Montaż i obsługa serwisowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Montaż i obsługa serwisowa"

Transkrypt

1 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego PL A002

2 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania niniejszej instrukcji podczas montażu lub serwisowania Copyright Systemair AB Firma Systemair AB nie odpowiada za ewentualne błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Firma Systemair AB zastrzega sobie prawo do modyfikowania swoich produktów bez uprzedzenia. Dotyczy to także produktów już zamówionych, o ile takie modyfikacje nie pociągają za sobą konieczności wprowadzenia dalszych zmian w już uzgodnionych specyfikacjach. Wszystkie znaki towarowe w niniejszej publikacji są własnością firmy Systemair AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 Spis treści 1 Deklaracja zgodności Ostrzeżenia Informacje o tym dokumencie Informacje o produkcie Informacje ogólne Transport i przechowywanie Dane techniczne Montaż Rozpakowanie Miejsce/sposób montażu Procedura montażu Odpływ skroplin Przyłącza elektryczne Połączenia zewnętrzne na centrali Przekazanie do eksploatacji Panel sterowania Kreator rozruchu Krzywe systemowe Ustawienia obrotów wentylatorów Ustawienia poziomu odszraniania Programowanie harmonogramu tygodniowego Praca wydłużona Funkcje dodatkowe Przed uruchomieniem systemu Użytkowanie Ustawianie temperatury Ręczna regulacja obrotów wentylatorów Manualny i automatyczny tryb letni Odzysk chłodu Przegląd menu serwisowego Serwis Ostrzeżenia Komponenty wewnętrzne Opis komponentów Rozwiązywanie problemów Wymiana paska napędowego wirnika Tabliczka znamionowa...41

4

5 1 Deklaracja zgodności Producent Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg SZWECJA Biuro: Faks: niniejszym potwierdza, że następujące produkty: Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła: (Deklaracja dotyczy wyłącznie produktów w niezmienionym stanie od czasu dostawy, zainstalowanych w obiekcie zgodnie z dołączoną instrukcją montażu. Ubezpieczenie nie obejmuje dodanych elementów ani późniejszych modyfikacji produktów). Spełniają wszystkie obowiązujące postanowienia następujących dyrektyw: Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE Dyrektywa niskiego napięcia 2006/95/WE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE W odpowiednich częściach zastosowano następujące normy zharmonizowane: EN ISO Bezpieczeństwo maszyn Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania Część 1: Podstawowa terminologia, metodyka EN ISO Bezpieczeństwo maszyn Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania Część 2: Zasady techniczne EN ISO :2007 EN Bezpieczeństwo maszyn Ocena ryzyka Część 1: Zasady Bezpieczeństwo maszyn Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych EN Bezpieczeństwo maszyn Wyposażenie elektryczne maszyn Część 1: Wymagania ogólne EN Bezpieczeństwo elektryczne urządzeń domowych i podobnych Część 1: Wymagania ogólne EN EN EN :2003 Bezpieczeństwo urządzeń gospodarstwa domowego i podobnych urządzeń elektrycznych Część 2-40: Szczególne wymagania dotyczące elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczy powietrza Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) Produkty elektryczne do zastosowań domowych i podobne Pola elektromagnetyczne Metody obliczania i pomiaru EN Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego Postanowienia szczegółowe dotyczące badań wyrobu przyrządów wchodzących w zakres norm EN i EN EN Maszyny elektryczne wirujące Część 5: Stopnie ochrony zapewniane przez rozwiązania konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujących (kod IP) EN Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Część 6-2: Normy ogólne Odporność w środowiskach przemysłowych EN Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Część 6-3: Normy ogólne Wymagania dotyczące emisyjności w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym Kompletna dokumentacja techniczna do wglądu. Skinnskatteberg, Systemair AB

6 Mats Sándor Dyrektor Techniczny 2 Ostrzeżenia Poniższe ostrzeżenia zostały umieszczone w dalszej części dokumentu. Zagrożenie Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub elektrycznych należy upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania sieciowego! Wszystkie podłączenia elektryczne i prace konserwacyjne muszą zostać wykonane przez personel posiadający stosowną wiedzę oraz niezbędne uprawnienia, wymagane w świetle obowiązującego prawa i przepisów. Ostrzeżenie System powinien działać w sposób nieprzerwany i należy go wyłączać tylko w celu konserwacji/ serwisowania. Montaż centrali i kompletnego systemu wentylacji musi zostać wykonany przez personel posiadający stosowną wiedzę oraz niezbędne uprawnienia, wymagane w świetle obowiązującego prawa i przepisów. Uwaga na ostre krawędzie blach i obudowy podczas montażu i konserwacji. Nosić rękawice ochronne. Pomimo odłączenia zasilania nadal występuje ryzyko obrażeń ze strony wirujących elementów, które nie zdążyły się jeszcze zatrzymać. Przed uruchomieniem centrali należy upewnić się, że zamontowano w niej filtry. Produkt powinien być obsługiwany przez lub pod nadzorem osoby dysponującej odpowiednią wiedzą fachową. Ostrożnie Nie podłączać suszarek bębnowych do systemu wentylacji. Połączenia/zakończenia kanałów powinny być przykryte podczas przechowywania i montażu. 3 Informacje o tym dokumencie Instrukcja montażu dotyczy centrali wentylacyjnej, wyprodukowanej przez firmę Systemair AB. Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje i zalecenia dotyczące konstrukcji, montażu, rozruchu i obsługi, mające zagwarantować prawidłową i bezawaryjną pracę urządzenia. Warunkiem prawidłowej i bezpiecznej obsługi urządzenia jest uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, użytkowanie urządzenia zgodnie z podanymi wytycznymi i przestrzeganie wszystkich wymogów bezpieczeństwa Systemair AB

7 4 Informacje o produkcie 4.1 Informacje ogólne to centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, wyposażona we wbudowany obrotowy wymiennik ciepła. Centrala jest przeznaczona do budynków o maksymalnej ogrzewanej powierzchni mieszkalnej 240/360 m 2. Centrala dostarcza filtrowane powietrze z zewnątrz do pomieszczeń mieszkalnych i wyciąga powietrze z łazienek, kuchni, pralni i toalet. 4.2 Transport i przechowywanie Centralę należy przechowywać i transportować w taki sposób, aby zabezpieczyć ją przed fizycznymi uszkodzeniami osłon itp. Należy ją przykryć, chroniąc przed kurzem, deszczem i śniegiem, które mogłyby uszkodzić urządzenie i jego podzespoły. Urządzenie jest dostarczane w całości ze wszystkimi wymaganymi komponentami, zapakowane w folię na palecie w celu ułatwienia transportu. 4.3 Dane techniczne Wymiary i masa H K1 G2 G1 J2 L2 F2 F1 H2 K2 J1 L1 Rys. 1 Wymiary i masa Wymiary podano w mm, a masę w kg. Model F1 F2 G1 G2 H1 H2 J1 J2 K1 K2 L1 L2 Masa VSR VSR Systemair AB

8 4.3.2 Przyłącza przewodów Rys. 2 Przyłącza przewodów Symbol Opis Symbol Opis Powietrze nawiewane Powietrze zewnętrzne Powietrze wywiewane Powietrze wyciągane Pobór mocy i wielkość bezpieczników Centrala występuje z zainstalowaną nagrzewnicą dogrzewającą o mocy 1670 W. Model VSR300 VSR500 Nagrzewnica dogrzewająca 1670 W Wentylatory 166 W 338 W Całkowity pobór mocy 1836 W 2008 W Bezpiecznik 10 A 13 A 5 Montaż Niniejsza sekcja zawiera opis prawidłowego montażu centrali. W celu zapewnienia prawidłowej i bezproblemowej pracy, centralę należy koniecznie zainstalować zgodnie z poniższą instrukcją. 5.1 Rozpakowanie Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy cały zamówiony sprzęt został dostarczony. Wszelkie niezgodności dotyczące zamówionego sprzętu należy zgłosić dostawcy produktów firmy Systemair Systemair AB

9 5.2 Miejsce/sposób montażu Centralę najlepiej zamontować w oddzielnym pomieszczeniu (np. schowku, pralni itp.), choć można ją także umieścić na strychu. Wybierając miejsce montażu należy uwzględnić fakt, że centrala wymaga regularnej konserwacji. Do wysokości centrali oraz pod centralą należy zamontować płyty podłogowe. Zainstalować oświetlenie i zasilanie sieciowe. Należy zostawić wolną przestrzeń do demontażu drzwi rewizyjnych i głównych komponentów wewnątrz centrali. Centrale są dostarczane z około 1-metrowym kablem z wtyczką do podłączenia do prądu jednofazowego 230 V z uziemieniem. Zalecane miejsce montażu dla czerpni to północna lub wschodnia strona budynku z zachowaniem odpowiedniej odległości od wyrzutni stęchłego powietrza wentylacyjnego, wentylatora kuchennego, systemu odkurzacza centralnego, odpływu ścieków i innych źródeł zanieczyszczeń, takich jak spaliny samochodowe itp. Wyrzutnię stęchłego powietrza najlepiej jest wyprowadzić przez jednostkę dachową w odpowiedniej odległości od jakichkolwiek czerpni, okien itp. Uwaga! Jeśli przejście do miejsca montażu jest wąskie, należy zdjąć pokrywy boczne i zdemontować ich uchwyty. 5.3 Procedura montażu 1. Upewnić się, że powierzchnia jest płaska, wypoziomowana i zdolna utrzymać masę urządzenia. Wykonać montaż zgodnie z lokalnymi przepisami. 2. Zamocować na centrali dołączone samoprzylepne podkładki antywibracyjne. Montaż należy wykonać zgodnie z dołączoną Skróconą instrukcją montażu podkładek antywibracyjnych. 3. Przenieść centralę na miejsce Ostrzeżenie Uwaga na ostre krawędzie blach i obudowy podczas montażu i konserwacji. Nosić rękawice ochronne. Podczas montażu należy pamiętać o masie urządzenia! 4. Podłączyć urządzenie do systemu kanałów. Aby zbudować funkcjonalny system wentylacji, należy wykorzystać wszystkie wymagane akcesoria. Ostrzeżenie Montaż centrali i kompletnego systemu wentylacji musi zostać wykonany przez personel posiadający stosowną wiedzę oraz niezbędne uprawnienia, wymagane w świetle obowiązującego prawa i przepisów Systemair AB

10 5. Podłączyć centralę do sieci elektrycznej, wykorzystując dołączoną wtyczkę i sprawdzić, czy uruchamia się prawidłowo. 5.4 Odpływ skroplin Generalnie w suchych warunkach obrotowe wymienniki ciepła nie wymagają odpływu skroplin. Jeśli jednak w budynku panuje duża wilgotność powietrza, odpływ skroplin może być konieczny. Przyłącze odpływu można zamówić oddzielnie jako wyposażenie dodatkowe. Uwaga! W momencie dostawy odpływ na spodzie urządzenia jest zaślepiony. Aby wykorzystać odpływ, należy unieść urządzenie nad podłogę, usunąć gumową uszczelkę i podłączyć wąż. Drugi koniec węża podłączyć do kanalizacji. Odprowadzenie wody do kanalizacji należy wyposażyć w syfon. 5.5 Przyłącza elektryczne Wewnętrzne okablowanie elektryczne centrali zostało wykonane fabrycznie. Skrzynka automatyki sterującej znajduje się pod górną pokrywą. Płytkę drukowaną można łatwo wyjąć z urządzenia Płytka drukowana Układ płytki drukowanej Centrala jest wewnętrznie okablowana i wyposażona w zintegrowany układ sterowania. Komponenty zostały przedstawione na poniższym rysunku. Rysunek przedstawia płytkę drukowaną. Więcej informacji zawiera schemat połączeń Systemair AB

11 Rys. 3 Płytka drukowana Poz. Opis 1 Płyta główna 2 Płytka drukowana elektrycznej nagrzewnicy dogrzewającej 3 Podłączenie zewnętrznego panelu sterowania (podłączonego do obudowy centrali) 4 Podłączenie zasilania sieciowego między płytą główną i płytką drukowaną elektrycznej nagrzewnicy dogrzewającej 5 Zaciski wejść analogowych (AI 1 5) (czujniki temp.) i sterowania silnika 6 Zaciski podłączeń zewnętrznych 7 Zaciski podłączeń zasilania sieciowego 8 Zaciski wejść cyfrowych (DI 1 7) 9 Zaciski wewnętrznego panelu sterowania. 10 Zaciski regulowanego zasilania sieciowego i elektrycznej nagrzewnicy dogrzewającej Połączenia zewnętrzne na płytce drukowanej Zaciski do podłączenia urządzeń zewnętrznych znajdują się na płycie głównej wewnątrz centrali Systemair AB

12 Rys. 4 Połączenia zewnętrzne na płytce drukowanej Poz. Opis Uwaga 1 Przepustnica powietrza zewnętrznego/wywiewanego 2 Przepustnica powietrza zewnętrznego/wywiewanego 3 Przepustnica powietrza zewnętrznego/wywiewanego Styk bezpotencjałowy zwierny, 230 V 1~, maks. 1 A Oznaczenie Styk bezpotencjałowy rozwierny, 230 V 1~, maks. 1 A 4 Podłączenie zewnętrznego alarmu Styk bezpotencjałowy zwierny, 24 V, maks. 1 A 5 Podłączenie zewnętrznego alarmu Oznaczenie 6 Podłączenie zewnętrznego alarmu Styk bezpotencjałowy rozwierny, 24 V, maks. 1 A 7 Masa Oznaczenie 8 Sygnał sterujący chłodnicą wodną (AO1) 0 10 V DC 9 Masa Oznaczenie 10 Sygnał sterujący nagrzewnicą wodną (AO2) 0 10 V DC 11 Masa Oznaczenie 12 Przepustnica (AO3) Nieużywane 5.6 Połączenia zewnętrzne na centrali Dwa z połączeń na płycie głównej są podłączone do wtyczek na obudowie centrali: podłączenie zewnętrznego panelu sterowania przez wtyczkę modułową. Maksymalna długość kabla: 50 m. Typ kabla: płaski 4-żyłowy kabel telefoniczny CEC. podłączenie do wejścia cyfrowego DI 3 z możliwością indywidualnej konfiguracji obrotów wentylatorów za pomocą dwupozycyjnego przełącznika bezpotencjałowego Podłączenie do wejścia cyfrowego DI 3 przez przełącznik dwupozycyjny 2. Podłączenie panelu sterowania 3. Dławiki kablowe 4. Kabel 230 V Systemair AB

13 6 Przekazanie do eksploatacji 6.1 Panel sterowania Panel sterowania służy do wprowadzania wymaganych ustawień. Do centrali można podłączyć zewnętrzny panel sterowania. Panel sterowania jest dostarczany z kablem o długości 12 m. Kable w innych długościach można otrzymać od dostawcy. Poniższy rysunek przedstawia panel sterowania wraz z krótkim opisem Rys. 5 Panel sterowania Poz. Opis Objaśnienie 1 Wyświetlacz Wyświetla symbole, menu i ustawienia 2 Pokrętło WYBÓR Obroty w lewo lub w prawo pozwalają poruszać się po listach menu lub zmieniać nastawy i wartości 3 Przycisk ZATWIERDŹ Naciśnięcie przycisku zatwierdza wybrane opcje lub nastawy menu 4 Przycisk WSTECZ Naciśnięcie przycisku powoduje powrót do poprzedniego menu oraz anulowanie zapoczątkowanej zmiany parametru i przywrócenie oryginalnej wartości Systemair AB

14 6.1.1 Symbole na wyświetlaczu Symbol Opis Objaśnienie Temp. Pręd. went. Przedstawia aktualnie ustawioną temperaturę. Nastawę temperatury ustawia się w 6-stopniowej skali (od całkowicie pustego symbolu po całkowicie wypełniony). Obrócić pokrętłem WYBÓR, aby wybrać temperaturę. Nacisnąć przycisk ZATWIERDŹ, aby zapisać ustawienie. Przedstawia aktualne obroty wentylatorów. Obroty wentylatorów można ustawiać ręcznie w 4-stopniowej skali: Wył., Nis., Nom. i Wys. Obrócić pokrętłem WYBÓR, aby wybrać obroty wentylatorów. Nacisnąć przycisk ZATWIERDŹ, aby zapisać ustawienie. Serwis A.Wentylacja wył. 1 B.Niskie obroty wentylatora: Stosowane w przypadku opuszczania budynku na dłuższy czas C.Nominalne obroty wentylatora: Wymagana wymiana powietrza w normalnych warunkach D.Maksymalne obroty wentylatora: Możliwość zwiększenia przepływu powietrza, jeśli konieczne Nacisnąć przycisk ZATWIERDŹ, aby przejść do menu serwisowego. Alarm Nacisnąć przycisk ZATWIERDŹ, aby przejść do listy alarmów. 1. Wentylator można wyłączyć, aktywując ręczne zatrzymanie wentylatorów. Patrz opis funkcji w menu serwisowym. Uwaga! W standardowych gospodarstwach domowych nie zaleca się aktywacji ręcznego zatrzymania wentylatorów (wyłączenia wentylatorów). W przypadku ręcznego zatrzymania wentylatorów, centrala powinna zostać wyposażona w przepustnice kanałów wywiewanego i świeżego powietrza, aby uniknąć zimnych przeciągów i ryzyka kondensacji po zatrzymaniu urządzenia Systemair AB

15 6.2 Kreator rozruchu Kreator rozruchu to narzędzie do konfiguracji krok po kroku, które uruchamia się automatycznie przy pierwszym uruchomieniu centrali lub kiedy: zostanie wykonany reset fabryczny zostanie zainstalowana nowa płytka drukowana (część zamienna) W takim przypadku należy wprowadzić typ urządzenia ( ) Procedura 1. Obrócić pokrętłem WYBÓR, aby wybrać język i nacisnąć przycisk ZATWIERDŹ 2. Wybrać typ urządzenia ten wybór jest widoczny tylko, jeśli zainstalowano nową płytkę drukowaną (część zamienna) Języki Język POLSKI Typ 3. Ustawić datę i czas Czas/Data RR/MM/DD Data: 12/09/12 Czas: 10:00 Dzień tyg.: 4. Wybrać nagrzewnicę: Brak/Grz. el./w. wod. Nagrzew. So Nagrzew.: Brak/Grz. el./w. wod Systemair AB

16 5. Ustawić krzywą systemową. Uwaga! Przed ustawieniem krzywej systemowej należy przeczytać informacje w rozdział 6.3. Krzywa systemowa EF: 1 10 SF: 1 20 Zadaniem tej funkcji jest kompensowanie wartości przepływu dla różnych ciśnień w systemie. Went. nawiewny (SF): Całkowity zakres wartości: Dla filtra G3: 11 20, dla filtra F7: Krzywa domyślna VSR300: 3 Krzywa domyślna VSR500: 3 Went. wyciągowy (EF): Zakres wartości: 1 10 Krzywa domyślna VSR300: 3 Krzywa domyślna VSR500: 3 Uwaga! Fabrycznie zastosowano filtr o klasie filtracji F7 na nawiewie oraz filtr o klasie filtracji G3 na wyciągu. Filtry na nawiewie stanowią wyposażenie dodatkowe do nabycia od instalatora lub sprzedawcy. Typ jest umieszczony na wierzchu filtra. 6. Tutaj można zmienić Nominalny/Wysoki/Niski przepływ powietrza wentylatorów wyciągowego i nawiewnego. Po wprowadzeniu ustawień należy nacisnąć przycisk ZATWIERDŹ. VSR300: Przepływ pow. l/s EF SF Nom Maks Min VSR500: Przepływ pow. l/s EF SF Nom Maks Min Systemair AB

17 6.2.2 Wykonać reset fabryczny Oto, jak w razie potrzeby można wykonać reset fabryczny: 1. Wyświetlić menu serwisowe, wybierając symbol serwisu na wyświetlaczu i nacisnąć przycisk ZATWIERDŹ. 2. Przejść do hasła i wpisać hasło, domyślnie 1111 Ustawić poszczególne cyfry za pomocą pokrętła WYBÓR, naciskając po każdej z nich przycisk ZATWIERDŹ oraz wybrać NIE, aby system nie został zablokowany. 3. Przejść do menu Funkcje i wybrać Reset fabr. 4. Obrócić pokrętłem WYBÓR, aby pojawiła się opcja TAK i nacisnąć przycisk ZATWIERDŹ. 5. W oknie wyświetlacza pojawi się komunikat PRZYJĘTO 6. Kreator rozruchu uruchomi się po około 10 sekundach Hasło Hasło XXXX Blokada TAK/NIE Funkcje Reset fabr. Reset fabr. Wyzerować? PRZYJĘTO TAK/NIE Systemair AB

18 6.3 Krzywe systemowe System wymaga różnych ciśnień przy różnych przepływach powietrza, które można przedstawić za pomocą krzywej systemowej. Punkt przecięcia linii systemowej i krzywej wentylatora to punkt roboczy centrali. Pokazuje on przepływ powietrza, jaki będzie występował w systemie. Każda zmiana ciśnienia systemu wentylacji spowoduje wzrost nowej krzywej systemowej. Współczynnik K to stała, która jest taka sama w całej krzywej systemowej. Jeśli współczynnik K i ciśnienie w systemie są znane, można obliczyć przepływ powietrza. Jeśli faktyczny spadek ciśnienia w systemie jest większy lub mniejszy od obliczonego, punkt roboczy i przepływ powietrza będą inne, niż oczekiwane Nawiew VSR300, filtr F V ,9V 7 Pa ,9V ,8V l/ s Rys. 6 Krzywe systemowe nawiewu, filtr F7 Krzywa systemowa 1 17,12 2 9,82 3 6,92 4 5,33 5 4,18 6 3,31 7 2,59 8 2,02 9 1, ,12 Współczynnik K [l/s] Systemair AB

19 6.3.2 Nawiew VSR300, filtr G V ,9V 17 Pa ,9V ,8V l/ s Rys. 7 Krzywe systemowe nawiewu, filtr G3 Krzywa systemowa 11 18, , , , , , , , , ,14 Współczynnik K [l/s] Systemair AB

20 6.3.3 Wyciąg VSR300, filtr G V ,9 V 7 Pa ,9 V ,8 V l/ s Rys. 8 Krzywe systemowe wyciągu, filtr G3 Krzywa systemowa 1 15,73 2 9,56 3 6,94 4 5,32 5 4,23 6 3,40 7 2,71 8 2,10 9 1, ,14 Współczynnik K [l/s] Systemair AB

21 6.3.4 Nawiew VSR500, filtr F V ,9 V Pa 300 5,1 V ,9 V l/ s Rys. 9 Krzywe systemowe nawiewu, filtr F7 Krzywa systemowa 1 22, ,00 3 9,45 4 7,37 5 5,91 6 4,76 7 3,80 8 2,97 9 2, ,63 Współczynnik K [l/s] Systemair AB

22 6.3.5 Nawiew VSR500, filtr G V 600 6,9V Pa 300 5,1V ,9V l/ s Rys. 10 Krzywe systemowe nawiewu, filtr G3 Krzywa systemowa 11 24, , , , , , , , , ,64 Współczynnik K [l/s] Systemair AB

23 6.3.6 Wyciąg VSR500, filtr G V 600 6,9 V Pa ,1 V ,9 V l/ s Rys. 11 Krzywe systemowe wyciągu, filtr G3 Krzywa systemowa 1 25, , ,74 4 8,08 5 6,38 6 5,13 7 4,12 8 3,22 9 2, ,74 Współczynnik K [l/s] Systemair AB

24 6.4 Ustawienia obrotów wentylatorów Obroty wentylatorów można regulować w 4-stopniowej skali: Wył., Nis., Nom. i Wys. Ustawienia te sterują sygnałami wyjściowymi do wentylatorów nawiewnego i wyciągowego. Ustawienia fabryczne dla poszczególnych stopni to: VSR300 WYŁ.: 0 l/s Min.: 42 l/s Nom.: 70 l/s (przy około 90 Pa) Maks.: 88 l/s VSR500 WYŁ.: 0 l/s Min.: 63 l/s Nom.: 105 l/s (przy około 90 Pa) Maks.: 146 l/s Poziomy można zmienić na poziomie serwisowym. Uwaga! Wentylator można wyłączyć, aktywując ręczne zatrzymanie wentylatorów. Patrz opis funkcji w menu serwisowym. Jednak w standardowych gospodarstwach domowych nie zaleca się aktywacji ręcznego zatrzymania wentylatorów (wyłączenia wentylatorów). W przypadku ręcznego zatrzymania wentylatorów, centrala powinna zostać wyposażona w przepustnice kanałów wywiewanego i świeżego powietrza, aby uniknąć zimnych przeciągów i ryzyka kondensacji po zatrzymaniu urządzenia. Poniższy wykres ilustruje zależność przepływu powietrza i napięcia. To wykres wydajności wentylatorów, który przedstawia krzywe dla powietrza nawiewanego i wyciągowego. Rys. 12 Wykres wydajności wentylatorów 1. Krzywa wydajności wentylatora, nawiew 2. Krzywa wydajności wentylatora, wyciąg Systemair AB

25 6.4.1 Ustawianie obrotów wentylatorów 1. Przejść do menu serwisowego, używając pokrętła WYBÓR 2. Wyświetlić poziom serwisowy, wpisując hasło (domyślnie 1111). Ustawić poszczególne cyfry za pomocą pokrętła WYBÓR, naciskając po każdej z nich przycisk ZATWIERDŹ oraz wybrać NIE, aby system nie został zablokowany. 3. Przejść do: Funkcje Wybrać: Przepływ pow. 4. Ustawić obroty wentylatorów. Wszystkie 3 kategorie obrotów można ustawić w zakresie zdefiniowanych wartości systemowych Min. i Maks. Hasło Hasło XXXX Blokada TAK/NIE Funkcje > Przepływ pow. VSR300: Przepływ pow. l/s EF SF Nom Maks Min VSR500: Przepływ pow. l/s EF SF Nom Maks Min Systemair AB

26 6.5 Ustawienia poziomu odszraniania Centrala jest wyposażona w automatyczną dwustopniową funkcję odszraniania, która włącza się, kiedy wystąpi ryzyko oblodzenia w pobliżu wymiennika ciepła. Ustawienie 0-5 (tabela 2) określa, jak intensywne będzie odszranianie. Domyślne ustawienie fabryczne to tryb 0. Uwaga! Wymiennik ciepła powinien wytrzymać niskie temperatury zewnętrzne, choć w przypadkach, gdzie występuje oblodzenie należy pamiętać, że ustawienie dwustopniowego odszraniania wytworzy w budynku podciśnienie. Po włączeniu odszraniania podczas korzystania z kominka należy mieć na uwadze ryzyko wciągania dymu do pomieszczeń mieszkalnych w wyniku podciśnienia. Tabela 1: Poziomy odszraniania Tryb Wilgotność względna w odszraniania pomieszczeniu 1 Opis 0 Odszranianie jest wyłączone 1 Minimum <20% Miejsca suche, takie jak budynki magazynowe, w których przebywa niewiele osób, lub budynki przemysłowe, w których nie stosuje się wody w procesie produkcyjnym. 2 Niska 30-40% Budynki biurowe 3 Średnia 40-60% Mieszkania lub budynki o normalnej wilgotności 2 4 Wysoka 60-80% Mieszkania lub budynki o wysokiej wilgotności 5 Bardzo wysoka >80% Budynki o bardzo wysokim poziomie wilgotności. 1. Wilgotność względna w wyciąganym powietrzu przy niskich temperaturach na zewnątrz. 2. W nowo wybudowanych budynkach w pierwszym okresie zimowym może być konieczny wyższy poziom odszraniania Ustawianie poziomu odszraniania 1. Przejść do menu serwisowego, używając pokrętła WYBÓR. 2. Wyświetlić poziom serwisowy, wpisując hasło (domyślnie 1111). Ustawić poszczególne cyfry za pomocą pokrętła WYBÓR, naciskając po każdej z nich przycisk ZATWIERDŹ oraz wybrać NIE, aby system nie został zablokowany. 3. Przejść do: Funkcje Wybrać: Odszran. Hasło Hasło XXXX Blokada TAK/NIE Funkcje Odszran. 4. Ustawić tryb, 0 5 Odszran. Tryb Systemair AB

27 6.6 Programowanie harmonogramu tygodniowego Ustawić harmonogram tygodniowy zgodnie z poniższą procedurą: 1. Przejść do menu serwisowego, używając pokrętła WYBÓR. 2. Wyświetlić poziom serwisowy, wpisując hasło (domyślnie 1111). Ustawić poszczególne cyfry za pomocą pokrętła WYBÓR, naciskając po każdej z nich przycisk ZATWIERDŹ oraz wybrać NIE, aby system nie został zablokowany. 3. Przejść do: Prog. tyg. Serwis Prog. Hasło Hasło XXXX Blokada TAK/NIE tyg. 4. Ponownie wybrać Prog. tyg. Prog. tyg. 4. Ustawić dzień tygodnia i czas, przez który centrala ma być w trybie Poz. wł. Można zaprogramować dwa okresy dla każdego dnia. Przez pozostały czas centrala będzie w trybie Poz. wył. 5. Powrócić do poprzedniego okna dialogowego, naciskając przycisk WSTECZ, po czym przejść do Pręd. went. 7. Ustawić żądane obroty wentylatorów w trybie Poz. wł., wybierając spośród opcji Nis., Nom. lub Wys. Ustawić żądane obroty wentylatorów w trybie Poz. wył., wybierając spośród opcji WYŁ., Nis., Nom. lub Wys. Pręd. Prog. went. tyg. Dzień: PN Okr1: 07:00 16:00 Okr2: 00:00 00:00 Prog. Pręd. Pręd. tyg. went. went. Poz. wł.: Nis./Nom./Wys. Poz. wył.: Wył./Nis./Nom./Wys. Uwaga! Jeśli zainstalowano i włączono elektryczną nagrzewnicę dogrzewającą, a centrala zostanie wyłączona na przednim panelu, na przykład wybierając WYŁ. Kiedy w centrali ustawiono Poz. wył. w programie tygodniowym, wentylatory będą kontynuować pracę przez 3 minuty, aby zapobiec załączeniu przez nagrzewnicę czujnika termostatu przegrzania, po czym zatrzymają się. 8. Powrócić do okna menu głównego, naciskając przycisk WSTECZ Systemair AB

28 6.7 Praca wydłużona Jeśli centrala ma pracować w innym trybie, niż ustalony harmonogram tygodniowy, można zaprogramować wydłużony czas pracy. 1. Przejść do menu serwisowego, używając pokrętła WYBÓR. 2. Wyświetlić poziom serwisowy, wpisując hasło (domyślnie 1111). Ustawić poszczególne cyfry za pomocą pokrętła WYBÓR, naciskając po każdej z nich przycisk ZATWIERDŹ oraz wybrać NIE, aby system nie został zablokowany. Hasło Hasło XXXX Blokada TAK/NIE 3. Przejść do: Praca wydłużona Serwis Praca wydłużona 4. Ustawić czas w minutach, przez jaki centrala ma działać w trybie pracy wydłużonej. Zakres wartości: minut. Ustawić obroty wentylatorów dla tego trybu. Dostępne opcje to: Nis., Nom. i Wys. Wartość domyślna: Nom. Praca wydłużona Minuty: 0 Pręd. went.: Nom. 6.8 Funkcje dodatkowe Centrala jest wyposażona w szereg dodatkowych funkcji (wł./wył.), które można aktywować za pomocą zewnętrznych przełączników dwupozycyjnych, podłączanych do wejść cyfrowych na płycie głównej (patrz schemat połączeń). Dostępne są następujące opcje: Wejścia cyfrowe 1 3: Podłączając przełączniki dwupozycyjne do tych wejść można wybrać na panelu sterowania 3 indywidualne ustawienia obrotów wentylatorów, w zależności od bieżących potrzeb budynku (na przykład, zmniejszając obroty wentylatora wyciągowego w czasie używania otwartego kominka). Patrz rozdział 8.5. Wejście DI 3 jest przygotowane i już podłączone wewnętrznie w celu ułatwienia dostępu na jednym z boków centrali. Patrz rozdział 5.6. Wejście cyfrowe 4: Umożliwia włączenie lub wyłączenie elektrycznej nagrzewnicy dogrzewającej. Wejście aktywne oznacza, że elektryczna nagrzewnica dogrzewająca jest zablokowana. Wejście cyfrowe 5: Aktywować funkcję pracy wydłużonej za pomocą włącznika astabilnego. Funkcja zastępuje aktualne ustawienia obrotów wentylatorów i działa w trybie wymuszonym odpowiednio do ustawień w Serwis -> Praca wydłużona. Dostępne opcje dla tej funkcji to: Nis., Nom. lub Wys. Wejście jest obliczane na podstawie sygnałów z nadajnika impulsów. W przypadku standardowego nadajnika, odliczanie ustawionego czasu rozpoczyna się z chwilą jego wyłączenia. Wejście cyfrowe 7: Dom/urlop, włączenie tego wejścia zmniejsza nastawę temperatury nawiewu o 10 C. Ta funkcja jest używana, kiedy budynek pozostaje pusty przez dłuższy okres. Jednak funkcja ta nie działa, jeśli centrala została skonfigurowana do pracy z nagrzewnicą wodną. Zaleca się równoległe podłączenie wejść DI1, DI2 lub DI3 z wejściem DI7. Jeśli wejście DI7 będzie aktywne, należy ustawić prędkość obrotów wentylatorów na min. Prędkość wentylatorów ustawia się podczas konfigurowania wejść DI1, DI2 lub DI3. Patrz opcje menu w Przeglądzie menu serwisowego (rozdział 8.5) Systemair AB

29 7 Przed uruchomieniem systemu Po zakończeniu prac instalacyjnych należy sprawdzić: Czy centrala została zainstalowana zgodnie z instrukcją? Czy centrala została poprawnie podłączona do zasilania? Czy zastosowano przepustnice powietrza zewnętrznego i wywiewanego i tłumiki oraz czy poprawnie podłączono kanały prowadzące do centrali? Czy wszystkie kanały zostały odpowiednio zaizolowane i zainstalowane zgodnie z lokalnymi przepisami? Czy umieszczenie czerpni jest prawidłowe z zachowaniem dostatecznej odległości od źródeł zanieczyszczeń (wywiew wentylatora kuchennego, odkurzacza centralnego itp.)? Czy podłączono cały osprzęt zewnętrzny? Czy centrala została poprawnie skonfigurowana i uruchomiona? Czy harmonogram tygodniowy i ustawienia obrotów wentylatorów zostały zaprogramowane prawidłowo? 8 Użytkowanie 8.1 Ustawianie temperatury Temperaturę nawiewu ustawia się ręcznie w 6-stopniowej skali w oknie głównego menu, wybierając symbol temperatury. Jeśli zainstalowano elektryczną lub wodną nagrzewnicę dogrzewającą, dostępne ustawienia temperatury to: 12,0, 14,5, 17,0, 19,5 i 22,0 C. Wartość domyślna: 12,0 C. Jeśli nagrzewnica dogrzewająca jest wyłączona, dostępne ustawienia temperatury to: 15,0, 16,0, 17,0, 18,0 i 19,0 C. Wartość domyślna: 15,0 C. Każdy stopień temperatury jest przedstawiony przez zwiększające się wypełnienie symbolu temperatury. Niepełny symbol temperatury oznacza 6. ustawienie i aktywację manualnego trybu letniego. Patrz rozdział Ręczna regulacja obrotów wentylatorów W każdej chwili można ręcznie ustawić obroty wentylatorów w oknie głównego menu. Wybierając symbol wentylatora i potwierdzając wybór można zwiększać lub zmniejszać obroty wentylatorów w 4-stopniowej skali: Wył., Nis., Nom. i Wys. W ten sposób można zastąpić zaprogramowany harmonogram tygodniowy urządzenia do zakończenia bieżącego okresu w programie tygodniowym (rozdział 6.6) Systemair AB

SAVE VTR 200/B. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208062-PL 26-11-2012 A001

SAVE VTR 200/B. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208062-PL 26-11-2012 A001 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208062-PL 26-11-2012 A001 Oryginalna instrukcja została przygotowana w języku angielskim. Wersje w innych językach są tłumaczeniem oryginalnej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

SAVE VTC 200. Instrukcja obsługi

SAVE VTC 200. Instrukcja obsługi P L 2014 Copyright Systemair AB Firma Systemair AB nie odpowiada za ewentualne błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Firma Systemair AB zastrzega sobie prawo do modyfikowania

Bardziej szczegółowo

SAVE VTR 300/B. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 20834912-PL 25-07-2013 A001

SAVE VTR 300/B. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 20834912-PL 25-07-2013 A001 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 20834912-PL 25-07-2013 A001 2013 Copyright Systemair AB Firma Systemair AB nie odpowiada za ewentualne błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208061-PL 26-11-2012 A001 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest zobowiązana z tytułu gwarancji w razie nieprzestrzegania niniejszej

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

VR 300 ECV/B (1000 W / 500 W)

VR 300 ECV/B (1000 W / 500 W) (1000 W / 500 W) Centrala wentylacyjna GB PL A001 Wprowadzenie Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji dotyczy centrali wentylacyjnej, wyprodukowanej przez firmę Systemair AB. Instrukcja zawiera podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR PL 206951-PL 11-08-22V.A004 (C. 3.0-1-06) Spis treści 1 Protokół z przekazania do eksploatacji... 1 1.1 Nastawy funkcji... 1 1.2 Ustawianie programu tygodniowego... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

OP10. Zaprogramowany, konfigurowalny regulator

OP10. Zaprogramowany, konfigurowalny regulator revision 10 2013 OP10 Zaprogramowany, konfigurowalny regulator Regulatory Optigo OP10 umożliwiają regulację temperatury. Zostały zaprojektowane do montażu na szynie DIN, ale mogą również zostać zamontowane

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 MONTAŻ CZUJNIKÓW CIŚNIENIA... 3 PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW IMPULSOWYCH...4 PODŁĄCZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO... 5 NASTAWY CZUJNIKÓW CIŚNIENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu AirS

Instrukcja obsługi panelu AirS THESSLA GREEN Sp. z o.o. ul. Igołomska 10, 31-983 Kraków T: 12 3977605 F: 12 3764918 E: biuro@thesslagreen.com NIP: 678-314-71-35 Instrukcja obsługi panelu AirS S t r o n a 2 Spis treści 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Wersja 1.1 09.01.2015 1. Przed rozpoczęciem kablowania centrali wyposażonej w automatykę opartą o sterowniki serii UNIBOX

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 011 RAB10, RAB10.2 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB10.1 RAB10 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie oraz wentylator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła PL Instrukcja Eksploatacji Instrukcja Eksploatacji i Obsługi VTC 700, dok. Nr: 207581_PL; V_A001 Spis treści Spis treści 1.Ostrzeżenia... 3 2. W prowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 015 1 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie i przełącznikiem biegów wentylatora

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania niniejszej instrukcji podczas montażu lub serwisowania. 2016 Copyright Systemair

Bardziej szczegółowo

Seria VUT WH EC. Warianty VUT EH EC modele z elektryczną nagrzewnicą, wentylatorami z silnikami EC oraz poziomymi króćcami.

Seria VUT WH EC. Warianty VUT EH EC modele z elektryczną nagrzewnicą, wentylatorami z silnikami EC oraz poziomymi króćcami. VUT EH EC Wyświetlacz LCD Wyświetlacz SAS908 Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła oraz nagrzewnicą elektryczną o wydajności do 600 m 3 /h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji

Bardziej szczegółowo

SILENT-100 CHZ DESIGN

SILENT-100 CHZ DESIGN SILENT-100 CHZ DESIGN 1 3 4 2 Fig.1 Fig.2 L L N Ls Fig.3 N Fig.4 L N L NLs ON 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 1 5 6 7 8 ON Fig.5 OFF CT-12/14 H 12 V 230 V 50Hz 50Hz LS LS N L TIME-DELAY FUSE 125 ma MAX. L N SILENT-100

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem 3 562 Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA21 Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe RAA21 stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima

Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima 1. Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UE Producent: Jasopels A / S Tel. +45 76 94 35 00 Adres: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Urządzenie: Jasopels

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

NIBE Uplink. Instrukcja dla instalatora NIBE Uplink - Zestaw modernizacyjny dla NIBE F1345 IHB

NIBE Uplink. Instrukcja dla instalatora NIBE Uplink - Zestaw modernizacyjny dla NIBE F1345 IHB NIBE Uplink Instrukcja dla instalatora NIBE Uplink - Zestaw modernizacyjny dla NIBE F1345 IHB 1233-1 231221 1 IHB - NIBE Uplink - Zestaw modernizacyjny Informacje ogólne Niniejsza instrukcja serwisowa

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej FUNKCJE AUTOMATYKI CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ GOLEM-D-1S-2X Z WYSOKOSPRAWNYM WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM RECYRKULACJĄ I NAGRZEWNICĄ WODNĄ PODŁĄCZONA DO WYMIENNIKA GRUNTOWEGO. Centrala będzie pracować wg zegara

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

OP5U. Zaprogramowany, konfigurowalny regulator

OP5U. Zaprogramowany, konfigurowalny regulator revision 02 2012 OP5U Zaprogramowany, konfigurowalny regulator Regulatory Optigo umożliwiają regulację od temperatury lub wilgotności do jakości powietrza( CO2) lub ciśnienia. Zostały zaprojektowane do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu RAVAV

Regulator przepływu RAVAV Regulator przepływu RAVAV W dobie energooszczędnych budynków i innowacyjnych rozwiązań, również w dziedzinie wentylacji mechanicznej pojawiają się nowe rozwiązania. Jednym z takich rozwiązań jest regulacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI PU SENS 01 PULPIT STEROWANIA Z EKRANEM DOTYKOWYM

PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI PU SENS 01 PULPIT STEROWANIA Z EKRANEM DOTYKOWYM PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI PU SENS 01 PULPIT STEROWANIA Z EKRANEM DOTYKOWYM 2 PU SENS 01 SPIS TREŚCI Wymogi bezpieczeństwa 2 Podstawowe dane techniczne 3 Montaż pulpitu 3 Sterowanie pulpitem 5 Opis kodów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja 5B10

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja 5B10 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA Wersja 5B10 Spis treści. Wstęp... 3 Podgląd temperatur oraz ustawianie parametrów użytkownika... 4 Tabela 1. Spis parametrów użytkownika...

Bardziej szczegółowo

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 1 Instrukcja obsługi urządzenia STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN Zehnder Oplflex Opis i schematy podłączeń elektrycznych grzejników kanałowych z termostatem RTM 101, regulatorem SR 201, zasilaczem DR-60-24 lub DR-100-24 Dynamic FCT 24 V made by ISAN Instrukcja dotycząca

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 016 RAB21 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB21.1 RAB21 Termostaty pomieszczeniowe do ogrzewania lub chłodzenia Funkcja przełączania (za pomocą zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania ECO

Moduł zdalnego sterowania ECO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania ECO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje podstawowe funkcje regulacyjne. Edycja:A Kod: D-LBR754

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE CNTRAL NTYLACYJN www.salda.centrumklima.pl 2014 ver A 150 200 260 400 DAN TCHNICZN central 150 P KO 200 V 200 V 260 V 260 V 400V 400 V 400 V 400 V 400 H 400 H 400 P 400 P 400 P 400 P Typ obudowy Podwieszana

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy BHT-1000-N

Termostat pokojowy BHT-1000-N Termostat pokojowy BHT-1000-N OPIS BHT-1000-N jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń. Duży, podświetlany ekran i elegancki wygląd podkreślony chromowaną ramką

Bardziej szczegółowo

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis Wymiary 160 725 797 710 Opis Rekuperator jest rekomendowany do stosowania w domach mieszkalnych o powierzchni maksymalnej około 200m2. 610 630 Najważniejsze cechy użytkowe centrali: Odzysk ciepła do 95%

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 17-03-2016 2/8 RIS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Instrukcja użytkownika Danfoss District Energy Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT.

Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT. Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT. 2014-02-03 Energooszczędność central to złożone zagadnienie. Składa się na nie kilka tematów: użycie oszczędnych wentylatorów EC odpowiednie

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY TERMOSTAT PROGRAMOWALNY PT14-P Z PROSTYM STEROWANIEM, PODŒWIETLANYM WYŒWIETLACZEM Do sterowania: grzejnikami panelami na podczerwień elektrycznym ogrzewaniem podłogowym INSTALACJA I LOKALIZACJA Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 4-06-2014 2/8 RIS 700 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo