Montaż i obsługa serwisowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Montaż i obsługa serwisowa"

Transkrypt

1 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego PL A002

2 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania niniejszej instrukcji podczas montażu lub serwisowania Copyright Systemair AB Firma Systemair AB nie odpowiada za ewentualne błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Firma Systemair AB zastrzega sobie prawo do modyfikowania swoich produktów bez uprzedzenia. Dotyczy to także produktów już zamówionych, o ile takie modyfikacje nie pociągają za sobą konieczności wprowadzenia dalszych zmian w już uzgodnionych specyfikacjach. Wszystkie znaki towarowe w niniejszej publikacji są własnością firmy Systemair AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 Spis treści 1 Deklaracja zgodności Ostrzeżenia Informacje o tym dokumencie Informacje o produkcie Informacje ogólne Transport i przechowywanie Dane techniczne Montaż Rozpakowanie Miejsce/sposób montażu Procedura montażu Odpływ skroplin Przyłącza elektryczne Połączenia zewnętrzne na centrali Przekazanie do eksploatacji Panel sterowania Kreator rozruchu Krzywe systemowe Ustawienia obrotów wentylatorów Ustawienia poziomu odszraniania Programowanie harmonogramu tygodniowego Praca wydłużona Funkcje dodatkowe Przed uruchomieniem systemu Użytkowanie Ustawianie temperatury Ręczna regulacja obrotów wentylatorów Manualny i automatyczny tryb letni Odzysk chłodu Przegląd menu serwisowego Serwis Ostrzeżenia Komponenty wewnętrzne Opis komponentów Rozwiązywanie problemów Wymiana paska napędowego wirnika Tabliczka znamionowa...41

4

5 1 Deklaracja zgodności Producent Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg SZWECJA Biuro: Faks: niniejszym potwierdza, że następujące produkty: Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła: (Deklaracja dotyczy wyłącznie produktów w niezmienionym stanie od czasu dostawy, zainstalowanych w obiekcie zgodnie z dołączoną instrukcją montażu. Ubezpieczenie nie obejmuje dodanych elementów ani późniejszych modyfikacji produktów). Spełniają wszystkie obowiązujące postanowienia następujących dyrektyw: Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE Dyrektywa niskiego napięcia 2006/95/WE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE W odpowiednich częściach zastosowano następujące normy zharmonizowane: EN ISO Bezpieczeństwo maszyn Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania Część 1: Podstawowa terminologia, metodyka EN ISO Bezpieczeństwo maszyn Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania Część 2: Zasady techniczne EN ISO :2007 EN Bezpieczeństwo maszyn Ocena ryzyka Część 1: Zasady Bezpieczeństwo maszyn Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych EN Bezpieczeństwo maszyn Wyposażenie elektryczne maszyn Część 1: Wymagania ogólne EN Bezpieczeństwo elektryczne urządzeń domowych i podobnych Część 1: Wymagania ogólne EN EN EN :2003 Bezpieczeństwo urządzeń gospodarstwa domowego i podobnych urządzeń elektrycznych Część 2-40: Szczególne wymagania dotyczące elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczy powietrza Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) Produkty elektryczne do zastosowań domowych i podobne Pola elektromagnetyczne Metody obliczania i pomiaru EN Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego Postanowienia szczegółowe dotyczące badań wyrobu przyrządów wchodzących w zakres norm EN i EN EN Maszyny elektryczne wirujące Część 5: Stopnie ochrony zapewniane przez rozwiązania konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujących (kod IP) EN Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Część 6-2: Normy ogólne Odporność w środowiskach przemysłowych EN Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Część 6-3: Normy ogólne Wymagania dotyczące emisyjności w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym Kompletna dokumentacja techniczna do wglądu. Skinnskatteberg, Systemair AB

6 Mats Sándor Dyrektor Techniczny 2 Ostrzeżenia Poniższe ostrzeżenia zostały umieszczone w dalszej części dokumentu. Zagrożenie Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub elektrycznych należy upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania sieciowego! Wszystkie podłączenia elektryczne i prace konserwacyjne muszą zostać wykonane przez personel posiadający stosowną wiedzę oraz niezbędne uprawnienia, wymagane w świetle obowiązującego prawa i przepisów. Ostrzeżenie System powinien działać w sposób nieprzerwany i należy go wyłączać tylko w celu konserwacji/ serwisowania. Montaż centrali i kompletnego systemu wentylacji musi zostać wykonany przez personel posiadający stosowną wiedzę oraz niezbędne uprawnienia, wymagane w świetle obowiązującego prawa i przepisów. Uwaga na ostre krawędzie blach i obudowy podczas montażu i konserwacji. Nosić rękawice ochronne. Pomimo odłączenia zasilania nadal występuje ryzyko obrażeń ze strony wirujących elementów, które nie zdążyły się jeszcze zatrzymać. Przed uruchomieniem centrali należy upewnić się, że zamontowano w niej filtry. Produkt powinien być obsługiwany przez lub pod nadzorem osoby dysponującej odpowiednią wiedzą fachową. Ostrożnie Nie podłączać suszarek bębnowych do systemu wentylacji. Połączenia/zakończenia kanałów powinny być przykryte podczas przechowywania i montażu. 3 Informacje o tym dokumencie Instrukcja montażu dotyczy centrali wentylacyjnej, wyprodukowanej przez firmę Systemair AB. Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje i zalecenia dotyczące konstrukcji, montażu, rozruchu i obsługi, mające zagwarantować prawidłową i bezawaryjną pracę urządzenia. Warunkiem prawidłowej i bezpiecznej obsługi urządzenia jest uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, użytkowanie urządzenia zgodnie z podanymi wytycznymi i przestrzeganie wszystkich wymogów bezpieczeństwa Systemair AB

7 4 Informacje o produkcie 4.1 Informacje ogólne to centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, wyposażona we wbudowany obrotowy wymiennik ciepła. Centrala jest przeznaczona do budynków o maksymalnej ogrzewanej powierzchni mieszkalnej 240/360 m 2. Centrala dostarcza filtrowane powietrze z zewnątrz do pomieszczeń mieszkalnych i wyciąga powietrze z łazienek, kuchni, pralni i toalet. 4.2 Transport i przechowywanie Centralę należy przechowywać i transportować w taki sposób, aby zabezpieczyć ją przed fizycznymi uszkodzeniami osłon itp. Należy ją przykryć, chroniąc przed kurzem, deszczem i śniegiem, które mogłyby uszkodzić urządzenie i jego podzespoły. Urządzenie jest dostarczane w całości ze wszystkimi wymaganymi komponentami, zapakowane w folię na palecie w celu ułatwienia transportu. 4.3 Dane techniczne Wymiary i masa H K1 G2 G1 J2 L2 F2 F1 H2 K2 J1 L1 Rys. 1 Wymiary i masa Wymiary podano w mm, a masę w kg. Model F1 F2 G1 G2 H1 H2 J1 J2 K1 K2 L1 L2 Masa VSR VSR Systemair AB

8 4.3.2 Przyłącza przewodów Rys. 2 Przyłącza przewodów Symbol Opis Symbol Opis Powietrze nawiewane Powietrze zewnętrzne Powietrze wywiewane Powietrze wyciągane Pobór mocy i wielkość bezpieczników Centrala występuje z zainstalowaną nagrzewnicą dogrzewającą o mocy 1670 W. Model VSR300 VSR500 Nagrzewnica dogrzewająca 1670 W Wentylatory 166 W 338 W Całkowity pobór mocy 1836 W 2008 W Bezpiecznik 10 A 13 A 5 Montaż Niniejsza sekcja zawiera opis prawidłowego montażu centrali. W celu zapewnienia prawidłowej i bezproblemowej pracy, centralę należy koniecznie zainstalować zgodnie z poniższą instrukcją. 5.1 Rozpakowanie Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy cały zamówiony sprzęt został dostarczony. Wszelkie niezgodności dotyczące zamówionego sprzętu należy zgłosić dostawcy produktów firmy Systemair Systemair AB

9 5.2 Miejsce/sposób montażu Centralę najlepiej zamontować w oddzielnym pomieszczeniu (np. schowku, pralni itp.), choć można ją także umieścić na strychu. Wybierając miejsce montażu należy uwzględnić fakt, że centrala wymaga regularnej konserwacji. Do wysokości centrali oraz pod centralą należy zamontować płyty podłogowe. Zainstalować oświetlenie i zasilanie sieciowe. Należy zostawić wolną przestrzeń do demontażu drzwi rewizyjnych i głównych komponentów wewnątrz centrali. Centrale są dostarczane z około 1-metrowym kablem z wtyczką do podłączenia do prądu jednofazowego 230 V z uziemieniem. Zalecane miejsce montażu dla czerpni to północna lub wschodnia strona budynku z zachowaniem odpowiedniej odległości od wyrzutni stęchłego powietrza wentylacyjnego, wentylatora kuchennego, systemu odkurzacza centralnego, odpływu ścieków i innych źródeł zanieczyszczeń, takich jak spaliny samochodowe itp. Wyrzutnię stęchłego powietrza najlepiej jest wyprowadzić przez jednostkę dachową w odpowiedniej odległości od jakichkolwiek czerpni, okien itp. Uwaga! Jeśli przejście do miejsca montażu jest wąskie, należy zdjąć pokrywy boczne i zdemontować ich uchwyty. 5.3 Procedura montażu 1. Upewnić się, że powierzchnia jest płaska, wypoziomowana i zdolna utrzymać masę urządzenia. Wykonać montaż zgodnie z lokalnymi przepisami. 2. Zamocować na centrali dołączone samoprzylepne podkładki antywibracyjne. Montaż należy wykonać zgodnie z dołączoną Skróconą instrukcją montażu podkładek antywibracyjnych. 3. Przenieść centralę na miejsce Ostrzeżenie Uwaga na ostre krawędzie blach i obudowy podczas montażu i konserwacji. Nosić rękawice ochronne. Podczas montażu należy pamiętać o masie urządzenia! 4. Podłączyć urządzenie do systemu kanałów. Aby zbudować funkcjonalny system wentylacji, należy wykorzystać wszystkie wymagane akcesoria. Ostrzeżenie Montaż centrali i kompletnego systemu wentylacji musi zostać wykonany przez personel posiadający stosowną wiedzę oraz niezbędne uprawnienia, wymagane w świetle obowiązującego prawa i przepisów Systemair AB

10 5. Podłączyć centralę do sieci elektrycznej, wykorzystując dołączoną wtyczkę i sprawdzić, czy uruchamia się prawidłowo. 5.4 Odpływ skroplin Generalnie w suchych warunkach obrotowe wymienniki ciepła nie wymagają odpływu skroplin. Jeśli jednak w budynku panuje duża wilgotność powietrza, odpływ skroplin może być konieczny. Przyłącze odpływu można zamówić oddzielnie jako wyposażenie dodatkowe. Uwaga! W momencie dostawy odpływ na spodzie urządzenia jest zaślepiony. Aby wykorzystać odpływ, należy unieść urządzenie nad podłogę, usunąć gumową uszczelkę i podłączyć wąż. Drugi koniec węża podłączyć do kanalizacji. Odprowadzenie wody do kanalizacji należy wyposażyć w syfon. 5.5 Przyłącza elektryczne Wewnętrzne okablowanie elektryczne centrali zostało wykonane fabrycznie. Skrzynka automatyki sterującej znajduje się pod górną pokrywą. Płytkę drukowaną można łatwo wyjąć z urządzenia Płytka drukowana Układ płytki drukowanej Centrala jest wewnętrznie okablowana i wyposażona w zintegrowany układ sterowania. Komponenty zostały przedstawione na poniższym rysunku. Rysunek przedstawia płytkę drukowaną. Więcej informacji zawiera schemat połączeń Systemair AB

11 Rys. 3 Płytka drukowana Poz. Opis 1 Płyta główna 2 Płytka drukowana elektrycznej nagrzewnicy dogrzewającej 3 Podłączenie zewnętrznego panelu sterowania (podłączonego do obudowy centrali) 4 Podłączenie zasilania sieciowego między płytą główną i płytką drukowaną elektrycznej nagrzewnicy dogrzewającej 5 Zaciski wejść analogowych (AI 1 5) (czujniki temp.) i sterowania silnika 6 Zaciski podłączeń zewnętrznych 7 Zaciski podłączeń zasilania sieciowego 8 Zaciski wejść cyfrowych (DI 1 7) 9 Zaciski wewnętrznego panelu sterowania. 10 Zaciski regulowanego zasilania sieciowego i elektrycznej nagrzewnicy dogrzewającej Połączenia zewnętrzne na płytce drukowanej Zaciski do podłączenia urządzeń zewnętrznych znajdują się na płycie głównej wewnątrz centrali Systemair AB

12 Rys. 4 Połączenia zewnętrzne na płytce drukowanej Poz. Opis Uwaga 1 Przepustnica powietrza zewnętrznego/wywiewanego 2 Przepustnica powietrza zewnętrznego/wywiewanego 3 Przepustnica powietrza zewnętrznego/wywiewanego Styk bezpotencjałowy zwierny, 230 V 1~, maks. 1 A Oznaczenie Styk bezpotencjałowy rozwierny, 230 V 1~, maks. 1 A 4 Podłączenie zewnętrznego alarmu Styk bezpotencjałowy zwierny, 24 V, maks. 1 A 5 Podłączenie zewnętrznego alarmu Oznaczenie 6 Podłączenie zewnętrznego alarmu Styk bezpotencjałowy rozwierny, 24 V, maks. 1 A 7 Masa Oznaczenie 8 Sygnał sterujący chłodnicą wodną (AO1) 0 10 V DC 9 Masa Oznaczenie 10 Sygnał sterujący nagrzewnicą wodną (AO2) 0 10 V DC 11 Masa Oznaczenie 12 Przepustnica (AO3) Nieużywane 5.6 Połączenia zewnętrzne na centrali Dwa z połączeń na płycie głównej są podłączone do wtyczek na obudowie centrali: podłączenie zewnętrznego panelu sterowania przez wtyczkę modułową. Maksymalna długość kabla: 50 m. Typ kabla: płaski 4-żyłowy kabel telefoniczny CEC. podłączenie do wejścia cyfrowego DI 3 z możliwością indywidualnej konfiguracji obrotów wentylatorów za pomocą dwupozycyjnego przełącznika bezpotencjałowego Podłączenie do wejścia cyfrowego DI 3 przez przełącznik dwupozycyjny 2. Podłączenie panelu sterowania 3. Dławiki kablowe 4. Kabel 230 V Systemair AB

13 6 Przekazanie do eksploatacji 6.1 Panel sterowania Panel sterowania służy do wprowadzania wymaganych ustawień. Do centrali można podłączyć zewnętrzny panel sterowania. Panel sterowania jest dostarczany z kablem o długości 12 m. Kable w innych długościach można otrzymać od dostawcy. Poniższy rysunek przedstawia panel sterowania wraz z krótkim opisem Rys. 5 Panel sterowania Poz. Opis Objaśnienie 1 Wyświetlacz Wyświetla symbole, menu i ustawienia 2 Pokrętło WYBÓR Obroty w lewo lub w prawo pozwalają poruszać się po listach menu lub zmieniać nastawy i wartości 3 Przycisk ZATWIERDŹ Naciśnięcie przycisku zatwierdza wybrane opcje lub nastawy menu 4 Przycisk WSTECZ Naciśnięcie przycisku powoduje powrót do poprzedniego menu oraz anulowanie zapoczątkowanej zmiany parametru i przywrócenie oryginalnej wartości Systemair AB

14 6.1.1 Symbole na wyświetlaczu Symbol Opis Objaśnienie Temp. Pręd. went. Przedstawia aktualnie ustawioną temperaturę. Nastawę temperatury ustawia się w 6-stopniowej skali (od całkowicie pustego symbolu po całkowicie wypełniony). Obrócić pokrętłem WYBÓR, aby wybrać temperaturę. Nacisnąć przycisk ZATWIERDŹ, aby zapisać ustawienie. Przedstawia aktualne obroty wentylatorów. Obroty wentylatorów można ustawiać ręcznie w 4-stopniowej skali: Wył., Nis., Nom. i Wys. Obrócić pokrętłem WYBÓR, aby wybrać obroty wentylatorów. Nacisnąć przycisk ZATWIERDŹ, aby zapisać ustawienie. Serwis A.Wentylacja wył. 1 B.Niskie obroty wentylatora: Stosowane w przypadku opuszczania budynku na dłuższy czas C.Nominalne obroty wentylatora: Wymagana wymiana powietrza w normalnych warunkach D.Maksymalne obroty wentylatora: Możliwość zwiększenia przepływu powietrza, jeśli konieczne Nacisnąć przycisk ZATWIERDŹ, aby przejść do menu serwisowego. Alarm Nacisnąć przycisk ZATWIERDŹ, aby przejść do listy alarmów. 1. Wentylator można wyłączyć, aktywując ręczne zatrzymanie wentylatorów. Patrz opis funkcji w menu serwisowym. Uwaga! W standardowych gospodarstwach domowych nie zaleca się aktywacji ręcznego zatrzymania wentylatorów (wyłączenia wentylatorów). W przypadku ręcznego zatrzymania wentylatorów, centrala powinna zostać wyposażona w przepustnice kanałów wywiewanego i świeżego powietrza, aby uniknąć zimnych przeciągów i ryzyka kondensacji po zatrzymaniu urządzenia Systemair AB

15 6.2 Kreator rozruchu Kreator rozruchu to narzędzie do konfiguracji krok po kroku, które uruchamia się automatycznie przy pierwszym uruchomieniu centrali lub kiedy: zostanie wykonany reset fabryczny zostanie zainstalowana nowa płytka drukowana (część zamienna) W takim przypadku należy wprowadzić typ urządzenia ( ) Procedura 1. Obrócić pokrętłem WYBÓR, aby wybrać język i nacisnąć przycisk ZATWIERDŹ 2. Wybrać typ urządzenia ten wybór jest widoczny tylko, jeśli zainstalowano nową płytkę drukowaną (część zamienna) Języki Język POLSKI Typ 3. Ustawić datę i czas Czas/Data RR/MM/DD Data: 12/09/12 Czas: 10:00 Dzień tyg.: 4. Wybrać nagrzewnicę: Brak/Grz. el./w. wod. Nagrzew. So Nagrzew.: Brak/Grz. el./w. wod Systemair AB

16 5. Ustawić krzywą systemową. Uwaga! Przed ustawieniem krzywej systemowej należy przeczytać informacje w rozdział 6.3. Krzywa systemowa EF: 1 10 SF: 1 20 Zadaniem tej funkcji jest kompensowanie wartości przepływu dla różnych ciśnień w systemie. Went. nawiewny (SF): Całkowity zakres wartości: Dla filtra G3: 11 20, dla filtra F7: Krzywa domyślna VSR300: 3 Krzywa domyślna VSR500: 3 Went. wyciągowy (EF): Zakres wartości: 1 10 Krzywa domyślna VSR300: 3 Krzywa domyślna VSR500: 3 Uwaga! Fabrycznie zastosowano filtr o klasie filtracji F7 na nawiewie oraz filtr o klasie filtracji G3 na wyciągu. Filtry na nawiewie stanowią wyposażenie dodatkowe do nabycia od instalatora lub sprzedawcy. Typ jest umieszczony na wierzchu filtra. 6. Tutaj można zmienić Nominalny/Wysoki/Niski przepływ powietrza wentylatorów wyciągowego i nawiewnego. Po wprowadzeniu ustawień należy nacisnąć przycisk ZATWIERDŹ. VSR300: Przepływ pow. l/s EF SF Nom Maks Min VSR500: Przepływ pow. l/s EF SF Nom Maks Min Systemair AB

17 6.2.2 Wykonać reset fabryczny Oto, jak w razie potrzeby można wykonać reset fabryczny: 1. Wyświetlić menu serwisowe, wybierając symbol serwisu na wyświetlaczu i nacisnąć przycisk ZATWIERDŹ. 2. Przejść do hasła i wpisać hasło, domyślnie 1111 Ustawić poszczególne cyfry za pomocą pokrętła WYBÓR, naciskając po każdej z nich przycisk ZATWIERDŹ oraz wybrać NIE, aby system nie został zablokowany. 3. Przejść do menu Funkcje i wybrać Reset fabr. 4. Obrócić pokrętłem WYBÓR, aby pojawiła się opcja TAK i nacisnąć przycisk ZATWIERDŹ. 5. W oknie wyświetlacza pojawi się komunikat PRZYJĘTO 6. Kreator rozruchu uruchomi się po około 10 sekundach Hasło Hasło XXXX Blokada TAK/NIE Funkcje Reset fabr. Reset fabr. Wyzerować? PRZYJĘTO TAK/NIE Systemair AB

18 6.3 Krzywe systemowe System wymaga różnych ciśnień przy różnych przepływach powietrza, które można przedstawić za pomocą krzywej systemowej. Punkt przecięcia linii systemowej i krzywej wentylatora to punkt roboczy centrali. Pokazuje on przepływ powietrza, jaki będzie występował w systemie. Każda zmiana ciśnienia systemu wentylacji spowoduje wzrost nowej krzywej systemowej. Współczynnik K to stała, która jest taka sama w całej krzywej systemowej. Jeśli współczynnik K i ciśnienie w systemie są znane, można obliczyć przepływ powietrza. Jeśli faktyczny spadek ciśnienia w systemie jest większy lub mniejszy od obliczonego, punkt roboczy i przepływ powietrza będą inne, niż oczekiwane Nawiew VSR300, filtr F V ,9V 7 Pa ,9V ,8V l/ s Rys. 6 Krzywe systemowe nawiewu, filtr F7 Krzywa systemowa 1 17,12 2 9,82 3 6,92 4 5,33 5 4,18 6 3,31 7 2,59 8 2,02 9 1, ,12 Współczynnik K [l/s] Systemair AB

19 6.3.2 Nawiew VSR300, filtr G V ,9V 17 Pa ,9V ,8V l/ s Rys. 7 Krzywe systemowe nawiewu, filtr G3 Krzywa systemowa 11 18, , , , , , , , , ,14 Współczynnik K [l/s] Systemair AB

20 6.3.3 Wyciąg VSR300, filtr G V ,9 V 7 Pa ,9 V ,8 V l/ s Rys. 8 Krzywe systemowe wyciągu, filtr G3 Krzywa systemowa 1 15,73 2 9,56 3 6,94 4 5,32 5 4,23 6 3,40 7 2,71 8 2,10 9 1, ,14 Współczynnik K [l/s] Systemair AB

21 6.3.4 Nawiew VSR500, filtr F V ,9 V Pa 300 5,1 V ,9 V l/ s Rys. 9 Krzywe systemowe nawiewu, filtr F7 Krzywa systemowa 1 22, ,00 3 9,45 4 7,37 5 5,91 6 4,76 7 3,80 8 2,97 9 2, ,63 Współczynnik K [l/s] Systemair AB

22 6.3.5 Nawiew VSR500, filtr G V 600 6,9V Pa 300 5,1V ,9V l/ s Rys. 10 Krzywe systemowe nawiewu, filtr G3 Krzywa systemowa 11 24, , , , , , , , , ,64 Współczynnik K [l/s] Systemair AB

23 6.3.6 Wyciąg VSR500, filtr G V 600 6,9 V Pa ,1 V ,9 V l/ s Rys. 11 Krzywe systemowe wyciągu, filtr G3 Krzywa systemowa 1 25, , ,74 4 8,08 5 6,38 6 5,13 7 4,12 8 3,22 9 2, ,74 Współczynnik K [l/s] Systemair AB

24 6.4 Ustawienia obrotów wentylatorów Obroty wentylatorów można regulować w 4-stopniowej skali: Wył., Nis., Nom. i Wys. Ustawienia te sterują sygnałami wyjściowymi do wentylatorów nawiewnego i wyciągowego. Ustawienia fabryczne dla poszczególnych stopni to: VSR300 WYŁ.: 0 l/s Min.: 42 l/s Nom.: 70 l/s (przy około 90 Pa) Maks.: 88 l/s VSR500 WYŁ.: 0 l/s Min.: 63 l/s Nom.: 105 l/s (przy około 90 Pa) Maks.: 146 l/s Poziomy można zmienić na poziomie serwisowym. Uwaga! Wentylator można wyłączyć, aktywując ręczne zatrzymanie wentylatorów. Patrz opis funkcji w menu serwisowym. Jednak w standardowych gospodarstwach domowych nie zaleca się aktywacji ręcznego zatrzymania wentylatorów (wyłączenia wentylatorów). W przypadku ręcznego zatrzymania wentylatorów, centrala powinna zostać wyposażona w przepustnice kanałów wywiewanego i świeżego powietrza, aby uniknąć zimnych przeciągów i ryzyka kondensacji po zatrzymaniu urządzenia. Poniższy wykres ilustruje zależność przepływu powietrza i napięcia. To wykres wydajności wentylatorów, który przedstawia krzywe dla powietrza nawiewanego i wyciągowego. Rys. 12 Wykres wydajności wentylatorów 1. Krzywa wydajności wentylatora, nawiew 2. Krzywa wydajności wentylatora, wyciąg Systemair AB

25 6.4.1 Ustawianie obrotów wentylatorów 1. Przejść do menu serwisowego, używając pokrętła WYBÓR 2. Wyświetlić poziom serwisowy, wpisując hasło (domyślnie 1111). Ustawić poszczególne cyfry za pomocą pokrętła WYBÓR, naciskając po każdej z nich przycisk ZATWIERDŹ oraz wybrać NIE, aby system nie został zablokowany. 3. Przejść do: Funkcje Wybrać: Przepływ pow. 4. Ustawić obroty wentylatorów. Wszystkie 3 kategorie obrotów można ustawić w zakresie zdefiniowanych wartości systemowych Min. i Maks. Hasło Hasło XXXX Blokada TAK/NIE Funkcje > Przepływ pow. VSR300: Przepływ pow. l/s EF SF Nom Maks Min VSR500: Przepływ pow. l/s EF SF Nom Maks Min Systemair AB

26 6.5 Ustawienia poziomu odszraniania Centrala jest wyposażona w automatyczną dwustopniową funkcję odszraniania, która włącza się, kiedy wystąpi ryzyko oblodzenia w pobliżu wymiennika ciepła. Ustawienie 0-5 (tabela 2) określa, jak intensywne będzie odszranianie. Domyślne ustawienie fabryczne to tryb 0. Uwaga! Wymiennik ciepła powinien wytrzymać niskie temperatury zewnętrzne, choć w przypadkach, gdzie występuje oblodzenie należy pamiętać, że ustawienie dwustopniowego odszraniania wytworzy w budynku podciśnienie. Po włączeniu odszraniania podczas korzystania z kominka należy mieć na uwadze ryzyko wciągania dymu do pomieszczeń mieszkalnych w wyniku podciśnienia. Tabela 1: Poziomy odszraniania Tryb Wilgotność względna w odszraniania pomieszczeniu 1 Opis 0 Odszranianie jest wyłączone 1 Minimum <20% Miejsca suche, takie jak budynki magazynowe, w których przebywa niewiele osób, lub budynki przemysłowe, w których nie stosuje się wody w procesie produkcyjnym. 2 Niska 30-40% Budynki biurowe 3 Średnia 40-60% Mieszkania lub budynki o normalnej wilgotności 2 4 Wysoka 60-80% Mieszkania lub budynki o wysokiej wilgotności 5 Bardzo wysoka >80% Budynki o bardzo wysokim poziomie wilgotności. 1. Wilgotność względna w wyciąganym powietrzu przy niskich temperaturach na zewnątrz. 2. W nowo wybudowanych budynkach w pierwszym okresie zimowym może być konieczny wyższy poziom odszraniania Ustawianie poziomu odszraniania 1. Przejść do menu serwisowego, używając pokrętła WYBÓR. 2. Wyświetlić poziom serwisowy, wpisując hasło (domyślnie 1111). Ustawić poszczególne cyfry za pomocą pokrętła WYBÓR, naciskając po każdej z nich przycisk ZATWIERDŹ oraz wybrać NIE, aby system nie został zablokowany. 3. Przejść do: Funkcje Wybrać: Odszran. Hasło Hasło XXXX Blokada TAK/NIE Funkcje Odszran. 4. Ustawić tryb, 0 5 Odszran. Tryb Systemair AB

27 6.6 Programowanie harmonogramu tygodniowego Ustawić harmonogram tygodniowy zgodnie z poniższą procedurą: 1. Przejść do menu serwisowego, używając pokrętła WYBÓR. 2. Wyświetlić poziom serwisowy, wpisując hasło (domyślnie 1111). Ustawić poszczególne cyfry za pomocą pokrętła WYBÓR, naciskając po każdej z nich przycisk ZATWIERDŹ oraz wybrać NIE, aby system nie został zablokowany. 3. Przejść do: Prog. tyg. Serwis Prog. Hasło Hasło XXXX Blokada TAK/NIE tyg. 4. Ponownie wybrać Prog. tyg. Prog. tyg. 4. Ustawić dzień tygodnia i czas, przez który centrala ma być w trybie Poz. wł. Można zaprogramować dwa okresy dla każdego dnia. Przez pozostały czas centrala będzie w trybie Poz. wył. 5. Powrócić do poprzedniego okna dialogowego, naciskając przycisk WSTECZ, po czym przejść do Pręd. went. 7. Ustawić żądane obroty wentylatorów w trybie Poz. wł., wybierając spośród opcji Nis., Nom. lub Wys. Ustawić żądane obroty wentylatorów w trybie Poz. wył., wybierając spośród opcji WYŁ., Nis., Nom. lub Wys. Pręd. Prog. went. tyg. Dzień: PN Okr1: 07:00 16:00 Okr2: 00:00 00:00 Prog. Pręd. Pręd. tyg. went. went. Poz. wł.: Nis./Nom./Wys. Poz. wył.: Wył./Nis./Nom./Wys. Uwaga! Jeśli zainstalowano i włączono elektryczną nagrzewnicę dogrzewającą, a centrala zostanie wyłączona na przednim panelu, na przykład wybierając WYŁ. Kiedy w centrali ustawiono Poz. wył. w programie tygodniowym, wentylatory będą kontynuować pracę przez 3 minuty, aby zapobiec załączeniu przez nagrzewnicę czujnika termostatu przegrzania, po czym zatrzymają się. 8. Powrócić do okna menu głównego, naciskając przycisk WSTECZ Systemair AB

28 6.7 Praca wydłużona Jeśli centrala ma pracować w innym trybie, niż ustalony harmonogram tygodniowy, można zaprogramować wydłużony czas pracy. 1. Przejść do menu serwisowego, używając pokrętła WYBÓR. 2. Wyświetlić poziom serwisowy, wpisując hasło (domyślnie 1111). Ustawić poszczególne cyfry za pomocą pokrętła WYBÓR, naciskając po każdej z nich przycisk ZATWIERDŹ oraz wybrać NIE, aby system nie został zablokowany. Hasło Hasło XXXX Blokada TAK/NIE 3. Przejść do: Praca wydłużona Serwis Praca wydłużona 4. Ustawić czas w minutach, przez jaki centrala ma działać w trybie pracy wydłużonej. Zakres wartości: minut. Ustawić obroty wentylatorów dla tego trybu. Dostępne opcje to: Nis., Nom. i Wys. Wartość domyślna: Nom. Praca wydłużona Minuty: 0 Pręd. went.: Nom. 6.8 Funkcje dodatkowe Centrala jest wyposażona w szereg dodatkowych funkcji (wł./wył.), które można aktywować za pomocą zewnętrznych przełączników dwupozycyjnych, podłączanych do wejść cyfrowych na płycie głównej (patrz schemat połączeń). Dostępne są następujące opcje: Wejścia cyfrowe 1 3: Podłączając przełączniki dwupozycyjne do tych wejść można wybrać na panelu sterowania 3 indywidualne ustawienia obrotów wentylatorów, w zależności od bieżących potrzeb budynku (na przykład, zmniejszając obroty wentylatora wyciągowego w czasie używania otwartego kominka). Patrz rozdział 8.5. Wejście DI 3 jest przygotowane i już podłączone wewnętrznie w celu ułatwienia dostępu na jednym z boków centrali. Patrz rozdział 5.6. Wejście cyfrowe 4: Umożliwia włączenie lub wyłączenie elektrycznej nagrzewnicy dogrzewającej. Wejście aktywne oznacza, że elektryczna nagrzewnica dogrzewająca jest zablokowana. Wejście cyfrowe 5: Aktywować funkcję pracy wydłużonej za pomocą włącznika astabilnego. Funkcja zastępuje aktualne ustawienia obrotów wentylatorów i działa w trybie wymuszonym odpowiednio do ustawień w Serwis -> Praca wydłużona. Dostępne opcje dla tej funkcji to: Nis., Nom. lub Wys. Wejście jest obliczane na podstawie sygnałów z nadajnika impulsów. W przypadku standardowego nadajnika, odliczanie ustawionego czasu rozpoczyna się z chwilą jego wyłączenia. Wejście cyfrowe 7: Dom/urlop, włączenie tego wejścia zmniejsza nastawę temperatury nawiewu o 10 C. Ta funkcja jest używana, kiedy budynek pozostaje pusty przez dłuższy okres. Jednak funkcja ta nie działa, jeśli centrala została skonfigurowana do pracy z nagrzewnicą wodną. Zaleca się równoległe podłączenie wejść DI1, DI2 lub DI3 z wejściem DI7. Jeśli wejście DI7 będzie aktywne, należy ustawić prędkość obrotów wentylatorów na min. Prędkość wentylatorów ustawia się podczas konfigurowania wejść DI1, DI2 lub DI3. Patrz opcje menu w Przeglądzie menu serwisowego (rozdział 8.5) Systemair AB

29 7 Przed uruchomieniem systemu Po zakończeniu prac instalacyjnych należy sprawdzić: Czy centrala została zainstalowana zgodnie z instrukcją? Czy centrala została poprawnie podłączona do zasilania? Czy zastosowano przepustnice powietrza zewnętrznego i wywiewanego i tłumiki oraz czy poprawnie podłączono kanały prowadzące do centrali? Czy wszystkie kanały zostały odpowiednio zaizolowane i zainstalowane zgodnie z lokalnymi przepisami? Czy umieszczenie czerpni jest prawidłowe z zachowaniem dostatecznej odległości od źródeł zanieczyszczeń (wywiew wentylatora kuchennego, odkurzacza centralnego itp.)? Czy podłączono cały osprzęt zewnętrzny? Czy centrala została poprawnie skonfigurowana i uruchomiona? Czy harmonogram tygodniowy i ustawienia obrotów wentylatorów zostały zaprogramowane prawidłowo? 8 Użytkowanie 8.1 Ustawianie temperatury Temperaturę nawiewu ustawia się ręcznie w 6-stopniowej skali w oknie głównego menu, wybierając symbol temperatury. Jeśli zainstalowano elektryczną lub wodną nagrzewnicę dogrzewającą, dostępne ustawienia temperatury to: 12,0, 14,5, 17,0, 19,5 i 22,0 C. Wartość domyślna: 12,0 C. Jeśli nagrzewnica dogrzewająca jest wyłączona, dostępne ustawienia temperatury to: 15,0, 16,0, 17,0, 18,0 i 19,0 C. Wartość domyślna: 15,0 C. Każdy stopień temperatury jest przedstawiony przez zwiększające się wypełnienie symbolu temperatury. Niepełny symbol temperatury oznacza 6. ustawienie i aktywację manualnego trybu letniego. Patrz rozdział Ręczna regulacja obrotów wentylatorów W każdej chwili można ręcznie ustawić obroty wentylatorów w oknie głównego menu. Wybierając symbol wentylatora i potwierdzając wybór można zwiększać lub zmniejszać obroty wentylatorów w 4-stopniowej skali: Wył., Nis., Nom. i Wys. W ten sposób można zastąpić zaprogramowany harmonogram tygodniowy urządzenia do zakończenia bieżącego okresu w programie tygodniowym (rozdział 6.6) Systemair AB

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące.

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące. SYSTEMY VAV Lista Referencyjna Projektowanie i obszary zastosowania Montaż Uruchamianie Obsługa Elementy sterujące Karty techniczne Projektowanie i obszary zastosowania Projektowanie i obszary zastosowania

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com

Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60 Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL lennoxemeia.com Spis treści 1 Panel DC60 1.1 Wprowadzenie... 2 1.2 Pomiar temperatury... 2 1.3 Szybka obsługa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Cino XS grande. Typ:xs grande. PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna. rheavendors group. www.rheavendors.com

Cino XS grande. Typ:xs grande. PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna. rheavendors group. www.rheavendors.com Cino XS grande Typ:xs grande PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna rheavendors group www.rheavendors.com 01 12.04.2010 Adaptacja graficzna, zgodność ze standardami UE, schematy instalacji

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA NOTOS xxxx-2 z podwójnym wymiennikiem krzyżowym Dokumentacja Techniczno - Ruchowa DTR Basenowa centrala klimatyzacyjna Notos xxxx-2 str. 1 Zawartość 1. WSTĘP... 3 2. PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca

Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca Zestaw solarny do wspomagania ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca Solarset TOP DANE TECHNICZNE ver. 02.2013 Ulrich Podziękowania Dziękujemy i gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo