KATEDRA ZARZĄDZANIA. WYKAZ DOROBKU PUBLIKACYJNEGO w roku 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATEDRA ZARZĄDZANIA. WYKAZ DOROBKU PUBLIKACYJNEGO w roku 2013"

Transkrypt

1 KATEDRA ZARZĄDZANIA WYKAZ DOROBKU PUBLIKACYJNEGO w roku 2013 PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH Część A wykazu MNiSW: 1. Mancilla-Amaya L., Szczerbicki E., Sanin C.: A proposal for a knowledge market based on quantity and quality of knowledge// CYBERNETICS AND SYSTEMS. -Vol. 44., nr 2-3 (2013), s , JCR Orłowski A., Szczerbicki E.: Toward a fuzzy model of Polish internet mortgage market// CYBERNETICS AND SYSTEMS. -Vol. 44., nr 2-3 (2013), s , JCR Szczerbicki E., Sanin C., Toro C.: Bridging challenges of clinical decision support systems with a semantic approach. A case study on breast cancer// PATTERN RECOGNITION LETTERS. -Vol. 34., iss. 14 (2013), s , JCR Wang P., Sanin C., Szczerbicki E.: Prediction based on integration of Decisional DNA and a feature selection algorithm Relief-F// CYBERNETICS AND SYSTEMS. -Vol. 44., nr 2-3 (2013), s , JCR Zhang H., Sanin C., Szczerbicki E.: Implementing fuzzy logic to generate user profile in decisional DNA television: the concept and initial case study// CYBERNETICS AND SYSTEMS. -Vol. 44., nr 2-3 (2013), s , JCR Część B i część C wykazu MNiSW: 1. Grzesiak M.: Innowacyjne MSP dzięki wykorzystaniu potencjału kobiet i osób starszych projekt QUICK IGA// Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka. -., nr 2 (2013), s. 5-15, AR Grzesiak M., Richert-Kaźmierska A.: EDUCATIONAL ENGAGEMENT OF THE ELDERLY THE EXPERIENCES OF THE SELECTED BALTIC SEA REGION (BSR) COUNTRIES// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr 286 (2013), s , AR Leja K., Nagucka E.: Kreatywna destrukcja uniwersytetu = Creative destruction of the university// Culture Management - Kulturmanagement - Zarządzanie Kulturą. -Vol. 6., nr 3 (2013), s , AR

2 4. Leja K.: Garść refleksji o parametryzacji w nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce// Nauka Polska. Jej Potrzeby Organizacja i Rozwój. -Vol. XXII (XLVII)., (2013), s , AR Leja K.: Kilka uwag o doskonaleniu zarządzania uczelnią publiczną (artykuł dyskusyjny)// Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. -., nr 169 (2013), s , AR Leja K.: Paradoksy w zarządzaniu organizacją - wejście do czy wyjście z labiryntu// Przedsiębiorczość i Zarządzanie. -Vol. XIV., iss. 1 (2013), s , AR Leszczyna R.: Cost assessment of computer security activities// Computer Fraud & Security, iss. 7 (2013), s , AR Richert-Kaźmierska A., Forkiewicz M.: Kształcenie osób starszych w koncepcji aktywnego starzenia się// Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. -., nr 131 (2013), s , AR Sekuła A.: Does source matter? Generation of investment expenditures by different types of local government revenues// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -Vol. 283, (2013), s , AR Sekuła A.: Gospodarka gruntami w małych miastach na podstawie stawek podatku od nieruchomości w gminach miejskich województwa pomorskiego// Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. -Vol. 144., (2013), s , AR Szuwarzyński A.: EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF FLEXICURITY IMPLEMENTATION IN OECD COUNTRIES// Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. -Vol. XIV., nr 2 (2013), s , AR Szuwarzyński A.: Ocena efektywności działalności pracowników naukowych jako podstawa do wytyczania ścieżek kariery// Przedsiębiorczość i Zarządzanie. -Vol. XIV., nr 13 /1 (2013), s , AR Tubielewicz K.: Współpraca w sieci- wykorzystanie platformy internetowej// Mechanik. -., nr 7 (2013), s , AR Zięba K., Zięba M.: Pozyskiwanie wiedzy zewnętrznej przez pomorskie firmy z sektora MSP w świetle badań empirycznych.// e-mentor. -., iss. 49 (2013), s , AR Zięba M.: WYKORZYSTANIE INNOWACYJNEJ METODYKI STUDIUM PRZYPADKU W EDUKACJI BIZNESOWEJ PROJEKT INNOCASE, LdV, TOI// Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka. -., nr 2 (2013), s , AR

3 ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH NAUKOWYCH O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM 1. Boleński N., Szczerbicki E.: A Concept of Using Knowledge Models to Secure Intellectual Capital in Enterprise// Information Systems Architecture and Technology : Intelligent Information Systems, Knowledge Discovery, Big Data and High Performance Computing/ Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013, s , MCM Grzesiak M.: Professional activity and women entrepreneurship in Poland Europe 2020 Strategy perspective// Corporate Social Responsibility and Women's Entreprreneursip around the Mare Balticum/ :, 2013, s , MCM Kucharski B., Szczerbicki E.: ALLYING SYSTEM THINKING AND SET OF EXPERIENCE KNOWLEDGE STRUCTURE// Models of Decision Making in the Process of Management in a Risky Environment/ ed. Zofia Wilimowska Leszek Borzemski Adam Grzech Jerzy Świątek Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc ławskiej, 2013, s , MCM Leszczyna R.: Agents in Simulation of Cyberattacks to Evaluate Security of Critical Infrastructures// Multiagent Systems and Applications/ : Springer, 2013, s , MCM Leszczyna R., Egozcue E.: ENISA Study: Challenges in Securing Industrial Control Systems// Securing Critical Infrastructures and Critical Control Systems: Approaches for Threat Protection/ ed. Ch. Laing, A. Badii, P. Vickers. : IGI Global, 2013, s , MCM Leszczyna R., Nai Fovino I.: Evaluating Security and Resilience of Critical Networked Infrastructures after Stuxnet// Critical Information Infrastructure Protection and Resilience in the ICT Sector/ Hershey: IGI Global, 2013, s , MCM Orłowski A., Szczerbicki E.: Modelling processes for Polish civil aviation market// Knowledge Based Approach to the Design, Control and Decision Support/ ed. Jerzy Świątek, Leszek Borzemski, Adam Grzech, Zofia Wilimowska Wrocław: Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2013, s , MCM Szczerbicki E., Jaworski P.: Managing Virtual Teams: The Three Dimensions Scope// Models of Decision Making in the Process of Management in a Risky Environment/ ed. A. GÓRSKI Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskie j, 2013, s , MCM Szczerbicki E., Sanin C.: Decisional DNA and Optimization Problem// Knowledge Based Approach to the Design, Control and Decision Support/ ed. eds. J. Świątek, L.

4 Borzemski, A. Grzech, Z. Wiliamowska Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskie j, 2013, s , MCM Szczerbicki E., Sanin C.: EXPERIENCE-ORIENTED SMART EMBEDDED SYSTEM// Knowledge Based Approach to the Design, Control and Decision Support/ ed. eds. J. Świątek, L. Borzemski, A. Grzech, Z. Wiliamowska Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013, s , MCM Szczerbicki E., Sanin C.: Using Decisional DNA to Enhance Industrial and Manufacturing Design: Conceptual Approach// Knowledge Based Approach to the Design, Control and Decision Support/ ed. eds. J. Świątek, L. Borzemski, A. Grzech, Z. Wiliamowska Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013, s , MCM MONOGRAFIE NAUKOWE W JĘZYKU POLSKIM 1. Leja K.: Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania.. Warszawa: Wolters Kluwer Polska S. A., s. ISBN , MK ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH NAUKOWYCH W JĘZYKU POLSKIM 1. Grzesiak M.: Zarządzanie procesem innowacyjnym w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach// Zarządzanie projektami i procesami : teoria i przypadki praktyczne/ ed. red. nauk. M. Wirkus Warszawa: Difin, 2013, s , MCK Leja K.: Doskonalenie relacji z interesariuszami jako wyraz społecznej odpowiedzialności uczelni// Misje i służebność uczelni w XXI w/ ed. Jerzy Woźnicki Warszawa: Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Fundacja Rektorów Polskich, 2013, s , MCK Leja K., Kitowski P.: Doktorat akademicki czy zawodowy. Na marginesie badań sondażowych w Politechnice Gdańskiej// Modele kształcenie na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych/ ed. praca zbiorowa pod red. K. Jędralskiej Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s , MCK Leja K.: Uczelnie jako generatory wiedzy// Misje i służebność uniwersytetu w XXI w/ ed. Jerzy Woźnicki Warszawa: Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Fundacja Rektorów Polskich, 2013, s , MCK Tubielewicz K.: Międzypokoleniowa sieć współpracy zawodowej jako baza do transferu wiedzy// Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji/ ed. pod red. R. Knosali Opole: PTZP Opole, 2013, s , MCK

5 INNE PUBLIKACJE 1. Grzesiak M.: Kształcenie ustawiczne trendy w krajach regionu Morza Bałtyckiego// Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka. -., nr 3 (2012), s. 5-16, AR Grzesiak M.: Świadomość innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. -., iss (2012), s , AR Krzysztof Leja: Newralgiczne odwołania, Forum Akademickie 12 (2013), A Leja K., Nagucka E.: Creative destruction of the university// W:GUT Faculty of Management and Economics Working Paper Series A (Economics, Management, Statistics). Gdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Department of Management (2013),ER Małgorzata Zięba: Raport z badań "Gotowość przedsiębiorstw do zarządzania wiedzą i innowacjami. Wyniki analizy przedsiębiorstw z województwa pomorskiego z sektora wiedzochłonnych usług biznesowych.", Z Markowski M., Forkiewicz M., Popławski W.: Determinants And Barriers In The Development Of The Entrepreneurial Orientation In The Polish Higher Education Institutions// W : Challenges and Solutions for Fostering Entrepreneurial Universities and Collaborative Innovation/ ed. Thorsten Kliewe, Arno Meerman, Thomas Baaken, Peter van der Sijde Amsterdam: University Industry Innovation Network, 2013, s , ZR Marzena Grzesiak, Anita Richert-Kaźmierska: The analysis of the conditions for best practices transfer, EX Marzena Grzesiak, Magdalena Olczyk, Anita Richert-Kaźmierska, Marzena Starnawska: The best practices transfer part II, EX Marzena Grzesiak, Magdalena Olczyk, Marzena Starnawska: The best practices transfer part I, EX Sekuła A.: Property revenues (PRs) and expenditures of local government units (LGUs) in Poland// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -Vol. 271., iss. (2012), s , AR Zięba M.: Knowledge Intensive Business Services (KIBS) and Their Role in the Knowledge Based Economy// Proceedings of the 14th European Conference on

6 Knowledge Management/ ed. Brigita Janiūnaitė and Monika Petraite UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2013, s , ZR

WYKAZ DOROBKU PUBLIKACYJNEGO PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS

WYKAZ DOROBKU PUBLIKACYJNEGO PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS Tematyka prowadzonych badań naukowych: Zarządzanie organizacją przyszłości - DS nr zadania 019503 WYKAZ DOROBKU PUBLIKACYJNEGO PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS 1. Kucharski

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS Tematyka prowadzonych badań naukowych W zakresie badań statutowych realizowano prace dotyczące tematu: Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach niestabilnych (ZZO), Modelowanie przepływów

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU

KATEDRA ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU KATEDRA ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU WYKAZ DOROBKU PUBLIKACYJNEGO w roku 2013 PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH Część A wykazu MNiSW: 1. Basińska B., Wilczek-Rużyczka E.: The role of rewards

Bardziej szczegółowo

KATEDRA INŻYNIERII ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO

KATEDRA INŻYNIERII ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO KATEDRA INŻYNIERII ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO WYKAZ DOROBKU PUBLIKACYJNEGO w roku 2013 PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH Część B i część C wykazu MNiSW: 1. Lis A.: Główne bariery w systemie transferu technologii

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ W zakresie badań statutowych realizowano prace dotyczące tematu: Gospodarka Polski w okresie przemian (umowa nr 014672) Analiza makro i mikroekonomiczna przemian gospodarczych w Polsce dotycząca następujących

Bardziej szczegółowo

Designing a system approach to sustainable development of the information society by the example of Poland

Designing a system approach to sustainable development of the information society by the example of Poland Designing a system approach to sustainable development of the information society by the example of Poland 2011/01/B/HS4/00974, 2011-2014 The head of the grant: Associate Professor Ewa Ziemba, Post The

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5

ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5 ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5 List of published scientific publications or creative professional works and information about the teaching achievements, scientific cooperation and popularization of science.

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy. ewa.ziemba@ue.katowice.pl. https://www.researchgate.net/profile/ewa_ziemba

Dorobek naukowy. ewa.ziemba@ue.katowice.pl. https://www.researchgate.net/profile/ewa_ziemba Wydział Finansów i Ubezpieczeń Samodzielny Zakład Informatyki Gospodarczej Dorobek naukowy Imię i Nazwisko: Ewa Ziemba Tytuł i stopień naukowy: prof. UE dr hab. E-mail: Website: ewa.ziemba@ue.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

KSIĘŻYK Marianna (red. nauk.); Ekonomia menedżerska; Wydawnictwa AGH; Kraków 2010, nr. 8; 1; 1

KSIĘŻYK Marianna (red. nauk.); Ekonomia menedżerska; Wydawnictwa AGH; Kraków 2010, nr. 8; 1; 1 SPIS PUBLIKACJI ZA 2010 ROK KSIĄŻKA POLSKA LEWICKA Dagmara; Organisation Management. Competitiveness Social Responsibility, Human Capital; AGH University of Science and Technology Press; Krakow, 2010,

Bardziej szczegółowo

Anna Adamik: Problemy rozwoju organizacji i ich potencjału zasobowego w praktyce branży usług badawczo-rozwojowych sektora wysokich technologii...

Anna Adamik: Problemy rozwoju organizacji i ich potencjału zasobowego w praktyce branży usług badawczo-rozwojowych sektora wysokich technologii... Spis treści Wstęp... 13 Anna Adamik: Problemy rozwoju organizacji i ich potencjału zasobowego w praktyce branży usług badawczo-rozwojowych sektora wysokich technologii... 15 Grażyna Aniszewska: Kultura

Bardziej szczegółowo

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień:

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: dr Krzysztof Echaust Monografia naukowa 1. Produkty strukturyzowane : konstrukcja, wycena, aspekty prawne / Bartkowiak Marcin, Echaust Krzysztof.

Bardziej szczegółowo

INNOVATIVE APPLICATION OF CONTEMPORARY MANAGEMENT METHODS IN A KNOWLEDGE-BASED ECONOMY INTERDISCIPLINARITY IN SCIENCE

INNOVATIVE APPLICATION OF CONTEMPORARY MANAGEMENT METHODS IN A KNOWLEDGE-BASED ECONOMY INTERDISCIPLINARITY IN SCIENCE Journal of Business Economics and Management ISSN 1611-1699 / eissn 2029-4433 2015 Volume 16(1): 261 274 doi:10.3846/16111699.2014.986192 INNOVATIVE APPLICATION OF CONTEMPORARY MANAGEMENT METHODS IN A

Bardziej szczegółowo

H = 5 120 120 cited by: cited by: cited by: cited by: cited by:

H = 5 120 120 cited by: cited by: cited by: cited by: cited by: Grzegorz Michalski PhD, Wroclaw University of Economics (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Mój indeks H = 5 bez samocytowań. 5 publikacji: (PWN1, CDW1, CHB1, CHB2, EDUK) cytowane po nie mniej niż 5

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja publikacji po uzyskaniu stopnia doktora 2001-2014

Klasyfikacja publikacji po uzyskaniu stopnia doktora 2001-2014 Klasyfikacja publikacji po uzyskaniu stopnia doktora 2001-2014 Monografie i skrypty 1. Rojek-Mikołajczak I., Bazy danych kurs podstawowy dla inżynierów informatyków, skrypt, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Wrocław 2011-VII-22 WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych

Bardziej szczegółowo

Tomasz Szapiro Skrócone CV

Tomasz Szapiro Skrócone CV www.szapiro.net 2012 1 Tomasz Szapiro Skrócone CV KONTAKT: Szkoła Główna Handlowa, Instytut Ekonometrii Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa e-mail: tszapiro@gmail.com http://www.szapiro.net WYKSZTAŁCENIE:

Bardziej szczegółowo

Publikacje w latach 1999-2008 prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki

Publikacje w latach 1999-2008 prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki Publikacje w roku 2008 1. Zarządzanie PWE Warszawa 2008 2. MIS Systemy informatyczne zarządzania Placet 2008 3. Virtual Technologies Concepts, Methods, Tools and Applications [ed] Information Science Reference,

Bardziej szczegółowo

Grzegorz M Michalski (Wroclaw University of Economics)

Grzegorz M Michalski (Wroclaw University of Economics) Grzegorz M Michalski (Wroclaw University of Economics) Assistant Professor @ Wroclaw University of Economics and Academy of Management and Administration in Opole michalskig@ue.wroc.pl Summary Grzegorz

Bardziej szczegółowo

econstor Risk sensitivity indicator as correction factor for cost of capital rate zbw www.econstor.eu

econstor Risk sensitivity indicator as correction factor for cost of capital rate zbw www.econstor.eu econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Grzegorz

Bardziej szczegółowo

CONFERENCE PROGRAMME Presentations Schedule

CONFERENCE PROGRAMME Presentations Schedule Wednesday, 4 June 2014 CONFERENCE PROGRAMME Presentations Schedule 10.00 Conference opening Sport-Didactic hall (building S ), room 9: - Paweł Lula Dean of the Faculty of Management of the Cracow University

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. WSPÓŁCZESNE TEORIE, KONCEPCJE ORAZ PROBLEMY MARKETINGU, HANDLU I KONSUMPCJI Krzysztof Andruszkiewicz, Lech Nieżurawski, Krzysztof Śmiatacz, Role i satysfakcja interesariuszy przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R. 66-2014

GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R. 66-2014 GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R. 66-2014 SPIS TREŚCI nr 1 2 Cloud computing - potencjał dla rozwoju logistyki w Unii Europejskiej / Katarzyna Nowicka Cloud computing - potential for logistics development

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie

Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie 02.1996-06.1996 Konsultant w spółce Izolacja Nidzica SA w Nidzicy, 09.1997 Analiza systemu produkcyjnego firmy "Franke

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarządzania uczelnią

Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarządzania uczelnią Katarzyna Anna Kuźmicz Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarządzania uczelnią Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Monografia została sfinansowana ze środków budżetowych

Bardziej szczegółowo

CV: dr Karol Marek Klimczak

CV: dr Karol Marek Klimczak CV: dr Karol Marek Klimczak Pracownik naukowo-dydaktyczny kmklim@kozminski.edu.pl http://kmklim.republika.pl/ tel. 790 485 586, 22 213 88 95 Doświadczenie zawodowe 2013 Katedra Finansów, Akademia Leona

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko/ Name and surname. E-mail Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work

Imię i nazwisko/ Name and surname. E-mail Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work Imię i nazwisko/ Name and surname Prof. Witold T. Bielecki Prof. Krystyna Cholewicka-Goździk Prof. Jerzy Cieślik Prof. Dorota Dobija Prof. Lechosław Garbarski E-mail Zainteresowania badawcze The current

Bardziej szczegółowo