POPIÓŁ LOTNY DO BETONU 2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POPIÓŁ LOTNY DO BETONU 2016"

Transkrypt

1 POPIÓŁ LOTNY DO BETONU 2016 INFORMATOR EDF EKOSERWIS WIĘKSZY ZYSK NIŻSZY KOSZT ZGODNOŚĆ Z NORMAMI PARAMETRY

2 SPIS TREŚCI Wstęp Korzyści stosowania popiołu lotnego Przykłady receptur na różnego rodzaju beton z dodatkiem popiołu lotnego...6. Wymagania w zakresie w/c, ilości cementu oraz określenie kosztów wsadu dla mieszanki betonowej Normalizacja popiołu lotnego stosowanego jako dodatek do betonu Wymagania dla popiołu lotnego do betonu Kategorie popiołów lotnych Wskanik aktywności popiołu lotnego Wymagania dotyczące trwałości Zasady stosowania popiołu lotnego...1

3 WSTĘP Informator jest kierowany do producentów betonu oraz prefabrykatów betonowych, projektantów i technologów betonu. W 1996 r. wprowadzono normę DIN EN 450, która unormowała stosowanie popiołu lotnego do betonu w Niemczech i zapoczątkowała normalizację w całej Unii Europejskiej. W Polsce norma PN-EN 450:1998 Popiół lotny do betonu - definicje, wymagania i kontrola jakości została wprowadzona w 1998 r. W 2004 r. dokonano aktualizacji ww. normy w dwóch częściach: PN-EN 450-1:2004 Popiół lotny do betonu definicje, wymagania i kontrola jakości oraz PN-EN 450-2:2004 Popiół lotny do betonu część 2.: Ocena zgodności. Po dalszych aktualizacjach, na dzień publikacji informatora, aktualne normy to PN-EN 450-2:2006, PN-EN 450-1:2012. Zamieszczone w informatorze dane mają na celu pokazać, że użycie popiołu lotnego pozwala na zmniejszenie ilości użytego cementu i kruszyw, co jest korzystne ekonomicznie i ekologicznie. Podane w opracowaniu obliczenia i receptury mają charakter poglądowy. Mamy nadzieję, że informator przyczyni się do szerszego wykorzystania popiołu lotnego przy produkcji betonu jako cennego surowca, wpisując się tym samym w działania proekologiczne prowadzące do zrównoważonego rozwoju.

4 1. KORZYŚCI STOSOWANIA POPIOŁU LOTNEGO Szerokie zastosowanie O szerokim zastosowaniu popiołu lotnego do betonu decydują aspekty techniczne, środowiskowe i ekonomiczne. Aktualnie popiół lotny (krzemionkowy) jest szeroko stosowany do produkcji: betonu towarowego betonu na potrzeby prefabrykacji betonu na konstrukcje masywne betonu hydrotechnicznego ü Zgodność z normami i przepisami Zgodnie z PN-EN 206+A1: Beton wymagania, właściwości, produkcja i zgodność: popiół lotny może być stosowany do betonu jako dodatek mineralny typu II, ZGODNOŚĆ Z NORMAMI stosunek wagowy popiół lotny/cement <= 0,. Korzyści ekonomiczne Dla końcowego klienta często najistotniejsza jest cena betonu, dlatego dla producenta kluczowe jest obniżenie kosztów produkcji mieszanki betonowej. Uzyskany efekt ekonomiczny z tytułu zastosowania popiołu lotnego w betonie można przeanalizować na przykładzie produkcji betonu C0/7 XA1 (tabela 1). NIŻSZY KOSZT Dla podanej receptury z zastosowaniem popiołu lotnego do betonu: przy produkcji 1 m betonu uzyskano oszczędność 6,9 zł*, co stanowi obniżenie kosztów o 4,5%. WIĘKSZY ZYSK Korzyści ekologiczne W aspekcie środowiskowym stosowanie popiołu do wytwarzania betonu nie tylko poprawia jego właściwości, ale również wpływa bezpośrednio na obniżenie emisji CO i jest elementem gospodarki o obiegu zamkniętym, tzw. circular economy. 2 Użycie popiołu lotnego w składzie betonu to również działania wpisujące się w filozofię zrównoważonego rozwoju, czyli: zmniejszenie ilości użytego klinkieru cementowego oszczędność naturalnych surowców i paliw kopalnych, ograniczenie zanieczyszczeń środowiska i emisji dwutlenku węgla zmniejszenie ilości kruszyw na wytworzenie betonu Przeprowadzone liczne badania oraz rejestracja w REACH potwierdzają, że popiół lotny stosowany do produkcji betonu jest przyjazny środowisku, nietoksyczny i nie jest klasyfikowany jako substancja niebezpieczna. *Powyżej przykładowe wyliczenie własne o charakterze poglądowym, przygotowane na podstawie cen surowców aktualnych w pierwszym kwartale 2017 r. Dla uzyskania poprawnych wyliczeń, dla wybranego terytorium oraz czasu, należy dokonać obliczeń własnych. 4

5 Korzyści techniczne stosowania popiołu zarówno w stwardniałym betonie, jak i w mieszance betonowej to: poprawa pompowalności i urabialności mieszanki produkcja betonów samozagęszczalnych (SCC) wydłużenie początku i końca wiązania mieszanki betonowej zmniejszenie skurczu betonu lepsze utrzymanie konsystencji betonu obniżenie ciepła hydratacji betonu produkcja betonów wysokopopiołowych (HVFA) zwiększenie odporności stwardniałego betonu na agresję chemiczną ograniczenie negatywnych skutków stosowania kruszyw reaktywnych uniknięcie naprężeń termicznych i niepożądanych zarysowań betonu udział w reakcjach wiązania cementu poprawa uziarnienia mieszanki kruszywowej poprawa szczelności struktury betonu podwyższenie wytrzymałości betonu w dłuższym okresie zmniejszenie ilości wykwitów w stwardniałym betonie PARAMETRY Wytrzymałość [MPa] <CEM I cement portlandzki <CEM II/B-V cement portlandzki popiołowy 18,5 12,9 7,0 22,2 41,4 26,5 51,2 42,4 55,8 56,5 2 dni 7 dni 14 dni 28 dni 90 dni czas

6 Tabela 1. Przykłady korzyści ekonomicznych SUROWCE Lp. Klasa betonu Klasa ekspozycji Maks. w/c Min. zawartość cementu (kg/m ) Ilość m Żwir 2/8 Żwir 8/16 Piasek 0/2 Mniej kruszywa 40,00 zł/t 45,00 zł/t 20,00 zł/t 1 C 0/7 S XA1 0,55 00, , , ,60 2 C 0/7 S XA1 0,55 265, , , ,00 2. PRZYKŁADY RECEPTUR NA RÓŻNEGO RODZAJU BETON Z DODATKIEM POPIOŁU LOTNEGO Tabela 2. Typowe receptury na różnego rodzaju beton z wykorzystaniem popiołu lotnego WYMAGANIA NORM RECEPTURY Lp. Ilość m SUROWCE Żwir 2/8 Żwir 8/16 Piasek 0/2 Klasa betonu Klasa ekspozycji Maks. w/c Min. zawartość CEM I przy koncepcji współczynnika k (kg/m ) Min. zawartość popiołu certyfikowanego (kg/m ) 1 C 20/25 S XC1 0, C 25/0 S XC2 0, C 0/7 S XC 0, C5/45 S XC4 0,

7 SUROWCE Cement CEM I 42,5 Popiół lotny certyfikowany Woda Domieszka chemiczna Koszt wsadu (surowców) Efekt ekonomiczny Mniej cementu 250,00 zł/t 50,00 zł/t 1,00 4,00 zł/kg w oszczędność w % kosztów wsadu 00 75,00 0,00 0, ,17,00 12,00 15,2 0,00 0, , , ,17,00 12,00 146,42 6,90 4,50 Powyżej przykładowe wyliczenie własne o charakterze poglądowym, przygotowane na podstawie cen surowców aktualnych w pierwszym kwartale 2017 r. Dla uzyskania poprawnych wyliczeń, dla wybranego terytorium oraz czasu, należy dokonać obliczeń własnych. NIŻSZY KOSZT WIĘKSZY ZYSK RECEPTURY SUROWCE Cement CEM I Popiół lotny GRYS 2/8 GRYS 8/16 Woda Domieszka chemiczna Gęstość mieszanki betonowej kg/m , , , ,

8 . WYMAGANIA W ZAKRESIE W/C, ILOŚCI CEMENTU, ORAZ KLASY WYTRZYMAŁOŚCI DLA MIESZANKI BETONOWEJ Tabela. K L A S Y E K S P O Z Y C J I Wymagania Brak agresji Karbonatyzacja Chlorki Z wody morskiej Inne chlorki X0 XC1 XC2 XC XC4 XS1 XS2 XS XD1 XD2 Max. W/C 0,65 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45 0,45 0,55 0,55 Min. klasa C12/15 C20/25 C25/0 C0/7 C0/7 C0/7 C5/45 C5/45 C0/7 C0/7 Min. zaw. cementu [kg/m ] Min. zaw. CEM I przy koncepcji współczynnika K (kg/m ) Min. zaw. dodatku popiołu lotnego dla CEM I przy koncepcji współczynnika K (kg/m ) Min. zaw. CEM II/A przy koncepcji współczynnika K (kg/m ) Min. zaw. dodatku popiołu lotnego dla CEM II/A przy koncepcji współczynnika K (kg/m ) Maksymalna zawartość wody (kg/m ) Min. zaw. pow. [%] Inne ZGODNOŚĆ Z NORMAMI 8

9 K L A S Y E K S P O Z Y C J I Zamrażanie/odmrażanie Agresja chemiczna Agresja wywołana ścieraniem Inne chlorki XD XF1 XF2 XF XF4 XA1 XA2 XA XM1 XM2 XM 0,45 0,55 0,55 0,50 0,45 0,55 0,50 0,45 0,55 0,55 0,45 C5/45 C0/7 C25/0 C0/7 C0/7 C0/7 C0/7 C5/45 C0/7 C0/7 C5/ ,0 4,0 4,0 Kruszywo o odpowiedniej mrozoodporności zgodnie z PN-EN A1:2010 Dla XA2 i XA należy stosować cement odporny na siarczany SR lub HSR Obróbka powierzchni betonu Kruszywo o wysokiej odporności na ścieranie Dane wg obliczeń własnych na podstawie norm Norma 206+A1: dla poszczególnych klas ekspozycji: X0, XC, XD, XS, XF, XA, XM określa wymagania w zakresie: maksymalnego współczynnika woda/cement, minimalnej zawartości cementu, minimalnej klasy wytrzymałości betonu na ściskanie, minimalnej zawartości powietrza. PARAMETRY 9

10 ZGODNOŚĆ Z NORMAMI 4. NORMALIZACJA POPIOŁU LOTNEGO STOSOWANEGO JAKO DODATKU DO BETONU 4.1 Wymagania dla popiołu lotnego do betonu Popiół lotny stosowany do produkcji betonu musi być zgodny z PN-EN 450-1:2012(E). Popiół lotny do betonu. Część 1.: definicje, specyfikacje i kryteria zgodności. Zgodność popiołu lotnego z normą PN-EN należy potwierdzić certyfikatem zgodności wydanym przez jednostkę certyfikującą i odpowiednim stosowaniem znaku zgodności przez producenta. Zgodnie z załącznikiem ZA.2 normy PN-EN 450-1:2012(E) dodatki typu II do betonu, zaprawy i zaczynu podlegają ocenie zgodności w ramach systemu 1+ (Dyrektywa 89/106/EEC). Wymagania normowe wg PN-EN 450-1:2012(E) dla popiołu lotnego do betonu: Wymagania chemiczne Strata prażenia (kategoria A do 5%, B do 7%, C do 9%) Zawartość chlorków 0,1% Zawartość bezwodnika kwasu siarkowego (SO ),0% Zawartość wolnego tlenku wapnia 1,5% Zawartość reaktywnego dwutlenku krzemu 25% Suma zawartości SiO, Al O i Fe O 70% Całkowita zawartość alkaliów 5,0% Zawartość tlenku magnezu 4,0% Zawartość rozpuszczalnego fosforanu P O 100 mg/kg 2 5 Wymagania fizyczne Miałkość (pozostałość na sicie 0,045 mm) 40% (kategoria N) lub 12% (kategoria S) Wskanik aktywności pucolanowej po 28 dniach 75% i po 90 dniach 85% Stałość objętości 10% Gęstość ziaren ± 200 kg/m Początek wiązania nie powinien być więcej niż dwukrotnie dłuższy od początku wiązania zaczynu wykonanego w 100% z cementu porównawczego Wodożądność (dla kategorii S) < 95% Uwalnianie substancji niebezpiecznych i radioaktywność f1 1,2; f2 240 Bq/kg 4.2 Kategorie popiołów lotnych Norma PN-EN 450-1:2012(E) przewiduje trzy kategorie popiołu A, B, C w zależności od zawartości niespalonego węgla: Kategoria A Kategoria B Kategoria C nie więcej niż 5% nie więcej niż 7% nie więcej niż 9% Trzy kategorie strat prażenia pozwalają na wybór popiołu lotnego do betonu o odpowiedniej kategorii dla danego zastosowania i klasy ekspozycji. Przy produkcji betonów specjalnych, w sytuacji kiedy wielkość strat prażenia może wpływać na skuteczność działania domieszek chemicznych, np. napowietrzających, stosowanych do produkcji betonu mrozoodpornego, to producent betonu do jego wytwarzania powinien wybrać popiół kategorii A. Natomiast przy produkcji betonu towarowego może być zastosowany z powodzeniem popiół lotny kategorii B. 10

11 4. Wskanik aktywności popiołu lotnego Popiół lotny krzemionkowy otrzymywany przy spalaniu pyłu węglowego z węgla kamiennego składa się głównie z reaktywnego dwutlenku krzemu (SiO 2 ) i tlenku glinu ( Al2O ) i samodzielnie nie ma właściwości wiążących. Popiół lotny krzemionkowy właściwości wiążące wykazuje, reagując z wodorotlenkiem wapnia < Ca(OH) 2 > w środowisku wodnym w temperaturze pokojowej. W wyniku reakcji chemicznej, tzw. pucolanowej, składniki główne zawarte w popiele lotnym, takie jak dwutlenek krzemu (SiO 2) i tlenek glinu (Al2O ), w środowisku wodnym tworzą z wodorotlenkiem wapnia < Ca(OH) 2 > uwodnione krzemiany i gliniany wapnia. Podczas zachodzącego w betonie procesu hydratacji cementu (łączenia cementu portlandzkiego z wodą) oprócz tzw. fazy CSH, zawsze powstaje pewna ilość wodorotlenku wapnia, która ujemnie wpływa na estetykę betonu, tworząc białe wykwity na powierzchniach betonowych. Zastosowanie popiołu lotnego w betonie obniża zawartość wodorotlenku wapnia w betonie, co skutkuje ograniczeniem ww. wykwitów, a powstałe uwodnione krzemiany i gliniany wapnia tworzą strukturę betonu bardziej zwartą o zwiększonej wytrzymałości i trwałości. Popiół lotny jako dodatek mineralny o aktywności pucolanowej ma w swoim składzie oprócz dwutlenku krzemu (SiO ) i tlenku 2 glinu (Al O ) również niepożądane składniki,takie jak: 2 zawartość niespalonego węgla, zawartość związków siarki, zawartość wolnego wapna, zawartość związków żelaza. Wysoka zawartość niespalonego węgla w postaci koksiku zwiększa wodożądność popiołu i zmniejsza mrozoodporność betonu. Wysoka zawartość wolnego wapna powoduje zmiany objętości przy twardnieniu betonu, co w konsekwencji prowadzi do destrukcji w betonie. Wysoka zawartość żelaza wpływa negatywnie na przebieg reakcji pucolanowej. Dlatego popiół lotny do betonu przed wprowadzeniem do obrotu jest dokładnie badany pod kątem chemicznych i fizycznych oraz podlega certyfikacji. Norma PN-EN 450-1:2012(E) przewiduje sprawdzenie aktywności pucolanowej popiołu lotnego do betonu za pośrednictwem tzw. wskanika aktywności pucolanowej. Wymagania w zakresie wskanika aktywności pucolanowej są następujące: wskanik aktywności pucolanowej po 28 dniach 75%, wskanik aktywności pucolanowej po 90 dniach 85%.

12 4.4 Wymagania dotyczące trwałości Parametry popiołu lotnego powinny umożliwiać produkcję trwałego betonu. Zgodnie z punktem 5.4 normy PN-EN 450-1:2012(E) popiół lotny do betonu należy uważać za spełniający wymagania dotyczące trwałości betonu gdy: jest zgodny z definicją, Popiół lotny wg definicji normy PN-EN to drobno uziarniony pył, składający się głównie z kulistych, zeszkliwionych ziaren, otrzymywany przy spalaniu pyłu węglowego, przy udziale lub bez udziału materiałów współspalanych, wykazujący właściwości pucolanowe i zawierający przede wszystkim SiO i Al O oraz: 2 2 jest otrzymywany przez elektrostatyczne lub mechaniczne wydzielenie pylastych cząstek z gazów odlotowych z elektrowni, spełnia wymagania chemiczne, spełnia wymagania fizyczne. może być poddany obróbce, na przykład przez segregację, sortowanie, przesiewanie, suszenie, mieszanie, mielenie lub zmniejszenie zawartości węgla, lub przez kombinację tych procesów w odpowiednich zakładach produkcyjnych. PARAMETRY

13 ZGODNOŚĆ Z NORMAMI 5. ZASADY STOSOWANIA POPIOŁU LOTNEGO Zgodnie z PN-EN 206+A1: Beton wymagania, właściwości, produkcja i zgodność popiół lotny może być stosowany do betonu jako dodatek mineralny typu II. Dodatek mineralny w rozumieniu normy PN-EN 206: jest to drobnoziarnisty nieorganiczny składnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych właściwości lub uzyskania właściwości specjalnych. Do ww. właściwości możemy zaliczyć m.in.: poprawę urabialności oraz wydłużenie czasu wiązania, podniesienie odporności na korozję chemiczną, podwyższenie wytrzymałości po długim okresie twardnienia, obniżenie ciepła hydratacji zabezpieczenie betonu przed przegrzaniem. Dodatki typu II mogą być uwzględnione w składzie betonu przy zastosowaniu współczynnika k. Jest to koncepcja zalecana normą PN-EN 206+A1: , opiera się na porównaniu trwałości (lub wytrzymałości) betonu referencyjnego (bez dodatku typu II) oraz betonu, w którym część cementu zastąpiono dodatkiem typu II. Zgodnie z PN-EN 206+A1: chodzi o wykazanie przydatności danego dodatku do wytwarzania konkretnego betonu, czyli przeprowadzenie prób i badań w systemie ZKP i wykazanie, że wprowadzenie dodatku typu II nie pogorszy właściwości użytkowych tego betonu. ZASADY STOSOWANIA KONCEPCJI WSPÓŁCZYNNIKA K W ODNIESIENIU DO POPIOŁU LOTNEGO A. Ustalenie współczynnika k Zgodnie z normą PN-EN 206: przyjmuje się współczynnik k=0,4 dla CEM I i CEM II/A niezależnie od klasy cementu. B. Ustalenie maksymalnej zawartości popiołu Przyjęta ilość popiołu lotnego powinna spełniać warunek: dla CEM I stosunek wagowy popiół lotny/cement 0, dla CEM II/A stosunek wagowy popiół lotny/cement 0,25 C. Zastąpienie wskanika w/c nowym ekwiwalentnym wskanikiem w/c eq Wskanik: woda/cement zastępujemy ekwiwalentnym Wskanikiem w/c eq = woda/(cement +k popiół lotny) w/c = w/c eq D. Sprawdzenie warunku: (cement + k popiół lotny) minimalna zawartość cementu dla danej klasy ekspozycji. Jeżeli warunek jest spełniony, to udział dodatku typu II w betonie jest prawidłowy, tzn. zgodny z normą PN-EN 206:

14 5.1 Przykład zastosowania koncepcji współczynnika k Mamy recepturę wyjściową na beton C25/0 S/16 XC2 bez udziału dodatku typu II. Dla przyjętej klasy ekspozycji i klasy betonu są następujące wymagania: Maksymalne w/c = 0,60 Minimalna zawartość cementu: 280 kg/m (dla XC2) Skład betonu Cement CEM I 42.5 N-Na 20 kg/m Popiół lotny 0 Piasek 0/2 61 Żwir 2/8 61 Żwir 8/16 61 Woda 160 Domieszka (FM) 2,50 w/c = woda/(cement + k popiół lotny) eq 0,50 = 160/( c + 0,4 0, c) c = 282 Ilość cementu =282 kg Ilość popiołu = 0, c = 9 kg Obliczenie objętości spoiwa (cement + popiół) w betonie V = 282/,1 + 9/2,2 = 1,2 dm Objętość części spoiwowej mieszanki z dodatkiem popiołu jest większa od mieszanki wyjściowej o 0,0 dm. Korekta w zakresie objętości mieszanki betonowej Jedynym składnikiem mieszanki, który możemy zmienić, jest kruszywo. Zmniejszamy ilość kruszywa w przeprojektowywanym betonie o różnicę objętości części spoiwowej. Poszczególne rodzaje kruszywa wyliczamy na podstawie ich udziałów procentowych w mieszance. (714,4 dm 0,0 dm ) 2,65 = 181 kg Wyliczenia i sprawdzenia dla ww. recepty: w/c = 0,50 objętość spoiwa w betonie V = 20/,1 = 10,20 dm ilość i objętość kruszywa w betonie: 189 kg (189/2,65 = 714,4 dm ) wyliczona objętość 1m mieszanki jest prawidłowa i wynosi: 10,20 (cement) + 714,4 (kruszywo) + 162,5 (woda i domieszki) + 20 (napowietrzenie mieszanki 2%) = 1000 dm Proces przeprojektowania (koncepcja współczynnika k ) W celu poprawy urabialności mieszanki (mieszanka będzie podawana pompą na znaczną odległość) oraz zwiększenia odporności na agresję chemiczną stwardniałego betonu (wykonywany element to fundament narażony na długotrwały kontakt z wodą, woda obecnie nie wykazuje agresji chemicznej nie wiemy jednak, czy będzie tak zawsze) proponuje się zmienić recepturę betonu zawierającego cement portlandzki CEM I 42,5 na beton zawierający w swoim składzie maksymalną zawartość popiołu lotnego i spełniającego wymagania normy PN-EN 206: Ustalenie współczynnika k Zgodnie z normą dla CEM I k = 0,4 Ustalenie maksymalnej zawartości popiołu Dla CEM I stosunek wagowy popiół lotny/cement 0, Ustalenie ilości cementu Ilość cementu ustala się przy założeniu takiej samej wodożądności mieszanki betonowej wyjściowej i przeprojektowywanej w/c = w/c eq w/c =0,50 Sprawdzenie warunku: (cement + k popiół lotny) minimalna zawartość cementu dla danej klasy ekspozycji ( ,4 9) > 280 Skład przeprojektowanego betonu Cement CEM I 42.5 N-Na 282 Popiół lotny 9 Piasek 0/2 605 Żwir 2/8 604 Żwir 8/ Woda 160 Domieszka ( FM) 2,50 Wyliczenia i sprawdzenia dla ww. recepty: w/c eq = woda/(cement +k popiół lotny) = 0,50 objętość spoiwa w betonie V= 1,2 dm ilość i objętość kruszywa w betonie: 181 kg (181/2,65 = 684,15 dm ) wyliczona objętość 1m mieszanki jest prawidłowa i wynosi: 1,2 (spoiwo) + 684,15 (kruszywo) + 162,5 (woda i domieszki) + 20 ( napowietrzenie 2%) = 1000 dm Recepta wymaga sprawdzenia laboratoryjnego. 14

15

16

Popiół lotny jako dodatek typu II w składzie betonu str. 1 A8. Rys. 1. Stosowanie koncepcji współczynnika k wg PN-EN 206 0,4

Popiół lotny jako dodatek typu II w składzie betonu str. 1 A8. Rys. 1. Stosowanie koncepcji współczynnika k wg PN-EN 206 0,4 Popiół lotny jako dodatek typu II w składzie betonu str. 1 A8 Według normy PN-EN 206:2014 Beton Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność popiół lotny może być stosowany do wytwarzania betonu, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki aktywności K28 i K90 popiołów lotnych krzemionkowych o miałkości kategorii S dla różnych normowych cementów portlandzkich

Wskaźniki aktywności K28 i K90 popiołów lotnych krzemionkowych o miałkości kategorii S dla różnych normowych cementów portlandzkich Wskaźniki aktywności K28 i K90 popiołów lotnych krzemionkowych o miałkości kategorii S dla różnych normowych cementów portlandzkich Tomasz Baran, Mikołaj Ostrowski OSiMB w Krakowie XXV Międzynarodowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na wybrane właściwości kompozytów cementowych

Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na wybrane właściwości kompozytów cementowych Międzynarodowa Konferencja Popioły z Energetyki- Zakopane 19-21.X.2016 r. Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na wybrane właściwości kompozytów cementowych Mikołaj Ostrowski, Tomasz Baran

Bardziej szczegółowo

Rodzaj i jakość spoiw a trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji

Rodzaj i jakość spoiw a trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji Rodzaj i jakość spoiw a trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji Artur Łagosz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Materiałów Budowlanych Rodzaje spoiw - cementów oferowanych na

Bardziej szczegółowo

Informacja towarzysząca znakowaniu CE kruszywa lekkiego pollytag.

Informacja towarzysząca znakowaniu CE kruszywa lekkiego pollytag. Informacja towarzysząca znakowaniu CE kruszywa lekkiego pollytag. 1488., 80-556 Gdańsk, ul. Wielopole 6 04 1488-CPD-0011 :2003 Kruszywo lekkie popiołoporytowe uzyskiwane w wyniku obróbki termicznej popiołów

Bardziej szczegółowo

II POKARPACKA KONFERENCJA DROGOWA BETONOWE

II POKARPACKA KONFERENCJA DROGOWA BETONOWE II POKARPACKA KONFERENCJA DROGOWA BETONOWE drogi w Polsce SPOSÓB NA TRWAŁY BETON dr inż. Grzegorz Bajorek Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej Politechnika Rzeszowska Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU CEMENTU PORTLANDZKIEGO ŻUŻLOWEGO CEMII/B-S 42,5N W BUDOWIE NAWIERZCHNI BETONOWYCH

DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU CEMENTU PORTLANDZKIEGO ŻUŻLOWEGO CEMII/B-S 42,5N W BUDOWIE NAWIERZCHNI BETONOWYCH DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU CEMENTU PORTLANDZKIEGO ŻUŻLOWEGO CEMII/B-S 42,5N W BUDOWIE NAWIERZCHNI BETONOWYCH Zbigniew GIERGICZNY Maciej BATOG Politechnika Śląska Górażdże Cement S.A. KRAKÓW, 14-16 listopada

Bardziej szczegółowo

CEMENT W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ OST GDDKiA

CEMENT W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ OST GDDKiA CEMENT W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ OST GDDKiA Dariusz Bocheńczyk Lafarge Cement S.A. 181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

CO WARTO WIEDZIEĆ O CEMENCIE?

CO WARTO WIEDZIEĆ O CEMENCIE? CO WARTO WIEDZIEĆ O CEMENCIE? str. 1 A1 Cement to spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z wodą daje zaczyn, wiążący i twardniejący w wyniku reakcji i procesów

Bardziej szczegółowo

Składniki cementu i ich rola w kształtowaniu właściwości kompozytów cementowych

Składniki cementu i ich rola w kształtowaniu właściwości kompozytów cementowych Konferencja WYROBY CEMENTOWE ICH ZNACZENIE W KSZTAŁTOWANIU TRWAŁOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ SPOSOBY WPROWADZANIA ICH DO OBROTU Składniki cementu i ich rola w kształtowaniu właściwości

Bardziej szczegółowo

SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH. Cement portlandzki CEM I całkowita zawartość alkaliów Na 2

SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH. Cement portlandzki CEM I całkowita zawartość alkaliów Na 2 SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH (ost) GDDKiA str. 1 A5 W 2013r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła do stosowania nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SKŁADU BETONÓW Z DODATKIEM POPIOŁÓW LOTNYCH ORAZ ICH WPŁYW NA TEMPO PRZYROSTU WYTRZYMAŁOŚCI

PROJEKTOWANIE SKŁADU BETONÓW Z DODATKIEM POPIOŁÓW LOTNYCH ORAZ ICH WPŁYW NA TEMPO PRZYROSTU WYTRZYMAŁOŚCI Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 2(10) 2012, s. 29-6 Jacek HALBINIAK Politechnika zęstochowska PROJEKTOWANIE SKŁADU BETONÓW Z DODATKIEM POPIOŁÓW LOTNYH ORAZ IH WPŁYW NA TEMPO PRZYROSTU

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania frakcjonowanych UPS z kotłów fluidalnych w produkcji zapraw murarskich i tynkarskich

Możliwości wykorzystania frakcjonowanych UPS z kotłów fluidalnych w produkcji zapraw murarskich i tynkarskich Możliwości wykorzystania frakcjonowanych UPS z kotłów fluidalnych w produkcji zapraw murarskich i tynkarskich Seminarium: Innowacyjne rozwiązania w wykorzystaniu ubocznych produktów spalania (UPS) Realizowane

Bardziej szczegółowo

Możliwość stosowania frakcjonowanych UPS w produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego

Możliwość stosowania frakcjonowanych UPS w produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego Możliwość stosowania frakcjonowanych UPS w produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego Marek Petri Seminarium: Innowacyjne rozwiązania w wykorzystaniu ubocznych produktów spalania (UPS) Realizowane

Bardziej szczegółowo

POPIÓŁ LOTNY SKŁADNIKIEM BETONU MASYWNEGO NA FUNDAMENTY NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH

POPIÓŁ LOTNY SKŁADNIKIEM BETONU MASYWNEGO NA FUNDAMENTY NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH POPIÓŁ LOTNY SKŁADNIKIEM BETONU MASYWNEGO NA FUNDAMENTY NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH Autorzy: Zbigniew Giergiczny Maciej Batog Artur Golda XXIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POPIOŁY Z ENERGETYKI Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Cement i beton według Ogólnych Specyfikacji Technicznych (OST) dla nawierzchni betonowych

Cement i beton według Ogólnych Specyfikacji Technicznych (OST) dla nawierzchni betonowych Cement i beton według Ogólnych Specyfikacji Technicznych (OST) dla nawierzchni betonowych Zbigniew Giergiczny Stowarzyszenie Producentów Cementu Politechnika Śląska w Gliwicach Ogólna Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 21/12

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 21/12 PL 220265 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220265 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394385 (51) Int.Cl. C04B 18/08 (2006.01) C04B 28/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne, ekologiczne i technologiczne aspekty stosowania domieszek do betonu. prof. dr hab. inż. Jacek Gołaszewski

Ekonomiczne, ekologiczne i technologiczne aspekty stosowania domieszek do betonu. prof. dr hab. inż. Jacek Gołaszewski Ekonomiczne, ekologiczne i technologiczne aspekty stosowania domieszek do betonu prof. dr hab. inż. Jacek Gołaszewski Definicja domieszek do betonu Domieszki substancje chemiczne dodawane podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

Cementy z dodatkami zastosowania w praktyce. Paweł Madej, Magdalena Cieślak, Agnieszka Klabacha, Adrian Sowa

Cementy z dodatkami zastosowania w praktyce. Paweł Madej, Magdalena Cieślak, Agnieszka Klabacha, Adrian Sowa Cementy z dodatkami zastosowania w praktyce Paweł Madej, Magdalena Cieślak, Agnieszka Klabacha, Adrian Sowa Wstęp W bieżącym roku na wzrost produkcji betonu towarowego, oraz prefabrykacji wpłynął m.in.

Bardziej szczegółowo

Beton - skład, domieszki, właściwości

Beton - skład, domieszki, właściwości Beton - skład, domieszki, właściwości Beton to najpopularniejszy materiał wykorzystywany we współczesnym budownictwie. Mimo, że składa się głównie z prostych składników, warto pamiętać, że produkcja mieszanki

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE POPIOŁÓW LOTNYCH Z WĘGLA BRUNATNEGO DO WZMACNIANIA NASYPÓW DROGOWYCH

ZASTOSOWANIE POPIOŁÓW LOTNYCH Z WĘGLA BRUNATNEGO DO WZMACNIANIA NASYPÓW DROGOWYCH ZASTOSOWANIE POPIOŁÓW LOTNYCH Z WĘGLA BRUNATNEGO DO WZMACNIANIA NASYPÓW DROGOWYCH prof. UZ, dr hab. Urszula Kołodziejczyk dr inż. Michał Ćwiąkała mgr inż. Aleksander Widuch a) popioły lotne; - właściwości

Bardziej szczegółowo

Specjalista od trwałych betonów. Nowy produkt w ofercie CEMEX Polska cement specjalny HSR KONSTRUKTOR (CEM I 42,5 N HSR/NA CHEŁM )

Specjalista od trwałych betonów. Nowy produkt w ofercie CEMEX Polska cement specjalny HSR KONSTRUKTOR (CEM I 42,5 N HSR/NA CHEŁM ) Nowy produkt w ofercie CEMEX Polska cement specjalny HSR KONSTRUKTOR (CEM I 42, N HSR/NA CHEŁM ) Ulotka HSR_montage:Makieta 1 4/1/10 2:11 PM Strona 2 początek [min] koniec [min] Czas wiązania Stałość objętości

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/13

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/13 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 229864 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 401393 (22) Data zgłoszenia: 29.10.2012 (51) Int.Cl. C04B 28/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Mandat 114 ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA CEMENT, WAPNA BUDOWLANE I INNE SPOIWA HYDRAULICZNE LISTA WYROBÓW DO WŁĄCZENIA DO MANDATU

Mandat 114 ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA CEMENT, WAPNA BUDOWLANE I INNE SPOIWA HYDRAULICZNE LISTA WYROBÓW DO WŁĄCZENIA DO MANDATU Mandat 114 ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA CEMENT, WAPNA BUDOWLANE I INNE SPOIWA HYDRAULICZNE LISTA WYROBÓW DO WŁĄCZENIA DO MANDATU PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWAŃ: PRZYGOTOWANIE BETONU, ZAPRAWY, ZACZYNU I INNYCH

Bardziej szczegółowo

BETON W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ str. 1 e4

BETON W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ str. 1 e4 BETON W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ str. 1 e4 Stosowanie w obiektach inżynierii komunikacyjnej (mosty, wiadukty) betonów cechujących się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozyjne oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH Marek Krajewski Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. 13 KRUSZYWA WAPIENNE I ICH JAKOŚĆ Kruszywo

Bardziej szczegółowo

CEMENTY SIARCZANOGLINIANOWE C 4. S (Belit) 10 60%; C 4 ŻELAZIANOWO SIARCZANOGLINIANOWE AF 15 30%

CEMENTY SIARCZANOGLINIANOWE C 4. S (Belit) 10 60%; C 4 ŻELAZIANOWO SIARCZANOGLINIANOWE AF 15 30% CEMENT WAPNIOWO SIARCZANOGLINIANOWY (CSA) str. 1 A12 Cement wapniowo siarczanoglinianowy (CSA) jest to mineralne spoiwo hydrauliczne wytwarzane w wyniku przemiału klinkieru wapniowo siarczanoglinianowego

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 24/14

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 24/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230545 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 403936 (51) Int.Cl. C04B 18/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.05.2013

Bardziej szczegółowo

CEMENT. Cementy do produkcji betonu. towarowego

CEMENT. Cementy do produkcji betonu. towarowego CEMENT TM Cementy do produkcji betonu towarowego Beton do konkretnych zastosowań Oczekiwania w stosunku do stwardniałego betonu, jak i świeżej mieszanki zmieniają się w zależności od ich przeznaczenia.

Bardziej szczegółowo

SKURCZ BETONU. str. 1

SKURCZ BETONU. str. 1 SKURCZ BETONU str. 1 C7 betonu jest zjawiskiem samoistnym spowodowanym odkształceniami niewynikającymi z obciążeń mechanicznych. Zachodzi w materiałach o strukturze porowatej, w wyniku utarty wody na skutek

Bardziej szczegółowo

WYTWARZANIE I ZASTOSOWANIA GEOPOLIMERÓW NA BAZIE SUROWCÓW ODPADOWYCH. dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK.

WYTWARZANIE I ZASTOSOWANIA GEOPOLIMERÓW NA BAZIE SUROWCÓW ODPADOWYCH. dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK. WYTWARZANIE I ZASTOSOWANIA GEOPOLIMERÓW NA BAZIE SUROWCÓW ODPADOWYCH dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK. Geopolimery informacje podstawowe Geopolimer termin obejmujący klasę nowoczesnych, badanych od

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH I TECHNOLOGII BETONU

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH I TECHNOLOGII BETONU ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH I TECHNOLOGII BETONU Autorzy: imię i nazwisko WPŁYW POPIOŁÓW LOTNYCH NA WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Cement czysty czy z dodatkami - różnice

Cement czysty czy z dodatkami - różnice Cement czysty czy z dodatkami - różnice Jaka jest różnica pomiędzy cementem czystym a cementem z dodatkami? Dariusz Bocheńczyk, dyrektor ds. badań i normalizacji Lafarge Cement S.A. Na polskim rynku budowlanym,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 1792

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 1792 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 1792 APROBATA TECHNICZNA mdim Nr AT/2009-03-251O Nazwa wyrobu: Hydrauliczne spoiwo drogowe

Bardziej szczegółowo

MROZOODPORNOŚĆ BETONU POPIOŁOWEGO A CHARAKTERYSTYKA PORÓW POWIETRZNYCH

MROZOODPORNOŚĆ BETONU POPIOŁOWEGO A CHARAKTERYSTYKA PORÓW POWIETRZNYCH Budownictwo 20 Jacek Halbiniak, Bogdan Langier MROZOODPORNOŚĆ BETONU POPIOŁOWEGO A CHARAKTERYSTYKA PORÓW POWIETRZNYCH Wprowadzenie Obecnie stosowane betony zawierają w swoim składzie oprócz tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

DODATKI DO BETONU WEDŁUG NORMY EUROPEJSKIEJ EN 206 BETON"

DODATKI DO BETONU WEDŁUG NORMY EUROPEJSKIEJ EN 206 BETON PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 4 (116) 2000 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 4 (116) 2000 ARTYKUŁY - REPORTS Czesława Wolska-Kotańska* DODATKI DO BETONU WEDŁUG NORMY EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Zaprawy i mieszanki betonowe

Zaprawy i mieszanki betonowe Źródło: www.fotolia.com KURS Zaprawy i mieszanki betonowe MODUŁ Projektowanie zapraw i mieszanek betonowych 1 4 Projektowanie zapraw i mieszanek betonowych Mimo ogromnego rozwoju narzędzi i metod służących

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODPADOWYCH POPIOŁÓW LOTNYCH DO WYTWARZANIA BETONU JAKO ELEMENT BUDOWNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO

WYKORZYSTANIE ODPADOWYCH POPIOŁÓW LOTNYCH DO WYTWARZANIA BETONU JAKO ELEMENT BUDOWNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 2(20) 2017, s. 67-74 DOI: 10.17512/bozpe.2017.2.09 Mohamed AHMAD Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX przy realizacji projektu:.................................................................................................. - 1 - SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania... 3 2. Materiały... 3 2.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Możliwości zastosowania fluidalnych popiołów lotnych do produkcji ABK

Możliwości zastosowania fluidalnych popiołów lotnych do produkcji ABK Sekcja Betonów Komórkowych SPB Konferencja szkoleniowa ZAKOPANE 14-16 kwietnia 2010 r. Możliwości zastosowania fluidalnych popiołów lotnych do produkcji ABK doc. dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o.

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o. dr inż. Grażyna Bundyra-Oracz dr inż. Dorota Siemaszko-Lotkowska Składniki betonu - cement Produkcja cementu Cement jest to proszek, który po zarobieniu z wodą tworzy plastyczną masę, łatwą do formowania

Bardziej szczegółowo

Mieszanki CBGM wg WT5 na drogach krajowych

Mieszanki CBGM wg WT5 na drogach krajowych II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej Wzmocnienia gruntu podbudowy drogi betonowe Mieszanki CBGM wg WT5 na drogach krajowych Lublin, 28-29 listopada 2018 r. mgr inż. Artur Paszkowski Kierownik Działu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 23 marca 2015 r. Nazwa i adres FERROCARBO

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 9 ISSN 1899-3230 Rok V Warszawa Opole 2012 GRZEGORZ ROLKA * EWELINA ŚLĘZAK ** Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Instytut Techniki Budowlanej. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr LZK /16/Z00NZK

Instytut Techniki Budowlanej. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr LZK /16/Z00NZK Instytut Techniki Budowlanej jakość w budownictwie ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat akredytacji nr AB 023 AB 023 Strona 1 z 5 Warszawa, 29.09.2016

Bardziej szczegółowo

UBOCZNE PRODUKTY SPALANIA W DROGOWNICTWIE NORMY A APROBATY TECHNICZNE

UBOCZNE PRODUKTY SPALANIA W DROGOWNICTWIE NORMY A APROBATY TECHNICZNE Dr inż. Tomasz Szczygielski Polska Unia UPS UBOCZNE PRODUKTY SPALANIA W DROGOWNICTWIE NORMY A APROBATY TECHNICZNE Wstęp Stosowanie popiołów z energetyki zawodowej w polskim drogownictwie rozpoczęło się

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie cementów hutniczych w betonach specjalnych The application of blustfurnace slag cements in special concretes

Zastosowanie cementów hutniczych w betonach specjalnych The application of blustfurnace slag cements in special concretes Dr inż., Agnieszka Ślosarczyk Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych Zastosowanie cementów hutniczych w betonach specjalnych The application of blustfurnace slag cements in special concretes

Bardziej szczegółowo

A Spis treści SKŁADNIKI BETONU MIESZANKA BETONOWA BETON STWARDNIAŁY. a1 - CO WARTO WIEDZIEĆ O CEMENCIE?

A Spis treści SKŁADNIKI BETONU MIESZANKA BETONOWA BETON STWARDNIAŁY. a1 - CO WARTO WIEDZIEĆ O CEMENCIE? A Spis treści SKŁADNIKI BETONU a1 - CO WARTO WIEDZIEĆ O CEMENCIE? a2 - KRUSZYWA W SKŁADZIE BETONU a3 - DODATKI DO BETONU W UJĘCIU NORMY PN-EN 206 BETON WYMAGANIA, WŁAŚCIWOŚCI, PRODUKCJA I ZGODNOŚĆ a4 -

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 19 (październik grudzień) Prace są indeksowane w BazTech i Index Copernicus ISSN 1899-3230

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane : spoiwa, kruszywa, zaprawy, betony : ćwiczenia laboratoryjne / ElŜbieta Gantner, Wojciech Chojczak. Warszawa, 2013.

Materiały budowlane : spoiwa, kruszywa, zaprawy, betony : ćwiczenia laboratoryjne / ElŜbieta Gantner, Wojciech Chojczak. Warszawa, 2013. Materiały budowlane : spoiwa, kruszywa, zaprawy, betony : ćwiczenia laboratoryjne / ElŜbieta Gantner, Wojciech Chojczak. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 9 1. SPOIWA POWIETRZNE (E. Gantner) 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 12 ISSN 1899-3230 Rok VI Warszawa Opole 2013 ALBIN GARBACIK * TOMASZ BARAN ** Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

BETONY WYSOKOWARTOŚCIOWE

BETONY WYSOKOWARTOŚCIOWE BETONY WYSOKOWARTOŚCIOWE DEFINICJA BWW BWW jest betonem, w którym jedna lub kilka cech charakterystycznych w porównaniu do betonu zwykłego uległa udoskonaleniu wskutek odpowiedniego doboru rodzaju oraz

Bardziej szczegółowo

EDF POLSKA R&D EDF EKOSERWIS

EDF POLSKA R&D EDF EKOSERWIS EDF POLSKA R&D EDF EKOSERWIS SYNTEZA MATERIAŁÓW AKTYWOWANYCH ALKALICZNIE NA BAZIE POPIOŁÓW LOTNYCH BARTOSZ SARAPATA XXIII Konferencja POPIOŁY Z ENERGETYKI ZAKOPANE, 2016-10-20 SYNTEZA GEOPOLIMERÓW NA BAZIE

Bardziej szczegółowo

Nieorganiczne polimery glinokrzemianowe (geopolimery) otrzymywanie, właściwości, przykłady zastosowania

Nieorganiczne polimery glinokrzemianowe (geopolimery) otrzymywanie, właściwości, przykłady zastosowania Politechnika Krakowska Im. Tadeusza Kościuszki Instytut Inżynierii Materiałowej Wydział Mechaniczny Nieorganiczne polimery glinokrzemianowe (geopolimery) otrzymywanie, właściwości, przykłady zastosowania

Bardziej szczegółowo

PL B1. Zestaw surowcowy przeznaczony do otrzymywania autoklawizowanych wyrobów wapienno-piaskowych

PL B1. Zestaw surowcowy przeznaczony do otrzymywania autoklawizowanych wyrobów wapienno-piaskowych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230731 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 407793 (22) Data zgłoszenia: 03.04.2014 (51) Int.Cl. C04B 28/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Olsztyn

Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Olsztyn Hydrauliczne spoiwo REYMIX niezastąpione rozwiązanie w stabilizacji gruntów Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Olsztyn 20.06.2017 PLAN PREZENTACJI 1.Technologie poprawy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania 2. Materiały 2.1. Ogólna charakterystyka techniczna środka 2.2. Stosowanie środka Penetron ADMIX 3. Sprzęt 4. Składowanie

Bardziej szczegółowo

Beton. według normy PN-EN 206 wraz z krajowym uzupełnieniem PN-B-06265

Beton. według normy PN-EN 206 wraz z krajowym uzupełnieniem PN-B-06265 Beton według normy PN-EN 206 wraz z krajowym uzupełnieniem PN-B-06265 Informator został opracowany przez zespół Działu Pełnomocnika Zarządu ds. Badań i Rozwoju Produktów Grupy Górażdże Beton według normy

Bardziej szczegółowo

BETON WYSOKOWARTOŚCIOWY (WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI)

BETON WYSOKOWARTOŚCIOWY (WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI) BETON WYSOKOWARTOŚCIOWY (WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI) str. 1 E8 Beton wysokowartościowy (wysokiej wytrzymałości) jest pochodną betonu zwykłego, uzyskaną na drodze modyfikacji składu pod względem jakościowym

Bardziej szczegółowo

11.4. Warunki transportu i magazynowania spoiw mineralnych Zasady oznaczania cech technicznych spoiw mineralnych 37

11.4. Warunki transportu i magazynowania spoiw mineralnych Zasady oznaczania cech technicznych spoiw mineralnych 37 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE 11 11.1. Klasyfikacja 11 11.2. Spoiwa powietrzne 11 11.2.1. Wiadomości wstępne 11 11.2.2. Wapno budowlane 12 11.2.3. Spoiwa siarczanowe 18 11.2.4. Spoiwo

Bardziej szczegółowo

Właściwości popiołu lotnego a trwałość betonu

Właściwości popiołu lotnego a trwałość betonu t e c h n o l o g i e Właściwości popiołu lotnego a trwałość betonu Popiół lotny może stanowić cenny składnik betonu zwykłego i betonów nowej generacji. Stosując popiół w produkcji cementu i betonu, należy

Bardziej szczegółowo

Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w budownictwie komunikacyjnym

Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w budownictwie komunikacyjnym Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Materiałów Budowlanych Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w budownictwie komunikacyjnym Marek Gawlicki Radosław Mróz Wojciech Roszczynialski

Bardziej szczegółowo

Opracowanie powstało ze środków polskiego przemysłu cementowego w ramach Kampanii

Opracowanie powstało ze środków polskiego przemysłu cementowego w ramach Kampanii Opracowanie powstało ze środków polskiego przemysłu cementowego w ramach Kampanii Copyright by Polski Cement, Kraków 2005 Wydawca Polski Cement Sp. z o.o. ul. Lubelska 29, 30-003 Kraków tel. +48 12 423

Bardziej szczegółowo

Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w produkcji prefabrykatów inżynieryjno-technicznych infrastruktury drogowej

Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w produkcji prefabrykatów inżynieryjno-technicznych infrastruktury drogowej Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w produkcji prefabrykatów inżynieryjno-technicznych infrastruktury drogowej Grzegorz Łój Seminarium: Innowacyjne rozwiązania w wykorzystaniu ubocznych produktów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA KRUSZYWA

ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA KRUSZYWA Mandat 1 ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA Dokument nie uwzględnia poprawki M/1 rev.1 (010 r.) KRUSZYWA DO ZASTOSOWAŃ: 01/33: PODŁOŻA FUNDAMENTOWE (w tym podłoża stropów na legarach nad gruntem), DROGI I INNE

Bardziej szczegółowo

Mrozoodporność betonu i. obniżonych temperatur. Autorzy: Mateusz Stępczak Kamil Laskowski

Mrozoodporność betonu i. obniżonych temperatur. Autorzy: Mateusz Stępczak Kamil Laskowski Mrozoodporność betonu i betonowanie w okresie obniżonych temperatur Autorzy: Mateusz Stępczak Kamil Laskowski Okres obniżonych temperatur Z doświadczenia wynika, że szkodliwy wpływ zamrożenia młodego betonu,

Bardziej szczegółowo

NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE

NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE możliwości technologiczne i oferta rynkowa OPRACOWAŁ: Zespół twórców wynalazku zgłoszonego do opatentowania za nr P.400894 Za zespól twórców Krystian Penkała Katowice 15 październik

Bardziej szczegółowo

Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) dla betonu i nawierzchni betonowych

Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) dla betonu i nawierzchni betonowych Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) dla betonu i nawierzchni betonowych Jan Deja Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Stowarzyszenie Producentów Cementu Kielce, 16 maja 2014r. Łączna długość betonowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE ŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE Klasyfikacja Spoiwa powietrzne...11

SPIS TRE ŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE Klasyfikacja Spoiwa powietrzne...11 SPIS TRE ŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE..............................11 11.1. Klasyfikacja..............................................11 11.2. Spoiwa powietrzne.........................................11

Bardziej szczegółowo

Zaczyny i zaprawy budowlane

Zaczyny i zaprawy budowlane Zaczyny budowlane to mieszanina spoiw lub lepiszczz wodą. Rozróżnia się zaczyny: wapienne, gipsowe, cementowe, zawiesiny gliniane. Spoiwa charakteryzują się aktywnością chemiczną. Lepiszcza twardnieją

Bardziej szczegółowo

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych...

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... Spis treści Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... 1. Spoiwa mineralne... 1.1. Spoiwa gipsowe... 1.2. Spoiwa wapienne... 1.3. Cementy powszechnego użytku... 1.4. Cementy specjalne...

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski.

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Białystok, 2015 Spis treści ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE 13 11.1.

Bardziej szczegółowo

Beton nowoczesny i trwały materiał dla budownictwa podziemnego

Beton nowoczesny i trwały materiał dla budownictwa podziemnego Nowoczesna Infrastruktura Podziemna Brzeg, 5.04.2006 Beton nowoczesny i trwały materiał dla budownictwa podziemnego Zbigniew Giergiczny Dział Doradztwa Technologicznego Zakres prezentacji 1. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 9 ISSN 1899-3230 Rok V Warszawa Opole 2012 ELŻBIETA GIERGICZNY * KRYSTYNA RAJCZYK ** Słowa

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych

Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych Danuta Bebłacz Instytut Badawczy Dróg i Mostów Piotr Różycki Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO D.04.06.01. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru,

Bardziej szczegółowo

DROGI i AUTOSTRADY. Nawierzchnie betonowe Beton nawierzchniowy. Nawierzchnie betonowe Beton nawierzchniowy. Nawierzchnie betonowe Beton nawierzchniowy

DROGI i AUTOSTRADY. Nawierzchnie betonowe Beton nawierzchniowy. Nawierzchnie betonowe Beton nawierzchniowy. Nawierzchnie betonowe Beton nawierzchniowy DROGI i AUTOSTRADY Dr inŝ. Jacek Alenowicz Jakość betonu jest definiowana pod względem: Łatwości wbudowania, Wytrzymałości, Trwałości. Beton (mieszanka betonowa) musi być zaprojektowany optymalnie ze względu

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POPIOŁÓW LOTNYCH WAPIENNYCH NA TEMPERATURĘ BETONU PODCZAS TWARDNIENIA W ELEMENTACH MASYWNYCH

WPŁYW POPIOŁÓW LOTNYCH WAPIENNYCH NA TEMPERATURĘ BETONU PODCZAS TWARDNIENIA W ELEMENTACH MASYWNYCH DOTACJE NA INNOWACJE INNOWACYJNE SPOIWA CEMENTOWE I BETONY Z WYKORZYSTANIEM POPIOŁU LOTNEGO WAPIENNEGO WPŁYW POPIOŁÓW LOTNYCH WAPIENNYCH NA TEMPERATURĘ BETONU PODCZAS TWARDNIENIA W ELEMENTACH MASYWNYCH

Bardziej szczegółowo

UPS w produkcji klinkieru i cementów

UPS w produkcji klinkieru i cementów UPS w produkcji klinkieru i cementów Marek Petri Radosław Mróz Seminarium: Innowacyjne rozwiązania w wykorzystaniu ubocznych produktów spalania (UPS) Realizowane w ramach Przedsięwzięcia IniTech: Analiza

Bardziej szczegółowo

korozja cheminczna betonu

korozja cheminczna betonu korozja cheminczna betonu str. 1 C2 Beton w konstrukcji musi charakteryzować się trwałością, czyli zachowaniem właściwości w założonych warunkach środowiska, przy minimalnych nakładach na konserwację,

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Rzeszów

Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Rzeszów Hydrauliczne spoiwo REYMIX niezastąpione rozwiązanie w stabilizacji gruntów Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Rzeszów 29.11.2017 PLAN PREZENTACJI 1. Metody stabilizacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BADAŃ I CERTYFIKACJI UPS

SYSTEM BADAŃ I CERTYFIKACJI UPS REFERATY XXIV Międzynarodowa Konferencja POPIOŁY Z ENERGETYKI 2017 SYSTEM BADAŃ I CERTYFIKACJI UPS dr inż. Daria Zielińska EKO-ZEC Sp. z o.o. I. WPROWADZENIE Nowe zasady wprowadzania do obrotu wyrobów

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 20/ WUP 01/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B BUP 20/ WUP 01/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL 215644 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215644 (21) Numer zgłoszenia: 390206 (22) Data zgłoszenia: 18.01.2010 (13) B1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

BETONOWANIE OBIEKTÓW MASYWNYCH Przykłady realizacji

BETONOWANIE OBIEKTÓW MASYWNYCH Przykłady realizacji BETONOWANIE OBIEKTÓW MASYWNYCH Przykłady realizacji Aldona Wcisło, Daniel Owsiak Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. 39 BUDOWA MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ Dziennik budowy: 12.07.2011 Rozpoczęcie prac przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA I AKREDYTACJE

SYSTEM ZARZĄDZANIA I AKREDYTACJE Dział Utylizacji Odpadów SYSTEM ZARZĄDZANIA I AKREDYTACJE Funkcjonujący w ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. zintegrowany system zarządzania obejmuje swoim zakresem procesy realizowane przez Dział Utylizacji Odpadów.

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałów Budowlanych Wykład 3. Mineralne spoiwa budowlane cz. II

Technologie Materiałów Budowlanych Wykład 3. Mineralne spoiwa budowlane cz. II Technologie Materiałów Budowlanych Wykład 3 Mineralne spoiwa budowlane cz. II Spoiwa gipsowe surowce naturalne : kamień gipsowy - CaSO 4 *2 H 2 O (95%) anhydryt - CaSO 4 gipsy chemiczne (syntetyczne) gipsy

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałów Budowlanych Wykład 5. Beton zwykły i wysokowartościowy

Technologie Materiałów Budowlanych Wykład 5. Beton zwykły i wysokowartościowy Technologie Materiałów Budowlanych Wykład 5 Beton zwykły i wysokowartościowy Historia betonu Beton jest najszerzej stosowanym materiałem budowlanym na świecie i przy swojej 9000-letniej historii odegrał

Bardziej szczegółowo

BETON LEKKI. str. 1. Rys. 1. Przykłady elementów prefabrykowanych z betonu lekkiego (

BETON LEKKI. str. 1. Rys. 1. Przykłady elementów prefabrykowanych z betonu lekkiego ( BETON LEKKI str. 1 E7 Beton lekki stosowany jest w różnych obszarach budownictwa, oprócz produkcji prefabrykatów drobno- i wielkowymiarowych (rys. 1), znajduje również zastosowanie w budownictwie monolitycznym.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX przy realizacji projektu:.................................................................................................. - 1 - SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania... 3 2. Materiały... 3 2.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie betonowe Uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie na drogach

Nawierzchnie betonowe Uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie na drogach Nawierzchnie betonowe Uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie na drogach Marek Surowiec Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii Grupa Ożarów S.A. Paweł Trybalski Kierownik Działu Doradztwa Technicznego Grupa

Bardziej szczegółowo

2011-05-19. Tablica 1. Wymiary otworów sit do określania wymiarów ziarn kruszywa. Sita dodatkowe: 0,125 mm; 0,25 mm; 0,5 mm.

2011-05-19. Tablica 1. Wymiary otworów sit do określania wymiarów ziarn kruszywa. Sita dodatkowe: 0,125 mm; 0,25 mm; 0,5 mm. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych powinny odpowiadad wymaganiom przedstawionym w normie PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleo stosowanych na drogach, lotniskach

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE AKTYWOWANEGO POPIOŁU LOTNEGO Z KOTŁÓW O SPALANIU FLUIDALNYM FLUBET JAKO DODATKU DO BETONÓW

ZASTOSOWANIE AKTYWOWANEGO POPIOŁU LOTNEGO Z KOTŁÓW O SPALANIU FLUIDALNYM FLUBET JAKO DODATKU DO BETONÓW ZASTOSOWANIE AKTYWOWANEGO POPIOŁU LOTNEGO Z KOTŁÓW O SPALANIU FLUIDALNYM FLUBET JAKO DODATKU DO BETONÓW Michał A. Glinicki Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa STRESZCZENIE W referacie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE AKTYWOWANEGO POPIOŁU LOTNEGO Z KOTŁÓW O SPALANIU FLUIDALNYM FLUBET JAKO DODATKU DO BETONÓW

ZASTOSOWANIE AKTYWOWANEGO POPIOŁU LOTNEGO Z KOTŁÓW O SPALANIU FLUIDALNYM FLUBET JAKO DODATKU DO BETONÓW ZASTOSOWANIE AKTYWOWANEGO POPIOŁU LOTNEGO Z KOTŁÓW O SPALANIU FLUIDALNYM FLUBET JAKO DODATKU DO BETONÓW Dr hab. inż. Michał A. Glinicki Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa Targi Energetyki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE MIESZANEK BETONOWYCH. Spis treści: 1. Podstawy robót betoniarskich. 1.1. Wprowadzenie. Pytania i polecenia

WYKONYWANIE MIESZANEK BETONOWYCH. Spis treści: 1. Podstawy robót betoniarskich. 1.1. Wprowadzenie. Pytania i polecenia WYKONYWANIE MIESZANEK BETONOWYCH Spis treści: 1. Podstawy robót betoniarskich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Dokumentacja projektowa i podstawowe normy dotyczące robót betoniarskich 1.2.1. Projekt budowlany i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR RUE/ /2015

PROJEKT UMOWY NR RUE/ /2015 PROJEKT UMOWY NR RUE/ /2015 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ Zawarta dnia w Bogatyni pomiędzy: EPORE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogatyni przy ul. Środkowej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA I AKREDYTACJE

SYSTEM ZARZĄDZANIA I AKREDYTACJE Dział Utylizacji Odpadów SYSTEM ZARZĄDZANIA I AKREDYTACJE Funkcjonujący w ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. zintegrowany system zarządzania obejmuje swoim zakresem procesy realizowane przez Dział Utylizacji Odpadów.

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA W SKŁADZIE BETONU str. 1 A2

KRUSZYWA W SKŁADZIE BETONU str. 1 A2 KRUSZYWA W SKŁADZIE BETONU str. 1 A2 Beton w ok. % swojej objętości składa się z kruszywa (rys. 1). Zatem jego właściwości w istotny sposób przekładają się na właściwości mieszanki betonowej (konsystencja,

Bardziej szczegółowo

Fundamenty domu: jak wykonać beton mrozoodporny?

Fundamenty domu: jak wykonać beton mrozoodporny? Fundamenty domu: jak wykonać beton mrozoodporny? W polskich warunkach atmosferycznych powszechnym oddziaływaniem niszczącym beton jest cykliczne zamrażanie oraz rozmrażanie wody, zawartej w strukturze

Bardziej szczegółowo

SPOIWA MINERALNE POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA INŻYNIERII PROCESOWEJ I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ TECHNOLOGIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

SPOIWA MINERALNE POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA INŻYNIERII PROCESOWEJ I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ TECHNOLOGIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA INŻYNIERII PROCESOWEJ I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ TECHNOLOGIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SPOIWA MINERALNE dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek mgr inż. Zuzanna Bielan

Bardziej szczegółowo