UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM"

Transkrypt

1 OKE we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-lipiec 2016 r. (przystępujący po raz pierwszy) UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKÓŁ - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stan na dzień 26 sierpnia 2016 r. UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM A.06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego ,0 50, ,0 91, ,0 A.12 Wykonywanie usług krawieckich 2 0 0,0 27, ,0 82, ,0 A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich ,9 57, ,0 95, ,9 A.18 Prowadzenie sprzedaży ,1 66, ,4 92, ,5 A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich ,2 64, ,0 95, ,0 A.20 Rejestracja i obróbka obrazu ,1 69, ,4 77, ,4 A.22 Prowadzenie działalności handlowej ,8 61, ,4 87, ,6 A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych ,2 64, ,2 86, ,7 A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych ,3 63, ,3 71, ,7 A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej ,8 67, ,4 87, ,0 A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu ,5 62, ,1 60, ,1 A.29 Obsługa klientów i kontrahentów ,0 73, ,3 87, ,1 A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania ,0 64, ,3 81, ,6 A.31 A.32 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych ,9 76, ,0 82, , ,3 73, ,9 92, ,7 A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach ,7 76, ,3 86, ,7

2 A.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach ,4 65, ,0 61, ,8 A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji ,6 72, ,5 82, ,9 A.36 Prowadzenie rachunkowości ,1 65, ,8 74, ,4 A.40 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej ,7 63, ,3 62, ,3 A.44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów ,0 37, ,0 48, ,0 A.45 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych ,0 64, ,0 68, ,0 A.48 Projektowanie wyrobów odzieżowych ,7 53, ,3 70, ,3 A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania ,5 72, ,0 83, ,9 A.55 Drukowanie cyfrowe ,0 79, ,3 87, ,3 A.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych ,5 69, ,5 86, ,5 A.60 Wykonywanie badań analitycznych ,0 66, ,0 94, ,0 A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy ,0 73, ,1 81, ,4 A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp ,5 69, ,4 93, ,5 A.63 Organizacja i prowadzenie archiwum ,0 62, ,0 91, ,0 A.64 Opracowywanie materiałów archiwalnych ,0 70, ,0 73, ,0 A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych ,2 61, ,4 86, ,0 A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji ,2 57, ,1 70, ,4 A.70 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego ,0 51, ,0 40, ,0 B.02 Wykonywanie robót drogowych ,0 81, ,0 93, ,0 B.05 Montaż systemów suchej zabudowy ,9 60, ,9 88, ,2

3 B.06 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich ,2 47, ,1 92, ,7 B.07 B.08 B.09 B.16 Wykonywanie robót posadzkarskookładzinowych Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich ,3 65, ,0 93, , ,9 63, ,0 92, , ,8 47, ,5 89, , ,7 68, ,8 90, ,6 B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich ,1 73, ,8 91, ,5 B.21 B.22 B.30 B.33 B.34 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów ,0 57, ,5 91, , ,4 59, ,0 96, , ,3 76, ,8 77, , ,8 77, ,7 67, , ,9 72, ,8 82, ,2 B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych ,0 66, ,0 92, ,0 B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami ,0 72, ,6 72, ,6 E.01 Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych ,0 100, ,0 65, ,0 E.02 E.03 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych ,0 40, ,0 95, , ,1 51, ,1 93, ,5

4 E.04 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych ,1 45, ,0 83, ,1 E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych ,3 66, ,1 83, ,7 E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych ,8 50, ,6 85, ,8 E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych ,4 57, ,7 85, ,7 E.09 E.12 E.13 Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami ,7 57, ,6 70, , ,5 70, ,2 85, , ,7 66, ,3 81, ,5 E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami ,1 67, ,5 68, ,3 E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich ,1 54, ,3 90, ,3 E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych ,4 61, ,3 91, ,4 E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych ,7 56, ,9 76, ,2 E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych ,0 54, ,0 48, ,0 E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych ,8 45, ,9 88, ,8 M.01 M.02 M.06 M.07 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali ,0 57, ,0 98, , ,3 56, ,0 99, , ,2 62, ,0 99, , ,6 67, ,0 95, ,6

5 M.08 Wykonywanie prac wiertniczych ,0 56, ,4 83, ,6 M.10 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową ,0 64, ,1 73, ,1 M.11 Eksploatacja złóż podziemnych ,3 70, ,8 95, ,7 M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów ,6 53, ,4 91, ,1 samochodowych M.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych ,1 35, ,0 96, ,1 M.15 Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych ,1 49, ,7 91, ,0 M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń ,9 63, ,7 90, ,4 M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych ,8 48, ,5 84, ,3 M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających ,3 61, ,1 86, ,5 M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi ,1 65, ,8 84, ,1 M.24 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych ,0 55, ,0 96, ,7 M.28 Wykonywanie prac lakierniczych ,0 59, ,0 93, ,0 M.34 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych ,0 44, ,0 7, ,0 M.39 M.42 M.44 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń ,0 70, ,0 77, , ,0 71, ,0 77, , ,7 48, ,6 74, ,1 R.02 Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze ,7 44, ,1 66, ,6 R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej ,4 60, ,4 94, ,0 R.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych ,0 48, ,0 91, ,0 R.07 Ocena stanu środowiska ,5 65, ,8 76, ,9 R.08 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska ,3 64, ,3 69, ,3 R.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt ,5 53, ,2 60, ,3

6 R.10 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych ,8 62, ,1 93, ,0 R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej ,8 70, ,0 96, ,7 R.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych ,6 60, ,6 84, ,4 R.19 Organizowanie chowu i hodowli koni ,0 65, ,8 72, ,8 R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu ,2 47, ,5 82, ,3 R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury ,5 60, ,5 64, ,5 krajobrazu R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych ,7 71, ,4 92, ,9 S.04 Montaż nagrań dźwiękowych ,0 76, ,2 93, ,7 T.01 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie ,0 72, ,0 92, ,5 T.03 Produkcja wyrobów piekarskich ,0 81, ,0 99, ,0 T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych ,2 70, ,0 94, ,2 T.06 Sporządzanie potraw i napojów ,8 59, ,6 90, ,2 T.07 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich ,9 58, ,0 70, ,0 T.08 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego ,9 64, ,6 70, ,8 T.09 Wykonywanie usług kelnerskich ,0 75, ,0 90, ,0 T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji ,6 82, ,1 88, ,8 T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie ,0 79, ,3 89, ,2 T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych ,2 64, ,3 78, ,4 T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych ,4 68, ,2 87, ,1 T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych ,1 65, ,9 52, ,9 Z.01 Świadczenie usług w zakresie masażu ,3 53, ,8 88, ,7

7 Z.03 Ochrona osób i mienia ,1 67, ,6 88, ,0 Z.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej ,6 78, ,9 92, ,9 Z.05 Świadczenie usług opiekuńczych ,9 60, ,8 80, ,2 Z.06 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej ,0 78, ,0 91, ,0 Z.07 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej ,0 76, ,8 87, ,8 Z.08 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej ,5 75, ,0 89, ,4 Z.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej ,3 82, ,6 80, ,8 Z.11 Z.13 Z.14 Z.15 Z.18 Z.19 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy Prowadzenie działalności profilaktycznoleczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi ,0 74, ,7 88, , ,4 75, ,7 68, , ,8 76, ,5 91, , ,6 64, ,3 91, , ,0 89, ,0 90, , ,1 74, ,6 90, ,4 Z.20 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej w tym: SZKOŁY POLICEALNE ,6 71, ,6 93, ,9 RAZEM ,3 66, ,9 85, ,5

8 A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych ,0 73, ,0 79, ,0 A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach ,1 73, ,8 89, ,1 A.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach ,9 77, ,9 88, ,6 A.36 Prowadzenie rachunkowości ,2 65, ,6 68, ,6 A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy ,0 73, ,1 81, ,4 A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp ,5 69, ,4 93, ,5 A.63 Organizacja i prowadzenie archiwum ,0 62, ,0 91, ,0 A.64 Opracowywanie materiałów archiwalnych ,0 70, ,0 73, ,0 A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych ,2 61, ,4 86, ,0 A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji ,2 57, ,1 70, ,4 A.70 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego ,0 51, ,0 40, ,0 B.02 Wykonywanie robót drogowych ,0 81, ,0 93, ,0 B.30 B.34 B.36 E.12 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych ,0 90, ,0 96, , ,0 78, ,5 83, , ,0 72, ,6 72, , ,8 68, ,4 78, ,4

9 E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami ,9 63, ,0 59, ,0 E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami ,8 62, ,1 58, ,0 M.08 Wykonywanie prac wiertniczych ,7 50, ,7 41, ,7 M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów ,7 55, ,0 100, ,0 samochodowych M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych ,0 63, ,7 90, ,3 M.34 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych ,0 44, ,0 7, ,0 M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych ,0 71, ,0 77, ,0 R.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt ,7 53, ,3 60, ,5 R.10 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych ,5 67, ,0 96, ,5 R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji ,8 70, ,0 96, ,7 weterynaryjnej R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych ,7 71, ,4 92, ,9 S.04 Montaż nagrań dźwiękowych ,0 76, ,2 93, ,7 T.07 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich ,9 58, ,0 70, ,0 T.08 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego ,9 64, ,6 70, ,8 Z.01 Świadczenie usług w zakresie masażu ,3 53, ,8 88, ,7 Z.03 Ochrona osób i mienia ,1 67, ,6 88, ,0 Z.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej ,6 78, ,9 92, ,9 Z.05 Świadczenie usług opiekuńczych ,9 60, ,8 80, ,2 Z.06 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej ,0 78, ,0 91, ,0 Z.07 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej ,0 76, ,8 87, ,8

10 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia Z ,5 75, ,0 89, ,4 osobie niepełnosprawnej Z.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej ,3 82, ,6 80, ,8 Z.11 Z.13 Z.14 Z.15 Z.18 Z.19 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy Prowadzenie działalności profilaktycznoleczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi ,0 74, ,7 88, , ,4 75, ,7 68, , ,8 76, ,5 91, , ,6 64, ,3 91, , ,0 89, ,0 90, , ,1 74, ,6 90, ,4 Z.20 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej ,6 71, ,6 93, ,9 RAZEM ,7 69, ,2 84, ,3 TECHNIKA A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich ,0 67, ,0 91, ,0 A.18 Prowadzenie sprzedaży ,9 72, ,0 96, ,4 A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich ,3 66, ,0 95, ,3 A.20 Rejestracja i obróbka obrazu ,1 69, ,4 77, ,4 A.22 Prowadzenie działalności handlowej ,8 61, ,4 87, ,6 A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych ,2 64, ,2 86, ,7 A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych ,3 63, ,3 71, ,7 A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej ,8 67, ,4 87, ,0

11 A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu ,5 62, ,1 60, ,1 A.29 Obsługa klientów i kontrahentów ,0 73, ,3 87, ,1 A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania ,0 64, ,3 81, ,6 A.31 A.32 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych ,8 76, ,1 82, , ,3 73, ,9 92, ,7 A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach ,0 79, ,2 82, ,2 A.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach ,0 53, ,7 40, ,7 A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji ,6 72, ,5 82, ,9 A.36 Prowadzenie rachunkowości ,1 65, ,0 80, ,0 A.40 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej ,7 63, ,3 62, ,3 A.44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów ,0 37, ,0 48, ,0 A.45 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych ,0 64, ,0 68, ,0 A.48 Projektowanie wyrobów odzieżowych ,7 53, ,3 70, ,3 A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania ,5 72, ,0 83, ,9 A.55 Drukowanie cyfrowe ,0 79, ,3 87, ,3 A.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych ,5 69, ,5 86, ,5 A.60 Wykonywanie badań analitycznych ,0 66, ,0 94, ,0 B.06 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 1 0 0,0 45,

12 Wykonywanie robót zbrojarskich i B ,0 70, ,3 90, ,3 betoniarskich B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich ,1 78, ,0 93, ,1 B.21 B.22 B.30 B.33 B.34 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów ,0 57, ,5 91, , ,4 59, ,0 96, , ,9 71, ,1 72, , ,8 77, ,7 67, , ,1 70, ,4 81, ,5 B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych ,0 66, ,0 92, ,0 E.02 E.03 E.04 E.06 E.07 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych ,3 43, ,0 96, , ,1 51, ,1 93, , ,0 45, ,0 83, , ,6 67, ,3 82, , ,3 53, ,0 90, ,7 E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych ,4 59, ,3 87, ,0 E.09 E.12 E.13 Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami ,7 57, ,6 70, , ,8 70, ,3 87, , ,7 66, ,0 81, ,1

13 E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami ,0 71, ,1 77, ,5 E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich ,2 55, ,0 91, ,8 E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych ,4 61, ,3 91, ,4 E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych ,7 56, ,9 76, ,2 E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych ,0 54, ,0 48, ,0 E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych ,8 45, ,9 88, ,8 M.01 M.02 M.06 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych ,0 58, ,0 98, , ,0 76, ,0 97, , ,2 62, ,0 99, ,2 M.07 Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali ,6 67, ,0 95, ,6 M.08 Wykonywanie prac wiertniczych ,9 57, ,0 93, ,9 M.10 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową ,0 64, ,1 73, ,1 M.11 Eksploatacja złóż podziemnych ,6 72, ,0 95, ,6 M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów ,1 54, ,6 91, ,9 samochodowych M.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych ,1 35, ,0 96, ,1 M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń ,0 64, ,5 89, ,6 M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych ,0 52, ,7 84, ,1 M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających ,4 63, ,6 87, ,4 M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi ,1 67, ,6 89, ,8

14 M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych ,0 70, ,0 77, ,0 M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń ,7 48, ,6 74, ,1 R.02 Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze ,7 45, ,3 68, ,3 R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej ,0 61, ,3 94, ,5 R.07 Ocena stanu środowiska ,5 65, ,8 76, ,9 R.08 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska ,3 64, ,3 69, ,3 R.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt ,6 53, ,0 60, ,0 R.10 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych ,6 61, ,5 93, ,1 R.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych ,6 60, ,6 84, ,4 R.19 Organizowanie chowu i hodowli koni ,0 65, ,8 72, ,8 R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu ,2 47, ,5 82, ,3 R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury ,5 60, ,5 64, ,5 krajobrazu T.06 Sporządzanie potraw i napojów ,9 64, ,1 92, ,3 T.09 Wykonywanie usług kelnerskich ,0 75, ,0 90, ,0 T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji ,6 82, ,1 88, ,8 T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie ,0 79, ,3 89, ,2 T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych ,2 64, ,3 78, ,4 T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych ,4 68, ,2 87, ,1 T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych ,1 65, ,9 52, ,9 ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE RAZEM ,8 67, ,0 84, ,4

15 A.06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego ,0 50, ,0 91, ,0 A.12 Wykonywanie usług krawieckich 2 0 0,0 27, ,0 82, ,0 A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich ,0 45, ,0 98, ,0 A.18 Prowadzenie sprzedaży ,1 63, ,9 90, ,2 A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich ,3 53, ,0 96, ,6 B.05 Montaż systemów suchej zabudowy ,9 60, ,9 88, ,2 B.06 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich ,7 47, ,1 92, ,7 B.07 B.08 B.09 B.16 Wykonywanie robót posadzkarskookładzinowych Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich ,3 65, ,0 93, , ,9 63, ,0 92, , ,8 47, ,5 89, , ,8 61, ,0 91, ,5 B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich ,9 56, ,6 84, ,3 E.01 Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych ,0 100, ,0 65, ,0 E.02 E.04 E.06 E.07 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 7 0 0,0 39, ,0 94, , ,0 45, ,5 82, , ,4 59, ,8 87, , ,2 45, ,7 74, ,7 E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych ,0 52, ,0 73, ,0 E.12 E.15 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich ,0 78, ,0 91, , ,9 47, ,6 84, ,5

16 M.01 M.02 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie ,0 56, ,0 98, , ,0 53, ,0 99, ,4 M.11 Eksploatacja złóż podziemnych ,0 57, ,0 89, ,0 M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów ,3 49, ,7 90, ,1 samochodowych M.15 Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych ,1 49, ,7 91, ,0 M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń ,0 42, ,0 94, ,0 M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych ,2 45, ,0 83, ,3 M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających ,0 58, ,8 84, ,7 M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi ,4 61, ,6 77, ,6 M.24 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych ,0 55, ,0 96, ,7 M.28 Wykonywanie prac lakierniczych ,0 59, ,0 93, ,0 R.02 Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze 2 0 0,0 39, ,0 54, ,0 R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej ,2 52, ,0 96, ,2 R.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych ,0 48, ,0 91, ,0 T.01 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie ,0 72, ,0 92, ,5 T.03 Produkcja wyrobów piekarskich ,0 81, ,0 99, ,0 T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych ,2 70, ,0 94, ,2 T.06 Sporządzanie potraw i napojów ,9 53, ,6 88, ,9 RAZEM ,2 55, ,1 87, ,9

OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014 r.

OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu ul T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław tel. 71 785 18 52 fa 71 785 18 66 www.oke.wroc.pl sekretariat@oke.wroc.pl OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim s e s j a o d 26 maja do 7 lipca Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia: maj lipiec 2015 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim s e s j a o d 8 stycznia do 2 7 l u t e g o Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Tabela 1. Wykaz kwalifikacji oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia - styczeń/luty 2014 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szanowni Państwo Dyrektorzy Wydział Egzaminów Zawodowych OKE w Warszawie zaprasza na szkolenia dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r. województwo świętokrzyskie Łódź, marzec 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w szkołach policealnych

Kształcenie w szkołach policealnych Kształcenie w szkołach policealnych (wyciąg z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego) Poniższa tabela zawiera tylko te zawody, w których można

Bardziej szczegółowo

Technik handlowiec (2 kwalifikacje)

Technik handlowiec (2 kwalifikacje) Szkoła / ZSZ Tytuł Liczba i nazwa kwalifikacji ZSZ nr 2 Wielozawodowa Mechanik maszyn i urządzeń Sprzedawca Technik handlowiec monter 1 kwalifikacja - w zależności od zawodu (sprzedawca, fryzjer, murarz-tynkarz,

Bardziej szczegółowo

Wyniki z egzaminu powierdzaj cego kwalifikacj w zawodzie, sesja maj - czerwiec 2014r. m.warszawa 1465. liczba zgłoszonych

Wyniki z egzaminu powierdzaj cego kwalifikacj w zawodzie, sesja maj - czerwiec 2014r. m.warszawa 1465. liczba zgłoszonych Wyniki z egzaminu powierdzajcego kwalifikacj w zawodzie, sesja maj - czerwiec 2014r. m.warszawa 1465 Technikum Nr 25 Warszawa W. Perzyskiego 10 Dyrektor: Ewa Gumieniak A.35. E.12. T.13. Planowanie i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2013/2014

INFORMATOR 2013/2014 INFORMATOR 2013/2014 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 2014 wydanie 4 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JADWIGI I WŁADYSLAWA ZAMOYSKICH W ROKIETNICY Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ)dają

Bardziej szczegółowo

PLANY NAUCZANIA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW KLAS WIELOZAWODOWYCH

PLANY NAUCZANIA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW KLAS WIELOZAWODOWYCH PLANY NAUCZANIA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW KLAS WIELOZAWODOWYCH ZAWÓD: BLACHARZ SAMOCHODOWY SYMBOL CYFROWY: 721306 NUMER PROGRAMU: Blacharz samochodowy 721306/ ODiDZ/2013 K1 Naprawa uszkodzonych

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Częstochowa, ul.

Zasady rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Częstochowa, ul. Zasady rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Częstochowa, ul.przechodnia 11/15 rok szkolny 014/015 Kryteria postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy

Bardziej szczegółowo

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 Warszawa 2015 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2015/2016. SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania. wydanie 5

INFORMATOR 2015/2016. SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania. wydanie 5 INFORMATOR 2015/2016 SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania 2015 wydanie 5 Wstęp Po raz piąty pracownicy Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży (CDZdM)

Bardziej szczegółowo

Informacja o kwalifikacyjnych kursach zawodowych. w województwie podlaskim w roku szkolnym 2015/2016

Informacja o kwalifikacyjnych kursach zawodowych. w województwie podlaskim w roku szkolnym 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Informacja o kwalifikacyjnych kursach zawodowych w województwie podlaskim w roku szkolnym 15/16 Białystok, 15 r. Strona 1 Miasto Białystok Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach

Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i w tych zawodach Uwaga: deklarację/wniosek wypełnia się dla jednej Symbol 343902 Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej S.9. Przygotowanie i organizacja

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach /od 1.09.2012 r./

Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach /od 1.09.2012 r./ Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach /od 1.09.2012 r./ Symbol cyfrowy zawodu 343902 341201 Nazwa zawodu Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej Asystent osoby

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy 2013. Warszawa, 27 września 2013 r.

Egzamin zawodowy 2013. Warszawa, 27 września 2013 r. Egzamin zawodowy 2013 Warszawa, 27 września 2013 r. Egzamin zawodowy 2013 absolwenci 2-letnich ZSZ po raz 10. absolwenci 3-letnich ZSZ po raz 9. absolwenci techników i policealnych szkół zawodowych po

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE PLANOWANE PRZEZ SZKOŁY KSZTAŁCĄCE W ZAWODACH ORAZ PLACÓWKI na rok szkolny 2014/2015

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE PLANOWANE PRZEZ SZKOŁY KSZTAŁCĄCE W ZAWODACH ORAZ PLACÓWKI na rok szkolny 2014/2015 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE PLANOWANE PRZEZ SZKOŁY KSZTAŁCĄCE W ZAWODACH ORAZ PLACÓWKI na rok szkolny 2014/2015 Nazwa szkoły/zespołu/ placówki jako organizatora Elektrycznych im. T. Kościuszki Zawodowych

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA W FORMACH POZASZKOLNYCH 2012/2013. Kwalifikacyjne kursy zawodowe

PLAN KSZTAŁCENIA W FORMACH POZASZKOLNYCH 2012/2013. Kwalifikacyjne kursy zawodowe PLAN KSZTAŁCENIA W FORMACH POZASZKOLNYCH 2012/2013 L. p. Nazwa zawodu Numer zawodu Nazwa kwalifikacji i oznaczenie Liczba godzin Wymagania Kwalifikacyjne kursy Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU. Opracowała: Bożena Wyrębiak

SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU. Opracowała: Bożena Wyrębiak SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU NOWY SYSTEM EDUKACYJNY NOWY SYSTEM EDUKACYJNY NOWY SYSTEM EDUKACYJNY wprowadza się wcześniej zdawane kwalifikacje, równomiernie rozłożone w czasie nauki szkolnej

Bardziej szczegółowo

Kursy kwalifikacji zawodowych

Kursy kwalifikacji zawodowych Kursy kwalifikacji zawodowych Zawody: Technik mechanik 311504, mechanik monter maszyn i urządzeń 723310, ślusarz 722204, operator obrabiarek skrawających 722307, monter systemów rurociągowych 712613. Lp.

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach organizuje Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach organizuje Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach organizuje Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiają osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplom potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Słowo od autorów. Aleksandra Gorstka doradca zawodowy Gimnazjum nr 3 w Jaworznie

Słowo od autorów. Aleksandra Gorstka doradca zawodowy Gimnazjum nr 3 w Jaworznie Słowo od autorów. Wybór dalszej drogi kształcenia to bardzo trudna decyzja, szczególnie dla młodego człowieka. Wybór ten rzutować będzie na jego najbliższą przyszłość, a być może na całe życie. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Kwalifikacyjne kursy zawodowe Falenty, 24 czerwca 2014 r. Od 1 września 2012 roku Cele reformy wprowadzonej 1 września 2012 r. Reorganizacja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kursy kwalifikacyjne w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu już od 1.09.2013r.

Kursy kwalifikacyjne w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu już od 1.09.2013r. Kursy kwalifikacyjne w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu już od.09.203r. I. Informacje ogólne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe oparte są na nowej podstawie MEN, skierowane do osób, które ukończyły 8 lat bez

Bardziej szczegółowo

0 100 88 samochodowych 4. Działalność gospodarcza w branży

0 100 88 samochodowych 4. Działalność gospodarcza w branży Zawód: blacharz samochodowy 721306 1. Podstawy konstrukcji maszyn 72 0 0 2. Podstawy technik wytwarzania w 64 36 0 blacharstwie 3. Technologia napraw nadwozi 0 100 88 samochodowych 4. Działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

ul. Polna 13/15 99-200 Poddębice tel/fax (43) 678 31 13 e-mail: zsz_poddebice@poczta.onet.pl www.zsppoddebice.pl

ul. Polna 13/15 99-200 Poddębice tel/fax (43) 678 31 13 e-mail: zsz_poddebice@poczta.onet.pl www.zsppoddebice.pl Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach to dynamicznie rozwijająca się placówka oświatowa oferująca kształcenie w Technikum im. Jana Pawła II i Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku ul. Żabia 5

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku ul. Żabia 5 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku ul. Żabia 5 ludzi/pracowników o odpowiednich kwalifikacjach pracowników zdolnych do przekwalifikowywania się w ciągu swojego życia pracowników mobilnych pracowników

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Rozporządzenie MEN z 24 lutego 2012 roku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Rozporządzenie MEN z 24 lutego 2012 roku Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Rozporządzenie MEN z 24 lutego 2012 roku Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015. NOWOŚĆ!!! KLASA POŻARNICZA w Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015. NOWOŚĆ!!! KLASA POŻARNICZA w Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie istnieje od 1967 roku i jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną na terenie Gminy Wielka Wieś. Nasza oferta edukacyjna uwzględnia obecnie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalisto! zapraszamy do. Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic ul. Gdańska 5, Pabianice

Gimnazjalisto! zapraszamy do. Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic ul. Gdańska 5, Pabianice Gimnazjalisto! zapraszamy do Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic ul. Gdańska 5, Pabianice Proponujemy naukę w TECHNIKUM ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM TECHNIKUM oferuje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na rok 2013

Zgłoszenia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na rok 2013 Nazwa Zgłoszenia do potwierdzającego kifikacje w zawodzie OzK 333106 Technik eksploatacji portów i terminali K1 Obsługa podróżnych w portach i terminalach A.33. Zaoczna Policealna Siedlce Szkoła "COSINUS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu OFERTA EDUKACYJNA

im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu OFERTA EDUKACYJNA im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu OFERTA EDUKACYJNA im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu TECHNIKUM Po ukończeniu będziesz przygotowany do: 1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA 2013/2014

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA 2013/2014 Zawód: TERAPEUTA ZAJĘCIOWY (T) 325907 K1 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej (Z9) Lp 1 Wychowanie fizyczne 2x3 2x3 2x3 2x3 2 Wybrane zagadnienia 1+2x2 1+2x1 - - 3 Podstawy pedagogiki 2 2 -

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Zwolnienie z etapu pisemnego lub z części pisemnej egzaminu zawodowego. Organizator

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Zwolnienie z etapu pisemnego lub z części pisemnej egzaminu zawodowego. Organizator Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 marca 2015 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

ZJAZD 1. 18.09.2015 r. PIĄTEK. 19.09.2015 r. SOBOTA. 1 PM Kurs kwalifikacyjny w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych (M.18)

ZJAZD 1. 18.09.2015 r. PIĄTEK. 19.09.2015 r. SOBOTA. 1 PM Kurs kwalifikacyjny w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych (M.18) ZJAZD 1 14:55-15:40 Spotkanie organizacyjne aula 18.09.2015 r. 15:45-16:30 Przepisy ruchu drogowego J. Oleksy 4 B 16:35-17:20 Przepisy ruchu drogowego J. Oleksy 4 B 17:25-18:10 Przepisy ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

2. Budowa fortepianów i pianin Technik budowy fortepianów i pianin 311934. 3. Diagnozowanie i naprawa motocykli Mechanik motocyklowy 723107 Możliwość

2. Budowa fortepianów i pianin Technik budowy fortepianów i pianin 311934. 3. Diagnozowanie i naprawa motocykli Mechanik motocyklowy 723107 Możliwość Warszawa, 13. 11. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w Dziennikach Ustaw. Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Nazwa olimpiady/turniej u zawodowego. Organizator. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nazwa olimpiady/turniej u zawodowego. Organizator. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie

Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie SEKRETARZ STANU W MEN TADEUSZ SŁAWECKI Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie Warszawa, 15 września 2014 Kontynuacja wdrażania zmian wprowadzonych we we wrześniu 2012 2012 Klasyfikacja zawodów

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych

Ewaluacja sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych Ewaluacja sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych województwo pomorskie 29 października 2013 Obserwacja Liczba obserwacji Sprawdzian Egzamin gimnazjalny Egzamin maturalny Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Zmiany w kształceniu zawodowym obowiązujące od 2012 roku obejmują: nową klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach, modernizację

Bardziej szczegółowo

Szkolny plan nauczania klasa 1c T

Szkolny plan nauczania klasa 1c T Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres 1.09.2014-2018 Zawód: Technik mechatronik; symbol 311410 K1 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych K2 K3 E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Chcesz uzupełnić, zmienić, podnieść, zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe? Zapisz się na BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji... 2 Prowadzenie rachunkowości...

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Numer (nr. dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 10 do Regulaminu LISTA PODSTAWOWA UCZNIÓW/UCZENNIC ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. AKADEMIA MŁODEGO ZAWODOWCA ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH LISTA UCZNIÓW/UCZENNIC ZAKWALIFIKOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ul. Parkowa 2, 77-300 Człuchów, tel. (59)8342507, zsa@czluchow.pl www.zsa-czluchow.pl

ul. Parkowa 2, 77-300 Człuchów, tel. (59)8342507, zsa@czluchow.pl www.zsa-czluchow.pl ul. Parkowa 2, 77-300 Człuchów, tel. (59)8342507, zsa@czluchow.pl www.zsa-czluchow.pl Proponujemy następujące kierunki kształcenia: - Absolwent zdobywa umiejętności: Technikum Ekonomiczne - umiejętności

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 Termin ETAP ZAWODY Sala Czas trwania 15 czerwca 2015 roku godz. 12. 00 poniedziałek PISEMNY - technik mechatronik - technik spedytor -

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Okręgowe komisje egzaminacyjne przeprowadzają egzaminy zawodowe tylko z zakresu kwalifikacji wyodrębnionych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie o szkołach policealnych w regionie częstochowskim na rok szkolny 04/05 Częstochowa 04 Koncepcja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie Słowo od autorów. Wybór dalszej drogi kształcenia to bardzo trudna decyzja, szczególnie dla młodego człowieka. Wybór ten rzutować będzie na jego najbliższą przyszłość, a być może na całe życie. Dlatego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KARTUZACH. Technikum nr 1

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KARTUZACH. Technikum nr 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KARTUZACH ul. Mściwoja II 24, 83-300 Kartuzy tel./fax 58 681 16 15, e-mail: zsmkartuzy@wp.pl www.zst.kartuzy.pl Zawód budownictwa um nr 1 Czas trwania nauki 4 lata Zdobywane

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Maróz, 12 maja 2015 r.

Maróz, 12 maja 2015 r. Maróz, 12 maja 2015 r. SZKOŁY Y ZAWODOWE Zespół Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego, ul. Felińskiego 13 Dyrektor: Maria Witomska-Rynkowska Technikum Mechaniczne Nr 7 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 65 Zespół

Bardziej szczegółowo

/ TECHNIKUM W ZAWODACH Technik Informatyk Technik Hotelarstwa Technik Architektury Krajobrazu ZASADNICZA SZKOŁA WIELOZOWODOWA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Absolwent potrafi: 1) montować oraz eksploatować

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

WYBIERZ KSZTAŁCENIE ZAWODOWE WYBIERZ KSZTAŁCENIE ZAWODOWE POSTAW NA PEWNĄ PRZYSZŁOŚĆ Z NAMI OSIĄGNIESZ SUKCES ul. Wojska Polskiego 32 98-300 Wieluń tel. 43 843 35 56 zs1@zs1.ehost.pl www.zs1.ehost.pl kształcimy dla przyszłości KELNER

Bardziej szczegółowo

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach Wstęp W dzisiejszym poradnictwie zawodowym coraz częściej mówi się o całożyciowym planowaniu kariery postrzeganym jako proces ukierunkowany na rozwój i warunkujący przyszły sukces oraz spełnienie w sferze

Bardziej szczegółowo

Technik weterynarii. Przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie rozszerzonym biologia matematyka

Technik weterynarii. Przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie rozszerzonym biologia matematyka Technik weterynarii prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynarii wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadao inspekcji

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Technik przemysłu mody

Technik przemysłu mody Technik przemysłu mody Oznaczenie kwalifikacji A.71 A.74 Nazwa kwalifikacji Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych Ilość godzin w systemie

Bardziej szczegółowo

DOBRY ZAWÓD TO PEWNA PRZYSZŁOŚĆ

DOBRY ZAWÓD TO PEWNA PRZYSZŁOŚĆ TECHNIKUM - technik architektury krajobrazu - technik geodeta - technik informatyk - technik mechanizacji rolnictwa - Technik agrobiznesu - technik ekonomista - technik żywienia i gospodarstwa domowego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Częstochowie o szkołach policealnych w regionie częstochowskim na rok szkolny 03/04 Częstochowa 03 Koncepcja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach Wstęp W dzisiejszym poradnictwie zawodowym coraz częściej mówi się o całożyciowym planowaniu kariery postrzeganym jako proces ukierunkowany na rozwój i warunkujący przyszły sukces oraz spełnienie w sferze

Bardziej szczegółowo

Pełna lista tytułów nabytych od Wydawnictwa REA

Pełna lista tytułów nabytych od Wydawnictwa REA Pełna lista tytułów nabytych od Wydawnictwa REA Wszystkie nowe tytuły będą dostępne w sprzedaży w naszym sklepie internetowym sklep.wsip.pl od 19.08.2013 r. Tytuł publikacji 1 Ekonomia i prawo w hotelarstwie.

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2012 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących

Bardziej szczegółowo

Zawód: TECHNIK ROLNIK

Zawód: TECHNIK ROLNIK Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach jest szkołą prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkoła położona jest w najbardziej urokliwym miejscu Suwałk.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POLICEALNA SZKOŁA CNiB ŻAK SEMESTR LETNI ROK SZKOLNY 2013/2014

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POLICEALNA SZKOŁA CNiB ŻAK SEMESTR LETNI ROK SZKOLNY 2013/2014 HARMONOGRAM EGZAMINÓW POLICEALNA SZKOŁA CNiB ŻAK SEMESTR LETNI ROK SZKOLNY 2013/2014 HARMONOGRAM EGZAMINÓW- TECHNIK ADMINISTRACJI Przedmiot DSA IV A DSA IV B DSA III DSA II A DSA II B DSA I Podstawy przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM 2015 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr. H.Sucharskiego w Przasnyszu jest najstarszą szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe w Przasnyszu /istnieje od 1923 roku/.

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego I. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Ślusarz Zajmuje się naprawami i konserwacją sprzętu gospodarstwa domowego, różnych sprzętów, z wykorzystaniem narzędzi, przyrządów ślusarskich

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Wierzbicka Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej awierzbicka@koweziu.edu.pl

Agnieszka Wierzbicka Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej awierzbicka@koweziu.edu.pl EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej nr 1 (5)/2013, str. 79 87 Opracowanie multimedialnych kursów e-learnigowych w ramach projektu EFS Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. T. Kotarbińskiego w Andrychowie 34 120 Andrychów ul. Starowiejska 22a

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. T. Kotarbińskiego w Andrychowie 34 120 Andrychów ul. Starowiejska 22a ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. T. Kotarbińskiego w Andrychowie 34 120 Andrychów ul. Starowiejska 22a tel. 33 875 23 34, 33 875 84 55 www.zs1andrychow.pl Planowany nabór do ZS nr 1 na rok szk. 2013/2014 Technikum;

Bardziej szczegółowo

tel. 68 384 36 75 fax. 68 384 38 38 e-mail: zsrpowodowo@poczta.onet.pl www.zsritpowodowo.pl

tel. 68 384 36 75 fax. 68 384 38 38 e-mail: zsrpowodowo@poczta.onet.pl www.zsritpowodowo.pl tel. 68 384 36 75 fax. 68 384 38 38 e-mail: zsrpowodowo@poczta.onet.pl www.zsritpowodowo.pl Nasza szkoła mieści się w malowniczo położonym Powodowie. ZSRiT POWODOWO od lat stanowi centrum kształcenia rolniczego

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania Technikum - klasa I A Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych - 343404

Plan nauczania Technikum - klasa I A Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych - 343404 Technikum - klasa I A Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych - 343404 Podbudowa programowa: gimnazjum przyjęta liczba tygodni nauki w roku szkolnym 17 Język angielski 1 1 2 2 2 4 6 6 18 Biologia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO GŁUCHYCH MAGDALENA DUNAJ

ZAGADNIENIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO GŁUCHYCH MAGDALENA DUNAJ ZAGADNIENIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO GŁUCHYCH MAGDALENA DUNAJ Żeby coś znaleźć, trzeba wiedzieć, czego się szuka. ks. Jan Twardowski, Elementarz księdza Twardowskiego dla najmłodszego, sredniaka i najstarszego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA TECHNIKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/16

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA TECHNIKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/16 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA TECHNIKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/16 Przedmioty zawodowe Technikum Architektury Krajobrazu Klasa I Rośliny ozdobne w architekturze

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH im. S. W. Bryły w Białymstoku

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH im. S. W. Bryły w Białymstoku ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH im. S. W. Bryły w Białymstoku Technikum Budowlano-Geodezyjne Technik budownictwa Technik drogownictwa Technik geodeta Technik urządzeń sanitarnych Szkoła Policealna

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Załącznik nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 19 czerwca 2015r SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ROK 2015/2016 Zespół Kształcenia Ogólnego Sekcja przedmiotów humanistycznych Nazwa szkoły Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 09 kwietnia 2015 r. DZSE-WWU.4055.12.2015.AMO

Warszawa, 09 kwietnia 2015 r. DZSE-WWU.4055.12.2015.AMO DZSE-WWU.4055.12.2015.AMO Warszawa, 09 kwietnia 2015 r. Na podstawie art. 44zzzw. minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat w sprawie wykazu olimpiad

Bardziej szczegółowo

Nasza Szkoła oferuje :

Nasza Szkoła oferuje : Drogi Gimnazjalisto! Drodzy Rodzice! Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce w roku szkolnym 2015/2016: Nasza Szkoła oferuje : dobre przygotowanie do matury i egzaminów

Bardziej szczegółowo

Terminy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku

Terminy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku Terminy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku Sesja styczeń-luty 2016 Część pisemna egzaminu -14.01.2016 - dotyczy uczniów szkoły ZSZ i Technikum. M.11- godz.10

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe nowa forma pozaszkolnego kształcenia ustawicznego

Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe nowa forma pozaszkolnego kształcenia ustawicznego Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe nowa forma pozaszkolnego kształcenia ustawicznego Jarosław Mrozek KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zastępca Dyrektora Ds. Marketingu i Administracji

Zastępca Dyrektora Ds. Marketingu i Administracji Źródło: http://www.cskmswia.pl Wygenerowano: Sobota, 5 września 2015, 01:22 Zastępca Dyrektora Ds. Marketingu i Administracji Zgodnie ze schematem organizacyjnym Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WYBIERAM SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ. Opracowanie: Małgorzata Lachtara

WYBIERAM SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ. Opracowanie: Małgorzata Lachtara WYBIERAM SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ Opracowanie: Małgorzata Lachtara Ekonomia na co dzień GIMNAZJUM TRZYLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH TRZYLETNIE LICEUM PROFILOWANE dla MŁODZIEŻY

Bardziej szczegółowo