Tworzenie przypadków testowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie przypadków testowych"

Transkrypt

1 Tworzenie przypadków testowych Prowadząca: Katarzyna Pietrzyk Agenda 1. Wprowadzenie 2. Wymagania 3. Przypadek testowy Definicja Schemat Cechy dobrego przypadku testowego 4. Techniki projektowania Czarnej skrzynki Białej skrzynki Oparte na doświadczeniu 5. Test scenariusze 6. Metryki

2 To juŝ było Testowanie Poziomy testów Rodzaje testów Wymagania Definiowane przez uŝytkowników Przetwarzane przez analityka Analizowane/Weryfikowane przez testera Implementowane przez developera Testowane przez testera

3 Testowalność [1/2] The degree to which a system or component facilitates the establishment of test criteria and the performance of tests to determine whether those criteria have been met. [IEEE] Testowalność [2/2] Przegląd (ang.review) wymagań jest najbardziej efektywną drogą walidacji wymagań. Defekty, które nie będą znalezione podczas przeglądu wymagań będą wnoszone do kolejnych faz produkcji oprogramowania. Naprawienie defektów staje się coraz droŝsze. Cechy dobrze zdefiniowanych wymagań: jednoznaczność kompletność spójność modyfikowalność śledzalność uŝyteczność (wtórna) weryfikowalność

4 Przypadek testowy [1/2] (ang. Test case) Zbiór wejść, warunków początkowych oraz oczekiwanych wyników i warunków końcowych utworzony, aby wykonać określonąścieŝkę w programie albo aby zweryfikować zgodność z określonym wymaganiem. [IEEE 610] 1. Unikalny identyfikator, nazwa Przypadek testowy [2/2] 2. Opis, co sprawdza dany przypadek testowy (ang. Test case) 3. Warunki, jakie muszą zostać spełnione zanim przystąpimy do wykonywania przypadku testowego Id Opis Wykonywanej czynności Id: Nazwa Oczekiwane rezultaty Aktualny rezultat Status 4. Pojedyncza czynność, którą naleŝy wykonać 1 5. Spodziewane rezultaty wykonania czynności 2 6. Wynik poprawnego wykonania przypadku testowego

5 Cechy dobrego przypadku testowego Znajduje defekty (maksymalną ilość) Weryfikuje poprawność (działania) systemu/zgodność z wymaganiami Określa stabilność/wiarygodność systemu Minimalizuje koszty wsparcia (ang.support) i utrzymania (ang.maintenance) Szacuje/zapewnia jakość systemu Dopasowany do tego, co chcemy sprawdzić Techniki projektowania 1. Techniki czarnej szkrzynki (ang.black-box) 2. Techniki białej skrzynki (ang.white-box) 3. Techniki oparte na doświadczeniu (ang.experience based)

6 Techniki czarnej skrzynki (ang.black-box) Zakładana jest znajomość wymagań dla testowanej funkcjonalności. Wprowadzamy dane wejściowe i analizujemy wyniki otrzymywane na wyjściu. System jest traktowany jak czarna skrzynka, która działa w nieznany sposób. Dane wejściowe Czarna skrzynka Dane wyjściowe Klas równowaŝności (equivalence partitioning) Wartości granicznych (boundary value analysis) Technika oparta o przejścia stanów (state transition testing) Technika oparta o tabele decyzyjne (decision table testing) Technika oparta o przypadki uŝycia (use case testing) Technika klas równowaŝności Wszystkie moŝliwe wartości dzielone są na klasy (równowaŝności), takie Ŝe: Istnieje skończona ilość tych klas System zachowuje się analogicznie dla wartości z tej samej klasy Test dla jednego z kaŝdej klasy jest wystarczający Jeśli dla jednego przypadku wystąpi defekt, dla pozostałych przypadków równieŝ Zminimalizowanie liczby wykonywanych przypadków testowych Wybór właściwych przypadków testowych, aby pokryć wszystkie moŝliwe scenariusze Przykład: Parametr miesiąc w dacie niepoprawne wartości 1 poprawne wartości niepoprawne wartości 2

7 Technika wartości granicznych Badane jest zachowanie systemu dla wartości granicznych Technika ta jest często traktowana jako rozszerzenie poprzedniej techniki DuŜo większe prawdopodobieństwo niepoprawnego zachowania testowanej funkcjonalności na krańcach klas równowaŝności Krańce minimalne, maksymalne wartości Testujemy zarówno wartości poprawne jak i niepoprawne Przykład: W bazie rejestrowane są osoby w wieku 0-10 lat [-1,0,1,10,11] Technika oparta o przejście stanów [1/2] Przypadki testowe są projektowane tak, aby sprawdzić: kaŝde przejście pomiędzy stanami, sekwencję przejść, kaŝdy stan, typową sekwencję stanów.

8 Technika oparta o przejście stanów [2/2] Przykład: Maszyna pracuje zgodnie z prezentowanym diagramem stanów Stan wej. 1 0 S1 S1 S2 S1 S2 S2 S2 S1 Tabela przejścia stanów 0 Diagram stanów Technika oparta o tabelę decyzyjną Metoda ta moŝe być stosowana, gdy zachowanie systemu zaleŝy od decyzji logicznych Kolumna tabeli odnosi się do jednej reguły biznesowej Przykład: C1 A1 Reguły C2 A2 C1 C2 F T T T - F C3 negacja logiczne AND A3 C3 A1 A2 - - T T F F F T F A3 F F T Graf przyczynowo-skutkowy Tabela decyzyjna

9 Testowanie oparte o przypadki uŝycia Testy są tworzone na bazie przypadków uŝycia albo reguł biznesowych Przypadki uŝycia opisują interakcje pomiędzy aktorami (system, uŝytkownicy) Przypadki testowe stworzone na bazie przypadków uŝycia są najbardziej przydatne dla sprawdzenia błędów mogących pojawić się w codziennej pracy uŝytkowników (badają przepływy) Warunki początkowe Warunki końcowe Przydatne do tworzenia testów akceptacyjnych Zalety i wady Zalety testowania metodą czarnej skrzynki: testy są powtarzalne testowane jest środowisko, w którym przeprowadzane są testy zainwestowany wysiłek moŝe być uŝyty wielokrotnie Wady testowania metodą czarnej skrzynki: wyniki testów mogą być szacowane nazbyt optymistycznie nie wszystkie właściwości systemu mogą zostać przetestowane przyczyna błędu nie jest znana

10 Techniki białej skrzynki (ang. White-box) Testy białej (ang. white box), które zakładają znajomość sposobu implementacji testowanych funkcji i są opracowywane na podstawie sprawdzania kody źródłowego. Dane wejściowe Biała skrzynka If (a = 1) print a is 1 else print a is not 1 Dane wyjściowe pokrycie instrukcji kodu pokrycie decyzji/rozgałęzień Pokrycie instrukcji kodu (ang. Statement coverage) Przypadki testowe są przygotowywane w taki sposób, aby pokryć instrukcje. Przykład: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) TC if (a = 3) else End if (b = 7) End print a is 3 print a is not 3 print b is 7 Wejście a = 3; b = 7 a = 7; b = 7 Pokrycie instrukcji: 100% TC1: a=3; b=7 TC2: a=7; b=7 Instrukcja (1) (2) (5) (6) (7) (8) (1) (3) (4) (5) (7) (8) Wyjście a is 3 b is 7 a is not 3 b is 7

11 Pokrycie rozgałęzień (ang. Branch coverage) Przypadki testowe są przygotowywane w taki sposób, aby pokryć pętle. Przykład: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) if (a = 3) else End if (b = 7) End print a is 3 print a is not 3 print b is 7 TC1: a=3; b=7 TC2: a=7; b=7 TC Wejście Id decyzji 1. a = 3; b = 7 (1)True (6)True 2. a = 7; b = 7 (1) False(6) True Pokrycie rozgałęzień: 75% Wyjście a is 3 b is 7 a is not 3 b is 7 Zalety i wady Zalety testowania metodą białej skrzynki: poniewaŝ wymagana jest znajomość struktury kodu, łatwo jest określić jaki typ danych wejściowych/wyjściowych jest potrzebny, aby efektywnie przetestować aplikację oprócz głównego zastosowania testów pomaga zoptymalizować kod aplikacji pozwala dokładnie określić przyczynę i miejsce w którym znajduje się błąd. Wady testowania metodą białej skrzynki: poniewaŝ wymagana jest znajomość struktury kodu, do przeprowadzenia testów potrzebny jest tester ze znajomością programowania co podnosi koszty. prawie niemoŝliwym jest przejrzenie kaŝdej linii kodu w poszukiwaniu ukrytych błędów, co moŝe powodować błędy po fazie testów.

12 Techniki oparte na doświadczeniu (ang. experience based) Zgadywanie błędów przypadki testowe są tworzone na bazie intuicji testera oraz jej/jego doświadczenia z podobnych sytuacji. Testowanie eksploracyjne przypadki testowe są tworzone równolegle z wykonywaniem testów. Przydatne w przypadku braku dokumentacji w projekcie oraz w przypadku presji czasowej. Scenariusz testowy Scenariusz testowy określa: sekwencję wykonywanych czynności ustawia przypadki testowe w określonym porządku (kolejności) w celu sprawdzenia konkretnej części systemu TC3:nazwa3 TC11: nazwa11 TC16: nazwa16

13 Metryki Postęp tworzenia przypadków testowych Efektywność tworzenia przypadków testowych Jakość przypadku testowego Stopień pokrycia wymagań Narzędzia TestLink QA Track Mercury Test Director IBM Rational ClearQuest IBM Rational Test Manager

14 Podsumowanie Brak jednej prostej recepty/najbardziej właściwej metody na wygenerowanie dobrego przypadku testowego Czynniki decydujące o wyborze metody: Cel testów Wymagania na system/dostępność dokumentacji Typ testów Poziom i typ ryzyka Czas i budŝet Metoda prowadzenia projektu IT Następne spotkanie UŜyteczność- testowanie i nie tylko

15 ? Dziękuję Zadanie 1. Zbadać testowalność przypadku uŝycia 2. Przeprowadzić analizę testową przypadku uŝycia 3. Wybrać technikę przygotowania przypadków testowych 4. Na podstawie przypadku uŝyciu przygotować przypadki testowe.

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia.

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Streszczenie W artykule są przedstawione sposoby usprawnienia i automatyzacji procedur testowania oprogramowania. Omówione

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia oprogramowania

Proces tworzenia oprogramowania Proces tworzenia oprogramowania http://www.projectportfolio.pl/fun/cykl%20zycia%20projektu.jpg Wykorzystane materiały: prezentacje J.E. Sienkiewicza I. Sommerville, InŜynieria oprogramowania, WNT 2003

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r.

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Materiały szkoleniowe Z ZAKRESU UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Spis treści BLOK 1. WPROWADZENIE DO UŻYTECZNOŚCI... 4 1. Omówienie podstawowych pojęć używanych podczas

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2008 r. Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Spis treści 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA SPIS TREŚCI 2 1 Punkt wyjścia dokumentu 3 2 Źródła zmian w zakresie świadczonych usług wynikające z zintegrowanego projektowania.

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym, w3

Zarządzanie projektem informatycznym, w3 Zarządzanie zakresem projektu informatycznego Zarządzanie projektem informatycznym, w3 walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Cele projektu Rezultatem każdego zdefiniowanego projektu jest z założenia wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRAKTYKA TECHNIKI

CZĘŚĆ II PRAKTYKA TECHNIKI CZĘŚĆ II PRATYA TECHNII 95 4. PROCES PROJETOWO-ONSTRUCYJNY I JEGO STRUTURA Cel wykładu 4.. Projektowanie w technice Projektowanie w technice jest działalnością twórczą z określonym udziałem prac rutynowych

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki. egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki. egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania dr Roman Dolata Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania Wprowadzony w 2002 roku system egzaminów zewnętrznych dostarcza obiektywnych

Bardziej szczegółowo

ULEPSZENIE PROCESU EGZEKUCJI MANDATU KARNEGO Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI IGRAFX PROCESS

ULEPSZENIE PROCESU EGZEKUCJI MANDATU KARNEGO Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI IGRAFX PROCESS Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 ULEPSZENIE PROCESU EGZEKUCJI MANDATU KARNEGO

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM BADANIE PODSYTEMU INFORMATYCZNEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W CELU ZWIĘKSZENIA JEGO PRZYDATNOŚCI DO EWALUACJI SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH RAPORT DLA DEPARTAMENTU

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Praca w koncepcji socjologii interakcjonistycznej.

Praca w koncepcji socjologii interakcjonistycznej. Prof. dr hab. Krzysztof Konecki Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ Praca w koncepcji socjologii interakcjonistycznej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji socjologii pracy

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo