PROGRAM'KLASYFIKACYJNY' NA'LATA'2014 '2016'' GIMNASTYKA'SPORTOWA'KOBIET' (WAG)'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM'KLASYFIKACYJNY' NA'LATA'2014 '2016'' GIMNASTYKA'SPORTOWA'KOBIET' (WAG)'"

Transkrypt

1 PROGRAMKLASYFIKACYJNY NALATA GIMNASTYKASPORTOWAKOBIET (WAG) SZCZECIN2013 Sponsorwydaniaprogramu:

2 PROGRAMKLASYFIKACYJNY NALATA GIMNASTYKASPORTOWAKOBIET (WAG) Opracowałzespółwskładzie: JarosławDuda JoannaUracz Kocur KatsiarynaKalmaharova

3 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 2/16

4 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet Kategoriewiekowe: kl.młodzieżowapzg 6B8lat(młodzik) kl.iiipzg 8B9lat(młodzik) kl.iipzg 10B11lat(juniormłodszy) kl.iielitepzg 12B13lat(juniormłodszy) kl.ipzg 14B15lat(junior) kl.mistrzowskapzg 16latiwięcej(senior) ZASADYOGÓLNE 1. Wzawodachsportowychkl.III,II,iIIelitezawodniczkiwykonująukłady obowiązkowezeswojejlubojedenniższejkategoriiwiekowej.wynik zawodniczkiwykonującejukładyobowiązkowezmłodszejkategoriiwiekowej jestmnożonyprzezwspółczynnik0,7.zasadataniedotyczyzawodniczekkl. IIIPZG,któreniemogąstartowaćwukładachkl.młodzieżowej. 2. Zawodniczkiobowiązujejednaklasyfikacjanazawodachwwielobojui finałach. 3. Ocenanaporęczachskładasięzsumyocenynaporęczachiocenynadrążku zpaskami. 4. Zawodniczkamazawszeprawostartuwswojejlubwyższejkategorii wiekowej. 5. Wkategoriimłodzikadosystemuwspółzawodnictwadzieciimłodzieży (MMM)zaliczasiętylkostartwklasiemłodzieżowej(6B8lat).Zawodniczki startującewklasieiiipzgstartujątakżenazawodachmmmbeznaliczania punktówdosystemuwspółzawodnictwadzieciimłodzieży. 6. WfinałachOOMstartujązawodniczkikl.IIiIIelite 7. WIMPjuniorekiseniorekstartujązawodniczkikl.IiM PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 3/16

5 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet KlasamłodzieżowaPZG (Skokwklasiemłodzieżowejbezkonia) 1. Skok: Zawodniczkawykonuje2skoki,dowielobojuifinałówliczysięskoklepszy 1) Saltokucznewprzódzrozbieguiodbiciazodskoczni(dwóchodskoczni) dolądowanianamateracmiękki(20b40cm) OW 5,00 BFINAŁ:jakwwieloboju(liczysięskoklepszy) 2. Poręcze 1) WymyksiłądopodporunaDŻ. 2,00 2) Odmachotułowiuprostymwpołączeniudokołowrotuwtyłwpodporze, 1,00 3) Wpołączeniuodmach(NNnawysokościbarków)dopodporuidrugi odmachdokołowrotuwtyłi 1,00 4) Wpołączeniuzeskokpodmykiem. 1,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 5,00 Finał: 1) WymyksiłądopodporunaDŻ. 2,00 2) Odmachotułowiuprostymwpołączeniudokołowrotuwtyłwpodporze,B 1,00 3) WpołączeniuodmachdostanianaRRzejściedopodporuidrugiodmachdo kołowrotuwtyłi 2,00 4) Wpołączeniuzeskokpodmykiem 1,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 6,00 3. Równoważnia: Układdowolny,wktórymmuszabyćzawartenastępująceelementy: 1) Przewrótwprzód 1,50 2) Przewrótwtył 1,50 3) Zeskokprzerzutembokiemz¼obrotu 1,00 4) Seriapodskoków:(pierwszyprostyobunóż,drugikuczny)2x0,50 1,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 5,00 PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 4/16

6 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet FINAŁ j.w. 4. Ćw.wolne: Układdowolnyzmuzyką. 1) Z2B3krokówrozbiegu(maksymalnie) falset rundak, 0,50 2) Podskok180 obrotuzfalsetuprzerzutwprzódna1n 1,00 3) Krokzamachem1NstanienaRRoNNzłączonychBzaznaczyć 0,50 4) PrzewrótwprzóddorozkrokuBwykonanie: Bszpagatupodłużnego1N 0,25 Bszpagatupodłużnego2N 0,25 szpagatupoprzecznegorrwbok 0,25 5) Przewrótwprzóddoprzysiaduiłączniewyskokwgóręz½obr. 1B2krokiwprzódzamachem1Nprzerzutbokiemz¼obrotudopostawy przodemna2nnidalejmostekwtyłlubwprzódna1n 0,50 6) SiadoNNprostychiprzewrótwtyłdopostawyoNNprostych 0,50 7) Wagaprzodem,RRwbok,powrótdopostawyRRwgórę 0,25 8) PoprzezskłonwtyłoNNprostychBzaznaczyć,mostekwtył(zaznaczyćNN wyprostowane),powrótdopostawyrrwgórę 0,50 9) Pasaż(Zkrokudostawnego,2połączoneskokiszpagatowe,zmarszulub rozbiegu assemble iłączniepodskok sissonne dolądowaniana1n,1rw przód2rwbok) 0,50 10) Zakończeniedowolnąpozą. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 5,00 Finał:j.w. PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 5/16

7 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet KlasaIIIPZG Zawodniczkawykonuje2skoki,dowielobojuifinałówliczysięskoklepszy 1. SkokWkoń115cm 1) 2xprzerzutprzezkoniadoleżenianastertęzakoniem(odbiciezdwóch odskoczni. OW 5,00 Finał: 2xprzerzutwprzód(liczysięskoklepszy) OW 5,00 2. Poręcze1 1) WspieraniewychwytemnaDŻ,kołowrótwpodporze,naskokkuczny 1,00+0,50 2) DoskokdoGŻ,wspieraniewychwytemiwpołączeniukołowrótwpodporze 1,00+0,50 3) OdmachwpodporzeizamachemnawinięcienaGŻ 1,00 4) Odmach,zeskoknastopowyzGŻoNNzłączonych 1,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW5,00 Finał: Odmachdozwisuikopnięciempółobróttułowiadochwytumixizeskoknanogi zamiastpunktu4 2,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 6,00 Poręcze2:(paski) 1) Zezwisunapaskachwspieraniewychwytemnażerdźwpołączeniuodmach kołowrótwolnywpodporzedozwisulubpodmykiemimaksymalnie10 zamachówdostanianarr.ostatnipowinienbyćdostanianarr. ZawodniczkamożedojśćdostanianaRRwcześniejbezkary. Wspieraniewychwytem 0,50 Wolnykołowrót 0,50 PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 6/16

8 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet Do10zamachów 4,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 5,00 Finał:j.w. 3. Równoważnia: Układdowolny,wktórymmuszabyćzawartenastępująceelementy: 1) ZaznaczonestanienaRR 1,00 2) Mostekwtyłlubwprzód 1,00 3) Przerzutbokiem 1,00 4) Zeskokprzerzutembokiemz¼obrotu 1,00 5) Seriapodskoków: 1,00 Bpierwszy kuczny(0,5pkt) Bdrugipistolet(0,5pkt) BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 5,00 Finał: 6) Rundaknarównoważni 1,00 7) Sissonne 0,50 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 6,50 4. Ćw.wolne: Układdowolnyzmuzyką. 1) Z2B3krokówrozbiegu(maksymalnie) falset rundak,flikbflak 1,00 2) Podskok180 obrotuzfalsetuprzerzutwprzódna1n 0,50 3) Wpołączeniulub2B3krokirozbiegu(maksymalnie)przerzutwprzódna2NN 1,00 4) SiadoNNprostychiprzewrótwtyłdost.naRR 0,50 5) Piruetna1N 0,50 6) Pasaż(zkrokudostawnego,2połączoneskokiszpagatoweizmarszulub rozbiegu assemble iłączniepodskok sissonne dolądowaniana1n,1rw przód2rwbok) 0,50 7) Saltowprzódzrozbiegu(umieścićgdzieśwukładzie) 1,00 8) Zakończeniedowolnąpozą. BBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 5,00 PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 7/16

9 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet Finał: Wpunkcie 1) Z2B3krokówrozbiegu(maksymalnie) falset rundak,flikbflak,flikbflak 2,00 2) Podskok zetka (umieścićgdzieśwukładzie) 0,50 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 6,50 PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 8/16

10 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet KlasaIIPZG 1. SkokWkoń120cm Zawodniczkawykonuje2skoki,dowielobojuifinałówliczysięskoklepszy 1) Przerzutwprzódlubrundakprzezkonia,drugafazanastertę100cmza koniem OW 5,00 Finał: 1) Jurczenko przezkonia100cm(możnanałożyćmateracnakonia)druga fazanastertę40cmzakoniem OW 5,00 Uwaga:Zawodniczki,którenieskaczą Jurczenko wfinaleocenaz kwalifikacjidzielonaprzez2 2. Poręcze1 1) WspieraniewychwytemnaDŻ,kołowrótwpodporze,naskokkuczny(całość powinnabyćpołączonabezzatrzymania) 0,50 2) DoskokdoGŻ,wspieraniewychwytemiwpołączeniukołowrótwpodporze 0,50 3) StanienaRR 1,00 4) Kołowrótolbrzymiwtyłlubwprzód 1,00 5) Kołowrótolbrzymiwtyłlubwprzód 1,00 6) Zeskokdowolnymsaltemlubzejściedozwisuwychwytdopodporuiz odmachuzeskokdowolnymsaltem 1,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 5,00 Finał:j.w. Zeskokdowolnymsaltembezpośredniozkołowrotuolbrzymiegopremia +1,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 6,00 Poręcze2:paski 1) Zezwisunapaskachdowolnymzamachemwychwytodmachkołowrótwtył wpodporzeiodmachwtył(dostanianarrlubwysokiodmachnamin45 ) 0,50+0,50 PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 9/16

11 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet 2) 2kołowrotyolbrzymiewtył 0,50+0,50 3) 2kołowrotyolbrzymiewprzódoNNzłączonych 0,50+0,50 4) 1xprzemyknastopowydost.naRR 1,00 5) 1xstalder(lubprzemykotułowiuprostym)dost.naRR 1,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 5,00 Całośćpowinnabyćwykonanawmaksymalnie12podejściach,poszczególne elementymogąbyćprzedzielonekołowrotemolbrzymimwtyłlubwprzód(max4 dodatkowekołowroty) Finał:Wpunkcie5należywykonać1xstalderi1przemykotułowiu prostymdost.narr (1,00+1,00) BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 6,00 3. Równoważnia Wysokość125cm.Możnapodłożyćdwamateracepo10cm.lubjeden20 cm.podrównoważnięidozeskoku Układdowolny,wktórymmuszabyćzawartenastępująceelementy: 1) Elementgibkościowy 0,50 2) Podskokzpełnąamplitudą 0,50 3) Seriagimnastyczna(minimum2elementy) 0,50 4) Połączonedwaelementyakrobatyczne 1,00 5) Przerzutwprzódna1Nlub2NN 0,50 6) Elementbliskorównoważni(parter)brakwymaganiakara0,5pkt 0,00 7) Piruet½pique 0,50 8) Zeskok:przerzutbokiemmin.S kt 0,50 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 4,00 +8grupnajwyższejwartości PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 10/16

12 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet Premie: 1) ZeskokzrundakalubflikBflakamin.S kt 0,50 2) PołączeniapremiowanewedługFIG Finał: 1) Dowolnesalto 0,50 2) Zamiastpkt.7BPiruet360 0,50 4. Ćw.wolne Układdowolnyzmuzyką. Czastrwaniaćwiczenia:1.10B1.30min. 1) Seriagimnastycznaz2elementów(pasaż) 0,50 2) PrzewrótwtyłoNNprostychdostanianaRRiobrót360 0,50 3) Dowolnesaltomachowe 0,50 4) RBFBS t BFBmin.S kt 0,50 5) RBFBmin.S pt 0,50 6) P p Bmin.S kp 0,50 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 3,00 +8grupnajwyższejwartości Premie: 1) RBFBS t BFBS pt (niezaliczonesaltoprostepowodujebrakpremiialewymaganie jestzaliczone) 0,50 2) PiruetgrC 0,50 3) SaltoB+podskokA 0,30 4) RBFBS ptmin180 0,50 5) Saltopodwójne(podwójnesaltowtyłspełniawymaganienr6,podwójne saltowprzódspełniawymaganianr5 1,00 6) PołączeniawgFIG Finał: Saltowprzódlubwtył360 wramachwymaganianr5lub6 brakpremiiza saltoprostewtył180 PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 11/16

13 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet KlasaIIelitePZG 1. SkokWkoń125cm Zawodniczkawykonuje2różneskoki.Dowielobojuifinałówliczysięśrednia ocenazdwóchskoków.wprzypadkuwykonaniadwóchtakichsamychskoków średniaocendzielonajestprzez2. 1) SkokJurczenkoprzezkonia(zmateracemlubbeznakoniu)drugafazana stertę120cm 2) Przerzutwprzódlubrundakprzezkonia drugafazanastertę120cm Finał: 1) Jurczenkoztabeli 2) Przerzutlubrundakztabeli 2. Poręcze1 Tylko1żerdź 1) Zezwisuzamachem4x sanżirowka,ostatniadost.narr,4x0,50 2,00 (wprzypadkubrakudojściadost.narrnależyzrobićwychwytst.narr) 2) Przemykdost.naRRlubstalderlubprzemyknastopowy 1,00 3) Dwakołowrotyolbrzymiewtył 2x0,50 1,00 4) Zeskokdowolnymsaltem 1,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 5,00 Finał: 1) Obrót360 1,00 BBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 6,00 Poręcze2(paski)(ręcewpodchwycie) 1) Zpodporuodmachdost.naRR 1,00 2) 2kołowrotyolbrzymiewprzódoNNzłączonych 2x0,50 1,00 3) 1x Endo onnzłączonychzoparciemstópożerdźwprzóddost.narr, 1,50 4) 1x Endo wrozkrokudost.narr 1,50 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 5,00 PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 12/16

14 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet Całośćpowinnabyćwykonanawmaksymalnie10podejściach,poszczególne elementymogąbyćprzedzielonekołowrotemolbrzymimwprzód(max4 dodatkowekołowroty) 3. Równoważnia Czasćwiczenia1,10B1,30min. WysokośćB125cm 1) Seriagimnastycznazconajmniejjednympodskokiemzpełnąamplitud 0,50 2) Obrótna1N(piruet) 0,50 3) Seriaakrobatyczna,conajmniejz2elementówzlotem 0,50 4) Skokszpagatowyzezmianąnóg(zetka) 0,50 5) Dowolnesalto 0,50 6) Zeskok,conajmniejsaltemprostymwprzódlubwtył 0,50 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 3,00 +8grupnajwyższejtrudności Premie: 1) Seriaakrobatycznazsaltem 0,50 2) Zeskokwtyłzrundakalubzflikflakamin.gr.B 0,50 3) Elementgimnastycznymin.zgr.D 0,50 4) PołączeniawgFIG Finał:j.w. PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 13/16

15 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet 4. Ćwiczeniawolne Czasćwiczenia1,10B1,30min.domuzyki 1) Seriagimnastycznazminimum2elementów(pasaż) 0,50 2) Saltominimum360 (wseriilubbez) 0,50 3) Seriaakrobatyczna:S kp1n BP p2nn Bmin.S kp lubdowolnaścieżka akrobatycznaz dwomasaltamiwróżnychkierunkach 0,50 4) Seriaakrobatyczna:RBFBS t BFBmin.S pt 0,50 5) Piruetmin.gr.B 0,50 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OW 2,50 +8grupnajwyższejtrudności Premie: 1) Elementakrobatycznymin.grD 0,50 2) Piruetmin.gr.C 0,50 3) Połączeniasaltogr.B+podskokgr.A 0,20 4) Połączeniasaltogr.C+podskokgr.A 0,30 5) PołączeniawgFIG KlasaIPZG wgprogramuklasyfikacyjnegofigdlajuniorek KlasaMistrzowskaPZGWwgprogramuklasyfikacyjnegoFIGdla seniorek PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 14/16

16 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet NOTES: PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 15/16

17 PolskiZwiązekGimnastyczny GimnastykaSportowaKobiet NOTES: PZGBProgklasBGSKB2014B2016Bv2 16/16

PROGRAM KLASYFIKACYJNY NA LATA GIMNASTYKA SPORTOWA KOBIET (WAG)

PROGRAM KLASYFIKACYJNY NA LATA GIMNASTYKA SPORTOWA KOBIET (WAG) PROGRAM KLASYFIKACYJNY NA LATA 2014 2016 GIMNASTYKA SPORTOWA KOBIET (WAG) Kategorie wiekowe: kl. młodzieżowa 6-8 lat (młodzik) kl. III 8-9 lat (junior młodszy) kl. II 10-11 lat (junior młodszy) kl. I 12-13

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian do PROGRAMU KLASYFIKACYJNEGO 2013 2016 gimnastyka sportowa kobiet

Propozycje zmian do PROGRAMU KLASYFIKACYJNEGO 2013 2016 gimnastyka sportowa kobiet Propozycje zmian do PROGRAMU KLASYFIKACYJNEGO 2013 2016 gimnastyka sportowa kobiet Kategorie wiekowe: kl. młodzieżowa 6-8 lat (młodzik) kl. III 8-9 lat (junior młodszy) kl. II 10-11 lat (junior młodszy)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KLASYFIKACYJNY NA LATA GIMNASTYKA SPORTOWA KOBIET (WAG)

PROGRAM KLASYFIKACYJNY NA LATA GIMNASTYKA SPORTOWA KOBIET (WAG) PROGRAM KLASYFIKACYJNY NA LATA 2017 2020 GIMNASTYKA SPORTOWA KOBIET (WAG) Polska reprezentacja seniorek na ME w Szwajcarii - 2016 Kategorie wiekowe: kl. młodzieżowa PZG kl. III PZG kl. II PZG kl. II elite

Bardziej szczegółowo

Ramowy Regulamin Centralnych Imprez Sportowych Polskiego Związku Gimnastycznego Gimnastyki Sportowej Kobiet na rok 2011

Ramowy Regulamin Centralnych Imprez Sportowych Polskiego Związku Gimnastycznego Gimnastyki Sportowej Kobiet na rok 2011 Ramowy Regulamin Centralnych Imprez Sportowych Polskiego Związku Gimnastycznego Gimnastyki Sportowej Kobiet na rok 2011 1. Organizatorami zawodów mogą być: Okręgowe Związki Sportowe. Wydziały Kultury Fizycznej

Bardziej szczegółowo

Ramowy Regulamin Centralnych Imprez Sportowych Polskiego Związku Gimnastycznego Gimnastyki Sportowej Kobiet na rok 2013

Ramowy Regulamin Centralnych Imprez Sportowych Polskiego Związku Gimnastycznego Gimnastyki Sportowej Kobiet na rok 2013 Ramowy Regulamin Centralnych Imprez Sportowych Polskiego Związku Gimnastycznego Gimnastyki Sportowej Kobiet na rok 2013 1. Organizatorami zawodów mogą być: Okręgowe Związki Sportowe. Wydziały Kultury Fizycznej

Bardziej szczegółowo

Ramowy Regulamin Centralnych Imprez Sportowych Polskiego Związku Gimnastycznego Gimnastyki Sportowej Kobiet na rok 2014

Ramowy Regulamin Centralnych Imprez Sportowych Polskiego Związku Gimnastycznego Gimnastyki Sportowej Kobiet na rok 2014 Ramowy Regulamin Centralnych Imprez Sportowych Polskiego Związku Gimnastycznego Gimnastyki Sportowej Kobiet na rok 2014 1. Organizatorami zawodów mogą być: Okręgowe Związki Sportowe. Wydziały Kultury Fizycznej

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA SPORTOWA SEKCJA A OFICJALNE KONKURENCJE. Poniżej przedstawiamy oficjalną listę konkurencji.

GIMNASTYKA SPORTOWA SEKCJA A OFICJALNE KONKURENCJE. Poniżej przedstawiamy oficjalną listę konkurencji. GIMNASTYKA SPORTOWA Oficjalne Przepisy sportowe Gimnastyki Sportowej obowiązujące dla wszystkich zawodów Olimpiad Specjalnych. Jako organizacja międzynarodowa, Olimpiady Specjalne opracowały poniższe przepisy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KLASYFIKACYJNY NA LATA 2014-2016 GIMNASTYKA SPORTOWA MĘŻCZYZN (MAG)

PROGRAM KLASYFIKACYJNY NA LATA 2014-2016 GIMNASTYKA SPORTOWA MĘŻCZYZN (MAG) PROGRAM KLASYFIKACYJNY NA LATA 2014-2016 GIMNASTYKA SPORTOWA MĘŻCZYZN (MAG) Podział na kategorie wiekowe: Klasa młodzieżowa PZG.. 6-9 lat (młodzik) Klasa III PZG 9 11 lat (junior młodszy) Klasa II PZG..

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawodów dla amatorów Walley Cup Kraków 2014

Regulamin zawodów dla amatorów Walley Cup Kraków 2014 Regulamin zawodów dla amatorów Walley Cup Kraków 2014 W zawodach mogą wziąć udział amatorzy, czyli osoby, które nie uprawiały łyżwiarstwa figurowego wyczynowo (nie były sklasyfikowane i nie brały udziału

Bardziej szczegółowo

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ ZASADA OGÓLNA: zawody rozegrane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami PZGS, zgodnie z poniższym regulaminem. REGULAMIN 1. Program: Układ gimnastyczny

Bardziej szczegółowo

Oficjalne Przepisy Sportowe Olimpiad Specjalnych GIMNASTYKA SPORTOWA. WERSJA: Lipiec 2016 Special Olympics, Inc., 2016 Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Oficjalne Przepisy Sportowe Olimpiad Specjalnych GIMNASTYKA SPORTOWA. WERSJA: Lipiec 2016 Special Olympics, Inc., 2016 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Oficjalne Przepisy Sportowe Olimpiad Specjalnych GIMNASTYKA SPORTOWA WERSJA: Lipiec 2016 Special Olympics, Inc., 2016 Wszelkie Prawa Zastrzeżone www.olimpiadyspecjalne.pl GIMNASTYKA SPORTOWA 1. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAWODÓW I WYMAGANIA 2009 I. ĆWICZENIA INDYWIDUALNE

PROGRAM ZAWODÓW I WYMAGANIA 2009 I. ĆWICZENIA INDYWIDUALNE PROGRAM ZAWODÓW I WYMAGANIA 2009 I. ĆWICZENIA INDYWIDUALNE 1. Klasa mistrzowska (senior oraz młodzieżowiec do lat 18) Program układ z obręczą układ z piłką układ ze wstążką Wymagania wg regulaminu FIG

Bardziej szczegółowo

e- maile do Sejmu, Senatu i KPRP

e- maile do Sejmu, Senatu i KPRP e- maile do Sejmu, Senatu i KPRP witold.namyslak@sejm.pl jaroslaw.gowin@sejm.pl jerzy.gosiewski@sejm.pl stanislaw.zmijan@sejm.pl jacek.zalek@sejm.pl adam.abramowicz@sejm.pl andrzej.adamczyk@sejm.pl romuald.ajchler@sejm.pl

Bardziej szczegółowo

Układ ćwiczeń wolnych dla dziewcząt

Układ ćwiczeń wolnych dla dziewcząt Opis ćwiczeń: Objaśnienia: PZ pozycja zasadnicza RR obie ręce NN obunóż, T - tułów Układ ćwiczeń wolnych dla dziewcząt 3. 5. 6. Z PZ, krok w przód, tylna noga na palcu, RR w bok. Przejście do arabeski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZĘŚĆ I oznaczenie sprawy nr /U/0 dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na wykonaniu czynności związanych z kontrolą obiektów budowlanych (drogi, place i mosty) o której mowa w art.

Bardziej szczegółowo

MZK Nysa Sp.z o.o. Przystanek 22 K. 10 KT 23 Oznaczenia Kurs K-Kurs do Kępnicy. A-Kurs do Piłsudskiego Zajezdnia T-Kurs przez Torową

MZK Nysa Sp.z o.o. Przystanek 22 K. 10 KT 23 Oznaczenia Kurs K-Kurs do Kępnicy. A-Kurs do Piłsudskiego Zajezdnia T-Kurs przez Torową Piłsudskiego, -303 Nysa 1 1 1 1 1 1 2 K K KT 3 A KACZKOWSK.PĘTLA 1O 02 KACZKOWSK.PĘTLA TOROWA Piłsudskiego, -303 Nysa 1 1 1 1 1 1 3 A 1 K K 2 A K 00 30 A 30 A 00 A 30 A Piłsudskiego, -303 Nysa 1 1 1 1

Bardziej szczegółowo

Plan organizacyjny. organizowane w ramach obchodów 80 rocznicy powstania Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Plan organizacyjny. organizowane w ramach obchodów 80 rocznicy powstania Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Plan organizacyjny 60 Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w Gimnastyce Sportowej Kobiet i Mężczyzn oraz Seniorek w Gimnastyce Artystycznej Kraków, 01 03. 06. 2007 r. organizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

Stypendia Burmistrza Nysy za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2012/2013

Stypendia Burmistrza Nysy za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2012/2013 Stypendia Burmistrza Nysy za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2012/2013 STYPENDIA SPORTOWE za osiągnięcia uzyskane w gimnazjum STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE MISTRZ WOJEWÓDZTWA W SEZONIE 2012/2013

Bardziej szczegółowo

LISTA DYWIZJI TANECZNYCH:

LISTA DYWIZJI TANECZNYCH: LISTA DYWIZJI TANECZNYCH: *Junior Młodszy Cheer Dance (do 13 lat) *Junior Cheer Dance (13-15 lat) *Senior Cheer Dance (16 lat i więcej ) *Junior Młodszy Dance Show *Junior Dance Show *Senior Dance Show

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacyjne i regulaminy Polskiego Związku Gimnastycznego dotyczące zawodów centralnych (zawody kontrolne, IMP,OOM,MMM i DMP)

Zasady organizacyjne i regulaminy Polskiego Związku Gimnastycznego dotyczące zawodów centralnych (zawody kontrolne, IMP,OOM,MMM i DMP) Zasady organizacyjne i regulaminy Polskiego Związku Gimnastycznego dotyczące zawodów centralnych (zawody kontrolne, IMP,OOM,MMM i DMP) Gimnastyka sportowa mężczyzn 2006 I. Uczestnictwo w zawodach - prawo

Bardziej szczegółowo

Konkurencje solowe Novice Regulamin dla wszystkich kategorii NOVICE BASIC A

Konkurencje solowe Novice Regulamin dla wszystkich kategorii NOVICE BASIC A Sezon 2015/2016 Konkurencje solowe Novice Regulamin dla wszystkich kategorii Ogólne wymagania: We wszystkich kategoriach Novice dozwolona jest muzyka wokalna. We wszystkich kategoriach Novice, w drugiej

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-9691. Nr 1 (188) Styczeñ 2015. Szczecin. Miesiêcznik pedagogiczny

ISSN 2300-9691. Nr 1 (188) Styczeñ 2015. Szczecin. Miesiêcznik pedagogiczny Miesiêcznik pedagogiczny Nr 1 (188) Styczeñ 2015 Szczecin ISSN 2300-9691 Ok³adka: Iwona Sarnicka LekturyL e y do kore kt y Ferie 2015 w Pa³acu M³odzie y Zdjêcia: Monika Wilczyñska Ferie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Dolnego Śląska w Skokach przez przeszkody w 2016 roku.

Regulamin Mistrzostw Dolnego Śląska w Skokach przez przeszkody w 2016 roku. Regulamin Mistrzostw Dolnego Śląska w Skokach przez przeszkody w 2016 roku. 1. Organizator: Ośrodek Jeździecki Arkadia Wielka Lipa. 2. Termin: 16-18.09.12016r. 3. Kategorie wiekowe, wysokości i rodzaje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe unormowania dotyczące rekrutacji na I rok studiów w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej we Włocławku w roku akademickim 2015/2016

Szczegółowe unormowania dotyczące rekrutacji na I rok studiów w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej we Włocławku w roku akademickim 2015/2016 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 14/14 Senatu WSHE z dnia 27.05.2014 r. Szczegółowe unormowania dotyczące rekrutacji na I rok studiów w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej we Włocławku w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Załączniki do regulaminu: 1. Zasady uzyskiwania punktów. 2. Podanie o przyjęcie.

Załączniki do regulaminu: 1. Zasady uzyskiwania punktów. 2. Podanie o przyjęcie. REGULAMIN REKRUTACJI do Szkoły Podstawowej Nr 48 z oddziałami sportowymi do klasy I sportowej o profilu łyżwiarstwa figurowego, gimnastyki sportowej i gimnastyki artystycznej. 1. Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zabrzańskie Igrzyska Sportowe Gimnastyka sportowa dziewcząt i chłopców

Zabrzańskie Igrzyska Sportowe Gimnastyka sportowa dziewcząt i chłopców Zabrzańskie Igrzyska Sportowe Gimnastyka sportowa dziewcząt i chłopców 1. Współorganizatorzy: Urząd Miejski w Zabrzu KS Iskra Zabrze Zespół Szkół Sportowych 2. Kontakt: Kamila Jankowiak e mail: kamila.wylot@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacyjne i regulaminy Polskiego Związku Gimnastycznego dotyczące zawodów centralnych (zawody kontrolne, IMP, OOM, MMM i DMP)

Zasady organizacyjne i regulaminy Polskiego Związku Gimnastycznego dotyczące zawodów centralnych (zawody kontrolne, IMP, OOM, MMM i DMP) Zasady organizacyjne i regulaminy Polskiego Związku Gimnastycznego dotyczące zawodów centralnych (zawody kontrolne, IMP, OOM, MMM i DMP) Gimnastyka sportowa mężczyzn 2015 Uczestnictwo w zawodach - prawo

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOŃCOWY. Drużynowe Mistrzostwa Polski 2016 w kategorii seniorów, juniorów i juniorów młodszych Puchar Polski seniorów i juniorów

KOMUNIKAT KOŃCOWY. Drużynowe Mistrzostwa Polski 2016 w kategorii seniorów, juniorów i juniorów młodszych Puchar Polski seniorów i juniorów KOMUNIKAT KOŃCOWY Drużynowe Mistrzostwa Polski 2016 w kategorii seniorów, juniorów i juniorów młodszych Puchar Polski seniorów i juniorów w gimnastyce sportowej mężczyzn Bydgoszcz 2016 Bydgoszcz, 11-13.11.2016

Bardziej szczegółowo

Anny Włodarczyk IO Moskwa 1980

Anny Włodarczyk IO Moskwa 1980 Trener Wiesław Czwórnóg Bezpośrednie Przygotowanie Startowe Anny Włodarczyk IO Moskwa 1980 a) Okres akumulacji 17 dni (17.06-3.07.1980) b) Okres intensyfikacji 18 dni (4-21.07.1980) c) Okres transformacji

Bardziej szczegółowo

GRAND PRIX POLSKI CHEERLEADERS BALTIC CUP 2015

GRAND PRIX POLSKI CHEERLEADERS BALTIC CUP 2015 GDAŃSKI OSRODEK KULTURY FIZYCZNEJ zaprasza na: GRAND PRIX POLSKI CHEERLEADERS BALTIC CUP 2015 Partnerzy: Gdańsk, 18.04.2015 r. Hala sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1 w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pucharu Polski WKKW

Regulamin Pucharu Polski WKKW REGULAMIN PUCHARU POLSKI WKKW Edycja 2017 1. Definicje 1) Zawody eliminacyjne (Eliminacje) zawody krajowe lub międzynarodowe włączone do rozgrywek 2) Konkursy eliminacyjne konkursy rozgrywane podczas Eliminacji,

Bardziej szczegółowo

Ł Y Ż W I A R S T W O F I G U R O W E

Ł Y Ż W I A R S T W O F I G U R O W E Ł Y Ż W I A R S T W O F I G U R O W E WIELOLETNI PROGRAM SZKOLENIA SPORTOWEGO W ŁYŻWIARSTWIE FIGUROWYM UWZGLĘDNIAJĄCY ETAPOWOŚĆ SZKOLENIA ORAZ WIEK ADEPTÓW W TEJ DYSCYPLINIE SPORTU OPARTY NA SZKOLENIU

Bardziej szczegółowo

Ostateczną listę uprawnionych do startu w zawodach finałowych PZN opublikuje na dwa tygodnie przed zawodami finałowymi.

Ostateczną listę uprawnionych do startu w zawodach finałowych PZN opublikuje na dwa tygodnie przed zawodami finałowymi. Narciarstwo klasyczne (*2017) Biegi narciarskie 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Narciarski. 2. Termin zawodów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHARU POLSKI WKKW

REGULAMIN PUCHARU POLSKI WKKW REGULAMIN PUCHARU POLSKI WKKW 1. Definicje 1) Zawody eliminacyjne (Eliminacje) zawody krajowe lub międzynarodowe włączone do rozgrywek 2) Konkursy eliminacyjne konkursy rozgrywane podczas Eliminacji, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHARU POLSKI WKKW

REGULAMIN PUCHARU POLSKI WKKW REGULAMIN PUCHARU POLSKI WKKW 1. Definicje 1) Zawody eliminacyjne (Eliminacje) zawody krajowe lub międzynarodowe włączone do rozgrywek 2) Konkursy eliminacyjne konkursy rozgrywane podczas Eliminacji, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pucharu Polski WKKW

Regulamin Pucharu Polski WKKW REGULAMIN PUCHARU POLSKI WKKW Edycja 2017 1. Definicje 1) Zawody eliminacyjne (Eliminacje) zawody krajowe lub międzynarodowe włączone do rozgrywek 2) Konkursy eliminacyjne konkursy rozgrywane podczas Eliminacji,

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Mistrzostwa Polski w kl. I i M w gimnastyce sportowej

Indywidualne Mistrzostwa Polski w kl. I i M w gimnastyce sportowej MKS KUSY Szczecin ul. Małopolska 22 Szczecin dn. 29.04.2015 70-515 Szczecin e-mail : gymnastics.szczecin@gmail.com tel. 605 29 77 69 KOMUNIKAT NR 2 Indywidualne Mistrzostwa Polski w kl. I i M w gimnastyce

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań technicznych instalacji dla uczestniczących w systemach wsparcia wytwarzania energii elektrycznej oraz efektywności energetycznej

Zakres wymagań technicznych instalacji dla uczestniczących w systemach wsparcia wytwarzania energii elektrycznej oraz efektywności energetycznej Zakres wymagań technicznych instalacji dla uczestniczących wytwarzania energii elektrycznej oraz efektywności energetycznej Zakres wymagań technicznych instalacji uczestniczących 1 2013-09-12 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO ADRES : ul. ŁAZIENKOWSKA 6A, WARSZAWA, POLSKA TEL.: (22)

POLSKI ZWIĄZEK ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO ADRES : ul. ŁAZIENKOWSKA 6A, WARSZAWA, POLSKA TEL.: (22) Regulamin na sezon 2012/2013 Szczegółowy regulamin dotyczący kategorii seniorów i juniorów będzie dostępny na stronie ISU www.isu.org po przygotowaniu przez ISU aktualnej wersji regulaminu na sezon 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAWODÓW I WYMAGANIA w gimnastyce artystycznej na rok 2012

PROGRAM ZAWODÓW I WYMAGANIA w gimnastyce artystycznej na rok 2012 PROGRAM ZAWODÓW I WYMAGANIA w gimnastyce artystycznej na rok 2012 SPRAWY ORGANIZACYJNE I. Założenia ogólne regulaminu zawodów Wszystkie zawody z kalendarza imprez odbywają się pod egidą PZG i muszą być

Bardziej szczegółowo

Regulamin na sezon 2014/2015

Regulamin na sezon 2014/2015 Sezon 2014/2015 Regulamin na sezon 2014/2015 SENIORZY Program krótki : dozwolona jest muzyka wokalna - czas trwania programu krótkiego do 2:50 min. Mężczyźni a/ podwójny lub potrójny Axel Paulsen, b/ skok

Bardziej szczegółowo

Na dany rok kalendarzowy uwzględnia się następujące zawody:

Na dany rok kalendarzowy uwzględnia się następujące zawody: We współzawodnictwie mogą uczestniczyć wszystkie kluby będące członkami Polskiego Związku Warcabowego. Zawodnicy klubów muszą posiadać licencje warcabowe na dany rok objęty współzawodnictwem. Punktacja

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ZAWODÓW CENTRALNYCH

KALENDARZ ZAWODÓW CENTRALNYCH Warszawa 06-11-2015 KALENDARZ ZAWODÓW CENTRALNYCH NA ROK 2015 ZATWIERDZONY PRZEZ ZARZĄD PZŁUCZ Lp. NAZWA MIASTO TERMIN KONKURENCJE KATEGORIE WIEKOWE 1 Międzyokręgowe Halowe Zawody 18m (PL) Okręgo 10.01

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU Równoważnia Zygzak

KARTA PRODUKTU Równoważnia Zygzak Równoważnia Zygzak 1. Wymiary urządzenia: 500 x 250 x 35 cm 2. Wymiar przestrzeni minimalnej: 810 x 560 cm 3. Wysokość swobodnego upadku: 40 cm 7. Całkowite wymiary największej części: słup 250x~18 cm

Bardziej szczegółowo

Konkurencje solowe Novice Regulamin dla wszystkich kategorii NOVICE BASIC A

Konkurencje solowe Novice Regulamin dla wszystkich kategorii NOVICE BASIC A Sezon 2016/2017 Konkurencje solowe Novice Regulamin dla wszystkich kategorii Ogólne wymagania: We wszystkich kategoriach Novice dozwolona jest muzyka wokalna. We wszystkich kategoriach Novice, w drugiej

Bardziej szczegółowo

Ostateczną listę uprawnionych do startu w zawodach finałowych PZN opublikuje na dwa tygodnie przed zawodami finałowymi.

Ostateczną listę uprawnionych do startu w zawodach finałowych PZN opublikuje na dwa tygodnie przed zawodami finałowymi. Narciarstwo klasyczne (*2015) Biegi narciarskie 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Narciarski. 2. Termin zawodów

Bardziej szczegółowo

d) Rysunek Elementy obowiązkowe i) Wymagane elementy obowiązkowe: Juniorzy 2 sekwencje Bluesa

d) Rysunek Elementy obowiązkowe i) Wymagane elementy obowiązkowe: Juniorzy 2 sekwencje Bluesa sezon 2012/2013 Konkurencja par tanecznych TANIEC KRÓTKI (Short Dance) WYTYCZNE I WYMAGANIA (juniorzy i seniorzy) Wymagania i ograniczenia a) Informacje ogólne Taniec Krótki (Short Dance) przedstawia kompozycję

Bardziej szczegółowo

Konkurencja par sportowych

Konkurencja par sportowych Sezon 2014/2015 Konkurencja par sportowych SENIORZY Program krótki: dozwolona jest muzyka wokalna - czas trwania do 2:50 min. a/ dowolne podnoszenie biodrowe (grupa trzecia), b/ podnoszenie twistowe (podwójne

Bardziej szczegółowo

GRAND PRIX POLSKI 2014 CHEERLEADERS BALTIC CUP 2014

GRAND PRIX POLSKI 2014 CHEERLEADERS BALTIC CUP 2014 GDAŃSKI OSRODEK KULTURY FIZYCZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku GIMNAZJUM NR 25 w Gdańsku Zapraszają na GRAND PRIX POLSKI 2014 CHEERLEADERS BALTIC CUP 2014 Gdańsk 12.04.2014r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy

Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy Załącznik nr 19a Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA OKRĘGU ZACHODNIOPOMORSKIEGO W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY ZAWODY REGIONALNE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY sierpnia 2011 r.

MISTRZOSTWA OKRĘGU ZACHODNIOPOMORSKIEGO W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY ZAWODY REGIONALNE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY sierpnia 2011 r. MSTRZOSTWA OKRĘGU ZACHODNOPOMORSKEGO W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY ZAWODY REGONALNE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 20-21 sierpnia 2011 r. 1. Organizator: Ludowy Klub Sportowy "Hubal" Zachodniopomorski Związek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W LUTYM 2011 r.

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W LUTYM 2011 r. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W LUTYM 2011 r. 1 (wt.) 6 (niedz.) unihokej 2 (śr.) 6 (niedz.) tenis 3 (czw.) 11 (pt.) 4 (pt.) 6 (niedz.) saneczkarstwobobsleje Mistrzostwa Świata Kobieteuropejski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Grand Prix Polski 2015

REGULAMIN. Grand Prix Polski 2015 REGULAMIN XIII Gdyński Festiwal Zespołów Cheerleaders Grand Prix Polski 2015 Organizator: Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni oraz Rada Dzielnicy Chylonia Data: 16.05.2015r. Miejsce: Gimnazjum nr 4, ul. Okrzei

Bardziej szczegółowo

Regulamin Łyżwiarstwa Synchronicznego

Regulamin Łyżwiarstwa Synchronicznego Sezon 2014/2015 Regulamin Łyżwiarstwa Synchronicznego Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie ISU www.isu.org. Niniejszy regulamin zawiera tylko odstępstwa w Polsce od regulaminu ISU, celem zwiększenia

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

Zapraszają na XVIII MISTRZOTWA POLSKI CHEERLEADERS Eliminacje do Mistrzostw Europy 2015 Łącko 27 29.03.2015 r.

Zapraszają na XVIII MISTRZOTWA POLSKI CHEERLEADERS Eliminacje do Mistrzostw Europy 2015 Łącko 27 29.03.2015 r. GMINA ŁĄCKO GMINA OCHOTNICA DOLNA Zapraszają na XVIII MISTRZOTWA POLSKI CHEERLEADERS Eliminacje do Mistrzostw Europy 2015 Łącko 27 29.03.2015 r. Miejsce : Hala Widowiskowo - Sportowa w Łącku Łącko 867

Bardziej szczegółowo

Regulamin Łyżwiarstwa Synchronicznego

Regulamin Łyżwiarstwa Synchronicznego Sezon 2015/2016 Regulamin Łyżwiarstwa Synchronicznego Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie ISU www.isu.org. Niniejszy regulamin zawiera tylko odstępstwa w Polsce od regulaminu ISU, celem zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacyjne i regulaminy Polskiego Związku Gimnastycznego dotyczące zawodów centralnych (zawody kontrolne, IMP, OOM, MMM i DMP)

Zasady organizacyjne i regulaminy Polskiego Związku Gimnastycznego dotyczące zawodów centralnych (zawody kontrolne, IMP, OOM, MMM i DMP) Zasady organizacyjne i regulaminy Polskiego Związku Gimnastycznego dotyczące zawodów centralnych (zawody kontrolne, IMP, OOM, MMM i DMP) Gimnastyka sportowa mężczyzn 2015 Uczestnictwo w zawodach - prawo

Bardziej szczegółowo

10. Odprawa techniczna: sobota 29.08.2015 godz. 09.30

10. Odprawa techniczna: sobota 29.08.2015 godz. 09.30 PROPOZYCJE REGIONALNYCH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH ORAZ MISTRZOSTW OKRĘGU ZACHODNIOPOMORSKIEGO W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY POD PATRONATEM HONOROWYM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Budzistowo 29-30.08.2015

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI

MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI Ul. Śląska 5/1, 30-003, tel. 507-018-608 O RG AN I Z AC J A I M P R EZ W M AŁ O POLSCE W 2013 ROKU Imprezy na stadionie Czwartki LA Razem Imprezy mistrzowskie 4 7 10 7 28 1 05.01 Halowe Mistrzostwa Województwa

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W KUJAWSKO POMORSKIEGO W UJEDENIU Grudzidz 0.-.06.009 r. Miejsce Ko Zawodnik Procenty HAGGIS POL,00,SP,WAŁ.,Good Luck/Hagada SERGIO L KALIF POL,997,xxoo,wał.,Monsa/Katana Balcer Zuzanna Sobczak Aleksandra

Bardziej szczegółowo

DZ/220/22/7/2009 16.07.2009 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DZ/220/22/7/2009 16.07.2009 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji

5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji 5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji DZIAŁ/TEMAT LEKCJI ZAŁOśONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA LEKKA ATLETYKA PODSTAWOWYM PONADPODSTAWOWYM 1. Poznajemy zasady BHP przed, w czasie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Zarządu PZG z właścicielami i kadrą zarządzającą obiektów golfowych. Centrum Olimpijskie PKOl, 11 marca 2013 r.

Spotkanie Zarządu PZG z właścicielami i kadrą zarządzającą obiektów golfowych. Centrum Olimpijskie PKOl, 11 marca 2013 r. Spotkanie Zarządu PZG z właścicielami i kadrą zarządzającą obiektów golfowych Centrum Olimpijskie PKOl, 11 marca 2013 r. Golf w Polsce Golf w Polsce ok. 3,2 tys. golfistów o statusie zawodników amatorów

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Jan Kulig Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Miejsce Jezierzyce k / Słupska Hala sportowa Gminnego Ośrodka Sportu

Miejsce Jezierzyce k / Słupska Hala sportowa Gminnego Ośrodka Sportu Grand Prix Polski Cheerleaders - Energa 2011 Jezierzyce 28.05.2011r. Cheer Dance I, II, III GP POL. VII Mistrzostwa Pomorza Cheerleaders ENERGA 2011 Jezierzyce 28.05.2011r. Pom Dance I, II, III rozdamy

Bardziej szczegółowo

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA:

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA: I CEL OCENIANIA: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie. 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju, poprzez poznanie własnej sprawności i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

XVIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich- MAŁOPOLSKA 2012 gimnastyka sportowa Kraków

XVIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich- MAŁOPOLSKA 2012 gimnastyka sportowa Kraków Gimnastyka Sportowa Mężczyzn Info: finały kl. II Kraków, 3-4.07.2012 r. Finały na przyrządach klasy II- mężczyzn 1 Sasnal Filip 1997 AZS AWF Kraków 32804 14,400 2 Lewczuk Rafał 1998 MKS Kusy Szczecin 30139

Bardziej szczegółowo

Wyniki I konkurencji - strzelanie na torze przeszkód

Wyniki I konkurencji - strzelanie na torze przeszkód Wyniki I konkurencji - strzelanie na torze przeszkód Miejsce Stopień Imię Nazwisko Jednostka Drużyna Czas 1 2 3 4 5 6 7 7 9 10 10 12 13 14...sztab.sztab Łukasz Jacek Przemysław Bogdan Andrzej Punkty za

Bardziej szczegółowo

XVIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich- MAŁOPOLSKA 2012 gimnastyka sportowa Kraków

XVIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich- MAŁOPOLSKA 2012 gimnastyka sportowa Kraków Info: finały kl. III Kraków, 3-4.07.2012 r. Finały na przyrządach klasy III- kobiet 1 ronia Patrycja 2001 MKS Pałac Młodzieży Katowice 22224 13,833 2 Bulanda Małgorzata 2000 MKS Pałac Młodzieży Katowice

Bardziej szczegółowo

Regulamin na sezon 2013/2014

Regulamin na sezon 2013/2014 Regulamin na sezon 2013/2014 Szczegółowy regulamin dotyczący kategorii seniorów i juniorów będzie dostępny na stronie ISU www.isu.org po przygotowaniu przez ISU aktualnej wersji regulaminu na sezon 2012/2013

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN i POPRAWEK zatwierdzonych przez Zarząd PZSS wprowadzonych do

WYKAZ ZMIAN i POPRAWEK zatwierdzonych przez Zarząd PZSS wprowadzonych do WYKAZ ZMIAN i POPRAWEK zatwierdzonych przez Zarząd PZSS wprowadzonych do Zbioru regulaminów PZSS oraz zasad organizacji i przeprowadzania zawodów w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

KRASIEJÓW Krasiejów, gm. Ozimek

KRASIEJÓW Krasiejów, gm. Ozimek Brzeg 05:58 06:00 19:39 19:39 przez: Opole 26667909 26667910 28902109 17109 19:45 23795816 23795817 25844602 17109 16.04 15.06 25.12 06.01 13.08 Częstochowa 16:42 16:58 16:58 17:00 przez: Lubliniec 23845142

Bardziej szczegółowo

STARTÓW I ZGRUPOWAŃ JUNIORÓW

STARTÓW I ZGRUPOWAŃ JUNIORÓW PLAN STARTÓW I ZGRUPOWAŃ DLA MŁODYCH JEŹD DŹCÓW I JUNIORÓW W SEZONIE 2015 MEMJ (POL) 27-30..08.2015 MEJ Biały Bór (POL) 14-18.08.2015 W okresiee przygotowań do Mistrzostw Europy proponuje się trenerom

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne: SKOKI 2011. Ranga zawodów: ZO-B DZiM + ZOJ* Puchar Jesieni. Miejsce: Borki Wielkie Data: 23-25.09.2011

Warunki Ogólne: SKOKI 2011. Ranga zawodów: ZO-B DZiM + ZOJ* Puchar Jesieni. Miejsce: Borki Wielkie Data: 23-25.09.2011 Ranga zawodów: ZO-B DZiM + ZOJ* Miejsce: Borki Wielkie Data: 23-25.09.2011 Warunki Ogólne: Puchar Jesieni Zawody przeprowadzone będą zgodnie z następującymi przepisami*: - Przepisy Ogólne PZJ (rok:: 2009)

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY Mors Dębica ul. Piłsudskiego 19 39-200 Dębica tel.: 602-643-113 www.puchardebicy.pl mors.debica@wp.pl KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Dębica, 28.12.2016 r. ZAWODÓW O Puchar Dębicy Amatorów

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Informacje podstawowe

Informacje podstawowe ZAWODY KRAJOWE ZAWODY REGIONALNE Miejsce: Kwieki Data: 17-18.10.2015 Informacje podstawowe Zawody zostaną rozegrane zgodnie z: Statutem Polskiego Związku Jeździeckiego Przepisami Ogólnymi Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Działania wojewódzkie i regionalne organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w 2017 r.

Działania wojewódzkie i regionalne organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w 2017 r. Działania wojewódzkie i regionalne organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w 2017 r. LUTY 1. Ś 2. C 3. PT 4. S 5. N 6. P Pomorskie Forum nasienne. 7. W Narada miesięczna 8. Ś

Bardziej szczegółowo

3. Warunki techniczne: 3.1. Parkur kwarcowy (45mx66m), 3.2. Rozprężalnia piaszczysta (30mx53m).

3. Warunki techniczne: 3.1. Parkur kwarcowy (45mx66m), 3.2. Rozprężalnia piaszczysta (30mx53m). Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w skokach przez przeszkody, 29-30.08.2015 Młyńska Struga pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1. Sprawy organizacyjne: 1.1. Organizator:

Bardziej szczegółowo

Kucy i juniorów młodszych. oraz zawody regionalne

Kucy i juniorów młodszych. oraz zawody regionalne Mistrzostwa Dolnego Śląska w Skokach przez Przeszkody Kucy i juniorów młodszych FINAŁ JEŹDZIECKI PUCHAR WZGÓRZ TRZEBNICKICH oraz zawody regionalne I INFORMACJE OGÓLNE : Miejsce rozgrywania zawodów: Machnice

Bardziej szczegółowo

OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI KOLEJARZY

OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI KOLEJARZY al. Jerozolimskie 54 paw. 21 00-024 Warszawa tel./fax: (0-28) 47 44 035 tel. kol. (922) 47 44 035 NIP: 526-26-69-735 Regon: 015285867 e-mail: stow@kolejarz.org Konto: Raiffeisen POLBANK nr 73 1750 0012

Bardziej szczegółowo

Z E S T A W I E N I E

Z E S T A W I E N I E Z E S T A W I E N I E WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO HALI SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOEJ NR 1 W MIĘDZYZDROJACH 72-500 MIEDZYZDROJE UL. LEŚNA 17 Lp. Wyszczególnienie (nazwa sprzętu) Jedn. miary Ilość Cena

Bardziej szczegółowo

SPRAWY ORGANIZACYJNE: Piotr Kasperek

SPRAWY ORGANIZACYJNE: Piotr Kasperek Zawody kwalifikacyjne do: 1. Mistrzostw Świata Seniorów w pływaniu, Budapeszt, Węgry 23-30.07.2017. 2. Mistrzostw Świata Juniorów w pływaniu Indianapolis, USA 23-28.08.2017. 3. Mistrzostw Europy Juniorów

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ r. "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2017 r." AKTUALIZACJA 26.

HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ r. Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2017 r. AKTUALIZACJA 26. POLSKI ZWIĄZEK SPORTU NIESŁYSZĄCYCH Wnioskodawca/Zleceniobiorca* HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ - 207 r. "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 207 r." (sporządzić

Bardziej szczegółowo

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument do wykorzystania przy sporządzaniu wyceny jako kalkulacji własnej.

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument do wykorzystania przy sporządzaniu wyceny jako kalkulacji własnej. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 2. WYKONANIE NAWIERZCHNI SPORTOWEJ bieżni lekkoatletycznej i rozbiegu do skoku w dal w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu ul. Dworcowa 10 1.1. Przedmiot ST.

Bardziej szczegółowo

PLAN SYTUACYJNY ORIENTACYJNY PROJEKTOWANE POSZERZENIE DROGI PRZY SKLEPIE "ZETKA"-ULICA WOJCIECHOWSKIEGO w m. BARCIN KONIEC OPRACOWANIA POCZĄTEK OPRACOWANIA INWESTOR: GMINA BARCIN z siedzibą w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOŃCOWY. Łódź r.

KOMUNIKAT KOŃCOWY. Łódź r. KOMUNIKAT KOŃCOWY Łódź 30.06-02.07.2013r. Punktacja OOM - gimnastyka sportowa Punktacja województw: 1. śląskie 208,5 2. pomorskie 139,0 3. zachodniopomorskie 82,0 4. opolskie 79,5 5. kujawsko- pomorskie

Bardziej szczegółowo

Grupa eliminacyjna A 1. ak Pyrzyce 2. B yskawica Szczecin 3. Morze-Ba tyk Szczecin 4. Maraton winouj cie

Grupa eliminacyjna A 1. ak Pyrzyce 2. B yskawica Szczecin 3. Morze-Ba tyk Szczecin 4. Maraton winouj cie Koszalin, dn. 20.02.2013r. KOMUNIKAT nr 20/2012/2013 Wydzia u Rozgrywek Zachodniopomorskiego ZPS dotycz cy weryfikacji eliminacji i turniejów fina owych A i B rozgrywek mistrzowskich pi ki siatkowej odzików

Bardziej szczegółowo

Działania wojewódzkie i regionalne organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w 2017 r.

Działania wojewódzkie i regionalne organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w 2017 r. Działania wojewódzkie i regionalne organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w 2017 r. WRZESIEŃ 1. PT 2. S 3. N 4. P 5. W 6. Ś 7. C Narada miesięczna Dzień Ziemniaka pokaz DR-G.M.

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY MONTA OWE I KONSTRUKCJE NOŒNE

ELEMENTY MONTA OWE I KONSTRUKCJE NOŒNE LMNTY MONT OW LMNTY MONT OW I KONSTRUKJ NOŒN LMNTY MONT OW 1,50 2,00 O... L 9x46 OWNIK Jm [kg/m] [kg] [mm] [mm] L [mm] 789648 O 2812-0-15 24 mb 0,56 20 28 12 0 789650 O 4020-0-15 24 mb 0,86 61 40 20 0

Bardziej szczegółowo

TANIEC KRÓTKI (Short Dance) WYTYCZNE I WYMAGANIA

TANIEC KRÓTKI (Short Dance) WYTYCZNE I WYMAGANIA sezon 2013/2014 TANIEC KRÓTKI (Short Dance) WYTYCZNE I WYMAGANIA 1. Wymagania i ograniczenia a) Informacje ogólne Taniec Krótki (Short Dance) przedstawia kompozycję odzwierciedlającą charakter wyznaczonego

Bardziej szczegółowo

DISCO DANCE HIP-HOP/FUNKY BALET/JAZZ/MODERN INNE FORMY

DISCO DANCE HIP-HOP/FUNKY BALET/JAZZ/MODERN INNE FORMY DISCO DANCE HIP-HOP/FUNKY BALET/JAZZ/MODERN INNE FORMY OPOCZNO MAJA 06 REGULAMIN ORGANIZATORZY Klub Sportowy ASTER Urząd Miejski w Opocznie MIEJSCE IMPREZY Miejski Dom Kultury ul. Biernackiego 4 6-00 Opoczno

Bardziej szczegółowo

1) Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych specjalność: wychowanie plastyczne z grafiką użytkową;

1) Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych specjalność: wychowanie plastyczne z grafiką użytkową; PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU UCHWAŁA NR 76/2005 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

Różnica PGG-KHW : 237,98

Różnica PGG-KHW : 237,98 2. Nadwyżka akordowa 3. Premia 4. Karta górnika górnik w ścianie kateg. x x zł/dn 72,00 73,97 % 33,7% 34,9% % udziału zł/dn 24,26 25,84 % 36,7% 70,9% zł/dn 26,44 52,46 zł/dn 50,40 51,78 5. zł/dn 16,37

Bardziej szczegółowo

Wzory wielowierszowe

Wzory wielowierszowe Wzory wielowierszowe Dział Wydawnictw IMPAN publ@impan.pl Uwaga ogólna: konstrukcje, o których niżej mowa, wymagają użycia stylu amsart lub \usepackage{amsmath} i dzielą się na dwa rodzaje: () konstrukcje

Bardziej szczegółowo

EMOCJE W RUCHU GRUPA WIEKOWA I

EMOCJE W RUCHU GRUPA WIEKOWA I EMOCJE W RUCHU GRUPA WIEKOWA I 1 Szkoła Podstawowa nr 1 Przelicz.: 200.00 50.00 93.85 337.85 Słubice Surowe: 145.50 35.00 254.33 6 2 Szkoła Podstawowa Przelicz.: 169.76 39.29 100.00 289.05 Daszewice Surowe:

Bardziej szczegółowo