WYKAZ DOROBKU PUBLIKACYJNEGO PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ DOROBKU PUBLIKACYJNEGO PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS"

Transkrypt

1 Tematyka prowadzonych badań naukowych: Zarządzanie organizacją przyszłości - DS nr zadania WYKAZ DOROBKU PUBLIKACYJNEGO PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS 1. Kucharski B., Szczerbicki E.: An approach to smart experience management // Cybernetics and Systems. - Vol. 42, Iss. 2 (2011), s JCR Szczerbicki E.: Smart modeling support for managing complexities and dynamics of knowledge-based systems - part 2 // Cybernetics and Systems. - Vol 42, Iss. 2 (2011), s JCR Szczerbicki E., Jędrzejowicz P., Nguyen N.: Knowledge processing methodologies In intelligent autonomous systems // Cybernetics and Systems. - Vol 42, Iss. 5 (2011), s JCR PUBLIKACJE W INNYCH CZASOPISMACH RECENZOWANYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 1. Forkiewicz M., Tubielewicz A.: Koncepcja przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób w wieku 55 // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne problemy usług. - Nr 650 (2011), s AR Forkiewicz M., Tubielewicz A. : Założenia modelu zarządzania kryzysowego bezpieczeństwem w portach morskich // Logistyka. - Nr 5 (2011), s AR Kucharski B., Szczerbicki E.: A concept for comprehensive knowledge management system // Lecture Notes in Artificial Intelligence. - Nr 6882 (2011), s AR Leja K.: Kilka uwag o misjach i strategiach uczelni technicznych // Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - Nr. 167 (2011), s. 14/[54-67] AR Leja K.: Koopetycja metodą doskonalenia zarządzania współczesną szkołą wyższą //Przegląd Organizacji. - nr 7/8 (2011), s AR Leja K. : Uniwersytet - droga ku społecznej odpowiedzialności // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: organizacja i zarządzanie. - Nr 4 (2011), s AR Leja K.: Zarządzanie paradoksami strategicznymi na uniwersytecie // Master of BusinessAdministration. - nr 3 (2011), s AR Orłowski A., Szczerbicki E.: The role and concept of sub-models in the smart fuzzy model of the internet mortgage market // Lecture Notes in Artificial Intelligence. - Nr 6882 (2011), s AR Rozkwitalska M.: Barriers of Cross-cultural Interactions According to the Research Findings // Journal of Intercultural Management. - Vol. 2, nr 2 (2010), s [Nie ujęto w Raporcie za 2010r.] AR Rozkwitalska M.: Barriers of cross-cultural interactions according to the research findings // Journal of Intercultural Management. - Vol. 3, Iss. 2 (2011), s AR Rozkwitalska M.: Problemy metodologiczne w badaniu filii zagranicznych korporacji transnarodowych w Polsce // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 150 (2010), s

2 [Nie ujęto w Raporcie za 2010r] AR Rozkwitalska M.: Wybory strategiczne jako bariera w interakcjach międzykulturowych // Zeszyty Naukowe.Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - nr 170 (2011), s AR Sekuła A.: Wydatki jednostek samorządu terytorialnego w dobie kryzysu // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. [Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu nr 17] - nr 593 (2010), s [Nie ujeto w Raporcie za 2010r.] AR Sekuła A.: Zróżnicowanie w poziomie rozwoju podregionów NTS 3 w północnym regionie Polski // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Europa Regionum. - T. 13, R (2011), s AR Tubielewicz A., Forkiewicz M.: Osoby w wieku 55 w społeczeństwie informacyjnym // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne problemy usług. - Nr 650 (2011), s AR Tubielewicz A., Forkiewicz M.: Porty morskie jako element infrastruktury krytycznej łańcucha dostaw // Logistyka. - nr 2 (2011), s AR Tubielewicz K.: Koncepcja zarządzania kryzysowego w tworzeniu strategii współczesnego przedsiębiorstwa // Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - Nr 171 (2011), s AR Tubielewicz K.: Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem w kontekście zarządzania wiekiem // Mechanik. - nr 7 (2011), s AR Wang P., Sanin C., Szczerbicki E.: Application of decisional DNA in web data mining // Lecture Notes in Artificial intelligence. - Nr 6882 (2011), s AR Zhang H., Sanin C., Szczerbicki E.: Decisional DNA applied to digital TV // Lecture Notes In Artificial Intelligence. - Nr 6882 (2011), s AR Zhang H., Sanin C., Szczerbicki E.: Decisional DNA digitral TV: concept and initial experiments // Lecture Notes in Artificial Intelligence. - Nr 6922 (2011), s AR Zięba M.: Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach - rozważania teoretyczne // Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (2011), s AR Zięba M.: Innowacyjność mikro i małych przedsiębiorstw na przykładzie firm z województwa pomorskiego // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: mikrofirma 2011: tworzenie i zarządzanie. - nr 638 (2011), s AR Zięba M.: Zarządzanie zmianą w małych i średnich przedsiębiorstwach // Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - nr 172 (2011), s AR Zięba M., Oster P.: Innowacyjność w małych i średnich przedsiębiorstwach. // E- mentor. - nr 3 =40 (2011), s. 1-9 AR PUBLIKACJE W RECENZOWANYCH WYDAWNICTWACH ZBIOROWYCH 1. Tubielewicz K.: Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem w kontekście zarządzania wiekiem // W: XV Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania, Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata maja 2011 / Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki. - Warszawa: WAT, 2011, s ZR ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH NAUKOWYCH W JĘZYKU KONGRESOWYM

3 1. Forkiewicz M.: Social Aspects of the Transformation in Poland and Pomorskie Region in the Years // W: Best Agers Activities in the Baltic Sea Region / ed. Marcin Forkiewicz. Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, 2011, s MCM Grzesiak M. : Innovative consciousness and threats estimation connected with implementation of innovations to SMEs cooperating with shipbuilding industry // W: Best Agers Activities In the Baltic Sea Region / ed. Marcin Forkiewicz. Gdańsk: Wydział Zarzadzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 2011, s MCM Kucharski B., Szczerbicki E.: Adding knowledge management perspective to business process management // W: Information Systems Architecture and Technology: Web Information Systems Engineering, Knowledge Discovery and Hybrid Computing / eds. L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek, Z. Wilimowska. - Wrocław University of Technology., Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011, s MCM Orłowski A., Szczerbicki E.: The comparison of Internet Mortgage Market in Selected EU Countries // W: Information Systems Architecture and Technology: Information as the Intangible Assets and Company Value Source / eds. Z. Wilimowska, L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek. - Wrocław University of Technology., Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011, s MCM Tubielewicz K.: Initiatives supporting professional activation of the 50 group in Poland with particular focus in the region of Pomerania // W : Best Agers Activities in the Baltic Sea Region / ed. Marcin Forkiewicz. Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, 2011, s MCM Zięba M.: Age management in the Baltic Sea Region // W: Best Agers Activities in the Baltic Sea Region / ed. Marcin Forkiewicz: Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, 2011, s MCM Zięba M.: Challenges for universities in the face of knowledge-based economy directions for higher education institutions in the Baltic Sea Region // W: Education Policy Strategies today and tomorrow around the Mare Balticum, Hamburg: Baltic Sea Academy, 2011, s MCM Zięba M.: Challenges for universities in the face of the knowledge-based economy - Directions for higher education institutions in the Baltic Sea Region // W: Bildungspolitische Strategien heute und morgen rund um das Mare Balticum. Hamburg: Baltic Sea Academy, 2011, s MCM MONOGRAFIE NAUKOWE W JĘZYKU POLSKIM 1. Drozd-Garbacewicz M., Górska A., Kononowicz M., Majewska A., Michałowska J., Szuwarzyński A.: Kształcenie ustawiczne w województwie mazowieckim - wyniki badań i rekomendacje. SOPOT: PBS DGA Sp. z o.o., 2011, s. 120, ISBN MDK Leja K.: Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem, Gdańsk: Politechnika Gdańska, [Monografie nr 116], s. 282, ISBN MK Rozkwitalska M. : Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, 2011, s. 291, ISBN MK

4 4. Szuwarzyński A.: Diagnoza sfery edukacyjnej i gospodarczej województwa mazowieckiego. SOPOT: PBS DGA Sp. z o.o., s. ISBN MK ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH NAUKOWYCH W JĘZYKU POLSKIM 1. Forkiewicz M.: Przedsiębiorstwo ochrony w portach morskich // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie T. I / ed. Ryszard Knosala. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011, s MCK Forkiewicz M., Tubielewicz A.: Konstrukcja struktury modelu regionalnego systemu podnoszenia kompetencji IT // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. I / ed. Ryszard Knosala. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011, s MCK Leja K.: Kompetencje absolwenta kierunku unikatowego - zarządzanie inżynierskie // W: Kompetencje absolwnetów studiów ekonomicznych. Perspektywa nauki i biznesu. - [praca zbiorowa] / eds. Krystyna Jędralska, Jolanta Bernais. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny, 2011, s MCK Leja K., Iwańska A.: Urząd Miasta organizacją uczącą się? Raport z badań // W: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 11 / eds. Jerzy Gołuchowski, Aldona Frączkiewicz-Wronka. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011, s MCK Sekuła A.: Zmiany w wydatkach jednostek samorządu regionalnego na tle światowego kryzysu // W: Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego - (2011), s MCK Tomczak Z.: Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym związanym z obecnością leków w wodzie // W: Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / eds. Janusz Teczke, Janusz Czekaja, Bogusz Mikuła, Renata Oczkowska: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka Kraków 2011, s MCK Tubielewicz A., Forkiewicz M.: Zapotrzebowanie społeczności regionalnej na podnoszenie kompetencji informatycznych // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. II / ed. Ryszard Knosala. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011, s MCK REDAGOWANIE: MONOGRAFII, PODRĘCZNIKÓW AKADEM., WYD. ZBIOROWYCH 1. Forkiewicz M. : Best Agers Activities in the Baltic Sea Region - Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, 2011, s. 244 EM Ginevicius R., Hogoforster J., Hogoforster M., Jarke P., Odenrick P., Olczyk M., Prusak B., Starnawska M., Zięba M.: Education Policy Strategies today and tomorrow around the Mare Balticum. - Hamburg: Baltic Sea Academy, 2011, s. 520 EM KONFERENCJE NAUKOWE ZAGRANICZNE I KRAJOWE Konferencje organizowane i współorganizowane Konferencja Mid Term Conference of the Project Best Agers Using the Knowledge and Experience of Professional in their Primes to Foster Business and Skills Development in the Baltic Sea Region & Older Citizens in Modern Society: Economics, Education, Creativity, Stankt Petersburg, Rosja, ,

5 współorganizatorzy: ITMO ST. Petersburg i partnerzy projektu Best Agers (dr inż. Marcin Forkiewicz, dr inż. Anita Richert- Kaźmierska), Warsztaty Potencjał Best Agers - mentoring i coaching w biznesie, Gdańsk, , współorganizator: Instytut Inicjatyw Europejskich w Gdyni (dr inż. Marcin Forkiewicz, dr inż. Anita Richert-Kaźmierska). Referaty na konferencjach: Peter Shields (Norfolk Knowledge): Norfolk Knowledge has come of Age; What were the lessons learned, and how can Knowledge Model be transferred to Rother locations? Gdańsk, , Gert Lang-Lendorff (Mentoren für Unternehmen in Schleswig-Holstein): Mentoren How seniors can contribute to the economy? Gdańsk, , dr inż. Anita Richert-Kaźmierska, dr inż. Marcin Forkiewicz: Elderly Persons Professional Activity - Substantive Issues And Methodical Challenges, 4th International Conference Changes in Social and Business Environment CISABE 11, Kowno-Panevežys, Litwa, Uczestnictwo w konferencjach M.Rozkwitalska: Maj 2011, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Pozytywny Potencjał Organizacji, Maj 2011, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania i rezultaty Listopad 2011, Clark University, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Zarządzanie Międzykulturowe Maj 2011, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu, Globalne i regionalne uwarunkowania międzynarodowych przepływów gospodarczych K. Leja: Marzec 2011, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, Karpacz. Czerwiec 2011, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź, Oczekiwania biznesu wobec studiów ekonomicznych. Wrzesień 2011, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 11. Listopad 2011, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa nauki i biznesu. Cykl seminariów Krytyczna teoria organizacji organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. E. Szczerbicki Październik 2011, Computational Collective Intelligence Technologies and Applications ICCCI 11, Gdynia, Poland, Wrzesień 2011, ISAT 11, Information Systems Applications and Technologoies, Szkl;Arska Poreba, Poland, Wrzesień 2011, 15th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems KES 11, Kaiserslautern, Germany. M. Grzesiak

6 , szósta Sesja Hanzeatycka: Efektywność energetyczna i ochrona klimatu wokół Mare Balticum, Hamburg. M. Zięba Maj 2011, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania i rezultaty, Maj 2011, Uniwersytet Szczeciński, Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Z.Tomczak , Nauka i Gospodarka Kraków. WYMIANA MIĘDZYNARODOWA Xenie Lukoszova (Uniwersytet Slaski w Opawie), LLP Erasmus, maj 2011 Marcin Forkiewicz, Nottingham Trent University, wizyta studyjna, Nottingham, Wielka Brytania, lipiec 2011 Małgorzata Rozkwitalska LPP Earsmus, University of Applied Science, Stralsund, Niemcy, wrzesień 2011

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS Tematyka prowadzonych badań naukowych W zakresie badań statutowych realizowano prace dotyczące tematu: Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach niestabilnych (ZZO), Modelowanie przepływów

Bardziej szczegółowo

Publikacje w latach 1999-2008 prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki

Publikacje w latach 1999-2008 prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki Publikacje w roku 2008 1. Zarządzanie PWE Warszawa 2008 2. MIS Systemy informatyczne zarządzania Placet 2008 3. Virtual Technologies Concepts, Methods, Tools and Applications [ed] Information Science Reference,

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej. w latach 2008-2010

Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej. w latach 2008-2010 Jerzy Kisielnicki Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej w latach 2008-2010 Członkostwo w komitetach naukowych konferencji i redakcjach czasopism: Członek komitetów redakcyjnych następujących

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ Tematyka prowadzonych badań naukowych W zakresie badań statutowych realizowano prace dotyczące tematu (umowa nr 014672): Funkcjonowanie podmiotów na rynku w okresie kryzysów finansowych Cele badań koncentrują

Bardziej szczegółowo

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska I. Artykuły WYKAZ PUBLIKACJI 1. Wpływ organizacji linii potokowych na strukturę zatrudnienia w przemyśle spożywczym (współautor) Przemysł Spożywczy nr 4/1976 r. 2.

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy. ewa.ziemba@ue.katowice.pl. https://www.researchgate.net/profile/ewa_ziemba

Dorobek naukowy. ewa.ziemba@ue.katowice.pl. https://www.researchgate.net/profile/ewa_ziemba Wydział Finansów i Ubezpieczeń Samodzielny Zakład Informatyki Gospodarczej Dorobek naukowy Imię i Nazwisko: Ewa Ziemba Tytuł i stopień naukowy: prof. UE dr hab. E-mail: Website: ewa.ziemba@ue.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

KATEDRA INŻYNIERII ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO

KATEDRA INŻYNIERII ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO KATEDRA INŻYNIERII ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO WYKAZ DOROBKU PUBLIKACYJNEGO w roku 2013 PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH Część B i część C wykazu MNiSW: 1. Lis A.: Główne bariery w systemie transferu technologii

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU

KATEDRA ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU KATEDRA ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU WYKAZ DOROBKU PUBLIKACYJNEGO w roku 2013 PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH Część A wykazu MNiSW: 1. Basińska B., Wilczek-Rużyczka E.: The role of rewards

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie

Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie 02.1996-06.1996 Konsultant w spółce Izolacja Nidzica SA w Nidzicy, 09.1997 Analiza systemu produkcyjnego firmy "Franke

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Barbara KoŜusznik - LISTA PUBLIKACJI

prof. dr hab. Barbara KoŜusznik - LISTA PUBLIKACJI prof. dr hab. Barbara KoŜusznik - LISTA PUBLIKACJI 1. Druki zwarte (ksiąŝki, monografie naukowe) Monografie naukowe 2007 Zachowania człowieka w organizacji. Wyd. II poszerzone, zmienione. Wyd. Polskie

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS. Regina Lenart Nakło Śląskie, ul. Dzierżonia 17 (+48) 604-35-88-77 regina.lenart@interia.pl

ŻYCIORYS. Regina Lenart Nakło Śląskie, ul. Dzierżonia 17 (+48) 604-35-88-77 regina.lenart@interia.pl ŻYCIORYS Regina Lenart Nakło Śląskie, ul. Dzierżonia 17 (+48) 604-35-88-77 regina.lenart@interia.pl WYKSZTAŁCENIE Doktorat 2013, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania Temat: Zdolność

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii Department Faculty member Author (Authors) Publication title Publication name Publisher Place of publishing Year The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz A., Makowska E., Przypadek

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji programu studiów

Warunki realizacji programu studiów Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe dla kierunku Gospodarka Przestrzenna na studiach pierwszego stopnia na rok akademicki 2013/2014 1. Samodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania fotografia Adres email: marcin.kuzel@byd.pl mkuzel@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarządzania uczelnią

Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarządzania uczelnią Katarzyna Anna Kuźmicz Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarządzania uczelnią Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Monografia została sfinansowana ze środków budżetowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Wrocław 2011-VII-22 WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KWARTALNIK WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA EKONOMIA I ZARZĄDZANIE Numer 4(6) 2014 ECONOMICS AND MANAGEMENT Quarterly Journal of the Faculty of Management Volume 6, Issue 4 Białystok 2014

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Tomasz Szapiro Skrócone CV

Tomasz Szapiro Skrócone CV www.szapiro.net 2012 1 Tomasz Szapiro Skrócone CV KONTAKT: Szkoła Główna Handlowa, Instytut Ekonometrii Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa e-mail: tszapiro@gmail.com http://www.szapiro.net WYKSZTAŁCENIE:

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING WZ 007390-WZ ADVANCED Advanced Logistic Systems : Theory and Practice / Ed. Bela Illes, Beata Skowron-Grabowska, Peter Telek Miskolc : University

Bardziej szczegółowo

SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015)

SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015) Zbigniew Rykiel SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015) Opracowania zwarte (1) Miejsce aglomeracji wielkomiejskich w przestrzeni społeczno-gospodarczej Polski. Wrocław Warszawa 1978: Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 298 Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia Redaktorzy naukowi Mieczysław

Bardziej szczegółowo

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień:

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: dr Krzysztof Echaust Monografia naukowa 1. Produkty strukturyzowane : konstrukcja, wycena, aspekty prawne / Bartkowiak Marcin, Echaust Krzysztof.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5

ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5 ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5 List of published scientific publications or creative professional works and information about the teaching achievements, scientific cooperation and popularization of science.

Bardziej szczegółowo

0745-3. s. 184-190. 20. Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných

0745-3. s. 184-190. 20. Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných Publikacje 2013 1.Czekaj M., Żmija J., 2013: Wspólna Polityka Rolna wobec rolnictwa i wsi na obszarach górskich. Nauki Ekonomiczno-Rolnicze w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w listopadzie 2013 roku. Drodzy Czytelnicy,

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w listopadzie 2013 roku. Drodzy Czytelnicy, Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR. 1 (47) marzec 2013 Drodzy Czytelnicy, Zaproszenie do współpracy Wszystkich członków i sympatyków NTIE zapraszamy do współredakcji Biuletynu.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo