Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 753DF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 753DF http://pl.yourpdfguides.com/dref/790402"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 753DF. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Nie dotyka. Naley przeczyta i zawsze stosowa si do tych zalece. to spowodowa poraenie prdem lub poar. Naley uywa wylcznie wtyczki i gniazdka z odpowiednim uziemieniem. Niewlaciwe uziemienie moe spowodowa poraenie prdem lub uszkodzenie sprztu. Nie naley nadmiernie wygina wtyczki i przewodu, ani kla na nie cikich przedmiotów, gdy moe to spowodowa uszkodzenie. Niezastosowanie si do tego zalecenia moe spowodowa poraenie prdem lub poar. W czasie burz i wyladowa atmosferycznych, a take przy dlugich okresach nieuywania monitora naley go wylcza z gniazdka sieciowego. Niezastosowanie si do tego zalecenia moe spowodowa poraenie prdem lub poar. Nie naley podlcza zbyt wielu urzdze i przewodów do jednego gniazdka. monitora z powierzchni roboczej moe spowodowa obraenia ciala. Monitor naley stawia ostronie. Moe ulec uszkodzeniu. Nie naley kla monitora ekranem w dól. Moe to uszkodzi powierzchni ekranu. Nie naley uywa monitora bez podstawki. Moe to spowodowa uszkodzenie lub poar ze wzgldu na niewlaciw wentylacj. Jeli konieczne jest uycie monitora bez fabrycznej podstawki, naley zapewni odpowiedni wentylacj. Polski > Strona glówna > rodki bezpieczestwa > Czyszczenie Konwencja zapisu Zasilanie Instalacja Czyszczc obudow monitora lub powierzchni ekranu, naley uywa lekko wilgotnej, mikkiej szmatki. Plaskich monitorów nie naley czyci wod. Naley uywa roztworu wodnego lagodnego detergentu. (Niektóre rodki czyszczce zawieraj znaczne iloci rozpuszczalników alkoholowych mogcych odbarwi lub uszkodzi obudow monitora. Uszkodzeniu moe równie ulec powloka antyodblaskowa/antystatyczna monitora.) Przed zastosowaniem detergentu naley go rozpuci w wodzie, w stosunku 1:10. Czyszczenie Inne Nie naley rozpyla detergentu bezporednio na powierzchni monitora. Naley uywa zalecanych detergentów i mikkiej szmatki. Uchroni to ekran przed uszkodzeniem, a obudow przed uszkodzeniem lub odbarwieniem. Zalecany rodek czyszczcy mona naby w serwisie firmy Samsung. Jeli wtyk jest brudny lub zakurzony, naley go dokladnie wyczyci such szmatk. Brudny wtyk moe spowodowa poraenie prdem lub poar. Nie naley stawia na obudowie monitora naczy z wod czy chemikaliami, ani kla adnych przedmiotów metalowych. Moe to spowodowa uszkodzenie monitora, poraenie prdem lub poar. Jeli jaka substancja obca dostanie si do monitora, naley wyj wtyczk z gniazdka i skontaktowa si z serwisem. Polski > Strona glówna > rodki bezpieczestwa > Inne Nie naley otwiera obudowa i zdejmowa tylnej pokrywy. Nie ma tam adnych urzdze przeznaczonych do obslugi przez uytkownika. Konwencja zapisu Zasilanie Instalacja Czyszczenie Moe to spowodowa poraenie prdem lub poar. Wszelkie naprawy powinny by wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników serwisu. Inne Jeli monitor nie dziala prawidlowo, a zwlaszcza, gdy wydaje nienormalne dwiki lub, gdy dochodzi z niego swd, naley natychmiast wylczy zasilanie i zglosi si do autoryzowanego dealera lub serwisu. Moe to spowodowa poraenie prdem lub poar. Nie naley kla na monitorze adnych cikich przedmiotów. Moe to spowodowa poraenie prdem lub poar. Co godzin pracy z monitorem naley da oczom odpocz przez 5 minut. Zmniejszy to uczucie zmczenia oczu. Nie naley uywa lub przechowywa w pobliu monitora substancji latwopalnych. Moe to spowodowa eksplozj lub poar. Nie naley przemieszcza monitora cignc jedynie za przewód zasilania lub kabel sygnalowy. Moe to spowodowa awari sprztu, poraenie prdem lub poar w rezultacie uszkodzenia przewodu. Nie naley przesuwa monitora w prawo lub lewo cignc jedynie za przewód zasilania lub kabel sygnalowy. Moe to spowodowa awari sprztu, poraenie prdem lub poar w rezultacie uszkodzenia przewodu. Nie naley nigdy wklada adnych przedmiotów metalowych w otwory monitora. Moe to spowodowa poraenie prdem, poar lub obraenia ciala. Monitor naley trzyma z dala od ródel pola magnetycznego. Moe ono powodowa zmiany koloru lub odksztalcenia obrazu. Monitor i Podstawa Kabel zasilania Zawarto opakowania Przód Tyl Spód Podstawa Instrukcja szybkiej instalacji (Niektóre modele maj podstaw przymocowan do monitora. ) Naley si upewni, czy w opakowaniu znajduj si nastpujce elementy. Karta gwarancyjna (Nie wszdzie dostpna) Instrukcja uytkownika i dysk instalacyjny sterownika Zawarto opakowania Przód Tyl Spód 1. Wyjcie 2,3. Regulatory 4. Przycisk Menu 5. Wskanik zasilania Sluy do wyjcia z aktywnego menu ekranowego (OSD). Przyciski te pozwalaj na podwietlenie i regulacj parametrów menu ekranowego. Sluy do otwierania menu ekranowego OSD i aktywacji podwietlonego parametru w menu. Ta dioda wieci si na zielono podczas normalnej pracy komputera, a kiedy monitor zapisuje ustawienia miga pomaraczowym kolorem jeden raz. Sluy do wlczania i wylczania monitora. 6. Przycisk zasilania Uwaga: Zapoznaj si z opisem funkcji oszczdzania energii PowerSaver zawartym w podrczniku uytkownika. Dla oszczdnoci energii naley WYLCZA monitor, kiedy nie jest w uyciu lub, kiedy si od niego odchodzi na dluej. Zawarto opakowania Przód Tyl Spód (Konfiguracja panelu tylnego moze byc inna, zaleznie od produktu) 1. Gniazdo zasilania 2. Kabel sygnalowy Podlacz przewód zasilania monitora do gniazda przewodu zasilania w tylnej czesci obudowy monitora. Podlacz koniec kabla sygnalowego to zlacza video komputera Megjegyzés: Kábel bekötéshez további felvilágositást A monitor bekötése cimszó alatt talál. Zawarto opakowania Przód Tyl Spód Podlacz koniec kabla sygnalowego to zlacza video komputera. (video board, karty video lub karty graficznej) Podlcz przewód zasilania monitora do gniazda przewodu 2. Gniazdo zasilania zasilania w tylnej czci obudowy monitora. 3. Podstawa uchylno-obrotowa Podstaw mona oddzieli od monitora. 1. Kabel sygnalowy Podlczenie monitora Instalowanie sterownika video Montowanie podstawy 1. Podlcz przewód zasilania monitora do gniazda przewodu zasilania w tylnej czci obudowy monitora. Podlcz przewód zasilania monitora do gniazdka zasilania. 2. Podlcz koniec kabla sygnalowego to zlcza video komputera (video board, karty video lub karty graficznej) 3. Jeli uzywasz komputera typu Macintosh, podlcz kabel do modulu przejcia (Macintosh adapter nie zalczony). Komputery PC nie wymagaj modulu przejcia. 4. Wlcz komputer i monitor. Pojawienie si obrazu na ekranie oznacza pomylne zakoczenie instalacji. Podlczenie monitora Instalowanie sterownika video Montowanie podstawy Po zadaniu przez system operacyjny sterownika monitora, wló CD-ROM dostarczony z monitorem do stacji dysków. Instalacja sterownika róni si nieco w rónych systemach. Wykonaj czynnoci zalecane przez posiadany system. Przygotuj pust dyskietk i pobierz program sterownika z witryny WWW wskazanej poniej.

3 Witryna internetowa : (Globalna) (USA) (Korea) com.cn/ (China) Windows ME 1. Wló dysk CD do napdu CD-ROM. 2. Kliknij "Windows ME Driver". 3. Wybierz z listy swój model monitora, a nastepnie kliknij przycisk "OK". 4. Kliknij polecenie "Zainstaluj" w oknie "Ostrzezenie". 5. Instalacja sterownika monitora zostala zakonczona. Windows XP/ Wló dysk CD do napdu CD-ROM. 2. Kliknij "Windows XP/2000 Driver". 3. Wybierz z listy swój model monitora, a nastepnie kliknij przycisk "OK". 4. Kliknij polecenie "Zainstaluj" w oknie "Ostrzezenie". 5. Jesli na ekranie ukazala sie ponizsza wiadomosc, kliknij przycisk "Kontynuuj mimo to". Nastepnie kliknij,,ok." Ten sterownik spelnia wymagania okreslone przez Logo MS i zainstalowanie go nie uszkodzi systemu. *Sterownik posiadajacy certyfikat bedzie dostepny na stronie Samsung Monitor Homepage Instalacja sterownika monitora zostala zakonczona. Podlczenie monitora Windows XP Windows 2000 Windows Me Windows NT Linux Instalowanie sterownika video Montowanie podstawy Po zadaniu przez system operacyjny sterownika monitora, wló CD-ROM dostarczony z monitorem do stacji dysków. Instalacja sterownika róni si nieco w rónych systemach. Wykonaj czynnoci zalecane przez posiadany system. Przygotuj pust dyskietk i pobierz program sterownika z witryny WWW wskazanej poniej. Witryna internetowa : (Globalna) samsungusa.com/monitor/ (USA) (Korea) samsungmonitor.com.cn/ (China) System operacyjny Microsoft Windows XP 1. Wló dysk CD do napdu CD-ROM. 2. Kliknij przycisk Start - Panel Sterowania, a nastepnie ikone "Wyglad i efekty". 3. Kliknij ikone "Ekran", wybierz "Ustawienia" i kliknij "Zaawansowane". 4. Kliknij przycisk "Wlasciwosci" w karcie "Monitor" i wybierz "Sterownik". 5. Kliknij przycisk "Aktualizuj sterownik" i wybierz,,instaluj z listy lub..", a nastepnie kliknij przycisk,,dalej". 6. Wybierz "Nie przeszukuj, sam przeszukam..", nastepnie kliknij przycisk "Dalej" i przycisk,,z dysku". 7. Kliknij przycisk "Przegladaj", wybierz A:\(D:\driver), a nastepnie wybierz model swojego monitora i kliknij przycisk,,dalej". 8. Jesli na ekranie ukazala sie ponizsza wiadomosc, kliknij polecenie "Kontynuuj mimo to". Nastepnie kliknij przycisk "Zakoncz". Ten sterownik spelnia wymagania okreslone przez Logo MS i zainstalowanie go nie uszkodzi systemu. *Sterownik posiadajacy certyfikat bedzie dostepny na stronie Samsung Monitor Homepage Kliknij przycisk "Zamknij", a nastepnie "OK". 10. Instalacja sterownika monitora zostala zakonczona. System operacyjny Microsoft Windows 2000 Jeli na ekranie ukae si wiadomo "Nie znaleziono sygnatury cyfrowej", wykonaj nastpujce czynnoci. 1. Wybierz przycisk "OK" w okienku "Wló dysk". 2. Kliknij przycisk "Przegldaj" w oknie "Potrzebny plik". 3. Wybierz A:\(D:\driver), poczym kliknij polecenie "Otwórz", a nastpnie "OK". Rczna ie na wykonanie programu X-Window. 10. Instalacja monitora zostala zakoczona. Uruchom X-Window po zainstalowaniu pozostalego wymaganego sprztu Podstawa uchylnoobrotowa Montowanie i odlczanie podstawy. Podlczenie monitora Instalowanie sterownika video Montowanie podstawy Dziki wbudowanej podstawie monitor mona przechyla i obraca, co umoliwia ustawienie go pod optymalnym ktem. Uwaga: Podstawa jest odlczalna. Jeli posiadany monitor dostarczono z odlczon podstaw, naley j zamocowa w nastpujcy sposób. Przed przymocowaniem podstawy do monitora naley wyj zaczep obrotowy. Montowanie podstawy 1. Poló monitor spodem do góry na plaskiej powierzchni. 2. Naprowad elementy zatrzasku w podstawie na odpowiadajce im otwory w dolnej czci obudowy monitora. 3. Docinij podstaw do monitora, aby te elementy calkowicie weszly w otwory. 4. Nacinij podstaw w kierunku przodu monitora, a do kliknicia zatrzasku. * Nie zginaj zatrzasku. Zdejmowanie podstawy 5. cinij i pocignij do góry mechanizm wyzwalajcy w podstawie. 6. Nacinij na podstaw w kierunku tylu monitora i podnie j, eby j oddzieli od monitora. Uwaga: Podstaw da si naprowadzi na otwory w monitorze tylko w jednej pozycji. Menu ekranowe OSD Menu ekranowe OSD Menu Jak regulowa Skoryguj jasno Wcinij przycisk ( ) Wcinij przycisk ( ), aby otworzy menu regulacji Jasno Uyj przycisków +, aby zwikszy jasno lub przycisku -, aby j zmniejszy. Skoryguj kontrast Wcinij przycisk ( ) Wcinij przycisk - lub +, a do ukazania si menu Kontrast. Wcinij przycisk ( ), aby otworzy menu regulacji Kontrast Uyj przycisków +, no pozwala zmieni jzyk menu. Mona wybra jzyk sporód jedenastu dostpnych. Angielski, Niemiecki, Francuski, Wloski, Portugalski, Hiszpaski, Szwedzki, Rosyjski, Polski lub Wgierski. (Niektóre jzyki menu ekranowego mog nie by dostpne w niektórych miejscach. ) Uwaga: Wybrany jzyk dotyczy jedynie menu ekranowego OSD. Nie ma on adnego wplywu na oprogramowanie komputera Wcinij przycisk ( ) Wcinij przycisk - lub +, a do ukazania si menu Jzyk. Wcinij przycisk ( ), aby otworzy menu regulacji Jzyk. Uyj przycisków - lub +, wybierz odpowiedni jzyk. Mora pozioma Effect mory polega na ukazaniu si na ekranie koncentrycznych kól lub luków. Aby wyeliminowa to zjawisko, uyj regulatora Redukcji mory Wcinij przycisk ( ) Wcinij przycisk - lub +, a do ukazania si menu Zaawansowane. Ponownie wcinij przycisk ( )a nastpnie uyj przycisku lub +, a do ukazania si opcji Mora pozioma. Wcinij przycisk ( ), aby otworzy menu regulacji Mora pozioma. Uyj przycisków - lub +, aby dokona korekcji poziomej. Menu ekranowe OSD Menu Jak regulowa Effect mory polega na ukazaniu si na ekranie koncentrycznych kól lub luków. Aby wyeliminowa to zjawisko, uyj regulatora Redukcji mory Wcinij przycisk ( ) Wcinij przycisk - lub +, a do ukazania si menu Zaawansowane. Ponownie wcinij przycisk ( )a nastpnie uyj przycisku lub +, a do ukazania si opcji Mora pionowa. Wcinij przycisk ( ), aby otworzy menu regulacji Mora pionowa. Uyj przycisków - lub +, aby dokona korekcji pionowej. Niektóre karty uzywaj sygnalu video wyszego ni 1.0V, co daje bardzo jasny obraz. Dla takich kart, uyj tej funkcji, aby wybra poziom 1.0V Wcinij przycisk ( ) Wcinij przycisk - lub +, a do ukazania si menu Zaawansowane. Ponownie wcinij przycisk ( )a nastpnie uyj przycisku lub +, a do ukazania si opcji Przezroczysto menu.

4 Wcinij przycisk ( ), aby otworzy menu regulacji Przezroczysto menu. Uyj przycisków - lub +, aby wybra oryginalne menu ekranowe lub menu przezroczyste. Menu ekranowe OSD Menu Jak regulowa Temperatura barw jest miar,,ciepla" kolorów obrazu. Dostpny zakres wynosi od 6500 do 9300 wg skali Kelvina Wcinij przycisk ( ) Wcinij przycisk - lub +, a do ukazania si menu Zaawansowane. Ponownie wcinij przycisk ( )a nastpnie uyj przycisku lub +, a do ukazania si opcji Temperatura barwowa. Wcinij przycisk ( ), aby otworzy menu regulacji Temperatura barwowa. Uyj przycisków lub +, aby wybra 9300K (kolory niebieskawe) lub 6500K (kolory czerwonawe). Wykonanie tych czynnoci pozwala na powikszenie lub pomniejszenie obrazu Wcinij przycisk ( ) Wcinij przycisk - lub +, a do ukazania si menu Zoom. Wcinij przycisk ( ), aby otworzy menu regulacji Zoom. Uyj przycisków -, aby zmniejszy wielko obrazu. Uyj przycisku +, aby zwikszy wielko obrazu. Menu ekranowe OSD Menu Jak regulowa Rozmagnesowanie pozwala na usunicie przybrudzenia koloru spowodowanego wplywem zewntrznego pola magnetycznego. Funkcja rozmagnesowywania nie powinna by uywana czciej, ni raz na 30 minut. Monitor moe przez chwil glono pracowa (bucze), kolory ulec zmianie, a obraz skaka przez kilka sekund. Jest to zjawisko normalne. Funkcja ta sluy do wlczania zasilanie monitora lub zmiany trybu oszczdzania energii na normalny tryb pracy Wcinij przycisk ( ) Wcinij przycisk - lub +, a do ukazania si menu Rozmagnesowanie. Wcinij przycisk ( ), aby dokona rozmagnesowania. Pojawi si rozmagnesowywany obraz. Használja a Visszahivás eljárást ha a monitor beállitását vissza akarja állitani az eredetire: Helyzet, Méret, Tpárna, Rendhagyó Trapéz, Párhuzam, Tegyensúly, Forgatás és Moire-minta tisztitás. Vigyázat: Ez a mvelet átállitja a jelenlegi idzit jelzésnek a memória területeken lev összes adatait. Megjegyzés: Ha "IGEN"-t választott, a fent felsorolt minden beállitás újraállitódik. Minden más beállitás ugyanaz marad Wcinij przycisk ( ) Wcinij przycisk - lub +, a do ukazania si menu Ustawienia fabryczne. Wcinij przycisk ( ), aby otworzy menu regulacji Ustawienia fabryczne. Wcinij przycisk +, aby wybra TAK (YES) Jeli nie zamierzasz zresetowa monitora, uyj przycisku -, aby wybra NIE (NO). Menu ekranowe OSD Menu Jak regulowa Czstotliwo ustawiona przez uytkownika jest widoczna w Trybie ustawie uytkownika, za fabryczne Wcinij przycisk ( ) Wcinij przycisk - lub +, a do ukazania si menu Rozdzielczo. Wcinij przycisk ( ), aby otworzy menu regulacji Rozdzielczo. Wcinij przycisk -, aby wywietli Tryb ustawie uytkownika lub Tryb domylny. Temperatura barw jest miar,,ciepla" kolorów obrazu. Dostpny zakres wynosi od 6500 do 9300 wg skali Kelvina. 1 2 Nacinicie przycisku menu ( )przez ponad 10 sekund spowoduje zapisanie biecych ustawie i uniemoliwi zmian menu. (W takim przypadku widoczny ekran nie zostanie wydrukowany, nawet po naciniciu przycisku menu.). Aby zwolni ekran, naley ponownie nacisn przycisk menu ( )przez ponad 10 sekund. Polski > Strona glówna > Rozwizywanie problemów > Naley sprawdzi Naley sprawdzi Pytania i odpowiedzi Autotest monitora Przed wezwaniem serwisu, naley sprawdzi w zawartych tu informacjach, czy nie mona samodzielnie upora si z zaistnialymi problemami. Jeli pomoc fachowca jest konieczna, naley zadzwoni pod numer na karcie gwarancyjnej, numer w czci informacyjnej lub skontaktowa si ze swoim dealerem. Problem Brak obrazu. Nie mona wlczy monitora. Naley sprawdzi Czy kabel zasilania jest prawidlowo podlczony? Czy na ekranie widoczna jest wiadomo Brak polczenia, sprawd kabel sygnalowy? Jeli zasilanie jest wlczone, ponownie uruchom system, aby zobaczy czy pojawia si ekran logowania. Rozwizanie problemu Sprawd podlczenie kabla i zasilanie. Sprawd podlczenie kabla sygnalowego. Jeli ekran logowania pojawil si na monitorze, uruchom komputer w odpowiednim trybie (awaryjnym dla Windows ME/XP/ 2000) i zmie czstotliwo karty video. (Zobacz: Ustawione fabrycznie tryby wywietlania) Uwaga: Jeli ekran pocztkowy (ekran logowania) si nie pojawia, skontaktuj si z serwisem lub ze swoim dealerem. Czy na ekranie widoczna jest wiadomo,,sygnal poza zakresem"? Ta wiadomo pojawia si, kiedy sygnal z karty video przekracza maksymaln rozdzielczo i czstotliwo monitora. Ustaw maksymaln rozdzielczo i czstotliwo tak, aby miecila si w zakresie moliwoci motora. Na ekranie nie ma obrazu. Czy dioda zasilania monitora mruga w odstpach jednosekundowych? Monitor znajduje si w trybie oszczdzania energii PowerSaver. Nacinij którykolwiek klawisz na klawiaturze lub porusz mysz, aby "obudzi" monitor i przywróci obraz na ekranie. Odblokuj OSD naciskajc przycisk MENU przez co najmniej 10 sekund. Sygnal z karty video przekracza zakres rozdzielczoci i czstotliwoci monitora. Nie wida menu ekranowego (OSD). Czy zostala uyta blokada Menu ekranowego OSD, aby zapobiec zmianom ustawie? Sprawd konfiguracj monitora, by upewni si czy jest w trybie z przeplem (Tryb z przeplotem: Czstotliwo odchylania pionowego 43Hz, poziomego 87Hz, itd.) Czy w pobliu znajduj si ródla pola Obraz na ekranie si trzsie. Odsu monitor od ródel silnego pola elektromagnetycznego. magnetycznego, takie jak zasilacze, gloniki lub linie wysokiego napicia? Czy poziom napicia jest staly? Obraz na ekranie moe wibrowa czy dre o okrelonych porach ze wzgldu na spadek napicia w sieci. Obraz na ekranie moe zdawa si wibrowa lub dre, przy awarii karty video lub glównej plyty komputera. Na ekranie pojawiaj si dziwne kolory lub obraz czarno-bialy. Czy na ekranie wida tylko jeden kolor, jak gdyby ogldalo si obraz przez celofan? Sprawd podlczenie kabla sygnalowego. Upewnij si, e karta video jest prawidlowo osadzona w gniedzie. Uruchom ponownie komputer. Czy kolory wydaj si dziwne po uruchomieniu jakiego programu, albo po zalamaniu si systemu operacyjnego midzy aplikacjami? Czy karta video jest poprawnie skonfigurowana? Czy zostala zmieniona karta video lub sterownik? Czy zostala zmieniona rozdzielczo lub czstotliwo sygnaly wysylanego do monitora? Skonfiguruj kart video poprawnie poslugujc si instrukcj uytkownika. Wyreguluj poloenie i rozmiar obrazu przy pomocy OSD. Odpowiednio ustaw tryb wywietlania karty graficznej. (Zobacz: Ustawione fabrycznie tryby wywietlania) Obraz jest przesunity w jedna stron. Przesunicie ekranu w jedn stron moe by spowodowane cyklem sygnaly karty video. Ureguluj pozycj przy pomocy menu ekranowego OSD. Obraz jest nieostry lub nie da si regulowa OSD. Czy zostala wyregulowana rozdzielczo i czstotliwo monitora? Czy w pobliu znajduj si ródla pola magnetycznego, takie jak zasilacze, gloniki lub linie wysokiego napicia? Czy czstotliwo jest odpowiednio ustawiona w Parametrach wywietlania w menu? Odpowiednio ustaw tryby wywietlania karty video.

5 (Zobacz ustawione fabrycznie tryby wywietlania) Otwórz menu ekranowe OSD i rozmagnesuj monitor. Trzymaj monitor zdala od urzdze elektrycznych. Ustaw odpowiednio czstotliwo, korzystajc z instrukcji karty video i informacji w rozdziale Ustawienia fabryczne trybów wywietlania. obrazu zmienily si po zmianie karty video. Czy kolory ustawione s prawidlowo? Sprawd, czy kabel zasilania jest odpowiednio podlczony do komputera. 2. przekraczaj 60Hz przy maksymalnej rozdzielczoci.) 5. Jeli problemy uporczywie si powtarzaj,skontaktuj si z autoryzowanym serwisem. Polski > Strona glówna > Rozwizywanie problemów > Pytania i odpowiedzi Pytanie Jak mona zmieni czstotliwo? Odpowied Czstotliwo mona zmieni przez rekonfiguracj karty video. Obslugiwanie czstotliwoci przez kart video moe si róni, zalenie od sterownika. (Sprawd szczególy w podrczniku uytkownika komputera i karty video.) Naley sprawdzi Pytania i odpowiedzi Autotest monitora Jak mona regulowa rozdzielczo? Dla systemu Windows ME/XP/2000: Ustaw rozdzielczo klikajc najpierw kolejno Panel sterowania, Ekran, Ustawienia. *Uzyskaj dalsze infrmacje od producenta karty video. Jak mona zainstalowa funcj oszczdzania energii PowerSaver? Dla systemu Windows ME/XP/2000: zainstaluj te funkcj przy BIOS-SETUO komputera lub wygaszacza ekranu. (Sprawd szczególy w instrukcji systemu Windows/komputera) Monitor glono pracuje przy wlczaniu. Jest to normalne, gdy pewne dwiki mog powstawa wskutek wzajemnego oddzialywania na siebie metalowej obudowy i elektromagnesu zainstalowanego w celu blokowania fal elektromagnetycznych. Jak naley czyci obudow zewntrzn/kineskop? Naley odlczy kabel zasilania, a nastpnie wyczyci monitor mikk szmatk, uywajc rodka czyszczcego lub czystej wody. Naley dobrze usun resztki detergentu i nie rysowa obudowy. Nie dopuszcza, aby woda dostala si do monitora. Polski > Strona glówna > Rozwizywanie problemów > Autotest monitora Autotest monitora Ostrzeenia Otoczenie Wskazówki Monitor jest wyposaony w funkcj Autotest, która pozwala sprawdzi, czy monitor dziala prawidlowo. Naley sprawdzi Pytania i odpowiedzi Autotest monitora 1. Wylcz zarówno komputer, jak i monitor. 2. Odlcz przewód sygnalu video od komputera. 3. Wlcz monitor. Jeli monitor pracuje prawidlowo, pojawi si nastpujcy ekran. Niepojawienie si którego z tych prostoktów na ekranie, oznacza jaki problem z monitorem. Ten prostokt pojawia si równie w czasie normalnej pracy monitora, jeli zostanie uszkodzony lub rozlczony kabel sygnalowy. 4. Wylcz monitor, podlcz z powrotem kabel sygnalu video i wlcz zarówno komputer jak i monitor. invarowa zapobiegajca znieksztalceniom obrazu. Wys. jeli sygnal jest inny, ekran moe zosta wyczyszczony przy wieccej si diodzie LED. Poslugujc si podrcznikiem ustaw parametry obrazu nastpujco. Parametry ogólne System oszczdzania energii PowerSaver Tablica 1. Ustawienia fabryczne Tryb wywietlania IBM, 640 x 480 IBM, 720 x 400 VESA, 640 x 480 VESA, 640 x 480 VESA, 800 x 600 VESA, 1024 x 768 Czstotliwo odchylania poziomego (khz) 31,469 31,469 37,500 43,269 53,674 68,677 (Hz) Czstotliwo odchylania pionowego 59,940 70,087 75,000 85,008 85,061 84,997 Czstotliwo Piksela (MHz) 25,175 28,322 31,500 36,000 56,250 94,500 Sync Polarity (H/V) -/-/+ -/-/+/+ +/+ Fabrycznie ustawione tryby wywietlania Czstotliwo odchylania poziomego Czas skanowania jednej linii lczcej praw i lew krawd ekranu nazywa si cyklem poziomym. Odwrotno Cyklu poziomego nazywa si Czstotliwoci odchylania poziomego. Jednostka: khz Czstotliwo odchylania pionowego Podobnie jak lampa fluorescencyjna, ekran wielokrotnie wywietla ten sam obraz w cigu sekundy, aby powstal obraz widzialny dla uytkownika. The frequency of this repetition is called Vertical Frequency or Refresh Rate. Unit: Hz Ogólne Nazwa modelu Parametry ogólne System oszczdzania energii PowerSaver Fabrycznie ustawione tryby wywietlania SyncMaster 753DF Kineskop Typ Kt odchylenia Plamka Ekran 17"(43cm) DynaFlat X (powierzchnia widoczna 40,6cm) 90 0,20mm (pozioma) Aluminiowany luminofor, tri-colot dot trio, black matrix. Maskownica invarowa zapobiegajca znieksztalceniom obrazu. Wys. analogowy 0,7Vpp dodatni przy 75 omach Synchronizacja pozioma/pionowa separowana poziom TTL, dodatni lub ujemny 30 ~ 70 khz 50 ~ 160 Hz 312 ± 4 mm 234 ± 4 mm Polski > Strona glówna > Informacje > Serwis Serwis Terminologia Przepisy i certyfikaty Natural Color Upowanienia U. S.A. : Samsung Computer Products Customer Service 400 Valley Road, Suite 201, Mt. Arlington, NJ Tel. : (973) , SAMSUNG ( ) Fax. : (973) BRAZIL : Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B Chacara Sto. Antonio, CEP : Sao Paulo, SP SAC : CANADA : Samsung Electronics Canada Inc Financial Drive Mississauga, Ontario L5N 6R3 Tel. : SAMSUNG ( ) Fax. : (905) COLOMBIA : Samsung Electronics Colombia Cra 9 No 99A-02 Of. 106 Bogota, Colombia Tel.: Fax: (571) PANAMA : Samsung Electronics Latinoamerica( Z.L.) S.A. Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja Panama Tel. : (507) , Tel : (FAST) samsung-latin.com/ PERU Servicio Integral Samsung Av.Argentina 1790 Lima1. Peru Tel: Fax: GERMANY : TELEPLAN Rhein-Main GmbH Feldstr Weiterstadt T / F / * EURO 0,12/MIN. C. (93) Fax. House, 225 Hook Rise South Surbiton, Surrey KT6 7LD Tel. : (0208) Fax. (0870) Fax. Ukraine Tel. Budapest, Lehel u Mário Dioniso, No2-1 Drt LINDA-A-VELHA Tel /100 Fax. Fleminglaan CP Rijiswijk, NEDERLANDS Service and informatielijn ; Belgium : , Netherlands : , CHILE : SONDA S.A. Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile Fono: Fax: samsung.cl/ MEXICO : Samsung Electronics Mexico S.A. de C.V. Saturno 44 Col. Nueva Industrial Vallejo Del. Gustavo A. Madero C.P Mexico D.F. Tel Fax RFC: SEM950215S98 samsung.com.mx/ IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C. V. SATURNO 44 COL. NVA. INDUSTRIAL VALLEJO DEL. GUSTAVO A. MADERO C.P MEXICO D.F. TEL RFC: SEM950215S98 EXPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD. JOONG-ANG DAILY NEWS BLDG. 7 SOON-WHA-DONG CHUNG-KU, C.P.O BOX 2775, 1144 SEOUL, KOREA Polski > Strona glówna > Informacje > Terminologia Plamka Obraz na ekranie sklada si z czerwonych, zielonych i niebieskich punktów.

6

7 Im bliej znajduj si te punkty, tym wiksza rozdzielczo obrazu. Odleglo pomidzy punktami o tym samym kolorze nosi nazw Plamki Jednostka: mm Czstotliwo odchylania pionowego Obraz na ekranie musi by odnawiany kilka razy na sekund, aby powstal widoczny obraz. Czstotliwo tych powtórze zwana jest Czstotliwoci odchylania pionowego lub czstotliwoci odwieania. Jednostka: Hz Przyklad: Jeli ten sam sygnal wietlny powtarza si 60 razy na sekund, mówi si o czstotliwoci 60Hz. W tym przypadku da si zauway migotanie obrazu. Aby unikn tego problemu uywa si Trybu wolnego od migotania, o czstotliwoci 60Hz. Czstotliwo odchylania poziomego Czas skanowania jednej linii lczcej praw i lew krawd ekranu nazywa si cyklem poziomym. Odwrotno Cyklu poziomego nazywa si Czstotliwoci odchylania poziomego. Jednostka: khz Interlace and Non-Interlace Methods Wyswietlanie linii poziomych obrazu po kolei od góry do dolu nazywa si metod bez przeplotu, natomiast wywietlanie najpierw linii parzystych, a potem nieparzystych nazywa si metod z przeplotem. Wywietlanie bez przeplotu uywane jest w wikszoci monitorów, aby zapewni czysty obraz. Metoda z przeplotem jest identyczna do stosowanej w odbiornikach telewizyjnych. Plug & Play (Wlcz i pracuj) Jest to funkcja pozwalajca na osignicie najwyszej jakoci obrazu poprzez umoliwienie automatycznej wymiany informacji pomidzy komputerem, a monitorem. Ten monitor jest zgodny ze standardem VESA DDC dla funkcji Plug & Play. Rozdzielczo Liczba punktów w linii poziomej i w linii pionowej, skladajcych si na obraz nazywa si,,rozdzielczoci". Liczba ta okrela dokladno wywietlania. Wysoka rozdzielczo jest korzystna przy wykonywaniu równoczesnych zada, gdy pozwala na wywietlenie na ekranie wikszej iloci informacji. Przyklad: Jeli rozdzielczo wynosi 1024 X 768, to oznacza, e obraz sklada si z 1024 punktów poziomych (rozdzielczo pozioma) i 768 linii pionowych (rozdzielczo pionowa). Serwis Terminologia Przepisy i certyfikaty Natural Color Upowanienia Polski > Strona glówna > Informacje > Przepisy i certyfikaty FCC Information IC Compliance Notice MPR II Compliance European Notice (Europe only) PCT Notice TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only) TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only) Serwis Terminologia FCC Information User Instructions The Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement includes the following warning: Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. User Information Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. If necessary, consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find the booklet called How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems helpful. This booklet was prepared by the Federal Communications Commission. It is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock Number Warning User must use shielded signal interface cables to maintain FCC compliance for the product. Declaration of conformity for products Marked with FCC Logo This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The party responsible for product compliance: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD America QA Lab of Samsung 85 West Tasman Drive San Jose, CA USA Tel) Fax) Provided with this monitor is a detachable power supply cord with IEC320 style terminations. It may be suitable for connection to any UL Listed personal computer with similar configuration. Before making the connection, make sure the voltage rating of the computer convenience outlet is the same as the monitor and that the ampere rating of the computer convenience outlet is equal to or exceeds the monitor voltage rating. For 120 Volt applications, use only UL Listed detachable power cord with NEMA configuration 515P type (parallel blades) plug cap. For 240 Volt applications use only UL Listed Detachable power supply cord with NEMA configuration 6-15P type (tandem blades) plug cap. Przepisy i certyfikaty Natural Color Upowanienia IC Compliance Notice This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations of ICES-003. MPR II Compliance This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and magnetic fields. European Notice (Europe only) Products with the CE Marking comply with both the EMC Directive (89/336/EEC), (92/31/EEC), (93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the European Community. Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms: EN55022:1998+A1: Radio Frequency Interference EN55024: Electromagnetic Immunity EN :1995+A1/A2: Power Line Harmonics EN : Voltage Fluctuations PCT Notice TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only) AB general requirements AB2 Written Eco-document acompanying the products Congratulations! You have just purchased a TCO'95 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and to the further development of environmentally-adapted electronic products. Why do we have environmentally-labelled monitors? In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment.the main problem as far as monitors and other electronic equipment are concerned is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture.

8 Since it has not been possible so far for the majority of electronic equipment to be recycled in a satisfactory way, most of these potentially damaging substances sooner or later enter Nature. There are also other characteristics of a monitor, such as energy consumption levels, that are important from both the working and natural environment viewpoints. Since all types of conventional electricity generation have a negative effect on the environment (acidic and climateinfluencing emissions, radioactive waste, etc.) it is vital to conserve energy. Electronic equipment in offices consumes an enormous amount of energy, since it is often routinely left running continuously. What does labelling involve? This product meets the requirements for the TCO'95 scheme, which provides for international monitors environmental labelling of monitors. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and Technical Development in Sweden). The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electrical and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety. The environmental demands concern among other things restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons), and chlorinated solvents. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental plan, which must be adhered to in each country where the company conducts its operations policy. The energy requirements include a demand that the monitor after a certain period of inactivity shall reduce its power consumption to a lower level, in one or more stages. The length of time to reactivate the monitor shall be reasonable for the user. Labelled products must meet strict environmental demands, for example in respect of the reduction of electric and magnetic fields, along with physical and visual ergonomics and good usability. TCO Development Unit On the page this folder you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complere environmental criteria document may be ordered from: TCO Development Unit S Stockholm Sweden Fax: (Internet): Current information regarding TCO'95-approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: tco-info.com/ TCO'95 is a co-operative project between(3 logos) Environmental Requirements Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. In turn, they delay the spread of fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. These are related to another group of environmental toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar harm, including reproductive damage in fish eating birds and mammals, due to the bioaccumulative processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur. TCO'95 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain organically bound chlorine and bromine. Lead Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. requirement Permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed. Cadmium Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of cadmium. The colour-generating layers of display screens must not contain any cadmium. Mercury Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous system and is toxic in high doses. TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of mercury. It also demands that no mercury is present in any of the electrical or electronics components concerned with the display unit. CFCs (freons) CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in the manufacturing of expanded foam for packaging. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on Earth of ultraviolet light with consequent increased risks of skin cancer (malignant melanoma). The relevant TCO'95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacturing of the product or its packaging. TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only) Congratulations! You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products. This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for an international environmental and quality labelling labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO(The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen(The Swedish Society for Nature Conservation), Statens Energimyndighet(The Swedish National Energy Administration) and SEMKO AB. The requirements cover a wide range of issuse: environment, ergonomics, usability, reduction of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical safety. Why do we have environmentally labelled computers? In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature. There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e. g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy. What does labelling involve? The environmental demands has been developed by Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation). These demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs(freons)and chlorinated solvents, among other things.

9 The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy. The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user. Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from: TCO Development SE Stockholm, Sweden Fax: (Internet): se Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: Environmental requirements Flame retardants Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fisheating birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur. p y The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available. Cadmium** Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium. damages the nervous system and is toxic in high doses. is however one exception. aims on removing this exception when a Mercury free alternative is available. CFCs (freons) The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence. Lead** Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. means that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on our natural environment. Some of the features of the TCO'03 Display requirements: Ergonomics Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, reflectance, colour rendition and image stability. Energy-saving mode after a certain time beneficial both for the user and the environment Electrical safety Electromagnetic fields Noise emissions The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified environmental management system such as EMAS or ISO Restrictions on o chlorinated and brominated flame retardants and polymers o heavy metals such as cadmium, mercury and lead. Energy Emissions Ecology The requirements included in this label have been developed by TCO Development in cooperation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world. For more information, please visit Polski > Strona glówna > Informacje > Natural Color Program Natural Color Serwis Terminologia Przepisy i certyfikaty Natural Color Upowanienia Jednym z napotykanych ostatnio problemów w uyciu komputerów jest niezgodno koloru wydruku lub obrazów skanowanych skanerami czy utrwalonych kamerami cyfrowymi z kolorami widocznymi na ekranie. Program Natural Color pozwala na rozwizanie tego problemu. Jest to system zarzdzania kolorami opracowany przez firm Samsung Electronics we wspólpracy z instytutem Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). System ten jest dostpny jedynie dla komputerów firmy Samsung. Pozwala on na ujednolicenie kolorów widocznych na ekranie monitora i kolorów wydruku lub skanowanych obrazów. Aby uzyska wicej informacji, zajrzyj do funkcji Pomocy (F1) programu. Instalacja programu Natural Color. Wló dysk CD zalczony z monitorem firmy Samsung do napdu dysków CD. Po zgloszeniu si programu instalacyjnego, kliknij Natural Color, aby zainstalowa program Natural Color. Aby dokona rcznej instalacji programu, wló dyskietk CD zalczon z monitorem firmy Samsung do napdu dysków CD, kliknij przycisk [Start] w programie Windows, a nastpnie wybierz [Wykonaj]. Wpisz: D:\color\eng\setup.exe, a nastpnie wcinij klawisz. (Jeli napd, w którym znajduje si dysk, nie jest napdem D:\, wpisz odpowiedni nazw.) Usuwanie programu Natural Color W menu [Start] wybierz [Ustawienia]/[Panel sterowania] a nastpnie dwukrotnie kliknij [Dodaj/Usu program]. Wybierz z listy program Natural Color i kliknij przycisk [Dodaj/Usu]. Polski > Strona glówna > Informacje > Upowanienia Informacje zawarte w tym dokumencie mog ulec zmianie bez wczeniejszej zapowiedzi Samsung Electronics Co., Ltd. Wszystkie prawa zastrzeone. Service Terminologia Przepisy i certyfikaty Natural Color Powielanie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Samsung Electronics Co., Ltd. jest surowo zabronione. Samsung Electronics Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialnoci za bldy zawarte w niniejszej publikacji ani za przypadkowe lub porednie szkody wynikle z jej udostpnienia, dzialania lub uycia. Samsung jest zastrzeonym znakiem handlowym firmy Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows i Windows NT s zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation; VESA, DPMS i DDC s zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Video Electronics Standard Association; Nazwa i logo ENERGY STAR s zastrzeonymi znakami handlowymi U.

10 Powered by TCPDF ( S. Environmental Protection Agency (EPA). Jako uczestnik programu ENERGY STAR, firma SAMSUNG upewnila si co do tego, e produkt ten spelnia wymagania ENERGY STAR w zakresie wykorzystania energii. Wszelkie inne nazwy produktów wspomniane w tym dokumencie mog by znakami towarowymi lub zastrzeonymi znakami towarowymi ich wlacicieli. Upowanienia.

Instrukcja obsługi. Xperia P TV Dock DK21

Instrukcja obsługi. Xperia P TV Dock DK21 Instrukcja obsługi Xperia P TV Dock DK21 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie tyłu podstawki TV Dock...3 Pierwsze kroki...4 Menedżer LiveWare...4 Uaktualnianie Menedżer LiveWare...4 Używanie podstawki

Bardziej szczegółowo

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Instrukcja obsługi Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie podstawki TV Dock...3 Pierwsze kroki...4 Smart Connect...4 Uaktualnianie Smart Connect...4 Używanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 96BDF http://pl.yourpdfguides.com/dref/790473

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 96BDF http://pl.yourpdfguides.com/dref/790473 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 96BDF. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. USB Charger UCH20

Instrukcja obsługi. USB Charger UCH20 Instrukcja obsługi USB Charger UCH20 Spis treści Wprowadzenie... 3 USB Charger informacje... 3 Używanie ładowarki USB... 4 Ładowanie urządzenia...4 Informacje prawne...5 Declaration of Conformity...6 2

Bardziej szczegółowo

Instalacja. KLAWIATURA Z MECHANIZMEM NOŻYCOWYM Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instalacja. KLAWIATURA Z MECHANIZMEM NOŻYCOWYM Instrukcja szybkiego uruchomienia Instalacja 1. Wymagania systemowe: Komputer PC z portem US 2. Obsługiwany system operacyjny: Windows XP / Vista/ 7/ 8 3. Włóż 6 baterii AAA do komory. Podwójne kółko na krótko rozbłyśnie na niebiesko Klawiatura

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartTags

Instrukcja obsługi. SmartTags Instrukcja obsługi SmartTags Spis treści Wprowadzenie...3 Pierwsze kroki...3 Korzystanie z tagów SmartTag...4 Informacje prawne...5 2 Wprowadzenie Co to są tagi SmartTag? Tagi SmartTag wywołują określone

Bardziej szczegółowo

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Instrukcja obsługi Magnetic Charging Dock Spis treści Wprowadzenie...3 Łatwe ładowanie...3 Korzystanie z magnetycznej podstawki ładującej...4 Korzystanie z przystawek...4 Ładowanie telefonu...4 Informacje

Bardziej szczegółowo

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707541 POLSKI -ZAWARTOŚĆ PAKIETU 4 -SPECYFIKACJE TECHNICZNE 4 -ZAKRES ZASTOSOWAŃ 4 -INSTALACJA SPRZĘ TU 5 -INSTALACJA OPROGRAMOWANIA 6 -OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Instrukcja obsługi Smart Imaging Stand IPT-DS10M Spis treści Instrukcja obsługi inteligentnej podstawki do robienia zdjęć...3 Wprowadzenie...4 Omówienie funkcji...4 Omówienie urządzenia...4 Podstawy...5

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W

Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W Spis treści Polski... 1 1. Zanim zaczniesz... 1 2. Instalacja sprzętu... 2 3. Konfiguracja kamery internetowej... 3 Rozwiązanie problemów... 5 Wersja 05.05.2006

Bardziej szczegółowo

Konwencja zapisu. Niezastosowanie się do wskazówek oznaczonych tym symbolem może doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.

Konwencja zapisu. Niezastosowanie się do wskazówek oznaczonych tym symbolem może doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu. Strona główna Środki bezpieczeństwa Konwencja zapisu Zasilanie Instalacja Czyszczenie Inne Wprowadzenie Zawartość opakowania Przód Tył Instalacja Podłączenie monitora Instalowanie sterownika video Automatyczna

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Laserowa myszka dla graczy ASUS GX800 Podręcznik użytkownika

Laserowa myszka dla graczy ASUS GX800 Podręcznik użytkownika Laserowa myszka dla graczy ASUS GX800 1 6 Podręcznik użytkownika 15G06S001000 PL5761 Wydanie poprawione (V1) Kwiecień 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

VH110 Instrukcja obsługi

VH110 Instrukcja obsługi VH110 Instrukcja obsługi Spis treści Widok zestawu słuchawkowego...5 Wstęp...6 Ładowanie...7 Włączanie i wyłączanie...8 Powiązanie zestawu słuchawkowego...9 Powiązanie zestawu słuchawkowego z telefonem...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Bluetooth Keyboard BKB10

Instrukcja obsługi. Bluetooth Keyboard BKB10 Instrukcja obsługi Bluetooth Keyboard BKB10 Spis treści Podstawy...3 Omówienie...3 Ładowanie klawiatury...4 Włączanie klawiatury...5 Konfigurowanie klawiatury...6 Pomoc w Internecie...7 Informacje prawne...8

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 710N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790377

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 710N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790377 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 710N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TV-IP201 TV-IP201W

Przewodnik szybkiej instalacji TV-IP201 TV-IP201W Przewodnik szybkiej instalacji TV-IP201 TV-IP201W Spis treści Polski... 1 1. Zanim zaczniesz... 1 2. Jak podłączyć... 2 3. CKonfiguracja kamery z serwerem web... 3 4. Użycie kamery IP bezprzewodowo (tylko

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 740NW http://pl.yourpdfguides.com/dref/790399

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 740NW http://pl.yourpdfguides.com/dref/790399 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 740NW. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenie przed instalacją

Ostrzeżenie przed instalacją Ostrzeżenie przed instalacją Kamerę sieciową należy wyłączyć natychmiast po wykryciu nienormalnego dymu lub zapachu. Kamerę sieciową należy trzymać z dala od wody. Jeśli kamera sieciowa zamoczy się należy

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T I N S T R U K C J A O B S Ł U G I N I - 7 0 7 5 3 3 1 P O L S K I Z awa rt o ś ć pa k i e t u 5 S p e c y f i k a c

Bardziej szczegółowo

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S I N S T R U K C J A O B S Ł U G I N I - 7 0 7 5 3 4 P O L S K I Z awa rt o ś ć pa k i e t u 5 S p e c y f i k a c j e t e c h n i c z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Style Cover Window SCR24

Instrukcja obsługi. Style Cover Window SCR24 Instrukcja obsługi Style Cover Window SCR24 Spis treści Czynności przygotowawcze...3 Wprowadzenie...3 Omówienie...3 Ładowanie...3 Konfiguracja One-touch...4 Podstawy obsługi urządzenia...5 Obsługa okienka...5

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Stereo Bluetooth Headset SBH20

Instrukcja obsługi. Stereo Bluetooth Headset SBH20 Instrukcja obsługi Stereo Bluetooth Headset SBH20 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie akcesorium...3 Podstawy...4 Połączenia...6 Słuchanie muzyki...7 Technologia połączeń wielopunktowych...7 Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

user s manual NV-002MIC

user s manual NV-002MIC user s manual NV-002MIC NV-002MIC - user's manual, ver. 1.0 INFORMATION EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with requirements of following

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

MultiSync LCD1525M. Podr cznik u ytkowinka

MultiSync LCD1525M. Podr cznik u ytkowinka MultiSync LCD1525M Podr cznik u ytkowinka Declaration Declaration of the Manufacturer We hereby certify that the colour monitor MultiSync LCD1525M (LA-1528HMW) (LA-1528HMW-BK) are in compliance with Council

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Instrukcja obsługi. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Instrukcja obsługi Stereo Bluetooth Headset SBH50 Spis treści Stereo Bluetooth HeadsetInstrukcja obsługi...3 Wprowadzenie...4 Omówienie funkcji...4 Omówienie urządzenia...4 Omówienie ikon stanu...5 Podstawy...6

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z kamery sieciowej, natychmiast odłącz zasilanie. Zakres temperatury otoczenia zalecanej

Bardziej szczegółowo

Bluetooth Speaker with Magnetic Charging Pad BSC10

Bluetooth Speaker with Magnetic Charging Pad BSC10 Instrukcja obsługi Bluetooth Speaker with Magnetic Charging Pad BSC10 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie...3 Stan diody powiadomień...3 Korzystanie z przystawek...5 Ładowanie...6 Pierwsze kroki...7

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC-N

Instrukcja obsługi PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC-N Instrukcja obsługi PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC-N Gratulujemy zakupu pilota zdalnego sterowania RC-N. Twój pilot umożliwi Tobie łatwą, bezproblemową i dyskretną zmianę głośności dźwięku i programu w Twoich

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

NANO BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707537

NANO BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707537 NANO BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707537 POLSKI ZAWARTOŚĆ PAKIETU 4 SPECYFIKACJE TECHNICZNE 4 ZAKRES ZASTOSOWAŃ 4 INSTALACJA SPRZĘ TU 5 KONFIGURACJA RUTERA 6 WPS 11 CE/FCC

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Laserowa myszka dla graczy ASUS GX900

Laserowa myszka dla graczy ASUS GX900 Laserowa myszka dla graczy ASUS GX900 Podręcznik użytkownika PL5887 Wydanie poprawione (V1) Sierpień 20 Copyright 20 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA SPIS TREŚCI DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA...2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...4 UWAGI DOTYCZĄCE MONITORÓW LCD...5 CECHY...6 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...6 INSTALACJA...7 PRZYCISKI STEROWANIA I ZŁĄCZA...8 REGULACJA KĄTA

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenie przed instalacją

Ostrzeżenie przed instalacją Ostrzeżenie przed instalacją Kamerę sieciową należy wyłączyć natychmiast po wykryciu nienormalnego dymu lub zapachu. Kamerę sieciową należy trzymać z dala od wody. Jeśli kamera sieciowa zamoczy się należy

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Holux. Odbiornik GPS

Holux. Odbiornik GPS Holux Odbiornik GPS M-215 Instrukcja obsługi PAŹDZIERNIK 2007 wersja.a Technology, Inc. 1F, No. 30, R&D Rd. II, HsinChu City 300, Science-based Industrial Park, Taiwan TEL: 886-3-6687000 FAX: 886-3-6687111

Bardziej szczegółowo

Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in Podręcznik użytkownika

Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in Podręcznik użytkownika Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in Podręcznik użytkownika Wstęp Dziękujemy za używanie produktu marki Olympus. Wtyczka "Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in" przetwarza pliki

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707521

BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707521 BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707521 POLSKI ZAWARTOŚĆ PAKIETU 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE 5 ZAKRES ZASTOSOWAŃ 6 INSTALACJA SPRZĘ TU 6 KONFIGURACJA RUTERA 9 WPS 14 CE/FCC

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Przed użyciem kamery SmileCAM:

Przed użyciem kamery SmileCAM: Witamy w gronie właścicieli wyrobów SmileCAM. Dziękujemy za okazane zaufanie i nabycie tego doskonałego produktu. Zanim kamera zostanie zainstalowana prosimy o dokładne zapoznanie się z całą instrukcją

Bardziej szczegółowo

AdApter telefoniczny 2 przewodnik instalacji instrukcja obsługi

AdApter telefoniczny 2 przewodnik instalacji instrukcja obsługi Adapter Telefoniczny 2 PRZEWODNIK INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 Spis treści Uwagi ogólne oraz ostrzeżenia dla Użytkownika 5 Wprowadzenie 7 Budowa urządzenia 8 Instalacja urządzenia 9 Pierwsze kroki 10

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Synology Remote. Przewodnik użytkownika

Synology Remote. Przewodnik użytkownika Synology Remote Przewodnik użytkownika Remote08312010 Spis treści 3 Witamy 4 Informacje podstawowe o pilocie Synology Remote 5 Zawartość opakowania 6 Pierwsze kroki 11 Specyfikacje pilota Synology Remote

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z wideoserwera, natychmiast odłącz zasilanie. Chroń wideoserwer przed kontaktem z wodą.

Bardziej szczegółowo

Podłączyć do gniazda Przykręcić nakrętkę radełkowaną Sposób montażu akcesoriów Wszystkie trzy akcesoria (tj. lusterko, haczyk i magnes) są mocowane do kamery ten sam sposób, co poniżej. Sposób montażu:

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 710V http://pl.yourpdfguides.com/dref/790380

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 710V http://pl.yourpdfguides.com/dref/790380 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 710V. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi. Video instrukcja. www.vdocyclecomputing.com/service

Skrócona instrukcja obsługi. Video instrukcja. www.vdocyclecomputing.com/service Skrócona instrukcja obsługi Video instrukcja www.vdocyclecomputing.com/service 1 Spis treści Polski... 04 2 Instalacja Tabela rozmiarów kół... 34 Mocowanie stopki na kierownicy... 36 Montaż magnesu...

Bardziej szczegółowo

PL - GENESIS HX55 - INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL - GENESIS HX55 - INSTRUKCJA OBSŁUGI PL - GENESIS HX55 - INSTRUKCJA OBSŁUGI 1) INSTALACJA: Instalacja sprzętu: Znajdź wolny port USB, Podłącz słuchawki do komputera Słuchawki powinny być gotowe do pracy Instalacja oprogramowania. Umieść dołączoną

Bardziej szczegółowo

BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707517

BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707517 BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707517 POLSKI ZAWARTOŚĆ PAKIETU 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE 5 ZAKRES ZASTOSOWAŃ 6 INSTALACJA SPRZĘ TU 6 KONFIGURACJA RUTERA 9 WPS 14 CE/FCC

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Quick Installation Guide English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska

Quick Installation Guide English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Outdoor Day/Night Weather-proof Quick Installation Guide English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska IP7330 This guide describes the basic functions of IP7330.

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Video załącznik Video - Obsługa Video - Ustawianie www.vdocyclecomputing.com/service 1 Spis treści Instalacja Polska instrukcja obsługi... 04 Tabela rozmiarów kół... 32 Uchwyt

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie TRENDnetVIEW Pro. ŸInstrukcja uruchomieniowa (1)

Oprogramowanie TRENDnetVIEW Pro. ŸInstrukcja uruchomieniowa (1) Oprogramowanie TRENDnetVIEW Pro ŸInstrukcja uruchomieniowa (1) TRENDnetVIEW Pro/05.29.2014 Spis treści Wymagania programu TRENDnetVIEW Pro... 19 Instalacja programu TRENDnetVIEW Pro... 20 Dodawanie kamer...

Bardziej szczegółowo

Quick Installation Guide. English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska

Quick Installation Guide. English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Quick Installation Guide English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Ostrzeżenie przed instalacją Kamerę sieciową należy wyłączyć natychmiast po wykryciu nienormalnego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

HEART RATE MONITOR KCAL. More PC 26.14

HEART RATE MONITOR KCAL. More PC 26.14 HEART RATE MONITOR PL Zone Indicator KCAL More Information www.sigma-qr.com PC 26.14 1 POLSKI Treść 1 Wyświetlacz, funkcje przycisków i nawigacja w przeglądzie 3 2 Wprowadzanie ustawień 8 3 Trening z PC

Bardziej szczegółowo

BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707538

BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707538 BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707538 POLSKI ZAWARTOŚĆ PAKIETU 4 SPECYFIKACJE TECHNICZNE 4 ZAKRES ZASTOSOWAŃ 4 INSTALACJA SPRZĘ TU 5 KONFIGURACJA RUTERA 6 WPS 11 CE/FCC

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania. Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania.

Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania. Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania. Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Sposób pracy przy użyciu po raz pierwszy Rozdział 1. Łącza (3.1)

Sposób pracy przy użyciu po raz pierwszy Rozdział 1. Łącza (3.1) Sposób pracy przy użyciu po raz pierwszy Rozdział 1. Łącza (3.1)! 2. Odinstalowanie starych sterowników i produktów (3.2) 3. Instalacja sterownika w Windows 98/ 98SE/ Me/ 2000/ XP (3.3) 4. Instalacja karty

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

MS 1565T/1765T. INSTRUKCJA OBS UGI monitor LCD SPIS TREŒCI: Wstêp 2 1. Informacje ogólne 4 2. Instalacja 5 3. Sterowanie 6 4.

MS 1565T/1765T. INSTRUKCJA OBS UGI monitor LCD SPIS TREŒCI: Wstêp 2 1. Informacje ogólne 4 2. Instalacja 5 3. Sterowanie 6 4. INSTRUKCJA OBS UGI monitor LCD MS 1565T/1765T SPIS TREŒCI: Wstêp 2 1. Informacje ogólne 4 2. Instalacja 5 3. Sterowanie 6 4. Dane techniczne 7 Oœwiadczenie o zak³óceniach radiowych Na podstawie paragrafu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI Podręcznik szybkiej instalacji DA-70851 1. Instalacja sterownika Przestroga: NIE PODŁĄCZAĆ adaptera do komputera przed zainstalowaniem dostarczonego sterownika. Włożyć dostarczony

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenie przed instalacją

Ostrzeżenie przed instalacją Ostrzeżenie przed instalacją Kamerę sieciową należy wyłączyć natychmiast po wykryciu nienormalnego dymu lub zapachu. Kamerę sieciową należy trzymać z dala od wody. Jeśli kamera sieciowa zamoczy się należy

Bardziej szczegółowo

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual Chilli Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo