Biuletyn Informacyjny nr 11 (107) marca 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny nr 11 (107) 23-29 marca 2009 r."

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny nr 11 (107) marca 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU WIZYTA MINISTER E. BIEŃKOWSKIEJ W NOWYM SĄCZU Poniedziałek, 23 marca Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska uda się z wizytą do Nowego Sącza, gdzie spotka się z samorządowcami i przedsiębiorcami oraz innymi beneficjantami Funduszy Europejskich. Na godz planowana jest konferencja prasowa z udziałem minister E. Bieńkowskiej oraz prezydenta Miasta Nowy Sącz Ryszarda Nowaka i starosty Jana Golonki Nowy Sącz, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, godz V POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Podsekretarz stanu w MRR Krzysztof Hetman weźmie udział w V posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej Warszawa, siedziba MRR, ul. Chałubińskiego 8, sala 2, godz XVIII POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM POMOC TECHNICZNA Podsekretarz stanu w MRR Adam Zdziebło weźmie udział w XVIII posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna Warszawa, siedziba MRR, ul. Wspólna 2/4, sala 5114, godz Wtorek, 24 marca II GIEŁDA EWALUACJI 24 marca odbędzie się II Giełda Ewaluacji, czyli spotkanie zamawiających i wykonawców badań na temat ewaluacji wszystkich polityk publicznych i obszarów tematycznych, objętych interwencją Narodowej Strategii Spójności. Formuła spotkania będzie oparta na moŝliwości zaprezentowania swojej oferty przez wykonawców badań ewaluacyjnych. Stanowiska wystawiennicze przeznaczone dla wykonawców badań będą mogły być odwiedzane przez pracowników urzędów, odpowiedzialnych za prowadzenie ewaluacji w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych. Warszawa, hotel Novotel, ul. Marszałkowska 94/98, godz

2 KONFERENCJA FUNDUSZE EUROPEJSKIE. MAPA PRZEDSIĘBIORCY marca odbędzie się konferencja w ramach projektu Mapa przedsiębiorcy Fundusze europejskie dla przedsiębiorców. W czasie konferencji zostaną przedstawione informacje o moŝliwościach otrzymania środków na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw. Będzie moŝna takŝe poznać praktyczne aspekty ubiegania się o dofinansowanie UE oraz dowiedzieć się o specyfice procedury konkursowej w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego. Więcej na Rzeszów, Centrum Konferencyjnym ICAM HOUSE, ul. Rejtana 1, godz WARSZTATY NOWE SZANSE POŚWIĘCONE ZAGADNIENIOM REALIZACJI PROJEKTÓW NA RZECZ ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU I OCHRONY PRZYRODY 24 marca odbędą się warsztaty Nowe szanse skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządowców, realizowane w ramach projektu Fundusze Europejskie dla NGO w praktyce. Więcej na Wrocław, Sala Konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ul. Dobrzyńska 21/23, s. 510, godz Środa, 25 marca XVIII POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO SPO TRANSPORT Podsekretarz stanu w MRR Adam Zdziebło weźmie udział w XVIII posiedzeniu Komitetu Monitorującego SPO Transport Warszawa, siedziba MRR, ul. Wspólna 2/4, sala 5114, godz SEMINARIUM DOTYCZĄCE PODDZIAŁANIA PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODAR- KA 25 marca odbędzie się seminarium dotyczące poddziałania Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. Więcej na Warszawa, Centrum Konferencyjne FOCUS, Al. Armii Ludowej 26, sala Ŝółta, godz SEMINARIUM AUTOSTRADA NOWYCH MOśLIWOŚCI 25 marca odbędzie się seminarium informacyjne: Autostrada Nowych MoŜliwości - dotacje dla firm w latach W czasie seminarium zostaną przedstawione informacje o moŝliwościach otrzymania środków na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw. Więcej na Wrocław, Cech Rzemiosł Budowlanych, ul. Św. Antoniego 23, Sala konferencyjna, godz

3 WYKŁAD OTWARTY W PUNKCIE INFORMACYJNYM 25 marca odbędzie się wykład otwarty Ocena wniosków w Programie Kapitał Ludzki", prowadzony przez Annę Szybalską-Idzik, pracownika Centralnego Punktu Informacyjnego Fundusze Europejskie. Wstęp wolny. Warszawa, Centrum Integracji Europejskiej, ul. Krucza38/42, godz Czwartek, 26 marca PODPISANIE UMOWY W RAMACH PROGRAMU ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska weźmie udział w uroczystym podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu: Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białystok etap II w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej Na godz planowana jest konferencja prasowa z udziałem minister E. Bieńkowskiej oraz prezydenta Miasta Białystok Tadeusza Truskolaskiego. Białystok, Pałacyk Gościnny ul. Kilińskiego 6, godz SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI JASPERS Podsekretarz stanu w MRR Adam Zdziebło spotka się przedstawicielami Jaspers w ramach kwartalnego spotkania dotyczącego wdraŝania wsparcia udzielanego przez Inicjatywę Jaspers w Polsce. Warszawa, siedziba MRR, ul. Wspólna 2/4, godz SZKOLENIE FUNDUSZE STRUKTURALNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W NOWYM OKRESIE PROGRAMOWANIA marca odbędzie się bezpłatne szkolenie: Fundusze strukturalne dla przedsiębiorców w nowym okresie programowania realizowane w ramach projektu Mapa przedsiębiorcy Fundusze europejskie dla przedsiębiorców. Więcej na Przemyśl, Hotel Pod Białym Orłem, ul. Sanocka 13, godz Czwartek-Piątek, marca KONFERENCJA: PRZYSZŁOŚĆ POLITYKI SPÓJNOŚCI I ZINTEGROWANEGO ROZWOJU LO- KALNEGO Sekretarz stanu w MRR Hanna Jahns weźmie udział w międzynarodowej konferencji: Przyszłość polityki spójności i zintegrowanego rozwoju lokalnego. Organizatorem konferencji jest czeskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach przewodnictwa Czech w Unii Europejskiej. Więcej na Czechy, Praga, Žofín Palace 3

4 SEMINARIUM EDUKACYJNE: OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W dniach marca odbędzie się bezpłatne seminarium edukacyjne dotyczące ocen oddziaływania na środowisko. Do udziału w seminarium uprawnieni są pracownicy urzędów administracji publicznej wskazanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W okresie od marca do lipca 2009 odbędzie się 16 seminariów po jednym w kaŝdym województwie. Więcej na Niepołomice, hotel Novum Piątek, 27 marca SZKOLENIE FUNDUSZE STRUKTURALNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W NOWYM OKRESIE PROGRAMOWANIA marca odbędzie się bezpłatne szkolenie: Fundusze strukturalne dla przedsiębiorców w nowym okresie programowania realizowane w ramach projektu Mapa przedsiębiorcy Fundusze europejskie dla przedsiębiorców. Więcej na Rzeszów, Centrum Konferencyjnym ICAM HOUSE, ul. Rejtana 1, godz FESTYN EUROPEJSKI ZAKOCHAJ SIĘ W FUNDUSZACH EUROPEJSKICH 27 marca 2009 r. w godzinach w Sanockim Domu Kultury w Sanoku odbędzie się Festyn Europejski Zakochaj się w funduszach europejskich. Jest to impreza tematyczna, w trakcie której lokalna młodzieŝ przedstawi zmiany, jakie zaszły w swojej społeczności dzięki Funduszom Europejskim. Więcej na Sanok, Sanocki Dom Kultury, ul. Mickiewicza 24, godz SPOTKANIE ANIMACYJNO-INFORMACYJNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - SKORZYSTAJMY Z TEJ SZANSY 27 marca odbędzie się spotkanie animacyjno-informacyjne Fundusze Europejskie - skorzystajmy z tej szansy. Spotkanie jest skierowane do przedstawicieli środowisk wiejskich i samorządowców. Więcej na Rawa Mazowiecka, Urząd Gminy Rawy Mazowieckiej, Aleja Konstytucji 3 Maja 32, godz

5 AKTUALNOŚCI Wizyta minister ElŜbiety Bieńkowskiej w Czechach 18 marca 2009 r. minister ElŜbieta Bieńkowska na zaproszenie Cyrila Svobody, ministra rozwoju regionalnego Republiki Czeskiej przebywała z jednodniową roboczą wizytą w Pradze. Było to pierwsze spotkanie minister Bieńkowskiej z Ministrem Svobodą, po jego nominacji na stanowisko ministra 23 stycznia 2009 r. Podczas rozmów plenarnych, odbywających się w Parlamencie Republiki Czeskiej, minister Bieńkowska podsumowała dotychczasowe działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w obszarze polityki regionalnej w ramach Przewodnictwa RP w Grupie Wyszehradzkiej. Minister Svoboda przedstawił natomiast informacje na temat działań Prezydencji czeskiej w obszarze polityki regionalnej oraz przedstawił kalendarium dalszych wydarzeń, z których najwaŝniejszym będzie nieformalne spotkanie ministrów odpowiedzialnych za rozwój regionalny w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej, które odbędzie się w Mariańskich Łaźniach w dniach kwietnia 2009 r. Ministrowie rozmawiali takŝe na temat działań rządów Republiki Czeskiej i Unii Europejskiej w związku z obserwowanym spowolnieniem gospodarczym. W dyskusji nie zabrakło takŝe wymiany poglądów na temat przyszłości polityki spójności po 2013 roku. Na koniec spotkania ministrowie podkreślili bardzo dobrą współpracę na poziomie eksperckim pomiędzy ministerstwami rozwoju regionalnego Polski i Republiki Czeskiej oraz wyrazili zadowolenie z pomyślnej realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Wizyta minister ElŜbiety Bieńkowskiej w Holandii Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska wzięła udział w dwudniowej wizycie w Holandii (12-13 marca 2009 r.). W czasie pobytu minister Bieńkowska spotkała się z holenderską minister spraw gospodarczych Marią van der Hoeven oraz z holenderskimi przedsiębiorcami. Podczas spotkania z minister Marią van der Hoeven poruszone zostały kwestie dotyczące znaczenia polityki spójności w czasie kryzysu gospodarczego. Minister Bieńkowska nawiązała do przedstawionego przez Komisję Europejską w listopadzie 2008 roku dokumentu European Economic Recovery Plan i wskazała, Ŝe słusznie podkreślona została w nim rola polityki spójności, która w czasie spowolnienia gospodarczego staje się jednym z istotnych instrumentów walki z kryzysem. Minister przedstawiła równieŝ antykryzysowe działania podejmowane przez rząd oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. PrzybliŜyła główne załoŝenia dokumentu Plan stabilności i rozwoju wzmocnienie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu finansowego oraz pakietu antykryzysowego ministerstwa. Spotkanie stanowiło równieŝ okazją do omówienia dotychczasowej oraz przyszłej współpracy międzyresortowej. W czasie spotkania z przedsiębiorcami holenderskimi, minister Bieńkowska dyskutowała na temat roli polityki strukturalnej jako instrumentu wspierania wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w dobie kryzysu finansowego. VII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki - Chcielibyśmy pokazać, Ŝe program Kapitał Ludzki moŝna wykorzystać jako narzędzie przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczego powiedział Jarosław Pawłowski wiceminister rozwoju regionalnego na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki, które odbyło się 17 marca w Warszawie. Na spotkaniu zostały przedstawione informacje z realizacji programu za II półrocze 2008 roku. W tym okresie ogłoszono 393 konkursy: 20 konkursów w ramach komponentu centralnego (Priorytety I V) oraz 373 konkursy w ramach komponentu regionalnego (Priorytety VI IX). Najwięcej konkursów w ramach komponentu regionalnego ogłoszono w województwach: warmińsko-mazurskim - 32 i dolnośląskim Zaprezentowano równieŝ obecny stan realizacji programu. - Cały czas dynamicznie rośnie liczba złoŝonych projektów. Podobnie rzecz wygląda z podpisywaniem umów mamy ich juŝ blisko 7 tysięcy. Ich wartość przekroczyła 13 proc. alokacji, a naleŝy pamiętać, Ŝe mamy teraz niekorzystny kurs euro powiedział Paweł ChorąŜy dyr. Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w MRR. 5

6 Podczas posiedzenia przedstawiono propozycje zmian i usprawnień, które mają na celu amortyzowanie skutków kryzysu gospodarczego. Jako najistotniejsze punkty interwencji w ramach programu wyodrębniono dwa obszary: restrukturyzacja przedsiębiorstw oraz zatrudnienie. Prognozy wskazują, Ŝe w roku 2009 i 2010 skutki spowolnienia gospodarczego będą w Polsce najbardziej odczuwalne, dlatego poziom kontraktacji i wydatkowanie środków w tym okresie powinien być wyŝszy powiedział P. ChorąŜy. Więcej na XX posiedzenie Komitetu Monitorującego SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Większość wskaźników programu zostało osiągniętych lub nawet w znacznym stopniu przekroczone zostały załoŝone wcześniej rezultaty powiedziała Agnieszka Kręcisz- Borowiec, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności podczas XX posiedzenia KM SPO WKP, które odbyło się 19 marca w Warszawie. - Dla wszystkich instytucji zaangaŝowanych we wdraŝanie Programu, naleŝą się gratulacje z racji osiągnięcia tak wysokich wskaźników oraz dobrego tempa realizacji zbliŝającego się juŝ do zakończenia Programu zaznaczył Marcin Wójcik z Komisji Europejskiej. Od początku uruchomienia programu Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw złoŝonych zostało blisko 50 tysięcy wniosków. Do najbardziej popularnych naleŝy działania 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w poprzez inwestycje, oraz poddziałania i (Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw). Podpisanych zostało juŝ ponad 15 tysięcy umów na kwotę dofinansowania 6,6 mld zł. Obecnie realizowanych jest jeszcze 157 projektów, o wartości unijnego wsparcia na blisko 500 mln zł, z czego 80 projektów jest juŝ w trakcie rozliczania. Agnieszka Kręcisz-Borowiec przedstawiła równieŝ postęp finansowy realizacji programu. Wg stanu na koniec lutego 2009 r., do beneficjentów zostało wypłaconych 93 proc. środków, czyli 1,163 mln euro. W celu wydatkowania w 100 proc. alokacji programu, do końca czerwca 2009 r. pozostało jeszcze do zrealizowania niewiele ponad 410 mln zł. Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego przypomniano równieŝ, Ŝe SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw miał najwyŝszy poziom płatności w listopadzie i grudniu 2008 r. na tle pozostałych programów z perspektywy XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego - Największym wyzwaniem jest dla nas obecnie priorytet II ZPORR, w którym dzięki słabej złotówce na koniec stycznia 2009 r. zostało jeszcze 105 mln zł do wykorzystania. Musimy wykorzystać te środki bo nie ma moŝliwości, Ŝebyśmy oddali choć jedno euro powiedział Krzysztof Hetman, wiceminister rozwoju regionalnego na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego. W ciągu ostatnich kilku miesięcy na skutek umocnienia się euro alokacja w ZPORR wzrosła o ponad 500 mln zł. To sprawiło, Ŝe w programie wciąŝ pozostają wolne fundusze. Obecnie stan wykorzystania środków wynosi ponad 101 proc. dostępnej alokacji a płatności około 96 proc. dostępnej puli. Czas na wykorzystanie środków został przedłuŝony przez Komisję Europejską do końca czerwca bieŝącego roku. Najwięcej pieniędzy znajduje się w II priorytecie, gdzie poziom wykorzystania sięga 96 proc. (jeszcze w listopadzie 2008 r. przekraczał próg 99 proc.), a płatności ponad 87 proc. Dlatego teŝ przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przekonywali do rozszerzania zakresów realizowanych projektów, wdraŝania projektów własnych samorządu oraz przeprowadzania konkursów na finansowanie stypendiów. Aby usprawnić ostatnie miesiące wdraŝania ZPORR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zgodziło się na uproszczenie procedur m.in. skrócenie terminów rozpatrywania wniosków w konkursach. - Jesteśmy gotowi na kaŝde uelastycznienie systemu, które umoŝliwi wydanie wszystkich środków zadeklarował Krzysztof Hetman. 6

7 Nowe inwestycje ze środków ZPORR w Wielkopolskim Centrum Onkologii Pierwszy w Polsce aparat do tomoterapii oraz pozytonowy tomograf emisyjny (PET) będą słuŝyć pacjentom Wielkopolskiego Centrum Onkologii. 16 marca 2009 roku zostały uroczyście otwarte Zakłady Radioterapii II oraz Medycyny Nuklearnej, mieszczące się w nowym budynku WCO, wybudowanym ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Dzięki inwestycji wielkopolska placówka wzbogaci się o trzy bunkry do radioterapii oraz akcelerator do tomoterapii, słuŝący do terapii nowotworów i jej symulacji. Nowo otwarte pracownie umoŝliwią równieŝ wprowadzenie zaawansowanych i zintegrowanych technik obrazowania molekularnego i funkcjonalnego, takich jak PET/CT i SP ECT/CT. Wielkopolskie Centrum Onkologii będzie posiadało juŝ w sumie 8 aparatów do radioterapii, a tym samym stanie się jedną z najlepiej wyposaŝonych placówek tego typu w Polsce. O blisko dwa tysiące rocznie wzrośnie liczba pacjentów, która będzie mogła korzystać z radioterapii w wielkopolskim ośrodku. Całkowita wartość projektu Poprawa standardów i dostępności specjalistycznego leczenia nowotworów w Wielkopolsce, realizowanego przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w ramach ZPORR, wynosi zł zł pochodzi ze środków unijnych. WyŜsza Szkoła Policji w Szczytnie inwestuje w siebie i bezpieczeństwo Polski 19 marca 2009 r. została podpisana kolejna umowa w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej, tym razem w województwie warmińsko-mazurskim. Beneficjentem jest WyŜsza Szkoła Policji w Szczytnie. Realizacja projektu Budowa i wyposaŝenie Policyjnego Centrum Dydaktyczno-Badawczego w WyŜszej Szkole Policji w Szczytnie dla wzmocnienia bezpieczeństwa kraju w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej to jedno z kluczowych działań województwa warmińsko-mazurskiego, które przyczyni się do podniesienia atrakcyjności regionu. Wartość przedsięwzięcia uczelni wynosi 58 mln zł. Termin rozpoczęcia realizacji projektu planowany jest na wrzesień 2009 roku. NABORY WNIOSKÓW Ogłoszono nabór wniosków w ramach Działania 4.1 Programu Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie udzielane będzie na działania nieinwestycyjne: wprowadzanie systemów zarządzania środowiskowego ISO i systemu EMAS oraz certyfikowanych eko-znaków przyznawanych w oparciu o ekologiczne kryteria atestacji. Wnioski naleŝy składać w terminie od 20 kwietnia do 29 maja 2009 r. w godzinach Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie Ogłoszono nabór wniosków w ramach Działania i 2.2 Programu Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powy- Ŝej 15 tys. RLM, Działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych oraz 7

8 Działania 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Wnioski naleŝy składać do właściwej instytucji wdraŝającej w terminie od 14 kwietnia do 30 kwietnia 2009 r., w godzinach do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyŝej 25 mln euro lub do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniŝej 25 mln euro. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie 009.psml Ogłoszono nabór wniosków w ramach Schematu A Działania 2.1 Małopolskiego Regionalnego Programu na lata Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Małopolskiego Regionalnego Programu na lata ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP. Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie konkursowym. Nabór ma charakter zamknięty. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: małe przedsiębiorstwa. Wypełniony wniosek o dofinansowanie naleŝy przesyłać w wersji elektronicznej korzystając z Regionalnego Systemu Informatycznego a następnie pełną dokumentację w formie określonej w Regulaminie konkursu naleŝy dostarczyć osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą na adres: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (Zespół wyboru projektów, pokój nr 112) ul. Kordylewskiego Kraków w terminie od 5 marca do 3 kwietnia 2009 r. od poniedziałku do piątku w godzinach Dodatkowe informacje moŝna uzyskać pod nr tel.: (12) oraz drogą elektroniczną e- mail: PRAWO Obowiązujące akty prawne Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 marca br. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, , opublikowane w Dz. U. nr 41, poz

9 NASZE SPRAWY NA KOMITECIE EUROPEJSKIM RADY MINI- STRÓW* Na najbliŝszym posiedzeniu Komitetu Europejskiego Rady Ministrów (25 marca) rozpatrzone zostanie m.in.: Informacja nt. stanu wdraŝania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Wykorzystanie funduszy strukturalnych przez organizacje pozarządowe * harmonogram moŝe ulec zmianie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, Warszawa, centrala tel Biuletyn Informacyjny redagowany jest przez Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej i Mediów, tel.: , faks: , 9

Biuletyn Informacyjny nr 98 19-25 stycznia 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 98 19-25 stycznia 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 98 19-25 stycznia 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 19 stycznia KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PRIORYTET ŚRODOWISKO I INFRASTRUKTURA W RA- MACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 100 2-8 lutego 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 100 2-8 lutego 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 100 2-8 lutego 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek-Sobota, 2-7 lutego SEMINARIA INFORMACYJNE: EURO NA ZDROWIE W nadchodzącym tygodniu odbędą się seminaria informacyjne

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 10 (106) 16-22 marca 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 10 (106) 16-22 marca 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 10 (106) 16-22 marca 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 16 marca KONFERENCJA: GOSPODARKA ODPADAMI PRAWA I TECHNOLOGIE Podsekretarz stanu w MRR Adam Zdziebło weźmie udział

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 99 26 stycznia-2 lutego 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 99 26 stycznia-2 lutego 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 99 26 stycznia-2 lutego 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Środa, 28 stycznia SEMINARIUM INFORMACYJNE: AUTOSTRADA NOWYCH MOśLIWOŚCI 28 stycznia odbędzie się seminarium informacyjne:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 27 (123) lipca 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 27 (123) lipca 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 27 (123) 13-19 lipca 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 13 lipca WIZYTA MINISTER ELśBIETY BIEŃKOWSKIEJ W POWIECIE BIELSKIM Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 45 (141) listopada 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 45 (141) listopada 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 45 (141) 16-22 listopada 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 16 listopada WIZYTA MINISTER E. BIEŃKOWSKIEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 37 (133) 21-27 września 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 37 (133) 21-27 września 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 37 (133) 21-27 września 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Wtorek, 22 września ROCZNA KONFERENCJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZE- SKA RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 11 (157) 22-28 marca 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 11 (157) 22-28 marca 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 11 (157) 22-28 marca 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 22 marca IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA MIASTO 2010 Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska weźmie udział

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 47 (143) 30 listopada-6 grudnia 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 47 (143) 30 listopada-6 grudnia 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 47 (143) 30 listopada-6 grudnia 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 30 listopada VI EUROPEJSKA KONFERENCJA EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI Minister rozwoju regionalnego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 15 (111) 20-26 kwietnia 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 15 (111) 20-26 kwietnia 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 15 (111) 20-26 kwietnia 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 20 kwietnia SPOTKANIE ANIMACYJNO-INFORMACYJNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - SKORZYSTAJMY Z TEJ SZANSY 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień 30 września 2006 r.)

Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień 30 września 2006 r.) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament WdraŜania Programów Rozwoju Regionalnego Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 96 22 grudnia 2008 r. 11 stycznia 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 96 22 grudnia 2008 r. 11 stycznia 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 96 22 grudnia 2008 r. 11 stycznia 2009 r. W NADCHODZĄCYCH TYGODNIACH Poniedziałek, 22 grudnia 2008 r. KONFERENCJA: WYZWANIA I SZANSE PROGRAMU KAPITAŁ LUDZKI Minister rozwoju regionalnego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 8 (154) 1-7 marca 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 8 (154) 1-7 marca 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 8 (154) 1-7 marca 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Środa, 3 marca SPOTKANIE MINISTER E. BIEŃKOWSKIEJ Z AMBASADOREM SINGAPURU Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska spotka

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 48 (144) 7-13 grudnia 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 48 (144) 7-13 grudnia 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 48 (144) 7-13 grudnia 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 7 grudnia XV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO NPR 2004-2006 Sekretarz stanu w MRR Hanna Jahns weźmie udział

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 28 (174) 19-25 lipca 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 28 (174) 19-25 lipca 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 28 (174) 19-25 lipca 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 19 lipca POLSKA PIĘKNIEJE W TVP1 19 lipca br. na antenie TVP 1 zostanie wyemitowany program z cyklu Polska Pięknieje,

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia. I Forum Funduszy Europejskich-osiągnięcia i wyzwania Informacja prasowa. Warszawa, 7 maja 2008 r.

Osiągnięcia. I Forum Funduszy Europejskich-osiągnięcia i wyzwania Informacja prasowa. Warszawa, 7 maja 2008 r. Warszawa, 7 maja 2008 r. I Forum Funduszy Europejskich-osiągnięcia i wyzwania Informacja prasowa W tym roku kończy się wydatkowanie funduszy europejskich dostępnych w ramach perspektywy finansowej 2004-2006.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Tomasz Nowakowski III Konferencja Prorektorów w ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych Poznań,, 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 16 (162) 26 kwietnia-2 maja 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 16 (162) 26 kwietnia-2 maja 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 16 (162) 26 kwietnia-2 maja 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 26 kwietnia SPOTKANIE LIDERÓW ŚLĄSKIEJ AKADEMII EKOLOGICZNEJ Sekretarz stanu w MRR Adam Zdziebło weźmie

Bardziej szczegółowo

Jak zmieniają się fundusze europejskie, co przyniesie rok 2009 dla wnioskodawców starających się o dotacje?

Jak zmieniają się fundusze europejskie, co przyniesie rok 2009 dla wnioskodawców starających się o dotacje? Jak zmieniają się fundusze europejskie, co przyniesie rok 2009 dla wnioskodawców starających się o dotacje? Co przyniesie 2009 r. dla wnioskodawców starających się o dotacje z UE? Czy możemy liczyć na

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 16 (112) 27 kwietnia-3 maja 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 16 (112) 27 kwietnia-3 maja 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 16 (112) 27 kwietnia-3 maja 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Wtorek, 28 kwietnia KONFERENCJA: INNOWACYJNOŚĆ A ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW POLSKI Podsekretarz stanu w MRR

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 25 (121) 29 czerwca 5 lipca 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 25 (121) 29 czerwca 5 lipca 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 25 (121) 29 czerwca 5 lipca 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 29 czerwca KONFERENCJA PRASOWA: FUNDUSZ SPÓJNOŚCI DLA ROZWOJU POLSKI Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 7 (153) 22-28 lutego 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 7 (153) 22-28 lutego 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 7 (153) 22-28 lutego 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 22 lutego OFICJALNE OTWARCIE DOMU POLSKI WSCHODNIEJ W BRUKSELI Podsekretarz stanu w MRR Krzysztof Hetman weźmie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 13 (109) 6-12 kwietnia 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 13 (109) 6-12 kwietnia 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 13 (109) 6-12 kwietnia 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 6 kwietnia VII KONFERENCJA REGIONALNA: FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ W MAŁOPOLSCE CZY WYKORZYSTAMY NASZĄ SZANSĘ

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 35 (131) 7-13 września 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 35 (131) 7-13 września 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 35 (131) 7-13 września 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 7 września WIZYTA WICEMINISTRA ADAMA ZDZIEBŁO W KIELCACH Podsekretarz stanu w MRR Adam Zdziebło weźmie udział

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 33 (129) 24-30 sierpnia 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 33 (129) 24-30 sierpnia 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 33 (129) 24-30 sierpnia 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Środa, 26 sierpnia WICEMINISTER HANNA JAHNS NA 49 KONGRESIE EUROPEAN REGIONAL SCIENCE ASSO- CIATION Sekretarz stanu w MRR

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 20 (116) maja 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 20 (116) maja 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 20 (116) 25-31 maja 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 25 maja KOMITET MONITORUJĄCY SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY Podsekretarz stanu w MRR Adam Zdziebło weźmie

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 9 (155) 8-14 marca 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 9 (155) 8-14 marca 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 9 (155) 8-14 marca 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 8 marca PREZENTACJA RAPORTU: POLSKA RAPORT STRATEGICZNY 2009 - NSRO Podsekretarz stanu w MRR Jarosław Pawłowski

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 21 (117) 1-7 czerwca 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 21 (117) 1-7 czerwca 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 21 (117) 1-7 czerwca 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 1 czerwca III POSIEDZENIE ZESPOŁU PROSTE FUNDUSZE Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska otworzy III

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 25 (171) 28 czerwca- 4 lipca 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 25 (171) 28 czerwca- 4 lipca 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 25 (171) 28 czerwca- 4 lipca 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Wtorek, 29 czerwca POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 10 (206) 7-13 marca 2011 r.

Biuletyn Informacyjny nr 10 (206) 7-13 marca 2011 r. Biuletyn Informacyjny nr 10 (206) 7-13 marca 2011 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Wtorek, 8 marca KONFERENCJA PRASOWA: DOTACJA JEST KOBIETĄ JAK POLKI KORZYSTAJĄ Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 8 marca zapraszamy na

Bardziej szczegółowo

Białystok. Biuletyn Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku Nr 05/2010

Białystok. Biuletyn Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku Nr 05/2010 Maj_2010 Biuletyn Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku Nr 05/2010 Szanowni Państwo, Przesyłamy Państwu kolejny numer Biuletynu Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 9 (105) 9-15 marca 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 9 (105) 9-15 marca 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 9 (105) 9-15 marca 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek-Wtorek, 9-10 marca III POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRA- NICZNEJ POLSKA (WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i programy operacyjne na lata

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i programy operacyjne na lata Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i programy operacyjne na lata 2007-2013 2013 Tomasz Nowakowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 czerwca 2007r. W maju 2007 r.: Poziom

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektów do dofinansowania w ramach II naboru do Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 5 (151) 8-14 lutego 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 5 (151) 8-14 lutego 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 5 (151) 8-14 lutego 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek-Wtorek, 8-9 lutego WIZYTA WICEMINISTRA ADAMA ZDZIEBŁO W BRUKSELI Podsekretarz stanu w MRR Adam Zdziebło spotka

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 13 (209) 28 marca-3 kwietnia 2011 r.

Biuletyn Informacyjny nr 13 (209) 28 marca-3 kwietnia 2011 r. Biuletyn Informacyjny nr 13 (209) 28 marca-3 kwietnia 2011 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 28 marca WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO POD BUDOWĘ BIONANOPARKU W ŁODZI Podsekretarz stanu w MRR Iwona

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 36 (132) 14-20 września 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 36 (132) 14-20 września 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 36 (132) 14-20 września 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 14 września WIZYTA MINISTER ELśBIETY BIEŃKOWSKIEJ W NIEPOŁOMICACH Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 6 (102) 16-22 lutego 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 6 (102) 16-22 lutego 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 6 (102) 16-22 lutego 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Wtorek, 17 lutego KONFERENCJA: PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY W POLSCE W 2009 R. Podsekretarz stanu w MRR Jarosław Pawłowski weźmie

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Krok po kroku do sukcesu Dorota Szkudlarek Sieć Punktów Funduszy Europejskich w całej Polsce Projekt System informacji o Funduszach Europejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO)

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) RPO Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja WdraŜająca (Pośrednicząca II stopnia) Dolnośląskie Jednostka

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MSP w perspektywie

Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Działalność PARP 2007-2013 Krajowy Program Reform

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 22 (168) 7-13 czerwca 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 22 (168) 7-13 czerwca 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 22 (168) 7-13 czerwca 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 7 czerwca SPOTKANIE Z MARSZAŁKAMI NA TEMAT NIWELOWANIA SKUTKÓW POWODZI Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 41 (137) 19-25 października 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 41 (137) 19-25 października 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 41 (137) 19-25 października 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek-Środa, 19-21 października SPOTKANIE ROCZNE Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ DOTYCZĄCE NSRO 2007-2013 Członkowie kierownictwa

Bardziej szczegółowo

Programy unijne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Programy unijne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego e u r o k o n t a k t Programy unijne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Brzeg Opolski 05.04.2006 1 Wartość pomocy dla Polski w latach 2004-2006 Nazwa programu Kwota w TMEUR Programy Operacyjne (7

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Informacja Zawodowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Informacja Zawodowa Wojewódzki Urząd Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu Informacja Zawodowa Wykaz instytucji znajdujących się na terenie miasta Nowego Sącza - oferujących wsparcie ze środków unijnych.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 11(259) 12-18 marca 2012 r.

Biuletyn Informacyjny nr 11(259) 12-18 marca 2012 r. Biuletyn Informacyjny nr 11(259) 12-18 marca 2012 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 12 marca DOTACJA JEST KOBIETĄ, CZYLI JAK POLKI KORZYSTAJĄ Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH KONFERENCJA PRASOWA Minister

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 11 (207) 7-13 marca 2011 r.

Biuletyn Informacyjny nr 11 (207) 7-13 marca 2011 r. Biuletyn Informacyjny nr 11 (207) 7-13 marca 2011 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 14 marca KONSULTACJE KONCEPCJI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU W SZCZECINIE Podsekretarz stanu w MRR Waldemar

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE ZłoŜenie wniosku znajdującego się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Poddziałania 3.1.1 Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Warszawa, 15 grudnia 2008 r.

ania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Warszawa, 15 grudnia 2008 r. Stan wdraŝania ania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Warszawa, 15 grudnia 2008 r. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia pierwszego roku korzystania ze środków UE przez przedsiębiorstwa

Doświadczenia pierwszego roku korzystania ze środków UE przez przedsiębiorstwa Doświadczenia pierwszego roku korzystania ze środków UE przez przedsiębiorstwa Marzena Chmielewska Dyrektorka Departamentu Funduszy Strukturalnych Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 4 (150) 1-7 lutego 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 4 (150) 1-7 lutego 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 4 (150) 1-7 lutego 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 1 lutego POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. PROSTYCH FUNDUSZY Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska weźmie udział

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wdraża II Osi Priorytetową GOSPODARKĘ REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

POBUDŹ FIRMĘ DO. KONFERENCJA PRASOWA Warszawa, 12 stycznia 2010 r.

POBUDŹ FIRMĘ DO. KONFERENCJA PRASOWA Warszawa, 12 stycznia 2010 r. POBUDŹ FIRMĘ DO śycia! KONFERENCJA PRASOWA Warszawa, 12 stycznia 2010 r. JAROSŁAW AW PAWŁOWSKI PODSEKRETARZ STANU, MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI EFEKTY REALIZCJI PO

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 46 (142) 23-29 listopada 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 46 (142) 23-29 listopada 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 46 (142) 23-29 listopada 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Wtorek, 24 listopada V POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRA- NICZNEJ POLSKA-SAKSONIA 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r.

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r. Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020 Słubice, 23 listopada 2012 r. Plan prezentacji dotychczasowa wiedza nt. programowania funduszy 2014-2020 w Polsce, 12 postulatów organizacji

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006)

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Monika Dołowiec Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 19 września 2006 Informacje

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zapraszamy na szkolenia informacyjne podnoszące kompetencje pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

W ramach konkursu do wsparcia przewidziano następujące typy projektów:

W ramach konkursu do wsparcia przewidziano następujące typy projektów: Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Sposób i tryb prac nad projektem PO Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 5 września 2006 r. Departament Koordynacji Programów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 31 (227) 1-7 sierpnia 2011 r.

Biuletyn Informacyjny nr 31 (227) 1-7 sierpnia 2011 r. Biuletyn Informacyjny nr 31 (227) 1-7 sierpnia 2011 r. AKTUALNOŚCI Spotkanie minister Bieńkowskiej z ministrem rozwoju regionalnego Tunezji - Cieszę się z tego, Ŝe moŝemy podzielić się naszymi doświadczeniami

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 8 (104) 2-8 marca 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 8 (104) 2-8 marca 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 8 (104) 2-8 marca 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek-Wtorek, 2-3 marca WICEMINISTER A. ZDZIEBŁO Z WIZYTĄ W NORWEGII Podsekretarz stanu w MRR Adam Zdziebło spotka się

Bardziej szczegółowo

OFERTA MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZO

OFERTA MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZO Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! OFERTA MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZO BIORCZOŚCICI Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Małopolskie Centrum Przedsiębiorczo biorczości ci jest wojewódzk

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 14 (15 21 grudnia 2008 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 14 (15 21 grudnia 2008 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 14 (15 21 grudnia 2008 r.) WAśNE INFORMACJE Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych Aktualizacja Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów operacyjnych w ramach Umowy Partnerstwa

Plan działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów operacyjnych w ramach Umowy Partnerstwa i przyspieszenia realizacji programów operacyjnych w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020 Realizacja w 2016 r. podsumowanie dokonań 1. Ukończono proces desygnacji instytucji w ramach wszystkich programów

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE KOMERCJALIZACJI B+R W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ

WSPARCIE KOMERCJALIZACJI B+R W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ WSPARCIE KOMERCJALIZACJI B+R W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014 2020 Departament Strategii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Konferencja Nauka idzie w... biznes 7 listopada 2012 r. 2 PLAN PREZENTACJI:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 49 (145) 14-20 grudnia 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 49 (145) 14-20 grudnia 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 49 (145) 14-20 grudnia 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 14 grudnia POLITYKA REGIONALNA W KONTEKŚCIE KRYZYSU ORAZ NOWYCH WYZWAŃ - PREZEN- TACJA RAPORTÓW OPRACOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra OGŁASZA KONKURS

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra OGŁASZA KONKURS Załącznik nr 1 do Uchwały nr.. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia... 2016 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa (RSI Silesia) na lata 2003-2013

Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa (RSI Silesia) na lata 2003-2013 Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (RSI Silesia) na lata 2003-2013 2013 Seminarium Miasta wiedzy Gliwice, 12 maja 2009r. Programy Wykonawcze dla RSI Regionalna

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 10 (156) marca 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 10 (156) marca 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 10 (156) 15-21 marca 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 15 marca KOMITET MONITORUJĄCY SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY Sekretarz stanu w MRR Adam Zdziebło weźmie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Zarządzenie Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2007 w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA PLAN KOMUNIKACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 2013 PLAN KOMUNIKACJI dokument, który określa cele, metody, budŝet oraz harmonogram realizacji strategii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 7 (27 października 2 listopada 2008 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 7 (27 października 2 listopada 2008 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 7 (27 października 2 listopada 2008 r.) Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych WAśNE INFORMACJE Zakończono ocenę formalną wniosków w ramach poddziałania 1.4.2 Regionalnego

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wg stanu na dzień 30 marca 2009 r.) I. Postęp realizacji programu do dnia 30 marca 2009 r. 1.1 ZłoŜone wnioski o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Debata w Gorlicach Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Perspektywa finansowa 2014-2020 Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo