Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej 1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1554), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 51, poz. 404); 2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 6, poz. 33); 3) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 191, poz. 1278); 4) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 205, poz. 1213); 5) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 147); 6) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 973). 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje: 1) 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 51, poz. 404), który stanowi: 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2009 r. ; 2) 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 6, poz. 33), który stanowi: 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ; 3) 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 191, poz. 1278), który stanowi: 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ; 4) 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 205, poz. 1213), który stanowi: 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2011 r. ;

2 Dziennik Ustaw 2 Poz ) 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 147), który stanowi: 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2013 r. ; 6) 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 973), który stanowi: 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2014 r. (poz. 706) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 46, poz. 289, z późn. zm. 1) ), zwana dalej strefą, obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia. 2. 2) Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1290,7635 ha, położone na terenach miast: Bełchatów, Koło, Konstantynów Łódzki, Kalisz, Kutno, Łęczyca, Łowicz, Łódź, Ozorków, Piotrków Trybunalski, Płock, Pruszków, Raciąż, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Sochaczew, Tomaszów Mazowiecki, Turek, Warszawa, Zduńska Wola, Zgierz i Żyrardów oraz gmin: Aleksandrów Łódzki, Brójce, Grodzisk Mazowiecki, Kleszczów, Koluszki, Ksawerów, Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Opoczno, Ostrzeszów, Paradyż, Przykona, Sławno, Stryków, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, Widawa, Wieluń, Wola Krzysztoporska, Wolbórz, Wróblew, Zelów, Zgierz i Żychlin. 3. 3) Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r. 4. Zarządzającym strefą jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Łodzi. 2. Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy. 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r. 4) 1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 135, poz. 913, z 2000 r. Nr 66, poz. 789, z 2001 r. Nr 30, poz. 332 i Nr 107, poz. 1173, z 2002 r. Nr 64, poz. 584, z 2003 r. Nr 134, poz i Nr 186, poz oraz z 2004 r. Nr 75, poz. 693 i Nr 95, poz ) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 147), które weszło w życie z dniem 31 stycznia 2013 r. 3) W brzmieniu ustalonym przez 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 973), które weszło w życie z dniem 11 września 2013 r. 4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 200, poz. 1473, z 2007 r. Nr 26, poz. 172, Nr 97, poz. 640 i Nr 212, poz oraz z 2008 r. Nr 140, poz. 885), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746).

3 Dziennik Ustaw 3 Poz. 706 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ Podstrefa Łódź Obszar 1 Obręb ewidencyjny P-39, miasto Łódź Granica biegnie od punktu nr 1019 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 102/3, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 102/3 do punktu nr 1007 i dalej w tym samym kierunku wzdłuż zachodniej granicy działki nr 100/4 do punktu nr Od punktu nr 1002 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 1001 i dalej na północ do punktu nr 1004, leżącego na południowym skraju drogi oznaczonej jako działka nr 101/3. W punkcie nr 1004 zmienia kierunek na wschodni i biegnie południowym skrajem drogi do punktu nr 365 i dalej do punktu nr 1P. Z punktu nr 1P biegnie na południe do punktu nr 2P, leżącego na północnym skraju ul. Nowy Józefów (działka nr 100/1). Z punktu nr 2P biegnie na zachód do punktu nr 997, a następnie na południowy zachód do punktu nr 996. Z punktu nr 996 biegnie na zachód północnym skrajem ul. Nowy Józefów (działki nr: 100/1 i 102/2) do punktu nr 1008 i dalej do punktu nr 1019, od którego rozpoczęto opis. Obszar 2 Obręb ewidencyjny P-39, miasto Łódź Granica biegnie od punktu nr 1013, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 106/11, w kierunku zachodnim północnym skrajem ul. Nowy Józefów do punktu nr 995 i dalej przez punkty nr: 1006, 1005, 1014, 1015, 1016, 1017 do punktu nr 1018, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 315/4. W punkcie nr 1018 zmienia kierunek na północny i biegnie wschodnim skrajem drogi oznaczonej jako działka nr 331/3 wzdłuż działek nr: 315/4 i 315/1 do punktu nr 351. W punkcie nr 351 zmienia kierunek na wschodni i biegnie południowym skrajem drogi (działka nr 104/7) wzdłuż północnych granic działek nr: 315/1, 315/4, 314/2, 109, 108, 107/2 i 105/5 do punktu nr 363, położonego w północno- -wschodnim narożniku działki nr 105/6. W punkcie nr 363 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 105/5 i 106/11 przez punkty nr: 426, 427 i 423 do punktu nr 1013, od którego rozpoczęto opis. Obszar 3 Obręb ewidencyjny P-39, miasto Łódź Granica biegnie od punktu nr 1026 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 139/2 w kierunku zachodnim wzdłuż południowych granic działek nr: 139/2, 138/2 i 137/2 do punktu nr W punkcie nr zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr , w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu nr Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 137/2 i 137/1 do punktu nr 285. W punkcie nr 285 zmienia kierunek na wschodni i biegnie południowym skrajem ul. Langiewicza (działka nr 332) przez punkty nr: 286 i 287 do punktu nr 1023, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu nr Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 139/1 i 139/2 do punktu nr 1026, od którego rozpoczęto opis. Obszar 4 5) Obręb ewidencyjny K-18, miasto Konstantynów Łódzki Granica biegnie od punktu nr 439, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 59/1, w kierunku zachodnim wzdłuż południowych granic działek nr: 59/1 i 56/1 przez punkt nr 438 do punktu nr 416. W punkcie nr 416 załamuje się w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 1113, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 55/6, 54/6, 53/3, 97/3, 95/2, 94/1, 87/1, 86/2, 85/2, 84/2, 83/2, 82/2 i 109/2 przez punkty nr: 1112, 1111, 1110, 1109, 1108, 1107, 1106, 1103, 1102, 1101, 1100, 1099, 1097 i 1096 do punktu nr Tu skręca w kierunku północno- -zachodnim i dochodzi do punktu nr W punkcie nr 1094 zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 109/2 do punktu nr Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 109/2, 82/2, 83/2, 84/2, 85/2, 86/2, 92/3, 5) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 6, poz. 33), które weszło w życie z dniem 30 stycznia 2010 r.

4 Dziennik Ustaw 4 Poz /3, 96/3, 97/3, 53/3, 54/5, 55/5 i 58/5 przez punkty nr: 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 1068, 1069, 1072, 1073, 1076, 1077 do punktu nr 203. W punkcie nr 203 zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 58/5 przez punkt nr 204 do punktu nr 419. W punkcie nr 419 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 58/5 przez punkt nr 418 do punktu nr 417. W punkcie nr 417 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 55/6 do punktu nr 437. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 57 przez punkty nr: 436, 435, 434, 433, 431 i 430 do punktu nr W punkcie nr 1052 zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 61/4 i 61/6 przez punkt nr 1053 do punktu nr 1119, a dalej w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr W punkcie nr 1122 zmienia kierunek na zachodni i biegnie równolegle do ul. Langiewicza przez punkt nr 1121 do punktu nr Tu skręca na południe i dochodzi do punktu nr 439, od którego rozpoczęto opis. Obszar 5 6) Obręb ewidencyjny K-18, miasto Konstantynów Łódzki Granica biegnie od punktu nr 1088, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 101/1, w kierunku północnym wzdłuż jej zachodniej granicy przez punkty nr: 340, 339, 338 i 337 do punktu nr 318. Stąd biegnie na wschód wzdłuż północnych granic działek nr: 101/1, 102/1, 103/1 i 104 przez punkty nr: 319, 320 i 321 do punktu nr 322. Tu lekko skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 105/1, 105/2 i 106 przez punkty nr: 552, 323 i 324 do punktu nr 325. Z tego punktu biegnie na południe wzdłuż ul. Łąkowej przez punkty nr: 351, 352, 353 i 1093 do punktu nr 1092, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 101/1, 102/1, 103/1 i 107/1 przez punkty nr: 1091, 1090 i 1089 do punktu nr 1088, od którego rozpoczęto opis. Obręb ewidencyjny G-18, miasto Łódź Granica biegnie od punktu nr 1026 w kierunku wschodnim wzdłuż ogrodzenia bocznicy kolejowej (działka nr 194/2), łącząc kolejno punkty nr: 1048, 1025, 1024, 1023, 1049, 1050 i W punkcie nr 1022 granica skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż ogrodzenia przez punkty nr: 2122, 996, 119, 120, 954, 2026, 121, 2020, 122 (granica wspólna z działkami nr: 43/23, 43/20 i 43/19). W punkcie nr 122 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia, łącząc kolejno punkty nr: 183, 185, 208, 221, 995, 1448, 375, 376, 377 (graniczy z działką nr 211/48). W punkcie nr 377 skręca na południe i przez punkty nr: 2175 i 2126 dochodzi do punktu nr 2129, a następnie skręca na zachód, łącząc punkty nr: 2077, 2076 i 876, w którym skręca na południe, i przez punkt nr 2087 dochodzi do punktu nr 875 (granica wspólna z działkami nr: 217/23 i 217/24). W punkcie nr 875 granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia przez punkty nr: 1937, 1021, 1020, 1019, 1018, 1017, 1016, 1942, 1015, 1004 (graniczy z działkami nr: 216/29, 216/22 i 216/21). W punkcie nr 1004 granica skręca na południe i biegnie wzdłuż ogrodzenia ul. Wedmanowej (działka nr 216/29), przez punkty nr: 1939, 2188, 2189, 2190, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044 do punktu nr W punkcie nr 1045 granica skręca na zachód i biegnie północną stroną ogrodzenia ul. Lodowej (działka nr 218/4) przez punkty nr 2187, 2186 do punktu nr W punkcie tym granica skręca na północ i przez punkt nr 871 dochodzi do punktu nr 870. W punkcie nr 870 granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia przez punkty nr: 1060, 1059, 1058, 1057, 1056 do 1035 (na tym odcinku obszar graniczy z działkami nr: 208/8, 208/4, 208/3 i 208/2). W punkcie nr 1035 granica skręca w kierunku północnym i biegnie wschodnią stroną ul. Nowo-Wedmanowej (działka nr 206/1) przez punkty nr: 2165, 2164, 1034, 1033, 1032, 1031, 1030, 2144, 1046, 1029, 1028 i 1027 do punktu nr 1026, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 3 Obręb ewidencyjny W-25, miasto Łódź Obszar 1 Granica biegnie od punktu nr 2410, położonego na południowym skraju drogi wewnętrznej, oznaczonej jako działka nr 80/13, na wschód, wzdłuż drogi wewnętrznej, do punktu nr 2415 i dalej na południowy wschód do punktu nr Od punktu nr 2416 biegnie na południe, wzdłuż drogi, do punktu nr 2417, a dalej, po zmianie kierunku na zachód, do punktu nr W punkcie nr 2419 granica zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 2410, od którego rozpoczęto opis. Obszar 2 Granica biegnie od punktu nr 2450, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 80/11, wzdłuż południowej krawędzi drogi wewnętrznej (działka nr 80/13) w kierunku wschodnim do punktu nr Od punktu nr 2452 biegnie na 6) Dodany przez 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 191, poz. 1278), które weszło w życie z dniem 30 października 2010 r.

5 Dziennik Ustaw 5 Poz. 706 południe, wzdłuż ul. Magazynowej do punktu nr Z punktu nr 2120 biegnie na zachód do punktu nr 2121, a dalej ponownie na południe do punktu nr 2122, znajdującego się na granicy działki nr 80/11 i ul. Tymienieckiego (działka nr 155/5). Dalej granica biegnie wzdłuż ul. Tymienieckiego na południowy zachód i dochodzi do punktu nr 521, gdzie skręca na północ, i biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej (działka nr 80/13) do punktu nr 2450, od którego rozpoczęto opis. Obszar 3 Granica biegnie od punktu nr 18, położonego na północnej krawędzi drogi wewnętrznej, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 19, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu nr 20. Z punktu nr 20 biegnie początkowo na południe do punktu nr 21, a dalej na zachód do punktu nr 2118, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie do punktu nr 2119, a dalej na południe do punktu nr 519 leżącego przy ul. Tymienieckiego. Z punktu nr 519 granica biegnie na zachód, wzdłuż ulicy do punktu nr W punkcie nr 2458 zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu nr 2459, z którego biegnie linią łamaną, początkowo w kierunku północnym, a następnie w kierunku północno-zachodnim, po krawędzi drogi wewnętrznej (działka nr 80/13), przez punkty nr: 2460, 2463, 2464 i 2467 do punktu nr 18, od którego rozpoczęto opis. Obszar nr 4 Granica biegnie od punktu nr 507, położonego u zbiegu ulic: Targowej i Fabrycznej, w kierunku wschodnim wzdłuż ul. Fabrycznej do punktu nr 444a. Z punktu nr 444a biegnie początkowo na południe do punktu nr 444b, następnie na wschód do punktu nr 424a. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż ul. Magazynowej do punktu nr W punkcie nr 2495 zmienia kierunek na zachodni i biegnie linią łamaną, wzdłuż północnej, a następnie zachodniej granicy drogi wewnętrznej, przez punkty nr: 2489, 2485, 2483, 2480, 2479, 2473, 2471, 2469 do punktu nr Z punktu nr 2468 granica biegnie wzdłuż ul. Tymienieckiego do punktu nr 878 i dalej na północ do punktu nr 477, a następnie na północny zachód do punktu nr 480. Z punktu nr 480 początkowo biegnie na północ do punktu nr 483, a następnie na zachód do punktu nr 485. W punkcie nr 485 ponownie zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż ul. Targowej do punktu nr 507, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 4 Obręb ewidencyjny W-33, miasto Łódź Granica biegnie od punktu nr 1176, położonego w południowo-zachodnim rogu działki nr 37/13, na północ przez punkty nr: 1184 i 1175 do punktu nr W punkcie nr 1174 skręca w prawo i biegnie do punktu nr Z punktu nr 1173 granica biegnie wzdłuż ul. Manewrowej (działka nr 32/23) w kierunku wschodnim i przez punkty nr: 234, 325, 1183, 327 dochodzi do punktu nr 233, znajdującego się u styku działek nr: 33/8, 32/23 i 33/9. Następnie skręca w prawo i biegnie do punktu nr 231, rozdzielając działki nr: 33/8, 33/9, 25/23, 32/23. Z punktu nr 231 biegnie w kierunku południowym, wzdłuż granic działek nr: 33/8 i 37/13, 25/23 i 25/3, przez punkt nr 330 do punktu nr 242. Punkt nr 242 położony jest w południowo- -wschodnim narożniku działki nr 37/13. Z punktu nr 242 granica biegnie na zachód przez punkt nr 241 do punktu nr 1176, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 5 Obszar 1 Obręb ewidencyjny G-07, miasto Łódź Granica biegnie od punktu A w kierunku wschodnim do punktu B wzdłuż ogrodzenia usytuowanego na granicy pomiędzy działką nr 212/7 i działką nr 193/18. Z punktu B granica biegnie w kierunku północnym wzdłuż tego samego ogrodzenia do punktu C, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działek nr: 193/18 i 170/50 do punktu D. W punkcie D załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodnich ścian budynków do punktu E. W punkcie E załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu F, granicząc z działką nr 211/46. Z punktu F biegnie w kierunku północnym przez teren działki nr 212/7 do punktu G, a następnie załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu H. W punkcie H skręca na północ i biegnie do punktu J, po czym załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu K. W punkcie K załamuje się w kierunku północnym i wzdłuż zachodniego obrysu ściany budynku dochodzi do punktu A, od którego rozpoczęto opis. Obszar 2 Obręb ewidencyjny W-33, miasto Łódź Granica biegnie od punktu nr 1144 położonego w północno-zachodnim narożniku kompleksu u zbiegu działek nr 38/5, nr 38/6 i nr 37/15 w kierunku wschodnim przez punkty nr: 241, 242 i 331 do punktu nr W punkcie nr 1289 zmienia kierunek na południowy i przez punkt nr 1290 biegnie do punktu nr 1291, w którym zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr W punkcie nr 1292 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 318, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni i przez punkt nr 319 biegnie do punktu nr W punkcie nr 1147 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do punktu nr Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż granicy działek nr: 38/7 i 38/5, przez punkt nr 1145 do punktu nr 1144, od którego rozpoczęto opis.

6 Dziennik Ustaw 6 Poz. 706 Obszar 3 Obręb ewidencyjny G-07, miasto Łódź Granica biegnie od punktu nr 766, położonego na granicy działki nr 197 i działki nr 1/9, na południowy wschód do punktu nr 765. Następnie przechodzi przez punkt nr 764 i biegnie na południe do punktu nr 821. Tu załamuje się i biegnie na zachód przez punkty nr: 820, 819 do punktu nr 806, który zlokalizowany jest u zbiegu trzech działek nr: 198, 199/49, 116/4. Z punktu nr 806 granica biegnie na północ do punktu nr 340, a następnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 329 i 328 i po południowej stronie działki nr 1/9 dochodzi do punktu nr 766, od którego rozpoczęto opis. Obszar 4 Obręb ewidencyjny G-17, miasto Łódź Granica biegnie od punktu nr 5960, położonego na północno-zachodnim narożniku działki nr 161/14, w kierunku wschodnim, wzdłuż działki nr 161/14 do punktu nr Od punktu nr 6135 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż działki nr 161/14 do punktu nr Od punktu nr 6136 biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż działek nr: 161/14 i 166/6, przez punkt nr 6122 do punktu nr W punkcie nr 6121 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż działki nr 166/6 do punktu nr W punkcie nr 6120 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż działek nr: 166/6 i 166/9, przez punkty nr: 6123, 6124, 6125 i 6106, do punktu nr W punkcie nr 6107 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż działki nr 166/9 do punktu nr W punkcie nr 6130 skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż działki nr 166/9 do punktu nr W punkcie nr 4248 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż działek nr: 166/9, 166/8, 166/7 i 161/15 przez punkty nr: 6131, 6272, 6129 i 4247 do punktu nr W punkcie nr 4246 skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż działek nr: 161/15 i 161/14 przez punkt nr 6112 do punktu nr 5960, od którego rozpoczęto opis. Obszar 5 Obręb ewidencyjny G-7, miasto Łódź Granica biegnie od punktu nr 1132, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki, u zbiegu ul. Dostawczej (działka nr 13/17) i ul. Dąbrowskiego (działka nr 217/55), na północ, wzdłuż ul. Dostawczej do punktu nr 1139, a następnie na wschód, wzdłuż działki nr 10/3 do punktu nr W punkcie nr 1133 zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 14/6 do punktu nr Od punktu nr 1037 biegnie na wschód, równolegle do ul. Dąbrowskiego, do punktu nr 1028 przy ul. Choińskiej (działka nr 20/6), a następnie na południe do punktu nr 1053 i dalej na wschód do punktu nr 108. Z punktu nr 108, leżącego u zbiegu ul. Choińskiej (działka nr 27) i wschodniej granicy działki nr 45, biegnie na południe do punktu nr 109 i dalej na zachód do punktu nr 106. Od punktu nr 106 biegnie na południe do punktu nr 853, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki, będącego wspólnym punktem działek nr: 20/7, 46/2 i ul. Dąbrowskiego (działka nr 217/55). W punkcie nr 853 zmienia kierunek na wschodni i biegnie przez punkt nr 844 do punktu nr 1132, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 6 Obszar 1 7) Obręb ewidencyjny G-30, miasto Łódź Granica biegnie od punktu nr 126, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 623/2 przy torach kolejowych Chojny Olechów, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 128. Stąd biegnie w kierunku południowym do punktu nr 3202, a następnie w kierunku południowo-wschodnim równolegle do torów kolejowych wzdłuż ul. Jędrzejowskiej (działka nr 624) do punktu nr Tu załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 3411, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu nr Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 623/16 do punktu nr Tu skręca na południe i biegnie do punktu nr 3705, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 623/14 do punktu nr Tu załamuje się w kierunku zachodnim, a następnie północno-zachodnim i biegnie wzdłuż ul. Kurczaki przez punkty nr: 3763 i 3715 do punktu nr 298. Stąd biegnie na północ wzdłuż granic działek nr: 623/9 i 623/2 do punktu nr 126, od którego rozpoczęto opis. Obszar 2 Obręb ewidencyjny W-31, miasto Łódź Granica biegnie od punktu nr 1132, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 130/29 na granicy z ul. Puszkina i obrębu W-32, na południe, wzdłuż ul. Puszkina do punktu nr 844. Z punktu nr 844 biegnie na zachód, południową granicą działki nr 130/27, do punktu nr 741 przy ul. Lodowej, tu skręca na północ i wzdłuż ul. Lodowej biegnie do punktu 7) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7 Dziennik Ustaw 7 Poz. 706 nr 763. Z punktu nr 763 biegnie wzdłuż działki nr 130/16, na wschód do punktu nr 764, a następnie na północ do punktu nr 815. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 814. Z punktu nr 814 granica biegnie początkowo na południe do punktu nr 813, a następnie na zachód do punktu nr 773 przy ul. Lodowej. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż ul. Lodowej do punktu nr 774. W punkcie nr 774 zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 776, następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 777, z którego biegnie na północ do punktu nr 778 przy ul. Andrzejewskiej. Dalej biegnie wzdłuż ul. Andrzejewskiej na wschód do punktu nr 1129, w którym skręca na południe do punktu nr Z punktu nr 1130 biegnie na wschód wzdłuż północnej granicy działek nr: 130/27 i 130/29 do punktu nr 1132, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 7 Obszar 1 Obręb ewidencyjny G-32 i W-36, miasto Łódź Granica biegnie od punktu nr 42, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1/141 w obrębie G-32, w kierunku wschodnim do punktu nr 35, znajdującego się w obrębie W-36, po linii granicznej oznaczonej następującymi punktami nr: , , , , , , , w obrębie G-32 oraz punktami nr: 241, 1208, 1193, 246, 884, 1173, 886, 885 i 256 w obrębie W-36. W punkcie nr 35 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 34, skąd po załamaniu w kierunku południowym biegnie do punktu nr 33. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 32. W punkcie nr 32 załamuje się w kierunku południowym i biegnie po granicy pomiędzy działkami nr: 71/23 i 71/135 do punktu nr Stąd biegnie w kierunku zachodnim, po linii granicznej oznaczonej punktami nr: 1320, 1316, 793, 794, 783, 784, 954, 953, 1572, 36, 37, 38, 39, 40, 41 oraz 425, który położony jest w obrębie G-32. W punkcie nr 425 granica załamuje się w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 42, od którego rozpoczęto opis. Obszar 2 Obręb ewidencyjny W-36 i W-35, miasto Łódź Granica biegnie od punktu nr 29, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 71/137, na granicy z działką 54/1, w obrębie W-36, w kierunku wschodnim do punktu nr 1, znajdującego się w obrębie W-35, po linii granicznej oznaczonej następującymi punktami nr: 409, 408, 960, 407, 1364, 1366, 406, 405, 404 w obrębie W-36 oraz 7, 6, 5, 990, 989, 986, 985, 982, 981, 1138, 1139, 1140, 1144, 1146, 1149, 1150, 1152, 1153, 1156, 1158, 1161, 1162 w obrębie W-35. Następnie granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 2, załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 3. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 4. Od punktu nr 4 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i, przechodząc przez punkt graniczny nr 5055, biegnie do punktu nr 9. Następnie granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie po linii oznaczonej przez punkty nr: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 w obrębie W-35 do punktu nr 27 w obrębie W-36. Od punktu nr 27 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkt graniczny nr 28, po czym dochodzi do punktu nr 29, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 8 Obręb ewidencyjny W-37, miasto Łódź Granica biegnie od punktu nr 1645 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 120/46, w kierunku południowym przez punkty nr: 211, 210 i 3035 wzdłuż wschodniej granicy działki nr 120/46 do punktu nr W punkcie nr 1401 zmienia kierunek na południowo-wschodni i przez punkty nr: 3036 i 3037 dochodzi do punktu nr 1402, w którym skręca na południe, i biegnie do punktu nr Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkty nr: 3039 i 3038 wzdłuż południowej granicy działki nr 120/46 do punktu nr 207A. W punkcie nr 207A zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 120/46 do punktu nr 551A, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu nr 551B. Stąd biegnie w kierunku północnym do punktu nr 551C, w którym skręca na wschód, i biegnie przez punkty nr: 1186, 574 i 1187 wzdłuż północnej granicy działki nr 120/46 do punktu nr 1645, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 9 Obręb ewidencyjny P-09, miasto Łódź Granica biegnie od punktu nr 817 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 208/8 w kierunku północnym do punktu nr 796, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i przez punkt nr 3401 dochodzi do punktu nr W punkcie nr 2473 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 206/6 przez punkt nr 2474 do punktu nr Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu nr 815, w którym skręca na południowy wschód, i przez punkt nr dochodzi do punktu nr W punkcie nr zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez punkty nr: 824, 823, 822, 820, 819, 3403, 818, 3132 wzdłuż południowych granic działek nr: 206/6, 206/7 i 206/8 do punktu nr 817, od którego rozpoczęto opis.

8 Dziennik Ustaw 8 Poz ) Obręb ewidencyjny W-25, miasto Łódź Granica biegnie od punktu nr 338, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 84/1, w kierunku wschodnim przez punkt nr 337 do punktu nr 623. W punkcie nr 623 zmienia kierunek na południowy i przez punkty nr: 1534 i 1535, usytuowane w granicy rozdzielającej działki nr 84/1 i nr 85, oraz przez punkt nr 402, będący punktem wspólnym dla działek nr 84/1, 85 i 84/2, biegnie do punktu nr 399. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i przez punkty nr: 398 i 397 biegnie do punktu nr 1719, usytuowanego u zbiegu działek nr: 84/1, 93 i 84/4. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 84/1 do punktu nr 412, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie wzdłuż wschodniej krawędzi działki nr 25/1 (ul. Magazynowej) przez punkty nr: 411, 410 i 409 do punktu nr 338, od którego rozpoczęto opis. 1 9) Obręb ewidencyjny B-31, miasto Łódź Granica biegnie od punktu nr 1312, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 72/11, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 72/11 do punktu nr 1650, położonego w północno-zachodnim narożniku tej działki. W punkcie nr 1650 zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 72/11 do punktu nr 1651, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 72/11 przez punkt nr 1652 do punktu nr Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 72/11 przez punkt nr 668 do punktu nr 1312, od którego rozpoczęto opis. 2 10) Obręb ewidencyjny W-8, miasto Łódź Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 5/2, stanowiącej opisywany kompleks, od punktu nr 630, położonego w północno-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku wschodnim przez punkty nr: 631 i 632 do punktu nr 634. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkty nr: 835 i 829 do punktu nr 781. Dalej biegnie na północny wschód przez punkty nr: 782, 786, 775, 778 i 791 do punktu nr 792. Stąd biegnie na południowy wschód przez punkty nr: 793, 1089, 1090, 1091, 1092, 995 i 1029 do punktu Tu skręca na zachód i biegnie przez punkty nr: 1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 1109, 1108, 1107, 1106, 1105, 1104, 1103, 1102 i 1117 do punktu nr Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 1101, 1100, 1099 do punktu nr Tu skręca na północ i przez punkt nr 1077 dochodzi do punktu nr Stąd biegnie na północny zachód do punktu nr 1075, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu nr 566. Tu zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 630, od którego rozpoczęto opis. 3 10) Obręb ewidencyjny G-7, miasto Łódź Granica biegnie od punktu A, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 211/46, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy tej działki do punktu B. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 211/46 i 211/48 przez punkty: C, D i E do punktu G, gdzie skręca na wschód, i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 211/52 do punktu H. Tu załamuje się na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 211/52 do punktu I. W punkcie I skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu J, w którym zmienia kierunek na północny, i wzdłuż zachodniej granicy działki nr 211/48 dochodzi do punktu K. Stąd biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy działki nr 211/47 do punktu L, w którym skręca na północ, i przez punkty: Ł i M dochodzi do punktu N. Tu załamuje się na zachód i dochodzi do punktu O, w którym skręca na południowy wschód, i wzdłuż wschodniej granicy działki nr 214/14 dochodzi do punktu P. Stąd biegnie na zachód do punktu R, w którym skręca na północny zachód, i przez punkt S dochodzi do punktu T. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 214/10 do punktu U. Stąd biegnie na wschód do punktu W, w którym skręca na północ, i wzdłuż zachodniej granicy działki nr 211/47 dochodzi do punktu X. Stąd biegnie na zachód do punktu Y, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 211/46 do punktu A, od którego rozpoczęto opis. 4 10) Obręb ewidencyjny P-18, miasto Łódź Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 12/8, stanowiącej opisywany kompleks, od punktu nr 44, położonego w południowo-wschodnim narożniku tej działki, w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 39 i 38 do punktu 8) Dodany przez 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 51, poz. 404), które weszło w życie z dniem 31 marca 2009 r. 9) Dodany przez 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5. 10) Dodany przez 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 205, poz. 1213), które weszło w życie z dniem 30 września 2011 r.

9 Dziennik Ustaw 9 Poz. 706 nr 35. Tu załamuje się na południe i dochodzi do punktu nr 34, z którego biegnie na zachód do punktu nr 32. Stąd biegnie na północ do punktu nr 31, w którym skręca na zachód i dochodzi do punktu nr 28. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu nr 27, z którego biegnie na zachód i dochodzi do punktu nr 25. Stąd biegnie na północ do punktu nr 902, w którym skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 900. Tu skręca na południowy wschód i biegnie do punktu nr 899, w którym załamuje się na wschód, i dochodzi do punktu nr 898. W tym punkcie skręca na południe i biegnie do punktu nr 897, gdzie zmienia kierunek na wschodni i dochodzi do punktu nr 113. Stąd biegnie na północ do punktu nr 114, gdzie skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu nr 115. W tym punkcie skręca na północ i biegnie do punktu nr 116, w którym załamuje się na południowy wschód, i przez punkt nr 119 dochodzi do punktu nr 896. Tu załamuje się na południowy wschód i dochodzi do punktu nr 895, z którego biegnie na wschód do punktu nr 894. Stąd biegnie na północ do punktu nr 122, gdzie załamuje się na wschód i dochodzi do punktu nr 123. Tu skręca na południe i biegnie do punktu nr 126, w którym zmienia kierunek na wschodni, i dochodzi do punktu nr 50. Z tego punktu biegnie na południe do punktu nr 802, w którym skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 803. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 804, gdzie skręca na południe, i przez punkt nr 45 dochodzi do punktu nr 44, od którego rozpoczęto opis. 5 10) Obręb ewidencyjny S-9, miasto Łódź Granica biegnie od punktu nr 262, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 76/11, w kierunku południowo- -wschodnim do punktu nr Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 1973, w którym skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 84/1 przez punkty nr: 265, 1472 i 1465 do punktu nr 266. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 413, 414, 415, 1357 i 416 do punktu nr 417. W punkcie nr 417 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 271, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 270, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 269. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkt nr 1090 dochodzi do punktu nr 262, od którego rozpoczęto opis. 6 11) Obręb ewidencyjny B-33, miasto Łódź Granica biegnie od punktu nr 576, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 63/14, w kierunku południowo- -zachodnim wzdłuż granicy działki nr 63/14 do punktu nr 603, a następnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 602. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż ul. Teofilowskiej przez punkty nr: 601, 906, 907, 423, 599, 596, 595, 594, 593 i 591 do punktu nr 590, położonego w południowym narożniku działki nr 63/12. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 63/12 i 63/16 przez punkty nr: 430, 429, 428, 917, 583, 582, 581, 580 i 579 do punktu nr 578, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 63/16. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek nr: 63/16, 63/13, 63/15 i 63/14 przez punkt nr 577 do punktu nr 576, od którego rozpoczęto opis. 7 11) Obręb ewidencyjny S-3, miasto Łódź Granica biegnie od punktu nr 14, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 11, w kierunku zachodnim wzdłuż granic działek nr: 11 i 7/12 przez punkty nr: 10, 9 i 8 do punktu nr 6. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu nr 1705, z którego biegnie na zachód do punktu nr Stąd biegnie wzdłuż granicy działki nr 10/4 w kierunku północno- -zachodnim przez punkt nr 1696 do punktu nr Stąd biegnie na północny wschód, i wzdłuż granicy działki nr 10/4 dochodzi do punktu nr 1276, w którym skręca na wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 7/12 do punktu nr Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki nr 7/12 do punktu nr 1278, w którym zmienia kierunek na wschodni, i granicami tej samej działki dochodzi do punktu nr Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek nr: 7/12 i 11 przez punkt nr 245 do punktu nr 14, od którego rozpoczęto opis. Podstrefa Piotrków Trybunalski 12) Obręb ewidencyjny 14, miasto Piotrków Trybunalski Granica biegnie od punktu nr 2930, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 277/18, w kierunku północnym do punktu nr 2923, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 2925, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr Stąd biegnie na północ do punktu 11) Dodany przez 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. 12) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

10 Dziennik Ustaw 10 Poz. 706 nr 2926, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 3516, gdzie skręca na wschód, i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 277/75 przez punkt nr 3515 do punktu nr Tu zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu nr 3513, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu nr Stąd biegnie na północ do punktu nr 3511, w którym skręca na wschód, i przez punkt nr 3510 dochodzi do punktu nr Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 277/75 i 277/48 przez punkt nr 3194 do punktu nr Stąd biegnie na zachód wzdłuż południowych granic działek nr: 277/48 i 277/18 przez punkty nr: 2932 i 2931 do punktu nr 2930, od którego rozpoczęto opis. Obręb ewidencyjny 31, miasto Piotrków Trybunalski Obszar 1 Granica biegnie od punktu nr 1, położonego przy ul. Dmowskiego w północno-wschodnim narożniku działki nr 15/19, w kierunku południowym do punktu nr 2, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 15/2, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie w linii prostej przez punkt nr 3 do punktu nr 4, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 15/67. Z punktu nr 4 granica biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 5, 6 do punktu nr 7, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 15/43, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 8. Następnie skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 9, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 10, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 15/43. Z punktu nr 10 granica biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 11 i 12 do punktu nr 13, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 15/76. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż działki nr 15/76 do punktu nr 14, następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 15, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 15/78, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż działki nr 15/78 do punktu nr 16. Z punktu nr 16 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 17, położonego przy zbiegu działek nr: 23, 22/71 i 22/72, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 22/74 przez punkty nr: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 do punktu nr 26. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 27, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie zachodnią granicą działek nr: 24/1 i 24/2 przez punkty nr: 28, 29, 30, 31 i 32 do punktu nr 33, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 24/2. Dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 34, gdzie skręca w kierunku północnym, i biegnie przez punkt nr 35 do punktu nr 36, położonego w południowo- -wschodnim narożniku działki nr 15/79. Dalej biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 37 i 38 do punktu nr 39, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 25/7. Dalej biegnie w kierunku wschodnim w linii prostej przez punkty nr: 40, 41, 42, 43 do punktu nr 44, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 25/7. Tu granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 45, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i, biegnąc wschodnią granicą działek nr: 25/211 i 25/209 przez punkt nr 46, dochodzi do punktu nr 47, a następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 48, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 25/6, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie w linii prostej przez punkt nr 49 do punktu nr 50. W punkcie nr 50, położonym w północno-wschodnim narożniku działki nr 25/111, granica skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do punktu nr 51, gdzie skręca na zachód, i wzdłuż północnej granicy działki nr 25/6 przez punkty nr: 52, 53, 54, 55 dochodzi do punktu nr 56. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 25/111, 25/6, 25/209 przez punkty nr: 57, 58, 59 do punktu nr 60. Następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 61 i dalej w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 62, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 25/7. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt nr 63 do punktu nr 64, gdzie skręca w kierunku północnym, i biegnie wschodnią granicą działki nr 25/214 przez punkty nr: 65, 66 do punktu nr 67. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 do punktu nr 80, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 21/2. Dalej skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 20/2 przez punkty nr: 81, 82 do punktu nr 83, a następnie w kierunku zachodnim do punktu nr 84, gdzie skręca w kierunku północnym, i biegnie do punktu nr 85. Następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 86. Z punktu nr 86 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 19/2, przez punkty nr: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 do punktu nr 95, gdzie skręca w kierunku północnym, i biegnie wschodnią granicą działki nr 15/19 przez punkty nr: 96, 97, 98 do punktu nr 99, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 15/19 przy ul. Dmowskiego. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis. Obszar 2 Granica biegnie od punktu nr 100, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 50/18 przy ul. Niskiej, w kierunku południowym przez punkty nr: 101 i 102 do punktu nr 103, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 50/15. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 104, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 50/15, następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż działki nr 52/2 do punktu nr 112, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do punktu nr 113. Następnie skręca na wschód i biegnie do punktu nr 114, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie do punktu nr 115. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie

11 Dziennik Ustaw 11 Poz. 706 przez punkt nr 116 do punktu nr 117, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 53/4. Dalej biegnie w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej granicy ul. Żelaznej (działka nr 1), przez punkty nr: 118, 119, 120 do punktu nr 121, a następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 122. Dalej biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż południowej granicy ul. Niskiej (działka nr 49), przez punkty nr: 109, 110, 111 do punktu nr 100, od którego rozpoczęto opis. Podstrefa Sławno 13) Obręb ewidencyjny Wygnanów, gmina Sławno Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 36, w kierunku południowo- -wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 36, 37, 38, 39, 40, 41 i 42 do punktu nr 2. W punkcie nr 2 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 572/2 do punktu nr 3, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 572/2, 30/2, 573/2, 31/2, 32/4, 32/6 i 33/2 do punktu nr 4. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 33/2, 35, 154/1, 154/2 i 155, stanowiących jednocześnie granicę między obrębami Wygnanów i Antoninów, do punktu nr 5. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż południowych granic działek nr: 155, 44, 581, 43, 40, 39, 38, 37 i 36 do punktu nr 6, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 36, stanowiącej granicę między obrębami: Wygnanów i Olszowiec, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis. Podstrefa Zgierz Obręb ewidencyjny 114, miasto Zgierz Granica biegnie od punktu nr 1, położonego na granicy działki nr 132/6 do punktu nr 2, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie granicą działek nr: 235 i 237 do punktu nr 3. W punkcie nr 3 załamuje się w kierunku wschodnim i granicą działek nr: 237 i 238 dochodzi do punktu nr 4. W punkcie nr 4 zmienia kierunek na południowy i granicą działki nr 181 dochodzi do punktu nr 5, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie po granicy działek nr: 256 i 255 do punktu nr 6, przecinając działkę nr 180. W punkcie nr 6 załamuje się na północ i biegnie po granicy działek nr: 250 i 133/1 do punktu nr 7. W punkcie nr 7 zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu nr 8. W punkcie nr 8 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 9, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 10. Na odcinku określonym punktami nr: 7, 8, 9, 10 granica biegnie wewnątrz terenu Zakładów Urządzeń i Elementów Technicznych ZUT w Zgierzu. W punkcie nr 10 zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis. Obręb ewidencyjny 121, miasto Zgierz Obszar 1 Granica biegnie od punktu nr 073, położonego na granicy działek nr: 270 i 272, na wschód do punktu nr 078, a następnie na południe po granicy działki nr 272 przez punkty nr: 079 i 081 do punktu nr 082 i dalej na zachód przez punkt nr 092 do punktu nr 093. Z punktu nr 093 biegnie na północny wschód do punktu nr 073, od którego rozpoczęto opis. Obszar 2 Granica biegnie od punktu nr 343 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 374/1, w kierunku wschodnim, wzdłuż północnej granicy działki do punktu nr 656. Z punktu nr 656 biegnie w kierunku południowym do punktu nr 659, a następnie, przecinając bocznicę kolejową, zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 649, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnie do punktu nr 641. Z punktu nr 641 granica biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż bocznicy kolejowej (działka nr 269/2) do punktu nr 828, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie przez punkty nr: 843, 784 i 746 wzdłuż zachodniej granicy drogi zakładowej (ul. Energetyków) do punktu nr 728. W punkcie nr 728 zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 492, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie do punktu nr 487. Tu zmienia kierunek na zachodni i wzdłuż północnej krawędzi drogi (ul. Kwasowa) biegnie do punktu nr 304. W punkcie nr 304 granica zmienia kierunek na północny i przez punkty nr: 303, 317 i 314 dochodzi do punktu nr 343, od którego rozpoczęto opis. Obszar 3 Granica biegnie od punktu nr 97M na wschód do punktu nr 93M. W punkcie nr 93M zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 304/0, a dalej na zachodni i dochodzi do punktu nr 303/0. Od punktu nr 303/0 granica biegnie w kie- 13) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

12 Dziennik Ustaw 12 Poz. 706 runku południowo-zachodnim, przez punkt nr 32 do punktu nr 33, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni, i południową granicą działki nr 284 dochodzi do punktu nr 34. W punkcie nr 34 skręca w kierunku północno-wschodnim i, zamykając zachodnią granicę działki nr 276, dochodzi do punktu nr 97M, od którego rozpoczęto opis. Obszar 4 Granica biegnie od punktu nr 22, położonego na granicy działek nr: 266 i 279, 269 (bocznica kolejowa), w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr: 23 i 24 dochodzi do punktu nr 25 znajdującego się u zbiegu góry skarpy bocznicy kolejowej z drogą zakładową (ul. Ciepłownicza). W punkcie nr 25 skręca na wschód i południową górą skarpy ul. Ciepłowniczej, po granicy działek nr: 279 i 280, dochodzi do punktu nr 26. Z punktu nr 26 granica biegnie do punktu nr 39, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż odnogi bocznicy kolejowej przez punkty nr: 40, 41, 42 do punktu nr 43, leżącego u zbiegu ul. Konstantynowskiej i bocznicy kolejowej. Z punktu nr 43 do punktu nr 48 biegnie zachodnią granicą ul. Konstantynowskiej w kierunku południowym przez punkty nr: 44, 45, 46, 47. Od punktu nr 48 granica biegnie wzdłuż ul. Konstantynowskiej do punktu nr 29, w którym skręca w kierunku zachodnim, i południową granicą działki nr 283/2 dociera do punktu nr 30. Z punktu nr 30 biegnie w kierunku północnym po granicy działki nr 283/2 do punktu nr 31. W punkcie nr 31 zmienia kierunek na zachodni i biegnie południową granicą działki nr 283/2 do punktu nr 31A. W punkcie nr 31A zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 16A, gdzie skręca na zachód do punktu nr 16 i dalej linią łamaną przez punkty nr: 17, 18 pomiędzy działkami nr: 266 i 279 dochodzi do punktu nr 19. W punkcie nr 19 skręca w kierunku północnym i przez punkty nr: 20 i 21 dochodzi do punktu nr 22, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 3 14) Obręb ewidencyjny Lućmierz Las, gmina Zgierz Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 258/17, stanowiącej opisywany kompleks, od punktu nr 3147, położonego w południowo-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do punktu nr 3129, w którym skręca na północny wschód, i przez punkty nr: 3130 i 3131 dochodzi do punktu nr Stąd biegnie na wschód do punktu nr 3133, a następnie na południowy wschód przez punkty nr: 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140 i 3141 do punktu nr Tu załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr Stąd biegnie na południowy zachód przez punkty nr: 3144, 3145 i 3146 do punktu nr 3147, od którego rozpoczęto opis. Podstrefa Radomsko Obręb ewidencyjny 36, miasto Radomsko 15) Obręb ewidencyjny 36, miasto Radomsko Granica biegnie od punktu nr 341, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 300/3, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 300/3 przez punkty nr: 302 i 301 do punktu nr 300. Stąd biegnie na wschód przez punkty nr: do punktu nr 506 i dalej do punktu nr 314, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 300/3 przez punkt nr 351 do punktu nr 340. Tu skręca na wschód i biegnie do punktu nr 342, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż ul. Geodetów przez punkty nr: 369 i 343 do punktu nr 344. Stąd biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy działki nr 5/32 przez punkt nr 334 do punktu nr 333. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu nr 332, w którym załamuje się na zachód, i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 5/10 i 5/9 przez punkty nr: 298 i 309 do punktu nr 318. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 319, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 320. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 321, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5/21 do punktu nr 307. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 5/21 przez punkty nr: 5035, 5015, 5032, 5031, 5028, 5027, 5024 i 5023 do punktu nr 108. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 5/21 i 5/9 przez punkt nr 299 do punktu nr 1. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż wschodnich granic działek nr: 5/9, 5/62 i 5/63 przez punkty nr: 313, 365, 304, 303 i 110 do punktu nr Stąd biegnie na północ do punktu nr 341, od którego rozpoczęto opis. Granica biegnie od punktu nr położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 5/45 w kierunku wschodnim i przez punkt nr dochodzi do punktu nr Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr , w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie do punktu nr W punkcie nr załamuje się w kierunku pół- 14) Dodany przez 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku ) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

13 Dziennik Ustaw 13 Poz. 706 nocnym i biegnie przez punkt nr do punktu nr W punkcie nr zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr północnym skrajem drogi. W punkcie nr granica zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr , gdzie zmienia kierunek na wschodni, i przez punkty nr: , , dochodzi do punktu nr Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkty nr: , do punktu nr , w którym skręca na wschód, i przez punkt nr dochodzi do punktu nr Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr , w którym zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż południowej krawędzi drogi nr 2/2, przez punkty nr: , , , i do punktu nr Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkty nr: , i do punktu nr W punkcie nr skręca na zachód i biegnie przez punkt nr do punktu nr Tu zmienia kierunek na północny i przez punkt nr dochodzi do punktu nr , od którego rozpoczęto opis. Kompleks 3 Granica biegnie od punktu nr , położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 5/25, w kierunku wschodnim przez punkty nr: , i do punktu nr Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkty nr: , , do punktu nr Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr W punkcie nr zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr , od którego rozpoczęto opis. Kompleks 4 Granica biegnie od punktu nr położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 5/28, w kierunku wschodnim, wzdłuż północnej granicy działki nr 5/28, do punktu nr , w którym zmienia kierunek na południowy i biegnie, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5/28 do punktu nr W punkcie nr granica zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 5/28 do punktu nr , w którym zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 5/28, do punktu nr , od którego rozpoczęto opis. Podstrefa Kutno Obręb ewidencyjny Grunwald 2, miasto Kutno Granica biegnie od punktu nr stanowiącego punkt wspólny działek nr: 410/1, 409/4 i 414/2. Stąd biegnie na południe wzdłuż zachodniej granicy działki nr 414/2 (ul. Holenderska) do punktu nr 21169, tu skręca na południowy zachód i biegnie linią prostą do punktu nr wzdłuż granicy między działkami nr: 409/5 i 413, dalej do punktu nr wzdłuż granicy między działkami nr: 406/5 i 406/4, dalej do punktu nr wzdłuż granicy między działkami nr: 419/4 i 420. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i przebiega linią łamaną wzdłuż granicy między działkami nr: 419/4 i 427/3 przez punkty nr: 21179, 21178, do punktu nr stanowiącego punkt wspólny działek nr: 419/4, 419/5, 427/3, 427/4. W tym punkcie skręca na północny wschód i biegnie linią prostą do punktu nr wzdłuż granicy między działkami nr: 419/4 i 419/5, dalej do punktu nr wzdłuż granicy między działkami nr: 406/5 i 406/6, dalej wzdłuż granicy między działkami nr: 409/6 i 409/4 do punktu nr stanowiącego punkt wspólny działek nr: 409/4, 409/6, 410/1. W punkcie tym zmienia kierunek na wschodni i biegnie linią łamaną przez punkt nr wzdłuż granicy między działkami nr: 409/4 i 410/1 do punktu nr 21168, od którego rozpoczęto opis. Obręb ewidencyjny Sklęczki, miasto Kutno Granica biegnie od punktu nr 1 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 300/2 w kierunku południowo- -wschodnim wzdłuż południowej krawędzi ul. Odlewniczej do punktu nr 2. W punkcie nr 2 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 305/30 i 305/28 do punktu nr 3, położonego w południowo- -wschodnim narożniku działki nr 305/28. W punkcie nr 3 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 305/28 do punktu nr 4. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i przez punkty nr: 5 i 6, wzdłuż zachodnich granic działek nr: 305/28, 305/27, 300/1 i 300/2, dochodzi do punktu nr 7. W punkcie nr 7 zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 3 16) Obręb ewidencyjny Sklęczki 3, miasto Kutno Obszar 1 Granica biegnie od punktu nr 1, położonego na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Walk nad Bzurą i Żołnierskiej w kierunku północnym, wzdłuż granicy działki nr 106 do punktu nr 2. Stąd biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 108/3 i 108/4 16) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14 Dziennik Ustaw 14 Poz. 706 do punktu nr 3. W punkcie nr 3 zmienia kierunek na wschodni i biegnie przez punkty nr: 4, 5, 6, 7 i 8 wzdłuż południowej granicy działki nr 66 (ul. Sklęczkowskiej droga krajowa nr 2) do punktu nr 9, położonego na skrzyżowaniu ulic: Sklęczkowskiej i Wschodniej. W punkcie nr 9 zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi ul. Wschodniej przez punkty nr: 10, 11 i 12 do punktu nr 13, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni i przez punkty nr: 14, 15, 16 i 17, wzdłuż południowych granic działek nr: 115/5, 114/5, 113/5, 112/5 i 111 dochodzi do punktu nr 18. W punkcie nr 18 zmienia kierunek na zachodni i północną krawędzią ul. Żołnierskiej dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis. Obszar 2 Granica biegnie od punktu nr 19, położonego u zbiegu ulic: Bohaterów Walk nad Bzurą (działka nr 106) i Żołnierskiej (działki nr: 295/16 i 295/17) w kierunku wschodnim do punktu nr 20 wzdłuż południowej krawędzi ul. Żołnierskiej. W punkcie nr 20 zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 21, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 699/2 do punktu nr 22. Tu zmienia kierunek na południowy i przez punkty nr: 23, 24, 25 i 26 dochodzi do punktu nr 27, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 168/3 do punktu nr 28, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 168/4. W punkcie nr 28 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi ul. Wschodniej do punktu nr 29, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu nr 30. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 294 i 165/1 do punktu nr 31, w którym skręca na zachód, i przez punkt nr 32 dochodzi do punktu nr 33. W punkcie nr 33 zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 34, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu nr 35. Tu zmienia kierunek na północny i przez punkt nr 36 dochodzi do punktu nr 19, od którego rozpoczęto opis. Obszar 3 Granica biegnie od punktu nr 37 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 822/8 w kierunku północno- -wschodnim do punktu nr 38, położonego na granicy między działkami nr: 822/1 i 822/5 (poszerzenie ul. Sklęczkowskiej). Z punktu nr 38 biegnie południową krawędzią ul. Sklęczkowskiej w kierunku wschodnim przez punkty nr: 39 i 40 do punktu nr 41, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 135/3, 135/2 i 135/1 do punktu nr 42. W punkcie nr 42 zmienia kierunek na wschodni, i biegnie wzdłuż ul. Stalowej do punktu nr 43, w którym zmienia kierunek na południowy, i wzdłuż wschodniej granicy działki nr 207/1 dochodzi do punktu nr 44. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkty nr: 45 i 46 do punktu nr 47, w którym zmienia kierunek na południowy, i dochodzi do punktu nr 48. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 200/3 przez punkty nr: 49 i 50 do punktu nr 51. W punkcie nr 51 zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 52, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż północnej krawędzi ul. Południowej do punktu nr 53. Tu zmienia kierunek na północny i wzdłuż zachodniej granicy działki nr 825/10 dochodzi do punktu nr 54. W punkcie nr 54 zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 55, w którym skręca na północ, i biegnie przez punkt nr 57 wzdłuż zachodniej granicy działki nr 825/8 do punktu nr 58. W punkcie nr 58 zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 59, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 60. Stąd biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy działki nr 823 do punktu nr 61, w którym zmienia kierunek na północny, i dochodzi do punktu nr 62. W punkcie nr 62 zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 823 do punktu nr 63. W punkcie nr 63 zmienia kierunek na północny i przez punkty nr: 64 i 65 dochodzi do punktu nr 66. Tu zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu nr 37, od którego rozpoczęto opis. Obszar 4 Granica biegnie od punktu nr 65 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 288/3 w kierunku wschodnim, południową krawędzią ul. Południowej do punktu nr 66. W punkcie nr 66 zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 271/2 do punktu nr 67, w którym zmienia kierunek na zachodni, i przez punkty nr: 68, 69 i 70 dochodzi do punktu nr 71. Tu zmienia kierunek na północny i przez punkty nr: 72 i 73 dochodzi do punktu nr 65, od którego rozpoczęto opis. Obszar 5 Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 35/3, w kierunku południowo- -wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 35/3, 35/2, 36/1, 37/1 i 38/1 (południowa strona ul. Okólnej) do punktu nr 2, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 38/1. W punkcie nr 2 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 38/1 do punktu nr 3. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 38/1, 37/1, 36/1 i 35/3 do punktu nr 4, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 35/3. W punkcie nr 4 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 35/3 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis. Obszar 6 Granica biegnie od punktu nr 1, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 147/7, w kierunku północnym przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 147/7 i 148/6 przez

15 Dziennik Ustaw 15 Poz. 706 punkt nr 5 do punktu nr 6. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 148/6 przez punkt nr 7 do punktu nr 8. Tu skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 9, położonego u zbiegu granic działek nr: 148/6, 149/1 i 150. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 148/6 do punktu nr 10, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 148/6 przez punkt nr 11 do punktu nr 12. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 147/7 do punktu nr 13, gdzie zmienia kierunek na zachodni, i wzdłuż granicy tej samej działki dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis. Podstrefa Tomaszów Mazowiecki Obręb ewidencyjny 1, miasto Tomaszów Mazowiecki Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części opisanego terenu, na północ, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 135 do punktu nr 2, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż południowej granicy działek nr: 63/6 i 63/3 do punktu nr 3. Tu załamuje się na północ i biegnie zachodnią granicą działki nr 63/3 do punktu nr 4, gdzie załamuje się na wschód, i biegnie po południowej granicy działki nr 63/2 do punktu nr 5, w którym załamuje się na północ, i biegnie w kierunku lasu wzdłuż wschodniej granicy działki nr 63/2 do punktu nr 6 i drogi bez nazwy (działka nr 62), której północna strona stanowi granicę miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Z punktu nr 6 granica biegnie wzdłuż południowej strony działki nr 62 (droga) oraz północnej granicy działek nr: 63/5, 64/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1 do punktu nr 7, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 69, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 259, 260, 261, 262, 263 do punktu nr 8. Tu skręca na zachód i biegnie północną granicą działki nr 265 do punktu nr 9, gdzie załamuje się na południe, i biegnie wzdłuż zachodniej strony tej działki do punktu nr 10. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy ul. Wysokiej (działka nr 225) do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis. Obręb ewidencyjny 2, miasto Tomaszów Mazowiecki Obręb ewidencyjny Komorów, gmina Tomaszów Mazowiecki Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-wschodniej części opisywanego terenu w kierunku zachodnim wzdłuż rzeki Czarnej (działka nr 34/2) przez punkt nr 2 do punktu nr 3, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie po wschodniej granicy działki nr 130/3 do punktu nr 4, leżącego na południowej krawędzi drogi Warszawa Katowice. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie po południowej krawędzi drogi Warszawa Katowice, przechodząc przez punkty nr: 5, 6, 7 do punktu nr 8. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie południową stroną kanału wody płynące (działka nr 36) do punktu nr 9, gdzie załamuje się na południowy zachód, i biegnie wzdłuż zachodniej strony ul. Milenijnej (działka nr 37/2) do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 3 Obręb ewidencyjny 4, miasto Tomaszów Mazowiecki Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części opisywanego terenu na krawędzi ul. Spalskiej, w kierunku północno-zachodnim po wschodniej granicy działki nr 162/3 do punktu nr 2, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 3, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do punktu nr 4. Tu ponownie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 5. W tym punkcie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie po wschodniej granicy działki nr 162/3 i granicy drogi gruntowej do punktu nr 6, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie po południowej granicy działki nr 162/1 do punktu nr 7. Tu ponownie załamuje się w kierunku południowym i biegnie po zachodniej granicy działki nr 162/1 do punktu nr 8, gdzie skręca, i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 9. Dalej biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 162/1 do punktu nr 10, gdzie skręca, i wzdłuż północnej krawędzi tej ulicy biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 4 17) Obręb ewidencyjny 2, miasto Tomaszów Mazowiecki Granica biegnie od punktu nr 1126, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 130/1, w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 130/1, 131/1, 132/1, 133/1, 134/1, 135/1, 136/1, 137/1, 138, 139/1, 140, 141, 142/1, 143/1, 144/1, 145/1, 146/1, 147/1, 148/1, 149/1 i 150, przez punkty nr: 1127, 1130, 1132, 1564, 1136, 1137, 1141, 1142, 1145, 1146, 1149, 1152, 1153, 1156, 1158, 1159, 1162, 1163, 1166, 1186 i 1187 do punktu nr Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkty nr: 1230, 1389, 1490 i 1492 wzdłuż wschodniej granicy działki nr 15 do punktu nr 167, 17) Dodany przez 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

16 Dziennik Ustaw 16 Poz. 706 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 15. W punkcie nr 167 zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 168, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 38. Stąd biegnie na zachód przez punkty nr: 37 i 36 wzdłuż południowych granic działek nr: 149/1, 148/1 i 147/1 do punktu nr 34. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkty nr: 1509 i 1510 wzdłuż wschodniej granicy działki nr 146/1 do punktu nr 35. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowych granic działek nr: 146/1, 145/1, 144/1, 143/1, 142/1, 141, 140, 139/1, 138, 137/1, 136/1, 135/1, 134/1, 133/1, 132/1, 131/1 i 130/1 przez punkty nr: 33, 32, 31, 30, 29, 27, 26, 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13 i 11 do punktu nr 9. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 130/1 przez punkt nr 168 do punktu nr 1126, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 5 18) Obręb ewidencyjny 2, miasto Tomaszów Mazowiecki Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 31/14, stanowiącej opisywany kompleks, od punktu nr 1, położonego w zachodnim narożniku tej działki, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2. Stąd biegnie w kierunku południowo- -wschodnim do punktu nr 3, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż ul. Milenijnej przez punkt nr 4 do punktu nr 5. Stąd biegnie nieregularną linią wzdłuż cieku wodnego w kierunku północno-zachodnim przez kolejne punkty od nr: 6 do 24 i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 6 19) Obręb ewidencyjny 4, miasto Tomaszów Mazowiecki Granica biegnie od punktu nr O-1344, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 167/20, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 167/20 i 167/24 przez punkty nr: O-1320, O-1319 i O-1318 do punktu nr O Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 167/24 przez punkty nr: i do punktu nr Stąd biegnie na zachód przez punkt nr do punktu nr , gdzie skręca na południowy wschód, i przez punkt nr dochodzi do punktu nr O Tu skręca na południowy zachód i biegnie granicą działki nr 167/24 do punktu nr O Stąd biegnie na północny zachód granicą tej samej działki do punktu nr Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 167/21 do punktu nr , w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu nr Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 167/21 i 167/23 przez punkt nr do punktu nr Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr , w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 167/19 przez punkt nr do punktu nr Stąd biegnie na południe wzdłuż granic działek nr: 167/19 i 167/20 przez punkty nr: i do punktu nr O-1344, od którego rozpoczęto opis. Podstrefa Ozorków Obręb ewidencyjny 12, miasto Ozorków Granica biegnie od punktu nr 1, położonego przy ul. Armii Krajowej w północno-zachodnim narożniku działki nr 97/10, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy tej działki przez punkty nr: 2, 3 i 4 do punktu nr 5 i dalej wzdłuż północnej granicy działki nr 82/5 do punktu nr 6a. W punkcie nr 6a zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż zachodniej, a następnie południowej granicy działki nr 81/7 do punktu nr 6b. Tu zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 7. W punkcie nr 7 zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 81/8, 81/10, 80/2, 79 i 78 do punktu nr 8a. Tu zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 10 (przy ul. Adamówek), w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie do punktu nr 11. Stąd biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy działki nr 69 do punktu nr 12, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 78 do punktu nr 13. W punkcie nr 13 zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu nr 14, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie do punktu nr 15, a następnie w kierunku zachodnim do punktu nr 16. Tu zmienia kierunek na północno- -zachodni i dochodzi do punktu nr 16a, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie do punktu nr 16b. Stąd biegnie na południowy wschód do punktu nr 16c, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i przez punkty nr: 17, 21, 21a, 21b i 21c dochodzi do punktu nr 22. W punkcie nr 22 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 90/7 i 90/6 przez punkty nr: 22a i 22b do punktu nr 23. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 24, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 164, 92/8, 93/9 i 97/10 przez punkty nr: 24a, 24b, 25, 26 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis. 18) Dodany przez 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku ) Dodany przez 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 10; w brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17 Dziennik Ustaw 17 Poz. 706 (skreślony) 20) Podstrefa Sieradz Obręb ewidencyjny 1, miasto Sieradz Granica biegnie od punktu nr 1, położonego na granicy z działkami nr: 8/2 i 9, w kierunku południowym linią łamaną pomiędzy działką nr 8/2 a działką nr 9 do punktu nr 2, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie w linii prostej do punktu nr 3. Stąd biegnie w kierunku północnym linią łamaną wzdłuż betonowego płotu przez punkty nr: 3a, 3b, 3c i 3d do punktu nr 4. W punktach nr 3a, 3b, 3c i 3d granica przebiega wzdłuż ścian istniejących budynków. W punkcie nr 4 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż betonowego płotu do punktu nr 5, gdzie załamuje się na północ, i biegnie do punktu nr 6. Z punktu nr 6 biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis. Obręb ewidencyjny 25, miasto Sieradz Granica biegnie od punktu nr 7 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 79/5, w kierunku południowo- -wschodnim do punktu nr 8, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 80/3, 81/4 i 81/13 przez punkty nr: 9, 10, 11 i 12 do punktu nr 30. W punkcie nr 30 zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 81/13 i 80/3 do punktu nr 31. Tu zmienia kierunek na północny i przez punkty nr: 19 i 20 dochodzi do punktu nr 21, w którym skręca na zachód, i biegnie do punktu nr 22. Stąd biegnie na południe przez punkty nr: 23 i 24 do punktu nr 25, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu nr 26. W punkcie nr 26 zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 79/8 do punktu nr 27, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 28. W punkcie nr 28 zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 29, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 7, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 3 Obręb ewidencyjny 16, miasto Sieradz Granica biegnie od punktu nr 1 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 145/2 w kierunku południowym przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4. Tu zmienia kierunek na zachodni i przez punkt nr 5 dochodzi do punktu nr 6. Stąd biegnie na północny zachód do punktu nr 7, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu nr 8. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 9, w którym zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu nr 10. W punkcie nr 10 zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 11, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 12. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 13, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 14. W punkcie nr 14 skręca na wschód i biegnie północną krawędzią ul. Łokietka do punktu nr 15. Stąd biegnie na północny zachód przez punkty nr: 16 i 17 do punktu nr 18, położonego na południowej granicy działki nr 150/1. W punkcie nr 18 zmienia kierunek na zachodni i przez punkty nr: 19, 20 i 21 dochodzi do punktu nr 22, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie do punktu nr 23. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie południową krawędzią ul. POW do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 4 21) Obręb ewidencyjny 23, miasto Sieradz Granica biegnie od punktu nr 30, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 99, w kierunku wschodnim wzdłuż ul. Polskiej Organizacji Wojskowej przez punkty nr: do punktu nr 45, znajdującego się w północno-wschodnim narożniku działki nr 112/1. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 112/1 przez punkty nr: 1335 i 120 do punktu nr Stąd biegnie na zachód przez punkt nr 1342 oraz kolejne punkty nr: , a następnie przez punkt nr 1407 i dalej przez punkty nr: oraz punkty nr: 1378 i 1379 do punktu nr Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 1406, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 142/4, 141/2 i 98/2 przez punkty nr: 1376, 1380 i 1405 do punktu nr W tym punkcie załamuje się lekko w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 98/2 do punktu nr 1403, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 99 do punktu nr 30, od którego rozpoczęto opis. 20) Przez 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5. 21) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

18 Dziennik Ustaw 18 Poz. 706 Kompleks 5 22) Obręb ewidencyjny 23, miasto Sieradz Granica biegnie od punktu nr 121, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 114/1, w kierunku południowo- -wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 114/1-125/1 przez punkty nr: i dalej przez punkty nr: do punktu nr 148. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 1317, gdzie skręca na południe, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 126/1 do punktu nr Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 126/1 do punktu nr Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 125/1-114/1 przez punkty nr: 1356, 1402, 1401, 1349, 1340, 1347, 1345, 1339, 1346, 1400 i 1343 do punktu nr Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 114/1 do punktu nr 121, od którego rozpoczęto opis. Podstrefa Rawa Mazowiecka Obręb ewidencyjny 5, miasto Rawa Mazowiecka Granica biegnie od punktu nr 783, będącego punktem wspólnym dla działek nr: 3/1 (ul. Opoczyńska) i 3/13 (droga lokalna), w kierunku południowo-wschodnim, linią łamaną przez punkty nr: 914 i 792 do punktu nr 572. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie w linii prostej do punktu nr 573. Na tym odcinku kompleks graniczy z działką nr 3/21. W punkcie nr 572 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkt nr 557 do punktu nr 788. Na tym odcinku kompleks graniczy z działką nr 15. W punkcie nr 788 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie w linii prostej do punktu nr 787. W punkcie nr 787 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie w linii prostej do punktu nr 786, następnie skręca w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 32. W punkcie nr 32 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 31, 29, 23, 784 do punktu nr 783, od którego rozpoczęto opis. Obręb ewidencyjny 1, miasto Rawa Mazowiecka Granica biegnie od punktu nr 6219 w kierunku północno-wschodnim linią prostą przez punkt nr 6220 do punktu nr Z punktu nr 6221 granica biegnie w kierunku wschodnim przez punkt nr 1986, gdzie lekko załamuje się, i biegnie dalej w linii prostej do punktu nr Od punktu nr 2598 granica biegnie w kierunku południowym przez punkt nr 2599 do punktu nr 2600, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 1824 i 1814 do punktu nr 6219, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 3 Obręb ewidencyjny 5, miasto Rawa Mazowiecka Granica biegnie od punktu nr 970, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 6/20, w kierunku wschodnim do punktu nr 971. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkty nr: 359, 364, 367, 449 do punktu nr 464 (na tym odcinku kompleks graniczy z działką nr 6/8 stanowiącą drogę lokalną). W punkcie nr 464 zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkt nr 465 do punktu nr 979. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 6/16 i 6/20 przez punkty nr: 978, 977, 980, 976, 975, 974, 973 i 972 do punktu nr 970, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 4 23) Obręb ewidencyjny 4, miasto Rawa Mazowiecka Granica biegnie od punktu nr 145, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 308/41 w kierunku wschodnim wzdłuż granicy tej działki do punktu nr 6829, w którym zmienia kierunek na północny, i przez punkt nr 6828 dochodzi do punktu nr Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 6807, w którym skręca na południe, i biegnie przez punkty nr: 6808, 6809 i 6810 do punktu nr Stąd biegnie na południowy wschód do punktu nr 6812, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 308/41 i 308/19 przez punkty nr: 6703, 2807, 6702, 2810, 2811 i 2812 do punktu nr Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż grani- 22) Dodany przez 1 pkt 2 lit. d tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8; w brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6. 23) Dodany przez 1 pkt 2 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8; w brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

19 Dziennik Ustaw 19 Poz. 706 cy działki nr 308/19 przez punkty nr: 6701 i 3284 do punktu nr Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 6241, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 308/41 przez punkty nr: 6987, 6204 i 6240 do punktu nr 145, od którego rozpoczęto opis. Podstrefa Łęczyca Obręb ewidencyjny , miasto Łęczyca Granica biegnie od punktu nr 11531, położonego w północno-zachodnim narożniku obszaru, w kierunku wschodnim do punktu nr 4, w którym załamuje się w kierunku południowym, i przez punkt nr 7831 dochodzi do punktu nr 3 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 38/13. Z punktu nr 3 granica biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż granicy działek nr: 38/13 i 38/14, do punktu nr 2. W punkcie nr 2 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym, wzdłuż granicy działek nr: 38/13 i 36/18, przez punkty nr: i do punktu nr 11531, od którego rozpoczęto opis. (skreślony) 24) Podstrefa Ksawerów Obręb ewidencyjny 10, gmina Ksawerów Granica biegnie od punktu nr 539, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 2161/37 u zbiegu granicy z działką nr 2161/40, w kierunku południowym do punktu nr 549 i dalej linią łamaną przez punkty nr: 550, 551, 562, 570, 577 do punktu nr Z punktu nr 1544 granica biegnie na zachód do punktu nr 1546, a dalej na północ przez punkty nr: 1543 i 569 do punktu nr 564. W punkcie nr 564 zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu nr 563, a dalej biegnie na północ do punktu nr 548, z którego ponownie biegnie na zachód do punktu nr Z punktu nr 8483 granica biegnie na północ wschodnim skrajem drogi (działka nr 2161/26) do punktu nr 8485, a następnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 8486 i dalej w kierunku wschodnim do punktu nr 539, od którego rozpoczęto opis. Granica biegnie z punktu nr 15 położonego przy ul. Szkolnej w kierunku południowym do punktu nr 16. W punkcie tym załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 17 położonego na granicy miasta Pabianice. Po załamaniu się w punkcie nr 17 biegnie do punktu nr 18 położonego przy ul. Szkolnej, a dalej wzdłuż tej ulicy do punktu nr 15, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 3 Granica biegnie od punktu nr 2166/1 położonego w północno-wschodnim narożniku kompleksu u zbiegu granic działki nr 1507/1 i ul. Łódzkiej (działka nr 1371) na południe, wzdłuż ul. Łódzkiej do punktu nr 2319/1. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 2319/2, gdzie ponownie biegnie na południe do punktu nr 2319/3 leżącego na północnej granicy działki nr W punkcie nr 2319/3 zmienia kierunek na zachodni i wzdłuż działek nr: 1508 i 1509 dochodzi do punktu nr Następnie biegnie na północ wzdłuż działek nr: 1511 i 1510 do punktu nr Stąd biegnie na zachód wzdłuż północnej granicy działki nr 1510 do punktu nr 2266/1, leżącego w południowo-zachodnim narożniku kompleksu. Z punktu nr 2266/1 biegnie na północ do punktu nr 2266/2, gdzie skręca na północny zachód do punktu nr 2266/3, i ponownie na północ do punktu nr 2133/1. W punkcie nr 2133/1 zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do punktu nr 2133/2. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 2166/3, gdzie załamuje się w kierunku południowo- -wschodnim, i dochodzi do punktu nr 2166/2, a następnie ponownie skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 2166/1, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 4 25) Granica biegnie od punktu nr 4115, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1295/1, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1295/1 (wschodnia krawędź ul. Łódzkiej) do punktu nr Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 1295/1 i 1295/2 (południowa krawędź ul. Getta) przez punkt nr 8053 do punktu nr Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu nr 4588, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1295/2 do punktu nr Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 1295/2 i 1295/1 do punktu nr 4115, od którego rozpoczęto opis. 24) Przez 1 pkt 2 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. 25) Dodany przez 1 pkt 2 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

20 Dziennik Ustaw 20 Poz. 706 Kompleks 5 26) Obręb ewidencyjny 10, gmina Ksawerów Granica biegnie od punktu nr 539, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 2161/42, w kierunku wschodnim wzdłuż południowych granic działek nr: 2161/26 i 2161/36 przez punkty nr: 540, 8489 i 541 do punktu nr Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 2161/43 do punktu nr 9689, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkty nr: 555, 557, 558 i 559 dochodzi do punktu nr 560. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 2126/23 przez punkt nr 565 do punktu nr 572. Stąd biegnie na zachód przez punkt nr 573 do punktu nr 575, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu nr Tu załamuje się na zachód i biegnie do punktu nr 7576, w którym skręca na południe, i biegnie przez punkt nr 1552 do punktu nr Stąd biegnie na zachód wzdłuż północnej granicy działki nr 2162/3 do punktu nr 1555, w którym załamuje się w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 2161/11 i 2161/37 przez punkty nr: 1544, 577, 570, 562, 551, 550 i 549 do punktu nr 539, od którego rozpoczęto opis. Podstrefa Chociw Obręb ewidencyjny 2, gmina Widawa Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w zachodniej krawędzi działki nr 355 oraz na początku południowej granicy działki nr 219, w kierunku południowym, po granicy z działkami nr: 204/8, 222/2, 202/3 do punktu nr 2. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią prostą po granicy z działką nr 202/5 wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 3, w którym skręca w kierunku północnym, i po granicy z działkami nr: 201/1, 202/4 i 222/1 biegnie do punktu nr 4. Z punktu nr 4 biegnie w kierunku zachodnim linią prostą po granicy z działką nr 222/1 i częściowo z działką nr 204/10 do punktu nr 5. Tu załamuje się w kierunku północnym i linią prostą po granicy z działką nr 204/10 dochodzi do punktu nr 6. Dalej biegnie w kierunku wschodnim, południową krawędzią działki nr 219, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis. Obręb ewidencyjny 4, gmina Widawa Granica biegnie od punktu nr 7, położonego na przecięciu granicy między działkami nr: 220/2 i 220/1 z północną krawędzią działki nr 219, w kierunku północnym linią prostą wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 8. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i po granicy z działką nr 221 dochodzi do punktu nr 9. W punkcie nr 9 załamuje się na południe i po granicy z działką nr 220/3 biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 10, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i północną krawędzią działki nr 219 dochodzi do punktu nr 7, od którego rozpoczęto opis. Podstrefa Wolbórz Obręb ewidencyjny 3, gmina Wolbórz Granica biegnie od punktu nr 83, będącego południowym narożnikiem działki nr 1251/17, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż wschodniej granicy drogi (działka nr 1249/2) do punktu nr 249. Z punktu nr 249 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy z działką nr 1251/16 do punktu nr 6772 i dalej w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż północnej granicy działki nr 1251/17 do punktu nr 96. Z punktu nr 96 granica biegnie w kierunku południowo- -wschodnim, wzdłuż granicy działek nr: 1251/17 i 1251/13 do punktu nr 93 i dalej do punktu nr 92, będącego północnym narożnikiem działki nr 1263/3 i działki nr 1263/4. Dalej biegnie wzdłuż granicy tych działek w kierunku południowo- -wschodnim do punktu nr 91, gdzie skręca na południe do punktu nr 90. Z punktu nr 90 biegnie wzdłuż południowo- -wschodniej granicy działki nr 1263/3 do punktu nr 87. Dalej biegnie do punktu nr 85 południową granicą działki nr 1263/3, a następnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 83, od którego rozpoczęto opis. Podstrefa Koło Obręb ewidencyjny _1, miasto Koło Granica biegnie od punktu nr 12198, będącego punktem granicznym pomiędzy działkami nr: 26, 27 i 25/5, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 1, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, do punktu nr 2. W punkcie nr 2 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie zewnętrzną stroną ściany budynku do punktu nr 118, przez punkty nr: 86, 87, 88, 3, 4, 92 i 91, które stanowią narożniki budynku. W punkcie nr 118 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 5, 6, 7 i 50 do punktu nr 53. Z punktu nr 53 biegnie do punktu nr 12243, będącego północno- 26) Dodany przez 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67 Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2014 r. Poz. 1659 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 229 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 229 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 229 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz. 1266 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1550) tj. z dnia 14 listopada 2013 r. (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 1853 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 728 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 728 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 728 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 53 poz. 556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 53 poz. 556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Bardziej szczegółowo

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z dnia 26 maja 2015 r., wersja 1.1. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia. 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z dnia 26 maja br., wersja 1.1 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia. 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej.

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej. Załączniki do rozporządzenia Nr 4/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 2 października 2008 r. Załącznik nr 1 Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 100 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 100 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 100 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z dnia 4 kwietnia 2014, wersja 1.1. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu Projekt T z dnia 18.11.08 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia...2008 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 sierpnia 2015 r. Poz. 1235 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 650

Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 650 Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdańsku od strony

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2a do rozporządzenia Nr 4/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18 maja 2009r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej dla komunalnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/462/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/462/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/462/2 RADY MIASTA z dnia 30 sierpnia 202 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Tychy statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 6/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 23 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 6/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 23 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE NR 6/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego strefę ochronną ujęcia wody podziemnej Grodzisko

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1105 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz. 3694 ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 14 października 2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 13 marca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 13 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Drobimex Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Kniewskiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 14 kwietnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 14 kwietnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej -Południe w zie m Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4296 ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 21 października

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 2014 r. Projekt z dnia listopada 2014 r. ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/54/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek

UCHWAŁA NR XI/54/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek UCHWAŁA NR XI/54/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) Dz.U.03.65.599 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie Tatrzańskiego Parku Narodowego (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) Na podstawie art.14 ust. 7 ustawy z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych

z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych Projekt R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych Na podstawie art. 45 ust. 2b ustawy z dnia 21 marca

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 3453 ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

5. Zarządzającym strefą jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w Słupsku.

5. Zarządzającym strefą jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w Słupsku. Dziennik Ustaw Nr 135-4307 - Poz. 904 i 905 gnie w kierunku zachodnim przez punkt 307-76 do punktu 307-77, skręca w lewo do punktu 100-7599 i dalej biegnie na północny zachód przez punkty 100-7598, 100-7597,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz. 1941 ROZPORZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 27 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XI/93/20215 RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Uniejów Na podstawie art. 18 ust. 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 7116 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 3480 ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Statutu Miasta Łodzi OPIS GRANIC MIASTA ŁODZI 1)

Załącznik nr 1 do Statutu Miasta Łodzi OPIS GRANIC MIASTA ŁODZI 1) Załącznik nr 1 do Statutu Miasta Łodzi OPIS GRANIC MIASTA ŁODZI 1) Od miejsca gdzie zbiegają się grunty miasta Łodzi, miasta Zgierza i gminy Zgierz oznaczonego punktem granicznym nr 215101431 położonego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Międzyzdroje. Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 516 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 19 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 516 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 19 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 516 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie granicy portu morskiego w Łebie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/492/2010 RADY GMINY DARŁOWO. z dnia 26 października 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/492/2010 RADY GMINY DARŁOWO. z dnia 26 października 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVI/492/2010 RADY GMINY DARŁOWO z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/143/2007 Rady Gminy Darłowo z dnia 16. listopada 2007 roku w sprawie ustanowienia statutu Uzdrowiska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 854/2008 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 września 2008 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia...2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 11/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 11/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 2749 ROZPORZĄDZENIE NR 11/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 10 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r.

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 3479 ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. z dnia 26 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. z dnia 26 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Szybowicach, gmina Prudnik, powiat prudnicki, województwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. 1. Wyraża się zgodę na powiększenie obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. 1. Wyraża się zgodę na powiększenie obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA w sprawie wyrażenia zgody na powiększenie obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST PARK Podstrefa Dzierżoniów Na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz. 5028 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 18 września 2013

Bardziej szczegółowo

Specjalistycznych Podstawowych Łódź Miasto Łódź Łódź Miasto Łódź 18

Specjalistycznych Podstawowych Łódź Miasto Łódź Łódź Miasto Łódź 18 Rejony operacyjne zespołów ratownictwa medycznego w 200 r. Lp. Numer TERYT Miejsce wyczekiwania Obszar objęty rejonem działania Liczba zespołów rejonu operacyjnego Specjalistycznych Podstawowych. 0 060

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 29 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 29 listopada 2013 r. ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 315 ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 16 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 315 ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 16 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 315 ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uznania za pomnik historii Łódź wielokulturowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej. (Dz. U. z dnia 6 lutego 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej. (Dz. U. z dnia 6 lutego 2007 r. Dz.U.2007.17.97 2007-10-13 zm. Dz.U.2007.179.1269 1 2008-03-22 zm. Dz.U.2008.39.229 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. (1)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. (1) Dz.U.96.88.397 1997.04.10 zm. Dz.U.97.28.155 1 2000.09.13 zm. Dz.U.00.71.831 1 2000.12.12 zm. Dz.U.00.108.1148 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia katowickiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. (Dz. U. z dnia 8 listopada 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. (Dz. U. z dnia 8 listopada 2006 r. Dz.U.06.202.1485 2007.02.24 zm. Dz.U.07.26.171 1 2007.10.13 zm. Dz.U.07.179.1268 1 2008.03.05 zm. Dz.U.08.27.153 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie katowickiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2010 r.

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2010 r. OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2010 r. Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór.

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/143/2007 Rady Gminy Darłowo z dnia 16 listopada 2007 roku. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Dąbki

Uchwała Nr XII/143/2007 Rady Gminy Darłowo z dnia 16 listopada 2007 roku. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Dąbki Uchwała Nr XII/143/2007 Rady Gminy Darłowo z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Dąbki Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Powiat Brzeziński 0, ,00 7. Gmina Brzeziny ,00 8. Gmina Dmosin ,00 9. Gmina Rogów , Powiat Brzeziński ,00

Powiat Brzeziński 0, ,00 7. Gmina Brzeziny ,00 8. Gmina Dmosin ,00 9. Gmina Rogów , Powiat Brzeziński ,00 Podział środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, na zadanie pod nazwą: Budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w 2017 r. Numer

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 657 ZARZĄDZENIE NR 34/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego,

Bardziej szczegółowo

powiat miasto / gmina procent dzieci objętych opieką w żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów dziennych 1 2 3 Województwo łódzkie 3,9 Powiat bełchatowski OGÓŁEM 4,9% Zelów* 0,0% gminy: Bełchatów 0,0%

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 91416-2016 z dnia 2016-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruszków I. Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie 1 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 1893 ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 22/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 14 lipca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 22/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 14 lipca 2016 r. ROZPORZĄDZENIE NR 22/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz. 4251 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Ustroń

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie Ojcowskiego Parku Narodowego.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie Ojcowskiego Parku Narodowego. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie Ojcowskiego Parku Narodowego. z dnia 8 sierpnia 1997 r. Dz.U. z 1997 nr 99 poz. 607 Brzmienie od 5 września 1997 Na podstawie art. 14 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 22 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/361/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2013 r.

Szczecin, dnia 22 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/361/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 22 lipca 2013 r. Poz. 2753 UCHWAŁA NR XXVI/361/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r. Na podstawie 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o tereny inwestycyjne stanowiące własność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia granic pasa technicznego wzdłuŝ wybrzeŝa morskiego na terenie gminy Dziwnów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 15 października 2014 r. Poz UCHWAŁA Nr XLIV/344/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 8 września 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 15 października 2014 r. Poz UCHWAŁA Nr XLIV/344/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 8 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 15 października 2014 r. Poz. 2850 w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek UCHWAŁA Nr XLIV/344/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA Na

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo zawodowe a ŁSSE. Kapitałludzki jako kluczowy aspekt inwestycji w regionie

Szkolnictwo zawodowe a ŁSSE. Kapitałludzki jako kluczowy aspekt inwestycji w regionie Szkolnictwo zawodowe a ŁSSE. Kapitałludzki jako kluczowy aspekt inwestycji w regionie Bartosz Rzętkiewicz, ŁSSE S.A. Łódzkie edukacja zawodowa szyta na miarę pracodawców 20 maja 2013 Jak wynika z badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 5696

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 5696 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 5696 OBWIESZCZENIE Nr 1/VI/2013 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 929

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 929 Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 929 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic i

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 25 kwietnia 2012 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 25 kwietnia 2012 r. RM 110-38-12 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 5475 UCHWAŁA NR XXX/149/2012 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA. z dnia 22 października 2012 r.

Kraków, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 5475 UCHWAŁA NR XXX/149/2012 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA. z dnia 22 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 listopada 202 r. Poz. 5475 UCHWAŁA NR XXX/49/202 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA z dnia 22 października 202 r. w sprawie podziału Gminy Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

liczba dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów ogólna liczba dzieci w wieku 0-3 (dane z r.2015)

liczba dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów ogólna liczba dzieci w wieku 0-3 (dane z r.2015) Załącznik nr 12 Lista gmin o największym zapotrzebowaniu na usługi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w których opieką instytucjonalną tj. w ramach żłobków, klubów dziecięcych, lub usług opiekuna dziennego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1909 OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA ZĄBKI. z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1909 OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA ZĄBKI. z dnia 5 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1909 OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS

DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS TABL. 1 (28). WODOCIĄGI I KANALIZACJA W 2004 R. WATER LINE AND SEWERAGE SYSTEMS IN 2004 s in b b W O J E W Ó

Bardziej szczegółowo

IAI-7047/2615/509-20/KC/07/08

IAI-7047/2615/509-20/KC/07/08 Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowań w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa części nieruchomości przeznaczonych na pasy dróg krajowych

Bardziej szczegółowo

Moc przyłączeniowa [kw] Rodzaj instalacji. 1. osoba prawna Dmosin elektrownia wiatrowa

Moc przyłączeniowa [kw] Rodzaj instalacji. 1. osoba prawna Dmosin elektrownia wiatrowa Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu wyższym niż 1 kv na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - stan na 30.09.2017 r. Lp. Podmiot Lokalizacja przyłączenia

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2016/2017 NA TERENIE DZIAŁANIA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2016/2017 NA TERENIE DZIAŁANIA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2016/2017 NA TERENIE DZIAŁANIA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI Punkt Informacji Drogowej (PID) (cała doba, wszystkie dni w roku) Tel. 42

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2013 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2013 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2013 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w Na podstawie 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 277 UCHWAŁA NR XIX/109/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 27 września 2012 r.

Wrocław, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 277 UCHWAŁA NR XIX/109/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 27 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 277 UCHWAŁA NR XIX/109/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

Barbara Kaśnikowska Prezes Zarządu WSSE Invest Park Sp. z o.o.

Barbara Kaśnikowska Prezes Zarządu WSSE Invest Park Sp. z o.o. Barbara Kaśnikowska Prezes Zarządu WSSE Invest Park Sp. z o.o. Kobierzyce i Wrocław Kobierzyce: 83,7 ha wolnego terenu inwestycyjnego Wrocław: 286 ha wolnego terenu 16 firm; 1,9 mld zł inwestycji; 7900

Bardziej szczegółowo

L. dz. UOZ-Rz Rzeszów, dnia r ZAWIADOMIENIE

L. dz. UOZ-Rz Rzeszów, dnia r ZAWIADOMIENIE L. dz. UOZ-Rz-4-5130. 19.2011 Rzeszów, dnia 17.11. 2011 r ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego Leżajska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr / 2009 Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP z dnia 12 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA nr / 2009 Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP z dnia 12 grudnia 2009 r. UCHWAŁA nr / 2009 Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP z dnia 12 grudnia 2009 r. w sprawie zasad wyboru delegatów na okręgową konferencję sprawozdawczo-wyborczą, kandydatów na członka ZOŁ ZNP, proponowanej liczby

Bardziej szczegółowo

Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 Wojewódzka i im. J. 1 Piłsudskiego Łódź Łódź 29 600 2 Łódź-Bałuty Łódź Łódź

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 marca 2004 r. (Dz. U. z dnia 16 marca 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 marca 2004 r. (Dz. U. z dnia 16 marca 2004 r.) Dz.U.04.43.390 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie Słowińskiego Parku Narodowego (Dz. U. z dnia 16 marca 2004 r.) Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 16 października 1991

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa łódzkiego

Ranking gmin województwa łódzkiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2009 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia 1 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2009 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia 1 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 5/2009 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie rezerwatu przyrody Nadgoplański Park Tysiąclecia. Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt 27 września 2007 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

określono w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

określono w załączniku nr 7 do rozporządzenia. Rozporządzenie nr 6/2005 Wodnej w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Bitwy pod Płowcami w Sopocie, woj. pomorskie Na podstawie art. 58 ust.

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... w sprawie granicy portu morskiego w Łebie

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... w sprawie granicy portu morskiego w Łebie Projekt z dnia 10 listopada 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... w sprawie granicy portu morskiego w Łebie Na podstawie art. 45 ust.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 21 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA. z dnia 14 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 21 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA. z dnia 14 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 21 listopada 2016 r. Poz. 6635 UCHWAŁA NR XXVII-180-2016 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie nadania nazw

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lipca 2017 r. Poz. 3160 UCHWAŁA NR XL/503/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

a) opis granic i terenu Podstrefy Dębica otrzymuje brzmienie:

a) opis granic i terenu Podstrefy Dębica otrzymuje brzmienie: Projekt 24 września 2007 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

5. Przebieg granic strefy ochronnej oznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia.

5. Przebieg granic strefy ochronnej oznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia. ROZPORZĄDZENIE nr 3/2008 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych LAS GDAŃSKI w Bydgoszczy. Na

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz. 2514. UCHWAŁA Nr XI/54/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz. 2514. UCHWAŁA Nr XI/54/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 5 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 sierpnia 2015 r. Poz. 2514 w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek UCHWAŁA Nr XI/54/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 listopada 2006 r.

z dnia 22 listopada 2006 r. ROZPORZĄDZENIE NR 8/2006 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Kajkowo w Ostródzie, woj.

Bardziej szczegółowo