KONFERENCJA. Miasto Komunikacja Reklama

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONFERENCJA. Miasto Komunikacja Reklama"

Transkrypt

1 KONFERENCJA Miasto Komunikacja Reklama poświęcona promocji miast i regionów we współpracy z firmami reklamy zewnętrznej 28 marca 2007, Poznań Konferencja jest częścią programu wydarzeń Międzynarodowych Targów Artykułów i Usług Reklamowych Euro-Reklama OUTDOOR EXPO poświęconych sektorowi out of home media Organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie Partnerzy merytoryczni Związek Miast Polskich Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej Rada Programowa targów OUTDOOR EXPO PRESS Brief for Poland VISUAL COMMUNICATION Patronat medialny Brief for Poland, PRESS, Proto.pl, VISUAL COMMUNICATION, Gazeta Wyborcza Poznań

2 PRELEGENCI Lech Kaczoń Anna Nowakowska Mateusz Zmyślony Agata Brodzka-Kostrzewska Marcin Duma Grzegorz Kiszluk Izabela Urbanowicz Łukasz Mikołajczak Danuta Podgórska ElŜbieta Siemion- Karlsson Marek Kuzaka

3 AGENDA KONFERENCJI Godz Powitalna kawa Godz Powitanie Lech Kaczoń, Prezes Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej oraz Przewodniczący Rady Programowej targów Euro-Reklama OUTDOOR EXPO; Przemysław Trawa, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Nowe trendy w promocji miast Mateusz Zmyślony, agencja Eskadra Godz BLOK I Jak budować dobry PR miasta? 1. Które rozwiązanie dla miast jest lepsze - własny dział PR czy agencja? Dyskusja o plusach i minusach Marcin Duma, współzałoŝyciel Instytutu Rozwoju Samorządności, Dyrektor agencji Homo Homini - Badania Opinii i Komunikacja Społeczna. 2. Jak zbudować skuteczną komunikację z mieszkańcami: media, własne gazety, reklama zewnętrzna, Internet? Jakie mogą być plusy takiej komunikacji? Agata Brodzka-Kostrzewska, Key Clients Director, Agencja PR PLEON 3. Wizerunek miasta w mediach lokalnych (czyli cała prawda o patronatach prasowych) Izabela Urbanowicz, Katarzyna Godlewska, Agencja PR Profile Godz BLOK II Promocja miasta od kreacji do realizacji 4. Nowy Dizajn Miejski - jakie są poŝytki z eksperymentowania w przestrzeni miasta Bogna Świątkowska, Prezes Fundacji Nowej Kultury BĘC ZMIANA 5. Regulacje prawne w zakresie komunikacji wizualnej w mieście Łukasz Mikołajczak, Redaktor Prowadzący Visual Communication 6. Brief for Poland jako płaszczyzna współpracy samorządów ze środowiskiem profesjonalistów marketingowych. Grzegorz Kiszluk, Redaktor Naczelny Brief for Poland

4 Godz Przerwa kawowa Godz BLOK III - Jak to robią na świecie prezentacje firm zagranicznych 7. WyposaŜanie miast w meble miejskie przykłady z Europy i ze świata Prezentacja firmy Tejbrant (Szwecja), znanego europejskiego producenta mebli miejskich Elizabeth Karlsson (Szwecja) 8. Partnerstwo prywatno-publiczne miast austriackich z firmami reklamy zewnętrznej Josef Daxacher, Członek Zarządu EPA Holding Austria, największej firmy reklamy zewnętrznej w Austrii Godz BLOK IV Miasto idealne, miasto czytelne, miasto nieprzewidywalne czyli budowanie wizerunku krok po kroku propozycje firm reklamy zewnętrznej dla polskich miast 9. AMS SA 10. Cityboard Media 11. Clear Channel Poland 12. News Outdoor Poland S.A. 13. Business Consulting Godz Przerwa kawowa Godz Przystanek miasto podsumowanie akcji Prezentacja Gazety Wyborczej Godz Dyskusja, podsumowanie konferencji - Lech Kaczoń Godz Ogłoszenie konkursu na zagospodarowanie przestrzeni MTP przeznaczonej pod nośniki reklamowe Iwona Kasprzak, Dyrektor Marketingu Międzynarodowych Targów Poznańskich

5 Wprowadzenie Lech Kaczoń Prezes Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, Przewodniczący Rady Programowej targów Euro-Reklama OUTDOOR EXPO W polskich samorządach nadal brak jest wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się kształtowaniem wizerunku miast. Poczyniliśmy juŝ postępy w ich promocji. Dobre przykłady dały chociaŝby Kraków, Wrocław czy Gdynia. WaŜne jest jednak upowszechnienie takich działań. Dlatego wszystkie inicjatywy, które mogą wspomagać pracę samorządów w obszarze promocji i wyposaŝania miast w nowoczesne meble miejskie, są bardzo poŝądane. Pomysł Międzynarodowych Targów Poznańskich zorganizowania podczas Euro-Reklamy OUTDOOR EXPO konferencji poświęconej marketingowi miejskiemu wpisuje się w ostatnie działania branŝy reklamy zewnętrznej i niektórych instytucji pozarządowych. Jestem zwolennikiem takich prezentacji, pokazują one bowiem siłę outdooru we współpracy z miastami. Sam uczestniczyłem w wielu z nich. To naturalne, Ŝe chciałbym przekazać swoją wiedzę i doświadczenie innym oraz pomóc w realizacji śmiałych, ale potrzebnych przedsięwzięć z dziedziny reklamy i promocji. Rola przewodniczącego Rady Programowej targów OUTDOOR EXPO bardzo mi w tym dąŝeniu pomoŝe. Sądzę, Ŝe przyszedł czas, aby polskie miasta zaczęły być dumne ze swego wizerunku. Nowe trendy w promocji miast Mateusz Zmyślony, Dyrektor Kreatywny, ESKADRA marketplace Nadszedł rok 2007 i juŝ dziś widać, Ŝe będzie to rok wielkich zmian. Marketing polskich miast i regionów nabiera po wielu latach regresu i śmierci klinicznej nareszcie prawdziwych rumieńców. Dzieje się to przede wszystkim dzięki członkowstwu Polski w Unii Europejskiej, oraz, oczywiście, funduszom pochodzącym z tego samego źródła. Na szczęście nie jest to jedyny powód rosnącej aktywności miast i regionów w dziedzinie komunikacji marketingowej. Wielką rolę pełni tu grupa liderów, będących wzorcem dla peletonu. Za Wrocławiem, Krakowem czy Gdynią podąŝają następni. KaŜdy sukces konkretnego miasta wymusza działanie pozostałych. Rośnie ciśnienie, które stymuluje do działania niemrawych dotąd DECYDENTÓW. Prezydenci miast i Marszałkowie zaczynają wreszcie postrzegać MARKETING jako waŝną dziedzinę zarządzania. Jeszcze nie wszędzie, jeszcze nie jako najwaŝniejszą, ale coś wreszcie się zmienia. Najwolniej niestety na szczeblu najwyŝszym, czyli centralnym. Państwowe agendy i ministerstwa odpowiedzialne za międzynarodową promocję Polski oraz działania koordynacyjne wciąŝ nie są zdolne do tego, co najwaŝniejsze. Czyli prowadzenia prawdziwych, profesjonalnych kampanii promocyjnych skierowanych przynajmniej do mieszkańców krajów ościennych lub członków UE. WciąŜ pozostajemy jedynym w Europie krajem, który nie potrafi skutecznie wspierać swoich miast i regionów środkami z budŝetu centralnego na jakąkolwiek przyzwoitą skalę. Mimo to Polska jakoś sobie radzi, wspierana licznymi oddolnymi inicjatywami, takimi jak Warsaw Destination Alliance czy przebiśniegami, takimi jak polsko-ukraińska kandydatura do EURO Miejmy nadzieję Ŝe w 2007 roku doczekamy się wreszcie pierwszej prawdziwej, międzynarodowej kampanii reklamowej Polski jako marki turystycznej (zadanie POT). Czas teŝ na profesjonalną, skomasowaną aktywność w dziedzinie marketingu inwestycyjnego (zadanie PAIiIZ). Ktoś musi się wreszcie zająć kreowaniem pozytywnego wizerunku marki Polska (zadanie MSZ??). Dowiemy się,

6 co teŝ zrobi w tej sprawie Rząd i Prezydent, przebąkujący ostatnio o mitycznej superagencji, powstałej z wcześniej wymienionych. Pomysł o tyle niebezpieczny, Ŝe skoro te mniejsze dotąd nie działały zbyt sprawnie, to jak Oni poradzą sobie zarządzaniem większą strukturą?? Grozi to raczej klęską Miasta i regiony nie są po to, by zajmować się promowaniem kraju. Wszyscy razem oczywiście powinniśmy kreować jeden, spójny wizerunek. Turystycznie: przepięknego kraju turystyki aktywnej, kraju gór, największych lasów, dzikich jezior i rzek, ekologicznego rolnictwa etc. Wizerunkowo: kreatywnego zawadiaki, niespokojnej duszy kontynentu, kumulującej energię i przebojowość Nowej Europy. Inwestycyjnie: zdecydowanego lidera tej części świata, bramy między Rosją i Unią, węzła łączącego północ i południe, największego rynku zbytu w regionie i świetnego zaplecza naukowego. Przed nami duŝo pracy, po prawie zmarnowanych 15 latach, bo tyle potrzebowaliśmy, Ŝeby dostrzec wagę MARKETINGU, jego wielkie moŝliwości budowania pozytywnej zmiany w kaŝdym miejscu na mapie naszego kraju. A jakie nowe trendy? Złośliwiec powiedziałby, Ŝe w Polsce cokolwiek wydarzy się w dziedzinie marketingu miast będzie nowym trendem. Bo faktycznie, z punktu widzenia 16 województw i kilkuset waŝnych miejscowości, Ŝyjemy na marketingowej pustyni. Ale do takich spraw naleŝy podchodzić z optymizmem. A zatem co nas czeka? Masowa moda na pisanie profesjonalnych strategii komunikacji marketingowej. Dziś ma takowe (na papierze lub w trakcie realizacji) kilka miast (jak Kraków czy Warszawa) i jeszcze Ŝaden region. A nawet jeśli ma, to wdraŝanie strategii często jest ponad siły urzędników. Liderem w tej dziedzinie staje się Śląskie, które właśnie kończy prace nad pierwszą w tej części Europy strategią komunikacji marketingowej regionu. Opowiem o tym podczas prezentacji. Określanie regionalnych USP (unigue selling proposition, unikalnej cechy sprzedaŝy, wyróŝnika miasta, podstawy strategii). Budowanie systemowych rozwiązań komunikacyjnych, takich jak Systemy Informacji Miejskiej (SIM, o których duŝo opowie nasza konferencja). Masowa wymiana witaczy miejskich. Z brzydkich na ładne, z niezrozumiałych na komunikatywne (o czym opowiedziała nasza konferencja rok temu). Dalszej ekspansji lidera turystycznego - Krakowa towarzyszyć będą pełne sukcesów działania grupy pościgowej Wrocławia, Trójmiasta, Łodzi, Szczecina, Torunia i Poznania. Zobaczymy wreszcie coraz większą grupę małych ambitnych, którzy swoimi pomysłami i jakością działań coraz częściej zawstydzać będą tych Wielkich. Obudzić się musi wreszcie stolica, na potęgę tracąca turystów weekendowych i kulturowych na szczęście pozostająca niekwestionowanym liderem w dziedzinie turystyki biznesowej. Czeka nas ekspansja przynajmniej kilku marek miejskich, które zaznaczą się na mapie europejskich atrakcji w turystyce weekendowej. Wreszcie nadchodzi najwaŝniejsze czas na znaczący wzrost jakości i liczby przyjazdów tygodniowych i dłuŝszych, w tym turystyki kwalifikowanej. Jest to świetny moment do ataku marketingowego na takich polach, jak turystyka aktywna (rowery, kajaki, plecaki, jachty, konie etc.) i turystyka shoppingowa (zwłaszcza Szczecin, regiony przygraniczne, Warszawa, duŝe miasta). Rośnie ekoturystyka (małe miejscowości, biznes agroturystyczny). Tradycyjnie wzmacniają się trendy wąsko kwalifikowane (foto-myśliwi, birdwatchers, wielbiciele slow food, wędkarze, grzybiarze etc.). Być moŝe juŝ w przyszłym roku nareszcie ruszy uśpiony wciąŝ olbrzym turystyka uzdrowiskowa i prozdrowotna. Na tym polu poza dynamiczną juŝ Kudową, czeka nas ekspansja takich marek jak Kołobrzeg.SPA, Świnoujście, wzrost znaczenia kilkunastu kurortów z południa Polski. Na pewno rosnąć będzie teŝ indywidualna aktywność co silniejszych prywatnych i instytucjonalnych marek turystycznych, wybijających się na samodzielność. Będziemy zatem coraz bardziej doceniać aktywność hoteli, muzeów, stowarzyszeń branŝowych. Jesteśmy tuŝ przed (mam nadzieję) eksplozją trendu wewnętrznej turystyki weekendowej, która skieruje strumień polskich turystów do Zamościa, Kłodzka czy Fromborka, typowych Hitów śyjących w Lekkim Cieniu Wawelu. To największa szansa dla województw, zwłaszcza czekającej na odkrycie, przepięknej i atrakcyjnej ściany wschodniej. W tej dziedzinie katalizatorem największej zmiany

7 trendu moŝe być otwarcie stałych, bezpośrednich i tanich połączeń lotniczych pomiędzy takimi miastami jak Kraków i Gdańsk, co otworzy Polskę dla turystów z UE tzw. tygodniowych. W marketingu inwestycji Dolny Śląsk skupi się na obronie mocnej pozycji (teraz czas na budowanie obwodnic i zatrzymanie ucieczki młodej kadry z kraju), Górny Śląsk (lider rynku) mocno się zaktywizuje i nie straci pozycji, przestawiając akcent na inwestorów z sektora wyŝszych technologii i usług. Małopolska powinna wykorzystać swoje naturalne warunki i zacząć budowę polskiej doliny krzemowej. Mazowsze wielki przegrany ostatnich lat, dawniej lider we wszystkim, musi ponownie wejść do gry. Dowiemy się czy wreszcie Pomorze sobie pomoŝe, bo to region wielu straconych szans, z wielkim potencjałem. W innych częściach Polski czeka nas wiele niespodzianek wielkie środki z Unii, jeśli napotkają mądrych samorządowców, mogą nas zaskoczyć dosłownie wszystkim. Jeśli chodzi o trendy narzędziowe, będzie to rok eksperymentów i rosnących budŝetów. Tradycyjnie rosnąć będą wydatki na reklamę zewnętrzną (dziś podstawową formę promocji regionalnej). Wzrośnie rola prasy, zwłaszcza w trakcie odkrywania magicznego świata konkretnych grup docelowych. Telewizja przestanie być światem dla duŝych graczy dzięki tanim i coraz lepszym kanałom tematycznym. Radio teŝ się ucieszy kierowcy to jądro trendu turystyki weekendowej, a na nich radio ma monopol. Liderzy zauwaŝą, Ŝe w Internecie naleŝy inwestować znacznie większe sumy niŝ dotąd w marketingu regionalnym wyrasta on często na medium NAJWAśNIEJSZE. Wzrośnie rola mailingu (w marketingu inwestycyjnym i B2B). Ale nareszcie będzie to mailing kreatywny, a tym samym skuteczny. Bohaterem roku będzie PR i powiązany z nim Event Marketing, wyrastający na polską specjalizację narodową (inscenizacje historyczne i rekordy świata we wszystkim!). Powoli rosnąć będzie teŝ świadomość, jak waŝna jest komunikacja wewnętrzna (Miasto do mieszkańców). Zdecydowanym liderem w tym segmencie jest Kraków, kolekcjonujący w tej dziedzinie profesjonalne nagrody, i pewnie od Krakowa właśnie będą się uczyć pozostali, doceniając rolę edukacji społecznej w dziedzinie estetyki miasta, ekologii, recyklingu, wizerunku i motywacji. Na pewno na celowniku Miast i Regionów znajdą się równieŝ najnowsze narzędzia stosowane w marketingu komercyjnym, takie jak guerilla marketing, word of mouth, buzz marketing, lansering czy narzędzia stosowane w klubach lojalnościowych, czego przykładem stanie się być moŝe przykład z Wieliczki o wdzięcznej nazwie The Frienf of Mine. Co waŝne marketing regionalny stanie się w roku 2007 równieŝ waŝnym uczestnikiem rynku reklamowego, jak jego wielcy, komercyjni liderzy. Dlatego na miasta i regiony spadnie fala specjalistycznych ofert ze strony mediów, w tym równieŝ specjalne ceny ;-) Mateusz Zmyślony: ZałoŜyciel, Dyrektor Kreatywny i V-ce Prezes Zarządu Grupy ESKADRA, jednej z czołowych na polskim rynku firm zajmujących się marketingiem. Zdobywca największej liczby prestiŝowych nagród za efektywność i kreację, w tym trzech jedynych w Polsce Globe Awards, za kampanie dla marek śywiec, Idea i Kraków. W 2005 roku uznany wraz z zespołem za najbardziej kreatywną agencję BTL w rankingu Media&Marketing Polska. Aktywny wykładowca i konsultant, w 2004 roku uznany za najlepszego w Polsce trenera w dziedzinie marketingu przez miesięcznik PROFIT. Od 1992 roku jeden z pionierów marketingu w Polsce, zaczynał od samodzielnych kampanii dla marek EB, PEPSI i COCA COLA jeszcze zanim trafił na studia. Przez wiele lat pomysłodawca i organizator prestiŝowych seminariów naukowych i konkursów w dziedzinie mediów, reklamy, PR, marketingu i badań społecznych. Od 1998 roku aktywny doradca i twórca projektów w zakresie marketingu regionalnego. Wraz z jedyną w Polsce specjalizującą się w tej dziedzinie firmą ESKADRA MarketPlace - pracował dotąd m.in. dla takich marek jak Polska, Kraków, Kłodzko, Pomorze, Zakopane, Mielno, Lubliniec, Województwo Śląskie, śywiec, Kołobrzeg, Warszawa. Autor programu studiów Public Relations i wykładowca w tej dziedzinie na WyŜszej Szkole Europejskiej im. Tischnera w Krakowie.

8 Jak zbudować skuteczną komunikację z mieszkańcami: media, własne gazety, reklama zewnętrzna, internet? Jakie mogą być plusy takiej komunikacji? Agata Brodzka-Kostrzewska, Agencja PLEON Co to jest PR Terytorialny Dlaczego warto współpracować z dziennikarzami Jakie mamy rodzaje mediów i jaką rolę pełnią one w "Ŝyciu" miasta Dlaczego miasto powinno dbać o swój wizerunek Co to jest wizerunek miasta Dlaczego o niektórych miastach jest głośno a o innych nic nie wiemy Kim jest dziennikarz? Jak z nim rozmawiać, jak współpracować Agata Brodzka-Kostrzewska, Szefowa zespołu ds. kreowania wizerunku miast i regionów/ Key Clients Director w firmie PLEON. Posiada 6 letnie doświadczenie w marketingu i PR. Specjalizuje się w tworzeniu strategii komunikacji korporacyjnej, PR marek i produktów oraz w budowaniu marek miast i regionów, w tym PR terytorialnym. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach, kierunek Zarządzanie i Marketing oraz studia podyplomowe Public Relations w Szkole Głównej Handlowej. Odbyła liczne praktyki zagraniczne między innymi w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Londynie i Berlinie.

9 Wizerunek miasta w mediach lokalnych, czyli cała prawda o patronatach prasowych Katarzyna Godlewska, Izabela Urbanowicz, Agencja PROFILE Lepiej mieć w mediach sprzymierzeńców niŝ wrogów. To jest oczywiste, ale jak sprawić, by dziennikarze podzielali zachwyt burmistrza albo prezydenta nad doskonałymi efektami pracy urzędu? Jak zaprząc media do wspólnej pracy nad wizerunkiem gminy? Jedną z metod moŝe być współpraca przy wybranych, atrakcyjnych mdialnie gminnych eventach. Redakcje chętnie wspópracują przy okazji imprez typu święto miasta. Propozycja objęcia patronatem medialnym wydarzenia, adresowana na przykład do lokalnej gazety moŝe przynieść wiele korzyści. Uroczystość zostanie z pewnościa dostrzeŝona, odpowiednio zapowiedziana i opisana. Redakcja przy okazji zapromuje siebie. I jest to z pewnością dobry pomysł na zaskarbienie przychylności mediów pod warunkiem, Ŝe w mieście jest jeden tytuł prasowy. Gdy redakcji jest więcej, dobór patrona prasowa do imprezy to zadanie zdecydowanie bardziej skomplikowane. Zwłaszcza jeŝeli gmina szykuje wydarzenie bardzo nośne, waŝne i ponadregionalne. Przed tak trudnym zadaniem stanął Poznań, a dokładniej Fundacja 750-lecia Lokacji Poznania, przed rokiem Obchody jubileuszu miasta zapowiadały się niezwykle atrakcyjnie. Na długo przed obchodami media interesowały się szczegółami przygotowań. KaŜda redakcja chciała zaznaczyć swój udział w jubileuszu. Wszystkie gazety miały teŝ ambicje objęcia patronatem medialnym działań miasta. Wydawało się, Ŝe przy tego rodzaju uroczystości media zapomną o tym, ze konkurują między sobą i zgodnie bedą informować mieszkańców o obchodach. Próba konsolidacji wszystkich redakcji wokół wydarzenia nie powiodła się. W efekcie Fundacja podpisała umowę z Gazetą Wyborczą, co wywołało silne niezadowolenie w pozostałych tytułach. Czy warto było i czy moŝliwe było znalezienie lepszego rozwiązania? Z pewnością łatwiej współpracuje się z jednym partnerem, ale w konsekwencji takiego wyboru trzeba liczyć się z atakami ze strony pominiętych redakcji. Czy jest więc sens w takich przypadkach czynić starania o jakiekolwiek patronaty medialne? W przeciwieństwie do patronatów honorowych obejmowanych przez premiera, prezydenta czy ministrów, patronaty prasowe rzadko dodają prestiŝu wydarzeniu. W przypadku mediów chodzi jednka o promocję. Ponadto w sytuacji, gdy do gry wchodzą pieniądze nie tylko gminy, ale i sponsorów konieczne ustalenie twardych reguł współpracy z redakcją. Przedsiębiorcy sponsorują eventy, ale w zamian oczekują, by uczestnicy wydarzenia o tym wiedzieli, by media poinformowały o tym fakcie opinię publiczną. Dla dziennikarzy łaczy się to zniebezpieczeństwem zarzutu o kryptoreklamę. Umowa o patronacie prasowym musi więc zawierać szczegółowe zasady informowania o partnerach akcji. Katarzyna Godlewska Współwłaściciel profile Poznań. Socjolog, dziennikarz, specjalista public relations. Absolwentka socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1992 do 1996 pracowała między innymi w redakcjach śycia, Gazety Poznańskiej, śycia Warszawy, Radia S, TV Polsat. W Profilach 1996 roku. Specjalizuje się w realizacji projektów badawczych, szkoleniowych i doradztwa z obszaru PR. Uczestniczyła lub prowadziła projekty m.in. dla Miasta Poznań, AMS, GlaxoSmithKline, Głosu Wielkopolskiego, Fundacji 750-lecia Lokacji Poznania, Kompanii Piwowarskiej, TVN. Izabela Urbanowicz Współwłaściciel profile Poznań. Politolog, dziennikarz, specjalista public relations. Absolwenta nauk politycznych i dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach pracowała między innymi w redakcjach Głosu Wielkopolskiego, Wprost, Radia S, Radia Merkury. W Profilach 1996 roku. Specjalizuje się w realizacji projektów badawczych, szkoleniowych i doradztwa z obszaru PR. Uczestniczyła lub prowadziła projekty m.in. dla AMS, Miasta Poznań, GlaxoSmithKline, Głosu Wielkopolskiego, Fundacji 750-lecia Lokacji Poznania, Kompanii Piwowarskiej, TVN.

10 Nowy Dizajn Miejski - jakie są poŝytki z eksperymentowania w przestrzeni miasta Bogna Świątkowska, Prezes Fundacji Nowej Kultury BĘC ZMIANA Bogna Świątkowska Pomysłodawca, fundatorka i prezes Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana działającej na rzecz popularyzacji najnowszej kultury polskiej, ze szczególnym akcentem na dizajn i architekturę; załoŝycielka i redaktor notesu.na.6.tygodni, magazynu wydawanego przez Bęc Zmianę; wcześniej naczelna pierwszego popkulturalnego miesięcznika Machina ( ), autorka pierwszych w Polsce audycji radiowych poświęconych kulturze hip hop ( ). Autorka licznych tekstów, wywiadów, reportaŝy, programów telewizyjnych poświęconych współczesnej kulturze popularnej. Regulacje prawne w zakresie komunikacji wizualnej w mieście Łukasz Mikołajczak, Redaktor Prowadzący Visual Communication W prezentacji zostanie pokrótce omówiona systematyka i prawodawstwo krajowe w zakresie reklamy zewnętrznej. Szczególną uwagę zwrócono na największe trudności formalno-prawne, na które napotykają operatorzy, a takŝe stanowisko władz miejskich w odniesieniu do zgłaszanych uwag. Zostanie teŝ zarysowana specyfika poszczególnych miast w zakresie prowadzonej polityki outdoorowej oraz wydarzenia z roku ubiegłego, które były istotne z punktu widzenia prawnych aspektów komunikacji wizualnej, a szczególnie reklamy zewnętrznej. Łukasz Mikołajczak doktor nauk społecznych w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Redaktor Prowadzący miesięcznika VISUAL COMMUNICATION. Autor rozprawy doktorskiej Reklama zewnętrzna w Polsce ( ). Studium politologiczno-medioznawcze pierwszej w Polsce pracy naukowej na temat krajowej reklamy zewnętrznej. Wcześniej pracował w Centrali Selgros Cash & Carry w Dziale Marketingu, a takŝe współpracował jako dziennikarz z radiem RMF FM, a takŝe z czasopismami m.in. Tenis, Logistyka a Jakość oraz Nowoczesny Magazyn. Stworzył system komunikacji wizualnej jednej z prywatnych przychodni medycznych w Poznaniu.

11 Brief for Poland jako płaszczyzna współpracy samorządów ze środowiskiem profesjonalistów marketingowych Grzegorz Kiszluk Redaktor Naczelny Pierwszego Magazynu Marketingu i SprzedaŜy BRIEF oraz Brief for Poland Brief for Poland promocja Polski i regionów Brief for Poland to świadoma promocja regionów i Polski. To budowanie platformy, na której spotykają się przedstawiciele władz lokalnych (wojewódzkich, miejskich, gminnych), lokalny biznes oraz przedstawiciele branŝy marketingowej. Brief for Poland wspiera rozwój regionów i miejsc poprzez udostępnienie nowoczesnych narzędzi marketingowych. Brief for Poland zmniejsza dystans miedzy administracją terenową a branŝą marketingową, otwiera dla branŝy nowy rynek, a samorządom daje dostęp do profesjonalnych usług. Cel: Opinie Zbudowanie profesjonalnego rynku usług dla regionów oraz nowego rynku pracy dla branŝy marketingowej. Zachęcanie firm oraz marek działających w środowisku lokalnym/regionalnym do włączania się w działania promocyjne, w celu osiągnięcia wymiernych, wizerunkowych korzyści. Tworzenie regionalnych i lokalnych koalicji władze lokalne + lokalny biznes na rzecz budowania MAREK regionów. Wymiana informacji oraz edukacja pracowników urzędów terenowych i centralnych, odpowiedzialnych za promocję i lokalny rozwój. Postanowiliśmy zaangaŝować się w projekt Brief for Poland na dłuŝej. Jesteśmy przekonani, Ŝe w bardzo krótkim czasie przełoŝy się to na wymierne korzyści dla naszej firmy. (Krzysztof Rut, meneger ds. korporacyjnych Grupy śywiec) Dolnośląska Organizacja Turystyczna od ponad roku współdziała z czasopismem Brief. Idea Brief for Poland, w której czynnie uczestniczymy, jest godną polecenia platformą współpracy branŝy reklamowej i jednostek samorządu terytorialnego. (Leszek Nowak, dyrektor biura Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej) Brief for Poland jest doskonałą platformą wymiany doświadczeń, m. in. z zakresu marketingu turystycznego, wzmacniania wizerunku miasta i budowy marki. (Ryszard Budzalak, burmistrz Łowicza) Grzegorz Kiszluk jeden z pionierów reklamy w Polsce. W latach dyrektor działu mediów Publicis FCB i dyrektor generalny Optimedia Poland ( ). Od 1996 do 1998 członek zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy i pierwszy prezes rady nadzorczej spółki Polskie Badania Czytelnictwa. Od 1999 z-ca prezesa zarządu, a od 2003 r. prezes rady nadzorczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce (IAA). Prowadzi wykłady z marketingu i reklamy w szkołach wyŝszych. Członek jury festiwali: Crackfilm, Złote Orły, Boomerang, Media Trendy, KTR. Laureat Stalowego Przęsła 2004 w kategorii budowania mostów między róŝnymi poglądami i aspektami komunikacji rynkowej, a w szczególności za działania integrujące róŝne środowiska zawiązane z komunikacją rynkową i pozwalające wykorzystać synergię ich współpracy. Pierwszy redaktor naczelny magazynu Impact. Od 1999 właściciel Wydawnictwa Reklamowego AdPress i redaktor naczelny pierwszego magazynu marketingu i sprzedaŝy Brief.

12 WyposaŜanie miast w meble miejskie przykłady z Europy i ze świata ElŜbieta Siemion-Karlsson Dyrektor Exportu Team Tejbrant AB Szwecja, Prezes Zarządu Tejbrant Polska Sp. z o.o. Meble uliczne i reklama Nowoczesne projekty zrealizowane w ostatnich latach w róŝnych krajach Europy: 1. Krótka prezentacja Team Tejbrant AB. 2. Linia produktów City 90 - przykład wykorzystania tego samego systemu profili aluminiowych do budowy róŝnych mebli ulicznych: wiaty, słupki przystankowe, wygrodzenia, terminale, duŝe zadaszenia, gabloty reklamowe, tablice informacyjne; - modułowość i łatwość modyfikacji i dostosowania produktów do wymogów architektonicznych i terenowych oraz potrzeb uŝytkowników; - wykorzystanie drobnych elementów wyposaŝenia jako elementów podnoszących jakość i wizerunek produktu nadruki na szybach, zróŝnicowanie kolorów wewnątrz miasta (dzielnice nowoczesne i zabytkowe) itp. 3. Nowoczesne trendy w Europie - rosnąca rola firm architektonicznych w kształtowaniu wizerunku ulic. PoniŜej przykłady. 4. Hammarby Sjöstad przykład nowego osiedla, gdzie poprowadzono linię szybkiego tramwaju. Nowoczesne, specjalnie zaprojektowane przez architekta dla tej dzielnicy meble uliczne: wiaty, słupki przystankowe, ławki, kosze na śmieci, wygrodzenia. Współfinansowanie projektu we współpracy z firmą reklamową. 5. Budki telefoniczne projekt architekta, dostosowanie do nowoczesnego charakteru i wymogów ulicy i uŝytkowników, finansowane w drodze reklamy. 6. Rowery : rowery miejskie finansowane przez firmy reklamowe, przykład Oslo i Sztokholm; Poznań, Gdańsk budowa ścieŝek rowerowych, ew. zaangaŝowanie firm reklamowych w przyszłości. 7. Metro w Kopenhadze wizja architekta, nośniki reklamowe zintegrowane ze ścianami nośnymi. 8. Szwajcaria Clear Channel Plakanda, wymiana bilbordów na nowoczesne, estetyczne gabloty reklamowe typu Edge. 9. Gabloty Edge nacisk na gabloty energooszczędne nasilający się trend, od kilku lat wiodący w Skandynawii i Szwajcarii, w Polsce AMS Szczecin. Ostatnio równieŝ Wiedeń EPA oraz Irlandia. 10. Trendy i projekty specjalne: a. Singapoore, Sharp, City Line, a. Warszawa- pokazanie moŝliwości wykonania tego, co proponują architekci, produkty niepowtarzalne i mogące stać się charakterystyczne dla danego miasta, tworzenie linii produktów uŝytkowych i reklamowych.

13 Rozwiązania dla miast program rozwoju mebli miejskich Anna Nowakowska Dyrektor Marketingu Clear Channel Poland Koncept mebli miejskich narodził się w latach 60tych dwudziestego wieku we Francji. Idea współdziałania firm reklamowych i władz miejskich wyrosła z potrzeby zapewnienia mieszkańcom komfortu i wygody oraz harmonijnego współistnienia reklamy w przestrzeni miejskiej. Rozwój tego konceptu na przestrzeni ostatnich 50 lat sprawił, Ŝe jakość Ŝycia mieszkańców duŝych miast znacznie się poprawiła dzięki dostępności wysokiej jakości infrastruktury, w którą w sposób naturalny wpisuje się reklama zewnętrzna stanowiąc spójny element współczesnego miasta. Inwestycje w rozwój tej infrastruktury są w pełni finansowane przychodami z reklamy dzięki czemu finanse miejskie mogą być przeznaczone na inne, waŝne cele. Clear Channel Outdoor jako największa firma specjalizująca się w reklamie zewnętrznej na świecie, jest czołowym dostawcą rozwiązań w dziedzinie mebli miejskich, z kontraktów miejskich na wszystkich kontynentach. Koncept mebli miejskich Clear Channel realizuje poprzez program Rozwiązania dla miast. Program Rozwiązania dla miast to kompleksowa strategia rozwoju mebli miejskich której elementami są: partnerska współpraca z władzami lokalnymi polegająca na wsłuchaniu się w indywidualne potrzeby miast i dostarczeniu odpowiadających tym potrzebom rozwiązań architektonicznych oraz technologicznych szeroka i elastyczna oferta obiektów małej architektury miejskiej: od obiektów związanych z transportem miejskim poprzez nośniki informacji miejskiej do obiektów uŝyteczności publicznej takich jak ławki, kosze i toalety zaplecze inwestycyjne i badawczo-rozwojowe stała współpraca z najlepszymi międzynarodowymi oraz lokalnymi architektami min. Richard Meier, Giugiaro innowacyjne rozwiązania technologiczne Dzięki wdroŝeniu programu Rozwiązania dla miast firma Clear Channel Outdoor zwycięŝyła w wielu przetargach miejskich stając się kluczowym inwestorem w infrastrukturę miejską w takich miastach jak: Londyn, Sydney, Rio de Janeiro, Waszyngton, Neapol i wiele innych. Jest takŝe zwycięzca największego w historii przetargu miejskiego na zagospodarowanie infrastruktury transportowej w Singapurze. Clear Channel Outdoor swoją międzynarodową filozofię oraz doświadczenia w budowaniu partnerstwa z miastami pragnie przenieść takŝe na grunt polski. Obecnie jest operatorem kilkunastu kontraktów miejskich obejmujących wiaty przystankowe, jednak potrzeby i jednoczenie potencjał są znacznie większe. Jednym z palących problemów miast polskich jest brak spójnej infrastruktury miejskiej której elementami są nie tylko wiaty przystankowe, ale równieŝ ławki, kosze a przede wszystkim toalety publiczne. Anna Nowakowska, Dyrektor Marketingu Clear Channel Poland. Absolwentka SGH i Chartered Institute of Marketing. Karierę rozpoczynała w koncernie Johnson&Johnson. Od 1993 r. związana jest bezpośrednio z branŝą reklamową. Pracując w agencji reklamowej obsługiwała takich klientów jak Unilever i Johnson&Johnson. W koncernie Clear Channel od początku istnienia firmy w Polsce odpowiedzialna za strategię i komunikację marketingową. Uczestniczy w tworzeniu standardu badań outdooru w Polsce. Członek rady nadzorczej Polskich Badań Outdooru.

14 Mobilna Galeria Designu dr Ryszard Lenc oraz Maria Wróbel Business Consulting Sp. z o.o Business Consulting Sp. z o.o. w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach oraz cieszyński Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości organizują po raz pierwszy w naszym kraju Mobilną Galerię Designu oraz międzynarodowy konkurs dla studentów szkół projektowania graficznego. Business Consulting to pionier i lider reklamy w segmencie transit Autobusy i tramwaje oklejone przez BC reklamami kursują w duŝych miastach Polski i są naturalnym dopełnieniem innych form komunikacji outdoorowej. Skala oddziaływania przekazu jest znaczna. Wiedzą o tym klienci BC firmy zlecające usługi, akceptują tę formę reklamy mieszkańcy miast, piesi i kierowcy; przy czym nie jest obojętne, jak reklama jest przygotowana, czy jest atrakcyjna, czy projekt jest ciekawy graficznie, czy ma zaskakującą fabułę, myśl. Nie bez znaczenia jest wartość artystyczna produkcji reklamowych. Cele MGD są proste: po pierwsze, pokazanie atrakcyjności nośników reklamowych, jakimi są autobusy i tramwaje, w zmienionej, oryginalnej formule i wskazanie w ten sposób moŝliwych kierunków rozwoju tej formy komunikatu wizualnego, po drugie, wykorzystanie burt pojazdów do edukacji artystycznej społeczeństwa. Pomysłodawcy Galerii zapraszają czołowych designerów z całej Europy do przygotowania autorskich projektów oklejenia pojazdów, specjalnie przygotowanymi w tym celu formami graficznymi. Są to swojego rodzaju autoportrety twórcze. Odbiorcami przekazu są uŝytkownicy transportu publicznego polskich miast. MGD ma juŝ realizacje w Katowicach, Warszawie, Szczecinie, Krakowie, Wrocławiu, Płocku. Do współpracy zapraszane są miejskie zakłady komunikacji i wydziały urzędów miast. Kolejnym krokiem jest organizacja otwartego międzynarodowego konkursu dla studentów i młodych absolwentów szkół projektowych na najlepszy projekt nadruku na autobusie, tramwaju. Obok nagród pienięŝnych, zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani realizacjami prezentacją prac na rzeczywistych pojazdach. Celem tegorocznego Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu na temat: ANTI-TRAFFIC. Bez samochodu. Projekt ma charakter edukacyjno-promocyjny i będzie popularyzować lepszy styl Ŝycia, idee proekologiczne, wiodącym tematem jest zatem poprawa warunków Ŝycia w mieście, promocja podróŝowania transportem miejskim. Wszystko to w oparciu o nowoczesny design, dobry warsztat i oryginalną myśl młodego projektanta. Termin nadsyłania prac upływa Szczegóły na temat Galerii oraz Konkursu na stronie dr Ryszard Lenc Absolwent i były pracownik Uniwersytetu Śląskiego. Słuchacz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Śl. w latach Zatrudniony w Business Consulting Sp. z o.o.; jako konsultant zajmuje się reklamą, promocją i PR. W 2006 był koordynatorem projektu konsultacji dla kandydatów w wyborach samorządowych. Współautor koncepcji Mobilnej Galerii Designu. Realizacje MGD zostaną zaprezentowane w czasie Targów Outdoor Expo. Maria Wróbel Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach (Zarządzanie i Marketing) i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Public Relations). Doświadczenie: EuroLOT S.A. (2002), Siemens AG Niemcy (2001 i 2003), od 2003 roku w agencji reklamowej Business Consulting.

15 PREZENTACJA AMS Zagadnienia: I. Kompetencje AMS w zakresie meblowania miast na przykładzie realizacji w całej Polsce II. Bramy Kraju autorski program AMS poświęcony kształtowaniu wizerunku i marki polskich miast III. Reklama i meble miejskie a system prawny, w tym w szczególności partnerstwo publiczno-prywatne I. Kompetencje AMS w zakresie meblowania miast w Polsce 1. Aktywnie uczestniczymy w meblowaniu polskich miast. 2. Miasta to naturalny partner, z którym współpracujemy na polu inwestycyjnym i promocyjnym. Od 1990 roku umeblowaliśmy ponad dwadzieścia polskich miast, wyposaŝając je w przeszło 3 tysiące wiat przystankowych. 3. Inwestycje w meble miejskie są istotnym elementem rozwoju nowoczesnego miasta. Mała architektura podnosi estetykę i funkcjonalność przestrzeni miejskiej, poprawia komfort Ŝycia mieszkańców, którzy mogą korzystać z nowych wiat przystankowych, toalet, ławek. 4. Jednym z najbardziej spektakularnych efektów naszych działań było umeblowanie przez AMS reprezentacyjnego pasaŝu we Wrocławiu. W październiku 2006 roku zrealizowaliśmy pierwszy kompleksowy projekt z zakresu mebli miejskich. WyposaŜyliśmy śródmiejski pasaŝ handlowy na ul. Oławskiej we Wrocławiu w komplet mebli o oryginalnym, nowoczesnym designie. Ustawiliśmy ławki z siedziskami z drewna tekowego, kwietniki, kosze oraz nośniki reklamowe typu citylight poster. U wlotu ulicy stanął podświetlany słup reklamowy. II. Bramy Kraju 1. Bramy Kraju to pierwszy kompleksowy program marketingu miejskiego, autorski program AMS poświęcony kształtowaniu wizerunku i marki polskich miast. a. Celem naszego projektu jest pobudzenie dyskusji o roli strategii marketingowej w tworzeniu marki i wizerunku miast. Szczególny nacisk w tym procesie kładziemy na kształtowanie przestrzeni publicznej, która jest naturalnym środowiskiem funkcjonowania reklamy zewnętrznej. b. Podstawę programu stanowią trzy corocznie realizowane przedsięwzięcia: konferencja dla samorządów, konkurs na najlepsze rozwiązania w zakresie szeroko rozumianego marketingu miejskiego oraz publikacja z serii Biblioteka Wizerunku Miasta. c. Nad całością projektu czuwa Rada Programowa specjaliści z wielu dziedzin: architekci, urbaniści, specjaliści marketingu oraz popularyzatorzy polskiego design. d. Wymiernym efektem naszej akcji jest ustawienie witaczy w Bełchatowie, a takŝe wzrost zainteresowania samorządów budową tych konstrukcji. Wszystko to a takŝe znaczący wzrost liczby zgłoszeń na drugą konferencję Bram Kraju - utwierdza nas w przekonaniu, Ŝe nasze przedsięwzięcie jest potrzebne polskim samorządom. e. Druga edycja Bram Kraju rozpoczęta konferencją w grudniu 2006 dotyczy znaczenia systemowej informacji miejskiej. W lutym 2007 roku ogłosiliśmy konkurs dla miast na najlepszy istniejący i projektowany System Informacji Miejskiej oraz najlepsze

16 wykorzystania USP w promocji. Rozstrzygniemy go w maju, a pod koniec roku wydamy drugą publikację z serii Biblioteka Wizerunku Miasta tym razem poświęconą SIM. 2. W ramach działań dodatkowych, w jakie się angaŝowaliśmy ostatnio, warto wymienić przeprowadzenie pierwszych w Polsce badań opinii mieszkańców o potrzebach w zakresie mebli miejskich przedstawionych na konferencji Łodzi; a takŝe objęcie patronatem i współorganizacja wystawy design.pl. III. Reklama i meble miejskie a system prawny, w tym w szczególności partnerstwo publiczno-prywatne 1. Akty prawne o podstawowym znaczeniu dla reklamy zewnętrznej. 2. Znaczenie studiów uwarunkowań i kierunków oraz planów zagospodarowania przestrzennego dla harmonii rozwoju infrastruktury komunalnej i reklamy w mieście. 3. Case study analiza reklamy w ciągu al. Jana Pawła II w Warszawie odpowiedzią na realne problemy reklamy w mieście. 4. Konieczność nowego podejścia samorządów do regulacji dotyczących funkcjonowania reklamy w przestrzeni publicznej. 5. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym szansą na zmianę wizerunku polskich miast. Wiceprezes Zarządu AMS SA, dyrektor ds. operacyjnych i rozwoju systemu W AMS-ie od października 2003 r. Pracę zawodową rozpoczął kierując pracami wysokościowymi i podwodnymi w PTTK. Był współwłaścicielem firmy wdraŝającej systemy komputerowe, wykładowcą finansów i księgowości na kursach organizowanych przez Fundację im. Taylora. Pracował jako konsultant firm w zakresie finansów i komputeryzacji. W latach 1994 do 2003 pracował w Europlakat Polska, gdzie kolejno zajmował stanowiska: Głównego Księgowego, Dyrektora Finansowego i Wiceprezesa Zarządu, a przez ostatnie lata Prezesa Zarządu. Urodził się w 1965 r. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

17 Warto odwiedzić Festiwal Plakatu Reklamowego Barbakan 2007 w Krakowie. JuŜ za miesiąc rusza drugi Festiwal Plakatu Reklamowego w Krakowie. W tegorocznej edycji tej imprezy, której organizatorem jest Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej i jej członkowie, główną rolę odgrywa konkurs na projekt plakatu reklamowego pod nazwą Wakacje w Polsce. Wpłynęło blisko 250 prac, z których jury wybrało do drugiego etapu ponad 80. Ideą konkursu jest pozyskanie ciekawych pomysłów, które mogą być wykorzystane do promocji Polski, zarówno w naszym kraju, jak i za granicą. Wystawa najlepszych prac konkursowych zaplanowana została w starym zabytkowym Barbakanie i otwarta będzie w czwartek 26 kwietnia 2007 roku. Równie atrakcyjnie zapowiadają się inne wystawy Festiwalu, które udostępnione będą zwiedzającym takŝe od 26 kwietnia: Na Plantach pokazane zostaną pierwsze polskie reklamowe plakaty komercyjne, które pojawiły się na naszych ulicach ponad dziesięć lat temu. W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej wyjątkowa wystawa plakatów teatralnych ze zbiorów teatrów polskich. Ich liczba, nadesłana z całego kraju, przekroczyła wyobraŝenia organizatorów i niezbędne było dokonanie wyboru najcenniejszych i najbardziej wartościowych prac, których autorami są artyści graficy naleŝący dzisiaj do czołówki polskiej szkoły plakatu. W Państwowej WyŜszej Szkole Teatralnej równieŝ wystawa plakatów teatralnych Plakaty teatralne Andrzeja Pągowskiego. Ta szczególna wystawa organizowana jest z okazji 30-lecia twórczości naszego znakomitego artysty grafika i pokaŝe nam kilkadziesiąt prac poświęconych sztukom teatralnym. I wreszcie w zabytkowym holu krakowskiego magistratu zaprezentowane zostaną plakaty promujące regiony alpejskie. Będzie więc okazja do porównania kierunków artystycznego myślenia polskich i zagranicznych twórców. W czwartek 10 maja, podczas dnia galowego, odbędzie się konferencja poświęcona promocji miast i regionów. Będzie okazja do zapoznania się z doświadczeniami zagranicznych speców od marketingu i promocji oraz skonfrontować je z rodzimymi pomysłami. Na konferencję zapraszamy do zabytkowej Sali Fontany w Muzeum Historycznym Krakowa przy Rynku Głównym. Zaraz potem zapraszamy do klubu Pod Jaszczurami. Wraz z tygodnikiem Wprost organizujemy panel dyskusyjny z udziałem polskich polityków, publicystów i artystów poświęcony promocji Polski za granicą, a raczej braku tej promocji. Być moŝe nawet braku koncepcji takiej promocji. Wieczorem w Collegium Maius wręczone zostaną nagrody dla uczestników konkursu festiwalowego. W nocy, główny sponsor Festiwalu - miesięcznik Machina, zaprasza na gorącą zabawę. W tym czasie czekają na uczestników zabaw takŝe najnowsze rozwiązania technologiczne przygotowane przez firmę Trias. Festiwal jest okazją by po raz kolejny odwiedzić stary Kraków, który w tym roku obchodzi 750-lecie lokacji. Z tej okazji odbędą się oczywiście inne ciekawe imprezy. Festiwal jest jedną z pierwszych. Miasto Kraków jest współorganizatorem festiwalowych wystaw, a Prezydent Miasta objął honorowy patronat nad Festiwalem. Pierwszy, długi majowy tydzień będzie sprzyjać zwiedzaniu niezwykle ciekawych wystaw. Zainteresowanych kwestiami promocji Polski i jej atrakcji zapraszamy do słuchania audycji Polskiego Radia. W czasie Festiwalu czekają nas na radiowych antenach niespodzianki z nagrodami. Więcej nie będziemy zdradzać, ale warto. Patronami Festiwalu są programy: pierwszy i trzeci Polskiego Radia oraz Radio Kraków Małopolska. Tegoroczny Festiwal Plakatu Reklamowego wpisuje się wspaniale w ostatnie inicjatywy firm reklamy zewnętrznej, związane ze wspomaganiem promocji polskich miast. Będzie równieŝ swoistą kontynuacją problematyki, którą zainteresowały się takŝe Targi Poznańskie, organizując konferencję pod nazwą Miasto Komunikacja Reklama w ramach targów Outdoor Expo. Szkoda tylko, Ŝe niektórzy włodarze polskich miast nie dostrzegają tych inicjatyw lub zbyt mało poświęcają im uwagi. A naprawdę warto.

Katalog usług promocyjnych dla miast

Katalog usług promocyjnych dla miast REKLAMA Media INTERNET eventy strategia Katalog usług promocyjnych dla miast outdoor i regionów 2011/2012 public relations KATALOG.indd 1 11-11-16 13:20 Czy wiesz jak wyglądać będzie gmina, miasto, region,

Bardziej szczegółowo

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński S zanowni Państwo! Splendor to przepych w pozytywnym znaczeniu, ale także okazałość, wspaniałość i blask. W języku łacińskim splendor znaczy błyszczeć. Nie mogliśmy wybrać chyba bardziej trafnego tytułu,

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47 Zawartość dokumentu Wstęp...3 Struktura zawartości dokumentu...6 Priorytet I. Europejska metropolia miasto nowoczesnych przedsięwzięć...8 Priorytet II. Gospodarka innowacyjna i rozwój... 15 Priorytet III.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Nr 5 ISSN 1898-732X czerwiec 2008 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Mixer Zarządzaj sobą w czasie Raport Giełda: dołącz

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka. Wyniki konkursu

Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka. Wyniki konkursu Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka Wyniki konkursu Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka Wydawca: Realizacja: Smartlink Sp. z o.o. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolskie Forum Agentów Biur Podróży

II Ogólnopolskie Forum Agentów Biur Podróży II Ogólnopolskie Forum Agentów Biur Podróży 27 listopada 2013, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa Organizator: Wiadomości Turystyczne, dwutygodnik branży turystycznej www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

budma news Szanowni Państwo, W NUMERZE BUDMA 2009 targi na miarę oczekiwań całej branży Targi WinDoor-tech: Okno na ekologię Kamień wart Poznania

budma news Szanowni Państwo, W NUMERZE BUDMA 2009 targi na miarę oczekiwań całej branży Targi WinDoor-tech: Okno na ekologię Kamień wart Poznania W NUMERZE Szanowni Państwo, BUDMA 2009 targi na miarę oczekiwań całej branży W biznesie liczy się jakość 4 Optymizm przedsiębiorców nie słabnie 6 Dzień Inżyniera Budownictwa: Co daje paszport energetyczny?

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

2 Dwumiesięcznik stowarzyszenia architektów Polskich / www.archsarp.pl wrzesień / PaźDziernik 2011 081-809 sn 2 #8 is

2 Dwumiesięcznik stowarzyszenia architektów Polskich / www.archsarp.pl wrzesień / PaźDziernik 2011 081-809 sn 2 #8 is wrzesień / październik 2011 #8 issn 2081-8092 Dwumiesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich / www.archsarp.pl 3 2 W numerze: wydawca stowarzyszenie architektów polskich sarp 00-950 warszawa ul. foksal

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10 SPIS TREŚCI Informacje o autorach... 6 Wykaz waŝniejszych skrótów... 7 Od redaktora serii wydawniczej... 8 Wstęp... 10 Rozdział 1. Marketing jako narzędzie realizacji przez gminę funkcji informacyjno-promocyjnej...

Bardziej szczegółowo

#100 numer. finanse na OOH Digital POS. POS stars 2013. Kontent W DS. gadżety medyczne

#100 numer. finanse na OOH Digital POS. POS stars 2013. Kontent W DS. gadżety medyczne news kampanie out of home pos digital signage visual&print artykuły promocyjne 100 kwiecień-czerwiec 2013 cena: 15 PLN (w tym 8% vat) www.oohmagazine.pl #100 numer finanse na OOH Digital POS TEKSTYLIA

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa Master Card

Karta kredytowa Master Card Rekord! Dynamika wzrostu wyniosła ponad 280% str. 1 Bank odpowiedzialny społecznie, Z cyklu z wizytą u BS w Tczewie str. 5-7 Europejski Certyfikat Bankowca str 27 INFORMATOR SGB Poznań, marzec-kwiecień

Bardziej szczegółowo

nasz region ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

nasz region ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 nasz region ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Nr 1 /2013 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Kampania szyta na miarę Zamiast

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5. regionplus24.pl 1

Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5. regionplus24.pl 1 Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5 regionplus24.pl 1 redaktor naczelny Środowisko moją pasją...4 Piotr Szabelski Warto wspierać kulturę...6

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Poznań ŹRÓDŁEM PRZEWAGI PIOTRA. Dossier. Budżet Poznania NAJSZTUBA DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW

Poznań ŹRÓDŁEM PRZEWAGI PIOTRA. Dossier. Budżet Poznania NAJSZTUBA DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW Numer 1 (5) 2010 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców Dossier PIOTRA NAJSZTUBA Budżet Poznania pod lupą DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW Poznań ŹRÓDŁEM PRZEWAGI Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Program Kapitał Ludzki 46 mld zł do wydania 2007-2015. Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl. Milion $ W co zainwestować w 2008 roku

Program Kapitał Ludzki 46 mld zł do wydania 2007-2015. Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl. Milion $ W co zainwestować w 2008 roku 01_cover.qxd 2008-01-28 19:37 Page 1 Nr 2 ISSN 1898-732X listopad - grudzień 2007 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl Milion $ W co zainwestować w 2008

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa R.9: 2011, nr 23 (321) 13 czerwca 2011 roku Aktualności od 6 do 12 czerwca 2011 roku Szkot otwiera w

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (55) /2012. Inwestycje zagraniczne w Polsce. Sławomir Majman, prezes PAIiIZ.

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (55) /2012. Inwestycje zagraniczne w Polsce. Sławomir Majman, prezes PAIiIZ. WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (55) /2012 Inwestycje zagraniczne w Polsce Sławomir Majman, prezes PAIiIZ grudzień 2012 1 2 grudzień 2012 Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei

Bardziej szczegółowo

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy 132/2011 lipiec/sierpień Rozmowa z Hanną Majszczyk, wiceminister finansów Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ Akademia INSPIRE w gminach Czym jest faktoring? Targi Renexpo Poland Kolej na gminy

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Dotychczasowe działania promocyjne miasta Łodzi nie były realizowane zgodnie z powyższym postulatem. Brakowało w nich

Wstęp. Dotychczasowe działania promocyjne miasta Łodzi nie były realizowane zgodnie z powyższym postulatem. Brakowało w nich Spis treści Wstęp 3 1. Analiza SWOT 7 1.1. Wprowadzenie do analizy SWOT 7 1.2. O analizie SWOT 7 1.3. Analiza SWOT (gospodarka) 10 1.4. Analiza SWOT (kultura) 12 1.5. Analiza SWOT (edukacja) 14 1.6. Analiza

Bardziej szczegółowo