Sieci Aniołów Biznesu szansą na rozwój innowacyjnych przedsięwzięd Gliwice, 14 listopada 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieci Aniołów Biznesu szansą na rozwój innowacyjnych przedsięwzięd Gliwice, 14 listopada 2012 r."

Transkrypt

1

2 Sieci Aniołów Biznesu szansą na rozwój innowacyjnych przedsięwzięd Gliwice, 14 listopada 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

3 Finansowanie innowacyjnych przedsięwzięd

4 Cykl rozwoju biznesu Źródło: Wojciech Szapiel, Polish Investment Fund

5 Cykl rozwoju biznesu a strategia finansowania Źródło: Wojciech Szapiel, Polish Investment Fund

6 Kim jest Aniołów Biznesu? Czym jest sied Aniołów Biznesu?

7 Anioł Biznesu integrator różnych źródeł finansowania GRANT GIEŁDA FUNDUSZ KAPITAŁOWY DOTACJA AB / VC POŻYCZKA OBLIGACJE KREDYT

8 Luka kapitałowa Potrzeby kapitałowe IPO Private Equity Znajomi, przyjaciele, rodzina, Business Angels Venture Capital LUKA KAPITAŁOWA Seed Start-up Wczesny wzrost Ekspansja Czas

9 Entrepreneur Fundraising Źródło:

10 Rodzaje aktywnych inwestorów Źródło: (Based on Coveney et al. (1998).

11 VC/PE a Anioły Biznesu Źródło: opracowanie na podstawie: Komplementarność i substytucyjność aniołów biznesu i operatorów venture capital, B. Mikołajczyk, M.Krawczyk, Bank i Kredyt, 2006

12 VC/PE a Anioły Biznesu Źródło: opracowanie na podstawie: Komplementarność i substytucyjność aniołów biznesu i operatorów venture capital, B. Mikołajczyk, M.Krawczyk, Bank i Kredyt, 2006

13 VC/PE a Anioły Biznesu Źródło: opracowanie na podstawie: Komplementarność i substytucyjność aniołów biznesu i operatorów venture capital, B. Mikołajczyk, M.Krawczyk, Bank i Kredyt, 2006

14 Aktywnośd podmiotów PE w różnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa Źródło: Torf R. Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa

15 Sieci Aniołów Biznesu

16 Sied Aniołów Biznesu - Polska a świat Polska ok. 12 aktywnych, regionalnych sieci aniołów biznesu oraz kilka niezależnych inicjatyw UE 75 tys. aniołów biznesu, 400 sieci (17 tys. zrzeszonych inwestorów; mediana 79 inwestorów w jednej sieci) USA blisko 3 mln aniołów biznesu

17 Sieci Aniołów Biznesu w Polsce

18 Ponadregionalna Sied Aniołów Biznesu - Innowacja

19 Stowarzyszenie inwestorów, reprezentujące interesy sieci aniołów biznesu i innych podmiotów zaangażowanych w działania związane z likwidowaniem luki kapitałowej. Sied poszukuje innowacyjnych pomysłów biznesowych. Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych - koordynator instytucjonalny PSAB-I.

20 Bezpłatne wsparcie w zarządzaniu personelem zatrudnionym w formach elastycznych: codziennie nowe informacje, co tydzieo felietony, bezpłatne szablony usprawniające zarządzanie, videokonferencje z ekspertami, filmy przedstawiające sposoby i możliwości zastosowania naszych pomocy, blogi ekspertów i wiele innych

21 Sukces PSAB-I 350 zarejestrowanych projektów; 100 zarejestrowanych inwestorów; 12 zrealizowanych z powodzeniem przedsięwzięd; 11 mln - łączna kwota anielskich inwestycji; Ponad uczestników przedsięwzięd zorganizowanych w ramach PSAB-I; Jedyna ponadregionalna Sied Aniołów Biznesu w Polsce; 29 pracowników w 11 biurach zlokalizowanych w 5 województwach; Zasięg ogólnopolski; Ponad 40 konferencji dot. zewnętrznego finansowania oraz szkoleo z zakresu m.in. tworzenia biznes planu czy autoprezentacji;

22 Sukces PSAB-I Kształtowanie gotowości inwestycyjnej przedsiębiorców poszukujących źródeł finansowania własnych innowacyjnych przedsięwzięd; Aktywne poszukiwanie i pozyskiwanie obiecujących projektów, posiadających duży potencjał efektywnego wdrożenia; Doświadczeni eksperci w zakresie rynków i instrumentów kapitałowych, oraz inżynierii finansowej; Platforma umożliwiająca kompleksowe wsparcie i rozwój przedsiębiorstw prywatnych w Polsce.

23 Sukces PSAB-I Bezpłatny dostęp do wiedzy eksperckiej Aniołów Biznesu oraz zespołu zarządzającego Siecią; Pomoc w tworzeniu biznes planów; Dostęp do kapitału na realizację planowanych przedsięwzięd; Dostęp do bezpłatnych szkoleo oraz konferencji; Przygotowanie do rozmów z Aniołem Biznesu i do procesu inwestycyjnego; Planowanie sukcesu w biznesie; Nauka skutecznej sprzedaży pomysłu inwestorowi.

24 PSAB-I dlaczego warto byd z nami? korzyści ze współpracy dla pomysłodawcy Źródło:

25 Ponadregionalna Sied Aniołów Biznesu - Innowacja - zrealizowane projekty

26 Spółka wdrożyła do sprzedaży nowoczesne, autorskie oprogramowanie: Alkmena i Herakles Powstała po dokapitalizowaniu spółka, posiada kapitały własne o wartości ponad 0,5 mln PLN i 20 lipca 2012 r. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie na rynku NewConnect.

27 Konsolidator branży Automatycznej Identyfikacji Danych Najnowsze technologie; Unikalne rozwiązania w zakresie pozyskiwania, monitoringu oraz bezpieczeostwa informacji; Automatyczna Identyfikacja Danych; Systemy ochrony oparte o kryptografie i zaawansowane technologie audiowizualne; Ugruntowana pozycja na rynku AID. Nowe produkty i usługi: innowacyjny balon obserwacyjny AEROSTAT LIGHT-EYE; nowoczesne systemy automatycznego gaszenia pożarów. Inwestorzy PSAB-I zainwestowali 800 tys. PLN Termin debiutu Mega Sonic na NewConnect grudzieo 2012 r.

28 Autorskie rozwiązania technologiczne w recyklingu odpadów szklanych; Doświadczenie w sprzedaży asortymentów węglowych; Innowacyjne technologie w zakresie gospodarki odpadami; Niskoodpadowe technologie produkcji; Realizacja polityki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Cel: ekspansja na rynku gospodarki odpadami; wdrożenie nowoczesnej technologii. Inwestorzy PSAB-I, inwestując w firmę 700 tys. PLN, postawili na zysk z ekologii.

29 PSAB-I pozostałe realizacje BIOGAZOWNIE CELULOZOWE KRAJOWY OPERATOR ENERGETYCZNY AGRICOLA INVEST

30 Kluczowe trendy inwestycyjne Aniołów Biznesu

31 Kluczowe trendy Lean Start-ups Akceleratory Start-upów Wspólne inwestycje Aniołów Biznesu i Funduszy VC 41% ogółu dofinansowanych projektów w Wielkiej Brytanii na etapie wczesnego rozwoju w 2010 r. Międzynarodowa współpraca aniołów i sieci Transakcje międzynarodowe Impact investing / Inwestowanie zaangażowane społecznie Źródło: NESTA Research

32 Lean Startups 1. budowanie wartości rozwijanego biznesu 2. metoda iteracyjnego prowadzenia projektów rozwoju biznesu 3. miarą postępu jest dostosowywanie modelu biznesowego do realiów rynkowych. 4. wartośd jest generowana poprzez stworzenie "lepszego biznesu - który ma większe szanse przetrwad na rynku i przynieśd oczekiwane zyski dla właścicieli. Źródło:

33 Impact investing Źródło: Strategia inwestycyjna, polegająca na świadomym lokowaniu kapitału w projekty, które oprócz wyników finansowych generują również zysk społeczny lub środowiskowy. Źródło:http://www.ngo.pl/x/672578

34 Rynek Aniołów Biznesu w 2010 roku (USA). Statystyki anielskich inwestycji Łączna kwota zainwestowana przez prywatnych inwestorów $20.1 Billion Łączna liczba firm, które otrzymały wsparcie ze strony Anioła Biznesu 61,900 Średni kapitał zgromadzony przez amerykaoskie firmy, które otrzymały dofinansowanie $324,000 Ilośd aktywnych amerykaoskich Inwestorów 258,000 Średnia stopa zwrotu dla wszystkich inwestycji anioła 23 % Procent funduszy aniołów, które powstały w Dolinie Krzemowej 39 % Średnia liczba godzin przeznaczona na due deligence przy inwestycji 51 hours Źródło: Center for Venture Research, US Small Business Administration, Angel Resource Institute, Angel Capital Education Foundation,

35 Preferencje Aniołów Biznesu na świecie Lider rynku USA, 2010: Wartośd inwestycji: 20,1 mld USD Wolumen dofinansowanych przedsięwzięd: 61,9 tys. Ilośd wykreowanych miejsc pracy przez inwestycje AB: 370 tys. (6 miejsc pracy przypadających na 1 inwestycję AB) Europa, 2010: Wartośd inwestycji: 275 mln EUR Wolumen dofinansowanych przedsięwzięd za pośrednictwem sieci aniołów biznesu: 863 (1 385 transakcji) 82% inwestycji AB to faza zalążkowa i wczesnego wzrostu Źródło: Center for Venture Research

36 Rynek Aniołów Biznesu w I i II kwartale 2012 roku. 9,2 miliardów dolarów łączna wartośd dokonanych inwestycji, co stanowi wzrost o 3,1% w stosunku do I i II kw ilośd przedsięwzięd, które otrzymały dofinansowanie ze strony anioła biznesu, co stanowi 3,7%-owy wzrost w stosunku do I i II kw liczba aktywnych inwestorów, co oznacza wzrost o 5% w porównaniu z I i II kw utworzonych nowych miejsc pracy w USA dzięki AB 3,9 miejsc pracy generuje anielska inwestycja (w porównaniu z rokiem 2011 to wzrost z 2,5). Źródło: Center for Venture Research, THE ANGEL INVESTOR MARKET IN Q1Q2 2012: A MARKET IN STEADY RECOVERY

37 Rynek Aniołów Biznesu w I i II kwartale 2012 roku inwestycje w branże. 19% 24% 23% % 20% 14% 13% 12% 10% 13% 7% 7% 5% 6% 5% 0% opieka zdrowotna oprogramowanie biotechnologia sprzedaż usługi IT media energia przemysłowa inne Źródło: opracowanie własne na podstawie Center for Venture Research, THE ANGEL INVESTOR MARKET IN Q1Q2 2012: A MARKET IN STEADY RECOVERY oraz THE ANGEL INVESTOR MARKET IN 2011: THE RECOVERY CONTINUES

38 Fundusze seed capital, venture capital i instytucje transferu technologii Zmiana logiki działania instytucji transferu technologii zamiast działao szkoleniowo-doradczych opieka nad naukowcem i poszukiwanie funduszu zainteresowanego jego pomysłem. Przyszłośd - stworzenie centrów transferu technologii jako odrębnych spółek z zarządem. Współpraca z instytucjami transferu technologii tylko wtedy, gdy będą one dostrzegad płynące z niej korzyści. Pola współpracy: - instytucje transferu technologii jako dostawcy innowacyjnych pomysłów dla funduszy - usługi eksperckie w zakresie analiz zgłaszanych do funduszy pomysłów. Źródło: czniki.pdf

39 Anioł Biznesu integrator relacji nauka i biznes GRANT na prace badawczorozwojowe TRANSFER TECHNOLOGII DO GOSPODARKI AB / VC PRACE badawczo-rozwojowe jednostek naukowych, rozwój fazy laboratoryjnej, półtechnicznej CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGII PARKI TECHNOLOGICZNE, PRZEMYSŁOWE

40 Rozwój rynku Aniołów Biznesu Anielskie inwestycje globalne działania, Większa liczba startupów poszukujących mniejszego wsparcia na wczesnym etapie rozwoju, Poszukiwanie wielu ludzi z mniejszą ilością pieniędzy, Mniejsze finansowanie ale częstsze, Wciąż więcej jest kapitału do zainwestowania, niż dobrych pomysłów na biznes, Dalsza integracja środowisk Aniołów Biznesu w wymiarze krajowym i międzynarodowym, Przejrzystośd, transparentnośd inwestycji. Źródło: Future Of Angel Investing Trend Predictions and The Inevitable

41 Kontakt Ponadregionalna Sied Aniołów Biznesu Innowacja Centrala: ul. Warszawska Katowice Tel.: 32/

42 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020. Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020. Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020 Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce

Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (publikacja bezpłatna) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4 Instytucje otoczenia biznesu Przedsiębiorczość Wykład 4 Otoczenie Źródło: Koszarek M, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP 2011 2 Instytucje regulujące Instytucje Otoczenia

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja źródeł finansowania - poszukiwanie źródeł finansowania w trudniejszych czasach

Optymalizacja źródeł finansowania - poszukiwanie źródeł finansowania w trudniejszych czasach Optymalizacja źródeł finansowania - poszukiwanie źródeł finansowania w trudniejszych czasach Agenda Podstawowe informacje o strukturze kapitału Rodzaje źródeł finansowania Finansowanie oparte o kapitały

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku aniołów biznesu

Rozwój rynku aniołów biznesu Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Jacek Błoński Prezydent Lewiatan Business Angels Vice-Prezydent European

Bardziej szczegółowo

Włączamy rozwój. Zmieniamy przemysł.

Włączamy rozwój. Zmieniamy przemysł. Włączamy rozwój. Zmieniamy przemysł. Strategia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w perspektywie do 2020 r. Listopad 2014 r. Szanowni Państwo, Wyzwania, przed którymi stoi współczesny świat, dynamicznie się

Bardziej szczegółowo

Anioły biznesu ich znaczenie w rozwoju przedsiębiorczości

Anioły biznesu ich znaczenie w rozwoju przedsiębiorczości Dr Elżbieta Szul Instytut Socjologii UMCS w Lublinie Anioły biznesu ich znaczenie w rozwoju przedsiębiorczości 323 Anioły biznesu ich znaczenie w rozwoju przedsiębiorczości Małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels h Źródła finansowania start-upów Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels Źródła finansowania pomysłów Bez początkowego zaangażowania w przedsięwzięcie własnych środków finansowych pozyskanie finansowania

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL. Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010

VENTURE CAPITAL. Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010 VENTURE CAPITAL Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010 Wybrane źródła kapitału / instrumenty wsparcia Agendy rządowe/fundacje finansujące

Bardziej szczegółowo

MCI MANAGEMENT S.A. POZYSKIWANIE FINASOWANIA NA REALIZACJĘ RYZYKOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA

MCI MANAGEMENT S.A. POZYSKIWANIE FINASOWANIA NA REALIZACJĘ RYZYKOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA POZYSKIWANIE FINASOWANIA NA REALIZACJĘ RYZYKOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1 Sposoby zaspokajania potrzeb kapitałowych w przedsiębiorstwie: Samofinansowanie Kapitał udziałowy Pożyczki zyski zatrzymane amortyzacja

Bardziej szczegółowo

Nowe. biznesu. oblicze. Twoja. firma

Nowe. biznesu. oblicze. Twoja. firma Nowe oblicze biznesu Twoja firma Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Wydział Informacji i Promocji ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. 22 273

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI.

SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI. SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI. Żaneta Jurek Koordynator Kobiecej Sieci Aniołów Biznesu Kobieca Sieć Aniołów Biznesu Źródła finansowania: WEWNĘTRZNE (samofinansowanie)

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 31 wrzesień 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny POMOC ZWROTNA Z FE POMYSŁ NA DOBRY START Nowa perspektywa 2014-2020 Europa to My! w w w. f u

Bardziej szczegółowo

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

PROCES INWESTYCYJNY. Wstępna selekcja projektów

PROCES INWESTYCYJNY. Wstępna selekcja projektów PROCES INWESTYCYJNY Wstępna selekcja projektów n a d a j e m y k s z t a ł t Szanowni Państwo, Misją Lewiatan Business Angels jest propagowanie idei Aniołów Biznesu w Polsce oraz rozwijanie rynku start-upów.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Innowacje i zaawansowane technologie są obecnie podstawą rozwoju zarówno największych gospodarek światowych, jak i dynamicznie rozwi-

Innowacje i zaawansowane technologie są obecnie podstawą rozwoju zarówno największych gospodarek światowych, jak i dynamicznie rozwi- V. Finansowe aspekty zarządzania organizacjami komercyjnymi i niekomercyjnymi Izabela Iwanienko * WPŁYW FAZY ROZWOJU PROJEKTU INNOWACYJNEGO NA MOŻLIWOŚĆ WYBORU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIÊBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

II Kongres Inwestycyjny

II Kongres Inwestycyjny Hotel Sheraton 29 czerwca 2011 II Kongres Inwestycyjny PREZENTACJA PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W KONGRESIE INWESTYCYJNYM patronat merytoryczny Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT 5 grudnia 2012 r. O AGENCJI Agencja Rozwoju Innowacji S.A. jest firmą świadczącą usługi doradczo-finansowe związane

Bardziej szczegółowo