Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5"

Transkrypt

1 Comarch e-sklep Ulotka v Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12) Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument!

2 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI AKTUALIZACJA APLIKACJI COMARCH E-SKLEP INSTALACJA SYSTEMU WPROWADZENIE DO INSTALACJI LICENCJONOWANIE WYMAGANIA SYSTEMOWE SZCZEGÓŁOWY PROCES INSTALACJI PRZYGOTOWANIE ŚRODOWISKA DLA INSTALACJI APLIKACJI COMARCH E-SKLEP...6 WINDOWS SERVER WINDOWS SERVER INSTALACJA APLIKACJI COMARCH E-SKLEP KONSOLA ADMINISTRACYJNA COMARCH E-SKLEP NOWOŚCI RABAT DLA STAŁEGO KLIENTA NEWSLETTER STANY MAGAZYNOWE KONTROLA STANU MAGAZYNOWEGO ZMIANY LISTA KONTRAHENTÓW ALLEGRO CENA POPRZEDNIA NOWY HANDLER ZWRACAJĄCY ZDJĘCIE KONFIGURACJA SKLEPU TREŚĆ MAILI DOTPAY KANAŁ RATY Z EUROBANK PLUGIN WYSZUKIWARKA NOWE OPCJE KOLEJNOŚĆ WYŚWIETLANIA GRUP TOWAROWYCH W SKLEPIE OPIS PRODUKTU - SYNCHRONIZACJA...55 Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 2 z 55

3 2 Aktualizacja aplikacji Comarch e-sklep Uwaga! Przed przystąpieniem do aktualizacji programu do wersji 4.5 naleŝy bezwzględnie wykonać kopię bezpiecześtwa baz Comarch e-sklep. Aktualizacja aplikacji uruchamiana jest i przebiega w taki sam sposób jak instalacja, z tą róŝnicą, Ŝe w przypadku aktualizacji instalator informuje, o odinstalowaniu poprzedniej wersji oraz wykonuje kopię bezpieczeństwa baz e- Sklepu. Następnie wykonywana jest instalacja oraz konwersja bazy danych do wersji 4.5. Konwersja bazy Comarch e-sklep 4.5 moŝliwa jest jedynie z wersji 4.1. Co za tym idzie aktualizacja równieŝ jest moŝliwa tylko z wersji 4.1. Wersje aplikacji Comarch e-sklep starsze niŝ 4.1 naleŝy najpierw zaktualizować do wersji 4.1, a dopiero potem uruchomić instalację wersji 4.5. Comarch e-sklep 4.5 współpracuje z aplikacjami w następujących wersjach: Comarch OPT!MA w wersji oraz (moŝna wykonywać synchronizację takŝe z wersjami i jednakŝe nie jest ona zalecana, ze względu na to, Ŝe nie są w niej dostępne wszystkie funkcjonalności wprowadzone w Comarch e-sklep 4.5) Comarch CDN XL, zalecana wersja 9.5, a minimalna to wersja 8.0 Comarch ALTUM, zalecana wersja to 4.0, a minimalna to 3.0 Uwaga: Do konfiguracji Comarch e-sklep 4.5 wymagana jest jedna z przeglądarek: Internet Explorer 7.0 i nowsze FireFox 3.0 i nowsze Opera 9.5 i nowsze Nie zaleca się stosowania do konfiguracji przeglądarek: Internet Explorer 6.0, Google Chrome Comarch e-sklep w wersji 4.5 nie jest optymalizowany dla przeglądarki Internet Explorer 6.0. Dotyczy Panelu Administratora. Minimalna szerokość sklepu to 1000 pikseli. Zalecana rozdzielczość w przypadku korzystania z Panelu Administratora to 1024x768 pikseli. Uwaga! Konwersja bazy Comarch e-sklep do 4.5 moŝliwa jest jedynie z wersji 4.1 Uwaga! Po wykonaiu aktualizacji Comarch e-sklep do wersji 4.5 przed jego uruchomieniem naleŝy wykonać synchronizację danych z poziomu programu COMARCH OPT!MA, Comarch CDN XL lub Comarch Altum. Uwaga: Po migracji do Comarch e-sklep 4.5 naleŝy wyczyścić cache przeglądarki internetowej kombinacją klawiszy CTRL+R dotyczy Trybu administratora. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 3 z 55

4 3 Instalacja systemu 3.1 Wprowadzenie do instalacji Zaleca się, aby instalacja aplikacji Comarch e-sklep przeprowadzona została przez Autoryzowanego Partnera Comarch Comarch. Uwaga! Przed przystąpieniem do aktualizacji programu do wersji 4.5 naleŝy bezwzględnie wykonać kopię bezpiecześtwa baz Comarch e-sklep. 3.2 Licencjonowanie Wprowadzenie Aplikacja Comarch e-sklep jest licencjonowana jednakŝe mechanizm pobierania licencji róŝni się od tego, który stosowany jest w Comarch OPT!MA. Nie mamy tutaj do czynienia z kluczami sprzętowymi. Za obsługę licencji odpowiada usługa Comarch Zdalny Serwer Klucza, która ładuje ikonę obok zegarka w postaci:. Po kliknięciu prawym klawiszem na ikonie serwera mamy do dyspozycji opcję PokaŜ konfigurację, po jej uruchomieniu otwiera się strona www, z której moŝna dokonać konfiguracji licencji. Aplikacja Comarch e-sklep moŝe być zainstalowana na jednym komputerze, który jest rozpoznawany przez specjalny identyfikator sprzętowy. Identyfikator ten budowany jest na bazie kluczowych komponentów sprzętowych komputera, takich jak procesor, dysk twardy i karta sieciowa. W sytuacji zmiany jednego z tych elementów naleŝy wysłać wiadomość na adres Uwaga! Comarch Zdalny Serwer Klucza musi być zainstalowany na fizycznej maszynie, nie moŝe pracować na maszynach wirtualnych. Usługa Comarch Zdalny Serwer klucza instalowana jest w katalogu C:\Program files\comarch Zdalny Serwer Klucza. W celu jej uruchomienia naleŝy kliknąć ikonę w menu Start / Wszystkie Programy / Comarch Zdalny Serwer Klucza / Comarch Zdalny Serwer Klucza. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 4 z 55

5 Aktualizacja licencji W celu pobrania licencji wystarczy w oknie konfiguracji podać prawidłowe dane takie jak Id klienta, PIN, Numer instalacji i kliknąć przycisk Aktualizuj moduły. Zdalny Serwer Klucza przynajmniej raz w ciągu tygodnia musi mieć moŝliwość skontaktowania się z serwerami Comarch w celu potwierdzenia aktualności licencji. Obsługa wielu firm Zdalny Serwis klucza ma moŝliwość obsługi licencji wielu firm. Na zakładce Dostępne moduły wyświetlana jest suma pobranych modułów. JednakŜe klient zgłaszając się po licencje otrzyma tą z najstarszą datą waŝności, aby jak najlepiej wykorzystać pulę dostępnych licencji. Przykładowo jeŝeli mamy dwie firmy: Firma_A oraz Firma_B. KaŜda z nich posiada po jednej licencji e-sklepu. Data waŝności licencji dla Firmy_A to , natomiast data waŝności licencji dla Firma_B to Zdalny serwis klucza wyświetli sumaryczną: dwie dostępne licencje ESK (e-sklep). Podczas pobierania licencji przez Comarch e-sklep ZSK sprawdza datę jego produkcji i porównuje ją z datą waŝności posiadanych licencji. Oczywiście data produkcji musi być starsza niŝ data waŝności licencji dostępnych w ZSK. Mechanizm ten jest taki sam jak w przypadku pobierania licencji przez Comarch OPT!MA. W przeciwnym przypadku program nie pobierze licencji. ZSK wyda w pierwszej kolejności licencje ze starszą datą waŝności. Dlatego w naszym przykładzie jeŝeli uŝytkownik z jednej z firm będzie chciał pobrać licencję na e-sklep w wersji 3.0 to ZSK wyda licencję z datą waŝności: Wersja demo W sytuacji, gdy nie posiadamy wykupionej licencji moŝna przetestować program w wersji demo. Program w tej wersji nie pozwala na składanie zamówień. Oczywiście po zakupie i pobraniu licencji program wraca do pełnej funkcjonalności bez konieczności reinstalowania Ŝadnego ze składników. 3.3 Wymagania systemowe Stacjonarną wersję aplikacji Comarch e-sklep moŝna zainstalować na następujących systemach operacyjnych: - Windows Server Windows Server 2008 Instalacje aplikacji Comarch e-sklep na systemach przeznaczonych dla stacji roboczych nie są wspierane. Dodatkowo komputer, na którym będzie przeprowadzana instalacja aplikacji e-sklep musi mieć moŝliwość komunikacji z serwerem SQL, na którym zainstalowane są bazy danych Comarch OPT!MA. Aplikacja Comarch e-sklep korzysta z następujących komponentów systemowych: - Internetowe usługi informacyjne (IIS) w wersji 5.1 lub nowszej. - Usługi certyfikacji (Certification Services dla Windows Server 2003 lub Active Directory Certification Authority dla Windows Server 2008) - Microsoft Windows Installer Net Framework Net Framework 3.5 SP1 - Microsoft Web Services Enhancements (WSE) 3.0 Runtime - Microsoft SQL Server Native Client (tylko dla Windows Server 2008) - Microsoft SQL Server 2005 Management Objects Collection - Microsoft SQLXML Microsoft ASP.NET 2.0 AJAX Extensions 1.0 Comarch e-sklep moŝe działać w oparciu o nastęupjące wersje Microsoft SQL Server : Microsoft SQL Server 2005 o Enterprise Edition 32 bit (wersja 64 bitowa nie obsługuje database mail) o Standard Edition 32 bit (wersja 64 bitowa nie obsługuje database mail) o Workgroup Edition 32 bit Microsoft SQL Server 2008 (brak informacji o rozróŝnienie w przypadku x86 i x64) o Enterprise Edition o Standard Edition o Workgroup Edition o Web Edition Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 5 z 55

6 Aplikacja Comarch e-sklep wymaga dodatkowo, aby licencja na Microsft SQL Server była typu : per Processor. Wynika to ze sposobu licencjonowania SQL Server przez firmę Microsoft. W szczególności Comarch e-sklep nie będzie działał z darmową wersją Express. Uwaga: Współpraca Comarch OPT!MY z aplikacją Comarch e-sklep wymaga zainstalowania na stanowisku z COMARCH OPT!MA środowiska.net Framework 2.0, dodatku Microsoft Web Services Enhancements (WSE) 3.0 Runtime oraz komponentu SQLXML 3.0 (wszystkie te elementy dostępne są na płycie instalacyjnej COMARCH OPT!MA). Współpraca COMARCH OPT!MA z e-sklepem nie jest moŝliwa na komputerach wyposaŝonych w systemy operacyjne Windows 98, Windows ME Uwaga: Komponent Microsoft SQLXML 4.0 zawarty jest w instalatorze aplikacji Comarch e- Sklep, ale moŝna go równieŝ znaleźć na płycie instalacyjnej Microsoft SQL Server 2005 w katalogu \Tools\Setup. Jest tam dostępna wersja 32 bitowa sqlxml4.msi oraz 64 bitowa sqlxml_x64.msi 3.4 Szczegółowy proces instalacji Instalacja składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to przygotowanie środowiska dla instalacji aplikacji Comarch e-sklep. W ramach takiego przygotowania naleŝy zainstalować i skonfigurować następujące elementy: Internetowe usługi informacyjne (IIS), Usługi certyfikacji (Certification Services dla Windows Server 2003 lub Active Directory Certification Authority dla Windows Server 2008), pakiet.net Framework 3.5 SP1 oraz Microsoft Web Services Enhancements (WSE) 3.0 Runtime. Drugi etap to instalacja samego aplikacji Comarch e-sklep. W ramach tego procesu instalowane są dodatkowe wymagane przez aplikację komponenty systemowe takie jak: Microsoft SQL Server Native Client (dla Windows Server 2008), Microsoft SQL Server 2005 Management Objects Collection, Microsoft SQLXML 4.0 oraz Microsoft ASP.NET 2.0 AJAX Extensions 1.0. Następnie kopiowane są pliki aplikacji Comarch e-sklep do wskazanego katalogu serwera WWW oraz instalowany jest Comarch Zdalny Serwer Klucza. Komponenty Internetowych Usług Informacyjnych oraz Usług certyfikacji nie są instalowane przez instalator Comarch e-sklepu, nie są one równieŝ domyślnie instalowane przy instalacji systemu operacyjnego. Dlatego przed uruchomieniem instalacji aplikacji Comarch e-sklep naleŝy ręcznie zainstalować i skonfigurować IIS oraz usługi certyfikacji. O tym traktuje kolejny podpunkt Przygotowanie środowiska dla instalacji aplikacji Comarch e-sklep PoniŜej przedstawiono kroki prowadzące do przygotowania środowiska do instalacji aplikacji Comarch e-sklep Instalacja Internetowych Usług Informacyjnych (IIS) Instalacja pakietu.net Framework 3.5 SP1 Instalacja pakietu Microsoft Web Services Enhancements (WSE) 3.0 Runtime Instalacja Usług certyfikacji Konfiguracja Usług certyfikacji Konfiguracja certyfikatów dla serwera WWW PoniŜej przedstawiono szczegółowo przygotowanie środowiska dla instalacji aplikacji Comarch e-sklep na systemie Windows Server 2003 oraz Windows Server Uwaga: Zaleca się najpierw zainstalować IIS, a następnie pakiet.net Framework 3.5 SP1, jeŝeli kolejność instalacji była odwrotna naleŝy wykonać polecenie aspnet_regiis.exe -i. Narzędzie aspnet_regiis.exe moŝna znaleźć w lokalizacji: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 6 z 55

7 Windows Server 2003 Instalacja IIS Instalację Internetowych usług informacyjnych na Windows Server 2003 moŝna wykonać z poziomu narzędzia Manage your Server poprzez dodanie roli Application Server (IIS, ASP.NET). Podczas instalacji naleŝ zaznaczyć opcję Enable ASP.NET). Dodanie roli za pomocą narzędzia Manage Your Server Wybór roli Application Server (IIS, ASP.NET) Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 7 z 55

8 Dodatkowo na Windows Server 2003 naleŝy dokonać dodatkowej konfiguracji internetowych usług informacyjnych. W tym celu naleŝy uruchomić narzędzie do ich konfiguracji, czyli Internet Information Services (IIS) Manager. Tam wybieramy właściwości witryny, w której zainstalowana została aplikacja Comarch e-sklep. Następnie przechodzimy do zakładki ASP.NET, gdzie ustawiamy parametr ASP.NET version na wartość Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 8 z 55

9 Dodatkowo po wybraniu opcji Edit configuration naleŝy przejść do zakładki Application i uprawnić się, czy są prawidłowo ustawione parametry Culture oraz UI culture. Oba te parametry mają mieć wartość pl-pl. Instalacja Usług certyfikacji W systemie Windows Server 2003 usługę certyfikacji moŝna zainstalować z poziomu komponentów systemu Windows: Panel sterowania / Dodaj usuń programy / Dodaj usuń komponenty Windows. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 9 z 55

10 Z listy dostępnych komponentów wskazujemy Certification Services Jako typ CA wskazujemy Standalone Root CA. W kolejnym oknie podajemy nazwę tego CA, jest ona dowolna. MoŜna równieŝ pozostawić nazwę domyślną, przy czym zaleca się, aby nazwa CA nie zawierała spacji. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 10 z 55

11 Ustawienia bazy certyfikacji: pozostawiamy domyślne wartości. W celu zakończenia instalacji usług certyfikacji naleŝy tymczasowo zatrzymać IIS, co zatwierdza poniŝszy komunikat: W kolejnym komunikacie zatwierdzamy konieczność uruchomienia komponentu Active Server Pages (ASP). Konfiguracja Usług certyfikacji W celu konfiguracji usług certyfikacji przechodzimy do narzędzia Certification Authority, klikamy prawym klawiszem na utworzony urząd certyfikacji i wybieramy jego właściwości. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 11 z 55

12 We właściwościach urzędu certyfikacji przechodzimy do ustawień Policy Module, a następnie do jego właściwości. We właściwościach Policy Module ustawiamy opcję: Follow the settings In the certificate template, if applicable. Otherwise, automatically issue the certificate. Konfiguracja certyfikatów dla serwera WWW W celu konfiguracji certyfikatów naleŝy uruchomić narzędzie do zarządzania Internetowymi usługami informacyjnymi. Następnie przejść do właściwości witryny, w której zainstalowana będzie aplikacja Comarch e-sklep. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 12 z 55

13 We właściwościach witryny przechodzimy na zakładkę Directory Security i tam wybieramy opcję certyfikatów serwera (Server Certificate). Po wybraniu opcji certyfikatów uruchomi się kreator, gdzie ustawiamy opcję stworzenia nowego certyfikatu. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 13 z 55

14 Jako nazwę certyfikatu moŝemy wskazać dowolną wartość, najlepiej jeŝeli jednoznacznie będzie się kojarzyć z komputerem, czy usługą dla jakiej jest przeznaczony certyfikat. W kolejnym oknie podajemy nazwę jednostki organizacyjnej (dane te są potrzebne jedynie do celów informacyjnych będą wyświetlone w certyfikacie). Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 14 z 55

15 WaŜnym parametrem jest tzw. Common Name, który oznacza nazwę DNS lub nazwę komputera, z jaką będziemy się łączyć podczas pracy z aplikacją Comarch e-sklep (jest to nazwa, którą będzie potwierdzał certyfikat). JeŜeli nasz sklep będzie funkcjonował pod nazwą DNS np. sklep.mojawitryna.pl, to ten właśnie adres podajemy jako Common Name. Tę właśnie nazwę wpisaną w polu Comon Name podajemy w systemie ERP (COMARCH OPT!MA, Comarch CDN XL, Comarch Altum) jako serwer wymiany plików podczas konfigurowania synchronizacji z aplikacją Comarch e-sklep Uwaga: Nazwę wpisaną w polu Common Name w Ŝądaniu certyfikatu podajemy w systemie ERP (COMARCH OPT!MA, Comarch CDN XL, Comarch Altum) jako serwer wymiany plików podczas konfigurowania synchronizacji z aplikacją Comarch e-sklep. Dalsze parametry mają charakter informacyjny i będą dostępne w certyfikacie. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 15 z 55

16 Tworzone Ŝądanie utworzenia certyfikatu zapisujemy w pliku tekstowym. W kolejnym oknie moŝemy wskazać jego nazwę oraz lokalizację, gdzie będzie zapisany. MoŜemy równieŝ zachować domyślne parametry. Na zakończenie zatwierdzamy dane dotyczące Ŝądania certyfikatu. Kolejny etap to zatwierdzenie przez Urząd certyfikacji (Certification Authority) wygenerowanego Ŝądania utworzenia certyfikatu. W tym celu przechodzimy do narzędzia Certyfication Authority, które jest dostępne w Narzędziach administracyjnych. Tam po kliknięciu prawym klawiszem na utworzone wcześniej CA wybieramy opcję importu nowego Ŝądania certyfikatu. Następnie wskazujemy zapisane wcześniej w pliku tekstowym Ŝądanie certyfikatu. W celu zaakceptowania Ŝądania certyfikatu naleŝy przejść do folderu Pending Requests, kliknąć prawym klawiszem na zaczytane Ŝądanie certyfikatu i z zadań wybrać opcję Issue. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 16 z 55

17 Zaakceptowany certyfikat naleŝy wyeksportować do pliku binarnego. MoŜna to zrobić po przejściu do folderu Issued Certyficates i wybraniu opcji Export Binary data W kolejnym oknie wskazujemy opcję eksportu do pliku. Plik certyfikatu zapisujemy z rozszerzeniem cer. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 17 z 55

18 Uwaga! JeŜeli włączona jest opcja Follow the settings in the certificate template, if applicable. Otherwise, automatically issue the certificate po zaczytaniu Ŝądania certyfikatu od razu jest on podpisywany i wyświetlane jest okno jego eksportu. Ostatnim etapem konfiguracji certyfikatu jest zaczytanie go dla witryny. W tym celu ponownie przechodzimy do konfiguracji witryny na zakładkę Directory Security, gdzie wybieramy opcję Server Certificate. W oknie kreatora wybieramy opcję dokończenia konfiguracji certyfikatu dla witryny. W kolejnym oknie kreatora wskazujemy wyeksportowany wcześniej plik certyfikatu dla witryny. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 18 z 55

19 Następnie wskazujemy port, na jakim będzie funkcjonować szyfrowane za pomocą protokołu SSL połączeni do naszej witryny (domyślny port to 443). Na zakończenie zatwierdzamy wszystkie wcześniej podane dane. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 19 z 55

20 Windows Server 2008 Instalacja IIS Instalację Internetowych usług informacyjnych na Windows Server 2008 moŝna wykonać z poziomu narzędzia Server Manager poprzez dodanie roli Web Server (IIS). Przy czym dodatkowo zaznaczamy następujące składniki ASP.NET Management Tools (wszystkie elementy) Dodanie roli za pomocą narzędzia Server Manager Wskazanie z listy roli Web Server (IIS) Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 20 z 55

21 Wybór odpowiednich komponentów dla roli Web Server (IIS) Instalacja Usług certyfikacji (Active Directory Certificate Services) W systemie Windows Server 2008 usługę certyfikacji moŝna zainstalować z poziomu narzędzia Server Manager poprzez dodanie roli: Active direktory Certificate Services. Z listy dostępnych ról wskazujemy Active Direktory Certificate Services Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 21 z 55

22 W kolejnym oknie wyboru usług wskazujemy usługę do instalacji: Certification Authority JeŜeli serwer podłączony jest do domeny jako typ instalacji moŝemy wybrać instalację typu Enterprise, która pozwala do zarządzania certyfikatami wykorzystać usługi katalogowe (Active Direktory). W pozostałych przypadkach pozostawiamy typ instalacji: Standalone. Następnie instalator pozwala wybrać typ instalowengo urzędu certyfikatu. MoŜe to być Root CA, które wskazujemy w sytuacji gdy nie ma Ŝadnego nadrzędnego urzędu ponad tym, który tworzymy. JeŜeli jest inaczej, czyli tworzony urząd jest podrzędny w stosunku do innego CA wybieramy opcję Subordinate CA. JeŜeli nie jesteśmy pewni, którą opcję zaznaczyć zaznaczamy typ Root CA. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 22 z 55

23 Konfiguracja klucza prywatnego. JeŜeli nie korzystaliśmy wcześniej z Urzędu Certyfikacji, którego klucz chcielibyśmy zaimportować wybieramy opcję: Create a New prive key. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 23 z 55

24 Akceptujemy domyślne parametry tworzonego klucza prywatnego W kolejnym oknie podajemy nazwę tworzonego CA (do celów identyfikacji). MoŜna równieŝ pozostawić nazwę domyślną, przy czym zaleca się, aby nazwa CA nie zawierała spacji. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 24 z 55

25 Pozostawiamy domyślne wartości odnośnie waŝności certyfikatu Pozostawiamy domyślne wartości odnośnie konfiguracji bazy certyfikatów Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 25 z 55

26 Zatwierdzamy podane wcześniej informacje Konfiguracja Usług certyfikacji W celu konfiguracji usług certyfikacji przechodzimy do narzędzia Certification Authority, klikamy prawym klawiszem na utworzony urząd certyfikacji i wybieramy jego właściwości. We właściwościach urzędu certyfikacji przechodzimy do ustawień Policy Module, a następnie do jego właściwości (Properties). We właściwościach Policy Module ustawiamy opcję: Follow the settings In the certificate template, if applicable. Otherwise, automatically issue the certificate. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 26 z 55

27 Konfiguracja certyfikatów dla serwera WWW W celu konfiguracji certyfikatów naleŝy uruchomić narzędzie do zarządzania Internetowymi usługami informacyjnymi. Następnie w lewym panelu klikamy na pozycję komputera, który ma zainstalowane Internetowe usługi informacyjne na potrzeby aplikacji Comarch e-sklep (1). Kolejno z dostępnych opcji wskazujemy konfigurację certyfikatów Server Certificates (2). W ustawieniach certyfikatów z menu Actions wskazujemy opcję: Create Certificate Request Po wybraniu opcji certyfikatów uruchomi się kreator, gdzie ustawiamy opcję stworzenia nowego certyfikatu. WaŜnym parametrem jest tzw. Common Name, który oznacza nazwę DNS lub nazwę komputera, z jaką będziemy się łączyć podczas pracy z aplikacją Comarch e-sklep (jest to nazwa, którą będzie potwierdzał certyfikat). JeŜeli nasz sklep Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 27 z 55

28 będzie funkcjonował pod nazwą DNS np. sklep.mojawitryna.pl, to ten właśnie adres podajemy jako Common Name. Dalsze parametry mają charakter informacyjny i będą dostępne w certyfikacie. Tę właśnie nazwę wpisaną w polu Comon Name podajemy w systemie ERP (COMARCH OPT!MA, Comarch CDN XL, Comarch Altum) jako serwer wymiany plików podczas konfigurowania synchronizacji z aplikacją Comarch e-sklep Uwaga: Nazwę wpisaną w polu Common Name w Ŝądaniu certyfikatu podajemy w systemie ERP (COMARCH OPT!MA, Comarch CDN XL, Comarch Altum) jako serwer wymiany plików podczas konfigurowania synchronizacji z aplikacją Comarch e-sklep. Zachowujemy domyślne parametry tworzonego certyfikatu Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 28 z 55

29 Tworzone Ŝądanie utworzenia certyfikatu zapisujemy w pliku tekstowym i moŝemy wskazać jego nazwę oraz lokalizację, gdzie będzie zapisany. Kolejny etap to zatwierdzenie przez Urząd certyfikacji (Certification Authority) wygenerowanego Ŝądania utworzenia certyfikatu. W tym celu przechodzimy do narzędzia Certyfication Authority, które jest dostępne w Narzędziach administracyjnych. Tam po kliknięciu prawym klawiszem na utworzone wcześniej CA wybieramy opcję importu nowego Ŝądania certyfikatu. Następnie wskazujemy zapisane wcześniej w pliku tekstowym Ŝądanie certyfikatu. W celu zaakceptowania Ŝądania certyfikatu naleŝy przejść do folderu Pending Requests, kliknąć prawym klawiszem na zaczytane Ŝądanie certyfikatu i z zadań wybrać opcję Issue. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 29 z 55

30 Zaakceptowany certyfikat naleŝy wyeksportować do pliku binarnego. MoŜna to zrobić po przejściu do folderu Issued Certyficates i wybraniu opcji Export Binary data W kolejnym oknie wskazujemy opcję eksportu do pliku. Plik certyfikatu zapisujemy z rozszerzeniem cer. Uwaga! JeŜeli włączona jest opcja Follow the settings in the certificate template, if applicable. Otherwise, automatically issue the certificate po zaczytaniu Ŝądania certyfikatu od razu jest on podpisywany i wyświetlane jest okno jego eksportu. Dokończenie generowania certyfikatu dla witryny wykonamy w narzędziu konfiguracji informacyjnych usług internetowych poprzez wybór witryny, w której zainstalowany jest e-sklep (1). Następnie w prawym panelu z menu Actions wybieramy opcję Complete Certificate Request (2) i w kolejnym oknie wybieramy wygenerowany wcześniej certyfikat (3) i podajemy nazwę pod jaką będzie on widoczny w konfiguracji (4). Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 30 z 55

31 Ostatnim etapem konfiguracji certyfikatu jest zaczytanie go dla witryny. W tym celu ponownie z poziomu narzędzia zarządzania Informatycznymi usługami informacyjnymi klikamy na witrynę (1), w która przeznaczona jest dla aplikacji e-sklep i z prawego panelu Actions wybieramy opcję Bindings (2). W oknie site Bindigs dodajemy nową pozycję klikając na przycisk Add (3). W kolejnym oknie jako typ wskazujemy protokół https (4) oraz z listy wybieramy wygenerowany wcześniej certyfikat dla witryny (5). Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 31 z 55

32 Konfiguracja protokołu SSL. Po po zaznaczeniu witryny, w której zainstalowany jest e-sklep (1) klikamy ustawienia protokołu SSL (2). W ustawieniach protokołu SSL ustawiamy opcję Client certificates na Accept. Zaczytanie certyfikatów na stanowisku z COMARCH OPT!MA Utworzony zestaw certyfikatów naleŝy zaczytać w przeglądarce komputera, gdzie zainstalowana jest COMARCH OPT!MA. Po pierwsze naleŝy zaczytać certyfikat Certification Authority (CA), a następnie wygenerowany certyfikat serwera. Certyfikat CA naleŝy wcześniej wyeksportować z poziomu przeglądarki komputera, gdzie zainstalowany jest aplikacja Comarch e-sklep. W tym celu naleŝy przejść do ustawień certyfikatów przeglądarki internetowej. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 32 z 55

33 Tak wyeksportowany certyfikat, naleŝy udostępnić komputerom, gdzie zainstalowana jest COMARCH OPT!MA i które będą synchronizować dane z aplikacją Comarch e-sklepu. Prócz certyfikatu CA na komputerze z COMARCH OPT!MA naleŝy zaimportować certyfikat serwera. MoŜna to zrobić uruchamiając szyfrowane połączenie z aplikacją Comarch e-sklep (np. https://comarchtest/ekslep/) i w ustawieniach certyfikatów danej witryny wybrać opcję importu. Ostatnim etapem konfiguracji jest wygenerowanie certyfikatu z poziomu aplikacji ERP (COMARCH OPT!MA, Comarch CDN XL oraz Comarch Altum). Ze względu na to, Ŝe generowany certyfikat zapisywany jest w magazynie danego uŝytkownika synchronizacja danych między aplikacją ERP a aplikacją Comarch e-sklep moŝe być przeprowadzona z poziomu tego komputera i uŝytkownika, na którym wygenerowano certyfikat. Certyfikat ten domyślnie nazywa się sklepnr. W celu umoŝliwienia wykonywania synchronizacji z innego komputera naleŝy przenieść wygenerowany certyfikat o domyślnej nazwie sklep nr na docelowy komputer. Konieczne jest wyeksportowanie tego certyfikatu razem z kluczem prywatnym. Uwaga! Certyfikat Comarch e-sklep o nazwie sklepnr wygenerowany podczas konfiguracji w programie COMARCH OPT!MA, Comarch CDN XL lub Comarch Altum musi być dodany do: Certyfikat BieŜący uŝytkownik Osobisty Certyfikaty na komputerze, z którego będzie wykonywana synchronizacja danych z COMARCH OPT!MA, Comarch CDN XL lub Comarch Altum do Comarch e-sklep. WaŜne aby ten certyfikat zawierał klucz prywatny. Informacja o kluczu prywatnym znajduje się na zakładce Ogólne we właściwościach certyfikatu. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 33 z 55

34 Uwaga! Dodatkowo w sytuacji korzystania z płatności, które wymagają komunikacji poprzez protokół https, moŝe być konieczne odpowiednich certyfikatów wystawionych przez operatora płatności. Certyfikaty te naleŝy zainstalować na komputerze, gdzie znajduje się aplikacja Comarch e-sklep. Urząd certyfikacji na innym komputerze niŝ instalacja Comarch e-sklep W sytuacji, gdy urząd certyfikacji zainstalowany jest na innym komputerze niŝ IIS i co za tym idzie Comarch e-sklep muszą być spełnione poniŝsze warunki: 1. Komputer z urzędem certyfikacji i komputer z COMARCH OPT!MA powinny być podłączone do jednej domeny 1. Na komputerze z zainstalowanym urzędem certyfikacji do grupy CERTSVC_DCOM_ACCESS naleŝy dodać uŝytkowników oraz komputery, które mają mieć do urzędu certyfikacji, następnie wykonać polecenie: certutil -setreg SetupStatus -SETUP_DCOM_SECURITY_UPDATED_FLAG net stop certsvc net start certsvc Więcej informacji: 3. W pliku appsettings.config webservice ComarchCertSrv naleŝy podać ścieŝkę do CA <add key="csserver" value="nazwa_komputera\nazwa_ca"/> 4. Na komputerze, gdzie uruchamiana jest COMARCH OPT!MA naleŝy dodać certyfikat CA do Trusted Root Certification Authorities waŝne, aby certyfikat był zainstalowany w na poziomie komputera (Local computer --> Trusted Root Certification Authorities --> Certificates). Oczywiście naleŝy dodać równieŝ certyfikat IIS oraz certyfikat Comarch e- Sklep do Certificates - Current User --> Personal --> Certyficates Uwaga! Certyfikat Comarch e-sklep o nazwie sklepnr wygenerowany podczas konfiguracji w programie COMARCH OPT!MA, Comarch CDN XL lub Comarch Altum musi być dodany do: Certyfikat BieŜący uŝytkownik Osobisty Certyfikaty na komputerze, z którego będzie wykonywana synchronizacja danych z COMARCH OPT!MA, Comarch CDN XL lub Comarch Altum do Comarch e-sklep. WaŜne aby ten certyfikat zawierał klucz prywatny. Informacja o kluczu prywatnym znajduje się na zakładce Ogólne we właściwościach certyfikatu. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 34 z 55

35 Konfiguracja synchronizacji po stronie systemów ERP (COMARCH OPT!MA, Comarch CDN XL oraz Comarch Altum) NaleŜy zwrócić uwagę aby poprawnie podać nazwę serwera wymiany plików. Jako serwer wymiany plików naleŝy podać nazwę serwera WWW, na którym zainstalowano aplikację Comarch e-sklep. Nazwa ta powinna być zgodna z nazwą podaną w Ŝądaniu certyfikatu (pole Common name) podczas konfiguracji protokołu SSL dla tego serwera WWW. Podawana nazwa nie moŝe być poprzedzona dodatkowymi kombinacjami znaków np. https://, \\ lub inne Instalacja aplikacji Comarch e-sklep Uwaga! Przed przystąpieniem do aktualizacji programu do wersji 4.0 naleŝy bezwzględnie wykonać kopię bezpiecześtwa baz Comarch e-sklep. Wybór języka, w którym będzie działał instalator Comarch e-sklep Obecenie dostępna jest instalacja w języku polskim lub angielskim. Instalacja wymaganych komponentów systemowych (jeŝeli nie były zainstalowane wcześniej) JeŜeli instalator wykryje, Ŝe na komputerze brakuje któregoś z wymaganych komponentów systemowych, to w pierwszej kolejności przystępuje do ich zainstalowania. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 35 z 55

36 Podstawowe parametry instalacji Po zainstalowaniu wymaganych komponentów pojawia się ekran powitalny instalatora aplikacji Comarch e-sklep. W kolejnym oknie konieczne jest zaakceptowanie warunków licencji. Jako trzeci ekran instalatora pojawia się okno z danymi rejestracyjnymi uŝytkownika. NaleŜ uzupełnić nazwę firmy, podać hasło składające się z czterech cyfr oraz wpisać nazwę sklepu. Dane te mogą być dowolne. Zapisywane są one w bazie konfiguracyjnej e-sklepu i uŝywane będą podczas konfigurowania synchronizacji aplikacji Comarch e-sklep z programem COMARCH OPT!MA, Comarch CDN XL lub Comarch Altum. Dlatego naleŝy je zapamiętać lub zanotować. Uwaga: Nazwa firmy nie moŝe składać się wyłącznie z cyfr. Wymagana jest przynajmniej jedna litera. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 36 z 55

37 Wybór miejsca instalacji WaŜnym parametrem podawanym podczas instalowania programu jest folder instalacji. Domyślnie podpowiada się zalecany, standardowy katalog Internetowych usług informacyjnych, czyli C:\Inetpub\wwwroot. Uwaga: W przypadku instalacji Comarch e-sklep w innej witrynie niŝ domyślna, zaleca się aby na etapie wyboru katalogu wskazać katalog fizyczny tej witryny. W przeciwnym przypadku, aplikacja Comarch e-sklep zainstalowana zostanie w katalogu fizycznym domyślnej witryny, co moŝe być mylące i rodzić zamieszanie. Konfiguracja połączenia z serwerem SQL W kolejnym oknie instalatora podajemy nazwę serwera SQL, na którym zainstalowane są bazy COMARCH OPT!MA. PoniŜej wybieramy tryb autentykacji na serwerze SQL. Zarówno w trybie autentykacji NT jak i SQL uŝytkownik, który będzie się łączył z bazą musi posiadać uprawnienia administracyjne na tym serwerze. Dodatkowym warunkiem jest to, Ŝe w trybie autentykacji SQL uŝytkownik nie moŝe mieć pustego hasła. Na podanym serwerze instalator utworzy bazę konfiguracyjną dla aplikacji Comarch e-sklep (jeŝeli na tym serwerze nie było jeszcze bazy konfiguracyjnej). Prócz tego instalator tworzy równieŝ bazę aplikacji Comarch e-sklep. Uwaga: Comarch e-sklep współpracuje tylko z Microsoft SQL Server 2005 lub Microsoft SQL Server Wersja 2000 i wcześniejsze nie są obsługiwane. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 37 z 55

38 Uwaga: Na wskazanym serwerze SQL, zanim nawiązane zostanie połączenie, musi być juŝ utworzona baza konfiguracyjna oraz bazy firmowe COMARCH OPT!MA. Do bieŝącej pracy na utworzonej bazie dla potrzeb Comarch e-sklep zakładany jest uŝytkownik na serwerze SQL o nazwie ComarchWWW. Podczas instalacji konieczne jest nadanie mu silnego hasła. Hasło to musi składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać duŝe litery od A do Z, małe litery od a od z oraz cyfry 0-9. Wskazanie serwera certyfikatów Jako adres serwera certyfikatów podajemy pełną nazwę utworzonego wcześniej Certification Authority (podpowiada się on automatycznie). Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 38 z 55

39 Konfiguracja witryny serwera WWW dla potrzeb Comarch e-sklep Końcowym etapem instalacji jest wskazanie witryny na serwerze WWW, w której zainstalowany zostanie Comarch e- Sklep. Witrynę taką moŝemy wskazać z listy witryn, które są utworzone na serwerze. Dodatkowo wymagane jest podanie katalogu wirtualnego, z poziomu którego będzie dostępna aplikacja Comarch e- Sklep. Dobrym zwyczajem jest nadanie mu nazwy, która będzie jednoznacznie kojarzyć się z Comarch e-sklepem. NaleŜ równieŝ pamiętać, Ŝe nazwa katalogu wirtualnego nie moŝe zawierać znaków specjalnych takich # $ % ^ & * ( ) + \ / " : { } [ ] + =. Instalacja Comarch e-sklep w podanym katalogu wirtualnym domyślnej witryny IIS (witryna ta została wskazana z listy). Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 39 z 55

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.1 CDN e-sklep Ulotka v. 2.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 INSTALACJA COMARCH

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA

Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA System Comarch OPT!MA v. 2012 Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Instalacja Wersja 2014.5.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WYMAGANIA... 4 2.1 SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 4 2.2 PROGRAMOWE... 4 2.3 KONFIGURACJA SQL... 4 2.4 OD STRONY ZABEZPIECZENIA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Wersja 7.9

Pierwsze kroki. Wersja 7.9 Pierwsze kroki Wersja 7.9 Spis treści 1 RAZ, DWA GOTOWE!... 3 2 KROK 1. KONFIGURACJA COMARCH ERP OPTIMA... 4 2.1 KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z COMARCH ERP E-SKLEP... 4 2.1.1 ZAKŁADKA OGÓLNE... 5 2.1.2 ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 6.3

Comarch isklep24 Ulotka v. 6.3 Comarch isklep24 Ulotka v. 6.3 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

NOWY PANEL ADMINISTRACYJNY (BETA)...

NOWY PANEL ADMINISTRACYJNY (BETA)... Ulotka Wersja 7.4 Spis treści 1 NOWOŚCI... 5 1.1 NOWA WERSJA PANELU ADMINISTRACYJNEGO (BETA)... 5 2 ZMIANY... 6 2.1 WERSJA MOBILNA SKLEPU PREZENTACJA NOWOŚCI I PROMOCJI... 6 2.2 ZARZĄDZANIE TREŚCIĄ WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA IntrastatIB Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, marzec 2006 1 WSTĘP... 4 UMOWA LICENCYJNA... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE WSTĘPNE...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows str. 1/47 Spis treści 1. Opis rozwiązania 1.1. Zastosowanie aplikacji str. 3 1.2. Unikalne cechy aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo