Barometr Flotowy 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Barometr Flotowy 2013"

Transkrypt

1 Barometr Flotowy 2013

2 Janusz Kowalik Prezes Zarządu Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprezentować Państwu wyniki ósmej edycji raportu Barometr Flotowy 2013 międzynarodowej platformy Corporate Vehicle Observatory niezależnego badania, realizowanego przy wsparciu instytutu badawczego CSA, które od samego jego początku cieszy się Państwa ogromnym zainteresowaniem. Raport CVO definiuje kluczowe zagadnienia i bieżące trendy sektora Full Service Leasing, głównie z zakresu kryteriów wyboru i sposobu finansowania floty, kosztów jej utrzymania, kwestii bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz wykorzystania zaawansowanych rozwiązań telematycznych w samochodach służbowych. W tym roku badanie przeprowadzone zostało w szesnastu krajach: Belgii, Brazylii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Indiach, Luksemburgu, Niemczech, Polsce, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii oraz Włoszech. Z sondażu wynika, że krótkoterminowe prognozy dotyczące przyrostu floty są mniej optymistyczne niż w roku ubiegłym, ale wciąż wskazują na zachowanie trendu wzrostowego. Istotnym zjawiskiem jest fakt, że prognozowany rozwój floty w Polsce w perspektywie kolejnych 3 lat jest nieporównywalnie wyższy niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej, co jednoznacznie wskazuje na dalszy rozwój branży Full Service Leasing w naszym kraju. Tegoroczne wyniki Barometru Flotowego 2013 skomentowało grono znanych, niezależnych ekspertów. Ich przekrojowe komentarze w zestawieniu z raportem stanowią komplementarną charakterystykę polskiego rynku flotowego. Raport wykazuje, że rynek pojazdów flotowych nadal jest rynkiem rozwojowym, a jego użytkownicy są świadomi korzyści płynących z wynajmu długoterminowego i coraz częściej sięgają po zaawansowane rozwiązania, takie jak telematyka, aplikacje mobilne czy szkolenia. Branżę flotową czekają więc lata wzrostu, szczególnie na polskim rynku, który dysponuje wysokim potencjałem i charakteryzuje się właściwym kierunkiem rozwoju portfela produktów i usług. Życzę Państwu miłej lektury. 2 3

3 Charakterystyka rynku Globalny kryzys oraz stosunkowo trudna sytuacja gospodarcza w naszym kraju nie przełożyły się negatywnie na nastroje polskich przedsiębiorców w zakresie polityki i inwestycji flotowych. Wyniki barometru kolejny raz pokazują, że polskie firmy, bez względu na ich wielkość oraz kraj pochodzenia, nadal przewyższają optymizmem europejskie przedsiębiorstwa w kwestii rozwoju floty w okresie kolejnych 3 lat. Co prawda prognozowania te są mniej entuzjastyczne niż w latach ubiegłych, jednak nadal w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających ponad 100 pracowników kształtują się one na wysokim poziomie 25 procent. Najbardziej optymistyczną grupą okazali się najwięksi przedsiębiorcy, z których aż 27 procent przewiduje zwiększenie parku pojazdów w okresie najbliższych 36 miesięcy, choć wzrosła również grupa respondentów wskazujących na przeciwną dynamikę, sięgająca aż 17 procent dla Polski i 18 procent dla pozostałych państw. Firmy ankietowane w ramach badania Barometr Flotowy 2013 zostały podzielone na cztery grupy, w zależności od liczby zatrudnionych osób. Pierwszą stanowiły mikroprzedsiębiorstwa, liczące od 2 do 9 pracowników. Kolejne podmioty zatrudniały od 10 do 99 oraz od 100 do 499 osób. Największe firmy deklarowały zatrudnienie ponad 500 pracowników. Najwięcej różnic w badaniu wykazały mikroprzedsiębiorstwa, co może wynikać z faktu, że samochód stanowi dla nich nie tyle narzędzie pracy, ale inwestycję w stosunkowo szybko zbywalny środek trwały. Tym samym odpowiedzi polskich respondentów mogą nawiązywać nie tylko do potencjału własnej floty, co do kondycji całej firmy. Istotna jest również specyfika mikroprzedsiębiorców, w tym możliwość podejmowania przez nich szybszych decyzji co do zakupu lub ograniczenia liczby służbowych pojazdów, a także planowanie inwestycji w krótszych okresach, często w skali najbliższego roku, co wynika z bieżącego, nie zawsze strategicznego podejścia do biznesu. Także wśród firm zatrudniających od 100 do 499 pracowników odpowiedzi polskich ankietowanych nieznacznie odbiegają od opinii pozostałych 15 krajów. O ile na wzrost liczby samochodów we flotach w ciągu najbliższych trzech lat wskazuje 20 procent zagranicznych respondentów, o tyle liczba pesymistów wynosi 10 procent i jest pięciokrotnie wyższa od polskiej średniej. 4 5

4 OKIEM EKSPERTA Potencjał rozwoju floty w kolejnych trzech latach Leszek Pomorski Prezes Zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów % osób, które uważają, że liczba pojazdów służbowych w ich firmach Zmniejszy się Wzrośnie Różnica 2013 Różnica 2012 Różnica 2011 Różnica % + 20% + 21% + 20% + 3% + 3% + 9% + 10% Firmy korzystające z usługi wynajmu długoterminowego oczekują już nie tylko wygodnej i nieangażującej ich środków formy finansowania i zarządzania flotą, ale również szeregu precyzyjnych i nowoczesnych narzędzi, wspomagających efektywne użytkowanie floty. Coraz częstszym standardem rynkowym stają się rozwiązania, które pozwalają klientom szczegółowo i skrupulatnie kontrolować wszelkiego rodzaju aspekty związane z utrzymaniem i użytkowaniem parku pojazdów. + 12% + 23% + 35% + 24% + 11% + 7% + 12% + 15% W czasach niepewności gospodarczej przedsiębiorcy skupiają coraz większą uwagę na przejrzystości wydatków ponoszonych na utrzymanie floty, a co za tym idzie ich minimalizacji. O coraz większej dojrzałości branży Car Fleet Management w Polsce świadczy również rosnąca popularność kategorii Full Service Leasingu (FSL). Według danych Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, w usłudze FSL dzięki której + 23% + 22% + 43% + 37% + 10% + 7% + 13% + 14% użytkownik, poza finansowaniem auta, zyskuje również pełną opiekę administracyjną i serwisową nad swoją flotą znajduje się już około 80 procent łącznej finansowanej i zarządzanej przez firmy członkowskie PZWLP floty. Pod tym względem Polska coraz mocniej upodabnia się do bardziej rozwiniętych gospodarczo krajów Europy Zachodniej. + 9% + 23% + 29% + 16% Rynek flotowy w Polsce zaczyna również powoli dostrzegać potrzebę wprowadzania ekologicznych rozwiązań w za- + 10% + 8% + 16% + 11% kresie parku aut służbowych. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się szkolenia z ecodrivingu, rozwijające wśród kie- Różnica = wzrost liczby pojazdów spadek liczby pojazdów Podstawa: firmy dysponujące autami służbowymi = 100% 1 rowców świadomość oraz umiejętność przyjaznego dla środowiska użytkowania samochodów firmowych. Firmy sektora CFM 6 7

5 coraz częściej poszerzają swoją ofertę o kolejne modele aut ekologicznych, jednak ze strony państwa nadal odczuwalny jest brak właściwych regulacji prawnych, wspierających rozwój tego trendu i zachęcających przedsiębiorców do inwestowania w tego typu rozwiązania w ramach parku pojazdów. Jeśli chodzi o branżę CFM, w pierwszym półroczu 2013 odnotowała ona wzrost, pomimo spowolnienia gospodarczego. W dłuższej perspektywie na kondycję branży CFM w Polsce najważniejszy wpływ będzie miała ogólna sytuacja makroekonomiczna, przekładająca się w największym stopniu na decyzje zakupowe firm w zakresie flot oraz stabilność regulacji prawnych dotyczących aut firmowych. Charakterystyka floty Barometr Flotowy 2013 wskazuje, że liczba pojazdów służbowych w badanych krajach rośnie wraz z wielkością przedsiębiorstwa. W Polsce natomiast przeciętna firma korzysta z mniejszej liczby samochodów niż jej europejski odpowiednik o zbliżonej liczbie zatrudnionych. Może to wynikać zarówno ze specyfiki polskiej gospodarki, która jest wciąż nieco mniej rozwinięta niż w większości ankietowanych krajów, jak i stosunkowo krótkiego dostępu na rynku do usług outsourcingu floty. 8 9

6 OKIEM EKSPERTA Według danych Barometru, w grupie mikro- i małych przedsiębiorstw we wszystkich badanych krajach, aż 96 procent podmiotów obsługuje najmniejszą liczbę flot: od 1 do 10 aut. Znaczne różnice między naszym a pozostałymi piętnastoma rynkami pojawiają się w dużych i największych firmach. W Polsce prawie dwie trzecie z nich użytkuje floty liczące maksymalnie 10 pojazdów, podczas gdy niewiele ponad jedna trzecia posiada od 11 do 100 aut. Duże i największe parki samochodowe (od 101 do 500 oraz powyżej 500 pojazdów) stanowią wśród ankietowanych firm zaledwie 2 procent, podczas gdy w Europie współczynnik ten sięga 13 procent. W dużych i największych przedsiębiorstwach zagranicznych ponad 50 procent obsługuje średnie floty ( samochodów), a małymi (1 10 aut) dysponuje jedna trzecia podmiotów gospodarczych. Podstawa: firmy dysponujące autami służbowymi = 100% Liczba pojazdów we flocie Od 1 do 10 pojazdów Od 11 do 100 pojazdów Od 101 do 500 pojazdów 501 pojazdów i więcej 2 Wojciech Drzewiecki Prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR Rynek flotowy stanowi dziś trzon polskiego rynku sprzedaży samochodów nowych. Według oficjalnych statystyk, niemal 56 procent zarejestrowanych na naszym rynku aut kupiły firmy. Ta liczba nie obejmuje jednak spółek cywilnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dlatego w rzeczywistości udział ten jest z pewnością większy, najprawdopodobniej przekracza on poziom 70 procent. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2013 roku zarejestrowano łącznie samochodów osobowych i osobowych z homologacją ciężarową, z czego ponad 75 tys. trafiło do klientów indywidualnych, a powyżej 95 tys. do klientów instytucjonalnych. Jest to wynik lepszy w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 o niemal 3 tys. pojazdów, jednak wciąż mało satysfakcjonujący. Widoczna jest natomiast wyraźna tendencja do wzrostu udziału w rynku nabywców instytucjonalnych (wzrost r/r o prawie 7 procent) i spadku o niemal 4 procent znaczenia klientów indywidualnych. W grupie pojazdów zarejestrowanych przez firmy ponad 60 procent stanowią samochody leasingowane lub pozyskane w ramach wynajmu długoterminowego w kategorii Full Service Leasing oraz niepełnym wynajmie. Co ciekawe, wynajem długoterminowy rozwija się wbrew stagnacji, a znaczenie outsourcingowanych flot z każdym rokiem rośnie. Ma to związek zarówno z samą ofertą, łączącą pozabilansowe finansowanie floty z usługami dodatkowymi, jak i z coraz szerszym wprowadzaniem standardów z bardziej rozwiniętych, europejskich rynków flotowych

7 Jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość rynku samochodów nowych? 2013 rok zakończy się zapewne wynikiem zbliżonym do 280 tys. zarejestrowanych aut. Na ostateczny wynik mogą oczywiście wpłynąć zmiany w przepisach o podatku VAT, jednak na razie nie przewiduję większych zawirowań. Udział klientów indywidualnych (kupujących pojazdy na prywatny użytek) będzie się zmniejszał na rzecz klientów instytucjonalnych, zgodnie z dotychczasową tendencją. W przyszłym roku będziemy prawdopodobnie obserwowali trend odwrotny, chociaż nie sądzę, aby nabywcy indywidualni zdołali osiągnąć większy udział w rynku niż instytucjonalni. Finansowanie Wyniki Barometru Flotowego 2013 wskazują, że pomimo nieco mniej liczebnych flot w przedsiębiorstwach, nasz rynek nie ustępuje swoim światowym odpowiednikom pod względem jakości i stopnia zaawansowania usług. W odniesieniu do bieżącej sytuacji nie bez znaczenia pozostają tu niekorzystne dla przedsiębiorców przepisy dotyczące wysokości odliczeń podatku VAT od zakupu firmowych pojazdów, a dodatkowe zapowiedzi zmian w tym podatku (od zakupu, paliwa, serwisu) stawiają kolejne bariery przed większym zaangażowaniem w strefie inwestycji flotowych

8 Leasing operacyjny Leasing finansowy Kredyt samochodowy Zakup pojazdu* * Zakup pojazdu = zakup gotówkowy + kredyt (inny niż samochodowy) Dane zbiorcze: średnia z 3 lat Podstawa: firmy dysponujące autami służbowymi = 100% Główna metoda finansowania Wyniki skonsolidowane Odpowiedzi nie wiem i inne nie uwzględniono 3 Metodologia badania CVO uwzględnia cztery główne źródła nabycia firmowych flot: zakup pojazdu (rozumiany jako zakup za gotówkę lub na kredyt inny niż samochodowy), leasing finansowy, leasing operacyjny oraz kredyt samochodowy. Skonsolidowane wyniki Barometru wskazują, że łącznie bez względu na wielkość przedsiębiorstwa najwięcej firm korzysta z zakupu pojazdu (44 procent). Nieco mniej sięga po leasing finansowy (33 procent) i kredyt samochodowy (14 procent). Niemal co dziesiąta ankietowana firma wskazała leasing operacyjny, jako główną formę finansowania floty. Odpowiedzi respondentów, publikowane w kolejnych raportach Barometru Flotowego w latach , wskazują główne kierunki ewolucji metod finansowania pojazdów służbowych, które w głównej mierze warunkowane są wielkością firmy. Liderem niezmiennie pozostaje zakup pojazdu za gotówkę lub na kredyt inny niż samochodowy, co wynika zapewne z dążenia przedsiębiorców do utrzymania pełnej kontroli operacyjnej oraz swobody w dysponowaniu środkami trwałymi. Skala wykorzystania leasingu finansowego i leasingu operacyjnego w inwestycjach flotowych zmienia się wraz z wielkością firmy. Najmniejsze podmioty, poza zakupem pojazdów, chętnie sięgają po leasing finansowy. Wskazuje go jedna trzecia respondentów. W grupie małych i średnich oraz dużych firm ten odsetek sięga już 40 procent, ale wśród przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 500 osób leasing finansowy (28 procent) sukcesywnie traci na rzecz leasingu operacyjnego (25 procent). Działa tu efekt skali większa flota, to większe oszczędności na pozabilansowym finansowaniu i optymalizacji procesów zarządzania. Ewolucja metod finansowania flot samochodowych w latach jednoznacznie wskazuje na stały rozwój leasingu jako zewnętrznego źródła kapitału. Szczególnie widoczny jest wzrost leasingu operacyjnego: korzysta z niego coraz więcej mniejszych podmiotów, a skala tego zjawiska systematycznie rośnie. Prognozuje się utrzymanie tej tendencji w ciągu najbliższych kilku lat

9 OKIEM EKSPERTA Ewolucja głównej metody finansowania Wyniki skonsolidowane Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu Polskie firmy nadal ostrożnie korzystają z zewnętrznych źródeł finansowania floty. W ostatnich trzech latach średnio 44 procent firm użytkujących samochody służbowe nie korzystało ani z kredytów samochodowych, ani z leasingu. Zakup pojazdu* Leasing finansowy Kredyt samochodowy Leasing operacyjny Popularność leasingu operacyjnego wśród największych przedsiębiorstw od lat utrzymywała tendencję wzrostową. Obecnie stanowi on ¼ inwestycji przeznaczanych na zakup parku pojazdów. Jedną z głównych przyczyn tego stanu jest fakt, iż korzyści z zewnętrznego finansowania i zarządzania pojazdami rosną wraz z wielkością floty, ale pomijając główne zalety outsourcingu, nie bez znaczenia pozostają też kwestie korzyści podatkowych, minimalne zabezpieczenia oraz uproszczone procedury uzyskania finansowania. Po raz pierwszy od dłuższego czasu mamy do czynienia ze wzrostem udziału leasingu operacyjnego jako formy finansowania floty wśród mikroprzedsiębiorstw. Również jako jedyne wykazały one spadek metody finansowania parku pojazdów jaką jest zakup gotówkowy. * Zakup pojazdu = zakup gotówkowy + kredyt (inny niż samochodowy) Dane zbiorcze: średnia z 3 lat dla Polski Odpowiedzi nie wiem i inne nie uwzględniono Podstawa: firmy dysponujące autami służbowymi = 100%

10 Polityka flotowa i wybór pojazdów Wyniki Barometru wskazują, że polscy przedsiębiorcy bardziej restrykcyjnie podchodzą do praktyki korzystania z flotowych pojazdów niż ich europejscy odpowiednicy. Wśród mniejszych firm (do 99 pracowników) ponad połowa wskazuje, że może zaaprobować użycie służbowych samochodów wyłącznie do użytku firmowego. Jedna czwarta dopuszcza użytkowanie takich aut również w celach prywatnych, a 22 procent w formie mieszanej, czyli do użytku firmowego, ale z możliwością dojazdu do domu pracownika z miejsca pracy. W grupie dużych i największych podmiotów (od 100 do ponad 500 zatrudnionych) ograniczenia są jeszcze bardziej zaostrzone. Aż dwie trzecie pracodawców wyraża zgodę na wykorzystanie samochodów firmowych wyłącznie w celach służbowych. Dowolne dysponowanie pojazdami, w sprawach zawodowych i prywatnych, deklaruje niecała jedna piąta, a formę mieszaną użytek firmowy z możliwością dojazdu do miejsca pracy i powrotu do domu zaledwie 15 procent. Pozostałe kraje europejskie objęte badaniem wykazują znacznie łagodniejsze podejście do kwestii zakresu używania pojazdów służbowych. Zarówno wśród mniejszych podmiotów gospodarczych, jak i dużych, niemal połowa aprobuje wykorzystanie samochodów do celów firmowych i prywatnych. Użytek wyłącznie firmowy deklaruje nieco ponad jedna trzecia respondentów, a procent wskazuje model pośredni, czyli możliwość dojazdu do pracy. Dysproporcje w odpowiedziach ankietowanych z Polski i Europy mogą być efektem braku odpowiednich przepisów w naszym kraju. Jedyne regulacje, na jakich mogą opierać się polscy pracodawcy, to głównie interpretacje i wskazania organów skarbowych, które określają obowiązek opodatkowania prywatnego wykorzystania samochodów służbowych podatkiem dochodowym. Brakuje jednak spójnych przepisów prawnych w tej kwestii, co powoduje, że część przedsiębiorców szczególnie tych, którzy nie korzystają z polityki flotowej wprowadza własne, doraźne rozwiązania. % zaaprobowanych praktyk używania pojazdów flotowych samochody osobowe Do użytku firmowego i prywatnego Podstawa: firmy używające samochodów osobowych Do użytku firmowego z możliwością dojazdu do domu po pracy Przeznaczenie floty Wyłącznie do użytku firmowego

11 OKIEM EKSPERTA Jakub Faryś Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego noznacznie wskazują, że jest to najważniejsze kryterium wyboru bez względu na wielkość firmy. Z doświadczenia PZPM wynika, że nabywcy biorą pod uwagę również nakłady na codzienną eksploatację samochodów, zużycie paliwa, koszty i interwały przeglądów technicznych oraz wartość końcową (rezydualną) pojazdów. Każdy z tych aspektów ma wpływ na koszty całkowite floty. Na przykład niższa cena zakupu zwykle przekłada się na niższą wartość końcową (rezydualną). Oznacza to Coraz więcej podmiotów gospodarczych stosuje politykę flotową, czyli dokument regulujący między innymi przyznawanie aut pracownikom firmy. Upraszcza on procedury związane z tworzeniem floty i ułatwia proces decyzyjny. Z danych PZPM wynika, że bez względu na istnienie w firmie car policy lub jej brak, pojazdy wybierane do flot można podzielić na dwie główne grupy. w przypadku zakupu samochodów niższą kwotę uzyskaną ze sprzedaży floty po zakończeniu jej użytkowania. Przy flotach leasingowanych, na przykład w Full Service Leasingu, niższa cena zakupu ma z kolei wpływ na wzrost wysokości rat leasingowych. Znalezienie złotego środka i właściwe zbalansowanie kryteriów wyboru służbowych samochodów jest więc jednym z głównych zadań osób odpowiedzialnych za stworzenie firmowej floty. Do pierwszej należą samochody dla menedżerów wyższego i najwyższego szczebla. Takie auto musi łączyć funkcjonalność narzędzia pracy z wysokim prestiżem, odpowiednim do zajmowanego przez menedżera stanowiska. Często należy do marek premium i jest stosunkowo drogie, choć jego koszt nie jest traktowany jak dodatkowy wydatek, ale jako inwestycja w pracownika. Samochód staje się więc częścią wynagrodzenia, benefitem dla osób kluczowych w strukturze firmy, które niejednokrotnie mogą dowolnie wybrać ulubioną markę, model i wyposażenie. Jest to zazwyczaj mały fragment rynku, który w ciągu roku osiąga kilka tysięcy pojazdów w skali kraju. Do drugiej grupy, zdecydowanie liczniejszej, należy zakwalifikować pojazdy wybierane w oparciu o kryteria optymalizacji kosztowej. Samochód jest wówczas traktowany jako narzędzie pracy i należy zazwyczaj do klasy średniej lub niższych segmentów. Wybór marki jest mniej istotny od kosztów ponoszonych przez firmę. Racjonalność przedsiębiorców w podejściu do wydatków obejmuje nie tylko cenę zakupu aut, choć wyniki CVO jed

12 Środowisko Ogólny trend na rynku motoryzacyjnym jednoznacznie pokazuje wzrost zainteresowania konsumentów technologiami proekologicznymi. Rośnie zapotrzebowanie na szkolenia z doskonalenia techniki jazdy, eco i defensive-drivingu, a także wszelkiego rodzaju nowoczesne rozwiązania telematyczne, generujące raporty środowiskowe (w tym dotyczące emisji CO2). Jednak zainteresowanie ze strony zarządców flotowych samochodami ekologicznymi w naszym kraju jest wciąż umiarkowane. Na taką sytuację ma wpływ wiele czynników, jednak tym decydującym jest zwykle kwestia finansowa. Zakup samochodów elektrycznych do firmowych flot jest wciąż stosunkowo problematyczny, zarówno dla przedsiębiorstw działających w Polsce, jak i podmiotów z pozostałych krajów Europy. Ponadto słaba polityka proekologiczna w naszym kraju, brak dopłat oraz ulg podatkowych dla potencjalnych nabywców aut ekologicznych skutkuje ogromną przewagą silników spalinowych w parkach flotowych. Tego typu działania wspierające ze strony rządu możemy zaobserwować w większości krajów Unii Europejskiej, gdzie samochody o napędach alternatywnych do spalinowych są np. zwolnione z podatku drogowego, rejestracyjnego, co liczone jest w tysiącach euro. Jeśli chodzi o system dopłat, to większość krajów wprowadziła system bardzo korzystnych dotacji, premii i bonusów. Niestety w naszym kraju możemy wprost mówić o braku jakiejkolwiek chęci promowania ekonomicznej i ekologicznej motoryzacji. Według danych Barometru Flotowego 2013, najszersza grupa ankietowanych przedsiębiorców z krajów Europy za główną barierę w nabywaniu elektrycznych pojazdów uznała ograniczenie niezależności w zakresie jej użytkowania, w tym znacznie mniejszy niż przy tradycyjnych paliwach zasięg aut. Tego typu kwestie najmniej uciążliwe są dla mikroprzedsiębiorstw (54 procent wskazań), najbardziej dla największych podmiotów (aż 71 procent). Dodatkowe utrudnienia, zdaniem badanych, to niedostateczna liczba punktów oraz zbyt długi czas ładowania baterii. Ograniczony wybór modeli napędzanych elektrycznym silnikiem oraz wątpliwości techniczne związane z nietypową technologią wskazała ponad jedna trzecia wszystkich ankietowanych. Co ciekawe, jako najmniej problematyczną kwestię w przypadku użytkowania takich pojazdów respondenci wskazali konieczność wprowadzenia zmian w organizacji pracy zatrudnionych osób

13 OKIEM EKSPERTA Bariery zniechęcające do zakupu pojazdów elektrycznych Renata Stępień Kierownik Projektu Dział Współpracy Międzynarodowej i Projektów Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. % firm postrzegających poniższe elementy jako główne przeszkody przy zakupie aut elektrycznych Polska Europa Ograniczenie niezależności Ograniczona liczba punktów ładowania Zbyt długi czas ładowania Ograniczony wybór modeli Wątpliwości techniczne Zmiany w sposobie użytkowania i organizacji pracy pracowników Podstawa: firmy dysponujące pojazdami służbowymi = 100% 6 Według szacunków Komisji Europejskiej, samochody emitują 12 procent gazów cieplarnianych na naszym kontynencie. Transport jest odpowiedzialny za procent światowej emisji dwutlenku węgla. W Polsce sektor transportowy w 2012 roku wyprodukował aż 29,5 mln ton CO 2 i wykazuje tendencję wzrostową. Samochody przyczyniają się do zanieczyszczenia atmosfery średnio w 30 procentach, a w dużych miastach nawet w procentach (dane Ministerstwa Środowiska). Temu zjawisku towarzyszy jednak wzrost świadomości ekologicznej europejskich kierowców indywidualnych i firm, które coraz częściej korzystają z kursów ekojazdy (ecodrivingu). Stosowanie zasad ekojazdy nie oznacza jedynie ograniczenia emisji gazów. Przekłada się również na mniejszą liczbę wypadków drogowych, a w konsekwencji na niższe koszty społeczne, w tym wydatki na leczenie i rehabilitację ofiar oraz likwidację skutków takich zdarzeń. Niższa emisja szkodliwych substancji, to także mniejsza zachorowalność na choroby cywilizacyjne. Ekojazda wydłuża żywotność opon, tarcz i klocków hamulcowych nawet o 50 procent, co z kolei pozwala na uzyskanie oszczędności finansowych dla użytkownika. Jednym z najwyższych wydatków podczas eksploatacji samochodu jest jednak zakup paliwa. Średnia oszczędność kosztów paliwa przy stosowaniu ecodrivingu wynosi około 15 procent, a dla doświadczonego kierowcy nawet 25 procent. Przy średnim przebiegu km rocznie oznacza to ponad zł oszczędności. Przy przebiegu km rocznie ponad zł

14 Jakie są kluczowe zasady, których powinien być świadomy eko kierowca? Po pierwsze każde hamowanie to bezpowrotna strata energii, dlatego tak ważne jest unikanie gwałtownego naciskania na pedał hamulca i wykorzystanie silnika do zwalniania. W ten sposób można zaoszczędzić procent paliwa. Ważne jest też utrzymanie pojazdu w jak najlepszym stanie technicznym, na przykład systematyczna kontrola ciśnienia w oponach: zbyt niskie zwiększa spalanie i przyspiesza zużycie opon. Nie bez znaczenia pozostaje także obciążenie samochodu: każdy kilogram bagażu powoduje większy apetyt pojazdu na energię. Dodatkowe 50 kg (wliczając w to również wagę kierowcy i pasażerów) zwiększa zużycie paliwa o 1-2 procent, dlatego warto usunąć z bagażnika i wnętrza auta wszelkie zbędne przedmioty. Z kolei jazda z pustym bagażnikiem dachowym lub rowerowym powoduje wzrost konsumpcji paliwa nawet o procent. Sprzęt audio i wszelkie inne podłączone urządzenia także zwiększają spalanie. Najbardziej paliwożerna wśród nich jest klimatyzacja: w ciągu kliku minut od włączenia może zwiększyć zużycie paliwa nawet o 4 l/100 km. Utrzymywanie stałej, nawet minimalnej prędkości zmniejsza spalanie, ponieważ wprawienie w ruch stojącego pojazdu wymaga o 20 procent więcej paliwa. Zbliżając się do świateł lub przeszkody próbujmy przewidzieć dalszy rozwój sytuacji i zwalniać wykorzystując energię kinetyczną swojego samochodu (wspomniane już hamowanie silnikiem). Spod świateł ruszajmy zdecydowanie, ale płynnie start z piskiem opon oznacza w autach osobowych wzrost zużycia paliwa nawet do 20 litrów na 100 kilometrów. Samochody elektryczne mają szansę stać się w przyszłości powszechnym i przyjaznym dla natury środkiem transportu. Zanim jednak do tego dojdzie, każdy z kierowców może przyswoić sobie dobre nawyki i techniki ecodrivingu, w imię zarówno bezpieczeństwa, jak i oszczędności. Bezpieczeństwo Mimo że Polska jest wciąż na szarym końcu europejskich rankingów bezpieczeństwa na drogach, sytuacja ta jednak systematycznie się poprawia. Potwierdzają to wyniki Barometru, według których w dziedzinie szkoleń z bezpiecznej jazdy nastąpił w naszym kraju znaczny postęp w ciągu ostatniego roku. W grupie mniejszych firm, zatrudniających do 99 pracowników, wprowadzenie obowiązkowych szkoleń z safetydrivingu zadeklarowało 16 procent pracodawców (w 2012 tylko 10 procent), a wśród dużych i największych podmiotów zatrudniających do 500 i więcej osób było to aż 23 procent, co wykazuje wzrost o 10 procent względem ubiegłego roku

15 % firm, w których wprowadzono obowiązkowe szkolenia z bezpiecznej jazdy Szkolenia z bezpiecznej jazdy Grupę tę również cechuje wysoka świadomość korzyści płynących ze szkoleń, które obok poprawy poziomu bezpieczeństwa użytkowników floty generują spore oszczędności w ramach utrzymania parku pojazdów gdyż im bardziej zaawansowane umiejętności kierowców, tym mniejsza szkodowość oraz koszty eksploatacyjne. Rodzaj oczekiwanego szkolenia z bezpiecznej jazdy Rodzaj oczekiwanego szkolenia Firmy, które prowadziły szkolenia z bezpiecznej jazdy, najczęściej korzystały z zajęć teoretycznych. Swoich pracowników na takie zajęcia skierowało 58 procent mniejszych i 69 procent większych przedsiębiorstw. Jazdy w terenie wskazała Podstawa: firmy dysponujące pojazdami służbowymi = 100% co czwarta, a na autodromie co dziesiąta firma, bez względu na wielkość. Mniejszą popularnością 1 cieszyły się zajęcia na symulatorach oraz e-learning. Przedsiębiorcy ocenili również efekty takich działań w swoich firmach. Wśród podmiotów, w których pracuje do 99 osób, panował umiarkowany optymizm: 17 procent uznało, że treningi z bezpiecznej jazdy skutkują obniżeniem częstotliwości wypadków drogowych. Grupa dużych i największych podmiotów określiła skuteczność szkoleń dużo lepiej na poziomie 33 procent. Nie wiem Kursy długoterminowe Jednorazowe szkolenia Nie jestem zainteresowany Podstawa: firmy dysponujące samochodami służbowymi = 100% 2

16 OKIEM EKSPERTA Maria Dąbrowska-Loranc Kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytut Transportu Samochodowego Jak pokazują badania przeprowadzone w ramach Barometru Flotowego 2013, w Polsce możemy zaobserwować bardzo korzystne tendencje w zakresie szkoleń kierowców flotowych. Zarówno wśród małych, jak i dużych firm obserwujemy coraz większe zainteresowanie potrzebą szkolenia kierowców, przy czym większe zainteresowanie dotyczy większych firm. Ponad 20 procent firm zatrudniających powyżej 10 pracowników i aż jedna czwarta dużych firm, zatrudniających minimum Polska jest jednym z najniebezpieczniejszych krajów w Unii Europejskiej. Ofiary wypadków drogowych w Polsce stanowią 14 procent wszystkich ofiar w Unii Europejskiej, podczas gdy ludność stanowi zaledwie 8 procent. Ryzyko utraty życia na drodze jest w naszym kraju dwukrotnie wyższe niż średnia w Unii Europejskiej. Koszty zdarzeń drogowych szacuje się na ponad 28 mld zł rocznie. W ciągu ostatnich lat obserwujemy w Polsce stopniową poprawę. W ciągu dekady liczba zabitych zmniejszyła się o 28 procent, a liczba rannych aż o 33 procent. Stopniowa poprawa jest niewątpliwie związana z programami bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizowanymi zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Krajowy Program BRD na lata jest zgodny z europejską strategią bezpieczeństwa. Celem głównym programu jest zmniejszenie w ciągu 10 lat liczby zabitych o 50 procent, a ciężko rannych o 40 procent. Oznacza to, że w 2020 roku na drogach w Polsce nie może zginąć więcej niż osób. Około 80 procent wypadków drogowych powstaje na skutek błędów kierowców. Wśród przyczyn wypadków wymienić należy nadmierną prędkość, nieprzestrzeganie przepisów, nieprawidłowe zachowania wobec pieszych, jak i niezachowanie bezpiecznej odległości. Wśród najważniejszych zadań naprawczych wskazano kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego, w tym kształtowanie jazdy z bezpieczną prędkością. 500 pracowników, wprowadziła obowiązkowe szkolenia kierowców z zakresu bezpiecznej jazdy. Wśród firm zatrudniających powyżej 100 osób nastąpił w 2013 roku aż 10-procentowy wzrost liczby szkoleń w stosunku do roku poprzedniego. Największe firmy mają bardziej zróżnicowane programy szkoleń, obejmujące zajęcia teoretyczne, jak również dużą część praktyczną zajęcia w terenie, jazdy na autodromach, symulatorach. Wprowadzają również nowe metody, takie jak e-learning. W większych firmach szkolenia przyjmują charakter cykliczny, jeden czy dwa razy do roku. W mniejszych firmach mają one częściej charakter jednorazowy. Większe firmy bardziej dostrzegają również wpływ szkoleń na wypadkowość wśród swoich kierowców. Szkolenia z zakresu bezpiecznej jazdy wśród kierowców flotowych wpisują się w realizację założeń krajowego Programu BRD. Ich celem jest zmiana i kształtowanie bezpiecznych zachowań kierowców. Ma to bezpośrednie przełożenie na zagrożenie w ruchu drogowym. W ostatnim roku zaobserwowaliśmy spadek liczby zabitych o ponad 600 osób. Największej poprawie uległa sytuacja kierowców i pasażerów samochodów osobowych. Być może wpływ na to miało zachowanie kierowców flotowych. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że w Polsce są firmy, które traktują problem swoich kierowców bardzo poważnie i że coraz więcej firm zaczyna dostrzegać potrzebę organizowania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa ruchu dla swoich pracowników. Można więc mieć nadzieję, że ilość i jakość szkoleń będą ulegały podwyższeniu, a przez to staną się istotnym czynnikiem mającym wpływ na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach

Samochody firmowe pod lupą: Raport Barometr Flotowy 2013.

Samochody firmowe pod lupą: Raport Barometr Flotowy 2013. Samochody firmowe pod lupą: Raport Barometr Flotowy 2013. Corporate Vehicle Observatory (CVO) to międzynarodowy raport flotowy, przygotowany przy wsparciu instytutu CSA w oparciu o niezależne badania rynków

Bardziej szczegółowo

2013 Barometr flotowy. Polska

2013 Barometr flotowy. Polska 2013 Barometr flotowy Polska Platforma ekspercka dla wszystkich osób zawodowo zajmujących się flotami: Czym jest CVO? administratorów flot, specjalistów ds. zakupów, producentów, firm leasingowych, doradców,

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Wyniki branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce w 2014 roku

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Wyniki branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce w 2014 roku Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów Wyniki branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce w 2014 roku Rok 2014 w branży CFM najważniejsze zjawiska i wydarzenia Niestabilność przepisów prawnych

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Wyniki po I półroczu 2014

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Wyniki po I półroczu 2014 Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów Wyniki po I półroczu 2014 I półrocze 2014 w branży CFM najważniejsze zjawiska i wydarzenia Niestabilność przepisów prawnych dwukrotna zmiana regulacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Floty stawiają na mądrą mobilność

Floty stawiają na mądrą mobilność Floty stawiają na mądrą mobilność Największe znaczenie dla przyszłości i rozwoju branży CFM w Polsce w najbliższych latach będą miały rozwiązania, które pomogą w optymalizacji kosztów i wesprą mobilność

Bardziej szczegółowo

Jakie są źródła finansowania floty samochodowej w przedsiębiorstwie?

Jakie są źródła finansowania floty samochodowej w przedsiębiorstwie? Jakie są źródła finansowania floty samochodowej w przedsiębiorstwie? W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez posiadania firmowego środka transportu. Choćby

Bardziej szczegółowo

Organizator: Patroni medialni: Partnerzy: VW Zasada

Organizator: Patroni medialni: Partnerzy: VW Zasada Organizator: Patroni medialni: Partnerzy: VW Zasada Barometr CVO 2011 Badanie rynku flotowego Czym jest CVO? Międzynarodowa, niezależna platforma ekspercka badająca trendy rynku flotowego. Powołany przez

Bardziej szczegółowo

B A R O M E T R C V O 2008. 25 września 2008

B A R O M E T R C V O 2008. 25 września 2008 B A R O M E T R C V O 2008 25 września 2008 1 Metodologia projektu Grupa docelowa 4200 efektywnych wywiadów z osobami podejmującymi decyzje na temat pojazdów służbowych w firmach posiadających przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Pojęcie Ekojazdy Eco-Driving

Pojęcie Ekojazdy Eco-Driving Ekojazda Pojęcie Ekojazdy Eco-Driving jest nurtem edukacyjnym i świadomość zainicjowanym w celu dostarczenia użytkownikom dróg porad i zasad, które pokazują, że regularne przeglądy pojazdu połączone ze

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny. Procentowa wartość odpisu podatku VAT 50% 50% 100% 100% 100% Maksymalna kwota odpisu podatku VAT 8 000 zł 8 000 zł Brak 12 768 zł Brak

Stan aktualny. Procentowa wartość odpisu podatku VAT 50% 50% 100% 100% 100% Maksymalna kwota odpisu podatku VAT 8 000 zł 8 000 zł Brak 12 768 zł Brak SYMULACJA KOSZTÓW I DOCHODÓW BUDŻETU ORAZ KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZWIĄZANYCH Z WPROWADZENIEM ZMIAN W ODLICZENIU PODATKU VAT PRZY ZAKUPIE SAMOCHODU PRZEZ FIRMĘ, PROPONOWANYCH PRZEZ MINISTERSTWO FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE podsumowanie półrocza 2013

RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE podsumowanie półrocza 2013 RAPORT KERALLA RESEARCH RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE podsumowanie półrocza 2013 WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH (OUTSOURCING FLOT) Data publikacji październik 2013 CAR FLEET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014 ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014 DLACZEGO POTRZEBNA JEST DYSKUSJA? wyczerpywanie się stosowanych dotychczas źródeł energii problem ekologiczny (efekt cieplarniany)

Bardziej szczegółowo

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 2 Liczba wyprodukowanych samochodów w 2015 r. przekroczy 600 tys. wobec ok. 580 tys. w 2014 roku - ocenił dla PAP Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FLOTĄ SAMOCHODOWĄ JAK ODCHUDZIĆ PROCES ZAKUPÓW I OBSŁUGI FLOTY SAMOCHODOWEJ W FIRMIE?

ZARZĄDZANIE FLOTĄ SAMOCHODOWĄ JAK ODCHUDZIĆ PROCES ZAKUPÓW I OBSŁUGI FLOTY SAMOCHODOWEJ W FIRMIE? JAK ODCHUDZIĆ PROCES ZAKUPÓW I OBSŁUGI FLOTY SAMOCHODOWEJ W FIRMIE? Warszawa OFERTA PDF Szanowni Państwo, Przedstawiamy ofertę szkolenia z zakresu zarządzania flotą samochodową prowadzanego przez Miłosza

Bardziej szczegółowo

full-service leasing

full-service leasing Temat Innowacyjne narzędzie do optymalizacji procesu zarządzania flotą samochodów służbowych: full-service leasing Tomasz Piwowarczyk Dyrektor Regionu Południowo-Wschodniego Agenda Masterlease Polska Misja

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PRZY KUPNIE NOWEGO SAMOCHODU

WYTYCZNE PRZY KUPNIE NOWEGO SAMOCHODU Wytyczne wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu przez

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Czy integracja modemów GPS z systemem informatycznym do zarządzania flotą, ma wpływ na zmniejszenie kosztów?

Czy integracja modemów GPS z systemem informatycznym do zarządzania flotą, ma wpływ na zmniejszenie kosztów? Czy integracja modemów GPS z systemem informatycznym do zarządzania flotą, ma wpływ na zmniejszenie kosztów? Praktyczne rozwiązania na przykładzie floty samochodowej zarządzanej przez BZK Group Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FLOTĄ SAMOCHODOWĄ JAK ODCHUDZIĆ PROCES ZAKUPÓW I OBSŁUGI FLOTY SAMOCHODOWEJ W FIRMIE?

ZARZĄDZANIE FLOTĄ SAMOCHODOWĄ JAK ODCHUDZIĆ PROCES ZAKUPÓW I OBSŁUGI FLOTY SAMOCHODOWEJ W FIRMIE? JAK ODCHUDZIĆ PROCES ZAKUPÓW I OBSŁUGI FLOTY SAMOCHODOWEJ W FIRMIE? Warszawa OFERTA PDF Szanowni Państwo, Przedstawiamy ofertę szkolenia z zakresu zarządzania flotą samochodową prowadzanego przez Miłosza

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Janusz Kowalik Prezes Zarządu Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. WSTĘP 3

Spis treści. Wstęp. Janusz Kowalik Prezes Zarządu Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. WSTĘP 3 Spis treści Wstęp WSTĘP 3 Janusz Kowalik Prezes Zarządu Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. INSTYTUT BADAWCZY CVO 4 BAROMETR CVO 6 METODY FINANSOWANIA POJAZDÓW FIRMOWYCH 7 TRENDY RYNKOWE PO KRYZYSIE

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA Analiza rynku Wykres 1

POMPY CIEPŁA Analiza rynku Wykres 1 POMPY CIEPŁA Analiza rynku W Polsce dominującą rolę w produkcji energii elektrycznej odgrywa węgiel ( jego udział w globalnej wielkości mocy zainstalowanej w naszym kraju w 2005 roku wynosił 95%). Struktura

Bardziej szczegółowo

Wiele sektorów jedna specjalizacja. 10 lat doświadczenia w analizach B2B

Wiele sektorów jedna specjalizacja. 10 lat doświadczenia w analizach B2B Zawartość raportu: Cele projektu Metodologia i kontekst badania Managerskie key findings Prezentacja wyników badań Moduł 1. Rozmiar flot użytkowanych przez MŚP potencjał rynku 1) Liczba rzeczywiście działających

Bardziej szczegółowo

Raport na temat używania samochodów służbowych do celów prywatnych.

Raport na temat używania samochodów służbowych do celów prywatnych. Raport na temat używania samochodów służbowych do celów prywatnych. Już od przyszłego roku pracownik, który używa samochodu firmowego do celów prywatnych, zapłaci większy PIT. Takie zapowiedzi resortu

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska i dbałość o wyniki finansowe

Ochrona środowiska i dbałość o wyniki finansowe 23042012_WORKsmart_ECO_bro_PL WORKsmart -Eco Ochrona środowiska i dbałość o wyniki finansowe www.tomtom.com/business Let s drive business Spis treści 2 Na ile ekologiczna jest Twoja firma? 3 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie?" 1. publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw.

Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie? 1. publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw. 1 Warszawa- Serock, 31 maja 2016 r. Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie?" 1 publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw. Ile i kiedy firmy w Polsce wydają na usługi konferencyjne?

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne formy finansowania i zarządzania flotą pojazdów w przedsiębiorstwie

Nowoczesne formy finansowania i zarządzania flotą pojazdów w przedsiębiorstwie Nowoczesne formy finansowania i zarządzania flotą pojazdów w przedsiębiorstwie Grzegorz Czarnecki Dyrektor Pionu SprzedaŜy Korporacyjnej Masterlease Polska Udział form finansowania, wg wielkości flot -

Bardziej szczegółowo

BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP. Raport z badania ilościowego

BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP. Raport z badania ilościowego BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP Raport z badania ilościowego Warszawa, sierpień 2014 Spis treści Wprowadzenie Najważniejsze ustalenia Wyniki szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Grupa Masterlease. Strategia na lata Wrzesień 2016

Grupa Masterlease. Strategia na lata Wrzesień 2016 Grupa Masterlease Strategia na lata 2016-2019 Wrzesień 2016 PREZENTUJĄCY Jakub Kizielewicz Prezes Zarządu Konrad Karpowicz Wiceprezes Zarządu 2 PRZESŁANKI DO MODYFIKACJI STRATEGII % TRENDY RYNKOWE KONKURENCJA

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

More Baltic Biogas Bus Project 2013 2014. www.balticbiogasbus.eu 1

More Baltic Biogas Bus Project 2013 2014. www.balticbiogasbus.eu 1 More Baltic Biogas Bus Project 2013 2014 1 Autobusy napędzane biometanem i eco-driving dr inż. Wojciech Gis, ITS mgr Mikołaj Krupiński, ITS Jonas Forsberg, Biogas Öst dr inż. Jerzy Waśkiewicz, ITS dr inż.

Bardziej szczegółowo

Wiele sektorów jedna specjalizacja. 10 lat doświadczenia w analizach B2B

Wiele sektorów jedna specjalizacja. 10 lat doświadczenia w analizach B2B Z raportu dowiesz się między innymi: Ile mikro, małych i średnich firm rzeczywiście działa w Polsce? Jak wygląda polskie MŚP na tle Unii Europejskiej? Jaką liczbę samochodów użytkuje MŚP i ile pojazdów

Bardziej szczegółowo

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Spadły nastroje w firmach

Spadły nastroje w firmach Badanie Keralla Research 3 kw. 2014 Nastroje i koniunktura w MŚP - Informacja prasowa Spadły nastroje w firmach W tym kwartale spadły nastroje w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach - wynika z najnowszego

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMSP).

Polska gospodarka to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMSP). Polska gospodarka to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMSP). 2 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99,8% ogółu przedsiębiorstw w Polsce (GUS). Sektor MMSP to około 1.8 mln podmiotów,

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

Ostatni moment na samochód z kratką

Ostatni moment na samochód z kratką Ostatni moment na samochód z kratką Nowe zasady odliczania VAT-u od nabycia samochodów osobowych oraz innych wydatków z nimi związanych są coraz bliżej wejścia w życie. Rząd przyjął przygotowany przez

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Po raz pierwszy w Polsce dopłaty Unii Europejskiej do zakupu nowego samochodu

Po raz pierwszy w Polsce dopłaty Unii Europejskiej do zakupu nowego samochodu 16 września 2014 Po raz pierwszy w Polsce dopłaty Unii Europejskiej do zakupu nowego samochodu Dzięki unikatowej współpracy Toyoty i Deutsche Bank, po raz pierwszy w Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Ranking Top500. VIII edycja Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Dokonać segmentacji rynku Zmierzyć udziały rynkowe Wyznaczyć dominujące tendencje 20% 15% 15,1% Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FLOTOWA W FIRMIE 2010 20-21 maja 2010, hotel Marriott, Warszawa

POLITYKA FLOTOWA W FIRMIE 2010 20-21 maja 2010, hotel Marriott, Warszawa POLITYKA FLOTOWA W FIRMIE 2010 20-21 maja 2010, hotel Marriott, Warszawa Patronat honorowy: Patronat: Partner złoty: DZIEŃ I 9:10 Jak kupić, serwisować i sprzedać samochód firmowy Polityka Samochodowa

Bardziej szczegółowo

RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE I półrocze 2012

RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE I półrocze 2012 RAPORT KERALLA RESEARCH RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE I półrocze 2012 WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH (OUTSOURCING FLOT) OUTSOURCING AUT SŁUŻBOWYCH ROŚNIE Poziom nasycenia usługą car

Bardziej szczegółowo

ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management

ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management Wzgórza Dylewskie / Marzec 2014 ABC leasingu Agenda 1. Co to jest Car Fleet Management? 2. Produkty leasingowe i

Bardziej szczegółowo

BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ

BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2005 PRZEDRUK MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT

DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT ZAANGAŻOWANIE DLA ŚRODOWISKA Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów Ziemi i jednocześnie naszym głównym produktem. Dlatego jesteśmy wysoce świadomi tego, jak ważna jest

Bardziej szczegółowo

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJA SYGNALNA PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna 1 PORTFEL NALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

10 punktów zielonej jazdy

10 punktów zielonej jazdy Kampania Spraw, aby samochody stały się przyjazne środowisku, ma celu ograniczenie szkodliwego wpływu samochodów na środowisko naturalne oraz zachęcenie kierowców do ekologicznego podejścia do jazdy samochodem.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.1.2010 KOM(2009)713 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Monitorowanie emisji CO 2 z nowych samochodów osobowych w UE:

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FOUND KLASTER GREEN CARS

EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FOUND KLASTER GREEN CARS EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FOUND KLASTER GREEN CARS RYNEK SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH W POLSCE Konieczność poszanowania dóbr limitowanych w transporcie - obserwujemy ciągły przyrost emisji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 1. Uwagi wstępne str. 17 2. Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Inwigilacja pracownika czy monitoring pojazdu? monitoring w polskich firmach

RAPORT: Inwigilacja pracownika czy monitoring pojazdu? monitoring w polskich firmach RAPORT: Inwigilacja pracownika czy monitoring pojazdu? monitoring w polskich firmach Wielu pracowników uważa samochód służbowy za dodatkowy bonus od firmy. Pracodawcy chcieliby widzieć w autach służbowych

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016 Wskaźnik zadowolenia polskich konsumentów wyższy od europejskiej średniej, pierwszy raz od Q4 11 Po dwupunktowym spadku w Q4 15 wskaźnik

Bardziej szczegółowo

BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA

BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA 1 1. WPROWADZENIE Każdy, kto zarządza organizacją, doskonale wie, jak wiele czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych wpływa na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe 23 03 2011 Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Oceny krajów wg Coface OCENY COFACE (Country Risk) przedstawiają wpływ

Bardziej szczegółowo

Planowanie Gospodarki Niskoemisyjnej proekologiczne rozwiązania w transporcie. Marcin Cholewa Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Planowanie Gospodarki Niskoemisyjnej proekologiczne rozwiązania w transporcie. Marcin Cholewa Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Planowanie Gospodarki Niskoemisyjnej proekologiczne rozwiązania w transporcie Marcin Cholewa Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Praca naukowa finansowana ze środków NCBiR w ramach

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa: RANKING NAJWOLNIEJSZYCH MIAST

Informacja prasowa: RANKING NAJWOLNIEJSZYCH MIAST Informacja prasowa: 28-12-2012 RANKING NAJWOLNIEJSZYCH MIAST Czas na drogowe podsumowanie mijającego roku. Specjaliści z serwisu Korkowo.pl po raz kolejny prezentują ranking najwolniejszych miast. Które

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013 WYRAŹNY POCZĄTEK POZYTYWNEGO TRENDU! Wśród Polaków widać wyraźną poprawę nastrojów. W trzecim kwartale 2013 roku wskaźnik zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

Metodologia Badanie ankietowe

Metodologia Badanie ankietowe Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi BADANIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Realizator badań Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1H Sierpień 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1H Sierpień 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 1H Sierpień Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q2 2013

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q2 2013 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q2 2013 PLUS JEDEN! CZY TO POCZĄTEK POZYTYWNEGO TRENDU? W drugim kwartale 2013 roku wskaźnik zadowolenia Polaków wzrósł o jeden punkt w stosunku

Bardziej szczegółowo

Redukcja emisji dwutlenku węgla a zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym

Redukcja emisji dwutlenku węgla a zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym Redukcja emisji dwutlenku węgla a zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym Warszawa, 23 lutego 2010 r. 1 Transport kolejowy przyjazny środowisku i zasadzie zrównowaŝonego rozwoju Jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Szczecin, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014 RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 201 www.certus.net.pl Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 3.11.201) 116,32 m2 185 22 Zasoby mieszkaniowe 2012 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Poznań, 9 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje.

W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje. W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje. Dostarczanie środków pieniężnych dla przedsiębiorstwa jest jednym z największych

Bardziej szczegółowo

KONIEC TANIEJ ENERGII

KONIEC TANIEJ ENERGII INFORMACJA PRASOWA Audytel S.A. analizy audyt doradztwo KONIEC TANIEJ ENERGII SAMORZĄDY I NABYWCY INSTYTUCJONALNI MUSZĄ NASTAWIĆ SIĘ NA WIĘKSZE WYDATKI Ceny na Towarowej Giełdzie Energii rosną systematycznie

Bardziej szczegółowo

Przewidywane efekty implementacji przepisów PTI w Polsce

Przewidywane efekty implementacji przepisów PTI w Polsce Przewidywane efekty implementacji przepisów PTI w Polsce Rafał Sosnowski, Prezes Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej Jerzy Maliński, ekspert motoryzacyjny organizacji pracodawców MOVEO IX Konferencja

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Flota samochodowa: CFM w Polsce I-VI 2011

Flota samochodowa: CFM w Polsce I-VI 2011 1 z 7 06-10-2011 12:11 Flota samochodowa: CFM w Polsce I-VI 2011 06.10.2011, 10:25 Wynajem długoterminowy samochodów służbowych, po blisko 10 latach popularyzowania, wszedł w końcu w fazę dojrzałą. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Projekt ECOWILL IEE/09/822 Ecodriving Powszechne wdrożenie zasad w szkoleniu kandydatów na kierowców oraz kierowców licencjonowanych

Projekt ECOWILL IEE/09/822 Ecodriving Powszechne wdrożenie zasad w szkoleniu kandydatów na kierowców oraz kierowców licencjonowanych Projekt ECOWILL IEE/09/822 Ecodriving Powszechne wdrożenie zasad w szkoleniu kandydatów na kierowców oraz kierowców licencjonowanych Ryszard Zwierchanowski, Warszawa, marzec 2011 EKOJAZDA Nowoczesny, oszczędny

Bardziej szczegółowo

AlphaElectric Nabierz mocy z elektryczną mobilnością

AlphaElectric Nabierz mocy z elektryczną mobilnością AlphaElectric Nabierz mocy z elektryczną mobilnością AlphaElectric nowy wymiar mobilności Motoryzacja jest jednym z obszarów, w którym zmiany zachodzą w zawrotnym tempie. Obecnie jesteśmy świadkami postępu

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo