PROGRAM'KLASYFIKACYJNY' NA'LATA'2014 '2016'' GIMNASTYKA'SPORTOWA'KOBIET' (WAG)'

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM'KLASYFIKACYJNY' NA'LATA'2014 '2016'' GIMNASTYKA'SPORTOWA'KOBIET' (WAG)'"

Transkrypt

1 PROGRAMKLASYFIKACYJNY NALATA GIMNASTYKASPORTOWAKOBIET (WAG) SZCZECIN2013 Sponsorwydaniaprogramu:

2 PROGRAMKLASYFIKACYJNY NALATA GIMNASTYKASPORTOWAKOBIET (WAG) Opracowałzespółwskładzie: JarosławDuda JoannaUracz Kocur KatsiarynaKalmaharova

3 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 2/16

4 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet Kategoriewiekowe: kl.młodzieżowapzg 6B8lat(młodzik) kl.iiipzg 8B9lat(młodzik) kl.iipzg 10B11lat(juniormłodszy) kl.iielitepzg 12B13lat(juniormłodszy) kl.ipzg 14B15lat(junior) kl.mistrzowskapzg 16latiwięcej(senior) ZASADYOGÓLNE 1. Wzawodachsportowychkl.III,II,iIIelitezawodniczkiwykonująukłady obowiązkowezeswojejlubojedenniższejkategoriiwiekowej.wynik zawodniczkiwykonującejukładyobowiązkowezmłodszejkategoriiwiekowej jestmnożonyprzezwspółczynnik0,7.zasadataniedotyczyzawodniczekkl. IIIPZG,któreniemogąstartowaćwukładachkl.młodzieżowej. 2. Zawodniczkiobowiązujejednaklasyfikacjanazawodachwwielobojui finałach. 3. Ocenanaporęczachskładasięzsumyocenynaporęczachiocenynadrążku zpaskami. 4. Zawodniczkamazawszeprawostartuwswojejlubwyższejkategorii wiekowej. 5. Wkategoriimłodzikadosystemuwspółzawodnictwadzieciimłodzieży (MMM)zaliczasiętylkostartwklasiemłodzieżowej(6B8lat).Zawodniczki startującewklasieiiipzgstartujątakżenazawodachmmmbeznaliczania punktówdosystemuwspółzawodnictwadzieciimłodzieży. 6. WfinałachOOMstartujązawodniczkikl.IIiIIelite 7. WIMPjuniorekiseniorekstartujązawodniczkikl.IiM PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 3/16

5 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet KlasamłodzieżowaPZG (Skokwklasiemłodzieżowejbezkonia) 1. Skok: Zawodniczkawykonuje2skoki,dowielobojuifinałówliczysięskoklepszy 1) Saltokucznewprzódzrozbieguiodbiciazodskoczni(dwóchodskoczni) dolądowanianamateracmiękki(20b40cm) OW 5,00 BFINAŁ:jakwwieloboju(liczysięskoklepszy) 2. Poręcze 1) WymyksiłądopodporunaDŻ. 2,00 2) Odmachotułowiuprostymwpołączeniudokołowrotuwtyłwpodporze, 1,00 3) Wpołączeniuodmach(NNnawysokościbarków)dopodporuidrugi odmachdokołowrotuwtyłi 1,00 4) Wpołączeniuzeskokpodmykiem. 1,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 5,00 Finał: 1) WymyksiłądopodporunaDŻ. 2,00 2) Odmachotułowiuprostymwpołączeniudokołowrotuwtyłwpodporze,B 1,00 3) WpołączeniuodmachdostanianaRRzejściedopodporuidrugiodmachdo kołowrotuwtyłi 2,00 4) Wpołączeniuzeskokpodmykiem 1,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 6,00 3. Równoważnia: Układdowolny,wktórymmuszabyćzawartenastępująceelementy: 1) Przewrótwprzód 1,50 2) Przewrótwtył 1,50 3) Zeskokprzerzutembokiemz¼obrotu 1,00 4) Seriapodskoków:(pierwszyprostyobunóż,drugikuczny)2x0,50 1,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 5,00 PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 4/16

6 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet FINAŁ j.w. 4. Ćw.wolne: Układdowolnyzmuzyką. 1) Z2B3krokówrozbiegu(maksymalnie) falset rundak, 0,50 2) Podskok180 obrotuzfalsetuprzerzutwprzódna1n 1,00 3) Krokzamachem1NstanienaRRoNNzłączonychBzaznaczyć 0,50 4) PrzewrótwprzóddorozkrokuBwykonanie: Bszpagatupodłużnego1N 0,25 Bszpagatupodłużnego2N 0,25 szpagatupoprzecznegorrwbok 0,25 5) Przewrótwprzóddoprzysiaduiłączniewyskokwgóręz½obr. 1B2krokiwprzódzamachem1Nprzerzutbokiemz¼obrotudopostawy przodemna2nnidalejmostekwtyłlubwprzódna1n 0,50 6) SiadoNNprostychiprzewrótwtyłdopostawyoNNprostych 0,50 7) Wagaprzodem,RRwbok,powrótdopostawyRRwgórę 0,25 8) PoprzezskłonwtyłoNNprostychBzaznaczyć,mostekwtył(zaznaczyćNN wyprostowane),powrótdopostawyrrwgórę 0,50 9) Pasaż(Zkrokudostawnego,2połączoneskokiszpagatowe,zmarszulub rozbiegu assemble iłączniepodskok sissonne dolądowaniana1n,1rw przód2rwbok) 0,50 10) Zakończeniedowolnąpozą. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 5,00 Finał:j.w. PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 5/16

7 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet KlasaIIIPZG Zawodniczkawykonuje2skoki,dowielobojuifinałówliczysięskoklepszy 1. SkokWkoń115cm 1) 2xprzerzutprzezkoniadoleżenianastertęzakoniem(odbiciezdwóch odskoczni. OW 5,00 Finał: 2xprzerzutwprzód(liczysięskoklepszy) OW 5,00 2. Poręcze1 1) WspieraniewychwytemnaDŻ,kołowrótwpodporze,naskokkuczny 1,00+0,50 2) DoskokdoGŻ,wspieraniewychwytemiwpołączeniukołowrótwpodporze 1,00+0,50 3) OdmachwpodporzeizamachemnawinięcienaGŻ 1,00 4) Odmach,zeskoknastopowyzGŻoNNzłączonych 1,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW5,00 Finał: Odmachdozwisuikopnięciempółobróttułowiadochwytumixizeskoknanogi zamiastpunktu4 2,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 6,00 Poręcze2:(paski) 1) Zezwisunapaskachwspieraniewychwytemnażerdźwpołączeniuodmach kołowrótwolnywpodporzedozwisulubpodmykiemimaksymalnie10 zamachówdostanianarr.ostatnipowinienbyćdostanianarr. ZawodniczkamożedojśćdostanianaRRwcześniejbezkary. Wspieraniewychwytem 0,50 Wolnykołowrót 0,50 PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 6/16

8 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet Do10zamachów 4,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 5,00 Finał:j.w. 3. Równoważnia: Układdowolny,wktórymmuszabyćzawartenastępująceelementy: 1) ZaznaczonestanienaRR 1,00 2) Mostekwtyłlubwprzód 1,00 3) Przerzutbokiem 1,00 4) Zeskokprzerzutembokiemz¼obrotu 1,00 5) Seriapodskoków: 1,00 Bpierwszy kuczny(0,5pkt) Bdrugipistolet(0,5pkt) BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 5,00 Finał: 6) Rundaknarównoważni 1,00 7) Sissonne 0,50 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 6,50 4. Ćw.wolne: Układdowolnyzmuzyką. 1) Z2B3krokówrozbiegu(maksymalnie) falset rundak,flikbflak 1,00 2) Podskok180 obrotuzfalsetuprzerzutwprzódna1n 0,50 3) Wpołączeniulub2B3krokirozbiegu(maksymalnie)przerzutwprzódna2NN 1,00 4) SiadoNNprostychiprzewrótwtyłdost.naRR 0,50 5) Piruetna1N 0,50 6) Pasaż(zkrokudostawnego,2połączoneskokiszpagatoweizmarszulub rozbiegu assemble iłączniepodskok sissonne dolądowaniana1n,1rw przód2rwbok) 0,50 7) Saltowprzódzrozbiegu(umieścićgdzieśwukładzie) 1,00 8) Zakończeniedowolnąpozą. BBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 5,00 PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 7/16

9 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet Finał: Wpunkcie 1) Z2B3krokówrozbiegu(maksymalnie) falset rundak,flikbflak,flikbflak 2,00 2) Podskok zetka (umieścićgdzieśwukładzie) 0,50 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 6,50 PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 8/16

10 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet KlasaIIPZG 1. SkokWkoń120cm Zawodniczkawykonuje2skoki,dowielobojuifinałówliczysięskoklepszy 1) Przerzutwprzódlubrundakprzezkonia,drugafazanastertę100cmza koniem OW 5,00 Finał: 1) Jurczenko przezkonia100cm(możnanałożyćmateracnakonia)druga fazanastertę40cmzakoniem OW 5,00 Uwaga:Zawodniczki,którenieskaczą Jurczenko wfinaleocenaz kwalifikacjidzielonaprzez2 2. Poręcze1 1) WspieraniewychwytemnaDŻ,kołowrótwpodporze,naskokkuczny(całość powinnabyćpołączonabezzatrzymania) 0,50 2) DoskokdoGŻ,wspieraniewychwytemiwpołączeniukołowrótwpodporze 0,50 3) StanienaRR 1,00 4) Kołowrótolbrzymiwtyłlubwprzód 1,00 5) Kołowrótolbrzymiwtyłlubwprzód 1,00 6) Zeskokdowolnymsaltemlubzejściedozwisuwychwytdopodporuiz odmachuzeskokdowolnymsaltem 1,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 5,00 Finał:j.w. Zeskokdowolnymsaltembezpośredniozkołowrotuolbrzymiegopremia +1,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 6,00 Poręcze2:paski 1) Zezwisunapaskachdowolnymzamachemwychwytodmachkołowrótwtył wpodporzeiodmachwtył(dostanianarrlubwysokiodmachnamin45 ) 0,50+0,50 PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 9/16

11 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet 2) 2kołowrotyolbrzymiewtył 0,50+0,50 3) 2kołowrotyolbrzymiewprzódoNNzłączonych 0,50+0,50 4) 1xprzemyknastopowydost.naRR 1,00 5) 1xstalder(lubprzemykotułowiuprostym)dost.naRR 1,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 5,00 Całośćpowinnabyćwykonanawmaksymalnie12podejściach,poszczególne elementymogąbyćprzedzielonekołowrotemolbrzymimwtyłlubwprzód(max4 dodatkowekołowroty) Finał:Wpunkcie5należywykonać1xstalderi1przemykotułowiu prostymdost.narr (1,00+1,00) BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 6,00 3. Równoważnia Wysokość125cm.Możnapodłożyćdwamateracepo10cm.lubjeden20 cm.podrównoważnięidozeskoku Układdowolny,wktórymmuszabyćzawartenastępująceelementy: 1) Elementgibkościowy 0,50 2) Podskokzpełnąamplitudą 0,50 3) Seriagimnastyczna(minimum2elementy) 0,50 4) Połączonedwaelementyakrobatyczne 1,00 5) Przerzutwprzódna1Nlub2NN 0,50 6) Elementbliskorównoważni(parter)brakwymaganiakara0,5pkt 0,00 7) Piruet½pique 0,50 8) Zeskok:przerzutbokiemmin.S kt 0,50 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 4,00 +8grupnajwyższejwartości PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 10/16

12 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet Premie: 1) ZeskokzrundakalubflikBflakamin.S kt 0,50 2) PołączeniapremiowanewedługFIG Finał: 1) Dowolnesalto 0,50 2) Zamiastpkt.7BPiruet360 0,50 4. Ćw.wolne Układdowolnyzmuzyką. Czastrwaniaćwiczenia:1.10B1.30min. 1) Seriagimnastycznaz2elementów(pasaż) 0,50 2) PrzewrótwtyłoNNprostychdostanianaRRiobrót360 0,50 3) Dowolnesaltomachowe 0,50 4) RBFBS t BFBmin.S kt 0,50 5) RBFBmin.S pt 0,50 6) P p Bmin.S kp 0,50 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 3,00 +8grupnajwyższejwartości Premie: 1) RBFBS t BFBS pt (niezaliczonesaltoprostepowodujebrakpremiialewymaganie jestzaliczone) 0,50 2) PiruetgrC 0,50 3) SaltoB+podskokA 0,30 4) RBFBS ptmin180 0,50 5) Saltopodwójne(podwójnesaltowtyłspełniawymaganienr6,podwójne saltowprzódspełniawymaganianr5 1,00 6) PołączeniawgFIG Finał: Saltowprzódlubwtył360 wramachwymaganianr5lub6 brakpremiiza saltoprostewtył180 PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 11/16

13 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet KlasaIIelitePZG 1. SkokWkoń125cm Zawodniczkawykonuje2różneskoki.Dowielobojuifinałówliczysięśrednia ocenazdwóchskoków.wprzypadkuwykonaniadwóchtakichsamychskoków średniaocendzielonajestprzez2. 1) SkokJurczenkoprzezkonia(zmateracemlubbeznakoniu)drugafazana stertę120cm 2) Przerzutwprzódlubrundakprzezkonia drugafazanastertę120cm Finał: 1) Jurczenkoztabeli 2) Przerzutlubrundakztabeli 2. Poręcze1 Tylko1żerdź 1) Zezwisuzamachem4x sanżirowka,ostatniadost.narr,4x0,50 2,00 (wprzypadkubrakudojściadost.narrnależyzrobićwychwytst.narr) 2) Przemykdost.naRRlubstalderlubprzemyknastopowy 1,00 3) Dwakołowrotyolbrzymiewtył 2x0,50 1,00 4) Zeskokdowolnymsaltem 1,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 5,00 Finał: 1) Obrót360 1,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 6,00 Poręcze2(paski)(ręcewpodchwycie) 1) Zpodporuodmachdost.naRR 1,00 2) 2kołowrotyolbrzymiewprzódoNNzłączonych 2x0,50 1,00 3) 1x Endo onnzłączonychzoparciemstópożerdźwprzóddost.narr, 1,50 4) 1x Endo wrozkrokudost.narr 1,50 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 5,00 PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 12/16

14 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet Całośćpowinnabyćwykonanawmaksymalnie10podejściach,poszczególne elementymogąbyćprzedzielonekołowrotemolbrzymimwprzód(max4 dodatkowekołowroty) 3. Równoważnia Czasćwiczenia1,10B1,30min. WysokośćB125cm 1) Seriagimnastycznazconajmniejjednympodskokiemzpełnąamplitud 0,50 2) Obrótna1N(piruet) 0,50 3) Seriaakrobatyczna,conajmniejz2elementówzlotem 0,50 4) Skokszpagatowyzezmianąnóg(zetka) 0,50 5) Dowolnesalto 0,50 6) Zeskok,conajmniejsaltemprostymwprzódlubwtył 0,50 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 3,00 +8grupnajwyższejtrudności Premie: 1) Seriaakrobatycznazsaltem 0,50 2) Zeskokwtyłzrundakalubzflikflakamin.gr.B 0,50 3) Elementgimnastycznymin.zgr.D 0,50 4) PołączeniawgFIG Finał:j.w. PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 13/16

15 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet 4. Ćwiczeniawolne Czasćwiczenia1,10B1,30min.domuzyki 1) Seriagimnastycznazminimum2elementów(pasaż) 0,50 2) Saltominimum360 (wseriilubbez) 0,50 3) Seriaakrobatyczna:S kp1n BP p2nn Bmin.S kp lubdowolnaścieżka akrobatycznaz dwomasaltamiwróżnychkierunkach 0,50 4) Seriaakrobatyczna:RBFBS t BFBmin.S pt 0,50 5) Piruetmin.gr.B 0,50 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 2,50 +8grupnajwyższejtrudności Premie: 1) Elementakrobatycznymin.grD 0,50 2) Piruetmin.gr.C 0,50 3) Połączeniasaltogr.B+podskokgr.A 0,20 4) Połączeniasaltogr.C+podskokgr.A 0,30 5) PołączeniawgFIG KlasaIPZG wgprogramuklasyfikacyjnegofigdlajuniorek KlasaMistrzowskaPZGWwgprogramuklasyfikacyjnegoFIGdla seniorek PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 14/16

16 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet NOTES: PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 15/16

17 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet NOTES: PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 16/16

Propozycje zmian do PROGRAMU KLASYFIKACYJNEGO 2013 2016 gimnastyka sportowa kobiet

Propozycje zmian do PROGRAMU KLASYFIKACYJNEGO 2013 2016 gimnastyka sportowa kobiet Propozycje zmian do PROGRAMU KLASYFIKACYJNEGO 2013 2016 gimnastyka sportowa kobiet Kategorie wiekowe: kl. młodzieżowa 6-8 lat (młodzik) kl. III 8-9 lat (junior młodszy) kl. II 10-11 lat (junior młodszy)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KLASYFIKACYJNY NA LATA 2014-2016 GIMNASTYKA SPORTOWA MĘŻCZYZN (MAG)

PROGRAM KLASYFIKACYJNY NA LATA 2014-2016 GIMNASTYKA SPORTOWA MĘŻCZYZN (MAG) PROGRAM KLASYFIKACYJNY NA LATA 2014-2016 GIMNASTYKA SPORTOWA MĘŻCZYZN (MAG) Podział na kategorie wiekowe: Klasa młodzieżowa PZG.. 6-9 lat (młodzik) Klasa III PZG 9 11 lat (junior młodszy) Klasa II PZG..

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA SPORTOWA SEKCJA A OFICJALNE KONKURENCJE. Poniżej przedstawiamy oficjalną listę konkurencji.

GIMNASTYKA SPORTOWA SEKCJA A OFICJALNE KONKURENCJE. Poniżej przedstawiamy oficjalną listę konkurencji. GIMNASTYKA SPORTOWA Oficjalne Przepisy sportowe Gimnastyki Sportowej obowiązujące dla wszystkich zawodów Olimpiad Specjalnych. Jako organizacja międzynarodowa, Olimpiady Specjalne opracowały poniższe przepisy

Bardziej szczegółowo

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ ZASADA OGÓLNA: zawody rozegrane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami PZGS, zgodnie z poniższym regulaminem. REGULAMIN 1. Program: Układ gimnastyczny

Bardziej szczegółowo

e- maile do Sejmu, Senatu i KPRP

e- maile do Sejmu, Senatu i KPRP e- maile do Sejmu, Senatu i KPRP witold.namyslak@sejm.pl jaroslaw.gowin@sejm.pl jerzy.gosiewski@sejm.pl stanislaw.zmijan@sejm.pl jacek.zalek@sejm.pl adam.abramowicz@sejm.pl andrzej.adamczyk@sejm.pl romuald.ajchler@sejm.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZĘŚĆ I oznaczenie sprawy nr /U/0 dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na wykonaniu czynności związanych z kontrolą obiektów budowlanych (drogi, place i mosty) o której mowa w art.

Bardziej szczegółowo

MZK Nysa Sp.z o.o. Przystanek 22 K. 10 KT 23 Oznaczenia Kurs K-Kurs do Kępnicy. A-Kurs do Piłsudskiego Zajezdnia T-Kurs przez Torową

MZK Nysa Sp.z o.o. Przystanek 22 K. 10 KT 23 Oznaczenia Kurs K-Kurs do Kępnicy. A-Kurs do Piłsudskiego Zajezdnia T-Kurs przez Torową Piłsudskiego, -303 Nysa 1 1 1 1 1 1 2 K K KT 3 A KACZKOWSK.PĘTLA 1O 02 KACZKOWSK.PĘTLA TOROWA Piłsudskiego, -303 Nysa 1 1 1 1 1 1 3 A 1 K K 2 A K 00 30 A 30 A 00 A 30 A Piłsudskiego, -303 Nysa 1 1 1 1

Bardziej szczegółowo

LISTA DYWIZJI TANECZNYCH:

LISTA DYWIZJI TANECZNYCH: LISTA DYWIZJI TANECZNYCH: *Junior Młodszy Cheer Dance (do 13 lat) *Junior Cheer Dance (13-15 lat) *Senior Cheer Dance (16 lat i więcej ) *Junior Młodszy Dance Show *Junior Dance Show *Senior Dance Show

Bardziej szczegółowo

Konkurencje solowe Novice Regulamin dla wszystkich kategorii NOVICE BASIC A

Konkurencje solowe Novice Regulamin dla wszystkich kategorii NOVICE BASIC A Sezon 2015/2016 Konkurencje solowe Novice Regulamin dla wszystkich kategorii Ogólne wymagania: We wszystkich kategoriach Novice dozwolona jest muzyka wokalna. We wszystkich kategoriach Novice, w drugiej

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-9691. Nr 1 (188) Styczeñ 2015. Szczecin. Miesiêcznik pedagogiczny

ISSN 2300-9691. Nr 1 (188) Styczeñ 2015. Szczecin. Miesiêcznik pedagogiczny Miesiêcznik pedagogiczny Nr 1 (188) Styczeñ 2015 Szczecin ISSN 2300-9691 Ok³adka: Iwona Sarnicka LekturyL e y do kore kt y Ferie 2015 w Pa³acu M³odzie y Zdjêcia: Monika Wilczyñska Ferie

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacyjne i regulaminy Polskiego Związku Gimnastycznego dotyczące zawodów centralnych (zawody kontrolne, IMP, OOM, MMM i DMP)

Zasady organizacyjne i regulaminy Polskiego Związku Gimnastycznego dotyczące zawodów centralnych (zawody kontrolne, IMP, OOM, MMM i DMP) Zasady organizacyjne i regulaminy Polskiego Związku Gimnastycznego dotyczące zawodów centralnych (zawody kontrolne, IMP, OOM, MMM i DMP) Gimnastyka sportowa mężczyzn 2015 Uczestnictwo w zawodach - prawo

Bardziej szczegółowo

Załączniki do regulaminu: 1. Zasady uzyskiwania punktów. 2. Podanie o przyjęcie.

Załączniki do regulaminu: 1. Zasady uzyskiwania punktów. 2. Podanie o przyjęcie. REGULAMIN REKRUTACJI do Szkoły Podstawowej Nr 48 z oddziałami sportowymi do klasy I sportowej o profilu łyżwiarstwa figurowego, gimnastyki sportowej i gimnastyki artystycznej. 1. Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

GRAND PRIX POLSKI CHEERLEADERS BALTIC CUP 2015

GRAND PRIX POLSKI CHEERLEADERS BALTIC CUP 2015 GDAŃSKI OSRODEK KULTURY FIZYCZNEJ zaprasza na: GRAND PRIX POLSKI CHEERLEADERS BALTIC CUP 2015 Partnerzy: Gdańsk, 18.04.2015 r. Hala sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1 w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Ł Y Ż W I A R S T W O F I G U R O W E

Ł Y Ż W I A R S T W O F I G U R O W E Ł Y Ż W I A R S T W O F I G U R O W E WIELOLETNI PROGRAM SZKOLENIA SPORTOWEGO W ŁYŻWIARSTWIE FIGUROWYM UWZGLĘDNIAJĄCY ETAPOWOŚĆ SZKOLENIA ORAZ WIEK ADEPTÓW W TEJ DYSCYPLINIE SPORTU OPARTY NA SZKOLENIU

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Mistrzostwa Polski w kl. I i M w gimnastyce sportowej

Indywidualne Mistrzostwa Polski w kl. I i M w gimnastyce sportowej MKS KUSY Szczecin ul. Małopolska 22 Szczecin dn. 29.04.2015 70-515 Szczecin e-mail : gymnastics.szczecin@gmail.com tel. 605 29 77 69 KOMUNIKAT NR 2 Indywidualne Mistrzostwa Polski w kl. I i M w gimnastyce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHARU POLSKI WKKW

REGULAMIN PUCHARU POLSKI WKKW REGULAMIN PUCHARU POLSKI WKKW 1. Definicje 1) Zawody eliminacyjne (Eliminacje) zawody krajowe lub międzynarodowe włączone do rozgrywek 2) Konkursy eliminacyjne konkursy rozgrywane podczas Eliminacji, w

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU Równoważnia Zygzak

KARTA PRODUKTU Równoważnia Zygzak Równoważnia Zygzak 1. Wymiary urządzenia: 500 x 250 x 35 cm 2. Wymiar przestrzeni minimalnej: 810 x 560 cm 3. Wysokość swobodnego upadku: 40 cm 7. Całkowite wymiary największej części: słup 250x~18 cm

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań technicznych instalacji dla uczestniczących w systemach wsparcia wytwarzania energii elektrycznej oraz efektywności energetycznej

Zakres wymagań technicznych instalacji dla uczestniczących w systemach wsparcia wytwarzania energii elektrycznej oraz efektywności energetycznej Zakres wymagań technicznych instalacji dla uczestniczących wytwarzania energii elektrycznej oraz efektywności energetycznej Zakres wymagań technicznych instalacji uczestniczących 1 2013-09-12 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin na sezon 2014/2015

Regulamin na sezon 2014/2015 Sezon 2014/2015 Regulamin na sezon 2014/2015 SENIORZY Program krótki : dozwolona jest muzyka wokalna - czas trwania programu krótkiego do 2:50 min. Mężczyźni a/ podwójny lub potrójny Axel Paulsen, b/ skok

Bardziej szczegółowo

Ostateczną listę uprawnionych do startu w zawodach finałowych PZN opublikuje na dwa tygodnie przed zawodami finałowymi.

Ostateczną listę uprawnionych do startu w zawodach finałowych PZN opublikuje na dwa tygodnie przed zawodami finałowymi. Narciarstwo klasyczne (*2015) Biegi narciarskie 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Narciarski. 2. Termin zawodów

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ZAWODÓW CENTRALNYCH

KALENDARZ ZAWODÓW CENTRALNYCH Warszawa 06-11-2015 KALENDARZ ZAWODÓW CENTRALNYCH NA ROK 2015 ZATWIERDZONY PRZEZ ZARZĄD PZŁUCZ Lp. NAZWA MIASTO TERMIN KONKURENCJE KATEGORIE WIEKOWE 1 Międzyokręgowe Halowe Zawody 18m (PL) Okręgo 10.01

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy

Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy Załącznik nr 19a Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

d) Rysunek Elementy obowiązkowe i) Wymagane elementy obowiązkowe: Juniorzy 2 sekwencje Bluesa

d) Rysunek Elementy obowiązkowe i) Wymagane elementy obowiązkowe: Juniorzy 2 sekwencje Bluesa sezon 2012/2013 Konkurencja par tanecznych TANIEC KRÓTKI (Short Dance) WYTYCZNE I WYMAGANIA (juniorzy i seniorzy) Wymagania i ograniczenia a) Informacje ogólne Taniec Krótki (Short Dance) przedstawia kompozycję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Grand Prix Polski 2015

REGULAMIN. Grand Prix Polski 2015 REGULAMIN XIII Gdyński Festiwal Zespołów Cheerleaders Grand Prix Polski 2015 Organizator: Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni oraz Rada Dzielnicy Chylonia Data: 16.05.2015r. Miejsce: Gimnazjum nr 4, ul. Okrzei

Bardziej szczegółowo

Regulamin Łyżwiarstwa Synchronicznego

Regulamin Łyżwiarstwa Synchronicznego Sezon 2014/2015 Regulamin Łyżwiarstwa Synchronicznego Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie ISU www.isu.org. Niniejszy regulamin zawiera tylko odstępstwa w Polsce od regulaminu ISU, celem zwiększenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W LUTYM 2011 r.

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W LUTYM 2011 r. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W LUTYM 2011 r. 1 (wt.) 6 (niedz.) unihokej 2 (śr.) 6 (niedz.) tenis 3 (czw.) 11 (pt.) 4 (pt.) 6 (niedz.) saneczkarstwobobsleje Mistrzostwa Świata Kobieteuropejski

Bardziej szczegółowo

Zapraszają na XVIII MISTRZOTWA POLSKI CHEERLEADERS Eliminacje do Mistrzostw Europy 2015 Łącko 27 29.03.2015 r.

Zapraszają na XVIII MISTRZOTWA POLSKI CHEERLEADERS Eliminacje do Mistrzostw Europy 2015 Łącko 27 29.03.2015 r. GMINA ŁĄCKO GMINA OCHOTNICA DOLNA Zapraszają na XVIII MISTRZOTWA POLSKI CHEERLEADERS Eliminacje do Mistrzostw Europy 2015 Łącko 27 29.03.2015 r. Miejsce : Hala Widowiskowo - Sportowa w Łącku Łącko 867

Bardziej szczegółowo

Regulamin Łyżwiarstwa Synchronicznego

Regulamin Łyżwiarstwa Synchronicznego Sezon 2015/2016 Regulamin Łyżwiarstwa Synchronicznego Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie ISU www.isu.org. Niniejszy regulamin zawiera tylko odstępstwa w Polsce od regulaminu ISU, celem zwiększenia

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

10. Odprawa techniczna: sobota 29.08.2015 godz. 09.30

10. Odprawa techniczna: sobota 29.08.2015 godz. 09.30 PROPOZYCJE REGIONALNYCH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH ORAZ MISTRZOSTW OKRĘGU ZACHODNIOPOMORSKIEGO W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY POD PATRONATEM HONOROWYM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Budzistowo 29-30.08.2015

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji

5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji 5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji DZIAŁ/TEMAT LEKCJI ZAŁOśONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA LEKKA ATLETYKA PODSTAWOWYM PONADPODSTAWOWYM 1. Poznajemy zasady BHP przed, w czasie

Bardziej szczegółowo

DZ/220/22/7/2009 16.07.2009 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DZ/220/22/7/2009 16.07.2009 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Zarządu PZG z właścicielami i kadrą zarządzającą obiektów golfowych. Centrum Olimpijskie PKOl, 11 marca 2013 r.

Spotkanie Zarządu PZG z właścicielami i kadrą zarządzającą obiektów golfowych. Centrum Olimpijskie PKOl, 11 marca 2013 r. Spotkanie Zarządu PZG z właścicielami i kadrą zarządzającą obiektów golfowych Centrum Olimpijskie PKOl, 11 marca 2013 r. Golf w Polsce Golf w Polsce ok. 3,2 tys. golfistów o statusie zawodników amatorów

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W KUJAWSKO POMORSKIEGO W UJEDENIU Grudzidz 0.-.06.009 r. Miejsce Ko Zawodnik Procenty HAGGIS POL,00,SP,WAŁ.,Good Luck/Hagada SERGIO L KALIF POL,997,xxoo,wał.,Monsa/Katana Balcer Zuzanna Sobczak Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Regulamin na sezon 2013/2014

Regulamin na sezon 2013/2014 Regulamin na sezon 2013/2014 Szczegółowy regulamin dotyczący kategorii seniorów i juniorów będzie dostępny na stronie ISU www.isu.org po przygotowaniu przez ISU aktualnej wersji regulaminu na sezon 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV

Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV Zadanie 1 Lekkoatletyka a) start wysoki i szybki bieg na dystansie 40 m, marszobieg, b) odbicie jednonóż do skoku w dal lub wzwyż, c) rzut na odległość małym

Bardziej szczegółowo

Wyniki I konkurencji - strzelanie na torze przeszkód

Wyniki I konkurencji - strzelanie na torze przeszkód Wyniki I konkurencji - strzelanie na torze przeszkód Miejsce Stopień Imię Nazwisko Jednostka Drużyna Czas 1 2 3 4 5 6 7 7 9 10 10 12 13 14...sztab.sztab Łukasz Jacek Przemysław Bogdan Andrzej Punkty za

Bardziej szczegółowo

3. Warunki techniczne: 3.1. Parkur kwarcowy (45mx66m), 3.2. Rozprężalnia piaszczysta (30mx53m).

3. Warunki techniczne: 3.1. Parkur kwarcowy (45mx66m), 3.2. Rozprężalnia piaszczysta (30mx53m). Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w skokach przez przeszkody, 29-30.08.2015 Młyńska Struga pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1. Sprawy organizacyjne: 1.1. Organizator:

Bardziej szczegółowo

Grupa eliminacyjna A 1. ak Pyrzyce 2. B yskawica Szczecin 3. Morze-Ba tyk Szczecin 4. Maraton winouj cie

Grupa eliminacyjna A 1. ak Pyrzyce 2. B yskawica Szczecin 3. Morze-Ba tyk Szczecin 4. Maraton winouj cie Koszalin, dn. 20.02.2013r. KOMUNIKAT nr 20/2012/2013 Wydzia u Rozgrywek Zachodniopomorskiego ZPS dotycz cy weryfikacji eliminacji i turniejów fina owych A i B rozgrywek mistrzowskich pi ki siatkowej odzików

Bardziej szczegółowo

DISCO DANCE HIP-HOP/FUNKY BALET/JAZZ/MODERN INNE FORMY

DISCO DANCE HIP-HOP/FUNKY BALET/JAZZ/MODERN INNE FORMY DISCO DANCE HIP-HOP/FUNKY BALET/JAZZ/MODERN INNE FORMY OPOCZNO MAJA 06 REGULAMIN ORGANIZATORZY Klub Sportowy ASTER Urząd Miejski w Opocznie MIEJSCE IMPREZY Miejski Dom Kultury ul. Biernackiego 4 6-00 Opoczno

Bardziej szczegółowo

WALLEY CUP KRAKÓW 2016

WALLEY CUP KRAKÓW 2016 WALLEY CUP KRAKÓW 2016 1. Termin i miejsce zawodów: 16 KWIETNIA 2016 (sobota), Kraków, lodowisko Cracovii, ul. Siedleckiego 7 Losowanie kolejności startu odbędzie się 15.04. 2. Uczestnictwo i regulamin

Bardziej szczegółowo

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument do wykorzystania przy sporządzaniu wyceny jako kalkulacji własnej.

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument do wykorzystania przy sporządzaniu wyceny jako kalkulacji własnej. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 2. WYKONANIE NAWIERZCHNI SPORTOWEJ bieżni lekkoatletycznej i rozbiegu do skoku w dal w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu ul. Dworcowa 10 1.1. Przedmiot ST.

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY MONTA OWE I KONSTRUKCJE NOŒNE

ELEMENTY MONTA OWE I KONSTRUKCJE NOŒNE LMNTY MONT OW LMNTY MONT OW I KONSTRUKJ NOŒN LMNTY MONT OW 1,50 2,00 O... L 9x46 OWNIK Jm [kg/m] [kg] [mm] [mm] L [mm] 789648 O 2812-0-15 24 mb 0,56 20 28 12 0 789650 O 4020-0-15 24 mb 0,86 61 40 20 0

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W UJEŻDŻENIU ORAZ ZAWODÓW REGIONALNYCH W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

PROPOZYCJE MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W UJEŻDŻENIU ORAZ ZAWODÓW REGIONALNYCH W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY PROPOZYCJE MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W UJEŻDŻENIU ORAZ ZAWODÓW REGIONALNYCH W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 1. Termin zawodów: 31.08 01.09. 2013r. 2. Miejsce zawodów: KRAINA KONI BAŁTÓW 3. Organizator

Bardziej szczegółowo

Wzory wielowierszowe

Wzory wielowierszowe Wzory wielowierszowe Dział Wydawnictw IMPAN publ@impan.pl Uwaga ogólna: konstrukcje, o których niżej mowa, wymagają użycia stylu amsart lub \usepackage{amsmath} i dzielą się na dwa rodzaje: () konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeństwo produktów

Ogólne bezpieczeństwo produktów 1 PN-EN 581-1:2008 Meble do użytkowania na zewnątrz -- Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa EN 581-1:2006

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE MISTRZOSTW DOLNEGO ŚLĄSKA W SKOKACH PRZEZ PRZESZODY I ZAWODÓW REGIONALNYCH OTWARTYCH. MACHNICE 26-27.09.2015 r.

PROPOZYCJE MISTRZOSTW DOLNEGO ŚLĄSKA W SKOKACH PRZEZ PRZESZODY I ZAWODÓW REGIONALNYCH OTWARTYCH. MACHNICE 26-27.09.2015 r. PROPOZYCJE MISTRZOSTW DOLNEGO ŚLĄSKA W SKOKACH PRZEZ PRZESZODY I ZAWODÓW REGIONALNYCH OTWARTYCH I. Informacje Ogólne MACHNICE 26-27.09.2015 r. 1.1. Miejsce rozgrywania zawodów: Machnice k/o Trzebnicy Kategoria:

Bardziej szczegółowo

KLUB SPORTÓW AZJATYCKICH ATEMI GMINA BIELSKO BIAŁA POLSKI ZWIĄZEK KARATE

KLUB SPORTÓW AZJATYCKICH ATEMI GMINA BIELSKO BIAŁA POLSKI ZWIĄZEK KARATE KLUB SPORTÓW AZJATYCKICH ATEMI GMINA BIELSKO BIAŁA POLSKI ZWIĄZEK KARATE ZAPRASZAJĄ DO WZIĘCIA UDZIAŁU W VII MIĘDZYNARODOWYM GRAND PRIX BIELSKA BIAŁEJ W KARATE WKF DATA ZAWODÓW: MIEJSCE ZAWODÓW: 12.10.2013r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SYSTEM KWALIFIKACJI DO IGRZYSK XXX OLIMPIADY LONDYN 2012

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SYSTEM KWALIFIKACJI DO IGRZYSK XXX OLIMPIADY LONDYN 2012 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SYSTEM KWALIFIKACJI DO IGRZYSK XXX OLIMPIADY LONDYN 2012 1 2 Wypełnienie kryteriów kwalifikacyjnych do Igrzysk XXX Olimpiady Londyn 2012 jest warunkiem do kandydowania do

Bardziej szczegółowo

I Powoływanie i zatwierdzanie zawodników do kadry narodowej seniorów, młodych jeźdźców, juniorów, jeźdźców na kucach i dzieci.

I Powoływanie i zatwierdzanie zawodników do kadry narodowej seniorów, młodych jeźdźców, juniorów, jeźdźców na kucach i dzieci. REGULAMIN powoływania zawodników do kadry narodowej seniorów, młodych jeźdźców, juniorów, jeźdźców na kucach i dzieci oraz zasady i warunki reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych w

Bardziej szczegółowo

Nazwa (Firma) lub imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawców, którzy złożyli oferty

Nazwa (Firma) lub imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawców, którzy złożyli oferty Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Warszawa ROK AKADEMICKI 2010/2011 - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA DLA OSÓB CYWILNYCH ROK 4 SEMESTR 8 - ZSZ-PC10

Zatwierdzam. Warszawa ROK AKADEMICKI 2010/2011 - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA DLA OSÓB CYWILNYCH ROK 4 SEMESTR 8 - ZSZ-PC10 Zatwierdzam Warszawa ROK AKADEMICKI 2010/2011 - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA DLA OSÓB CYWILNYCH ROK 4 Piątek 11-02-2011 Sobota 12-02-2011 11.02.2011-12.02.2011 (zjazd 1),4 7,8 Anal.ryz. (ćwiczenie)

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA. Wprowadzenie

GIMNASTYKA. Wprowadzenie 2.2.2 GIMNASTYKA Wprowadzenie Gimnastyka jest dyscypliną sportu, która poprzez bogactwo swoich ćwiczeń, środków i form umożliwia kształtowanie psycho-fizycznego rozwoju dzieci i młodzieży o różnym poziomie

Bardziej szczegółowo

XVII MISTRZOSTWA POLSKI CHEERLEADERS Łochów, 15-16.03.2014r.

XVII MISTRZOSTWA POLSKI CHEERLEADERS Łochów, 15-16.03.2014r. Urząd Miasta i Gminy Łochów Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej Publiczne Gimnazjum w Łochowie Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders Zapraszają na XVII MISTRZOSTWA POLSKI CHEERLEADERS Łochów,

Bardziej szczegółowo

1 akta osobowe ABC A4 tw. opr. szt. 2 akta osobowe ABC A4 miękka opr. szt.

1 akta osobowe ABC A4 tw. opr. szt. 2 akta osobowe ABC A4 miękka opr. szt. obrót towarowy 1 bloczek kelnerski A7/80k. samokopia bl. 2 bloczek kelnerski A7/100k. offset bl. 3 dowód wewn. sprzedaŝy A6/80k. samokopia bl. 4 faktura VAT A4/80k. samokopia bl. 5 faktura VAT A5/80k.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Ze spotkania w kategorii wiekowej: 2 PKT Pabianice. Data zawodów: 20-22.09.2013 Miasto: Warszawa. 3:3 (+1set) DLA DRUŻYNY: KS Górnik Bytom

PROTOKÓŁ. Ze spotkania w kategorii wiekowej: 2 PKT Pabianice. Data zawodów: 20-22.09.2013 Miasto: Warszawa. 3:3 (+1set) DLA DRUŻYNY: KS Górnik Bytom POLSKI ZWIĄZEK TENISOW 1 KS Górnik Bytom 2 PKT Pabianice DUŻN: DUŻN: DUŻN DUŻN WNIK N U I KS Górnik Bytom PKT Pabianice M I KS Górnik Bytom PKT Pabianice nr.licencji 1 111/sl 2001 Wojciech Marek 847/lo

Bardziej szczegółowo

Drabina gimnastyczna. Gimnastyka. Ławka gimnastyczna. Ławka rehabilitacyjna z gniazdem. 708,- zł. Sprzęt

Drabina gimnastyczna. Gimnastyka. Ławka gimnastyczna. Ławka rehabilitacyjna z gniazdem. 708,- zł. Sprzęt Sprzęt Drabina gimnastyczna Materiał: drewno iglaste, szczeble z drewna bukowego, całość malowana lakierem bezbarwnym ekologicznym Warianty: drabina pojedyncza (1 pole) lub podwójna (2 pola ćwiczebne)

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WF KLASA V

SCENARIUSZ LEKCJI WF KLASA V SCENARIUSZ LEKCJI WF KLASA V Temat: Jak tarzan w dżungli - przeskok rozkroczny przez kozła Miejsce: mała sala gimnastyczna Liczba ćwiczących: 19 Przyrządy i przybory: materace, odskocznia, kozioł gimnastyczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin w konkurencjach solowych

Regulamin w konkurencjach solowych sezon 2016-2017 Regulamin w konkurencjach solowych SENIORZY Program krótki : dozwolona jest muzyka wokalna - czas trwania programu krótkiego 2:40 (+/- 10 sek.) Ogólne: Wycofanie dodatkowych 30 sek. przed

Bardziej szczegółowo

Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego

Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Elżbieta Szymańska Zakład Teorii i Metodyki WF Założenia, które należy uwzględnić, jeśli chcemy napisać dobry arkusz obserwacji lekcji 1. Arkusz obserwacji lekcji istotnie różni się od konspektu lekcji!

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I SYMPATYKÓW KULTURY przy KWP w POZNANIU

STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I SYMPATYKÓW KULTURY przy KWP w POZNANIU STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I SYMPATYKÓW KULTURY przy KWP w POZNANIU www.stisk.pl e-mail: biuro@stisk.pl tel. 607 997 613 KRS 0000180056 ul. Kochanowskiego 2a; 60-844 Poznań; NIP 781-17-40-562; Konto PKO BP

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ZAPRASZA DO UDZIAŁU W

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ZAPRASZA DO UDZIAŁU W Stowarzyszenie Bieg Piastów organizuje po raz kolejny Bieg Piastów, który odbyć ma się 03.03.2007 roku. Będzie to juŝ XXXI Bieg Piastów. Jest to Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

FINAŁ LIGI ŚLĄSKA oraz HALOWE REGIONALNE ZAWODY KONNE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

FINAŁ LIGI ŚLĄSKA oraz HALOWE REGIONALNE ZAWODY KONNE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY FINAŁ LIGI ŚLĄSKA oraz HALOWE REGIONALNE ZAWODY KONNE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY PROPOZYCJE 1. Organizator zawodów: Ośrodek Jeździecki Sp. z o.o. 2. Miejsce zawodów: Ośrodek Jeździecki Zbrosławice 3. Termin

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny XPLUS Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych

Bardziej szczegółowo

FESTIWAL TAŃCA DZIECI I MŁODZIEŻY

FESTIWAL TAŃCA DZIECI I MŁODZIEŻY FESTIWAL TAŃCA DZIECI I MŁODZIEŻY ZŁOTE BALETKI pod patronatem Burmistrza Opoczna DISCO DANCE, HIP-HOP/FUNKY, JAZZ/MODERN, BELLY DANCE, CHEERLEADERKI, STREET DANCE, INNE FORMY, PRODUKCJE OPOCZNO 26 MARCA

Bardziej szczegółowo

Tel 32 260 07 43 Fax 32 260 07 53 Gsm 660 627 643. tel VoIP(12) 342 16 83 fax 14 683 31 40 Gsm 660 627 654. Tel/ fax 48 660 20 00 Gsm 660 627 631

Tel 32 260 07 43 Fax 32 260 07 53 Gsm 660 627 643. tel VoIP(12) 342 16 83 fax 14 683 31 40 Gsm 660 627 654. Tel/ fax 48 660 20 00 Gsm 660 627 631 Dane teleadresowe jednostek Abra S.A. MAGAZYNY LP KOD ADRES TELEFON/FAX PON-PIĄT SOBOTA NIEDZIELA 1 M2 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Roździeńskiego 12 dabrowa_802@globalwarehouse.pl Tel 32 260 07 43 Fax

Bardziej szczegółowo

ZAWODY KRAJOWE ZAWODY REGIONALNE. Informacje podstawowe. Data: 02-04. Zatwierdzono w PZJ WKKW 2015. Miejsce: Hipodrom Sopot.

ZAWODY KRAJOWE ZAWODY REGIONALNE. Informacje podstawowe. Data: 02-04. Zatwierdzono w PZJ WKKW 2015. Miejsce: Hipodrom Sopot. ZAWODY KRAJOWE ZAWODY REGIONALNE Miejsce: Hipodrom Sopot Data: 02-04 października 2015 Informacje podstawowe Zawody zostaną rozegrane zgodnie z: Statutem Polskiego Związku Jeździeckiego Przepisami Ogólnymi

Bardziej szczegółowo

Łyżwiarstwo figurowe. фигурное катание

Łyżwiarstwo figurowe. фигурное катание Łyżwiarstwo figurowe фигурное катание Zimowa dyscyplina sportu, polegająca na jeździe na łyżwach oraz wykonywaniu dodatkowych elementów: skoków, piruetów, kroków, spiral oraz podnoszeń. Często łączy się

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa,, WICHROWE WZGÓRZE" ul. J. N. Jeziorańskiego 73 25-408 Kielce

Spółdzielnia Mieszkaniowa,, WICHROWE WZGÓRZE ul. J. N. Jeziorańskiego 73 25-408 Kielce Kielce 19.04.2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa,, WICHROWE WZGÓRZE" ul. J. N. Jeziorańskiego 73 25-408 Kielce HARMONOGRAM I, II TERMINU ODCZYTÓW PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA. Lokalizacja Klatka Godziny

Bardziej szczegółowo

Temat : Piłka ręczna ćwiczenia doskonalące kozłowanie i podanie piłki jednorącz sposobem półgórnym.

Temat : Piłka ręczna ćwiczenia doskonalące kozłowanie i podanie piłki jednorącz sposobem półgórnym. KONSPEKT ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DO KLASY IV Temat : Piłka ręczna ćwiczenia doskonalące kozłowanie i podanie piłki jednorącz sposobem półgórnym. Klasa IV Data 03.03.2014r. Ilość uczniów 13 Prowadząca

Bardziej szczegółowo

ilość 5 6 7 pierwszy dzień cena specjalna 2 500 3 000 3 500 kolejny dzień cena specjalna 800 960 1 120

ilość 5 6 7 pierwszy dzień cena specjalna 2 500 3 000 3 500 kolejny dzień cena specjalna 800 960 1 120 WARSZAWA Cennik usług d la przedsiębiorców Pakiety Metro + wartość podpisanego zlecenia* 3 000 5 000 7 000 Pakiety W ramach pakietów ceny obejmują: ŁODŹ Cennik usług d la przedsiębiorców Pakiety Metro

Bardziej szczegółowo

Sportowy powiat. - str. 6. - str. 12 MIESIĘCZNIK POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO. Finał Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi. Powiat dzieciom

Sportowy powiat. - str. 6. - str. 12 MIESIĘCZNIK POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO. Finał Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi. Powiat dzieciom MIESIĘCZNIK POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO ISSN 2080-1831 Nr 4 (35) Maj 2012 Sportowy powiat - str. 12 - str. 3, 4 MOS zamiast MOW - str. 6 Powiat dzieciom - str. 12 Zorganizowani dla sportu - str. 16, 17 Finał

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2013-2018. zadania kontynuowane 2012-2014

PROGRAM ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2013-2018. zadania kontynuowane 2012-2014 PROGRAM ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2013-2018 l.p. inwestor zadanie nakładów Załącznik do Uchwały Nr XLI/482/ Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 kwietnia r. w tys. zł. ogółem

Bardziej szczegółowo

VIII Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzieży w Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta Miasta Świnoujścia Świnoujście, 25-27.05.

VIII Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzieży w Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta Miasta Świnoujścia Świnoujście, 25-27.05. Świnoujska Akademia Licencjonowany Klub Karate Kyokushin Polskiego Związku Karate www.akademiakarate.com VIII Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzieży w Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta Miasta Świnoujścia

Bardziej szczegółowo

Pozycja 1 / 4 1) nazwa zbioru danych Książka korespondencji 2a) oznaczenie administratora danych

Pozycja 1 / 4 1) nazwa zbioru danych Książka korespondencji 2a) oznaczenie administratora danych Pozycja 1 / 4 Książka korespondencji KP Projekt Sp. z o.o. [Ul.Korotyńskiego 26A, 02-123 Warszawa] Art. 23. 1. 5) dokumentowanie otrzymania i wysłania korespondencji adresaci i nadawcy korespondencji dane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 IZOL Sp. z o.o. ul. Płocka 26 87-800 Włocławek tel./054/ 413-70-70 tel./fax. /054/ 413-70-76 izol@izol.com.pl www.izol.com.pl Konto: PKO BP S.A. Oddział 1 Włocławek Nr 36 1020 5170 0000 1302 0070 8552

Bardziej szczegółowo

Klub sportowy. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie

Klub sportowy. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie GRAND PRIX POLSKI CHEERLEADERS O PUCHAR BURMISTRZA TYCZYNA TYCZYN 2014 Klub sportowy Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie REGULAMIN Nazwa turnieju: GRAND PRIX POLSKI CHEERLEADERS

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE. Zawody Regionalne i Towarzyskie w Skokach przez Przeszkody. Mistrzostwa Podkarpacia w Skokach przez Przeszkody 2015

PROPOZYCJE. Zawody Regionalne i Towarzyskie w Skokach przez Przeszkody. Mistrzostwa Podkarpacia w Skokach przez Przeszkody 2015 PROPOZYCJE Zawody Regionalne i Towarzyskie w Skokach przez Przeszkody Mistrzostwa Podkarpacia w Skokach przez Przeszkody 2015 Głogów Małopolski 13-14.06.2015 1. Organizator: Stadnina Koni Leśna Wola i

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba startujących w OOM wynosi 60 juniorów młodszych i 30 juniorów.

Łączna liczba startujących w OOM wynosi 60 juniorów młodszych i 30 juniorów. Łyżwiarstwo szybkie - tor długi 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego. (*2008) 2. Termin zawodów

Bardziej szczegółowo

Cheer All Girl 12-25 12-25 12-25. Cheer Coed (Mix) 12-25 12-25 12-25. Group Stunt All Girl do 5 osób do 5 osób do 5 osób

Cheer All Girl 12-25 12-25 12-25. Cheer Coed (Mix) 12-25 12-25 12-25. Group Stunt All Girl do 5 osób do 5 osób do 5 osób LISTA DYWIZJI TANECZNYCH: Liczba zawodników w poszczególnych dywizjach i kat wiekowych. Dywizja/kat.wiekowa Senior (14 lat i więcej) Junior (12-16 lat) Mini Open (5-11 lat) Cheer All Girl 12-25 12-25 12-25

Bardziej szczegółowo

AKROBATYKA I GIMNASTYKA SPORTOWA

AKROBATYKA I GIMNASTYKA SPORTOWA AKROBATYKA I GIMNASTYKA SPORTOWA Rok szkolny 2009/2010 SZKOŁA PODSTAWOWA AKROBATYKA I GIMNASTYKA SPORTOWA 1. Pierwsze półrocze zakończyliśmy startem najmłodszych dzieci klas 1-3 Memoriał Karola Paszkiewicza.

Bardziej szczegółowo

Ranga zawodów: HZK-D - Finał BMW Halowego Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi Miejsce: Warszawa - COS Torwar Data: 13-14.03.

Ranga zawodów: HZK-D - Finał BMW Halowego Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi Miejsce: Warszawa - COS Torwar Data: 13-14.03. Ranga zawodów: HZK-D - Finał BMW Halowego Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi Miejsce: Warszawa - COS Torwar Data: 13-14.03.2015 WARUNKI OGÓLNE: Zawody przeprowadzone będą zgodnie z następującymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania Wydział Rytmiki Technika Ruchu i Taniec

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania Wydział Rytmiki Technika Ruchu i Taniec Klasa I Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania Wydział Rytmiki Technika Ruchu i Taniec 1. Zdobycie następujących umiejętności w zakresie wykonywania wskazanych ćwiczeń: Semestr I i II? Techniczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002 roku, w sprawie konsultantów

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska SPR Pogoń Baltica Szczecin 2013-2014

Oferta sponsorska SPR Pogoń Baltica Szczecin 2013-2014 Oferta sponsorska SPR Pogoń Baltica Szczecin 2013-2014 Nasza strategia sukcesu 100% ZAANGAŻOWANIA 100% DETERMINACJI 100% KREATYWNOŚCI Cele sportowe na rok 2013 / 2014 Zwycięstwo w turnieju BALTICA SUMMER

Bardziej szczegółowo

Kacper Kulczycki. Krótko o silnikach krokowych (cz. 2.)

Kacper Kulczycki. Krótko o silnikach krokowych (cz. 2.) Kacper Kulczycki Krótko o silnikach krokowych (cz. 2.) Plan na dziś: Co to jest? Jakie są rodzaje silników krokowych? Ile z tym zabawy? Gdzie szukać informacji? Co to jest silnik krokowy? Norma PN 87/E

Bardziej szczegółowo

Napęd silnikiem prądu stałego. BFS 16 BF 25 Super BF 30 Super

Napęd silnikiem prądu stałego. BFS 16 BF 25 Super BF 30 Super KF 10 KF 20 KF 16 Vario KF 10 KF 20 KF 16 Vario Wydajność wiercenia w stali 10 mm 13 mm 16 mm Częstotliwość obrotów wrzeciona, bezstopniowa 100-2000 obr./min 0-2500 obr./min 50-2250 obr./min Mocowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. XVI MIĘDZYNARODOWY PUCHAR POLSKI KARATE DZIECI, śaków,młodzików I JUNIORÓW MŁODSZYCH

REGULAMIN. XVI MIĘDZYNARODOWY PUCHAR POLSKI KARATE DZIECI, śaków,młodzików I JUNIORÓW MŁODSZYCH REGULAMIN XVI MIĘDZYNARODOWY PUCHAR POLSKI KARATE DZIECI, śaków,młodzików I JUNIORÓW MŁODSZYCH XIV MISTRZOSTWA POLSKI KARATE SENIORÓW STARSZYCH DINOZAURÓW BRZEG DOLNY 31.05.2008r. Hala Sportowa Rokita

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne: SKOKI 2011. Ranga zawodów: ZO-B DZiM + ZOJ* Puchar Jesieni. Miejsce: Borki Wielkie Data: 23-25.09.2011

Warunki Ogólne: SKOKI 2011. Ranga zawodów: ZO-B DZiM + ZOJ* Puchar Jesieni. Miejsce: Borki Wielkie Data: 23-25.09.2011 Ranga zawodów: ZO-B DZiM + ZOJ* Miejsce: Borki Wielkie Data: 23-25.09.2011 Warunki Ogólne: Puchar Jesieni Zawody przeprowadzone będą zgodnie z następującymi przepisami*: - Przepisy Ogólne PZJ (rok:: 2009)

Bardziej szczegółowo

Zawisza w Bydgoszczy Oficjalne Wyniki Memoriał Karola Paszkiewicza w Gimnastyce Sportowej, Akrobatyce Sportowej i Skokach na Trampolinie w kasach 1 3

Zawisza w Bydgoszczy Oficjalne Wyniki Memoriał Karola Paszkiewicza w Gimnastyce Sportowej, Akrobatyce Sportowej i Skokach na Trampolinie w kasach 1 3 Zespół Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego Zawisza w Bydgoszczy Oficjalne Wyniki Memoriał Karola Paszkiewicza w Gimnastyce Sportowej, Akrobatyce Sportowej i Skokach na Trampolinie w kasach 1 3 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia sportowe SP Małe Walichnowy w roku szkolnym 2007/2008

Osiągnięcia sportowe SP Małe Walichnowy w roku szkolnym 2007/2008 Osiągnięcia sportowe SP Małe Walichnowy w roku szkolnym 2007/2008 TURNIEJE I ZAWODY MIĘDZYSZKOLNE Pierwszy semestr XIII BIEG CYSTERSÓW Pelplin 15.09.2007r. Kl. I II Weronika Rzeszotek Waldemar Kowalski

Bardziej szczegółowo

Kurier Sportowy nr.3 2006r. KURIER SPORTOWY. Krzyżówka Ciekawostki Nowości Nowe Logo Tabele zawodów z poprzednich lat Dodatek tabela 2006

Kurier Sportowy nr.3 2006r. KURIER SPORTOWY. Krzyżówka Ciekawostki Nowości Nowe Logo Tabele zawodów z poprzednich lat Dodatek tabela 2006 KURIER SPORTOWY a w nim: Krzyżówka Ciekawostki Nowości Nowe Logo Tabele zawodów z poprzednich lat Dodatek tabela 2006 3 6. KRZYŻÓWKA 2. 5. 1. 4. 7. 1. Najlepszy polski skoczek narciarski. 2. Polski klub

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ POWIATOWYCH IMPREZ SPORTU SZKOLNEGO W ROKU 2014/2015

KALENDARZ POWIATOWYCH IMPREZ SPORTU SZKOLNEGO W ROKU 2014/2015 KALENDARZ POWIATOWYCH IMPREZ SPORTU SZKOLNEGO W ROKU 2014/2015 DATA MIEJSCE 1. 24.09.2014 godzina10 00 stadion OSiR 2. 02.10.2014 Godzina 10.00 "Camping przy Baszcie" 3. 22.10.2014r. Gimnazjum Nowy DYSCYPLINA

Bardziej szczegółowo

ARTYKU 5 GIMNASTYKA SPORTOWA

ARTYKU 5 GIMNASTYKA SPORTOWA ARTYKU 5 powinny obowiàzywaç we wszystkich zawodach gimnastycznych rozgrywanych w systemie Olimpiad Specjalnych. Jako mi dzynarodowy program sportowy Olimpiady Specjalne stworzy y te przepisy w oparciu

Bardziej szczegółowo

ELIMINACJE REGIONALNE 2015 POZNAŃ

ELIMINACJE REGIONALNE 2015 POZNAŃ SCENA 1 AULA PROBLEM 3: GRA Z PUSZKĄ PANDORY :: GRUPA WIEKOWA II 09:00 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Poznań 10:30 09:20 Piątkowskie Centrum Kultury DĄBRÓWKA, Poznań 10:50 09:40 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo