Klasyfikacja publikacji po uzyskaniu stopnia doktora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klasyfikacja publikacji po uzyskaniu stopnia doktora 2001-2014"

Transkrypt

1 Klasyfikacja publikacji po uzyskaniu stopnia doktora Monografie i skrypty 1. Rojek-Mikołajczak I., Bazy danych kurs podstawowy dla inżynierów informatyków, skrypt, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej (od 2005r. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), 111 stron, Bydgoszcz 2004, ISBN (12 pkt) 2. Rojek I., Zintegrowany system informatyczny IFS Applications, Studium przypadku IFS Produkcja, skrypt, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 180 stron, Bydgoszcz 2007, ISBN (12 pkt) 3. Rojek I., Projektowanie systemu informatycznego zarządzania miejską siecią wodociągową, monografia, Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk, seria Badania Systemowe Inżynieria Środowiska, t. 57, 150 stron, Warszawa 2007, ISBN , ISSN (12 pkt) 4. Rojek I., Wspomaganie procesów podejmowania decyzji i sterowania w systemach o różnej skali złożoności z udziałem metod sztucznej inteligencji, monografia, wydawnictwo UKW, 212 stron, Bydgoszcz 2010, ISBN (12 pkt) Artykuły w Journal Citation Reports 1. Rojek I., Knowledge Discovery for Computer Aided Process Planning Systems, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 16, no. 4A, s , 2007, ISSN , short communication (10 pkt) 2. Rojek I., Model of Intelligent Decision Support System Using Methods of Artificial Intelligence, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, No. 3B, s , 2008, ISSN (10 pkt) 3. Rojek I., Classifier Models in Intelligent Support System for Water Network Management, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, No. 4C, s , 2008, ISSN (10 pkt) 4. Rojek I., Neural Networks as Prediction Models for Water Intake in Water Supply System, Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI 5097, Springer-Verlag, s , 2008, ISSN (10 pkt- część A listy MNiSW) 5. Rojek I., Neural Networks as Performance Improvement Models in Intelligent CAPP Systems, eds. J. Banaszak, O. Zaikin, Performance evaluation models of manufacturing systems. Special Issue of Control and Cybernetics, vol. 39, 1/2010, s , 2010, ISSN , (20pkt - część A listy MNiSW, LF) 6. Rojek I., Hybrid neural networks as prediction models, Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI 6114, part II, Springer-Verlag, s.88 95, 2010, ISBN , ISSN , (13pkt - część A listy MNiSW) 7. Rojek I., Jagodziński M., Hybrid Artificial Intelligence System in Constraint Based Scheduling of Integrated Manufacturing ERP Systems, Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI 7209, Springer-Verlag, 2012, (10pkt), Udział własny: 50% 1

2 8. Rojek I, Studziński J., Comparison of different types of neuronal nets for failures location within water-supply networks, EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOŚĆ - MAINTENANCE AND RELIABILITY, 16(1), 2014, 42-47, ISSN (lista filadelfijska, lista A, MNiSW, 15pkt). Udział własny: 70% Artykuły wg listy MNiSW 1. Rojek I., A concept of a decision support system with a knowledge acquisition module for the water supply and sewage system of a city, eds. J. Kacprzyk, Studies&Proceedings Polish Association for Knowledge Management, vol. 9, s , Bydgoszcz 2007, ISSN X (4 pkt) 2. Rojek I., Model neuronowy do prognozowania poboru wody w sieci wodociągowej, red. A. Januszewski, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, vol. 10, s , Bydgoszcz 2007, ISSN X (4 pkt) 3. Rojek I., Inteligentne zarządzanie preferencjami poboru wody w sieci wodociągowej, red. A. Januszewski, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, vol. 14, s , Bydgoszcz 2008, ISSN X (4 pkt) 4. Rojek I., Hybrydowy system klasyfikujący w inteligentnym wspomaganiu zarządzania siecią wodociągową, red. W. Bojar, R. Budziński, A. Straszak, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, vol. 16, s , Bydgoszcz 2008, ISSN X (4 pkt) 5. Rojek I., Metody sztucznej inteligencji w rozwoju systemów informatycznych dla przedsiębiorstw produkcyjnych i wodociągowych, red. A. Wiliński, Metody Informatyki Stosowanej, kwartalnik Komisji Informatyki PAN oddział w Gdańsku, nr 2 (19), s , Szczecin 2009, ISSN (4 pkt) 6. Rojek I., Miejsce baz danych i baz wiedzy w systemie wspomagania decyzji, Studia Informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Informatyka, vol. 30, no 2B (84), s , Gliwice 2009, ISSN (4 pkt) 7. Rojek I., Podejścia stosowane we wspomaganiu sterowania siecią wodociągową, red. A. Januszewski, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, vol. 18, s , Bydgoszcz 2009, ISSN X (4 pkt) 8. Rojek I., Models of the Load of Water-Supply System, Studies&Proceedings Polish Association for Knowledge Management, vol. 24, s , Bydgoszcz 2009, ISSN X (4 pkt) 9. Rojek I., Sieci neuronowe jako modele prognozowania użycia narzędzi w systemach CAPP, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, red. Arkadiusz Januszewski, vol. 27, str , Bydgoszcz 2010, ISSN X, (6pkt - część B listy MNiSW) 10. Rojek I., Prognozowanie obciążenia sieci wodociągowej przy użyciu hybrydowych sieci neuronowych o zróżnicowanej wiarygodności, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, red. Jan W. Owsiński, vol. 33, str , Bydgoszcz 2010, ISSN X, (6pkt - część B listy MNiSW) 11. Rojek I., Studziński J., Koncepcja inteligentnego systemu detekcji awarii sieci wodociągowej, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 37, Bydgoszcz, 2011, , (6pkt - część B listy MNiSW), Udział własny: 50% 2

3 12. Rojek I., Studziński J., Algorytmy lokalizacji awarii w sieci wodociągowej przy użyciu sieci neuronowych, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 49, Bydgoszcz, 2011, , (6pkt - część B listy MNiSW), Udział własny: 30% 13. Rojek I., Studziński J., Sieci neuronowe w lokalizacji awarii w sieci wodociągowej, Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, t 4 nr 9, 29-34, Bydgoszcz 2012, ISSN (lista B MNiSW, 3 pkt lista z dn ). Udział własny: 50% 14. Rojek I., Studziński J., Failures location within water-supply systems by means of neural networks, JAMRIS Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, vol. 8, no 2, s , 2014, ISSN (lista B MNiSW, 8 pkt lista z dn ). Udział własny: 50% Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym 1. Rojek I., Learning System of Manufacturing Knowledge Acquisition, Image Processing & Communications, An International Journal with special section: Technologies of Data Transmission and Processing, vol. 11, no 1, s , 2006, ISSN X (6 pkt) 2. Rojek I., Forecasting Models of Tool Use in Different Intervals of Time, Management and Production Engineering Review (MPER), An International Journal, vol. 1, no 1, s , 2010, ISSN Artykuły w czasopismach o zasięgu krajowym 1. Rojek-Mikołajczak I., Weiss Z., Zastosowanie pakietu sztucznej inteligencji SPHINX do projektowania procesów technologicznych, miesięcznik CADCAM Forum, nr 10, s , Warszawa 2001, ISSN , 70% udziału (4 pkt) 2. Rojek-Mikołajczak I., Metody eksploracji danych w inteligentnej bazie danych dla CAPP, ProDialog Computer Programming and Applications, nr 19, s. 1-9, wydawnictwo Nakom, Poznań 2005, ISBN , ISSN (4 pkt) 3. Rojek I., Zarządzanie wiedzą technologiczną w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Przegląd Zarządzania, rocznik naukowy nr 1(1), wydawnictwo Stowarzyszenia Naukowego Organizacji i Zarządzania, s , Sierpc 2005, ISSN (4 pkt) 4. Rojek I., Narzędzia informatyczne. Wspomóc utrzymanie ruchu, czasopismo Energetyka cieplna i zawodowa, 11/ Rojek I., Wspomóc utrzymanie ruchu, Chemia Przemysłowa, nr 2, 26-31, 2012 Artykuły recenzowane w wydawnictwie książkowym o zasięgu międzynarodowym 1. Rojek I., Design Methodology of a decision support system for the water supply and sewage system of a city, eds. O. Hryniewicz, J. Studziński, M. Romaniuk, Environmental Informatics and Systems Research, vol. 1, Shaker Verlag GmbH - Aachen, s , 2007, ISBN , ISSN (7 pkt) 2. Rojek I., Classifier Models in Intelligent CAPP Systems, eds. K.A. Cyran, S. Kozielski, J. F. Peters, U. Stańczyk, A. Wakulicz-Deja, Man-Machine Interactions, series: Advances in Intelligent and Soft Computing, AISC 59, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, s , 2009, ISSN (7 pkt) 3

4 Artykuły recenzowane w wydawnictwie książkowym o zasięgu krajowym 1. Rojek-Mikołajczak I., Weiss Z., Metodyka projektowania inteligentnej bazy danych do wspomagania projektowania procesów technologicznych, Komisja Budowy Maszyn PAN, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, v. 22, nr 2, s , Poznań 2002, ISSN , 70% udziału (6 pkt) 2. Rojek-Mikołajczak I., Zarządzanie wiedzą w inteligentnej bazie danych wspomagającej projektowanie procesów technologicznych, red. R. Knosala, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, tom 2, s , Warszawa 2003, ISBN (6 pkt) 3. Rojek-Mikołajczak I., Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem na Akademii Bydgoskiej, red. R. Knosala, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, tom 2, s , Warszawa 2004, ISBN (6 pkt) 4. Rojek-Mikołajczak I., Jagodziński M., Cykl życia produktu w zintegrowanym systemie zarządzania przedsiębiorstwem, red. J. K. Grabara i J. S. Nowak, Efektywność zastosowań systemów informatycznych, WNT, s , Warszawa 2004, ISBN X, 50% udziału (6 pkt) 5. Rojek-Mikołajczak I., Metody odkrywania wiedzy zastosowane w inteligentnej bazie danych dla CAPP, monografia Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, red. A. Januszewski i L. Drelichowski, Metody, narzędzia i systemy informatyczne w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Akademii Techniczno- Rolniczej, s , Bydgoszcz 2004, ISBN (3 pkt) 6. Rojek-Mikołajczak I., Jagodziński M., Product life cycle in integrated system of enterprise management, eds. Z. Weiss, monografia Virtual Design and Automation, Publishing House of Poznan University of Technology, s , Poznań 2005, ISBN , 50% udziału (3 pkt) 7. Rojek I., Bazy danych i bazy wiedzy w zarządzaniu wiedzą technologiczną przedsiębiorstwa, red. S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek, Bazy Danych Modele, Technologie, Narzędzia, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, s ,Warszawa 2005, ISBN (6 pkt) 8. Rojek I., Application of artificial intelligence methods in knowledge management in the intelligent database environment, red. J. Studziński, L. Drelichowski, O. Hryniewicz,, Zastosowania Informatyki w nauce, technice i zarządzaniu, seria Badania Systemowe, wydawca IBS PAN, tom 41, s , Warszawa 2005, ISBN , ISSN (6 pkt) 9. Rojek I.: Wybrane metody pozyskiwania wiedzy technologicznej, red. J. Studziński, L. Drelichowski, O. Hryniewicz, Rozwój i zastosowania metod ilościowych i technik informatycznych wspomagających procesy decyzyjne, seria Badania Systemowe, wydawca IBS PAN, vol. 49, s , Warszawa 2006, ISBN , ISSN (6 pkt) 10. Rojek I., Bazy danych i bazy wiedzy dla miejskiego systemu wodno-ściekowego, red. S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek, BAZY DANYCH NOWE TECHNOLOGIE, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, s , Ustroń 2007, ISBN (6 pkt) 11. Rojek I., Portal korporacyjny do zarządzania wiedzą technologiczną w komputerowym systemie wspomagania projektowania procesów technologicznych, red. K. Wódz 4

5 i T. Wieczorek, monografia Społeczeństwo Informacyjne, Wydawnictwo Szkoły Biznesu, rozdz. 22, s , Dąbrowa Górnicza 2007, ISBN (3 pkt) 12. Rojek I., Opracowanie modelu inteligentnego zarządzania środowiskiem, red. O. Hryniewicz, A. Straszak, J. Studziński, Badania Operacyjne i Systemowe: Środowisko naturalne, przestrzeń, optymalizacja, seria Badania Systemowe, wydawnictwo IBS PAN, vol. 63, s , Warszawa 2008, ISBN , ISSN (3 pkt) 13. Rojek I., Porównanie klasyfikatorów dla ISW zarządzania siecią wodociągową, red. O. Hryniewicz, A. Straszak, J. Studziński, Badania Operacyjne i Systemowe: Środowisko naturalne, przestrzeń, optymalizacja, seria Badania Systemowe, wydawnictwo IBS PAN, vol. 63, s , Warszawa 2008, ISBN , ISSN (3pkt) 14. Rojek I., Badania systemowe jako narzędzie transferu wiedzy i innowacji w zakresie inżynierskiej informatyki i cybernetyki między istotnie różnymi przedsiębiorstwami technologicznymi, red. Z. Kruszewski, K. Waluch, rozdział w monografii Unia Europejska. Transfer wiedzy i innowacji w warunkach lokalnych, Tom 4, s , Płock 2008, ISBN (3 pkt) 15. Rojek I., Porównanie modeli klasyfikujących w inteligentnych systemach CAPP, red. I. Rojek, J. Studziński, Wybrane problemy inżynierii informatycznej, rozdział w zeszytach naukowych Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica, vol. 36, s , Płock 2009, ISBN (3 pkt) 16. Rojek I., Sztuczna inteligencja jako szansa i wyzwanie dla lokalnych badań B+R w globalnym świecie, rozdział w publikacji Dynamiczne, stałe zwiększanie nakładów na B+R do wysokości 3% PKB to minimum dla Cywilizacyjnej Odbudowy Polski w Drugiej Dekadzie XXI wieku (red. Kruszewski Z., Straszak A., Waluch K.), Oficyna wydawnicza Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica, Płock, 2011, (3pkt) Publikacje w recenzowanych materiałach konferencji międzynarodowych 1. Rojek-Mikołajczak I., Weiss Z., Intelligent database for CAPP, II nd International Conference on Advances in Production Engineering, s , Warszawa 2001, 70% udziału (2 pkt) 2. Rojek-Mikołajczak I., Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu wiedzą, 4 Ukraińsko-Polska Konferencja Mechanika Środowiska, Metody Informatyczne, Symulacje, s , Lwów Ukraina 2004, ISBN (2 pkt) 3. Rojek I., Neural networks as classification models in intelligent CAPP systems, eds. C. E. Pereira, O. Zaikin, Z. A. Banaszak, 9th IFAC Workshop on Intelligent Manufacturing Systems, s , Szczecin 2008 (2 pkt) 4. Studziński J., Rojek I., Failures Localization within Water Networks by Means of Neuronal Nets, ESM 2012, 26 th European Simulation and Modeling Conference, Essen, Germany, 2012, (10pkt), Udział własny: 50% 5. Studziński J., Rojek I., Detection and localization of water leaks in water nets by means of a monitoring system, hydraulic model and neuronal networks, ESM 2013, 27 th European Simulation and Modeling Conference, Lancaster, UK, , 2013 (10pkt), Udział własny: 50% 5

6 Publikacje w recenzowanych materiałach konferencji krajowych 1. Rojek-Mikołajczak I., Weiss Z., Akwizycja wiedzy do projektowania procesów technologicznych, III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Projektowanie Procesów Technologicznych TPP 2001, s , Poznań 2001, ISBN , 70% udziału (1 pkt) 2. Rojek-Mikołajczak I., Weiss Z., Projektowanie procesu technologicznego w środowisku inteligentnej bazy danych, I konferencja Manufacturing Współczesne Problemy Wytwarzania M 01, tom 1, s , Poznań 2001, ISBN , 70% udziału (1 pkt) 3. Rojek-Mikołajczak I., Weiss Z., Metody pozyskiwania wiedzy w inteligentnej bazie danych wspomagającej projektowanie procesów technologicznych, XIII Konferencja Metody i Środki Projektowania Wspomaganego Komputerowo, s , Warszawa 2001, ISBN , 70% udziału (1 pkt) 4. Rojek-Mikołajczak I., Akwizycja wiedzy w inteligentnej bazie danych wspomagającej projektowanie procesów technologicznych, IV Krajowa Konferencja Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim MSK 2003, wydawnictwo Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, s , Kraków 2003, ISBN (1 pkt) 5. Rojek-Mikołajczak I., Tyburek K., System informacji edukacyjnej regionu kujawskopomorskiego, IX Konferencja użytkowników i deweloperów Oracle - Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie, s , Kościelisko 2003, ISSN , 70% udziału (1 pkt) 6. Rojek-Mikołajczak I., Zarządzanie wiedzą w dziale technologicznym przedsiębiorstwa produkcyjnego, IX konferencja Komputerowe Systemy Wielodostępne KSW 2003, s , Bydgoszcz-Ciechocinek 2003, ISBN X (1 pkt) 7. Rojek-Mikołajczak I., Techniki i narzędzia informatyczne zarządzania wiedzą, Konferencja Budowanie przewagi konkurencyjnej - strategie i technologie zarządzania wiedzą, s , Warszawa 2004 (1 pkt) 8. Rojek-Mikołajczak I., Tyburek K., System informacji edukacyjnej regionu kujawskopomorskiego, X Konferencja użytkowników i deweloperów Oracle - Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie, s , Kościelisko 2004, ISSN , 70% udziału (1 pkt) 9. Rojek I., Odkrywanie wiedzy technologicznej z wykorzystaniem maszynowego uczenia, I Krajowa Konferencja Naukowa Technologie przetwarzania danych, wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, s , Poznań 2005, ISBN (4 pkt Politechnika Poznańska miała I kategorię) 10. Rojek I., Inteligentny system wspomagania decyzji dla sterowania siecią wodociągową, II Krajowa Konferencja Naukowa Technologie przetwarzania danych, wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, s , Poznań 2007, ISBN (4 pkt Politechnika Poznańska miała I kategorię) 11. Rojek I., Inteligentny system wspomagania decyzji dla miejskiego systemu wodno-ściekowego, IX Konferencja Hurtownie Danych i Business Intelligence, Centrum Promocji Informatyki CPI 2007, s , Warszawa 2007 (1 pkt) 6

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH RACE NAUKOWE OLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. Transport 6 olitechnika Warszawska, RACJONALIZACJA ROCESU EKSLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA RZEJAZDACH KOLEJOWYCH dostarczono: Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Books edited by professor Ryszard Tadeusiewicz

Books edited by professor Ryszard Tadeusiewicz Books edited by professor Ryszard Tadeusiewicz Książki, w których prof. Tadeusiewicz pełnił funkcje redaktora 2015 2014 2013 1. Romanowski A., Sankowski D., Tadeusiewicz R. (eds.): Modelling and Identification

Bardziej szczegółowo

Katowice GPW 2013. Zintegrowany system informatyczny do kompleksowego zarządzania siecią wodociągową. Jan Studziński

Katowice GPW 2013. Zintegrowany system informatyczny do kompleksowego zarządzania siecią wodociągową. Jan Studziński Katowice GPW 2013 Zintegrowany system informatyczny do kompleksowego zarządzania siecią wodociągową Jan Studziński 1 1. Wstęp Cel pracy Usprawnienie zarządzania siecią wodociągową za pomocą nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009 Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Rzeszów, 16.10.2013 WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009 1. Tchórzewska-Cieślak B., Boryczko K.: Analiza eksploatacji sieci wodociągowej miasta Mielca

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu

Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu Dr inż. Andrzej LOSKA Utrzymanie Ruchu w Przemyśle

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

Problemy i Zastosowania Informatyki

Problemy i Zastosowania Informatyki Problemy i Zastosowania Informatyki Sem. 2 Magisterskich Studiów Uzupełniających Wymiar wykład 18 h laboratorium 12 h (4 3h) Prowadzący wykład i laboratorium dr inż. Mariusz Szwoch szwoch@eti.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Sposób oceny polityki eksploatacyjnej w przedsiębiorstwach branży spożywczej

Sposób oceny polityki eksploatacyjnej w przedsiębiorstwach branży spożywczej Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Sposób oceny polityki eksploatacyjnej w przedsiębiorstwach branży spożywczej Dr inż. Andrzej Loska VII Konferencja Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Badania w sieciach złożonych

Badania w sieciach złożonych Badania w sieciach złożonych Grant WCSS nr 177, sprawozdanie za rok 2012 Kierownik grantu dr. hab. inż. Przemysław Kazienko mgr inż. Radosław Michalski Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej Obszar

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie

Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie Kwalifikacje kadry dydaktycznej kluczem do rozwoju Uczelni PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Problem NP Problem NP (niedeterministycznie wielomianowy, ang. nondeterministic polynomial) to problem decyzyjny, dla którego rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Wszystkie Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Wszystkie Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-0692 Zintegrowane systemy zarządzania Integrated Management Systems

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

Janina A. Jakubczyc, Katarzyna Marciniak, Mieczysław L. Owoc. Katedra Systemów Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Janina A. Jakubczyc, Katarzyna Marciniak, Mieczysław L. Owoc. Katedra Systemów Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Janina A. Jakubczyc, Katarzyna Marciniak, Mieczysław L. Owoc Katedra Systemów Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Podmioty na UE Wrocław działające w obszarze sztucznej inteligencji

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja Studia I stopnia licencjackie 6 semestrów i studia II stopnia magisterskie 4 semestry Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 METODA SYMULACJI CAM WIERCENIA OTWORÓW W TARCZY ROZDRABNIACZA WIELOTARCZOWEGO Józef Flizikowski, Kazimierz Peszyński, Wojciech Bieniaszewski, Adam Budzyński

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE RÓŻNYCH TYPÓW SIECI NEURONOWYCH DO LOKALIZACJI AWARII W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH 1

PORÓWNANIE RÓŻNYCH TYPÓW SIECI NEURONOWYCH DO LOKALIZACJI AWARII W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH 1 Izabela Rojek Jan Studziński PORÓWNANIE RÓŻNYCH TYPÓW SIECI NEURONOWYCH DO LOKALIZACJI AWARII W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH 1 Streszczenie. W artykule prezentowane są różne typy sieci neuronowych do lokalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE (ARK) Komputerowe sieci sterowania 1.Zaawansowane metody wyznaczania parametrów regulatorów 2.Mechanizmy innowacyjne. 3.Sieci neuronowe w modelowaniu obiektów dynamicznych. 4.Zasady projektowania i zastosowania

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Agnieszka Zbrzezny. aga.zbrzezny@gmail.com

Curriculum Vitae. Agnieszka Zbrzezny. aga.zbrzezny@gmail.com Curriculum Vitae Agnieszka Zbrzezny DANE PERSONALNE imię i nazwisko Agnieszka Zbrzezny data urodzenia 22 czerwiec 1985 stan cywilny panna email aga.zbrzezny@gmail.com strona domowa www.ajd.czest.pl/ imi/agnieszka.zbrzezny

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS Tematyka prowadzonych badań naukowych W zakresie badań statutowych realizowano prace dotyczące tematu: Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach niestabilnych (ZZO), Modelowanie przepływów

Bardziej szczegółowo

SCADA. do zarządzania miejskim systemem zaopatrywania w wodę. TEMAT NUMERU monitoring sieci

SCADA. do zarządzania miejskim systemem zaopatrywania w wodę. TEMAT NUMERU monitoring sieci SCADA do zarządzania miejskim systemem zaopatrywania w wodę Fot.: www.cascade.net Jan Studziński Instytut Badań Systemowych PAN Kluczowe znaczenie dla poprawnej realizacji zadań statutowych miejskiego

Bardziej szczegółowo

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Artykuły LISTA PUBLIKACJI 1. Hardt-Olejniczak, G., Kołczyk, E., Uwagi o kształceniu nauczycieli informatyki, Komputer w Edukacji, 1-2(1997),

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego)

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego) 1. A 5809 III ABC Jakości od 1996 2. Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3. Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń) 4. Archives of Civil

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Oferta studiów Rok akademicki 2011/2012 Studia w Politechnice Warszawskiej Osoby starające się w Politechnice Warszawskiej o przyjęcie na studia stacjonarne (dzienne), będą mogły

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ HISTORIA 1995 uruchomienie kierunku Informatyka na WE 2001 powstanie Wydziału Informatyki i Zarządzania 2001 uruchomienie makrokierunku Automatyka i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system wspomagania decyzji dla sterowania siecią wodociągową 1

Inteligentny system wspomagania decyzji dla sterowania siecią wodociągową 1 Inteligentny system wspomagania decyzji dla sterowania siecią wodociągową 1 Izabela Rojek 2 Streszczenie: Referat przedstawia inteligentny system wspomagania decyzji dla sterowania siecią wodociągową.

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska 1. Szulczyńska U., Wynalazczość pracownicza w przemyśle polskim w latach 1960 1986, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1988, z. 3: 197-210 2. Szulczyńska U.,

Bardziej szczegółowo

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Dr hab. inż. Jan Werewka, prof. n. AGH Wydział EAIiIB AGH E-mail: werewka@agh.edu.pl www: http://home.agh.edu.pl/werewka Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Temat 1 Architektura przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

2.2.P.07: Komputerowe narzędzia inżynierii powierzchni

2.2.P.07: Komputerowe narzędzia inżynierii powierzchni 2nd Workshop on Foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials in Białka Tatrzańska, Poland 29th-30th November 2009 2 Panel nt. Produkt oraz materiał

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Sebastian Meszyński

mgr inż. Sebastian Meszyński Wykształcenie: 2011 obecnie studia doktoranckie: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Katedra Informatyki Stosowanej. 2009-2011 - studia magisterskie: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

System informacji edukacyjnej regionu kujawsko-pomorskiego

System informacji edukacyjnej regionu kujawsko-pomorskiego X Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2004 System informacji edukacyjnej regionu kujawsko-pomorskiego Izabela Rojek-Mikołajczak Krzysztof Tyburek Akademia Bydgoska, Instytut Mechaniki Środowiska

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ KATEDRA AUTOMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ AUTOREFERAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Inteligentne budynki (2) Źródła Loe E. C., Cost of Intelligent Buildings, Intelligent Buildings Conference, Watford, U. K., 1994 Nowak M., Zintegrowane systemy zarządzania inteligentnym budynkiem, Efektywność

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych. Politechnika Warszawska

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych. Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Historia Katedry Matematyki na wydziałach PW 1963 1966 Instytut Matematyki Studium Matematyczno-Techniczne 1971 Studium Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

LP. Sygnatura Tytuł czasopisma Rok. 2 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002

LP. Sygnatura Tytuł czasopisma Rok. 2 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 LP. Sygnatura Tytuł czasopisma Rok 1 A 5809 III ABC Jakości od 1996 2 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3 Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W WARSZAWIE

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W WARSZAWIE KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W WARSZAWIE Kierunek - ADMINISTRACJA 6 semestry 4 semestry Administracji i Nauk Społecznych Finanse i Bankowość Bezpieczeństwo Narodowe Finanse i Bankowość Bezpieczeństwo Narodowe

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Monografia redakcja naukowa Oksana SEROKA-STOLKA Częstochowa 2014 2 Recenzenci: Prof. PCz dr hab. Agata

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły Ia. Opublikowane przed obroną doktorską

WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły Ia. Opublikowane przed obroną doktorską Dr Marcin Pełka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły Ia. Opublikowane przed obroną doktorską 1.

Bardziej szczegółowo

Professor Michał Marczak Ph. D. Technical University of Łódź Faculty of Organisation and Management

Professor Michał Marczak Ph. D. Technical University of Łódź Faculty of Organisation and Management Professor Michał Marczak Ph. D. Technical University of Łódź Faculty of Organisation and Management Professor Remigiusz Kozłowski, Ph.D. University of Łódź Faculty of Management, Department of Logistics,

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna Techniki CAx dr inż. Michał Michna Literatura 2 Literatura 3 Literatura 1. Chlebus E. Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, WNT 2000 2. Miecielica M., Wiśniewski W.: Komputerowe wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT Spis treści Wstęp.............................................................. 9 Część I. Rynek usług IT Andrzej Chluski: Technologiczne aspekty rozwoju usług telemedycznych 13 Iwona Chomiak-Orsa: Rozwój

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. 1 z 5

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. 1 z 5 Sylabus przedmiotu: Specjalność: Informatyka w zarządzaniu Wszystkie specjalności Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015 Kierunek: Wydział: Zarządzanie Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydział Zarządzania Nazwa programu (kierunku) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom i forma studiów studia II stopnia stacjonarne Specjalność: Broker Technologii Ścieżka dyplomowania: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium,

Bardziej szczegółowo

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r.

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r. System informatyczny wspomagający optymalizację i administrowanie produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego Izabela Zimoch

Bardziej szczegółowo

Nowe metody analizy i optymalizacji architektury złożonych sieci telekomunikacyjnych następnej generacji

Nowe metody analizy i optymalizacji architektury złożonych sieci telekomunikacyjnych następnej generacji Nowe metody analizy i optymalizacji architektury złożonych sieci telekomunikacyjnych następnej generacji Raport końcowy z realizacji projektu 1. Zakres przeprowadzonych badań. Celem projektu było opracowanie

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD mgr inż. Przemysław Zawadzki, email: przemyslaw.zawadzki@put.poznan.pl, mgr inż. Maciej Kowalski, email: e-mail: maciejkow@poczta.fm, mgr inż. Radosław Wichniarek, email: radoslaw.wichniarek@put.poznan.pl,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy wspomagające pracę inżyniera

Nowoczesne systemy wspomagające pracę inżyniera Wojciech ŻYŁKA Uniwersytet Rzeszowski, Polska Marta ŻYŁKA Politechnika Rzeszowska, Polska Nowoczesne systemy wspomagające pracę inżyniera Wstęp W dzisiejszych czasach duże znaczenie w technologii kształtowania

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Zaawansowane Systemy Informatyki i Sterowania Advanced Informatics and Control www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Elektroniki

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2)

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Ewa Wołoszko Praca pisana pod kierunkiem Pani dr hab. Małgorzaty Doman Plan tego wystąpienia Teoria Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Systemy IT w e-biznesie

Systemy IT w e-biznesie Systemy IT w e-biznesie Łukasz Tkacz 1 Dr. Zdzisław Pólkowski 1 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Spis treści ABSTRACT... 3 1 WPROWADZENIE... 3 2 POLSKI RYNEK SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Lingwistyczne podsumowania baz danych.inteligentne generowanie s

Lingwistyczne podsumowania baz danych.inteligentne generowanie s Lingwistyczne podsumowania baz danych. Inteligentne generowanie streszczeń Instytut Informatyki, Politechnika Łódzka Katowice, 29 stycznia 2010 r. Problematyka Bazy i hurtownie danych olbrzymia ilość liczb......

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA NIESTACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Administacji i Nauk Społecznych Kierunek ADMINISTRCAJA Czas trwania 6 semestrów 4 semestry Specjalności Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Zakład Inteligentnych Systemów Obliczeniowych RMT4-3 Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Zakład Metod Numerycznych w Termomechanice

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dubowski. Doświadczenie zawodowe

Krzysztof Dubowski. Doświadczenie zawodowe Krzysztof Dubowski Data urodzenia 03.01.1975 Telefon: +48 602 603 138 E-mail: krzysztof@dubowski.pl Adres: Komisji Edukacji Narodowej 40/23 15-687 Białystok woj. podlaskie Doświadczenie zawodowe od 10.2012

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYGNAŁÓW Z PROCESU ZARZĄDZANIA INCYDENTAMI W SYSTEMACH IT I ICH WYKORZYSTANIE W PODEJMOWANIU DECYZJI Z UŻYCIEM METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

ANALIZA SYGNAŁÓW Z PROCESU ZARZĄDZANIA INCYDENTAMI W SYSTEMACH IT I ICH WYKORZYSTANIE W PODEJMOWANIU DECYZJI Z UŻYCIEM METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2015 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 78 Nr kol. 1928 Tomasz GOŚCINIAK Cisco Systems ANALIZA SYGNAŁÓW Z PROCESU ZARZĄDZANIA INCYDENTAMI W SYSTEMACH IT I ICH WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12 Rektora PP z dnia 26 marca 2012 r. (RO/III/12/2012) Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH 19

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH 19 SPIS TREŚCI WSTĘP 15 ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH 19 1.1. Pojęcie i rozwój systemów ekspertowych 19 1.1.1. Definiowanie systemu ekspertowego w literaturze przedmiotu 20

Bardziej szczegółowo

Mariusz Dzieciątko. E-mail: splmdz@spl.sas.com. Krótko o sobie / Personal Overview/

Mariusz Dzieciątko. E-mail: splmdz@spl.sas.com. Krótko o sobie / Personal Overview/ Mariusz Dzieciątko Krótko o sobie / Personal Overview/ Mariusz pracuje jako Business Solution Manager, Technology & Big Data Competency Center w SAS Institute Polska. Pracę w tej firmie rozpoczął w maju

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Matematyki i Informatyki Instytut Informatyki i

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 1 /11 Wstęp Andrzej AMBROZIAK dr inż. nauk technicznych Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej L i Środowiska POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 2 /11 WYKSZTAŁCENIE 2006 DOKTOR NAUK TECHNICZNYCH Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Systemy Wspomagania Zarządzania Produkcją (MES) ABB Sp. z o.o.

Systemy Wspomagania Zarządzania Produkcją (MES) ABB Sp. z o.o. Dział Automatyki Procesowej Systemy Wspomagania Zarządzania Produkcją (MES) ABB Sp. z o.o. na bazie Artur Zabielski Copyright 2007 ABB Systemu Sterowania Freelance800F Wprowadzenie ES/OS Freelance 800F

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/214 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 maja 2012 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z inteligentnymi

Bardziej szczegółowo

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Doświadczenia w zakresie transferu technologii Lublin, 25.03.2010 r. Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Jednostka ogólnouczelniana Cele, m.in.: doradztwo i konsultacje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Obsługa procesów decyzyjnych i zawierania umów

Obsługa procesów decyzyjnych i zawierania umów Platforma workflow O nas Od 2005 roku Softhis działa na rynku dedykowanych wdrożeń informatycznych: aplikacji internetowych, systemów CRM, ERP, rozwiązań workflow, e-podpis, aplikacji mobilnych oraz projektowania

Bardziej szczegółowo

TENDENCJE I KIERUNKI INFROMATYCZNEGO WSPOMAGANIA FUNKCJONOWNIA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH CZĘŚĆ 1. WARIANTY ROZWIĄZANIA

TENDENCJE I KIERUNKI INFROMATYCZNEGO WSPOMAGANIA FUNKCJONOWNIA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH CZĘŚĆ 1. WARIANTY ROZWIĄZANIA Piotr Bernat 1) TENDENCJE I KIERUNKI INFROMATYCZNEGO WSPOMAGANIA FUNKCJONOWNIA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH CZĘŚĆ 1. WARIANTY ROZWIĄZANIA Streszczenie. Podstawą sprawnie funkcjonującego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo