Projektowanie aplikacji internetowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowanie aplikacji internetowych"

Transkrypt

1 Projektowanie aplikacji internetowych dr inż. Agnieszka Bołtud Wykład 2 Plan wykładu Pojęcie webusability UX Funkcjonalne projektowanie stron WWW Elementy strony Definicja webusability Historia badań nad usability Użytecznośd serwisów internetowych (ang. usability, webusability) to nauka dotycząca projektowania stron WWW pod kątem możliwie najlepszej ich ergonomii. Serwisy skonstruowane zgodnie z zasadami użyteczności stawiają na intuicyjnośd i łatwośd obsługi z punktu widzenia internautów, czyli ich użytkowników. Użyteczne serwisy WWW stawiają na: intuicyjną nawigację, ułatwienia w poszukiwaniu informacji, zrozumiałą dla użytkownika komunikację. Usability tłumaczy się jako funkcjonalnośd lub użytecznośd, funkcjonalnością strony WWW będziemy nazywad zbiór jej funkcji, zaś użytecznością sposób korzystania, W latach 70-tych badano jedynie zdolności poznawczomotoryczne ludzi, W roku 1982 w USA odbyła się konferencja Human factors in computing systems i rozpoczęło się zainteresowanie czynnikiem ludzkim w kontekście komputerów osobistych, Rozpoczęto badania z zakresu psychologii, ergonomii i czynnika ludzkiego w zastosowaniu do projektowania UI, Pod koniec lat 80-tych stworzono dziedzinę Usability Engineering - tworzenie oprogramowania z myślą o ich przyszłych użytkownikach, W roku 1993 usability obejmuje strony WWW, Od roku 2000 rozpoczyna się zainteresowanie tym tematem w Polsce, 1

2 User experience (UX) termin opisujący całośd wrażeo jakich doświadcza użytkownik podczas korzystania z produktu interaktywnego, projektowanie user experience - to projektowanie produktów interaktywnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, aby interakcja z nimi dostarczała użytkownikom pozytywnych doświadczeo, Produkt powinien: prezentowad się w sposób atrakcyjny dla użytkownika byd funkcjonalny, ergonomiczny, użyteczny korzystanie z niego powinno sprawiad przyjemnośd i dawad satysfakcję Projektowanie zorientowane na użytkownika to podejście do projektowania interakcji człowieka z komputerem w którym potrzeby, wymagania i ograniczenia koocowego użytkownika są szczegółowo badane na każdym etapie procesu projektowego i są stawiane na pierwszym miejscu, Analiza Prototyp Ewaluacja Wdrażanie Komponenty użyteczności Specjaliści Jakob Nielesen (www.useit.com) Użytecznośd jest zdefiniowana przez pięd komponentów: Learnability: Jak łatwo jest użytkownikom wykonad podstawowe zadania, gdy po raz pierwszy korzystają z serwisu? Efficiency: Gdy użytkownicy poznali już serwis, jak szybko są w stanie wykonywad zadania? Memorability: Po powrocie do projektu po pewnym okresie nie korzystania z niego, jak łatwo można zyskad ponownie umiejętności obsługiwania go? Errors: Ile i jakie błędy popełniają użytkownicy, jak poważne są te błędy, jak są komunikowane i jak łatwo można sobie z nimi poradzid? Satisfaction: Czy serwis jest przyjemny w użyciu? Czy użytkownicy lubią z niego korzystad? źródło:

3 Specjaliści Koszty i zwrot z inwestycji Przykład na podstawie J. Nielsena, za Firma zatrudnia pracowników Wartośd czasu pracy to około 200 zł za godzinę Jedna informacja na stronie głównej jest nieintuicyjna (np. źle napisany wstęp aktualności lub nic nie mówiący link) Każdy z pracowników poświęca dodatkowo 5 sekund zastanawiając się co oznacza Około 15% osób kliknie na link niepotrzebnie gdyż nie zrozumieją, że nie zawiera użytecznych dla nich informacji Każdy z tych 10% spędzi minimum 30 sekund czytając tekst zanim zorientuje się, że nie zawiera użytecznych dla niego informacji. Wejście i wyjście z artykułu zajmie im minimum 5 sekund źródło: pracuj.pl i inne Koszty i zwrot z inwestycji Ile tracimy: W pierwszym kroku tracimy (pracownicy) * 5 s = 14 h, co kosztuje 2800 zł W drugim kroku tracimy * 10% * 35 s = 10 h co kosztuje nas 2000 zł Zatem jedna nieoptymalna zmiana w serwisie kosztuje firmę jednorazowo prawie 5000 zł. Koszty i zwrot z inwestycji Budżet na webusability wg Nielsena, 2003: zbadał 863 projekty i stwierdził, że budżet taki waha się w granicach 8-13% całego budżetu projektu, Ponadto nie jest zależny liniowo od wielkości projektu, np. 10 razy większy projekt, tylko 4 razy większy budżet, Średnio przyjmujemy, że częśd budżetu przeznaczonego na projektowanie i badanie użyteczności to 10% rok 2008 potwierdzenie 10%, Zyski, ROI (Return on investment) wg Nielsena, 2003: średni zysk (dla badanych 42 projektów) to poprawa wskaźników o 135% (zbadano przyjęty zbiór mierników przed i po zmianach) 3

4 Koszty i zwrot z inwestycji Mierniki poprawy: Sprzedaż 100% Ilośd odsłon 150% Wydajnośd użytkowników 161% Użycie specyficznych funkcji 202% Wg badania z roku 2008 średni wzrost wskaźników po poprawie użyteczności to 85%. Progres w usability Testujemy wskaźnik porażek: mówi on, że jeśli użytkownik był w stanie wykonad 60% zadao na stronie to miał 40% porażek, W roku 2000 wskaźnik ten wynosił 39%, W roku %, Tempo poprawy użyteczności wynosi 6% rocznie, czyli że co roku poziom porażek jest 1.06 razy mniejsze niż w roku poprzednim, Dla porównania: prędkośd samolotu: wzrost 7% rocznie, sprzedaż zabawek: 4% rocznie, źródło: Elementy stron WWW Układ strony Nawigacja Pozostałe elementy GUI Reklama Typografia Kolory Grafika Błędy Formularze Układ strony Projektując należy rozważyd kwestię usadowienia menu głównego oraz treści względem niego, Można wyróżnid układy (m.in.): dwukolumnowy asymetryczny trójkolumnowy 4

5 Lewa czy prawa? Trendy na 2011 Lewa częśd ekranu: 69% czasu oglądania Prawa częśd ekranu: 30% czasu oglądania dane na Editorial-style layouts Źródło: Trendy na 2011 Grid layout Trendy na 2011 Single Page Sites 5

6 Nawigacja Zadaniem nawigacji jest dad odpowiedź użytkownikowi na następujące pytania: Gdzie jestem? Gdzie jeszcze mogę pójśd? Jak to zrobid? Jak wrócid do miejsca, w którym już byłem? Gdzie już byłem? Menu główne Gdzie je umieścid? schemat Procent witryn Pasek nawigacji po lewej 30% Zakładki 30% Łącza u góry 18% Kategorie pośrodku strony 12% Rozwijane menu (kaskadowe) 10% Inny układ 6% źródło: J. Nielsen Funkcjonalnośd, 2006, 50 czołowych stron internetowych Menu główne Układ kliknięć schemat Nawigacja u góry 89% Pasek nawigacji na lewej kolumnie W tym w formie: Procent witryn 11% Zakładki 43% Belka nawigacyjna 39% Pełna lista 7% Menu rozwijane 5% przyciski 4% źródło: webdesignpractices.com, 2006, 75 czołowych serwisów e-commerce źródło: J. Nielsen Optymalizacja, 2007, 6

7 Zakładki Zakładki - przykłady Kiedy warto stosowad zakładki: Liczba kategorii nie przekracza dziesięciu, najlepiej jeśli jest ich nie więcej niż siedem. Scenariusze użycia strony są faktycznie różne, a użytkownicy widzą potrzebę rozdzielenia ich. Przykładowo ustala się podział podstawowy na Oferta indywidualna", Oferta dla biznesu", Strona ma charakter e-commerce produkty są jasno pokategoryzowane i tworzą osobne zestawy: książki, muzyka, gry, elektronika. Menu kaskadowe Breadcrumbs Wielu wrogów wśród programistów, jak i użytkowników, Zaleta to możliwośd zamieszczenia kategorii podstawowych, jak i podkategorii, Wada to technologia, a dokładnie prawidłowośd jej zastosowania, Nawigacja taka pokazuje użytkownikowi drogę do jego aktualnej lokalizacji, Strona główna/strona sekcji/strona podsekcji, Jest to nawigacja dodatkowa, odzwierciedla strukturę strony a nie historię, 95% to postad pozioma, 5% pionowa, W 65% przypadków separatorem jest strzałka, w 9% linia pionowa, 7

8 Breadcrumbs Chmura tagów Wg Web Design Practices w roku % witryn korzystało z tego rodzaju nawigacji, Wg Nielsena w % wybranych przez niego najlepszych intranetów stosowało ten rodzaj nawigacji, Badania potwierdzają, że popularnośd tej techniki wciąż rośnie; wynika to z faktu: Pokazują użytkownikom ich aktualną lokalizację w stosunku do wyższego poziomu, Dostęp do wyższych poziomów za pomocą jednego kliknięcia, Nie powodują problemów podczas testów użytkownika, Zajmują mało miejsca na stronie, Jeden z głównych elementów koncepcji Web 2.0, Tagi to słowa kluczowe przypisane danym zawartym w serwisie (produktom, artykułom, itd.), Klikanie ich przez użytkownika powoduje różnicowanie się tagów, powiększają się i zmieniają kolor te które są najbardziej popularne, Można łączyd je z innymi elementami strony np. wyszukiwarką, Popularne od roku , chociaż testy usability pokazują, że większośd użytkowników nie wie do czego służą i jak je używad, Chmura tagów Scrolling najważniejsze (najatrakcyjniejsze) informacje dajemy w obszarze największej atencji użytkownika, W początkowych latach rozwoju Internetu użytkownicy w ogóle nie używali pasków przewijania, 80,3% czasu - góra strony 19,7% czasu - dół strony

9 Scrolling W drugim badaniu mamy stronę z 50 sofami 2 pierwsze wiersze zatrzymao na sofę, Następne zatrzymania na sofę, Kolejne 8 1 zatrzymanie, Ostatnie 3 2 zatrzymania na jednej sofę, Najważniejsze dla użytkownika lub firmy informacje powinny byd na górze strony, Użytkownicy zejdą w dół gdy layout ich do tego zachęci lub uwierzą że znajdą tam ciekawe informacje (na podstawie tego co jest na górze). Inne elementy strony Logo Wg Nielsena linkowanie logo ze stroną główną, na stronie głównej logo nie powinno byd linkiem chociaż tak jest w większości stron, logo ma byd na każdej stronie, Zamieszczamy po lewej stronie (gdyż tam szukają go użytkownicy), od niedawna nawet w serwisach pisanych językiem czytanym od prawej do lewej, wg badao niewielka częśd użytkowników łączy identyfikację strony z możliwością nawigacji, Inne elementy strony Wyszukiwarka Przyjęło się umiejscawianie z prawej strony, Domyślnie jak najprostsza, ewentualny link do zaawansowanych opcji, Badania pokazują, że z lokalnych wyszukiwarek korzystają raczej użytkownicy zaawansowani używający do zatwierdzania klawisza Enter, stąd tendencje do niedodawania przy wyszukiwarkach dodatkowych klawiszy, Stosowanie tzw. autouzupełniaczy, które np. w formie menu kaskadowego wyświetlają podpowiedzi z bazy, Inne elementy strony Przyjęło się, że strona która ma poniżej 100 podstron nie potrzebuje wyszukiwarki, ta pomiędzy 100 a 1000 prostej wyszukiwarki, powyżej 1000 stron zaawansowanej wyszukiwarki, Użytkownicy oczekują wyszukiwania w prawym lub lewym górnym rogu, koniecznie na stronie głównej, Zaleca się aby pole wyszukiwania miało szerokośd 27 znaków, zaś badania z roku 2006 pokazały, że 84% zapytao miało długośd do 22 znaków, 16% wzrasta bardzo gwałtownie do 68 znaków, 93% użytkowników ogranicza się tylko do jednej strony wyników wyszukiwania, 6% do dwóch, zaś tylko 1 % do trzech, 9

10 Inne elementy strony Logowanie Powinno byd logowanie i rejestracja, przy czym logowanie jako domyślne, Opcja odzyskiwania hasła oraz zapamiętywania go na komputerze użytkownika (cookies), wg badao ta druga opcja ma tendencje wzrostową, Wg M. Kasperskiego (na podstawie analizy konkurencji dla jednego z polskich banków) w Polsce logowanie najczęściej w prawym górnym roku, za granicą w lewej kolumnie, Z badao clictrackingowych GoldenLine wynika, że pomimo obecności boksu do logowania na stronie głównej z prawej strony użytkownicy logowali się za pomocą linku zamieszczonego właśnie w prawym górnym rogu (74%), Informacja o zalogowaniu powinna byd wyświetlana przez cały czas jego pracy, Inne elementy strony Zrzut mapy z badao clicktrackingowych jednego z zagranicznych blogów Inne elementy strony Inne elementy strony Postad hasła Wg Nielsena (2009) zasady usability wymagają aby hasło podczas logowania było pisane jawnie, aby nie było maskowania, Uznał, że nie jest to zawsze konieczne z punktu widzenia bezpieczeostwa, a sprawia że użytkownicy: Popełniają więcej błędów przy wpisywaniu, szczególnie przy aplikacjach mobilnych, co powoduje niepewnośd i irytację, Im większa irytacja tym bardziej wybierają prostsze hasła lub zapisują je sobie w dodatkowym pliku, Zaleca w systemach gdzie bezpieczeostwo jest bardzo ważne (banki, etc.) stosowanie dodatkowego checkboxu wymuszającego maskowanie hasła, 10

11 Inne elementy strony Jak nazwad link do rejestracji - badanie 100 znanych witryn w roku 2008, za smashingmagazine.com Inne elementy strony Wg badao link do zarejestruj się (2008): znajduje się w nagłówku - 59% witryn (76% z nich ma link umieszczony w prawym górnym rogu), posiada znaczącą pozycję na stronie głównej - 21% witryn (link lub formularz jest umieszczany na stronie głównej), jest ukryte za linkiem Logowania w nagłówku - 9% przypadków, Sidebar tylko 7% witryn, W roku 2009 już 18% witryn ma link do rejestracji zawarty w części przeznaczonej do logowania, Koszyk Podstawowy element e-commerce, W 2007 J. Billingsley przeprowadził badania tego elementu pod wieloma aspektami (107 witryn), oto kilka wniosków: Tekst Grafika Add to Cart 58.0% None 48.2% Add to Bag 9.8% Arrows 17.9% Add to Shopping Bag 9.8% Cart 14.3% Add to Basket 6.3% Shopping Bag 7.1% Add to Shopping Cart 4.5% Plus Sign 5.4% Buy 2.7% Combo 4.5% Buy Now 1.8% Unique 1.8% Add Item(s) to Cart 1.8% Add Item(s) to Bag 0.9% Add to My Bag 0.9% Add to My Brown Bag 0.9% Add to My Shopping Cart 0.9% Order Now 0.9% Koszyk Przy nazewnictwie stosuj zasadę pisania w Internecie: jak najmniej słów, tylko 15% witryn używa wydłużonych nazw koszyka, Kup Teraz może jest większa zachętą do zakupu, ale zarazem sugeruje przerwanie zakupów, Pisanie dużymi literami zniechęca użytkowników, najlepsza wersja mieszana, dopuszczalna małymi, mimo to 45% witryn przyjmuje pierwsza opcję, 11

12 Koszyk Wytyczne i przegląd z roku 2008, za Smashing Magazine W wielu przypadkach można używad bardziej atrakcyjnych grafik wzbudzających emocje, np. w sklepach dla kobiet, najczęściej ikony te zbliżone są wyglądem do prawdziwych koszyków lub toreb: Można poprawid użytecznośd poprzez łączenie wózków sklepowych z dalszymi funkcjami sklepu; użytkownicy oczekują koszyka z prawej strony u góry, może to byd rozsądne, aby uwzględnid dodatkowe opcje w pobliżu koszyka z zakupami, a tym samym ująd cały proces zakupów jako kompaktową i zawsze widoczną częśd witryny. Koszyk Można wyświetlad zawartośd koszyka, Minimalne wymagania do dokonania zakupu, Informacje o cenie, Informacje o tym w jaki sposób można płacid, Zawsze oferuj możliwośd natychmiastowego przejścia do zamówienia, Link do ewentualnej pomocy, Koszyk Koszyki tworzone są w sposób bardzo subtelny (gdy mamy też taki sam charakter serwisu) lub bardzo twórczy ( z punktu widzenia użytkownika nie jest to dobre, bo koszyk ma byd natychmiast znaleziony i zapamiętany) Koszyk Popełniane błędy: Ikona koszyka nie jest klikalna, Ikona koszyka jest trudna do rozpoznania, Ikona koszyka jest trudna do znalezienia, 12

13 Koszyk Gdzie zamieszczad? W górnym prawym rogu najczęstsza opcja i przyzwyczajenie, Stronicowanie Wg artykułu w Smashing Magazine (2007) można wyróznid 6 punktów stanowiących dobre praktyki stronicowania: Gdy mamy więcej produktów dodatkowych dołączonych do koszyka najlepiej zamieścid do w prawym panelu strony, Zapewnij duże klikalne obszary Nie używaj podkreśleo Identyfikuj bieżącą stronę Rozstaw linki do stron Zapewnij link do poprzedniej i następnej strony Użyj linku ostatni i pierwszy (jeśli dotyczy) Stronicowanie - błędy Stronicowanie Niewidoczne linki Nieintuicyjne linki Hugg.com Przykłady tradycyjne (proste liczby, dominuje kolor szary i niebieski) oraz wykorzystujące inne kolory i kształty, Helium.com Linki bez przestrzeni pomiędzy stronami Helium.com 13

14 Stronicowanie Kreatywne rozwiązania: funkcjonalne i graficzne dodatkowa nawigacja po kliknięciu slider konkretna strona nietypowe rozwiązanie Elementy GUI Button OK/Cancel czy Cancel/OK? 1 zachowana naturalna kolejnośd czytania z lewej do prawej, 2 poprawia przepływ, OK stanowi zakooczenie akcji z podsumowaniem, Przycisk domyślny powinien byd wybrany i odpowiednio zaznaczony, Microsoft: OK/Cancel, Apple: Cancel/OK Elementy GUI Button Elementy GUI Hiperłącze Używaj kolorów jako narzędzi do komunikacji z użytkownikiem: np. czerwony przycisk o funkcji destrukcyjnej (usuwanie), niebieski standardowe przyciski, zielony zapisywanie, modyfikacja, Jako etykiety na przyciskach używaj czasowników, Etykiety zapisuj w polach edycyjnych, oszczędzisz miejsce i dasz wskazówkę użytkownikowi, Unikaj sytuacji gdy w tekście zasadniczym hiperłącze jest niewyróżnione kolorem i niepodkreślone, Z wiekiem wrażliwośd oka ludzkiego na kolor niebieski maleje; dlatego należy uważad na używanie tego koloru do oznaczania hiperłączy na stron skierowanych do osób starszych Kolor Udział koloru Niebieski 50% Czerwony 13% Czarny 12% Szary 12% Zielony 6% Brązowy 5% Purpurowy 2% źródło: Web Design Practices 14

15 Elementy GUI Listy unikaj sytuacji gdy kilka opcji na liście jest wybieranych po przytrzymaniu klawisza CTRL, Check Box vs. Radio Button: Zasady stosowania tego rodzaju elementów są znane od wielu lat, mimo to wciąż popełnianych jest wiele błędów: Check box zero, jedna lub wiele opcji, Radio button jedna opcja, Stand-alone check box włączenie lub wyłączenie pojedynczej opcji, Elementy GUI Dodatkowe wytyczne, za J. Nielsen, 2008: Używaj standardowej wizualnej oprawy, Grupa opcji powinna byd wizualnie przedstawiona jak grupa, stosuj podtytuły dzielące logicznie opcje na podgrupy to ułatwi wybór użytkownikom, Opcje powinny byd zawsze rozłożone w pionie, po jednej w linii, jeśli z konieczności musisz wybrad poziom to zwród uwagę na odległości pomiędzy opcjami, Etykiety do opcji powinny mied twierdzący pozytywny wydźwięk, unikaj negacji, twórz je tak aby użytkownik wiedział co się stanie gdy zaznaczy opcję, ale także wtedy gdy jej nie zaznaczy, jeśli to niemożliwe stwórz w zamian dwa radio buttony, Jeśli to możliwe zamiast list rozwijanych stosuj radio buttony, mamy wówczas lepszą widocznośd wszystkich opcji, łatwiej operują nimi użytkownicy mający problemy z precyzją obsługi myszy, Elementy GUI Elementy GUI Twórz zawsze domyślną selekcję w zbiorze radio buttonów, daj możliwośd użytkownikowi nie decydowania się na żadną z opcji, dodaj opcję Inne lub Żadna, Ponieważ radio button oznacza wybór jednej opcji, sprawdź czy przygotowany przez Ciebie zbiór opcji jest w pełni wyczerpujący, Daj możliwośd użytkownikom dokonad wyboru klikając w element lub etykietę, im większy obszar jest klikalny tym lepiej i mniej błędów, Definiuj klawisze skrótu dla najczęściej wybieranej przez użytkowników opcji, Używaj check boxów i radio buttonów tylko jako elementów wyboru, a nie akcji, Wskaźniki postępu Jak interpretowad czasy odpowiedzi: 0.1 sekundy użytkownik ma poczucie natychmiastowej reakcji systemu, brak konieczności stosowania feedbacku, 1 sekunda użytkownicy odczuwają przestój, ale nie czują jeszcze zakłócania pracy, brak konieczności stosowania feedbacku, Powyżej 2 sekund koniecznośd stosowania asynchronous progress indicator, 10 sekund maksymalny czas w którym użytkownik jest skupiony na czekaniu, powyżej tego czasu chce zając się innymi zadaniami, konieczne zastosowanie wskaźnika postępu, Badania (2009) wykazują, że użytkownicy odczuwają czas oczekiwania jako krótszy, gdy wskaźnik postępu jest wyświetlany, Gdy czas jest dłuższy niż kilka minut wykorzysatj go na wyświetlanie ciekawych informacji, etc., 15

16 Elementy GUI Ikony i metafory Metafory elementy graficzne reprezentujące różną funkcjonalnośd systemu, np.: Domek Koperta Koło ratunkowe Koszyk Z badao wynika, że stosowanie metafor z okazji świąt i wydarzeo specjalnych skutecznie wpływa na umacnianie więzi z marką i postrzegane jest jako wyraz dojrzałości firmy, korzystają z nich autorzy większych serwisów, Kilka ocen Ocena projektowania formularzy kontaktu i logowania M. Kaperski, A. Boguska-Torbicz Projektowanie stron WWW. Uzytecznośd w praktyce, Formularze logowania Powinno się wyrównad podpisy pól do prawej i zbliżyd do pól edycyjnych, zgrupowad w logiczną całośd napis zaloguj i strzałkę Kilka ocen Kilka ocen Chaotyczny układ, przycisk OK ma taka samą długośd jak pola edycyjne co wprowadza zamieszanie Za dużo informacji, niepotrzebne opcje dodatkowe Niepotrzebny komentarz pod hasłem logowanie, ponadto kierowany do osób które jeszcze nie mają konta 16

17 Kilka ocen Kilka ocen Formularz kontaktu - wersja 2007 Żółty pas jest niezagospodarowany, obniża ważne pola formularza, Pola formularza są nieproporcjonalne, Niepotrzebne pole Inne komentarze, Zbyt długa nazwa trzeciego pola, Zbędne przycisk Wyczyśd pod formularzem, Wersja 2008 Zbędny przycisk Wyczyśd, Zbędny opis pod pytaniem Jakieś pytania?, Nagłówek można jeszcze skrócid, Zasady i wytyczne usability 7+/-2 Zasad Millera mówi, że użytkownik jest w stanie objąd uwagą i zapamiętaj jednocześnie od 5 do 9 informacji, dlatego często mówi się o ograniczaniu nawigacji do 7 części, nie do kooca jasne jak i czy ta zasada powinna byd stosowana w sieci, Zasada 2 sekund Zasada która mówi że użytkownik nie powinien czekad więcej niż 2 sekundy na odpowiedź systemu, Zasada 3 kliknięd Użytkownik przestaje oglądad daną stronę, gdy po 3 kliknięciach nie uzyska tego czego oczekiwał, Zasady i wytyczne usability Zasada 80/20 Zasad która mówi że 80% efektów zależy od 20% przyczyn, w biznesie mówi się, że 20% klientów generuje 80% zysków, tak samo jest w usability, identyfikacja 20% użytkowników da 80% zysk, Prawo Fitta mówi, że czas potrzebny do szybkiego przemieszczania się do obszaru docelowego jest funkcją odległości i wielkości celu Odwrócona piramida Określa styl pisania dołączanie streszczeo na samej górze artykuły, styl znany dziennikarzom, 17

18 Przygotowano na podstawie M. Kaperski, A. Boguska-Torbicz Projektowanie stron WWW. Uzytecznośd w praktyce, Helion, 2008 The Smashing Book, Germany, T. Karwatka, Efektywne i intuicyjne serwisy WWW Materiały z WUD'09 World Usability Day - Tour de Pologne

STRONA WWW A LANDING PAGE

STRONA WWW A LANDING PAGE Zajęcia 9 Czym się różnią? Przykład: http://www.expander.pl/ http://f.expander.pl/lp/20140124_hipo_kal_zdoln/index.jsp?lpid=20140124_hipo_ka l_zdoln&formtype=google_kredyt_hipoteczny&product0=99&idpartner=98&gclid=c

Bardziej szczegółowo

Co to jest usability?

Co to jest usability? Co to jest usability? Użyteczność produktów interaktywnych stron internetowych, programów komputerowych, telefonów komórkowych to odczuwana przez użytkowników prostota i wygoda, naturalność wykonywania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady użyteczności i ich wpływ na biznes

Podstawowe zasady użyteczności i ich wpływ na biznes Podstawowe zasady użyteczności i ich wpływ na biznes Agenda: 1. Kim są Użyteczni.pl i czym się zajmują? 2. Składowe User Experience 3. Architektura informacji 4. Czym jest użyteczność 5. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa.

Polityka bezpieczeństwa. Polityka bezpieczeństwa. Cookies Polityka dotycząca Ciasteczek Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, odwiedzających

Bardziej szczegółowo

Jak zmierzyd intuicyjnośd serwisu WWW z wykorzystaniem narzędzia WebDefiner?

Jak zmierzyd intuicyjnośd serwisu WWW z wykorzystaniem narzędzia WebDefiner? Jak zmierzyd intuicyjnośd serwisu WWW z wykorzystaniem narzędzia WebDefiner? Data: 18-19.05.2011 a.radwan@hypermediaisobar.pl j.rzepecki@hypermediaisobar.pl Agenda Droga Banku do pozyskania Klienta jest

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Trimble Access Sync

Konfiguracja Trimble Access Sync Konfiguracja Trimble Access Sync Na komputerze 1. Wchodzimy na stronę Trimble Access Sync 2. Przechodzimy do zakładki -> Register Now 3. Wpisujemy numer seryjny kontrolera (znajdziemy go klikając w logo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Cookies. Co to są ciasteczka?

REGULAMIN. Cookies. Co to są ciasteczka? Cookies REGULAMIN Polityka dotycząca Ciasteczek Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do tkkf.tarnobrzeg.pl.

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

Komunikacja człowiek-komputer. Wykład 3

Komunikacja człowiek-komputer. Wykład 3 Komunikacja człowiek-komputer Wykład 3 Nawigacja i architektura informacji Podstawy nawigacji Funkcje nawigacji Konwencje w nawigacji internetowej W czym jest problem? Jeśli odwiedzasz witrynę i nie możesz

Bardziej szczegółowo

Wstępny raport użyteczności strony internetowej www.plus.pl. www.webadviser.pl tel. +48 602 508 043 marcin.gajewski@webadviser.pl

Wstępny raport użyteczności strony internetowej www.plus.pl. www.webadviser.pl tel. +48 602 508 043 marcin.gajewski@webadviser.pl Wstępny raport użyteczności strony internetowej www.plus.pl www.webadviser.pl tel. +48 602 508 043 marcin.gajewski@webadviser.pl Spis treści 1. O webadviser 2. Wstępny raport użyteczności Paostwa strony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Spis treści 1. Wstęp... 2. Dostęp do Portalu Wymiany Wiedzy... 2.1. Główna strona projektu... 2.2. Główna strona portalu... 3. Rejestracja na Portalu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania zamówienia internetowego w sklepie internetowym www.sklep.rolvet.pl.

Instrukcja składania zamówienia internetowego w sklepie internetowym www.sklep.rolvet.pl. Instrukcja składania zamówienia internetowego w sklepie internetowym www.sklep.rolvet.pl. Przechodzimy do zakładki Sprzedaż on-line, Wchodzimy na stronę. Bezpośredni dostęp do sklepu możliwy jest też pod

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Jak zmienić ustawienia cookies?

Jak zmienić ustawienia cookies? Jak zmienić ustawienia cookies? Pamiętaj, że zablokowanie ciasteczek używanych przez nas może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z naszych stron, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

Zacznijmy więc pracę z repozytorium. Pierwsza konieczna rzecz do rozpoczęcia pracy z repozytorium, to zalogowanie się w serwisie:

Zacznijmy więc pracę z repozytorium. Pierwsza konieczna rzecz do rozpoczęcia pracy z repozytorium, to zalogowanie się w serwisie: Repozytorium służy do przechowywania plików powstających przy pracy nad projektami we w miarę usystematyzowany sposób. Sam mechanizm repozytorium jest zbliżony do działania systemu plików, czyli składa

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. Cookies. Polityka dotycząca Ciasteczek

Regulaminy. Cookies. Polityka dotycząca Ciasteczek Regulaminy Cookies Polityka dotycząca Ciasteczek Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych, należących do Grupy portali i sklepów Zi-Co Sp. z o.o.: - dekarze.pl

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Smacznego.rzeszow.pl. Instrukcja obsługi

Smacznego.rzeszow.pl. Instrukcja obsługi Smacznego.rzeszow.pl Instrukcja obsługi Ostatnia aktualizacja 13.01.2010 13:05 Spis treści 1. Rejestracja... 1 1.1. Rejestracja w portalu... 1 1.2. Zapomniałem hasła... 2 2. Logowanie... 0 2.1. Menu użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Wykonanie klonu strony http://web.archive.org/web/20130610101647/http://iutm.pl/.

Wykonanie klonu strony http://web.archive.org/web/20130610101647/http://iutm.pl/. OPIS PROJEKTU: Wykonanie klonu strony http://web.archive.org/web/20130610101647/http://iutm.pl/. ZAŁOŻENIA SERWISU INTERNETOWEGO: Wykonanie wymienionych poniżej sekcji serwisu internetowego. a) Front-end

Bardziej szczegółowo

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu Załącznik nr 1 mapowego dla portalu WWW Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu 1.1 Komponent mapowy Zleceniodawcy pozostawia się wolną rękę w wyborze technologii w jakiej zostanie stworzony

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

Mobilna Aplikacja Handlowa

Mobilna Aplikacja Handlowa Strona 1/10 Mobilna Aplikacja Handlowa System raportowania MAH Publisher.NET MAH Publisher.NET informacje ogólne i wymagania... 2 Uruchomienie programu MAH Publisher.... 2 Lista raportów, tworzenie raportów,

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Problematyka użyteczności serwisów internetowych

Problematyka użyteczności serwisów internetowych Przykład 1 Paweł J. owalski Problematyka użyteczności serwisów internetowych wykład 10 Przykład 3 Przykład 2 Etapy projektowania serwisu internetowego projekt informacji 1. Zdefiniowanie wymagań (cel,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl

INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl Korzystanie z usługi elisty.pl jest bardzo proste musisz tylko: - zarejestrować się utwórz i aktywuj konto użytkownika w serwisie elisty.pl - pobrać i zainstalować

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint)

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) wersja 2.0. (6 listopada 2015 r.) Przygotowanie: Dział Informacji i Komunikacji, Dział

Bardziej szczegółowo

Pomoc do serwisu biomart projektu GERMINATE-BD

Pomoc do serwisu biomart projektu GERMINATE-BD Pomoc do serwisu biomart projektu GERMINATE-BD Wojciech Frohmberg 30 maja 2012 1 Strona domowa dostęp do pomocy możliwość zalogowania wybór zbioru danych informacje o projekcie 1.1 Logowanie Celem zalogowania

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 2. Graficzna oprawa witryny...z... 19 Stosowanie motywu...s...s.. 19

Spis treści. Rozdział 2. Graficzna oprawa witryny...z... 19 Stosowanie motywu...s...s.. 19 Spis treści Wstęp...z... 5 Rozdział 1. Nowa witryna sieci Web...z... 7 Tworzenie szkieletu witryny...s... 7 Ustawienia witryny...s...s... 8 Hierarchia witryny...s...s... 10 Nazwy i tytuły stron...s...s..

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Użytkownik niezalogowany

Podręcznik użytkownika. Użytkownik niezalogowany Podręcznik użytkownika Użytkownik niezalogowany 2011 1 2 Zawartość 1. Kategorie... 5 1.1. Wstęp... 5 2. Artykuły... 6 2.1. Widok artykułu... 6 3. Zamówienia publiczne... 9 3.1. Przeglądanie zamówieo publicznych...

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interakcji

Projektowanie interakcji Projektowanie interakcji K2 User Experience www.k2.pl/ux Tytuł dokumentu: k2-projektowanie_ux-oferta.pdf Data: 21 sierpnia 2009 Przygotowany przez: Maciej Lipiec Maciej Lipiec User Experience Director

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kreatora Stron Internetowych dla Glazurników i Termoizolerów

Instrukcja obsługi Kreatora Stron Internetowych dla Glazurników i Termoizolerów Instrukcja obsługi Kreatora Stron Internetowych dla Glazurników i Termoizolerów Kreator Stron Internetowych jest to aplikacja dedykowana Autoryzowanym Glazurnikom i Autoryzowanym Termoizolerom Atlas. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej

Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej Technika tworzenia tzw. widoku

Bardziej szczegółowo

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY SPIS TREŚCI Pasek narzędzi i wyszukiwarka aplikacji... 2 Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 4 Zawartość portletu... 5 Ikonki wybierz oraz dodaj zawartość stron...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z konsultacji online

Instrukcja korzystania z konsultacji online Instrukcja korzystania z konsultacji online Dostęp do konsultacji wymaga zalogowania się na konto przeznaczone dla uczestnika/uczestniczki projektu. Strona WWW projektu jak i witryny dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

StartUp IT / rozgrzewka

StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka Ile osób na sali prowadzi sklep internetowy? StartUp IT / rozgrzewka Ile osób na sali prowadzi sklep internetowy? Kto używa Google Analytics? StartUp IT

Bardziej szczegółowo

Publikowanie treści na stronach internetowych Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Publikowanie treści na stronach internetowych Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku Publikowanie treści na stronach internetowych Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku Niniejsze opracowanie jest krótkim podręcznikiem dla uczestników zajęd informatycznych, realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Strona główna- góra. Profesjonalny sklep internetowy

Strona główna- góra. Profesjonalny sklep internetowy Opis wyglądu Strona główna- góra 4 5 6 7 8 8 9 3 10 2 11 1 12 10 1. Menu sklep 2. Tłumacz stronę za pomocą Google Translate (Jeśli włączone Panel administracyjny-> Języki-> Włącz usługę Google Translate

Bardziej szczegółowo

>>> PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

>>> PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Internetowe Biuro Obsługi Klienta >>> PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA >>> Spis treści ROZDZIAŁ I REJESTRACJA I LOGOWANIE 3 1. Rejestracja konta 5 2. Logowanie do serwisu 6 3. Nie pamiętam hasła 6 4. Wylogowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra. Profesjonalny sklep internetowy

Strona główna góra. Profesjonalny sklep internetowy Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 7 8 9 10 3 2 1 11 12 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom przechowania

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl Opis systemu lojalnościowego e-lar bank www.e-lar.pl 1 Spis treści 1. strona startowa 2. założenie konta - rejestracja 3. logowanie 4. panel menu: 1. jak to działa 2. nagrody 3. sklepy 4. kontakt 5. menu

Bardziej szczegółowo

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław Instrukcja użytkownika programu Internet-Lab 1 Spis treści 1. Co to jest Internet- Lab i dla kogo jest przeznaczony?... 3 2. Jak uruchomić program Internet-Lab?... 3 3. Jak poruszać się ę po programie?...

Bardziej szczegółowo

Jak założyć konto? Co znajdziesz na FWF? Strona Narzędzia Jak dokonać płatności? Lista autorów... 12

Jak założyć konto? Co znajdziesz na FWF? Strona Narzędzia Jak dokonać płatności? Lista autorów... 12 Użytkowniku, chcesz w szybki i przystępny sposób poznać możliwości serwisu FWF? Zapoznaj się instrukcją, z której dowiesz się, jak korzystać z funkcjonalności, które przyczynią się udoskonalenia procesów

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło

Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło LATO 2007 Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika 1 Użyteczność Obrazek zaczerpnięty z: http://my.opera.com/usability/blog/ LATO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TALENTplus Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Instrukcja użytkownika TALENTplus Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Dokument Instrukcja Użytkownika zawiera opis kroków, które należy wykonać w systemie TALENTplus w celu przygotowania się do Rozmowy Oceniającej Logowanie 1. Link do portalu: https://e-talent.umed.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Spis treści: 1. Tworzenie nowego testu. str 2...5 2. Odczyt raportów z wynikami. str 6...7 3. Edycja i modyfikacja testów zapisanych

Bardziej szczegółowo

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego Ty i Google Niezbędnik dla początkującego Podstawowe usługi... Jedno konto, wszystkie usługi Jeśli założysz konto w serwisie google masz wtedy dostęp do wszystkich jego funkcji, również tych zaawansowanych.

Bardziej szczegółowo

1. MIESIĘCZNY OKRES TESTOWY DOSTĘPU DO PRZETARGÓW

1. MIESIĘCZNY OKRES TESTOWY DOSTĘPU DO PRZETARGÓW S t r o n a 1 1. MIESIĘCZNY OKRES TESTOWY DOSTĘPU DO PRZETARGÓW Okres testowy dostępu do przetargów możliwy jest po dokonaniu rejestracji oraz wykonaniu kilku prostych czynności: 1. Rejestracja w serwisie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje

Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje Spis: Dodawanie nowego dokumentu Edycja dokumentu Dodawanie dokumentu do menu Dodawanie grafiki do dokumentu Dodawanie grafiki głównej Lista dokumentów Operacje na

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja tworzenia strony internetowej w serwisie twojobiekt.pl

Instrukcja tworzenia strony internetowej w serwisie twojobiekt.pl Instrukcja tworzenia strony internetowej w serwisie twojobiekt.pl 1. Wejdź na stronę www.twojobiekt.pl, następnie zaloguj się do Panelu klienta używając loginu i hasła które otrzymałeś/aś od nas przy zakupie

Bardziej szczegółowo

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej.

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. Wirtualna tablica Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. To proste w obsłudze narzędzie może służyć jako tablica informacyjna lub

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Stosunkimiedzynarodowe.pl

Stosunkimiedzynarodowe.pl AGENCJA INTERAKTYWNA NETTURBINA.PL Stosunkimiedzynarodowe.pl Case study Aleksander Ślązak 2011-05-04 Opis budowy portalu stosunkimiedzynarodowe.pl. Najważniejsze funkcje. Cele projektu Całkowita przebudowa

Bardziej szczegółowo

E-SKLEP INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU

E-SKLEP INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU E-SKLEP INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WSTĘP Gratuluję - wybrali Państwo Ogicom E-Sklep nowatorskie rozwiązanie, zbudowane na bazie wieloletnich doświadczeń. Oprogramowanie Ogicom E-Sklep pozwala na szybkie

Bardziej szczegółowo

Z Małej Szkoły w Wielki Świat

Z Małej Szkoły w Wielki Świat Pierwsze kroki na witrynie edukacyjnej projektu Z Małej Szkoły w Wielki Świat Spis treści Witryna edukacyjna projektu Z Małej Szkoły w Wielki Świat...2 Pierwsze logowanie... 3 Uzupełnienie profilu użytkownika...3

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. systemu BIP

Instrukcja użytkownika. systemu BIP Instrukcja użytkownika systemu BIP SPIS TREŚCI 1. Informacje o biuletynie... 3 1.1. Mapa serwisu... 3 1.2. Redakcja biuletynu... 3 1.3. Słownik skrótów... 5 1.4. Historia zmian... 5 1.5. Statystyka odwiedzin...

Bardziej szczegółowo

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ Aby dodać artykuł musimy się zalogować. W tym celu wchodzimy na stronę http://sp1.brzesckujawski.pl/3/administrator/, wprowadzamy swoje dane: Nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Neo24. jak zmniejszyć ilość porzuceń koszyka stosując zdalne badania usability

Neo24. jak zmniejszyć ilość porzuceń koszyka stosując zdalne badania usability Neo24 jak zmniejszyć ilość porzuceń koszyka stosując zdalne badania usability Neo24 jest jednym z największych sklepów internetowych w Polsce, a zarazem pionierem biznesu w e-commerce. Obok produktów RTV,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu.

Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Wykonanie: Radom Maj 2008 1 Serwis WWW szkoły w Internecie to obecnie najszybszy i najtańszy sposób dotarcia do największego kręgu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz WebParts

Mercedes-Benz WebParts Mercedes-Benz WebParts Informator dla Klientów Mercedes-Benz WebParts, został gruntownie przebudowany, ten materiał zawiera krótki przegląd podstawowych funkcjonalności dla wersji 4.0 Ekran startowy Po

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Czy stosowanie wciąż tego samego formatowania albo zmienianie koloru, rozmiaru lub rodzaju czcionki w celu wyróżnienia tekstu należy do często wykonywanych czynności?

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria zdjęć... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa. Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.pl) Serwisy (portale) społecznościowe są popularnym narzędziem komunikacji

Bardziej szczegółowo

Korporacja Kurierska

Korporacja Kurierska Korporacja Kurierska (Moduł PrestaShop) v1.0.0 Strona 1 z 17 Spis treści Zgodny z PrestaShop... 3 Instalacja modułu - podstawowa konfiguracja.... 3 Konfiguracja cennika - metody dostawy.... 7 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

Obsługa. Portalu Dostawcy

Obsługa. Portalu Dostawcy Obsługa Portalu Dostawcy Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy LDO Funkcje Portalu Dostawcy w układzie merytorycznym Strona główna Ustawienia Profil Zmiana hasła Powrót do strony głównej z dowolnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Sortowanie i filtrowanie list

Sortowanie i filtrowanie list Sortowanie i filtrowanie list Program Excel jest doskonałym narzędziem do analizowania liczb, a także świetnie się nadaje do tworzenia list i zarządzania nimi. Na liście można śledzić wszystko, od adresów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0 Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN Wersja 1.0 Spis treści Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN...1 Wstęp...2 Dostęp do aplikacji...2 Logowanie...3 Dostęp do formularzy...5 Wypełnianie formularza...6

Bardziej szczegółowo

Wirtualna Uczelnia - konto dydaktyka

Wirtualna Uczelnia - konto dydaktyka Wirtualna Uczelnia - konto dydaktyka AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Informacje ogólne Dokumentacja została opracowana w celu ułatwienia i wspomagania pracy dziekanatu oraz

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Aby złożyć zamówienie bezpośrednio przez sklep internetowy należy wykonać następujące kroki:

Aby złożyć zamówienie bezpośrednio przez sklep internetowy należy wykonać następujące kroki: Aby złożyć zamówienie bezpośrednio przez sklep internetowy należy wykonać następujące kroki: KROK 1 wyszukiwanie produktów Mechanizm naszego sklepu pozwala na wyszukiwanie produktów poprzez wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL

PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL Wyszukiwarka, z której korzystają miliony użytkowników PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL Aktywny przekaz informacji, promocja i reklama firmy oraz udział w życiu gospodarczym i społecznym to możliwość ciągłego

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM

Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM Logowanie PANEL INTERNETOWY został przetestowanych na przeglądarkach Microsoft Internet Explorer 6 i Internet Explorer 7. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_05/Z4 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Tworzenie własnej witryny WWW - Zadanie 4 (D1) Zadanie 4 Wypełnianie zawartością

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny

Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny AiRIII gr. 2TI sekcja 1 Autorzy: Tomasz Bizon Józef Wawrzyczek 2 1. Wstęp Celem projektu było stworzenie sklepu

Bardziej szczegółowo