SAVE VTC 200. Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAVE VTC 200. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 P L 2014 Copyright Systemair AB Firma Systemair AB nie odpowiada za ewentualne błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Firma Systemair AB zastrzega sobie prawo do modyfikowania swoich produktów bez uprzedzenia. Dotyczy to także produktów już zamówionych, o ile takie modyfikacje nie pociągają za sobą konieczności wprowadzenia dalszych zmian w już uzgodnionych specyfikacjach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego PL A002

2 Spis treści 1 Ostrzeżenia Opis produktu Centrale w wykonaniu lewym i prawym Konfiguracja Panel sterowania Symbole na wyświetlaczu Ustawianie temperatury Ręczna regulacja przepływu powietrza Programowanie harmonogramu tygodniowego Manualny i automatyczny tryb letni Konserwacja centrali Ostrzeżenia Otworzyć przednią klapę Wymiana filtrów Resetowanie czasu filtrów Kontrola i czyszczenie wymiennika ciepła Czyszczenie wentylatorów Konserwacja systemu kanałów Czyszczenie anemostatów oraz kratek nawiewnych i wyciągowych Sprawdzanie czerpni powietrza Kontrola wyrzutni powietrza (jeśli występuje) Kontrola i czyszczenie systemu kanałów Rozwiązywanie problemów Lista alarmów Tabliczka znamionowa...15

3 1 Ostrzeżenia Poniższe ostrzeżenia zostały umieszczone w dalszej części dokumentu. Zagrożenie Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub elektrycznych należy upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania sieciowego! Wszystkie podłączenia elektryczne i prace konserwacyjne muszą zostać wykonane przez personel posiadający stosowną wiedzę oraz niezbędne uprawnienia, wymagane w świetle obowiązującego prawa i przepisów. Ostrzeżenie System powinien działać w sposób nieprzerwany i należy go wyłączać tylko w celu konserwacji/serwisowania. Montaż centrali i kompletnego systemu wentylacji musi zostać wykonany przez personel posiadający stosowną wiedzę oraz niezbędne uprawnienia, wymagane w świetle obowiązującego prawa i przepisów. Uwaga na ostre krawędzie blach i obudowy podczas montażu i konserwacji. Nosić rękawice ochronne. Pomimo odłączenia zasilania nadal występuje ryzyko obrażeń ze strony wirujących elementów, które nie zdążyły się jeszcze zatrzymać. Przed uruchomieniem centrali należy upewnić się, że zamontowano w niej filtry. Produkt powinien być obsługiwany przez lub pod nadzorem osoby dysponującej odpowiednią wiedzą fachową. Ostrożnie Nie podłączać suszarek bębnowych do systemu wentylacji. Połączenia/zakończenia kanałów powinny być przykryte podczas przechowywania i montażu. 2 Opis produktu to centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, wyposażona w przeciwprądowy wymiennik ciepła. Centrala jest przeznaczona do budynków o maksymalnej ogrzewanej powierzchni mieszkalnej 160 m 2. Urządzenie dostarcza filtrowane powietrze z zewnątrz do pomieszczeń mieszkalnych i wyciąga powietrze z łazienek, kuchni, pralni i toalet. 2.1 Centrale w wykonaniu lewym i prawym Występują dwa modele: prawy (R) i lewy (L). Poszczególne modele można odróżnić rozmieszczeniu komponentów wewnętrznych oraz po nawiewie, który w centrali w wykonaniu lewym (L) znajduje się po lewej, a w wykonaniu prawym (R) po prawej stronie. Uwaga! Niniejszy dokument zawiera opis centrali w wykonaniu lewym (L) Systemair AB

4 3 Konfiguracja 3.1 Panel sterowania Podłączyć centralę do sieci elektrycznej, wykorzystując dołączoną wtyczkę i sprawdzić, czy uruchamia się prawidłowo. Panel sterowania służy do wprowadzania wymaganych ustawień. Zewnętrzny panel sterowania można podłączyć na wierzchu urządzenia. Poniższy rysunek przedstawia panel sterowania wraz z krótkim opisem. Rys. 1 Panel sterowania Poz. Opis Objaśnienie 1 Wyświetlacz Wyświetla symbole, menu i nastawy 2 Pokrętło WYBÓR Obroty w lewo lub w prawo pozwalają poruszać się po listach menu lub zmieniać nastawy i wartości 3 Przycisk POTWIERDŹ Naciśnięcie przycisku zatwierdza wybrane opcje lub nastawy menu 4 Przycisk WSTECZ Naciśnięcie przycisku powoduje powrót do poprzedniego menu oraz anulowanie zapoczątkowanej zmiany parametru i przywrócenie oryginalnej wartości Systemair AB

5 3.1.1 Symbole na wyświetlaczu Symbol Opis Objaśnienie Temp. Przepływ powietrza Przedstawia aktualną nastawę temperatury nawiewu (od całkowicie pustego symbolu po całkowicie wypełniony). Obrócić pokrętłem WYBÓR, aby wybrać temperaturę. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ, aby zapisać ustawienie. Przedstawia aktualny przepływ powietrza. Przepływ powietrza można ustawiać ręcznie w 5-stopniowej skali: Wył., Nis., Nom., Wys. i Auto. Obrócić pokrętłem WYBÓR, aby wybrać przepływ powietrza. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ, aby zapisać ustawienie. Serwis A. Wentylacja wył. 1 B. Niskie obroty wentylatora: Stosowane w przypadku opuszczania budynku na dłuższy czas C. Nominalne obroty wentylatora: Wymagana wymiana powietrza w normalnych warunkach. D. Maksymalne obroty wentylatora: Możliwość zwiększenia przepływu powietrza, jeśli konieczne. E. Po włączeniu kontroli zapotrzebowania, wentylatory powinny przełączyć się w tryb auto i pracować zgodnie z wstępnymi nastawami kontroli zapotrzebowania. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ, aby przejść do menu serwisowego. Alarm Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ, aby przejść do listy alarmów. 1. Wentylator można wyłączyć, aktywując opcję Manl. STOP went. Patrz opis funkcji w menu serwisowym. Ostrzeżenie W standardowych gospodarstwach domowych nie zaleca się aktywacji opcji Manl. STOP went. (wyłączenia wentylatorów).w razie aktywacji opcji Manl. STOP went., centrala powinna zostać wyposażona w przepustnice kanałów wywiewanego i świeżego powietrza, aby uniknąć zimnych przeciągów i ryzyka kondensacji po zatrzymaniu urządzenia Systemair AB

6 3.2 Ustawianie temperatury Temperaturę nawiewu ustawia się ręcznie w stopniach co 1 K w oknie głównego menu, wybierając symbol temperatury. Jeśli zainstalowano elektryczną nagrzewnicę dogrzewającą, dostępne ustawienia temperatury to: C. Ustawienia dla zainstalowanej nagrzewnicy wodnej to: C. Jeśli nagrzewnica dogrzewająca zostanie wyłączona, dostępne ustawienia temperatury to: C. Wartość domyślna: 15,0 C. Każdy stopień temperatury jest przedstawiony przez zwiększające się wypełnienie symbolu temperatury, a temperatura jest podawana na wyświetlaczu Niepełny symbol temperatury aktywuje manualny tryb letni. Patrz rozdział Ręczna regulacja przepływu powietrza W każdej chwili można ustawić przepływ powietrza ręcznie w oknie głównego menu. Wybierając symbol wentylatora i potwierdzając wybór można zwiększać lub zmniejszać przepływ powietrza w 5-stopniowej skali: Wył., Nis., Nom., Wys. i Auto. W ten sposób można zastąpić zaprogramowany harmonogram tygodniowy urządzenia do zakończenia bieżącego okresu w programie tygodniowym (rozdział 3.4). Ostrzeżenie W standardowych gospodarstwach domowych nie zaleca się aktywacji opcji Manl. STOP went. (wyłączenia wentylatorów).w razie aktywacji opcji Manl. STOP went., centrala powinna zostać wyposażona w przepustnice kanałów wywiewanego i świeżego powietrza, aby uniknąć zimnych przeciągów i ryzyka kondensacji po zatrzymaniu urządzenia. Wentylator można wyłączyć, aktywując opcję Manl. STOP went. Patrz Instrukcja montażu i serwisowania, rozdział Przegląd menu serwisowego: Manl. STOP went Systemair AB

7 3.4 Programowanie harmonogramu tygodniowego Ustawić harmonogram tygodniowy zgodnie z poniższą procedurą: 1. Przejść do menu serwisowego, używając pokrętła WYBÓR. 2. Wyświetlić poziom serwisowy, wpisując hasło (domyślnie 1111). Ustawić poszczególne cyfry za pomocą pokrętła WYBÓR, naciskając po każdej z nich przycisk POTWIERDŹ oraz wybrać NIE, aby system nie został zablokowany. 3. Przejść do: Prog. tyg. Serwis Prog. Hasło Hasło XXXX Blokada TAK/NIE tyg. 4. Ponownie wybrać Prog. tyg. Prog. tyg. 5. Ustawić dzień tygodnia i czas, przez który centrala ma być w trybie Poz. WŁ. Można zaprogramować dwa okresy dla każdego dnia. Przez pozostały czas centrala będzie w trybie Poz. WYŁ. 6. Powrócić do poprzedniego okna dialogowego, naciskając przycisk WSTECZ, po czym przejść do Przepływ pow. 7. Ustawić żądane obroty wentylatorów w trybie Poz. WŁ., wybierając spośród opcji Nis., Nom., Wys. lub Auto. Ustawić żądane obroty wentylatorów w trybie Poz. WYŁ., wybierając spośród opcji WYŁ., Nis., Nom. lub Wys. Przepływ pow. Prog. tyg. Dzień: PN Okr1: 07:00 16:00 Okr2: 00:00 00:00 Prog. tyg. Przepływ pow. Przepływ pow. Poz. wł.: Nis./Nom./Wys./Auto Poz. wył.: Wył./Nis./Nom./Wys. Uwaga! Jeśli zainstalowano i włączono elektryczną nagrzewnicę dogrzewającą, a centrala zostanie wyłączona na przednim panelu, na przykład wybierając WYŁ. Kiedy centrala jest na poziomie WYŁ. w programie tygodniowym, wentylatory będą kontynuować pracę przez 3 minuty, aby zapobiec załączeniu przez nagrzewnicę czujnika termostatu przegrzania, po czym zatrzymają się. 8. Powrócić do okna menu głównego, naciskając przycisk WSTECZ Systemair AB

8 3.5 Manualny i automatyczny tryb letni Manualny tryb letni występuje, kiedy nie zostanie wybrany żadne ustawienie temperatury. Symbol temperatury w menu głównym będzie całkowicie pusty. Jeśli elektryczna nagrzewnica dogrzewająca jest włączona, w manualnym trybie letnim wyłączy się. Jeśli temperatura nawiewu wynosi +5 C lub mniej, po dwóch minutach manualny tryb letni automatycznie przełączy się na poziom 1 (nastawa 12 C). Jeśli zainstalowano i włączono nagrzewnicę wodną, manualny tryb letni automatycznie przełączy się na poziom 1 (nastawa 12 C), jeśli temperatura na zewnątrz lub temperatura nawiewu wynosi +5 C lub mniej. Centrala będzie automatycznie przełączać się między trybem zimowym z odzyskiem ciepła i trybem letnim bez odzysku ciepła. 4 Konserwacja centrali Konserwację centrali należy standardowo przeprowadzać 1-2 razy w roku. 4.1 Ostrzeżenia Zagrożenie Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub elektrycznych należy upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania sieciowego! Wszystkie podłączenia elektryczne i prace konserwacyjne muszą zostać wykonane przez personel posiadający stosowną wiedzę oraz niezbędne uprawnienia, wymagane w świetle obowiązującego prawa i przepisów. Ostrzeżenie System powinien działać w sposób nieprzerwany i należy go wyłączać tylko w celu konserwacji/serwisowania Pomimo odłączenia zasilania nadal występuje ryzyko obrażeń ze strony wirujących elementów, które nie zdążyły się jeszcze zatrzymać Uwaga na ostre krawędzie blach i obudowy podczas konserwacji. Nosić rękawice ochronne Przed uruchomieniem systemu upewnić się, że zamontowano w nim odpowiednie filtry Produkt powinien być obsługiwany przez lub pod nadzorem osoby dysponującej odpowiednią wiedzą fachową Systemair AB

9 4.2 Otworzyć przednią klapę Zagrożenie Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub elektrycznych należy upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania sieciowego! Otworzyć pokrywę z dwoma zatrzaskami i odchylić. 4.3 Wymiana filtrów Zagrożenie Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub elektrycznych należy upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania sieciowego! Filtry należy wymieniać co 6/9/12/15 miesięcy wartością domyślną jest 12 miesięcy. Po wymianie filtrów należy wyzerować ich zegar. Patrz rozdział 4.4. Fabrycznie zastosowano filtr o klasie filtracji G4 na nawiewie oraz filtr o klasie filtracji G4 na wyciągu. Zanieczyszczone filtry należy wymieniać. Nowe zestawy filtrów można nabyć od instalatora lub sprzedawcy. Filtr klasy F7 można zainstalować w celu filtrowania powietrza nawiewanego. Typ został podany na wierzchu filtra. Ostrożnie W razie zmiany typu filtra, system odzysku ciepła może wymagać ponownej konfiguracji, aby działał prawidłowo. Jeśli zamiast typu G4 zostaną użyte filtry F7, należy zmienić krzywą systemową dla wentylatora nawiewnego (SF): Dla filtra typu F7 : 11 20, dla filtra typu G4 : Patrz Instrukcja montażu i serwisowania. Rys. 2 Wyjąć filtr Systemair AB

10 4.4 Resetowanie czasu filtrów 1. Przejść do menu serwisowego, używając pokrętła wyboru. 2. Wyświetlić poziom serwisowy, wpisując hasło. Ustawić poszczególne cyfry za pomocą pokrętła WYBÓR, naciskając po każdej z nich przycisk POTWIERDŹ oraz wybrać NIE, aby system nie został zablokowany. 3. Przejść do: Okres filtra, nacisnąć przycisk POTWIERDŹ. Wybrać: Reset: TAK za pomocą pokrętła WYBÓR, po czym nacisnąć przycisk POTWIERDŹ. W razie potrzeby zmienić Czas do wymiany X miesięcy na inny czas za pomocą pokrętła WYBÓR, po czym nacisnąć przycisk POTWIERDŹ. Naciskać przycisk WSTECZ, aż zostanie wyświetlone menu główne. Serwis >Hasło Blokada TAK/NIE Okres filtra Czas do wymiany: Reset NIE/TAK 6/9/12/15 miesięcy Systemair AB

11 4.5 Kontrola i czyszczenie wymiennika ciepła Zagrożenie Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub elektrycznych należy upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania sieciowego! Rys. 3 Wymiennik ciepła Pomimo przeprowadzania wymaganej konserwacji, w bloku wymiennika będzie gromadził się kurz. Dlatego, w celu utrzymania wysokiej wydajności, bezwzględnie należy okresowo wyjmować blok wymiennika z centrali i czyścić, zgodnie z poniższym opisem. Wymiennik ciepła należy czyścić minimum co 3 lata lub w razie potrzeby. 1. Wyłączyć centralę, odcinając zasilanie. 2. Otworzyć przednią klapę. Patrz rozdział Wyjąć wymiennik, wykorzystując zamocowaną z przodu taśmę. 4. Ostrożnie odkurzyć wymiennik ciepła. 5. Ponownie zamontować wymiennik ciepła. 6. Zamknąć i zablokować przednią klapę, po czym podłączyć centralę do zasilania Systemair AB

12 4.6 Czyszczenie wentylatorów Zagrożenie Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub elektrycznych należy upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania sieciowego! Rys. 4 Wentylatory nawiewny (poz. 1) i wyciągowy (poz. 2) Rys. 5 Czyszczenie wentylatorów Łożyska silników napędowych mają zapas smaru na cały okres użytkowania i są bezobsługowe. Pomimo przeprowadzania wymaganej konserwacji, takiej jak wymiana filtrów, kurz i tłuszcz mogą stopniowo osadzać się wewnątrz wentylatorów. Spowoduje to spadek wydajności. Wentylatory można czyścić zgodnie z poniższym opisem. 1. Wyłączyć centralę, odcinając zasilanie. 2. Otworzyć przednią klapę, patrz rozdział Wyjąć wymiennik, patrz rozdział Odłączyć przewody zasilające wentylatorów. Przewody znajdują się za wentylatorami. 5. Unieść wentylatory za przymocowany metalowy uchwyt i przesunąć je w stronę środka centrali. 6. Wymontować wentylatory Systemair AB

13 7. Wyczyścić szmatką lub miękką szczotką. Nie używać wody. Uporczywe zabrudzenia można usunąć benzyną lakową. Przed ponownym montażem odłożyć do wyschnięcia. 8. Ponownie zamontować wentylatory. Pamiętać o ponownym podłączeniu przewodów zasilających wentylatorów. 9. Ponownie zamontować wymiennik. 10.Zamknąć przednią klapę, po czym podłączyć centralę do zasilania Systemair AB

14 5 Konserwacja systemu kanałów 5.1 Czyszczenie anemostatów oraz kratek nawiewnych i wyciągowych System kanałów oraz anemostaty/kratki nawiewne i wyciągowe dostarczają świeże powietrze do pomieszczeń i usuwają z nich powietrze zużyte. Anemostaty oraz kratki nawiewne i wyciągowe są zamontowane w sufitach/ścianach w sypialni, salonie, łazienkach, pralniach, toaletach itp. W razie potrzeby należy je zdemontować i umyć w ciepłym wodnym roztworze detergentów (anemostatów/kratek nawiewnych i wyciągowych nie wolno wymieniać). Należy je czyścić odpowiednio do potrzeb. Rys. 6 Anemostaty i kratki nawiewne i wyciągowe Systemair AB

15 5.2 Sprawdzanie czerpni powietrza Liście i zanieczyszczenia mogą blokować kratkę wlotową powietrza, zmniejszając wydajność centrali. Dlatego należy ją sprawdzać i w razie potrzeby czyścić. Zaleca się robić to co najmniej dwa razy w roku. Rys. 7 Kratka czerpni powietrza 5.3 Kontrola wyrzutni powietrza (jeśli występuje) Wyrzutnię powietrza (jeśli występuje) podłączoną do kanału wyciągowego należy sprawdzać co najmniej dwa razy w roku i w razie potrzeby czyścić. 5.4 Kontrola i czyszczenie systemu kanałów Pomimo przeprowadzania wymaganej konserwacji, takiej jak wymiana filtrów, kurz i tłuszcz nadal mogą osadzać się w systemie kanałów. Spowoduje to spadek wydajności instalacji. Dlatego w razie potrzeby kanały należy czyścić lub wymieniać. Kanały stalowe można czyścić, przeciągając szczotkę zmoczoną w ciepłym wodnym roztworze detergentów przez otwory anemostatów/kratek nawiewnych i wyciągowych lub specjalne klapy rewizyjne w systemie kanałów (jeśli występują). Zaleca się robić to co 5 lat i zazwyczaj zleca się to autoryzowanym, specjalizującym się w tym firmom. Rys. 8 Czyszczenie systemu kanałów Systemair AB

16 6 Rozwiązywanie problemów Trójkąt ostrzegawczy z tekstem na wyświetlaczu sygnalizuje alarm. Zaznaczyć trójkąt ostrzegawczy pokrętłem wyboru i dwukrotnie nacisnąć przycisk zatwierdzenia, aby wyświetlić alarm. Zagrożenie Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub elektrycznych przy centrali należy upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania sieciowego! 6.1 Lista alarmów Alarm Objaśnienie Wykonać Went. Zamr. Damp Błąd Pb Wskazuje błąd wentylatora nawiewnego lub wyciągowego. Wskazuje załączenie ochrony przeciwzamrożeniowej (w przypadku zainstalowania nagrzewnicy wodnej) lub termostatu przegrzania (w przypadku zainstalowania elektrycznej nagrzewnicy dogrzewającej). Wskazuje usterkę w przepustnicy obejściowej Błąd połączenia z kartą przekaźnika elektrycznej nagrzewnicy wstępnej (jeśli jest zainstalowana i włączona). Na panelu sterowania zostaje wyświetlony alarm. Sprawdzić, czy są podłączone szybkozłącza obu wentylatorów. Skontaktować się z firmą montażową lub miejscem zakupu. Uruchomiony alarm ochrony przeciwzamrożeniowej powoduje: Zatrzymanie obu wentylatorów. Zamknięcie przepustnic powietrza zewnętrznego i wywiewanego. Całkowite otwarcie zaworu wody (do siłownika zostaje wysłany sygnał 10 V). Centrala uruchomi się ponownie, kiedy temperatura wody osiągnie wartość +5 C powyżej zadanej temperatury ochrony przeciwzamrożeniowej. Załączenie termostatu przegrzania elektrycznej nagrzewnicy dogrzewającej powoduje wyświetlenie alarmu na panelu sterowania. Jeśli temperatura nawiewu spadnie poniżej +5 C. Opis resetowania znajduje się w instrukcji elektrycznej nagrzewnicy dogrzewającej. Jeśli problem będzie się powtarzał, należy skontaktować się z firmą montażową lub miejscem zakupu. Na panelu sterowania zostaje wyświetlony alarm. Centrala nie będzie w stanie wykorzystać przepustnicy obejściowej do regulacji temperatury. Na panelu sterowania zostaje wyświetlony alarm. Nagrzewnica nie zostanie włączona. Jeśli zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem w nagrzewnicy wstępnej patrz instrukcja elektrycznej nagrzewnicy wstępnej Systemair AB

17 Alarm Objaśnienie Wykonać Temp. Usterka jednego lub kilku czujników temperatury. Na panelu sterowania zostaje wyświetlony alarm. Skontaktować się z firmą montażową lub miejscem zakupu. Filtr Nadszedł czas na wymianę filtra. Na panelu sterowania zostaje wyświetlony alarm. Wymienić filtr zgodnie ze wskazówkami w instrukcji obsługi. 6.2 Tabliczka znamionowa Przed wykonaniem telefonu do serwisu należy przepisać numer specyfikacji i datę produkcji z tabliczki znamionowej, która znajduje się na boku centrali, obok połączeń zewnętrznych. Rys. 9 Tabliczka znamionowa Poz. Opis 1 Kod produktu (specyfikacja produktu) 2 Numer produktu 3 Numer zamówienia produkcyjnego 4 Numer seryjny 5 Data produkcji (RR.MM.DD) Systemair AB

18 lastpage Firma Systemair AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji treści niniejszej instrukcji bez uprzedzenia. SE Skinnskatteberg, Sweden Phone Fax

SAVE VTR 200/B. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208062-PL 26-11-2012 A001

SAVE VTR 200/B. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208062-PL 26-11-2012 A001 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208062-PL 26-11-2012 A001 Oryginalna instrukcja została przygotowana w języku angielskim. Wersje w innych językach są tłumaczeniem oryginalnej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

SAVE VTC 200. Instrukcja obsługi

SAVE VTC 200. Instrukcja obsługi 2017 Copyright Systemair AB Firma Systemair AB nie odpowiada za ewentualne błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Firma Systemair AB zastrzega sobie prawo do modyfikowania swoich

Bardziej szczegółowo

SAVE VTR 300/B. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 20834912-PL 25-07-2013 A001

SAVE VTR 300/B. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 20834912-PL 25-07-2013 A001 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 20834912-PL 25-07-2013 A001 2013 Copyright Systemair AB Firma Systemair AB nie odpowiada za ewentualne błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach

Bardziej szczegółowo

VR 300 ECV/B (1000 W / 500 W)

VR 300 ECV/B (1000 W / 500 W) (1000 W / 500 W) Centrala wentylacyjna GB PL A001 Wprowadzenie Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji dotyczy centrali wentylacyjnej, wyprodukowanej przez firmę Systemair AB. Instrukcja zawiera podstawowe

Bardziej szczegółowo

SAVE VTR 150/K. Instrukcja obsługi

SAVE VTR 150/K. Instrukcja obsługi 2016 Copyright Systemair AB Firma Systemair AB nie odpowiada za ewentualne błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Firma Systemair AB zastrzega sobie prawo do modyfikowania swoich

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR PL 206951-PL 11-08-22V.A004 (C. 3.0-1-06) Spis treści 1 Protokół z przekazania do eksploatacji... 1 1.1 Nastawy funkcji... 1 1.2 Ustawianie programu tygodniowego... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208061-PL 26-11-2012 A001 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest zobowiązana z tytułu gwarancji w razie nieprzestrzegania niniejszej

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Topvex FC, CAV zestaw do konwersji central na sterowanie CAV (Constant Air Volume = stały przepływ powietrza ) Instrukcja instalacji Dokument w oryginalnym języku EN 128300-EN_PL 04-05-2015 A001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania niniejszej instrukcji podczas montażu lub serwisowania. 2014 Copyright

Bardziej szczegółowo

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła PL Instrukcja Eksploatacji Instrukcja Eksploatacji i Obsługi VTC 700, dok. Nr: 207581_PL; V_A001 Spis treści Spis treści 1.Ostrzeżenia... 3 2. W prowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu AirS

Instrukcja obsługi panelu AirS THESSLA GREEN Sp. z o.o. ul. Igołomska 10, 31-983 Kraków T: 12 3977605 F: 12 3764918 E: biuro@thesslagreen.com NIP: 678-314-71-35 Instrukcja obsługi panelu AirS S t r o n a 2 Spis treści 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 207996-PL 26-11-2012 A001 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest zobowiązana z tytułu gwarancji w razie nieprzestrzegania niniejszej

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym, z nagrzewnicą elektryczną, wentylatorami stałoprądowymi

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania niniejszej instrukcji podczas montażu lub serwisowania. 2015 Copyright Systemair

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL UWAGA! Przed uruchomieniem nagrzewnicy dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się zachowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2 REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2 Przystosowany jest do montażu w podtynkowych puszkach instalacyjnych (60) w ramkach serii POLO OPTIMA (na specjalne życzenie również w ramkach POLO BARVA - patrz http://www.hager.pl/).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nagrzewnicy wstępnej GOLD wielkości:

Instrukcja instalacji nagrzewnicy wstępnej GOLD wielkości: PL.PREHEAT.0301 Instrukcja instalacji nagrzewnicy wstępnej OLD wielkości: 04 1 Wersja F 1. Wstęp Wstępne ogrzewanie powietrza ma za zadanie zapobiegać kondensacji wilgoci na filtrze nawiewnym, a także

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STEROWANIA. AirS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STEROWANIA. AirS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STEROWANIA AirS IO.AirS.05.2016.1 Thessla Green Sp. z o.o., ul. Makuszyńskiego 4a, 31-752 Kraków NIP: 678-314-71-35 T: +48 12 352 38 00 F: +48 12 376 49 18 E: biuro@thesslagreen.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla użytkownika Logavent

Instrukcja obsługi dla użytkownika Logavent Rekuperator do wentylacji budynku z odzyskiem ciepła 6 720 811 373-00.1O Instrukcja obsługi dla użytkownika Logavent HRV2-140 HRV2-230 HRV2-350 6 720 813 663 (2015/01) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Opis Bieżący tryb (HEAT ogrzewanie lub COOL chłodzenie) Godzina Temperatura (zadana lub zmierzona) Przyciski regulacji Ekonomiczny Tryb automatyczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

PROGRAMATOR TYGODNIOWY PROGRAMATOR TYGODNIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTWT IHXR OSTRZEŻENIE! PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania niniejszej instrukcji podczas montażu lub serwisowania. 2016 Copyright Systemair

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL 04308148) *KUCHENKA ELEKTRYCZNA ** KUCHENKA GAZOWA Polski! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora.

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 MONTAŻ CZUJNIKÓW CIŚNIENIA... 3 PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW IMPULSOWYCH...4 PODŁĄCZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO... 5 NASTAWY CZUJNIKÓW CIŚNIENIA...

Bardziej szczegółowo

Regulator z modulacją CX51

Regulator z modulacją CX51 Regulator z modulacją CX51 WŁAŚCIWOŚCI Regulator obsługuje kocioł utrzymując temperatury komfortu w domu w okresach ustawionych przez użytkownika. W pozostałych okresach również przyczynia się do oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Panel sterujący PS-D3-D41-D42 do sterowników STW-2

Panel sterujący PS-D3-D41-D42 do sterowników STW-2 Panel sterujący PS-D3-D41-D42 do sterowników STW-2 ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI STEROWNIKA STW-2 Wersja 1.1 Białystok 2016 r. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE... 5 WAŻNE INFORMACJE...

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik VMC II

Skrócony przewodnik VMC II INFORMACJE OGÓLNE Zmień wartość - Naciśnij SET. Powrót do pozycji wyjściowej. Niniejszy Skrócony przewodnik zawiera listę wszystkich możliwych do ustawienia parametrów. Dodatkowe informacje zawarte są

Bardziej szczegółowo

Seria VUT WH EC. Warianty VUT EH EC modele z elektryczną nagrzewnicą, wentylatorami z silnikami EC oraz poziomymi króćcami.

Seria VUT WH EC. Warianty VUT EH EC modele z elektryczną nagrzewnicą, wentylatorami z silnikami EC oraz poziomymi króćcami. VUT EH EC Wyświetlacz LCD Wyświetlacz SAS908 Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła oraz nagrzewnicą elektryczną o wydajności do 600 m 3 /h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20: Kocioł jednofunkcyjny. Spalanie odbywa się w otwartej komorze spalania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL 04308355) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kontroler w interfejsie - zdalny - HRU-MinistCONT-WiFi

Kontroler w interfejsie - zdalny - HRU-MinistCONT-WiFi Działanie Opis Dostępność Regulacja prędkości wentylatorów Funkcja zwiększania prędkości wentylatorów,,boost Dostępna jest 3-stopniowa regulacja prędkości wentylatora powietrza nawiewanego i wentylatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LECCO, GARDA, (PL /2)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LECCO, GARDA, (PL /2) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LECCO, GARDA, (PL 04306753/2) TRYBY PRACY OKAPU Okap może działać zarówno jako pochłaniacz, jak i wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap,

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania niniejszej instrukcji podczas montażu lub serwisowania. 2016 Copyright Systemair

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 4. Sterownik przewodowy CZ-RE2C2 (uproszczony) Oznaczenia i funkcje Przyciski sterujące A. Przycisk włączania/wyłączania Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC3 (2013_wer. S1)

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC3 (2013_wer. S1) REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC3 (2013_wer. S1) WSTĘP Manipulator RC3 przystosowany jest do montażu w standardowych podtynkowych puszkach instalacyjnych (60) w ramkach serii POLO OPTIMA (na specjalne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MOON, SUN (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MOON, SUN (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MOON, SUN (PL 04308250) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem i bez odzysku ciepła: budowa + działanie + przykłady rozwiązań Część II Przykłady układów automatyki

Bardziej szczegółowo

SIRe Competent Fan heaters Functions. SIReFC. Original instructions

SIRe Competent Fan heaters Functions. SIReFC. Original instructions Original instructions SIRe Competent Fan heaters Functions SIReFC PL Skrócony poradnik (Quick guide) zawiera następujące informacje: Schematy połączeń Instrukcja montażu Części składowe i akcesoria Alarm

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Automatyka chłodnicza

Automatyka chłodnicza Gdańsk, 04.12.2007r. Automatyka chłodnicza Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Temat pt.: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła: budowa + działanie + przykłady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL 04307522) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

TA Centrala wentylacyjna

TA Centrala wentylacyjna Centrala wentylacyjna P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 11408312-PL 2014-09-24 A001 Spis treści 1 Ostrzeżenia... 1 2 Informacje o tym dokumencie... 1 3 Opis produktu... 2 3.1 Wentylator...

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P400

INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P400 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P400 92 INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P400 SZANOWNI PAŃSTWO, Gratulujemy Państwu zakupu urządzenia BONECO P400. Oczyszczacz powietrza o wysokiej wydajności wyposażony jest w potrójny

Bardziej szczegółowo

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C INSTRUKCJE AKO 14012, AKO 14023, AKO 14031, AKO 14112, AKO 14123 Opis ogólny: Elektroniczne termometry i termostaty do paneli, przeznaczone są do wyświetlania, sterowania i regulacji niskich lub wysokich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL 04308079) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI PU SENS 01 PULPIT STEROWANIA Z EKRANEM DOTYKOWYM

PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI PU SENS 01 PULPIT STEROWANIA Z EKRANEM DOTYKOWYM PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI PU SENS 01 PULPIT STEROWANIA Z EKRANEM DOTYKOWYM 2 PU SENS 01 SPIS TREŚCI Wymogi bezpieczeństwa 2 Podstawowe dane techniczne 3 Montaż pulpitu 3 Sterowanie pulpitem 5 Opis kodów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu jednostki centralnej Moderno PREMIUM

Instrukcja montażu jednostki centralnej Moderno PREMIUM Instrukcja montażu jednostki centralnej Moderno PREMIUM Instrukcja montażu jednostki centralnej Moderno PREMIUM 15 15 6.1 Panel konserwacji zaplanowanej...16 6.2 Reset generalny przy pierwszym podłączeniu...17

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Instrukcja użytkownika Danfoss District Energy Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT.

Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT. Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT. 2014-02-03 Energooszczędność central to złożone zagadnienie. Składa się na nie kilka tematów: użycie oszczędnych wentylatorów EC odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy BHT-1000-N

Termostat pokojowy BHT-1000-N Termostat pokojowy BHT-1000-N OPIS BHT-1000-N jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń. Duży, podświetlany ekran i elegancki wygląd podkreślony chromowaną ramką

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL 04308179) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

VR 400 / 700 EV INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI. VR 400/700EV Instrukcja Obsługi i Eksploatacji 2005-06-28 Wersja 1.0, Systemair.S.A.

VR 400 / 700 EV INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI. VR 400/700EV Instrukcja Obsługi i Eksploatacji 2005-06-28 Wersja 1.0, Systemair.S.A. VR 400 / 700 EV INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Wersja 1.0, Systemair.S.A. Strona 1 z 10 Wprowadzenie Villavent jest marką handlową koncernu Systemair. Produkcję central pod tą marką rozpoczęto od początku

Bardziej szczegółowo

SL EC centrale nawiewne

SL EC centrale nawiewne EC centrale nawiewne CENTRALA NAWIEWNA EC konstrukcja i wyposażenie Obudowa central wykonana jest w całości z blachy stalowej cynkowanej galwanicznie. Konstrukcja została zaizolowana termicznie i akustycznie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy wentylacji

Nowoczesne systemy wentylacji Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Vitovent 300-W Vitovent 200-D 14.03.2014r. Wrocław Szymon Lenartowicz Akademia Viessmann Zakres zastosowania urządzeń wentylacyjnych Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

SIRe Competent Air Curtains Functions. SIReAC. Original instructions

SIRe Competent Air Curtains Functions. SIReAC. Original instructions Original instructions SIRe Competent Air Curtains Functions SIReAC PL Skrócony poradnik (Quick guide) zawiera następujące informacje: Schematy połączeń Instrukcja montażu Części składowe i akcesoria Alarm

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Jakie elementy wchodzą w skład wentylacji z odzyskiem ciepła? rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, elementy nawiewne oraz wywiewne, czerpnia,

Bardziej szczegółowo