ZAWÓD TYP SZKOŁY OKRES NAUKI. technik informatyk technik logistyk technik spedytor technik usług fryzjerskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWÓD TYP SZKOŁY OKRES NAUKI. technik informatyk technik logistyk technik spedytor technik usług fryzjerskich"

Transkrypt

1 TYP SZKOŁY OKRES NAUKI ZAWÓD TECHNIKUM 4 LATA technik informatyk technik logistyk technik spedytor technik usług fryzjerskich ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3 LATA cukiernik fryzjer kucharz piekarz mechanik pojazdów samochodowych murarz tynkarz wędliniarz sprzedawca stolarz i inne według klasyfikacji zawodów

2 Technik usług fryzjerskich zarządza zakładem fryzjerskim. Świadczy usługi fryzjerskie przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć fryzjerstwa oraz tendencji światowych z zakresu stylistyki. Doradza w zakresie doboru modelu i kolorystyki fryzury. Korzysta z technik komputerowych w pracy zawodowej. Może również wykonywać usługi fryzjerskie dla celów reklamowych, prasy czy fotografii artystycznej. Projektuje i urządza zakład fryzjerski zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi oraz sanitarnymi. Prowadzi promocję i marketing w zakresie usług fryzjerskich. Kieruje zespołem pracowniczym oraz kontroluje przebieg świadczonych usług. Prowadzi zaopatrzenie, gospodarkę materiałowa i finansową. Prowadzi działalność szkoleniową i wychowawczą. Praca technika usług fryzjerskich odbywa się zazwyczaj w zakładach fryzjerskich lub garderobach teatralnych w pozycji stojącej, z uniesionymi i zgiętymi w łokciach rękoma. Pracuje w pomieszczeniach nasyconych zapachami środków kosmetycznych. Występuje częsty kontakt z chemikaliami, jak: kosmetyki, płyny do trwałej ondulacji czy farby do włosów itp. Wymagania psychologiczne Koordynacja wzrokowo ruchowa, percepcja kształtów, wytrzymałość fizyczna, zręczność i szybkie tempo ruchów, refleks, koncentracja i podzielność uwagi, spostrzegawczość, zamiłowanie do porządku na stanowisku pracy, dbałość o higienę używanych narzędzi, ręczników, bezpieczeństwo klientów i wygląd zewnętrzny, życzliwość, uprzejmość, kultura osobista, komunikatywność, łatwość i jasność wypowiadania się. Zainteresowania fryzjerskimi trendami mody i przemysłu kosmetycznego, zdolności manualne i manipulacyjne, umiejętności administracyjne, organizacyjne, marketingowe. Technik usług fryzjerskich może pracować w zakładach i salonach fryzjerskich lub samodzielnie prowadzić taki zakład. Może też pracować jako fryzjer teatralny lub filmowy w teatrach, filharmoniach i operach oraz w wytwórniach filmowych i w telewizji. Może również pracować na stanowisku perukarza w zakładach wykonujących peruki, tresy i tupety.

3 Inne nazwy zawodu: asystent działu do spraw logistyki; kontroler do spraw bezpieczeństwa przesyłek. Technik spedytor organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Posługuje się nowoczesnymi sposobami nadawania, przesyłania i odbioru towarów i przesyłek, wykorzystując programy komputerowe oraz sieć internetową. Planuje potrzeby spedycyjne placówki transportowej. Określa i ustala potrzebne ilości taboru do przewozu przesyłek. Opracowuje rozkłady jazdy maszyn transportujących towar. Opracowuje instrukcje wysyłkowe i materiały informacyjne dla klientów - potencjalnych odbiorców przesyłek. Organizuje wyładunek towarów lub ich załadunek do samochodów, wagonów, samolotów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki SAD. Organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju. Sporządza i wysyła awiza do klientów. Prowadzi rozliczenia i rachunki ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi. Prowadzi rozliczenia i wysyłkę towarów. Nadaje faksy do klientów. Organizuje lub nadzoruje stan techniczny pojazdów. Udziela pomocy technicznej w przypadkach awarii pojazdów. Usuwa i likwiduje wszelkie zakłócenia w przewozie towarów. Przepisuje na komputerze potrzebne materiały, umowy, pisma, obsługuje telefaks, telefony, pobiera informacje i przekazuje je przez Internet. Może prowadzić rozmowy z klientami i kontrahentami w obcych językach. Praca technika spedytora odbywa się w zmiennych warunkach atmosferycznych, o różnych porach dnia, w podwyższonej lub obniżonej temperaturze, w dużym hałasie maszyn, które transportują towary, w zapyleniu i zadymieniu oraz w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na zapleczu baz transportowych. Najczęściej praca odbywa się w pozycji stojącej, w ciągłym ruchu, wymaga ona dużego wysiłku fizycznego i psychicznego. Technik spedytor może pracować w przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz bazach transportowych komunikacji kolejowej, samochodowej i samolotowej; na stacjach kolejowych, w portach lotniczych, morskich oraz we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary, w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe w różne produkty oraz placówkach handlowych.

4 Inne nazwy zawodu technik komunikacji i transportu, operator zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne. Technik logistyk zarządza zapasami i przestrzenią magazynową oraz środkami transportu wewnątrzzakładowego, organizuje łańcuch dostaw transportowych różnych towarów wyprodukowanych przez zakłady, fabryki i instytucje. Zarządza miejską infrastrukturą logistyczną (wywóz śmieci, odpadów) oraz organizuje i realizuje usługi dobierając odpowiednie do zadania środki transportu. Organizuje przewozy osób w komunikacji publicznej oraz opracowuje rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, międzymiastowej i regionalnej. Posługuje się nowoczesnymi sposobami organizacji i planowania w transporcie w oparciu o Internet, programy komputerowe oraz marketing. Monitoruje stan techniczno-eksploatacyjny miejskich usług infrastrukturalnych. Prognozuje trwałość techniczną oraz potrzeby remontowe i inwestycyjne. Analizuje koszty eksploatacji infrastruktury technicznej usług miejskich. Zarządza zapasami i gospodarką magazynową. Planuje i przygotowuje zaopatrzenie materiałowe w przedsiębiorstwie. Steruje wykorzystaniem zapasów w magazynach. Obsługuje regały magazynowe wysokiego składowania. Dobiera środki transportu wewnątrzzakładowego. Dobiera opakowania i przygotowuje towary do dystrybucji. Zarządza łańcuchem dostaw towarów tradycyjnie oraz systemem elektronicznym. Przygotowuje oferty cenowe na usługi logistyczne oraz prowadzi negocjacje z klientami w zakresie zadań logistycznych. Dobiera środki transportu w zakresie realizowanego zadania. Stosuje kontrolę przebiegu ładunków. Wyodrębnia i monitoruje koszty logistyki oraz prowadzi rozliczenia z klientami. Stosuje przepisy bhp, ppoż. i o ochronie środowiska. Praca technika logistyka odbywa się najczęściej w różnych pomieszczeniach biurowych oraz magazynach i halach. Praca może także odbywać się na wolnym powietrzu (podczas załadunku towarów) w zmiennych warunkach klimatycznych. Technik logistyk może pracować w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych, w jednostkach miejskich usług infrastrukturalnych (komunikacja miejska, gospodarka odpadami, dystrybucja towarów). Po określonym stażu pracy może pracować jako operator zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.

5 Technik informatyk ma na celu kontrolę pracy komputerów i oprogramowania. Do najważniejszych zadań technika informatyka należą: obsługa komputerów związanych z różnymi systemami operacyjnymi, obsługa komputerów pracujących w sieci, przystosowanie aplikacji stosowanych w firmie do aktualnych jej potrzeb, pracę nad sprawnym działaniem wszystkich aplikacji(archiwizacja, usuwanie niepotrzebnych plików, kontrola zasobów komputera programami antywirusowymi itp.), instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych zgodnie z posiadanym sprzętem, obsługa programów narzędziowych, obsługa urządzeń peryferyjnych ( drukarek, ploterów, skanerów itp. ). Posiadanie zawodu technik informatyk stwarza duże możliwości podjęcia pracy w firmach: stosujących różnorodne oprogramowania, produkujących sprzęt, oprogramowanie, świadczących usługi serwisowe. Technik informatyk może podjąć własną działalność i jeżeli jest dobrym fachowcem może uzyskać w tym zawodzie doskonałe wyniki. Posiadanie zawodu technik informatyk stwarza duże możliwości podjęcia pracy. Praktycznie każda firma, przedsiębiorstwo lub inne placówka tego typy posiada co najmniej jeden komputer do którego obsługi zatrudnia lub będzie zatrudniała pracownika. Mogą to być m.in. : firmy stosujące różnorodne oprogramowanie, firmy produkujące sprzęt i oprogramowanie, firm świadczące usługi serwisowe. Można również podjąć własną działalność i jeżeli jest się dobrym fachowcem można uzyskać w tym zawodzie doskonałe wyniki.

6 Fryzjer zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak; golenie, strzyżenie, mycie, pielęgnowanie, czesanie, trwała ondulacja, rozjaśnianie i farbowanie włosów, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich. Praca fryzjera odbywa się zazwyczaj w zakładach fryzjerskich lub garderobach teatralnych. Fryzjer może podejmować pracę w zakładach fryzjerskich, perukarniach, charakteryzatorniach w teatrach i telewizji, na planach filmowych. Może prowadzić własny zakład fryzjerski. Cukiernik wykonuje czynności produkcyjno-technologiczne związane z wypiekiem ciast i ciastek o różnych gramaturach i kształtach, przekładanych nadzieniami oraz różnego rodzaju polewami i kuwerturą, przy użyciu maszyn, urządzeń oraz sprzętów cukierniczych. Ocenia przydatność surowców (mąki pszennej, cukru, tłuszczu, jaj itd.) oraz przygotowuje je do produkcji. Miesza surowce w zależności od rodzaju ciast oraz je wyrabia. Przygotowuje różnego rodzaju nadzienia, takie jak kremy, polewy, galaretki, owoce, marmolada, poncz. Formuje i w zależności od rodzaju ciasta wypieka je lub smaży. Przekłada i nadziewa różnymi masami, wykańcza glazurą, galaretką cukrem pudrem lub kuwerturą, w zależności od rodzaju ciasta lub ciastek. Praca cukiernika odbywa się w pomieszczeniach z piecami i urządzeniami do wyrobu ciasta, w pozycji stojącej, w wysokiej temperaturze i wilgotności. Na ogół w pomieszczeniach znajdują się wydajne urządzenia wentylacyjne.

7 Cukiernik może pracować w zakładach wytwarzających artykuły cukiernicze, ciasta, wyroby czekoladowe, lody, pieczywo cukiernicze. Może prowadzić własny zakład cukierniczy. Kucharz sporządza różnego rodzaju potrawy, ciasta, napoje i desery w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw. Pobiera surowce i półprodukty do produkcji kulinarnych. Przeprowadza ocenę surowców, półproduktów i wyrobów gotowych i właściwie nimi gospodaruje. Zabezpiecza surowce, półprodukty i wyroby gotowe przed zepsuciem. Praca kucharza odbywa się w pozycji stojącej w pomieszczeniach kuchennych, w których zgrupowane są urządzenia kuchenne. Uciążliwa jest panująca w kuchni wysoka temperatura, duża wilgotność i hałas. Kucharz może pracować w restauracjach, kawiarniach, hotelowych zakładach gastronomicznych, barach szybkiej obsługi, pensjonatach, domach wczasowych, restauracjach na statkach, promach, w stołówkach szpitalnych i zakładowych, sanatoriach, szkołach, internatach lub przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją półproduktów spożywczych. Może też prowadzić własną placówkę gastronomiczną.

8 Piekarz prowadzi procesy i wykonuje czynności związane z wytwarzaniem różnych rodzajów pieczywa przy użyciu odpowiednich maszyn, urządzeń i sprzętu. Rozlicza zużycie surowców do produkcji pieczywa. Organizuje i nadzoruje pracę zespołów produkcyjnych. Ocenia przydatność produkcyjną surowców podstawowych i pomocniczych. Ustala zapotrzebowanie na surowce do produkcji. Przygotowuje surowce do produkcji. Wytwarza ciasta na różne rodzaje pieczywa w określonych warunkach techniczno-organizacyjnych piekarni. Dzieli ciasta na kęsy, formuje kęsy, prowadzi rozrost uformowanych kęsów ciasta na różne rodzaje pieczywa. Ocenia stopień dojrzałości półproduktów piekarskich do dalszego przerobu oraz ocenia jakość półproduktów i pieczywa, ich zgodności z wymogami przepisów technologicznych i norm. Praca piekarza odbywa się w pozycji stojącej w pomieszczeniach o dużym natężeniu hałasu, w wysokiej temperaturze oraz dużym zapyleniu powietrza pyłami mącznymi. Praca jest szczególnie uciążliwa i wymaga dużego wysiłku fizycznego. Piekarz może pracować w rzemieślniczych i przemysłowych zakładach piekarskich, cukierniach, zakładach gastronomicznych oraz w punktach sprzedaży pieczywa. Może również samodzielnie prowadzić piekarnię lub cukiernię. Sprzedawca sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaży drobnodetalicznej, detalicznej oraz hurtowej. Obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i sklepach internetowych). Organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdza towary pod względem ilościowym i jakościowym, uiszcza należności za dostarczone produkty. Przygotowuje produkty do sprzedaży i ich wyeksponowania. Informuje nabywców o walorach sprzedawanych produktów, pomaga im przy wyborze produktu. Realizuje zamówienia składane przez nabywców. Inkasuje należność za sprzedane produkty. Załatwia reklamacje zakupionych towarów.

9 Praca sprzedawcy odbywa się przeważnie w pozycji stojącej lub w ruchu w pomieszczeniach zamkniętych o oświetleniu naturalnym bądź sztucznym, ogrzewanych i wyposażonych w urządzenia wentylacyjne lub klimatyzację. Praca sprzedawcy kasjera odbywa się w pozycji siedzącej. Praca może być wykonywana również w porze nocnej oraz może wiązać się z koniecznością przenoszenia i ustawianie ciężkich towarów. Sprzedawca może pracować we wszelkiego rodzaju punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej, jak również w innych miejscach sprzedaży i akwizycji (mieszkania, instytucje, biura itd.). Może również pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię. Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje naprawy i konserwacje autobusów i autokarów osobowych, ciągników rolniczych i drogowych, pojazdów jednośladowych, samochodów ciężarowych oraz samochodów osobowych. Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych i ich zespołów, kontroluje stan techniczny zespołów i układów oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych, na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowonaprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich, monterskich i diagnostyczno-pomiarowych. Praca mechanika pojazdów samochodowych odbywa się w halach remontowych, garażach, warsztatach oraz na wolnym powietrzu, często w pozycji wymuszonej. Pomieszczenia zamknięte często wyposażone są w wydajne urządzenia wentylacyjne. Mechanik pojazdów samochodowych może pracować w fabrykach samochodów przy wszystkich etapach procesu technologicznego produkcji pojazdów samochodowych. Może również pracować w służbach technicznych obsługi pojazdów w dużych firmach transportowych, zakładach usługowo-naprawczych itd. Może też prowadzić własny warsztat naprawy samochodów.

10 Murarz wykonuje z kamienia, cegły, bloczków, pustaków itp. materiałów elementy budynków, a także prowadzi w tym zakresie prace remontowe i konserwatorskie przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi murarskich i maszyn budowlanych. Analizuje rysunki robocze i ustala na ich podstawie położenie elementów murarskich w budynku. Wytycza fundamenty, ściany nośne i działowe, sklepienia, filary, kanały dymowe i wentylacyjne oraz inne elementy budynków wykonywanych technologią murarską. Ocenia przydatność materiałów do wykonania robót murarskich. Praca murarza odbywa się na placu budowy przeważnie na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach atmosferycznych, często na rusztowaniach na różnej wysokości. Występują zagrożenia związane z upadkami ze znacznej wysokości, urazami powodowanymi przez spadające przedmioty, kontaktem z substancjami żrącymi i wywołującymi choroby skóry. Murarz może pracować na stanowiskach tynkarsko-murarskich we wszystkich firmach budowlanych oraz rzemieślniczych zakładach remontowo-budowlanych. Może również wykonywać różne złożone prace murarskie i betoniarskie w podziemiach kopalń przy użyciu typowych narzędzi i sprzętu murarskiego według instruktażu dozoru górniczego oraz wykonywać, naprawiać i konserwować piece, kotły i kominy przemysłowe. Może prowadzić własną firmę remontowo-budowlaną. Stolarz wykonuje różnego rodzaju meble, stolarkę budowlaną oraz galanterię z wykorzystaniem różnych gatunku drewna oraz materiałów drewnopodobnych. Posługuje się narzędziami do ręcznej obróbki drewna oraz maszynami i urządzeniami do obróbki drewna, w tym obrabiarkami sterowanymi numerycznie. Rozpoznaje gatunki drewna oraz dobiera

11 drewno i materiały drewnopochodne do wykonania różnych wyrobów. Prowadzi ocenę jakości różnych gatunków drewna i wartości technicznej drewna oraz materiałów drewnopochodnych. Właściwie dobiera i umiejętnie posługuje się narzędziami stolarskimi do wykonania prac stolarskich. Praca stolarza odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, często w warunkach zapylenia powietrza, silnego hałasu i obecności szkodliwych oparów lakierów i klejów. Praca może być również wykonywana na wolnym powietrzu lub na budowach przy różnych warunkach atmosferycznych. Stolarz może pracować w zakładach przemysłu drzewno-meblarskiego, stolarki budowlanej, galanterii drzewnej, opakowań i innych wyrobów, na stanowiskach robotniczych w działach takich jak składy materiałów, suszarnie, działy obróbki drewna, działy konserwacji i zabezpieczania materiałów, przy ręcznej i maszynowej obróbce drewna i tworzyw drzewnych, w modelarniach, klejarniach, wykańczalniach, montowniach, pakowalniach i magazynach wyrobów. Może również prowadzić własny zakład stolarski. Wędliniarz produkuje szeroki asortyment wędzonek, kiełbas, wędlin podrobowych: produktów blokowych, konserw, tłuszczów jadalnych. Produkuje też mięso do handlu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności żeby zaspokoić wymagania konsumenta musi zadbać o surowce najwyższej jakości, odpowiednio je przechowywać i przygotować do przetworzenia. Praca wędliniarza odbywa się w zakładzie przetwórstwa mięsnego. Produkcja jest zazwyczaj wysoko zmechanizowana i opiera się na tradycyjnych recepturach jak i nowoczesnych technologiach. Wędliniarz może podejmować pracę w ubojniach, zakładach mięsnych, w zakładach gastronomicznych i sklepach. Może także prowadzić własną firmę przetwórstwa mięsa.

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 TYP SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania w systemie 4-tygodniowych kursów Nr programu 751204/741[02]/SZ,LZ/MEN/2000.12.05/KL/2012 1. TYP

Bardziej szczegółowo

POMORSKI KALEJDOSKOP ZAWODÓW

POMORSKI KALEJDOSKOP ZAWODÓW POMORSKI KALEJDOSKOP ZAWODÓW Publikacja opracowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w ramach projektu Pomorski barometr zawodowy diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne W tabelach przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych umiejętności w etapie pisemnym - część I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Technik z Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Technik z Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie Technik z Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie Dlaczego do technikum po ukończeniu szkoły gimnazjalnej? Młody przyjacielu! Jeżeli chcesz to szkoła, która jest bliżej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 103 8534 Poz. 652 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej OFERTA OŚRODKA SZKOLENIOWEGO KURSOR NA ROK 2015 2 Szanowni Państwo! Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej tematyce, zapewniających możliwość

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03

Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Kajer Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Lista zawodów i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy powiatu kępińskiego. Rok 2015

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA WPROWADZENIE

LOGISTYKA WPROWADZENIE LOGISTYKA WPROWADZENIE - prezentacja zagadnień Paweł Morawski Katedra Marketingu i Logistyki SAN rok akademicki 2012-2013 1 Logistyka Wprowadzenie Kontakt z prowadzącym: dr inż. Paweł Morawski www: http://pmorawski.spoleczna.pl

Bardziej szczegółowo

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r. Załącznik do Zarządzenia nr 207/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 31 grudnia 2013r. ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową.

Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową. Przedstawiam Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową. Zawody są podzielone na grupy: edukacja: nauczyciel,bibliotekarz, opiekunka dziecięca, pedagogika finanse

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH 40-078 Katowice, Pl. Wolności 12, tel. +48/32/ 259 62 61, fax +48/32/ 258 87

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH 40-078 Katowice, Pl. Wolności 12, tel. +48/32/ 259 62 61, fax +48/32/ 258 87 WYKAZ KURSÓW ZAWODOWYCH pozwalających uzyskać kwalifikacje zawodowe lub przyuczyć do zawodu, realizowanych przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Rok 2010 1 1.

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik logistyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014

OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014 OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014 Sporządził: Małgorzata Szołkowska Strona 1 z 64 Ocena stanu sanitarno higienicznego obiektów żywieniowo żywnościowych na terenie

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWE CENTRA KOMPETENCJI

BRANŻOWE CENTRA KOMPETENCJI BRANŻOWE CENTRA KOMPETENCJI Wstęp Branżowe Centra Kompetencji szansa na dynamiczny rozwój firm Jakże często firmy stają przed problemem, wydawałoby się nie do rozwiązania: jak poprawić jakość produktu

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA ŚRODKÓW FARMACEUTYCZNYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH W APTECE SZPITALNEJ

DYSTRYBUCJA ŚRODKÓW FARMACEUTYCZNYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH W APTECE SZPITALNEJ DYSTRYBUCJA ŚRODKÓW FARMACEUTYCZNYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH W APTECE SZPITALNEJ DISTRIBUTION OF PHARMACEUTICAL AND MEDICAL DEVICES IN A HOSPITAL PHARMACY Jan Nowomiejski, Renata Rasińska, Artur Przybył Katedra

Bardziej szczegółowo

System MRP+ powiązania

System MRP+ powiązania Aplikacje ułatwiające sterowanie informacją wewnątrz przedsiębiorstwa Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr inż. Ludwik Wicki Systemy klasy MRP (Material Requirements Planning - Planowanie

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo