Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR"

Transkrypt

1 Topvex FR, SR, TR PL PL V.A004 (C )

2 Spis treści 1 Protokół z przekazania do eksploatacji Nastawy funkcji Ustawianie programu tygodniowego Konfiguracja alarmu Uwagi i podpis... 8

3 1 Protokół z przekazania do eksploatacji Firma: Osoba odpowiedzialna: Klient Data Montaż Obiekt/Centrala Nr pozycji Adres miejsca montażu Model/wielkość Numer seryjny Ustawienie czasu i daty: Ustawienie programu tygodniowego: Wykonane połączenia zewnętrzne (czujniki, przepustnice, alarm zewnętrzny itp.): 1.1 Nastawy funkcji Funkcja Ustawienie domyślne Wartość zadana Temp. ( C) Nastawy regulacji temperatury: Nawiew Wywiew Pomieszczenie Nawiew Wywiew Nastawa 18 C C Pomieszczenie Nastawa temperatury nawiewu jako funkcja temperatury zewnętrznej. Punkty krzywej temperaturowej Punkt 1, 2 i 3-30 / / / 20 / / / Punkt 4, 5 i 6-4 / 20 5 / / 18 / / / Punkt 7 i 8 12 / / 18 / / Przy reg. kaskadowej: Limi minimalny temp. nawiewu 14 C C Limit maksymalny tmep. nawiewu 30 C C Uzależnione od temperatury zewnętrznej przełączanie między kontrolą pomieszczenia/powietrza wywiewanego i kontrolą powietrza nawiewanego. 13 C C Systemair AB

4 Funkcja Ustawienie domyślne Wartość zadana Przepływ powietrza Kontrola wentylatora Przepływ powietrza (m 3 /h) 1 (CAV) Przepływ powietrza (m 3 /h) Ciśnienie (Pa) 1 (VAV) Ciśnienie (Pa) Nastawa bieg wysoki nawiewny/kanał: 1 nawiewny/kanał: 1 wyciągowy/kanał 1 wyciągowy/kanał 1 nawiewny/kanał nawiewny/kanał Nastawa bieg niski Kompensacja wydatku od temperatury zewnętrznej: Niższa temp. -20 C 0 m 3 /h Niższa temp. C m 3 /h Wyższa temp. 10 C 0 m 3 /h Wyższa temp. C m 3 /h Blokada załączenia biegu wysokiego przy temperaturze zewnętrznej poniżej: -20 C C Kontrola CO 2 Wył. Wył. Aktywne, gdy centrala jest załączona w trybie zegarowym Aktywne, gdy centrala jest załączona w trybie zegarowym Aktywne, gdy centrala jest wyłączona w trybie zegarowym Aktywne, gdy centrala jest wyłączona w trybie zegarowym Wł. Wł. Włącz niski bieg przy poziomie CO 2: 800 ppm Włącz wysoki bieg przy poziomie CO 2: 1000 ppm Wyłącz przy różnicy poziomów CO 2: 160 ppm Włącz niski bieg przy poziomie CO 2: Włącz wysoki bieg przy poziomie CO 2: Wyłącz przy różnicy poziomów CO 2: ppm ppm ppm Typ kontroli CO 2: wyciągowy/kanał wyciągowy/kanał Typ kontroli CO 2: 1. Ustawienia indywidualne dla poszczególnych central Systemair AB

5 Funkcja Ustawienie domyślne Wartość zadana Chłodzenie (wymaga loginu na poziom System ) Kontrola funkcji chłodzenia Nieaktywna 0 10 V Wł./Wył. Nieaktywna 0 10 V Wł./Wył. Krok binarny Krok binarny 1 krok 2 krok Funkcja wł./wył. 1 krok 2 krok Liczba kroków binarnych Obniżanie min. temp. nawiewu, chłodzenie DX 5 C Rozszerzone działanie 60 min min Funkcja Ustawienie domyślne Wartość zadana Ochrona przeciwzamrożeniowa (Widoczne tylko dla urządzeń bez nagrzewnicy EL) Tryb (jednostka EL wył.): WŁ. WŁ. WYŁ. Temp. graniczna zamarzania: Patrz Nastawy alarmu/niska temp. czujnika przeciwzamrożeniowego Patrz Nastawy alarmu/niska temp. czujnika przeciwzamrożeniowego Nastawa w trybie zatrzymania: (woda powrotna) 7 C C Pasmo-P w trybie pracy: 5 Ciśnienie w kanale VAV Czujniki ciśnienia w kanale, tylko centrale VAV. nawiewny/wyciągowy Ciśnienie w kanale nawiewnym przy niskim biegu: 1 Pa Ciśnienie w kanale wyciągowym przy niskim biegu: 1 Pa Ciśnienie w kanale nawiewnym przy wysokim biegu: 1 Pa Ciśnienie w kanale wyciągowym przy wysokim biegu: 1 Pa Ciśnienie w kanale nawiewnym przy niskim biegu: Ciśnienie w kanale wyciągowym przy niskim biegu: Ciśnienie w kanale nawiewnym przy wysokim biegu: Ciśnienie w kanale wyciągowym przy wysokim biegu: Pa Pa Pa Pa Swobodne chłodzenie (Free cooling) Tryb: Wył. Wł. Wył. Aktywacja przy temp. zewnętrznych powyżej: 22 C C Zatrzymanie przy temp. zewnętrznych nocą powyżej: 15 C C Zatrzymanie przy temp. zewnętrznych nocą poniżej: 5 C C Zatrzymanie przy temp. pomieszczenia poniżej: 18 C C Godzina włączenia/wyłączenia: Start: 00:00 Stop: 07:00 Start: Stop: Systemair AB

6 Funkcja Ustawienie domyślne Wartość zadana Czas do zablokowania grzania po swobodnym chłodzeniu: 60 min. min. Wydajność wentylatora przy swobodnym chłodzeniu: WN: 0% WW: 0% WN: WW: Odzysk chłodu Tryb: Wył. Wł. Wył. Uruchomienie przy różnicy temperatur: 2 C C Funkcja ppoż Praca w razie alarmu pożarowego Zatrzymana Zatrzymana Tylko WW Tylko WN Normalna praca Praca ciągła Tylko WW Tylko WN Normalna praca Praca ciągła Wejście pożarowe Zazwyczaj otwarte Zazwyczaj otwarte Zazwyczaj zamknięte Zazwyczaj zamknięte Zewnętrzny nastawnik potencjometryczny temperatury Zewnętrzny nastawnik zadanej potencjometryczny temperatury zadanej: Wył. Wł. Wył. Min. temp. zadana nastawnika potencjom.: 12 C C Maks. temp. zadana nastawnika potencjom.: 30 C C Sterowanie pracą pompy nagrzewnicy Tryb zatrzymania pompy (jednostka EL wył.): Wył. Wł. Wył. Opóźnienie wyłączenia: 5 min. min. Wyłączenie pompy przy temp. zewnętrznej: 10 C C Histereza: 1 C C Godziny pracy pompy: 15 h h Sterowanie pompą chłodnicy wodnej Opóźnienie wyłączenia 5 min. min. Kontrola poprawności pracy pomp Pompa nagrzewnicy Termik silnka Termik silnka Potwierdzenie pracy Potwierdzenie pracy Systemair AB

7 Funkcja Ustawienie domyślne Wartość zadana Pompa chłodnicy Termik silnka Termik silnka Potwierdzenie pracy Potwierdzenie pracy Ustawienia pokrewne temperatur zewnętrznych Maks. grzanie, kiedy temp. zewnętrzna jest niższa od 3 C C 1.2 Ustawianie programu tygodniowego Nastawy fabryczne wysokiej i niskiej prędkości wentylatora: Wysoka prędkość wentylatora 07:00-16:00 poniedziałek-piątek i niska prędkość wentylatora przez pozostały czas poniedziałek-niedziela. Nastawy 00:00-00:00 wyłączają centralę. Na przykład, zmiana nastawy niskiej prędkości wentylatora z 00:00-24:00 na 00:00-00:00 wyłączy centralę poza czasem wysokiej prędkości wentylatora. Uwaga! Wysoka prędkość wentylatora ma priorytet nad niską prędkością wentylatora. Dzień tygodnia Okres Wysokie obroty wentylatora Niskie obroty wentylatora Poniedziałek 1 : : : : Wtorek 1 : : : : Środa 1 : : : : Czwartek 1 : : : : Piątek 1 : : : : Sobota 1 : : : : Niedziela 1 : : : : Święto (miesiąc.dzień) Święto (miesiąc.dzień) Święto (miesiąc.dzień) Święto (miesiąc.dzień) Systemair AB

8 1.3 Konfiguracja alarmu Ustawienia alarmu Nastawa Wartość Ustawienia alarmu domyślna zadana 1. Blad dzialania WPN 35. Wentylacja w trybie recznym Nastawa domyślna Wartość zadana Klasa A Klasa C Opóźnienie 300 s Opóźnienie 0 s 2. Blad dzialania WPW 36. Reczna regulacja PN Klasa A Klasa C Opóźnienie 300 s Opóźnienie 0 s 3. Blad dzialania P1-Grzejnik 37. Tryb reczny WPN (centrale HW) Opóźnienie 5 s Opóźnienie 0 s 4. Blad dzialania P1-Chlodnica 38. Reczna regulacja czestotliwosci (pompa zimnej wody) WPN Opóźnienie 5 s Opóźnienie 0 s 6. Czujnik filtra 39. Tryb reczny WPW Opóźnienie 300 s Opóźnienie 0 s 7. Ochrona przeplywu 40. Reczna regulacja czestotliwosci WPW Opóźnienie 5 s Opóźnienie 0 s 8. Zewnętrzny czujnik 41. Manualne sterowanie przeciwzamrożeniowy nagrzewnicą Klasa A Klasa C Opóźnienie 0 s Opóźnienie 0 s 10. Alarm pożarowy 42. Reczna regulacja wymiennika Klasa A Klasa C Opóźnienie 0 s Opóźnienie 0 s 11. Wyłącznik zewnętrzny 43. Manualne sterowanie chłodnicą Klasa C Klasa C Opóźnienie 0 s Opóźnienie 0 s 12. Alarm zewnętrzny 44. Reczne P1-Grzejnik (centrale HW) Opóźnienie 0 s Opóźnienie 0 s 13. Blad regulacji PN 46. Reczne P1-Chlodnica Systemair AB

9 Ustawienia alarmu Nastawa domyślna Wartość zadana Ustawienia alarmu Nastawa domyślna Opóźnienie 30 min Opóźnienie 0 s Maks. różnica między wartością zadaną i nawiewem 10 C 16. Niska temperatura PN 48. Błąd baterii wewnętrznej Wartość zadana Klasa A Klasa A Opóźnienie 300 s Opóźnienie 0 s Niska temperatura wlotu powietrza 10 C 23. Przegrzanie ogrzewania elektrycznego (centrale El) 49. Blad czujnika Temperatura nawiewu Klasa A Klasa B Opóźnienie 0 s Opóźnienie 5 s Wyłączenie centrali w razie alarmu Tak Wyłączenie centrali w razie alarmu Nie 24. Ryzyko zamarz. 50. Blad czujnika Temperatura (centrale HW) wywiewu Klasa B Klasa B Opóźnienie 2 s Opóźnienie 5 s 25. Niska temp. ochr. pzamarz. 53. Blad czujnika Temperatura (centrale HW) wyciagu Klasa A Klasa B Opóźnienie 2 s Opóźnienie 5 s Wyłączenie centrali w razie alarmu Tak Wyłączenie centrali w razie alarmu Nie Limit zamarzania 2 C 27. Blad czujnika Temp zewnetrzna 55. Błąd czujnika ciśnienia SAF (centrale z wentylatorami EC) Klasa B Klasa B Opóźnienie 5 s Opóźnienie 5 s 29. Ochrona obrotów wymiennika (obrotowy wymiennik ciepła) 56. Błąd czujnika ciśnienia EAF (centrale z wentylatorami EC) Klasa A Klasa B Opóźnienie 120 s Opóźnienie 5 s Wyłączenie centrali w razie alarmu Tak Wyłączenie centrali w razie alarmu Nie 31. Blad regulacji WPN 58. Blad czujnika Temp ochrony (centrale z wentylatorami EC) pzamarz Klasa B Klasa B Opóźnienie 10 min Opóźnienie 5 s Wyłączenie centrali w razie alarmu Tak Wyłączenie centrali w razie alarmu Nie Maks. różnica między wartością zadaną/rzeczywistą 200 Pa 32. Blad regulacji WPW (centrale z wentylatorami EC) 85. Wentylacja w trybie manualnym Opóźnienie 10 min Opóźnienie 0 s Wyłączenie centrali w razie alarmu Tak Wyłączenie centrali w razie alarmu Nie Maks. różnica między wartością zadaną / rzeczywistą 200 Pa Systemair AB

10 1.4 Uwagi i podpis Uwagi Podpis Miejscowość, data: Podpis: Numer tel.: Systemair AB

11 Systemair AB

12 lastpage Systemair s.a Łazy, Al. Krakowska Wólka Kosowska Tel: Fax : E mail: Firma Systemair AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji treści niniejszej instrukcji bez uprzedzenia. Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg, Sweden Phone Fax

Topvex SX03, SX04, SX06

Topvex SX03, SX04, SX06 Kompaktowe centrale wentylacyjne Nawiewno-wyciągowe z płytowym (krzyżowym) wymiennikiem odzysku ciepła PL Instrukcja Eksploatacji i Obsługi Wersja programu sterownika: 1.2.1-00 Zawiera Protokół uruchomienia

Bardziej szczegółowo

TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 1 z 16

TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 1 z 16 TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 1 z 16 SPIS TREŚCI Deklaracja Zgodności str 3 1. Instalacja str 4 1.1 Podłączenie zasilania str 4 1.2 Szybka instalacja str 4 1.3 Układ technologiczny

Bardziej szczegółowo

SAVE VTR 300/B. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 20834912-PL 25-07-2013 A001

SAVE VTR 300/B. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 20834912-PL 25-07-2013 A001 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 20834912-PL 25-07-2013 A001 2013 Copyright Systemair AB Firma Systemair AB nie odpowiada za ewentualne błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych. Dokumentacja techniczno-ruchowa. DTR - CG UPC - ver.2.2 (08.

Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych. Dokumentacja techniczno-ruchowa. DTR - CG UPC - ver.2.2 (08. Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR - CG UPC - ver.2.2 (08.2015) APP_UPC_v100 Sterownicę wykonano zgodnie z Normą Europejską IEC/EN 60439-1 + AC Rozdzielnice

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL. lennoxemeia.com

Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL. lennoxemeia.com Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL lennoxemeia.com SPIS TREŚCI CLIMATIC 60 ROOFTOP INSTRUKCJA STEROWNIKA Ref : CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL

Bardziej szczegółowo

Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych VS 10-15 CG ACX36-1; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP-EXH

Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych VS 10-15 CG ACX36-1; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP-EXH Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych VS 10-15 CG ACX36-1; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP-EXH Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR-CG ACX36-ver.3.0 (06.2007) Sterownicę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com

Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60 Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL lennoxemeia.com Spis treści 1 Panel DC60 1.1 Wprowadzenie... 2 1.2 Pomiar temperatury... 2 1.3 Szybka obsługa...

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Topvex Centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła z wymiennikiem krzyżowym lub obrotowym. www.systemair.pl

Dane techniczne. Topvex Centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła z wymiennikiem krzyżowym lub obrotowym. www.systemair.pl ane techniczne Topvex entrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła z wymiennikiem krzyżowym lub obrotowym www.systemair.pl Topvex Topvex SR, TR, SX i TX to seria energooszczędnych central wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nr uprawnień budowlanych PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Artur Guz 20.09.2012

Nr uprawnień budowlanych PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Artur Guz 20.09.2012 A-TL1 Numer umowy : PSSE/2678 TEMAT / OBIEKT / : Gdański Park Naukowo Technologiczny Etap III, Budynek A dz. Nr 684/2, 685/2, 686, 687/2, 687/3, OPRACOWANIE : NAZWA I KOD GRUP ROBÓT : dz. Nr 693, 692 i

Bardziej szczegółowo

OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU

OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU Spis treści 1. INFORMACJE TECHNICZNE... 4 1.1. Rysunki urządzenia... 4 1.2. Tabele i wykresy... 5 1.3. Pobór energii elektrycznej...

Bardziej szczegółowo

Złącze BACnet modelu WRS-K

Złącze BACnet modelu WRS-K Instrukcja montażu i eksploatacji Złącze BACnet modelu WRS-K Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 Fax +49-8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3064403_201505 Zmiany

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE CNTRAL NTYLACYJN www.salda.centrumklima.pl 2014 ver A 150 200 260 400 DAN TCHNICZN central 150 P KO 200 V 200 V 260 V 260 V 400V 400 V 400 V 400 V 400 H 400 H 400 P 400 P 400 P 400 P Typ obudowy Podwieszana

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza i system wentylacji mieszkań z regulatorem pompy ciepła Vitotronic 200, typ WO1C VITOTRONIC 200 6/2012 Proszę zachować! Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Regulatory uniwersalne

Regulatory uniwersalne 3 0 30P03 Synco 200 Regulatory uniwersalne RLU2... Zawierają zaprogramowane aplikacje standardowe Swobodnie programowalne z możliwością optymalnego adaptowania do danego typu instalacji Realizują algorytmy

Bardziej szczegółowo

Katalog Techniczny Centrale typu HCV i HCH Energooszczędna wentylacja domów i mieszkań

Katalog Techniczny Centrale typu HCV i HCH Energooszczędna wentylacja domów i mieszkań Katalog Techniczny Centrale typu HCV i HCH Energooszczędna wentylacja domów i mieszkań Opis urządzeń HCV i HCH Dane techniczne Akcesoria Centrale wentylacyjne domowe typu HC 1 Opis urządzeń HCV i HCH 3

Bardziej szczegółowo

EH-203. Instrukcja obsługi. Regulator pogodowy. www.ouman.fi. Rodzaje systemów grzewczych: Rodzaje źródeł ciepła: Rodzaje zdalnego sterowania:

EH-203. Instrukcja obsługi. Regulator pogodowy. www.ouman.fi. Rodzaje systemów grzewczych: Rodzaje źródeł ciepła: Rodzaje zdalnego sterowania: EH-3 Regulator pogodowy Instrukcja obsługi OUMAN EH-3 jest regulatorem pogodowym nowej generacji. Jego wszechstronność, inteligencja i przejrzystość obsługi uczyniły go idealnym regulatorem dla ogrzewnictwa

Bardziej szczegółowo

Sterownik MR210-KLIMAX jest urządzeniem przeznaczonym do sterowania centralami klimatyzacyjnymi pracującymi w układach jak na poniższych rysunkach:

Sterownik MR210-KLIMAX jest urządzeniem przeznaczonym do sterowania centralami klimatyzacyjnymi pracującymi w układach jak na poniższych rysunkach: Sterownik R210-KLIAX jest urządzeniem przeznaczonym do sterowania centralami klimatyzacyjnymi pracującymi w układach jak na poniższych rysunkach: Tzew Fcz p Z1 Fcz Fw p Fw Z3 Twe1 Z4 CO2 Twe2 Z2 Ww p Ww

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Sterownik RX910-KLIMAX jest urządzeniem przeznaczonym do sterowania centralą klimatyzacyjną w układzie jak na rysunku: Tzew M Z1 F1 W2 F2 Twe1 Twe2 Z2 M N TAZ C W1 Oznaczenia:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY. 2. ZŁĄCZNIKI: NR1 Zespół centrali wentylacyjnej. 3. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ. 4. RYSUNKI: VAC-C-1 VAC-C-2 VAC-C-3 VAC-C-4 VAC-C-5 VAC-C-6 Rzut

Bardziej szczegółowo

RT16 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z PELETOWYM PALNIKIEM KOTŁA. INSTRUKCJA OBSŁUGI V0.11 (07.11.2014 od programu v0.10)

RT16 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z PELETOWYM PALNIKIEM KOTŁA. INSTRUKCJA OBSŁUGI V0.11 (07.11.2014 od programu v0.10) RT16 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z PELETOWYM PALNIKIEM KOTŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI V0.11 (07.11.2014 od programu v0.10) Regulator steruje instalacją CO z kotłem wyposażonym w automatyczny dozownik paliwa.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE DO PROJEKTU GDYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załącznik nr 2. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE DO PROJEKTU GDYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE DO PROJEKTU GDYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI A. INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE wykonać ogrzewanie kablami grzejnymi instalację wody zimnej, instalację p.poŝ oraz

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca

Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca Zestaw solarny do wspomagania ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca Solarset TOP DANE TECHNICZNE ver. 02.2013 Ulrich Podziękowania Dziękujemy i gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo

A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr

A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr 6.6.05 aktualizacja z aplikacjami Jednostki dwukanałowe, elektryczna nagrzewnica wtórna oraz nagrzewnica wodna A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr Klucz do numeracji

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor 2010 Szwedzki koncern Swegon to obecnie największy producent urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Skandynawii i jeden z największych w Europie. W skład koncernu

Bardziej szczegółowo

Sterownik pogodowy z programowaniem tygodniowym. Instrukcja obsługi

Sterownik pogodowy z programowaniem tygodniowym. Instrukcja obsługi Sterownik pogodowy z programowaniem tygodniowym Instrukcja obsługi Szanowni Państwo, Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS, który na długo zapewni Państwu komfort użytkowania

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZĄCE CENTRALI BASENOWEJ NW 18

PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZĄCE CENTRALI BASENOWEJ NW 18 MOSiR MIELEC PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZĄCE CENTRALI BASENOWEJ NW 18 Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła z wbudowanym układem sterowania, okablowane. Układ sterowania montowany fabrycznie. Okablowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Sterownik MR65-KLIM3 jest urządzeniem przeznaczonym do sterowania centralą wentylacyjną z nagrzewnicą wodną w układzie jak na rysunku: Tzew W2 Twew Z M F ZR M TAZ W1 P

Bardziej szczegółowo

DWT Pogodowy regulator temperatury do kotłów wiszących

DWT Pogodowy regulator temperatury do kotłów wiszących nstrukcja montażu i obsługi Pogodowy regulator temperatury do kotłów wiszących Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo