KONFERENCJA. Miasto Komunikacja Reklama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONFERENCJA. Miasto Komunikacja Reklama"

Transkrypt

1 KONFERENCJA Miasto Komunikacja Reklama poświęcona promocji miast i regionów we współpracy z firmami reklamy zewnętrznej 28 marca 2007, Poznań Konferencja jest częścią programu wydarzeń Międzynarodowych Targów Artykułów i Usług Reklamowych Euro-Reklama OUTDOOR EXPO poświęconych sektorowi out of home media Organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie Partnerzy merytoryczni Związek Miast Polskich Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej Rada Programowa targów OUTDOOR EXPO PRESS Brief for Poland VISUAL COMMUNICATION Patronat medialny Brief for Poland, PRESS, Proto.pl, VISUAL COMMUNICATION, Gazeta Wyborcza Poznań

2 PRELEGENCI Lech Kaczoń Anna Nowakowska Mateusz Zmyślony Agata Brodzka-Kostrzewska Marcin Duma Grzegorz Kiszluk Izabela Urbanowicz Łukasz Mikołajczak Danuta Podgórska ElŜbieta Siemion- Karlsson Marek Kuzaka

3 AGENDA KONFERENCJI Godz Powitalna kawa Godz Powitanie Lech Kaczoń, Prezes Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej oraz Przewodniczący Rady Programowej targów Euro-Reklama OUTDOOR EXPO; Przemysław Trawa, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Nowe trendy w promocji miast Mateusz Zmyślony, agencja Eskadra Godz BLOK I Jak budować dobry PR miasta? 1. Które rozwiązanie dla miast jest lepsze - własny dział PR czy agencja? Dyskusja o plusach i minusach Marcin Duma, współzałoŝyciel Instytutu Rozwoju Samorządności, Dyrektor agencji Homo Homini - Badania Opinii i Komunikacja Społeczna. 2. Jak zbudować skuteczną komunikację z mieszkańcami: media, własne gazety, reklama zewnętrzna, Internet? Jakie mogą być plusy takiej komunikacji? Agata Brodzka-Kostrzewska, Key Clients Director, Agencja PR PLEON 3. Wizerunek miasta w mediach lokalnych (czyli cała prawda o patronatach prasowych) Izabela Urbanowicz, Katarzyna Godlewska, Agencja PR Profile Godz BLOK II Promocja miasta od kreacji do realizacji 4. Nowy Dizajn Miejski - jakie są poŝytki z eksperymentowania w przestrzeni miasta Bogna Świątkowska, Prezes Fundacji Nowej Kultury BĘC ZMIANA 5. Regulacje prawne w zakresie komunikacji wizualnej w mieście Łukasz Mikołajczak, Redaktor Prowadzący Visual Communication 6. Brief for Poland jako płaszczyzna współpracy samorządów ze środowiskiem profesjonalistów marketingowych. Grzegorz Kiszluk, Redaktor Naczelny Brief for Poland

4 Godz Przerwa kawowa Godz BLOK III - Jak to robią na świecie prezentacje firm zagranicznych 7. WyposaŜanie miast w meble miejskie przykłady z Europy i ze świata Prezentacja firmy Tejbrant (Szwecja), znanego europejskiego producenta mebli miejskich Elizabeth Karlsson (Szwecja) 8. Partnerstwo prywatno-publiczne miast austriackich z firmami reklamy zewnętrznej Josef Daxacher, Członek Zarządu EPA Holding Austria, największej firmy reklamy zewnętrznej w Austrii Godz BLOK IV Miasto idealne, miasto czytelne, miasto nieprzewidywalne czyli budowanie wizerunku krok po kroku propozycje firm reklamy zewnętrznej dla polskich miast 9. AMS SA 10. Cityboard Media 11. Clear Channel Poland 12. News Outdoor Poland S.A. 13. Business Consulting Godz Przerwa kawowa Godz Przystanek miasto podsumowanie akcji Prezentacja Gazety Wyborczej Godz Dyskusja, podsumowanie konferencji - Lech Kaczoń Godz Ogłoszenie konkursu na zagospodarowanie przestrzeni MTP przeznaczonej pod nośniki reklamowe Iwona Kasprzak, Dyrektor Marketingu Międzynarodowych Targów Poznańskich

5 Wprowadzenie Lech Kaczoń Prezes Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, Przewodniczący Rady Programowej targów Euro-Reklama OUTDOOR EXPO W polskich samorządach nadal brak jest wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się kształtowaniem wizerunku miast. Poczyniliśmy juŝ postępy w ich promocji. Dobre przykłady dały chociaŝby Kraków, Wrocław czy Gdynia. WaŜne jest jednak upowszechnienie takich działań. Dlatego wszystkie inicjatywy, które mogą wspomagać pracę samorządów w obszarze promocji i wyposaŝania miast w nowoczesne meble miejskie, są bardzo poŝądane. Pomysł Międzynarodowych Targów Poznańskich zorganizowania podczas Euro-Reklamy OUTDOOR EXPO konferencji poświęconej marketingowi miejskiemu wpisuje się w ostatnie działania branŝy reklamy zewnętrznej i niektórych instytucji pozarządowych. Jestem zwolennikiem takich prezentacji, pokazują one bowiem siłę outdooru we współpracy z miastami. Sam uczestniczyłem w wielu z nich. To naturalne, Ŝe chciałbym przekazać swoją wiedzę i doświadczenie innym oraz pomóc w realizacji śmiałych, ale potrzebnych przedsięwzięć z dziedziny reklamy i promocji. Rola przewodniczącego Rady Programowej targów OUTDOOR EXPO bardzo mi w tym dąŝeniu pomoŝe. Sądzę, Ŝe przyszedł czas, aby polskie miasta zaczęły być dumne ze swego wizerunku. Nowe trendy w promocji miast Mateusz Zmyślony, Dyrektor Kreatywny, ESKADRA marketplace Nadszedł rok 2007 i juŝ dziś widać, Ŝe będzie to rok wielkich zmian. Marketing polskich miast i regionów nabiera po wielu latach regresu i śmierci klinicznej nareszcie prawdziwych rumieńców. Dzieje się to przede wszystkim dzięki członkowstwu Polski w Unii Europejskiej, oraz, oczywiście, funduszom pochodzącym z tego samego źródła. Na szczęście nie jest to jedyny powód rosnącej aktywności miast i regionów w dziedzinie komunikacji marketingowej. Wielką rolę pełni tu grupa liderów, będących wzorcem dla peletonu. Za Wrocławiem, Krakowem czy Gdynią podąŝają następni. KaŜdy sukces konkretnego miasta wymusza działanie pozostałych. Rośnie ciśnienie, które stymuluje do działania niemrawych dotąd DECYDENTÓW. Prezydenci miast i Marszałkowie zaczynają wreszcie postrzegać MARKETING jako waŝną dziedzinę zarządzania. Jeszcze nie wszędzie, jeszcze nie jako najwaŝniejszą, ale coś wreszcie się zmienia. Najwolniej niestety na szczeblu najwyŝszym, czyli centralnym. Państwowe agendy i ministerstwa odpowiedzialne za międzynarodową promocję Polski oraz działania koordynacyjne wciąŝ nie są zdolne do tego, co najwaŝniejsze. Czyli prowadzenia prawdziwych, profesjonalnych kampanii promocyjnych skierowanych przynajmniej do mieszkańców krajów ościennych lub członków UE. WciąŜ pozostajemy jedynym w Europie krajem, który nie potrafi skutecznie wspierać swoich miast i regionów środkami z budŝetu centralnego na jakąkolwiek przyzwoitą skalę. Mimo to Polska jakoś sobie radzi, wspierana licznymi oddolnymi inicjatywami, takimi jak Warsaw Destination Alliance czy przebiśniegami, takimi jak polsko-ukraińska kandydatura do EURO Miejmy nadzieję Ŝe w 2007 roku doczekamy się wreszcie pierwszej prawdziwej, międzynarodowej kampanii reklamowej Polski jako marki turystycznej (zadanie POT). Czas teŝ na profesjonalną, skomasowaną aktywność w dziedzinie marketingu inwestycyjnego (zadanie PAIiIZ). Ktoś musi się wreszcie zająć kreowaniem pozytywnego wizerunku marki Polska (zadanie MSZ??). Dowiemy się,

6 co teŝ zrobi w tej sprawie Rząd i Prezydent, przebąkujący ostatnio o mitycznej superagencji, powstałej z wcześniej wymienionych. Pomysł o tyle niebezpieczny, Ŝe skoro te mniejsze dotąd nie działały zbyt sprawnie, to jak Oni poradzą sobie zarządzaniem większą strukturą?? Grozi to raczej klęską Miasta i regiony nie są po to, by zajmować się promowaniem kraju. Wszyscy razem oczywiście powinniśmy kreować jeden, spójny wizerunek. Turystycznie: przepięknego kraju turystyki aktywnej, kraju gór, największych lasów, dzikich jezior i rzek, ekologicznego rolnictwa etc. Wizerunkowo: kreatywnego zawadiaki, niespokojnej duszy kontynentu, kumulującej energię i przebojowość Nowej Europy. Inwestycyjnie: zdecydowanego lidera tej części świata, bramy między Rosją i Unią, węzła łączącego północ i południe, największego rynku zbytu w regionie i świetnego zaplecza naukowego. Przed nami duŝo pracy, po prawie zmarnowanych 15 latach, bo tyle potrzebowaliśmy, Ŝeby dostrzec wagę MARKETINGU, jego wielkie moŝliwości budowania pozytywnej zmiany w kaŝdym miejscu na mapie naszego kraju. A jakie nowe trendy? Złośliwiec powiedziałby, Ŝe w Polsce cokolwiek wydarzy się w dziedzinie marketingu miast będzie nowym trendem. Bo faktycznie, z punktu widzenia 16 województw i kilkuset waŝnych miejscowości, Ŝyjemy na marketingowej pustyni. Ale do takich spraw naleŝy podchodzić z optymizmem. A zatem co nas czeka? Masowa moda na pisanie profesjonalnych strategii komunikacji marketingowej. Dziś ma takowe (na papierze lub w trakcie realizacji) kilka miast (jak Kraków czy Warszawa) i jeszcze Ŝaden region. A nawet jeśli ma, to wdraŝanie strategii często jest ponad siły urzędników. Liderem w tej dziedzinie staje się Śląskie, które właśnie kończy prace nad pierwszą w tej części Europy strategią komunikacji marketingowej regionu. Opowiem o tym podczas prezentacji. Określanie regionalnych USP (unigue selling proposition, unikalnej cechy sprzedaŝy, wyróŝnika miasta, podstawy strategii). Budowanie systemowych rozwiązań komunikacyjnych, takich jak Systemy Informacji Miejskiej (SIM, o których duŝo opowie nasza konferencja). Masowa wymiana witaczy miejskich. Z brzydkich na ładne, z niezrozumiałych na komunikatywne (o czym opowiedziała nasza konferencja rok temu). Dalszej ekspansji lidera turystycznego - Krakowa towarzyszyć będą pełne sukcesów działania grupy pościgowej Wrocławia, Trójmiasta, Łodzi, Szczecina, Torunia i Poznania. Zobaczymy wreszcie coraz większą grupę małych ambitnych, którzy swoimi pomysłami i jakością działań coraz częściej zawstydzać będą tych Wielkich. Obudzić się musi wreszcie stolica, na potęgę tracąca turystów weekendowych i kulturowych na szczęście pozostająca niekwestionowanym liderem w dziedzinie turystyki biznesowej. Czeka nas ekspansja przynajmniej kilku marek miejskich, które zaznaczą się na mapie europejskich atrakcji w turystyce weekendowej. Wreszcie nadchodzi najwaŝniejsze czas na znaczący wzrost jakości i liczby przyjazdów tygodniowych i dłuŝszych, w tym turystyki kwalifikowanej. Jest to świetny moment do ataku marketingowego na takich polach, jak turystyka aktywna (rowery, kajaki, plecaki, jachty, konie etc.) i turystyka shoppingowa (zwłaszcza Szczecin, regiony przygraniczne, Warszawa, duŝe miasta). Rośnie ekoturystyka (małe miejscowości, biznes agroturystyczny). Tradycyjnie wzmacniają się trendy wąsko kwalifikowane (foto-myśliwi, birdwatchers, wielbiciele slow food, wędkarze, grzybiarze etc.). Być moŝe juŝ w przyszłym roku nareszcie ruszy uśpiony wciąŝ olbrzym turystyka uzdrowiskowa i prozdrowotna. Na tym polu poza dynamiczną juŝ Kudową, czeka nas ekspansja takich marek jak Kołobrzeg.SPA, Świnoujście, wzrost znaczenia kilkunastu kurortów z południa Polski. Na pewno rosnąć będzie teŝ indywidualna aktywność co silniejszych prywatnych i instytucjonalnych marek turystycznych, wybijających się na samodzielność. Będziemy zatem coraz bardziej doceniać aktywność hoteli, muzeów, stowarzyszeń branŝowych. Jesteśmy tuŝ przed (mam nadzieję) eksplozją trendu wewnętrznej turystyki weekendowej, która skieruje strumień polskich turystów do Zamościa, Kłodzka czy Fromborka, typowych Hitów śyjących w Lekkim Cieniu Wawelu. To największa szansa dla województw, zwłaszcza czekającej na odkrycie, przepięknej i atrakcyjnej ściany wschodniej. W tej dziedzinie katalizatorem największej zmiany

7 trendu moŝe być otwarcie stałych, bezpośrednich i tanich połączeń lotniczych pomiędzy takimi miastami jak Kraków i Gdańsk, co otworzy Polskę dla turystów z UE tzw. tygodniowych. W marketingu inwestycji Dolny Śląsk skupi się na obronie mocnej pozycji (teraz czas na budowanie obwodnic i zatrzymanie ucieczki młodej kadry z kraju), Górny Śląsk (lider rynku) mocno się zaktywizuje i nie straci pozycji, przestawiając akcent na inwestorów z sektora wyŝszych technologii i usług. Małopolska powinna wykorzystać swoje naturalne warunki i zacząć budowę polskiej doliny krzemowej. Mazowsze wielki przegrany ostatnich lat, dawniej lider we wszystkim, musi ponownie wejść do gry. Dowiemy się czy wreszcie Pomorze sobie pomoŝe, bo to region wielu straconych szans, z wielkim potencjałem. W innych częściach Polski czeka nas wiele niespodzianek wielkie środki z Unii, jeśli napotkają mądrych samorządowców, mogą nas zaskoczyć dosłownie wszystkim. Jeśli chodzi o trendy narzędziowe, będzie to rok eksperymentów i rosnących budŝetów. Tradycyjnie rosnąć będą wydatki na reklamę zewnętrzną (dziś podstawową formę promocji regionalnej). Wzrośnie rola prasy, zwłaszcza w trakcie odkrywania magicznego świata konkretnych grup docelowych. Telewizja przestanie być światem dla duŝych graczy dzięki tanim i coraz lepszym kanałom tematycznym. Radio teŝ się ucieszy kierowcy to jądro trendu turystyki weekendowej, a na nich radio ma monopol. Liderzy zauwaŝą, Ŝe w Internecie naleŝy inwestować znacznie większe sumy niŝ dotąd w marketingu regionalnym wyrasta on często na medium NAJWAśNIEJSZE. Wzrośnie rola mailingu (w marketingu inwestycyjnym i B2B). Ale nareszcie będzie to mailing kreatywny, a tym samym skuteczny. Bohaterem roku będzie PR i powiązany z nim Event Marketing, wyrastający na polską specjalizację narodową (inscenizacje historyczne i rekordy świata we wszystkim!). Powoli rosnąć będzie teŝ świadomość, jak waŝna jest komunikacja wewnętrzna (Miasto do mieszkańców). Zdecydowanym liderem w tym segmencie jest Kraków, kolekcjonujący w tej dziedzinie profesjonalne nagrody, i pewnie od Krakowa właśnie będą się uczyć pozostali, doceniając rolę edukacji społecznej w dziedzinie estetyki miasta, ekologii, recyklingu, wizerunku i motywacji. Na pewno na celowniku Miast i Regionów znajdą się równieŝ najnowsze narzędzia stosowane w marketingu komercyjnym, takie jak guerilla marketing, word of mouth, buzz marketing, lansering czy narzędzia stosowane w klubach lojalnościowych, czego przykładem stanie się być moŝe przykład z Wieliczki o wdzięcznej nazwie The Frienf of Mine. Co waŝne marketing regionalny stanie się w roku 2007 równieŝ waŝnym uczestnikiem rynku reklamowego, jak jego wielcy, komercyjni liderzy. Dlatego na miasta i regiony spadnie fala specjalistycznych ofert ze strony mediów, w tym równieŝ specjalne ceny ;-) Mateusz Zmyślony: ZałoŜyciel, Dyrektor Kreatywny i V-ce Prezes Zarządu Grupy ESKADRA, jednej z czołowych na polskim rynku firm zajmujących się marketingiem. Zdobywca największej liczby prestiŝowych nagród za efektywność i kreację, w tym trzech jedynych w Polsce Globe Awards, za kampanie dla marek śywiec, Idea i Kraków. W 2005 roku uznany wraz z zespołem za najbardziej kreatywną agencję BTL w rankingu Media&Marketing Polska. Aktywny wykładowca i konsultant, w 2004 roku uznany za najlepszego w Polsce trenera w dziedzinie marketingu przez miesięcznik PROFIT. Od 1992 roku jeden z pionierów marketingu w Polsce, zaczynał od samodzielnych kampanii dla marek EB, PEPSI i COCA COLA jeszcze zanim trafił na studia. Przez wiele lat pomysłodawca i organizator prestiŝowych seminariów naukowych i konkursów w dziedzinie mediów, reklamy, PR, marketingu i badań społecznych. Od 1998 roku aktywny doradca i twórca projektów w zakresie marketingu regionalnego. Wraz z jedyną w Polsce specjalizującą się w tej dziedzinie firmą ESKADRA MarketPlace - pracował dotąd m.in. dla takich marek jak Polska, Kraków, Kłodzko, Pomorze, Zakopane, Mielno, Lubliniec, Województwo Śląskie, śywiec, Kołobrzeg, Warszawa. Autor programu studiów Public Relations i wykładowca w tej dziedzinie na WyŜszej Szkole Europejskiej im. Tischnera w Krakowie.

8 Jak zbudować skuteczną komunikację z mieszkańcami: media, własne gazety, reklama zewnętrzna, internet? Jakie mogą być plusy takiej komunikacji? Agata Brodzka-Kostrzewska, Agencja PLEON Co to jest PR Terytorialny Dlaczego warto współpracować z dziennikarzami Jakie mamy rodzaje mediów i jaką rolę pełnią one w "Ŝyciu" miasta Dlaczego miasto powinno dbać o swój wizerunek Co to jest wizerunek miasta Dlaczego o niektórych miastach jest głośno a o innych nic nie wiemy Kim jest dziennikarz? Jak z nim rozmawiać, jak współpracować Agata Brodzka-Kostrzewska, Szefowa zespołu ds. kreowania wizerunku miast i regionów/ Key Clients Director w firmie PLEON. Posiada 6 letnie doświadczenie w marketingu i PR. Specjalizuje się w tworzeniu strategii komunikacji korporacyjnej, PR marek i produktów oraz w budowaniu marek miast i regionów, w tym PR terytorialnym. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach, kierunek Zarządzanie i Marketing oraz studia podyplomowe Public Relations w Szkole Głównej Handlowej. Odbyła liczne praktyki zagraniczne między innymi w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Londynie i Berlinie.

9 Wizerunek miasta w mediach lokalnych, czyli cała prawda o patronatach prasowych Katarzyna Godlewska, Izabela Urbanowicz, Agencja PROFILE Lepiej mieć w mediach sprzymierzeńców niŝ wrogów. To jest oczywiste, ale jak sprawić, by dziennikarze podzielali zachwyt burmistrza albo prezydenta nad doskonałymi efektami pracy urzędu? Jak zaprząc media do wspólnej pracy nad wizerunkiem gminy? Jedną z metod moŝe być współpraca przy wybranych, atrakcyjnych mdialnie gminnych eventach. Redakcje chętnie wspópracują przy okazji imprez typu święto miasta. Propozycja objęcia patronatem medialnym wydarzenia, adresowana na przykład do lokalnej gazety moŝe przynieść wiele korzyści. Uroczystość zostanie z pewnościa dostrzeŝona, odpowiednio zapowiedziana i opisana. Redakcja przy okazji zapromuje siebie. I jest to z pewnością dobry pomysł na zaskarbienie przychylności mediów pod warunkiem, Ŝe w mieście jest jeden tytuł prasowy. Gdy redakcji jest więcej, dobór patrona prasowa do imprezy to zadanie zdecydowanie bardziej skomplikowane. Zwłaszcza jeŝeli gmina szykuje wydarzenie bardzo nośne, waŝne i ponadregionalne. Przed tak trudnym zadaniem stanął Poznań, a dokładniej Fundacja 750-lecia Lokacji Poznania, przed rokiem Obchody jubileuszu miasta zapowiadały się niezwykle atrakcyjnie. Na długo przed obchodami media interesowały się szczegółami przygotowań. KaŜda redakcja chciała zaznaczyć swój udział w jubileuszu. Wszystkie gazety miały teŝ ambicje objęcia patronatem medialnym działań miasta. Wydawało się, Ŝe przy tego rodzaju uroczystości media zapomną o tym, ze konkurują między sobą i zgodnie bedą informować mieszkańców o obchodach. Próba konsolidacji wszystkich redakcji wokół wydarzenia nie powiodła się. W efekcie Fundacja podpisała umowę z Gazetą Wyborczą, co wywołało silne niezadowolenie w pozostałych tytułach. Czy warto było i czy moŝliwe było znalezienie lepszego rozwiązania? Z pewnością łatwiej współpracuje się z jednym partnerem, ale w konsekwencji takiego wyboru trzeba liczyć się z atakami ze strony pominiętych redakcji. Czy jest więc sens w takich przypadkach czynić starania o jakiekolwiek patronaty medialne? W przeciwieństwie do patronatów honorowych obejmowanych przez premiera, prezydenta czy ministrów, patronaty prasowe rzadko dodają prestiŝu wydarzeniu. W przypadku mediów chodzi jednka o promocję. Ponadto w sytuacji, gdy do gry wchodzą pieniądze nie tylko gminy, ale i sponsorów konieczne ustalenie twardych reguł współpracy z redakcją. Przedsiębiorcy sponsorują eventy, ale w zamian oczekują, by uczestnicy wydarzenia o tym wiedzieli, by media poinformowały o tym fakcie opinię publiczną. Dla dziennikarzy łaczy się to zniebezpieczeństwem zarzutu o kryptoreklamę. Umowa o patronacie prasowym musi więc zawierać szczegółowe zasady informowania o partnerach akcji. Katarzyna Godlewska Współwłaściciel profile Poznań. Socjolog, dziennikarz, specjalista public relations. Absolwentka socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1992 do 1996 pracowała między innymi w redakcjach śycia, Gazety Poznańskiej, śycia Warszawy, Radia S, TV Polsat. W Profilach 1996 roku. Specjalizuje się w realizacji projektów badawczych, szkoleniowych i doradztwa z obszaru PR. Uczestniczyła lub prowadziła projekty m.in. dla Miasta Poznań, AMS, GlaxoSmithKline, Głosu Wielkopolskiego, Fundacji 750-lecia Lokacji Poznania, Kompanii Piwowarskiej, TVN. Izabela Urbanowicz Współwłaściciel profile Poznań. Politolog, dziennikarz, specjalista public relations. Absolwenta nauk politycznych i dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach pracowała między innymi w redakcjach Głosu Wielkopolskiego, Wprost, Radia S, Radia Merkury. W Profilach 1996 roku. Specjalizuje się w realizacji projektów badawczych, szkoleniowych i doradztwa z obszaru PR. Uczestniczyła lub prowadziła projekty m.in. dla AMS, Miasta Poznań, GlaxoSmithKline, Głosu Wielkopolskiego, Fundacji 750-lecia Lokacji Poznania, Kompanii Piwowarskiej, TVN.

10 Nowy Dizajn Miejski - jakie są poŝytki z eksperymentowania w przestrzeni miasta Bogna Świątkowska, Prezes Fundacji Nowej Kultury BĘC ZMIANA Bogna Świątkowska Pomysłodawca, fundatorka i prezes Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana działającej na rzecz popularyzacji najnowszej kultury polskiej, ze szczególnym akcentem na dizajn i architekturę; załoŝycielka i redaktor notesu.na.6.tygodni, magazynu wydawanego przez Bęc Zmianę; wcześniej naczelna pierwszego popkulturalnego miesięcznika Machina ( ), autorka pierwszych w Polsce audycji radiowych poświęconych kulturze hip hop ( ). Autorka licznych tekstów, wywiadów, reportaŝy, programów telewizyjnych poświęconych współczesnej kulturze popularnej. Regulacje prawne w zakresie komunikacji wizualnej w mieście Łukasz Mikołajczak, Redaktor Prowadzący Visual Communication W prezentacji zostanie pokrótce omówiona systematyka i prawodawstwo krajowe w zakresie reklamy zewnętrznej. Szczególną uwagę zwrócono na największe trudności formalno-prawne, na które napotykają operatorzy, a takŝe stanowisko władz miejskich w odniesieniu do zgłaszanych uwag. Zostanie teŝ zarysowana specyfika poszczególnych miast w zakresie prowadzonej polityki outdoorowej oraz wydarzenia z roku ubiegłego, które były istotne z punktu widzenia prawnych aspektów komunikacji wizualnej, a szczególnie reklamy zewnętrznej. Łukasz Mikołajczak doktor nauk społecznych w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Redaktor Prowadzący miesięcznika VISUAL COMMUNICATION. Autor rozprawy doktorskiej Reklama zewnętrzna w Polsce ( ). Studium politologiczno-medioznawcze pierwszej w Polsce pracy naukowej na temat krajowej reklamy zewnętrznej. Wcześniej pracował w Centrali Selgros Cash & Carry w Dziale Marketingu, a takŝe współpracował jako dziennikarz z radiem RMF FM, a takŝe z czasopismami m.in. Tenis, Logistyka a Jakość oraz Nowoczesny Magazyn. Stworzył system komunikacji wizualnej jednej z prywatnych przychodni medycznych w Poznaniu.

11 Brief for Poland jako płaszczyzna współpracy samorządów ze środowiskiem profesjonalistów marketingowych Grzegorz Kiszluk Redaktor Naczelny Pierwszego Magazynu Marketingu i SprzedaŜy BRIEF oraz Brief for Poland Brief for Poland promocja Polski i regionów Brief for Poland to świadoma promocja regionów i Polski. To budowanie platformy, na której spotykają się przedstawiciele władz lokalnych (wojewódzkich, miejskich, gminnych), lokalny biznes oraz przedstawiciele branŝy marketingowej. Brief for Poland wspiera rozwój regionów i miejsc poprzez udostępnienie nowoczesnych narzędzi marketingowych. Brief for Poland zmniejsza dystans miedzy administracją terenową a branŝą marketingową, otwiera dla branŝy nowy rynek, a samorządom daje dostęp do profesjonalnych usług. Cel: Opinie Zbudowanie profesjonalnego rynku usług dla regionów oraz nowego rynku pracy dla branŝy marketingowej. Zachęcanie firm oraz marek działających w środowisku lokalnym/regionalnym do włączania się w działania promocyjne, w celu osiągnięcia wymiernych, wizerunkowych korzyści. Tworzenie regionalnych i lokalnych koalicji władze lokalne + lokalny biznes na rzecz budowania MAREK regionów. Wymiana informacji oraz edukacja pracowników urzędów terenowych i centralnych, odpowiedzialnych za promocję i lokalny rozwój. Postanowiliśmy zaangaŝować się w projekt Brief for Poland na dłuŝej. Jesteśmy przekonani, Ŝe w bardzo krótkim czasie przełoŝy się to na wymierne korzyści dla naszej firmy. (Krzysztof Rut, meneger ds. korporacyjnych Grupy śywiec) Dolnośląska Organizacja Turystyczna od ponad roku współdziała z czasopismem Brief. Idea Brief for Poland, w której czynnie uczestniczymy, jest godną polecenia platformą współpracy branŝy reklamowej i jednostek samorządu terytorialnego. (Leszek Nowak, dyrektor biura Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej) Brief for Poland jest doskonałą platformą wymiany doświadczeń, m. in. z zakresu marketingu turystycznego, wzmacniania wizerunku miasta i budowy marki. (Ryszard Budzalak, burmistrz Łowicza) Grzegorz Kiszluk jeden z pionierów reklamy w Polsce. W latach dyrektor działu mediów Publicis FCB i dyrektor generalny Optimedia Poland ( ). Od 1996 do 1998 członek zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy i pierwszy prezes rady nadzorczej spółki Polskie Badania Czytelnictwa. Od 1999 z-ca prezesa zarządu, a od 2003 r. prezes rady nadzorczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce (IAA). Prowadzi wykłady z marketingu i reklamy w szkołach wyŝszych. Członek jury festiwali: Crackfilm, Złote Orły, Boomerang, Media Trendy, KTR. Laureat Stalowego Przęsła 2004 w kategorii budowania mostów między róŝnymi poglądami i aspektami komunikacji rynkowej, a w szczególności za działania integrujące róŝne środowiska zawiązane z komunikacją rynkową i pozwalające wykorzystać synergię ich współpracy. Pierwszy redaktor naczelny magazynu Impact. Od 1999 właściciel Wydawnictwa Reklamowego AdPress i redaktor naczelny pierwszego magazynu marketingu i sprzedaŝy Brief.

12 WyposaŜanie miast w meble miejskie przykłady z Europy i ze świata ElŜbieta Siemion-Karlsson Dyrektor Exportu Team Tejbrant AB Szwecja, Prezes Zarządu Tejbrant Polska Sp. z o.o. Meble uliczne i reklama Nowoczesne projekty zrealizowane w ostatnich latach w róŝnych krajach Europy: 1. Krótka prezentacja Team Tejbrant AB. 2. Linia produktów City 90 - przykład wykorzystania tego samego systemu profili aluminiowych do budowy róŝnych mebli ulicznych: wiaty, słupki przystankowe, wygrodzenia, terminale, duŝe zadaszenia, gabloty reklamowe, tablice informacyjne; - modułowość i łatwość modyfikacji i dostosowania produktów do wymogów architektonicznych i terenowych oraz potrzeb uŝytkowników; - wykorzystanie drobnych elementów wyposaŝenia jako elementów podnoszących jakość i wizerunek produktu nadruki na szybach, zróŝnicowanie kolorów wewnątrz miasta (dzielnice nowoczesne i zabytkowe) itp. 3. Nowoczesne trendy w Europie - rosnąca rola firm architektonicznych w kształtowaniu wizerunku ulic. PoniŜej przykłady. 4. Hammarby Sjöstad przykład nowego osiedla, gdzie poprowadzono linię szybkiego tramwaju. Nowoczesne, specjalnie zaprojektowane przez architekta dla tej dzielnicy meble uliczne: wiaty, słupki przystankowe, ławki, kosze na śmieci, wygrodzenia. Współfinansowanie projektu we współpracy z firmą reklamową. 5. Budki telefoniczne projekt architekta, dostosowanie do nowoczesnego charakteru i wymogów ulicy i uŝytkowników, finansowane w drodze reklamy. 6. Rowery : rowery miejskie finansowane przez firmy reklamowe, przykład Oslo i Sztokholm; Poznań, Gdańsk budowa ścieŝek rowerowych, ew. zaangaŝowanie firm reklamowych w przyszłości. 7. Metro w Kopenhadze wizja architekta, nośniki reklamowe zintegrowane ze ścianami nośnymi. 8. Szwajcaria Clear Channel Plakanda, wymiana bilbordów na nowoczesne, estetyczne gabloty reklamowe typu Edge. 9. Gabloty Edge nacisk na gabloty energooszczędne nasilający się trend, od kilku lat wiodący w Skandynawii i Szwajcarii, w Polsce AMS Szczecin. Ostatnio równieŝ Wiedeń EPA oraz Irlandia. 10. Trendy i projekty specjalne: a. Singapoore, Sharp, City Line, a. Warszawa- pokazanie moŝliwości wykonania tego, co proponują architekci, produkty niepowtarzalne i mogące stać się charakterystyczne dla danego miasta, tworzenie linii produktów uŝytkowych i reklamowych.

13 Rozwiązania dla miast program rozwoju mebli miejskich Anna Nowakowska Dyrektor Marketingu Clear Channel Poland Koncept mebli miejskich narodził się w latach 60tych dwudziestego wieku we Francji. Idea współdziałania firm reklamowych i władz miejskich wyrosła z potrzeby zapewnienia mieszkańcom komfortu i wygody oraz harmonijnego współistnienia reklamy w przestrzeni miejskiej. Rozwój tego konceptu na przestrzeni ostatnich 50 lat sprawił, Ŝe jakość Ŝycia mieszkańców duŝych miast znacznie się poprawiła dzięki dostępności wysokiej jakości infrastruktury, w którą w sposób naturalny wpisuje się reklama zewnętrzna stanowiąc spójny element współczesnego miasta. Inwestycje w rozwój tej infrastruktury są w pełni finansowane przychodami z reklamy dzięki czemu finanse miejskie mogą być przeznaczone na inne, waŝne cele. Clear Channel Outdoor jako największa firma specjalizująca się w reklamie zewnętrznej na świecie, jest czołowym dostawcą rozwiązań w dziedzinie mebli miejskich, z kontraktów miejskich na wszystkich kontynentach. Koncept mebli miejskich Clear Channel realizuje poprzez program Rozwiązania dla miast. Program Rozwiązania dla miast to kompleksowa strategia rozwoju mebli miejskich której elementami są: partnerska współpraca z władzami lokalnymi polegająca na wsłuchaniu się w indywidualne potrzeby miast i dostarczeniu odpowiadających tym potrzebom rozwiązań architektonicznych oraz technologicznych szeroka i elastyczna oferta obiektów małej architektury miejskiej: od obiektów związanych z transportem miejskim poprzez nośniki informacji miejskiej do obiektów uŝyteczności publicznej takich jak ławki, kosze i toalety zaplecze inwestycyjne i badawczo-rozwojowe stała współpraca z najlepszymi międzynarodowymi oraz lokalnymi architektami min. Richard Meier, Giugiaro innowacyjne rozwiązania technologiczne Dzięki wdroŝeniu programu Rozwiązania dla miast firma Clear Channel Outdoor zwycięŝyła w wielu przetargach miejskich stając się kluczowym inwestorem w infrastrukturę miejską w takich miastach jak: Londyn, Sydney, Rio de Janeiro, Waszyngton, Neapol i wiele innych. Jest takŝe zwycięzca największego w historii przetargu miejskiego na zagospodarowanie infrastruktury transportowej w Singapurze. Clear Channel Outdoor swoją międzynarodową filozofię oraz doświadczenia w budowaniu partnerstwa z miastami pragnie przenieść takŝe na grunt polski. Obecnie jest operatorem kilkunastu kontraktów miejskich obejmujących wiaty przystankowe, jednak potrzeby i jednoczenie potencjał są znacznie większe. Jednym z palących problemów miast polskich jest brak spójnej infrastruktury miejskiej której elementami są nie tylko wiaty przystankowe, ale równieŝ ławki, kosze a przede wszystkim toalety publiczne. Anna Nowakowska, Dyrektor Marketingu Clear Channel Poland. Absolwentka SGH i Chartered Institute of Marketing. Karierę rozpoczynała w koncernie Johnson&Johnson. Od 1993 r. związana jest bezpośrednio z branŝą reklamową. Pracując w agencji reklamowej obsługiwała takich klientów jak Unilever i Johnson&Johnson. W koncernie Clear Channel od początku istnienia firmy w Polsce odpowiedzialna za strategię i komunikację marketingową. Uczestniczy w tworzeniu standardu badań outdooru w Polsce. Członek rady nadzorczej Polskich Badań Outdooru.

14 Mobilna Galeria Designu dr Ryszard Lenc oraz Maria Wróbel Business Consulting Sp. z o.o Business Consulting Sp. z o.o. w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach oraz cieszyński Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości organizują po raz pierwszy w naszym kraju Mobilną Galerię Designu oraz międzynarodowy konkurs dla studentów szkół projektowania graficznego. Business Consulting to pionier i lider reklamy w segmencie transit Autobusy i tramwaje oklejone przez BC reklamami kursują w duŝych miastach Polski i są naturalnym dopełnieniem innych form komunikacji outdoorowej. Skala oddziaływania przekazu jest znaczna. Wiedzą o tym klienci BC firmy zlecające usługi, akceptują tę formę reklamy mieszkańcy miast, piesi i kierowcy; przy czym nie jest obojętne, jak reklama jest przygotowana, czy jest atrakcyjna, czy projekt jest ciekawy graficznie, czy ma zaskakującą fabułę, myśl. Nie bez znaczenia jest wartość artystyczna produkcji reklamowych. Cele MGD są proste: po pierwsze, pokazanie atrakcyjności nośników reklamowych, jakimi są autobusy i tramwaje, w zmienionej, oryginalnej formule i wskazanie w ten sposób moŝliwych kierunków rozwoju tej formy komunikatu wizualnego, po drugie, wykorzystanie burt pojazdów do edukacji artystycznej społeczeństwa. Pomysłodawcy Galerii zapraszają czołowych designerów z całej Europy do przygotowania autorskich projektów oklejenia pojazdów, specjalnie przygotowanymi w tym celu formami graficznymi. Są to swojego rodzaju autoportrety twórcze. Odbiorcami przekazu są uŝytkownicy transportu publicznego polskich miast. MGD ma juŝ realizacje w Katowicach, Warszawie, Szczecinie, Krakowie, Wrocławiu, Płocku. Do współpracy zapraszane są miejskie zakłady komunikacji i wydziały urzędów miast. Kolejnym krokiem jest organizacja otwartego międzynarodowego konkursu dla studentów i młodych absolwentów szkół projektowych na najlepszy projekt nadruku na autobusie, tramwaju. Obok nagród pienięŝnych, zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani realizacjami prezentacją prac na rzeczywistych pojazdach. Celem tegorocznego Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu na temat: ANTI-TRAFFIC. Bez samochodu. Projekt ma charakter edukacyjno-promocyjny i będzie popularyzować lepszy styl Ŝycia, idee proekologiczne, wiodącym tematem jest zatem poprawa warunków Ŝycia w mieście, promocja podróŝowania transportem miejskim. Wszystko to w oparciu o nowoczesny design, dobry warsztat i oryginalną myśl młodego projektanta. Termin nadsyłania prac upływa Szczegóły na temat Galerii oraz Konkursu na stronie dr Ryszard Lenc Absolwent i były pracownik Uniwersytetu Śląskiego. Słuchacz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Śl. w latach Zatrudniony w Business Consulting Sp. z o.o.; jako konsultant zajmuje się reklamą, promocją i PR. W 2006 był koordynatorem projektu konsultacji dla kandydatów w wyborach samorządowych. Współautor koncepcji Mobilnej Galerii Designu. Realizacje MGD zostaną zaprezentowane w czasie Targów Outdoor Expo. Maria Wróbel Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach (Zarządzanie i Marketing) i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Public Relations). Doświadczenie: EuroLOT S.A. (2002), Siemens AG Niemcy (2001 i 2003), od 2003 roku w agencji reklamowej Business Consulting.

15 PREZENTACJA AMS Zagadnienia: I. Kompetencje AMS w zakresie meblowania miast na przykładzie realizacji w całej Polsce II. Bramy Kraju autorski program AMS poświęcony kształtowaniu wizerunku i marki polskich miast III. Reklama i meble miejskie a system prawny, w tym w szczególności partnerstwo publiczno-prywatne I. Kompetencje AMS w zakresie meblowania miast w Polsce 1. Aktywnie uczestniczymy w meblowaniu polskich miast. 2. Miasta to naturalny partner, z którym współpracujemy na polu inwestycyjnym i promocyjnym. Od 1990 roku umeblowaliśmy ponad dwadzieścia polskich miast, wyposaŝając je w przeszło 3 tysiące wiat przystankowych. 3. Inwestycje w meble miejskie są istotnym elementem rozwoju nowoczesnego miasta. Mała architektura podnosi estetykę i funkcjonalność przestrzeni miejskiej, poprawia komfort Ŝycia mieszkańców, którzy mogą korzystać z nowych wiat przystankowych, toalet, ławek. 4. Jednym z najbardziej spektakularnych efektów naszych działań było umeblowanie przez AMS reprezentacyjnego pasaŝu we Wrocławiu. W październiku 2006 roku zrealizowaliśmy pierwszy kompleksowy projekt z zakresu mebli miejskich. WyposaŜyliśmy śródmiejski pasaŝ handlowy na ul. Oławskiej we Wrocławiu w komplet mebli o oryginalnym, nowoczesnym designie. Ustawiliśmy ławki z siedziskami z drewna tekowego, kwietniki, kosze oraz nośniki reklamowe typu citylight poster. U wlotu ulicy stanął podświetlany słup reklamowy. II. Bramy Kraju 1. Bramy Kraju to pierwszy kompleksowy program marketingu miejskiego, autorski program AMS poświęcony kształtowaniu wizerunku i marki polskich miast. a. Celem naszego projektu jest pobudzenie dyskusji o roli strategii marketingowej w tworzeniu marki i wizerunku miast. Szczególny nacisk w tym procesie kładziemy na kształtowanie przestrzeni publicznej, która jest naturalnym środowiskiem funkcjonowania reklamy zewnętrznej. b. Podstawę programu stanowią trzy corocznie realizowane przedsięwzięcia: konferencja dla samorządów, konkurs na najlepsze rozwiązania w zakresie szeroko rozumianego marketingu miejskiego oraz publikacja z serii Biblioteka Wizerunku Miasta. c. Nad całością projektu czuwa Rada Programowa specjaliści z wielu dziedzin: architekci, urbaniści, specjaliści marketingu oraz popularyzatorzy polskiego design. d. Wymiernym efektem naszej akcji jest ustawienie witaczy w Bełchatowie, a takŝe wzrost zainteresowania samorządów budową tych konstrukcji. Wszystko to a takŝe znaczący wzrost liczby zgłoszeń na drugą konferencję Bram Kraju - utwierdza nas w przekonaniu, Ŝe nasze przedsięwzięcie jest potrzebne polskim samorządom. e. Druga edycja Bram Kraju rozpoczęta konferencją w grudniu 2006 dotyczy znaczenia systemowej informacji miejskiej. W lutym 2007 roku ogłosiliśmy konkurs dla miast na najlepszy istniejący i projektowany System Informacji Miejskiej oraz najlepsze

16 wykorzystania USP w promocji. Rozstrzygniemy go w maju, a pod koniec roku wydamy drugą publikację z serii Biblioteka Wizerunku Miasta tym razem poświęconą SIM. 2. W ramach działań dodatkowych, w jakie się angaŝowaliśmy ostatnio, warto wymienić przeprowadzenie pierwszych w Polsce badań opinii mieszkańców o potrzebach w zakresie mebli miejskich przedstawionych na konferencji Łodzi; a takŝe objęcie patronatem i współorganizacja wystawy design.pl. III. Reklama i meble miejskie a system prawny, w tym w szczególności partnerstwo publiczno-prywatne 1. Akty prawne o podstawowym znaczeniu dla reklamy zewnętrznej. 2. Znaczenie studiów uwarunkowań i kierunków oraz planów zagospodarowania przestrzennego dla harmonii rozwoju infrastruktury komunalnej i reklamy w mieście. 3. Case study analiza reklamy w ciągu al. Jana Pawła II w Warszawie odpowiedzią na realne problemy reklamy w mieście. 4. Konieczność nowego podejścia samorządów do regulacji dotyczących funkcjonowania reklamy w przestrzeni publicznej. 5. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym szansą na zmianę wizerunku polskich miast. Wiceprezes Zarządu AMS SA, dyrektor ds. operacyjnych i rozwoju systemu W AMS-ie od października 2003 r. Pracę zawodową rozpoczął kierując pracami wysokościowymi i podwodnymi w PTTK. Był współwłaścicielem firmy wdraŝającej systemy komputerowe, wykładowcą finansów i księgowości na kursach organizowanych przez Fundację im. Taylora. Pracował jako konsultant firm w zakresie finansów i komputeryzacji. W latach 1994 do 2003 pracował w Europlakat Polska, gdzie kolejno zajmował stanowiska: Głównego Księgowego, Dyrektora Finansowego i Wiceprezesa Zarządu, a przez ostatnie lata Prezesa Zarządu. Urodził się w 1965 r. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

17 Warto odwiedzić Festiwal Plakatu Reklamowego Barbakan 2007 w Krakowie. JuŜ za miesiąc rusza drugi Festiwal Plakatu Reklamowego w Krakowie. W tegorocznej edycji tej imprezy, której organizatorem jest Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej i jej członkowie, główną rolę odgrywa konkurs na projekt plakatu reklamowego pod nazwą Wakacje w Polsce. Wpłynęło blisko 250 prac, z których jury wybrało do drugiego etapu ponad 80. Ideą konkursu jest pozyskanie ciekawych pomysłów, które mogą być wykorzystane do promocji Polski, zarówno w naszym kraju, jak i za granicą. Wystawa najlepszych prac konkursowych zaplanowana została w starym zabytkowym Barbakanie i otwarta będzie w czwartek 26 kwietnia 2007 roku. Równie atrakcyjnie zapowiadają się inne wystawy Festiwalu, które udostępnione będą zwiedzającym takŝe od 26 kwietnia: Na Plantach pokazane zostaną pierwsze polskie reklamowe plakaty komercyjne, które pojawiły się na naszych ulicach ponad dziesięć lat temu. W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej wyjątkowa wystawa plakatów teatralnych ze zbiorów teatrów polskich. Ich liczba, nadesłana z całego kraju, przekroczyła wyobraŝenia organizatorów i niezbędne było dokonanie wyboru najcenniejszych i najbardziej wartościowych prac, których autorami są artyści graficy naleŝący dzisiaj do czołówki polskiej szkoły plakatu. W Państwowej WyŜszej Szkole Teatralnej równieŝ wystawa plakatów teatralnych Plakaty teatralne Andrzeja Pągowskiego. Ta szczególna wystawa organizowana jest z okazji 30-lecia twórczości naszego znakomitego artysty grafika i pokaŝe nam kilkadziesiąt prac poświęconych sztukom teatralnym. I wreszcie w zabytkowym holu krakowskiego magistratu zaprezentowane zostaną plakaty promujące regiony alpejskie. Będzie więc okazja do porównania kierunków artystycznego myślenia polskich i zagranicznych twórców. W czwartek 10 maja, podczas dnia galowego, odbędzie się konferencja poświęcona promocji miast i regionów. Będzie okazja do zapoznania się z doświadczeniami zagranicznych speców od marketingu i promocji oraz skonfrontować je z rodzimymi pomysłami. Na konferencję zapraszamy do zabytkowej Sali Fontany w Muzeum Historycznym Krakowa przy Rynku Głównym. Zaraz potem zapraszamy do klubu Pod Jaszczurami. Wraz z tygodnikiem Wprost organizujemy panel dyskusyjny z udziałem polskich polityków, publicystów i artystów poświęcony promocji Polski za granicą, a raczej braku tej promocji. Być moŝe nawet braku koncepcji takiej promocji. Wieczorem w Collegium Maius wręczone zostaną nagrody dla uczestników konkursu festiwalowego. W nocy, główny sponsor Festiwalu - miesięcznik Machina, zaprasza na gorącą zabawę. W tym czasie czekają na uczestników zabaw takŝe najnowsze rozwiązania technologiczne przygotowane przez firmę Trias. Festiwal jest okazją by po raz kolejny odwiedzić stary Kraków, który w tym roku obchodzi 750-lecie lokacji. Z tej okazji odbędą się oczywiście inne ciekawe imprezy. Festiwal jest jedną z pierwszych. Miasto Kraków jest współorganizatorem festiwalowych wystaw, a Prezydent Miasta objął honorowy patronat nad Festiwalem. Pierwszy, długi majowy tydzień będzie sprzyjać zwiedzaniu niezwykle ciekawych wystaw. Zainteresowanych kwestiami promocji Polski i jej atrakcji zapraszamy do słuchania audycji Polskiego Radia. W czasie Festiwalu czekają nas na radiowych antenach niespodzianki z nagrodami. Więcej nie będziemy zdradzać, ale warto. Patronami Festiwalu są programy: pierwszy i trzeci Polskiego Radia oraz Radio Kraków Małopolska. Tegoroczny Festiwal Plakatu Reklamowego wpisuje się wspaniale w ostatnie inicjatywy firm reklamy zewnętrznej, związane ze wspomaganiem promocji polskich miast. Będzie równieŝ swoistą kontynuacją problematyki, którą zainteresowały się takŝe Targi Poznańskie, organizując konferencję pod nazwą Miasto Komunikacja Reklama w ramach targów Outdoor Expo. Szkoda tylko, Ŝe niektórzy włodarze polskich miast nie dostrzegają tych inicjatyw lub zbyt mało poświęcają im uwagi. A naprawdę warto.

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał Inventree.pl Pomysł Wiedza - Kapitał Pomysł Wiedza Kapitał Inventree to: miejsce spotkań ludzi kreatywnych szansa na wykorzystanie wiedzy i umiejętności w celu stworzenia dobrze prosperującego biznesu

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ MEDIA EXPO 2010 Oferta udziału w targach

POZNAŃ MEDIA EXPO 2010 Oferta udziału w targach Termin targów: 10-12 marzec 2010 Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie pawilon 3 Planowana liczba zwiedzających 8000 osób Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji targów telewizyjnych POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r.

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Kim jesteśmy? Pierwszą w Polsce agencją wyspecjalizowaną w marketingu miejsc, miast i regionów (m.in. marki:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Promocji. prezentacja studiów magisterskich

Wyższa Szkoła Promocji. prezentacja studiów magisterskich Wyższa Szkoła Promocji prezentacja studiów magisterskich AGENDA z Kim jesteśmy i dokąd zmierzamy z Nasze specjalności z Współpracujemy z Absolwenci o nas z 7 korzyści, dla których warto KIM JESTEŚMY I

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Event marketing w mediach

Event marketing w mediach Event marketing w mediach Uniwersytet Jagielloński Wydział Komunikacji Społecznej Studia dzienne Semestr zimowy 2015/2016 Krzysztof Nepelski Wykształcenie: AGH W Krakowie, Inż.Elektroenergetyk Wydział

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC

PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC www.spin.pm2pm.pl Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kraków, dn. 23.11.2010

Bardziej szczegółowo

Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera

Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera Michał Rżysko, Centrum Myśli Jana Pawła a II Kraków, 17.06.2011 Kryteria SMART Kampania jest projektem, powinna spełniać kryteria SMART S M A R T specific

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Tym razem spotykamy się, by spojrzeć na nasz potencjał, to jak oceniamy go sami i jak widzą go eksperci zewnętrzni.

Tym razem spotykamy się, by spojrzeć na nasz potencjał, to jak oceniamy go sami i jak widzą go eksperci zewnętrzni. PATRONI KONFERENCJI: Katowice 18 maja 2009 roku Zaproszenie Mili Państwo. Z prawdziwą satysfakcją pragnę zaprosić do wzięcia udziału w konferencji promującej produkt markowy Katowice MICE Energia Spotkań.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy. ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność,

Zaproszenie do współpracy. ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność, 2015 Zaproszenie do współpracy ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność, Czym jest krakowskie ŚWIĘTO CYKLICZNE? Święto Cykliczne to festiwal nowej kultury

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu od pomysłu do profesjonalnej realizacji

Realizacja projektu od pomysłu do profesjonalnej realizacji Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej Realizacja projektu od pomysłu do profesjonalnej realizacji Szkolenie dla multiplikatorów w kontekście pracy przy projektach europejskich oraz polsko-niemieckich Termin:

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA

SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA KIM JESTEŚMY? Firma Bild Presse Polska to znany i ceniony przedsiębiorca na rynku mediowym, dostarczający niezawodne systemy informatyczne, ale także wyjątkowe podejście

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe szkolenie dla naukowców:

Kompleksowe szkolenie dla naukowców: Kompleksowe szkolenie dla naukowców: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ TRANSFER, KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI MARKETING INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH Jak zabezpieczyć swoje prawa do wynalazku?

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków Siła konsorcjum szkolenia, edukacja aglomeracja legnicka media, komunikacja, reklama województwo dolnośląskie szkolenia, nauka Wrocław biznes, edukacja, samorząd aglomeracja wrocławska Cele kampanii 1.

Bardziej szczegółowo

www.eco-talent.pl Posiedzenie RADY PROJEKTU Warszawa, dnia 24 lutego 2014

www.eco-talent.pl Posiedzenie RADY PROJEKTU Warszawa, dnia 24 lutego 2014 www.eco-talent.pl Posiedzenie RADY PROJEKTU Warszawa, dnia 24 lutego 2014 Harmonogram spotkania RADY 1. Przedstawienie członków Rady. Wymiana doświadczeń. 2. Omówienie celów Projektu i dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PROJECT MANAGEMENT ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI

KONFERENCJA PROJECT MANAGEMENT ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI OFERTA SPONSORINGU SERDECZNIE ZAPRASZAM! Spotkanie to będzie stanowić dobra okazję do omówienia najistotniejszych spraw i zadań stojących przed SPMP, wymiany wzajemnych doświadczeń i opinii, poszerzenia

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta MARKETING COMMUNICATION MANAGER menedżer/ekspert/doradca w zakresie komunikacji

Bardziej szczegółowo

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wciąż zmieniającego się szeroko pojętego rynku nieruchomości w Polsce staramy się, stworzyć sposobność do wymiany

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wciąż zmieniającego się szeroko pojętego rynku nieruchomości w Polsce staramy się, stworzyć sposobność do wymiany Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wciąż zmieniającego się szeroko pojętego rynku nieruchomości w Polsce staramy się, stworzyć sposobność do wymiany poglądów na temat problemowych zagadnień napotykanych

Bardziej szczegółowo

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Promocja Stowarzyszenie ExploRes / Projekt ICENT Obszary Adresaci Techniki Tomasz Michalski Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Koncepcja PEI Kluczowe zagadnienia Obszar 1 lokalizacja i struktura

Bardziej szczegółowo

Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP

Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP AGENDA Cel Grupa docelowa Zasięg terytorialny Elementy programu Patronat Współpraca Portal MSP Seminaria Konferencja prasowa Konkurs Lider

Bardziej szczegółowo

MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis

MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb stacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa 1 Reguły integracji ocen z warsztatów (ew. ich części) i praktyk (ew. ich części) Adresaci modułu

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

12 13 grudnia 2007 r. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

12 13 grudnia 2007 r. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 12 13 grudnia 2007 r. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Szanowni Państwo Mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę uczestnictwa w charakterze Patrona Medialnego

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

FORUM ROZWOJU BIZNESU - BuCom 2015 LUBLIN NA TOPIE! 22 października, 2015 r., Lublin

FORUM ROZWOJU BIZNESU - BuCom 2015 LUBLIN NA TOPIE! 22 października, 2015 r., Lublin / Pokazujemy jak budować sukces organizacji / / Wspieramy dzieląc się wiedzą / / Inspirujemy do działania prezentując dobre praktyki / / Wskazujemy na nowe trendy prowadzące do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Public Relations Programu Trzymaj Formę Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Czym jest partnerstwo? Osoby fizyczne i organizacje reprezentujące sektor publiczny, pozarządowy oraz biznes, które angażują

Bardziej szczegółowo

Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06.

Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06. II TURA PROJEKTU Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06. 2006 9.15 9.30 Rozpoczęcie Konferencji MenadŜerowie

Bardziej szczegółowo

Poznań miasto know-how, czyli marketing terytorialny w praktyce

Poznań miasto know-how, czyli marketing terytorialny w praktyce Poznań miasto know-how, czyli marketing terytorialny w praktyce Łukasz Goździor Urząd Miasta Poznania Dyrektor Biura Promocji Miasta Strategia Promocji Marki Poznań MIGRACJE INWESTYCJ E Grupy docelowe

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2015-2016 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta Warsztaty podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Internet, to miejsce, w którym powinien znaleźć się kaŝdy przedsiębiorca. Jeśli kogoś

Bardziej szczegółowo

30 października 2014, Bydgoszcz

30 października 2014, Bydgoszcz 30 października 2014, Bydgoszcz III Kongres Transportu Publicznego: Czego potrzebują mieszkańcy miast? Kongres Transportu Publicznego co roku gości w innej aglomeracji. Pierwszy odbył się w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Design Management. Opis kierunku. WSB Toruń - Studia podyplomowe. Studia podyplomowe Design Management w WSB w Toruniu

Design Management. Opis kierunku. WSB Toruń - Studia podyplomowe. Studia podyplomowe Design Management w WSB w Toruniu Design Management WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia podyplomowe Design Management w WSB w Toruniu Design produktu obejmuje kształcenie w zakresie designu na potrzeby rynku oraz ukazuje

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

P R E Z E N T A C J A

P R E Z E N T A C J A P R E Z E N T A C J A decyzje-it.pl internetowy serwis branŝy IT specjalizujący się w oprogramowaniu dla biznesu Serwis decyzje-it.pl Kim jesteśmy? decyzje-it.pl to specjalistyczny, internetowy serwis

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta Absolwenci specjalności są przygotowani do: pracy na stanowiskach menedżerów i

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015. Oferta dla Sponsorów

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015. Oferta dla Sponsorów Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015 Oferta dla Sponsorów www.asm-poland.com.pl Potrzebujesz pozyskać

Bardziej szczegółowo

Skuteczne relacje z mediami

Skuteczne relacje z mediami Wydawnictwo Raciborskie Media oraz agencja marketingu i public relations INTRO PR serdecznie zapraszają na szkolenia otwarte Akademii Kreowania Wizerunku Skuteczne relacje z mediami Płatne artykuły i reklamy

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Od 23 do 27 czerwca odbędzie się w Krakowie Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa. Święto Organizacji

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

Niespokojne (bo spokój nie pobudza do działania) Waleczne (bo tylko walka daje możliwość wygranej) Spełnione (bo eventy to nasza pasja)

Niespokojne (bo spokój nie pobudza do działania) Waleczne (bo tylko walka daje możliwość wygranej) Spełnione (bo eventy to nasza pasja) wersja Polska Firma CENTRUM EDUKACJI I BIZNESU jest firmą zorientowaną na organizację szkoleń i eventów działajacą na rynku już 10 lat. Dział EVENTS przeżywa swój intensywny rozwój. Dzięki elastyczności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair

23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair 23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair 23-08-2013 O nas Organizatorem u jest Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców wraz z firmą

Bardziej szczegółowo

RYNEK APTECZNY W ROKU 2016 trendy, strategie rozwój WARSZAWA STADION NARODOWY. 19 MAJA 2016r.

RYNEK APTECZNY W ROKU 2016 trendy, strategie rozwój WARSZAWA STADION NARODOWY. 19 MAJA 2016r. WARSZAWA STADION NARODOWY 19 MAJA 2016r. ORGANIZATOR: Business Point Sp. z o.o. Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w pierwszym wyjątkowym spotkaniu organizowanym przez Business Point.

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018.

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018. STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018. KATOWICE 24 MAJA 2013 Aleksandra Gajewska Wicemarszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Cz. 1 - Strategie i plany PR

Cz. 1 - Strategie i plany PR Polskie Stowarzyszenie Public Relations Oddział Śląsk we współpracy ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy Bona Fides zaprasza na I Dzień szkoleń dla organizacji pozarządowych Cz. 1 - Strategie i plany PR

Bardziej szczegółowo

Agencja marketingowa rozwoju marek wyjątkowych dla Państwa obiektu turystycznego

Agencja marketingowa rozwoju marek wyjątkowych dla Państwa obiektu turystycznego Agencja marketingowa rozwoju marek wyjątkowych dla Państwa obiektu turystycznego PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY w zakresie obsługi marketingowej i sprzedażowej Kim jesteśmy? 1. Business and Concept - Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! urządzeń mobilnych, pracownicy agencji marketingowych i PR, ludzie ze świata showbusinessu, ludzie polityki i biznesu oraz media.

Szanowni Państwo! urządzeń mobilnych, pracownicy agencji marketingowych i PR, ludzie ze świata showbusinessu, ludzie polityki i biznesu oraz media. Szanowni Państwo! MIT MEDIA Group Sp. z o.o., wydawca największego magazynu mobilnych technologii Mobility, zaprasza do współpracy przy kolejnej uroczystości Gala Mobility Trends 2013. Podczas tej uroczystości

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

Reklama OOH w pierwszym kwartale 2015

Reklama OOH w pierwszym kwartale 2015 Reklama OOH w pierwszym kwartale 2015 Według danych o wszystkich przychodach ze sprzedaży na rynku Out of Home firm raportujących do IGRZ, wielkość sprzedaży OOH w pierwszym kwartale 2015 roku wyniosła

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik GMINA - pośrednik w kontaktach samorządowych

Miesięcznik GMINA - pośrednik w kontaktach samorządowych Miesięcznik GMINA - pośrednik w kontaktach samorządowych Magazyn GMINA To czasopismo, założonej w 1994 roku przez kilkanaście instytucji: agend rządowych, stowarzyszeń miast i gmin oraz banków; Publikacja

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Kto na Śląsku inwestuje w design?

Kto na Śląsku inwestuje w design? Kto na Śląsku inwestuje w design? Wielu osobom design wciąż kojarzy się jedynie z czymś współczesnym podobnie myśli się i na Śląsku. Warto jednak pamiętać, że od dekad o wzornictwie użytkowym i projektowaniu

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 10 stycznia 2011 - Państwowe Szkoły Budownictwa - Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 Patronat: Mieczysław Struk

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace 9.30 10.00 Rejestracja uczestników PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów Marcin Michalik - Zastępca

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA prof.

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Edycja (2015)

Pierwsza Edycja (2015) VR Challenge 2016 UNIT9 VR Challenge 2016, Druga edycja pierwszego w Polsce Festiwalu Wirtualnej Rzeczywistości, odbędzie się 28 października w Łodzi. W tym roku w ramach festiwalu Organizatorzy przewidzieli

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! II edycja programu stażowego Kariera na start :

Szanowni Państwo! II edycja programu stażowego Kariera na start : Szanowni Państwo! Dwie edycje programu stażowego Kariera na start już za nami. W związku z tym pragniemy zaprezentować Państwu efekty naszych działań, a także przedstawić kolejne etapy realizacji naszego

Bardziej szczegółowo

Zakątek Zwierzątek bądźmy tam razem

Zakątek Zwierzątek bądźmy tam razem Zakątek Zwierzątek bądźmy tam razem Kim jesteśmy? Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Zabrzu jedna z najstarszych i najaktywniejszych organizacji pozarządowych w mieście. TOZ działa od 1864 roku

Bardziej szczegółowo

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie!

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! List przewodni Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam

Bardziej szczegółowo

PR w cieniu katastrofy

PR w cieniu katastrofy Raport wizerunkowy o branŝy PR kwiecień 2010 PR w cieniu katastrofy Na podstawie analizy publikacji portal PRoto przygotował raport o wizerunku branŝy PR mediach w kwietniu 2010 roku. SpostrzeŜenia: W

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

TECHNIKUM NR 1 EKONOMICZNE

TECHNIKUM NR 1 EKONOMICZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU TECHNIKUM NR 1 EKONOMICZNE OFERTA KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU TECHNIKUM NR 1

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Konkurs promujący najlepsze wzorce współpracy z MSP VIII EDYCJA maj 2006 r. - grudzień 2006 r. Motto VIII edycji Konkursu: Przejrzysta i nowoczesna oferta za rozsądną

Bardziej szczegółowo

MAMY SIEDZIBĘ! OTWÓRZ JĄ Z NAMI!

MAMY SIEDZIBĘ! OTWÓRZ JĄ Z NAMI! MAMY SIEDZIBĘ! OTWÓRZ JĄ Z NAMI! Czym jest Muzeum Neonów? Pierwsze w Polsce Muzeum Neonów to pomysł na prezentację wyjątkowych polskich neonów z okresu PRL i ocalenie ich od zapomnienia. Naszą misją jest

Bardziej szczegółowo

Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski. Warszawa 29.07.2010

Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski. Warszawa 29.07.2010 Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski Warszawa 29.07.2010 Agenda Strategia kampanii Budżet Elementy media mix oraz poza medialne pola działania Ogólny Plan Mediów 2010

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE

KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE 31 MARCA 2015 / EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI / 400 UCZESTNIKÓW / 15 PRELEGENTÓW KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE najważniejsze wydarzenie branży turystycznej na Pomorzu OFERTA PARTNERSKA Partner

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SPOTÓW REKLAMOWYCH. Fundusze Europejskie w kadrze POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU SPOTÓW REKLAMOWYCH. Fundusze Europejskie w kadrze POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU SPOTÓW REKLAMOWYCH Fundusze Europejskie w kadrze 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się Konkurs Spotów Reklamowych Fundusze Europejskie w

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU:

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (communication design, public relations, branding) Studia stacjonarne I stopień (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: Communication design (projektowanie komunikacji)

Bardziej szczegółowo