Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR"

Transkrypt

1 Topvex FR, SR, TR PL PL V.A004 (C )

2 Spis treści 1 Protokół z przekazania do eksploatacji Nastawy funkcji Ustawianie programu tygodniowego Konfiguracja alarmu Uwagi i podpis... 8

3 1 Protokół z przekazania do eksploatacji Firma: Osoba odpowiedzialna: Klient Data Montaż Obiekt/Centrala Nr pozycji Adres miejsca montażu Model/wielkość Numer seryjny Ustawienie czasu i daty: Ustawienie programu tygodniowego: Wykonane połączenia zewnętrzne (czujniki, przepustnice, alarm zewnętrzny itp.): 1.1 Nastawy funkcji Funkcja Ustawienie domyślne Wartość zadana Temp. ( C) Nastawy regulacji temperatury: Nawiew Wywiew Pomieszczenie Nawiew Wywiew Nastawa 18 C C Pomieszczenie Nastawa temperatury nawiewu jako funkcja temperatury zewnętrznej. Punkty krzywej temperaturowej Punkt 1, 2 i 3-30 / / / 20 / / / Punkt 4, 5 i 6-4 / 20 5 / / 18 / / / Punkt 7 i 8 12 / / 18 / / Przy reg. kaskadowej: Limi minimalny temp. nawiewu 14 C C Limit maksymalny tmep. nawiewu 30 C C Uzależnione od temperatury zewnętrznej przełączanie między kontrolą pomieszczenia/powietrza wywiewanego i kontrolą powietrza nawiewanego. 13 C C Systemair AB

4 Funkcja Ustawienie domyślne Wartość zadana Przepływ powietrza Kontrola wentylatora Przepływ powietrza (m 3 /h) 1 (CAV) Przepływ powietrza (m 3 /h) Ciśnienie (Pa) 1 (VAV) Ciśnienie (Pa) Nastawa bieg wysoki nawiewny/kanał: 1 nawiewny/kanał: 1 wyciągowy/kanał 1 wyciągowy/kanał 1 nawiewny/kanał nawiewny/kanał Nastawa bieg niski Kompensacja wydatku od temperatury zewnętrznej: Niższa temp. -20 C 0 m 3 /h Niższa temp. C m 3 /h Wyższa temp. 10 C 0 m 3 /h Wyższa temp. C m 3 /h Blokada załączenia biegu wysokiego przy temperaturze zewnętrznej poniżej: -20 C C Kontrola CO 2 Wył. Wył. Aktywne, gdy centrala jest załączona w trybie zegarowym Aktywne, gdy centrala jest załączona w trybie zegarowym Aktywne, gdy centrala jest wyłączona w trybie zegarowym Aktywne, gdy centrala jest wyłączona w trybie zegarowym Wł. Wł. Włącz niski bieg przy poziomie CO 2: 800 ppm Włącz wysoki bieg przy poziomie CO 2: 1000 ppm Wyłącz przy różnicy poziomów CO 2: 160 ppm Włącz niski bieg przy poziomie CO 2: Włącz wysoki bieg przy poziomie CO 2: Wyłącz przy różnicy poziomów CO 2: ppm ppm ppm Typ kontroli CO 2: wyciągowy/kanał wyciągowy/kanał Typ kontroli CO 2: 1. Ustawienia indywidualne dla poszczególnych central Systemair AB

5 Funkcja Ustawienie domyślne Wartość zadana Chłodzenie (wymaga loginu na poziom System ) Kontrola funkcji chłodzenia Nieaktywna 0 10 V Wł./Wył. Nieaktywna 0 10 V Wł./Wył. Krok binarny Krok binarny 1 krok 2 krok Funkcja wł./wył. 1 krok 2 krok Liczba kroków binarnych Obniżanie min. temp. nawiewu, chłodzenie DX 5 C Rozszerzone działanie 60 min min Funkcja Ustawienie domyślne Wartość zadana Ochrona przeciwzamrożeniowa (Widoczne tylko dla urządzeń bez nagrzewnicy EL) Tryb (jednostka EL wył.): WŁ. WŁ. WYŁ. Temp. graniczna zamarzania: Patrz Nastawy alarmu/niska temp. czujnika przeciwzamrożeniowego Patrz Nastawy alarmu/niska temp. czujnika przeciwzamrożeniowego Nastawa w trybie zatrzymania: (woda powrotna) 7 C C Pasmo-P w trybie pracy: 5 Ciśnienie w kanale VAV Czujniki ciśnienia w kanale, tylko centrale VAV. nawiewny/wyciągowy Ciśnienie w kanale nawiewnym przy niskim biegu: 1 Pa Ciśnienie w kanale wyciągowym przy niskim biegu: 1 Pa Ciśnienie w kanale nawiewnym przy wysokim biegu: 1 Pa Ciśnienie w kanale wyciągowym przy wysokim biegu: 1 Pa Ciśnienie w kanale nawiewnym przy niskim biegu: Ciśnienie w kanale wyciągowym przy niskim biegu: Ciśnienie w kanale nawiewnym przy wysokim biegu: Ciśnienie w kanale wyciągowym przy wysokim biegu: Pa Pa Pa Pa Swobodne chłodzenie (Free cooling) Tryb: Wył. Wł. Wył. Aktywacja przy temp. zewnętrznych powyżej: 22 C C Zatrzymanie przy temp. zewnętrznych nocą powyżej: 15 C C Zatrzymanie przy temp. zewnętrznych nocą poniżej: 5 C C Zatrzymanie przy temp. pomieszczenia poniżej: 18 C C Godzina włączenia/wyłączenia: Start: 00:00 Stop: 07:00 Start: Stop: Systemair AB

6 Funkcja Ustawienie domyślne Wartość zadana Czas do zablokowania grzania po swobodnym chłodzeniu: 60 min. min. Wydajność wentylatora przy swobodnym chłodzeniu: WN: 0% WW: 0% WN: WW: Odzysk chłodu Tryb: Wył. Wł. Wył. Uruchomienie przy różnicy temperatur: 2 C C Funkcja ppoż Praca w razie alarmu pożarowego Zatrzymana Zatrzymana Tylko WW Tylko WN Normalna praca Praca ciągła Tylko WW Tylko WN Normalna praca Praca ciągła Wejście pożarowe Zazwyczaj otwarte Zazwyczaj otwarte Zazwyczaj zamknięte Zazwyczaj zamknięte Zewnętrzny nastawnik potencjometryczny temperatury Zewnętrzny nastawnik zadanej potencjometryczny temperatury zadanej: Wył. Wł. Wył. Min. temp. zadana nastawnika potencjom.: 12 C C Maks. temp. zadana nastawnika potencjom.: 30 C C Sterowanie pracą pompy nagrzewnicy Tryb zatrzymania pompy (jednostka EL wył.): Wył. Wł. Wył. Opóźnienie wyłączenia: 5 min. min. Wyłączenie pompy przy temp. zewnętrznej: 10 C C Histereza: 1 C C Godziny pracy pompy: 15 h h Sterowanie pompą chłodnicy wodnej Opóźnienie wyłączenia 5 min. min. Kontrola poprawności pracy pomp Pompa nagrzewnicy Termik silnka Termik silnka Potwierdzenie pracy Potwierdzenie pracy Systemair AB

7 Funkcja Ustawienie domyślne Wartość zadana Pompa chłodnicy Termik silnka Termik silnka Potwierdzenie pracy Potwierdzenie pracy Ustawienia pokrewne temperatur zewnętrznych Maks. grzanie, kiedy temp. zewnętrzna jest niższa od 3 C C 1.2 Ustawianie programu tygodniowego Nastawy fabryczne wysokiej i niskiej prędkości wentylatora: Wysoka prędkość wentylatora 07:00-16:00 poniedziałek-piątek i niska prędkość wentylatora przez pozostały czas poniedziałek-niedziela. Nastawy 00:00-00:00 wyłączają centralę. Na przykład, zmiana nastawy niskiej prędkości wentylatora z 00:00-24:00 na 00:00-00:00 wyłączy centralę poza czasem wysokiej prędkości wentylatora. Uwaga! Wysoka prędkość wentylatora ma priorytet nad niską prędkością wentylatora. Dzień tygodnia Okres Wysokie obroty wentylatora Niskie obroty wentylatora Poniedziałek 1 : : : : Wtorek 1 : : : : Środa 1 : : : : Czwartek 1 : : : : Piątek 1 : : : : Sobota 1 : : : : Niedziela 1 : : : : Święto (miesiąc.dzień) Święto (miesiąc.dzień) Święto (miesiąc.dzień) Święto (miesiąc.dzień) Systemair AB

8 1.3 Konfiguracja alarmu Ustawienia alarmu Nastawa Wartość Ustawienia alarmu domyślna zadana 1. Blad dzialania WPN 35. Wentylacja w trybie recznym Nastawa domyślna Wartość zadana Klasa A Klasa C Opóźnienie 300 s Opóźnienie 0 s 2. Blad dzialania WPW 36. Reczna regulacja PN Klasa A Klasa C Opóźnienie 300 s Opóźnienie 0 s 3. Blad dzialania P1-Grzejnik 37. Tryb reczny WPN (centrale HW) Opóźnienie 5 s Opóźnienie 0 s 4. Blad dzialania P1-Chlodnica 38. Reczna regulacja czestotliwosci (pompa zimnej wody) WPN Opóźnienie 5 s Opóźnienie 0 s 6. Czujnik filtra 39. Tryb reczny WPW Opóźnienie 300 s Opóźnienie 0 s 7. Ochrona przeplywu 40. Reczna regulacja czestotliwosci WPW Opóźnienie 5 s Opóźnienie 0 s 8. Zewnętrzny czujnik 41. Manualne sterowanie przeciwzamrożeniowy nagrzewnicą Klasa A Klasa C Opóźnienie 0 s Opóźnienie 0 s 10. Alarm pożarowy 42. Reczna regulacja wymiennika Klasa A Klasa C Opóźnienie 0 s Opóźnienie 0 s 11. Wyłącznik zewnętrzny 43. Manualne sterowanie chłodnicą Klasa C Klasa C Opóźnienie 0 s Opóźnienie 0 s 12. Alarm zewnętrzny 44. Reczne P1-Grzejnik (centrale HW) Opóźnienie 0 s Opóźnienie 0 s 13. Blad regulacji PN 46. Reczne P1-Chlodnica Systemair AB

9 Ustawienia alarmu Nastawa domyślna Wartość zadana Ustawienia alarmu Nastawa domyślna Opóźnienie 30 min Opóźnienie 0 s Maks. różnica między wartością zadaną i nawiewem 10 C 16. Niska temperatura PN 48. Błąd baterii wewnętrznej Wartość zadana Klasa A Klasa A Opóźnienie 300 s Opóźnienie 0 s Niska temperatura wlotu powietrza 10 C 23. Przegrzanie ogrzewania elektrycznego (centrale El) 49. Blad czujnika Temperatura nawiewu Klasa A Klasa B Opóźnienie 0 s Opóźnienie 5 s Wyłączenie centrali w razie alarmu Tak Wyłączenie centrali w razie alarmu Nie 24. Ryzyko zamarz. 50. Blad czujnika Temperatura (centrale HW) wywiewu Klasa B Klasa B Opóźnienie 2 s Opóźnienie 5 s 25. Niska temp. ochr. pzamarz. 53. Blad czujnika Temperatura (centrale HW) wyciagu Klasa A Klasa B Opóźnienie 2 s Opóźnienie 5 s Wyłączenie centrali w razie alarmu Tak Wyłączenie centrali w razie alarmu Nie Limit zamarzania 2 C 27. Blad czujnika Temp zewnetrzna 55. Błąd czujnika ciśnienia SAF (centrale z wentylatorami EC) Klasa B Klasa B Opóźnienie 5 s Opóźnienie 5 s 29. Ochrona obrotów wymiennika (obrotowy wymiennik ciepła) 56. Błąd czujnika ciśnienia EAF (centrale z wentylatorami EC) Klasa A Klasa B Opóźnienie 120 s Opóźnienie 5 s Wyłączenie centrali w razie alarmu Tak Wyłączenie centrali w razie alarmu Nie 31. Blad regulacji WPN 58. Blad czujnika Temp ochrony (centrale z wentylatorami EC) pzamarz Klasa B Klasa B Opóźnienie 10 min Opóźnienie 5 s Wyłączenie centrali w razie alarmu Tak Wyłączenie centrali w razie alarmu Nie Maks. różnica między wartością zadaną/rzeczywistą 200 Pa 32. Blad regulacji WPW (centrale z wentylatorami EC) 85. Wentylacja w trybie manualnym Opóźnienie 10 min Opóźnienie 0 s Wyłączenie centrali w razie alarmu Tak Wyłączenie centrali w razie alarmu Nie Maks. różnica między wartością zadaną / rzeczywistą 200 Pa Systemair AB

10 1.4 Uwagi i podpis Uwagi Podpis Miejscowość, data: Podpis: Numer tel.: Systemair AB

11 Systemair AB

12 lastpage Systemair s.a Łazy, Al. Krakowska Wólka Kosowska Tel: Fax : E mail: Firma Systemair AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji treści niniejszej instrukcji bez uprzedzenia. Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg, Sweden Phone Fax

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Topvex FC, CAV zestaw do konwersji central na sterowanie CAV (Constant Air Volume = stały przepływ powietrza ) Instrukcja instalacji Dokument w oryginalnym języku EN 128300-EN_PL 04-05-2015 A001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik VMC II

Skrócony przewodnik VMC II INFORMACJE OGÓLNE Zmień wartość - Naciśnij SET. Powrót do pozycji wyjściowej. Niniejszy Skrócony przewodnik zawiera listę wszystkich możliwych do ustawienia parametrów. Dodatkowe informacje zawarte są

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu AirS

Instrukcja obsługi panelu AirS THESSLA GREEN Sp. z o.o. ul. Igołomska 10, 31-983 Kraków T: 12 3977605 F: 12 3764918 E: biuro@thesslagreen.com NIP: 678-314-71-35 Instrukcja obsługi panelu AirS S t r o n a 2 Spis treści 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nagrzewnicy wstępnej GOLD wielkości:

Instrukcja instalacji nagrzewnicy wstępnej GOLD wielkości: PL.PREHEAT.0301 Instrukcja instalacji nagrzewnicy wstępnej OLD wielkości: 04 1 Wersja F 1. Wstęp Wstępne ogrzewanie powietrza ma za zadanie zapobiegać kondensacji wilgoci na filtrze nawiewnym, a także

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja do obsługi wizualizacji internetowej urządzeń DUPLEX z automatyką RD4

Dokumentacja do obsługi wizualizacji internetowej urządzeń DUPLEX z automatyką RD4 Dokumentacja do obsługi wizualizacji internetowej urządzeń DUPLEX z automatyką RD4 Quatrovent Ul. Morska 242, 81-006 Gdynia Tel: (+48 58) 350 59 95 Fax: (+48 58) 661 35 53 biuro@4vent.pl www.4vent.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STEROWANIA. AirS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STEROWANIA. AirS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STEROWANIA AirS IO.AirS.05.2016.1 Thessla Green Sp. z o.o., ul. Makuszyńskiego 4a, 31-752 Kraków NIP: 678-314-71-35 T: +48 12 352 38 00 F: +48 12 376 49 18 E: biuro@thesslagreen.com

Bardziej szczegółowo

Asystent konfiguracji WRS-K. WOLF GMBH / POSTFACH 1380 / D MAINBURG / TEL / FAX /

Asystent konfiguracji WRS-K. WOLF GMBH / POSTFACH 1380 / D MAINBURG / TEL / FAX / Asystent konfiguracji WRS-K WOLF GMBH / POSTFACH 1380 / D-84048 MAINBURG / TEL. +49.0. 87 51 74-0 / FAX +49.0.87 51 74-16 00 / www.wolf.eu Art.-Nr.: 3065246_201706 Zmiany zastrzeżone PL Spis treści Instalacja/Uruchomienie/Obsługa...3

Bardziej szczegółowo

Tabela konfiguracji w miejscu instalacji

Tabela konfiguracji w miejscu instalacji /8 [6.8.2] =... ID432/462 Dotyczy jednostek wewnętrznych *HYHBHAAV3 *HYHBH8AAV3 *HYHBX8AAV3 Uwagi - 4P3373-D - 2.2 2/8 Ustawienia użytkownika Wartości nastaw Temperatura pomieszczenia 7.4.. Komfort (ogrzewanie)

Bardziej szczegółowo

Kontroler w interfejsie - zdalny - HRU-MinistCONT-WiFi

Kontroler w interfejsie - zdalny - HRU-MinistCONT-WiFi Działanie Opis Dostępność Regulacja prędkości wentylatorów Funkcja zwiększania prędkości wentylatorów,,boost Dostępna jest 3-stopniowa regulacja prędkości wentylatora powietrza nawiewanego i wentylatora

Bardziej szczegółowo

Tabela konfiguracji w miejscu instalacji

Tabela konfiguracji w miejscu instalacji /7 [6.8.] =... ID43/46 Dotyczy jednostek wewnętrznych *GSQHS8AA9W ThermaliaC* Uwagi - 4P3938-D -. /7 domyślna Ustawienia użytkownika Wartości nastaw Temperatura pomieszczenia 7.4.. Komfort (ogrzewanie)

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA POZIOMA (H) źródło:

/8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA POZIOMA (H) źródło: 26-01-2017 1/8 RIS 400 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA POZIOMA (H) 26-01-2017 2/8 RIS 400 Opis Centrale rekuperacyjne RIS mają wysokosprawne krzyżowe wymienniki

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

Tabela konfiguracji w miejscu instalacji

Tabela konfiguracji w miejscu instalacji /8 Dotyczy jednostek *BLQ5CAV3 *DLQ5CAV3 *BLQ7CAV3 *DLQ7CAV3 Uwagi (*) *B* (*2) *D* 4P45542- - 25.3 2/8 domyślna Ustawienia użytkownika Wartości nastaw Temperatura pomieszczenia 7.4.. Komfort (ogrzewanie)

Bardziej szczegółowo

Topvex SC03-11. Kompaktowe centrale wentylacyjne

Topvex SC03-11. Kompaktowe centrale wentylacyjne Kompaktowe centrale wentylacyjne P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 207576-PL A001 (C.3.1) Spis treści 1 Ostrzeżenia... 1 2 Opis produktu... 2 2.1 Komponenty wewnętrzne... 2 2.2 Opis komponentów

Bardziej szczegółowo

Topvex FR03-CAV/VAV, FR06-CAV/VAV, FR08-CAV/VAV, FR11-CAV/VAV. Kompaktowe centrale wentylacyjne

Topvex FR03-CAV/VAV, FR06-CAV/VAV, FR08-CAV/VAV, FR11-CAV/VAV. Kompaktowe centrale wentylacyjne Kompaktowe centrale wentylacyjne PL 206934-PL 30-03-2011V.A002(C. 3.0-1-03) Spis treści 1Ostrzeżenia... 1 2 Opis produktu... 2 2.1 Opis komponentów wewnętrznych... 3 2.1.1 Wentylatory nawiewny i wyciągowy...

Bardziej szczegółowo

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej FUNKCJE AUTOMATYKI CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ GOLEM-D-1S-2X Z WYSOKOSPRAWNYM WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM RECYRKULACJĄ I NAGRZEWNICĄ WODNĄ PODŁĄCZONA DO WYMIENNIKA GRUNTOWEGO. Centrala będzie pracować wg zegara

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 400 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 400 EKO WERSJA POZIOMA (H) 10-10-2015 1/8 RIRS 400 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 400 EKO WERSJA POZIOMA (H) 10-10-2015 2/8 RIRS 400 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 700. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 700 WERSJA POZIOMA (H) źródło:

/8 RIRS 700. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 700 WERSJA POZIOMA (H) źródło: 26-05-2017 1/8 RIRS 700 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 700 WERSJA POZIOMA (H) 26-05-2017 2/8 RIRS 700 Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny obrotowy

Bardziej szczegółowo

/8 RIS Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 1500 WERSJA POZIOMA (H) źródło:

/8 RIS Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 1500 WERSJA POZIOMA (H) źródło: 17-01-2017 1/8 RIS 1500 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 1500 WERSJA POZIOMA (H) 17-01-2017 2/8 RIS 1500 Opis Centrale rekuperacyjne RIS mają wysokosprawne krzyżowe wymienniki

Bardziej szczegółowo

Tabela konfiguracji w miejscu instalacji

Tabela konfiguracji w miejscu instalacji /8 [6.8.2] =... ID66F3 Dotyczy jednostek wewnętrznych *HYHBH5AAV3 *HYHBH8AAV3 *HYHBX8AAV3 Uwagi - 2/8 Ustawienia użytk. Wartości nastaw Temp. pomieszczenia 7.4.. Komfort (ogrzewanie) R/W [3-7]~[3-6], krok:

Bardziej szczegółowo

/7 RIRS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 400 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/7 RIRS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 400 EKO WERSJA POZIOMA (H) 11-01-2019 1/7 RIRS 400 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 400 EKO WERSJA POZIOMA (H) 11-01-2019 2/7 RIRS 400 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny

Bardziej szczegółowo

Tabela konfiguracji w miejscu instalacji

Tabela konfiguracji w miejscu instalacji 1/9 Dotyczy jednostek wewnętrznych *HBH4CB3V *HBH8CB3V *HBH11CB3V *HBH16CB3V *HBX4CB3V *HBX8CB3V *HBX11CB3V *HBX16CB3V *HBH8CB9W *HBH11CB9W *HBH16CB9W *HBX8CB9W *HBX11CB9W *HBX16CB9W *HVH4S18CB3V *HVH8S18CB3V

Bardziej szczegółowo

23-01-2015 1/8 RIRS 1200. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 WERSJA POZIOMA (H)

23-01-2015 1/8 RIRS 1200. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 WERSJA POZIOMA (H) 23-01-2015 1/8 RIRS 1200 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 WERSJA POZIOMA (H) 23-01-2015 2/8 RIRS 1200 Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny obrotowy

Bardziej szczegółowo

Tabela konfiguracji w miejscu instalacji

Tabela konfiguracji w miejscu instalacji /7 [6.8.] =... ID66F / ID66F3 Dotyczy jednostek wewnętrznych *GSQHS8AA9W ThermaliaC* Uwagi 4P3938-E - 6.9 /7 Ustawienia użytk. Wartości nastaw Temp. pomieszczenia 7.4.. Komfort (ogrzewanie) R/W [3-7]~[3-6],

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 15-05-2014 1/8 RIRS 1900 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 15-05-2014 2/8 RIRS 1900 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PIONOWA (V) źródło:

/8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PIONOWA (V) źródło: 19-01-2017 1/8 RIS 400 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PIONOWA (V) 19-01-2017 2/8 RIS 400 Opis Centrale rekuperacyjne RIS mają wysokosprawne krzyżowe wymienniki

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE CENTRALE WENTYLACYJNE REKUPERACYJNE CENTRALE REKUPERACYJNE Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM RIS 400 POZIOMA (H) OPIS Centrale rekuperacyjne RIS mają wysokosprawne krzyżowe wymienniki ciepła. Ich podstawowym zadaniem

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 1/8 RIRS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 2/8 RIRS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu AirS

Instrukcja obsługi panelu AirS THESSLA GREEN Sp. z o.o. ul. Igołomska 10, 31-983 Kraków T: 12 3977605 F: 12 3764918 E: biuro@thesslagreen.com NIP: 678-314-71-35 Instrukcja obsługi panelu AirS S t r o n a 2 Spis treści 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Automatyka chłodnicza

Automatyka chłodnicza Gdańsk, 04.12.2007r. Automatyka chłodnicza Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Temat pt.: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła: budowa + działanie + przykłady

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PODWIESZANA (P) źródło:

/8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PODWIESZANA (P) źródło: 2-02-2017 1/8 RIS 400 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PODWIESZANA (P) 2-02-2017 2/8 RIS 400 Opis Centrale rekuperacyjne RIS mają wysokosprawne krzyżowe wymienniki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Tabela konfiguracji w miejscu instalacji

Tabela konfiguracji w miejscu instalacji 1/8 Dotyczy jednostek wewnętrznych *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Uwagi (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ustawienia użytk. Wartości nastaw Temp. pomieszczenia 7.4.1.1 Komfort (ogrzewanie) R/W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU. wersja 1.1

Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU. wersja 1.1 Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU wersja 1.1 1. Wyprowadzenia Rysunek 1: Widok wyprowadzeń urządzenia. Listwa zaciskowa J3 - linia B RS 485 linia A RS 485 masa RS 485 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V) 31-10-2016 1/8 RIRS 1900 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V) 31-10-2016 2/8 RIRS 1900 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 1/8 RIRS 2500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 2/8 RIRS 2500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

SL centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA SL. dane podstawowe. konstrukcja i wyposażenie. filtr. Nagrzewnica. wentylatory. napęd i sterowanie

SL centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA SL. dane podstawowe. konstrukcja i wyposażenie. filtr. Nagrzewnica. wentylatory. napęd i sterowanie KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA konstrukcja i wyposażenie Obudowa central wykonana jest w całości z blachy stalowej cynkowanej galwanicznie. Konstrukcja została zaizolowana termicznie i akustycznie wełną

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE CENTRALE WENTYLACYJNE REKUPERACYJNE CENTRALE REKUPERACYJNE Z WYMIENNIKIEM OBROTOWYM RIRS 700 EKO PIONOWA (V) OPIS Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny obrotowy wymiennik ciepła. Jednostki

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 350 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 350 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

/8 RIRS 350 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 350 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 15-05-2014 1/8 RIRS 350 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 350 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 15-05-2014 2/8 RIRS 350 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są

Bardziej szczegółowo

/7 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/7 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 24-05-2017 1/7 RIRS 1900 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 24-05-2017 2/7 RIRS 1900 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Praca zaliczeniowa z przedmiotu: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem i bez odzysku

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

SAVE VTR 200/B. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208062-PL 26-11-2012 A001

SAVE VTR 200/B. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208062-PL 26-11-2012 A001 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208062-PL 26-11-2012 A001 Oryginalna instrukcja została przygotowana w języku angielskim. Wersje w innych językach są tłumaczeniem oryginalnej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06 Kompaktowa centrala wentylacyjna

Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06 Kompaktowa centrala wentylacyjna Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06 Kompaktowa centrala wentylacyjna Instrukcja obsługi i konserwacji Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 12445512 A003 PL Systemair AB Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

SL centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA SL. dane podstawowe. konstrukcja i wyposażenie. filtr. Nagrzewnica. wentylatory. napęd i sterowanie

SL centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA SL. dane podstawowe. konstrukcja i wyposażenie. filtr. Nagrzewnica. wentylatory. napęd i sterowanie centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA konstrukcja i wyposażenie Obudowa central wykonana jest w całości z blachy stalowej cynkowanej galwanicznie. Konstrukcja została zaizolowana termicznie i

Bardziej szczegółowo

DEN 17-C. obsługa nigdy nie była tak prosta ZALETY FOLDER INFORMACYJNY. nowoczesny panel z kolorowym, dotykowym. wyświetlacz

DEN 17-C. obsługa nigdy nie była tak prosta ZALETY FOLDER INFORMACYJNY. nowoczesny panel z kolorowym, dotykowym. wyświetlacz DEN 17-C obsługa nigdy nie była tak prosta nowoczesny panel z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem sterujący pracą central wentylacyjnych i rekuperacyjnych DANE TECHNICZNE PARAMETR napięcie zasilania wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA REKUPERATORA WANAS

CHARAKTERYSTYKA REKUPERATORA WANAS CHARAKTERYSTYKA REKUPERATORA WANAS Największy na rynku krzyżowo przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z aluminium o bardzo wysokim współczynniku odzysku ciepła do 95 %, Praca do temperatury zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SAVE VTC 200. Instrukcja obsługi

SAVE VTC 200. Instrukcja obsługi P L 2014 Copyright Systemair AB Firma Systemair AB nie odpowiada za ewentualne błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Firma Systemair AB zastrzega sobie prawo do modyfikowania

Bardziej szczegółowo

Tabela konfiguracji w miejscu instalacji

Tabela konfiguracji w miejscu instalacji /7 [6.8.2] =... ID66F4 Dotyczy jednostek EWAQ4BAVP EWAQ5BAVP EWYQ4BAVP EWYQ5BAVP EWAQ4BAVP-H- EWAQ5BAVP-H- EWYQ4BAVP-H- EWYQ5BAVP-H- Uwagi (*) EWYQ* (*2) EWAQ* 2/7 Ustawienia użytk. Wartości nastaw Temp.

Bardziej szczegółowo

ELQA-2010.05.01. Automatyka central wentylacyjno-klimatyzacyjnych ELQA. www.swegon.pl. www.swegon.pl 1

ELQA-2010.05.01. Automatyka central wentylacyjno-klimatyzacyjnych ELQA. www.swegon.pl. www.swegon.pl 1 Automatyka central wentylacyjno-klimatyzacyjnych ELQA 2010 www.swegon.pl www.swegon.pl 1 Opis ogólny ELQA to kompletny prefabrykowany układ automatycznej regulacji i sterowania, dostępny w 30 wariantach.

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIRS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 15-05-2014 1/8 RIRS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 15-05-2014 2/8 RIRS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Oprogramowanie do sterowania centralą klimatyzacyjną SYSTEM STEROWANIA WENTYLACJĄ Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 TWORZENIE OBIEKTÓW... 3 OBSERWACJA OBIEKTÓW... 8 TRYB OFFLINE... 9 STEROWANIE

Bardziej szczegółowo

Sterownik procesorowy S-3 Komunikacja MODBUS v2.3 (v26)

Sterownik procesorowy S-3 Komunikacja MODBUS v2.3 (v26) Sterownik procesorowy S- Komunikacja MODBUS v. (v6) Sterownik centrali wentylacyjnej PRO-VENT S umożliwia komunikację z innymi urządzeniami poprzez interfejs szeregowy RS85. Zapis i odczyt danych realizowany

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PIONOWA (V) 7-11-2016 1/8 RIS 700 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PIONOWA (V) 7-11-2016 2/8 RIS 700 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

/8 RIS Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 1000 WERSJA PODWIESZANA (P)

/8 RIS Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 1000 WERSJA PODWIESZANA (P) 8-11-2015 1/8 RIS 1000 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 1000 WERSJA PODWIESZANA (P) 8-11-2015 2/8 RIS 1000 Opis Centrale rekuperacyjne RIS mają wysokosprawne krzyżowe wymienniki

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla użytkowników

Wskazówki dla użytkowników Wskazówki dla użytkowników HERU 70 T, HERU 100 T EC, HERU 115 T HERU 130 T EC, HERU 140 T, HERU 160 T EC HERU 50 S 2, HERU 75 S 2, HERU 100 S EC HERU 130 S 2, HERU 130 S EC 2 HERU 180 S 2, HERU 180 S EC

Bardziej szczegółowo

/7 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/7 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA POZIOMA (H) 22-02-2019 1/7 RIS 700 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA POZIOMA (H) 22-02-2019 2/7 RIS 700 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

Topvex SR 09, 11, Topvex TR Kompaktowe centrale wentylacyjne

Topvex SR 09, 11, Topvex TR Kompaktowe centrale wentylacyjne Topvex SR 09, 11, Topvex TR 09-15 Kompaktowe centrale wentylacyjne Instrukcja obsługi i konserwacji Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 12559412 A004 PL Systemair AB Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

SL EC centrale nawiewne

SL EC centrale nawiewne EC centrale nawiewne CENTRALA NAWIEWNA EC konstrukcja i wyposażenie Obudowa central wykonana jest w całości z blachy stalowej cynkowanej galwanicznie. Konstrukcja została zaizolowana termicznie i akustycznie

Bardziej szczegółowo

TA Centrala wentylacyjna

TA Centrala wentylacyjna Centrala wentylacyjna P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 11408312-PL 2014-09-24 A001 Spis treści 1 Ostrzeżenia... 1 2 Informacje o tym dokumencie... 1 3 Opis produktu... 2 3.1 Wentylator...

Bardziej szczegółowo

Topvex FR03, FR06, FR08, FR11 Kompaktowa centrala wentylacyjna

Topvex FR03, FR06, FR08, FR11 Kompaktowa centrala wentylacyjna Topvex FR03, FR06, FR08, FR11 Kompaktowa centrala wentylacyjna Instrukcja obsługi i konserwacji Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 12945112 A003 PL Systemair AB Wszelkie prawa zastrzeżone. E&OE

Bardziej szczegółowo

PANEL STEROWANIA Z WYŚWIETLACZEM CIEKŁOKRYSTALICZNYM FLEX - INSTRUKCJA TECHNICZNA

PANEL STEROWANIA Z WYŚWIETLACZEM CIEKŁOKRYSTALICZNYM FLEX - INSTRUKCJA TECHNICZNA PANEL STEROWANIA Z WYŚWIETLACZEM CIEKŁOKRYSTALICZNYM FLEX - INSTRUKCJA TECHNICZNA - http://salda.centrumklima.pl Strona 1 Opis... 3 Dane techniczne... 3 Funkcje przycisków... 4 I. Okno wstępne... 5 1.

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V) 17-03-2016 1/8 RIS 1900 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V) 17-03-2016 2/8 RIS 1900 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem i bez odzysku ciepła: budowa + działanie + przykłady rozwiązań Część II Przykłady układów automatyki

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy wentylacji

Nowoczesne systemy wentylacji Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Vitovent 300-W Vitovent 200-D 14.03.2014r. Wrocław Szymon Lenartowicz Akademia Viessmann Zakres zastosowania urządzeń wentylacyjnych Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Wersja 1.1 09.01.2015 1. Przed rozpoczęciem kablowania centrali wyposażonej w automatykę opartą o sterowniki serii UNIBOX

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 4. Sterownik przewodowy CZ-RE2C2 (uproszczony) Oznaczenia i funkcje Przyciski sterujące A. Przycisk włączania/wyłączania Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 200 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIS 200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-06-2014 1/8 RIS 200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-06-2014 2/8 RIS 200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 7-11-2016 1/8 RIS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 7-11-2016 2/8 RIS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora. ECL Comfort 210 / 310, aplikacja A214 / A Spis treści

Poradnik instalatora. ECL Comfort 210 / 310, aplikacja A214 / A Spis treści Poradnik instalatora ECL Comfort 210 / 310, aplikacja A214 / A314 1.0 Spis treści 1.0 Spis treści... 1 1.1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz produktu.............................................................

Bardziej szczegółowo

SL EC centrale nawiewne

SL EC centrale nawiewne EC CENTRALA NAWIEWNA EC konstrukcja i wyposażenie Obudowa central wykonana jest w całości z blachy stalowej cynkowanej galwanicznie. Konstrukcja została zaizolowana termicznie i akustycznie wełną mineralną

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 3500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIRS 3500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-02-2017 1/8 RIRS 3500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-02-2017 2/8 RIRS 3500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

DEN16-C Panel DEN16-C sterowania centralą wentylacyjną i rekuperacyjną. Instrukcja obsługi użytkownika (v.1.5)

DEN16-C Panel DEN16-C sterowania centralą wentylacyjną i rekuperacyjną. Instrukcja obsługi użytkownika (v.1.5) DEN16-C Panel DEN16-C sterowania centralą wentylacyjną i rekuperacyjną Instrukcja obsługi użytkownika (v.1.5) SPIS TREŚCI 1. Panel sterujący DEN16-C... 3 1.1. Obsługa...3 1.2. Najważniejsze funkcje użytkowe...4

Bardziej szczegółowo

SL centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA SL. dane podstawowe. konstrukcja i wyposażenie. filtr. Nagrzewnica. wentylatory. napęd i sterowanie

SL centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA SL. dane podstawowe. konstrukcja i wyposażenie. filtr. Nagrzewnica. wentylatory. napęd i sterowanie centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA konstrukcja i wyposażenie Obudowa central wykonana jest w całości z blachy stalowej cynkowanej galwanicznie. Konstrukcja została zaizolowana termicznie i

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 17-05-2019 1/8 RIS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 17-05-2019 2/8 RIS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo

HRU-MinistAir-W-250. Urządzenia i akcesoria do urządzeń. Rekuperatory. Wymiary. Opis. Budowa. Elementy składowe

HRU-MinistAir-W-250. Urządzenia i akcesoria do urządzeń.   Rekuperatory. Wymiary. Opis. Budowa. Elementy składowe Wymiary 702 660 Ø 125 600 400 380 Opis Rekuperator to najmniejszy model Podręcznik użytkownika rekuperatorów w rodzinie MinistAIR. Wytwarzając 220 m3/h znajduje zastosowanie w mniejszych obiektach, ma

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK C5 OPIS DOSTĘPNYCH FUNKCJI

STEROWNIK C5 OPIS DOSTĘPNYCH FUNKCJI STEROWNIK C5 OPIS DOSTĘPNYCH FUNKCJI SPIS TREŚCI 1. STEROWANIE PRZEPUSTNICAMI POWIETRZA... 3 2. REGULACJA ILOŚCI POWIETRZA... 3 2.1. Tryb CAV... 3 2.2. Tryb VAV... 3 2.3. Tryb DCV... 3 3. STEROWANIE SYGNAŁEM

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR DOTYKOWY GLASS PANEL ASP 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PROGRAMATOR DOTYKOWY GLASS PANEL ASP 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMATOR DOTYKOWY GLASS PANEL ASP 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI O WŁASNY 20,0 C 2016.08.23 12:00 O 12 C CZERPNIA CZAS 2d 12h O 21 C WYCIĄG OCTAGON GGWC COOLER O 14 C WYRZUT 30% 30% ZAD 30% O 19 C NAWIEW BY-PASS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu Air++ dla użytkownika

Instrukcja obsługi panelu Air++ dla użytkownika THESSLA GREEN Sp. z o.o. ul. Igołomska 10, 31-983 Kraków T: 12 3977605 F: 12 3764918 E: biuro@thesslagreen.com NIP: 678-314-71-35 Instrukcja obsługi panelu Air++ dla użytkownika S t r o n a 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

/9 RIS 2500 EC. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 2500 EC WERSJA POZIOMA (H)

/9 RIS 2500 EC. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 2500 EC WERSJA POZIOMA (H) 8-01-2017 1/9 RIS 2500 EC Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 2500 EC WERSJA POZIOMA (H) 8-01-2017 2/9 RIS 2500 EC Opis Centrale wentylacyjne RIS EC wyposażone są w krzyżowy wymiennik

Bardziej szczegółowo

Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT.

Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT. Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT. 2014-02-03 Energooszczędność central to złożone zagadnienie. Składa się na nie kilka tematów: użycie oszczędnych wentylatorów EC odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Topvex SF02-SF12 Centrale wentylacyjne nawiewne

Topvex SF02-SF12 Centrale wentylacyjne nawiewne Topvex SF02-SF12 Centrale wentylacyjne nawiewne Dokument przetłumaczony z j. angielskiego 130323-EN_GB_PL 10-11-2015 A001 Spis treści 1 Ostrzeżenia...1 2 Informacje o urządzeniu...2 2.1 Elementy wewnętrzne...2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) CENTRALA WENTYLACYJNA TYP OBR-350

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) CENTRALA WENTYLACYJNA TYP OBR-350 INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) CENTRALA WENTYLACYJNA TYP OBR-350 1. Sterownik 2. I. Bezpieczeństwo... 3 3. II. Opis urządzenia... 4 4. III. Montaż sterownika... 4 5. IV. Obsługa sterownika... 4 6. IVa) Zasada

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie PROCESOROWY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie PROCESOROWY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie PROCESOROWY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL INSTRUKCJA OBSŁUGI RC7 ze sterownikiem S4 (v. 2018_04) PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE, Dąbrówka Górna

Bardziej szczegółowo

CIVIC EC 300 LB CIVIC EC 500 LB Wydajność do 550 m 3 /h Efektywnośc odzysku ciepła do 97%

CIVIC EC 300 LB CIVIC EC 500 LB Wydajność do 550 m 3 /h Efektywnośc odzysku ciepła do 97% CENTRALE WENTYLACYJNE DO POJEDYNCZYCH POMIESZCZEN UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ CIVIC EC 300 LB CIVIC EC 500 LB Wydajność do 550 m 3 /h Efektywnośc odzysku ciepła do 97% Zastosowanie do zapewnienia skutecznej

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok.

Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok. KLUB: Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z recyrkulacją, wymiennikiem krzyżowym, nagrzewnicą wodną i (opcja do późniejszego zamontowania w przypadku zainstalowania w budynku agregatu wody lodowej)

Bardziej szczegółowo

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis Wymiary 160 725 797 710 Opis Rekuperator jest rekomendowany do stosowania w domach mieszkalnych o powierzchni maksymalnej około 200m2. 610 630 Najważniejsze cechy użytkowe centrali: Odzysk ciepła do 95%

Bardziej szczegółowo