Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 sierpnia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 sierpnia 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej 1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1555), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 919); 2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 marca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 39, poz. 208); 3) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 114, poz. 762); 4) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 204, poz. 1197); 5) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 974); 6) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1007); 7) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 marca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 390). 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje: 1) 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 919), który stanowi: 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2009 r. ; 2) 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 39, poz. 208), który stanowi: 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2010 r. ; 3) 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 114, poz. 762), który stanowi: 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ;

2 Dziennik Ustaw 2 Poz ) 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 204, poz. 1197), który stanowi: 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ; 5) 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 974), który stanowi: 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ; 6) 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1007), który stanowi: 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2013 r. ; 7) 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 390), który stanowi: 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

3 Dziennik Ustaw 3 Poz Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. (poz. 1431) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje: Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 września 1995 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu (Dz. U. Nr 107, poz. 526, z późn. zm. 1) ), zwana dalej strefą, obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia. 2. 2) Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1362,9864 ha, położone na terenach miast: Chełm, Częstochowa, Dębica, Gorlice, Jarosław, Krosno, Leżajsk, Lubaczów, Lubartów, Lublin, Łańcut, Mielec, Radzyń Podlaski, Rzeszów, Sanok, Szczecin, Zamość oraz gmin: Dębica, Głogów Małopolski, Jarosław, Kolbuszowa, Leżajsk, Ostrów, Radymno, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Trzebownisko i Zagórz. 3. 3) Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r. 4. Zarządzającym strefą jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie. 2. Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy. 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r. 4) 1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 120, poz. 757 i Nr 135, poz. 914, z 2001 r. Nr 30, poz. 333 i Nr 107, poz. 1174, z 2002 r. Nr 64, poz. 585, z 2003 r. Nr 3, poz. 35 i Nr 227, poz oraz z 2004 r. Nr 75, poz. 694 i Nr 95, poz ) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 390), które weszło w życie z dniem 11 kwietnia 2014 r. 3) W brzmieniu ustalonym przez 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 974), które weszło w życie z dniem 11 września 2013 r. 4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 26, poz. 163, Nr 182, poz i Nr 212, poz. 1557), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746).

4 Dziennik Ustaw 4 Poz Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. Szczegółowy opis granic i terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefa Mielec Obręb ewidencyjny Mielec Przemysłowy 5) Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 141/5, w kierunku zachodnim wzdłuż południowych granic działek: 150/8, 171/10, 171/2, 171/6, 171/8, 172/6, 189/9, 188/9, do pkt nr 2. Od pkt nr 2, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 188/9, biegnie wzdłuż południowych granic działek: 180/5, 180/3, 184 i dochodzi do pkt nr 3, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 184. Od pkt nr 3 biegnie w kierunku północnym zachodnią granicą działki 184 i dochodzi do pkt nr 4, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 184. Od pkt nr 4 biegnie dalej w kierunku północnym zachodnimi granicami działek: 203/3, 203/6, 203/2, 203/5, 203/1, 203/7 i dochodzi do pkt nr 5, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 203/7. W pkt nr 5 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki 196/13 do pkt nr 6, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 196/13. Od pkt nr 6 biegnie w kierunku zachodnim, południowymi granicami działek: 34/17, 34/16, 34/15, 34/14, 34/11, 32/2, 32/1, 31/2, 31/1, 28/5, do pkt nr 7 i dalej południową granicą działki 29 przez pkt nr: 8, 9, 10, 11 do pkt nr 12. Od pkt nr 12 biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż południowych granic działek: 28/3, 28/2, 28/1, 27/1 i 26/4 do pkt nr 13. W pkt nr 13, usytuowanym w południowo-zachodnim narożniku działki 26/4, skręca w kierunku północnym do pkt nr 14, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 26/6. W pkt nr 14 skręca na wschód i biegnie do pkt nr 15, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 26/6, 26/1 i 21. W pkt nr 15 skręca na północ i biegnie zachodnią, a następnie północną granicą działki 21 do pkt nr 16, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 21, 221 i 20. W pkt nr 16 skręca na północ i, biegnąc dalej na niewielkim odcinku na wschód, dochodzi do pkt nr 17, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 22/1. W pkt nr 17 skręca na południe i biegnie do pkt nr 18, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 12/11. W pkt nr 18 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 19 do pkt nr 20 wzdłuż północnych granic działek: 17/1, 17/2, 12/2 i 12/1. W pkt nr 20 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 21. W pkt nr 21 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr 22 do pkt nr 23. W pkt nr 23, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki 12/15, skręca w kierunku południowo- -wschodnim i biegnie przez pkt nr 24 do pkt nr 25. W pkt nr 25, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki 12/14, skręca na północ i biegnie przez pkt nr: 26, 27 do pkt nr 28. W pkt nr 28, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki 12/9, skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 12/11 do pkt nr 29, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 11/4. W pkt nr 29 skręca na południe i biegnie wschodnimi granicami działek: 11/4, 11/2, 8/3 przez pkt nr: 30 i 31 do pkt nr 32, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 6/6. W pkt nr 32 skręca w kierunku wschodnim i biegnie północnymi granicami działek: 6/9 i 6/10 do pkt nr 33, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnie wschodnimi granicami działek: 6/10 i 6/11 przez pkt nr 34 do pkt nr 35. W pkt nr 35, stanowiącym południowo-wschodni narożnik działki 6/11, skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowych granic działek: 6/11, 6/5 i 6/3 przez pkt nr: 36, 37, 38, 39 do pkt nr 40. W pkt nr 40, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 6/3, 5 i 1, skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 5 do pkt nr 41. W pkt nr 41 skręca na północny wschód i biegnie do pkt nr 42. W pkt nr 42 skręca na południe i biegnie do pkt nr 43 wzdłuż wschodniej granicy działki 5. W pkt nr 43 skręca na wschód i biegnie przez pkt nr: 44, 45 do pkt nr 46. W pkt nr 46 skręca na południe i biegnie przez pkt nr: 47, 48, 49 do pkt nr 50 wzdłuż wschodnich granic działek: 5, 48/6 i 48/5. W pkt nr 50 skręca na zachód i biegnie do pkt nr 51. W pkt nr 51, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki 48/4, skręca na południe i biegnie przez pkt nr: 52 i 53 wschodnią i południową granicą działki 80/10 do pkt nr 54. Od pkt nr 54 biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki 94/6 do pkt nr 55, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki 94/6. W pkt nr 55 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 81/4 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis. Działka 23/3 nie wchodzi w granice opisanego obszaru. Granica biegnie od pkt nr 56, zlokalizowanego w środku istniejącej bramy wjazdowej do elektrociepłowni, leżącego jednocześnie na północnej granicy działki 52, w kierunku wschodnim wzdłuż ściany budynku portierni i dalej wzdłuż ogrodzenia elektrociepłowni od ul. Wojska Polskiego północną granicą działki 52 do pkt nr 57, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku ogrodzenia elektrociepłowni i działki 52. Dalej biegnie północną granicą działki 51 do pkt nr 58, zlokalizo- 5) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 919), które weszło w życie z dniem 20 lipca 2009 r.

5 Dziennik Ustaw 5 Poz wanego w północno-wschodnim narożniku działki 51. Od pkt nr 54 biegnie w kierunku południowym, wzdłuż wschodniej granicy działki 51, do pkt nr 59, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 51, i dalej w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działki 51 do pkt nr 60, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 51. Z pkt nr 60 biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż ogrodzenia elektrociepłowni, stanowiącego jednocześnie południową granicę działki 52, do pkt nr 61, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 52 i ogrodzenia elektrociepłowni. Od pkt nr 61 biegnie wzdłuż ogrodzenia elektrociepłowni w kierunku północnym zachodnią granicą działki 52 do pkt nr 62, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 52 i ogrodzenia elektrociepłowni. Od pkt nr 62 biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż ogrodzenia elektrociepłowni do pkt nr 56, od którego rozpoczęto opis. Granica biegnie od pkt nr 63, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 63/2, w kierunku południowo- -zachodnim do pkt nr 64 i dalej w kierunku zachodnim do pkt nr 65, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do pkt nr 66. Dalej biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki 63/2 do pkt nr 63, od którego rozpoczęto opis. Obszar 4 Granica biegnie od pkt nr 67, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 69/5, wzdłuż ogrodzenia w kierunku wschodnim do pkt nr 68. W pkt nr 68, stanowiącym północno-wschodni narożnik ogrodzenia i działki 69/5, skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ogrodzenia i wschodniej granicy działek: 69/5, 69/4, 69/2, 69/3 do pkt nr 69, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki 69/3. Z pkt nr 69 biegnie w kierunku zachodnim przez pkt nr: 70, 71, 72, 73, stanowiące jednocześnie południową granicę działek: 69/3 i 69/5 do pkt nr 74. Od pkt nr 74 biegnie w kierunku północnym, wzdłuż ogrodzenia stanowiącego jednocześnie zachodnią granicę działki 69/5, do pkt nr 67, od którego rozpoczęto opis. Obszar 5 Granica biegnie od pkt nr 75, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 174/8, wzdłuż północnych granic działek: 174/8, 174/9 i 174/4 do pkt nr 76, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek: 174/4, 174/5, 174/6, 174/9 do pkt nr 77. W pkt nr 77 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 78, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki 174/8. W pkt nr 78 skręca w kierunku północnym i dochodzi do pkt nr 75, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 2 Obręb ewidencyjny Mielec-Mościska Granica biegnie od pkt nr 79, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 136, w kierunku północno- -wschodnim przez pkt nr: 80, 81, 82, 83, 84. Odcinek od pkt nr 80 do pkt nr 84 stanowi linię wywłaszczeniową pod poszerzenie rowu melioracyjnego Potok. W pkt nr 84 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 85 do pkt nr 86 wzdłuż północnej krawędzi działek: 122/1 i 122/2. W pkt nr 86 skręca na południe i biegnie przez pkt nr: 87 i 88 do pkt nr 89. W pkt nr 89, położonym w południowo-wschodnim narożniku działki 136, granica skręca na zachód i biegnie południową granicą działki 136 przez pkt nr 90 do pkt nr 79, od którego rozpoczęto opis. Granica biegnie od pkt nr 91, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 110, w kierunku północno- -wschodnim do pkt nr 92. Odcinek między pkt nr: 91 i 92 stanowi linię wywłaszczeniową pod poszerzenie rowu melioracyjnego Potok. W pkt nr 92 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 93 do pkt nr 94, wzdłuż północnej granicy działki 109/1. W pkt nr 94, który stanowi północno-wschodni narożnik działki 109/1, skręca na południe i biegnie do pkt nr 95. W pkt nr 95, który stanowi południowo-wschodni narożnik działki 110, skręca na zachód i biegnie południową granicą działki 110 do pkt nr 91, od którego rozpoczęto opis. Granica biegnie od pkt nr 96, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 102, granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr: 97 i 98 do pkt nr 99. Odcinek od pkt nr 96 do pkt nr 99 stanowi linię wywłaszczeniową pod poszerzenie rowu melioracyjnego Potok. W pkt nr 99 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 95 do pkt nr 100. W pkt nr 100, który stanowi północno-wschodni narożnik działki 95, skręca na południowy zachód i biegnie do pkt nr 101. W pkt nr 101, który stanowi południowo-wschodni narożnik działki 102, skręca na zachód i biegnie do pkt nr 96, od którego rozpoczęto opis.

6 Dziennik Ustaw 6 Poz Obszar 4 Granica biegnie od pkt nr 102, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 70/1, w kierunku północnym wzdłuż zachodnich granic działek: 70/1, 144/8, 144/13, 144/14 przez pkt nr: 103, 104, 105 do pkt nr 106. W pkt nr 106 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 39/2 i 143/2 przez pkt nr 107 do pkt nr 108. W pkt nr 108, który stanowi północno-wschodni narożnik działki 143/3, skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek: 143/1, 39/1, 144/1 do pkt nr 109. W pkt nr 109 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 65 do pkt nr 110. W pkt nr 110 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 111 do pkt nr 112, który stanowi południowo-wschodni narożnik działki 70/1. W pkt nr 112 skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt nr 102, od którego rozpoczęto opis. Obszar 5 Granica biegnie od pkt nr 113, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 87, w kierunku północnym przez pkt nr: 114, 115, 116, 117 do pkt nr 118 wzdłuż zachodnich granic działek: 87, 86, 85, 84, 83, 82, 78, 77, 76, 75, 69, 56, 55, 50, 52, 27/18, 36, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5/4. W pkt nr 118, stanowiącym północno-zachodni narożnik działki 5/4, skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 119 do pkt nr 120 wzdłuż północnych granic działek: 5/4, 5/1, 27/2, 28/2, 28/1. W pkt nr 120, stanowiącym północno-wschodni narożnik działki 28/1, skręca w kierunku południowym do pkt nr 121. W pkt nr 121 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek: 29, 30 i 31 do pkt nr 122. W pkt nr 122, stanowiącym północno-wschodni narożnik działki 32/12, skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek: 23/10, 143/6, 39/6, 144/7, 42, 142/2, 142/1, 144/10, 144/9 przez pkt nr: 123, 124 do pkt nr 125. W pkt nr 125 skręca w kierunku północnym do pkt nr 126 i dalej w kierunku zachodnim do pkt nr 127. W pkt nr 127, stanowiącym północno-zachodni narożnik działki 74, skręca w kierunku południowym do pkt nr 128. W pkt nr 128 skręca w kierunku zachodnim do pkt 129, dalej skręca w kierunku południowym do pkt nr 130. W pkt nr 130 skręca w kierunku wschodnim do pkt nr 131, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki 79. W pkt 131 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek: 80, 81, 85, 86 i 87 do pkt nr 132. W pkt nr 132 skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 113, od którego rozpoczęto opis. Obszar 6 Granica biegnie od pkt nr 133, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 2, w kierunku północnym do pkt nr 134. W pkt nr 134 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 135. W pkt nr 135 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 136, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 1. W pkt nr 136 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 1, 2, 3 do pkt nr 137. W pkt nr 137 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 3 do pkt nr 138. W pkt nr 138 skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 133, od którego rozpoczęto opis. Obszar 7 6) Granica biegnie po granicach działki 120, stanowiącej obszar 7, od pkt nr 152 w kierunku wschodnim do pkt nr 153. Tu skręca na południe i biegnie do pkt nr 154, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do pkt nr 155. Stąd biegnie na zachód przez pkt nr 156 do pkt nr 157. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 152, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 3 Obręb ewidencyjny Mielec-Lasy Granica biegnie od pkt nr 139, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 65, w kierunku południowo- -wschodnim wzdłuż południowej granicy działki 65 do pkt nr 140, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki 1237/2. W pkt nr 140 skręca w kierunku południowym i biegnie wschodnimi granicami działek: 1237/2, 1238/3 do pkt nr 141, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki 1238/3. W pkt nr 141 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie południowymi granicami działek: 1238/3 i 1237/2 do pkt nr 142, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 1237/2. W pkt nr 142 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie zachodnią granicą działki 1237/2 do pkt nr 139, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 4 Obręb ewidencyjny Mielec-Osiedle Granica biegnie od pkt nr 143, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 150, w kierunku południowym wschodnią granicą działki 150 do pkt nr 144 i dalej w kierunku zachodnim do pkt nr 145. Następnie biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 150 do pkt nr 146, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 150 do pkt nr 143, od którego rozpoczęto opis. 6) Dodany przez 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1007), które weszło w życie z dniem 31 sierpnia 2013 r.

7 Dziennik Ustaw 7 Poz Kompleks 5 Obręb ewidencyjny Mielec-Smoczka Granica biegnie od pkt nr 147, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 2973, w kierunku północno- -wschodnim wzdłuż granic działek: 2973, 2963/2, 2964/2 i 2974 przez pkt nr 148 do pkt nr 149. W pkt nr 149 skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 2974 do pkt nr 150. W pkt nr 150 skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 2974, 2981, 2984 i 2985 do pkt nr 151. W pkt nr 151 skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 2985, 2984, 2983, 2982, 2973 do pkt nr 147, od którego rozpoczęto opis. Podstrefa Gorlice Obręb ewidencyjny Gorlice Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 454/98, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż drogi łączącej ul. Szopena z ul. Biecką do pkt nr 2, będącego narożnikiem działki 454/98. Następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do pkt nr 3, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 454/59, następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie ogrodzeniem działki 454/59 do pkt nr 4. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie ogrodzeniem do pkt nr 5, skręca w kierunku południowo-wschodnim i po ogrodzeniu dochodzi do pkt nr 6, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 454/94. W pkt nr 6 skręca w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 7, położonego w południowej części działki 454/94, skąd skręca w kierunku wschodnim do pkt nr 8, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 454/83. Dalej skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ul. Bieckiej przez pkt nr 9 do pkt nr 10, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 454/92. Następnie biegnie wzdłuż ul. Bieckiej w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 11, położonego w południowo- -wschodnim narożniku działki 454/92, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt nr 12 wzdłuż ogrodzenia miejskiej oczyszczalni ścieków, położonej na działce 466. W pkt nr 12 skręca w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 13, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 454/90. Następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 14, położonego w południowo-zachodniej części działki 2943/2. Z pkt nr 14 biegnie w kierunku południowo- -zachodnim do pkt nr 15, położonego w południowo-wschodniej części działki 454/87. Z pkt nr 15 biegnie w kierunku zachodnim po granicy z działką 454/55 do pkt nr 16, skręca w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 17, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 18, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 454/86. Dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr 19 do pkt nr 20, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 2943/1. W pkt nr 20 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 21, położonego w południowo-zachodniej części działki 454/102. Z pkt nr 21 biegnie wzdłuż torów kolejowych prowadzących do Elektrociepłowni Glinik, położonych na działce 454/29, przez pkt nr 22 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis. Granica biegnie od pkt nr 23, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 472/6, w kierunku południowo- -wschodnim przez pkt nr 24 do pkt nr 25. Z pkt nr 25 biegnie pasem drogi krajowej w kierunku południowo-zachodnim przez pkt nr 26, dalej wzdłuż drogi do pkt nr 27. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 28 wzdłuż działki 482/17, dalej skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 29, 30, 31, 32, 33, 34 po ogrodzeniu stacji gazowej Karpackich Zakładów Gazownictwa, położonej na działce 486/2, do pkt nr 35. Z pkt nr 35 biegnie wzdłuż północno- -zachodniej granicy działki 486/3 do pkt nr 36. Z pkt nr 36, położonego w północnym narożniku działki 486/3, biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 37, gdzie skręca na północny wschód, i biegnie przez pkt nr 38 do pkt nr 23, od którego rozpoczęto opis. Podstrefa Dębica Obręb ewidencyjny Dębica 5 Teren stanowi działkę 435/6, a jego granica opisana została według punktów oznaczonych dla tej działki. Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 433/1, 435/6 i 435/8, w kierunku wschodnim przez pkt nr 2 do pkt nr 3 położonego na północnej ścianie budynku nr 54. W pkt nr 3 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 4. W pkt nr 4 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 5 do pkt nr 6. W pkt nr 6 skręca w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 7, 8 do pkt nr 9. W pkt nr 9 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 10 do pkt nr 11. W pkt nr 11 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 12, 13 do pkt nr 14. W pkt nr 14 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 15, 16 do pkt nr 17. W pkt nr 17 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 18. W pkt nr 18 skręca w kie-

8 Dziennik Ustaw 8 Poz runku wschodnim i biegnie do pkt nr 19. W pkt nr 19 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 20. W pkt nr 20 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 21, 22 do pkt nr 23. W pkt nr 23 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 24. W pkt nr 24 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 25, 26, 27, 28 do pkt nr 29. W pkt nr 29 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 30, 31, 32, 33, 34, 35 do pkt nr 36. W pkt nr 36 skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 37. W pkt nr 37 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 38 do pkt nr 39. W pkt nr 39 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 40, 41 do pkt nr 42 wzdłuż południowej ściany budynku nr 7 stojącego na działce 435/6. W pkt nr 42 skręca w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 43 do pkt nr 44. W pkt nr 44 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 45 do pkt nr 46. W pkt nr 46 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 47. W pkt nr 47 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 48 do pkt nr 49. W pkt nr 49 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 50, 51, 52, 53 do pkt nr 54. W pkt nr 54 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 55, 56 do pkt nr 57. W pkt nr 57 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 58. W pkt nr 58 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 59, 60 do pkt nr 61. W pkt nr 61 skręca w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 62 do pkt nr 63. W pkt nr 63 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 64, 65 do pkt nr 66. W pkt nr 66 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 435/8, 435/6 i 433/1 skręca w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 67 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis. Teren stanowi działkę 435/7, a jego granica opisana została według punktów oznaczonych dla tej działki. Granica biegnie od pkt nr 68, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku budynku nr 5, w kierunku północnym do pkt nr 69. W pkt nr 69 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 70, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 435/7. W pkt nr 70 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 71 i 72 do pkt nr 73. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 74, w którym skręca w kierunku północnym, i biegnie do pkt nr 75 położonego na południowej ścianie łącznika budynku nr 4 z budynkiem nr 5. Z pkt nr 75 biegnie na wschód do pkt nr 76, położonego na styku ściany zachodniej budynku nr 4 i południowej ściany łącznika budynku nr 5 z budynkiem nr 4. W pkt nr 76 skręca na północ i biegnie do pkt nr 68, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 2 Obręb ewidencyjny Dębica 2 7) Granica biegnie od pkt nr 78, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 430/123, w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej granicy działki 430/123 do pkt nr 79. W pkt nr 79 skręca w kierunku wschodnim i przez pkt nr 80 dochodzi do pkt nr 81, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 430/30. W pkt nr 81 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 82. W pkt nr 82 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 83 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 430/30. W pkt nr 83 skręca w kierunku południowym i dochodzi do pkt nr 84, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 430/123. W pkt nr 84 skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt nr 78, od którego rozpoczęto opis. 8) Granica biegnie od pkt nr 85, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 430/156, 430/155 i 430/146, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr: 86, 87, 88 do pkt nr 89 wzdłuż granic działek: 430/156, 430/113 z działkami: 430/146 i 430/159. W pkt nr 89, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki 430/113, skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 90, 91 i 92 do pkt nr 93 wzdłuż zachodniej granicy działki 430/131. W pkt nr 93, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 430/131, 430/115 i 430/60, skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 94, 95, 96, 97, 98 do pkt nr 99 wzdłuż północnej granicy działki 430/60. W pkt nr 99, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 430/60, 430/156 i 430/154, skręca na północny wschód i, biegnąc wzdłuż granicy działki 430/156 z działkami: 430/154, 430/155 przez pkt nr: 100, 101 i 102, dochodzi do pkt nr 85, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 3 9) Obręb ewidencyjny Pustków-Osiedle Granica biegnie od pkt nr 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 3588/114, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 2, następnie przez pkt nr: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dochodzi do pkt nr 12 i dalej, zachowując odległość 2,5 m od toru kolejowego, przez pkt nr 13 dochodzi do pkt nr 14, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 3588/128. Z pkt nr 14 biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 3588/128 do pkt nr 15, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, 7) Oznaczenie Obszaru 1 nadane przez 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5. 8) Dodany przez 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5. 9) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

9 Dziennik Ustaw 9 Poz i biegnie do pkt nr 16. W pkt nr 16 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez pkt nr 17 dochodzi do pkt nr 18, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 3588/110. W pkt nr 18 załamuje się w kierunku południowo- -zachodnim i biegnie przez pkt nr 19 i 20 do pkt nr 21, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 22 do pkt nr 23. W pkt nr 23 skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt nr 24. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 25. W pkt nr 25 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 3588/79 do pkt nr 26, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i dociera do pkt nr 27. W pkt nr 27 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek 3588/124 i 3588/116 przez pkt nr 28 do pkt nr 29, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 3588/116. W pkt nr 29 skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt nr 30, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis. Granica biegnie po granicach działki nr 3588/158, stanowiącej obszar 2, od pkt nr 31 w kierunku południowo-wschodnim do pkt nr 32. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez pkt nr 33 i 34 do pkt nr 35. Stąd biegnie na północny zachód do pkt nr 36, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i przez pkt nr 37 i 38 dochodzi do pkt nr 39. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do pkt nr 40, z którego biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 31, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 4 10) Obręb ewidencyjny 0010 Pustków Granica biegnie po granicach działki 548/2 od pkt nr 41, stanowiącego jej północno-wschodni narożnik, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr: 42, 43, 44, 45, 46, 47 i 48 do pkt nr 49. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt nr 50. Stąd biegnie na północny zachód przez pkt nr: 51, 52 i 53 do pkt nr 54. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 55 i 56 do pkt nr 57, w którym skręca na wschód, i dochodzi do pkt nr 58. Stąd biegnie na północ do pkt nr 59, w którym skręca w kierunku zachodnim, i dochodzi do pkt nr 60. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie przez pkt nr 61 do pkt nr 41, od którego rozpoczęto opis. Podstrefa Sanok Obręb ewidencyjny Sanok-Śródmieście Granica biegnie od pkt nr 55, który jest narożnym punktem trzech działek: 1253/3, 1399/21, 1399/24, północno-zachodnią granicą działki 1399/21 do pkt nr 56, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie północną granicą działki 1399/21 do pkt nr 57. Następnie skręca w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki 1399/21 do pkt nr 58, i dalej południową granicą działki 1399/21 do pkt nr 59. W pkt nr 59 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki 1399/21 do pkt nr 60. Z pkt nr 60 biegnie przez pkt nr: 61, 62, 63, które są punktami narożnymi działki 1399/21. Z pkt nr 63 biegnie wzdłuż brzegu rzeki San przez pkt nr 64 do pkt nr 65. Z pkt nr 65 biegnie południowo-zachodnią granicą działki 1399/21 do pkt nr 66. Z pkt nr 66 biegnie północno-zachodnią granicą działki 1399/21 do pkt nr 55, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 2 Obręb ewidencyjny Sanok-Posada Granica biegnie od pkt nr 67, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 2584/66, w kierunku północno-zachodnim przez pkt nr: 68, 69 do pkt nr 70, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 2584/76. W pkt nr 70 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 71. W pkt nr 71 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 2584/76 przez pkt nr: 72, 73 do pkt nr 74. W pkt nr 74 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 75. W pkt nr 75 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 76, stanowiącego północny narożnik działki 2584/18. W pkt nr 76 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 77, stanowiącego zachodni narożnik działki 2584/18. W pkt nr 77 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki 2584/69 do pkt nr 78. W pkt nr 78 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 67, od którego rozpoczęto opis. Działki nr: 2584/68, 2584/70 nie wchodzą w skład wyżej opisanego obszaru. 10) Dodany przez 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10 Dziennik Ustaw 10 Poz Granica biegnie od pkt nr 79, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 2892/47, granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim granicą działek: 2892/47 i 2892/48 do pkt nr 80. Pkt nr 80 jest narożnikiem trzech działek: 2892/48, 2892/21, 2892/30. W pkt nr 80 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie południową granicą działki 2892/48 do pkt nr 81. Z pkt nr 81 biegnie wzdłuż ul. Łany zachodnią granicą działek: 2892/48 i 2892/447 do pkt nr 82. W pkt nr 82 granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie północną granicą działki 2892/47 przez pkt nr 83 do pkt nr 79, od którego rozpoczęto opis. Podstrefa Zagórz Obręb ewidencyjny Zagórz-Zasław Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 376/74, w kierunku północnym po zachodniej granicy tej działki do pkt nr 2. Następnie skręca na wschód i dochodzi do pkt nr 3, będącego północno- -wschodnim narożnikiem działki 376/105. Z pkt nr 3 biegnie w kierunku północnym zachodnią granicą działki 376/107 do pkt nr 4. W pkt nr 4 skręca w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działki 376/107 do pkt nr 5. Pkt nr 5 stanowi północno-wschodni narożnik działki 376/107. Z pkt nr 5 biegnie w kierunku południowym, wschodnią granicą działki 376/107, do pkt nr 6, gdzie skręca na zachód, i wzdłuż południowej granicy działki 376/107 dochodzi do pkt nr 7. Pkt nr 7 jest południowo-zachodnim narożnikiem działki 376/105. W pkt nr 7 skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 376/100 do pkt nr 8. W pkt nr 8 skręca na zachód i południowymi granicami działek: 376/100, 376/74 dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis. Granica biegnie od pkt nr 9, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 351/9, przez pkt nr 10 do pkt nr 11 wzdłuż zachodnich granic działek 351/9 i 1066/2. W pkt nr 11 skręca w kierunku północno-wschodnim i przez pkt nr 12 biegnie do pkt nr 13 wzdłuż północno-zachodniej granicy działki 1066/2. W pkt nr 13 skręca w kierunku południowo- -wschodnim i biegnie przez pkt nr: 14, 15, 16, 17 do pkt nr 18 wzdłuż wschodniej granicy działki 1066/2. W pkt nr 18 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 1066/2, 351/2 i 347/1 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 19. W pkt nr 19 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 20 wzdłuż południowej granicy działki 351/2. W pkt nr 20 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 21. W pkt nr 21 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 351/2, 351/9 i 344 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 22, 23 do pkt nr 24 wzdłuż granicy działki 351/9 z działką 344. W pkt nr 24 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 351/9, 351/6 i 344 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 25 wzdłuż południowej granicy działki 351/9 do pkt nr 9, od którego rozpoczęto opis. Podstrefa Leżajsk Obręb ewidencyjny Leżajsk Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 68/17, w kierunku północnym wschodnią granicą działki 68/33 do pkt nr 2, usytuowanego przy istniejącym ogrodzeniu. Z pkt nr 2 biegnie wzdłuż ogrodzenia do pkt nr 3, będącego jednocześnie punktem granicznym działek: 68/17, 68/33, 68/43 i 68/44. W pkt nr 3 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 4, następnie w kierunku północnym do pkt nr 5, po czym skręca w kierunku zachodnim do pkt nr 6, zlokalizowanego u zbiegu działek: 68/33, 68/44 i 68/43. W pkt nr 6 skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż ogrodzenia działki 68/44 przez pkt nr: 7 i 8 (wzdłuż istniejącej bramy wjazdowej) do pkt nr 9. W pkt nr 9 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez budynek gospodarczy do pkt nr 10, zlokalizowanego u zbiegu działek: 68/24, 68/33, 68/44 i 68/57, po czym skręca w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 11 do pkt nr 12, będącego jednocześnie punktem granicznym działek: 68/24, 68/56 i 68/21. W pkt nr 12 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie południową granicą działki 68/21 wzdłuż istniejącego ogrodzenia przez pkt nr 13 do pkt nr 14, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 68/56. W pkt nr 14 załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnią granicą działki 68/21 do pkt nr 15, zlokalizowanego u zbiegu działek: 68/56, 68/21 i 68/52, następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż działki 68/52 górą skarpy do pkt nr 16, będącego punktem granicznym działek: 68/56, 68/58, 68/55 i 68/52. Dalej biegnie przez pkt nr: 17, 18 i 19 do narożnika ogrodzenia oznaczonego jako pkt nr 20. Od pkt nr 20 biegnie wzdłuż istniejącego ogrodzenia w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 21, gdzie załamuje się w kierunku północnym do pkt nr 22, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

11 Dziennik Ustaw 11 Poz Granica biegnie od pkt nr 23, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 14/22, w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy działek: 14/48 i 14/49 przez pkt nr: 24 i 25 do pkt nr 26, usytuowanego u zbiegu działek: 14/49, 14/45 i 14/22. Następnie nieznacznie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr 27 do pkt nr 28, zlokalizowanego u zbiegu działek: 5723/4, 5722/4, 5722/6 i 5723/6. W pkt nr 28 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 29 do pkt nr 30, będącego jednocześnie punktem granicznym działek: 5722/6, 5722/5, 5723/5 i 5723/6. Z pkt nr 30 biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż ciepłociągu napowietrznego przez pkt nr 31 do pkt nr 32, następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 33, po czym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 34, zlokalizowanego u zbiegu działek: 14/22, 14/21, 14/23 i 14/26. W pkt nr 34 skręca w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 23, od którego rozpoczęto opis. Granica biegnie od pkt nr 35, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 600/32, w kierunku północnym wzdłuż ul. Siedlanka (działka 574/1) do pkt nr 36, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim do pkt nr 37, po czym skręca w kierunku północnym do pkt nr 38. Od pkt nr 38 biegnie w kierunku zachodnim do pkt nr 39, będącego punktem granicznym działek: 600/31, 600/32, 600/9 i 574/1. Od pkt nr 39 biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działek: 600/32 i 600/31 przez pkt nr: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 do pkt nr 48, zlokalizowanego u zbiegu działek: 600/32, 600/31, 606/29 i 606/30. Z pkt nr 48 biegnie północno-zachodnią stroną drogi (działka 606/30) przez pkt nr: 49, 50 i 51 do pkt nr 52, położonego u zbiegu działek: 600/32, 606/30 i 599/1. Z pkt nr 52 biegnie wzdłuż rowu melioracyjnego potoku Jagoda w kierunku północno-zachodnim przez pkt nr: 53, 54, 55, 56 i 57 do pkt nr 58, usytuowanego u zbiegu działek: 598/5, 600/32 i 599/1. W pkt nr 58 załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działki 598/5 do pkt nr 59, po czym skręca w kierunku zachodnim do pkt nr 35, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 2 11) Obręb ewidencyjny Stare Miasto Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2060, w kierunku wschodnim przez pkt nr 2 wzdłuż północnych granic działek: 2060 i 2065 do pkt nr 3. W pkt nr 3 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 4, 5 do pkt nr 6 wzdłuż wschodnich granic działek: 2065, 2066/9 i 2066/5. W pkt nr 6 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 7, 8 do pkt nr 9 wzdłuż południowej granicy działki 2066/9. W pkt nr 9 skręca w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 10, 11, 12 wzdłuż zachodnich granic działek: 2066/9, 2060 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis. Granica biegnie od pkt nr 13, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 2091/2, w kierunku północnym do pkt nr 14 wzdłuż zachodniej granicy działki 2091/2. W pkt nr 14 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 15. W pkt nr 15 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 16. W pkt nr 16 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 17, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 1937/2. W pkt nr 17 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 18. W pkt nr 18, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki 3024, skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 19. W pkt nr 19 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 20, 21, 22 i 23 wzdłuż południowych granic działek: 2092/1, 2091/2 do pkt nr 13, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 3 Obręb ewidencyjny Wierzawice Granica biegnie od pkt nr 43, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 411/4, w kierunku północno- -wschodnim do pkt nr 44. Z pkt nr 44 biegnie do pkt nr 45 wzdłuż wschodnich granic działek: 411/5, 411/16. W pkt nr 45 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek: 411/16, 411/15, 411/18. W pkt nr 46 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 47, 48, 49, 50, 51, 52 wzdłuż zachodnich granic działek: 411/18, 411/8, 411/4 do pkt nr 43, od którego rozpoczęto opis. Działka 411/11 nie wchodzi w skład wyżej opisanego kompleksu. 11) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

12 Dziennik Ustaw 12 Poz Podstrefa Jarosław Obręb ewidencyjny Jarosław 4 Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3228/44, 3228/15 i 3228/62, w kierunku północno- -wschodnim do pkt nr 2 wzdłuż ogrodzenia trwałego. W pkt nr 2 skręca w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 3. W pkt nr 3 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 4 zlokalizowanego w południowym narożniku działki 3241/1. W pkt nr 4 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 5 wzdłuż granicy działki 3241/1 z działką 3241/3. W pkt nr 5 ponownie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 6. W pkt nr 6 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 7 wzdłuż granicy działki 3241/1 z działką W pkt nr 7 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 3241/1, 3240 i 3228/62 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północno-zachodnich granic działek 3228/62 i 3228/61 do pkt nr 8. W pkt nr 8 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 9 do pkt nr 10. W pkt nr 10 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 3228/53, 3228/54 i 3228/21 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr 11, 12 do pkt nr 13 zlokalizowanego w południowym narożniku działki 3228/48. W pkt nr 13 skręca w kierunku północno-zachodnim i przez pkt nr 14, 15, 16, 17, 18, 19 dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis. Granica biegnie od pkt nr 20, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3228/22, 3228/53 i 3228/23, przez pkt nr 21 do pkt nr 22 wzdłuż ogrodzenia trwałego. W pkt nr 22 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 23, 24, 25 do pkt nr 26 wzdłuż ogrodzenia trwałego. W pkt nr 26 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 27, 28 do pkt nr 29 wzdłuż południowo-wschodnich granic działek: 3228/24 i 3228/23. W pkt nr 29 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 20, od którego rozpoczęto opis. Granica biegnie od pkt nr 30, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3228/54, 3228/25 i 3228/26, w kierunku południowo-wschodnim do pkt nr 31 wzdłuż granicy działki 3228/26 z działką 3228/25. W pkt nr 31 skręca w kierunku południowo- -zachodnim i biegnie przez pkt nr 32 do pkt nr 33 wzdłuż ogrodzenia trwałego. W pkt nr 33 skręca w kierunku północno- -zachodnim i biegnie wzdłuż krawężnika przez pkt nr 34 do pkt nr 35. W pkt nr 35 skręca na północny wschód i biegnie do pkt nr 30, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 2 12) Obręb ewidencyjny Jarosław 5 Granica biegnie od pkt nr 36, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki 2990/5, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 37. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez pkt nr 38 dochodzi do pkt nr 39. Stąd biegnie na południowy zachód do pkt nr 40, zlokalizowanego w południowym narożniku działki 2990/5. Tu skręca w kierunku północno- -zachodnim i biegnie do pkt nr 36, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 3 Obręb ewidencyjny Tuczempy Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 2210/87, w kierunku północno- -wschodnim przez pkt nr: 2, 3, 4 do pkt nr 5. W pkt nr 5 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 6 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2210/89. W pkt nr 6 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 7 i 8 do pkt nr 9 wzdłuż wschodnich granic działek: 2210/88 i 2210/87. W pkt nr 9 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki 2210/87, i dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis. Podstrefa Laszki (skreślona) 13) 12) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 204, poz. 1197), które weszło w życie z dniem 13 października 2011 r. 13) Przez 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12.

13 Dziennik Ustaw 13 Poz Podstrefa Głogów Małopolski 14) Obręb ewidencyjny Rogoźnica Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 195/7, w kierunku południowym przez pkt nr: 2, 3, 4, 5 do pkt nr 6, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 191/1. W pkt nr 6 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr 7 do pkt nr 8. W pkt nr 8 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr 9 do pkt nr 10. W pkt nr 10 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 11, 12 do pkt nr 13, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 194/24. W pkt nr 13 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 14, 15, 16, 17, 18 północno-zachodnimi granicami działek: 194/24, 190/14, 195/8, 195/7 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis. Granica biegnie od pkt nr 19, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 183/3, w kierunku wschodnim północną granicą działki 183/3 do pkt nr 20. W pkt nr 20 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 21 wschodnimi granicami działek: 183/3 i 189/4. W pkt nr 21 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 22, 23 południowymi granicami działek: 189/4, 192/1, 195/3 do pkt nr 24. W pkt nr 24 skręca w kierunku północnym i dochodzi do pkt nr 19, od którego rozpoczęto opis. Granica biegnie od pkt nr 25, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 183/5, w kierunku wschodnim północną granicą działki 183/5 do pkt nr 26. W pkt nr 26 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 27. W pkt nr 27 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 28, 29 do pkt nr 30, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 189/6. W pkt nr 30 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 25, od którego rozpoczęto opis. Obszar 4 Granica biegnie od pkt nr 31, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 195/6, w kierunku wschodnim północną granicą działek: 195/6, 190/2, 189/11, 189/14, 188/3, 187/8, 187/11 do pkt nr 33. W pkt nr 33 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 34 do pkt nr 35. W pkt nr 35, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki 191/6, granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr 36 do pkt nr 37. W pkt nr 37 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 38, 39, 40 do pkt nr 31, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 2 Obręb ewidencyjny Rudna Mała 15) Granica biegnie od pkt nr 35, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 128/1 na granicy wsi Rogoźnica i Rudna Mała, do pkt nr 42, położonego w południowym narożniku działki 128/1. W pkt nr 42 skręca w kierunku północno- -wschodnim i biegnie do pkt nr 41. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 34, położonego u zbiegu granic działek: 191/12, 96/2, 96/3. Pkt nr 34 leży na granicy wsi Rogoźnica i Rudna Mała. W pkt nr 34 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 35, od którego rozpoczęto opis. 16) Granica biegnie od pkt nr 64, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2137/5, w kierunku wschodnim przez pkt nr: 65, 66, 67, 68, 69 do pkt nr 70, wzdłuż granicy między działką 2137/5 a działkami: 631, 3060 i 650. W pkt nr 70, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 2137/5, 650 i 3060/2, skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 71, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy między działkami: 2137/5 i 3060/2 do pkt nr 72, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 2137/5, 3060/2 i 2137/6. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 73, w którym skręca na południe, i dochodzi do pkt nr 74. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granicy między działkami: 2137/5 i 2137/6 do pkt nr 75, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 2137/5, 2137/6 i 657/13. Z pkt nr 75 14) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5. 15) Oznaczenie Obszaru 1 nadane przez 1 pkt 2 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku ) Dodany przez 1 pkt 2 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12.

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z dnia 26 maja br., wersja 1.1 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia. 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2014 r. Poz. 1659 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706 Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67 Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 229 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 229 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 229 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz. 1266 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 1853 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1550) tj. z dnia 14 listopada 2013 r. (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 728 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 728 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 728 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy

Bardziej szczegółowo

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej.

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej. Załączniki do rozporządzenia Nr 4/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 2 października 2008 r. Załącznik nr 1 Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie

Bardziej szczegółowo

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z dnia 26 maja 2015 r., wersja 1.1. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia. 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 53 poz. 556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 53 poz. 556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 100 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 100 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 100 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu Projekt T z dnia 18.11.08 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia...2008 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

a) opis granic i terenu Podstrefy Dębica otrzymuje brzmienie:

a) opis granic i terenu Podstrefy Dębica otrzymuje brzmienie: Projekt 24 września 2007 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z dnia 4 kwietnia 2014, wersja 1.1. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 919 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 30 czerwca 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 919 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 30 czerwca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 112 8611 Poz. 919 Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1105 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 13 marca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 13 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Drobimex Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Kniewskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 11-03-2009 Wersja 2.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Projekt z dnia 11-03-2009 Wersja 2.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 11-03-2009 Wersja 2.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4296 ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 21 października

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 sierpnia 2015 r. Poz. 1235 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 14 kwietnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 14 kwietnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej -Południe w zie m Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt 27 września 2007 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 650

Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 650 Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdańsku od strony

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2a do rozporządzenia Nr 4/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18 maja 2009r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej dla komunalnego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 3453 ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 854/2008 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 września 2008 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia...2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC Marzec, 2017 ARP S.A. Oddział w Mielcu / Park Przemysłowy Lubaczów Brama na Wschód 1 Przyczyny powstania pierwszej SSE w Polsce SSE EURO-PARK MIELEC jest pierwszą,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/462/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/462/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/462/2 RADY MIASTA z dnia 30 sierpnia 202 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Tychy statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 2014 r. Projekt z dnia listopada 2014 r. ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 6/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 23 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 6/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 23 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE NR 6/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego strefę ochronną ujęcia wody podziemnej Grodzisko

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) Dz.U.03.65.599 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie Tatrzańskiego Parku Narodowego (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) Na podstawie art.14 ust. 7 ustawy z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych

z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych Projekt R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych Na podstawie art. 45 ust. 2b ustawy z dnia 21 marca

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz. 3694 ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 14 października 2013

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz. 1941 ROZPORZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 27 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 7116 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. 1. Wyraża się zgodę na powiększenie obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. 1. Wyraża się zgodę na powiększenie obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA w sprawie wyrażenia zgody na powiększenie obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST PARK Podstrefa Dzierżoniów Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/492/2010 RADY GMINY DARŁOWO. z dnia 26 października 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/492/2010 RADY GMINY DARŁOWO. z dnia 26 października 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVI/492/2010 RADY GMINY DARŁOWO z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/143/2007 Rady Gminy Darłowo z dnia 16. listopada 2007 roku w sprawie ustanowienia statutu Uzdrowiska

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r.

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 1893 ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 29 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 29 listopada 2013 r. ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 516 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 19 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 516 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 19 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 516 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie granicy portu morskiego w Łebie

Bardziej szczegółowo

5. Zarządzającym strefą jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w Słupsku.

5. Zarządzającym strefą jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w Słupsku. Dziennik Ustaw Nr 135-4307 - Poz. 904 i 905 gnie w kierunku zachodnim przez punkt 307-76 do punktu 307-77, skręca w lewo do punktu 100-7599 i dalej biegnie na północny zachód przez punkty 100-7598, 100-7597,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 11/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 11/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 2749 ROZPORZĄDZENIE NR 11/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 10 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 3480 ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Międzyzdroje. Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz. 5028 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 18 września 2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. z dnia 26 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. z dnia 26 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Szybowicach, gmina Prudnik, powiat prudnicki, województwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XI/93/20215 RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Uniejów Na podstawie art. 18 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej. (Dz. U. z dnia 6 lutego 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej. (Dz. U. z dnia 6 lutego 2007 r. Dz.U.2007.17.97 2007-10-13 zm. Dz.U.2007.179.1269 1 2008-03-22 zm. Dz.U.2008.39.229 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 3479 ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC Listopad, 2016 ARP S.A. Oddział w Mielcu / Korzyści z inwestowania w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC 1 Mielec SSE EURO-PARK MIELEC jest pierwszą,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z dnia 17 lipca 2007 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/54/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek

UCHWAŁA NR XI/54/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek UCHWAŁA NR XI/54/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

L. dz. UOZ-Rz Rzeszów, dnia r ZAWIADOMIENIE

L. dz. UOZ-Rz Rzeszów, dnia r ZAWIADOMIENIE L. dz. UOZ-Rz-4-5130. 19.2011 Rzeszów, dnia 17.11. 2011 r ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego Leżajska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 921 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 5 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 921 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 5 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 921 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz. 4251 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Ustroń

Bardziej szczegółowo

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Rozporządzenie Nr 3 /2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 15.03.2005 r. (Dz.Urz.Woj.Zach. Nr 25, poz. 498 z dnia 29.03.2005r.) w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 22 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/361/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2013 r.

Szczecin, dnia 22 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/361/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 22 lipca 2013 r. Poz. 2753 UCHWAŁA NR XXVI/361/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 569 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 97 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 marca 2004 r. (Dz. U. z dnia 16 marca 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 marca 2004 r. (Dz. U. z dnia 16 marca 2004 r.) Dz.U.04.43.390 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie Słowińskiego Parku Narodowego (Dz. U. z dnia 16 marca 2004 r.) Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 16 października 1991

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 listopada 2006 r.

z dnia 22 listopada 2006 r. ROZPORZĄDZENIE NR 8/2006 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Kajkowo w Ostródzie, woj.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 929

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 929 Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 929 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. (Dz. U. z dnia 8 listopada 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. (Dz. U. z dnia 8 listopada 2006 r. Dz.U.06.202.1485 2007.02.24 zm. Dz.U.07.26.171 1 2007.10.13 zm. Dz.U.07.179.1268 1 2008.03.05 zm. Dz.U.08.27.153 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie katowickiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 25 kwietnia 2012 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 25 kwietnia 2012 r. RM 110-38-12 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia granic pasa technicznego wzdłuŝ wybrzeŝa morskiego na terenie gminy Dziwnów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie Ojcowskiego Parku Narodowego.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie Ojcowskiego Parku Narodowego. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie Ojcowskiego Parku Narodowego. z dnia 8 sierpnia 1997 r. Dz.U. z 1997 nr 99 poz. 607 Brzmienie od 5 września 1997 Na podstawie art. 14 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... w sprawie granicy portu morskiego w Łebie

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... w sprawie granicy portu morskiego w Łebie Projekt z dnia 10 listopada 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... w sprawie granicy portu morskiego w Łebie Na podstawie art. 45 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. (1)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. (1) Dz.U.96.88.397 1997.04.10 zm. Dz.U.97.28.155 1 2000.09.13 zm. Dz.U.00.71.831 1 2000.12.12 zm. Dz.U.00.108.1148 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia katowickiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2009 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia 1 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2009 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia 1 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 5/2009 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie rezerwatu przyrody Nadgoplański Park Tysiąclecia. Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 315 ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 16 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 315 ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 16 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 315 ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uznania za pomnik historii Łódź wielokulturowy

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 15 października 2014 r. Poz UCHWAŁA Nr XLIV/344/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 8 września 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 15 października 2014 r. Poz UCHWAŁA Nr XLIV/344/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 8 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 15 października 2014 r. Poz. 2850 w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek UCHWAŁA Nr XLIV/344/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 22/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 14 lipca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 22/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 14 lipca 2016 r. ROZPORZĄDZENIE NR 22/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w GDAŃSKU z dnia 18 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w GDAŃSKU z dnia 18 stycznia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w GDAŃSKU w sprawie ustanowienia strefy ochronnej infiltracyjnego ujęcia wód pitnych CZYŻKÓWKO dla Bydgoszczy. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/143/2007 Rady Gminy Darłowo z dnia 16 listopada 2007 roku. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Dąbki

Uchwała Nr XII/143/2007 Rady Gminy Darłowo z dnia 16 listopada 2007 roku. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Dąbki Uchwała Nr XII/143/2007 Rady Gminy Darłowo z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Dąbki Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1909 OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA ZĄBKI. z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1909 OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA ZĄBKI. z dnia 5 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1909 OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

UWAGA! obiektywu 1 2 3 4 5 6 1 Główny wjazd na teren składowiska Droga wewnętrzna utwardzona Droga jak obok zachód Widok od środka posesji.

UWAGA! obiektywu 1 2 3 4 5 6 1 Główny wjazd na teren składowiska Droga wewnętrzna utwardzona Droga jak obok zachód Widok od środka posesji. Dotyczy: MATERIAŁ FOTOGRAFICZNY INWENTARYZACYJNY Programu funkcjonalno - użytkowego ZAŁĄCZNIK 11 Data opracowania: 16.06.2010r. l.p. Element strony Wyszczególnienie tytułowej 1 2 3 1) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte,

Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte, Gdynia, 17 czerwca 2013 r. WYKAZ NR 27/13 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst

Bardziej szczegółowo

5. Przebieg granic strefy ochronnej oznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia.

5. Przebieg granic strefy ochronnej oznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia. ROZPORZĄDZENIE nr 3/2008 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych LAS GDAŃSKI w Bydgoszczy. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o tereny inwestycyjne stanowiące własność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 5696

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 5696 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 5696 OBWIESZCZENIE Nr 1/VI/2013 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór.

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 czerwca 2006r.

z dnia 27 czerwca 2006r. ROZPORZĄDZENIE NR 5/2006 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych MAŁA NIESZAWKA w Toruniu i gminie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/171/2016 RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA. z dnia 29 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/171/2016 RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA. z dnia 29 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz. 7009 UCHWAŁA NR XXIII/171/2016 RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie nadania nazw ulic w

Bardziej szczegółowo

Kielce, ul. Krakowska 256. Nieruchomość na sprzedaż

Kielce, ul. Krakowska 256. Nieruchomość na sprzedaż Kielce, ul. Krakowska 256 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Kielce Ulica, nr budynku Krakowska 256 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana parterowym, podpiwniczonym

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 5475 UCHWAŁA NR XXX/149/2012 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA. z dnia 22 października 2012 r.

Kraków, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 5475 UCHWAŁA NR XXX/149/2012 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA. z dnia 22 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 listopada 202 r. Poz. 5475 UCHWAŁA NR XXX/49/202 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA z dnia 22 października 202 r. w sprawie podziału Gminy Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

określono w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

określono w załączniku nr 7 do rozporządzenia. Rozporządzenie nr 6/2005 Wodnej w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Bitwy pod Płowcami w Sopocie, woj. pomorskie Na podstawie art. 58 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Statutu Miasta Łodzi OPIS GRANIC MIASTA ŁODZI 1)

Załącznik nr 1 do Statutu Miasta Łodzi OPIS GRANIC MIASTA ŁODZI 1) Załącznik nr 1 do Statutu Miasta Łodzi OPIS GRANIC MIASTA ŁODZI 1) Od miejsca gdzie zbiegają się grunty miasta Łodzi, miasta Zgierza i gminy Zgierz oznaczonego punktem granicznym nr 215101431 położonego

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. KW GD1I/00041385/6 Nr ewidencyjny działki obręb Powierzchnia działki w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 listopada 2012 r. Poz. 1274

Warszawa, dnia 20 listopada 2012 r. Poz. 1274 Warszawa, dnia 20 listopada 2012 r. Poz. 1274 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 214/17. Obwieszczenie. Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r.

Załącznik do uchwały nr 214/17. Obwieszczenie. Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. Załącznik do uchwały nr 214/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 504 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 37 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. z dnia 27 września 2005 r. (Olsztyn, dnia 5 października 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE Nr 37 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. z dnia 27 września 2005 r. (Olsztyn, dnia 5 października 2005 r.) Warmi.05.140.1649 2006.07.14 zm. Warmi.06.86.1472 1 ROZPORZĄDZENIE Nr 37 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego w części dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 3237 UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo