Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 96BDF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 96BDF http://pl.yourpdfguides.com/dref/790473"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 96BDF. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Nie dotyka. Naley przeczyta i zawsze stosowa si do tych zalece. to spowodowa poraenie prdem lub poar. Naley uywa wylcznie wtyczki i gniazdka z odpowiednim uziemieniem. Niewlaciwe uziemienie moe spowodowa poraenie prdem lub uszkodzenie sprztu. Nie naley nadmiernie wygina wtyczki i przewodu, ani kla na nie cikich przedmiotów, gdy moe to spowodowa uszkodzenie. Niezastosowanie si do tego zalecenia moe spowodowa poraenie prdem lub poar. W czasie burz i wyladowa atmosferycznych, a take przy dlugich okresach nieuywania monitora naley go wylcza z gniazdka sieciowego. Niezastosowanie si do tego zalecenia moe spowodowa poraenie prdem lub poar. Nie naley podlcza zbyt wielu urzdze i przewodów do jednego gniazdka. monitora z powierzchni roboczej moe spowodowa obraenia ciala. Monitor naley stawia ostronie. Moe ulec uszkodzeniu. Nie naley kla monitora ekranem w dól. Moe to uszkodzi powierzchni ekranu. Nie naley uywa monitora bez podstawki. Moe to spowodowa uszkodzenie lub poar ze wzgldu na niewlaciw wentylacj. Jeli konieczne jest uycie monitora bez fabrycznej podstawki, naley zapewni odpowiedni wentylacj. Polski > Strona glówna > rodki bezpieczestwa > Czyszczenie Konwencja zapisu Zasilanie Instalacja Czyszczc obudow monitora lub powierzchni ekranu, naley uywa lekko wilgotnej, mikkiej szmatki. Plaskich monitorów nie naley czyci wod. Naley uywa roztworu wodnego lagodnego detergentu. (Niektóre rodki czyszczce zawieraj znaczne iloci rozpuszczalników alkoholowych mogcych odbarwi lub uszkodzi obudow monitora. Uszkodzeniu moe równie ulec powloka antyodblaskowa/antystatyczna monitora.) Przed zastosowaniem detergentu naley go rozpuci w wodzie, w stosunku 1:10. Czyszczenie Inne Nie naley rozpyla detergentu bezporednio na powierzchni monitora. Naley uywa zalecanych detergentów i mikkiej szmatki. Uchroni to ekran przed uszkodzeniem, a obudow przed uszkodzeniem lub odbarwieniem. Zalecany rodek czyszczcy mona naby w serwisie firmy Samsung. Jeli wtyk jest brudny lub zakurzony, naley go dokladnie wyczyci such szmatk. Brudny wtyk moe spowodowa poraenie prdem lub poar. Nie naley stawia na obudowie monitora naczy z wod czy chemikaliami, ani kla adnych przedmiotów metalowych. Moe to spowodowa uszkodzenie monitora, poraenie prdem lub poar. Jeli jaka substancja obca dostanie si do monitora, naley wyj wtyczk z gniazdka i skontaktowa si z serwisem. Polski > Strona glówna > rodki bezpieczestwa > Inne Nie naley otwiera obudowa i zdejmowa tylnej pokrywy. Nie ma tam adnych urzdze przeznaczonych do obslugi przez uytkownika. Konwencja zapisu Zasilanie Instalacja Czyszczenie Moe to spowodowa poraenie prdem lub poar. Wszelkie naprawy powinny by wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników serwisu. Inne Jeli monitor nie dziala prawidlowo, a zwlaszcza, gdy wydaje nienormalne dwiki lub, gdy dochodzi z niego swd, naley natychmiast wylczy zasilanie i zglosi si do autoryzowanego dealera lub serwisu. Moe to spowodowa poraenie prdem lub poar. Nie naley kla na monitorze adnych cikich przedmiotów. Moe to spowodowa poraenie prdem lub poar. Co godzin pracy z monitorem naley da oczom odpocz przez 5 minut. Zmniejszy to uczucie zmczenia oczu. Nie naley uywa lub przechowywa w pobliu monitora substancji latwopalnych. Moe to spowodowa eksplozj lub poar. Nie naley przemieszcza monitora cignc jedynie za przewód zasilania lub kabel sygnalowy. Moe to spowodowa awari sprztu, poraenie prdem lub poar w rezultacie uszkodzenia przewodu. Nie naley przesuwa monitora w prawo lub lewo cignc jedynie za przewód zasilania lub kabel sygnalowy. Moe to spowodowa awari sprztu, poraenie prdem lub poar w rezultacie uszkodzenia przewodu. Nie naley nigdy wklada adnych przedmiotów metalowych w otwory monitora. Moe to spowodowa poraenie prdem, poar lub obraenia ciala. Monitor naley trzyma z dala od ródel pola magnetycznego. Moe ono powodowa zmiany koloru lub odksztalcenia obrazu. Monitor i Podstawa Kabel zasilania Zawarto opakowania Przód Tyl Spód Podstawa Instrukcja szybkiej instalacji (Niektóre modele maj podstaw przymocowan do monitora. ) Naley si upewni, czy w opakowaniu znajduj si nastpujce elementy. Karta gwarancyjna (Nie wszdzie dostpna) Instrukcja uytkownika i dysk instalacyjny sterownika USB Hub (Opcja) Zawarto opakowania Przód Tyl Spód 1. Wyjcie 2,3. Regulatory 4. Przycisk Menu 5. Wskanik zasilania Sluy do wyjcia z aktywnego menu ekranowego (OSD). Przyciski te pozwalaj na podwietlenie i regulacj parametrów menu ekranowego. Sluy do otwierania menu ekranowego OSD i aktywacji podwietlonego parametru w menu. Ta dioda wieci si na zielono podczas normalnej pracy komputera, a kiedy monitor zapisuje ustawienia miga pomaraczowym kolorem jeden raz. Sluy do wlczania i wylczania monitora. 6. Przycisk zasilania Uwaga: Zapoznaj si z opisem funkcji oszczdzania energii PowerSaver zawartym w podrczniku uytkownika. Dla oszczdnoci energii naley WYLCZA monitor, kiedy nie jest w uyciu lub, kiedy si od niego odchodzi na dluej. Zawarto opakowania Przód Tyl Spód (Konfiguracja panelu tylnego moze byc inna, zaleznie od produktu) 1. Gniazdo zasilania 2. Kabel sygnalowy Podlacz przewód zasilania monitora do gniazda przewodu zasilania w tylnej czesci obudowy monitora. Podlacz koniec kabla sygnalowego to zlacza video komputera Megjegyzés: Kábel bekötéshez további felvilágositást A monitor bekötése cimszó alatt talál. Zawarto opakowania Przód Tyl Spód Podlacz koniec kabla sygnalowego to zlacza video komputera. (video board, karty video lub karty graficznej) Podlcz przewód zasilania monitora do gniazda przewodu 2. Gniazdo zasilania zasilania w tylnej czci obudowy monitora. 3. Podstawa uchylno-obrotowa Podstaw mona oddzieli od monitora. 1. Kabel sygnalowy Podlczenie monitora Instalowanie sterownika video Montowanie podstawy 1. Podlcz przewód zasilania monitora do gniazda przewodu zasilania w tylnej czci obudowy monitora. Podlcz przewód zasilania monitora do gniazdka zasilania. 2. Podlcz koniec kabla sygnalowego to zlcza video komputera (video board, karty video lub karty graficznej) 3. Jeli uzywasz komputera typu Macintosh, podlcz kabel do modulu przejcia (Macintosh adapter nie zalczony). Komputery PC nie wymagaj modulu przejcia. 4. Wlcz komputer i monitor. Pojawienie si obrazu na ekranie oznacza pomylne zakoczenie instalacji. Automatyczna Rczna Podlczenie monitora Instalowanie sterownika video Montowanie podstawy Po zadaniu przez system operacyjny sterownika monitora, wló CD-ROM dostarczony z monitorem do stacji dysków. Instalacja sterownika róni si nieco w rónych systemach. Wykonaj czynnoci zalecane przez posiadany system. Przygotuj pust dyskietk i pobierz program sterownika z witryny WWW wskazanej poniej.

3 Witryna internetowa : Windows ME 1. Wló dysk CD do napdu CD-ROM. 2. Kliknij "Windows ME Driver". 3. Wybierz z listy swój model monitora, a nastepnie kliknij przycisk "OK". 4. Kliknij polecenie "Zainstaluj" w oknie "Ostrzezenie". 5. Instalacja sterownika monitora zostala zakonczona. Windows XP/ Wló dysk CD do napdu CD- ROM. 2. Kliknij "Windows XP/2000 Driver". 3. Wybierz z listy swój model monitora, a nastepnie kliknij przycisk "OK". 4. Kliknij polecenie "Zainstaluj" w oknie "Ostrzezenie". 5. Jesli na ekranie ukazala sie ponizsza wiadomosc, kliknij przycisk "Kontynuuj mimo to". Nastepnie kliknij,,ok." Sterownik tego monitora zgloszono do firmy Microsoft w celu uzyskania logo systemu Windows. Ta instalacja nie wplynie niekorzystnie na prawidlow prac systemu. Sterownik posiadajcy logo systemu Windows zostanie umieszczony na stronie domowej monitorów Samtron, skd mona bdzie go pobra Instalacja sterownika monitora zostala zakonczona. Automatyczna Rczna Podlczenie monitora Windows XP Windows 2000 Windows Me Windows NT Linux Instalowanie sterownika video Montowanie podstawy Po zadaniu przez system operacyjny sterownika monitora, wló CD-ROM dostarczony z monitorem do stacji dysków. Instalacja sterownika róni si nieco w rónych systemach. Wykonaj czynnoci zalecane przez posiadany system. Przygotuj pust dyskietk i pobierz program sterownika z witryny WWW wskazanej poniej. Witryna internetowa : System operacyjny Microsoft Windows XP 1. Wló dysk CD do napdu CD-ROM. 2. Kliknij przycisk Start - Panel Sterowania, a nastepnie ikone "Wyglad i efekty". 3. Kliknij ikone "Ekran", wybierz "Ustawienia" i kliknij "Zaawansowane". 4. Kliknij przycisk "Wlasciwosci" w karcie "Monitor" i wybierz "Sterownik". 5. Kliknij przycisk "Aktualizuj sterownik" i wybierz,,instaluj z listy lub..", a nastepnie kliknij przycisk,,dalej". 6. Wybierz "Nie przeszukuj, sam przeszukam..", nastepnie kliknij przycisk "Dalej" i przycisk,,z dysku". 7. Kliknij przycisk "Przegladaj", wybierz A:\(D:\driver), a nastepnie wybierz model swojego monitora i kliknij przycisk,,dalej". 8. Jesli na ekranie ukazala sie ponizsza wiadomosc, kliknij polecenie "Kontynuuj mimo to". Nastepnie kliknij przycisk "Zakoncz". Sterownik tego monitora zgloszono do firmy Microsoft w celu uzyskania logo systemu Windows. Ta instalacja nie wplynie niekorzystnie na prawidlow prac systemu. Sterownik posiadajcy logo systemu Windows zostanie umieszczony na stronie domowej monitorów Samtron, skd mona bdzie go pobra Kliknij przycisk "Zamknij", a nastepnie "OK". 10. Instalacja sterownika monitora zostala zakonczona. System operacyjny Microsoft Windows 2000 Jeli na ekranie ukae si wiadomo "Nie znaleziono sygnatury cyfrowej", wykonaj nastpujce czynnoci. 1. Wybierz przycisk "OK" w okienku "Wló dysk". 2. Kliknij przycisk "Przegldaj" w oknie "Potrzebny plik". 3. Wybierz A:\(D:\driver), poczym kliknij polecenie "Otwórz", a nastpnie "OK". Rczna instalacja instrukcji instalacji monja monitora zostala zakoczona. Uruchom X-Window po zainstalowaniu pozostalego wymaganego sprztu Podstawa uchylno-obrotowa Montowanie i odlczanie podstawy. Podlczenie monitora Instalowanie sterownika video Montowanie podstawy Dziki wbudowanej podstawie monitor mona przechyla i obraca, co umoliwia ustawienie go pod optymalnym ktem. Uwaga: Podstawa jest odlczalna. Jeli posiadany monitor dostarczono z odlczon podstaw, naley j zamocowa w nastpujcy sposób. Przed przymocowaniem podstawy do monitora naley wyj zaczep obrotowy. Montowanie podstawy 1. Poló monitor spodem do góry na plaskiej powierzchni. 2. Naprowad elementy zatrzasku w podstawie na odpowiadajce im otwory w dolnej czci obudowy monitora. 3. Docinij podstaw do monitora, aby te elementy calkowicie weszly w otwory. 4. Nacinij podstaw w kierunku przodu monitora, a do kliknicia zatrzasku. * Nie zginaj zatrzasku. Zdejmowanie podstawy 5. cinij i pocignij do góry mechanizm wyzwalajcy w podstawie. 6. Nacinij na podstaw w kierunku tylu monitora i podnie j, eby j oddzieli od monitora. Uwaga: Podstaw da si naprowadzi na otwory w monitorze tylko w jednej pozycji. Menu ekranowe OSD Sl d j i kt Sluy do wyjcia z aktywnego menu ekranowego (OSD). Przyciski te pozwalaj na podwietlenie i 2,3. Regulatory regulacj parametrów menu ekranowego. 4. Przycisk Menu Sluy do otwierania menu ekranowego OSD i aktywacji podwietlonego parametru w menu. 1 W j i 1. Wyjcie Menu ekranowe OSD Menu Jak regulowa Skoryguj jasno Wcinij przycisk ( ) Wcinij przycisk ( ), aby otworzy menu regulacji Jasno Uyj przyciskóycisku lub +, a do ukazania si opcji Liniowo pionowa. Wcinij przycisk ( ), aby otworzy menu regulacji Liniowo pionowa. Uyj przycisków - lub +, aby dokona zmiany Liniowoci pionowej. Menu ekranowe OSD Menu Jak regulowa Wykonanie tych czynno pozwala zmieni jzyk menu. Mona wybra jzyk sporód jedenastu dostpnych. Angielski, Niemiecki, Francuski, Wloski, Portugalski, Hiszpaski, Szwedzki, Rosyjski, Polski lub Wgierski. (Niektóre jzyki menu ekranowego mog nie by dostpne w niektórych miejscach. ) Uwaga: Wybrany jzyk dotyczy jedynie menu ekranowego OSD. Nie ma on adnego wplywu na oprogramowanie komputera. 1 Wcinij przycisk ( ) 2 Wcinij przycisk - lub +, a do ukazania si menu Jzyk. 3 Wcinij przycisk ( ), aby otworzy menu regulacji Jzyk. 4 Uyj przycisków - lub +, wybierz odpowiedni jzyk. Menu ekranowe OSD Menu Jak regulowa Effect mory polega na ukazaniu si na ekranie koncentrycznych kól lub luków. Aby wyeliminowa to zjawisko, uyj regulatora Redukcji mory Wcinij przycisk ( ) Wcinij przycisk - lub +, a do ukazania si menu Zaawansowane. Ponownie wcinij przycisk ( )a nastpnie uyj przycisku lub +, a do ukazania si opcji Mora pozioma. Wcinij przycisk ( ), aby otworzy menu regulacji Mora pozioma. Uyj przycisków - lub +, aby dokona korekcji poziomej. Effect mory polega na ukazaniu si na ekranie koncentrycznych kól lub luków. Aby wyeliminowa to zjawisko, uyj regulatora Redukcji mory Wcinij przycisk ( ) Wcinij przycisk - lub +, a do ukazania si menu Zaawansowane. Ponownie wcinij przycisk ( )a nastpnie uyj przycisku lub +, a do ukazania si opcji Mora pionowa. Wcinij przycisk ( ), aby otworzy menu regulacji Mora pionowa. Uyj przycisków - lub +, aby dokona korekcji pionowej. Menu ekranowe OSD Menu Jak regulowa Niektóre karty uzywaj sygnalu video wyszego ni 1.

4 0V, co daje bardzo jasny obraz. Dla takich kart, uyj tej funkcji, aby wybra poziom 1.0V Wcinij przycisk ( ) Wcinij przycisk - lub +, a do ukazania si menu Zaawansowane. Ponownie wcinij przycisk ( )a nastpnie uyj przycisku lub +, a do ukazania si opcji Przezroczysto menu. Wcinij przycisk ( ), aby otworzy menu regulacji Przezroczysto menu. Uyj przycisków - lub +, aby wybra oryginalne menu ekranowe lub menu przezroczyste. Temperatura barw jest miar,,ciepla" kolorów obrazu. Dostpny zakres wynosi od 6500 do 9300 wg skali Kelvina Wcinij przycisk ( ) Wcinij przycisk - lub +, a do ukazania si menu Zaawansowane. Ponownie wcinij przycisk ( )a nastpnie uyj przycisku lub +, a do ukazania si opcji Temperatura barwowa. Wcinij przycisk ( ), aby otworzy menu regulacji Temperatura barwowa. Uyj przycisków lub +, aby wybra 9300K (kolory niebieskawe) lub 6500K (kolory czerwonawe). Menu ekranowe OSD Menu Jak regulowa Wykonanie tych czynnoci pozwala na powikszenie lub pomniejszenie obrazu Wcinij przycisk ( ) Wcinij przycisk - lub +, a do ukazania si menu Zoom. Wcinij przycisk ( ), aby otworzy menu regulacji Zoom. Uyj przycisków -, aby zmniejszy wielko obrazu. Uyj przycisku +, aby zwikszy wielko obrazu. Menu ekranowe OSD Menu Jak regulowa Rozmagnesowanie pozwala na usunicie przybrudzenia koloru spowodowanego wplywem zewntrznego pola magnetycznego. Funkcja rozmagnesowywania nie powinna by uywana czciej, ni raz na 30 minut. Monitor moe przez chwil glono pracowa (bucze), kolory ulec zmianie, a obraz skaka przez kilka sekund. Jest to zjawisko normalne. Funkcja ta sluy do wlczania zasilanie monitora lub zmiany trybu oszczdzania energii na normalny tryb pracy Wcinij przycisk ( ) Wcinij przycisk - lub +, a do ukazania si menu Rozmagnesowanie. Wcinij przycisk ( ), aby dokona rozmagnesowania. Pojawi si rozmagnesowywany obraz. Használja a Visszahivás eljárást ha a monitor beállitását vissza akarja állitani az eredetire: Helyzet, Méret, Tpárna, Rendhagyó Trapéz, Párhuzam, Tegyensúly, Forgatás és Moire-minta tisztitás. Vigyázat: Ez a mvelet átállitja a jelenlegi idzit jelzésnek a memória területeken lev összes adatait. Megjegyzés: Ha "IGEN"-t választott, a fent felsorolt minden beállitás újraállitódik. Minden más beállitás ugyanaz marad Wcinij przycisk ( ) Wcinij przycisk - lub +, a do ukazania si menu Ustawienia fabryczne. Wcinij przycisk ( ), aby otworzy menu regulacji Ustawienia fabryczne. Wcinij przycisk +, aby wybra TAK (YES) Jeli nie zamierzasz zresetowa monitora, uyj przycisku -, aby wybra NIE (NO). Menu ekranowe OSD Menu Jak regulowa Czstotliwo ustawiona przez uytkownika jest widoczna w Trybie ustawie uytkownika, za fabryczne Wcinij przycisk ( ) Wcinij przycisk - lub +, a do ukazania si menu Rozdzielczo. Wcinij przycisk ( ), aby otworzy menu regulacji Rozdzielczo. Wcinij przycisk -, aby wywietli Tryb ustawie uytkownika lub Tryb domylny. Temperatura barw jest miar,,ciepla" kolorów obrazu. Dostpny zakres wynosi od 6500 do 9300 wg skali Kelvina. 1 2 Nacinicie przycisku menu ( )przez ponad 10 sekund spowoduje zapisanie biecych ustawie i uniemoliwi zmian menu. (W takim przypadku widoczny ekran nie zostanie wydrukowany, nawet po naciniciu przycisku menu.). Aby zwolni ekran, naley ponownie nacisn przycisk menu ( )przez ponad 10 sekund. Naley sprawdzi Pytania i odpowiedzi Autotest monitora Przed wezwaniem serwisu, naley sprawdzi w zawartych tu informacjach, czy nie mona samodzielnie upora si z zaistnialymi problemami. Jeli pomoc fachowca jest konieczna, naley zadzwoni pod numer na karcie gwarancyjnej, numer w czci informacyjnej lub skontaktowa si ze swoim dealerem. Problem Brak obrazu. Nie mona wlczy monitora. Naley sprawdzi Czy kabel zasilania jest prawidlowo podlczony? Czy na ekranie widoczna jest wiadomo Brak polczenia, sprawd kabel sygnalowy? Jeli zasilanie jest wlczone, ponownie uruchom system, aby zobaczy czy pojawia si ekran logowania. Rozwizanie problemu Sprawd podlczenie kabla i zasilanie. Sprawd podlczenie kabla sygnalowego. Jeli ekran logowania pojawil si na monitorze, uruchom komputer w odpowiednim trybie (awaryjnym dla Windows ME/XP/2000) i zmie czstotliwo karty video (Zobacz: Ustawione fabrycznie tryby wywietlania) Uwaga: Jeli ekran pocztkowy (ekran logowania) si nie pojawia, skontaktuj si z serwisem lub ze swoim dealerem. Czy na ekranie widoczna jest wiadomo,,sygnal poza zakresem"? Ta wiadomo pojawia si, kiedy sygnal z karty video przekracza maksymaln rozdzielczo i czstotliwo monitora. OSD naciskajc przycisk MENU przez co najmniej 10 sekund. ekranie pojawiaj si dziwne kolory lub obraz czarno-bialy. podlczenie kabla sygnalowego. Upewnij si, e karta video jest prawidlowo osadzona w gniedzie. karta video jest poprawnie skonfigurowana? Czy zostala zmieniona karta video lub sterownik? poloenie i rozmiar obrazu przy pomocy OSD. Odpowiednio ustaw tryb wywietlania karty graficznej. pozycj przy pomocy menu ekranowego OSD. Obraz jest nieostry lub nie da si regulowa OSD. Czy zostala wyregulowana rozdzielczo i czstotliwo monitora? czstotliwo jest odpowiednio ustawiona w Parametrach wywietlania w menu? Odpowiednio ustaw tryby wywietlania karty video. (Zobacz ustawione fabrycznie tryby wywietlania) Otwórz menu ekranowe OSD i rozmagnesuj monitor. Trzymaj monitor zdala od urzdze elektrycznych. Ustaw odpowiednio czstotliwo, korzystajc z instrukcji karty video i informacji w rozdziale Ustawienia fabryczne trybów wywietlania. (Maksymalna czstotliwo dla okrelonej rozdzielczoci moe by inna, zalenie od produktu.) Na ekranie wida jedynie 16 kolorów. Kolory obrazu zmienily si po zmianie karty video. Czy kolory ustawione s prawidlowo? Dla systemu Windows ME/XP/2000: Ustaw odpowiednio kolory klikajc najpierw kolejno Panel sterowania, Ustawienia, Ekran. Skonfiguruj kart video poslugujc si jej instrukcj uytkownika. Obraz jest czciowo znieksztalcony. Dioda LED miga, ale na ekranie nie ma obrazu. Czy karta video jest odpowiednio skonfigurowana? Ukazuje si wiadomo;"nierozpoznany monitor"; znaleziono monitor z funkcj Plug & Play (VESA DDC) Czy zainstalowany jest sterownik monitora? Sprawd, czy kabel zasilania jest odpowiednio podlczony do komputera. 2. przekraczaj 60Hz przy maksymalnej rozdzielczoci.) 5. dobrze usun resztki detergentu i nie rysowa obudowy. zarówno komputer, jak i monitor. 2. Odlcz przewód sygnalu video od komputera. 3. Wlcz monitor. takim przypadku naley znale ródlo problemu, a nastpnie skontaktowa si z serwisem lub dealerem.

5 Ocenianie warunków pracy monitora Jeli na ekranie nie ma obrazu lub pojawia si wiadomo Sygnal poza zakresem, naley odlczy kabel od komputera, pozostawiajc monitor wlczony do zasilania. Jeli na ekranie pojawia si jaka wiadomo lub, gdy ekran zacznie wieci si na bialo, to oznacza, e pracuje prawidlowo. W tym przypadku naley sprawdzi prawidlowo dzialania komputera. Ogólne Nazwa modelu Parametry ogólne System oszczdzania energii PowerSaver Fabrycznie ustawione tryby wywietlania SAMTRON 96BDF 19"(48cm) DynaFlat (powierzchnia widoczna 45,8cm) 90 0,26mm (pozioma) Aluminiowany luminofor, tri-colot dot trio, black matrix. Maskownica invarowa zapobiegajca znieksztalceniom obrazu. Wielowarstwowa powloka antystatyczna i antyodblaskowa. Kineskop Typ Kt odchylenia Plamka Ekran Maksymalna rozdzielczo 1600 punktów, 1200 linii Widoczny obszar ekranu poziomo pionowo Synchronizacja Pozioma Pionowa Sygnal wejciowy Sygnal video Sygnal synchronizacji Kolor obrazu Nieograniczona liczba kolorów Maksymalna czstotliwo piksela 185 MHz Zasilanie 90 ~ 264VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz Pobór mocy 110W (Maximum), 100W (Nominal) Wymiary (Szer. x Wys. x Glb. ) 440 x 459 x 455 mm (z podstaw) Waga 22,0 kg Warunki przechowywania i eksploatacji Temperatura pracy 32 F ~ 104 F(0 C ~ 40 C) Wilgotno 10% ~ 80%, bez kondensacji Temperatura przechowywania -4 F ~113 F (-20 C ~ 45 C) Wilgotno 5% ~ 95%, bez kondensacji Funcja Plug and Play Ten monitor moe by zainstalowany w kadym systemie zgodnym ze standardem Plug & Play. Monitor zostanie rozpoznany przez system, który zapewni optymalne warunki dzialania i ustawienia monitora. W wikszoci przypadków, instalacja monitora odbywa si automatycznie, chyba, e uytkownik zechce wybra wlasne ustawienia. Uwaga: Wygld i parametry techniczne monitora mog ulec zmianie bez wczeniejszej zapowiedzi. RGB, analogowy 0,7Vpp dodatni przy 75 omach Synchronizacja pozioma/pionowa separowana poziom TTL, dodatni lub ujemny 30 ~ 85 khz 50 ~ 160 Hz 352 ± 3 mm 264 ± 3 mm Ogólne Nazwa modelu Parametry ogólne System oszczdzania energii PowerSaver Fabrycznie ustawione tryby wywietlania SAMTRON 98BDF 19"(48cm) DynaFlat (powierzchnia widoczna 45,8cm) 90 0,26mm (pozioma) Aluminiowany luminofor, tri-colot dot trio, black matrix. Maskownica invarowa zapobiegajca znieksztalceniom obrazu. Wielowarstwowa powloka antystatyczna i antyodblaskowa. Kineskop Typ Kt odchylenia Plamka Ekran Maksymalna rozdzielczo 1600 punktów, 1200 linii Widoczny obszar ekranu poziomo pionowo Synchronizacja Pozioma Pionowa Sygnal wejciowy Sygnal video Sygnal synchronizacji Kolor obrazu Nieograniczona liczba kolorów Maksymalna czstotliwo piksela 185 MHz Zasilanie 90 ~ 264VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz Pobór mocy 110W (Maximum), 100W (Nominal) Wymiary (Szer. x Wys. x Glb. ) 440 x 459 x 455 mm (z podstaw) Waga 22,0 kg Warunki przechowywania i eksploatacji Temperatura pracy 32 F ~ 104 F(0 C ~ 40 C) Wilgotno 10% ~ 80%, bez kondensacji Temperatura przechowywania -4 F ~113 F (-20 C ~ 45 C) Wilgotno 5% ~ 95%, bez kondensacji Funcja Plug and Play Ten monitor moe by zainstalowany w kadym systemie zgodnym ze standardem Plug & Play. Monitor zostanie rozpoznany przez system, który zapewni optymalne warunki dzialania i ustawienia monitora. W wikszoci przypadków, instalacja monitora odbywa si automatycznie, chyba, e uytkownik zechce wybra wlasne ustawienia. Uwaga: Wygld i parametry techniczne monitora mog ulec zmianie bez wczeniejszej zapowiedzi. RGB, analogowy 0,7Vpp dodatni przy 75 omach Synchronizacja pozioma/pionowa separowana poziom TTL, dodatni lub ujemny 30 ~ 85 khz 50 ~ 160 Hz 352 ± 3 mm 264 ± 3 mm Parametry ogólne System oszczdzania energii PowerSaver Fabrycznie ustawione tryby wywietlania Monitor ten ma wbudowany system oszczdzania energii zwany PowerSaver. Cyklu poziomego nazywa si Czstotliwoci odchylania poziomego. Hz SAMTRON SEOUL 15TH FL, JOONGANG DAILY NEWS BLDG. 7, SOONHWA-DONG,CHUNG-KU, SEOUL, KOREA, TEL : (82-2) SAMTRON U.S.A. SAMTRON COMPUTER PRODUCTS CUSTOMER SERVICE 400 Valley Road Suite 201, Mt. Arlington, NJ TEL : , FAX : SAMTRON ( ) SAMTRON CANADA SAMSUNG ELECTRONICS CANADA INC FINANCIAL DRIVE MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 6R3 TEL : FAX : SAMTRON EUROPE SAMSUNG ELECTRONICS GMBH SAMSUNG-HAUS, AM KRONBERGER HANG SCHWALBACH/TS., GERMANY TEL: 49 (0180) * FAX: 49 (0180) * * EURO 0,12/MIN. SAMTRON TOKYO 17TH, HAMACHO CENTER BLDG , NIHONBASHI-HAMACHO, CHOU-KU, TOKYO 103, JAPAN TEL : (81-3) FAX : (81-3) SAMTRON SWEDEN SAMSUNG ELECTRONICS SYENSKA, AB BOX 713, S UPPLANDS VÄSBY TEL : FAX : SAMTRON MEXICO SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO, S.A. DE C. V. Mina No. 200, ESQ. GAVILANCOL. GUADALUPE DEL MORAL IZTAPALAPA, MEXICO, D.F. C.P TEL. : (525) FAX : (525) IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C. V. SATURNO 44 COL. NVA. INDUSTRIAL VALLEJO DEL. GUSTAVO A. MADERO C.P MEXICO D.F. TEL RFC: SEM950215S98 EXPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD. JOONG-ANG DAILY NEWS BLDG. 7 SOON-WHA-DONG CHUNG-KU, C.P. O BOX 2775, 1144 SEOUL, KOREA Serwis Terminologia Przepisy i certyfikaty Upowanienia Polski > Strona glówna > Informacje > Terminologia Plamka Obraz na ekranie sklada si z czerwonych, zielonych i niebieskich punktów. Im bliej znajduj si te punkty, tym wiksza rozdzielczo obrazu. Odleglo pomidzy punktami o tym samym kolorze nosi nazw Plamki Jednostka: mm Czstotliwo odchylania pionowego Obraz na ekranie musi by odnawiany kilka razy na sekund, aby powstal widoczny obraz. Czstotliwo tych powtórze zwana jest Czstotliwoci odchylania pionowego lub czstotliwoci odwieania. Jednostka: Hz Przyklad: Jeli ten sam sygnal wietlny powtarza si 60 razy na sekund, mówi si o czstotliwoci 60Hz. W tym przypadku da si zauway migotanie obrazu. Aby unikn tego problemu uywa si Trybu wolnego od migotania, o czstotliwoci 60Hz. Czstotliwo odchylania poziomego Czas skanowania jednej linii lczcej praw i lew krawd ekranu nazywa si cyklem poziomym. Odwrotno Cyklu poziomego nazywa si Czstotliwoci odchylania poziomego. Jednostka: khz Interlace and Non-Interlace Methods Wyswietlanie linii poziomych obrazu po kolei od góry do dolu nazywa si metod bez przeplotu, natomiast wywietlanie najpierw linii parzystych, a potem nieparzystych nazywa si metod z przeplotem. Wywietlanie bez przeplotu uywane jest w wikszoci monitorów, aby zapewni czysty obraz. Metoda z przeplotem jest identyczna do stosowanej w odbiornikach telewizyjnych. Plug & Play (Wlcz i pracuj) Jest to funkcja pozwalajca na osignicie najwyszej jakoci obrazu poprzez umoliwienie automatycznej wymiany informacji pomidzy komputerem, a monitorem.

6 Ten monitor jest zgodny ze standardem VESA DDC dla funkcji Plug & Play. Rozdzielczo Liczba punktów w linii poziomej i w linii pionowej, skladajcych si na obraz nazywa si,,rozdzielczoci". Liczba ta okrela dokladno wywietlania. Wysoka rozdzielczo jest korzystna przy wykonywaniu równoczesnych zada, gdy pozwala na wywietlenie na ekranie wikszej iloci informacji. Przyklad: Jeli rozdzielczo wynosi 1024 X 768, to oznacza, e obraz sklada si z 1024 punktów poziomych (rozdzielczo pozioma) i 768 linii pionowych (rozdzielczo pionowa). Serwis Terminologia Przepisy i certyfikaty Upowanienia Polski > Strona glówna > Informacje > Przepisy i certyfikaty FCC Information IC Compliance Notice MPR II Compliance European Notice (Europe only) PCT Notice VCCI TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only) TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only) Serwis Terminologia FCC Information User Instructions The Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement includes the following warning: Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. User Information Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. If necessary, consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find the booklet called How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems helpful. This booklet was prepared by the Federal Communications Commission. It is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock Number The party responsible for product compliance: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD America QA Lab of Samsung 3351 Michelson Drive, Suite #290, Irvine, CA92612 USA Tel) Fax) Warning User must use shielded signal interface cables to maintain FCC compliance for the product. Provided with this monitor is a detachable power supply cord with IEC320 style terminations. It may be suitable for connection to any UL Listed personal computer with similar configuration. Before making the connection, make sure the voltage rating of the computer convenience outlet is the same as the monitor and that the ampere rating of the computer convenience outlet is equal to or exceeds the monitor voltage rating. For 120 Volt applications, use only UL Listed detachable power cord with NEMA configuration 515P type (parallel blades) plug cap. For 240 Volt applications use only UL Listed Detachable power supply cord with NEMA configuration 6-15P type (tandem blades) plug cap. Przepisy i certyfikaty Upowanienia IC Compliance Notice This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations of ICES-003. Cet appareil Numérique de classe B respecte toutes les exigences du Règlemont NMB-03 sur les équipements produisant des interférences au Canada. MPR II Compliance This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and magnetic fields. European Notice (Europe only) Products with the CE Marking comply with both the EMC Directive (89/336/EEC), (92/31/EEC), (93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the European Community. Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms: EN55022: Radio Frequency Interference EN55024: Electromagnetic Immunity EN :1995+A1+A2 - Power Line Harmonics EN : Voltage Fluctuations EN Product Safety. PCT Notice VCCI This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (VCCI). If this is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio interference. Install and use the equipment according to the instruction manual. TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only) AB general requirements AB2 Written Ecodocument acompanying the products Congratulations! You have just purchased a TCO'95 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and to the further development of environmentally-adapted electronic products. Why do we have environmentally-labelled monitors? In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment.the main problem as far as monitors and other electronic equipment are concerned is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it has not been possible so far for the majority of electronic equipment to be recycled in a satisfactory way, most of these potentially damaging substances sooner or later enter Nature. There are also other characteristics of a monitor, such as energy consumption levels, that are important from both the working and natural environment viewpoints. Since all types of conventional electricity generation have a negative effect on the environment (acidic and climateinfluencing emissions, radioactive waste, etc. ) it is vital to conserve energy. Electronic equipment in offices consumes an enormous amount of energy, since it is often routinely left running continuously. What does labelling involve? This product meets the requirements for the TCO'95 scheme, which provides for international environmental labelling of monitors. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and Technical Development in Sweden).

7 The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electrical and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety. The environmental demands concern among other things restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons), and chlorinated solvents. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental plan, which must be adhered to in each country where the company conducts its operations policy. The energy requirements include a demand that the monitor after a certain period of inactivity shall reduce its power consumption to a lower level, in one or more stages. The length of time to reactivate the monitor shall be reasonable for the user. Labelled products must meet strict environmental demands, for example in respect of the reduction of electric and magnetic fields, along with physical and visual ergonomics and good usability. TCO Development Unit On the page this folder you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complere environmental criteria document may be ordered from: TCO Development Unit S Stockholm Sweden Fax: (Internet): Current information regarding TCO'95-approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: TCO'95 is a co-operative project between(3 logos) Environmental Requirements Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. In turn, they delay the spread of fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. These are related to another group of environmental toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar harm, including reproductive damage in fish eating birds and mammals, due to the bioaccumulative processes. demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain organically bound chlorine and bromine. Lead Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. TCO'95 requirement Permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed. Cadmium Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of cadmium. The colour-generating layers of display screens must not contain any cadmium. Mercury Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous system and is toxic in high doses. TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of mercury. It also demands that no mercury is present in any of the electrical or electronics components concerned with the display unit. CFCs (freons) CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in the manufacturing of expanded foam for packaging. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on Earth of ultraviolet light with consequent increased risks of skin cancer (malignant melanoma). The relevant TCO'95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacturing of the product or its packaging. TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only) Congratulations! You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products. This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for an international environmental and quality labelling labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO(The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen(The Swedish Society for Nature Conservation), Statens Energimyndighet(The Swedish National Energy Administration) and SEMKO AB. The requirements cover a wide range of issuse: environment, ergonomics, usability, reduction of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical safety. Why do we have environmentally labelled computers? In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature. There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climateinfluencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy. What does labelling involve? length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user. Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from: TCO Development SE Stockholm, Sweden Fax: (Internet): Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: tco-info.com/ Environmental requirements Flame retardants Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available. Cadmium** Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium. Mercury** Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches.

8 Powered by TCPDF ( It damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the labelled unit. There is however one exception. Mercury is, for the time being, permitted in the back light system of flat panel monitors as today there is no commercially available alternative. TCO aims on removing this exception when a Mercury free alternative is available. CFCs (freons) The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence. Lead** Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed. * Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms. ** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative. Informacje zawarte w tym dokumencie mog ulec zmianie bez wczeniejszej zapowiedzi Samsung Electronics Co., Ltd. Wszystkie prawa zastrzeone. Serwis Terminologia Przepisy i certyfikaty Powielanie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Samsung Electronics Co., Ltd. jest surowo zabronione. Samsung Electronics Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialnoci za bldy zawarte w niniejszej publikacji ani za przypadkowe lub porednie szkody wynikle z jej udostpnienia, dzialania lub uycia. Logo Samsung i Samtron to zarejestrowane znaki handlowe firmy Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows i Windows NT s zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation; VESA, DPMS i DDC s zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Video Electronics Standard Association; Nazwa i logo ENERGY STAR s zastrzeonymi znakami handlowymi U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Jako uczestnik programu ENERGY STAR, firma SAMSUNG upewnila si co do tego, e produkt ten spelnia wymagania ENERGY STAR w zakresie wykorzystania energii. Wszelkie inne nazwy produktów wspomniane w tym dokumencie mog by znakami towarowymi lub zastrzeonymi znakami towarowymi ich wlacicieli. Upowanienia.

Class B Radio Frequency. Statement Warning:

Class B Radio Frequency. Statement Warning: Class B Radio Frequency Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement Warning: Note: This equipment has been found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P TV Dock DK21

Instrukcja obsługi. Xperia P TV Dock DK21 Instrukcja obsługi Xperia P TV Dock DK21 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie tyłu podstawki TV Dock...3 Pierwsze kroki...4 Menedżer LiveWare...4 Uaktualnianie Menedżer LiveWare...4 Używanie podstawki

Bardziej szczegółowo

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Instrukcja obsługi Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie podstawki TV Dock...3 Pierwsze kroki...4 Smart Connect...4 Uaktualnianie Smart Connect...4 Używanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. MHL to HDMI Adapter IM750

Instrukcja obsługi. MHL to HDMI Adapter IM750 Instrukcja obsługi MHL to HDMI Adapter IM750 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie podstawki MHL to HDMI Adapter...3 Pierwsze kroki...4 Smart Connect...4 Uaktualnianie Smart Connect...4 Używanie podstawki

Bardziej szczegółowo

Instalacja Właściwości

Instalacja Właściwości Instalacja Instrukcje instalacji Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Pobierz instalatora silnika makro HOST z oficjalnej strony sieci web IABYTE. 2. Uruchom instalatora i wykonaj instrukcje ekranowe. 3.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 753DF http://pl.yourpdfguides.com/dref/790402

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 753DF http://pl.yourpdfguides.com/dref/790402 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 753DF. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

SmartDock for Xperia ion Instrukcja obsługi

SmartDock for Xperia ion Instrukcja obsługi SmartDock for Xperia ion Instrukcja obsługi Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie podstawki SmartDock...3 Ładowanie podstawki SmartDock...3 Pierwsze kroki...5 Menedżer LiveWare...5 Uaktualnianie Menedżer

Bardziej szczegółowo

Presenter SNP6000. Register your product and get support at Instrukcja obsługi

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 PL Instrukcja obsługi 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. USB Charger UCH20

Instrukcja obsługi. USB Charger UCH20 Instrukcja obsługi USB Charger UCH20 Spis treści Wprowadzenie... 3 USB Charger informacje... 3 Używanie ładowarki USB... 4 Ładowanie urządzenia...4 Informacje prawne...5 Declaration of Conformity...6 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Bezprzewodowe urządzenie wyświetlające Miracast IM10

Instrukcja obsługi. Bezprzewodowe urządzenie wyświetlające Miracast IM10 Instrukcja obsługi Bezprzewodowe urządzenie wyświetlające Miracast IM10 Spis treści Instrukcja obsługi bezprzewodowego urządzenia wyświetlającego Miracast...3 Konfigurowanie bezprzewodowego urządzenia

Bardziej szczegółowo

SkillGuide. Podręcznik użytkownika. Polski

SkillGuide. Podręcznik użytkownika. Polski SkillGuide Podręcznik użytkownika Polski SkillGuide SkillGuide to urządzenie treningowe, które na bieżąco dostarcza informacji dotyczących przeprowadzanej resuscytacji krążeniowoddechowej i przedstawia

Bardziej szczegółowo

QUICK START GUIDE ENGLISH SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI JĘZYK POLSKI

QUICK START GUIDE ENGLISH SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI JĘZYK POLSKI QUICK START GUIDE ENGLISH SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI JĘZYK POLSKI QUICK START GUIDE ENGLISH Thank you for purchasing the Impact 500 gaming keyboard from Turtle Beach.? IN THE BOX IMPACT 500 gaming keyboard.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. KLAWIATURA Z MECHANIZMEM NOŻYCOWYM Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instalacja. KLAWIATURA Z MECHANIZMEM NOŻYCOWYM Instrukcja szybkiego uruchomienia Instalacja 1. Wymagania systemowe: Komputer PC z portem US 2. Obsługiwany system operacyjny: Windows XP / Vista/ 7/ 8 3. Włóż 6 baterii AAA do komory. Podwójne kółko na krótko rozbłyśnie na niebiesko Klawiatura

Bardziej szczegółowo

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Instrukcja obsługi Magnetic Charging Dock Spis treści Wprowadzenie...3 Łatwe ładowanie...3 Korzystanie z magnetycznej podstawki ładującej...4 Korzystanie z przystawek...4 Ładowanie telefonu...4 Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartTags

Instrukcja obsługi. SmartTags Instrukcja obsługi SmartTags Spis treści Wprowadzenie...3 Pierwsze kroki...3 Korzystanie z tagów SmartTag...4 Informacje prawne...5 2 Wprowadzenie Co to są tagi SmartTag? Tagi SmartTag wywołują określone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wierzymy, że będziemy kroczyć do przodu. Z pasją powiększamy nasze doświadczenie. Zapominamy o frustracjach, ale nie o naszym niewyczerpanym potencjale. Chcemy osiągnąć i przekroczyć

Bardziej szczegółowo

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707541 POLSKI -ZAWARTOŚĆ PAKIETU 4 -SPECYFIKACJE TECHNICZNE 4 -ZAKRES ZASTOSOWAŃ 4 -INSTALACJA SPRZĘ TU 5 -INSTALACJA OPROGRAMOWANIA 6 -OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Odbiornik muzyki Bluetooth BM10

Instrukcja obsługi. Odbiornik muzyki Bluetooth BM10 Instrukcja obsługi Odbiornik muzyki Bluetooth BM10 Spis treści Omówienie akcesorium...3 Podstawy...4 Tworzenie powiązania i nawiązywanie połączenia...5 Odłączanie i ponowne podłączanie...6 Smart Connect...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi MIKROFON SOUNDGATE. Do użytku razem z SoundGate 3

Instrukcja Obsługi MIKROFON SOUNDGATE. Do użytku razem z SoundGate 3 Instrukcja Obsługi MIKROFON SOUNDGATE Do użytku razem z SoundGate 3 Spis treści Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 6 Wprowadzenie 8 Budowa Mikrofonu SoundGate 9 Zasada działania Mikrofonu SoundGate 10 Używanie

Bardziej szczegółowo

QUICK START GUIDE ENGLISH SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI JĘZYK POLSKI

QUICK START GUIDE ENGLISH SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI JĘZYK POLSKI UICK START GUIDE ENGLISH SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI JĘZYK POLSKI UICK START GUIDE ENGLISH Thank you for purchasing the Impact gaming keyboard from Turtle Beach. IN THE BOX IMPACT gaming keyboard. uick

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI JĘZYK POLSKI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI JĘZYK POLSKI QUICK START GUIDE ENGLISH SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI JĘZYK POLSKI QUICK START GUIDE - ENGLISH Thank you for purchasing the GRIP 300 gaming mouse from Turtle Beach. IN THE BOX GRIP 300 gaming mouse Quick

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Instrukcja obsługi Smart Imaging Stand IPT-DS10M Spis treści Instrukcja obsługi inteligentnej podstawki do robienia zdjęć...3 Wprowadzenie...4 Omówienie funkcji...4 Omówienie urządzenia...4 Podstawy...5

Bardziej szczegółowo

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1

Bardziej szczegółowo

Laserowa myszka dla graczy ASUS GX800 Podręcznik użytkownika

Laserowa myszka dla graczy ASUS GX800 Podręcznik użytkownika Laserowa myszka dla graczy ASUS GX800 1 6 Podręcznik użytkownika 15G06S001000 PL5761 Wydanie poprawione (V1) Kwiecień 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Szybka ładowarka samochodowa AN420

Instrukcja obsługi. Szybka ładowarka samochodowa AN420 Instrukcja obsługi Szybka ładowarka samochodowa AN420 Spis treści Wprowadzenie...3 Łatwe ładowanie baterii...3 Korzystanie z akcesorium Szybka ładowarka samochodowa...4 Ładowanie urządzeń...4 Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Bluetooth Keyboard BKB10

Instrukcja obsługi. Bluetooth Keyboard BKB10 Instrukcja obsługi Bluetooth Keyboard BKB10 Spis treści Podstawy...3 Omówienie...3 Ładowanie klawiatury...4 Włączanie klawiatury...5 Konfigurowanie klawiatury...6 Pomoc w Internecie...7 Informacje prawne...8

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 151S

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 151S Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 151S. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Konwencja zapisu. Niezastosowanie się do wskazówek oznaczonych tym symbolem może doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.

Konwencja zapisu. Niezastosowanie się do wskazówek oznaczonych tym symbolem może doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu. Strona główna Środki bezpieczeństwa Konwencja zapisu Zasilanie Instalacja Czyszczenie Inne Wprowadzenie Zawartość opakowania Przód Tył Instalacja Podłączenie monitora Instalowanie sterownika video Automatyczna

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 9 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

VH110 Instrukcja obsługi

VH110 Instrukcja obsługi VH110 Instrukcja obsługi Spis treści Widok zestawu słuchawkowego...5 Wstęp...6 Ładowanie...7 Włączanie i wyłączanie...8 Powiązanie zestawu słuchawkowego...9 Powiązanie zestawu słuchawkowego z telefonem...9

Bardziej szczegółowo

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T I N S T R U K C J A O B S Ł U G I N I - 7 0 7 5 3 3 1 P O L S K I Z awa rt o ś ć pa k i e t u 5 S p e c y f i k a c

Bardziej szczegółowo

- Z AWA R T O Ś Ć PA K I E T U 4 -OPROGRAMOWANIE DLA ADAPTERA 7 - GWARANCJA 1 0

- Z AWA R T O Ś Ć PA K I E T U 4 -OPROGRAMOWANIE DLA ADAPTERA 7 - GWARANCJA 1 0 C A R D B U S A D A P T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S I N S T R U K C J A O B S Ł U G I N I - 7 0 7 5 2 4 P O L S K I - Z AWA R T O Ś Ć PA K I E T U 4 - S P E C Y F I K A C J E T E C H N I

Bardziej szczegółowo

U S B A D A P T E R W I R E L E S S N M B P S

U S B A D A P T E R W I R E L E S S N M B P S U S B A D A P T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S I N S T R U K C J A O B S Ł U G I N I - 7 0 7 5 3 5 P O L S K I - Z awa r t o ś ć pa k i e t u 4 - S p e c y f i k a c j e t e c h n i c z n e

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W

Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W Spis treści Polski... 1 1. Zanim zaczniesz... 1 2. Instalacja sprzętu... 2 3. Konfiguracja kamery internetowej... 3 Rozwiązanie problemów... 5 Wersja 05.05.2006

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 710N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790377

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 710N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790377 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 710N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Style Cover Window SCR24

Instrukcja obsługi. Style Cover Window SCR24 Instrukcja obsługi Style Cover Window SCR24 Spis treści Czynności przygotowawcze...3 Wprowadzenie...3 Omówienie...3 Ładowanie...3 Konfiguracja One-touch...4 Podstawy obsługi urządzenia...5 Obsługa okienka...5

Bardziej szczegółowo

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S I N S T R U K C J A O B S Ł U G I N I - 7 0 7 5 3 4 P O L S K I Z awa rt o ś ć pa k i e t u 5 S p e c y f i k a c j e t e c h n i c z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 740NW http://pl.yourpdfguides.com/dref/790399

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 740NW http://pl.yourpdfguides.com/dref/790399 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 740NW. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.. Spis treści Przegląd... 3 1. Instalowanie oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

LED MAGIC BALL MP3 F

LED MAGIC BALL MP3 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MAGIC BALL MP3 F7000623 LED MAGIC BALL MP3 F7000623 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenie przed instalacją

Ostrzeżenie przed instalacją Ostrzeżenie przed instalacją Kamerę sieciową należy wyłączyć natychmiast po wykryciu nienormalnego dymu lub zapachu. Kamerę sieciową należy trzymać z dala od wody. Jeśli kamera sieciowa zamoczy się należy

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenie przed instalacją

Ostrzeżenie przed instalacją Ostrzeżenie przed instalacją Kamerę sieciową należy wyłączyć natychmiast po wykryciu nienormalnego dymu lub zapachu. Kamerę sieciową należy trzymać z dala od wody. Jeśli kamera sieciowa zamoczy się należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Stereo Bluetooth Headset SBH20

Instrukcja obsługi. Stereo Bluetooth Headset SBH20 Instrukcja obsługi Stereo Bluetooth Headset SBH20 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie akcesorium...3 Podstawy...4 Połączenia...6 Słuchanie muzyki...7 Technologia połączeń wielopunktowych...7 Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual Hippo Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1 NWD-370N Bezprzewodowa karta PCI 802.11n Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Październik 2006 Przegląd NWD-370N to bezprzewodowa karta sieciowa do komputera stacjonarnego. Listę wymagań systemowych podano

Bardziej szczegółowo

EN-9235TX-32 Instrukcja szybkiej instalacji

EN-9235TX-32 Instrukcja szybkiej instalacji EN-9235TX-32 Instrukcja szybkiej instalacji 09-2012 / v2.0 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TV-IP201 TV-IP201W

Przewodnik szybkiej instalacji TV-IP201 TV-IP201W Przewodnik szybkiej instalacji TV-IP201 TV-IP201W Spis treści Polski... 1 1. Zanim zaczniesz... 1 2. Jak podłączyć... 2 3. CKonfiguracja kamery z serwerem web... 3 4. Użycie kamery IP bezprzewodowo (tylko

Bardziej szczegółowo

QUICK START GUIDE ENGLISH SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI JĘZYK POLSKI

QUICK START GUIDE ENGLISH SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI JĘZYK POLSKI QUICK START GUIDE ENGLISH SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI JĘZYK POLSKI QUICK START GUIDE ENGLISH Thank you for purchasing the IMPACT 700 gaming keyboard from Turtle Beach. BOX CONTENT IMPACT 700 gaming keyboard

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

MultiSync LCD1525M. Podr cznik u ytkowinka

MultiSync LCD1525M. Podr cznik u ytkowinka MultiSync LCD1525M Podr cznik u ytkowinka Declaration Declaration of the Manufacturer We hereby certify that the colour monitor MultiSync LCD1525M (LA-1528HMW) (LA-1528HMW-BK) are in compliance with Council

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

user s manual NV-002MIC

user s manual NV-002MIC user s manual NV-002MIC NV-002MIC - user's manual, ver. 1.0 INFORMATION EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with requirements of following

Bardziej szczegółowo

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI Podręcznik szybkiej instalacji DA-70851 1. Instalacja sterownika Przestroga: NIE PODŁĄCZAĆ adaptera do komputera przed zainstalowaniem dostarczonego sterownika. Włożyć dostarczony

Bardziej szczegółowo

Owner s manual EN Owner s manual EN Owner s manual EN Owner s manual EN Owner s manual EN Owner s manual EN Owner s manual EN Owner s manual EN Owner s manual EN Owner s manual EN Owner s manual EN Owner

Bardziej szczegółowo

NANO BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707537

NANO BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707537 NANO BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707537 POLSKI ZAWARTOŚĆ PAKIETU 4 SPECYFIKACJE TECHNICZNE 4 ZAKRES ZASTOSOWAŃ 4 INSTALACJA SPRZĘ TU 5 KONFIGURACJA RUTERA 6 WPS 11 CE/FCC

Bardziej szczegółowo

Owner s manual. English

Owner s manual. English Owner s manual English English Owner s manual Owner s manual English English Owner s manual Owner s manual English English Owner s manual Owner s manual English English Owner s manual Owner s manual English

Bardziej szczegółowo

DA Podręcznik użytkownika. Kabel USB 2.0 DLA IDE i SATA

DA Podręcznik użytkownika. Kabel USB 2.0 DLA IDE i SATA DA-70200-1 Podręcznik użytkownika Kabel USB 2.0 DLA IDE i SATA 1. Własności Obsługuje nadajnik SATA z widmem rozproszonym Obsługuje własność SATA II asynchronicznego odzyskiwania sygnału (Hot Plug) Zgodny

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

Istniejąca sieć > Nowa sieć

Istniejąca sieć > Nowa sieć Instrukcja szybkiej instalacji MODEL: DGL-4300 Istniejąca sieć > Nowa sieć 2004 D-Link Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

DC UPS. User Manual. Page 1

DC UPS. User Manual. Page 1 DC UPS User Manual Page 1 1. Specyfikacja 1.1 Zasilacz PowerWalker DC UPS 12V jest innowacyjnym rozwiązaniem do zasilania prądem stałym o napięciu 12 VDC urządzeń do max 30W (2,5 A) obciążenia. W urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wprowadzenie. Instalacja sprzętu. PU011 Karta PCI Express z 1 portem równoległym Sweex

Wersja polska. Wprowadzenie. Instalacja sprzętu. PU011 Karta PCI Express z 1 portem równoległym Sweex PU011 Karta PCI Express z 1 portem równoległym Sweex Wprowadzenie Nie narażać karty PU011 na działanie bardzo niskich i bardzo wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wprowadzenie. Instalacja sprzętu. PU013 Karta PCI z 1 portem równoległym i 2 portami szeregowymi Sweex

Wersja polska. Wprowadzenie. Instalacja sprzętu. PU013 Karta PCI z 1 portem równoległym i 2 portami szeregowymi Sweex PU013 Karta PCI z 1 portem równoległym i 2 portami szeregowymi Sweex Wprowadzenie Nie narażać karty PU013 na działanie bardzo niskich i bardzo wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707521

BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707521 BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707521 POLSKI ZAWARTOŚĆ PAKIETU 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE 5 ZAKRES ZASTOSOWAŃ 6 INSTALACJA SPRZĘ TU 6 KONFIGURACJA RUTERA 9 WPS 14 CE/FCC

Bardziej szczegółowo

Bluetooth Speaker with Magnetic Charging Pad BSC10

Bluetooth Speaker with Magnetic Charging Pad BSC10 Instrukcja obsługi Bluetooth Speaker with Magnetic Charging Pad BSC10 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie...3 Stan diody powiadomień...3 Korzystanie z przystawek...5 Ładowanie...6 Pierwsze kroki...7

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Przed użyciem kamery SmileCAM:

Przed użyciem kamery SmileCAM: Witamy w gronie właścicieli wyrobów SmileCAM. Dziękujemy za okazane zaufanie i nabycie tego doskonałego produktu. Zanim kamera zostanie zainstalowana prosimy o dokładne zapoznanie się z całą instrukcją

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual Chilli Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

NWD-170N. Szybki start. Bezprzewodowa karta CardBus n. Wersja Wydanie 1

NWD-170N. Szybki start. Bezprzewodowa karta CardBus n. Wersja Wydanie 1 NWD-170N Bezprzewodowa karta CardBus 802.11n Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Październik 2006 Przegląd NWD-170N to bezprzewodowa karta sieciowa do laptopa. Listę wymagań systemowych podano na stronie

Bardziej szczegółowo

BT180 CLASS I USB BLUETOOTH ADAPTER Informacje na temat produktu

BT180 CLASS I USB BLUETOOTH ADAPTER Informacje na temat produktu Informacje na temat produktu C Instalacja A B D A: Wtyk USB B: Osłona C: Kontrolka połączenia [miga powoli = gotowy do użytku] [miga szybko = aktywność Bluetooth] D: Przedłużacz USB 1 ON Włącz komputer.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Opis produktu

Zawartość opakowania. Opis produktu TA006 / TA008 Graphics Tablet USB Uwaga! Chronić Graphics Tablet USB przed działaniem bardzo wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają promienie słoneczne lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION Kiedy otrzymana przez Ciebie z Jeunesse, karta płatnicza została zarejestrowana i aktywowana w Joffice, możesz przejść do aktywacji swojego konta płatniczego

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 300K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Podłączyć do gniazda Przykręcić nakrętkę radełkowaną Sposób montażu akcesoriów Wszystkie trzy akcesoria (tj. lusterko, haczyk i magnes) są mocowane do kamery ten sam sposób, co poniżej. Sposób montażu:

Bardziej szczegółowo

Céliane TM Vac 50-60Hz. 1 x 2.5 mm 2 2 x 1.5 mm 2. Max. 400 W 400 W 400 VA 400 VA. 240 Vac. Min. 40 W 40 W 40 VA 40 VA

Céliane TM Vac 50-60Hz. 1 x 2.5 mm 2 2 x 1.5 mm 2. Max. 400 W 400 W 400 VA 400 VA. 240 Vac. Min. 40 W 40 W 40 VA 40 VA Céliane TM instrukcja Remotelycontrollable ściemniacza dimmer 067087 switch for all incandescent loads 670 87 ( *) 100240 Vac 5060Hz 1 x 2.5 mm 2 2 x 1.5 mm 2 240 Vac Max. 400 W 400 W 400 VA 400 VA Min.

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Instrukcja obsługi. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Instrukcja obsługi Stereo Bluetooth Headset SBH50 Spis treści Stereo Bluetooth HeadsetInstrukcja obsługi...3 Wprowadzenie...4 Omówienie funkcji...4 Omówienie urządzenia...4 Omówienie ikon stanu...5 Podstawy...6

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenie przed instalacją

Ostrzeżenie przed instalacją Ostrzeżenie przed instalacją Kamerę sieciową należy wyłączyć natychmiast po wykryciu nienormalnego dymu lub zapachu. Kamerę sieciową należy trzymać z dala od wody. Jeśli kamera sieciowa zamoczy się należy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR Instrukcja szybkiej instalacji PL Wersja 1.0 1 1. Wstęp Podręcznik ten przeznaczony jest dla użytkowników Trust USB Video Editor. Do instalacji tego produktu nie jest wymagane doświadczenie

Bardziej szczegółowo