ZASADY REALIZACJI PRZELEWÓW NATYCHMIASTOWYCH W mbanku S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY REALIZACJI PRZELEWÓW NATYCHMIASTOWYCH W mbanku S.A."

Transkrypt

1 ZASADY REALIZACJI PRZELEWÓW NATYCHMIASTOWYCH W mbanku S.A.

2 SPIS TREŚCI Zasady realizacji zleceń Przelewu Natychmiastowego Express ELIXIR.. 3 Zasady realizacji zleceń Przelewu Natychmiastowego BlueCash. 6 Podobieństwa i różnice pomiędzy Przelewem Natychmiastowym BlueCash, a Przelewem Natychmiastowym Express ELIXIR. 9 mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień r. wynosi złote.

3 Zasady realizacji zleceń Przelewu Natychmiastowego Express ELIXIR Przelew natychmiastowy jest płatnością realizowaną w złotych z rachunku bankowego zleceniodawcy prowadzonego w walucie PLN na rzecz beneficjenta, który posiada rachunek bankowy w innym banku krajowym, będącym uczestnikiem systemu EkspressELIXIR (systemu prowadzonego przez Krajowa Izbę Rozliczeniową S.A.). Przelewów natychmiastowych nie można realizować na inne rachunki bankowe prowadzone w ramach mbanku SA. Przelew natychmiastowy w mbanku oferowany jest wyłącznie w ramach systemu mbank CompanyNet. W celu skorzystania z funkcjonalności przelewu natychmiastowego, Klient powinien w formatce przelewu krajowego w mbank CompanyNet wybrać znacznik przy logo Express ELIXIR". Limit kwoty pojedynczego przelewu wynosi aktualnie złotych. Przelew natychmiastowy umożliwia uznanie rachunku bankowego beneficjenta tego przelewu w maksymalnym czasie 15 minut od momentu autoryzacji zlecenia płatniczego w ramach systemu mbank CompanyNet - pod warunkiem równoczesnej dostępności mbanku S.A. (banku zleceniodawcy) oraz banku beneficjenta w systemie EkspressELIXIR. Godziny dostępności mbanku S.A. w systemie EkspressELIXIR to , wyłącznie w dniach roboczych dla Banku. Aktualna lista banków krajowych, będącym uczestnikami systemu EkspressELIXIR, wraz z godzinami dostępności tych banków w systemie EkspressELIXIR, jest udostępniana przez mbank w ramach formatki zlecenia przelewu krajowego w systemie mbank CompanyNet. Od momentu autoryzacji zlecenia płatniczego do czasu obciążenia rachunku zleceniodawcy, bank blokuje (na rachunku zleceniodawcy) środki pieniężne w kwocie przelewu natychmiastowego powiększonej o kwotę opłaty pobieranej z tytułu realizacji przelewu zgodnie z obowiązująca Taryfą prowizji i opłat bankowych mbanku S.A.". Zleceniodawca może odwołać przelew natychmiastowy zautoryzowany poza czasem równoczesnej dostępności mbanku S.A. (banku zleceniodawcy) oraz banku beneficjenta w systemie EkspressELIXIR do momentu realizacji tego przelewu. UWAGA! Usługa nie jest dostępna w ramach produktu Przelew masowy oraz Przelew masowy Plus. Wprowadzenie zleceń z trybem Express ELIXIR w ramach Przelew masowy oraz Przelew masowy Plus spowoduje ich realizację poprzez system Elixir. mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień r. wynosi złote.

4 W celu wykonania przelewu natychmiastowego: należy zalogować się do systemu mbank CompanyNet i wybrać opcję: UTWÓRZ NOWY -> ZLECENIE -> PRZELEW KRAJOWY; w formatce przelewu krajowego należy uzupełnić wszystkie wymagane do realizacji przelewu pola w obszarze Dane beneficjenta i Dane zlecenia, a następnie zaznaczyć opcję Express ELIXIR"; przed dokonaniem autoryzacji przelewu natychmiastowego należy sprawdzić dostępność banku beneficjenta, klikając ikonę logo Express ELIXIR; po prawidłowym wypełnieniu zlecenia należy wybrać akcję do wykonania: Autoryzuj; w celu dokonania autoryzacji zlecenia należy wprowadzić hasło jednorazowe i kliknąć OK; mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień r. wynosi złote.

5 po kliknięciu OK, wyświetli się potwierdzenie autoryzacji zlecenia tożsame z przyjęciem zlecenia przez mbank do realizacji; Dodatkowe zasady uznawania rachunków bankowych Klientów mbanku kwotami przychodzących zleceń Przelewu Natychmiastowego Express ELIXIR Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR przychodzące, kierowane na rachunki bankowe beneficjenta wykorzystywane w ramach produktu Mass Collect, księgowane są przez mbank na tych rachunkach w terminach wynikających z umowy dotyczącej produktu Mass Collect zawartej przez beneficjenta z mbankiem. mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień r. wynosi złote.

6 Zasady realizacji zleceń Przelewu Natychmiastowego BlueCash Przelew Natychmiastowy BlueCash jest płatnością realizowaną w złotych z rachunku bankowego zleceniodawcy prowadzonego w walucie PLN na rzecz beneficjenta, który posiada rachunek bankowy w innym banku krajowym, będącym odbiorcą Płatności BlueCash. Przelewów BlueCash nie można realizować na inne rachunki bankowe prowadzone w mbanku S.A. Przelew Natychmiastowy BlueCash w mbanku oferowany jest wyłącznie w ramach systemu mbank CompanyNet. W celu skorzystania z funkcjonalności przelewu BlueCash, Klient powinien w formatce przelewu krajowego w mbank CompanyNet wybrać znacznik przy logo BlueCash". Limit kwoty pojedynczego przelewu wynosi aktualnie złotych. Uwaga! Limit pojedynczego przelewu na rzecz beneficjenta w Banku Pekao S.A. wynosi złotych. Przelew Natychmiastowy BlueCash umożliwia uznanie rachunku bankowego beneficjenta tego przelewu w trybie natychmiastowym od momentu autoryzacji zlecenia płatniczego w systemie mbank CompanyNet - pod warunkiem równoczesnej dostępności mbanku S.A. (banku zleceniodawcy) oraz banku beneficjenta w Systemie Płatności BlueCash. Godziny dostępności mbanku S.A. w Systemie Płatności BlueCash to , wyłącznie w dniach roboczych dla Banku. Aktualna lista banków krajowych i oddziałów, do których można kierować Przelewy Natychmiastowe BlueCash, wraz z godzinami dostępności tych banków w Systemie Płatności BlueCash, jest udostępniana przez mbank w ramach formatki zlecenia przelewu krajowego w systemie mbank CompanyNet. Od momentu autoryzacji zlecenia płatniczego, do czasu obciążenia rachunku zleceniodawcy, bank blokuje (na rachunku zleceniodawcy) środki pieniężne w kwocie przelewu BlueCash powiększonej o kwotę opłaty pobieranej z tytułu realizacji przelewu zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych mbanku S.A.". Zleceniodawca może odwołać przelew BlueCash zautoryzowany poza czasem równoczesnej dostępności mbanku S.A. (banku zleceniodawcy) oraz banku beneficjenta w Systemie Płatności BlueCash do momentu realizacji tego przelewu. UWAGA! Usługa nie jest dostępna w ramach produktu Przelew masowy oraz Przelew masowy Plus. Wprowadzenie zleceń z trybem BlueCash w ramach Przelewu masowego oraz Przelewu masowego Plus spowoduje ich realizację poprzez system Elixir. W celu wykonania przelewu BlueCash: należy zalogować się do systemu mbank CompanyNet i wybrać opcję: UTWÓRZ NOWY -> ZLECENIE -> PRZELEW KRAJOWY; w formatce przelewu krajowego należy uzupełnić wszystkie wymagane do realizacji przelewu pola w obszarze Dane beneficjenta i Dane zlecenia, a następnie zaznaczyć opcję BlueCash"; przed dokonaniem autoryzacji przelewu natychmiastowego należy sprawdzić dostępność banku beneficjenta, klikając ikonę z logo BlueCash; mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień r. wynosi złote.

7 po prawidłowym wypełnieniu zlecenia należy wybrać akcję do wykonania: Autoryzuj; w celu dokonania autoryzacji zlecenia należy wprowadzić hasło jednorazowe i kliknąć OK; po kliknięciu OK, wyświetli się potwierdzenie autoryzacji zlecenia tożsame z przyjęciem zlecenia przez mbank do realizacji. mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień r. wynosi złote.

8 Dodatkowe zasady uznawania rachunków bankowych Klientów mbanku kwotami przychodzących zleceń Przelewu BlueCash Przelewy natychmiastowe przychodzące kierowane na rachunki bankowe beneficjenta wykorzystywane w ramach produktu Mass Collect, księgowane są przez mbank na tych rachunkach w terminach wynikających z umowy dotyczącej produktu Mass Collect, zawartej przez beneficjenta z mbankiem. W przypadku Przelewów Natychmiastowych BlueCash kierowanych na rachunki w Banku Współpracującym (W) z Systemem płatności BlueCash, po stronie odbiorcy przelewu w nazwie Zleceniodawcy pojawiają się dane Blue Media S.A., natomiast dane Zleceniodawcy Rzeczywistego prezentowane są w polu Tytułem" (po referencjach transakcji i tytule), zgodnie z poniższym ekranem: Referencje z syst. Blue Cash Tytuł przelewu Zleceniodawca rzeczywisty UWAGA! Ponieważ w polu tytułem automatycznie podstawiane są: referencje z systemu BlueCash oraz nazwa rzeczywistego zleceniodawcy, oryginalny tytuł zlecenia oraz nazwa zleceniodawcy mogą zostać automatycznie skrócone ze względu na ograniczoną długość pola tytułem. mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień r. wynosi złote.

9 Podobieństwa i różnice pomiędzy Przelewem Natychmiastowym BlueCash, a Przelewem Natychmiastowym Express ELIXIR Przelew Express ELIXIR Przelew BlueCash Limit kwoty pojedynczego przelewu PLN PLN Lista Banków, do których można kierować szybkie przelewy stan na r* *(Aktualne listy banków i oddziałów prezentowane są na bieżąco w systemie bankowości elektronicznej mbank CompanyNet) T-Mobile Uslugi Bankowe dostarczane przez Alior Bank BPS BZ WBK Citibank Handlowy Idea Bank ING Bank Śląski Meritum Bank Millenium Bank neobank SGB-Bank Alior Bank Bank Ochrony Środowiska (W) Bank Pocztowy (W) Bank Rumia Spółdzielczy Bank Spółdzielczy Biała Rawska Bielsku Podlaskim Chojnicach Czersku Dzierzgoniu Gorlicach Grodzisku Wielkopolskim Kadzidle Kobierzycach Kościerzynie Krokowej Księżpolu Siedlcu Skórczu Starym Sączu Stegnie Suchej Beskidzkiej Sztumie Sławnie Toruniu Więcborku Zatorze Łosicach Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu BPH BZWBK (Kredyt Bank) (W) BZWBK (W) BZWBK Karta PrePaid (W) Meritum Bank (W) Millennium Bank (W) Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach neobank Orange Finance Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy PBS Bank Pekao S.A. (W) Pieniński Bank Spółdzielczy PKO BP (W) Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Raiffeisen (dawny Polbank) (W) Raiffeisen Bank (W) Mikołajkach Nakle nad Notecią Nałęczowie Oławie Credit Agricole (W) Deutsche Bank (W) ESBANK Bank Spółdzielczy Eurobank GetIn Bank (W) Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie T-Mobile Usługi Bankowe mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień r. wynosi złote.

10 Pasłęku Pieńsku Piotrkowie Kujawskim Pucku Rabie Wyżnej ING Bank Śląski (W) Inteligo (W) Kaszubski Wejherowie Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu mbank mbank (dawny MultiBank) Vistula Bank Spółdzielczy Volkswagen Bank (W) Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Łącki Bank Spółdzielczy Instytucja odpowiedzialna za rozliczenie płatności Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. U - Bank Uczestniczący w Systemie płatności BlueCash (Bank, który ma podpisaną Umowę o uczestnictwo z firmą Blue Media SA) W - Bank Współpracujący z Systemem płatności BlueCash Blue Media S.A. Godziny dostępności mbanku w usłudze 08:00-18:00 08:00-18:00 Dostępne waluty transakcji PLN PLN Kanały dostępu system bankowości elektronicznej mbank CompanyNet system bankowości elektronicznej mbank CompanyNet Prezentacja nazwy zleceniodawcy po stronie beneficjenta Zleceniodawca rzeczywisty W przypadku Banku Uczestniczącego w systemie płatności BlueCash prezentowany jest Zleceniodawca rzeczywisty W przypadku Banku (W) Współpracującego z Systemem płatności BlueCash jako zleceniodawca w banku beneficjenta prezentowana jest firma Blue Media SA, natomiast Zleceniodawca rzeczywisty prezentowany jest w polu Tytułem" mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień r. wynosi złote.

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych nabywanych w placówce Banku

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych nabywanych w placówce Banku Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych nabywanych w placówce Banku I - Postanowienia wstępne 1. Spółka Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie tworzy niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue Media

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue Media

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4 I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2011.199.1175 z późn. zm.) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - cstore

Płatności CashBill - cstore 19 lutego 2015 Płatności CashBill - cstore Uruchomienie Płatności CashBill na platformie cstore CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - SOTE

Płatności CashBill - SOTE 5 marca 2015 Płatności CashBill - SOTE Uruchomienie Płatności CashBill na platformie SOTE CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid

Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (zwana dalej:

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill. 25 marca 2015. Specyfikacja usług

Płatności CashBill. 25 marca 2015. Specyfikacja usług 25 marca 2015 Specyfikacja usług CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40 Infolinia: 0 801 011 802 e-mail: marketing@cashbill.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid

Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (zwana dalej:

Bardziej szczegółowo

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2013 roku

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2013 roku Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2013 roku W celu zapewnienia sprawnej obsługi Klientów w okresie świąteczno noworocznym, uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach 2013 r. obsługa ta będzie się odbywała

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Umowa o Akceptację eprzelewów. ep/.../2014

Umowa o Akceptację eprzelewów. ep/.../2014 Umowa o Akceptację eprzelewów ep/.../2014 zawarta w dniu.. 2014 roku w. pomiędzy: ecard S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku e-kantor

Przewodnik po rachunku e-kantor Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis treści I. Otwarcie rachunku e-kantor

Bardziej szczegółowo

O Transferuj.pl. https://transferuj.pl/o-firmie AUTOMATYZACJA PROCESÓW NAJKORZYSTNIEJSZE CENY BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI NAJWIĘCEJ KANAŁÓW PŁATNOŚCI

O Transferuj.pl. https://transferuj.pl/o-firmie AUTOMATYZACJA PROCESÓW NAJKORZYSTNIEJSZE CENY BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI NAJWIĘCEJ KANAŁÓW PŁATNOŚCI O Transferuj.pl Transferuj.pl jest marką spółki Krajowy Integrator Płatności SA, której podstawowym celem jest wprowadzanie nowoczesnych technologii, ułatwiających dokonywanie płatności za produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

O Transferuj.pl. https://transferuj.pl/o-firmie AUTOMATYZACJA PROCESÓW NAJKORZYSTNIEJSZE CENY BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI NAJWIĘCEJ KANAŁÓW PŁATNOŚCI

O Transferuj.pl. https://transferuj.pl/o-firmie AUTOMATYZACJA PROCESÓW NAJKORZYSTNIEJSZE CENY BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI NAJWIĘCEJ KANAŁÓW PŁATNOŚCI O Transferuj.pl Transferuj.pl jest marką spółki Krajowy Integrator Płatności SA, której podstawowym celem jest wprowadzanie nowoczesnych technologii, ułatwiających dokonywanie płatności za produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne Regulamin BlueCash I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz.U.11.199.1175) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 13 grudnia 2011 r. włącznie. Aktualny regulamin znajduje się tutaj.

Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 13 grudnia 2011 r. włącznie. Aktualny regulamin znajduje się tutaj. Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 13 grudnia 2011 r. włącznie. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Aktualny regulamin znajduje się tutaj. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wpłaty gotówkowe zamknięte

Regulamin Wpłaty gotówkowe zamknięte Regulamin Wpłaty gotówkowe zamknięte Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: 1. Postanowienia ogólne...3 2. Wpłaty dokonywane w kasach...6 3. Wpłaty dokonywane do wrzutni gotówkowej (w Banku lub

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss

Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA BOŚBank24 iboss Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss www.bosbank.pl SPIS TREŚCI 1 Bankowość internetowa BOŚBank24 iboss...1 1.1 Witamy w systemie iboss...1 1.2 Bezpieczeństwo...1

Bardziej szczegółowo

Wrzesień, 2015 r. Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym w okresie grudzień 2014 r. czerwiec 2015 r. Wrzesień, 2015 r. Porównanie

Bardziej szczegółowo

Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym

Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym Marzec, 2014 r. Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym w okresie czerwiec 2013 r. grudzień 2013 r. Marzec, 2014 r. Porównanie

Bardziej szczegółowo

i usług START, KONTO 07, KONTO WYJĄTKOWE 07, KONTO VIP, KONTO WYJĄTKOWE z pakietem produktów i usług VIP), ALIOR Bank S.A.

i usług START, KONTO 07, KONTO WYJĄTKOWE 07, KONTO VIP, KONTO WYJĄTKOWE z pakietem produktów i usług VIP), ALIOR Bank S.A. Marzec, 2015 r. Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym w okresie czerwiec 2014 r. grudzień 2014 r. Marzec, 2015 r. Porównanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W BNP PARIBAS BANKU POLSKA SA NA RZECZ ODBIORCÓW. Załącznik nr 1 do Zarządzenia ZA/382/2012

REGULAMIN PROWADZENIA ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W BNP PARIBAS BANKU POLSKA SA NA RZECZ ODBIORCÓW. Załącznik nr 1 do Zarządzenia ZA/382/2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 27 marca 2012 r. włącznie. Aktualny regulamin znajduje się tutaj.

Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 27 marca 2012 r. włącznie. Aktualny regulamin znajduje się tutaj. Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 27 marca 2012 r. włącznie. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Aktualny regulamin znajduje się tutaj. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania

Bardziej szczegółowo