Klasyfikacja publikacji po uzyskaniu stopnia doktora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klasyfikacja publikacji po uzyskaniu stopnia doktora 2001-2014"

Transkrypt

1 Klasyfikacja publikacji po uzyskaniu stopnia doktora Monografie i skrypty 1. Rojek-Mikołajczak I., Bazy danych kurs podstawowy dla inżynierów informatyków, skrypt, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej (od 2005r. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), 111 stron, Bydgoszcz 2004, ISBN (12 pkt) 2. Rojek I., Zintegrowany system informatyczny IFS Applications, Studium przypadku IFS Produkcja, skrypt, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 180 stron, Bydgoszcz 2007, ISBN (12 pkt) 3. Rojek I., Projektowanie systemu informatycznego zarządzania miejską siecią wodociągową, monografia, Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk, seria Badania Systemowe Inżynieria Środowiska, t. 57, 150 stron, Warszawa 2007, ISBN , ISSN (12 pkt) 4. Rojek I., Wspomaganie procesów podejmowania decyzji i sterowania w systemach o różnej skali złożoności z udziałem metod sztucznej inteligencji, monografia, wydawnictwo UKW, 212 stron, Bydgoszcz 2010, ISBN (12 pkt) Artykuły w Journal Citation Reports 1. Rojek I., Knowledge Discovery for Computer Aided Process Planning Systems, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 16, no. 4A, s , 2007, ISSN , short communication (10 pkt) 2. Rojek I., Model of Intelligent Decision Support System Using Methods of Artificial Intelligence, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, No. 3B, s , 2008, ISSN (10 pkt) 3. Rojek I., Classifier Models in Intelligent Support System for Water Network Management, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, No. 4C, s , 2008, ISSN (10 pkt) 4. Rojek I., Neural Networks as Prediction Models for Water Intake in Water Supply System, Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI 5097, Springer-Verlag, s , 2008, ISSN (10 pkt- część A listy MNiSW) 5. Rojek I., Neural Networks as Performance Improvement Models in Intelligent CAPP Systems, eds. J. Banaszak, O. Zaikin, Performance evaluation models of manufacturing systems. Special Issue of Control and Cybernetics, vol. 39, 1/2010, s , 2010, ISSN , (20pkt - część A listy MNiSW, LF) 6. Rojek I., Hybrid neural networks as prediction models, Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI 6114, part II, Springer-Verlag, s.88 95, 2010, ISBN , ISSN , (13pkt - część A listy MNiSW) 7. Rojek I., Jagodziński M., Hybrid Artificial Intelligence System in Constraint Based Scheduling of Integrated Manufacturing ERP Systems, Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI 7209, Springer-Verlag, 2012, (10pkt), Udział własny: 50% 1

2 8. Rojek I, Studziński J., Comparison of different types of neuronal nets for failures location within water-supply networks, EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOŚĆ - MAINTENANCE AND RELIABILITY, 16(1), 2014, 42-47, ISSN (lista filadelfijska, lista A, MNiSW, 15pkt). Udział własny: 70% Artykuły wg listy MNiSW 1. Rojek I., A concept of a decision support system with a knowledge acquisition module for the water supply and sewage system of a city, eds. J. Kacprzyk, Studies&Proceedings Polish Association for Knowledge Management, vol. 9, s , Bydgoszcz 2007, ISSN X (4 pkt) 2. Rojek I., Model neuronowy do prognozowania poboru wody w sieci wodociągowej, red. A. Januszewski, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, vol. 10, s , Bydgoszcz 2007, ISSN X (4 pkt) 3. Rojek I., Inteligentne zarządzanie preferencjami poboru wody w sieci wodociągowej, red. A. Januszewski, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, vol. 14, s , Bydgoszcz 2008, ISSN X (4 pkt) 4. Rojek I., Hybrydowy system klasyfikujący w inteligentnym wspomaganiu zarządzania siecią wodociągową, red. W. Bojar, R. Budziński, A. Straszak, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, vol. 16, s , Bydgoszcz 2008, ISSN X (4 pkt) 5. Rojek I., Metody sztucznej inteligencji w rozwoju systemów informatycznych dla przedsiębiorstw produkcyjnych i wodociągowych, red. A. Wiliński, Metody Informatyki Stosowanej, kwartalnik Komisji Informatyki PAN oddział w Gdańsku, nr 2 (19), s , Szczecin 2009, ISSN (4 pkt) 6. Rojek I., Miejsce baz danych i baz wiedzy w systemie wspomagania decyzji, Studia Informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Informatyka, vol. 30, no 2B (84), s , Gliwice 2009, ISSN (4 pkt) 7. Rojek I., Podejścia stosowane we wspomaganiu sterowania siecią wodociągową, red. A. Januszewski, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, vol. 18, s , Bydgoszcz 2009, ISSN X (4 pkt) 8. Rojek I., Models of the Load of Water-Supply System, Studies&Proceedings Polish Association for Knowledge Management, vol. 24, s , Bydgoszcz 2009, ISSN X (4 pkt) 9. Rojek I., Sieci neuronowe jako modele prognozowania użycia narzędzi w systemach CAPP, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, red. Arkadiusz Januszewski, vol. 27, str , Bydgoszcz 2010, ISSN X, (6pkt - część B listy MNiSW) 10. Rojek I., Prognozowanie obciążenia sieci wodociągowej przy użyciu hybrydowych sieci neuronowych o zróżnicowanej wiarygodności, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, red. Jan W. Owsiński, vol. 33, str , Bydgoszcz 2010, ISSN X, (6pkt - część B listy MNiSW) 11. Rojek I., Studziński J., Koncepcja inteligentnego systemu detekcji awarii sieci wodociągowej, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 37, Bydgoszcz, 2011, , (6pkt - część B listy MNiSW), Udział własny: 50% 2

3 12. Rojek I., Studziński J., Algorytmy lokalizacji awarii w sieci wodociągowej przy użyciu sieci neuronowych, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 49, Bydgoszcz, 2011, , (6pkt - część B listy MNiSW), Udział własny: 30% 13. Rojek I., Studziński J., Sieci neuronowe w lokalizacji awarii w sieci wodociągowej, Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, t 4 nr 9, 29-34, Bydgoszcz 2012, ISSN (lista B MNiSW, 3 pkt lista z dn ). Udział własny: 50% 14. Rojek I., Studziński J., Failures location within water-supply systems by means of neural networks, JAMRIS Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, vol. 8, no 2, s , 2014, ISSN (lista B MNiSW, 8 pkt lista z dn ). Udział własny: 50% Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym 1. Rojek I., Learning System of Manufacturing Knowledge Acquisition, Image Processing & Communications, An International Journal with special section: Technologies of Data Transmission and Processing, vol. 11, no 1, s , 2006, ISSN X (6 pkt) 2. Rojek I., Forecasting Models of Tool Use in Different Intervals of Time, Management and Production Engineering Review (MPER), An International Journal, vol. 1, no 1, s , 2010, ISSN Artykuły w czasopismach o zasięgu krajowym 1. Rojek-Mikołajczak I., Weiss Z., Zastosowanie pakietu sztucznej inteligencji SPHINX do projektowania procesów technologicznych, miesięcznik CADCAM Forum, nr 10, s , Warszawa 2001, ISSN , 70% udziału (4 pkt) 2. Rojek-Mikołajczak I., Metody eksploracji danych w inteligentnej bazie danych dla CAPP, ProDialog Computer Programming and Applications, nr 19, s. 1-9, wydawnictwo Nakom, Poznań 2005, ISBN , ISSN (4 pkt) 3. Rojek I., Zarządzanie wiedzą technologiczną w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Przegląd Zarządzania, rocznik naukowy nr 1(1), wydawnictwo Stowarzyszenia Naukowego Organizacji i Zarządzania, s , Sierpc 2005, ISSN (4 pkt) 4. Rojek I., Narzędzia informatyczne. Wspomóc utrzymanie ruchu, czasopismo Energetyka cieplna i zawodowa, 11/ Rojek I., Wspomóc utrzymanie ruchu, Chemia Przemysłowa, nr 2, 26-31, 2012 Artykuły recenzowane w wydawnictwie książkowym o zasięgu międzynarodowym 1. Rojek I., Design Methodology of a decision support system for the water supply and sewage system of a city, eds. O. Hryniewicz, J. Studziński, M. Romaniuk, Environmental Informatics and Systems Research, vol. 1, Shaker Verlag GmbH - Aachen, s , 2007, ISBN , ISSN (7 pkt) 2. Rojek I., Classifier Models in Intelligent CAPP Systems, eds. K.A. Cyran, S. Kozielski, J. F. Peters, U. Stańczyk, A. Wakulicz-Deja, Man-Machine Interactions, series: Advances in Intelligent and Soft Computing, AISC 59, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, s , 2009, ISSN (7 pkt) 3

4 Artykuły recenzowane w wydawnictwie książkowym o zasięgu krajowym 1. Rojek-Mikołajczak I., Weiss Z., Metodyka projektowania inteligentnej bazy danych do wspomagania projektowania procesów technologicznych, Komisja Budowy Maszyn PAN, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, v. 22, nr 2, s , Poznań 2002, ISSN , 70% udziału (6 pkt) 2. Rojek-Mikołajczak I., Zarządzanie wiedzą w inteligentnej bazie danych wspomagającej projektowanie procesów technologicznych, red. R. Knosala, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, tom 2, s , Warszawa 2003, ISBN (6 pkt) 3. Rojek-Mikołajczak I., Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem na Akademii Bydgoskiej, red. R. Knosala, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, tom 2, s , Warszawa 2004, ISBN (6 pkt) 4. Rojek-Mikołajczak I., Jagodziński M., Cykl życia produktu w zintegrowanym systemie zarządzania przedsiębiorstwem, red. J. K. Grabara i J. S. Nowak, Efektywność zastosowań systemów informatycznych, WNT, s , Warszawa 2004, ISBN X, 50% udziału (6 pkt) 5. Rojek-Mikołajczak I., Metody odkrywania wiedzy zastosowane w inteligentnej bazie danych dla CAPP, monografia Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, red. A. Januszewski i L. Drelichowski, Metody, narzędzia i systemy informatyczne w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Akademii Techniczno- Rolniczej, s , Bydgoszcz 2004, ISBN (3 pkt) 6. Rojek-Mikołajczak I., Jagodziński M., Product life cycle in integrated system of enterprise management, eds. Z. Weiss, monografia Virtual Design and Automation, Publishing House of Poznan University of Technology, s , Poznań 2005, ISBN , 50% udziału (3 pkt) 7. Rojek I., Bazy danych i bazy wiedzy w zarządzaniu wiedzą technologiczną przedsiębiorstwa, red. S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek, Bazy Danych Modele, Technologie, Narzędzia, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, s ,Warszawa 2005, ISBN (6 pkt) 8. Rojek I., Application of artificial intelligence methods in knowledge management in the intelligent database environment, red. J. Studziński, L. Drelichowski, O. Hryniewicz,, Zastosowania Informatyki w nauce, technice i zarządzaniu, seria Badania Systemowe, wydawca IBS PAN, tom 41, s , Warszawa 2005, ISBN , ISSN (6 pkt) 9. Rojek I.: Wybrane metody pozyskiwania wiedzy technologicznej, red. J. Studziński, L. Drelichowski, O. Hryniewicz, Rozwój i zastosowania metod ilościowych i technik informatycznych wspomagających procesy decyzyjne, seria Badania Systemowe, wydawca IBS PAN, vol. 49, s , Warszawa 2006, ISBN , ISSN (6 pkt) 10. Rojek I., Bazy danych i bazy wiedzy dla miejskiego systemu wodno-ściekowego, red. S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek, BAZY DANYCH NOWE TECHNOLOGIE, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, s , Ustroń 2007, ISBN (6 pkt) 11. Rojek I., Portal korporacyjny do zarządzania wiedzą technologiczną w komputerowym systemie wspomagania projektowania procesów technologicznych, red. K. Wódz 4

5 i T. Wieczorek, monografia Społeczeństwo Informacyjne, Wydawnictwo Szkoły Biznesu, rozdz. 22, s , Dąbrowa Górnicza 2007, ISBN (3 pkt) 12. Rojek I., Opracowanie modelu inteligentnego zarządzania środowiskiem, red. O. Hryniewicz, A. Straszak, J. Studziński, Badania Operacyjne i Systemowe: Środowisko naturalne, przestrzeń, optymalizacja, seria Badania Systemowe, wydawnictwo IBS PAN, vol. 63, s , Warszawa 2008, ISBN , ISSN (3 pkt) 13. Rojek I., Porównanie klasyfikatorów dla ISW zarządzania siecią wodociągową, red. O. Hryniewicz, A. Straszak, J. Studziński, Badania Operacyjne i Systemowe: Środowisko naturalne, przestrzeń, optymalizacja, seria Badania Systemowe, wydawnictwo IBS PAN, vol. 63, s , Warszawa 2008, ISBN , ISSN (3pkt) 14. Rojek I., Badania systemowe jako narzędzie transferu wiedzy i innowacji w zakresie inżynierskiej informatyki i cybernetyki między istotnie różnymi przedsiębiorstwami technologicznymi, red. Z. Kruszewski, K. Waluch, rozdział w monografii Unia Europejska. Transfer wiedzy i innowacji w warunkach lokalnych, Tom 4, s , Płock 2008, ISBN (3 pkt) 15. Rojek I., Porównanie modeli klasyfikujących w inteligentnych systemach CAPP, red. I. Rojek, J. Studziński, Wybrane problemy inżynierii informatycznej, rozdział w zeszytach naukowych Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica, vol. 36, s , Płock 2009, ISBN (3 pkt) 16. Rojek I., Sztuczna inteligencja jako szansa i wyzwanie dla lokalnych badań B+R w globalnym świecie, rozdział w publikacji Dynamiczne, stałe zwiększanie nakładów na B+R do wysokości 3% PKB to minimum dla Cywilizacyjnej Odbudowy Polski w Drugiej Dekadzie XXI wieku (red. Kruszewski Z., Straszak A., Waluch K.), Oficyna wydawnicza Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica, Płock, 2011, (3pkt) Publikacje w recenzowanych materiałach konferencji międzynarodowych 1. Rojek-Mikołajczak I., Weiss Z., Intelligent database for CAPP, II nd International Conference on Advances in Production Engineering, s , Warszawa 2001, 70% udziału (2 pkt) 2. Rojek-Mikołajczak I., Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu wiedzą, 4 Ukraińsko-Polska Konferencja Mechanika Środowiska, Metody Informatyczne, Symulacje, s , Lwów Ukraina 2004, ISBN (2 pkt) 3. Rojek I., Neural networks as classification models in intelligent CAPP systems, eds. C. E. Pereira, O. Zaikin, Z. A. Banaszak, 9th IFAC Workshop on Intelligent Manufacturing Systems, s , Szczecin 2008 (2 pkt) 4. Studziński J., Rojek I., Failures Localization within Water Networks by Means of Neuronal Nets, ESM 2012, 26 th European Simulation and Modeling Conference, Essen, Germany, 2012, (10pkt), Udział własny: 50% 5. Studziński J., Rojek I., Detection and localization of water leaks in water nets by means of a monitoring system, hydraulic model and neuronal networks, ESM 2013, 27 th European Simulation and Modeling Conference, Lancaster, UK, , 2013 (10pkt), Udział własny: 50% 5

6 Publikacje w recenzowanych materiałach konferencji krajowych 1. Rojek-Mikołajczak I., Weiss Z., Akwizycja wiedzy do projektowania procesów technologicznych, III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Projektowanie Procesów Technologicznych TPP 2001, s , Poznań 2001, ISBN , 70% udziału (1 pkt) 2. Rojek-Mikołajczak I., Weiss Z., Projektowanie procesu technologicznego w środowisku inteligentnej bazy danych, I konferencja Manufacturing Współczesne Problemy Wytwarzania M 01, tom 1, s , Poznań 2001, ISBN , 70% udziału (1 pkt) 3. Rojek-Mikołajczak I., Weiss Z., Metody pozyskiwania wiedzy w inteligentnej bazie danych wspomagającej projektowanie procesów technologicznych, XIII Konferencja Metody i Środki Projektowania Wspomaganego Komputerowo, s , Warszawa 2001, ISBN , 70% udziału (1 pkt) 4. Rojek-Mikołajczak I., Akwizycja wiedzy w inteligentnej bazie danych wspomagającej projektowanie procesów technologicznych, IV Krajowa Konferencja Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim MSK 2003, wydawnictwo Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, s , Kraków 2003, ISBN (1 pkt) 5. Rojek-Mikołajczak I., Tyburek K., System informacji edukacyjnej regionu kujawskopomorskiego, IX Konferencja użytkowników i deweloperów Oracle - Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie, s , Kościelisko 2003, ISSN , 70% udziału (1 pkt) 6. Rojek-Mikołajczak I., Zarządzanie wiedzą w dziale technologicznym przedsiębiorstwa produkcyjnego, IX konferencja Komputerowe Systemy Wielodostępne KSW 2003, s , Bydgoszcz-Ciechocinek 2003, ISBN X (1 pkt) 7. Rojek-Mikołajczak I., Techniki i narzędzia informatyczne zarządzania wiedzą, Konferencja Budowanie przewagi konkurencyjnej - strategie i technologie zarządzania wiedzą, s , Warszawa 2004 (1 pkt) 8. Rojek-Mikołajczak I., Tyburek K., System informacji edukacyjnej regionu kujawskopomorskiego, X Konferencja użytkowników i deweloperów Oracle - Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie, s , Kościelisko 2004, ISSN , 70% udziału (1 pkt) 9. Rojek I., Odkrywanie wiedzy technologicznej z wykorzystaniem maszynowego uczenia, I Krajowa Konferencja Naukowa Technologie przetwarzania danych, wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, s , Poznań 2005, ISBN (4 pkt Politechnika Poznańska miała I kategorię) 10. Rojek I., Inteligentny system wspomagania decyzji dla sterowania siecią wodociągową, II Krajowa Konferencja Naukowa Technologie przetwarzania danych, wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, s , Poznań 2007, ISBN (4 pkt Politechnika Poznańska miała I kategorię) 11. Rojek I., Inteligentny system wspomagania decyzji dla miejskiego systemu wodno-ściekowego, IX Konferencja Hurtownie Danych i Business Intelligence, Centrum Promocji Informatyki CPI 2007, s , Warszawa 2007 (1 pkt) 6

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH INSTYTUT MECHANIKI ŚRODOWISKA I INFORMATYKI STOSOWANEJ Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH wykonanych w r. 2006 Bydgoszcz SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE RÓŻNYCH TYPÓW SIECI NEURONOWYCH DO LOKALIZACJI AWARII W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH 1

PORÓWNANIE RÓŻNYCH TYPÓW SIECI NEURONOWYCH DO LOKALIZACJI AWARII W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH 1 Izabela Rojek Jan Studziński PORÓWNANIE RÓŻNYCH TYPÓW SIECI NEURONOWYCH DO LOKALIZACJI AWARII W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH 1 Streszczenie. W artykule prezentowane są różne typy sieci neuronowych do lokalizacji

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Krzysztof Włodzimierz. ADRES ZAMELDOWANIA ul. Traugutta 5 m. 8 90-106 ŁÓDŹ, Polska tel. (0-42) 6323261

CURRICULUM VITAE. Krzysztof Włodzimierz. ADRES ZAMELDOWANIA ul. Traugutta 5 m. 8 90-106 ŁÓDŹ, Polska tel. (0-42) 6323261 CURRICULUM VITAE NAZWISKO IMIONA PRZYBYSZEWSKI Krzysztof Włodzimierz DATA URODZENIA 1955.01.28 MIEJSCE URODZENIA NARODOWOŚĆ STATUS RODZINNY Łódź, Polska polska żonaty, jedna córka ADRES ZAMELDOWANIA ul.

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy. Książki

Dorobek naukowy. Książki e-mail:blazej.balasz@tu.koszalin.pl Dorobek naukowy Książki [współautor: T. Królikowski, W. Susłow, A. Wandycz], Arkusze kalkulacyjne. Koszalin 2008. [współautor: T. Królikowski, W. Susłow, A. Wandycz],

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS Tematyka prowadzonych badań naukowych W zakresie badań statutowych realizowano prace dotyczące tematu: Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach niestabilnych (ZZO), Modelowanie przepływów

Bardziej szczegółowo

Publikacje w latach 1999-2008 prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki

Publikacje w latach 1999-2008 prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki Publikacje w roku 2008 1. Zarządzanie PWE Warszawa 2008 2. MIS Systemy informatyczne zarządzania Placet 2008 3. Virtual Technologies Concepts, Methods, Tools and Applications [ed] Information Science Reference,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Informacja dot. Specjalizacji Informatyczne Systemy Zarządzania. Autor opracowania: Bartosz Wachnik Warszawa marzec 2013 Strona 1 z 17 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system wspomagania decyzji dla sterowania siecią wodociągową 1

Inteligentny system wspomagania decyzji dla sterowania siecią wodociągową 1 Inteligentny system wspomagania decyzji dla sterowania siecią wodociągową 1 Izabela Rojek 2 Streszczenie: Referat przedstawia inteligentny system wspomagania decyzji dla sterowania siecią wodociągową.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka dorobku naukowego

Charakterystyka dorobku naukowego Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak Charakterystyka dorobku naukowego Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, wk5@tu.koszalin.pl Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, lat 69, absolwent Politechniki

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka dorobku naukowego

Charakterystyka dorobku naukowego . dr hab. inż. Wojciech Kacalak Charakterystyka dorobku naukowego Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, wk5@tu.koszalin.pl Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, lat 67, absolwent Politechniki Łódzkiej(1970).

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH, I PATENTÓW UKIERUNKOWANYCH NA ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH, I PATENTÓW UKIERUNKOWANYCH NA ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH, I PATENTÓW UKIERUNKOWANYCH NA ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE WYKAZ PUBLIKACJI 1. Kacalak W.: On performance testing of grinding wheels. Materiały

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowo-dydaktyczny Katedry Technologii Informacyjnych 1996-2006

Dorobek naukowo-dydaktyczny Katedry Technologii Informacyjnych 1996-2006 Dorobek naukowo-dydaktyczny Katedry Technologii Informacyjnych 1996-2006 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 3 PRACOWNICY... 6 TEMATYKA BADAWCZA KATEDRY... 7 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA... 9 Publikacje... 9 Czasopisma i

Bardziej szczegółowo

Katedra Technicznego Zabezpieczenia Okrętów Zakład Inżynierii Bezpieczeństwa Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów

Katedra Technicznego Zabezpieczenia Okrętów Zakład Inżynierii Bezpieczeństwa Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów Katedra Technicznego Zabezpieczenia Okrętów Zakład Inżynierii Bezpieczeństwa Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów WYKAZ PUBLIKACJI W 2002 2008 2002 1. Sychta Zygmunt.: Spowolnienie procesu rozkładu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2a Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych

Załącznik 2a Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Załącznik 2a Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Grzegorz Bocewicz 2014-04-25 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 2. DANE OSOBOWE... 6 2.1. Imię, nazwisko, stopień... 6 2.2. Posiadane

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w listopadzie 2013 roku. Drodzy Czytelnicy,

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w listopadzie 2013 roku. Drodzy Czytelnicy, Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR. 1 (47) marzec 2013 Drodzy Czytelnicy, Zaproszenie do współpracy Wszystkich członków i sympatyków NTIE zapraszamy do współredakcji Biuletynu.

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy. ewa.ziemba@ue.katowice.pl. https://www.researchgate.net/profile/ewa_ziemba

Dorobek naukowy. ewa.ziemba@ue.katowice.pl. https://www.researchgate.net/profile/ewa_ziemba Wydział Finansów i Ubezpieczeń Samodzielny Zakład Informatyki Gospodarczej Dorobek naukowy Imię i Nazwisko: Ewa Ziemba Tytuł i stopień naukowy: prof. UE dr hab. E-mail: Website: ewa.ziemba@ue.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOROBKU PUBLIKACYJNEGO PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS

WYKAZ DOROBKU PUBLIKACYJNEGO PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS Tematyka prowadzonych badań naukowych: Zarządzanie organizacją przyszłości - DS nr zadania 019503 WYKAZ DOROBKU PUBLIKACYJNEGO PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS 1. Kucharski

Bardziej szczegółowo

IMS Publikacje naukowe 2001-2006

IMS Publikacje naukowe 2001-2006 IMS Publikacje naukowe 2001-2006 Monografie: 2003 Kosma Z.: Symulacja numeryczna ruchu płynów lepkich. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, 30/2003, s. 1-174. (monografia). Kęsy Z.: Sterowanie przekładni

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. TKACZ MAGDALENA ALICJA magdalena.tkacz@gmail.com @Magdalen_A_T DateWithData.tumblr.com www.mtkacz.net

Curriculum Vitae. TKACZ MAGDALENA ALICJA magdalena.tkacz@gmail.com @Magdalen_A_T DateWithData.tumblr.com www.mtkacz.net Curriculum Vitae FAMILY NAME: GIVEN NAME: EMAIL: TWITER: BLOG: WEB: TKACZ MAGDALENA ALICJA magdalena.tkacz@gmail.com @Magdalen_A_T DateWithData.tumblr.com www.mtkacz.net EDUCATION: 1985-1989 High School,

Bardziej szczegółowo

MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO

MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO Andrzej LOSKA Streszczenie: Artykuł stanowi próbę identyfikacji i uporządkowania zadań

Bardziej szczegółowo

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2009

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2009 Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2009 1. Spis placówek krajowych, z którymi były prowadzone wspólne badania ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomowe magisterskie

Tematy dyplomowe magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in

Bardziej szczegółowo

PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW

PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW IZABELA ROJEK Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Streszczenie W referacie przedstawiono podej cia stosowane we wspomaganiu sterowania

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KLASY ERP W ŚWIETLE PRZEGLĄDU LITERATURY

PROBLEMATYKA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KLASY ERP W ŚWIETLE PRZEGLĄDU LITERATURY ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 71 Nr kol. 1917 Tomasz KANICKI Politechnika Białostocka Wydział Zarządzania PROBLEMATYKA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE 2009. Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej. Pozostałe publikacje

PUBLIKACJE 2009. Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej. Pozostałe publikacje PUBLIKACJE 2009 Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej ALTADILL D., BOSKA J., CANDER L. R., GULYAEVA T., REINISCH B.W., ROMANO V., KRANKOWSKI A., BREMER

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Warszawa 2010 Podstawa opracowania: Pozytywnie zaopiniowany wniosek Komitetu

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

KSIĘŻYK Marianna (red. nauk.); Ekonomia menedżerska; Wydawnictwa AGH; Kraków 2010, nr. 8; 1; 1

KSIĘŻYK Marianna (red. nauk.); Ekonomia menedżerska; Wydawnictwa AGH; Kraków 2010, nr. 8; 1; 1 SPIS PUBLIKACJI ZA 2010 ROK KSIĄŻKA POLSKA LEWICKA Dagmara; Organisation Management. Competitiveness Social Responsibility, Human Capital; AGH University of Science and Technology Press; Krakow, 2010,

Bardziej szczegółowo

Dr Krzysztof Michalik Katedra Inżynierii Wiedzy Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dr Krzysztof Michalik Katedra Inżynierii Wiedzy Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Dr Krzysztof Michalik Katedra Inżynierii Wiedzy Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Załącznik 3 Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej w języku

Bardziej szczegółowo