CEMEX na świecie. CEMEX w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CEMEX na świecie. CEMEX w Polsce"

Transkrypt

1 cement cement

2 CEMEX na świecie globalny lider w branży materiałów budowlanych CEMEX to globalna firma produkująca materiały budowlane, która dostarcza produkty o wysokiej jakości oraz solidne usługi klientom i społecznościom w obydwu Amerykach, Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji. Nasza korporacja prowadzi produkcję, dystrybucję oraz sprzedaż cementu, betonu towarowego, kruszyw i pokrewnych materiałów budowlanych w ponad 50 krajach. Utrzymujemy relacje handlowe z ponad 100 nacjami. Firma założona została w Meksyku, w roku 1906 i z małego gracza lokalnego rozwinęła się w jedną z największych globalnych firm w naszej branży, lidera na wielu rynkach, zatrudniając ponad pracowników na całym świecie. CEMEX posiada bogatą historię zwiększania dobra tych, którym służy poprzez swoje wysiłki mające na celu dążenie do innowacyjnych rozwiązań branżowych i doskonalenie skuteczności w działaniach oraz promowanie zrównoważonej przyszłości. CEMEX jest członkiem dobrowolnej inicjatywy przemysłu cementowego (Cement Sustainability Initiative) w zakresie promowania zrównoważonego rozwoju, gdzie podjęła zobowiązania do wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju do polityki firmy oraz do realizacji działań mających na celu ciągłe ograniczanie wpływu na środowisko m.in. redukcji emisji CO 2, tlenków siarki i azotu do atmosfery, czy zwiększenia wykorzystania paliw alternatywnych, takich jak biomasa. CEMEX w Polsce CEMEX w Polsce należy do krajowej czołówki producentów cementu, betonu towarowego i kruszyw. Przedmiotem działalności CEMEX Polska jest: produkcja i sprzedaż cementu, betonu towarowego i kruszyw sprzedaż domieszek chemicznych ISOLA usługi transportowe usługi laboratoryjne m.in. badanie kruszyw, mieszanek betonowych, zapraw budowlanych, betonu stwardniałego, gotowych elementów betonowych. CEMEX Polska stanowią: 2 cementownie 39 wytwórni 8 kopalni przemiałownia betonu towarowego kruszyw pracowników 1 terminal

3 cement portlandzki specjalny o wysokiej odporności na siarczany i niskiej zawartości alkaliów CEM I 42,5 N HSR/NA CHEŁM CEM I 52,5 N HSR/NA CHEŁM Technologia produkcji cementów CEM I 42,5 N HSR/NA CHEŁM i CEM I 52,5 N HSR/NA CHEŁM polega na wspólnym zmieleniu dwóch składników: klinkieru portlandzkiego o odpowiednim składzie (składnik główny) oraz surowca siarczanowego pełniącego rolę regulatora czasu wiązania. Proces mielenia zapewnia równomierne rozdrobnienie oraz doskonałą homogenizację składników. Powyższe sprawia, że cementy te charakteryzują się szeregiem cennych właściwości użytkowych istotnych z punktu widzenia ich zastosowań, szczególnie w budownictwie komunikacyjnym. Właściwości: Stabilne parametry jakościowe gwarantują powtarzalność cech mieszanki betonowej i betonu Poziom wytrzymałość wczesnych i końcowych stwarza możliwości skrócenia cyklu produkcji/budowy oraz gwarantuje uzyskanie zakładanej wytrzymałości eksploatacyjnej wyrobu/konstrukcji Bardzo niska zawartość alkaliów minimalizuje ryzyko uszkodzenia betonu w przypadku stosowania reaktywnych kruszyw Bardzo wysoka odporność na korozję chemiczną, szczególnie siarczanową zapewnia trwałość betonów użytkowanych w środowiskach agresywnych Cementy CEM I 42,5 N HSR/NA CHEŁM i CEM I 52,5 N HSR/NA CHEŁM pozwalają na realizację wszelkich obiektów budownictwa drogowo-mostowego, takich jak mosty, tunele, wiadukty itp. oraz produkcję prefabrykatów stosowanych w inżynierii komunikacyjnej. Spełniają one kryteria w zakresie cech cementu, do których odwołują się Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) realizacji obiektów drogowo-mostowych, w tym: wymagania aktualnie stosowanych norm cementowych: PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechne go użytku. PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności. wymagania stawiane dla cementów przeznaczonych do betonów mostowych, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. (Dz.U.Nr 63, poz. 735) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Potwierdzeniem wyjątkowych cech cementów CEM I 42,5 N HSR/NA CHEŁM oraz CEM I 52,5 N HSR/NA CHEŁM i uzyskania przy ich użyciu trwałych betonów są Rekomendacje Techniczne Nr RT/ i Nr RT/ wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. Zastosowania: Wznoszenie konstrukcji mostów, tuneli i wiaduktów Budowa nawierzchni dróg, lotnisk i placów manewrowych Produkcja prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i sprężonych stosowanych w inżynierii komunikacyjnej: żerdzie wirowane do budowy trakcji energetycznych podkłady kolejowe Produkcja prefabrykowanych elementów infrastruktury komunalnej (rury betonowe, studzienki, korytka ściekowe itp.) Budowa obiektów szczególnie narażonych na chemiczne, szkodliwe czynniki środowiska: oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów chłodnie kominowe posadzki w obiektach inwentarskich w rolnictwie, bezpośrednio związane z hodowlą zwierząt, w tym zbiorniki na gnojówkę i płyty na gnojowicę obiekty budownictwa hydrotechnicznego i hydroenergetycznego narażone na działanie wód agresywnych Wykonywanie obiektów w budownictwie górniczym narażonych na działanie wód podziemnych cementy luzem CEM I 42,5 N HSR/NA CHEŁM CEM I 52,5 N HSR/NA CHEŁM

4 wytrzymałość [MPa] Początek i koniec czasu wiązania cementów (badanie normowe) CEM I 52,5 N HSR/NA CEM I 42,5 N HSR/NA Dynamika narastania wytrzymałości cementów na ściskanie (badanie normowe temp C, w/c=0,50) początek wiązania koniec wiązania czas [min] CEM I 42,5 N HSR/NA CEM I 52,5 N HSR/NA Pielęgnacja betonu: Należy zaznaczyć, że bardzo istotny wpływ na jakość wszelkich betonów wywiera sposób i warunki prowadzenia pielęgnacji. Pielęgnacja powinna zaczynać się możliwie jak najwcześniej i być prowadzona w zależności od warunków pogodowych zgodnie ze specyfikacją dla danych betonów. Należy podkreślić, że pielęgnacja wymagana jest zawsze. Niewłaściwie prowadzona może być przyczyną obniżenia wytrzymałości, szczelności, odporności na mróz i inne czynniki korozyjne, a tym samym obniżenia trwałości betonu. Najczęściej stosowane rodzaje pielęgnacji to: pielęgnacja na mokro zraszanie powierzchni betonu wodą bezpośrednio lub przez ułożoną na nim geowłókninę, lub maty jutowe. stosowanie osłon folia zabezpieczająca przed odparowaniem wody lub styropian, wełna mineralna, słoma zabezpieczające przed niską temperaturą. Można również stosować specjalne namioty osłaniające wykonany element, umożliwiające utrzymanie pożądanej temperatury i wilgotności. stosowanie środków ochrony powierzchniowej są to specjalne preparaty, które nanoszone na powierzchnię świeżego betonu tworzą warstwę utrudniającą odparowanie wody. Przykładem takiego preparatu jest Isola Acrytekt czas pomiaru [dni] Parametry techniczne: Wymagania Wyniki oznaczeń (Cementownia) Badania wg normy Uwagi 42,5 N 52,5 N 42,5 N 52,5 N Powierzchnia właściwa (cm 2 /g) PN -EN Początek wiązania (min) PN -EN Koniec wiązania (min) PN -EN Zawartość SO 3 (%) 3,5 4,0 2,73 2,89 PN- EN Zawartość Cl (%) 0,1 0,06 0,06 PN -EN Zmiana objętości (mm) 10 0,9 0,9 PN- EN Wymagania PN -EN Pozostałość nierozpuszczalna (%) 5,0 0,39 0,40 PN- EN Straty prażenia (%) 5,0 1,33 1,17 PN- EN Wytrzymałość na ściskanie (MPa) po 2 dniach po 28 dniach 10 42,5 62, ,5 24,3 51,3 30,0 58,0 PN -EN Zawartość Na 2 O eq (%) 0,6 0,48 0,51 PN -EN Zawartość Al 2 O 3 (%) 5,0 3,50 3,52 PN -EN Wartość ekspansji w roztworze Na 2 SO 4 po upływie 52 tygodni (%) 0,5 Załącznik C PN- B Wymagania PN -B Zawartość C 3 A (%) 3,0 1,91 1,99 PN -EN PN- B i Rozp. MTiGM Zawartość C 4 AF+2*C 3 A (%) 20 17,06 17,17 PN -EN Zawartość C 3 S (%) 60 57,81 56,55 PN- EN Wymagania Rozp. MTiGM

5 cement portlandzki CEM I 42,5 R Technologia produkcji cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R polega na wspólnym zmieleniu dwóch składników: klinkieru portlandzkiego (składnik główny) oraz surowca siarczanowego pełniącego rolę regulatora czasu wiązania. Proces mielenia zapewnia równomierne i wysokie rozdrobnienie oraz doskonałą homogenizację. Sprawia to, że cement ten charakteryzuje się szeregiem cennych właściwości użytkowych istotnych z punktu widzenia jego zastosowań. cementy luzem CEM I 42,5 R Właściwości: Wysokie i stabilne parametry jakościowe Przyspieszony czas twardnienia i wiązania Umiarkowany przyrost wytrzymałości w dłuższym okresie dojrzewania Wysokie ciepło uwodnienia Możliwość stosowania w obniżonych temperaturach otoczenia Wysoka wytrzymałość wczesna Wysoka wytrzymałość normowa Zastosowania: Wyroby wibroprasowane: kostka brukowa, krawężniki, obrzeża, płyty chodnikowe itp. galanteria betonowa Elementy sprężone: podkłady kolejowe, płyty stropowe, dźwigary dachowe, żerdzie wirowane Beton komórkowy Produkcja betonu towarowego o klasach wytrzymałości C 30/37 i wyższych Betony wysokiej trwałości i wytrzymałości (BBW) Wykonywanie robót z użyciem szalunków ślizgowych Produkcja gotowych mieszanek dla budownictwa: kleje, zaprawy Cement CEM I 42,5 R doskonale sprawdza się w produkcji mieszanek betonowych zawierających dodatek popiołów lotnych i mielonego żużla wielkopiecowego. Pozwala na optymalne wykorzystanie właściwości pucolanowych i hydraulicznych tych dodatków i możliwości, jakie daje norma PN-EN w zakresie stosowania dodatków typu II.

6 Pielęgnacja betonu: Początek i koniec czasu wiązania cementów (badanie normowe) CEM I 42,5 R 60 początek wiązania koniec wiązania czas [min] Dynamika narastania wytrzymałości cementów na ściskanie (badanie normowe temp C, w/c=0,50) CEM I 42,5 R Należy zaznaczyć, że bardzo istotny wpływ na jakość wszelkich betonów wywiera sposób i warunki prowadzenia pielęgnacji. Pielęgnacja powinna zaczynać się możliwie jak najwcześniej i być prowadzona w zależności od warunków pogodowych zgodnie ze specyfikacją dla danych betonów. Należy podkreślić, że pielęgnacja wymagana jest zawsze. Niewłaściwie prowadzona może być przyczyną obniżenia wytrzymałości, szczelności, odporności na mróz i inne czynniki korozyjne, a tym samym obniżenia trwałości betonu. Najczęściej stosowane rodzaje pielęgnacji to: pielęgnacja na mokro zraszanie powierzchni betonu wodą bezpośrednio lub przez ułożoną na nim geowłókninę, lub maty jutowe. stosowanie osłon folia zabezpieczająca przed odparowaniem wody lub styropian, wełna mineralna, słoma zabezpieczające przed niską temperaturą. Można również stosować specjalne namioty osłaniające wykonany element, umożliwiające utrzymanie pożądanej temperatury i wilgotności. stosowanie środków ochrony powierzchniowej są to specjalne preparaty, które nanoszone na powierzchnię świeżego betonu tworzą warstwę utrudniającą odparowanie wody. Przykładem takiego preparatu jest Isola Acrytekt. Ilość wydzielonego ciepła podczas hydratacji cementu 400 CEM I 42,5 R wytrzymałość [MPa] ciepło uwodnienia [J/g] czas pomiaru [dni] czas badania [godz.] Parametry techniczne: Wymagania normy PN -EN Wyniki oznaczeń (Cementownia) Badania wg normy Powierzchnia właściwa Blaine a (cm 2 /g) 3800 PN -EN Zawartość SO 3 (%) 4,0 2,87 PN -EN Zawartość Cl (%) 0,1 0,08 PN- EN Początek wiązania (min) PN -EN Koniec wiązania (min) 220 PN -EN Zmiana objętości (mm) 10 0,9 PN -EN Wytrzymałość zaprawy na ściskanie (MPa) po 2 dniach po 28 dniach 20 42,5 62,5 28,0 52,0 PN -EN Pozostałość nierozpuszczalna (%) 5,0 0,77 PN -EN Straty prażenia (%) 5,0 1,64 PN -EN 196-2

7 cement portlandzki wapienny CEM II/A-LL 42,5 R Technologia produkcji cementu portlandzkiego wapiennego CEM II/A-LL 42,5 R polega na wspólnym zmieleniu klinkieru portlandzkiego, wysokiej jakości specjalnie przygotowywanego kamienia wapiennego i dodatku siarczanowego pełniącego rolę regulatora czasu wiązania. Właściwości: Stabilny poziom parametrów jakościowych Wysoka powierzchnia właściwa pow cm 2 /g Wysoka wytrzymałość wczesna porównywalna z CEM I 42,5 R Wysoki poziom wytrzymałości 28-dniowej porównywalny z CEM I 42,5 R Duża ilość ciepła wydzielanego w czasie wiązania i twardnienia Duża stałość objętości Jaśniejsza barwa niż cement portlandzki Obecność wysokiej jakości kamienia wapiennego w składzie cementu poprawia dodatkowo więźliwość wody w betonie, co ma znaczenie w produkcji wyrobów wibroprasowanych i betonów samozagęszczalnych. Zastosowania: Wyroby wibroprasowane Powyższe cechy użytkowe czynią z cementu CEM II/A-LL 42,5 R szczególnie przydatny składnik betonów do produkcji wyrobów wibroprasowanych, takich jak kostka brukowa, krawężniki, obrzeża, płyty chodnikowe itp. galanteria betonowa, gdzie bardzo ważny jest szybki przyrost wytrzymałości wczesnej oraz wysoka wytrzymałość 28-dniowa. Jaśniejsza barwa cementu sprawia, że łatwiejsze jest uzyskanie pożądanego koloru wyrobów barwionych przy mniejszym zużyciu barwników. Wysoka powierzchnia właściwa wynikająca z bardzo drobnego i równomiernego zmielenia cementu CEM II/A-LL 42,5 R zapewnia dokładne otoczenie ziaren kruszywa zaczynem cementowym, co umożliwia efektywniejsze zagęszczenie mieszanki betonowej w wyrobie. Składniki CEM II/A-LL 42,5 R są specjalnie dobrane pod względem parametrów i tak przygotowane, aby zapewnić wysoką jakość gotowego wyrobu. Kamień wapienny przed podaniem do młyna jest poddawany specjalnej obróbce. Niebagatelną rolę w produkcji tego cementu odgrywa proces mielenia, który zapewnia równomierne i bardzo wysokie rozdrobnienie oraz doskonałą homogenizację wszystkich składników. Wymienione wyżej czynniki sprawiają, że CEM II/A-LL 42,5 R charakteryzuje się szeregiem cennych właściwości użytkowych istotnych z punktu widzenia jego zastosowań. Elementy sprężone Cechy użytkowe cementu CEM II/A-LL 42,5 R takie jak: szybkość wiązania, duża stałość objętości oraz wysoka wytrzymałość wczesna i końcowa, dają możliwość wykonania elementów sprężonych charakteryzujących się wysoką odpornością na oddziaływania dynamiczne (podkłady strunobetonowe dla budownictwa kolejowego) oraz zwiększoną nośnością przy znacznie oszczędniejszych przekrojach niż w przypadku elementów żelbetowych (płyty stropowe, dźwigary dachowe dla budownictwa przemysłowego i obiektów użyteczności publicznej). Prefabrykaty wielkowymiarowe Właściwości cementu, które odgrywają istotną rolę dla jego przydatności w produkcji wyrobów z betonu sprężonego idealnie wpasowują się również w zestaw wymagań, jakie powinien spełniać cement do produkcji prefabrykatów wielkowymiarowych, takich jak płyty ścienne i stropowe, elementy klatek schodowych, balkonów, słupy i belki. Dlatego cement CEM II/A-LL 42,5 R doskonale nadaje się do produkcji wszelkiego rodzaju prefabrykatów wielkowymiarowych. Betony wyższych klas Cement portlandzki wapienny CEM II/A-LL 42,5 R stosowany jest również w produkcji betonu towarowego, zwłaszcza klas C 30/37 i wyższych. Jest składnikiem mieszanek betonowych, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość już po kilkunastu godzinach, na przykład beton na konstrukcje wykonywane w deskowaniach ślizgowych. Stosowanie tego cementu umożliwia szybkie zdjęcie szalunków z betonowanego elementu i jego obciążenie. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów oraz przyspieszenie tempa robót. CEM II/A-LL 42,5 R cementy luzem

8 Betonowanie w warunkach obniżonej temperatury Ze względu na wysoką egzotermię wiązania i twardnienia oraz wysokie wytrzymałości wczesne cement CEM II/A-LL 42,5 R jest szczególnie zalecany, gdy betonowanie odbywa się w okresie niskich temperatur powietrza. W warunkach obniżonej temperatury mamy do czynienia z wolniejszym przebiegiem hydratacji, wolniejszym przyrostem wytrzymałości betonu, a nawet z zamarzaniem wody zarobowej, co może zupełnie zahamować proces wiązania i wywołać powstanie naprężeń w słabym jeszcze betonie. Ciepło wytworzone podczas hydratacji cementu CEM II/A-LL 42,5 R może zapobiec zamarzaniu wody w kapilarach świeżo ułożonego betonu. Warto dodać, że betonowanie w warunkach zimy musi uwzględniać dodatkowe zabiegi chroniące świeżo ułożoną mieszankę betonową przed zamarznięciem aż do momentu, gdy beton osiągnie odpowiednią wytrzymałość. Pielęgnacja betonu: Należy zaznaczyć, że bardzo istotny wpływ na jakość wszelkich betonów wywiera sposób i warunki prowadzenia pielęgnacji. Pielęgnacja powinna zaczynać się możliwie jak najwcześniej i być prowadzona w zależności od warunków pogodowych zgodnie ze specyfikacją dla danych betonów. Należy podkreślić, że pielęgnacja wymagana jest zawsze. Niewłaściwie prowadzona może być przyczyną obniżenia wytrzymałości, szczelności, odporności na mróz i inne czynniki korozyjne, a tym samym obniżenia trwałości betonu. Najczęściej stosowane rodzaje pielęgnacji to: pielęgnacja na mokro zraszanie powierzchni betonu wodą bezpośrednio lub przez ułożoną na nim geowłókninę, lub maty jutowe. stosowanie osłon folia zabezpieczająca przed odparowaniem wody lub styropian, wełna mineralna, słoma zabezpieczające przed niską temperaturą. Można również stosować specjalne namioty osłaniające wykonany element, umożliwiające utrzymanie pożądanej temperatury i wilgotności. stosowanie środków ochrony powierzchniowej są to specjalne preparaty, które nanoszone na powierzchnię świeżego betonu tworzą warstwę utrudniającą odparowanie wody. Przykładem takiego preparatu jest Isola Acrytekt. wytrzymałość na ściskanie [MPa] Przyrosty wytrzymałości betonów na ściskanie (w/c=0,55 w temperaturze 5 0 C) CEM II/A-LL 42,5 R CEM I 42,5 R czas badania [dni] wytrzymałość [MPa] Dynamika narastania wytrzymałości cementów na ściskanie (badanie normowe w/c=0,50 temp 20 0 C) CEM II/A-LL 42,5 R CEM I 42,5 R czas badania [dni] Parametry techniczne: Wymagania normy PN -EN Wyniki oznaczeń (Cementownia) Badania wg normy Powierzchnia właściwa Blaine a (cm 2 /g) 5470 PN- EN Zawartość SO 3 (%) 4,0 2,89 PN -EN Zawartość Cl (%) 0,1 0,06 PN -EN Początek wiązania (min) PN -EN Koniec wiązania (min) 205 PN -EN Zmiana objętości (mm) 10 0,8 PN -EN Wytrzymałość zaprawy na ściskanie (MPa) po 2 dniach po 28 dniach 20 42,5 62,5 30,5 54,0 PN- EN 196-1

9 cement portlandzki wapienny CEM II/A-LL 32,5 R Technologia produkcji cementu portlandzkiego wapiennego CEM II/A-LL 32,5 R polega na wspólnym zmieleniu klinkieru portlandzkiego, wysokiej jakości specjalnie przygotowywanego kamienia wapiennego i dodatku siarczanowego pełniącego rolę regulatora czasu wiązania. Składniki CEM II/A-LL 32,5 R są specjalnie dobrane pod względem parametrów i tak przygotowane, aby zapewnić wysoką jakość gotowego wyrobu. Kamień wapienny przed podaniem do młyna cementu jest poddawany specjalnej obróbce. Niebagatelną rolę w produkcji CEM II/A-LL 32,5 R odgrywa proces mielenia, który zapewnia równomierne rozdrobnienie i doskonałą homogenizację wszystkich składników. Wymienione wyżej czynniki sprawiają, że cement ten charakteryzuje się szeregiem cennych właściwości użytkowych istotnych z punktu widzenia jego zastosowań. CEM II/A-LL 32,5 R cementy luzem Właściwości: Wysokie i stabilne parametry jakościowe Umiarkowane ciepło twardnienia Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur Dobre przyrosty wytrzymałości w początkowym okresie wiązania Wysoka wytrzymałość normowa po 28 dniach Bardzo dobra urabialność mieszanki betonowej Doskonała więźliwość wody w betonach i zaprawach Dobra stałość objętości Jaśniejsza barwa Zastosowania: Beton towarowy wg PN-EN klasy C8/10 i wyższej: Beton dla budownictwa ogólnego Beton na posadzki Beton lekki kruszywowy Chudy beton na podbudowy konstrukcji nośnych Beton samozagęszczalny SCC. Stosowanie cementu CEM II/A-LL 32,5 R sprawia, że mieszanka ma mniejszą podatność na segregację składników z uwagi na bardzo dobrą więźliwość wody Beton architektoniczny. Z uwagi na bardzo dobrą homogenizację mieszanki betonowej łatwiejsze jest uzyskiwanie gładkich powierzchni Prefabrykaty betonowe dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury: Drobnowymiarowe formowane zarówno metodą wibrowania, jak i wibroprasowania Wielkowymiarowe Budownictwo komunikacyjne: Pale wykonywane metodą kontraktorową Stabilizacje gruntu podbudowy i ulepszone podłoża Beton komórkowy Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

10 wytrzymałość na ściskanie [MPa] wytrzymałość na ściskanie [MPa] Dynamika narastania wytrzymałości cementów na ściskanie (badanie normowe w/c=0,5 0 temp 20 o C) CEM II/B-S 32,5 R CEM II/A-LL 32,5 R czas badania [dni] Przyrosty wytrzymałości betonów na ściskanie (w/c=0,55 w temperaturze 5 0 C) CEM II/B-S 32,5 R CEM II/A-LL 32,5 R Cement CEM II/A-LL 32,5 R doskonale sprawdza się w produkcji mieszanek betonowych zawierających dodatek popiołów lotnych; pozwala na optymalne wykorzystanie właściwości pucolanowych tego dodatku. Jednocześnie umożliwia pełne wykorzystanie możliwości jakie daje norma PN-EN w zakresie stosowania dodatków typu II. Pielęgnacja betonu: Należy zaznaczyć, że bardzo istotny wpływ na jakość wszelkich betonów wywiera sposób i warunki prowadzenia pielęgnacji. Pielęgnacja powinna zaczynać się możliwie jak najwcześniej i być prowadzona w zależności od warunków pogodowych zgodnie ze specyfikacją dla danych betonów. Należy podkreślić, że pielęgnacja wymagana jest zawsze. Niewłaściwie prowadzona może być przyczyną obniżenia wytrzymałości, szczelności, odporności na mróz i inne czynniki korozyjne, a tym samym obniżenia trwałości betonu. Najczęściej stosowane rodzaje pielęgnacji to: pielęgnacja na mokro zraszanie powierzchni betonu wodą bezpośrednio lub przez ułożoną na nim geowłókninę, lub maty jutowe. stosowanie osłon folia zabezpieczająca przed odparowaniem wody lub styropian, wełna mineralna, słoma zabezpieczające przed niską temperaturą. Można również stosować specjalne namioty osłaniające wykonany element, umożliwiające utrzymanie pożądanej temperatury i wilgotności. stosowanie środków ochrony powierzchniowej są to specjalne preparaty, które nanoszone na powierzchnię świeżego betonu tworzą warstwę utrudniającą odparowanie wody. Przykładem takiego preparatu jest Isola Acrytekt czas badania [dni] Parametry techniczne: Wymagania normy PN -EN Wyniki oznaczeń (Cementownia) Badania wg normy Powierzchnia właściwa Blaine a (cm 2 /g) 5100 PN -EN Zawartość SO 3 (%) 3,5 2,70 PN -EN Zawartość Cl (%) 0,1 0,07 PN -EN Początek wiązania (min) PN -EN Koniec wiązania (min) 220 PN -EN Zmiana objętości (mm) 10 0,9 PN -EN Wytrzymałość zaprawy na ściskanie (MPa) po 2 dniach po 28 dniach 10 32,5 52,5 25,2 48,0 PN -EN 196-1

11 cement portlandzki popiołowy CEM II/A-V 42,5 R Technologia produkcji cementu portlandzkiego popiołowego CEM II/A-V 42,5 R polega na wspólnym zmieleniu klinkieru portlandzkiego, wysokiej jakości popiołów lotnych krzemionkowych oraz dodatku siarczanowego pełniącego rolę regulatora czasu wiązania. Składniki CEM II/A-V 42,5 R są specjalnie dobrane pod względem jakości, aby zapewnić wysoką jakość gotowego wyrobu. Zużywane przy produkcji tego cementu popioły lotne krzemionkowe posiadają Certyfikat zgodności z PN-EN Zamknięty proces mielenia składników zapewnia równomierne i bardzo wysokie rozdrobnienie oraz doskonałą homogenizację. Wymienione wyżej czynniki sprawiają, że CEM II/A-V 42,5 R charakteryzuje się szeregiem cennych właściwości użytkowych istotnych z punktu widzenia jego zastosowań. CEM II/A-V 42,5 R cementy luzem Właściwości: Wysokie i stabilne parametry jakościowe Wysoki stopień rozdrobnienia Wysoka wytrzymałość wczesna Wysoka wytrzymałość normowa Znaczny przyrost wytrzymałości w dłuższym okresie dojrzewania Podwyższone ciepło uwodnienia Szeroki zakres temperatur stosowania Dobra więźliwość wody w zaprawie i mieszance betonowej Dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych Wystarczająco długi czas gotowości zapraw i mieszanek betonowych do przerobu Podwyższona odporność na agresję chemiczną środowiska Zastosowania: Beton towarowy wg PN-EN klasy C12/15 i wyższej Beton konstrukcyjny: fundamenty, ściany, stropy, wieńce itp. Posadzki, wylewki i gładzie cementowe Beton samozagęszczający się (SCC) Produkcja drobno- i wielkowymiarowych prefabrykatów: bloczki betonowe fundamentowe i ścienne, kręgi betonowe, płyty stropowe, biegi klatek schodowych itp.

12 Pielęgnacja betonu: Początek i koniec czasu wiązania cementów (badanie normowe) CEM II/A-V 42,5 R początek wiązania koniec wiązania czas [min] Należy zaznaczyć, że bardzo istotny wpływ na jakość wszelkich betonów wywiera sposób i warunki prowadzenia pielęgnacji. Pielęgnacja powinna zaczynać się możliwie jak najwcześniej i być prowadzona w zależności od warunków pogodowych zgodnie ze specyfikacją dla danych betonów. Należy podkreślić, że pielęgnacja wymagana jest zawsze. Niewłaściwie prowadzona może być przyczyną obniżenia wytrzymałości, szczelności, odporności na mróz i inne czynniki korozyjne, a tym samym obniżenia trwałości betonu. Najczęściej stosowane rodzaje pielęgnacji to: pielęgnacja na mokro zraszanie powierzchni betonu wodą bezpośrednio lub przez ułożoną na nim geowłókninę, lub maty jutowe. stosowanie osłon folia zabezpieczająca przed odparowaniem wody lub styropian, wełna mineralna, słoma zabezpieczające przed niską temperaturą. Można również stosować specjalne namioty osłaniające wykonany element, umożliwiające utrzymanie pożądanej temperatury i wilgotności. stosowanie środków ochrony powierzchniowej są to specjalne preparaty, które nanoszone na powierzchnię świeżego betonu tworzą warstwę utrudniającą odparowanie wody. Przykładem takiego preparatu jest Isola Acrytekt. Dynamika narastania wytrzymałości cementów na ściskanie (badanie normowe temp C, w/c=0,50) Wartość ekspansji w roztworze Na 2 SO 4 po 52 tygodniach 60 CEM II/A-V 42,5 R 1,5 CEM II/A-V 42,5 R wytrzymałość [MPa] ekspansja [%] 1 0, czas pomiaru [dni] czas badania [tyg.] Parametry techniczne: Wymagania normy PN -EN Wyniki oznaczeń (Cementownia) Badania wg normy Powierzchnia właściwa Blaine a (cm 2 /g) 4280 PN -EN Zawartość SO 3 (%) 4,0 2,90 PN -EN Zawartość Cl (%) 0,1 0,08 PN -EN Początek wiązania (min) PN -EN Koniec wiązania (min) 245 PN -EN Zmiana objętości (mm) 10 1,0 PN -EN Wytrzymałość zaprawy na ściskanie (MPa) po 2 dniach po 28 dniach 20 42,5 62,5 26,1 49,9 PN -EN 196-1

13 cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R Technologia produkcji cementu portlandzkiego popiołowego CEM II/B-V 32,5 R polega na wspólnym zmieleniu klinkieru portlandzkiego, wysokiej jakości popiołów lotnych krzemionkowych i dodatku siarczanowego pełniącego rolę regulatora czasu wiązania. Składniki CEM II/B-V 32,5 R są specjalnie dobrane pod względem parametrów i tak przygotowane, aby zapewnić wysoką jakość gotowego wyrobu. Zużywane przy produkcji tego cementu popioły lotne krzemionkowe posiadają Certyfikat zgodności z PN-EN Zamknięty proces mielenia składników zapewnia równomierne i bardzo wysokie rozdrobnienie oraz doskonałą homogenizację wszystkich składników. Wymienione wyżej czynniki sprawiają, że CEM II/B-V 32,5 R charakteryzuje się szeregiem cennych właściwości użytkowych istotnych z punktu widzenia jego zastosowań. CEM II/B-V 32,5 R cementy luzem Właściwości: Stabilne parametry jakościowe Umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnej Zadowalająca wytrzymałość po 28 dniach dojrzewania Wysoki przyrost wytrzymałości w dłuższym okresie dojrzewania Niskie ciepło uwodnienia Bardzo dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych Długi czas gotowości zapraw i mieszanek betonowych do przerobu nawet w podwyższonych temperaturach otoczenia Bardzo dobra przyczepność do podłoża Bardzo wysoka odporność na agresję chemiczną środowiska Zastosowania: Beton towarowy wg PN-EN klasy C8/10 i wyższej Zaprawy i mieszanki betonowe stosowane w powszechnym budowaniu: zaprawy murarskie i tynkarskie cementowe i cementowo-wapienne, mieszanki betonowe na fundamenty, ściany, stropy i posadzki, podbudowy i stabilizacje pod nawierzchnie dróg oraz z kostki brukowej i płyt chodnikowych Beton samozagęszczający się (SCC) Drobna prefabrykacja bloczki betonowe fundamentowe, ścienne itp.

14 Pielęgnacja betonu: Początek i koniec czasu wiązania cementów (badanie normowe) CEM II/B-V 32,5 R początek wiązania koniec wiązania czas [min] Należy zaznaczyć, że bardzo istotny wpływ na jakość wszelkich betonów wywiera sposób i warunki prowadzenia pielęgnacji. Pielęgnacja powinna zaczynać się możliwie jak najwcześniej i być prowadzona w zależności od warunków pogodowych zgodnie ze specyfikacją dla danych betonów. Należy podkreślić, że pielęgnacja wymagana jest zawsze. Niewłaściwie prowadzona może być przyczyną obniżenia wytrzymałości, szczelności, odporności na mróz i inne czynniki korozyjne, a tym samym obniżenia trwałości betonu. Najczęściej stosowane rodzaje pielęgnacji to: pielęgnacja na mokro zraszanie powierzchni betonu wodą bezpośrednio lub przez ułożoną na nim geowłókninę, lub maty jutowe. stosowanie osłon folia zabezpieczająca przed odparowaniem wody lub styropian, wełna mineralna, słoma zabezpieczające przed niską temperaturą. Można również stosować specjalne namioty osłaniające wykonany element, umożliwiające utrzymanie pożądanej temperatury i wilgotności. stosowanie środków ochrony powierzchniowej są to specjalne preparaty, które nanoszone na powierzchnię świeżego betonu tworzą warstwę utrudniającą odparowanie wody. Przykładem takiego preparatu jest Isola Acrytekt. Dynamika narastania wytrzymałości cementów na ściskanie (badanie normowe temp C, w/c=0,50) Wartość ekspansji w roztworze Na 2 SO 4 po 52 tygodniach wytrzymałość [MPa] CEM II/B-V 32,5 R ekspansja [%] 1,5 1 0,5 CEM II/B-V 32,5 R czas pomiaru [dni] czas badania [tyg.] Parametry techniczne: Wymagania normy PN -EN Wyniki oznaczeń (Cementownia) Badania wg normy Powierzchnia właściwa Blaine a (cm 2 /g) 4320 PN -EN Zawartość SO 3 (%) 3,5 2,84 PN -EN Zawartość Cl (%) 0,1 0,07 PN -EN Początek wiązania (min) PN -EN Koniec wiązania (min) 280 PN -EN Zmiana objętości (mm) 10 1,1 PN -EN Wytrzymałość zaprawy na ściskanie (MPa) po 2 dniach po 28 dniach 10 32,5 52,5 19,5 42,0 PN -EN 196-1

15 cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S 42,5 N Technologia produkcji cementu portlandzkiego żużlowego CEM II/B-S 42,5 N polega na wspólnym zmieleniu klinkieru portlandzkiego, granulowanego żużla wielkopiecowego oraz dodatku siarczanowego pełniącego rolę regulatora czasu wiązania. Składniki CEM II/B-S 42,5 N są specjalnie dobrane pod względem parametrów i tak przygotowane, aby zapewnić wysoką jakość gotowego wyrobu. Granulowany żużel wielkopiecowy przed podaniem do młyna cementu jest poddawany specjalnej obróbce. Wspólne mielenie wszystkich składników zapewnia ich doskonałe i równomierne rozdrobnienie oraz homogenizację. cementy luzem CEM II/B-S 42,5 N Właściwości: Umiarkowane ciepło twardnienia Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur Dobre przyrosty wytrzymałości w dłuższych okresach dojrzewania Dobra urabialność mieszanki betonowej Niski skurcz Dobra stałość objętości Podwyższona odporność na agresję chemiczną Podwyższona odporność na reakcję alkalia-kruszywo Jasna barwa Zastosowania: Beton towarowy wg PN-EN klasy C16/20 i wyższej: Beton dla budownictwa ogólnego Beton na posadzki Betony fundamentowe Beton lekki kruszywowy Beton samozagęszczalny SCC Beton architektoniczny Prefabrykaty betonowe dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury szczególnie zalecany przy obróbce hydrotermalnej Beton komórkowy Zaprawy budowlane cementowe i cementowo wapienne Budownictwo komunikacyjne Betonowe nawierzchnie dróg, parkingów, placów postojowych Pale, przyczółki i filary mostów Stabilizacje gruntu podbudowy i ulepszone podłoża Betonowe i żelbetowe konstrukcje monolityczne Prefabrykowane elementy betonowe płyty drogowe, bariery Przepusty i tunele Elementy odwodnienia pasa drogowego kręgi, rury, koryta odpływowe Składowiska odpadów Ekrany przeciwdźwiękowe

16 wytrzymałość [MPa] ciepło uwodnienia [J/g] Dynamika narastania wytrzymałości cementów na ściskanie (badanie normowe temp C, w/c=0,50) CEM II/B-S 42,5 N CEM I 42,5 R czas pomiaru [dni] Ciepło hydratacji cementów CEM II/B-S 42,5 N CEM I 42,5 R Pielęgnacja betonu: Należy zaznaczyć, że bardzo istotny wpływ na jakość wszelkich betonów wywiera sposób i warunki prowadzenia pielęgnacji. Pielęgnacja powinna zaczynać się możliwie jak najwcześniej i być prowadzona w zależności od warunków pogodowych zgodnie ze specyfikacją dla danych betonów. Należy podkreślić, że pielęgnacja wymagana jest zawsze. Niewłaściwie prowadzona może być przyczyną obniżenia wytrzymałości, szczelności, odporności na mróz i inne czynniki korozyjne, a tym samym obniżenia trwałości betonu. Najczęściej stosowane rodzaje pielęgnacji to: pielęgnacja na mokro zraszanie powierzchni betonu wodą bezpośrednio lub przez ułożoną na nim geowłókninę, lub maty jutowe. stosowanie osłon folia zabezpieczająca przed odparowaniem wody lub styropian, wełna mineralna, słoma zabezpieczające przed niską temperaturą. Można również stosować specjalne namioty osłaniające wykonany element, umożliwiające utrzymanie pożądanej temperatury i wilgotności. stosowanie środków ochrony powierzchniowej są to specjalne preparaty, które nanoszone na powierzchnię świeżego betonu tworzą warstwę utrudniającą odparowanie wody. Przykładem takiego preparatu jest Isola Acrytekt czas [godz.] Parametry techniczne: Wymagania Wyniki oznaczeń (Cementownia) Badania wg normy Uwagi Powierzchnia właściwa Blaine a (cm 2 /g) 4100 PN -EN Zawartość SO 3 (%) 3,5 2,12 PN -EN Zawartość Cl (%) 0,1 0,07 PN- EN Początek wiązania (min) PN -EN Koniec wiązania (min) 274 PN -EN Wymagania normy PN -EN Zmiana objętości (mm) 10 0,8 PN -EN Wytrzymałość zaprawy na ściskanie (MPa) po 2 dniach po 28 dniach 10 42,5 62,5 18,1 53,9 PN -EN Skurcz (mm/m) 0,5 Procedura IBDiM Nr PB -PB- 01

17 cement hutniczy o niskim cieple uwodnienia, siarczanoodporny, niskoalkaliczny CEM III/A 32,5 N LH/HSR/NA Technologia produkcji cementu hutniczego CEM III/A 32,5 N LH/HSR/NA polega na wspólnym zmieleniu klinkieru portlandzkiego, granulowanego żużla wielkopiecowego oraz dodatku siarczanowego pełniącego rolę regulatora czasu wiązania. Właściwości: Wydłużone wiązanie i powolne tempo narastania wytrzymałości wczesnej Dobra dynamika narastania wytrzymałości w długich okresach dojrzewania Bardzo dobra stałość objętości Bardzo dobra urabialność mieszanki betonowej Niski skurcz Niskie ciepło uwodnienia Bardzo duża odporność na agresję chemiczną szczególnie siarczanową Bardzo duża odporność na destrukcyjne działanie w betonie reakcji alkaliów z cementu z kruszywem reaktywnym Jasna barwa Składniki cementu hutniczego CEM III/A 32,5 N LH/HSR/NA są specjalnie dobrane pod względem parametrów i tak przygotowane, aby zapewnić wysoką jakość gotowego wyrobu. Granulowany żużel wielkopiecowy przed podaniem do młyna cementu jest poddawany specjalnej obróbce. Wspólne mielenie wszystkich składników zapewnia ich doskonałe i równomierne rozdrobnienie oraz homogenizację. Wieloletnie doświadczenie w produkcji cementów z udziałem granulowanego żużla wielkopiecowego zaowocowało opracowaniem i wdrożeniem do produkcji w Zakładzie Cementownia Rudniki cementu niskoalkalicznego (NA), siarczanoodpornego (HSR), o niskim cieple uwodnienia (LH). Spoiwo to stwarza szerokie możliwości technologiczne i techniczne projektantom, inwestorom i wykonawcom do konstruowania budowli o długoletniej trwałości. Zastosowania: Do wytwarzania betonów narażonych na ekstremalne oddziaływanie środowiska stosować należy: cementy o małym cieple uwodnienia i dające zaczyny z dużą zawartością fazy CSH. Zapewnia to cement hutniczy CEM III/A 32,5 N LH/HSR/NA. Spełnia on wysokie wymagania projektowe odnośnie wytrzymałości, szczelności i odporności na korozję chemiczną. Cement o takich parametrach z powodzeniem może być stosowany w produkcji wszelkiego rodzaju zapraw i betonów. Jego zastosowanie jest niezbędne przy wykonywaniu następujących konstrukcji: Betony na konstrukcje masywne Betony narażone na działanie środowisk agresywnych chemicznie oczyszczalnie ścieków, obszary przemysłowe, składowiska odpadów, zbiorniki wodne Betony dla budownictwa podziemnego tunele, garaże, budownictwo górnicze Elementy i konstrukcje betonowe w budownictwie hydrotechnicznym tamy, zapory wodne, śluzy, obudowy kanałów, przepusty Elementy betonowe w budownictwie mostowym filary mostów, przyczółki Betonowe elementy nawierzchni drogowych, chodnikowych i parkingowych Konstrukcje betonowe w budownictwie morskim i ekologicznym nabrzeża portów morskich, rzecznych, falochrony, doki, ekrany przeciwfiltracyjne, immobilizacja metali ciężkich Konstrukcje betonowe w instalacjach odsiarczania spalin, koksowniach i chłodniach kominowych cementy luzem CEM III/A 32,5 N LH/HSR/NA

18 wydłużenie [%] temperatura zaprawy [ 0 C] Wydłużenie zaprawy po 52 tygodniach przechowywania w roztworze Na 2 SO 4 (odporność na agresję siarczanową) 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0 Przebieg rozwoju wydzielania ciepła jako funkcja temperatury zaprawy w kalorymetrze 50 CEM III/A 32,5 N-LH/HSR/NA czas [tyg.] CEM III/A 32,5 N-LH/HSR/NA granica wydłużenia Pielęgnacja betonu: Należy zaznaczyć, że bardzo istotny wpływ na jakość wszelkich betonów wywiera sposób i warunki prowadzenia pielęgnacji. Pielęgnacja powinna zaczynać się możliwie jak najwcześniej i być prowadzona w zależności od warunków pogodowych zgodnie ze specyfikacją dla danych betonów. Należy podkreślić, że pielęgnacja wymagana jest zawsze. Niewłaściwie prowadzona może być przyczyną obniżenia wytrzymałości, szczelności, odporności na mróz i inne czynniki korozyjne, a tym samym obniżenia trwałości betonu. Najczęściej stosowane rodzaje pielęgnacji to: pielęgnacja na mokro zraszanie powierzchni betonu wodą bezpośrednio lub przez ułożoną na nim geowłókninę, lub maty jutowe. stosowanie osłon folia zabezpieczająca przed odparowaniem wody lub styropian, wełna mineralna, słoma zabezpieczające przed niską temperaturą. Można również stosować specjalne namioty osłaniające wykonany element, umożliwiające utrzymanie pożądanej temperatury i wilgotności. stosowanie środków ochrony powierzchniowej są to specjalne preparaty, które nanoszone na powierzchnię świeżego betonu tworzą warstwę utrudniającą odparowanie wody. Przykładem takiego preparatu jest Isola Acrytekt czas pomiaru [godz.] Parametry techniczne: Wymagania Wyniki oznaczeń (Cementownia) Badania wg normy Zawartość części nierozpuszczalnych (%) 5 3,32 PN- EN Strata prażenia (%) 5 2,95 PN- EN Zawartość SO 3 (%) 4 1,85 PN -EN Zawartość Cl (%) 0,1 0,09 PN- EN Początek wiązania (min) PN- EN Koniec wiązania (min) 320 PN-EN Zmiana objętości (mm) 10 0,7 PN -EN Ciepło uwodnienia po upływie 41 godzin (J/g) PN -EN Wytrzymałość zaprawy na ściskanie (MPa) po 7 dniach po 28 dniach 16 32,5 52,5 Zawartość żużla w cemencie (%) ,0 47,2 Wartość ekspansji w roztworze agresywnym po upływie 52 tygodni (%) 0,5 0,013 PN -EN Załącznik D PN -B Załącznik C PN -B Zawartość Na 2 O eq (%) 1,1 0,83 PN- EN Uwagi Wymagania wg PN- EN Wymagania wg PN -B-19707

19 cement portlandzki Technologia produkcji cementu portlandzkiego polega na wspólnym zmieleniu klinkieru portlandzkiego oraz dodatku siarczanowego pełniącego rolę regulatora czasu wiązania. Właściwości: Wysoka wytrzymałość wczesna Wysoka wytrzymałość normowa (po 28 dniach) Umiarkowany przyrost wytrzymałości w dłuższym okresie dojrzewania Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych Dobra więźliwość wody w zaprawach i betonach Dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych Wystarczająco długi czas przerobu zapraw i betonów Dobra przyczepność do podłoża Niewielki skurcz Zastosowania: to doskonały cement, który sprawdza się w podstawowych zastosowaniach, takich jak: Zaprawy murarskie i tynkarskie Beton konstrukcyjny na fundamenty, ściany, stropy, wieńce itp. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Podbudowy pod posadzki i nawierzchnie z betonu Wylewki i gładzie cementowe Stabilizacje i podsypki pod nawierzchnie z kostki i płyt chodnikowych Produkcja drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych cementy workowane Parametry techniczne: Wymagania normy PN -EN Wyniki oznaczeń (Cementownia) Badania wg normy Powierzchnia właściwa Blaine a (cm 2 /g) 3500 PN -EN Zawartość SO 3 (%) 3,5 2,87 PN -EN Zawartość Cl (%) 0,1 0,06 PN -EN Początek wiązania (min) PN -EN Koniec wiązania (min) 225 PN -EN Zmiana objętości (mm) 10 1,0 PN -EN Wytrzymałość zaprawy na ściskanie (MPa) po 2 dniach po 28 dniach 10 32,5 52,5 25,6 49,0 PN -EN Optymalny zakres temperatur stosowania: od +2 C do +25 C WIELOFUNKCYJNY POWSZECHNY SZYBKI Pozostałość nierozpuszczalna (%) 5 1,28 PN -EN Straty prażenia (%) 5 1,84 PN -EN Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm przez okres gwarancji

20 Przykładowe, orientacyjne proporcje składników zapraw: rodzaj zaprawy marka zaprawy cement worek 25 kg składniki zapraw wapno hydratyzowane piasek woda zdatna do picia ilość gotowej zaprawy zaprawy cementowo- -wapienne cem.-wap. M2 1 worek 2 wiadra 14 wiader ok. 25 litrów ok. 13,5 wiadra cem.-wap. M4 1 worek 2 wiadra 12 wiader ok. 22 litrów ok. 12 wiader cem.-wap. M7 1 worek 1 wiadro 9 wiader ok. 18 litrów ok. 9 wiader cem. M7 1 worek 9 wiader ok. 18 litrów ok. 9 wiader zaprawy cementowe cem. M12 1 worek 8 wiader ok. 17 litrów ok. 8 wiader cem. M15 1 worek 7 wiader ok. 15 litrów ok. 7 wiader cem. M20 1 worek 4 wiadra ok. 11 litrów ok. 5 wiader UWAGA: Do wykonania zapraw stosować wyłącznie składniki o potwierdzonej jakości odpowiadające następującym normom: Cement PN-EN 197-1, piasek PN-79/B lub PN-EN Przykładowe, orientacyjne proporcje składników betonów i podsypki cementowo-piaskowej: rodzaj betonu beton zwykły klasa betonu cement worek 25 kg składniki betonów i podsypki cementowo-piaskowej piasek 0-2 żwir 2-16 woda zdatna do picia ilość gotowego betonu lub podsypki C16/20 (B-20) 1 worek 3 wiadra 5 wiader ok. 13 litrów ok. 7 wiader C12/15 (B-15) 1 worek 4 wiadra 5 wiader ok. 11 litrów ok. 8,5 wiadra podsypka cementowo-piaskowa 1 worek 12 wiader ok. 7 litrów ok. 12 wiader UWAGA: Do wykonania betonów stosować wyłącznie składniki o potwierdzonej jakości odpowiadające następującym normom: Cement PN-EN 197-1, piasek i żwir PN-86/B lub PN-EN Przykładowe marki zapraw i klasy betonu na poszczególne elementy budynku: komin murowany z cegły zaprawa cem. M7 ściana z cegieł zaprawa cem. - wap. M7 tynk wewnętrzny - obrzutka: zaprawa cem wap. M7 - narzut: zaprawa cem. - wap. M4 - gładź: zaprawa cem. - wap. M2 strop beton C16/20 (B20) wieniec beton C16/20 filar nośny murowany zaprawa cem. M20 mocowanie uchwytów zaprawa cem. M15 nadproże beton C16/20 (B20) ściana z bloczków zaprawa cem. - wap. M4 lub M7 tynk zewnętrzny - obrzutka: zaprawa cem. M12 - narzut: zaprawa cem. - wap. M7 - gładź: zaprawa cem. - wap. M4 układanie płytek, obsadzanie stopni zaprawa cem. M15 schody beton C16/20 (B20) posadzka, podkład, jastrych zaprawa cem. M15 lub beton C16/20 (B20) układanie kostki podsypka cem. - piaskowa fundament murowany zaprawa cem. M12 ława fundamentowa beton C16/20 (B20)

21 cement portlandzki popiołowy CEM II/A-V 42,5 R Technologia produkcji cementu portlandzkiego popiołowego CEM II/A-V 42,5 R polega na wspólnym zmieleniu klinkieru portlandzkiego, wysokiej jakości popiołów lotnych krzemionkowych oraz dodatku siarczanowego pełniącego rolę regulatora czasu wiązania. Właściwości: Wysoka wytrzymałość wczesna Wysoka wytrzymałość normowa (po 28 dniach) Duży przyrost wytrzymałości w dłuższym okresie dojrzewania Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych Doskonała więźliwość wody w zaprawach i betonach Bardzo dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych Wystarczająco długi czas przerobu zapraw i betonów Dobra przyczepność do podłoża Niewielki skurcz Zastosowania: CEM II/A-V 42,5 R to cement, który doskonale sprawdza się w podstawowych zastosowaniach, takich jak: Zaprawy murarskie i tynkarskie Beton konstrukcyjny na fundamenty, ściany, stropy, wieńce itp. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Podbudowy pod posadzki i nawierzchnie z betonu Wylewki i gładzie cementowe Stabilizacje i podsypki pod nawierzchnie z kostki i płyt chodnikowych Produkcja drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych cementy workowane CEM II/A-V 42,5 R Parametry techniczne: Wymagania normy PN -EN Wyniki oznaczeń (Cementownia) Badania wg normy Powierzchnia właściwa Blaine a (cm 2 /g) 4280 PN -EN Zawartość SO 3 (%) 4,0 2,90 PN -EN Zawartość Cl (%) 0,1 0,08 PN -EN Początek wiązania (min) PN -EN Koniec wiązania (min) 245 PN -EN Zmiana objętości (mm) 10 1,0 PN -EN Optymalny zakres temperatur stosowania: od +2 C do +25 C WIELOFUNKCYJNY POWSZECHNY SZYBKI Wytrzymałość zaprawy na ściskanie (MPa) po 2 dniach po 28 dniach 20 42,5 62,5 26,1 49,9 PN -EN Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm przez okres gwarancji

22 Przykładowe, orientacyjne proporcje składników zapraw: rodzaj zaprawy marka zaprawy cement CEM II/A-V 42,5 R worek 25 kg składniki zapraw wapno hydratyzowane piasek woda zdatna do picia ilość gotowej zaprawy zaprawy cementowo- -wapienne cem.-wap. M2 1 worek 2 wiadra 14 wiader ok. 25 litrów ok. 13,5 wiadra cem.-wap. M4 1 worek 2 wiadra 12 wiader ok. 22 litrów ok. 12 wiader cem.-wap. M7 1 worek 1 wiadro 9 wiader ok. 18 litrów ok. 9 wiader cem. M7 1 worek 9 wiader ok. 18 litrów ok. 9 wiader zaprawy cementowe cem. M12 1 worek 8 wiader ok. 17 litrów ok. 8 wiader cem. M15 1 worek 7 wiader ok. 15 litrów ok. 7 wiader cem. M20 1 worek 4 wiadra ok. 11 litrów ok. 5 wiader UWAGA: Do wykonania zapraw stosować wyłącznie składniki o potwierdzonej jakości odpowiadające następującym normom: Cement PN-EN 197-1, piasek PN-79/B lub PN-EN Przykładowe, orientacyjne proporcje składników betonów i podsypki cementowo-piaskowej: rodzaj betonu beton zwykły klasa betonu cement CEM II/A-V 42,5 R worek 25 kg składniki betonów i podsypki cementowo-piaskowej piasek 0-2 żwir 2-16 woda zdatna do picia ilość gotowego betonu lub podsypki C16/20 (B-20) 1 worek 3 wiadra 5 wiader ok. 13 litrów ok. 7 wiader C12/15 (B-15) 1 worek 4 wiadra 5 wiader ok. 11 litrów ok. 8,5 wiadra podsypka cementowo-piaskowa 1 worek 12 wiader ok. 7 litrów ok. 12 wiader UWAGA: Do wykonania betonów stosować wyłącznie składniki o potwierdzonej jakości odpowiadające następującym normom: Cement PN-EN 197-1, piasek i żwir PN-86/B lub PN-EN Przykładowe marki zapraw i klasy betonu na poszczególne elementy budynku: komin murowany z cegły zaprawa cem. M7 ściana z cegieł zaprawa cem. - wap. M7 tynk wewnętrzny - obrzutka: zaprawa cem wap. M7 - narzut: zaprawa cem. - wap. M4 - gładź: zaprawa cem. - wap. M2 strop beton C16/20 (B20) wieniec beton C16/20 filar nośny murowany zaprawa cem. M20 mocowanie uchwytów zaprawa cem. M15 nadproże beton C16/20 (B20) ściana z bloczków zaprawa cem. - wap. M4 lub M7 tynk zewnętrzny - obrzutka: zaprawa cem. M12 - narzut: zaprawa cem. - wap. M7 - gładź: zaprawa cem. - wap. M4 układanie płytek, obsadzanie stopni zaprawa cem. M15 schody beton C16/20 (B20) posadzka, podkład, jastrych zaprawa cem. M15 lub beton C16/20 (B20) układanie kostki podsypka cem. - piaskowa fundament murowany zaprawa cem. M12 ława fundamentowa beton C16/20 (B20)

23 cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R Technologia produkcji cementu portlandzkiego wieloskładnikowego CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R polega na wspólnym zmieleniu klinkieru portlandzkiego, wysokiej jakości specjalnie przygotowywanego kamienia wapiennego, popiołów lotnych krzemionkowych oraz dodatku siarczanowego pełniącego rolę regulatora czasu wiązania. Właściwości: Wystarczająco wysoka wytrzymałość wczesna Korzystna wytrzymałość normowa (po 28 dniach) Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych Doskonała więźliwość wody w zaprawach i betonach Bardzo dobra urabialność zapraw i betonów Wystarczająco długi czas przerobu zapraw i betonów Dobra przyczepność do podłoża Niewielki skurcz Zastosowania: CEM II/B-M(V-LL) 32,5 R to uniwersalny cement, który doskonale sprawdza się w podstawowych zastosowaniach, takich jak: Zaprawy murarskie i tynkarskie Beton konstrukcyjny na fundamenty, ściany, stropy, wieńce itp. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Podbudowy pod posadzki i nawierzchnie z betonu Wylewki i gładzie cementowe Stabilizacje i podsypki pod nawierzchnie z kostki i płyt chodnikowych Produkcja drobnowymiarowych prefabrykatów Oprócz podstawowych zastosowań jest szczególnie zalecany do: Wykonywania zapraw murarskich i tynkarskich cementowych oraz zapraw cementowo-wapiennych z ograniczoną zawartością wapna cementy workowane CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R Parametry techniczne: Wymagania normy PN -EN Wyniki oznaczeń (Cementownia) Badania wg normy Powierzchnia właściwa Blaine a (cm 2 /g) 5600 PN -EN Zawartość SO 3 (%) 3,5 2,48 PN -EN Zawartość Cl (%) 0,1 0,06 PN -EN Początek wiązania (min) PN -EN Koniec wiązania (min) 200 PN -EN Zmiana objętości (mm) 10 1,0 PN -EN Optymalny zakres temperatur stosowania: od +5 C do +30 C WIELOFUNKCYJNY POWSZECHNY Wytrzymałość zaprawy na ściskanie (MPa) po 2 dniach po 28 dniach 10 32,5 52,5 17,8 41,0 PN -EN 196-1

24 Przykładowe, orientacyjne proporcje składników zapraw: rodzaj zaprawy marka zaprawy cement CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R worek 25 kg składniki zapraw wapno hydratyzowane piasek woda zdatna do picia ilość gotowej zaprawy zaprawy cementowo- -wapienne cem.-wap. M2 1 worek 2 wiadra 14 wiader ok. 25 litrów ok. 13,5 wiadra cem.-wap. M4 1 worek 2 wiadra 12 wiader ok. 22 litrów ok. 12 wiader cem.-wap. M7 1 worek 1 wiadro 9 wiader ok. 18 litrów ok. 9 wiader cem. M7 1 worek 8 wiader ok. 16 litrów ok. 8 wiader zaprawy cementowe cem. M12 1 worek 7 wiader ok. 15 litrów ok. 7 wiader cem. M15 1 worek 6 wiader ok. 14 litrów ok. 6 wiader cem. M20 1 worek 4 wiadra ok. 11 litrów ok. 5 wiader UWAGA: Do wykonania zapraw stosować wyłącznie składniki o potwierdzonej jakości odpowiadające następującym normom: Cement PN-EN 197-1, piasek PN-79/B lub PN-EN Przykładowe, orientacyjne proporcje składników betonów i podsypki cementowo-piaskowej: rodzaj betonu klasa betonu cement CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R worek 25 kg składniki betonów i podsypki cementowo-piaskowej piasek żwir woda zdatna do picia ilość gotowego betonu lub podsypki beton zwykły C16/20 (B-20) 1 worek 3 wiadra 4 wiadra ok. 12 litrów ok. 6,5 wiadra C12/15 (B-15) 1 worek 4 wiadra 5 wiader ok. 10 litrów ok. 8 wiader podsypka cementowo-piaskowa 1 worek 10 wiader ok. 6 litrów ok. 10 wiader UWAGA: Do wykonania betonów stosować wyłącznie składniki o potwierdzonej jakości odpowiadające następującym normom: Cement PN-EN 197-1, piasek i żwir PN-86/B lub PN-EN Przykładowe marki zapraw i klasy betonu na poszczególne elementy budynku: komin murowany z cegły zaprawa cem. M7 ściana z cegieł zaprawa cem. - wap. M7 tynk wewnętrzny - obrzutka: zaprawa cem wap. M7 - narzut: zaprawa cem. - wap. M4 - gładź: zaprawa cem. - wap. M2 strop beton C16/20 (B20) wieniec beton C16/20 filar nośny murowany zaprawa cem. M20 mocowanie uchwytów zaprawa cem. M15 nadproże beton C16/20 (B20) ściana z bloczków zaprawa cem. - wap. M4 lub M7 tynk zewnętrzny - obrzutka: zaprawa cem. M12 - narzut: zaprawa cem. - wap. M7 - gładź: zaprawa cem. - wap. M4 układanie płytek, obsadzanie stopni zaprawa cem. M15 schody beton C16/20 (B20) posadzka, podkład, jastrych zaprawa cem. M15 lub beton C16/20 (B20) układanie kostki podsypka cem. - piaskowa fundament murowany zaprawa cem. M12 ława fundamentowa beton C16/20 (B20)

Specjalista od trwałych betonów. Nowy produkt w ofercie CEMEX Polska cement specjalny HSR KONSTRUKTOR (CEM I 42,5 N HSR/NA CHEŁM )

Specjalista od trwałych betonów. Nowy produkt w ofercie CEMEX Polska cement specjalny HSR KONSTRUKTOR (CEM I 42,5 N HSR/NA CHEŁM ) Nowy produkt w ofercie CEMEX Polska cement specjalny HSR KONSTRUKTOR (CEM I 42, N HSR/NA CHEŁM ) Ulotka HSR_montage:Makieta 1 4/1/10 2:11 PM Strona 2 początek [min] koniec [min] Czas wiązania Stałość objętości

Bardziej szczegółowo

CEMENT. Cementy do produkcji betonu. towarowego

CEMENT. Cementy do produkcji betonu. towarowego CEMENT TM Cementy do produkcji betonu towarowego Beton do konkretnych zastosowań Oczekiwania w stosunku do stwardniałego betonu, jak i świeżej mieszanki zmieniają się w zależności od ich przeznaczenia.

Bardziej szczegółowo

CEMENT W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ OST GDDKiA

CEMENT W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ OST GDDKiA CEMENT W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ OST GDDKiA Dariusz Bocheńczyk Lafarge Cement S.A. 181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

CO WARTO WIEDZIEĆ O CEMENCIE?

CO WARTO WIEDZIEĆ O CEMENCIE? CO WARTO WIEDZIEĆ O CEMENCIE? str. 1 A1 Cement to spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z wodą daje zaczyn, wiążący i twardniejący w wyniku reakcji i procesów

Bardziej szczegółowo

11.4. Warunki transportu i magazynowania spoiw mineralnych Zasady oznaczania cech technicznych spoiw mineralnych 37

11.4. Warunki transportu i magazynowania spoiw mineralnych Zasady oznaczania cech technicznych spoiw mineralnych 37 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE 11 11.1. Klasyfikacja 11 11.2. Spoiwa powietrzne 11 11.2.1. Wiadomości wstępne 11 11.2.2. Wapno budowlane 12 11.2.3. Spoiwa siarczanowe 18 11.2.4. Spoiwo

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE ŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE Klasyfikacja Spoiwa powietrzne...11

SPIS TRE ŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE Klasyfikacja Spoiwa powietrzne...11 SPIS TRE ŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE..............................11 11.1. Klasyfikacja..............................................11 11.2. Spoiwa powietrzne.........................................11

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski.

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Białystok, 2015 Spis treści ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE 13 11.1.

Bardziej szczegółowo

POPIÓŁ LOTNY SKŁADNIKIEM BETONU MASYWNEGO NA FUNDAMENTY NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH

POPIÓŁ LOTNY SKŁADNIKIEM BETONU MASYWNEGO NA FUNDAMENTY NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH POPIÓŁ LOTNY SKŁADNIKIEM BETONU MASYWNEGO NA FUNDAMENTY NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH Autorzy: Zbigniew Giergiczny Maciej Batog Artur Golda XXIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POPIOŁY Z ENERGETYKI Zakopane,

Bardziej szczegółowo

CEMENT Nowalinia cementów

CEMENT Nowalinia cementów CEMENT Nowa linia cementów Innowacyjna linia cementów workowanych Lafarge Lafarge Cement wprowadza nową kompleksową linię cementów workowanych: Standard, Ekspert, Lepo oraz Specjal. Produkty wytwarzane

Bardziej szczegółowo

SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH. Cement portlandzki CEM I całkowita zawartość alkaliów Na 2

SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH. Cement portlandzki CEM I całkowita zawartość alkaliów Na 2 SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH (ost) GDDKiA str. 1 A5 W 2013r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła do stosowania nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne

Bardziej szczegółowo

Rodzaj i jakość spoiw a trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji

Rodzaj i jakość spoiw a trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji Rodzaj i jakość spoiw a trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji Artur Łagosz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Materiałów Budowlanych Rodzaje spoiw - cementów oferowanych na

Bardziej szczegółowo

Mandat 114 ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA CEMENT, WAPNA BUDOWLANE I INNE SPOIWA HYDRAULICZNE LISTA WYROBÓW DO WŁĄCZENIA DO MANDATU

Mandat 114 ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA CEMENT, WAPNA BUDOWLANE I INNE SPOIWA HYDRAULICZNE LISTA WYROBÓW DO WŁĄCZENIA DO MANDATU Mandat 114 ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA CEMENT, WAPNA BUDOWLANE I INNE SPOIWA HYDRAULICZNE LISTA WYROBÓW DO WŁĄCZENIA DO MANDATU PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWAŃ: PRZYGOTOWANIE BETONU, ZAPRAWY, ZACZYNU I INNYCH

Bardziej szczegółowo

Zaczyny i zaprawy budowlane

Zaczyny i zaprawy budowlane Zaczyny budowlane to mieszanina spoiw lub lepiszczz wodą. Rozróżnia się zaczyny: wapienne, gipsowe, cementowe, zawiesiny gliniane. Spoiwa charakteryzują się aktywnością chemiczną. Lepiszcza twardnieją

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA KRUSZYWA

ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA KRUSZYWA Mandat 1 ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA Dokument nie uwzględnia poprawki M/1 rev.1 (010 r.) KRUSZYWA DO ZASTOSOWAŃ: 01/33: PODŁOŻA FUNDAMENTOWE (w tym podłoża stropów na legarach nad gruntem), DROGI I INNE

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE POPIOŁÓW LOTNYCH Z WĘGLA BRUNATNEGO DO WZMACNIANIA NASYPÓW DROGOWYCH

ZASTOSOWANIE POPIOŁÓW LOTNYCH Z WĘGLA BRUNATNEGO DO WZMACNIANIA NASYPÓW DROGOWYCH ZASTOSOWANIE POPIOŁÓW LOTNYCH Z WĘGLA BRUNATNEGO DO WZMACNIANIA NASYPÓW DROGOWYCH prof. UZ, dr hab. Urszula Kołodziejczyk dr inż. Michał Ćwiąkała mgr inż. Aleksander Widuch a) popioły lotne; - właściwości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.05.01 ŚCIEK ULICZNY Z PREFABRYKATÓW BETONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Składniki cementu i ich rola w kształtowaniu właściwości kompozytów cementowych

Składniki cementu i ich rola w kształtowaniu właściwości kompozytów cementowych Konferencja WYROBY CEMENTOWE ICH ZNACZENIE W KSZTAŁTOWANIU TRWAŁOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ SPOSOBY WPROWADZANIA ICH DO OBROTU Składniki cementu i ich rola w kształtowaniu właściwości

Bardziej szczegółowo

Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na wybrane właściwości kompozytów cementowych

Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na wybrane właściwości kompozytów cementowych Międzynarodowa Konferencja Popioły z Energetyki- Zakopane 19-21.X.2016 r. Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na wybrane właściwości kompozytów cementowych Mikołaj Ostrowski, Tomasz Baran

Bardziej szczegółowo

Zagęszczony grunt bez wibracji czyli mieszanki wypełniające GRUNTON

Zagęszczony grunt bez wibracji czyli mieszanki wypełniające GRUNTON III KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA AWARIE.REMONTY. MOINITORING SIECI WOD-KAN 28-29 marca 2012, Hotel Echo, Cedzyna Zagęszczony grunt bez wibracji czyli mieszanki wypełniające GRUNTON Piotr Karbownik CEMEX

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE Zał. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45- ROBOTY MUROWE. Wstęp.. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z betonu

Bardziej szczegółowo

Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w produkcji prefabrykatów inżynieryjno-technicznych infrastruktury drogowej

Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w produkcji prefabrykatów inżynieryjno-technicznych infrastruktury drogowej Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w produkcji prefabrykatów inżynieryjno-technicznych infrastruktury drogowej Grzegorz Łój Seminarium: Innowacyjne rozwiązania w wykorzystaniu ubocznych produktów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KRAWĘŻNIKI BETONOWE D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KRAWĘŻNIKI BETONOWE D SPECYFIKACJA TECHNICZNA KRAWĘŻNIKI BETONOWE D-08.01.01 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

D PARKINGI I ZATOKI

D PARKINGI I ZATOKI SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.06.01 PARKINGI I ZATOKI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA BETONOWA

D PODBUDOWA BETONOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 04.06.02 PODBUDOWA BETONOWA 83 Podbudowa betonowa D-04.06.02 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SST 4 PODBUDOWA Z BETONU

SST 4 PODBUDOWA Z BETONU SST 4 PODBUDOWA Z BETONU CPV 45223300-9 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE ROBÓT... 4 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 5 7. OBMIAR ROBÓT... 6 8. ODBIÓR

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX przy realizacji projektu:.................................................................................................. - 1 - SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania... 3 2. Materiały... 3 2.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH Marek Krajewski Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. 13 KRUSZYWA WAPIENNE I ICH JAKOŚĆ Kruszywo

Bardziej szczegółowo

D

D 45232000-2 ŚCIEKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w budownictwie komunikacyjnym

Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w budownictwie komunikacyjnym Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Materiałów Budowlanych Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w budownictwie komunikacyjnym Marek Gawlicki Radosław Mróz Wojciech Roszczynialski

Bardziej szczegółowo

szybciej łatwiej wyjątkowo

szybciej łatwiej wyjątkowo Technologia Cementu Rapid Set szybciej łatwiej wyjątkowo CEMENT ALL Uniwersalna zaprawa MORTAR MIX Szybkowiążąca zaprawa CONCRETE MIX Bardzo szybkowiążący beton KORODUR i CTS Cement dwaj silni partnerzy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1. 1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

BETONOWANIE i pielęgnacja betonu. Spis treści: 1. Wprowadzenie Treść i zakres podręcznika Podstawowa terminologia i dokumentacja

BETONOWANIE i pielęgnacja betonu. Spis treści: 1. Wprowadzenie Treść i zakres podręcznika Podstawowa terminologia i dokumentacja BETONOWANIE i pielęgnacja betonu Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Treść i zakres podręcznika 1.2. Podstawowa terminologia i dokumentacja 1.3. Podstawowe wiadomości o betonie i robotach betoniarskich 1.3.1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU B 15

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU B 15 Podbudowa z betonu B15 B20 D-04.06.01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU B 15 Podbudowa z betonu B 15 B20 D-04.06.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B TYNKI I GŁADZIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B TYNKI I GŁADZIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI I GŁADZIE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Olsztyn

Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Olsztyn Hydrauliczne spoiwo REYMIX niezastąpione rozwiązanie w stabilizacji gruntów Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Olsztyn 20.06.2017 PLAN PREZENTACJI 1.Technologie poprawy

Bardziej szczegółowo

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Przepusty pod zjazdami

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Przepusty pod zjazdami D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów

Bardziej szczegółowo

POPIÓŁ LOTNY DO BETONU 2016

POPIÓŁ LOTNY DO BETONU 2016 POPIÓŁ LOTNY DO BETONU 2016 INFORMATOR EDF EKOSERWIS WIĘKSZY ZYSK NIŻSZY KOSZT ZGODNOŚĆ Z NORMAMI PARAMETRY SPIS TREŚCI Wstęp...... 1. Korzyści stosowania popiołu lotnego...4 2. Przykłady receptur na różnego

Bardziej szczegółowo

D-08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

D-08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM D-08.04.01 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 183 2. MATERIAŁY... 183 3. SPRZĘT... 184 4. TRANSPORT... 184 5. WYKONANIE ROBÓT... 185 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 185 7. OBMIAR ROBÓT... 186 8. ODBIÓR ROBÓT... 186

Bardziej szczegółowo

BETON W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ str. 1 e4

BETON W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ str. 1 e4 BETON W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ str. 1 e4 Stosowanie w obiektach inżynierii komunikacyjnej (mosty, wiadukty) betonów cechujących się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozyjne oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

UPS w produkcji klinkieru i cementów

UPS w produkcji klinkieru i cementów UPS w produkcji klinkieru i cementów Marek Petri Radosław Mróz Seminarium: Innowacyjne rozwiązania w wykorzystaniu ubocznych produktów spalania (UPS) Realizowane w ramach Przedsięwzięcia IniTech: Analiza

Bardziej szczegółowo

SST 05 PODBUDOWA Z BETONU

SST 05 PODBUDOWA Z BETONU SST 05 PODBUDOWA Z BETONU SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 9 7. OBMIAR ROBÓT... 11 8. ODBIÓR ROBÓT... 11

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D CPV CPV 45232000-2 ŚCIEKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Możliwość stosowania frakcjonowanych UPS w produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego

Możliwość stosowania frakcjonowanych UPS w produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego Możliwość stosowania frakcjonowanych UPS w produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego Marek Petri Seminarium: Innowacyjne rozwiązania w wykorzystaniu ubocznych produktów spalania (UPS) Realizowane

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 163

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 163 GDYNIA ETAP 1 163 D-10.03.01 REGULACJA WYSOKOŚCIOWA WŁAZÓW STUDNI 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z związanych

Bardziej szczegółowo

Beton wałowany- Idea i zastosowanie

Beton wałowany- Idea i zastosowanie Beton wałowany- Idea i zastosowanie CEMEX Polska jako jeden z największych producentów betonu w kraju i na świecie, posiadamy: 2 cementownie 8 kopalni kruszyw 40 wytwórni betonu blisko 1200 pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA KRUSZYWA

ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA KRUSZYWA Mandat 1 ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA KRUSZYWA DO ZASTOSOWAŃ: 01/33: PODŁOśA FUNDAMENTOWE (w tym podłoŝa stropów na legarach nad gruntem), DROGI I INNE OBSZARY RUCHU 0/33: FUNDAMENTY I ŚCIANY OPOROWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania frakcjonowanych UPS z kotłów fluidalnych w produkcji zapraw murarskich i tynkarskich

Możliwości wykorzystania frakcjonowanych UPS z kotłów fluidalnych w produkcji zapraw murarskich i tynkarskich Możliwości wykorzystania frakcjonowanych UPS z kotłów fluidalnych w produkcji zapraw murarskich i tynkarskich Seminarium: Innowacyjne rozwiązania w wykorzystaniu ubocznych produktów spalania (UPS) Realizowane

Bardziej szczegółowo

Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

RODZAJE SPOIW BUDOWLANYCH str. 1 A11

RODZAJE SPOIW BUDOWLANYCH str. 1 A11 RODZAJE SPOIW BUDOWLANYCH str. 1 A11 Spoiwo budowlane, to materiał wiążący, substancja organiczna lub nieorganiczna rozmieszczona pomiędzy ziarnami kruszywa, powodująca związanie składników. Spoiwa budowlane

Bardziej szczegółowo

Kruszywa związane hydraulicznie (HBM) w nawierzchniach drogowych oraz w ulepszonym podłożu

Kruszywa związane hydraulicznie (HBM) w nawierzchniach drogowych oraz w ulepszonym podłożu Kruszywa związane hydraulicznie (HBM) w nawierzchniach drogowych oraz w ulepszonym podłożu Cezary Kraszewski Zakład Geotechniki i Fundamentowania IBDiM Warszawa Cezary Kraszewski 1 Kruszywa związane hydraulicznie

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Rzeszów

Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Rzeszów Hydrauliczne spoiwo REYMIX niezastąpione rozwiązanie w stabilizacji gruntów Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Rzeszów 29.11.2017 PLAN PREZENTACJI 1. Metody stabilizacji

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Podsumowanie. - wnioski i obserwacje z przeprowadzonych badań

Plan prezentacji. Podsumowanie. - wnioski i obserwacje z przeprowadzonych badań Plan prezentacji Część ogólna wprowadzenie do tematu - rola polimerowych modyfikatorów spoiw mineralnych - korzyści ze stosowania domieszek polimerowych do zapraw i betonów - rodzaje stosowanych obecnie

Bardziej szczegółowo

Beton nowoczesny i trwały materiał dla budownictwa podziemnego

Beton nowoczesny i trwały materiał dla budownictwa podziemnego Nowoczesna Infrastruktura Podziemna Brzeg, 5.04.2006 Beton nowoczesny i trwały materiał dla budownictwa podziemnego Zbigniew Giergiczny Dział Doradztwa Technologicznego Zakres prezentacji 1. Czym jest

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 10.02.01 - SCHODY CHODNIKOWE 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Podstawy

Bardziej szczegółowo

D REGULACJA WYSOKOŚCIOWA STUDNI I SKRZYNEK ZAWORÓW

D REGULACJA WYSOKOŚCIOWA STUDNI I SKRZYNEK ZAWORÓW Specyfikacje techniczne D-03.02.02 Regulacja wysokościowa studzienek 18 D 03.02.02 REGULACJA WYSOKOŚCIOWA STUDNI I SKRZYNEK ZAWORÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST 1.1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM Warszawa 1998 D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram 3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 6 4. TRANSPORT... 6 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY MUROWE KAT. I Z BETONU KRUSZYWOWEGO

ELEMENTY MUROWE KAT. I Z BETONU KRUSZYWOWEGO ELEMENTY MUROWE KAT. I Z BETONU KRUSZYWOWEGO Spis treści ELEMENTY MUROWE Z BETONU ZWYKŁEGO Normy: 3 Przeznaczenie: 3 Zalety stosowania: 3 ASORTYMENTOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MUROWYCH 4 OGÓLNE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich Literka.pl B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich Data dodania: Plan wynikowy dotyczy zajęć w klasie I technikum budowlanego wg nowej podstawy programowej. Przedmiot nauczany to roboty zbrojarskie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA OLGA FREDOWICZ

PRACOWNIA PROJEKTOWA OLGA FREDOWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA OLGA FREDOWICZ 41-200 Sosnowiec, ul Partyzantów 9 NIP 644 311 18 71 tel: 601 383 754 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW przy

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA CEMENTU str. 1 A9

PRODUKCJA CEMENTU str. 1 A9 PRODUKCJ CEMENTU str. 1 9 Cement jest to spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z wodą wiąże i twardnieje w wyniku reakcji i procesów hydratacji, a po stwardnieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KOSTKI BRUKOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KOSTKI BRUKOWEJ - 66 - D-05.03.23 SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 05.03.23 KOSTKI BRUKOWEJ - 67 - D-05.03.23 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

11. PRZEBIEG OBRÓBKI CIEPLNEJ PREFABRYKATÓW BETONOWYCH

11. PRZEBIEG OBRÓBKI CIEPLNEJ PREFABRYKATÓW BETONOWYCH 11. Przebieg obróbki cieplnej prefabrykatów betonowych 1 11. PRZEBIEG OBRÓBKI CIEPLNEJ PREFABRYKATÓW BETONOWYCH 11.1. Schemat obróbki cieplnej betonu i konsekwencje z niego wynikające W rozdziale 6 wskazano

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.13.02.02 BETON KLASY PONIŻEJ B25 BEZ DESKOWANIA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST)

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA POSTOJOWE 1. WSTĘP

MIEJSCA POSTOJOWE 1. WSTĘP MIEJSCA POSTOJOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru parkingów. 1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12. Część VI. Autoklawizowany beton komórkowy. www.wseiz.pl

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12. Część VI. Autoklawizowany beton komórkowy. www.wseiz.pl WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 MATERIAŁY DO IZOLACJI CIEPLNYCH W BUDOWNICTWIE Część VI Autoklawizowany beton komórkowy www.wseiz.pl AUTOKLAWIZOWANY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AśUROWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AśUROWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AśUROWYCH Rzepin, 2009 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D Podbudowa z chudego betonu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D Podbudowa z chudego betonu SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane : spoiwa, kruszywa, zaprawy, betony : ćwiczenia laboratoryjne / ElŜbieta Gantner, Wojciech Chojczak. Warszawa, 2013.

Materiały budowlane : spoiwa, kruszywa, zaprawy, betony : ćwiczenia laboratoryjne / ElŜbieta Gantner, Wojciech Chojczak. Warszawa, 2013. Materiały budowlane : spoiwa, kruszywa, zaprawy, betony : ćwiczenia laboratoryjne / ElŜbieta Gantner, Wojciech Chojczak. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 9 1. SPOIWA POWIETRZNE (E. Gantner) 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M 16.04.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH Strona 1 z 5 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania 2. Materiały 2.1. Ogólna charakterystyka techniczna środka 2.2. Stosowanie środka Penetron ADMIX 3. Sprzęt 4. Składowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 93 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 08.05.01 (CPV 45233000-9) ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-6.2. CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-6.2. CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-6.2. CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania remontu chodników oraz utwardzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M ŚCIEK SKARPOWY PREFABRYKOWANY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M ŚCIEK SKARPOWY PREFABRYKOWANY SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.20.01.09. ŚCIEK SKARPOWY PREFABRYKOWANY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prefabrykowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 78 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KRAWĘŻNIKI BETONOWE OBRZEŻA BETONOWE ORAZ ŚCIEKI 79 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

Opracowanie powstało ze środków polskiego przemysłu cementowego w ramach Kampanii

Opracowanie powstało ze środków polskiego przemysłu cementowego w ramach Kampanii Opracowanie powstało ze środków polskiego przemysłu cementowego w ramach Kampanii Copyright by Polski Cement, Kraków 2005 Wydawca Polski Cement Sp. z o.o. ul. Lubelska 29, 30-003 Kraków tel. +48 12 423

Bardziej szczegółowo

D

D SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45232000-2 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 563 564 1. Wstęp 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

D

D 45232000-2 ŚCIEKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM Warszawa 1998 Opracowanie wykonano na zlecenie G e n e r a l n e j D y r e k c j i D r ó g P u b

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI Jednostka opracowująca: SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE ROBÓT... 4 6.

Bardziej szczegółowo

Popiół lotny jako dodatek typu II w składzie betonu str. 1 A8. Rys. 1. Stosowanie koncepcji współczynnika k wg PN-EN 206 0,4

Popiół lotny jako dodatek typu II w składzie betonu str. 1 A8. Rys. 1. Stosowanie koncepcji współczynnika k wg PN-EN 206 0,4 Popiół lotny jako dodatek typu II w składzie betonu str. 1 A8 Według normy PN-EN 206:2014 Beton Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność popiół lotny może być stosowany do wytwarzania betonu, jeżeli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: ;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: ; SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: 45262210-6; 45262311-4 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH I TECHNOLOGII BETONU

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH I TECHNOLOGII BETONU ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH I TECHNOLOGII BETONU Autorzy: imię i nazwisko WPŁYW POPIOŁÓW LOTNYCH NA WYBRANE

Bardziej szczegółowo

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D-08.03.01 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B ROBOTY MURARSKIE KOD CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B ROBOTY MURARSKIE KOD CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 04.00 ROBOTY MURARSKIE KOD CPV 45262500-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 66 2. MATERIAŁY... 66 3. SPRZĘT... 67 4. TRANSPORT... 67 5. WYKONANIE ROBÓT... 67 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 121 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

2. Materiały Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem krawężnika według zasad niniejszej ST są: 2.1. Krawężnik z betonu wibropra

2. Materiały Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem krawężnika według zasad niniejszej ST są: 2.1. Krawężnik z betonu wibropra SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-6.1. KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM D 08.04.01 Strona 1 z 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 2 3. SPRZĘT... 3 4. TRANSPORT... 3 5.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU C 5/6

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU C 5/6 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU C 5/6 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D Umocnienie rowu

D Umocnienie rowu D.06.01.03. Umocnienie rowu 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z umocnieniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MAŁA ARCHITEKTURA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-10.06.01 Parkingi i zatoki 81 ZAKŁAD USŁUGOWO PROJEKTOWY AS w ŚWIECIU Hanna Sobiczewska ul. Polna 6/17 86-100 Świecie REGON 091226472 NIP 559-100-77-22 tel. (0-52) 33 13 849 tel. kom. 0-602 495 434 OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) dla betonu i nawierzchni betonowych

Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) dla betonu i nawierzchni betonowych Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) dla betonu i nawierzchni betonowych Jan Deja Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Stowarzyszenie Producentów Cementu Kielce, 16 maja 2014r. Łączna długość betonowych

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 157

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 157 GDYNIA ETAP 1 157 D-10.01.01 PRZESTAWIENIE BRAMKI 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z związanych z przestawieniem

Bardziej szczegółowo