GRUPA BPS cz. I. Spółki zależne i powiązane. BPS Faktor S.A. IT BPS Sp. z o.o. MAGAZYN GRUPY BPS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA BPS cz. I. Spółki zależne i powiązane. BPS Faktor S.A. IT BPS Sp. z o.o. MAGAZYN GRUPY BPS"

Transkrypt

1 MAGAZYN GRUPY BPS GRUPA BPS cz. I Spółki zależne i powiązane BPS Faktor S.A. IT BPS Sp. z o.o. 1

2 GRUPY BPS Spis treści 3 Wstęp 4 Dom Maklerski Banku BPS S.A. 5 BPS TFI S.A. 7 Centrum Finansowe Banku BPS S.A. 9 Dom Inwestycyjny Libero S.A. 11 IT Card S.A. 12 BPS Leasing S.A. 13 BPS Faktor S.A. IT BPS Sp. z o.o. 14 Positive Advisory S.A. 2 MAGAZYN

3 MAGAZYN GRUPY BPS Grupę BPS tworzą Zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank BPS S.A. oraz spółki świadczące specjalistyczne usługi finansowe i organizacyjno-zarządcze. Rozwój istniejących spółek zależnych i powiązanych oraz powoływanie nowych oparte jest na dwóch głównych filarach: Zapewnienie kompleksowej obsługi finansowej podmiotów i klientów Zrzeszenia BPS, wzmacniającej efekt synergii i skali, poprzez umożliwienie klientom Zrzeszenia dostępu w jednym miejscu do wystandaryzowanych produktów finansowych. Placówka bankowa stanie się centrum finansowym przejmującym usługi ubezpieczeniowe, doradcze, leasingowe, faktoringowe i inwestycyjne, świadczone dotychczas klientom Zrzeszenia BPS przez inne podmioty. Pozwoli to na zwiększenie poziomu konkurencyjności oraz wzmocnienie możliwych do osiągnięcia przewag konkurencyjnych. Optymalizowanie strony kosztowej Banku i Banków Spółdzielczych poprzez przenoszenie czynności i obszarów organizacyjno-zarządczych do specjalistycznych spółek zależnych. Kompleksowa obsługa finansowa podmiotów i klientów Zrzeszenia realizowana już jest z sukcesem przez Dom Maklerski, Centrum Finansowe, BPS TFI oraz IT Card. Na przełomie roku powołane zostały nowe spółki z obszaru finansowo-produktowego takie jak Dom Inwestycyjny Libero, oferujący nowoczesną bankowość inwestycyjną i usługi doradczo-konsultingowe oraz BPS Leasing i BPS Faktor. Na początku 2011 r. podjęła działanie pierwsza spółka powołana w celu optymalizacji kosztów IT BPS. Spółka ta stanie się głównym partnerem Banku i Banków Spółdzielczych w obszarze rozwoju systemów informatycznych, przejmie również bieżącą obsługę tego obszaru. Będzie zarządzać procesami sfery rozwoju informatycznego Banku i systemów informatycznych w Grupie BPS. IT BPS stanie się bezpośrednim, zewnętrznym outsorcerem w ramach Grupy BPS, jednakże pod ścisłą kontrolą Banku. Planuje się że Spółka będzie jedynym dostawcą oprogramowania i sprzętu informatycznego oraz właścicielem i providerem procesów, narzędzi oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z oprogramowaniem informatycznym używanym przez Bank. Zamiarem Banku BPS S.A. jest kontynuowanie podjętego procesu rozwoju Grupy BPS poprzez powołanie nowych podmiotów w obszarach: produktowym: BPS Zielone Inwestycje spółki consultingowo-projektowej ukierunkowanej na zarządzanie oraz finansowanie projektów inwestycyjnych związanych z rynkiem Odnawialnych Źródeł Energii i gospodarki komunalnej; BPS Inwestycje spółki inwestującej w nowe przedsięwzięcia w ramach funduszy private equity i venture capital, z możliwością oferowania udziału kapitałowego Banki Spółdzielcze Dom Maklerski Banku BPS S.A. Produktowe Centrum Finansowe Banku BPS S.A. w takich projektach Bankom Spółdzielczym; optymalizacji kosztów działania: BPS Finanse spółki odpowiedzialnej za pozyskiwanie partnerów do współpracy oraz zarządzanie i koordynowanie współpracą pomiędzy Bankiem, a siecią pośredników finansowych oferujących głównie produkty consumer finance i bankassurance; HR BPS spółki optymalizującej koszty zarządzania zasobami ludzkimi poprzez wydzielenie obsługi kadrowopłacowej ze struktur Banku BPS S.A., co powinno docelowo o 20-30% ograniczyć koszty związane z tym obszarem. Równocześnie podjęte zostaną działania zmierzające do rozpoczęcia działalności rynkowej w obszarze doradztwa personalno-prawnego; BPS Nieruchomości spółki powołanej do obsługi administracyjnej, zarządzania majątkiem Banku, podmiotów z Grupy BPS oraz innych podmiotów zewnętrznych. Planuje się, że docelowo Spółka podejmie działania na rynku deweloperskim. Bank BPS S.A. Istniejące Spółki Libero Group S.A. Dom Inwestycyjny IT CARD S.A. BPS TFI S.A. BPS Leasing S.A. BPS Faktor S.A. Planowane Spółki IT BPS Sp. z o.o. Optymalizujące koszty działania BPS Zielone Inwestycje BPS Inwestycje BPS Finanse HR BPS BPS Nieruchomości Produktowe Optymalizujące koszty działania 3

4 GRUPY BPS Dom Maklerski Banku BPS S.A. 1. Adres ul. Płocka 11/13, Warszawa, tel MAGAZYN Jan Kuźma Katarzyna Helena Nowocień-Dycha Wiceprezes u Piotr Pokropek Przewodniczący Rady Nadzorczej Edward Biernacki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Jarosław Janas Członek Rady Nadzorczej Aleksander Kaczyński Członek Rady Nadzorczej Józef Kapłanek Członek Rady Nadzorczej Działalność maklerska L.p. Akcjonariusz udział w kapitale udział w sumie głosów 1 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 60,75% 62,51% 2 Jan Kuźma 7,23% 8,41% 3 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce 4,87% 5,01% 4 Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy 4,12% 4,58% 5 Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu 1,50% 1,74% 6 Bank Spółdzielczy w Piątnicy 1,50% 1,74% 7 Bank Spółdzielczy w Skawinie 1,50% 1,74% 8 Bank Spółdzielczy w Krościenku nad Dunajcem 1,50% 1,74% 9 Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków 1,50% 1,74% 10 Podkarpacki Bank Spółdzielczy 1,50% 1,74% 11 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubartowie 1,50% 1,74% 12 Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich 0,25% 0,15% 13 Bank Spółdzielczy w Jabłonce 0,37% 0,22% 14 Bank Spółdzielczy w Limanowej 0,37% 0,22% 15 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach 0,37% 0,22% 16 Bank Spółdzielczy Szczytnie 0,37% 0,22% 17 Bank Spółdzielczy w Zambrowie 0,19% 0,11% 18 Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach 0,37% 0,22% 19 Spółdzielczy Bank Rozwoju Szepietowo 0,37% 0,22% 20 Leonardo Holding S.A. 9,84% 5,72% SUMA 100,00% 100,00% 5. Dotychczasowa działalność Dom Maklerski Banku BPS S.A. ma zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, wydane przez Komisję Nadzoru Bankowego w dniu 17 grudnia 2008 roku, a od 6 stycznia 2009 roku uzyskał status członka GPW S.A. Dom Maklerski zapewnia obsługę wszystkich procesów związanych z rynkiem kapitałowym, między innymi pomoc doradczą i analityczną, a w tym analizę celowości i sposobu pozyskania kapitału, reprezentowanie klientów w rozmowach z potencjalnymi inwestorami, przygotowanie pod względem formalno-prawnym przeprowadzanych transakcji oraz przygotowanie i realizację niepublicznych i publicznych ofert emitowanych przez spółki papierów wartościowych. 6. Podstawowe dane finansowe (w tys. zł) L.p. Wyszczególnienie Przychody z prowadzonej działalności Zysk netto Kapitał zakładowy Kapitał własny Suma bilansowa Rozwój usług w obszarach: Obszar usług korporacyjnych a) kontynuacja programu emisji obligacji banków spółdzielczych, podporządkowanych z uwzględnieniem wprowadzenia do notowań na Catalyst b) obsługa emisji obligacji banków spółdzielczych o krótszym, m.in. 2-letnim, terminie zapadalności z uwzględnieniem wprowadzenia do notowań na Catalyst c) obsługa emisji obligacji komunalnych dla JST d) obsługa emisji obligacji korporacyjnych e) prowadzenie i obsługa rejestrów depozytowych i subdepozytowych dla emisji papierów wartościowych f) realizacja kolejnych emisji papierów wartościowych spółek publicznych, w tym przygotowanie prospektów emisyjnych i oferowanie papierów wartościowych g) aktywna promocja emisji i pozyskiwanie inwestorów h) pełnienie funkcji animatora i) przygotowanie i realizacja programów opcji menedżerskich j) usługi w zakresie doradztwa strategicznego, min. wyceny, analizy k) realizacja transakcji fuzji i przejęć

5 MAGAZYN GRUPY BPS Obszar usług brokerskich l) aktywizacja usługi prywatny makler, zapewniającej dużą elastyczność, niestandardowość i innowacyjność, dopasowanie usługi do konkretnej potrzeby klienta ł) aktywizacja banków spółdzielczych i ich klientów m) pozyskanie nowych inwestorów instytucjonalnych n) zapewnienie stabilnego poziomu obrotów na poziomie nie niższym niż 200 mln zł miesięcznie w 2011 r. przy jednoczesnej dywersyfikacji klientów, w kolejnych latach udział zwiększyłby się do poziomów pozwalających konkurować z biurami w pierwszej 20 w obrotach GPW, tj. 500 mln w 2013 r. Obszar rekomendacji i analiz o) opracowywanie raportów analitycznych zawierających rekomendacje. Dodatkowo przygotowywanie komentarzy: dziennych (porannych) zawierający najważniejsze informacje o obserwowanych spółkach (oraz spółkach z WIG20, mających wpływ na całość rynku), tygodniowych, kwartalnych zwierających prognozy wyników finansowych pokrywanych spółek wraz z komentarzami analityków. Osiągnięcie wysokiej pozycji w rankingach analityków. Świadczenie nowych usług maklerskich: p) zarządzanie portfelem papierów wartościowych, oferta będzie skierowana do klientów, którzy chcą inwestować w instrumenty rynku kapitałowego, powierzając swoje pieniądze specjalistom. Obejmuje ona inwestowanie w imieniu klienta powierzonych kapitałów w wybrane instrumenty rynku finansowego. Środki przekazane do zarządzania zdeponowane są na odrębnym rachunku bankowym, a zarządzający nimi mają upoważnienie do składania zleceń zakupu i sprzedaży instrumentów finansowych w imieniu inwestora. Działania zarządzania aktywami będą uzależnione od indywidualnych skłonności do podejmowania ryzyka przez klienta i od czasu trwania inwestycji (wymaga uzyskania zezwolenia przez Dom Maklerski) r) forex i rynki zagraniczne w odpowiedzi na rozwijający się rynek transakcji międzynarodowych. Dom Maklerski będzie dążył do wprowadzenia do swojej oferty usług w zakresie dostępu do rynków zagranicznych i wprowadzenia usług w zakresie pochodnych instrumentów finansowych 9. Planowane emisje I półrocze 2011r. 4 mln szt. akcji dedykowane do BPS S.A. i banków spółdzielczych Data emisji I półrocze 2011 r. dla BS wg c. nominalnej ,00 dla BS wg c. emisyjnej od ,00 do ,00 BPS TFI S.A. 1. Adres ul. Płocka 11/13, Warszawa, tel Krzysztof Wiktor Stępień Jacek Więcek Członek u Mirosław Anastazy Potulski Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Pokropek Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Jan Górajek Członek Rady Nadzorczej Tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 100% 5. Dotychczasowa działalność BPS TFI S.A. działa na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego wydanej 26 maja 2010 roku na prowadzenie działalności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Równocześnie Komisja Nadzoru 5

6 GRUPY BPS Finansowego wyraziła zgodę na utworzenie następujących funduszy: Contango Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Quantum 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Quantum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BPS TFI S.A. (w zł) Wyszczególnienie Wartość aktywów netto Skład portfela ) Contango Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Quantum 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Quantum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych papiery wartościowe lokaty niezbędne środki pieniężne papiery wartościowe lokaty niezbędne środki pieniężne papiery wartościowe lokaty niezbędne środki pieniężne 1) Obniżenie poziomu aktywów funduszy związane było z decyzją Banku BPS S.A. głównego właściciela certyfikatów inwestycyjnych o umorzeniu części certyfikatów. 6. Podstawowe dane finansowe (w tys. zł) L.p. Wyszczególnienie Przychody z prowadzonej działalności Zysk netto Kapitał zakładowy Planowane działania Spółka zamierza: pozyskać licencję na prowadzenie działalności przez towarzystwo oraz zgody na uruchomienie kolejnych funduszy; przygotować procedury oraz zasady działania w oddziałach Banku BPS S.A. punktów sprzedaży oferujących fundusze inwestycyjne BPS TFI S.A.; przygotować i uzgodnić umowę dystrybucyjną funduszu otwartego BPS FIO; przygotować wspólne produkty dla BPS TFI S.A. i Banku BPS S.A., takich jak: Lokata z Funduszem, Plan Systematycznego Inwestowania. W 2011 roku BPS TFI S.A. ma zamiar rozszerzyć działalność biznesową na bazie efektów synergii odnoszących się do sieci oddziałów banku oraz zrzeszonych banków spółdzielczych, między innymi w celu przekazywania informacji na temat towarzystwa, oferowanych produktów oraz zasad i oczekiwań w ramach przyszłej sprzedaży funduszy inwestycyjnych BPS TFI S.A. Prowadzone są prace mające na celu włączenie modułu transakcyjnego funduszy zarządzanych przez BPS TFI S.A. do Systemu Bankowości Internetowej (SBI) oraz uwzględnienia aktywów klientów posiadanych w funduszach inwestycyjnych w zintegrowanym rachunku bankowym. We współpracy z Domem Maklerskim BPS TFI S.A. dokonuje obsługi operacyjnej w zakresie usług brokerskich oraz sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych Contango FIZ, natomiast razem z Centrum Finansowym Banku BPS S.A. wystąpiło do KNF o zezwolenie na uruchomienie dwóch funduszy sekurytyzacyjnych i znajduje się na etapie przygotowań do uruchomienia ich działalności. 8. Planowane emisje W lipcu 2011 r. 1 mln szt. akcji o wartości zł; skierowana do banków spółdzielczych oraz do potencjalnych nowych inwestorów zaakceptowanych przez Bank BPS S.A. 4 Kapitał własny Suma bilansowa MAGAZYN

7 MAGAZYN GRUPY BPS Centrum Finansowe Banku BPS S.A. 1. Adres ul. Płocka 11/13, Warszawa, tel Joanna Emilia Nowicka-Kempny 5. Dotychczasowa działalność Głównym przedmiotem działalności Centrum Finansowego umowy jest restrukturyzacja i windykacja wierzytelności przeterminowanych, świadczona na podstawie umów-zlecenia (outsourcing windykacji) i umów cesji (zakupy wierzytelności). Kontrahentami spółki są zarówno podmioty Grupy BPS (Bank BPS S.A., banki spółdzielcze, spółki zależne Banku BPS S.A.), jak i podmioty zewnętrzne (banki komercyjne, banki spółdzielcze zrzeszone w SGB, likwidatorzy przedsiębiorstw państwowych, syndycy, przedsiębiorcy indywidualni). Zlecenie usług windykacji Barbara Renata Grześ Wiceprezes u Aleksander Jarosław Trojanowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej Anna Sadzińska Członek Rady Nadzorczej Anna Ewa Zawada Członek Rady Nadzorczej Restrukturyzacja i windykacja należności Bank BPS S.A. 100% Czynności restrukturyzacyjne i windykacyjne świadczone na podstawie umowy zlecenia obejmują swoim zakresem: wezwania dłużników do spłaty zadłużenia, negocjacje w zakresie sposobu i terminu zapłaty wierzytelności prowadzonych w formie pisemnej, telefonicznej lub osobistego kontaktu z dłużnikiem, ustalanie aktualnego adresu dłużnika w Centralnym Biurze Adresowym lub innych rejestrach, o ile okaże się to konieczne, ustalanie posiadanego majątku dłużnika, składanie w imieniu i za zgodą wierzyciela oświadczeń w sprawie odroczenia terminu płatności długu lub innych form restrukturyzacji zadłużenia, zawierania w imieniu i za zgodą wierzyciela ugód pozasądowych z dłużnikami oraz kontrolowanie wywiązywania się przez dłużników z postanowień tych umów, przejmowanie rzeczy i praw przewłaszczonych lub zabezpieczonych zastawem rejestrowym albo przelewem praw na zabezpieczenie, a także obciążonych zastawem cywilnym, finansowym, przechowywanie oraz sprzedaż przejętych rzeczy w drodze przetargu lub z wolnej ręki, prowadzenie negocjacji z potencjalnymi nabywcami poszczególnych wierzytelności oraz przygotowywanie projektów umów sprzedaży wierzytelności, wykonywanie innych czynności faktycznych niezbędnych w celu dochodzenia spłaty wierzytelności lub do sprzedaży wierzytelności, przygotowywanie projektów pozwów o zapłatę oraz innych pism procesowych, mających na celu odzyskanie wierzytelności, przygotowywanie projektów pism w postępowaniach egzekucyjnych i upadłościowych, koordynowanie postępowań sądowych, egzekucyjnych i upadłościowych prowadzonych w związku z wierzytelnościami przez pełnomocników procesowych wierzyciela. Zawarcie umowy-zlecenia z Centrum Finansowym powinno być poprzedzone zawiadomieniem przez bank Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze zawarcia umowy outsourcingu. Po upływie 14 dni od zawiadomienia KNF bank może przystąpić do zawarcia umowy-zlecenia. W celu umożliwienia szybkiego podjęcia działań przez spółkę celowe wydaje się zawarcie przez każdy z banków Grupy BPS umów-zleceń nawet w przypadku posiadania niskiego wskaźnika kredytów nieregularnych. Spełnienie przesłanek ustawowych zawiadomienie KNF oraz zawarcie umowy-zlecenia, umożliwia w dogodnym dla Banku momencie, natychmiastowe przekazanie sprawy do obsługi Centrum Finansowego. W praktyce oznacza to możliwość niezwłocznego podjęcia przez spółkę czynności w przypadku powzięcia przez bank informacji np. o ogłoszeniu upadłości dłużnika banku i konieczności zgłoszenia wierzytelności. Zawarcie umowy-zlecenia nie skutkuje dla banku bezpośrednim powstaniem kosztów. Prowizja z tytułu wynagrodzenia dla spółki za wykonane czynności naliczana jest dopiero po wpływie środków od dłużnika na rachunek banku. Prowizją nie są objęte koszty zwrotne odzyskane przez spółkę dla banku od dłużnika. Oznacza to, że prowizja naliczana jest przez Centrum Finansowe od kwot odzyskanych od 7

8 GRUPY BPS dłużnika i zarachowanych przez bank na spłatę kapitału i odsetek. Oczywiście koszty zwrotne, podlegające dochodzeniu od dłużnika, jak koszty opłat sądowych i egzekucyjnych, są na wniosek spółki, ponoszone przez bank i dochodzone w dalszym etapie od dłużnika przez spółkę. Do chwili obecnej spółka zawarła 8 umów-zleceń, a kolejne są w przygotowaniu. Cesja wierzytelności Spółka nabywa wierzytelności zarówno korporacyjne, jak i detaliczne. W tym celu spółka: a) uczestniczy w przetargach publicznych organizowanych przez banki komercyjne, firmy telekomunikacyjne, syndyków masy upadłości, likwidatorów itp. b) prowadzi indywidualne negocjacje z bankami spółdzielczymi zainteresowanymi zbyciem wierzytelności. Centrum Finansowe nabywa: a) wierzytelności pojedyncze dotyczy wierzytelności korporacyjnych b) portfele wierzytelności. Osiągnięte w wyniku czynności restrukturyzacyjnowindykacyjnych przychody spółki wg stanu na dzień r. wyniosły: a) ogółem 9,4 mln zł, b) w tym z portfela wierzytelności własnych 2,8 mln zł. W styczniu i lutym 2011 roku zawarte zostały kolejne umowy cesji i nabyte nowe pakiety wierzytelności. Aktualnie trwają wyceny kolejnych pakietów wierzytelności oferowanych do sprzedaży na rzecz spółki zarówno przez banki Spółdzielcze, jak i podmioty niebankowe. Przykładem prawidłowej współpracy na polu restrukturyzacji i windykacji wierzytelności przeterminowanych, potwierdzającym potrzebę funkcjonowania w ramach Grupy BPS wyspecjalizowanej spółki windykacyjnej jest dokonane w styczniu 2011 roku nabycie przez Centrum Finansowe wierzytelności od podmiotu niebankowego, będącego cenionym klientem banku spółdzielczego. Inicjatorem transakcji cesji wierzytelności z faktury był bank spółdzielczy finansujący działalność bieżącą klienta. 6. Podstawowe dane finansowe (w tys. zł) L.p. Wyszczególnienie W celu złożenia oferty nabycia wierzytelności spółka dokonuje due diligence, tj.: a) przeprowadza badanie dokumentacji prawnej i finansowej dłużnika, b) przeprowadza analizę jego sytuacji finansowej c) bada stan jakościowy i ilościowy zabezpieczeń prawnych. Na podstawie powyższych danych dokonywana jest wycena wierzytelności oraz są ustalane terminy płatności ceny. Oferta cenowa przedstawiana jest pisemnie zainteresowanemu współpracą bankowi/kontrahentowi (np. syndykowi, likwidatorowi). W przypadku akceptacji oferty cenowej zawierana jest umowa cesji i przekazywana dokumentacja. Portfel wierzytelności zarządzanych przez Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Według stanu na dzień r. Centrum Finansowe administrowało następującym portfelem wierzytelności: 1. w ramach zawartych z Bankiem BPS S.A. i bankami spółdzielczymi umów-zleceń 733 mln zł, 2. w ramach portfela własnego (zakupionego w latach ) 106 mln zł. W 2009 roku spółka zakupiła portfel wierzytelności o łącznym wolumenie 40,2 mln zł. W 2010 roku zakupione wierzytelności wyniosły 65,4 mln zł. Wśród zakupionych dotychczas wierzytelności w łącznej wysokości 106 mln zł portfel wierzytelności zakupionych od podmiotów niebankowych wynosi 46 mln zł, tj. 43,4%. 8 MAGAZYN 1 Przychody z prowadzonej działalności Zysk netto Kapitał zakładowy Kapitał własny Suma bilansowa Planowane działania Obecnie Centrum Finansowe Banku BPS S.A. ubiega się o uzyskanie zgody od Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie sekurytyzowanymi należnościami, dzięki czemu będzie możliwy dalszy rozwój oferty produktowej, szczególnie związanej z cesją wierzytelności. Spółka planuje zainicjowanie udziału w I półroczu 2011 na rynku New Connect oraz również w I półroczu 2011 r. emisję trzyletnich obligacji w wysokości 5 mln zł (wartość nominalna). W tym celu z jednej strony przewidywane jest cykliczne przeznaczanie zysków z lat ubiegłych na podwyższenie kapitału podstawowego, z drugiej w miarę potrzeb finansowych spółki emisja nowych akcji. 8. Planowane emisje I półrocze 2011r. 3 mln szt. akcji dedykowane do BPS S.A. i banków spółdzielczych Data emisji I półrocze 2011 r. dla BS wg c. nominalnej dla BS wg c. emisyjnej od do

9 MAGAZYN GRUPY BPS Dom Inwestycyjny Libero S.A. 1 ) 1. Adres ul. Piastowska 8d, Kraków, tel Ryszard Tadeusz Sikorski Andrzej Robert Komański Członek u Wojciech Jan Madej Członek u Mirosław Anastazy Potulski Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Adam Jagielski Członek Rady Nadzorczej Tomasz Jarosław Janas Członek Rady Nadzorczej Działalność holdingów finansowych, Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, zanie rynkami finansowymi. Bank BPS S.A. 75% kapitału i praw głosu 2 Leonardo Holding S.A. 25% kapitału i praw głosu. 5. Dotychczasowa działalność Koncentrując się na działalności w sferze usług doradztwa finansowego, doradztwa kapitałowego, konsultingu dla banków oraz przedsiębiorstw, Libero Group S.A. zawarł oraz obsługiwał w okresie od 1 czerwca 2010 roku (początek działalności operacyjnej spółki) umowy doradcze między innymi z następującymi podmiotami: Margot sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku; NTP sp. z o.o. oraz NTP S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu; Dom Maklerski BPS S.A. w zakresie przygotowania dokumentów informacyjnych emisji obligacji banków spółdzielczych oraz spółek prawa handlowego na rynku Catalyst Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku, Spółka Geo Mieszkanie i Dom sp. z o.o.; Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w zakresie przedsięwzięć związanych ze sferą marketingu, promocji i kreowania wizerunku; Tatrzański Bank Spółdzielczy w Bukowinie Tatrzańskiej, Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie w zakresie przygotowania memorandum informacyjnego emisji obligacji; Spółdzielnia Mazowianka w Warszawie; Odra-Trans S.A. we Wrocławiu, Orlen-Budonaft sp. z o.o. w Krakowie, Grupa Kapitałowa Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie, Simpeco sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Grenerg sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, Remak-Rozruch S.A. z siedzibą w Opolu. spółki, kierując się intencją wspierania oraz zachowania zdolności do świadczenia komplementarnych i profesjonalnych obszarów doradztwa dla pozyskiwanych klientów Libero Group S.A. w okresie do czasu powołania stosownych spółek parterowych nawiązał również stałą współpracę z renomowaną kancelarią prawną Stachowicz & Ptak Adwokaci i Radcowie Prawni, kancelarią Doradztwa Podatkowego Paczuski, Taudul i Partnerzy. W portfelu spółek zależnych Dom Inwestycyjny Libero S.A. posiada według stanu na dzień dzisiejszy udziały kapitałowe w dwóch podmiotach, których utworzenie oraz uruchomienie działalności było domeną działalności DI Libero S.A. w 2010 roku: BPS Leasing S.A. (66% akcji); BPS Faktor S.A. (66% akcji). 1) Nazwa po zarejestrowaniu w KRS. Poprzednio Libero Group S.A. 2) Bank BPS objął akcje w Libero Group S.A. w dniu 22 września 2010 r. a następnie w dniu 27 stycznia 2011 r. podjął decyzję o zwiększeniu swojego zaangażowania kapitałowego w Spółkę do kwoty ,00 zł. Po objęciu akcji nowej emisji udział Banku w kapitale akcyjnym Spółki wyniesie 75%. 9

10 GRUPY BPS 6. Podstawowe dane finansowe (w tys. zł) L.p. Wyszczególnienie Przychody z prowadzonej działalności Zysk netto 84 3 Kapitał zakładowy Kapitał własny Suma bilansowa Planowane działania 1. Działalność doradczo-konsultingowa B2B dla podmiotów gospodarczych oraz instytucji finansowych w sferach: doradztwa kapitałowego i finansowego, doradztwa strategicznego oraz wspierania procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw i banków, doradztwa w zakresie brandingu, kreowania wizerunku i marki oraz kompleksowego zarządzania procesami public relations dla przedsiębiorstw i banków, doradztwa prawnego oraz w sferze optymalizacji podatkowej 2. Funkcje nadzoru właścicielskiego nad podmiotami celowymi i produktowymi, dedykowanymi poszczególnym obszarom działalności w ramach Grupy Banku BPS S.A. (leasing, faktoring, zielone inwestycje). 3. Wspieranie procesów ekspansji rynkowej Grupy Banku BPS S.A. w zakresie szczególnych obszarów działalności inwestycyjnej banku na rynku kapitałowym, zarówno w zakresie działalności własnej, jak i w formule nadzoru nad wyodrębnionymi podmiotami prawnymi w ramach Grupy Banku BPS S.A. (spółka BPS Inwestycje S.A.). Specyfika działalności Domu Inwestycyjnego Libero S.A. polega również na podziale w sensie organizacyjno-zarządczym poszczególnych sfer aktywności na: działalność prowadzoną bezpośrednio, na własne ryzyko i rachunek (stanowiącą źródło przychodów ze sprzedaży usług), działalność wyodrębnioną w formie dedykowanych zależnych spółek celowych kreujących grupą kapitałową DI Libero S.A. (stanowiącą źródło przychodów finansowych płynących z dywidend, a jednocześnie ścieżkę integracji pionowej grupy kapitałowej). Obszarem strategicznego zainteresowania Domu Inwestycyjnego Libero S.A. w ramach prowadzonej bezpośrednio działalności doradczej i konsultingowego wsparcia dla przedsiębiorców, firm oraz instytucji finansowych (w tym zakresie: ze szczególnym ukierunkowaniem na sektor bankowości spółdzielczej) są: obszar Corporate Finance & Advisory doradztwo finansowe oraz kapitałowe dla przedsiębiorstw, obsługa procesów restrukturyzacji, pozyskiwania kapitału, aranżacji i strukturyzacji finansowania własnego i dłużnego, pozyskiwania inwestorów branżowych lub finansowych, doradztwo w zakresie przeprowadzania oraz obsługi procesów fuzji i przejęć, pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw na rynku publicznym i niepublicznym; kompleksowe doradztwo strategiczne i finansowe dla przedsiębiorstw (corporate finance), w tym prowadzenie procesów due dilligence, wyceny przedsiębiorstw i znaków towarowych, przygotowanie dokumentacji biznesplanów, studiów wykonalności inwestycji lub memorandów informacyjnych czy też prospektów emisyjnych, wspieranie w negocjacjach oraz zamknięciu transakcji; specyfika Domu Inwestycyjnego Libero S.A. sprowadza się także do poszerzenia spektrum usług CF&A poprzez świadczenie wysoko specjalistycznego konsultingu dla instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem banków spółdzielczych oraz ich klientów; zarządzanie strategiczne i restrukturyzacja doradcza obsługa procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw i banków, doradztwo strategiczne, rynkowe i finansowe, doradztwa w zakresie BPO (outsourcingu procesów biznesowych) oraz budowania struktur sprzedażowych instytucji finansowych, analiza strategiczna kreowanie kierunków działalności biznesowej przedsiębiorstw; w zakresie doradztwa dla instytucji finansowych między innymi wspieranie procesów restrukturyzacji, reorganizacji banków, konsolidacji struktury portfela kredytowego, procedur analizy ryzyka oraz adekwatności kapitałowej; doradztwo w zakresie brandingu, kreowania wizerunku i marki oraz kompleksowego prowadzenia procesów public relations dla przedsiębiorstw i banków budowa i kompleksowa obsługa marek w zakresie wizerunku, marketingu, promocji i public relations; doradztwo prawne pełna paleta usług prawnych, optymalizacji prawno-podatkowej oraz doradztwa podatkowego jak również prawnego doradztwa gospodarczego dla firm, przedsiębiorców i banków, świadczona przez partnerów biznesowych Domu Inwestycyjnego Libero S.A. przez renomowane, wysokospecjalistyczne kancelarie prawne oraz alternatywnie przez własny personel adwokatów i radców prawnych. 8. Planowane emisje Emisja w 2011 r. została już przeprowadzona. 10 MAGAZYN

11 MAGAZYN GRUPY BPS IT Card S.A. 1. Adres ul Płocka 11/13, Warszawa, tel Krzysztof Adam Jagielski Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Radziszewski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Witold Marcin Morawski Członek Rady Nadzorczej Irena Danuta Kopik Członek Rady Nadzorczej Helena Wasilewska Członek Rady Nadzorczej Usługi informatyczne L.p. Akcjonariusz Jarosław Stanisław Chrzanowski udział w kapitale udział w sumie głosów 1 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 30,59% 29,38% 2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGRO Kapitał na Rozwój 22,15% 21,27% 3 Jarosław Chrzanowski 6,21% 5,96% 4 Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 5,17% 6,29% 5 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 3,45% 4,64% 6 Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 3,45% 4,64% 7 Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu 2,76% 2,65% 8 Maciej Pezowicz 2,34% 2,25% 9 Bank Spółdzielczy w Limanowej 2,13% 2,05% 10 Bank Spółdzielczy w Płońsku 2,13% 2,05% 11 Jacek Koszel 2,07% 1,99% 12 Arkadiusz Ziemski 1,93% 1,85% 13 Bank Spółdzielczy w Radomsku 1,59% 1,52% 14 Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej 1,54% 1,48% 15 Pozostali 12,49% 12,00% Razem 100,00% 100,00% 5. Dotychczasowa działalność Spółka oferuje usługi z zakresu: zarządzania ryzykiem w obszarze kart, bankomatów i POS-ów, prowadzenia bankomatów i autoryzacji transakcji bankomatowych, prowadzenia terminali POS, między innymi na mocy porozumienia z Bankiem BPS S.A., na mocy porozumienia z Bankiem BPS S.A. oraz organizacjami płatniczymi Visa i MasterCard, IT Card S.A. pełni funkcję centrum obsługi kart płatniczych w zakresie kart: kredytowych, debetowych, z mikroprocesorem (chipem), z paskiem magnetycznym oraz kart bezstykowych. 6. Podstawowe dane finansowe L.p. Wyszczególnienie Przychody z prowadzonej działalności Zysk netto Kapitał zakładowy Kapitał własny Suma bilansowa Planowane działania 1. Na 2011 rok spółka planuje uzyskanie certyfikacji w zakresie obsługi terminali płatniczych POS oraz w zakresie wsparcia procesu wydawnictwa kart płatniczych. 2. Planuje się, że na koniec roku w obsłudze znajdować się będzie 1800 bankomatów. 3. W ciągu pierwszych 12 miesięcy od uruchomienia projektu budowy własnej sieci terminali płatniczych POS planowane jest pozyskanie 4000 szt. punktów akceptacji. 4. Spółka planuje uruchomienie obsługi procesu wydawnictwa kart płatniczych. 5. Pozostałe potrzeby sfinansowane zostaną w postaci leasingu lub ze środków własnych. 8. Planowane emisje W 2011 roku spółka planuje przeprowadzenie emisji akcji na kwotę 2,5 mln zł wg wartości nominalnej i 5,0 mln zł wg ceny emisyjnej w związku z planowanym wejściem spółki do notowań na NewConnect. 11

12 GRUPY BPS BPS Leasing S.A. 1. Adres ul Płocka 11/13, Warszawa, tel Krzysztof Zbigniew Kośmider Aleksander Jarosław Trojanowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej Izabela Marta Fotyga Członek Rady Nadzorczej Bgusław Andrzej Ptak Członek Rady Nadzorczej Działalność leasingowa Libero Group S.A. 66,0% Leonardo Holding S.A. 10,0% Krzysztof Zbigniew Kośmider 24,0% Adam Surowski Wiceprezes u 6. Dotychczasowa działalność BPS Leasing S.A. jest spółką zależną od Banku BPS, świadczącą usługi leasingu dla obecnych i przyszłych klientów Banku i Grupy BPS. Usługi oferowane przez spółkę kierowane są w pierwszej kolejności do klientów z segmentu MŚP, zwłaszcza dla klientów banku. Leasing pozwoli finansować potrzeby klientów w zakresie leasingu wszelkich środków trwałych zarówno ruchomości, jak i nieruchomości. Model biznesowy funkcjonowania spółki opiera się na trzech filarach: 1. wykorzystaniu istniejących w banku i w Grupie BPS kanałów dystrybucji do sprzedaży usług leasingu, 2. bezregresowym refinansowaniu spółki w formie wykupu wierzytelności, co pozwala na uniknięcie współczynników koncentracji przy finansowaniu spółki przez bank oraz zaliczenie wykupionej wierzytelności przez oddział finansujący do akcji kredytowej w swoim bilansie, 3. zapewnieniu oddziałom BPS i bankom z Grupy BPS specjalistycznego wsparcia sprzedaży i realizacji umów leasingu na poziomie regionalnym poprzez budowę sieci oddziałów, których zadaniem będzie wsparcie dla doradców oraz przeprowadzenie operacyjnej części zawierania umów leasingu Oferta produktowa spółki zawiera wystandaryzowany produkt finansowania ruchomych środków trwałych, dedykowany segmentowi MŚP Szybki Leasing. Transakcje niespełniające kryteriów produktu wystandaryzowanego mogą być procesowane w procedurze indywidualnej. Spółka w ramach programu wsparcia sprzedaży przeprowadza specjalistyczne szkolenia, przygotowuje materiały szkoleniowe, organizuje konkursy dla doradców, zapewnia materiały marketingowe jak ulotki, plakaty. 6. Podstawowe dane finansowe Spółka zarejestrowana 25 października 2010 r. 7. Planowane działania Wdrożenie oferty leasingowej w całej sieci Banku BPS skierowanej do małych i średnich przedsiębiorstw, przedstawienie oferty bankom spółdzielczym, przygotowanie specjalnych pakietów dostosowanych do specyfiki dużych przedsiębiorstw. W kwietniu br. oferta spółki powinna być dostępna we wszystkich oddziałach Banku BPS S.A. Na maj br. planowane jest rozpoczęcie współpracy ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi. W niedalekiej przyszłości oczekiwany jest rozwój specjalistycznych produktów leasingu, jak np. leasing samochodów, w których oprócz usługi finansowej pojawią się usługi zarządcze czy ubezpieczeniowe. 8. Planowane emisje Spółka planuje przeprowadzenie emisji od II kwartału 2011 r. dla BS wg c. nominalnej dla BS wg c. emisyjnej MAGAZYN

13 MAGAZYN GRUPY BPS BPS Faktor S.A. 1. Adres ul. Płocka 9/11 B, Warszawa, tel Piotr Konieczka Aleksander Jarosław Trojanowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej Robert Rodek Członek Rady Nadzorczej Jerzy Stachowicz Członek Rady Nadzorczej Działalność faktoringowa Libero Group S.A. 66,0% Leonardo Holding S.A. 10,0% Piotr Konieczka 24,0% 5. Dotychczasowa działalność BPS Faktor S.A. jest spółką utworzoną dla świadczenia usług faktoringowych dla obecnych i przyszłych klientów Banku i Grupy BPS. Faktoring dla średnich i dużych firm, oferowany przez BPS Faktor, pozwoli klientom na finansowanie kapitału obrotowego. Oferta produktowa spółki obejmować będzie finansowanie w ramach faktoringu z regresem (niepełnego), faktoringu bez regresu (pełnego) oraz faktoringu odwrotnego (finansowanie dostaw). Spółka zapewni klientom dodatkowe usługi: monitorowanie i administrowanie należnościami, raportami, dochodzenie należności. Do sprzedaży usług faktoringowych wykorzystane zostaną kanały dystrybucji istniejące w banku i Grupie BPS. Ocena ryzyka transakcji faktoringowej odbywać się będzie we własnej jednostce oceny ryzyka. Obsługą operacyjną klientów, po podpisaniu umowy faktoringowej zapewnią doradcy klienta w jednostce operacyjnej spółki. 6. Podstawowe dane finansowe Data rejestracji Spólki w KRS: r.. 7. Planowane działania Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń produktowych dla jednostek banku i Grupy BPS, mających relacje z klientami, wybór i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi transakcji faktoringowych, wdrożenie oferty faktoringowej skierowanej do klientów z segmentu MSP oraz korporacyjnych w całej sieci Banku BPS, spółka planuje rozpoczęcie działalności operacyjnej w czerwcu 2011 r. 8. Planowane emisje Spółka planuje przeprowadzenie emisji od II kwartału 2011r. dla BS wg c. nominalnej dla BS wg c. emisyjnej IT BPS Sp. z o.o. 1. Adres ul. Płocka 9, Warszawa, tel Michał Piotr Kosman Krzysztof Adam Jagielski Przewodniczący Rady Nadzorczej Marcin Krzysztof Wilczyński Członek Rady Nadzorczej Jarosław Chrzanowski Członek Rady Nadzorczej Usługi teleinformatyczne Bank BPS 100% 5. Dotychczasowa działalność Data rejestracji spółki w KRS: r. 13

14 GRUPY BPS 6. Podstawowe dane finansowe Data rejestracji spółki w KRS: r. 7. Planowane działania Rozwój działalności w zakresie: obsługa w zakresie teleinformatycznym Banku Polskiej Spółdzielczości S.A i Banków Spółdzielczych, outsourcing usług teleinformatycznych dla Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i banków spółdzielczych oraz: działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, działalność związana z oprogramowaniem, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, transmisja danych. 8. Planowane emisje Spółka planuje przeprowadzenie emisji od II kwartału 2011r. dla BS wg c. nominalnej dla BS wg c. emisyjnej Positive Advisory S.A. 1. Adres Aleja Jana Pawła II nr 29, Warszawa, tel Monika Weronika Reszka Daniel Sebastian Stalmach Członek u Mirosław Anastazy Potulski Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Adam Jagielski Członek Rady Nadzorczej Waldemar Antoni Kozłowski Członek Rady Nadzorczej Andrzej Seweryn Stalmach Członek Rady Nadzorczej Wojciech Wojtowicz Członek Rady Nadzorczej Usługi konsultingowo-informatyczne L.p. Akcjonariusz udział w kapitale udział w sumie głosów 1 Quantum 2 Fundusz Aktywów 59,31% 59,31% Niepublicznych 2 Daniel Stalmach 8,33% 8,33% 3 Monika Reszka 8,34% 8,34% 4 Roman Buryta 6,21% 6,21% 5 Magdalena Kordek 6,21% 6,21% 6 Piotr Ligenza 6,21% 6,21% 7 Pozostali 5,39% 5,39% RAZEM 100,00% 100,00% 5. Dotychczasowa działalność Spółka oferuje szeroki zakres usług: doradztwo biznesowe, wdrożenia oprogramowania, projekty i budowę aplikacji, utrzymanie systemów Wspiera banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i przedsiębiorstwa na ścieżce rozwoju poprzez doradztwo i rozwiązania IT dopasowane do indywidualnych potrzeb w zakresie: zarządzania ryzykiem, ratingu, scoringu, workflow, w tym workflow do obsługi procesu kredytowego, zarządzania aktywami i pasywami, wdrożeń Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IAS). Pomaga w procesach planowania i budżetowania. Dostarcza rozwiązania CRM i Business Intelligence. Wybiera oraz integruje właściwe technologie, tak 14 MAGAZYN

15 MAGAZYN GRUPY BPS aby umożliwić szybszą i bardziej trafną odpowiedź na dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe. 6. Podstawowe dane finansowe Brak danych. 7. Planowane działania Celem strategicznym spółki jest zwiększenie skali działalności, a tym samym zdobycie większego udziału w rynku doradztwa i usług informatycznych w Polsce i za granicą, w szczególności w zakresie wdrożeń bankowych systemów centralnych, między innymi w ramach partnerstwa z Infosys. Projekty te wymagają dużych inwestycji, ale dają jednocześnie szanse udziału w bardzo dużych i rentownych projektach, a tym samym szanse dalszego dynamicznego wzrostu wartości akcji będących w posiadaniu każdego z akcjonariuszy spółki. Dlatego środki uzyskane z planowanej emisji posłużą dalszemu umacnianiu pozycji spółki na rynku dostawców usług doradczych oraz rozwiązań informatycznych dla sektora bankowo-finansowego poprzez organiczny rozwój kompetencji pracowników oraz odpowiednie akwizycje. 8. Planowane emisje Spółka planuje zrealizować w I kwartale 2011 r. kolejną prywatną emisję akcji spółki, która umożliwi osiągniecie kapitalizacji spółki na poziomie minimum 12 mln euro oraz free float akcjonariuszy posiadających poniżej 5% akcji na poziomie 25% kapitału zakładowego. Wielkość posiadanych po emisji akcji przez Quantum 2 Fundusz Inwestycyjny Aktywów Niepublicznych będzie zależała od decyzji samego Funduszu. W założeniach planowana emisja umożliwi spółce spełnienie wymogów Giełdy Papierów Wartościowych umożliwiających przejście z rynku NewConnect i debiut spółki na parkiecie podstawowym GPW. Dane teleadresowe Spółek: Dom Maklerski Banku BPS S.A. ul. Płocka 11/ Warszawa tel BPS TFI S.A. ul. Płocka 11/ Warszawa tel Centrum Finansowe Banku BPS S.A. ul. Płocka 11/ Warszawa tel Dom Inwestycyjny Libero S.A. ul. Piastowska 8d Kraków tel BPS Leasing S.A. ul Płocka 11/ Warszawa tel BPS Faktor S.A. ul. Płocka 9/11 B Warszawa tel IT BPS Sp. z o.o. ul. Płocka Warszawa tel Positive Advisory S.A. Aleja Jana Pawła II nr Warszawa tel IT Card S.A. ul Płocka 11/ Warszawa tel

16 16 MAGAZYN GRUPY BPS

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Możliwości pozyskania środków pieniężnych Przedsiębiorstwo Finansowanie Aktywa Trwałe Aktywa Obrotowe Pasywa Kapitały Własne Kapitał Obcy Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w drodze na NewConnect luty/marzec 2008 Plan prezentacji O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki O firmie Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

Centrum Finansowe Banku BPS S.A.

Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Wyniki finansowe za IV kw. 2011 Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 7 lutego 2011 Centrum Finansowe BPS Centrum Finansowe Banku

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za listopad 2012 r. Bydgoszcz, 12 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU Chorzów, 07 kwiecień 20111 SŁUCHAMY NASZYCH KLIENTÓW FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011 Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. STRUKTURA GRUPY 80 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU LETUS CAPITAL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Katowice, 14 listopada 2012 1 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Tabela 1 Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za III kwartał

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Profil działalności Zakup oraz windykacja pakietów wierzytelności masowych, Obrót

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE 1 Osiągnięte wyniki: 35% 37% 50% 50% Wzrostu przychodów Wzrost EBIT Wzrostu zysku ne7o Proponowana wielkość dywidendy 2 Najważniejsze wydarzenia: FIZ Luksemburg Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Zaproszenie do subskrypcji prywatnej Celem niniejszej prezentacji jest przybliżenie profilu działalności firmy potencjalnym

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Katowice, 29 sierpień 2013 r. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA FAKTORING S.A.

Katowice, 29 sierpień 2013 r. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA FAKTORING S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA FAKTORING S.A. Miejsce w strukturze Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. na dzień 30.06.2013 roku Podmioty Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO

Bardziej szczegółowo

BEST informacja o Spółce

BEST informacja o Spółce BEST informacja o Spółce marzec 14 r. BEST jest jedną z największych firm na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Specjalizuje się w nabywaniu i windykacji wierzytelności na skalę masową. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 ///

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 /// PODSUMOWANIE Iii kwartału roku obrotowego /// luty 2015 /// Podsumowanie III kwartału roku obrotowego Wyniki finansowe 3 8 ///2/// /// podsumowanie III kwartału roku obrotowego /// ///3/// /// ZDYWERSYFIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE Regulacje Ustawy Kodeks spółek handlowych Ustawy z 29 lipca 2005 r.: O obrocie instrumentami finansowymi O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Obligacje i rynek Catalyst

Obligacje i rynek Catalyst Obligacje i rynek Catalyst Czym są obligacje? Emitent otrzymuje od inwestora środki pieniężne na zrealizowanie inwestycji, w zamian za co wydaje mu obligacje, a więc papiery wartościowe, w których stwierdza,

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Poznań, dnia 14 lutego 2012 roku 1 Spis treści: 1. Podstawowe dane o Emitencie.... 3 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za maj 2013 r. Bydgoszcz, 11 czerwca 2013 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3

Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 4 lutego 2015 r. 1 I 28 GRUPA BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r.

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r. TETYDA Spółka Akcyjna Prezentacja spółki Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Agenda Misja Historia Rynek wierzytelności Przedmiot działalności Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku UZASADNIAJĄCE POŁĄCZENIE Z HARDWARE SOFTWARE OUTSOURCING Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 1. Wprowadzenie W związku z podpisaniem

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Profil i struktura Firmy. Zespół zarządzający. Struktura akcjonariatu. Opis działalności. Rynek. Prognozy finansowe.

Profil i struktura Firmy. Zespół zarządzający. Struktura akcjonariatu. Opis działalności. Rynek. Prognozy finansowe. Profil i struktura Firmy Zespół zarządzający Struktura akcjonariatu Opis działalności Rynek Prognozy finansowe Strategia rozwoju Emisja obligacji Oferta prywatna Kontakt PROFIL FIRMY Firma Forma prawna

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku Warszawa, 14 listopada2013 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego za III

Bardziej szczegółowo

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej.

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. Działalność FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. FUTURIS S.A. wspiera spółki z grupy kapitałowej: kapitałem, doświadczeniem w

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r.

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r. Raport okresowy kwartalny za okres od 01.07.2009 30.09.2009 Raport kwartalny za okres od 01.01.2010 31.03.2010 Katowice, 17.05.2010 r. 2 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 1.1. Rachunek zysków i strat - wybrane

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Przedmiot działalności Caspar Asset Management S.A. powstała w sierpniu 2009 roku. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja

Bardziej szczegółowo

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420 Kompleksowe usługi księgowe: Prowadzenie pełnej księgowości (księgi rachunkowe) Prowadzenie książki przychodów i rozchodów (KPiR) Ryczałt Rozliczenia ZUS i VAT Kadry Płace Zeznania podatkowe Ewidencje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Główne źródła finansowania Subsydia: dotacje i pożyczki preferencyjne (koszt: od - 100% do 5,5%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w wartościach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 TETYDA Spółka Akcyjna Prezentacja spółki Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 agenda Misja firmy Historia Rynek wierzytelności Przedmiot działalności Strategia rozwoju Władze spółki Akcjonariat Cele emisyjne

Bardziej szczegółowo

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe II kwartał 2008 r.

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe II kwartał 2008 r. Skyline Skonsolidowane wyniki finansowe II kwartał 2008 r. Informacje ogólne Skyline Investment Skyline jest firmą doradczą specjalizującą się w pozyskiwaniu środków finansowych dla firm lub ich właścicieli

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM Lipiec 2015-0 - INFORMACJE DOTYCZĄCE FUZJI 30 czerwca 2015 r. nastąpiło prawne połączenie Meritum Banku z Alior Bankiem Połączony bank działa pod nazwą prawną

Bardziej szczegółowo

SEKURYTYZACJA WIERZYTELNOŚCI LEASINGOWYCH. Aspekty prawne Przemysław Cichulski Warszawa, 4-5 marca 2008 r.

SEKURYTYZACJA WIERZYTELNOŚCI LEASINGOWYCH. Aspekty prawne Przemysław Cichulski Warszawa, 4-5 marca 2008 r. SEKURYTYZACJA WIERZYTELNOŚCI LEASINGOWYCH Aspekty prawne Przemysław Cichulski Warszawa, 4-5 marca 2008 r. Plan prezentacji Istota sekurytyzacji wierzytelności leasingowych Korzyści z sekurytyzacji wierzytelności

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r.

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r. POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA Warszawa, 1 czerwca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ( Bank ) wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS)

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Luty 2015 Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Kluczowe informacje Dedykowany współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Powołany na okres 25 lat Środki

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI. 24 marca 2014 r.

Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI. 24 marca 2014 r. Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI 24 marca 2014 r. ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjno-reklamowy. Jedynym prawnym źródłem informacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst. Warszawa 7 czerwca 2011 roku

Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst. Warszawa 7 czerwca 2011 roku Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst Warszawa 7 czerwca 2011 roku SPIS TREŚCI INFORMACJA O OBLIGACJACH WPROWADZANYCH DO OBROTU NAVI GROUP S.A. RYNEK I JEGO PERSPEKTYWY NAVI GROUP S.A. - KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 Cykl rozwoju firmy, czyli od pomysłu do spółki giełdowej Zysk Pomysł Zasiew Startup Crowdfunding

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST ZARZĄDZANIE PORTFELAMI WIERZYTELNOŚCI

GRUPA BEST ZARZĄDZANIE PORTFELAMI WIERZYTELNOŚCI Debiut obligacji na Catalyst - BEST S.A. - BEST II NSFIZ - BEST III NSFIZ 13 września 2011 r. SPIS TREŚCI Otoczenie rynkowe Emisja obligacji Grupa BEST Wybrane dane finansowe Cele strategiczne I OTOCZENIE

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW Prezentacja spółki IPO SA www.iposa.pl Kim jesteśmy? IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Od grudnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo