ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/POKL-121/2015 ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W PROJEKTACH POKL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/POKL-121/2015 ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W PROJEKTACH POKL"

Transkrypt

1 Zielonka, dnia 26 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/POKL-121/2015 ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W PROJEKTACH POKL 1. ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Kolos BIURO PROJEKTU: ul. Rolna 195, Warszawa ul. Kolejowa 25, Zielonka tel tel PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów i uczennic wraz z egzaminami (zajęć pozalekcyjnych służących podniesieniu kwalifikacji zawodowych wraz z egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe) w ramach realizacji projektu pt. Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy. Program rozwojowy dla technikum z Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce współfinansowanego przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt realizowany jest przez Fundację Kolos (Lidera) w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Wołominie (Partner). Beneficjentem działań projektowych jest technikum z Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce; Uczestnikami projektu uczniowie technikum. Projekt realizowany jest w Zielonce, w powiecie wołomińskim, w województwie mazowieckim. 3. NAZWA I KOD PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): usługi edukacyjne i szkoleniowe usługi szkoleniowe usługi szkolenia zawodowego 4. POSTANOWIENIA OGÓLNE: a) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. b) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawcy mogą złożyć oferty na wszystkie lub wybrane części zamówienia. c) Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość zamówienia lub na każdą z części. d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. e) Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia/ części zamówienia podwykonawcom, przy czym zobligowany jest do wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

2 5. WADIUM, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: a) Wadium: wysokość wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. forma wadium: NIE DOTYCZY. termin i miejsce wniesienia wadium: NIE DOTYCZY. zwrot wadium: NIE DOTYCZY. zatrzymanie wadium: NIE DOTYCZY. b) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów i uczennic Technikum w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego (uczestników projektu) oraz organizacja i przeprowadzenie egzaminów potwierdzających zdobyte kwalifikacje zawodowe: 1) technik elektronik z kwalifikacjami SEP programowanie sterowników PLC 2) technik hotelarstwa kurs podstawowy baristy z rozbudowanym modułem Latte Art 3) technik informatyk tworzenie i pozycjonowanie stron www 4) technik teleinformatyk z kwalifikacjami Border Gateway Protocol obsługa systemów operacyjnych 5) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z kwalifikacjami SEP montaż instalacji elektrycznych Opis realizacji poszczególnych części zamówienia: 1) technik elektronik z kwalifikacjami SEP programowanie sterowników PLC: Kurs zawodowy dla technika elektronika z programowania sterowników PLC, składający się z części teoretycznej (wykładowej) oraz z części praktycznej (laboratoryjnej), przygotowujący do egzaminu zawodowego SEP. Część teoretyczna: budowa i funkcjonalność sterowników logicznych serii SIMATIC S7-200 i S7-1200; podstawy programowania sterowników SIMATIC S7-200 (konfiguracja sprzętowa; języki programowania LADE, FBD, STL; adresowanie absolutne i symboliczne; instrukcje binarne; operacje na liczbach; liczniki i układy czasowe; podprogramy; przetwarzanie wartości analogowych); rodzina sterowników kompaktowych S (architektura sterownika; model pamięci; środowisko programistyczne sterownika; języki programowania w środowisku STEP7); język tekstu strukturalnego (podstawowe elementy języka SCL; wyrażenia języka SCL); instrukcje podstawowe i przykłady ich zastosowania. Część praktyczna: zajęcia prowadzone w formie wykładów oraz części laboratoryjnej, gdzie czas przeznaczony na zajęcia laboratoryjne nie może być mniejszy niż 55%. Liczba grup objętych kursem: 2 grupy Wymagana minimalna liczba godzin zajęć podczas jednego kursu, dla jednej grupy: 25 godz. lekcyjnych Maksymalna liczba godzin zajęć jednego dnia kursu, dla jednej grupy: 5 godz. lekcyjnych Termin realizacji kursu wraz z egzaminem: w okresie od 15 czerwca 2015 r. do: 15 października 2015 r. Miejsce realizacji kursu: Zielonka, Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego, ul. Inżynierska 1 2) technik hotelarstwa kurs podstawowy baristy z rozbudowanym modułem Latte Art: Kurs zawodowy Latte Art Składający się z części teoretycznej oraz z części praktycznej, uwzględniającej ćwiczenia indywidualne, przygotowujący do egzaminu zawodowego.. Część teoretyczna: historia latte art (zarys historyczny i kulturowy); kawa w teorii (roślina, ziarno, napój); techniki teksturowania (cappuccino, latte); techniki latte art - popularne wzory (rosetta, serce, jabłko, 2 rosetty, tulipan, itp.; niezbędne narzędzia i produkty; dobór odpowiedniego mleka, dzbanków, szpikulca, itp.

3 Część praktyczna: ćwiczenia grupowe i indywidualne: dopracowanie procesu idealnie spienionego mleka; Free pour latte art malowanie przy pomocy mleka lanego z dzbanka (wzory standardowe: serce, jabłko, rosseta, dwie rossety, tulipan; wzory podwójne); Etching latte art malowanie przy pomocy szpikulca, wykałaczek (wykorzystanie wzorów standardowych do tworzenia własnych pomysłów; tworzenie wzorów z użyciem sosu czekoladowego i czekolady w proszku, karmelu, itp.). Liczba grup objętych kursem: 4 grupy Wymagana minimalna liczba godzin zajęć podczas jednego kursu, dla jednej grupy: 25 godz. lekcyjnych Maksymalna liczba godzin zajęć jednego dnia kursu, dla jednej grupy: 5 godz. lekcyjnych Termin realizacji kursu wraz z egzaminem: w okresie od 15 czerwca 2015 r. do: 15 października 2015 r. Miejsce realizacji kursu: Zielonka, Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego, ul. Inżynierska 1 3) technik informatyk tworzenie i pozycjonowanie stron www: Kurs zawodowy dla technika informatyka z tworzenia i pozycjonowania stron www, składający się z części teoretycznej (wykładowej) oraz z części praktycznej (laboratoryjnej), przygotowujący do egzaminu zawodowego. Kurs przygotowujący do wykonywania następujących zadań zawodowych: podstawowa wiedza na temat wyszukiwarek (czym jest wyszukiwarka, budowa wyszukiwarki, algorytmy wyszukiwania, itp.); tworzenie planu SEO (ustalanie celów, tworzenie własnego planu, SEO organiczne, itp.); budowanie witryny pod SEO (optymalizacja strony, komponenty strony, języki programowania w SEO, itp.); słowa kluczowe (pojęcie słów kluczowych i ich znaczenie, dobieranie najlepszych słów kluczowych, rozmieszczanie słów kluczowych, itp.); linki (wpływ linków na SEO, linkowanie linki: wychodzące i przychodzące, wewnętrzne, linkowanie wzajemne, farmy linków, itp.); strategie optymalizacji (dodawanie witryny do katalogów, geotargeting, SPAM w SEO, itp.); kampania SEO (kampania słów kluczowych i PPC, wskaźnik CTR, Google Adwords, itp.); narzędzia i oprogramowanie SEO; analiza SEO (sukcesów, statystyk, itp.); pozycjonowanie w Google Maps; problemy i zagrożenia w SEO (blokady, itp.). Liczba grup objętych kursem: 5 grup Wymagana minimalna liczba godzin zajęć podczas jednego kursu, dla jednej grupy: 25 godz. lekcyjnych Maksymalna liczba godzin zajęć jednego dnia kursu, dla jednej grupy: 5 godz. lekcyjnych Termin realizacji kursu wraz z egzaminem: w okresie od 15 czerwca 2015 r. do: 15 października 2015 r. Miejsce realizacji kursu: Zielonka, Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego, ul. Inżynierska 1 4) technik teleinformatyk z kwalifikacjami Border Gateway Protocol obsługa systemów operacyjnych: Kurs zawodowy dla technika teleinformatyka z obsługi systemów operacyjnych, składający się z części teoretycznej (wykładowej) oraz z części praktycznej (laboratoryjnej), przygotowujący do egzaminu zawodowego. Szkolenie obejmujące swoim zakresem zagadnienia rutingu międzydomenowego w sieciach korzystających ze stosu protokołów TCP/IP, zapoznające z działaniem i konfiguracją protokołu BGP, umożliwiające uczestnikom zapoznanie się z metodami rozwiązywania problemów w rzeczywistych sieciach obsługiwanych przez protokół BGP. Część teoretyczna: zagadnienia routingu IP (jak np.: interfejsy pasywne; filtrowanie tras wykorzystanie distribute lists ; ruting strategiczny (policy routing) wykorzystanie route maps ; redystrybucja tras: współistnienie wielu protokołów rutingu; zmiana dystansów administracyjnych; metryki domyślne); protokół BGP (działanie protokołu BGP: ibgp i ebgp; typy systemów autonomicznych: jednopunktowy; wielopunktowy nietranzytowy; wielopunktowy tranzytowy); typy wiadomości przesyłane w protokole BGP i ich zastosowania; rodzaje atrybutów ścieżek i ich zastosowania; projektowanie i konfiguracja skalowalnych sieci ibgp (topologia zupełna; synchronizacja; reflektory tras; grupy równoprawne w BGP); konfederacje; agregacja tras w BGP; sterowanie ruchem BGP wykorzystanie prefix lists ; multihoming rozwiązywanie problemów w przypadku wielu dostawców usług internetowych; sterowanie wyborem ścieżek; redystrybucja tras pomiędzy protokołami rutingu wewnątrzdomenowego a protokołem BGP; weryfikacja działania protokołu BGP.

4 Część praktyczna: zajęcia prowadzone w formie wykładów oraz części laboratoryjnej, gdzie czas przeznaczony na zajęcia laboratoryjne nie może być mniejszy niż 55%. Zajęcia laboratoryjne przeprowadzone będą z wykorzystaniem działających urządzeń (nie dopuszcza się ćwiczeń na programach do symulacji. Liczba grup objętych kursem: 1 grupa Wymagana minimalna liczba godzin zajęć podczas jednego kursu, dla jednej grupy: 25 godz. lekcyjnych Maksymalna liczba godzin zajęć jednego dnia kursu, dla jednej grupy: 5 godz. lekcyjnych Termin realizacji kursu wraz z egzaminem: w okresie od 15 czerwca 2015 r. do: 15 października 2015 r. Miejsce realizacji kursu: Zielonka, Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego, ul. Inżynierska 1 5) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z kwalifikacjami SEP montaż instalacji elektrycznych: Kurs zawodowy dla technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z kwalifikacjami SEP (montażu instalacji elektrycznych), składający się z części teoretycznej (wykładowej) oraz z części praktycznej (laboratoryjnej), przygotowujący do egzaminu zawodowego SEP. Kurs przygotowujący do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; kontrolowania pracy, konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Liczba grup objętych kursem: 4 grupy Wymagana minimalna liczba godzin zajęć podczas jednego kursu, dla jednej grupy: 25 godz. lekcyjnych Maksymalna liczba godzin zajęć jednego dnia kursu, dla jednej grupy: 5 godz. lekcyjnych Termin realizacji kursu wraz z egzaminem: w okresie od 15 czerwca 2015 r. do: 15 października 2015 r. Miejsce realizacji kursu: Zielonka, Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego, ul. Inżynierska 1 Informacje uzupełniające: 1 godzina lekcyjna zajęć = 45 minut; 1 grupa zajęciowa = grupa uczniów i uczennic licząca do 15 osób; miejsce prowadzenia zajęć w ramach kursów sale lekcyjne i/lub pracownie zawodowe w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce; sale na prowadzenie zajęć zapewnia Zamawiający; Wykonawca zobowiązany jest do: o opracowania programu kursu/ kursów z uwzględnieniem założeń projektowych, tj. jeden kurs = 25 godzin szkoleniowych dla jednej grupy; każdy z kursów zakończony egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje zawodowe; o realizacji kursu/ kursów zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego programem, z zapewnieniem uczestnikom kursu warunków do nauki w oparciu o zasady BHP; o zapewnienia sprzętu, narzędzi oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji kursów; o przekazania każdemu uczestnikowi szkolenia materiałów dydaktycznych oznaczonych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ; o opracowania harmonogramu szkolenia w oparciu o przekazywane przez Zamawiającego daty (innych niż kursy) zajęć projektowych, a następnie przekazanie Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem kursów; harmonogram kursów powinien zawierać następujące dane: nazwa kursu, daty realizacji zajęć w ramach kursu, z podaniem dla każdego dnia: tematyki zajęć, godzin realizacji zajęć, liczby godzin dydaktycznych, imienia i nazwiska osoby prowadzącej zajęcia; zajęcia w ramach kursu/ kursów mogą odbywać się w dni robocze wolne od planowych zajęć szkolnych oraz w soboty; w uzasadnionych przypadkach, po wyrażeniu zgody przez uczestników projektu lub ich rodziców/ opiekunów, Zamawiający dopuszcza realizację kursów w niedziele;

5 o informowania o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską poprzez zamieszczenie w dokumentacji kursowej stosownych informacji; o prowadzenia dokumentacji kursu zawierającej: dzienniki zajęć; imienne listy obecności uczestników na zajęciach; o wystawienia zaświadczenia/ certyfikatu o ukończeniu przez uczestnika kursu i zdobyciu uprawnień, zgodnego w formie i treści z obowiązującymi wytycznymi w przedmiotowym zakresie (tj. z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Dz. U. poz. 186), oznaczonego, o ile to możliwe, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , tj. umieszczenia na nim informacji o współfinansowaniu wraz z symbolami PO KL i EFS; o wydania stosownego dokumentu, potwierdzającego zaliczenie/zdanie egzaminu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje zawodowe (np. egzaminu państwowego jeżeli dotyczy); o niezwłocznego informowania Zamawiającego o: nie zgłaszaniu się uczestnika na zajęcia; przerwaniu kursu lub rezygnacji z kursu uczestnika projektu; innych sytuacjach, które mogą mieć wpływ na realizację programu kursu i umowy; o przekazania Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia kursu, oryginałów następujących dokumentów: dziennika zajęć; imiennej listy obecności uczestników na zajęciach; kserokopii zaświadczenia o ukończeniu przez uczestnika kursu i zdobyciu stosownych uprawnień, oraz (o ile dotyczy) kserokopii dokumentu po zdanym egzaminie państwowym. 7. MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO miejsce realizacji usługi: Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1. Sale na zajęcia podczas kursów oraz na przeprowadzenie egzaminów kończących poszczególne kursy, zapewnia Zamawiający. 8. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Termin realizacji kursu wraz z egzaminem od 15 czerwca 2015 r. do: 15 października 2015 r. 9. KRYTERIA OCENY OFERT W RAMACH KAŻDEJ Z CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO: Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego zgodnie z poniższymi kryteriami: Nazwa kryterium A. Cena B. Doświadczenie Waga 70% 30% A. Cena 70 Cena ma uwzględniać wszystkie zobowiązania oraz koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zapytania ofertowego. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni, licząc od dnia realizacji zamówienia i otrzymania przez Zamawiającego prawidłowego pod względem formalnym i merytorycznym rachunku/ faktury VAT. Termin zapłaty uzależniony będzie od terminu przekazania środków finansowych przez Instytucję Pośredniczącą i Zleceniobiorca nie będzie wnosił roszczeń o wypłatę odsetek.

6 Najwyższą liczbę punktów (70 pkt.) w kryterium cena otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego; każda następna oferta będzie klasyfikowana według poniższego wzoru: najniższa oferowana cena brutto Cena = x 70 pkt. cena badanej oferty brutto B. Doświadczenie 30 Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 30. Przez doświadczenie należy rozumieć udokumentowane i poparte stosownymi referencjami, zorganizowanie przez Wykonawcę i przeprowadzenie z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) szkoleń grupowych i/lub kursów zawodowych: 1) technik elektronik z kwalifikacjami SEP programowanie sterowników PLC, 2) technik hotelarstwa kurs podstawowy baristy z rozbudowanym modułem Latte Art., 3) technik informatyk tworzenie i pozycjonowanie stron www, 4) technik teleinformatyk z kwalifikacjami Border Gateway Protocol obsługa systemów operacyjnych, 5) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z kwalifikacjami SEP montaż instalacji elektrycznych, lub pokrewnych, o wymiarze co najmniej 25 godzin/ kurs, dla co najmniej 10 osób/ grupa. Liczba punktów ustalana będzie według punktacji kreślonej w poniższej tabeli: Liczba szkoleń grupowych i/lub kursów zawodowych o tematyce tożsamej (lub pokrewnej) z zamówieniem, zorganizowanych i przeprowadzonych przez Wykonawcę Liczba punktów przyznanych w ocenie 1 5 szkoleń i/lub kursów 6 pkt szkoleń i/lub kursów 12 pkt szkoleń i/lub kursów 18 pkt szkoleń i/lub kursów 24 pkt. 21 i więcej szkoleń i/lub kursów 30 pkt. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zestawienia tabelarycznego stanowiącego załącznik do formularza ofertowego oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem referencji, potwierdzających należytą staranność realizacji szkoleń i/lub kursów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów, po zsumowaniu punktów za kryterium cena oraz za kryterium doświadczenie. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma najwyższą ilość punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami, których dotyczyć będzie wspomniana sytuacja. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z osobami/ wykonawcami przedstawiającymi swoje oferty w celu uzupełnienia lub doprecyzowania treści złożonych ofert.

7 10. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI: W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego: Dorota Ufel tel , mail: 11. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: a) Ofertę należy pod rygorem nieważności złożyć w formie pisemnej. b) Ofertę stanowi wypełniony FORMULARZ OFERTOWY wraz z wymaganymi przez Zamawiającego załącznikami: Załącznikiem nr 1 Doświadczenie wykonawcy; Załącznikiem nr 2 Wykaz usług, które Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom; Załącznikiem nr 3 Ramowy program kursu/ kursów. Wzór FORMULARZA stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. c) Oferty należy składać w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta powinna być opisana w następujący sposób: <<<<<<<<<<<< Oferta dot. organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczniów i uczennic wraz z egzaminami w ramach realizacji projektu pt. Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy. Program rozwojowy dla technikum z Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, współfinansowanego przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 2015 r. do godz. >>>>>>>>>>>>>>> d) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelnym pismem odręcznym lub komputerowo. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane i podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (Oferenta). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę (osoby) uprawnioną. e) Wykonawca określi cenę brutto, podając ją w zapisie liczbowym i słownym. f) Podana w ofercie kwota wynagrodzenia musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji usługi. g) Kwota zawarta w ofercie musi być określona jednoznacznie i jest kwotą ostateczną i stałą w całym okresie obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. h) Koszty, związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent. i) Każdy Oferent może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko jedną ofertę. 12. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Sekretariat Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego - ul. Inżynierska 1, Zielonka. Godziny pracy sekretariatu w szkole: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek godz TERMIN SKŁADANIA OFERT: Termin składania ofert upływa w dniu 10 czerwca 2015 r. o godz Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

8 14. Otwarcie i weryfikacja ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2015 r. o godz w biurze projektu. Fundacja Kolos wybierze najkorzystniejszą ofertę, z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie realizowanego projektu. W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą i/lub wydłużenia terminu rozstrzygnięcia postępowania. W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania treści ofert. 15. Termin związania ofertą: a) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. b) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. c) W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. d) Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego. 16. Informacja o wyniku postępowania będzie opublikowana w Bazie Konkurencyjności: https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ oraz na stronie 17. Dodatkowe informacje: a) Wykonawca zobowiązany jest w ramach złożonej oferty współpracować z Zamawiającym, celem jak najlepszej realizacji projektu pt. Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy. Program rozwojowy dla technikum z Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce. b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia, bez podawania przyczyn. Załączniki: 1. Wzór formularza ofertowego wraz z załącznikami. 2. Wzór oświadczenia o braku powiązań. 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

9 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: Wzór formularza ofertowego Nawiązując do zapytania ofertowego dot. organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczniów i uczennic wraz z egzaminami w ramach realizacji projektu pt. Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy. Program rozwojowy dla technikum z Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce współfinansowanego przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, JA NIŻEJ PODPISANY(A)... Imię i nazwisko... dokładny adres Oferenta 1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w ww. zapytaniu ofertowym. 2. OŚWIADCZAM, że zapoznałem(am) się z ww. zapytaniem ofertowym. 3. OŚWIADCZAM, że jestem zdolny(a) do należytego wykonania niniejszego zamówienia, tj. posiadam odpowiedni potencjał oraz wiedzę i doświadczenie by należycie i na warunkach określonych w ofercie wykonać zamówienie. 4. OFERUJĘ realizację przedmiotu zamówienia za: Lp. 1. Lp. 2. Lp. 3. CZĘŚĆ 1. Nazwa kursu technik elektronik z kwalifikacjami SEP programowanie sterowników PLC egzamin zawodowy CZĘŚĆ 2. Nazwa kursu technik hotelarstwa kurs podstawowy baristy z rozbudowanym modułem Latte Art egzamin zawodowy CZĘŚĆ 3. Nazwa kursu technik informatyk tworzenie i pozycjonowanie stron www egzamin zawodowy Cena netto za godzinę kursu/ cena netto za egzamin Cena netto za godzinę kursu/ cena netto za egzamin Cena netto za godzinę kursu/ cena netto za egzamin Cena brutto za godzinę kursu/ cena brutto za egzamin Cena brutto za godzinę kursu/ cena brutto za egzamin Cena brutto za godzinę kursu/ cena brutto za egzamin

10 Lp. 4. Lp. 5. CZĘŚĆ 4. Nazwa kursu technik teleinformatyk z kwalifikacjami Border Gateway Protocol obsługa systemów operacyjnych) egzamin zawodowy CZĘŚĆ 5. Nazwa kursu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z kwalifikacjami SEP montaż instalacji elektrycznych egzamin zawodowy Cena netto za godzinę kursu/ cena netto za egzamin Cena netto za godzinę kursu/ cena netto za egzamin Cena brutto za godzinę kursu/ cena brutto za egzamin Cena brutto za godzinę kursu/ cena brutto za egzamin 5. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do wykonywania zamówienia w terminie zgodnym z zapytaniem ofertowym. 6. UWAŻAM SIĘ związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert miejscowość, data podpis Oferenta

11 Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego: DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY Lp. Nazwa szkolenia grupowego/ kursu zawodowego o tematyce tożsamej (lub pokrewnej) z zamówieniem, zorganizowanych i przeprowadzonych przez Wykonawcę Okres realizacji szkolenia/ kursu Zamawiający Odbiorcy szkolenia/ kursu Wartość brutto szkolenia/ kursu Celem udokumentowania doświadczenia wykazanego w powyższej tabeli, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty poświadczone za zgodność z oryginałem kopie referencji, potwierdzających należytą staranność realizacji szkoleń i/lub kursów miejscowość, data podpis Oferenta

12 Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego: Wykaz usług, które Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom L.p. Imię i nazwisko trenera/ nazwa firmy Zakres usługi powierzonej do wykonania (prowadzenie zajęć, przeprowadzenie egzaminu, itp.) Dotyczy części zamówienia nr (proszę wskazać numer części przedmiot miejscowość, data podpis Oferenta

13 Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego: RAMOWY PROGRAM KURSU/ KURSÓW 1. Technik elektronik z kwalifikacjami SEP programowanie sterowników PLC: [ramowy program kursu proponuje Wykonawca] 2. Technik hotelarstwa kurs podstawowy baristy z rozbudowanym modułem Latte Art: [ramowy program kursu proponuje Wykonawca] 3. Technik informatyk tworzenie i pozycjonowanie stron www: [ramowy program kursu proponuje Wykonawca] 4. Technik teleinformatyk z kwalifikacjami Border Gateway Protocol obsługa systemów operacyjnych: [ramowy program kursu proponuje Wykonawca] 5. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z kwalifikacjami SEP montaż instalacji elektrycznych: [ramowy program kursu proponuje Wykonawca]

14 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego: Wzór oświadczenia o braku powiązań JA NIŻEJ PODPISANY(A)... (imię i nazwisko oraz dokładny adres Oferenta) niniejszym oświadczam, iż nie jestem powiązany(a) osobowo ani kapitałowo z Fundacją Kolos, ul. Rolna 195, Warszawa. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: a. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli Miejscowość, data Podpis Oferenta

15 Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Ja niżej podpisany/a, przystępując do postępowania prowadzonego w ramach zapytania ofertowego dot. organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczniów i uczennic wraz z egzaminami w ramach realizacji projektu pt. Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy. Program rozwojowy dla Technikum z Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce oświadczam, że spełniam warunki realizacji zamówienia oraz: a. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c. jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia; Miejscowość, data Podpis Oferenta

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów komputerowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Zamość z zakresu Marketing i sprzedaŝ w ramach projektu Akademia kreatywnych kobiet zgodnie z zasadą konkurencyjności. Identyfikator:

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii.

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii. Zapytanie ofertowe zajęcia z gastronomii w ramach kursu Gotuj i praktykuj z Mistrzem dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach projektu Samodzielne życie program aktywizacji młodzieży

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Zapytanie ofertowe. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Oborniki, dnia 21.06.2013r. Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Pełna nazwa Zamawiającego Adres Centrum

Bardziej szczegółowo