WYKŁAD II DR N. MED. EDYTA KĘDRA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKŁAD II DR N. MED. EDYTA KĘDRA"

Transkrypt

1 WYKŁAD II DR N. MED. EDYTA KĘDRA

2 kraj okres historyczny Przejawy zarządzania Sumerowie Ok p.n.e. Używali spisanych przepisów i regulacji w rządzeniu Egipcjanie Ok p.n.e. Używali praktyk zarządzania przy budowie piramid Babilończycy Ok p.n.e. Używali w rządzeniu aktów prawnych i środków politycznych Grecy Ok p.n.e. Używali różnych systemów rządzenia miastami i państwami Rzymianie Ok. 750 p.n.e. 473 n.e. Używali struktury organizacyjnej w celu komunikacji i kontroli Chińczycy Ok p.n.e n.e. Używali rozległej struktury organizacyjnej dla agencji rządowej oraz w dziedzinie sztuki Wenecjanie Ok n.e. Używali koncepcji projektowania organizacji i planowania do panowania na morzu Zarządzanie w starożytności 2

3 3

4 PODEJŚCIE SYSTEMOWE Uznanie wewnętrznych zależności Uznanie wpływów otoczenia PODEJŚCIE SYTUACYJNE Uznanie sytuacyjnego charakteru zarządzania Reakcja na poszczególne cechy organizacji PODEJŚCIE KLASYCZNE Bieżąca troska o efektywność i wydajność PODEJŚCIE BEHAVIORALNE Bieżąca troska o zachowania organizacyjne i znaczenie zasobów ludzkich PODEJŚCIE ILOŚCIOWE Bieżąca troska o modele ilościowej teorii zarządzania operacyjnego SPRAWNE I SKUTECZNE ZARZĄDZANIE Różne podejścia do zarządzania 4

5 Prawo Socjologia Ekonomia Teoria organizacji i zarządzania Psychologia Prakseologia Fizjologia i ergonomia Matematyka Teoria systemów icybernetyka Technika Źródło: M. Bielski, Organizacje. Istota. Struktury. Procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s

6 Cechy charakterystyczne organizacji przyszłości Przedsiębiorst wa o globalnym zasięgu stają się coraz mniejsze pod względem zatrudnienia Wielkie firmy stają się centrami sieci powiązań W miejsce struktur hierarchiczny ch, smukłych, wchodzą struktury płaskie Przedsiębiorst wa skupiają się na jakości produktu, otoczeniu, odbiorcy i jego satysfakcji 6

7 TEORIA METODY DOŚWIADCZENIE PREDYSPOZYCJE FILOZOFIA PROCESY PROCES ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW DECYZYJNYCH ORGANIZACJA ZASOBY INFORMACYJNE: - obszar pewnosci - obszar ryzyka - obszar niepewności STRUKTURA techniczne marketing produkcja konkurencyjne PARTNERZY KLIENCI społeczne, kulturowe DOSTAWCY finanse planowanie organizowanie kierowanie kontrolowanie badanie i rozwój logistyka URZĘDY politycznoprawne ODBIORCY ekologiczne LUDZIE KULTURA organizacyjna SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA makroekonomiczne działanie efektywne i skuteczne WARTOŚĆ etyka, filozofia, sztuka ekonomiczna kulturowa INTERESARIUSZE 7

8 INTERESARIUSZE INTERESARIUSZE polityczno-prawne Perspektywa funkcjonalna Generator raportów Generator raportów Konsolidacja koncernu Konsolidacja koncernu Środki trwałe Środki trwałe Księga należności Księga należności Księga zobowiązań Księga zobowiązań Księga główna Księga główna Finanse Finanse Finanse Zamówienia klientów Zamówienia klientów Fakturowanie Fakturowanie Zakupy Zakupy Magazyn Magazyn Dystrybucja Dystrybucja Dystrybucja Raportowanie czasu pracy Raportowanie czasu pracy Wydajność urządzeń Wydajność urządzeń Monitorow. urządzeń Monitorow. urządzeń Ewidencja produkcji Ewidencja produkcji Kwalifikacje Kwalifikacje Interfejs syst. płac Interfejs syst. płac Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem zarządza- -nie zasobami zarządza zarządza- -nie zasobami nie zasobami Harmonogramowanie Harmonogramowanie Profilaktyka Profilaktyka Zlecenia robocze Zlecenia robocze Wyposażenie Wyposażenie Zakupy Zakupy Magazyn Magazyn Remonty Remonty Remonty Ewidencja produkcji Ewidencja produkcji CRP-planow. zdolności prod CRP-planow. zdolności prod MPR-planow. potrzeb mater. MPR-planow. potrzeb mater. Zlecenie produkcyjne Zlecenie produkcyjne Plan główny Plan główny Produkcja Produkcja Produkcja Harmonogramowanie prod. Harmonogramowanie prod. Koszty Koszty Konfiguracja projektu Konfiguracja projektu Konfiguracja produktu Konfiguracja produktu Projektowanie Projektowanie Perspektywa antropologiczna Perspektywa kulturowa Wartość ekonomiczna Wartość kulturowa INTERESARIUSZE konkurencyjne społecznokulturowe makroekonomiczn ekologiczne techniczne OTOCZENIE Podsystem ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANEGO WARTOŚĆ KLIENCI PARTNERZY PRACOWNICY ZARZĄD DOSTAWCY SPOŁECZNOŚĆ URZĘDY MEDIA AKCJONARIUSZE ORG. CHARYT. 8

9 Zintegrowany model zarządzania System kontroli menedżerskiej MISJA (cele) PLAN strategiczny Kształtowanie kultury zmian Procesy Struktura Otoczenie prawne, kulturowe, techniczne 1. Misja organizacji, drzewo celów (cele główne, funkcje, zadania) 2. Mapa kluczowych procesów (reengineering, normy ISO) 3. Elastyczna struktura organizacyjna 4. Plan strategiczny na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym 5. System kontroli menedżerskiej (controlling, zintegrowane systemy informatyczne) 6. Kształtowanie kultury (np. kultura zmian, postawa innowacyjno-partycypacyjnej itd.) 7. Otoczenie organizacyjne (prawo, koniunktura, kultura narodowa, technologia itd.) 9

10 Realizacja funkcji i wynikających z nich zadań przez podsystem pielęgniarstwa Promocja zdrowia Zapobieganie wypadkom, chorobom, niepełnosprawności Opieka nad osobami zdrowymi, chorymi, niepełnosprawnymi we wszystkich grupach wiekowych i społecznych Niesienie ulgi w cierpieniu i terminalnym okresie choroby Organizowanie wsparcia w rodzinie i w innych grupach społecznych Współudział w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji 10

11 Funkcje podsystemu pielęgniarstwa (wg WHO) Świadczenie oraz organizowanie opieki zdrowotnej o charakterze promocyjnym, profilaktycznym, leczniczym, rehabilitacyjnym i opiekuńczym Uczenie pacjentów oraz pracowników opieki zdrowotnej Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej zespoły terapeutyczne, opiekuńcze, problemowe, organizacje zawodowe, społeczne i polityczne Działania na rzecz rozwoju praktyki poprzez prowadzenie badań naukowych 11

12 Funkcje pielęgniarstwa (piśmiennictwo krajowe) Funkcje ukierunkowane na rzecz podmiotu opieki funkcja promowania zdrowia, profilaktyczna, wychowawcza, terapeutyczna, rehabilitacyjna, opiekuńcza Funkcje ukierunkowane na rozwój zawodu i podsystemu pielęgnowania funkcja kształcenia, zarządzania, naukowo - badawcza 12

13 Cele wynikające z funkcji opiekuńczej skuteczne pomaganie, towarzyszenie, asystowanie, wspieranie przy rozwiązywaniu problemów podopiecznego dotyczących zdrowia i życia pomaganie w rozwiązywaniu problemów wynikających z indywidualnej reakcji podopiecznego na zastosowane metody diagnozowania, leczenia, rehabilitacji Asystowanie przy czynnościach życia codziennego, w których podopieczny wymaga pomocy 13

14 Cele wynikające z funkcji wychowawczej Kształtowanie prawidłowych zachowań zdrowotnych, poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliższych, przygotowanie podopiecznego i najbliższych do współpracy w procesie pielęgnowania Przygotowanie podopiecznego do samoopieki i świadczenia opieki nieprofesjonalnej 14

15 Cele wynikające z funkcji promowania zdrowia Propagowanie zachowań prozdrowotnych i stylu życia wspierającego zdrowie Nauczanie podopiecznych sposobów wzmacniania i utrzymania zdrowia Tworzenie warunków do realizowania stylu życia sprzyjajacego utrzymaniu i wzmacnianiu zdrowia 15

16 Cele wynikające z funkcji profilaktycznej Ograniczenie zagrożeń wypadkami, uszkodzeniami, katastrofami w miejscu przebywania podopiecznych Zapobieganie lub ograniczenie ryzyka występowania chorób i powikłań wynikających z warunków środowiskowych i stylu życia Zapobieganie występowaniu powikłań wynikających ze stosowania diagnostyki i terapii 16

17 Cele wynikające z funkcji terapeutycznej Zapewnienie skutecznej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożeniach zdrowia lub życia podopiecznego Pomocy podopiecznemu i lekarzowi w skutecznej i bezpiecznej realizacji procesu diagnozowania i terapii 17

18 Cele wynikające z funkcji rehabilitacyjnej Pomaganie pacjentowi w uzyskaniu niezależności i umiejętności radzenia sobie w zmienionej sytuacji życiowej, która powstała z przyczyn rozwojowych, choroby czy urazu 18

19 Cele wynikające z funkcji pomocniczych Funkcji zarządzania celem jest zapewnienie pielęgniarstwu właściwego miejsca w strukturze organizacyjnej systemu ochrony zdrowia Funkcji kształcenia celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych Funkcji naukowo badawczej celem jest poszukiwanie podstaw naukowych dla rozwoju profesji i praktyki zawodowej 19

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym MARKETING NARZĘDZIE PRZEDSIĘBIORCY 1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym Zmiany zachodzące współcześnie w gospodarce światowej, jak również te przewidywane w przyszłości, powodują

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI 1. INSTYTUT ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI: - Katedra Badań Operacyjnych Modelowanie procesów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PL0800191 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU JERZY PASTERNAK Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. Racibórz Globalizacja gospodarki powoduje, że RAFAKO S.A. musi skutecznie i szybko

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Ocena realizacji głównych celów społecznej otwartej metody koordynacji... 3 2. Zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego...

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Główny księgowy (121101)

Główny księgowy (121101) Główny księgowy (121101) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo