ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 854/2008 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 września 2008 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust.1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 i Nr 118 poz. 746) zarządza się, co następuje: 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 17, poz. 97, Nr 179, poz i Nr 39 poz. 229) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 595,0727 ha, położone na terenie miast: Bochnia, Gorlice, Kraków, Krosno, Nowy Sącz, Oświęcim i Tarnów oraz gmin: Andrychów, Bochnia, Dobczyce, Gdów, Książ Wielki, Niepołomice, Słomniki, Trzebinia, Wolbrom, Zabierzów i Zator. ; 2) w szczegółowym opisie granic i terenu krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, wprowadza się następujące zmiany: a) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Specjalna strefa ekonomiczna Krakowski Park Technologiczny zlokalizowana jest na gruntach o łącznej powierzchni 595,0727 ha, położonych w województwie małopolskim, na terenie miast: Bochnia, Gorlice, Kraków, Nowy Sącz, Oświęcim, Tarnów oraz gmin: Andrychów, Bochnia, Dobczyce, Gdów, Książ Wielki, Niepołomice, Słomniki, Trzebinia, Wolbrom, Zabierzów i Zator oraz w województwie podkarpackim na terenie miasta Krosno. b) w Podstrefie Kraków Podgórze: - zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: Powierzchnia podstrefy wynosi 71,1724 ha., - opis granic i terenu Kompleksu nr 1 otrzymuje brzmienie: Kompleks nr 1 Obręb ewidencyjny nr 35, arkusze mapy: 1269B,1270A, 1270B, 1270C,1270D Obręb ewidencyjny nr 38, arkusze mapy: 1270A, 1270B Granica kompleksu biegnie od punktu 1, znajdującego się u zbiegu wschodniej i północnej granicy działki nr 75 (obręb nr 38), wzdłuż zachodniej i północno-wschodniej granicy działki nr 74 do punktu 2, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 74. Dalej biegnie wschodnią granicą działki nr 1

2 74, następnie północno-zachodnią i wschodnią granicą działki nr 205 (obręb nr 38) do punktu 3 i dalej przez działkę nr 4 (obręb nr 35) do punktu 4, położonego na wschodniej granicy działki nr 4. Z punktu 4 granica biegnie wschodnią i południową granicą działki nr 4 oraz południową granicą działki nr 5 (obręb nr 35) do punktu 5, skąd biegnie wschodnią granicą działek nr: 168,169,171/2,172/2 i 207/4 (obręb nr 38) do punktu 6, będącego zachodnim narożnikiem działki nr 9/3 (obręb nr 35) i północnym narożnikiem działki nr 10. Z punktu 6 granica biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 10, a następnie północno-zachodnimi granicami działek nr: 9/2, 8/4 i 8/10 do punktu 7, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 8/10. Następnie biegnie północno-wschodnimi granicami działek nr: 8/10 i 8/4 do punktu 8, gdzie skręca na południowy zachód i południowo-wschodnimi granicami działek nr: 8/4 i 9/2 oraz południowo-zachodnią granicą działki nr 9/1 dochodzi do punktu 9, położonego na północnym narożniku działki nr 30/13 i wschodnim narożniku działki nr 10. Następnie biegnie wzdłuż południowowschodniej granicy działki nr 30/13, a następnie północno-zachodnimi granicami działek nr: 30/13, 30/12, 36/3 i 37/3 do punktu 10. Od punktu 10 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północno-wschodnich granic działek nr: 37/3, 36/3 i 35/10 do punktu 11. Stąd biegnie na południowy zachód południowo-wschodnimi granicami działek nr: 35/10, 35/11, 34/3, 31/9 i 30/13 do punktu 12, będącego południowym narożnikiem działki nr 30/13. Następnie biegnie południowozachodnią granicą działki nr 30/13 oraz południowo-zachodnią granicą działki nr 29/5 do punktu 13, a następnie wschodnią i południową granicą działki nr 13/5 i dalej po jej przedłużeniu do przecięcia z południowo-zachodnią granicą działki nr 14/12 dochodzi do punktu 14. Z punktu 14 biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 14/12 oraz po jej przedłużeniu do przecięcia z południowowschodnią granicą działki nr 176 do punktu 15. Dalej biegnie południowo--wschodnią i południową granicą działki nr 176 (obręb nr 35) do punktu 16, następnie przez działkę nr 205 (obręb nr 38) do punktu 17, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 158. Z punktu 17 biegnie na zachód południową granicą działki nr 158,a następnie skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 158, następnie skręca na północny zachód i przez działkę nr 157 zgodnie z projektowanym przebiegiem granicy nowej ulicy biegnie do punktu 18, położonego na zachodniej granicy działki nr 157. Z punktu 18 biegnie zachodnią granicą działki nr 157 do punktu 19, położonego na północnej granicy działki nr 195, w miejscu przecięcia z przedłużeniem zachodniej granicy działki nr 157. W punkcie 19 skręca na wschód i biegnie przez działki nr: 86, 85, 84, 83, 82, 81/2, 81/3 i 75 do punktu 20, położonego na wschodniej granicy działki nr 75. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 75 do punktu 21. W punkcie 21 skręca na zachód i biegnie przez działki nr: 75, 81/2, 82, 83, 84, 85 i 86 do punktu 22, położonego na zachodniej granicy działki nr 86. Dalej biegnie w kierunku zachodnim południowymi granicami działek nr: 87, 196, 90, 91, 92, 93/1, 93/4, 94, 95, 96/1, 97/4 i 98/4 do punktu 23 będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 98/4, następnie skręca na północ i zachodnią granicą działki nr 98/4 biegnie do punktu 24 (północno-zachodni narożnik działki nr 98/4). Od punktu 24 biegnie na wschód północnymi granicami działek nr: 98/4, 97/4, 96/1, 95, 94, 93/3, 92, 91, 89, 88, 86,85,84, 83,82, 81/2 do punktu 25, gdzie skręca na południowy wschód i dochodzi do wschodniej granicy działki nr 81/2. Stąd biegnie jej wschodnią i północną granicą oraz północną granicą działki nr 75 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. Wewnątrz kompleksu znajdują się działki nr: 10, 11, 12/1, 12/2, 12/4, 12/5 i 12/6 (obręb nr 35) tworzące enklawę niewchodzącą w obszar strefy, oznaczoną punktami , - na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu nr 5 w brzmieniu: Kompleks nr 5 Obręb ewidencyjny nr 105, arkusz mapy 1227D, 1277B Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 182/9, w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 182/9, 182/6 i 182/5 do punktu 2 (granica z ul. Nad Drwiną), będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 182/1. W tym punkcie granica skręca na południe i granicą działki nr 182/1 biegnie do punktu 3, następnie skręca na wschód i południowymi granicami działek nr: 182/1 i 182/2 przez punkt 4 biegnie do punktu 5 stanowiącego południowowschodni narożnik działki nr 182/2. Tu skręca na północ i wschodnią granicą działek nr: 182/2 i 182/1 biegnie do punktu 6, gdzie skręca na wschód i północną granicą działki nr 182/9 biegnie do punktu 7, 2

3 będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 182/9. Od punktu 7 granica biegnie na południe wschodnią granicą działki nr 182/9 do punktu 8 (południowo-wschodni narożnik działki nr 182/9), następnie skręca na zachód i przez punkty 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 położone na południowej granicy działki nr 182/9 biegnie do punktu 19, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 182/9. W punkcie 19 skręca na północ i biegnie zachodnią granicą działki nr 182/9 do punktu 20 (granica z ul. Domagały), gdzie skręca na północny-wschód i granicą działki nr 182/9 biegnie do punktu1, od którego rozpoczęto opis. ; c) w Podstrefie Kraków Śródmieście: - zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: Powierzchnia podstrefy wynosi 41,7010 ha., - na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu nr 4 i nr 5 w brzmieniu: Kompleks nr 4 Obręb ewidencyjny nr 5, arkusz mapy: 1023B, 1023D, 1024A, 1024C Kompleks położony jest na części działki nr 271/14. Granica kompleksu biegnie od punktu 1, stanowiącego północny narożnik działki nr 271/14, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż granicy działki nr 271/14 do punktu 2 położonego na wysokości budynku zlokalizowanego na działkach nr: 271/14 i 271/6. Od punktu 2 granica biegnie na południe równolegle do zachodnich ścian powołanego budynku do punktu 3, gdzie skręca na wschód i równolegle do w/w budynku biegnie do punktu 4, usytuowanego na północno-wschodniej granicy działki nr 271/14. Od punktu 4 biegnie na południowy-wschód wzdłuż granicy działki nr 271/14 do punktu 5, gdzie skręca na północ i granicą działki nr 271/14 przez punkty 6 i 7 biegnie do punktu 8, skąd skręca na południowywschód do punktu 9, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 271/14. W punkcie 9 granica skręca na południe i zachodnią granicą działki nr 271/14 oznaczoną punktami 10, 11, 12 i 13 biegnie do punktu 14, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 271/14. Następnie granica skręca na wschód i południową granicą działki nr 271/14 oznaczoną przez punkty 15, 16, 17 i 18 biegnie do punktu 19 (południowo-zachodni narożnik działki nr 271/14), gdzie skręca na północ i zachodnią granicą działki nr 271/14 oznaczoną punktami 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 i 33 biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. Kompleks nr 5 Obręb ewidencyjny nr 5, arkusz mapy: 1023B, 1024A Kompleks położony jest na działce nr 90/13. Granica kompleksu biegnie od punktu 1, stanowiącego północny narożnik działki nr 90/13, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż granicy działki nr 90/13 do punktu 2, położonego na północnowschodnim narożniku działki nr 90/13, gdzie skręca na południowy-zachód i granicą działki nr 90/13 biegnie do punktu 3, będącego południowym narożnikiem działki nr 90/13. Z punktu 3 biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 90/13 oznaczonej punktami 4 i 5 do punktu 6, będącego zachodnim narożnikiem działki nr 90/13, skąd skręca na północny-wschód i granicą działki nr 90/13 biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. ; d) w Podstrefie Zabierzów zdanie wstępne oraz opis granic i terenu otrzymują brzmienie: Powierzchnia podstrefy wynosi 7,7000 ha. Obręb ewidencyjny Rząska, arkusz mapy 1 Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 14/33, w kierunku wschodnim, północnymi granicami działek nr: 14/33 i 14/34 do punktu 2. W punkcie 2, stanowiącym 3

4 północno-wschodni narożnik działki nr 14/34, skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 14/34 do punktu 3, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 14/34. Następnie biegnie w kierunku zachodnim, południowymi granicami działek nr: 14/34 i 14/33 do punktu 4, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 14/33 do punktu 1, po czym biegnie w kierunku zachodnim do punktu 5, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 14/32. W punkcie 5 skręca na południowy wschód i biegnie granicami działek nr: 14/32 i 13/5 do punktu 6. Tu skręca na wschód i wzdłuż północnej granicy działki nr 14/36 dochodzi do punktu 7,a następnie skręca na północny-wschód do punktu 8, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 14/39. Od punktu 8 biegnie północną granicą działki nr 14/39 do punktu 9 (północno-wschodni narożnik działki nr 14/39), skąd skręca na południe i wschodnimi granicami działek nr: 14/39 i 14/40 biegnie do punktu 10, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 14/40,następnie skręca na zachód i południową granicą działki nr 14/40 biegnie do punktu11. Z punktu 11, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 14/40, biegnie na północ zachodnimi granicami działek nr: 14/40 i 14/39 do punktu 8, a następnie skręca na południowy-zachód do punktu 7, gdzie skręca na południe i biegnie wschodnimi granicami działek nr: 14/36 i 14/37 do punktu 12. W punkcie 12 skręca na zachód i południową granicą działki nr 14/37 dochodzi do punktu 13, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 14/37. W punkcie 13 skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż terenu linii kolejowej PKP granicami działek nr: 14/37, 13/5 i 14/32 do punktu 14, gdzie skręca na wschód i biegnie północną granicą działki nr 14/32 przez punkt 5 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. ; e) w Podstrefie Oświęcim: - zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: Powierzchnia podstrefy wynosi 12,4964 ha., - opis granic i terenu Kompleksu nr 1 otrzymuje brzmienie: Kompleks nr 1 Obręb ewidencyjny Monowice, arkusze mapy: 5, 6, 11 Kompleks położony jest na działce nr 717/2. Granica kompleksu biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 717/2, w kierunku wschodnim, północną granicą działki nr 717/2 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 717/2, a następnie skręca na południe i wschodnią granicą działki nr 717/2 biegnie do punktu 3. Od punktu 3 granica biegnie południową granicą działki nr 717/2 w kierunku zachodnim do punktu 4, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 717/2, gdzie skręca na północ i zachodnią granicą działki nr 717/2 przez punkt 5 i 6 biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis., - opis granic i terenu Kompleksu nr 2 otrzymuje brzmienie: Kompleks nr 2 Obręb ewidencyjny Monowice, arkusze mapy: 5, 6, 11 Kompleks położony jest na działce nr 717/4. Granica kompleksu biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 717/4, w kierunku wschodnim, północną granicą działki nr 717/4 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 717/4, a następnie skręca na południe i wschodnią granicą działki nr 717/4 oznaczoną punktami 3 i 4 biegnie do punktu 5, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 717/4. Następnie granica skręca na zachód i południową granicą działki nr 717/4 biegnie do punktu 6, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 717/4, gdzie skręca na północ i zachodnią granicą działki nr 717/4 biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis., - na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu nr 3 w brzmieniu: 4

5 Kompleks nr 3 Obręb ewidencyjny Dwory I, arkusz ad4 Obręb ewidencyjny Monowice, arkusze mapy: 4, 6 Granica kompleksu biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 2653/206 obręb Dwory I, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 2653/206 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 2653/206, następnie skręca na południe do punktu 3 (południowo-wschodni narożnik działki nr 2653/206), skąd biegnie dalej na południe przez punkt 4 (północno-wschodni narożnik działki nr 2653/205) do punktu 5, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 2653/205. W punkcie 5 skręca na zachód i wzdłuż południowej granicy działki nr 2653/205 biegnie do punktu 6, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 2653/205, następnie skręca na południe i biegnie do punktu 7, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 2653/120. Od punktu 7 granica biegnie na wschód północną granicą działki nr 2653/120 do punktu 8 (północno-wschodni narożnik działki nr 2653/120), gdzie skręca na południe i wschodnimi granicami działek nr: 2653/120 obręb Dwory I i 1773/53 obręb Monowice, biegnie do punktu 9, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1773/53. Z punktu 9 biegnie na zachód południową granicą działki nr 1773/53 do 10, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1773/53, a następnie skręca na północ i granicami działek nr: 1773/53 obręb Monowice i 2653/120 obręb Dwory I biegnie do punktu 7, a następnie do punktu 6 i dalej na północ zachodnią granicą działki nr 2653/205 do punktu 11, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 2653/205. W punkcie 11 granica skręca na wschód i wzdłuż północnej granicy działki nr 2653/205 biegnie do punktu 4, gdzie skręca na północ do punktu 3. Od punktu 3 granica biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy działki nr 2653/206 do punktu 12 (południowo-zachodni narożnik działki nr 2653/206), i dalej do punktu 13, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 2653/207,a następnie południową granicą działki nr 2653/207 na zachód do punktu 14. Z punktu 14, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 2653/207, biegnie na północ granicą działki nr 2653/207 do punktu 15 (północno-zachodni narożnik działki nr 2653/207), gdzie skręca na wschód i granicą działki nr 2653/207 biegnie do punktu 16, skąd skręca na południe i dalej granicą działki nr 2653/207 biegnie do punktu 13. Od punktu 13 granica biegnie na wschód do punku 12, gdzie skręca na północ i wzdłuż zachodniej granicy działki nr 2653/206 biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. ; f) w Podstrefie Andrychów zdanie wstępne oraz opis granic i terenu otrzymują brzmienie: Podstrefa: Andrychów Powierzchnia podstrefy wynosi 52,8574 ha. Obręb ewidencyjny nr 1, arkusze mapy: 2, 4 Granica kompleksu biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 3019/12, w kierunku wschodnim granicą działek nr: 3019/12 i 3019/10 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 3019/10, gdzie skręca na południe i granicą działek nr: 3019/10, 1610/44 i biegnie do punktu 3, który jest północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1610/59. Z punktu 3 skręca w kierunku wschodnim i północną granicą działki nr 1610/59 biegnie do punktu 4, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1610/34. Od punktu 4 granica biegnie na północ zachodnią granicą działki nr 1610/34 do punktu 5, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1610/34, a następnie skręca na wschód i wzdłuż granicy działki nr 1610/34 biegnie do punktu 6, który jest północnowschodnim narożnikiem działki nr 1610/34. W punkcie 6 skręca na południe i granicą działki nr 1610/34 biegnie do punktu 7, gdzie skręca na zachód i dalej granicą działki nr 1610/34 biegnie do punktu 8, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1610/59, skąd zachodnimi granicami działek nr 1610/12 i 1610/11 biegnie do punktu 9, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1610/11 i dalej na wschód południową granicą działki nr 1610/11 do punktu 10, stanowiącego południowowschodni narożnik działki nr 1610/11. Z punktu 10 granica biegnie na północ wzdłuż granic działek nr 1610/11 i 1610/12 do punktu 11, będącego północno-zachodnim narożem działki nr 1610/75, gdzie skręca na wschód granicą i granicą działki nr 1610/75 biegnie do punktu 12, stanowiącego północno- 5

6 wschodni narożnik działki nr 1610/75, a następnie skręca na południe i wzdłuż granicy działki nr 1610/75 biegnie do punktu 13, który jest południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 3025/105, następnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1779/1 biegnie w kierunku zachodnim do punktu 14, który jest południowo wschodnim narożnikiem działki nr 3025/110. W punkcie 14 skręca w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 3025/110, 3025/109 i 3025/108 do punktu 15, będącego północnowschodnim narożnikiem działki nr 3025/108, następnie biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 3025/108 do punktu 16, będącego jej północno-zachodnim narożnikiem. Z punktu tego skręca na południe wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 3025/108, 3025/109, 3025/110 i 1779/1 do punktu 17, który jest południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1779/1, na skręca na wschód do punktu 18, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1610/41. Od punktu 18 granica biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 1610/41 do punktu 19,a następnie jej granicą na wschód do punktu 20, na północ do punktu 21, stanowiącego jej północno-wschodni narożnik. Od punktu 21 granica biegnie na wschód do punktu 22, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1610/68, z kolei z tego punktu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1606/16 do punktu 23 będącego jej południowo-zachodnim narożnikiem. Z punktu 23 skręca na wschód do punktu 24 znajdującego się u zbiegu ulicy Stefana Batorego oraz działek nr 1606/19 i 1610/73. Z punktu 24 biegnie w kierunku południowym wzdłuż ulicy Stefana Batorego do punktu 25, który jest południowowschodnim narożnikiem działki nr 1610/69, a następnie biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1610/69 do punktu 26, który jest północno zachodnim narożnikiem działki nr 6704 położonym na granicy działki nr 1610/68. Od punktu 26 granica biegnie na południe wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1610/68 do punktu 27, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 1610/68, a następnie skręca na zachód do punktu 28, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1610/68. W tym punkcie granica skręca w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy działek nr 1610/82 i 1610/3 do punktu 29, który jest narożnikiem działek nr: 1610/3, 1610/66, 1610/68. Z punktu 29 granica skręca w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 1610/3 do punktu 30 będącego północnozachodnim narożnikiem tej działki, następnie granica załamuje się i skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1610/3 do punktu 31 znajdującego się u zbiegu działek nr: 1610/3, 1610/65 z ulicą Krakowską. Z punktu 31 granica biegnie wzdłuż ulicy Krakowskiej południową granicą działek nr 1610/65 i 1610/63 do punktu 32, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1610/63, a następnie skręca w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1610/63 do punktu 33, który jest jej północno-zachodnim narożnikiem. Od punktu 33 granica biegnie w kierunku zachodnim południowymi granicami działek nr: 1610/61, 1610/77, 1610/78 i 1016/53, oznaczonymi punktami 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 i 46, do punktu 47, stanowiącego południowo zachodni narożnik działki nr 1610/53. W punkcie tym granica skręca na północ i granicami działek nr 1610/53 i 1610/58, oznaczonymi punktami 48, 49, 50 i 51, biegnie do punktu 52, będącego południowowschodnim narożnikiem działki nr 1610/45. Następnie granica skręca na zachód do punktu 53, będącego południowo-zachodnim narożem działki nr 1610/44, skąd skręca na północ do punktu 54 będącego północnym narożnikiem działki nr 3019/8, a następnie na południowy zachód do punkt 55, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 3019/12. Od punktu 55 granica biegnie na zachód południową granicą działki nr 3019/12, oznaczoną punktami 56, 57, 58 i 59, do punktu 60, będącego południowozachodnim narożnikiem działki nr 3019/12, a następnie skręca na północ i wzdłuż jej granicy biegnie do punkty 1, od którego rozpoczęto opis. Wewnątrz kompleksu znajduje się działka nr 1610/40 tworząca enklawę niewchodzącą w obszar strefy, oznaczoną punktami: ; g) na końcu szczegółowego opisu granic i terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny dodaje się opis granic i terenów Podstref: Bochnia miasto, Bochnia gmina, Książ Wielki, Zator, Trzebinia i Gorlice, w brzmieniu: Podstrefa: Bochnia miasto Powierzchnia podstrefy wynosi 29,6578 ha. Kompleks nr 1 Obręb ewidencyjny Bochnia-2, arkusze mapy: 196, 197 6

7 Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północny narożnik działki nr 590, w kierunku południowowschodnim granicą działki nr 590 do punktu 2, będącego wschodnim narożnikiem działki nr 590, następnie skręca na południowy-zachód i granicą działki nr 590 dochodzi do punktu 3, będącego południowym narożnikiem działki nr 594. Od punktu 3 granica biegnie na południowy-wschód wzdłuż granicy działki nr 594 do punktu 4, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 594. Tu skręca na południowy-zachód i granicami działek nr: 594, 595, 596, 598, 599, 600, 600, 601, 484, 485, 486/2, 487, 488, 489, 490, 491, 492 i 493 biegnie do punktu 5, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 493. Następnie granica skręca na północny-zachód i granicą działki nr 493 biegnie do punktu 6 (północno-zachodni narożnik działki nr 493), gdzie skręca na północny-wschód i granicami działek nr: 493, 492, 491, 490, 489, 488, 487, 486/1 i 485 dochodzi do punktu 7, stanowiącego północny narożnik działki nr 485. W punkcie 7 granica skręca na południowy wschód i wzdłuż granic działek nr: 485, 484, 601 i 600 biegnie do punktu 8, położonego na załamaniu północnej granicy działki nr 600, skąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 600, 599, 597, 596, 595, 593 i 590 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. Kompleks nr 2 Obręb ewidencyjny Bochnia-2, arkusze mapy: 214, 215 Granica biegnie od punktu 1, położonego na północno-wschodniej granicy działki nr 1258/4 w miejscu przecięcia z przedłużeniem północno-zachodniej granicy działki nr 653/2, w kierunku południowowschodnim wzdłuż granicy działki nr 1258/4 do punktu 2, stanowiącego wschodni narożnik działki nr 1258/4, i dalej do punktu 3, stanowiącego północny narożnik działki nr 1361/3, skąd dalej w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 1361/3 do punktu 4, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1361/3. Od punktu 4 granica biegnie dalej w kierunku południowo-wschodnim do punktu 5, stanowiącego północny narożnik działki nr 1367/2, i dalej granicą działki nr 1367/2 do punktu 6, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 1367/2, gdzie skręca na zachód i wzdłuż granicy działki nr 1367/2 biegnie do punktu 7 usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1367/2. Z punktu 7 granica kompleksu biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 1367/2 do punktu 5, gdzie skręca na północny-zachód i biegnie do punktu 4, a następnie skręca na południe i wschodnią granicą działki nr 1361/3 biegnie do punktu 8, będącego południowo-wschodnim narożem działki nr 1361/3. Od punktu 8 granica biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy działki nr 1361/3 do punktu 9 położonego w zachodnim narożniku działki nr 1361/3, a następnie skręca na północny-wschód i granicą działki nr 1361/3 biegnie do punktu 3, gdzie skręca do punktu 2, skąd wzdłuż południwo-wschodniej granicy działki nr 1258/4 biegnie do punktu 10, usytuowanego w miejscu przecięcia południowowschodniej granicy działki nr 1258/4 z przedłużeniem północno-wschodniej granicy działki nr Od punktu 10 granica biegnie przez działkę nr 1258/4 w kierunku północno-zachodnim do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. Kompleks nr 3 Obręb ewidencyjny Bochnia-2, arkusze mapy: 197, 215 Kompleks położony jest na działce nr 1386/7. Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1386/7, w kierunku wschodnim do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1386/7, gdzie skręca na południe i wschodnią granicą działki nr 1386/7 biegnie do punktu 3, położonego w południwowschodnim narożniku działki nr 1386/7. Z punktu 3 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu 4, następnie skręca na zachód do punktu 5, skąd skręca na północy-zachód i biegnie do punktu 6, stanowiącego południwo-zachodni narożnik działki nr 1386/7. Następnie skręca na północ i wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1386/7 oznaczonej punktami 7, 8, 9 i 10 biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. Podstrefa: Bochnia gmina 7

8 Powierzchnia podstrefy wynosi 22,5800 ha. Obręb ewidencyjny Bogucice, arkusz mapy 4 Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 439, w kierunku południowym, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 439 do punktu 2, usytuowanego na południowowschodnim narożu działki nr 439, następnie skręca na wschód do punktu 3, stanowiącego północnowschodni narożnik działki nr 473. W punkcie 3 granica skręca na południe i wzdłuż granicy działki nr 473 dochodzi do punktu 4 (południowo-wschodni narożnik działki nr 473), gdzie skręca na zachód i granicą działki nr 473 biegnie do punktu 5, usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 473. Z punktu 5 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 473 do punktu 6, i dalej na północ do punktu 7, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 473. Z punktu 7 skręca na wschód i granicą działki nr 473 biegnie do punktu 3, a następnie na zachód do punktu 2, skąd wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 439 przez punkt 8 biegnie do punktu 9, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 439. Następnie skręca na północny-wschód i wzdłuż granicy działki nr 439 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. Podstrefa: Książ Wielki Powierzchnia podstrefy wynosi 6,7150 ha. Obręb ewidencyjny Wielka Wieś, arkusze mapy: 4 Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 750/10, w kierunku południowo-wschodnim granicą działki nr 750/10 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 750/10, następnie skręca na południe i granicą działki nr 750/10 dochodzi do punktu 3, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 750/10. Od punktu 3 granica biegnie na zachód wzdłuż południowych granic działek nr: 750/10 i 750/11 do punktu 4, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 750/11. Tu skręca na północ zachodnią granicą działki nr 750/11 biegnie do punktu 5, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 750/11. Następnie granica skręca na wschód i północną granicą działki nr 750/11 biegnie do punktu 6, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 750/11, gdzie skręca na północ i wzdłuż wschodniej granicy działki nr 750/10 biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. Podstrefa: Zator Powierzchnia podstrefy wynosi 7,0712 ha. Obręb ewidencyjny nr: 4 i 6, arkusze mapy: 1, 2 Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 49, w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 49 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 49, następnie skręca na południowy-zachód i granicami działek nr: 49 i 244 dochodzi do punktu 3, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 244. Od punktu 3 granica biegnie na zachód południową granicą działki nr 244 do punktu 4, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 244. Tu skręca na północ i biegnie zachodnimi granicami działek nr: 1 i 8 do punktu 5, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 8. Następnie granica skręca na wschód i północną granicą działki nr 16 biegnie do punktu 6, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 16. W punkcie 16 skręca na południe i wschodnią granicą działki nr 16 biegnie do punktu 7, będącego południowowschodnim narożnikiem działki nr 16, a następnie skręca na wschód i północną granicą działki nr 18/1 biegnie do punktu 8, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 18/1. Dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu 9, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 81/1 i dalej na wschód północną granicą działki nr 81/1 do punktu 10, gdzie skręca na południowyzachód i granicą działki nr 81/1 biegnie do punktu 11. W punkcie 11 granica skręca na zachód i południową granicą działki nr 81/1 biegnie do punktu 12, a następnie skręca na północny-wschód i granicą działki nr 81/1 biegnie do punktu 9 i dalej do punktu 8, gdzie skręca na południowy-zachód i 8

9 granicą działki nr 18/1 biegnie do punktu 13, stanowiącego południowy narożnik działki nr 18/1, z skąd skręca na północny-wschód i granicą działki nr 18/1 biegnie do punktu 14. Od punktu 14 granica biegnie na zachód południową granicą działki nr 16 do punktu 15, gdzie skręca na północ i granicą działki nr 16 biegnie do punktu 16, skąd skręca na wschód i północną granicą działki nr 16 biegnie do punktu 17, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 8. W punkcie 17 granica skręca na północ i zachodnią granicą działki nr 8 biegnie do punktu 18, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 8, a następnie biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy działki nr 1 do punktu 19, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1. Od punktu 19 granica biegnie wzdłuż granicy działki nr 1 w kierunku północno-wschodnim do punktu 20, gdzie skręca na wschód i północną granicą działki nr 1 biegnie do punktu 21, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 242, następnie skręca na północ i granicą działki nr 242 biegnie do punktu 22, skąd biegnie na wschód granicą działki nr 242 do punktu 23, i dalej granicą działki nr 242 w kierunku południowym do punktu 24, będącego południowowschodnim narożnikiem działki nr 242. W tym punkcie granica skręca na wschód i północną granicą działki nr 1 biegnie do punktu 25, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1, gdzie skręca na północ i zachodnią granicą działki nr 244 biegnie do punktu 26, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 244, następnie granica biegnie na zachód południową granicą działki nr 49 do punktu 27, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 49, gdzie skręca na północny-wschód i wzdłuż granicy działki nr 49 biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. Podstrefa: Trzebinia Powierzchnia podstrefy wynosi 24,0739 ha. Obręb ewidencyjny Myślachowice, arkusze mapy: 5 Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1543/124, w kierunku południowo-wschodnim granicami działek nr: 1453/124 i 1543/116 do punktu 2, będącego północnowschodnim narożnikiem działki nr 1543/116, następnie skręca na południowy-zachód i granicami działek nr: 1543/116, 1543/127 i 1543/96 dochodzi do punktu 3, będącego północnym narożem działki nr 1543/117. Od punktu 3 granica biegnie na południowy-wschód granicą działki nr 1543/117 do punktu 4, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1543/97, gdzie skręca na północny-wschód i granicami działek nr: 1543/97 i 1543/119 biegnie do punktu 5 (północno-zachodni narożnik działki nr 1543/119). Tu skręca na południowy-wschód i granicami działek nr: 1543/119, 1543/100 i 1543/101 biegnie do punktu 6, następnie skręca na północny-wschód i granicą działki nr 1543/130 biegnie do punktu 7, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1543/130, skąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim granicami działek nr: 1543/130 i 1543,131 do punktu 8 będącego południowozachodnim narożnikiem działki nr 1543/132. Z punktu 8 granica biegnie w kierunku północnowschodnim do punktu 9 wzdłuż granic działek nr: 1543/132 i 1543/133, następnie skręca na południowywschód i granicami działek nr: 1543/133 i 1543/134 biegnie do punktu 10, stanowiącego północnowschodni narożnik działki nr 1543/134. Od punktu 10 granica biegnie w kierunku południowo zachodnim wzdłuż południowo-wschodnich granic działek nr: 1543/134, 1543/107, 1543/106, 1543/108, 1543/117, 1543/109, 1543/121, 1543/104, 1543/110, 1543/114 oznaczonych punktami 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 do punktu 19, będącego południowo-zachodnią granicą działki nr 1543/114. Następnie granica skręca na północny-wschód i południowo-zachodnimi granicami działek nr: 1543/114, 1543/141, 1543/79 i 1543/54 biegnie do punktu 20, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1543/54, tu skręca na południe do punktu 21 (północno-zachodni narożnik działki nr 1543/54), następnie na skręca na południowy wschu i wzdłuż granicy działki nr 1543/54 biegnie do punktu 22, będącego południowozachodnim narożnikiem działki nr: 1543/77. Z punktu 22 granicą działki nr 1543/77 biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu 23, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1543/76, skąd biegnie w kierunku północno-zachodnim granicami działek nr: 1543/76, 1543/75, 1543/74, 1543/141, 1543/113, 1543/140, 1543/112, 1543/72, 1543/73 i 1543/111 oznaczonych punktami 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35 do punktu 36, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1543/111. Od punktu 36 granica biegnie na północ wschodnimi granicami działek nr: 1543/111 i 1543/4 oznaczonych punktami 37 i 38 do punktu 39, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1543/4, gdzie skręca na południowy-wschód i granicą działki nr 1543/4 biegnie do punktu 40 (południowo-wschodni narożnik działki 1543/4) oraz dalej do punktu 41 położonego w południowo- 9

10 zachodnim narożniku działki nr 1543/72. Z punktu 41 granica biegnie na północny-zachód wzdłuż granic działek nr: 1543/72 i 1543/141 do punktu 42, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 1543/141, gdzie skręca na północny-wschód i wzdłuż granicy działek nr: 1543/141, 1543/125, 1543/115 i 1543/124 biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. Podstrefa: Gorlice Powierzchnia podstrefy wynosi 12,8024ha. Kompleks nr 1 Obręb ewidencyjny Gorlice, arkusze mapy: 22 Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 474/18, w kierunku południowo-wschodnim granicą działki nr 474/18 do punktu 2, będącego narożnikiem działki nr 474/18, następnie skręca na północny-wschód i granicami działek nr: 474/18 i 472/5 dochodzi do punktu 3, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 472/5. Od punktu 3 granica biegnie na południowy-wschód wzdłuż granicy działki nr 472/5 do punktu 4, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 472/5. Tu skręca na południowy-zachód i granicami działek nr: 472/5, 474/18 i 474/19 biegnie do punktu 5, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 474/19. Następnie granica skręca na północny-zachód i granicą działki nr 474/19 biegnie do punktu 6 (południowo-zachodni narożnik działki nr 474/19), gdzie skręca na północny-wschód i granicami działek nr: 474/19 i 474/18 biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. Kompleks nr 2 Obręb ewidencyjny Gorlice, arkusze mapy: 22, 27 Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 482/13, w kierunku południowo-wschodnim granicą działki nr 482/13 do punktu 2, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 482/13, następnie skręca na południe i granicą działki nr 482/13 dochodzi do punktu 3, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 482/13. Od punktu 3 granica biegnie na południowy-wschód wzdłuż granicy działki nr 482/16 do punktu 4, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 482/7. Tu skręca na wschód i granicą działki nr 482/7 biegnie do punktu 5, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 482/7. Następnie granica skręca na południowy-zachód i granicami działek nr: 482/7, 482/16, 485/1, 482/19 i 489/6 biegnie do punktu 6, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 489/6, gdzie skręca na północny-wschód i granicą działki nr 489/6 biegnie do punktu 7 (północno-zachodni narożnik działki nr 489/6). W punkcie 7 skręca na północ i wzdłuż granicy działki nr 482/19 biegnie do punktu 8, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 482/19, a następnie skręca na północny wschód i granicami działek nr: 482/19, 485/1, 482/6, 486/5, 482/16 i 482/13 biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. Kompleks nr 3 Obręb ewidencyjny Gorlice, arkusze mapy: 18 Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 468/5, w kierunku wschodnim granicą działki nr 468/5 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 468/5, następnie skręca na południowy-zachód i granicami działek nr: 468/5 i 479 biegnie do punktu 3, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 479. Od punktu 3 granica biegnie na północnyzachód wzdłuż granicy działek nr: 479 i 468/5 do punktu 4, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 468/5. Tu skręca na północny-wschód i wzdłuż ul. Bieckiej granicą działki nr 468/5 biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. PREZES RADY MINISTRÓW 10

11 Uzasadnienie Projekt przewiduje: włączenie w granice strefy 179,6743 ha. korekta w granicach Podstrefy Kraków Podgórze o 0,5033 ha w związku z dostosowaniem powierzchni do stanu istniejącego na gruncie. korekta w granicach Podstrefy Oświęcim o 0,7710 ha w związku podziałem i scaleniem działek położonych na terenie podstrefy. Po wnoszonej zmianie granic powierzchnia Krakowskiego Parku Technologicznego wyniesie 595,0727 ha. Wniosek o zmianę granic zarządzający strefą złożył w dniu września 2008 r. tak więc do oceny spełniania Założeń do zmiany ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych w zakresie kryteriów obejmowania gruntów prywatnych statusem specjalnej strefy ekonomicznej przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca br. przyjęto dane dotyczące stopy bezrobocia na koniec 31 sierpnia 2008 r.. 1. Wnioskodawca: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. 2. Zmiana obszaru w ha. Podstrefa Stan obecny Włączenia Korekta Stan po zmianie Andrychów 26, ,5366 X 52,8574 Bochnia (Miasto) X 29,6578 X 29,6578 Bochnia (Gmina) X 22,5800 X 22,5800 Dobczyce 6,8602 X X 6,8602 Gdów 17,6361 X X 17,6361 Gorlice X 12,8024 X 12,8024 Kraków Nowa Huta 14,1921 X X 14,1921 Kraków Podgórze 43, ,5552-0, ,1724 Kraków Śródmieście 29, ,5105 X 41,7010 Krosno 5,7492 X X 5,7492 Książ Wielki X 6,7150 X 6,7150 Niepołomice 182,3266 X X 182,3266 Nowy Sącz 12,0368 X X 12,0368 Oświęcim 5,8957 7,3717-0, ,4964 Słomniki 6,5944 X X 6,5944 Tarnów 44,5498 X X 44,5498 Trzebinia X 24,0739 X 24,0739 Wolbrom 16,3000 X X 16,3000 Zabierzów 5,9000 1,8000 X 7,7000 Zator X 7,0712 X 7,0712 Razem SSE KPT: 416, ,6743-1, ,

12 Rozliczenie łącznego obszaru stref Lp. Strefa Powierzchnia (w ha) 1 Kamiennogórska SSE 338, Katowicka SSE 1489, Kostrzyńsko-Słubicka SSE 1186, Krakowska SSE 595, Legnicka SSE 457, Łódzka SSE 897, Mielecka SSE 925, Pomorska SSE 1162, Słupska SSE 401, Starachowicka SSE 566, Suwalska SSE 312, Tarnobrzeska SSE 1335, Wałbrzyska SSE 1544, Warmińsko-Mazurska SSE 700,2099 Razem ,5218 Po dokonaniu zmiany granic krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej łączna powierzchnia stref w Polsce wyniesie ,5218 ha, przy limicie ha. 3. Forma własności terenów w ha. Andrychów Podstrefa Włączenia Własność 13,7548 Andoria Mot Sp. z o.o. 12,7818 Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym Andoria Mot Sp. z o.o. Bochnia miasto 29,6578 Miasto Bochnia Bochnia gmina 22,5800 Gmina Bochnia 11,2140 Miasto Gorlice Gorlice Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta 1,5884 Gorlice 6,0245 Uniwersytet Jagielloński Kraków - Podgórze 0,0385 Gmina Miejska Kraków 22,4922 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.* Kraków - Śródmieście 12,5105 Skarb Państwa, w użytkowaniu wieczystym PLIVA KRAKÓW Zakłady Farmaceutyczne S.A. Książ Wielki 6,7150 Powiat Miechowski Oświęcim 7,3717 Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym Synthos Dwory Sp. z o.o. Trzebinia 24,0739 Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.** Zabierzów 0,9500 KBP-5 Sp. z o. o. 0,8500 KBP-6 Sp. z o. o. Zator 7,0712 Gmina Zator Razem 179,

13 *Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką, gdzie 88,568 % akcji ma Województwo Małopolskie, 10,819 % Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a pozostałe należą do prywatnych osób fizycznych i prawnych. **Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. jest spółką, gdzie 100 % akcji ma Skarb Państwa. 4. Charakterystyka włączanych gruntów: Andrychów 26,5366 ha (grunty prywatne) Grunty częściowo zabudowane (po byłej Wytwórni Silników Wysokoprężnych S.A..), położone w południowej części Andrychowa, przeznaczone pod zabudowę techniczno-produkcyjną i usługową, z bezpośrednim dostępem do drogi krajowej nr 52, a także do planowanej Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Tereny poprzemysłowe są uzbrojone technicznie. Na całej powierzchni realizowana będzie inwestycja firmy Andoria Mot Sp. z o.o. Bochnia miasto 29,6578 ha (teren bez konkretnych inwestorów) Grunty niezabudowane, położone w północnej części miasta, w procedowanym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod tereny zabudowy usługowej. Teren płaski. Posiadają dostęp do dróg gminnych. Nieruchomość przylega do planowanego węzła Bochnia dla autostrady A-4. Wyposażone w infrastrukturę techniczną (elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną). Na podstawie średnich efektów strefy na jeden hektar na koniec 2007 r. szacuje się, że w wyniku zrealizowanych tam inwestycji zostanie utworzonych ok. 771 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych ok. 143 mln zł. Bochnia gmina 22,58000 ha (tereny bez konkretnych inwestorów) Grunty niezabudowane, zlokalizowane w Bogucicach, przeznaczone w części pod zabudowę usługowokomercyjną oraz jako tereny przemysłowe, infrastruktura techniczna (elektryczność, gaz, kanalizacja, odprowadzanie ścieków) w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, droga gminna w niewielkiej odległości od działek. Na podstawie średnich efektów strefy na jeden hektar na koniec 2007 r. szacuje się, że w wyniku zrealizowanych tam inwestycji zostanie utworzonych ok. 587 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych ok. 108,8 mln zł. Gorlice 12,8024 ha (tereny bez konkretnych inwestorów) Grunty niezabudowane, zlokalizowane, w południowej części Gorlice, położone przy drodze krajowej 54, przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność produkcyjną oraz usługi komercyjne. Infrastruktura techniczna (elektryczność, gaz, kanalizacja, odprowadzanie ścieków) w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości. Na podstawie średnich efektów strefy na jeden hektar na koniec 2007 r. szacuje się, że w wyniku zrealizowanych tam inwestycji zostanie utworzonych ok. 332 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych ok. 61,7 mln zł. Kraków - Podgórze 28,5552 ha (tereny bez konkretnych inwestorów) 1) grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej Kraków oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego Grunty są niezabudowane. Nieruchomości są oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny parku technologicznego, tereny usług komercyjnych oraz tereny usług nauki. Położone są w południowej części Krakowa i znajdują się w korzystnym miejscu pod względem komunikacyjnym poprzez możliwość łatwego podłączenia do dużych ciągów komunikacyjnych. Istnieje możliwość dostępu do infrastruktury technicznej (sieć gazowa, wodociągowa, elektryczna i cieplna). 13

14 2) grunty stanowiące własność Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Grunty są niezabudowane. Zlokalizowane w południowo-wchodniej części Krakowa. Nieruchomości są przeznaczone w decyzjach o ustaleniu warunków zabudowy pod budowę zespołu budynków biurowych oraz produkcyjno-uslugowych. Położone są w bardzo dobrej lokalizacji pod względem komunikacyjnym. Pełny dostęp do infrastruktury technicznej (sieć gazowa, wodociągowa, elektryczna i cieplna). Na podstawie średnich efektów strefy na jeden hektar na koniec 2007 r. szacuje się, że w wyniku zrealizowanych tam inwestycji zostanie utworzonych ok. 742 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych ok. 137,6 mln zł. Kraków - Śródmieście 12,5105 ha (grunty prywatne) Grunty częściowo zabudowane, położone w śródmieściu Krakowa, przeznaczone pod zabudowę techniczno-produkcyjną i usługową, posiadają bardzo dobry układ komunikacyjny. Tereny są w pełni uzbrojone technicznie. Na całej powierzchni realizowana będzie inwestycja firmy PLIVA KRAKÓW `Zakłady Farmaceutyczne S.A Książ Wielki 6,7150 ha (tereny bez konkretnych inwestorów) Grunty w części zabudowane budynkami gospodarczymi i magazynowymi, wyposażone w infrastrukturę techniczną (elektryczną, telefoniczną, wodociągową, kanalizacyjną). Położone we wschodniej części gminy. Brak ograniczeń budowlanych. Drogi dojazdowe powiatowe są w dobrym stanie. W bezpośrednim sąsiedztwie węzeł komunikacyjny planowanej drogi ekspresowej S-7. Na podstawie średnich efektów strefy na jeden hektar na koniec 2007 r. szacuje się, że w wyniku zrealizowanych tam inwestycji zostanie utworzonych ok. 174 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych ok. 32,3 mln zł. Oświęcim 7,3717 ha (grunty prywatne) Grunty częściowo zabudowane, położone we wschodniej części Oświęcimia, przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność produkcyjno-usługową, posiadają bardzo dobry układ komunikacyjny poprzez połączenie z drogą krajową nr 44. Tereny są w pełni uzbrojone technicznie. Na całej powierzchni realizowana będzie inwestycja firmy Synthos Dwory 2 Sp. z o.o. Trzebinia 24,0739 ha (tereny bez konkretnych inwestorów) Grunty częściowo zabudowane, położone w północno-wschodniej części Trzebini w sąsiedztwie autostrady A-4 z przewidywanym przeznaczeniem pod budowę zakładów przemysłowych. Tereny mają bezpośredni dostęp do pełnej infrastruktury technicznej (energia elektryczna, instalacje wodnokanalizacyjne, energia cieplna, kabel telechniczny. Na podstawie średnich efektów strefy na jeden hektar na koniec 2007 r. szacuje się, że w wyniku zrealizowanych tam inwestycji zostanie utworzonych ok. 625 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych ok. 116 mln zł. Zator 7,0712 ha (tereny bez konkretnych inwestorów) Grunty niezabudowane. Zlokalizowane w północnej części gminy. Aktualnie trwają prace nad wyposażeniem terenów w pełną infrastrukturę techniczną (kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociąg, kabel teletechniczny światłowodowy, energia elektryczna i cieplna). Grunty przeznaczone pod produkcję przemysłową i działalność usługową. Posiada dobry układ komunikacyjny, przylega do drogi krajowej nr 44. Na podstawie średnich efektów strefy na jeden hektar na koniec 2007 r. szacuje się, że w wyniku zrealizowanych tam inwestycji zostanie utworzonych ok. 183 nowe miejsca pracy, przy nakładach inwestycyjnych ok. 34 mln zł. 14

15 Lp. Zabierzów 1,8000 ha (grunty prywatne) Grunty niezabudowane, położone we wschodniej części gminy, przeznaczone pod zabudowę biurową techniczno-produkcyjną i usługową, posiadają bardzo dobry układ komunikacyjny. Tereny są w pełni uzbrojone technicznie. Na tej powierzchni będą realizowane projekty inwestycyjne przez Shell Polska Sp. z o.o., UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. Oddział w Polsce oraz UBS Service Centre (Poland) Sp. z o.o. 5. Opis projektów inwestycyjnych. Nazwa firmy (inwestora) 1. Andoria Mot Sp. z o.o. 2. PLIVA KRAKÓW Zakłady Farmaceutyczne S.A. 3. Synthos Dwory 2 Sp. z o.o. 4. Shell Polska Sp. z o.o UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. Oddział w Polsce UBS Service Centre (Poland) Sp. z o.o. Lokalizacja inwestycji Gmina Andrychów Miasto Kraków Miasto Oświęcim Gmina Zabierzów Gmina Zabierzów Gmina Zabierzów Pow. w ha 26,5366 Branża Produkcja części samochodowych Nakłady w mln zł Deklarowane Zatrudnienie etaty 52, ,5105 Farmaceutyczna ,3717 Chemiczna 317, ,8500 BPO 1, ,9500* BPO 15, ,9500* BPO 1,5 259 RAZEM 48, , * tereny stanowią ten sam obszar Podstrefa Andrychów ANDORIA-MOT Sp. z o.o. planuje na gruncie częściowo zabudowanym, o powierzchni 26,5366 ha, stanowiących: własność Andoria-Mot Sp. z o.o.(13,7548 ha) oraz Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Andoria-Mot Sp. z o.o. (12,7818 ha), wybudować halę produkcyjną pod potrzeby produkcji wałów korbowych. Przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 52,5 mln zł, a zatrudnienie 300 osób. Przedsiębiorca warunkuje realizację inwestycji od uzyskania pomocy publicznej w ramach strefy. Podstrefa Kraków Śródmieście PLIVA KRAKÓW Zakłady Farmaceutyczne S.A. zamierza na gruncie częściowo zabudowanym o powierzchni 12,5105 ha, stanowiącym własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A., rozbudować istniejący zakład produkcyjny oraz uruchomić produkcję nowych leków. Przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 24 mln zł, a zatrudnienie 50 osób. Przedsiębiorca warunkuje realizację inwestycji od uzyskania pomocy publicznej w ramach specjalnej strefy ekonomicznej. Podstrefa Oświęcim SYNTHOS DWORY 2 Sp. z o.o. zamierza na gruncie częściowo zabudowanym o powierzchni 7,3698 ha, stanowiącym własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Synthos Dwory 2 Sp. 15

Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 100 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 100 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 100 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 1853 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2014 r. Poz. 1659 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z dnia 26 maja br., wersja 1.1 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia. 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67 Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt 27 września 2007 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 11-03-2009 Wersja 2.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Projekt z dnia 11-03-2009 Wersja 2.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 11-03-2009 Wersja 2.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 728 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 728 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 728 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/462/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/462/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/462/2 RADY MIASTA z dnia 30 sierpnia 202 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Tychy statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706 Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z dnia 26 maja 2015 r., wersja 1.1. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia. 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 229 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 229 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 229 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1550) tj. z dnia 14 listopada 2013 r. (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej.

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej. Załączniki do rozporządzenia Nr 4/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 2 października 2008 r. Załącznik nr 1 Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa.

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa. Załącznik 1 I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU CICHAWA Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cichawa.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2a do rozporządzenia Nr 4/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18 maja 2009r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej dla komunalnego

Bardziej szczegółowo

a) opis granic i terenu Podstrefy Dębica otrzymuje brzmienie:

a) opis granic i terenu Podstrefy Dębica otrzymuje brzmienie: Projekt 24 września 2007 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz. 1266 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 14 kwietnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 14 kwietnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej -Południe w zie m Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 53 poz. 556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 53 poz. 556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 sierpnia 2015 r. Poz. 1235 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej)

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej) Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych. Burmistrz Międzyrzecza w imieniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej. (Dz. U. z dnia 6 lutego 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej. (Dz. U. z dnia 6 lutego 2007 r. Dz.U.2007.17.97 2007-10-13 zm. Dz.U.2007.179.1269 1 2008-03-22 zm. Dz.U.2008.39.229 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 13 marca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 13 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Drobimex Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Kniewskiej

Bardziej szczegółowo

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z dnia 4 kwietnia 2014, wersja 1.1. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. 1. Wyraża się zgodę na powiększenie obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. 1. Wyraża się zgodę na powiększenie obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA w sprawie wyrażenia zgody na powiększenie obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST PARK Podstrefa Dzierżoniów Na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4296 ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 21 października

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o tereny inwestycyjne stanowiące własność

Bardziej szczegółowo

GMINA BRZESKO TERENY INWESTYCYJNE

GMINA BRZESKO TERENY INWESTYCYJNE GMINA BRZESKO TERENY INWESTYCYJNE BRZESKO PODSTAWOWE DANE POWIERZCHNIA: 102 km2 gmina, 10 km2 miasto Brzesko LUDNOŚD: 36 tys. gmina, 18 tys. miasto Brzesko LICZBA PODMIOTÓW GOSP.: 2169 ODLEGŁOŚCI z BRZESKA:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1105 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

O RZĄDZENIE MINISTRÓW r.

O RZĄDZENIE MINISTRÓW r. O RZĄDZENIE MINISTRÓW... 2017r. Na podstawie art. 4 ust. o specjalnych strefach ek

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

z dnia... 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z dnia 12 grudnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 25 kwietnia 2012 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 25 kwietnia 2012 r. RM 110-38-12 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust.

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Tajęcina k. Rzeszowa - grunt niezabudowany Powierzchnia gruntu: 4,5786 ha Położenie: miejscowość Tajęcina gmina Trzebownisko Tytuł prawny: własność Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Pila ul. Wawelska grunt niezabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha Położenie: Piła, ul. Wawelska Tytuł prawny: własność Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku

Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1459/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia listy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 43/13 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni. Krasnołęce

WYKAZ NR 43/13 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni. Krasnołęce Gdynia, 4 października 2013 r. WYKAZ NR 43/13 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 3480 ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Tereny inwestycyjne i obiekty przemysłowe w obrębie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu

Tereny inwestycyjne i obiekty przemysłowe w obrębie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu Nazwa oferty: Przedmiot oferty: [np. nieruchomość niezabudowana; nieruchomość zabudowana obiekt zabytkowy, hala produkcyjna, magazynowa, zakład produkcyjny] Rodzaj transakcji: [sprzedaż, dzierżawa, oddanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY WIELUŃ. Wieluń, maj 2006 r.

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY WIELUŃ. Wieluń, maj 2006 r. OFERTA INWESTYCYJNA GMINY WIELUŃ Wieluń, maj 2006 r. Nieruchomość połoŝona przy ul. Fabrycznej 1.1. PołoŜenie nieruchomości: Miasto Wieluń Powiat Wieluński Województwo - Łódzkie 1.2. Lokalizacja i opis

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu Projekt T z dnia 18.11.08 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia...2008 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych.

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Autor: Wenanta Anna Rolka Zasady regulujące tworzenie oraz funkcjonowanie stref ekonomicznych w Polsce zostały określone w ustawie z 20 października

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna nr 1

Oferta inwestycyjna nr 1 Oferta inwestycyjna nr 1 Lokalizacja Właściciel Status prawny Obszar do zagospodarowania Spodziewane restrykcje nałożone na sprzedaż Rokitnica. Gmina Złotoryja, Powiat Złotoryjski ok. 9 km od centrum miasta

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Bydgoszcz al. Jana Pawła II 157 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 2,4628 ha Położenie: Bydgoszcz, al. Jana Pawła II 157 Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego Kliknij

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia... w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działek Specjalną Strefą Ekonomiczną Starachowice

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia... w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działek Specjalną Strefą Ekonomiczną Starachowice UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia.... w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działek Specjalną Strefą Ekonomiczną Starachowice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Legnica ul. Poznańska 50 grunt zabudowany jest budynkiem warsztatowomagazynowym z częścią biurowo-socjalną NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 1,1655 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Bydgoszcz al. Jana Pawła II 157 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 2,4978 ha Położenie: Bydgoszcz, al. Jana Pawła II 157 Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego Kliknij

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz. 3694 ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 14 października 2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2015 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2015 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Arkusz mapy 4, obręb 0001 Opalenica Działka nr 260/48 0,0879 ha 2. Księga wieczysta Kw nr PO1N/00037416/9 Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, W dziale III wpisane jest ograniczone

Bardziej szczegółowo

OPIS NIERUCHOMOŚCI. ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków

OPIS NIERUCHOMOŚCI. ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków OPIS NIERUCHOMOŚCI Lokalizacja : Powierzchnia : ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków 1,5051 ha Nr działek : 304/44, 304/45, 304/46 Obręb : Nr księgi wieczystej : Zabudowania : Zagospodarowanie : Uzbrojenie :

Bardziej szczegółowo

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW 1. Będąca własnością Gminy Mściwojów niezabudowana nieruchomość położona jest w obrębie wsi Grzegorzów i składa się z dwóch działek

Bardziej szczegółowo

Opinia : sygn. akt I Kmp 44/11 str. 5

Opinia : sygn. akt I Kmp 44/11 str. 5 Opinia : sygn. akt I Kmp 44/11 str. 5 5. ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH Wizja lokalna przeprowadzona na terenie nieruchomości, Badanie księgi wieczystej nr KR1I/00005023/0, Informacja z ewidencji gruntów,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 3479 ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

PołoŜenie: Niedzieliska, gmina Szczurowa. Powierzchnia nieruchomości: dostępna powierzchnia [ha] Ok. 1,5 ha

PołoŜenie: Niedzieliska, gmina Szczurowa. Powierzchnia nieruchomości: dostępna powierzchnia [ha] Ok. 1,5 ha Nazwa oferty: Działki inwestycyjne w miejscowości Przedmiot oferty: Część działek niezabudowanych nr 1364, 1367, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214 zlokalizowanych w miejscowości Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA

ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA Syndyk masy upadłości Stanisława Chabaja prowadzącego działalność gospodarczą pod Przedsiębiorstwo Usług Drogowych "Chabaj" w postępowaniu upadłościowym prowadzonym

Bardziej szczegółowo

przez punkty: , , do punktu Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do punktu , od którego rozp

przez punkty: , , do punktu Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do punktu , od którego rozp Projekt z dnia 07-06-2010 Wersja 2.1. ROZPORZĄDZE IE RADY MI ISTRÓW z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia strefy aktywności gospodarczej na przykładzie miasta Bochnia

Proces tworzenia strefy aktywności gospodarczej na przykładzie miasta Bochnia Proces tworzenia strefy aktywności gospodarczej na przykładzie miasta Bochnia Bogdan Kosturkiewicz Burmistrz Miasta Bochni Bochnia najstarsze miasto Województwa Małopolskiego (prawa miejskie z 1253 r.),

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. OFERTA INWESTYCYJNA Częściowo zabudowana nieruchomość o łącznej pow. 56.843 m 2 (tereny obiektów produkcyjnych) położona w Jaworznie w rejonie ul. Grunwaldzkiej - województwo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z dnia 17 lipca 2007 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA. Lokalizacja terenu: Numer i powierzchnia działki: Atrakcyjność lokalizacyjna: Teren zlokalizowany jest na os.

OFERTA INWESTYCYJNA. Lokalizacja terenu: Numer i powierzchnia działki: Atrakcyjność lokalizacyjna: Teren zlokalizowany jest na os. do zbycia położona jest na os. Mokrzyszów w Tarnobrzegu. Działki nr 222, 233, 3105, 3106 maksymalna dostępna powierzchnia 7,1261ha. Teren zlokalizowany jest na os. Mokrzyszów, w odległości 1,5 km do drogi

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 11 grunt zabudowany budynkiem magazynowo usługowym NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 2 859 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0, 2804 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Bocheńska SAG. Dane zarządzającego strefą

Bocheńska SAG.  Dane zarządzającego strefą http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/strefy-ekonomiczne-51/item/2146-bochenska-sag Bocheńska SAG Dane zarządzającego strefą Gmina Miasta Bochnia Ul. Kazimierza Wielkiego 2 32-700 Bochnia NIP: 868-10-01-825

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Warszawa ulica Sowińskiego 28 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 23 954 m2 Powierzchnia użytkowa: 5 888,10 m2 Adres: ul. Sowińskiego 28, Warszawa Tytuł prawny

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Inwalidów im. E. Dembowskiego

Spółdzielnia Inwalidów im. E. Dembowskiego Spółdzielnia Inwalidów im. E. Dembowskiego ul. Wybickiego 5, 31-261 Kraków ; biuro@si-dembowski.com Nieruchomości - ul. Wybickiego 5 - Kraków Na sprzedaż 1. Przedmiot sprzedaży 1. Nieruchomość nr 1: Prawo

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Olsztyn ul. Limanowskiego grunt zabudowany parterowym budynkiem biurowym Powierzchnia gruntu: 4 313 m.kw. m.kw. Powierzchnia uż użytkowa: ytkowa: 531,62 m kw. Powierzchnia zabudowy:

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Słupsk statusem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Słupsk statusem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Druk Nr 42/2 Uchwała Nr... z dnia......2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Słupsk statusem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot sprzedaży: Przewidywana cena : ,00 zł

Przedmiot sprzedaży: Przewidywana cena : ,00 zł Olsztyn ul. Limanowskiego - grunt zabudowany budynkami usługowymi - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Cena: : 890 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 4 313 m.kw. Powierzchnia użytkowa: : 531,62 m kw. Adres: ul. Limanowskiego

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z NR 44/13 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego Gorzów Wlkp. ul. Al. 11 Listopada 91

W Y K A Z NR 44/13 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego Gorzów Wlkp. ul. Al. 11 Listopada 91 Gorzów Wlkp., dnia 07 sierpnia 2013r. W Y K A Z NR 44/13 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego Gorzów Wlkp. ul. Al. 11 Listopada 91 działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Przemyśl, ul Wernyhory 23 gmina Miasto Przemyśl woj. podkarpackie

Przemyśl, ul Wernyhory 23 gmina Miasto Przemyśl woj. podkarpackie Przemyśl, ul Wernyhory 23 gmina Miasto Przemyśl woj. podkarpackie - Prawo użytkowania wieczystego gruntu: -działka nr 445/2, 490, 450/2 o łącznej powierzchni 0,9033 ha Budynki i budowle: -budynek administracyjno

Bardziej szczegółowo

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1248/2015 z dnia 6 listopada 2015

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1248/2015 z dnia 6 listopada 2015 Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1248/2015 z dnia 6 listopada 2015 w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej włączenia w obszar Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

Poszerzenie obszaru Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. (podsumowanie projektu) Agata Jaroszewska Dział Obsługi Inwestora SSSE

Poszerzenie obszaru Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. (podsumowanie projektu) Agata Jaroszewska Dział Obsługi Inwestora SSSE Poszerzenie obszaru Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (podsumowanie projektu) Agata Jaroszewska Dział Obsługi Inwestora SSSE Tychowo, 20 czerwca 2012 Akty prawne Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Park Inwestycyjny i PSSE w Sztumie przemysł i usługi

Park Inwestycyjny i PSSE w Sztumie przemysł i usługi www.sztum.pl Dla inwestora Oferta inwestycyjna Park Inwestycyjny i PSSE w Sztumie przemysł i usługi 17.06.2016 Park Inwestycyjny i PSSE w Sztumie przemysł i usługi PARK INWESTYCYJNY W SZTUMIE Park Przemysłowy

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 1-9 grunt zabudowany budynkami biurowo -magazynowymi NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 10 036 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0,4235 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 2014 r. Projekt z dnia listopada 2014 r. ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 7116 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Elbląg ul. Skrzydlata. Nieruchomość na sprzedaż

Elbląg ul. Skrzydlata. Nieruchomość na sprzedaż Elbląg ul. Skrzydlata Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Elbląg Ulica, nr budynku Skrzydlata Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni zabudowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/54/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek

UCHWAŁA NR XI/54/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek UCHWAŁA NR XI/54/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XI/93/20215 RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Uniejów Na podstawie art. 18 ust. 1

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Nazwa Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu Osoba do kontaktu Konrad Czępiński Telefon (061) 8560-623 Inne numery fax: (061) 8560-615 kontaktowe: email: kczepinski@anr.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. z dnia 26 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. z dnia 26 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Szybowicach, gmina Prudnik, powiat prudnicki, województwo

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów nieruchomości

Zestawienie parametrów nieruchomości INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI Powierzchnia nieruchomości Lokalizacja Zestawienie parametrów nieruchomości Nazwa podmiotu Dolnośląski Park Technologiczny T-Park Instytucja zarządzająca Dolnośląska

Bardziej szczegółowo

Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3

Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3 Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3 Przedmiot sprzedaży: prawo własności lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni użytkowej 113,78 m 2, usytuowanego na parterze budynku handlowo-usługowego położonego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 1893 ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW Działając na podstawie art. 23 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/171/2016 RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA. z dnia 29 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/171/2016 RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA. z dnia 29 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz. 7009 UCHWAŁA NR XXIII/171/2016 RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie nadania nazw ulic w

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjne nieruchomości Powiatu Wrocławskiego

Atrakcyjne nieruchomości Powiatu Wrocławskiego Atrakcyjne nieruchomości Powiatu Wrocławskiego 1. Nieruchomości Powiatu Wrocławskiego Opracowała: Małgorzata Stefanek-Pośpiech Nieruchomości Powiatu Wrocławskiego gm. Kobierzyce Obręb Krzyżowice Wierzbica/

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 6/2015 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO CZĘSTOCHOWA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NR 6/2015 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO CZĘSTOCHOWA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Prezydent Miasta Częstochowy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia (jt. Dz. U. z 2015 r. poz.782 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości I. WYKAZ NR 6/2015 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Łódź, ul. Obywatelska grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 20 437 m kw. Położenie: Łódź ulica Obywatelska 121/129 Tytuł prawny: prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym...

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym... Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym... Art. 7. Zadania własne gminy 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 3453 ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GDAŃSKU PRZY UL. SOBÓTKI 14,14B,15, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA (SPRZEDAŻY)

SZCZEGÓŁOWY OPIS NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GDAŃSKU PRZY UL. SOBÓTKI 14,14B,15, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA (SPRZEDAŻY) SZCZEGÓŁOWY OPIS NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GDAŃSKU PRZY UL. SOBÓTKI 14,14B,15, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA (SPRZEDAŻY) Telewizja Polska S.A. jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Charsznica ul. Kolejowa 18. Nieruchomość na sprzedaż

Charsznica ul. Kolejowa 18. Nieruchomość na sprzedaż Charsznica ul. Kolejowa 18 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Charsznica Ulica, nr budynku Kolejowa 18 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00336053/5 położona w Krakowie przy ul. Grabczaka. W skład

Bardziej szczegółowo