przypadki praktyczne/ red. naukowa M. Wirkus Warszawa: Difin, 2013, s , MCK

5 25. Wirkus M.: Zarządzanie finansami w projekcie// Zarządzanie projektem/ Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013, s , MCK Zieliński G., Bartsch P.: Percepcja jakości usług SPA & Wellness z perspektywy klienta// Wielowymiarowe aspekty doskonalenia jakości usług turystycznych/ ed. Grzegorz Zieliński, Małgorzata Szymańska-Brałkowska Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013, s , MCK Zieliński G., Kasińska-Sarnowska A.: Determinanty jakości usług zdrowotnych związane z działaniami podejmowanymi przez personel szpitala// Wielowymiarowe ujęcie działań projakościowych w usługach i wytwarzaniu/ ed. Grzegorz Zieliński, Małgorzata Szymańska-Brałkowska Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013, s , MCK Zieliński G.: Narzędzia przyczynowo - skutkowe w doskonaleniu jakości realizacji projektów// Zarządzanie projektami i procesami: Teoria i przypadki praktyczne/ ed. Wirkus M. Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2013, s , MCK Zieliński G., Stoma M.: Kryteria jakości usług turystycznych z uwzględnieniem specyfiki regionalnej// Wielowymiarowe aspekty doskonalenia jakości usług turystycznych/ ed. Grzegorz Zieliński, Małgorzata Szymańska-Brałkowska Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013, s , MCK Zieliński G., Stoma M.: Percepcja jakości usług noclegowych w uwarunkowaniach regionalnych Pomorza i Lubelszczyzny// Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce. Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwoju innowacji/ ed. Anna Maria Lis, Grzegorz Zieliński Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013, s , MCK Starnawska M., Jakubczyk K.: Społeczna odpowiedzialność - analiza porównawcza na podstawie statutów trzech uczelni trójmiejskich// Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem : Wybrane aspekty/ ed. Aniela Mikulska Gdańsk: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, 2013, s MCK REDAKCJA NAUKOWA MONOGRAFII 1. Lis A., Zieliński G.: Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce. Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwoju innowacji//. -., (2013), s , EK Łopatowska J., Zieliński G.: Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce : Uwarunkowania Jakościowe//. -., (2013), s , EK Wirkus M.: Zarządzanie projektami i procesami : teoria i przypadki praktyczne//. -., (2013), s , EK

6 4. Zawadzka L., Zieliński G.: Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce. Systemy procesy narzędzia//. -., (2013), s , EK Zieliński G., Szymańska-Brałkowska M.: Koncepcje, metody i narzędzia wspomagające zarządzanie operacyjne - wybrane zagadnienia//. -., (2013), s , EK Zieliński G., Szymańska-Brałkowska M.: Wielowymiarowe aspekty doskonalenia jakości usług turystycznych//. -., (2013), s , EK Zieliński G., Szymańska-Brałkowska M.: Wielowymiarowe ujęcie działań projakościowych w usługach i wytwarzaniu//. -., (2013), s , EK INNE PUBLIKACJE 1. Łopatowska J.: Factors determining selection of production planning and control system// Management Trends in Theory and Practice/ ed. S. Hittmar et al. University of Zilina, Słowacja: EDIS, University Publishing House, Univeristy of Zilina, 2013, s , ZR Przemysław Kitowski, Katarzyna Jakubczyk: Zgłoszenie patentowe W Element przekryciowo-izolacyjny o przekroju trójkąta. WIPO ST 10/C PL122346U, X Przemysław Kitowski: Zgłoszenie patentowe: antyradiacyjna osłona do telefonu komórkowego, X Przemysław Kitowski: Prawo ochronne W Element przekryciowo-izolacyjny o kształcie pięciokąta, U

Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie

Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie 02.1996-06.1996 Konsultant w spółce Izolacja Nidzica SA w Nidzicy, 09.1997 Analiza systemu produkcyjnego firmy "Franke

Bardziej szczegółowo

IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU

IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU PROGRAM KONFERENCJI Czwartek, 19 września 2013 Gdańsk, Hotel Radisson Blu, ul. Długi Targ 19/Powroźnicza,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW 1 ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps 0 S 0 Nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych; interpretacji

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Redakcja Jerzy Olszewski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

Redakcja Jerzy Olszewski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego Redakcja Jerzy Olszewski Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Istota inżynierii produkcji Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Definicja inżynierii produkcji jako jednej z podstawowych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA Redakcja naukowa: Marek Matejun Katarzyna Szymańska Monografie PŁ Łódź 2013 Recenzenci: prof.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Copyright by Piotr Jedynak & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2007 All rights reserved

Copyright by Piotr Jedynak & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2007 All rights reserved Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Ekonomii i Zarządzania UJ RECENZENCI prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek dr

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej. w latach 2008-2010

Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej. w latach 2008-2010 Jerzy Kisielnicki Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej w latach 2008-2010 Członkostwo w komitetach naukowych konferencji i redakcjach czasopism: Członek komitetów redakcyjnych następujących

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS Tematyka prowadzonych badań naukowych W zakresie badań statutowych realizowano prace dotyczące tematu: Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach niestabilnych (ZZO), Modelowanie przepływów

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU

KATEDRA ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU KATEDRA ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU WYKAZ DOROBKU PUBLIKACYJNEGO w roku 2013 PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH Część A wykazu MNiSW: 1. Basińska B., Wilczek-Rużyczka E.: The role of rewards

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich SESJA III Zarządzanie nowoczesną biblioteką 157 Danuta Szewczyk-Kłos Uniwersytet Opolski Biblioteka Główna Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XIV, ZESZYT 11 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Redakcja naukowa Tadeusz Listwan Łukasz Sułkowski Łódź 2013

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach dr inż. Tatiana Karkoszka Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska w Gliwicach Załącznik nr 2 AUTOREFERAT O OSIĄGNIĘCIACH W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ, DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ Gliwice,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich (aktualizacja 12.2013) Profile ISP- Inżynieria Systemów Produkcji IŚP Inżynieria Środowiska Pracy TIwZ Technologie Informatyczne w Zarządzaniu Lp. Promotor

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT JAKO KONCEPCJA WSPOMAGAJĄCA ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

LEAN MANAGEMENT JAKO KONCEPCJA WSPOMAGAJĄCA ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 30 Jan M. Janiszewski Kamil Siemieniuk Stowarzyszenie Wrota Przedsiębiorczości LEAN MANAGEMENT JAKO KONCEPCJA WSPOMAGAJĄCA ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo