Biuletyn Informacyjny nr 11 (107) marca 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny nr 11 (107) 23-29 marca 2009 r."

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny nr 11 (107) marca 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU WIZYTA MINISTER E. BIEŃKOWSKIEJ W NOWYM SĄCZU Poniedziałek, 23 marca Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska uda się z wizytą do Nowego Sącza, gdzie spotka się z samorządowcami i przedsiębiorcami oraz innymi beneficjantami Funduszy Europejskich. Na godz planowana jest konferencja prasowa z udziałem minister E. Bieńkowskiej oraz prezydenta Miasta Nowy Sącz Ryszarda Nowaka i starosty Jana Golonki Nowy Sącz, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, godz V POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Podsekretarz stanu w MRR Krzysztof Hetman weźmie udział w V posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej Warszawa, siedziba MRR, ul. Chałubińskiego 8, sala 2, godz XVIII POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM POMOC TECHNICZNA Podsekretarz stanu w MRR Adam Zdziebło weźmie udział w XVIII posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna Warszawa, siedziba MRR, ul. Wspólna 2/4, sala 5114, godz Wtorek, 24 marca II GIEŁDA EWALUACJI 24 marca odbędzie się II Giełda Ewaluacji, czyli spotkanie zamawiających i wykonawców badań na temat ewaluacji wszystkich polityk publicznych i obszarów tematycznych, objętych interwencją Narodowej Strategii Spójności. Formuła spotkania będzie oparta na moŝliwości zaprezentowania swojej oferty przez wykonawców badań ewaluacyjnych. Stanowiska wystawiennicze przeznaczone dla wykonawców badań będą mogły być odwiedzane przez pracowników urzędów, odpowiedzialnych za prowadzenie ewaluacji w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych. Warszawa, hotel Novotel, ul. Marszałkowska 94/98, godz

2 KONFERENCJA FUNDUSZE EUROPEJSKIE. MAPA PRZEDSIĘBIORCY marca odbędzie się konferencja w ramach projektu Mapa przedsiębiorcy Fundusze europejskie dla przedsiębiorców. W czasie konferencji zostaną przedstawione informacje o moŝliwościach otrzymania środków na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw. Będzie moŝna takŝe poznać praktyczne aspekty ubiegania się o dofinansowanie UE oraz dowiedzieć się o specyfice procedury konkursowej w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego. Więcej na Rzeszów, Centrum Konferencyjnym ICAM HOUSE, ul. Rejtana 1, godz WARSZTATY NOWE SZANSE POŚWIĘCONE ZAGADNIENIOM REALIZACJI PROJEKTÓW NA RZECZ ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU I OCHRONY PRZYRODY 24 marca odbędą się warsztaty Nowe szanse skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządowców, realizowane w ramach projektu Fundusze Europejskie dla NGO w praktyce. Więcej na Wrocław, Sala Konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ul. Dobrzyńska 21/23, s. 510, godz Środa, 25 marca XVIII POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO SPO TRANSPORT Podsekretarz stanu w MRR Adam Zdziebło weźmie udział w XVIII posiedzeniu Komitetu Monitorującego SPO Transport Warszawa, siedziba MRR, ul. Wspólna 2/4, sala 5114, godz SEMINARIUM DOTYCZĄCE PODDZIAŁANIA PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODAR- KA 25 marca odbędzie się seminarium dotyczące poddziałania Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. Więcej na Warszawa, Centrum Konferencyjne FOCUS, Al. Armii Ludowej 26, sala Ŝółta, godz SEMINARIUM AUTOSTRADA NOWYCH MOśLIWOŚCI 25 marca odbędzie się seminarium informacyjne: Autostrada Nowych MoŜliwości - dotacje dla firm w latach W czasie seminarium zostaną przedstawione informacje o moŝliwościach otrzymania środków na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw. Więcej na Wrocław, Cech Rzemiosł Budowlanych, ul. Św. Antoniego 23, Sala konferencyjna, godz

3 WYKŁAD OTWARTY W PUNKCIE INFORMACYJNYM 25 marca odbędzie się wykład otwarty Ocena wniosków w Programie Kapitał Ludzki", prowadzony przez Annę Szybalską-Idzik, pracownika Centralnego Punktu Informacyjnego Fundusze Europejskie. Wstęp wolny. Warszawa, Centrum Integracji Europejskiej, ul. Krucza38/42, godz Czwartek, 26 marca PODPISANIE UMOWY W RAMACH PROGRAMU ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska weźmie udział w uroczystym podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu: Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białystok etap II w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej Na godz planowana jest konferencja prasowa z udziałem minister E. Bieńkowskiej oraz prezydenta Miasta Białystok Tadeusza Truskolaskiego. Białystok, Pałacyk Gościnny ul. Kilińskiego 6, godz SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI JASPERS Podsekretarz stanu w MRR Adam Zdziebło spotka się przedstawicielami Jaspers w ramach kwartalnego spotkania dotyczącego wdraŝania wsparcia udzielanego przez Inicjatywę Jaspers w Polsce. Warszawa, siedziba MRR, ul. Wspólna 2/4, godz SZKOLENIE FUNDUSZE STRUKTURALNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W NOWYM OKRESIE PROGRAMOWANIA marca odbędzie się bezpłatne szkolenie: Fundusze strukturalne dla przedsiębiorców w nowym okresie programowania realizowane w ramach projektu Mapa przedsiębiorcy Fundusze europejskie dla przedsiębiorców. Więcej na Przemyśl, Hotel Pod Białym Orłem, ul. Sanocka 13, godz Czwartek-Piątek, marca KONFERENCJA: PRZYSZŁOŚĆ POLITYKI SPÓJNOŚCI I ZINTEGROWANEGO ROZWOJU LO- KALNEGO Sekretarz stanu w MRR Hanna Jahns weźmie udział w międzynarodowej konferencji: Przyszłość polityki spójności i zintegrowanego rozwoju lokalnego. Organizatorem konferencji jest czeskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach przewodnictwa Czech w Unii Europejskiej. Więcej na Czechy, Praga, Žofín Palace 3

4 SEMINARIUM EDUKACYJNE: OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W dniach marca odbędzie się bezpłatne seminarium edukacyjne dotyczące ocen oddziaływania na środowisko. Do udziału w seminarium uprawnieni są pracownicy urzędów administracji publicznej wskazanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W okresie od marca do lipca 2009 odbędzie się 16 seminariów po jednym w kaŝdym województwie. Więcej na Niepołomice, hotel Novum Piątek, 27 marca SZKOLENIE FUNDUSZE STRUKTURALNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W NOWYM OKRESIE PROGRAMOWANIA marca odbędzie się bezpłatne szkolenie: Fundusze strukturalne dla przedsiębiorców w nowym okresie programowania realizowane w ramach projektu Mapa przedsiębiorcy Fundusze europejskie dla przedsiębiorców. Więcej na Rzeszów, Centrum Konferencyjnym ICAM HOUSE, ul. Rejtana 1, godz FESTYN EUROPEJSKI ZAKOCHAJ SIĘ W FUNDUSZACH EUROPEJSKICH 27 marca 2009 r. w godzinach w Sanockim Domu Kultury w Sanoku odbędzie się Festyn Europejski Zakochaj się w funduszach europejskich. Jest to impreza tematyczna, w trakcie której lokalna młodzieŝ przedstawi zmiany, jakie zaszły w swojej społeczności dzięki Funduszom Europejskim. Więcej na Sanok, Sanocki Dom Kultury, ul. Mickiewicza 24, godz SPOTKANIE ANIMACYJNO-INFORMACYJNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - SKORZYSTAJMY Z TEJ SZANSY 27 marca odbędzie się spotkanie animacyjno-informacyjne Fundusze Europejskie - skorzystajmy z tej szansy. Spotkanie jest skierowane do przedstawicieli środowisk wiejskich i samorządowców. Więcej na Rawa Mazowiecka, Urząd Gminy Rawy Mazowieckiej, Aleja Konstytucji 3 Maja 32, godz

5 AKTUALNOŚCI Wizyta minister ElŜbiety Bieńkowskiej w Czechach 18 marca 2009 r. minister ElŜbieta Bieńkowska na zaproszenie Cyrila Svobody, ministra rozwoju regionalnego Republiki Czeskiej przebywała z jednodniową roboczą wizytą w Pradze. Było to pierwsze spotkanie minister Bieńkowskiej z Ministrem Svobodą, po jego nominacji na stanowisko ministra 23 stycznia 2009 r. Podczas rozmów plenarnych, odbywających się w Parlamencie Republiki Czeskiej, minister Bieńkowska podsumowała dotychczasowe działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w obszarze polityki regionalnej w ramach Przewodnictwa RP w Grupie Wyszehradzkiej. Minister Svoboda przedstawił natomiast informacje na temat działań Prezydencji czeskiej w obszarze polityki regionalnej oraz przedstawił kalendarium dalszych wydarzeń, z których najwaŝniejszym będzie nieformalne spotkanie ministrów odpowiedzialnych za rozwój regionalny w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej, które odbędzie się w Mariańskich Łaźniach w dniach kwietnia 2009 r. Ministrowie rozmawiali takŝe na temat działań rządów Republiki Czeskiej i Unii Europejskiej w związku z obserwowanym spowolnieniem gospodarczym. W dyskusji nie zabrakło takŝe wymiany poglądów na temat przyszłości polityki spójności po 2013 roku. Na koniec spotkania ministrowie podkreślili bardzo dobrą współpracę na poziomie eksperckim pomiędzy ministerstwami rozwoju regionalnego Polski i Republiki Czeskiej oraz wyrazili zadowolenie z pomyślnej realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Wizyta minister ElŜbiety Bieńkowskiej w Holandii Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska wzięła udział w dwudniowej wizycie w Holandii (12-13 marca 2009 r.). W czasie pobytu minister Bieńkowska spotkała się z holenderską minister spraw gospodarczych Marią van der Hoeven oraz z holenderskimi przedsiębiorcami. Podczas spotkania z minister Marią van der Hoeven poruszone zostały kwestie dotyczące znaczenia polityki spójności w czasie kryzysu gospodarczego. Minister Bieńkowska nawiązała do przedstawionego przez Komisję Europejską w listopadzie 2008 roku dokumentu European Economic Recovery Plan i wskazała, Ŝe słusznie podkreślona została w nim rola polityki spójności, która w czasie spowolnienia gospodarczego staje się jednym z istotnych instrumentów walki z kryzysem. Minister przedstawiła równieŝ antykryzysowe działania podejmowane przez rząd oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. PrzybliŜyła główne załoŝenia dokumentu Plan stabilności i rozwoju wzmocnienie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu finansowego oraz pakietu antykryzysowego ministerstwa. Spotkanie stanowiło równieŝ okazją do omówienia dotychczasowej oraz przyszłej współpracy międzyresortowej. W czasie spotkania z przedsiębiorcami holenderskimi, minister Bieńkowska dyskutowała na temat roli polityki strukturalnej jako instrumentu wspierania wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w dobie kryzysu finansowego. VII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki - Chcielibyśmy pokazać, Ŝe program Kapitał Ludzki moŝna wykorzystać jako narzędzie przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczego powiedział Jarosław Pawłowski wiceminister rozwoju regionalnego na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki, które odbyło się 17 marca w Warszawie. Na spotkaniu zostały przedstawione informacje z realizacji programu za II półrocze 2008 roku. W tym okresie ogłoszono 393 konkursy: 20 konkursów w ramach komponentu centralnego (Priorytety I V) oraz 373 konkursy w ramach komponentu regionalnego (Priorytety VI IX). Najwięcej konkursów w ramach komponentu regionalnego ogłoszono w województwach: warmińsko-mazurskim - 32 i dolnośląskim Zaprezentowano równieŝ obecny stan realizacji programu. - Cały czas dynamicznie rośnie liczba złoŝonych projektów. Podobnie rzecz wygląda z podpisywaniem umów mamy ich juŝ blisko 7 tysięcy. Ich wartość przekroczyła 13 proc. alokacji, a naleŝy pamiętać, Ŝe mamy teraz niekorzystny kurs euro powiedział Paweł ChorąŜy dyr. Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w MRR. 5

6 Podczas posiedzenia przedstawiono propozycje zmian i usprawnień, które mają na celu amortyzowanie skutków kryzysu gospodarczego. Jako najistotniejsze punkty interwencji w ramach programu wyodrębniono dwa obszary: restrukturyzacja przedsiębiorstw oraz zatrudnienie. Prognozy wskazują, Ŝe w roku 2009 i 2010 skutki spowolnienia gospodarczego będą w Polsce najbardziej odczuwalne, dlatego poziom kontraktacji i wydatkowanie środków w tym okresie powinien być wyŝszy powiedział P. ChorąŜy. Więcej na XX posiedzenie Komitetu Monitorującego SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Większość wskaźników programu zostało osiągniętych lub nawet w znacznym stopniu przekroczone zostały załoŝone wcześniej rezultaty powiedziała Agnieszka Kręcisz- Borowiec, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności podczas XX posiedzenia KM SPO WKP, które odbyło się 19 marca w Warszawie. - Dla wszystkich instytucji zaangaŝowanych we wdraŝanie Programu, naleŝą się gratulacje z racji osiągnięcia tak wysokich wskaźników oraz dobrego tempa realizacji zbliŝającego się juŝ do zakończenia Programu zaznaczył Marcin Wójcik z Komisji Europejskiej. Od początku uruchomienia programu Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw złoŝonych zostało blisko 50 tysięcy wniosków. Do najbardziej popularnych naleŝy działania 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w poprzez inwestycje, oraz poddziałania i (Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw). Podpisanych zostało juŝ ponad 15 tysięcy umów na kwotę dofinansowania 6,6 mld zł. Obecnie realizowanych jest jeszcze 157 projektów, o wartości unijnego wsparcia na blisko 500 mln zł, z czego 80 projektów jest juŝ w trakcie rozliczania. Agnieszka Kręcisz-Borowiec przedstawiła równieŝ postęp finansowy realizacji programu. Wg stanu na koniec lutego 2009 r., do beneficjentów zostało wypłaconych 93 proc. środków, czyli 1,163 mln euro. W celu wydatkowania w 100 proc. alokacji programu, do końca czerwca 2009 r. pozostało jeszcze do zrealizowania niewiele ponad 410 mln zł. Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego przypomniano równieŝ, Ŝe SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw miał najwyŝszy poziom płatności w listopadzie i grudniu 2008 r. na tle pozostałych programów z perspektywy XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego - Największym wyzwaniem jest dla nas obecnie priorytet II ZPORR, w którym dzięki słabej złotówce na koniec stycznia 2009 r. zostało jeszcze 105 mln zł do wykorzystania. Musimy wykorzystać te środki bo nie ma moŝliwości, Ŝebyśmy oddali choć jedno euro powiedział Krzysztof Hetman, wiceminister rozwoju regionalnego na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego. W ciągu ostatnich kilku miesięcy na skutek umocnienia się euro alokacja w ZPORR wzrosła o ponad 500 mln zł. To sprawiło, Ŝe w programie wciąŝ pozostają wolne fundusze. Obecnie stan wykorzystania środków wynosi ponad 101 proc. dostępnej alokacji a płatności około 96 proc. dostępnej puli. Czas na wykorzystanie środków został przedłuŝony przez Komisję Europejską do końca czerwca bieŝącego roku. Najwięcej pieniędzy znajduje się w II priorytecie, gdzie poziom wykorzystania sięga 96 proc. (jeszcze w listopadzie 2008 r. przekraczał próg 99 proc.), a płatności ponad 87 proc. Dlatego teŝ przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przekonywali do rozszerzania zakresów realizowanych projektów, wdraŝania projektów własnych samorządu oraz przeprowadzania konkursów na finansowanie stypendiów. Aby usprawnić ostatnie miesiące wdraŝania ZPORR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zgodziło się na uproszczenie procedur m.in. skrócenie terminów rozpatrywania wniosków w konkursach. - Jesteśmy gotowi na kaŝde uelastycznienie systemu, które umoŝliwi wydanie wszystkich środków zadeklarował Krzysztof Hetman. 6

7 Nowe inwestycje ze środków ZPORR w Wielkopolskim Centrum Onkologii Pierwszy w Polsce aparat do tomoterapii oraz pozytonowy tomograf emisyjny (PET) będą słuŝyć pacjentom Wielkopolskiego Centrum Onkologii. 16 marca 2009 roku zostały uroczyście otwarte Zakłady Radioterapii II oraz Medycyny Nuklearnej, mieszczące się w nowym budynku WCO, wybudowanym ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Dzięki inwestycji wielkopolska placówka wzbogaci się o trzy bunkry do radioterapii oraz akcelerator do tomoterapii, słuŝący do terapii nowotworów i jej symulacji. Nowo otwarte pracownie umoŝliwią równieŝ wprowadzenie zaawansowanych i zintegrowanych technik obrazowania molekularnego i funkcjonalnego, takich jak PET/CT i SP ECT/CT. Wielkopolskie Centrum Onkologii będzie posiadało juŝ w sumie 8 aparatów do radioterapii, a tym samym stanie się jedną z najlepiej wyposaŝonych placówek tego typu w Polsce. O blisko dwa tysiące rocznie wzrośnie liczba pacjentów, która będzie mogła korzystać z radioterapii w wielkopolskim ośrodku. Całkowita wartość projektu Poprawa standardów i dostępności specjalistycznego leczenia nowotworów w Wielkopolsce, realizowanego przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w ramach ZPORR, wynosi zł zł pochodzi ze środków unijnych. WyŜsza Szkoła Policji w Szczytnie inwestuje w siebie i bezpieczeństwo Polski 19 marca 2009 r. została podpisana kolejna umowa w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej, tym razem w województwie warmińsko-mazurskim. Beneficjentem jest WyŜsza Szkoła Policji w Szczytnie. Realizacja projektu Budowa i wyposaŝenie Policyjnego Centrum Dydaktyczno-Badawczego w WyŜszej Szkole Policji w Szczytnie dla wzmocnienia bezpieczeństwa kraju w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej to jedno z kluczowych działań województwa warmińsko-mazurskiego, które przyczyni się do podniesienia atrakcyjności regionu. Wartość przedsięwzięcia uczelni wynosi 58 mln zł. Termin rozpoczęcia realizacji projektu planowany jest na wrzesień 2009 roku. NABORY WNIOSKÓW Ogłoszono nabór wniosków w ramach Działania 4.1 Programu Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie udzielane będzie na działania nieinwestycyjne: wprowadzanie systemów zarządzania środowiskowego ISO i systemu EMAS oraz certyfikowanych eko-znaków przyznawanych w oparciu o ekologiczne kryteria atestacji. Wnioski naleŝy składać w terminie od 20 kwietnia do 29 maja 2009 r. w godzinach Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie Ogłoszono nabór wniosków w ramach Działania i 2.2 Programu Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powy- Ŝej 15 tys. RLM, Działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych oraz 7

8 Działania 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Wnioski naleŝy składać do właściwej instytucji wdraŝającej w terminie od 14 kwietnia do 30 kwietnia 2009 r., w godzinach do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyŝej 25 mln euro lub do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniŝej 25 mln euro. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie 009.psml Ogłoszono nabór wniosków w ramach Schematu A Działania 2.1 Małopolskiego Regionalnego Programu na lata Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Małopolskiego Regionalnego Programu na lata ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP. Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie konkursowym. Nabór ma charakter zamknięty. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: małe przedsiębiorstwa. Wypełniony wniosek o dofinansowanie naleŝy przesyłać w wersji elektronicznej korzystając z Regionalnego Systemu Informatycznego a następnie pełną dokumentację w formie określonej w Regulaminie konkursu naleŝy dostarczyć osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą na adres: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (Zespół wyboru projektów, pokój nr 112) ul. Kordylewskiego Kraków w terminie od 5 marca do 3 kwietnia 2009 r. od poniedziałku do piątku w godzinach Dodatkowe informacje moŝna uzyskać pod nr tel.: (12) oraz drogą elektroniczną e- mail: PRAWO Obowiązujące akty prawne Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 marca br. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, , opublikowane w Dz. U. nr 41, poz

9 NASZE SPRAWY NA KOMITECIE EUROPEJSKIM RADY MINI- STRÓW* Na najbliŝszym posiedzeniu Komitetu Europejskiego Rady Ministrów (25 marca) rozpatrzone zostanie m.in.: Informacja nt. stanu wdraŝania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Wykorzystanie funduszy strukturalnych przez organizacje pozarządowe * harmonogram moŝe ulec zmianie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, Warszawa, centrala tel Biuletyn Informacyjny redagowany jest przez Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej i Mediów, tel.: , faks: , 9

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414)

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) ++12069803 20-24 kwietnia 2015 r. AKTUALNOŚCI Poniedziałek, 20 kwietnia POLSKO-CZESKIE KONSULTACJE MIĘDZYRZĄDOWE Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak weźmie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 11 (360) 17-23 marca 2014 r.

Biuletyn Informacyjny nr 11 (360) 17-23 marca 2014 r. Biuletyn Informacyjny nr 11 (360) 17-23 marca 2014 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU KONFERENCJA: OBSZAR FUNKCJONALNY ZAGŁĘBIA GÓRNICZO-ENERGETYCZNEGO BEŁ- CHATÓW Podsekretarz stanu w MIR Paweł Orłowski weźmie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania.

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. DEPARTAMENT ŚRODOWISKA I GEOLOGII URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ BRODNICA 22.III.2007r. Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. Zapotrzebowanie na energię, perspektywy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

Dostępdoinformacji. Programów Operacyjnych. w ramach16regionalnych. systemy wyboru projektów. orazsystemywyboruprojektów

Dostępdoinformacji. Programów Operacyjnych. w ramach16regionalnych. systemy wyboru projektów. orazsystemywyboruprojektów Dostępdoinformacji orazsystemywyboruprojektów systemy wyboru projektów w ramach16regionalnych w Programów Regionalnych Operacyjnych Programów Operacyjnych Pracazbiorowapodredakcją: MałgorzatyBrennek Marzec2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 28 WRZEŚNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2009 R. NR 39 (490)

WARSZAWA, 28 WRZEŚNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2009 R. NR 39 (490) WARSZAWA, 28 WRZEŚNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2009 R. NR 39 (490) PONIEDZIAŁEK, 28 WRZEŚNIA WICEPREMIER, MINISTER GOSPODARKI WALDEMAR PAWLAK NA WALNYM ZGROMADZENIU ZWIĄZKU BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Wicepremier, minister

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Toruń, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 2. FUNDUSZ PRACY... 8 2.1. Środki Funduszu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, marzec 2009 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 1 1. Ogólna charakterystyka funkcjonowania rynku pracy w województwie kujawsko pomorskim... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kronika. Mazowiecka. Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s. 22

Kronika. Mazowiecka. Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s. 22 Kronika NR 4 (110) 2012 ROK / ISSN 1730-749X Pismo Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowiecka Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s.

Bardziej szczegółowo

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Raport z badania OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo