Badanie wydajności maszyn wirtualnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie wydajności maszyn wirtualnych"

Transkrypt

1 Rozdział xx Badanie wydajności maszyn wirtualnych Mirosław SKRZEWSKI Politechnika Śląska, Instytut Informatyki Paweł MOROZ Politechnika Śląska, Instytut Informatyki Streszczenie Wzrost mocy obliczeniowej procesorów stworzył warunki do stosowania rozwiązań opartych o wirtualizację systemów. Rozwiązania takie uważane są obiecujący sposób rozwiązania wielu problemów (łatwość odtwarzania, kopiowania systemów, efektywniejsze wykorzystanie sprzętu, oszczędności na energii elektrycznej, bezpieczeństwo testowania nowych rozwiązań). Milczeniem pomijane są ewentualne koszty wirtualizacji - straty wydajności, mocy obliczeniowej systemów, ograniczenia przepustowości kanałów transmisji. Próby uruchomienia na komputerze więcej niż jednego system wirtualny daj często wrażenie bardzo dużego spowolnienia pracy takich systemów a także niepewnego działania ich komunikacji sieciowej, co kontrastuje z prezentowaną w publikacjach tendencją do wirtualizacji i konsolidacji kilku serwerów aplikacyjnych na jednej platformie sprzętowej. W pracy zajęto się problemem oceny wydajności systemów wirtualnych i metodami jej pomiaru na systemach uruchamianych na różnych platformach sprzętowych i w oparciu o różne platformy wirtualizacji.. 1. Wprowadzenie Wzrost mocy obliczeniowej procesorów stworzył warunki do stosowania rozwiązań opartych o wirtualizację systemów. Wiele publikacji [a, b, c] podkreśla zalety takich rozwiązań (łatwość odtwarzania, kopiowania systemów, efektywniejsze wykorzystanie sprzętu, oszczędności na energii elektrycznej, bezpieczeństwo testowania nowych rozwiązań), pomija natomiast milczeniem ewentualne koszty wirtualizacji - straty wydajności, mocy obliczeniowej systemów, ograniczenia przepustowości kanałów

2 2 M. Skrzewski, P. Moroz transmisji. Z publikacji tych nie wynika także, na jakie parametry systemu wirtualnego można liczyć, uruchamiając wirtualizację na określonej wydajności konfiguracji platformy sprzętowej, a także jakiego rodzaju ograniczenia funkcjonalności systemu wirtualnego mogą wystąpić w stosunku do możliwości tego samego systemu działającego bezpośrednio na tej platformie. Osobnym zagadnieniem pozostaje także sprawa określenia ilości systemów wirtualnych możliwych do uruchomienia na danej konfiguracji sprzętowej i poziomu wydajności tych systemów oraz zmian wydajności tych systemów ze wzrostem ich ilości. Korzystając z systemów wirtualnych na zajęciach dydaktycznych, na tym samym komputerze próbowano uruchomić więcej niż jeden system wirtualny, i często odnosiło się wrażenie bardzo dużego spowolnienia pracy takich systemów a także niepewnego działania ich komunikacji sieciowej, co kontrastuje z prezentowaną w publikacjach tendencją do wirtualizacji i konsolidacji kilku serwerów aplikacyjnych na jednej platformie sprzętowej. Te doświadczenia skłoniły nas do zajęcia się problemem oceny wydajności systemów wirtualnych i metodami jej pomiaru na systemach uruchamianych na różnych platformach sprzętowych i w oparciu o różne platformy wirtualizacji. W szczególności interesowały nas odpowiedzi na pytania jaką część wydajności platformy sprzętowej oferuje uruchomiona na niej maszyna wirtualna, jak zmienia się ta wydajność z uruchomieniem na platformie kolejnych maszyn wirtualnych, i jak to wygląda dla różnych dostępnych rozwiązań wirtualizacji. Odpowiedź na wiele z tych zagadnień zależy od stosowanej metody (platformy) wirtualizacji oraz uruchamianego na niej systemu operacyjnego. 2. Metody wirtualizacji Przez wirtualizację [d] określa się metody (techniki) podziału zasobów systemu komputerowego na izolowane środowiska (partycje) wykonania (uruchamiania) oprogramowania nazywane maszynami wirtualnymi (virtual machines VM) lub środowiskami wirtualnymi (virtual environments VE). Spotykane rozwiązania reprezentują jedną z trzech technik: pełną wirtualizację, para-wirtualizację lub wirtualizację na poziomie systemu operacyjnego. Pełna wirtualizacja oferuje maszynę wirtualną emulującą rzeczywiste lub fikcyjne środowisko sprzętowe systemu, korzystające z rzeczywistych zasobów systemu gospodarza (hosta) na którym działa oprogramowanie obsługujące emulację (virtual machine monitor VMM, hypervisor). Emulowane środowisko pozwala na uruchomienie dowolnego systemu operacyjnego gościa (guest) bez jego modyfikacji system operacyjny gościa nie ma informacji, że działa na emulowanym sprzęcie, a za analizę wykonywanego kodu, wykrywanie i obsługę fragmentów wymagających specjalnego uprzywilejowania i za rozwiązywanie konfliktów przy dostępie do sprzętu odpowiada VMM. Takie podejście reprezentują rozwiązania VirtualBox, VMware, QEMU, Microsoft Virtual Server czy Virtual PC. Para-wirtualizacja zakłada, że większość zadań VMM realizuje zmodyfikowany kod systemu operacyjnego guesta, minimalizujący użycie specjalnie uprzywilejowa-

3 Badanie wydajności maszyn wirtualnych 3 nych instrukcji. W tej wersji także możliwe jest uruchamianie różnych systemów operacyjnych guesta, ale muszą one być zmodyfikowane dla współpracy z programem hypervisor-a (wiedzą, że działają w emulowanym środowisku). Rozwiązanie takie oferują systemy Xen, UML. Wirtualizacja na poziomie systemu operacyjnego pozwala na uruchomienie na platformie hosta kolejnych instancji tego samego co host systemu operacyjnego, zapewniając im wymaganą izolację zasobów i bezpieczeństwo wykonania różnych aplikacji. Przykładami takiego rozwiązania mogą być systemy OpenVZ, Linux-VServer, icore Virtual Accounts czy Returnil. Różne rozwiązania charakteryzują się różną wielkością narzutu programowego (udziału VMM w wykonaniu kodu maszyny wirtualnej) na obsługę wirtualizacji. Procesor x86 [d] ma w swojej liście rozkazów 17 operacji na rejestrach sterujących i adresowych, których wykonanie musi być kontrolowane (modyfikowane) przez monitor maszyn wirtualnych VMM. Największy narzut występuje przy pełnej wirtualizacji (monitor VMM obsługuje wszystkie wystąpienia tych krytycznych dla bezpieczeństwa działania VM operacji), mniejszy przy para-wirtualizacji, dzięki przerzuceniu dużej części tej obsługi na kod maszyny wirtualnej (modyfikacja systemu dla współpracy z VMM), a najmniejszy przy wirtualizacji na poziomie systemu operacyjnego. W tym ostatnim rozwiązaniu wirtualizowany jest nie cały system operacyjny, a tylko środowisko i zasoby użytkownika, które komunikują się ze sprzętem (dyski, sieć) poprzez moduły systemu operacyjnego gospodarza (hosta). W 2005 i 2006 roku pojawiły się nowe wersje procesorów x86 Intela i AMD, zawierające rozszerzenia listy rozkazów wspomagające obsługę wirtualizacji i pozwalające na uruchamianie niemodyfikowanych wersji systemów operacyjnych jako maszyny wirtualne bez dużego narzutu programowego VMM na ich działanie tzw. sprzętowe wspomaganie wirtualizacji. Te rozszerzenia nie są dostępne we wszystkich procesorach, i wymagają obsługi programowej w kodzie VMM, co nie jest dostępne we wszystkich rozwiązaniach. 3. Metody oceny wydajności systemów Ocena wydajności systemów oparta jest na tzw. benchmarkach, czyli testach sprawdzających szybkość wykonywania przez system mieszanki określonego typu operacji. Często testy te mają charakter porównawczy i oceniane jest który system jest ile razy bardziej wydajny od drugiego. Technicznie przyjmują one jedną z dwóch form: pomiar czasu wykonania określonego programu zadaną ilość razy im niższy wynik (krótszy czas wykonania) tym lepszy system lub zliczanie ilości wykonań określonego zadania w ustalonym przedziale czasu np. 1s w tym przypadku im więcej zadań, tym lepiej. Sama koncepcja testów dobrze pasuje do systemów jednozadaniowych (np. DOS), gdzie uruchomione zadanie ma do dyspozycji wszystkie zasoby testowanego systemu. W systemach wielozadaniowych na szybkość realizacji testu mogą mieć wpływ różne, pozostające poza kontrolą użytkownika czynniki, związane z wykonywaniem zadań systemu operacyjnego, stąd takie testy wykonywane są jako pojedyncze zadanie w

4 4 M. Skrzewski, P. Moroz dłuższym okresie czasu lub uruchamiane kilkukrotnie, aby zmniejszyć wpływ tych czynników na wynik. Dobór treści zadań testowych zależy od elementów systemu, które mają być testowane. Opracowano szereg zadań ukierunkowanych na sprawdzanie możliwości obliczeniowych procesora, osobno dla obliczeń stałoprzecinkowych (Dhrystone benchmark) jak i dla obliczeń zmiennoprzecinkowych (Whetstone benchmark), oceny szybkości działania pamięci procesora (cache, RAM), pamięci dyskowej, szybkości kreślenia obrazu na ekranie (testy jednostki graficznej) oraz szybkości transmisji w sieci. Oprócz testów tematycznych spotykane są także testy oparte o wybrane aplikacje użytkownika, określane jako testy syntetyczne, mierzące np. szybkość wykonywania określonej mieszanki zadań w edytorze tekstowym, arkuszu kalkulacyjnym czy programie CAD. Otrzymane wyniki testów często przeliczane są na pewne warunki odniesienia, mające ułatwić porównywanie różnych wersji systemów, np. przeliczając wyniki na 1 MHz zegara procesora czy też wyrażając je jako wielokrotność wyniku systemu referencyjnego i podając w pewnych umownych jednostkach (np. kwhetstones/s czy MegaDhrystones/s). W przypadku maszyn wirtualnych celem badań jest określenie możliwości sprzętu czyli samej maszyny wirtualnej, tworzonej przez oprogramowanie wirtualizacyjne, a mniej wpływu zainstalowanego na niej oprogramowania na wyniki. Wydaje się, że najbliższe tego celu będzie wykorzystanie do testów minimalnego systemu operacyjnego jakim jest DOS, i uruchomianie testów z systemu Live CD. Drugim możliwym rozwiązaniem jest wykorzystanie narzędzi opracowanych dla wybranych systemów operacyjnych (Windows, Linux) i wykonywanie testów na zainstalowanym na maszynie wirtualnej systemie. 4. Środowisko i program badań W celu określenia możliwych wydajności maszyn wirtualnych uruchamianych na wybranych platformach wirtualizacji zdecydowano się przeprowadzić testy, porównujące możliwości uruchamianych maszyn wirtualnych z możliwościami systemu fizycznego, na którym uruchamiano wirtualizację, starając się określić, jak wpływa na uzyskiwane wyniki testów uruchamianie kolejnych maszyn wirtualnych. Przy doborze testów kierowano się potrzebą oceny podstawowych elementów systemów wpływających na ich wydajność obliczeniową (szybkość wykonywania zadań) i możliwości komunikacji z otoczeniem, nie testowano natomiast ich zdolności prezentacji wyników (grafiki systemów). Badania przeprowadzono na systemach wirtualnych uruchamianych na dwóch platformach wirtualizacji na systemie VirtualBox firmy Sun działającym pod systemem Kubuntu (Linux) na komputerze z czterordzeniowym procesorem i 4 GB RAM oraz na Virtual PC Microsoftu na systemie Windows XP na dwurdzeniowym procesorze z 1,5 GB RAM. Wybrano trzy obszary testów wydajności maszyn wirtualnych: wydajność obliczeniową jednostki centralnej, wydajność kanału dyskowego oraz wydajność komunikacji w sieci.

5 Badanie wydajności maszyn wirtualnych 5 Przy planowaniu i doborze testów dla maszyn wirtualnych największym problemem było zapewnienie równoczesności wykonania testów na testowanych maszynach wirtualnych. Dostępne programy uruchamiane były przez kliknięcie myszką lub z linii komend konsoli tekstowej maszyny wirtualnej, co nie pozwalało równocześnie uruchomić dwóch lub więcej programów. W tej sytuacji jedynym wyjściem było wybranie odpowiednio długo działających programów i puszczanie ich w pętli, aby niewielkie różnice w momentach startu nie miały dużego wpływu na otrzymywane wyniki Dobór programów testujących W Internecie można znaleźć wiele programów typu benchmark na różne architektury komputerów i systemów operacyjnych. Do oceny wydajności obliczeniowej procesora w pierwszym podejściu skorzystano z moduł SNNI pakietu Ultimate Boot CD [x], płytki Live CD z systemem operacyjnym FreeDOS ładowanym do pamięci RAM, zawierającym testy procesora pod kątem operacji stałoprzecinkowych (ang. CPU) i zmiennoprzecinkowych (ang. Floating Point Unit FPU). Uruchomione testy działały do ręcznego zatrzymania programu, na bieżąco uaktualniając uśredniony wynik operacji, co uniezależniało odczytywany wynik od momentu startu testu. Program działał w środowisku VirtualBox, nie dał się natomiast uruchomić na VirtualPC, dla którego wybrano inne rozwiązanie, w postaci dwóch programów CPU Free BenchMark 2.2 [xx] i Prime Benchmark [z]. Programy te wykonywały się przez kilkadziesiąt sekund od momentu startu i po zatrzymaniu wyświetlały końcowy wynik. W tych warunkach różnica kilku sekund pomiędzy uruchomieniem programu na pierwszej i ostatniej maszynie wirtualnej mogła powodować niewielkie zniekształcenie wyniku. Do oceny wydajności kanału dyskowego wykorzystano Windows Disk Benchmark firmy ATTO Technology [zz], wykonujący ustaloną serię zadań odczytu i zapisu danych na dysk blokami o różnej wielkości. Program ten także uruchamiano ręcznie na poszczególnych maszynach wirtualnych. Wydajność komunikacji sieciowej testowano programem netio (Network Throughput Benchmark) [w]. Program ten działał w oknie konsoli tekstowej maszyny wirtualnej, przesyłając dane z/do swojej kopii uruchomionej jako serwer na innym systemie. Do badań uruchomiono niezależne kopie serwera programu dla każdej testowanej maszyny wirtualnej na systemie z 1 Gbitową kartą sieciową, platforma wirtualizacji korzystała z połączenia 100 Mbit Ethernet. Także ten program uruchamiano ręcznie na każdej testowanej maszynie wirtualnej Metodyka badań Ponieważ nie spotkano się z opisem metod wyznaczania wydajności obliczeniowej wirtualnych procesorów (maszyn), w porównaniu z wydajnością jednostki fizycznej na której uruchamiano wirtualizację, zaproponowano algorytm postępowania składający się z następujących etapów: 1. przygotowanie na platformie n maszyn wirtualnych, gdzie n = 2*liczba procesorów (rdzeni) maszyny fizycznej.

6 6 M. Skrzewski, P. Moroz 2. konfiguracja maszyn wirtualnych. Maszyny wirtualne częściej niż rzeczywiste systemy nastręczają problemów podczas uruchomienia (np. dla systemu FreeDOS konieczne do poprawnego działania było wyłączenie wspomagania sprzętowego wirtualizacji). 3. uruchomienie maksymalnej liczby maszyn, a po ich uruchomieniu i załadowaniu systemu, aplikacji testowych. 4. odczekanie pewnego czasu (kilku minut) na tzw. ustabilizowanie się pracy systemu 5. wykonanie zdjęcia ekranu (zarejestrowanie wyników na uruchomionych maszynach). 6. zmniejszenie liczby pracujących komputerów wirtualnych i powtórzenie testu. Zaplanowany algorytm udało się zrealizować w trakcie testów wydajności obliczeniowej procesora na platformie VirtualBox, na VirtualPC system Live CD nie dał się uruchomić i konieczne było skorzystanie z testów nie działających w sposób ciągły, co wykluczyło możliwość zrealizowania punktu 4 algorytmu. W tej sytuacji punkt 3 obejmował tylko uruchomienie maszyn wirtualnych i odczekanie na ustabilizowanie się ich pracy, a krok 4 obejmował możliwie szybkie uruchomienie aplikacji testowych na wszystkich działających maszynach. Zarejestrowanie wyników (punkt 5) następowało po zakończeniu testów na wszystkich maszynach wirtualnych. W celu zminimalizowania wpływu różnic czasu uruchomienia testu, tam gdzie to było możliwe, testy startowano poprzez skrypt, w którym uruchamiane one były minimum 3 razy. Dla określenia wydajności platformy fizycznej, wszystkie testy były wykonywane na systemie z wyłączonym programem VMM, analogicznym skryptem tą samą ilość razy, a wyniki uśredniano. 5. Przegląd wyników 5.1. Pomiary wydajności obliczeniowej procesora Badania na platformie VirtualBox realizowano na komputerze z cztero-rdzeniowym procesorem, maksymalnie na 8 maszynach wirtualnych, do testów wykorzystano pakiet SNNI. Wyniki podają ilości wykonań pętli głównej testu Dhrystone (CPU) lub Whetstone (FPU) przez procesor maszyny w ciągu jednej sekundy. W tabeli 1 przedstawiono wyniki testu CPU z platformy VirtualBox. Tabela 1. Wydajność operacji stałoprzecinkowych (CPU) kolejnych maszyn wirtualnych uruchamianych na systemie z CPU = Ilość_VM 1 VM 2 VM 3 VM 4 VM 5 VM 6 VM 7 VM 8 VM Wartości CPU Suma Średnia

7 Badanie wydajności maszyn wirtualnych 7 W testach wydajności na platformie VirtualPC uczestniczyło do 4 maszyn wirtualnych, w trakcie testów wykonywano dwa programy: CPU Free BenchMark oraz Prime Benchmark. Pierwszy z nich wykonywał trzy testy: operacje na rejestrach, operacje stałoprzecinkowe i operacje zmiennoprzecinkowe, wykonując w nich stałą liczbę operacji i podając jedną wartość liczbową jako wynik. Drugi test wyszukiwał kolejne liczby pierwsze, podając jako wynik ich ilość znalezioną w stałym czasie 60s. W tabe Tabela 2. Wyniki CPU FreeBenchmark w [s] dla kolejno uruchamianych maszyn wirtualnych na VirtualPC 1 Vm 2 Vm 3 Vm 4 Vm Średnia Zmiana 107,03 60,08 116,8 126,08 102,50 264% 52,95 79,04 96,45 76,15 198% 69,46 47,21 58,34 150% 41,11 41,11 106% Platforma fizyczna (PC) 38,79 100% Tabela 3. Wyniki Prime Benchmark [ilość liczb] dla kolejno uruchamianych maszyn wirtualnych na VirtualPC 1 Vm 2 Vm 3 Vm 4 Vm Średnia Zmiana ,9% ,2% ,4% ,0% Platforma fizyczna (PC) ,0% li 2 przedstawiono wyniki testu CPU Free Benchmark dla maszyn wirtualnych uruchamianych na platformie VirtualPC, a w tabeli 3 wyniki testu Prime Benchmark. Wynik testu dla platformy sprzętowej wynoszą odpowiednio 38,79s (test CPU) i ,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 1 Vm 2 Vm 3 Vm 4 Vm 5 Vm 6 Vm 7 Vm 8 Vm CPU średnia FPU średnia Rys. 1 Zmiany średniej wydajności obliczeniowej maszyn wirtualnych ze wzrostem ich ilości wyrażone w procentach wydajności obliczeniowej maszyny fizycznej

8 8 M. Skrzewski, P. Moroz (test Prime). Na rys. 1 przedstawiono podsumowanie testów wydajności osiąganej przez procesor maszyny wirtualnej dla obliczeń stałoprzecinkowych (CPU) i zmiennoprzecinkowych (FPU) przy zmianach ilości uruchomionych na platformie Virtual Box maszyn. Rys. 2 przedstawia podobny wykres zmian wydajności obliczeniowej dla 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% PC 1 Vm 2 Vm 3 Vm 4 Vm Wydajność (CPU test) Ilość (Prime test) Rys. 2. Zmiany średniej wydajności obliczeniowej maszyn wirtualnych w funkcji ich ilości (platforma VirtualPC) platformy VirtualPC określony na podstawie wyników testu CPU FreeBenchmark (po przeliczeniu zmiany czasu wykonania na wydajność) i testu Prime Benchmark jako zmian średniej ilości wyznaczonych liczb pierwszych, odniesionych do wyników testów dla maszyny fizycznej Pomiary wydajności kanału dyskowego Do badań szybkości zapisu / odczytu danych w kanale dyskowym wykorzystano program Windows Disk Benchmark firmy ATTO Technology. Program wykonuje serię operacji odczytów i zapisów danych blokami o wielkości od 0,5 do 8192 kb i określa średnie szybkości odczytu i zapisu dla poszczególnych serii. Program uruchamiano , Rd-PC Rd-1Vm Rd-2Vm Rd-3Vm Rd-4Vm Rys. 3. Zmiany szybkości odczytu w kanale dyskowym maszyny fizycznej (PC) i uruchamianych równocześnie od 1 do 4 maszyn wirtualnych (platforma VirtualPC)

9 Badanie wydajności maszyn wirtualnych 9 klikając przycisk start w oknach poszczególnych maszyn wirtualnych. Na rys. 3 przedstawiono szybkości odczytu (w kb/s) danych zmierzone dla maszyny fizycznej (PC) i uruchamianych równocześnie od 1 do 4 maszyn wirtualnych.ponieważ szybkości dostępu do dysku stabilizują się przy rozmiarach bloków powyżej 64 kb, dla otrzymania jednej średniej szybkości dostępu do dysku uśredniono wyniki pomiarów dla bloków ponad 64 kb. Na rys 4 przedstawiono uśrednione w ten sposób szybkości odczytu i zapisu danych przy zmianach ilości działających maszyn wirtualnych PC 1 Vm 2 Vm 3 Vm 4 Vm Read [kb/s] Write [kb/s] Rys. 4. Zmiany szybkości dostępu do dysku przy wzroście ilości działających maszyn wirtualnych, platforma VirtualPC k 2k 4k 8k 16k 32k PC_nadaw anie PC_odbiór Rys. 5. Zależność szybkości transmisji w sieci od wielkości bloku dla platformy Virtualbox 5.3. Pomiary wydajności komunikacji sieciowej Do pomiarów szybkości komunikacji w sieci wykorzystano program netio (Network Throughput Benchmark) [w], uruchamiany z konsoli tekstowej. Jak większość tego typu programów opiera się on na przesyłaniu (wysyłanie, odbiór) danych blokami o określonej wielkości pomiędzy dwoma systemami w sieci i pomiarze czasu transmisji. Program netio może działać w jednym z dwóch trybów: klienta, przeprowadzającego pomiary i serwera, obsługującego komunikację z wybranym klientem na określonych w konfiguracji serwera portach tcp i udp, dla przeprowadzenia badań

10 10 M. Skrzewski, P. Moroz 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 1k 2k 4k 8k 16k 32k 0,0% 1-Vm 2-Vm 3-Vm 4-Vm Rys. 6. Zmiana szybkości nadawania z ilością uruchomionych maszyn wirtualnych uruchomiono na dedykowanym systemie osiem modułów serwera, działających na osobnych portach. Klient przesyła wewnętrznie ustaloną ilość danych blokami o rozmiarze od 1 do 32 kb i dla każdego z nich podaje uzyskane szybkości wysyłania 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 1k 2k 4k 8k 16k 32k 0,0% 1-Vm 2-Vm 3-Vm 4-Vm Rys. 7. Zmiana szybkości odbioru z ilością uruchomionych maszyn wirtualnych i odbioru informacji. Na rys. 5 przedstawia wydajność systemu fizycznego platformy VirtualBox. Na rys. 6 oraz 7 przedstawiono zmiany wydajności kolejno uruchamianych maszyn wirtualnych na platformie VirtualBox dla nadawania i odbioru w sieci względem wydajności sieciowej maszyny fizycznej. Na rys. 8 przedstawiono zmierzoną wydajność komunikacji sieciowej dla platformy sprzętowej systemu VirtualPC (system z kartą sieciową 100 Mb), a na rys. 9 i 10 średnie wydajności toru nadawania i odbioru dla kolejno rosnącej ilości działających maszyn wirtualnych.

11 Badanie wydajności maszyn wirtualnych k 2k 4k 8k 16k 32k PC_odbiór PC_nadawanie Rys. 8. Zależność szybkości transmisji w sieci od wielkości bloku dla platformy sprzętowej VirtualPC 120% 100% 80% 60% 40% 20% 1k 2k 4k 8k 16k 32k 0% Tx_PC Tx-1Vm Tx_2Vm Tx_3Vm Tx-4Vm Rys. 9. Zmiana szybkości nadawania z ilością uruchomionych maszyn wirtualnych, platforma VirtualPC 120% 100% 80% 60% 40% 20% 1k 2k 4k 8k 16k 32k 0% Rx_PC Rx_1Vm Rx_2Vm Rx-3Vm Rx-4Vm

12 12 M. Skrzewski, P. Moroz Rys. 10. Zmiana szybkości odbioru informacji z sieci z ilością uruchomionych maszyn wirtualnych, platforma VirtualPC 5.4. Ocena wyników Przeprowadzone testy wydajności pokazują, że dwa rozwiązania należące do tej samej grupy systemów pełnej wirtualizacji mogą się dość wyraźnie różnić sposobem wykorzystania dostępnej mocy obliczeniowej, dostępnych procesorów (rdzeni) i jej udostępnieniem uruchamianym maszynom wirtualnym. Oba testowane systemy nie wykorzystywały w trakcie badań sprzętowego wspomagania wirtualizacji platforma VirtualBox-a z powodu ograniczeń wykorzystywanego do testów FreeDos-a, a platforma VirtualPC z powodu ograniczeń procesora systemu. Wyniki testów wydajności obliczeniowej dla VirtualBox-a pokazują, że do ilości dostępnych rdzeni w procesorze wydajność kolejnych uruchamianych maszyn wirtualnych nie ulega większym zmianom cztery kolejno uruchamiane maszyny wirtualne maja niemal identyczna wydajność, na poziomie 10% maszyny fizycznej. dopiero uruchomienie kolejnych systemów wirtualnych powoduje spadek wydajności. Drugie z testowanych rozwiązań robi wrażenie efektywnego systemu jednordzeniowego, pierwszy system wirtualny korzysta z blisko 95% wydajności obliczeniowej systemu fizycznego, uruchomienie kolejnej maszyny wirtualnej powoduje podział wydajności platformy fizycznej pomiędzy działające systemy i w konsekwencji wyraźny spadek wydajności pojedynczego systemu o ok. 30%, choć suma wydajności 2 i trzech działających maszyn utrzymuje się na poziomie ok. 150% wydajności jednego rdzenia maszyny fizycznej W przypadku kanału dyskowego i karty sieciowej, jako pojedynczych zasobów komputera fizycznego, należało się spodziewać podziału dostępnej wydajności pomiędzy uruchamiane maszyny wirtualne, co daje się potwierdzić w wynikach testów komunikacji sieciowej dla platformy VirtualPC. W przypadku drugiej platformy wydajność komunikacji pierwszej uruchomionej maszyny wirtualnej sięga ok. 20% wydajności platformy fizycznej, spadając przy kolejnych uruchomionych maszynach o kilka procent, sięgając ok. 9% wydajności platformy przy uruchomionych 4 systemach wirtualnych. Przy komunikacji z dyskiem ten spadek wydajności jest znacznie szybszy, przypuszczalnie z powodu działania algorytmów kolejkowania żądań dostępu, uruchomienie drugiej maszyny wirtualnej pod VirtualPC zmniejsza szybkość odczytu niemal 3 krotnie. 6. Podsumowanie Przeprowadzone testy pokazały, że wydajność maszyn wirtualnych jest różnie powiązana z możliwościami maszyn fizycznych, na których te systemy działają, a różnice mogą sięgać blisko 90% wydajności maszyny fizycznej dla pojedynczego systemu wirtualnego. Badane systemy charakteryzowały się prostą budową (jedna karta sieciowa, pojedynczy dysk). Ciekawe wydaje się przebadanie mechanizmów podziału

13 Badanie wydajności maszyn wirtualnych 13 wydajności bardziej złożonych zasobów, jak macierz dyskowa czy kilka kart sieciowych oraz wpływu sprzętowego wspomagania wirtualizacji, co planujemy w kolejnym etapie. Literatura 1. Creating a Dynamic Infrastructure through Virtualization, /resources/creating_a_dynamic_infrastructure_through_virtualization.pdf 2. Citrix XenServer, HP Client Virtualisation, 4. Introduction to virtualization, 5. Network Throughput Benchmark NetIO, 6. The Xen virtual machine monitor, 7. CPU Free Benchmark 2.2, 8. Prime benchmark 3.0, 9. Disk Benchmark, 10. BenchNT, 11. Ultimate Boot CD v4.10,

Linux -- u mnie działa!

Linux -- u mnie działa! Linux -- u mnie działa! Wirtualizacja - czyli jak z jednego komputera zrobić 100 Stanisław Kulczycki grung@kce.one.pl Agenda Co to jest wirtualizacja? Zastosowanie Metody wirtualizacji Popularne maszyny

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja w praktyce.

Wirtualizacja w praktyce. Wirtualizacja w praktyce. Autor: Marek Serafin Wirtualizacja - to proste! Poznaj zalety wirtualizacji i sytuacje, w których sprawdza się ona najlepiej Naucz się instalować najpopularniejsze rozwiązania

Bardziej szczegółowo

WIRTUALIZACJA. Kamil Frydel, Julia Romanowska, Maciej Sokołowski. 12 listopada 2007 WIRTUALIZACJA. Kamil Frydel, Julia Romanowska, Maciej Sokołowski

WIRTUALIZACJA. Kamil Frydel, Julia Romanowska, Maciej Sokołowski. 12 listopada 2007 WIRTUALIZACJA. Kamil Frydel, Julia Romanowska, Maciej Sokołowski 12 listopada 2007 Spis treści Wirtualizacja - co to? Definicja Sposób podziału zasobów komputera na wiele izolowanych środowisk (partycji). Na jednym fizycznym komputerze/serwerze może być utworzonych

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne Wirtualizacja

Systemy Operacyjne Wirtualizacja Katedra Informatyki, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Kielce, 23 stycznia 2015 Plan 1 2 Symulacja Emulacja 3 4 5 6 jest techniką zarządzania zasobami, która umożliwia ich współdzielenie przez procesy

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych hypervisorów. Jakub Wojtasz IT Solutions Architect jwojtasz@atom-tech.pl

Przegląd dostępnych hypervisorów. Jakub Wojtasz IT Solutions Architect jwojtasz@atom-tech.pl Przegląd dostępnych hypervisorów Jakub Wojtasz IT Solutions Architect jwojtasz@atom-tech.pl Agenda Podział hypervisorów Architektura wybranych rozwiązań Najwięksi gracze na rynku Podział hypervisorów Hypervisor

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

System wspomagania zarządzania wirtualizacją

System wspomagania zarządzania wirtualizacją Plan prezentacji: Co to jest wirtualizacja? Przegląd rozwiązań wirtualizacji, plusy i minusy każdego z nich Przegląd gotowych bibliotek które posłużą mi do stworzenia systemu. Interfejs oparty o WWW Co

Bardziej szczegółowo

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Bezpieczeństwo rozwiązań hostingowych Hosting wirtualny - studium przypadku Secure 2008 3 października 2008 Arkadiusz Kalicki, NASK Agenda Zagrożenia Omówienie zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 007 Tryb rzeczywisty i chroniony procesora 2 SO i SK/WIN Wszystkie 32-bitowe procesory (386 i nowsze) mogą pracować w kilku trybach. Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja. Metody, zastosowania, przykłady

Wirtualizacja. Metody, zastosowania, przykłady Wirtualizacja Metody, zastosowania, przykłady Wirtualizacja - Definicja Użycie oprogramowania w celu stworzenia abstrakcji (iluzji) posiadanych zasobów. Historia Pierwsze szerzej znane zastosowanie: komputer

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

VMware. Prezentacja na Systemy Operacyjne

VMware. Prezentacja na Systemy Operacyjne VMware Prezentacja na Systemy Operacyjne VMware Workstation Komercyjny produkt tworzony i sprzedawany przez firmę VMware Inc. Można skorzystać z 30-dniowego triala Pozwala na uruchomienie wielu maszyn

Bardziej szczegółowo

Q E M U. http://www.qemu.com/

Q E M U. http://www.qemu.com/ http://www.qemu.com/ Emulator procesora Autor: Fabrice Bellard Obsługiwane platformy: Windows, Solaris, Linux, FreeBSD, Mac OS X Aktualna wersja: 0.9.0 Większość programu oparta na licencji LGPL, a sama

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA I WSKAZÓWKI

INSTRUKCJA I WSKAZÓWKI INSTRUKCJA I WSKAZÓWKI korzystania z maszyny wirtualnej Oracle VirtualBox 4 Michał Karbowańczyk, wrzesień 2011 Spis treści 1 Informacje wstępne...4 1.1 Nazewnictwo...4 1.2 Legalność...4 1.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

CyberGuru Wirtualizacja na platformie Hyper-V w pigułce. Prezentuje: Kamil Frankowicz

CyberGuru Wirtualizacja na platformie Hyper-V w pigułce. Prezentuje: Kamil Frankowicz CyberGuru Wirtualizacja na platformie Hyper-V w pigułce O czym będziemy mówić? Czym jest wirtualizacja i co ma mi do zaoferowania? Co jest potrzebne do uruchomienia Hyper-V?(Windows 8 i Windows Server

Bardziej szczegółowo

RDZEŃ x86 x86 rodzina architektur (modeli programowych) procesorów firmy Intel, należących do kategorii CISC, stosowana w komputerach PC,

RDZEŃ x86 x86 rodzina architektur (modeli programowych) procesorów firmy Intel, należących do kategorii CISC, stosowana w komputerach PC, RDZEŃ x86 x86 rodzina architektur (modeli programowych) procesorów firmy Intel, należących do kategorii CISC, stosowana w komputerach PC, zapoczątkowana przez i wstecznie zgodna z 16-bitowym procesorem

Bardziej szczegółowo

WWQ. Wakacyjne Warsztaty QNAP. Zaczynamy o 11:00. Prowadzący: Łukasz Milic Certyfikowany Trener QNAP

WWQ. Wakacyjne Warsztaty QNAP. Zaczynamy o 11:00. Prowadzący: Łukasz Milic Certyfikowany Trener QNAP WWQ Prowadzący: Łukasz Milic Certyfikowany Trener QNAP Zaczynamy o 11:00 Informacje ogólne o WWQ - Webinaria są nagrywane i będą możliwe do odtworzenia w późniejszym czasie, - Podczas webinariów zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie w środowiskach wirtualnych

Licencjonowanie w środowiskach wirtualnych Licencjonowanie w środowiskach wirtualnych Podstawy zasady Licencje wymagane są dla maksymalnej liczby instancji uruchomionych na serwerze w dowolnym czasie Tworzenie i przechowywanie dowolnej liczby instancji

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja Hyper-V: sposoby wykorzystania i najnowsze wyniki badań

Wirtualizacja Hyper-V: sposoby wykorzystania i najnowsze wyniki badań Wirtualizacja Hyper-V: sposoby wykorzystania i najnowsze wyniki badań zespół PCSS/MIC: Jacek Kochan, Jerzy Mikołajczak, Marek Zawadzki 4. Konferencja MIC Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Nowy model subskrypcji, dobór produktów Red Hat i JBoss. Grzegorz Niezgoda

Nowy model subskrypcji, dobór produktów Red Hat i JBoss. Grzegorz Niezgoda Nowy model subskrypcji, dobór produktów Red Hat i JBoss Grzegorz Niezgoda AGENDA: RHEL Nowy RHEL Server Wersje i edycje Zasady wykorzystania w środowisku wirtualnym Moduły dodatkowe Wersje specjalne JBoss

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia... SYBILLA WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...6 1998 2005 TELEPORT.PL WYMAGANIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja. Przegla d wybranych technik. Magda Michalska Krzysztof Kulewski Andrzej Pacuk. Systemy operacyjne 2006

Wirtualizacja. Przegla d wybranych technik. Magda Michalska Krzysztof Kulewski Andrzej Pacuk. Systemy operacyjne 2006 Przegla d wybranych technik Magda Michalska Krzysztof Kulewski Andrzej Pacuk Systemy operacyjne 2006 Plan 1 Czym jest wirtualizacja? Zastosowanie 2 na poziomie systemu operacyjnego 3 Przegla d oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Test dysku Intel SSD DC S3500 480GB. Wpisany przez Mateusz Ponikowski Wtorek, 22 Październik 2013 16:22

Test dysku Intel SSD DC S3500 480GB. Wpisany przez Mateusz Ponikowski Wtorek, 22 Październik 2013 16:22 W połowie bieżącego roku na rynku pojawiły się profesjonalne nośniki Intel z serii DC S3500. Producent deklaruje, że sprzęt przeznaczony jest do bardziej wymagających zastosowań takich jak centra danych

Bardziej szczegółowo

VMware, QEMU, UML. oraz inne wirtualne maszyny. Piotr Findeisen Filip Grządkowski Piotr Kuśka Krzysztof Mroczek

VMware, QEMU, UML. oraz inne wirtualne maszyny. Piotr Findeisen Filip Grządkowski Piotr Kuśka Krzysztof Mroczek VMware, QEMU, UML oraz inne wirtualne maszyny Piotr Findeisen Filip Grządkowski Piotr Kuśka Krzysztof Mroczek Wirtualizacja - technika ukrywania fizycznej charakterystyki zasobów przed systemami, aplikacjami

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Monitor maszyn wirtualnych

Monitor maszyn wirtualnych Monitor maszyn wirtualnych Jest to oprogramowanie nadzorujące działanie systemów gości Może być to oddzielny software lub zintegrowany z systemem operacyjnym System gospodarza Oznaczany zazwyczaj jako

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie maszyny wirtualnej

Tworzenie maszyny wirtualnej Tworzenie maszyny wirtualnej 1. Aby utworzyć nową maszynę wirtualną, z menu Maszyna wybieramy opcję Nowa. Zostanie uruchomiony kreator tworzenia maszyny wirtualnej. 2. Wpisujemy nazwę maszyny oraz wybieramy

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja. czyli trochę co innego niż rzeczy do tej pory omawiane

Wirtualizacja. czyli trochę co innego niż rzeczy do tej pory omawiane Wirtualizacja czyli trochę co innego niż rzeczy do tej pory omawiane Wady przedstawionych rozwiązań Emulacja całego sprzętu (Bochs) jest strasznie wolna Czemu? Każda instrukcja w SO guesta była symulowana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Grzegorz Trześniewski kl 1Tia 26.05.08r. Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Prof. Artur Rudnicki Uruchamiianiie ii zamykaniie Należy monitorować oprogramowanie ładowane podczas uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 1 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący przetwarzanie informacji Zmiana stanu tranzystorów wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Prezentacja emulatora QEMU Zajęcia SO

Prezentacja emulatora QEMU Zajęcia SO Prezentacja emulatora QEMU Zajęcia SO 08.11.2006 Czym jest QEMU...? QEMU to emulator procesora: osiągający bardzo dobrą szybkość emulacji udostępniony jako otwarte oprogramowanie Do czego może się przydać..?

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego

Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego Cel ćwiczenia: Celem zajęć jest zdobycie doświadczenia i umiejętności instalacji systemu operacyjnego z rodziny Unix bez wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Czym jest wirtualizacja

Czym jest wirtualizacja Czym jest wirtualizacja Wirtualizacja Szerokie pojęcie odnoszące się do abstrakcji zasobów w różnych aspektach komputeryzacji. Odnosi się do: procesorów pamięci języków programowania Karol Kański Cele

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 ODGiK Warszawa Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 Instrukcja przeznaczona do rozpowszechniania tylko przez ODGiK w Warszawie (c) Jacek Derwisz 2002 INFORMACJA Zwracamy uwagę na dokładne wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja. Piotr Sikora Tomasz Ziółkowski

Wirtualizacja. Piotr Sikora Tomasz Ziółkowski Wirtualizacja Wirtualizacja Piotr Sikora Tomasz Ziółkowski 1 Plan wykładu Pojęcie wirtualizacji Historia zagadnienia Kryterium realizowalności VM Dlaczego stosować wirtualizację? Rodzaje wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Budowa Mikrokomputera

Budowa Mikrokomputera Budowa Mikrokomputera Wykład z Podstaw Informatyki dla I roku BO Piotr Mika Podstawowe elementy komputera Procesor Pamięć Magistrala (2/16) Płyta główna (ang. mainboard, motherboard) płyta drukowana komputera,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki. Klasyfikacja oprogramowania

Wstęp do Informatyki. Klasyfikacja oprogramowania Wstęp do Informatyki Klasyfikacja oprogramowania Oprogramowanie komputerowe Funkcjonalność komputera jest wynikiem zarówno jego budowy, jak i zainstalowanego oprogramowania Komputer danej klasy znajduje

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu dreryk

Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Kontakt: serwis@dreryk.pl +48-42-2912121 www.dreryk.pl Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2006 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 System

Bardziej szczegółowo

Wsparcie migracji obliczeń poprzez wirtualizację zasobów sieciowych

Wsparcie migracji obliczeń poprzez wirtualizację zasobów sieciowych 1 I3net 2009 Wsparcie migracji obliczeń poprzez wirtualizację zasobów sieciowych Wsparcie migracji obliczeń poprzez wirtualizację zasobów sieciowych Jacek Kosiński, Marcin Jarząb, Krzysztof Zieliński Katedra

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy...P Polecenia podstawowe...p... 18

1. Podstawy...P Polecenia podstawowe...p... 18 Spis treści Wstęp...P... 5 1. Podstawy...P... 7 Wersje systemu MS-DOS 8 Windows NT: konsola czy DOS? 9 Jak uruchomić system MS-DOS 10 Szybkie uruchamianie 13 Okno a pełny ekran 14 Windows 2000/XP a pełnoekranowe

Bardziej szczegółowo

Pamięć wirtualna. Przygotował: Ryszard Kijaka. Wykład 4

Pamięć wirtualna. Przygotował: Ryszard Kijaka. Wykład 4 Pamięć wirtualna Przygotował: Ryszard Kijaka Wykład 4 Wstęp główny podział to: PM- do pamięci masowych należą wszelkiego rodzaju pamięci na nośnikach magnetycznych, takie jak dyski twarde i elastyczne,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2 Laboratorium Technologie Sieciowe Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2 Wprowadzenie Ćwiczenie przedstawia praktyczną stronę następujących zagadnień: połączeniowy i bezpołączeniowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania sprzętowe i systemowe :...2 Instalacja dla systemów Windows 32-bit...3 Instalacja dla systemów Windows 64-bit/Linux...6 1

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacje. Opracowali: Piotr Dąbrowiecki Jakub Gołębiowski Winicjusz Szyszka

Wirtualizacje. Opracowali: Piotr Dąbrowiecki Jakub Gołębiowski Winicjusz Szyszka Wirtualizacje Opracowali: Piotr Dąbrowiecki Jakub Gołębiowski Winicjusz Szyszka Co to jest maszyna wirtualna? Rodzaje maszyn wirtualnych Interpretery Kompilatory Emulatory Własności maszyn wirtualnych

Bardziej szczegółowo

CUDA Median Filter filtr medianowy wykorzystujący bibliotekę CUDA sprawozdanie z projektu

CUDA Median Filter filtr medianowy wykorzystujący bibliotekę CUDA sprawozdanie z projektu CUDA Median Filter filtr medianowy wykorzystujący bibliotekę CUDA sprawozdanie z projektu inż. Daniel Solarz Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH 1. Cel projektu. Celem projektu było napisanie wtyczki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Laboratorium podstaw telekomunikacji

Laboratorium podstaw telekomunikacji Laboratorium podstaw telekomunikacji Temat: Pomiar przepustowości łączy w sieciach komputerowych i podstawowe narzędzia sieciowe. Cel: Celem ćwiczenia jest przybliżenie studentom prostej metody pomiaru

Bardziej szczegółowo

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Wirtualne dyski sieciowe co to jest? Pod

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja zasobów informatycznych w pracowni komputerowej

Wirtualizacja zasobów informatycznych w pracowni komputerowej Wirtualizacja zasobów informatycznych w pracowni komputerowej mgr inż. Marcin Ścibisz Wydział Zarządzania PW www.wz.pw.edu.pl Wirtualizacja zasobów informatycznych w pracowni komputerowej 1 Geneza Rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego (materiał wewnętrzny: aktualizacja 2010-10-26 Pilotaż Egzaminów Online) Wprowadzenie: 1. Wirtualny Serwer Egzaminacyjny ma niewielkie wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology

Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology System zarządzania zasobami wirtualnego Gridu z wykorzystaniem technik wirtualizacji Joanna Kosińska Jacek Kosiński Krzysztof Zieliński

Bardziej szczegółowo

Dysk twardy kontra dysk SSDNow V+ serii 200 o pojemności 240GB firmy Kingston: test

Dysk twardy kontra dysk SSDNow V+ serii 200 o pojemności 240GB firmy Kingston: test Dysk twardy kontra dysk SSDNow V+ serii 200 o pojemności 240GB firmy Kingston: test porównawczy Zawartość Dysk twardy kontra dysk SSDNow V+ serii 200 o pojemności 240GB firmy Kingston: test porównawczy...1

Bardziej szczegółowo

Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0

Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów, 2009 Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE Minimalna, sugerowana ilość godzin wdrożenia programu to: bez przenoszenia danych 8 godzin +

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady licencjonowania Red Hat Enterprise Linux i JBoss Enterprise Middleware. Grzegorz Niezgoda

Nowe zasady licencjonowania Red Hat Enterprise Linux i JBoss Enterprise Middleware. Grzegorz Niezgoda Nowe zasady licencjonowania Red Hat Enterprise Linux i JBoss Enterprise Middleware Grzegorz Niezgoda Dotychczasowa oferta Red Hat Enterprise Linux Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform Red Hat Enterprise

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA LABORATORIUM DIAGNOSTYKA I WIARYGODNOŚĆ SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Stopień, imię i nazwisko prowadzącego Stopień, imię i nazwisko słuchacza Grupa szkoleniowa dr inż. Zbigniew Zieliński

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Artur Binczewski, Bartosz Gajda, Wiktor Procyk, Robert Szuman Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Adam Grzech, Jan Kwiatkowski, Krzysztof Chudzik Politechnika

Bardziej szczegółowo

Część zadań będzie już zrobiona, np. część programów zainstalowana, ale proszę przeczytać instrukcje i ew. np. zainstalować w domu.

Część zadań będzie już zrobiona, np. część programów zainstalowana, ale proszę przeczytać instrukcje i ew. np. zainstalować w domu. Część zadań będzie już zrobiona, np. część programów zainstalowana, ale proszę przeczytać instrukcje i ew. np. zainstalować w domu. Najpierw zainstalujemy program do symulowania napędu CD/DVD, żeby móc

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Nowinkach technologicznych procesorów

Nowinkach technologicznych procesorów Elbląg 22.04.2010 Nowinkach technologicznych procesorów Przygotował: Radosław Kubryń VIII semestr PDBiOU 1 Spis treści 1. Wstęp 2. Intel Hyper-Threading 3. Enhanced Intel Speed Technology 4. Intel HD Graphics

Bardziej szczegółowo

1. Od czego zacząć? - Instalacja środowiska pracy

1. Od czego zacząć? - Instalacja środowiska pracy 1. Od czego zacząć? - Instalacja środowiska pracy 1.1 Jeśli mamy komputer z Windows 8.1 Prof. lub nowszy W takim przypadku potrzebne nam będą tylko aktualne aktualizacje no i oczywiście środowisko pracy.

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 14/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 marca 2013 roku

PISMO OKÓLNE Nr 14/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 marca 2013 roku PISMO OKÓLNE Nr 14/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie realizacji dostaw sprzętu komputerowego W związku z potrzebą zaktualizowania konfiguracji sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

RHEL 5 wpływ wirtualizacji na koszty

RHEL 5 wpływ wirtualizacji na koszty RHEL 5 wpływ wirtualizacji na koszty Grzegorz Niezgoda B2B Sp. Z o.o. Warszawa 2009.09.09 Copyright B2B Sp. z o.o. 2009 Pełna (wspomagana sprzętowo) & Para-Wirtualizacja Red Hat Enterprise Linux 5 wspiera

Bardziej szczegółowo

WIRTUALIZACJA teoria i praktyka. Oskar Skibski, Piotr Sikora, Mateusz Kruszyński

WIRTUALIZACJA teoria i praktyka. Oskar Skibski, Piotr Sikora, Mateusz Kruszyński WIRTUALIZACJA teoria i praktyka Oskar Skibski, Piotr Sikora, Mateusz Kruszyński Plan prezentacji Wstęp co to jest? po co to jest? Rodzaje wirtualizacji emulacja pełna emulacja API wirtualizacja Problemy

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Procesory. Schemat budowy procesora

Procesory. Schemat budowy procesora Procesory Procesor jednostka centralna (CPU Central Processing Unit) to sekwencyjne urządzenie cyfrowe którego zadaniem jest wykonywanie rozkazów i sterowanie pracą wszystkich pozostałych bloków systemu

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi Pytanie: Czym jest CPS? Odpowiedź: CPS to akronim od Cloud Platform Suite, pakietu obejmującego produkty Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2, Windows Azure Pack oraz SQL Server 2012 Standard,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE: STRUKTURY I FUNKCJE (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX)

SYSTEMY OPERACYJNE: STRUKTURY I FUNKCJE (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX) (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX) W informatyce występują ściśle obok siebie dwa pojęcia: sprzęt (ang. hardware) i oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 1 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący przetwarzanie informacji Zmiana stanu tranzystorów wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

Emulacja maszyny. Program udaje zupełnie inną architekturę. Musi przetłumaczyć instrukcje emulowane na instrukcje platformy, na której działa

Emulacja maszyny. Program udaje zupełnie inną architekturę. Musi przetłumaczyć instrukcje emulowane na instrukcje platformy, na której działa Emulacja maszyny Program udaje zupełnie inną architekturę Musi przetłumaczyć instrukcje emulowane na instrukcje platformy, na której działa Udaje to znaczy co? To znaczy, że program tworzy wirtualnie:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo