M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... w sprawie granicy portu morskiego w Łebie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... w sprawie granicy portu morskiego w Łebie"

Transkrypt

1 Projekt z dnia 10 listopada 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... w sprawie granicy portu morskiego w Łebie Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014) zarządza się, co następuje: Od strony lądu granicę portu morskiego w Łebie określa się następująco: Począwszy od punktu granicznego nr 1, położonego na styku działek ewidencyjnych nr 365/67 i 365/69 (obręb ewidencyjny 2) i jednocześnie morza terytorialnego, granica portu biegnie zewnętrzną stroną falochronu wschodniego w kierunku południowym, wzdłuż wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 365/67 (obręb ewidencyjny 2), przez punkt graniczny nr 1a i punkt graniczny nr 1b do punktu granicznego nr 2, położonego w południowo-wschodnim narożniku tej działki ewidencyjnej. W punkcie granicznym nr 2 granica portu skręca w kierunku wschodnim, przez punkt graniczny nr 2a i punkt graniczny nr 2b do punktu granicznego nr 2c, wzdłuż północnej granicy działki ewidencyjnej nr 365/83 (obręb ewidencyjny 2), a następnie skręca na południe i biegnie po istniejącym ogrodzeniu, wzdłuż wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 365/83 (obręb ewidencyjny 2) do punktu granicznego nr 3, położonego na styku działek ewidencyjnych nr 55/14, 365/69 i 365/83 (obręb ewidencyjny 2). Od punktu granicznego nr 3 granica portu biegnie przez punkt graniczny nr 3a, punkt graniczny nr 3b i punkt graniczny nr 3c, wzdłuż istniejącego ogrodzenia, wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 365/83 (obręb ewidencyjny 2) do punktu granicznego nr 3d, w którym skręca na południowy wschód i dalej biegnie przez punkt graniczny nr 3e do punktu granicznego nr 4, położonego na styku działek ewidencyjnych nr 55/14, 365/80 i 365/83 (obręb ewidencyjny 2), a następnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki 1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej gospodarka morska, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2 2 ewidencyjnej nr 365/80 (obręb ewidencyjny 2), przez punkt graniczny nr 4a do punktu granicznego nr 5, położonego na styku działek ewidencyjnych nr 55/14, 365/75 i 365/80 (obręb ewidencyjny 2). W punkcie granicznym nr 5 granica portu załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 365/75 i 365/80 (obręb ewidencyjny 2) do punktu granicznego nr 6, położonego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 365/74 ulica Kościuszki (obręb ewidencyjny 2). Następnie, nie zmieniając kierunku, przechodzi na drugą stronę ulicy do punktu granicznego nr 6a, na którym skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż linii regulacyjnej ulicy Kościuszki do punktu granicznego nr 7, położonego na styku działek ewidencyjnych nr 365/22, 365/74 i 365/83 (obręb ewidencyjny 2). W punkcie granicznym nr 7 granica portu skręca na południowy zachód i biegnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 365/22 i 365/83 (obręb ewidencyjny 2), przez punkt graniczny nr 7a do punktu granicznego nr 8, położonego na styku działek ewidencyjnych nr 365/22, 365/73 i 365/83 (obręb ewidencyjny 2) i dalej nie zmieniając kierunku do punktu granicznego nr 8a, w którym skręca na południowy zachód i biegnie do punktu granicznego nr 9, położonego na styku działek ewidencyjnych nr 368/31, 365/73 i 365/83 (obręb ewidencyjny 2). Od punktu granicznego nr 9 granica portu biegnie zachodnią granicą działek garażowych, przez punkt graniczny nr 9a i punkt graniczny nr 9b do punktu granicznego nr 10 i dalej przez punkty graniczne o kolejnych numerach do punktu granicznego nr 27, położonego po północnej stronie ulicy Derdowskiego, na styku działek ewidencyjnych nr 259, 368/31 i 365/83 (obręb ewidencyjny 2). W punkcie granicznym nr 27 granica portu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż północnej linii rozgraniczającej ulicy Derdowskiego, północną stroną działki ewidencyjnej nr 259 (obręb ewidencyjny 2) do punktu granicznego nr 28, położonego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 318 (obręb ewidencyjny 2), stanowiąca ulicę Abrahama. W punkcie granicznym nr 28 granica portu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż zachodniej linii regulacyjnej ulicy Abrahama, przez punkt graniczny nr 28a do punktu granicznego nr 28b, a następnie skręca na południowy wschód i biegnie linią regulacyjną ulicy Abrahama do punktu granicznego nr 28c, po czym skręca na wschód i biegnie

3 3 południową linią regulacyjną ulicy Abrahama do punktu granicznego nr 29, położonego na styku działek ewidencyjnych nr 318, 366/1 i 365/83 (obręb ewidencyjny 2). Od punktu granicznego nr 29 granica portu biegnie wzdłuż południowej granicy działki ewidencyjnej nr 366/1 (obręb ewidencyjny 2), przez punkt graniczny nr 29a, punkt graniczny nr 29b i punkt graniczny nr 29c do punktu granicznego nr 30, położonego w południowowschodnim narożniku tej działki ewidencyjnej, po czym skręca na północny zachód i biegnie do punktu granicznego nr 31, położonego po południowej stronie ulicy Abrahama. W punkcie granicznym nr 31 granica portu skręca na wschód i biegnie przez punkt graniczny nr 31a, wzdłuż południowej linii rozgraniczającej ulicy Abrahama, do punktu granicznego nr 32 położonego po zachodniej stronie ulicy Kościuszki. W punkcie granicznym nr 32 granica portu skręca na południowy wschód i biegnie przez punkt graniczny nr 33 do punktu granicznego nr 34, położonego po północnej stronie kanału portowego, a następnie wzdłuż wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 367/9 (obręb ewidencyjny 2), przecina kanał portowy i biegnie na południową stronę kanału do punktu granicznego nr 35 i dalej nie zmieniając kierunku, granica portu biegnie zachodnią stroną ulicy Kościuszki, wzdłuż działek ewidencyjnych nr 367/10 i 367/7 (obręb ewidencyjny 2), przez punkt graniczny nr 36 do punktu granicznego nr 37, stanowiący północno-wschodni narożnik budynku mieszkalnego (ulica Kościuszki 30), a jednocześnie położony jest na granicy obrębów ewidencyjnych 1 i 2. W punkcie granicznym nr 37 granica portu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy obrębów ewidencyjnych 1 i 2 do punktu granicznego nr 38, a następnie wzdłuż wschodniej, północnej i zachodniej granicy działek ewidencyjnych nr 367/4 i 367/3 (obręb ewidencyjny 2), przez punkt graniczny nr 39, punkt graniczny nr 40 i punkt graniczny nr 41 do punktu granicznego nr 42, położonego na granicy obrębów ewidencyjnych 1 i 2. W punkcie granicznym nr 42 granica portu skręca w kierunku wschodnim i biegnie dalej wzdłuż południowej linii rozgraniczającej ulicy Wybrzeże, przez punkt graniczny nr 43 do punktu granicznego nr 44, położonego we wschodnim narożniku skrzyżowania ulicy Wybrzeże i ulicy Powstańców Warszawy, a następnie przecina ulicę Powstańców Warszawy i biegnie do punktu granicznego nr 45, położonego po zachodniej stronie tej ulicy. Od punktu granicznego nr 45 granica portu biegnie na zachód wzdłuż południowej linii regulacyjnej ulicy Wybrzeże, przez punkt graniczny nr 46, punkt graniczny nr 47, punkt

4 4 graniczny nr 48, punkt graniczny nr 48a, punkt graniczny nr 48b, punkt graniczny nr 49, punkt graniczny nr 50, punkt graniczny nr 51, punkt graniczny nr 51a, punkt graniczny nr 51b, punkt graniczny nr 52, punkt graniczny nr 52a, punkt graniczny nr 52b, punkt graniczny nr 53, punkt graniczny nr 54, punkt graniczny nr 55 i punkt graniczny nr 55a do punktu granicznego nr 56, położonego na styku działek ewidencyjnych nr 14 i 6/9 (obręb ewidencyjny 1) oraz działki ewidencyjnej nr 365/79 (obręb ewidencyjny 2). W punkcie granicznym nr 56 granica portu skręca na północny zachód i biegnie dalej wzdłuż południowej linii regulacyjnej ulicy Wybrzeże, przez punkt graniczny nr 57, punkt graniczny nr 57a, punkt graniczny nr 57b, punkt graniczny nr 57c i punkt graniczny nr 58 do punktu granicznego nr 58a, a następnie skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż wschodniej linii regulacyjnej ulicy Wybrzeże, przez punkt graniczny nr 58b, punkt graniczny nr 58c, punkt graniczny nr 59 i punkt graniczny nr 59a do punktu granicznego nr 59b, położonego na granicy działek ewidencyjnych nr 1601/3 (obręb ewidencyjny 1) i nr 365/79 (obręb ewidencyjny 2). Od punktu granicznego nr 59b granica portu biegnie w kierunku południowym, wschodnią stroną linii regulacyjnej ulicy Wybrzeże do punktu granicznego nr 60, położonego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 1597 (obręb ewidencyjny 1) i dalej nie zmieniając kierunku, granica portu biegnie po granicy działek ewidencyjnych nr 1597 (obręb ewidencyjny 1) i nr 365/79 (obręb ewidencyjny 2), do punktu granicznego nr 60a, na którym skręca na południowy-wschód i przez punkt graniczny nr 61 biegnie do punktu granicznego nr 62, położonego po północnej stronie linii regulacyjnej ulicy Sienkiewicza. Od punktu granicznego nr 37 do punktu granicznego nr 38 oraz od punktu granicznego nr 42 do punktu granicznego nr 62 granica portu stanowi równocześnie granicę między obrębem ewidencyjnym 2, na obszarze którego położony jest port morski w Łebie, a obrębem ewidencyjnym 1. W punkcie granicznym nr 62 granica portu skręca na zachód i biegnie do punktu granicznego nr 63, położonego na prawym brzegu rzeki Łeba, i dalej biegnie w tym samym kierunku, równolegle do północnej krawędzi mostu drogowego łączącego ulicę Sienkiewicza z ulicą Turystyczną, do punktu granicznego nr 64, położonego na przeciwległym brzegu rzeki, stanowiąc jednocześnie granicę między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi, po czym, nie zmieniając kierunku, biegnie przez punkt

5 5 graniczny nr 64a, wzdłuż granic działek ewidencyjnych nr 365/3 i 365/78 (obręb ewidencyjny 2), do punktu granicznego nr 65 położonego po północnej stronie ulicy Turystycznej. W punkcie granicznym nr 65 granica portu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż północnej linii regulacyjnej ulicy Turystycznej, przez punkt graniczny nr 65a do punktu granicznego nr 66, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 485/1 (obręb ewidencyjny 2). W punkcie granicznym nr 66 granica portu skręca na północ i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek ewidencyjnych nr 485/1, 485/2 i 365/35 (obręb ewidencyjny 2) przez punkt graniczny nr 67 i punkt graniczny nr 68 do punktu granicznego nr 69, położonego w północno-wschodnim narożniku drogi osiedlowej działka nr 365/35 (obręb ewidencyjny 2), a następnie granica portu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż północnej linii regulacyjnej drogi osiedlowej do punktu granicznego nr 70 położonego na wschodniej linii regulacyjnej ulicy Jachtowej, na styku działek ewidencyjnych nr 365/25, 365/27, 365/35 i 365/78 (obręb ewidencyjny 2). W punkcie granicznym nr 70 granica portu skręca na północ i biegnie wzdłuż wschodniej linii regulacyjnej ulicy Jachtowej, przez punkt graniczny nr 70a, punkt graniczny nr 71 i punkt graniczny nr 72 do punktu granicznego nr 72a, na którym skręca na północny wschód, i biegnie do punktu granicznego nr 73 i dalej, przez punkty graniczne o kolejnych numerach do punktu granicznego nr 78, położonego na styku działek ewidencyjnych nr 365/14, 365/18, 365/36 i 483 (obręb ewidencyjny 2). W punkcie granicznym nr 78 granica portu biegnie na drugą stronę ulicy Jachtowej, w kierunku północno-zachodnim, do punktu granicznego nr 79, a następnie wzdłuż zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Jachtowej, przez punkt graniczny nr 80 do punktu granicznego nr 81, położonego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej 1/11 (obręb ewidencyjny 2), po czym skręca na wschód i biegnie przez punkt graniczny nr 82 do punktu granicznego nr 83, położonego na styku działek ewidencyjnych nr 1/16, 1/19, 365/70 i 483 (obręb ewidencyjny 2). Od punktu granicznego nr 83 granica portu biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż granicy działek ewidencyjnych nr 1/16 i 1/19 (obręb ewidencyjny 2), przez punkt graniczny nr 84 do punktu granicznego nr 85, położonego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 1/16, po czym skręca na północny wschód i biegnie przez punkt

6 6 graniczny nr 86 do punktu granicznego nr 87, położonego na styku działek ewidencyjnych nr 365/65, 365/68 i 365/70 (obręb ewidencyjny 2). Następnie granica portu skręca na północ i biegnie równolegle do falochronu zachodniego, w odległości 12 m od niego, do punktu granicznego nr 88, położonego na styku działek ewidencyjnych nr 365/65 i 365/68 (obręb ewidencyjny 2) i morza terytorialnego. 2. Pomiędzy kolejnymi punktami granicznymi wyznaczającymi granice portu morskiego w Łebie od strony lądu, opisanymi w ust. 1, granica ta biegnie odcinkami prostymi. 2. Granica portu morskiego w Łebie, od strony morza biegnie wzdłuż zewnętrznych krawędzi falochronu zachodniego i wschodniego, wzdłuż linii prostych łączących punkt graniczny nr 88, punkt graniczny nr A, punkt graniczny nr B, punkt graniczny nr C, punkt graniczny nr D i punkt graniczny nr E, punkt graniczny nr F, punkt graniczny nr G, punkt graniczny nr H, punkt graniczny nr 1 oraz wzdłuż linii krzywej wyznaczonej między punktem granicznym nr D, punktem granicznym nr E. 3. Wykaz współrzędnych geograficznych punktów granicznych w porcie morskim w Łebie, o których mowa w 1 oraz w 2, podano w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h: Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna ' 04,516" 17 33' 05,029" 1a 54 46' 03,994" 17 33' 05,175" 1b 54 46' 03,431" 17 33' 05,306" ' 02,965" 17 33' 05,394" 2a 54 46' 02,696" 17 33' 06,382" 2b 54 46' 02,696" 17 33' 07,408" 2c 54 46' 02,468" 17 33' 07,670" ' 00,458" 17 33' 07,594" 3a 54 45' 57,398" 17 33' 07,502" 3b 54 45' 55,402" 17 33' 07,014" 3c 54 45' 54,230" 17 33' 06,757" 3d 54 45' 50,881" 17 33' 06,313" 3e 54 45' 50,640" 17 33' 06,525" ' 49,164" 17 33' 07,833" 4a 54 45' 47,828" 17 33' 09,016" ' 47,703" 17 33' 09,126" ' 46,849" 17 33' 06,902" 6a 54 45' 46,727" 17 33' 06,506"

7 ' 46,334" 17 33' 06,875" 7a 54 45' 46,068" 17 33' 06,028" ' 46,056" 17 33' 05,641" 8a 54 45' 45,757" 17 33' 04,656" ' 43,898" 17 33' 03,781" 9a 54 45' 43,797" 17 33' 03,778" 9b 54 45' 43,730" 17 33' 03,686" ' 43,686" 17 33' 03,666" ' 43,576" 17 33' 03,618" ' 43,467" 17 33' 03,570" ' 43,357" 17 33' 03,521" ' 43,252" 17 33' 03,474" ' 43,159" 17 33' 03,433" ' 43,060" 17 33' 03,390" ' 42,934" 17 33' 03,334" ' 42,828" 17 33' 03,287" ' 42,703" 17 33' 03,231" ' 42,678" 17 33' 03,126" ' 42,633" 17 33' 02,939" ' 42,615" 17 33' 02,861" ' 42,570" 17 33' 02,675" ' 42,526" 17 33' 02,489" ' 42,481" 17 33' 02,302" ' 42,253" 17 33' 01,347" ' 42,054" 17 33' 01,128" ' 42,488" 17 32' 57,846" 28a 54 45' 40,680" 17 32' 56,847" 28b 54 45' 38,096" 17 32' 55,419" 28c 54 45' 37,780" 17 32' 55,781" ' 37,014" 17 33' 01,931" 29a 54 45' 36,896" 17 33' 03,612" 29b 54 45' 36,811" 17 33' 04,730" 29c 54 45' 36,745" 17 33' 06,238" ' 36,579" 17 33' 11,804" ' 36,647" 17 33' 11,367" 31a 54 45' 36,457" 17 33' 13,664" ' 36,404" 17 33' 16,236" ' 36,075" 17 33' 16,496" ' 36,066" 17 33' 16,502" ' 35,552" 17 33' 16,908" ' 35,540" 17 33' 16,918" ' 35,150" 17 33' 17,225" ' 35,149" 17 33' 16,694" ' 35,415" 17 33' 16,692" ' 35,413" 17 33' 16,215" ' 35,411" 17 33' 15,738"

8 ' 35,145" 17 33' 15,742" ' 35,143" 17 33' 15,547" ' 35,134" 17 33' 14,552" ' 35,231" 17 33' 14,072" ' 35,171" 17 33' 13,324" ' 35,129" 17 33' 12,798" ' 35,117" 17 33' 12,654" 48a 54 45' 35,017" 17 33' 11,410" 48b 54 45' 35,026" 17 33' 11,025" ' 35,039" 17 33' 10,503" ' 35,040" 17 33' 10,436" ' 35,086" 17 33' 08,564" 51a 54 45' 35,140" 17 33' 07,501" 51b 54 45' 35,161" 17 33' 06,546" ' 35,163" 17 33' 06,457" 52a 54 45' 35,172" 17 33' 06,096" 52b 54 45' 35,184" 17 33' 05,678" ' 35,203" 17 33' 04,761" ' 35,206" 17 33' 04,610" ' 35,242" 17 33' 03,027" 55a 54 45' 35,257" 17 33' 02,365" ' 35,274" 17 33' 01,621" ' 35,482" 17 33' 00,398" 57a 54 45' 35,814" 17 32' 58,251" 57b 54 45' 35,981" 17 32' 57,221" 57c 54 45' 36,178" 17 32' 56,187" ' 36,242" 17 32' 55,650" 58a 54 45' 36,375" 17 32' 54,535" 58b 54 45' 36,099" 17 32' 53,498" 58c 54 45' 34,621" 17 32' 52,648" ' 33,895" 17 32' 52,230" 59a 54 45' 33,097" 17 32' 51,769" 59b 54 45' 31,835" 17 32' 51,016" ' 31,730" 17 32' 51,014" 60a 54 45' 29,590" 17 32' 50,975" ' 28,601" 17 32' 52,544" ' 28,149" 17 32' 53,262" ' 28,169" 17 32' 52,194" ' 28,232" 17 32' 48,909" 64a 54 45' 28,332" 17 32' 48,517" ' 28,424" 17 32' 47,481" 65a 54 45' 28,832" 17 32' 46,705" ' 29,028" 17 32' 46,312" ' 29,455" 17 32' 46,341" ' 29,824" 17 32' 46,366" ' 30,025" 17 32' 46,380"

9 ' 31,437" 17 32' 43,338" 70a 54 45' 31,640" 17 32' 43,435" ' 32,993" 17 32' 43,240" ' 34,132" 17 32' 43,076" 72a 54 45' 35,077" 17 32' 43,100" ' 38,503" 17 32' 45,233" ' 39,417" 17 32' 45,800" ' 40,421" 17 32' 46,335" ' 43,320" 17 32' 47,881" ' 46,110" 17 32' 50,906" ' 49,773" 17 32' 53,713" ' 49,883" 17 32' 53,152" ' 50,147" 17 32' 53,229" ' 57,701" 17 32' 56,006" ' 57,659" 17 32' 56,615" ' 57,321" 17 33' 01,472" ' 58,897" 17 33' 01,483" ' 02,204" 17 33' 00,063" ' 02,337" 17 33' 00,634" ' 02,731" 17 33' 02,336" ' 04,673" 17 33' 01,693" A 54 46' 04,784" 17 33' 02,340" B 54 46' 05,736" 17 33' 02,012" C 54 46' 06,367" 17 33' 01,771" D 54 46' 07,580" 17 33' 01,283" E 54 46' 12,279" 17 33' 03,079" F 54 46' 08,611" 17 33' 03,409" G 54 46' 07,333" 17 33' 03,992" H 54 46' 06,026" 17 33' 04,539" 4. Granica portu morskiego w Łebie, określona w 1 oraz w 2, jest oznaczona na mapie w skali 1:5000, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia. 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 2). MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Łebie od strony lądu (Dz. U. Nr 222, poz. 1764), które na podstawie art. 69 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

10 10 Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia r. (poz...)

11 UZASADNIENIE Zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 934 i 1014), określanie przebiegu granic portów morskich od strony lądu należy do kompetencji ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, który wyznacza przebieg tych granic po zasięgnięciu opinii właściwych rad gmin. Aktualna granica portu morskiego w Łebie została określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Łebie od strony lądu (Dz. U. Nr 222, poz. 1764). Granice portu morskiego w Łebie, określone tym aktem normatywnym, nie odpowiadają aktualnej sytuacji faktycznej. Przy nabrzeżach przylegających do działki nr 367/9, która stanowi akwen wodny, cumują jednostki pełnomorskie i odbywa się ich stały ruch. Projektowana zmiana przebiegu granic portu morskiego w Łebie dostosuje je do rzeczywistych potrzeb oraz umożliwi przekazanie administrowania tą częścią portu Urzędowi Morskiemu w Słupsku. Przeprowadzenie nowej regulacji prawnej skutkować będzie zmianą powierzchni terenów portowych poprzez włączenie w granice portu morskiego w Łebie jednej działki pokrytej wodami śródlądowymi (działka nr 367/9), obudowy kanału (działki nr 367/8, 367/10) oraz dwóch nieruchomości gruntowych o funkcji nabrzeży i strefy infrastruktury podziemnej (ściągi i bloki oporowe, działki nr 367/6 i 367/7). Docelowym rozwiązaniem jest powiększenie terenów portowych o działki nr: 367/6, 367/7, 367/8, 367/9, 367/10, obręb 2 Łeba w myśl uchwały Nr XVII/152/2012 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej powiększenia obszaru portu morskiego Łeba o nieruchomości oznaczone nr 367/5, 367/6 i 367/7 obręb 2, a także zgodnie ze stanowiskiem Starosty Lęborskiego. Projekt dokonuje zmiany przebiegu aktualnej granicy portu, zachowując przyjęte możliwości rozwojowe portu i zaplecza portowego oraz uwzględnia aktualny stan ewidencji gruntów, zachowując przy tym obowiązujące wymogi ustawowe w zakresie dokumentacji geodezyjno-prawnej. Nowy przebieg granicy został wyznaczony zgodnie z wymogiem zawartym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 934 i 1014). Przebieg nowej granicy i projekt rozporządzenia został uzgodniony merytorycznie z Urzędem Morskim w Słupsku pismo z dnia 12 grudnia 2013 r., znak: NP-070/52/13. Wejście w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie granicy portu morskiego w Łebie nie spowoduje znacznych skutków finansowych dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Po zmianie granic, powierzchnia portu morskiego w Łebie zwiększy się o ok. 1,3 %, czemu towarzyszyć będzie wzrost kosztów utrzymania i eksploatacji nabrzeży oraz prac pogłębiarskich. Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w celu umożliwienia zgłaszania uwag przez podmioty zainteresowane pracami nad projektem. Projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych ( 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.)). Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

12 Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie granicy portu morskiego w Łebie Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Dorota Pyć, Podsekretarz Stanu w MIR Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Paweł Krekora - DTM Data sporządzenia Źródło Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju 403 OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Jaki problem jest rozwiązywany? Aktualna granica portu morskiego w Łebie została określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Łebie od strony lądu (Dz. U. Nr 222, poz. 1764). Granice portu morskiego w Łebie, określone tym aktem normatywnym, nie odpowiadają aktualnej sytuacji faktycznej. 2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Przeprowadzenie nowej regulacji prawnej skutkować będzie zmianą powierzchni terenów portowych poprzez włączenie w granice portu morskiego Łeba jednej działki pokrytej wodami śródlądowymi (działka nr 367/9), obudowy kanału (działki nr 367/8, 367/10) oraz dwóch nieruchomości gruntowych o funkcji nabrzeży i strefy infrastruktury podziemnej (ściągi i bloki oporowe, działki nr 367/6 i 367/7). Docelowym rozwiązaniem jest powiększenie terenów portowych o działki nr: 367/6, 367/7, 367/8, 367/9, 367/10, obręb 2 Łeba w myśl uchwały Nr XVII/152/2012 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej powiększenia obszaru portu morskiego Łeba o nieruchomości oznaczone nr 367/5, 367/6 i 367/7 obręb 2, a także zgodnie ze stanowiskiem Starosty Lęborskiego. Zgodnie z ewidencją gruntów, Starosta Lęborski przekaże do Urzędu Morskiego w Słupsku nieruchomości gruntowe w postaci nabrzeży oraz gruntów pokrytych wodami śródlądowymi o łącznej powierzchni 0,0165 ha. 3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Nie dotyczy. 4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Starosta Lęborski - - Przekazanie akwenu Urzędowi Morskiemu w Słupsku Urząd Morski w Słupsku - - Zmiana kosztów utrzymania portu Wojewoda Pomorski - - Zmiana granic portu będącego morskim przejściem granicznym 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji Konsultacje poprzedzające przygotowanie projektu (tzw. pre-konsultacje publiczne) nie były prowadzone. Wskazać można jedynie wymianę korespondencji pomiędzy Starostą Lęborskim, a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, a Urzędem Morskim w Słupsku m.in. w sprawie zasadności dokonania przedmiotowej regulacji. Jednym z tematów był sens włączenia w granice portu akwenu wodnego bez jakiegokolwiek pasa nabrzeży. Gmina Łeba zadeklarowała włączenie w granice portu nieruchomości gruntowych, położonych po północnej i południowej stronie akwenu. W toku konsultacji publicznych projekt skierowany został do uzgodnienia z Instytutem Morskim w Gdańsku, Krajową Izbą Gospodarczą, Związku Miast i Gmin Morskich oraz do Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewody Pomorskiego. Ponadto, w związku z umieszczeniem projektu w serwisie Rządowy Proces Legislacji (RPL), do procesu uzgadniania włączyło się również Porozumienie Zielonogórskie Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia. Projekt rozporządzenia przekazany zostanie także do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

13 6. Wpływ na sektor finansów publicznych (ceny stałe z 2014 r.) Dochody ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] Łącznie (0-10) Wydatki ogółem 0,050 0,025 0,025 0,100 budżet państwa 0,050 0,025 0,025 0,100 JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Saldo ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) - 0,050-0,050-0,025-0,025-0,025-0,100-0,025-0,100 Źródła finansowania Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń Źródłem finansowania wykazanych wydatków budżetowych będą środki finansowe Urzędu Morskiego w Słupsku w ramach limitu wydatków, określonego na dany rok budżetowy dla Ministra Infrastruktury i Rozwoju. W obecnym stanie prawnym trudno jest oszacować wydatki związane z utrzymaniem właściwego stanu technicznego nabrzeży, toru wodnego, utrzymaniem progu wodnego, obudowy kamiennej brzegów kanału. Równie trudno oszacować przychody. Wstępne szacunki wydatków na utrzymanie toru wodnego przedstawia powyższa tabela. Oszacowano koszty prac refulacyjnych, jakie należy ponieść, by w części akwenu przekazywanego przez Starostę Lęborskiego wykonać tor wodny i umożliwić cumowanie jednostek rybackich. Ewentualne koszty prac remontowych nabrzeży i obrzeży można oszacować po opracowaniu kosztów na podstawie przeglądów pięcioletnich i dokumentacji technicznej. Szacowanie wartości prac remontowych bez powyższych dokumentów byłoby obarczone znacznymi błędami. W 2013 r. dzierżawca części akwenu wykonał remont obrzeża Kanału Chełst na odcinku długości ok. 25 m. Dokumentacja prac remontowych sporządzona dla powyższego obrzeża kanału (strona południowa) nie odnosi się do części podwodnej, tzn. palisady drewnianej, na której to obrzeże jest oparte. Stan techniczny palisady pod obrzeżem kanału może mieć istotne znaczenie dla kosztów jego użytkowania. Oszacowane koszty prac refulacyjnych dotyczą jedynie tej części akwenu, gdzie jest możliwy przepływ i cumowanie jednostek pływających. 7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe Skutki Czas w latach od wejścia w życie zmian Łącznie (0-10) W ujęciu pieniężnym duże przedsiębiorstwa sektor mikro-, małych i (w mln zł, średnich ceny stałe z przedsiębiorstw r.) rodzina, obywatele oraz W ujęciu niepieniężnym Niemierzalne gospodarstwa domowe duże przedsiębiorstwa sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe (dodaj/usuń)

14 Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń Nie odnotowuje się żadnego wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorstw. 8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu nie dotyczy Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). zmniejszenie liczby dokumentów zmniejszenie liczby procedur skrócenie czasu na załatwienie sprawy inne: Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji. tak nie nie dotyczy zwiększenie liczby dokumentów zwiększenie liczby procedur wydłużenie czasu na załatwienie sprawy inne: tak nie nie dotyczy Komentarz: Nie dotyczy. 9. Wpływ na rynek pracy Na rynek pracy regulacja prawna nie będzie miała żadnego wpływu. 10. Wpływ na pozostałe obszary środowisko naturalne sytuacja i rozwój regionalny inne: Omówienie wpływu demografia mienie państwowe informatyzacja zdrowie Na żaden z wymienionych obszarów regulacja prawna nie będzie miała jakiegokolwiek wpływu. 11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego Przepisy aktu prawnego będą wykonalne po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Natomiast będą skutkować następującymi postępowaniami: 1. Przejęciem przez Urząd Morski w Słupsku, od Starosty Lęborskiego, akwenu wód śródlądowych z obudową brzegów kanału. 2. Zmianą granic rozdziału wewnętrznych wód morskich od wód powierzchniowych śródlądowych. 12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? Ewaluacja efektów projektu może być mierzalna po dokonaniu oceny stanu budowli hydrotechnicznych, wykonaniu prac refulacyjnych i zawarciu ewentualnych umów na użytkowanie nabrzeży z podmiotami gospodarczymi. 13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) Brak

z dnia <data wydania aktu> r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 516 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 19 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 516 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 19 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 516 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie granicy portu morskiego w Łebie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r. Projekt z dnia 23 grudnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. w wersji o zwolnienie z komisji prawniczej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 5 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów -1- Proiekt z dnia 08.01.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r. Projekt z dnia 20 grudnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11 z d n ia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru

Bardziej szczegółowo

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.9.2016.AJ Według rozdzielnika Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 20 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków' przyznawania policjantom rów noważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu>

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> Projekt Etap: Uzgodnienia międzyresortowe 06.02.2015 ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych oraz siedziby dyrektora Biura Krajowej

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 30 października 2015 r.

Data sporządzenia: 30 października 2015 r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r.

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r. Projekt z dnia 11.08.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzenia się afrykańskiego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej PROJEKT z dnia 16.10.2015 r. (wersja do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Projekt z dnia 3 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo

Bardziej szczegółowo

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r.

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. projekt z dnia 11 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje: Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r.

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 1 października 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60 Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 2019/2020 do trzyletniego liceum

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki szkół

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 lutego 2016 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 lutego 2016 r. RM-110-28-16 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt wersja z dnia 7.05.2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 6 sierpnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2017 r.

Projekt z dnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej ROZPORZĄDZENIE projekt z dnia 22 maja 2017 r. MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017

Bardziej szczegółowo

sporządzenia 30 stycznia 2017 r.

sporządzenia 30 stycznia 2017 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Główny Urząd Statystyczny Osoba odpowiedzialna za projekt w

Bardziej szczegółowo

M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.10.2016.MSz W edług rozdzielnika Działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych Projekt z dnia 23 września 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0 z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r.

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. Projekt 2017-06-27 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie ws. zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

- o odnawialnych źródłach energii z projektami aktów wykonawczych.

- o odnawialnych źródłach energii z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-33-14 Druk nr 2604 cz.ii Warszawa, 7 lipca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 09.09.2015 r.

Data sporządzenia 09.09.2015 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu Projekt T z dnia 18.11.08 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia...2008 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r.

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. Projekt 27--217 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 217 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. w sprawie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonego przez przedsiębiorcę okrętowego

z dnia 2016 r. w sprawie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonego przez przedsiębiorcę okrętowego Projekt z dnia 17 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. w sprawie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonego przez przedsiębiorcę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12. z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12. z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12 z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków Na podstawie art. 31 ust. 9 ustawy z dnia niepłodności (Dz. U. Nr.., poz.,) zarządza

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r.

MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt z dnia 10 czerwca 2015 r. z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia w sprawie zakresu informacji przekazywanych Komisji Europejskiej oraz trybu i wzorów formularzy, za pomocą których informacje te będą przekazywane.

Bardziej szczegółowo

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Przedkładany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 jest aktem wykonawczym wydawanym na

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci przebywających za granicą Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

2) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października

2) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620

Bardziej szczegółowo

zdnia 2017r. Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

zdnia 2017r. Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Renata Lućko Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym I zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595). ust.

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Projekt z dnia 14 marca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Na podstawie art. 37 ust.

Bardziej szczegółowo

gdzie: K oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach..

gdzie: K oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.. PROJEKT 25 sierpnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... Projekt z dnia 14 listopada 2016 r. R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1*

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* z d n ia... 2015 r. w spraw ie treści, form y oraz sposobu zam ieszczenia inform acji o finansow aniu lub w spółfinansow

Bardziej szczegółowo

z dnia... zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG) 2)

z dnia... zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG) 2) R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A G O S P O D A R K I 1) z dnia... zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG) 2) Na podstawie art. 26 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Ministerstwo wiodące i

Bardziej szczegółowo

PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r.

PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r. Projekt wersja z dnia 11 stycznia 2016 r. w brzmieniu skierowanym do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 2015 r. Projekt z dnia 29 kwietnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 2015 r. w sprawie zakresu i trybu przeprowadzania audytów agencji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych,

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych, KALENDARZ WYBORCZY Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia... r. (poz....) Termin wykonania Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2 do dnia 7 września 2014 r. - podanie do

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Nazwa projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia stycznia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego,

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 29 października 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania

Bardziej szczegółowo

NOTATKA dla Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka

NOTATKA dla Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka Warszawa, dnia 22 września 2015 r. Departament Prawny PR1.022.219.2015.MJT NOTATKA dla Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

ż d n ia r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie

ż d n ia r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie Projekt z dnia 14 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ż d n ia... 2015 r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie niew ykonyw

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 14 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE Projekt MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

Bardziej szczegółowo

z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz. U.

z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz. U. Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Tytuł projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i muzyczne I stopnia

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

z dnia 2016 r. Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222) zarządza się, co następuje: PROJEKT R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A G O S P O D A R K I M O R S K I E J I Ż E G L U G I Ś R Ó D L Ą D O W E J 1) z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych

Bardziej szczegółowo