PROGRAM'KLASYFIKACYJNY' NA'LATA'2014 '2016'' GIMNASTYKA'SPORTOWA'KOBIET' (WAG)'

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM'KLASYFIKACYJNY' NA'LATA'2014 '2016'' GIMNASTYKA'SPORTOWA'KOBIET' (WAG)'"

Transkrypt

1 PROGRAMKLASYFIKACYJNY NALATA GIMNASTYKASPORTOWAKOBIET (WAG) SZCZECIN2013 Sponsorwydaniaprogramu:

2 PROGRAMKLASYFIKACYJNY NALATA GIMNASTYKASPORTOWAKOBIET (WAG) Opracowałzespółwskładzie: JarosławDuda JoannaUracz Kocur KatsiarynaKalmaharova

3 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 2/16

4 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet Kategoriewiekowe: kl.młodzieżowapzg 6B8lat(młodzik) kl.iiipzg 8B9lat(młodzik) kl.iipzg 10B11lat(juniormłodszy) kl.iielitepzg 12B13lat(juniormłodszy) kl.ipzg 14B15lat(junior) kl.mistrzowskapzg 16latiwięcej(senior) ZASADYOGÓLNE 1. Wzawodachsportowychkl.III,II,iIIelitezawodniczkiwykonująukłady obowiązkowezeswojejlubojedenniższejkategoriiwiekowej.wynik zawodniczkiwykonującejukładyobowiązkowezmłodszejkategoriiwiekowej jestmnożonyprzezwspółczynnik0,7.zasadataniedotyczyzawodniczekkl. IIIPZG,któreniemogąstartowaćwukładachkl.młodzieżowej. 2. Zawodniczkiobowiązujejednaklasyfikacjanazawodachwwielobojui finałach. 3. Ocenanaporęczachskładasięzsumyocenynaporęczachiocenynadrążku zpaskami. 4. Zawodniczkamazawszeprawostartuwswojejlubwyższejkategorii wiekowej. 5. Wkategoriimłodzikadosystemuwspółzawodnictwadzieciimłodzieży (MMM)zaliczasiętylkostartwklasiemłodzieżowej(6B8lat).Zawodniczki startującewklasieiiipzgstartujątakżenazawodachmmmbeznaliczania punktówdosystemuwspółzawodnictwadzieciimłodzieży. 6. WfinałachOOMstartujązawodniczkikl.IIiIIelite 7. WIMPjuniorekiseniorekstartujązawodniczkikl.IiM PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 3/16

5 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet KlasamłodzieżowaPZG (Skokwklasiemłodzieżowejbezkonia) 1. Skok: Zawodniczkawykonuje2skoki,dowielobojuifinałówliczysięskoklepszy 1) Saltokucznewprzódzrozbieguiodbiciazodskoczni(dwóchodskoczni) dolądowanianamateracmiękki(20b40cm) OW 5,00 BFINAŁ:jakwwieloboju(liczysięskoklepszy) 2. Poręcze 1) WymyksiłądopodporunaDŻ. 2,00 2) Odmachotułowiuprostymwpołączeniudokołowrotuwtyłwpodporze, 1,00 3) Wpołączeniuodmach(NNnawysokościbarków)dopodporuidrugi odmachdokołowrotuwtyłi 1,00 4) Wpołączeniuzeskokpodmykiem. 1,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 5,00 Finał: 1) WymyksiłądopodporunaDŻ. 2,00 2) Odmachotułowiuprostymwpołączeniudokołowrotuwtyłwpodporze,B 1,00 3) WpołączeniuodmachdostanianaRRzejściedopodporuidrugiodmachdo kołowrotuwtyłi 2,00 4) Wpołączeniuzeskokpodmykiem 1,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 6,00 3. Równoważnia: Układdowolny,wktórymmuszabyćzawartenastępująceelementy: 1) Przewrótwprzód 1,50 2) Przewrótwtył 1,50 3) Zeskokprzerzutembokiemz¼obrotu 1,00 4) Seriapodskoków:(pierwszyprostyobunóż,drugikuczny)2x0,50 1,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 5,00 PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 4/16

6 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet FINAŁ j.w. 4. Ćw.wolne: Układdowolnyzmuzyką. 1) Z2B3krokówrozbiegu(maksymalnie) falset rundak, 0,50 2) Podskok180 obrotuzfalsetuprzerzutwprzódna1n 1,00 3) Krokzamachem1NstanienaRRoNNzłączonychBzaznaczyć 0,50 4) PrzewrótwprzóddorozkrokuBwykonanie: Bszpagatupodłużnego1N 0,25 Bszpagatupodłużnego2N 0,25 szpagatupoprzecznegorrwbok 0,25 5) Przewrótwprzóddoprzysiaduiłączniewyskokwgóręz½obr. 1B2krokiwprzódzamachem1Nprzerzutbokiemz¼obrotudopostawy przodemna2nnidalejmostekwtyłlubwprzódna1n 0,50 6) SiadoNNprostychiprzewrótwtyłdopostawyoNNprostych 0,50 7) Wagaprzodem,RRwbok,powrótdopostawyRRwgórę 0,25 8) PoprzezskłonwtyłoNNprostychBzaznaczyć,mostekwtył(zaznaczyćNN wyprostowane),powrótdopostawyrrwgórę 0,50 9) Pasaż(Zkrokudostawnego,2połączoneskokiszpagatowe,zmarszulub rozbiegu assemble iłączniepodskok sissonne dolądowaniana1n,1rw przód2rwbok) 0,50 10) Zakończeniedowolnąpozą. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 5,00 Finał:j.w. PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 5/16

7 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet KlasaIIIPZG Zawodniczkawykonuje2skoki,dowielobojuifinałówliczysięskoklepszy 1. SkokWkoń115cm 1) 2xprzerzutprzezkoniadoleżenianastertęzakoniem(odbiciezdwóch odskoczni. OW 5,00 Finał: 2xprzerzutwprzód(liczysięskoklepszy) OW 5,00 2. Poręcze1 1) WspieraniewychwytemnaDŻ,kołowrótwpodporze,naskokkuczny 1,00+0,50 2) DoskokdoGŻ,wspieraniewychwytemiwpołączeniukołowrótwpodporze 1,00+0,50 3) OdmachwpodporzeizamachemnawinięcienaGŻ 1,00 4) Odmach,zeskoknastopowyzGŻoNNzłączonych 1,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW5,00 Finał: Odmachdozwisuikopnięciempółobróttułowiadochwytumixizeskoknanogi zamiastpunktu4 2,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 6,00 Poręcze2:(paski) 1) Zezwisunapaskachwspieraniewychwytemnażerdźwpołączeniuodmach kołowrótwolnywpodporzedozwisulubpodmykiemimaksymalnie10 zamachówdostanianarr.ostatnipowinienbyćdostanianarr. ZawodniczkamożedojśćdostanianaRRwcześniejbezkary. Wspieraniewychwytem 0,50 Wolnykołowrót 0,50 PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 6/16

8 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet Do10zamachów 4,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 5,00 Finał:j.w. 3. Równoważnia: Układdowolny,wktórymmuszabyćzawartenastępująceelementy: 1) ZaznaczonestanienaRR 1,00 2) Mostekwtyłlubwprzód 1,00 3) Przerzutbokiem 1,00 4) Zeskokprzerzutembokiemz¼obrotu 1,00 5) Seriapodskoków: 1,00 Bpierwszy kuczny(0,5pkt) Bdrugipistolet(0,5pkt) BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 5,00 Finał: 6) Rundaknarównoważni 1,00 7) Sissonne 0,50 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 6,50 4. Ćw.wolne: Układdowolnyzmuzyką. 1) Z2B3krokówrozbiegu(maksymalnie) falset rundak,flikbflak 1,00 2) Podskok180 obrotuzfalsetuprzerzutwprzódna1n 0,50 3) Wpołączeniulub2B3krokirozbiegu(maksymalnie)przerzutwprzódna2NN 1,00 4) SiadoNNprostychiprzewrótwtyłdost.naRR 0,50 5) Piruetna1N 0,50 6) Pasaż(zkrokudostawnego,2połączoneskokiszpagatoweizmarszulub rozbiegu assemble iłączniepodskok sissonne dolądowaniana1n,1rw przód2rwbok) 0,50 7) Saltowprzódzrozbiegu(umieścićgdzieśwukładzie) 1,00 8) Zakończeniedowolnąpozą. BBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 5,00 PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 7/16

9 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet Finał: Wpunkcie 1) Z2B3krokówrozbiegu(maksymalnie) falset rundak,flikbflak,flikbflak 2,00 2) Podskok zetka (umieścićgdzieśwukładzie) 0,50 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 6,50 PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 8/16

10 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet KlasaIIPZG 1. SkokWkoń120cm Zawodniczkawykonuje2skoki,dowielobojuifinałówliczysięskoklepszy 1) Przerzutwprzódlubrundakprzezkonia,drugafazanastertę100cmza koniem OW 5,00 Finał: 1) Jurczenko przezkonia100cm(możnanałożyćmateracnakonia)druga fazanastertę40cmzakoniem OW 5,00 Uwaga:Zawodniczki,którenieskaczą Jurczenko wfinaleocenaz kwalifikacjidzielonaprzez2 2. Poręcze1 1) WspieraniewychwytemnaDŻ,kołowrótwpodporze,naskokkuczny(całość powinnabyćpołączonabezzatrzymania) 0,50 2) DoskokdoGŻ,wspieraniewychwytemiwpołączeniukołowrótwpodporze 0,50 3) StanienaRR 1,00 4) Kołowrótolbrzymiwtyłlubwprzód 1,00 5) Kołowrótolbrzymiwtyłlubwprzód 1,00 6) Zeskokdowolnymsaltemlubzejściedozwisuwychwytdopodporuiz odmachuzeskokdowolnymsaltem 1,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 5,00 Finał:j.w. Zeskokdowolnymsaltembezpośredniozkołowrotuolbrzymiegopremia +1,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 6,00 Poręcze2:paski 1) Zezwisunapaskachdowolnymzamachemwychwytodmachkołowrótwtył wpodporzeiodmachwtył(dostanianarrlubwysokiodmachnamin45 ) 0,50+0,50 PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 9/16

11 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet 2) 2kołowrotyolbrzymiewtył 0,50+0,50 3) 2kołowrotyolbrzymiewprzódoNNzłączonych 0,50+0,50 4) 1xprzemyknastopowydost.naRR 1,00 5) 1xstalder(lubprzemykotułowiuprostym)dost.naRR 1,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 5,00 Całośćpowinnabyćwykonanawmaksymalnie12podejściach,poszczególne elementymogąbyćprzedzielonekołowrotemolbrzymimwtyłlubwprzód(max4 dodatkowekołowroty) Finał:Wpunkcie5należywykonać1xstalderi1przemykotułowiu prostymdost.narr (1,00+1,00) BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 6,00 3. Równoważnia Wysokość125cm.Możnapodłożyćdwamateracepo10cm.lubjeden20 cm.podrównoważnięidozeskoku Układdowolny,wktórymmuszabyćzawartenastępująceelementy: 1) Elementgibkościowy 0,50 2) Podskokzpełnąamplitudą 0,50 3) Seriagimnastyczna(minimum2elementy) 0,50 4) Połączonedwaelementyakrobatyczne 1,00 5) Przerzutwprzódna1Nlub2NN 0,50 6) Elementbliskorównoważni(parter)brakwymaganiakara0,5pkt 0,00 7) Piruet½pique 0,50 8) Zeskok:przerzutbokiemmin.S kt 0,50 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 4,00 +8grupnajwyższejwartości PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 10/16

12 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet Premie: 1) ZeskokzrundakalubflikBflakamin.S kt 0,50 2) PołączeniapremiowanewedługFIG Finał: 1) Dowolnesalto 0,50 2) Zamiastpkt.7BPiruet360 0,50 4. Ćw.wolne Układdowolnyzmuzyką. Czastrwaniaćwiczenia:1.10B1.30min. 1) Seriagimnastycznaz2elementów(pasaż) 0,50 2) PrzewrótwtyłoNNprostychdostanianaRRiobrót360 0,50 3) Dowolnesaltomachowe 0,50 4) RBFBS t BFBmin.S kt 0,50 5) RBFBmin.S pt 0,50 6) P p Bmin.S kp 0,50 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 3,00 +8grupnajwyższejwartości Premie: 1) RBFBS t BFBS pt (niezaliczonesaltoprostepowodujebrakpremiialewymaganie jestzaliczone) 0,50 2) PiruetgrC 0,50 3) SaltoB+podskokA 0,30 4) RBFBS ptmin180 0,50 5) Saltopodwójne(podwójnesaltowtyłspełniawymaganienr6,podwójne saltowprzódspełniawymaganianr5 1,00 6) PołączeniawgFIG Finał: Saltowprzódlubwtył360 wramachwymaganianr5lub6 brakpremiiza saltoprostewtył180 PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 11/16

13 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet KlasaIIelitePZG 1. SkokWkoń125cm Zawodniczkawykonuje2różneskoki.Dowielobojuifinałówliczysięśrednia ocenazdwóchskoków.wprzypadkuwykonaniadwóchtakichsamychskoków średniaocendzielonajestprzez2. 1) SkokJurczenkoprzezkonia(zmateracemlubbeznakoniu)drugafazana stertę120cm 2) Przerzutwprzódlubrundakprzezkonia drugafazanastertę120cm Finał: 1) Jurczenkoztabeli 2) Przerzutlubrundakztabeli 2. Poręcze1 Tylko1żerdź 1) Zezwisuzamachem4x sanżirowka,ostatniadost.narr,4x0,50 2,00 (wprzypadkubrakudojściadost.narrnależyzrobićwychwytst.narr) 2) Przemykdost.naRRlubstalderlubprzemyknastopowy 1,00 3) Dwakołowrotyolbrzymiewtył 2x0,50 1,00 4) Zeskokdowolnymsaltem 1,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 5,00 Finał: 1) Obrót360 1,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 6,00 Poręcze2(paski)(ręcewpodchwycie) 1) Zpodporuodmachdost.naRR 1,00 2) 2kołowrotyolbrzymiewprzódoNNzłączonych 2x0,50 1,00 3) 1x Endo onnzłączonychzoparciemstópożerdźwprzóddost.narr, 1,50 4) 1x Endo wrozkrokudost.narr 1,50 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 5,00 PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 12/16

14 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet Całośćpowinnabyćwykonanawmaksymalnie10podejściach,poszczególne elementymogąbyćprzedzielonekołowrotemolbrzymimwprzód(max4 dodatkowekołowroty) 3. Równoważnia Czasćwiczenia1,10B1,30min. WysokośćB125cm 1) Seriagimnastycznazconajmniejjednympodskokiemzpełnąamplitud 0,50 2) Obrótna1N(piruet) 0,50 3) Seriaakrobatyczna,conajmniejz2elementówzlotem 0,50 4) Skokszpagatowyzezmianąnóg(zetka) 0,50 5) Dowolnesalto 0,50 6) Zeskok,conajmniejsaltemprostymwprzódlubwtył 0,50 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 3,00 +8grupnajwyższejtrudności Premie: 1) Seriaakrobatycznazsaltem 0,50 2) Zeskokwtyłzrundakalubzflikflakamin.gr.B 0,50 3) Elementgimnastycznymin.zgr.D 0,50 4) PołączeniawgFIG Finał:j.w. PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 13/16

15 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet 4. Ćwiczeniawolne Czasćwiczenia1,10B1,30min.domuzyki 1) Seriagimnastycznazminimum2elementów(pasaż) 0,50 2) Saltominimum360 (wseriilubbez) 0,50 3) Seriaakrobatyczna:S kp1n BP p2nn Bmin.S kp lubdowolnaścieżka akrobatycznaz dwomasaltamiwróżnychkierunkach 0,50 4) Seriaakrobatyczna:RBFBS t BFBmin.S pt 0,50 5) Piruetmin.gr.B 0,50 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 2,50 +8grupnajwyższejtrudności Premie: 1) Elementakrobatycznymin.grD 0,50 2) Piruetmin.gr.C 0,50 3) Połączeniasaltogr.B+podskokgr.A 0,20 4) Połączeniasaltogr.C+podskokgr.A 0,30 5) PołączeniawgFIG KlasaIPZG wgprogramuklasyfikacyjnegofigdlajuniorek KlasaMistrzowskaPZGWwgprogramuklasyfikacyjnegoFIGdla seniorek PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 14/16

16 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet NOTES: PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 15/16

17 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet NOTES: PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 16/16

Regulamin Łyżwiarstwa Synchronicznego

Regulamin Łyżwiarstwa Synchronicznego Sezon 2014/2015 Regulamin Łyżwiarstwa Synchronicznego Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie ISU www.isu.org. Niniejszy regulamin zawiera tylko odstępstwa w Polsce od regulaminu ISU, celem zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Kacper Kulczycki. Krótko o silnikach krokowych (cz. 2.)

Kacper Kulczycki. Krótko o silnikach krokowych (cz. 2.) Kacper Kulczycki Krótko o silnikach krokowych (cz. 2.) Plan na dziś: Co to jest? Jakie są rodzaje silników krokowych? Ile z tym zabawy? Gdzie szukać informacji? Co to jest silnik krokowy? Norma PN 87/E

Bardziej szczegółowo

Rozwój fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym

Rozwój fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym Wychowanie fizyczne od przedszkolaka do licealisty Rozwój fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym Edyta Rembisz, Barbara Hersztek Przedszkole Miejskie nr 6 w Mielcu Wiek przedszkolny dziecka obejmujący

Bardziej szczegółowo

Wzory wielowierszowe

Wzory wielowierszowe Wzory wielowierszowe Dział Wydawnictw IMPAN publ@impan.pl Uwaga ogólna: konstrukcje, o których niżej mowa, wymagają użycia stylu amsart lub \usepackage{amsmath} i dzielą się na dwa rodzaje: () konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy producentem sprzętu sportowego profesjonalnego i rekreacyjnego. Wyposażamy hale sportowe i boiska zewnętrzne również boiska wielofunkcyjne.

Jesteśmy producentem sprzętu sportowego profesjonalnego i rekreacyjnego. Wyposażamy hale sportowe i boiska zewnętrzne również boiska wielofunkcyjne. SPRZĘT SPORTOWY 2011 2 Jesteśmy producentem sprzętu sportowego profesjonalnego i rekreacyjnego. Wyposażamy hale sportowe i boiska zewnętrzne również boiska wielofunkcyjne. Naszą pasją jest koszykówka więc

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska SPR Pogoń Baltica Szczecin 2013-2014

Oferta sponsorska SPR Pogoń Baltica Szczecin 2013-2014 Oferta sponsorska SPR Pogoń Baltica Szczecin 2013-2014 Nasza strategia sukcesu 100% ZAANGAŻOWANIA 100% DETERMINACJI 100% KREATYWNOŚCI Cele sportowe na rok 2013 / 2014 Zwycięstwo w turnieju BALTICA SUMMER

Bardziej szczegółowo

Ranga zawodów: ZO-B1* (CSN) Miejsce: OLSZA Internet: www.sportowyczempionat.pl www.kjagrohandel.pl Data:11-13.09.2015R.

Ranga zawodów: ZO-B1* (CSN) Miejsce: OLSZA Internet: www.sportowyczempionat.pl www.kjagrohandel.pl Data:11-13.09.2015R. Ranga zawodów: ZO-B1* (CSN) Miejsce: OLSZA Internet: www.sportowyczempionat.pl www.kjagrohandel.pl Data:11-13.09.2015R. VII SPORTOWY CZEMPIONAT POLSKI MŁODYCH KONI (4,5,6,7-LETNICH) XXI MEMORIAŁ JANA KANTEGO

Bardziej szczegółowo

Ranga zawodów: HZK-D - Finał BMW Halowego Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi Miejsce: Warszawa - COS Torwar Data: 13-14.03.

Ranga zawodów: HZK-D - Finał BMW Halowego Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi Miejsce: Warszawa - COS Torwar Data: 13-14.03. Ranga zawodów: HZK-D - Finał BMW Halowego Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi Miejsce: Warszawa - COS Torwar Data: 13-14.03.2015 WARUNKI OGÓLNE: Zawody przeprowadzone będą zgodnie z następującymi

Bardziej szczegółowo

Proponuję pojedynek. Oto mój program:

Proponuję pojedynek. Oto mój program: Proponuję pojedynek Minęły 3 tygodnie od momentu, kiedy na zebraniu rady PZJ zgromadzonym tam przy okazji prezesom WZJ-tów zaprezentowany został kandydat na prezesa PZJ Michał Szubski. Kandydat przedstawił

Bardziej szczegółowo

Łyżwiarstwo szybkie short track 20.02 23.02.2015 Krynica-Zdrój

Łyżwiarstwo szybkie short track 20.02 23.02.2015 Krynica-Zdrój Łyżwiarstwo szybkie short track 20.02 23.02.2015 Krynica-Zdrój Miejsce zawodów Kierownik zawodów Sędzia Główny Delegat Techniczny ul. Park Sportowy 5, 33-380 Krynica-Zdrój Janusz Bielawski, tel. 603 765

Bardziej szczegółowo

XI Ogólnopolskie Zawody Konne w skokach przez przeszkody Grand Prix ZAKŁADÓW MIĘSNYCH AGRO-HANDEL

XI Ogólnopolskie Zawody Konne w skokach przez przeszkody Grand Prix ZAKŁADÓW MIĘSNYCH AGRO-HANDEL Ranga zawodów: ZO-B1* (CSN) Miejsce: OLSZA XI Ogólnopolskie Zawody Konne w skokach przez przeszkody Grand Prix ZAKŁADÓW MIĘSNYCH AGRO-HANDEL Data: 01-02.08.2015r. WARUNKI OGÓLNE: Zawody przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

1 Wartości własne oraz wektory własne macierzy

1 Wartości własne oraz wektory własne macierzy Szymon Toruńczyk Wartości własne oraz wektory własne macierzy Niech A będzie kwadratową macierzą n n Wówczas A wyznacza przekształcenie liniowe przestrzeni R n w siebie Niech v R n będzie pewnym niezerowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020. Dokument strategiczny

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020. Dokument strategiczny PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 Część 1 Dokument strategiczny Warszawa, grudzień 2013 r. SPIS TREŚCI Wykaz stosowanych skrótów.3 Wprowadzenie... 4 1. Wnioski z Diagnozy

Bardziej szczegółowo

AKCEPTUJĘ. Podsekretarz Stanu w MON Maciej JANKOWSKI DOWÓDCA. gen. bryg. Wiesław GRUDZIŃSKI

AKCEPTUJĘ. Podsekretarz Stanu w MON Maciej JANKOWSKI DOWÓDCA. gen. bryg. Wiesław GRUDZIŃSKI AKCEPTUJĘ Podsekretarz Stanu w MON Maciej JANKOWSKI PLAN WSPÓŁPRACY DOWÓDZTWA GARNIZONU WARSZAWA I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH Z ORGANIZACJAMI PARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI NA 2015 ROK

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Sterowanie

Spis treści. Sterowanie 1 Sterowanie 15 Rozgrywka: wskazówki i porady 16 Przygotowanie gry 16 Rozgrywka 17 ea SportS Football Club Match Day 17 ea SportS Football Club 18 FIFA Ultimate Team Spis treści Sterowanie Uwaga: opcje

Bardziej szczegółowo

TESTY OZIERECKIEGO (Wg A Brańskiego1963) Rozwój motoryczny 4-16 lat. Wiek w latach

TESTY OZIERECKIEGO (Wg A Brańskiego1963) Rozwój motoryczny 4-16 lat. Wiek w latach TESTY OZERECKEGO (Wg A Brańskiego1963) Rozwój motoryczny 4-16 lat 4 5 Postawa równoważna w wykroku (palce nogi prawej dotykają pięty nogi lewej). Oczy zamknięte. Wytrzymać 15 sekund. Dotknąć palcem wskazującym

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Przemysłów Kreatywnych. Znak postępowania: AS/BZP/EU/04/2015

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Przemysłów Kreatywnych. Znak postępowania: AS/BZP/EU/04/2015 Szczecin dnia 06.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Przemysłów Kreatywnych.

Bardziej szczegółowo

Teoria liczb. x 3 + 3y 3 + 9z 3 9xyz = 0. x 2 + 3y 2 = 1998x.

Teoria liczb. x 3 + 3y 3 + 9z 3 9xyz = 0. x 2 + 3y 2 = 1998x. Teoria liczb grupa starsza poniedziałek, 27 września 2004 Równania teorioliczbowe.. Rozwiazać w liczbach całkowitych x, y, z. x 3 + 3y 3 + 9z 3 9xyz = 0. 2. Rozwiazać w liczbach całkowitych dodatnich x,

Bardziej szczegółowo

STERN 250 STERN 300+ Inne funkcje unitów sà identyczne.

STERN 250 STERN 300+ Inne funkcje unitów sà identyczne. STERN 250 Unity S300+/250 to urzàdzenia cyfrowe, które umo liwiajà sterowanie i programowanie pracy instrumentów z wielkà dok adnoêcià (10 obr./min dla mm i 1% dla turbiny i skalera). W standardzie wyposa

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-23-06/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-23-06/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-23-06/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/171 - Realizacja na terenie województwa zachodniopomorskiego Programu Operacyjnego ZrównowaŜony

Bardziej szczegółowo

I. KOSZYKÓWKA. Cennik urządzeń sportowych - ważny od 1 kwietnia 2013r.

I. KOSZYKÓWKA. Cennik urządzeń sportowych - ważny od 1 kwietnia 2013r. Art. nr Nazwa artykułu J.m. Ilość C.j. netto Cena netto VAT VAT (zł) Cena brutto I. KOSZYKÓWKA Obręcze do koszykówki 1-07 Obręcz do koszykówki PRESSMATIC uchylna z siłownikami gazowymi, z bezhakowym systemem

Bardziej szczegółowo

I. KOSZYKÓWKA. Cennik urządzeń sportowych - ważny od 1 stycznia 2013r.

I. KOSZYKÓWKA. Cennik urządzeń sportowych - ważny od 1 stycznia 2013r. PRODUCENT URZĄDZEŃ SPORTOWYCH WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH F.P.H. PESMENPOL inż. Edward Niepsuj 32-425 Trzemeśnia 53, tel. 12 272 0000, fax. 12 273 06 32 www.pesmenpol.com.pl Art. nr Nazwa artykułu

Bardziej szczegółowo

Lato w Mieście 2012 na Ursynowie

Lato w Mieście 2012 na Ursynowie Lato w Mieście 2012 na Ursynowie Fot. Cezary Lato w Mieście 2012 na Ursynowie Wraz z końcem roku szkolnego rozpoczyna się tradycyjnie akcja Lato w Mieście. Urząd Dzielnicy Ursynów przygotował atrakcyjną

Bardziej szczegółowo

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego Warszawa - Okęcie INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA W LOCIE SAMOLOT JAK-12A ZATWIERDZAM: ... KATEGORIA SPECJALNY

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego Warszawa - Okęcie INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA W LOCIE SAMOLOT JAK-12A ZATWIERDZAM: ... KATEGORIA SPECJALNY INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA W LOCIE SAMOLOT JAK-12A NR FABRYCZNY: ZNAKI ROZPOZNAWCZE: NR REJESTRU: ZATWIERDZAM:... KATEGORIA SPECJALNY SAMOLOT MUSI BYĆ UŻYTKOWANY ZGODNIE Z OGRANICZENIAMI I INFORMACJAMI PODANYMI

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo