Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 753DF

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 753DF http://pl.yourpdfguides.com/dref/790402"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 753DF. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Nie dotyka. Naley przeczyta i zawsze stosowa si do tych zalece. to spowodowa poraenie prdem lub poar. Naley uywa wylcznie wtyczki i gniazdka z odpowiednim uziemieniem. Niewlaciwe uziemienie moe spowodowa poraenie prdem lub uszkodzenie sprztu. Nie naley nadmiernie wygina wtyczki i przewodu, ani kla na nie cikich przedmiotów, gdy moe to spowodowa uszkodzenie. Niezastosowanie si do tego zalecenia moe spowodowa poraenie prdem lub poar. W czasie burz i wyladowa atmosferycznych, a take przy dlugich okresach nieuywania monitora naley go wylcza z gniazdka sieciowego. Niezastosowanie si do tego zalecenia moe spowodowa poraenie prdem lub poar. Nie naley podlcza zbyt wielu urzdze i przewodów do jednego gniazdka. monitora z powierzchni roboczej moe spowodowa obraenia ciala. Monitor naley stawia ostronie. Moe ulec uszkodzeniu. Nie naley kla monitora ekranem w dól. Moe to uszkodzi powierzchni ekranu. Nie naley uywa monitora bez podstawki. Moe to spowodowa uszkodzenie lub poar ze wzgldu na niewlaciw wentylacj. Jeli konieczne jest uycie monitora bez fabrycznej podstawki, naley zapewni odpowiedni wentylacj. Polski > Strona glówna > rodki bezpieczestwa > Czyszczenie Konwencja zapisu Zasilanie Instalacja Czyszczc obudow monitora lub powierzchni ekranu, naley uywa lekko wilgotnej, mikkiej szmatki. Plaskich monitorów nie naley czyci wod. Naley uywa roztworu wodnego lagodnego detergentu. (Niektóre rodki czyszczce zawieraj znaczne iloci rozpuszczalników alkoholowych mogcych odbarwi lub uszkodzi obudow monitora. Uszkodzeniu moe równie ulec powloka antyodblaskowa/antystatyczna monitora.) Przed zastosowaniem detergentu naley go rozpuci w wodzie, w stosunku 1:10. Czyszczenie Inne Nie naley rozpyla detergentu bezporednio na powierzchni monitora. Naley uywa zalecanych detergentów i mikkiej szmatki. Uchroni to ekran przed uszkodzeniem, a obudow przed uszkodzeniem lub odbarwieniem. Zalecany rodek czyszczcy mona naby w serwisie firmy Samsung. Jeli wtyk jest brudny lub zakurzony, naley go dokladnie wyczyci such szmatk. Brudny wtyk moe spowodowa poraenie prdem lub poar. Nie naley stawia na obudowie monitora naczy z wod czy chemikaliami, ani kla adnych przedmiotów metalowych. Moe to spowodowa uszkodzenie monitora, poraenie prdem lub poar. Jeli jaka substancja obca dostanie si do monitora, naley wyj wtyczk z gniazdka i skontaktowa si z serwisem. Polski > Strona glówna > rodki bezpieczestwa > Inne Nie naley otwiera obudowa i zdejmowa tylnej pokrywy. Nie ma tam adnych urzdze przeznaczonych do obslugi przez uytkownika. Konwencja zapisu Zasilanie Instalacja Czyszczenie Moe to spowodowa poraenie prdem lub poar. Wszelkie naprawy powinny by wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników serwisu. Inne Jeli monitor nie dziala prawidlowo, a zwlaszcza, gdy wydaje nienormalne dwiki lub, gdy dochodzi z niego swd, naley natychmiast wylczy zasilanie i zglosi si do autoryzowanego dealera lub serwisu. Moe to spowodowa poraenie prdem lub poar. Nie naley kla na monitorze adnych cikich przedmiotów. Moe to spowodowa poraenie prdem lub poar. Co godzin pracy z monitorem naley da oczom odpocz przez 5 minut. Zmniejszy to uczucie zmczenia oczu. Nie naley uywa lub przechowywa w pobliu monitora substancji latwopalnych. Moe to spowodowa eksplozj lub poar. Nie naley przemieszcza monitora cignc jedynie za przewód zasilania lub kabel sygnalowy. Moe to spowodowa awari sprztu, poraenie prdem lub poar w rezultacie uszkodzenia przewodu. Nie naley przesuwa monitora w prawo lub lewo cignc jedynie za przewód zasilania lub kabel sygnalowy. Moe to spowodowa awari sprztu, poraenie prdem lub poar w rezultacie uszkodzenia przewodu. Nie naley nigdy wklada adnych przedmiotów metalowych w otwory monitora. Moe to spowodowa poraenie prdem, poar lub obraenia ciala. Monitor naley trzyma z dala od ródel pola magnetycznego. Moe ono powodowa zmiany koloru lub odksztalcenia obrazu. Monitor i Podstawa Kabel zasilania Zawarto opakowania Przód Tyl Spód Podstawa Instrukcja szybkiej instalacji (Niektóre modele maj podstaw przymocowan do monitora. ) Naley si upewni, czy w opakowaniu znajduj si nastpujce elementy. Karta gwarancyjna (Nie wszdzie dostpna) Instrukcja uytkownika i dysk instalacyjny sterownika Zawarto opakowania Przód Tyl Spód 1. Wyjcie 2,3. Regulatory 4. Przycisk Menu 5. Wskanik zasilania Sluy do wyjcia z aktywnego menu ekranowego (OSD). Przyciski te pozwalaj na podwietlenie i regulacj parametrów menu ekranowego. Sluy do otwierania menu ekranowego OSD i aktywacji podwietlonego parametru w menu. Ta dioda wieci si na zielono podczas normalnej pracy komputera, a kiedy monitor zapisuje ustawienia miga pomaraczowym kolorem jeden raz. Sluy do wlczania i wylczania monitora. 6. Przycisk zasilania Uwaga: Zapoznaj si z opisem funkcji oszczdzania energii PowerSaver zawartym w podrczniku uytkownika. Dla oszczdnoci energii naley WYLCZA monitor, kiedy nie jest w uyciu lub, kiedy si od niego odchodzi na dluej. Zawarto opakowania Przód Tyl Spód (Konfiguracja panelu tylnego moze byc inna, zaleznie od produktu) 1. Gniazdo zasilania 2. Kabel sygnalowy Podlacz przewód zasilania monitora do gniazda przewodu zasilania w tylnej czesci obudowy monitora. Podlacz koniec kabla sygnalowego to zlacza video komputera Megjegyzés: Kábel bekötéshez további felvilágositást A monitor bekötése cimszó alatt talál. Zawarto opakowania Przód Tyl Spód Podlacz koniec kabla sygnalowego to zlacza video komputera. (video board, karty video lub karty graficznej) Podlcz przewód zasilania monitora do gniazda przewodu 2. Gniazdo zasilania zasilania w tylnej czci obudowy monitora. 3. Podstawa uchylno-obrotowa Podstaw mona oddzieli od monitora. 1. Kabel sygnalowy Podlczenie monitora Instalowanie sterownika video Montowanie podstawy 1. Podlcz przewód zasilania monitora do gniazda przewodu zasilania w tylnej czci obudowy monitora. Podlcz przewód zasilania monitora do gniazdka zasilania. 2. Podlcz koniec kabla sygnalowego to zlcza video komputera (video board, karty video lub karty graficznej) 3. Jeli uzywasz komputera typu Macintosh, podlcz kabel do modulu przejcia (Macintosh adapter nie zalczony). Komputery PC nie wymagaj modulu przejcia. 4. Wlcz komputer i monitor. Pojawienie si obrazu na ekranie oznacza pomylne zakoczenie instalacji. Podlczenie monitora Instalowanie sterownika video Montowanie podstawy Po zadaniu przez system operacyjny sterownika monitora, wló CD-ROM dostarczony z monitorem do stacji dysków. Instalacja sterownika róni si nieco w rónych systemach. Wykonaj czynnoci zalecane przez posiadany system. Przygotuj pust dyskietk i pobierz program sterownika z witryny WWW wskazanej poniej.

3 Witryna internetowa : (Globalna) (USA) (Korea) com.cn/ (China) Windows ME 1. Wló dysk CD do napdu CD-ROM. 2. Kliknij "Windows ME Driver". 3. Wybierz z listy swój model monitora, a nastepnie kliknij przycisk "OK". 4. Kliknij polecenie "Zainstaluj" w oknie "Ostrzezenie". 5. Instalacja sterownika monitora zostala zakonczona. Windows XP/ Wló dysk CD do napdu CD-ROM. 2. Kliknij "Windows XP/2000 Driver". 3. Wybierz z listy swój model monitora, a nastepnie kliknij przycisk "OK". 4. Kliknij polecenie "Zainstaluj" w oknie "Ostrzezenie". 5. Jesli na ekranie ukazala sie ponizsza wiadomosc, kliknij przycisk "Kontynuuj mimo to". Nastepnie kliknij,,ok." Ten sterownik spelnia wymagania okreslone przez Logo MS i zainstalowanie go nie uszkodzi systemu. *Sterownik posiadajacy certyfikat bedzie dostepny na stronie Samsung Monitor Homepage. 6. Instalacja sterownika monitora zostala zakonczona. Podlczenie monitora Windows XP Windows 2000 Windows Me Windows NT Linux Instalowanie sterownika video Montowanie podstawy Po zadaniu przez system operacyjny sterownika monitora, wló CD-ROM dostarczony z monitorem do stacji dysków. Instalacja sterownika róni si nieco w rónych systemach. Wykonaj czynnoci zalecane przez posiadany system. Przygotuj pust dyskietk i pobierz program sterownika z witryny WWW wskazanej poniej. Witryna internetowa : (Globalna) samsungusa.com/monitor/ (USA) (Korea) samsungmonitor.com.cn/ (China) System operacyjny Microsoft Windows XP 1. Wló dysk CD do napdu CD-ROM. 2. Kliknij przycisk Start - Panel Sterowania, a nastepnie ikone "Wyglad i efekty". 3. Kliknij ikone "Ekran", wybierz "Ustawienia" i kliknij "Zaawansowane". 4. Kliknij przycisk "Wlasciwosci" w karcie "Monitor" i wybierz "Sterownik". 5. Kliknij przycisk "Aktualizuj sterownik" i wybierz,,instaluj z listy lub..", a nastepnie kliknij przycisk,,dalej". 6. Wybierz "Nie przeszukuj, sam przeszukam..", nastepnie kliknij przycisk "Dalej" i przycisk,,z dysku". 7. Kliknij przycisk "Przegladaj", wybierz A:\(D:\driver), a nastepnie wybierz model swojego monitora i kliknij przycisk,,dalej". 8. Jesli na ekranie ukazala sie ponizsza wiadomosc, kliknij polecenie "Kontynuuj mimo to". Nastepnie kliknij przycisk "Zakoncz". Ten sterownik spelnia wymagania okreslone przez Logo MS i zainstalowanie go nie uszkodzi systemu. *Sterownik posiadajacy certyfikat bedzie dostepny na stronie Samsung Monitor Homepage. 9. Kliknij przycisk "Zamknij", a nastepnie "OK". 10. Instalacja sterownika monitora zostala zakonczona. System operacyjny Microsoft Windows 2000 Jeli na ekranie ukae si wiadomo "Nie znaleziono sygnatury cyfrowej", wykonaj nastpujce czynnoci. 1. Wybierz przycisk "OK" w okienku "Wló dysk". 2. Kliknij przycisk "Przegldaj" w oknie "Potrzebny plik". 3. Wybierz A:\(D:\driver), poczym kliknij polecenie "Otwórz", a nastpnie "OK". Rczna ie na wykonanie programu X-Window. 10. Instalacja monitora zostala zakoczona. Uruchom X-Window po zainstalowaniu pozostalego wymaganego sprztu Podstawa uchylnoobrotowa Montowanie i odlczanie podstawy. Podlczenie monitora Instalowanie sterownika video Montowanie podstawy Dziki wbudowanej podstawie monitor mona przechyla i obraca, co umoliwia ustawienie go pod optymalnym ktem. Uwaga: Podstawa jest odlczalna. Jeli posiadany monitor dostarczono z odlczon podstaw, naley j zamocowa w nastpujcy sposób. Przed przymocowaniem podstawy do monitora naley wyj zaczep obrotowy. Montowanie podstawy 1. Poló monitor spodem do góry na plaskiej powierzchni. 2. Naprowad elementy zatrzasku w podstawie na odpowiadajce im otwory w dolnej czci obudowy monitora. 3. Docinij podstaw do monitora, aby te elementy calkowicie weszly w otwory. 4. Nacinij podstaw w kierunku przodu monitora, a do kliknicia zatrzasku. * Nie zginaj zatrzasku. Zdejmowanie podstawy 5. cinij i pocignij do góry mechanizm wyzwalajcy w podstawie. 6. Nacinij na podstaw w kierunku tylu monitora i podnie j, eby j oddzieli od monitora. Uwaga: Podstaw da si naprowadzi na otwory w monitorze tylko w jednej pozycji. Menu ekranowe OSD Menu ekranowe OSD Menu Jak regulowa Skoryguj jasno Wcinij przycisk ( ) Wcinij przycisk ( ), aby otworzy menu regulacji Jasno Uyj przycisków +, aby zwikszy jasno lub przycisku -, aby j zmniejszy. Skoryguj kontrast Wcinij przycisk ( ) Wcinij przycisk - lub +, a do ukazania si menu Kontrast. Wcinij przycisk ( ), aby otworzy menu regulacji Kontrast Uyj przycisków +, no pozwala zmieni jzyk menu. Mona wybra jzyk sporód jedenastu dostpnych. Angielski, Niemiecki, Francuski, Wloski, Portugalski, Hiszpaski, Szwedzki, Rosyjski, Polski lub Wgierski. (Niektóre jzyki menu ekranowego mog nie by dostpne w niektórych miejscach. ) Uwaga: Wybrany jzyk dotyczy jedynie menu ekranowego OSD. Nie ma on adnego wplywu na oprogramowanie komputera Wcinij przycisk ( ) Wcinij przycisk - lub +, a do ukazania si menu Jzyk. Wcinij przycisk ( ), aby otworzy menu regulacji Jzyk. Uyj przycisków - lub +, wybierz odpowiedni jzyk. Mora pozioma Effect mory polega na ukazaniu si na ekranie koncentrycznych kól lub luków. Aby wyeliminowa to zjawisko, uyj regulatora Redukcji mory Wcinij przycisk ( ) Wcinij przycisk - lub +, a do ukazania si menu Zaawansowane. Ponownie wcinij przycisk ( )a nastpnie uyj przycisku lub +, a do ukazania si opcji Mora pozioma. Wcinij przycisk ( ), aby otworzy menu regulacji Mora pozioma. Uyj przycisków - lub +, aby dokona korekcji poziomej. Menu ekranowe OSD Menu Jak regulowa Effect mory polega na ukazaniu si na ekranie koncentrycznych kól lub luków. Aby wyeliminowa to zjawisko, uyj regulatora Redukcji mory Wcinij przycisk ( ) Wcinij przycisk - lub +, a do ukazania si menu Zaawansowane. Ponownie wcinij przycisk ( )a nastpnie uyj przycisku lub +, a do ukazania si opcji Mora pionowa. Wcinij przycisk ( ), aby otworzy menu regulacji Mora pionowa. Uyj przycisków - lub +, aby dokona korekcji pionowej. Niektóre karty uzywaj sygnalu video wyszego ni 1.0V, co daje bardzo jasny obraz. Dla takich kart, uyj tej funkcji, aby wybra poziom 1.0V Wcinij przycisk ( ) Wcinij przycisk - lub +, a do ukazania si menu Zaawansowane. Ponownie wcinij przycisk ( )a nastpnie uyj przycisku lub +, a do ukazania si opcji Przezroczysto menu.

4 Wcinij przycisk ( ), aby otworzy menu regulacji Przezroczysto menu. Uyj przycisków - lub +, aby wybra oryginalne menu ekranowe lub menu przezroczyste. Menu ekranowe OSD Menu Jak regulowa Temperatura barw jest miar,,ciepla" kolorów obrazu. Dostpny zakres wynosi od 6500 do 9300 wg skali Kelvina Wcinij przycisk ( ) Wcinij przycisk - lub +, a do ukazania si menu Zaawansowane. Ponownie wcinij przycisk ( )a nastpnie uyj przycisku lub +, a do ukazania si opcji Temperatura barwowa. Wcinij przycisk ( ), aby otworzy menu regulacji Temperatura barwowa. Uyj przycisków lub +, aby wybra 9300K (kolory niebieskawe) lub 6500K (kolory czerwonawe). Wykonanie tych czynnoci pozwala na powikszenie lub pomniejszenie obrazu Wcinij przycisk ( ) Wcinij przycisk - lub +, a do ukazania si menu Zoom. Wcinij przycisk ( ), aby otworzy menu regulacji Zoom. Uyj przycisków -, aby zmniejszy wielko obrazu. Uyj przycisku +, aby zwikszy wielko obrazu. Menu ekranowe OSD Menu Jak regulowa Rozmagnesowanie pozwala na usunicie przybrudzenia koloru spowodowanego wplywem zewntrznego pola magnetycznego. Funkcja rozmagnesowywania nie powinna by uywana czciej, ni raz na 30 minut. Monitor moe przez chwil glono pracowa (bucze), kolory ulec zmianie, a obraz skaka przez kilka sekund. Jest to zjawisko normalne. Funkcja ta sluy do wlczania zasilanie monitora lub zmiany trybu oszczdzania energii na normalny tryb pracy Wcinij przycisk ( ) Wcinij przycisk - lub +, a do ukazania si menu Rozmagnesowanie. Wcinij przycisk ( ), aby dokona rozmagnesowania. Pojawi si rozmagnesowywany obraz. Használja a Visszahivás eljárást ha a monitor beállitását vissza akarja állitani az eredetire: Helyzet, Méret, Tpárna, Rendhagyó Trapéz, Párhuzam, Tegyensúly, Forgatás és Moire-minta tisztitás. Vigyázat: Ez a mvelet átállitja a jelenlegi idzit jelzésnek a memória területeken lev összes adatait. Megjegyzés: Ha "IGEN"-t választott, a fent felsorolt minden beállitás újraállitódik. Minden más beállitás ugyanaz marad Wcinij przycisk ( ) Wcinij przycisk - lub +, a do ukazania si menu Ustawienia fabryczne. Wcinij przycisk ( ), aby otworzy menu regulacji Ustawienia fabryczne. Wcinij przycisk +, aby wybra TAK (YES) Jeli nie zamierzasz zresetowa monitora, uyj przycisku -, aby wybra NIE (NO). Menu ekranowe OSD Menu Jak regulowa Czstotliwo ustawiona przez uytkownika jest widoczna w Trybie ustawie uytkownika, za fabryczne Wcinij przycisk ( ) Wcinij przycisk - lub +, a do ukazania si menu Rozdzielczo. Wcinij przycisk ( ), aby otworzy menu regulacji Rozdzielczo. Wcinij przycisk -, aby wywietli Tryb ustawie uytkownika lub Tryb domylny. Temperatura barw jest miar,,ciepla" kolorów obrazu. Dostpny zakres wynosi od 6500 do 9300 wg skali Kelvina. 1 2 Nacinicie przycisku menu ( )przez ponad 10 sekund spowoduje zapisanie biecych ustawie i uniemoliwi zmian menu. (W takim przypadku widoczny ekran nie zostanie wydrukowany, nawet po naciniciu przycisku menu.). Aby zwolni ekran, naley ponownie nacisn przycisk menu ( )przez ponad 10 sekund. Polski > Strona glówna > Rozwizywanie problemów > Naley sprawdzi Naley sprawdzi Pytania i odpowiedzi Autotest monitora Przed wezwaniem serwisu, naley sprawdzi w zawartych tu informacjach, czy nie mona samodzielnie upora si z zaistnialymi problemami. Jeli pomoc fachowca jest konieczna, naley zadzwoni pod numer na karcie gwarancyjnej, numer w czci informacyjnej lub skontaktowa si ze swoim dealerem. Problem Brak obrazu. Nie mona wlczy monitora. Naley sprawdzi Czy kabel zasilania jest prawidlowo podlczony? Czy na ekranie widoczna jest wiadomo Brak polczenia, sprawd kabel sygnalowy? Jeli zasilanie jest wlczone, ponownie uruchom system, aby zobaczy czy pojawia si ekran logowania. Rozwizanie problemu Sprawd podlczenie kabla i zasilanie. Sprawd podlczenie kabla sygnalowego. Jeli ekran logowania pojawil si na monitorze, uruchom komputer w odpowiednim trybie (awaryjnym dla Windows ME/XP/ 2000) i zmie czstotliwo karty video. (Zobacz: Ustawione fabrycznie tryby wywietlania) Uwaga: Jeli ekran pocztkowy (ekran logowania) si nie pojawia, skontaktuj si z serwisem lub ze swoim dealerem. Czy na ekranie widoczna jest wiadomo,,sygnal poza zakresem"? Ta wiadomo pojawia si, kiedy sygnal z karty video przekracza maksymaln rozdzielczo i czstotliwo monitora. Ustaw maksymaln rozdzielczo i czstotliwo tak, aby miecila si w zakresie moliwoci motora. Na ekranie nie ma obrazu. Czy dioda zasilania monitora mruga w odstpach jednosekundowych? Monitor znajduje si w trybie oszczdzania energii PowerSaver. Nacinij którykolwiek klawisz na klawiaturze lub porusz mysz, aby "obudzi" monitor i przywróci obraz na ekranie. Odblokuj OSD naciskajc przycisk MENU przez co najmniej 10 sekund. Sygnal z karty video przekracza zakres rozdzielczoci i czstotliwoci monitora. Nie wida menu ekranowego (OSD). Czy zostala uyta blokada Menu ekranowego OSD, aby zapobiec zmianom ustawie? Sprawd konfiguracj monitora, by upewni si czy jest w trybie z przeplem (Tryb z przeplotem: Czstotliwo odchylania pionowego 43Hz, poziomego 87Hz, itd.) Czy w pobliu znajduj si ródla pola Obraz na ekranie si trzsie. Odsu monitor od ródel silnego pola elektromagnetycznego. magnetycznego, takie jak zasilacze, gloniki lub linie wysokiego napicia? Czy poziom napicia jest staly? Obraz na ekranie moe wibrowa czy dre o okrelonych porach ze wzgldu na spadek napicia w sieci. Obraz na ekranie moe zdawa si wibrowa lub dre, przy awarii karty video lub glównej plyty komputera. Na ekranie pojawiaj si dziwne kolory lub obraz czarno-bialy. Czy na ekranie wida tylko jeden kolor, jak gdyby ogldalo si obraz przez celofan? Sprawd podlczenie kabla sygnalowego. Upewnij si, e karta video jest prawidlowo osadzona w gniedzie. Uruchom ponownie komputer. Czy kolory wydaj si dziwne po uruchomieniu jakiego programu, albo po zalamaniu si systemu operacyjnego midzy aplikacjami? Czy karta video jest poprawnie skonfigurowana? Czy zostala zmieniona karta video lub sterownik? Czy zostala zmieniona rozdzielczo lub czstotliwo sygnaly wysylanego do monitora? Skonfiguruj kart video poprawnie poslugujc si instrukcj uytkownika. Wyreguluj poloenie i rozmiar obrazu przy pomocy OSD. Odpowiednio ustaw tryb wywietlania karty graficznej. (Zobacz: Ustawione fabrycznie tryby wywietlania) Obraz jest przesunity w jedna stron. Przesunicie ekranu w jedn stron moe by spowodowane cyklem sygnaly karty video. Ureguluj pozycj przy pomocy menu ekranowego OSD. Obraz jest nieostry lub nie da si regulowa OSD. Czy zostala wyregulowana rozdzielczo i czstotliwo monitora? Czy w pobliu znajduj si ródla pola magnetycznego, takie jak zasilacze, gloniki lub linie wysokiego napicia? Czy czstotliwo jest odpowiednio ustawiona w Parametrach wywietlania w menu? Odpowiednio ustaw tryby wywietlania karty video.

5 (Zobacz ustawione fabrycznie tryby wywietlania) Otwórz menu ekranowe OSD i rozmagnesuj monitor. Trzymaj monitor zdala od urzdze elektrycznych. Ustaw odpowiednio czstotliwo, korzystajc z instrukcji karty video i informacji w rozdziale Ustawienia fabryczne trybów wywietlania. obrazu zmienily si po zmianie karty video. Czy kolory ustawione s prawidlowo? Sprawd, czy kabel zasilania jest odpowiednio podlczony do komputera. 2. przekraczaj 60Hz przy maksymalnej rozdzielczoci.) 5. Jeli problemy uporczywie si powtarzaj,skontaktuj si z autoryzowanym serwisem. Polski > Strona glówna > Rozwizywanie problemów > Pytania i odpowiedzi Pytanie Jak mona zmieni czstotliwo? Odpowied Czstotliwo mona zmieni przez rekonfiguracj karty video. Obslugiwanie czstotliwoci przez kart video moe si róni, zalenie od sterownika. (Sprawd szczególy w podrczniku uytkownika komputera i karty video.) Naley sprawdzi Pytania i odpowiedzi Autotest monitora Jak mona regulowa rozdzielczo? Dla systemu Windows ME/XP/2000: Ustaw rozdzielczo klikajc najpierw kolejno Panel sterowania, Ekran, Ustawienia. *Uzyskaj dalsze infrmacje od producenta karty video. Jak mona zainstalowa funcj oszczdzania energii PowerSaver? Dla systemu Windows ME/XP/2000: zainstaluj te funkcj przy BIOS-SETUO komputera lub wygaszacza ekranu. (Sprawd szczególy w instrukcji systemu Windows/komputera) Monitor glono pracuje przy wlczaniu. Jest to normalne, gdy pewne dwiki mog powstawa wskutek wzajemnego oddzialywania na siebie metalowej obudowy i elektromagnesu zainstalowanego w celu blokowania fal elektromagnetycznych. Jak naley czyci obudow zewntrzn/kineskop? Naley odlczy kabel zasilania, a nastpnie wyczyci monitor mikk szmatk, uywajc rodka czyszczcego lub czystej wody. Naley dobrze usun resztki detergentu i nie rysowa obudowy. Nie dopuszcza, aby woda dostala si do monitora. Polski > Strona glówna > Rozwizywanie problemów > Autotest monitora Autotest monitora Ostrzeenia Otoczenie Wskazówki Monitor jest wyposaony w funkcj Autotest, która pozwala sprawdzi, czy monitor dziala prawidlowo. Naley sprawdzi Pytania i odpowiedzi Autotest monitora 1. Wylcz zarówno komputer, jak i monitor. 2. Odlcz przewód sygnalu video od komputera. 3. Wlcz monitor. Jeli monitor pracuje prawidlowo, pojawi si nastpujcy ekran. Niepojawienie si którego z tych prostoktów na ekranie, oznacza jaki problem z monitorem. Ten prostokt pojawia si równie w czasie normalnej pracy monitora, jeli zostanie uszkodzony lub rozlczony kabel sygnalowy. 4. Wylcz monitor, podlcz z powrotem kabel sygnalu video i wlcz zarówno komputer jak i monitor. invarowa zapobiegajca znieksztalceniom obrazu. Wys. jeli sygnal jest inny, ekran moe zosta wyczyszczony przy wieccej si diodzie LED. Poslugujc si podrcznikiem ustaw parametry obrazu nastpujco. Parametry ogólne System oszczdzania energii PowerSaver Tablica 1. Ustawienia fabryczne Tryb wywietlania IBM, 640 x 480 IBM, 720 x 400 VESA, 640 x 480 VESA, 640 x 480 VESA, 800 x 600 VESA, 1024 x 768 Czstotliwo odchylania poziomego (khz) 31,469 31,469 37,500 43,269 53,674 68,677 (Hz) Czstotliwo odchylania pionowego 59,940 70,087 75,000 85,008 85,061 84,997 Czstotliwo Piksela (MHz) 25,175 28,322 31,500 36,000 56,250 94,500 Sync Polarity (H/V) -/-/+ -/-/+/+ +/+ Fabrycznie ustawione tryby wywietlania Czstotliwo odchylania poziomego Czas skanowania jednej linii lczcej praw i lew krawd ekranu nazywa si cyklem poziomym. Odwrotno Cyklu poziomego nazywa si Czstotliwoci odchylania poziomego. Jednostka: khz Czstotliwo odchylania pionowego Podobnie jak lampa fluorescencyjna, ekran wielokrotnie wywietla ten sam obraz w cigu sekundy, aby powstal obraz widzialny dla uytkownika. The frequency of this repetition is called Vertical Frequency or Refresh Rate. Unit: Hz Ogólne Nazwa modelu Parametry ogólne System oszczdzania energii PowerSaver Fabrycznie ustawione tryby wywietlania SyncMaster 753DF Kineskop Typ Kt odchylenia Plamka Ekran 17"(43cm) DynaFlat X (powierzchnia widoczna 40,6cm) 90 0,20mm (pozioma) Aluminiowany luminofor, tri-colot dot trio, black matrix. Maskownica invarowa zapobiegajca znieksztalceniom obrazu. Wys. analogowy 0,7Vpp dodatni przy 75 omach Synchronizacja pozioma/pionowa separowana poziom TTL, dodatni lub ujemny 30 ~ 70 khz 50 ~ 160 Hz 312 ± 4 mm 234 ± 4 mm Polski > Strona glówna > Informacje > Serwis Serwis Terminologia Przepisy i certyfikaty Natural Color Upowanienia U. S.A. : Samsung Computer Products Customer Service 400 Valley Road, Suite 201, Mt. Arlington, NJ Tel. : (973) , SAMSUNG ( ) Fax. : (973) BRAZIL : Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B Chacara Sto. Antonio, CEP : Sao Paulo, SP SAC : CANADA : Samsung Electronics Canada Inc Financial Drive Mississauga, Ontario L5N 6R3 Tel. : SAMSUNG ( ) Fax. : (905) COLOMBIA : Samsung Electronics Colombia Cra 9 No 99A-02 Of. 106 Bogota, Colombia Tel.: Fax: (571) PANAMA : Samsung Electronics Latinoamerica( Z.L.) S.A. Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja Panama Tel. : (507) , Tel : (FAST) samsung-latin.com/ PERU Servicio Integral Samsung Av.Argentina 1790 Lima1. Peru Tel: Fax: GERMANY : TELEPLAN Rhein-Main GmbH Feldstr Weiterstadt T / F / * EURO 0,12/MIN. C. (93) Fax. House, 225 Hook Rise South Surbiton, Surrey KT6 7LD Tel. : (0208) Fax. (0870) Fax. Ukraine Tel. Budapest, Lehel u Mário Dioniso, No2-1 Drt LINDA-A-VELHA Tel /100 Fax. Fleminglaan CP Rijiswijk, NEDERLANDS Service and informatielijn ; Belgium : , Netherlands : , CHILE : SONDA S.A. Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile Fono: Fax: samsung.cl/ MEXICO : Samsung Electronics Mexico S.A. de C.V. Saturno 44 Col. Nueva Industrial Vallejo Del. Gustavo A. Madero C.P Mexico D.F. Tel Fax RFC: SEM950215S98 samsung.com.mx/ IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C. V. SATURNO 44 COL. NVA. INDUSTRIAL VALLEJO DEL. GUSTAVO A. MADERO C.P MEXICO D.F. TEL RFC: SEM950215S98 EXPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD. JOONG-ANG DAILY NEWS BLDG. 7 SOON-WHA-DONG CHUNG-KU, C.P.O BOX 2775, 1144 SEOUL, KOREA Polski > Strona glówna > Informacje > Terminologia Plamka Obraz na ekranie sklada si z czerwonych, zielonych i niebieskich punktów.

6

7 Im bliej znajduj si te punkty, tym wiksza rozdzielczo obrazu. Odleglo pomidzy punktami o tym samym kolorze nosi nazw Plamki Jednostka: mm Czstotliwo odchylania pionowego Obraz na ekranie musi by odnawiany kilka razy na sekund, aby powstal widoczny obraz. Czstotliwo tych powtórze zwana jest Czstotliwoci odchylania pionowego lub czstotliwoci odwieania. Jednostka: Hz Przyklad: Jeli ten sam sygnal wietlny powtarza si 60 razy na sekund, mówi si o czstotliwoci 60Hz. W tym przypadku da si zauway migotanie obrazu. Aby unikn tego problemu uywa si Trybu wolnego od migotania, o czstotliwoci 60Hz. Czstotliwo odchylania poziomego Czas skanowania jednej linii lczcej praw i lew krawd ekranu nazywa si cyklem poziomym. Odwrotno Cyklu poziomego nazywa si Czstotliwoci odchylania poziomego. Jednostka: khz Interlace and Non-Interlace Methods Wyswietlanie linii poziomych obrazu po kolei od góry do dolu nazywa si metod bez przeplotu, natomiast wywietlanie najpierw linii parzystych, a potem nieparzystych nazywa si metod z przeplotem. Wywietlanie bez przeplotu uywane jest w wikszoci monitorów, aby zapewni czysty obraz. Metoda z przeplotem jest identyczna do stosowanej w odbiornikach telewizyjnych. Plug & Play (Wlcz i pracuj) Jest to funkcja pozwalajca na osignicie najwyszej jakoci obrazu poprzez umoliwienie automatycznej wymiany informacji pomidzy komputerem, a monitorem. Ten monitor jest zgodny ze standardem VESA DDC dla funkcji Plug & Play. Rozdzielczo Liczba punktów w linii poziomej i w linii pionowej, skladajcych si na obraz nazywa si,,rozdzielczoci". Liczba ta okrela dokladno wywietlania. Wysoka rozdzielczo jest korzystna przy wykonywaniu równoczesnych zada, gdy pozwala na wywietlenie na ekranie wikszej iloci informacji. Przyklad: Jeli rozdzielczo wynosi 1024 X 768, to oznacza, e obraz sklada si z 1024 punktów poziomych (rozdzielczo pozioma) i 768 linii pionowych (rozdzielczo pionowa). Serwis Terminologia Przepisy i certyfikaty Natural Color Upowanienia Polski > Strona glówna > Informacje > Przepisy i certyfikaty FCC Information IC Compliance Notice MPR II Compliance European Notice (Europe only) PCT Notice TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only) TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only) Serwis Terminologia FCC Information User Instructions The Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement includes the following warning: Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. User Information Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. If necessary, consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find the booklet called How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems helpful. This booklet was prepared by the Federal Communications Commission. It is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock Number Warning User must use shielded signal interface cables to maintain FCC compliance for the product. Declaration of conformity for products Marked with FCC Logo This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The party responsible for product compliance: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD America QA Lab of Samsung 85 West Tasman Drive San Jose, CA USA Tel) Fax) Provided with this monitor is a detachable power supply cord with IEC320 style terminations. It may be suitable for connection to any UL Listed personal computer with similar configuration. Before making the connection, make sure the voltage rating of the computer convenience outlet is the same as the monitor and that the ampere rating of the computer convenience outlet is equal to or exceeds the monitor voltage rating. For 120 Volt applications, use only UL Listed detachable power cord with NEMA configuration 515P type (parallel blades) plug cap. For 240 Volt applications use only UL Listed Detachable power supply cord with NEMA configuration 6-15P type (tandem blades) plug cap. Przepisy i certyfikaty Natural Color Upowanienia IC Compliance Notice This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations of ICES-003. MPR II Compliance This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and magnetic fields. European Notice (Europe only) Products with the CE Marking comply with both the EMC Directive (89/336/EEC), (92/31/EEC), (93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the European Community. Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms: EN55022:1998+A1: Radio Frequency Interference EN55024: Electromagnetic Immunity EN :1995+A1/A2: Power Line Harmonics EN : Voltage Fluctuations PCT Notice TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only) AB general requirements AB2 Written Eco-document acompanying the products Congratulations! You have just purchased a TCO'95 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and to the further development of environmentally-adapted electronic products. Why do we have environmentally-labelled monitors? In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment.the main problem as far as monitors and other electronic equipment are concerned is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture.

DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router

DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router (Dla ASUS EZ User Interface) Podręcznik użytkownika PL4862 Wydanie poprawione V1 Czerwiec 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika RT-N14U Router bezprzewodowy N300 Podręcznik użytkownika PL7879 Wydanie poprawione Listopad 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 Podręcznik użytkownika 2 PL7656 Wydanie poprawione Sierpień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N RT-N56U Ekstremalna wydajność i styl Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N Stylowy router RT-N56U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniającym jednoczesne przesyłanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router Podręcznik użytkownika DSL-N14U Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router PL8760 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Seria DSL-N16UP / DSL-N16U Bezprzewodowy router N300 z modemem ADSL PL8931 Wydanie pierwsze Luty 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N Podręcznik użytkownika Seria RT-N12 Bezprzewodowy router Superspeed N PL7901 Wydanie pierwsze Grudzień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-AC68U. Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL

Podręcznik użytkownika DSL-AC68U. Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL Podręcznik użytkownika DSL-AC68U Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL PL8891 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

Przenośny router bezprzewodowy 3G (WL-330N3G) Skrócona instrukcja instalacji

Przenośny router bezprzewodowy 3G (WL-330N3G) Skrócona instrukcja instalacji Przenośny router bezprzewodowy 3G (WL-330N3G) Skrócona instrukcja instalacji PL6069 Wydanie pierwsze Styczeń 2011 Copyright 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player Instrukcja obsługi Owner's Manual Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Important Safety Instructions Caution: To

Bardziej szczegółowo

USB-N66. Dwupasmowy, bezprzewodowy adapter (dla sieci bezprzewodowych 802.11g / b / n) Przewodnik szybkiego startu

USB-N66. Dwupasmowy, bezprzewodowy adapter (dla sieci bezprzewodowych 802.11g / b / n) Przewodnik szybkiego startu USB-N66 Dwupasmowy, bezprzewodowy adapter (dla sieci bezprzewodowych 802.11g / b / n) Przewodnik szybkiego startu PL7253 Druga Edycja Marsz 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS User s manual (short form) NVIP-1DN3000V/IR-1P NVIP-2DN3000V/IR-1P NVIP-1DN3001V/IR-1P NVIP-2DN3001V/IR-1P IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD e. ro /d vr /N ov us /N D REA 3 10 4L CD U s e r s m a n u a l (short) ht tp :// ww w. e- ca m er NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD NDR-EA3104LCD / NDR-EA3108LCD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

9 0 MENU. Remote Control RC 1825 V- P-

9 0 MENU. Remote Control RC 1825 V- P- Contents Remote Control RC 1825... 2 Contents... 3 Preparation & Safety Precautions... 3 Viewing the Connections (Optional) [Connections may vary depending on your model.]... 5 Viewing the Connections

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Grudzień 2014. Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi

Wersja 2.0 Grudzień 2014. Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi Wersja 2.0 Grudzień 2014 Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Xerox i graficzny znak towarowy Xerox są znakami

Bardziej szczegółowo

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

AHD-115. TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T. Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 23

AHD-115. TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T. Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 23 AHD-115 TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 23 This product meets all the requirements and provisions of the applicable European Union directives. Declaration

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416

User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416 User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416 NDR-EA2104 / NDR-EA2208 / NDR-EA2416 User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

URZ0198. SET TOP BOX Digital receiver. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL

URZ0198. SET TOP BOX Digital receiver. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL URZ0198 SET TOP BOX Digital receiver Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL Owner s manual SAFETY INFORMATION TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

Bardziej szczegółowo

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA4416

User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA4416 User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA2208-II, NDR-BB2208,NDR-BA2416, NDR-BA4104-II, NDR-BB4104, NDR-BA4208 and User s manual (short) ver.1.3

Bardziej szczegółowo