TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA"

Transkrypt

1 TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA Uważaj na ten program ja tylko udowodniłem jego poprawność, nie testowałem go Donald Knuth

2 Plan prezentacji 1. Testowanie wstęp 2. Refaktoryzacja 3. Pojęcia związane z testowaniem 4. Programowanie sterowane testami 5. Testy jednostkowe 5.1. JUnit 5.2. CppUnit 6. Testy integracyjne 7. Testy systemowe 8. Testy regresyjne 9. Pozostałe testy 10. Hierarchia testów 11. Narzędzia wspomagające testowanie 12. Źródła i przydatne linki Testowanie oprogramowania 2 / 32

3 Testowanie wstęp Testowanie może wykazać wyłącznie istnienie bugów, nigdy ich brak. Edsger W. Dijkstra 1. Testowanie wstęp 2. Refaktoryzacja 3. Pojęcia związane z testowaniem 4. Programowanie sterowane testami 5. Testy jednostkowe 5.1. JUnit 5.2. CppUnit 6. Testy integracyjne 7. Testy systemowe 8. Testy regresyjne 9. Pozostałe testy 10. Hierarchia testów 11. Narzędzia wspomagające testowanie 12. Źródła i przydatne linki Jeśli nie masz ochoty na testowanie swojego produktu, pamiętaj, że twoi klienci też nie będą tego robić autor nieznany Testowanie oprogramowania 3 / 32

4 Testowanie wstęp testowanie kodu na bieżąco wielokrotnie skraca czas potrzebny na usunięcie błędów w oprogramowaniu bez testów ukończenie programu (stworzenie działającej wersji) jest praktycznie niemożliwe Testowanie oprogramowania 4 / 20

5 Testowanie wstęp Co można testować? poprawność zgodność faktycznego zachowania programu z oczekiwanym wydajność spełnianie wymagań czasowych niezawodność odporność na działanie pod wymaganym obciążeniem bezpieczeństwo odporność na ataki, ochrona danych Testowanie oprogramowania 5 / 32

6 Testowanie wstęp Typy testowania ze względu na perspektywę black-box testing spojrzenie na system z zewnętrznego punktu widzenia; system jako czarna skrzynka, która ma realizować określone zadania i tylko pod tym kątem jest testowana np. testy odbioru white-box testing testowanie obejmujące wgląd we wnętrze programu: testujący przeprowadza test jednocześnie badając kod programu. Wymagane umiejętności programistyczne np. testy jednostkowe Testowanie oprogramowania 6 / 32

7 Refaktoryzacja refaktoryzacja poprawa jakości kodu bez zmiany jego funkcjonalności kluczowa dla skutecznego testowania i poprawiania błędów 1. Testowanie wstęp 2. Refaktoryzacja 3. Pojęcia związane z testowaniem 4. Programowanie sterowane testami 5. Testy jednostkowe 5.1. JUnit 5.2. CppUnit 6. Testy integracyjne 7. Testy systemowe 8. Testy regresyjne 9. Pozostałe testy 10. Hierarchia testów 11. Narzędzia wspomagające testowanie 12. Źródła i przydatne linki przeprowadzenie testu to tylko połowa sukcesu - należy jeszcze poprawić błąd dobrze napisany kod ułatwia programowanie przyrostowe ( małymi krokami ) Testowanie oprogramowania 7 / 32

8 Refaktoryzacja Pierwszy lepszy głupiec potrafi napisać kod zrozumiały dla komputera. Dobrzy programiści piszą kod zrozumiały dla człowieka. Martin Fowler To świetna zabawa, kiedy można rozwikłać zagadkę morderstwa, ale kod nie powinien wymagać rozwikłania. Kod powinien dawać się czytać. Steve McConnell Testowanie oprogramowania 8 / 32

9 Testowanie podstawowe pojęcia bug każde zachowanie programu, które odbiega od oczekiwanego; zadaniem testów jest ich wyłapywanie i diagnozowanie jednostka pojedynczy element programu, podlegający testom jednostkowym, np. metoda, funkcja, klasa 1. Testowanie wstęp 2. Refaktoryzacja 3. Pojęcia związane z testowaniem 4. Programowanie sterowane testami 5. Testy jednostkowe 5.1. JUnit 5.2. CppUnit 6. Testy integracyjne 7. Testy systemowe 8. Testy regresyjne 9. Pozostałe testy 10. Hierarchia testów 11. Narzędzia wspomagające testowanie 12. Źródła i przydatne linki przypadek testowy zestaw danych, który służy do przetestowania danej jednostki; zawiera dane wejściowe i odpowiadający im poprawny wynik Testowanie oprogramowania 9 / 32

10 Programowanie sterowane testami (ang. test-driven programming) testy jako sformalizowany sposób zapisu wymagań funkcjonalnych najpierw przygotowywany jest test (klasa testowa, przypadek testowy), a dopiero potem 1. Testowanie wstęp 2. Refaktoryzacja 3. Pojęcia związane z testowaniem 4. Programowanie sterowane testami 5. Testy jednostkowe 5.1. JUnit 5.2. CppUnit 6. Testy integracyjne 7. Testy systemowe 8. Testy regresyjne 9. Pozostałe testy 10. Hierarchia testów 11. Narzędzia wspomagające testowanie 12. Źródła i przydatne linki tworzona jest jednostka, która ma za zadanie przejść test niezaliczenie testu jest równoznaczne z błędnym kodem (niespełnieniem wymagań) Testowanie oprogramowania 10 / 32

11 Programowanie sterowane testami (ang. test-driven programming) przygotowanie testu kompilacja testu BŁĄD błąd kompilacji (brak testowanej jednostki) przygotowanie jednostki testowanej kompilacja testu analiza wyniku i ewentualne poprawki Testowanie oprogramowania 11 / 32

12 Programowanie sterowane testami (ang. test-driven development) ZALETY bardzo przejrzyście sformułowane wymagania względem systemu zmniejszenie ilości błędów usterki wyłapywane na bieżąco oszczędności czasowe! (mniej debugowania) modularność, rozszerzalność kodu WADY dodatkowe nakłady pracy bez wyczuwalnych zysków (więcej tworzonego kodu) żmudny proces tworzenia testów Testowanie oprogramowania 12 / 32

13 Testy jednostkowe najniższy poziom testów zorganizowanych poprawność pojedynczych jednostek (klas, funkcji) 1. Testowanie wstęp 2. Refaktoryzacja 3. Pojęcia związane z testowaniem 4. Programowanie sterowane testami 5. Testy jednostkowe 5.1. JUnit 5.2. CppUnit 6. Testy integracyjne 7. Testy systemowe 8. Testy regresyjne 9. Pozostałe testy 10. Hierarchia testów 11. Narzędzia wspomagające testowanie 12. Źródła i przydatne linki fragment programu (jednostka) poddawany jest testowi, a wynik działania porównywany jest z wcześniej przygotowanym wynikiem wzorcowym Testowanie oprogramowania 13 / 32

14 Testy jednostkowe bardzo elastyczne tworzenie przypadków testowych (można np. stworzyć zestaw testowy, który oczekuje na rzucenie określonego wyjątku) testy zautomatyzowane, wykonywane na bieżąco tworzą swoistą dokumentację czytając kod testu, można rozpoznać, jaka funkcjonalność jest wymagana od danej jednostki Testowanie oprogramowania 14 / 32

15 Testy jednostkowe Mock Objects (ang. mock - przedrzeźniać, udawać) obiekty symulujące działanie zewnętrznych, złożonych komponentów testy powinny być odizolowane od zewnętrznych czynników testowana powinna być wyłącznie jednostka przykład testując moduł wyświetlania, zamiast łączyć się z bazą przy każdym teście, tworzymy podróbkę połączenia, oszczędzając czas Testowanie oprogramowania 15 / 32

16 Testy jednostkowe Asercje warunki konieczne do zaliczenia testu jeden test zero lub więcej asercji; niezaliczenie którejkolwiek asercji to przerwanie testu z wynikiem negatywnym Przykłady: assertequals(a, b) przechodzi, gdy a == b assertnotnull(a) przechodzi, gdy a nie jest null Testowanie oprogramowania 16 / 32

17 JUnit testy jednostkowe w Javie wspiera zautomatyzowane przeprowadzanie testów klasy testowe opisywane za pomocą annotacji 1. Testowanie wstęp 2. Refaktoryzacja 3. Pojęcia związane z testowaniem 4. Programowanie sterowane testami 5. Testy jednostkowe 5.1. JUnit 5.2. CppUnit 6. Testy integracyjne 7. Testy systemowe 8. Testy regresyjne 9. Pozostałe testy 10. Hierarchia testów 11. Narzędzia wspomagające testowanie 12. Źródła i przydatne linki bogata kolekcja pluginów do integracji Junit różnymi środowiskami użytkownika (Eclipse, NetBeans) Testowanie oprogramowania 17 / 32

18 JUnit testy jednostkowe w Javie object TestResult błędy object TestFailure interface TestListener interface Test Assert BaseTestRunner TestSuite TestCase TestRunner Testowanie oprogramowania 18 / 32

19 JUnit testy jednostkowe w Javie Przykład Przetestujemy metodę max() z klasy java.lang.math import org.junit.test; import static org.junit.assert.assertequals; public class MyTestClass public void testmax() { //kod testujący } } Testowanie oprogramowania 19 / 32

20 JUnit testy jednostkowe w Javie Przykład Testujemy metodę max() z klasy java.lang.math import org.junit.test; import static org.junit.assert.assertequals; public class MyTestClass public void testmax() { } } assertequals( 3, (int)math.max(3,6) ); //oblany assertequals( 6, (int)math.max(3,6) ); //zaliczony Testowanie oprogramowania 20 / 32

21 CppUnit testy jednostkowe w C++ Podobnie jak Junit wspiera automatyczne przeprowadzanie testów 1. Testowanie wstęp 2. Refaktoryzacja 3. Pojęcia związane z testowaniem 4. Programowanie sterowane testami 5. Testy jednostkowe 5.1. JUnit 5.2. CppUnit 6. Testy integracyjne 7. Testy systemowe 8. Testy regresyjne 9. Pozostałe testy 10. Hierarchia testów 11. Narzędzia wspomagające testowanie 12. Źródła i przydatne linki klasy testujące dziedziczą po klasie CppUnit::TestCase i przykrywają metodę wirtualną runtest() rezultat jest obiektem (referencją do obiektu) klasy CppUnit::TestResult Testowanie oprogramowania 21 / 32

22 CppUnit testy jednostkowe w C++ Test TestFixture TestSuite TestSuite TestCaller<TestFixture> TestRunner TexTestRunner TestResult Testowanie oprogramowania 22 / 32

23 CppUnit testy jednostkowe w C++ Przykład Przetestujemy następującą funkcję max(): int max (int a, int b) { if ( a > b ) { return a; } else { return b; } } Tworzymy klasę testującą: #include <cppunit/testresult.h> #include <cppunit/testcase.h> class Max_test : public CppUnit::TestCase { public: void runtest() { assert(max(1,2)==1); //sztucznie wprowadzony błąd! assert(max(2,1)==2); }; Testowanie oprogramowania 23 / 32

24 CppUnit testy jednostkowe w C++ Przykład Uruchamiamy test z klasy testującej: void main() { CppUnit::TestResult result; Max_test max; } max.run( &result ); Testowanie oprogramowania 24 / 32

25 Testy integracyjne sprawdzanie poprawności współpracy pomiędzy komponentami systemu coraz większe grupy komponentów są integrowane i testowane pod 1. Testowanie wstęp 2. Refaktoryzacja 3. Pojęcia związane z testowaniem 4. Programowanie sterowane testami 5. Testy jednostkowe 5.1. JUnit 5.2. CppUnit 6. Testy integracyjne 7. Testy systemowe 8. Testy regresyjne 9. Pozostałe testy 10. Hierarchia testów 11. Narzędzia wspomagające testowanie 12. Źródła i przydatne linki kątem wzajemnej komunikacji (met. iteracyjna), do momentu przetestowania systemu jako całości wykrywa usterki w interfejsach Testowanie oprogramowania 25 / 32

26 Testy systemowe testowanie systemu z perspektywy użytkownika końcowego przeprowadzane na kompletnym (w pełni zintegrowanym) systemie 1. Testowanie wstęp 2. Refaktoryzacja 3. Pojęcia związane z testowaniem 4. Programowanie sterowane testami 5. Testy jednostkowe 5.1. JUnit 5.2. CppUnit 6. Testy integracyjne 7. Testy systemowe 8. Testy regresyjne 9. Pozostałe testy 10. Hierarchia testów 11. Narzędzia wspomagające testowanie 12. Źródła i przydatne linki badanie pod kątem spełnienia wymagań funkcjonalnych testerzy umyślnie usiłują wywołać błędy, robiąc wszystko, czego tylko można się spodziewać po userze (ang. destructive attitude) Testowanie oprogramowania 26 / 32

27 Testy regresyjne Patch to poprawka do programu, usuwająca stare błędy i dodająca nowe. Prawo Murphy'ego 1. Testowanie wstęp 2. Refaktoryzacja 3. Pojęcia związane z testowaniem 4. Programowanie sterowane testami 5. Testy jednostkowe 5.1. JUnit 5.2. CppUnit 6. Testy integracyjne 7. Testy systemowe 8. Testy regresyjne 9. Pozostałe testy 10. Hierarchia testów 11. Narzędzia wspomagające testowanie 12. Źródła i przydatne linki Błędy pojawią się w jednej części działającego programu, kiedy zmienisz drugą, zupełnie z nią niepowiązaną Prawo Murphy'ego Testowanie oprogramowania 27 / 32

28 Testy regresyjne polegają na ponownym testowaniu fragmentu programu po wprowadzeniu modyfikacji mają na celu upewnienie się, że wprowadzona poprawka/modyfikacja nie stworzyła nowych bugów w innych częściach programu częstą metodą przeprowadzania jest ponowne uruchomienie wcześniej zaliczonych testów sprawdzenie, czy nie pojawiają się nowe błędy Testowanie oprogramowania 28 / 32

29 Pozostałe testy Testy integracyjno-systemowe testowanie stworzonego systemu pod kątem współpracy z innymi (system jako komponent) 1. Testowanie wstęp 2. Refaktoryzacja 3. Pojęcia związane z testowaniem 4. Programowanie sterowane testami 5. Testy jednostkowe 5.1. JUnit 5.2. CppUnit 6. Testy integracyjne 7. Testy systemowe 8. Testy regresyjne 9. Pozostałe testy 10. Hierarchia testów 11. Narzędzia wspomagające testowanie 12. Źródła i przydatne linki Testy odbioru ostateczne testowanie gotowej aplikacji, gotowej do przekazania klientowi klient może dokonać testów odbioru na własną rękę (UAT, ang. User Acceptance Testing) Testowanie oprogramowania 29 / 32

30 Hierarchia testów testy jednostkowe testowanie testy integracyjne testy regresyjne testy systemowe poprawki testy integracyjno-systemowe BŁĄD testy odbioru (developera) testy odbioru (klienta) wykrycie błędu Testowanie oprogramowania 30 / 32

31 Narzędzia wspomagające testowanie xunit umowna nazwa bibliotek/frameworków do testów jednostkowych dostępny dla wielu języków JIRA, trac, Bugzilla oprogramowanie wspomagające zarządzanie projektem, raportowanie błędów i usterek 1. Testowanie wstęp 2. Refaktoryzacja 3. Pojęcia związane z testowaniem 4. Programowanie sterowane testami 5. Testy jednostkowe 5.1. JUnit 5.2. CppUnit 6. Testy integracyjne 7. Testy systemowe 8. Testy regresyjne 9. Pozostałe testy 10. Hierarchia testów 11. Narzędzia wspomagające testowanie 12. Źródła i przydatne linki Canoo WebTest, WatiN otwarte narzędzia do efektywnego testowania aplikacji webowych JSystem narzędzie do zautomatyzowanego tworzenia testów systemowych więcej: Testowanie oprogramowania 31 / 32

32 Źródła, dalsze informacje [PL] (kurs Zaawansowane CPP, wykład 4 - Testowanie ) [EN] (bardzo rozbudowany artykuł) [EN] (portal dla testerów) 1. Testowanie wstęp 2. Refaktoryzacja 3. Pojęcia związane z testowaniem 4. Programowanie sterowane testami 5. Testy jednostkowe 5.1. JUnit 5.2. CppUnit 6. Testy integracyjne 7. Testy systemowe 8. Testy regresyjne 9. Pozostałe testy 10. Hierarchia testów 11. Narzędzia wspomagające testowanie 12. Źródła i przydatne linki [EN] (artykuł na temat testowania oprogramowania) Książki: Software Testing: A Craftsman's Approach Paul Jorgensen Sztuka testowania oprogramowania Glenford J. Myers Testowanie oprogramowania 32 / 32

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia.

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Streszczenie W artykule są przedstawione sposoby usprawnienia i automatyzacji procedur testowania oprogramowania. Omówione

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania egzaminacyjne. rozszerzenia poziomu podstawowego. Certyfikowany Tester Zwinny

Przykładowe pytania egzaminacyjne. rozszerzenia poziomu podstawowego. Certyfikowany Tester Zwinny Przykładowe pytania egzaminacyjne do rozszerzenia poziomu podstawowego Certyfikowany Tester Zwinny.01 Prawa autorskie Dokument niniejszy może być kopiowany w całości lub części pod warunkiem, że podane

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia oprogramowania

Proces tworzenia oprogramowania Proces tworzenia oprogramowania http://www.projectportfolio.pl/fun/cykl%20zycia%20projektu.jpg Wykorzystane materiały: prezentacje J.E. Sienkiewicza I. Sommerville, InŜynieria oprogramowania, WNT 2003

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Tester. Sylabus rozszerzenia poziomu podstawowego. Tester zwinny

Certyfikowany Tester. Sylabus rozszerzenia poziomu podstawowego. Tester zwinny Sylabus rozszerzenia poziomu podstawowego Tester zwinny Prawa autorskie Dokument niniejszy może być kopiowany w całości lub części pod warunkiem, że podane zostanie źródło. Copyright (dalej nazywana ISTQB

Bardziej szczegółowo

CORE Edycja Specjalna - 2011. Testwarez 2011. 10-11 października we Wrocławiu

CORE Edycja Specjalna - 2011. Testwarez 2011. 10-11 października we Wrocławiu CORE Edycja Specjalna - 2011 Testwarez 2011 10-11 października we Wrocławiu Wprowadzenie Testwarez 2011 INDEX 04 Redakcja... 04 Od redakcji Testwarez 2011 05 Automatyczne Testy Eksploracyjne Zbigniew

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin Rok akademicki 2005/2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Zięba Eclipse Workflow plugin

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Miesięcznik Software Developer s Journal (13 numerów w roku) jest wydawany przez SoftPress Sp. z o.o.

Spis treści. Miesięcznik Software Developer s Journal (13 numerów w roku) jest wydawany przez SoftPress Sp. z o.o. Spis treści Praca z Legacy Code część 2 Przekleństwo czy intelektualne wyzwanie?... 3 Grzegorz Gubiński Wielu programistów nie chce pracować w projektach, w których głównym zajęciem jest utrzymanie produktu

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROGRAMOWANIE C++ WEB DEVELOPMENT WARSZTATY PROGRAMOWANIE JAVA SPIS TREŚCI 3/2011 (195)

NARZĘDZIA PROGRAMOWANIE C++ WEB DEVELOPMENT WARSZTATY PROGRAMOWANIE JAVA SPIS TREŚCI 3/2011 (195) 3/2011 (195) SPIS TREŚCI NARZĘDZIA 4 Cucumber & Rspec z zewnątrz do środka aplikacji Rails. Od koncepcji biznesowej do kodu aplikacji Andrzej Sliwa Framework Ruby on Rails zyskał w ciągu kilku ostatnich

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Automatyzacja generowania plików pakietu MS Office Student/studentka Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor Prof. dr inż. Kazimierz

Bardziej szczegółowo

REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie

REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie Jeżeli jesteś zainteresowany/a wypromowaniem swojej marki wśród specjalistów IT Jeżeli szukasz klientów lub pracowników

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Dedykowana platforma, oprogramowanie pudełkowe czy Open Source? Michał Handl Na rynku dostępnych jest obecnie całe spektrum platform do sprzedaży Internetowej.

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesem testowania oprogramowania

Zarządzanie procesem testowania oprogramowania Magazine Zarządzanie procesem testowania oprogramowania Autor: Marcin Towcik O autorze: Obecnie pracuję jako Inżynier Testów w Tieto we Wrocławiu. Wcześniej uczestniczyłem jako tester podwykonawca w projektach

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. www.sdjournal.pl. Posiadamy bazę 90 tysięcy specjalistów z różnych działów IT!

REKLAMA. www.sdjournal.pl. Posiadamy bazę 90 tysięcy specjalistów z różnych działów IT! REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie Jeżeli jesteś zainteresowany/a wypromowaniem swojej marki wśród specjalistów IT Jeżeli szukasz klientów lub pracowników

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Czy EAI może być zwinne? Spis treści

Czy EAI może być zwinne? Spis treści Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1 Definicje...2 2. Warunki brzegowe...6 3. Koncepcje...9 3.1 Service Strategy...11 3.2 Service Design...16 3.3 Service Transition...23 3.5 Service Operation...26 3.6 Continual

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań. Autor: Łukasz Olek. Szanowni Państwo! Witam serdecznie na kolejnym wykładzie z serii Inżynieria oprogramowania.

Specyfikacja wymagań. Autor: Łukasz Olek. Szanowni Państwo! Witam serdecznie na kolejnym wykładzie z serii Inżynieria oprogramowania. Specyfikacja wymagań Autor: Łukasz Olek Szanowni Państwo! Witam serdecznie na kolejnym wykładzie z serii Inżynieria oprogramowania. 1 Plan wykładów Zasady skutecznego działania Specyfikacja wymagań Kontrola

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl wersja 0.1.0 07.10.2010 Wykład 5 Techniki pracy w środowisku Jboss Drools Wstęp Podobnie jak

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt inżynierski Tomasz Pawlicki Jacek Rajda Kierunek studiów: Elektronika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ODWRÓCENIA STEROWANIA ZALEŻNOŚCIAMI W JĘZYKU PROGRAMOWANIA GO INVERSION OF CONTROL OF DEPENDENCIES STRATEGY IN GO PROGRAMMING LANGUAGE

STRATEGIA ODWRÓCENIA STEROWANIA ZALEŻNOŚCIAMI W JĘZYKU PROGRAMOWANIA GO INVERSION OF CONTROL OF DEPENDENCIES STRATEGY IN GO PROGRAMMING LANGUAGE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. XX XXXX Nr kol. XXXX Ireneusz J. JÓŹWIAK, Przemysław SASNAL Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania STRATEGIA

Bardziej szczegółowo