Notatka ze Spotkania Zespołu ds. polecenia przelewu SEPA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Notatka ze Spotkania Zespołu ds. polecenia przelewu SEPA"

Transkrypt

1 26 czerwca 2015 r. Warszawa, Klub Bankowca Notatka ze Spotkania Zespołu ds. polecenia przelewu SEPA Uczestnicy spotkania: Banki Członkowie SEPA Polska 1 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Paweł Głogowski 2 Elżbieta Dziewięcka 3 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Dominika Duziak 4 Bank Millennium S.A. Małgorzata Popiel 5 Bank Ochrony Środowiska S.A. Edyta Węgrodzka 6 Wojciech Kucharski 7 Bank Pekao S.A. Jolanta Spychała 8 Wioletta Kwiatkowska 9 Bank Zachodni WBK S.A. Monika Górecka 10 Credit Agricole Bank Polska S.A. Marta Szaraniec 11 Deutsche Bank Polska S.A. Konrad Dudek 12 ING Bank Śląski S.A. Małgorzata Bilska 13 mbank S.A. Joanna Sęczyk 14 Justyna Klimczak 15 Piotr Sikorski 16 PKO Bank Polski S.A. Aldona Gryz 17 RBS Bank (Polska) S.A. Magdalena Śladowska Podmioty współpracujące: 18 Krajowa Izba Rozliczeniowa Tomasz Jończyk 19- Narodowy Bank Polski Edyta Bednarska 20 Narodowy Bank Polski Paweł Łysakowski 21 Narodowy Bank Polski Krzysztof Kotlinowski Związek Banków Polskich 22 Sekretarz SEPA Polska Ewelina Stępnik Dnia 26 czerwca 2015 r. w Klubie Bankowca w Warszawie odbyło się spotkanie Zespołu ds. polecenia przelewu SEPA, w którym udział wzięli reprezentanci 12 banków członków SEPA Polska, a także reprezentanci Narodowego Banku Polskiego i Krajowej Izby Rozliczeniowej. Spotkanie prowadziła przewodnicząca Zespołu Pani Aldona Gryz. 1

2 Podczas spotkania omówiono następujące tematy: 1. Analiza możliwości współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. w zakresie spełnienia wymogów Rozporządzenia SEPA dotyczących stosowania formatu XML w komunikacji z klientem-niekonsumentem. Temat dotyczył zaproponowanego na ostatnim spotkaniu rozwiązania, polegającego na stworzeniu przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. ogólnodostępnego uniwersalnego narzędzia do konwersji formatów dostarczanych bankowi przez klienta, na format ISO xml. Na spotkaniu obecny był przedstawiciel Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Pan Tomasz Jończyk, który przedstawił wyniki wewnętrznej konsultacji w tej sprawie. Poinformował, że w ramach KIR S.A. rozważane były dwa warianty ewentualnego rozwiązania konwerter dostępny na stronie internetowej, oraz aplikacja instalowana na komputerze klienta. Ze względu na kwestie logistyczne, takie jak konieczność zapewnienia pomocy klientowi w procesie instalacji, itp., wskazał pierwsze rozwiązanie jako bardziej racjonalne. Pan Jończyk potwierdził, że KIR S.A. jest zainteresowany współpracą w tym zakresie, jednak ostateczne decyzje zależne są od wielu czynników, takich jak rodzaje i ilość formatów plików generowanych po stronie klientów. W związku z tym ustalono, że KIR S.A. przekaże listę danych, które niezbędne są do wstępnej oceny możliwości uruchomienia rozwiązania, i na tej podstawie w ramach Członków Zespołu przeprowadzona zostanie konsultacja. Jednocześnie, Członkowie Zespołu zostaną poproszeni o potwierdzenie, że bank jest zainteresowany uruchomieniem rozwiązania. Zapewniono przy tym, że wszelkie informacje przekazane w tym celu przez Członków Zespołu zostaną użyte wyłącznie do celu przeprowadzenia powyższej analizy. 2

3 2. Konsultacja z Narodowym Bankiem Polskim w zakresie komunikowanej daty obowiązywania zasady IBAN Only. Zespół przeprowadził dyskusję dotyczącą przekazanych przez przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego informacji nt opinii NBP w zakresie terminu wdrożenia zasady IBAN-Only wynikającej z Rozporządzenia 260/2012 dla krajów non-euro. Opinie te przekazywane były członkom Zespołu elektronicznie przed spotkaniem. W wyniku dyskusji Zespół ponownie podtrzymał swoje stanowisko w sprawie, a jego Członkowie odnieśli się do przekazanych przez przedstawicieli NBP rekomendowanych działań w celu zminimalizowania ryzyka odrzucania transakcji SEPA. Uzgodniono o przekazaniu następujących odpowiedzi: 1. Proponowane działanie: Dostosować wcześniej systemy dostawców usług płatniczych do paneuropejskiego rozwiązania, które będzie dostępne po r. (działanie to nie jest obligatoryjne, ale dopuszczalne). Zgodnie z zaleceniem Zespołu decyzja o, wcześniejszym niż przewidziane prawem, wdrożeniu zasady IBAN-Only leży w gestii każdego z banków. W chwili obecnej część banków już oferuje takie udogodnienia dla klientów. Niemniej jednak, z uzyskiwanych w ramach dyskusji Zespołu informacji wynika, że nie wszystkie banki są przygotowane na wcześniejsze wdrożenie odpowiedniego rozwiązania, gdyż do momentu, gdy taka decyzja powinna zapaść w ramach banku, nie była jeszcze znana rekomendacja NBP o zalecanym, wcześniejszym niż 31 października 2016 r., wdrożeniu. Z tego względu niektóre banki, z przyczyn subiektywnych, nie zdążą wdrożyć zasady IBAN Only wcześniej niż przed 31 października 2016 r. 2. Proponowane działanie: Wyraźnie poinformować polskich klientów o sposobie pozyskiwania kodów BIC swoich kontrahentów ze strefy euro (można założyć, że będzie to element ogólnopolskiej kampanii informacyjnej nt. SEPA koordynowanej przez ZBP). 3

4 Zgodnie z obecnie obwiązującymi przepisami w UE i powszechną praktyką banków europejskich, zarówno rachunek w strukturze IBAN, jak i kod BIC banku są prezentowane na wyciągu bankowym obowiązkowo przekazywanym klientowi. W związku z tym klient zlecający płatność może te dane z łatwością pozyskać od beneficjenta, który oczekuje na płatność, jeżeli dane te nie zostały podane np. na fakturze. Niemniej jednak dodatkowe poinformowanie klientów o sposobie pozyskiwania kodów BIC jest uzasadnioną propozycją, która zostanie przekazana do Zespołu ds komunikacji SEPA 3. Proponowane działanie: Analogicznie, należy wyraźnie poinformować wszystkich europejskich dostawców usług płatniczych o możliwej potrzebie informowania swoich klientów nt. wykorzystywanych kodach BIC na potrzeby realizacji transakcji transgranicznych z klientami spoza tej strefy (można założyć, że będzie to element ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej nt. SEPA koordynowanej przez EBC). Powyższy postulat, oprócz jego spodziewanej praco i czasochłonności, zdaniem Zespołu w praktyce oznaczałby de facto informowanie banków działających w Unii Europejskiej o prawie powszechnie obowiązującym w tych krajach. W związku z tym, wydaje nam się, że kampania informacyjna tego typu, na tak szeroką skalę, nie wniosłaby dodatkowej wartości do procesu pozyskiwania przed klientów kodów BIC. 4. Proponowane działanie: Należy popierać inicjatywy (np. podejmowane przez ERPB) na rzecz wypracowania minimalnego standardu prezentowania przez właściwe instytucje, w których kompetencjach jest nadawanie numerów rozliczeniowych, danych wiążących numery rozliczeniowe z kodami BIC. Zespół ds. polecenia przelewu SEPA zgadza się z tym postulatem. Kwestia baz numerów BIC, prowadzonych między innymi przez Narodowy Bank Polski, była dyskutowana i promowana dotychczas na kilku ze spotkań Zespołu. Niemniej jednak, z uwagi na fakt, 4

5 że w Polsce za standard danych o którym mowa odpowiada Narodowy Bank Polski, jest to zagadnienie poza zakresem tematycznym Zespołu. 5. Pytanie: W jaki sposób i na jakich warunkach, pomiędzy 2 lutego a 31 października 2016 roku, zostanie zrealizowane polecenie przelewu SEPA klienta polskiego banku obecnie oferującego instrumenty płatnicze SEPA, który nie może uzyskać właściwego kodu BIC od beneficjenta tego przelewu, zlokalizowanego w jednym z krajów strefy euro? Pomiędzy 2 lutego a 31 października 2016 roku polecenia przelewu SEPA klienta polskiego będą realizowane tak jak dotychczas, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz regulaminami poszczególnych banków. 6. Pytanie: Jeżeli taka transakcja będzie traktowana jako niezgodna z SEPA i przetwarzana w niestandardowy sposób, to jak banki zamierzają ograniczyć ryzyko wystąpienia takiej sytuacji? Zgodnie z obecnie obwiązującymi przepisami w UE i powszechną praktyka banków europejskich zarówno rachunek w strukturze IBAN, jak i kod BIC banku są prezentowane na wyciągu bankowym obowiązkowo przekazywanym klientowi. W związku z tym klient zlecający płatność może te dane z łatwością pozyskać od beneficjenta, który oczekuje na płatność, jeżeli dane te nie zostały podane np. na fakturze. 7. Pytanie: Jeżeli taka transakcja zostanie przetworzona jako niezgodna z SEPA i klient z tego powodu zostanie obciążony wyższymi opłatami, to czy Państwa zdaniem może to zwiększyć ryzyko reputacji dla polskiego systemu płatniczego? 5

6 Biorąc pod uwagę powszechną dostępność informacji dotyczących IBAN i BIC, które są niezbędne dla prawidłowości realizacji także innych płatności niż SEPA, Członkowie Zespołu nie widzą zagrożenia, że banki w UE zaprzestaną prezentowania IBAN i BIC na wyciągu. Kod BIC jest standardowo prezentowany także na stronie www banku czy w innych materiałach informacyjnych. W ocenie Zespołu klient, tak jak obecnie, z łatwością będzie mógł pozyskać informacje niezbędne dla prawidłowej realizacji polecenia przelewu SEPA, w związku z tym nie postrzegamy okresu przejściowego zdefiniowanego w Rozporządzeniu dla krajów non-euro jako zwiększającego ryzyko reputacyjne dla polskiego systemu płatniczego. Ustalono, że odpowiedzi na powyższe pytania zostaną skierowane odpowiednio do osób które przesłały zapytania do Zespołu. Na tym zakończono spotkanie. Sporządziła: Ewelina Stępnik - Sekretarz SEPA Polska Zatwierdziła: Aldona Gryz Przewodnicząca Zespołu ds. polecenia przelewu SEPA 6

Sprawozdanie z wdrażania SEPA w Polsce w roku 2011

Sprawozdanie z wdrażania SEPA w Polsce w roku 2011 Sprawozdanie z wdrażania SEPA w Polsce w roku 2011 Sporządziła: SEPA Polska Ewelina Stępnik Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Przegląd sytuacji międzynarodowej... 3 1. Polecenie Przelewu SEPA... 3 2. Polecenie

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na użytkowników usług płatniczych Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika Duziak- Z-ca

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na podmioty prowadzące działalność gospodarczą Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Misja. 7. Usługi pozarozliczeniowe. 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR

Spis treści. 1. Misja. 7. Usługi pozarozliczeniowe. 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR Spis treści 1. Misja 6 7. Usługi pozarozliczeniowe 41 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 10 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR 41 3. List Prezesa Zarządu 10 7.2 Faktury elektroniczne

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r.

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych

Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych Michał Polasik Karolina Przenajkowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ul. Gagarina 13a, 87-100

Bardziej szczegółowo

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Dyrektywa Rady 2010/45/UE Dlaczego uwagi wyjaśniające? Uwagi wyjaśniające mają na celu zapewnienie lepszego rozumienia przepisów prawnych przyjmowanych

Bardziej szczegółowo

JeDNOLitY OBSZAr płatności W euro (SepA) ZiNteGrOWANY rynek płatności DetALicZNYcH

JeDNOLitY OBSZAr płatności W euro (SepA) ZiNteGrOWANY rynek płatności DetALicZNYcH JEDNOLITY OBSZAR PŁATNOŚCI W EURO (SEPA) ZINTEGROWANY RYNEK PŁATNOŚCI DETALICZNYCH Spis treści Przedmowa 5 Wstęp 6 1. Tworzenie jednolitego obszaru płatności w euro 7 > SEPA w zarysie 7 > Potrzeba utworzenia

Bardziej szczegółowo

Informator nt. SEPA dla Dostawców IT

Informator nt. SEPA dla Dostawców IT Informator nt. SEPA dla Dostawców IT Sekretariat SEPA Polska Związek Banków Polskich www.sepapolska.pl Wszystko co musisz wiedzieć nt. SEPA Broszura jest tłumaczeniem dokumentu Europejskiej Rady ds. Płatności

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych

Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów Sierpień 2012 Spis treści 1. Definicje i skróty... 2 2. Wstęp... 5 3. Faza przedaplikacyjna... 8 4. Faza aplikacyjna... 10 4.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Instrukcja Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Załącznik nr 1 do Uchwały N 9/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach z dnia 15.01.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W SKIERNIEWICACH Instrukcja Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Załącznik do Uchwały nr 331/2012 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 3 września 2012 r. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Poznań, październik 2012 S P I S T R E Ś C

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt)

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr.. z dnia. Projekt z dnia 8.12. 2010 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) grudzień 2010 roku Spis treści Spis treści... 2

Bardziej szczegółowo

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ WARSZAWA, LISTOPAD 2011 WSTĘP Zalecenia zawierają wskazówki dotyczące obligatoryjnych etapów realizacji

Bardziej szczegółowo

NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT

NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT PL NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT Jak urzeczywistnić Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA) Dokument jest tłumaczeniem dokumentu Europejskiej Rady ds. Płatności pt. Making SEPA a Reality Wersja anglojęzyczna

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - PROJEKT - (ZATWIERDZAM) -/- Maria

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 103 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący dr hab.

Bardziej szczegółowo

Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 24 czerwca 2013 r. Spis treści I. Wstęp... 3 II. Prawne aspekty problematyki

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Kredyty hipoteczne Niniejsza Rekomendacja została przyjęta przez Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 15 lipca 2014 roku Niniejsza Rekomendacja została

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2312011. Zarządu Związku Banków Polskich. z dnia 9 sierpnia 2011 roku

Uchwała Nr 2312011. Zarządu Związku Banków Polskich. z dnia 9 sierpnia 2011 roku Uchwała Nr 2312011 Zarządu Związku Banków Polskich z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Rekomendacji Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego i Rady Prawa Bankowego dotyczącej wybranych problemów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich (dalej Regulamin )

REGULAMIN realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich (dalej Regulamin ) REGULAMIN realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich (dalej Regulamin ) 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH

WDRAŻANIE PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH WDRAŻANIE PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Specyfika projektów innowacyjnych realizowanych w ramach PO KL wymaga, by przestrzegane były jednakowo dla wszystkich zdefiniowane etapy realizacji projektów. Nie oznacza

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH CHARAKTERYSTYKA II ZAGROŻENIIA URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2010 AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip

Bardziej szczegółowo