Szkolenia teleinformatyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenia teleinformatyczne"

Transkrypt

1 Szkolenia teleinformatyczne Poznań 2013 S t r o n a 1

2 Grupa szkoleń podstawowych Podstawy inżynierii ruchu i projektowania sieci dla operatorów sieci komórkowych... 5 Zastosowanie inżynierii ruchu w wybranych zagadnieniach optymalizacji sieci komórkowych. 6 Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych... 7 Adresacja w sieciach IPv4 oraz IPv Bezprzewodowe sieci lokalne WLAN (802.11)... 9 Bezprzewodowe mobilne sieci IP Wprowadzeie do zagadnień bezpieczeństwa sieci komputerowych Wprowadzenie do routingu w sieciach TCP/IP Protokół BGP Border Gateway Protocol Adresacja i protokoły routingu w sieciach IPv Routing w sieciach IP v Projektowanie wirtualnych sieci lokalnych (VLAN) Technologie zdalnego dostępu Sieci Metro Ethernet / Carrier Ethernet Sieci MPLS/GMPLS Wprowadzanie do technologii Multicast IP Technologia Multicast IP dla operatorów sieci Grupa szkoleń z zakresu programowania i systemów operacyjnych Programowanie w języku C mikrokontrolerów AVR w środowisku GNU Linuks Programowanie systemu czasu rzeczywistego FreeRTOS w środowisku GNU Linuks C++11 Wybrane zagadnienia z zakresu narzędzi wprowadzonych do języka C++ w standardzie C Zaawansowane programowanie w Javie Programowanie interfejsów graficznych w Javie przy użyciu biblioteki SWT Programowanie w C# - poziom podstawowy Programowanie w C# - średniozaawansowany Programowanie interfejsów graficznych w C# z wykorzystaniem MPF Linux Szkolenie z podstaw obsługi systemu operacyjnego z uwzględnieniem pracy sieciowej31 S t r o n a 2

3 Grupa szkoleń nawiązująca tematycznie do certyfikatów firmy CCNA, CCNA Secutity oraz CCNP Podstawy routingu w sieciach IP (poziom CCNA semestr II) Podstawy przełączania w sieciach IP (poziom CCNA semestr III) Podstawowe technologie i protokoły sieci WAN (poziom CCNA semestr IV) Podstawy bezpieczeństwa sieci komputerowych (poziom CCNA Security) Zaawansowany routing w sieciach TCP/IP (poziom CCNP Route) Sieci wielousługowe zbudowane z przełączników (poziom CCNP Switch) S t r o n a 3

4 Grupa szkoleń podstawowych S t r o n a 4

5 Podstawy inżynierii ruchu i projektowania sieci dla operatorów sieci komórkowych Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami inżynierii ruchu oraz metodologii nowoczesnego planowania, projektowania i wymiarowania systemów sieciowych w kontekście optymalizacji i transformacji sieci mobilnych. Podstawowe pojęcia inżynierii ruchu, parametry, definicje Teoretyczne podstawy modelowania systemów sieciowych Podstawy wymiarowania i analizy dostępowych sieci radiowych Efektywnośd sieci, strategie zarządzania ruchem Wprowadzenie do metodologii optymalizacji rozpływu ruchu w sieci, modelowanie przelewów i przenoszenia połączeo Wprowadzenie do problemów optymalizacji rutingu Podstawy wymiarowania wiązek i łączy w sieciach wielousługowych Podstawy wymiarowania interfejsów radiowej sieci dostępowej w sieciach komórkowych 3G i 4G Znajomośd podstaw teorii prawdopodobieostwa. Adresatami kursu są przede wszystkim pracownicy służb inżynierii ruchu, osoby związane z planowaniem, rozbudową, utrzymaniem i optymalizacją sieci, w tym wdrażaniem nowych technologii i usług. Wykład i dwiczenia 3 dni S t r o n a 5

6 Zastosowanie inżynierii ruchu w wybranych zagadnieniach optymalizacji sieci komórkowych Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami inżynierii ruchu oraz metodologii nowoczesnego planowania, projektowania i wymiarowania systemów sieciowych w kontekście optymalizacji i transformacji sieci mobilnych. Podstawy inżynierii ruchu w sieciach wielousługowych Teoretyczne podstawy modelowania sieciowych systemów wielousługowych Podstawy analizy systemów pakietowych Analiza ruchu we współczesnych radiowych sieciach pakietowych Podstawy wymiarowania i analizy dostępowych sieci radiowych 3G/4G z zaawansowanymi mechanizmami zarządzania ruchem, parametryzacja sieci Efektywnośd ruchowa sieci komórkowych, metodologia optymalizacji rozpływu ruchu w sieciach 3G i 4G Zakres materiału objęty szkoleniem Podstawy inżynierii ruchu i projektowania sieci dla operatorów sieci komórkowych. Kurs przeznaczony jest dla dostawców i sprzedawców nowych usług, inżynierów telekomunikacji z kadry kierowniczej i zarządzania, służb rozwojowych, projektowych, inwestycyjnych, inżynierii ruchu i eksploatacji systemów sieci 3G i 4G. Wykład 3 dni S t r o n a 6

7 Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych Celem tego kursu jest zapoznanie uczestników z technologiami i podstawowymi zasadami projektowania sieci lokalnych. Modele warstwowe OSI i TCP/IP, topologie logiczne i fizyczne Technologie wykorzystywane w sieciach lokalnych: Fast i Gigabit Ethernet i standard Urządzenia sieci komputerowych: mosty, przełączniki, routery Podstawowe protokoły sieci komputerowych: IP, TCP, UDP, DHCP, NAT Podstawy adresacji IPv4 Routing w sieciach IP: podstawowe zasady i pojęcia Podstawy wirtualnych sieci lokalnych Wybrane zagadnienia wprowadzenia QoS do sieci komputerowych Brak wymagao wstępnych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem lokalnych sieci komputerowych. Adresatami kursu są również integratorzy telekomunikacyjni oraz osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii IP. Wykład 3 dni S t r o n a 7

8 Adresacja w sieciach IPv4 oraz IPv6 Celem tego kursu jest zapoznanie uczestników z podziałem adresów IP, protokołami wspomagającymi adresację (NAT, DHCP, DNS) oraz z zasadami projektowania adresacji. Klasy adresów Maski podsieci o stałej i zmiennej długości (IPv4), bezklasowy routing międzydomenowy (IPv4) Adresy prywatne (IPv4) DHCP i NAT Nazwy internetowe (DNS, DNSSec) Nowe właściwości IPv6 (nagłówek, rozszerzenia nagłówków) Typy adresów IPv6 Przydzielanie adresów w IPv6 Multicasting Migracja z IPv4 do IPv6 Zagadnienia stabilności sieci IP Planowanie i zarządzanie przestrzenią adresową Podział i przeliczanie adresów IPv4 dwiczenia Przykładowe projekty adresacji wady i zalety Zakres materiału objęty szkoleniem Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem sieci korzystających z protokołu IP. Adresatami kursu są również integratorzy telekomunikacyjni oraz osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii IP. Wykład i dwiczenia 3 dni S t r o n a 8

9 Bezprzewodowe sieci lokalne WLAN (802.11) Celem kursu jest zapoznanie uczestników z budową oraz utrzymaniem bezprzewodowych sieci lokalnych oraz utrzymaniem przewodowej infrastruktury sieci komputerowych. Tematyka szkolenia obejmuje omówienie, zarówno podstawowych zagadnieo dotyczących adresacji IPv4 i IPv6 oraz protokołów routingu stosowanych w sieciach przewodowych (RIPv2, EIRGP, OSPF), a także protokołów związanych z sieciami przełączanymi (VTP, STP). Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas kursu są zagadnienia dotyczące bezprzewodowych sieci lokalnych (standardy sieci WLAN, bezpieczeostwo, QoS, WDS oraz roaming). Połowa zajęd realizowana jest w formie dwiczeo laboratoryjnych, w czasie których kursanci zapoznają się również z konfiguracją wybranych protokołów w urządzeniach firmy Cisco Systems. Adresacja IPv4 oraz IPv6 Podstawowe zagadnienia sieci przewodowych (VTP, STP, routing RIPv2, EIGRP, OSPF) Standardy sieci WLAN, mechanizm CSMA/CA, topologie Bezpieczeostwo w sieciach WLAN (szyfrowanie, proces uwierzytelniania, rodzaje ataków) Implementacja mechanizmów QoS w sieciach WLAN Wireless Distribution System, roaming pomiędzy punktami dostępowymi Monitorowanie wydajności sieci (AirMagent, Wireshark) Dwiczenia praktyczne z wykorzystaniem routerów bezprzewodowych Liksys WRT160n oraz kontrolerów Cisco WLAN i AP Aironet 1200 Series Zakres materiału objęty szkoleniami Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem sieci komputerowych. Adresatami kursu mogą byd również osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii IP oraz integratorzy telekomunikacyjni. 3 dni S t r o n a 9

10 Bezprzewodowe mobilne sieci IP Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami integracji bezprzewodowych sieci mobilnych oraz Internetu. Przedstawione zostaną różne aspekty konwergencji technologii sieci bezprzewodowych i sieci Internet oraz podstawowe zagadnienia sieci IP, niezbędne do projektowania i utrzymania mobilnych sieci IP z integracją usług. Sieci bezprzewodowe: 2G, 3G, 4G Usługi świadczone w sieciach bezprzewodowych Ewolucja sieci bezprzewodowych w kierunku IP Protokoły warstwy sieci: IPv4 i IPv6 Protokoły warstwy transportowej: TCP, UDP, SCTP Routing w sieciach IP (RIPv2, OSPF, BGP) Mechanizmy i architektury zapewnienia QoS w sieciach IP Bezpieczeostwo sieci IP: analiza zagrożeo, zapory sieciowe, IPSec Bezpieczeostwo warstwy transportowej: SSL, TLS Tunelowanie: IPinIP, GRE, GTP DNS i DNSec Zarządzanie hostami i sieciami: DHCP, RADIUS, DIAMETER, SNMP Zarządzanie mobilnością w bezprzewodowych mobilnych sieciach IP Protokoły wspomagające działanie usług IP: RTP, HTTP, WAP, SIP Technologie transportowe: Ethernet, WLAN, MPLS/GMPLS Brak Adresatami kursu są przede wszystkim osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii i nowych usług w sieciach IP oraz integratorzy telekomunikacyjni. Szkolenie przeznaczone jest także dla osób zajmujących się utrzymaniem sieci korzystających z protokołu IP. Wykład 5 dni S t r o n a 10

11 Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa sieci komputerowych Celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeostwa sieci komputerowych. Pojęcia i definicje związane z bezpieczeostwem sieci komputerowych, Analiza zagrożeo płynących z Internetu, Sprzętowe i programowe zapory sieciowe, Systemy IPS/IDS, Metody uwierzytelnienia i kontroli dostępu, Audyt bezpieczeostwa sieci komputerowych Programy analizy ruchu w sieci komputerowej, Zakres materiału objęty szkoleniami: Adresacja w sieciach IPv4 oraz IPv6, Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem sieci korzystających z protokołu IP. 3 dni S t r o n a 11

12 Wprowadzenie do routingu w sieciach TCP/IP Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami routingu w sieciach teleinformatycznych korzystających z protokołu IP w wersji 4. Tematyka szkolenia będzie obejmowad podstawowe zagadnienia routingu w sieciach korzystających ze stosu protokołów TCP/IP. Przedstawione zostaną protokoły powszechnie stosowane w sieciach heterogenicznych tj. RIP czy OSPF. W czasie zajęd laboratoryjnych kursanci zapoznają się z konfiguracją wybranych protokołów w routerach firmy Cisco Systems. Wyjaśnienie podstawowych pojęd tj. tablica routingu czy proces routingu Routing statyczny Klasyfikacja protokołów routingu Protokół Routing Information Protocol (RIP) wersja 1 i 2 Podstawy protokołu Open Shortest Path First (OSPF) w wersji 2 Podstawy konfiguracji routerów firmy Cisco Systems Zakres materiału objęty szkoleniem Adresacja w sieciach IPv4 oraz IPv6 oraz szkoleniem Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem lokalnych sieci komputerowych. Adresatami kursu mogą byd również osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii IP oraz integratorzy telekomunikacyjni. 3 dni S t r o n a 12

13 Protokół BGP Border Gateway Protocol Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z działaniem i konfiguracją protokołu BGP oraz z zaawansowanymi zagadnieniami routingu wewnątrzdomenowego. Szkolenie obejmuje zarówno wykłady, jak i dwiczenia laboratoryjne, umożliwiające uczestnikom kursu zapoznanie się z metodami rozwiązywania problemów w rzeczywistych sieciach obsługiwanych przez protokół BGP. Zaawansowane zagadnienia routingu IP (interfejsy pasywne, filtrowanie tras, routing strategiczny, redystrybucja tras) Działanie protokołu BGP: ibgp i ebgp Typy systemów autonomicznych Typy wiadomości przesyłane w protokole BGP i ich zastosowania Rodzaje atrybutów ścieżek i ich zastosowania Projektowanie i konfiguracja skalowalnych sieci ibgp (topologia zupełna, synchronizacja, reflektory tras, grupy równoprawne w BGP) Konfederacje Agregacja tras w BGP Sterowanie ruchem i wyborem ścieżek w BGP Multihoming rozwiązywanie problemów w przypadku wielu dostawców usług internetowych Redystrybucja tras pomiędzy protokołami routingu wewnątrzdomenowego a protokołem BGP Zakres materiału objęty szkoleniami Adresacja w sieciach IPv4 oraz IPv6 Wprowadzanie do routingu w sieciach TCP/IP. Adresatami kursu są przede wszystkim osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii i nowych usług w sieciach IP oraz integratorzy telekomunikacyjni. Szkolenie przeznaczone jest także dla osób zajmujących się utrzymaniem sieci korzystających z protokołu IP. Wykład, projekt i dwiczenia laboratoryjne 5 dni S t r o n a 13

14 Adresacja i protokoły routingu w sieciach IPv6 Celem tego kursu jest zapoznanie uczestników z podziałem adresów IP, protokołami wspomagającymi adresację, z zasadami projektowania adresacji oraz z zagadnieniami routingu w sieciach teleinformatycznych korzystających z protokołu IP w wersji 6. IPv4 vs IPv6 Nowe właściwości IPv6 (nagłówek, rozszerzenia nagłówków) Typy adresów IPv6 Przydzielanie adresów w IPv6 Multicasting Migracja z IPv4 do IPv6 Usługi IPv6 Protokoły routingu (RIPng, EIGRP, OSPFv3) Konfiguracja protokołów na routerach firmy Cisco Systems Uczestnicy szkolenia powinni posiadad podstawową wiedzę z zakresu adresacji IP w wersji 4 oraz protokołów routingu. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem sieci korzystających z protokołu IP. Adresatami kursu są również integratorzy telekomunikacyjni oraz osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii IP. Wykład i dwiczenia 3 dni (18 godzin) S t r o n a 14

15 Routing w sieciach IP v6 Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi zagadnieniami routingu w sieciach teleinformatycznych korzystających z protokołu IP w wersji 6. Tematyka szkolenia będzie obejmowad omówienie zaawansowanych zagadnieo związanych z protokołami routingu: OSPFv3, EIGRP dla IPv6, IS-IS dla IPv6 oraz MPBGP. W czasie zajęd laboratoryjnych kursanci zapoznają się również z konfiguracją wybranych protokołów routingu w sieciach IPv6 RIPng OSPFv3 EIGRP dla IPv6 IS-IS dla IPv6 MPBGP Zakres materiału objęty szkoleniami Adresacja w sieciach IPv4 oraz IPv6, Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych oraz Wprowadzenie do routingu w sieciach TCP/IP. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem lokalnych sieci komputerowych. Adresatami kursu mogą byd również osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii IP oraz integratorzy telekomunikacyjni. 4 dni S t r o n a 15

16 Projektowanie wirtualnych sieci lokalnych (VLAN) Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami projektowania sieci lokalnych na poziomie logicznym oraz ze szczegółowymi zasadami projektowania i zarządzania sieciami wirtualnymi. Sieci wirtualne będą omawiane w kontekście Ethernetu jako najbardziej popularnej technologii realizacji sieci lokalnych. Architektura sieci zbudowanych z przełączników: podział warstwowy i podział funkcjonalny Wyjaśnienie pojęcia sieci wirtualnej w kontekście technologii ethernetowych Podział i implementacje sieci VLAN, w tym sieci VLAN dla VoIP Techniki znacznikowania (tagowania) wykorzystywane w sieciach VLAN Routing pomiędzy sieciami VLAN Protokoły wspomagające pracę sieci VLAN: protokół VTP oraz protokół GVRP. Podstawy konfiguracji VLAN na routerach i przełącznikach warstwy 3 firmy Cisco Systems Zakres materiału objęty szkoleniem Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem sieci komputerowych. Adresatami kursu są również integratorzy telekomunikacyjni oraz osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii IP oraz VoIP. 3 dni S t r o n a 16

17 Technologie zdalnego dostępu Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technologiami sieci dostępowych oraz z zagadnieniami praktycznego, efektywnego i bezpiecznego tworzenia wirtualnych prywatnych sieci nakładkowych. Typy i właściwości stosowanych mediów transmisyjnych w sieciach teleinformatycznych Charakterystyka sieci xdsl (różnorodnośd technik, ograniczenia) Charakterystyka sieci HFC Rodzina protokołów PPP (PPP over Ethernet, PPP over ATM) Charakterystyka optycznych sieci dostępowych (PON, EPON, WDM-PON) Charakterystyka dostępowych technologii bezprzewodowych (Wi-Fi, Wimax, sieci komórkowe) Transmisja danych z wykorzystaniem sieci elektrycznej Współpraca protokołów NAT/PAT/DHCP z sieciami dostępowymi Tworzenie bezpiecznych sieci dostępowych VPN z wykorzystaniem IPSec, SSL, GRE Zakres materiału objęty szkoleniami Adresacja w sieciach IPv4 oraz IPv6. Adresatami kursu są przede wszystkim osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii i nowych usług w sieciach IP oraz integratorzy telekomunikacyjni. Szkolenie przeznaczone jest także dla osób zajmujących się utrzymaniem sieci korzystających z protokołu IP. 3 dni S t r o n a 17

18 Sieci Metro Ethernet / Carrier Ethernet Aktualnie, w związku z powszechnością stosowania Ethernetu w sieciach lokalnych do realizacji praktycznie dowolnych usług, następuje stopniowe przechodzenie operatorów od sieci opartych na TDM, Frame Relay i ATM do nowych bardziej efektywnych technologii, takich jak Ethernet, IP i MPLS. Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie technologii Ethernet na poziomie operatorskim, usług Carrier Ethernet oraz możliwości wykorzystania sieci Carrier Ethernet w obszarze Mobile Backhaul. Definicje sieci Metro Ethernet i Carrier Ethernet (IETF oraz Metro Ethernet Forum) Technologie umożliwiające realizację sieci Carrier Ethernet (sieci dostępowe, wirtualne sieci lokalne, wirtualne sieci prywatne, MPLS) Aplikacje i problemy sieci Carrier Ethernet Usługi Carrier Ethernet Standardy sieci Ethernet Protokoły STP, VTP, GVRP, MVRP Standardy MEF Sieci Carrier Ethernet w bezprzewodowych sieciach dostępowych (Mobile Backhaul) Różnicowanie jakości usług oraz odwzorowanie parametrów QoS w sieci transportowej Analiza i dyskusja dostępnych rozwiązao sieci Carrier Ethernet Zakres materiału objęty szkoleniami Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych oraz Sieci MPLS/GMPLS. Adresatami kursu są przede wszystkim osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii i nowych usług w sieciach IP oraz integratorzy telekomunikacyjni. Szkolenie przeznaczone jest także dla osób zajmujących się utrzymaniem sieci korzystających z protokołu IP. Wykład 3 dni S t r o n a 18

19 Sieci MPLS/GMPLS Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie technologii MPLS i GMPLS oraz możliwymi jej zastosowaniami w sieciach przewodowych i bezprzewodowych. Uczestnicy szkolenia zapoznają się architekturą sieci MPLS oraz budową i konfiguracją urządzeo MPLS. Szczególna uwaga zwrócona jest na zastosowania MPLS do realizacji wirtualnych sieci prywatnych warstwy trzeciej i drugiej oraz na wykorzystanie MPLS w sieciach bezprzewodowych. Porównanie komutacji kanałów, komutacji pakietów, wirtualnej komutacji kanałów oraz techniki komutacji etykiet Terminologia MPLS (etykieta, LSR, LSP, FEC) Typy etykiet; MPLS vs. GMPLS Architektura sieci MPLS Architektura i elementy funkcjonalne urządzeo MPLS Protokoły sygnalizacyjne dla sieci MPLS: LDP, RSVP-TE Mechanizmy zapewnienia QoS w MPLS, współpraca z IntServ i DiffServ Tworzenie wirtualnych sieci prywatnych warstwy trzeciej z wykorzystaniem technologii MPLS Tworzenie wirtualnych sieci prywatnych z wykorzystaniem technologii MPLS (AToM) Sieci Metro/Carrier Ethernet w technologii MPLS Mobile Backhaul Zakres materiału objęty szkoleniami Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych. Adresatami kursu są przede wszystkim osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii i nowych usług w sieciach IP/MLS oraz integratorzy telekomunikacyjni. Szkolenie przeznaczone jest także dla osób zajmujących się utrzymaniem sieci korzystających z protokołu IP. 5 dni S t r o n a 19

20 Wprowadzanie do technologii Multicast IP Celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami dotyczącymi architektury i protokołów umożliwiających wprowadzenie połączeo rozgałęźnych do sieci IP. Adresacja multicastowa (wersja 4 i 6), Odwzorowanie adresu multicasowego na adres warstwy łącza danych, Protokoły odbiornik router (IGRP, MLD), IGMP/MLD proxying IGMP snooping, Protokoły wewnatrzdomenowe (PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM), Protokoły międzydomenowe (MBGP, MSDP), Podstawy konfiguracji protokołów IGMP oraz PIM na routerach firmy Cisco Systems Zakres materiału objęty szkoleniem Adresacja w sieciach IPv4 oraz IPv6 oraz szkoleniem Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem sieci korzystających z protokołu IP. Adresatami kursu są również integratorzy telekomunikacyjni oraz osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii i nowych usług w sieciach IP. 3 dni S t r o n a 20

21 Technologia Multicast IP dla operatorów sieci Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technologią, zasadami wdrażania oraz z problemami przy wdrażaniu technologii Multicast IP w sieciach operatorskich. Kurs został podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Pierwsza częśd składa się z sześciu wykładów: wprowadzenie, adresacja multicastowa, protokołu odbiornik-router, wewnątrzdomenowe protokoły routingu multicast, międzydomenowe protokoły routingu multicast, transmisja MPEG-2 TS oraz omówienie przykładowego projektu. Zdając sobie sprawę ze złożoności i praktycznego znaczenia zagadnieo poruszanych w części teoretycznej opracowano szereg dwiczeo praktycznych ilustrujących najważniejsze zagadnienia poruszane w części wykładowej. Protokoły odbiornik router (IGRP, MLD), IGMP/MLD proxying IGMP snooping, Protokoły PIM-SM oraz PIM-DM, Protokół MBGP, Transmisja MPEG-2 TS Przykład wdrożenia technologii IP Multicast w sieci operatorskiej Zakres materiału objęty szkoleniami Adresacja w sieciach IPv4 oraz IPv6, Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych oraz Wprowadzanie do technologii Multicast IP. Adresatami kursu są przede wszystkim osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii i nowych usług w sieciach IP oraz integratorzy telekomunikacyjni. Szkolenie przeznaczone jest także dla osób zajmujących się utrzymaniem sieci korzystających z protokołu IP. Wykład, projekt i dwiczenia laboratoryjne 3 dni S t r o n a 21

22 Grupa szkoleń z zakresu programowania i systemów operacyjnych S t r o n a 22

23 Programowanie w języku C mikrokontrolerów AVR w środowisku GNU Linuks Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z programowaniem mikrokontrolerów AVR w języku C z wykorzystaniem darmowych narzędzi. Kurs został podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Pierwsza częśd składa się z ośmiu wykładów. Częśd praktyczna składa się z 8 zajęd laboratoryjnych, na którym będą programowane mikrokontrolery z wykorzystaniem omówionych narzędzi i bibliotek. Architektura mikrokontrolera AVR, Podstawowe narzędzia i biblioteki avrgcc, avrlibc, Omówienie różnic pomiędzy rogramowanie w C komputera PC, a mikrokontrolera, Obsługa portów, przerwao oraz portu szeregowego, Omówienie najważniejszych funkcji biblioteki libc, Pisanie reguł budowania projektu za pomocą narzędzia make i make, Tworzenie projektu w zintegrowanym środowisku programistycznym Kdevelop, Działanie kompilatora i zarządzanie pamięcią w systemach bez MMU, Mechanizmy w języku C wspierające programowanie mikrokontrolerów, Darmowe biblioteki firm trzecich, np. procyon avrlib. Podstawy układów cyfrowych, język C, znajomośd zasady działania procesora. Adresatami kursu są przede wszystkim osoby związane z elektroniką i systemami wbudowanymi. 2 dni S t r o n a 23

24 Programowanie systemu czasu rzeczywistego FreeRTOS w środowisku GNU Linuks Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z programowaniem systemów czasu rzeczywistego. Kurs został podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Pierwsza częśd składa się z ośmiu wykładów na których omówiono podstawy systemów operacyjnych, API systemu FreeRTOS oraz środowisko w którym zostanie zrealizowana częśd praktyczna. Częśd praktyczna zostanie zrealizowana na autorskim zestawie dydaktycznym składającym się z głównego sterownika modułu wykonawczego. Oba elementy zestawu komunikują się za pośrednictwem magistrali RS485. Wprowadzenie do systemów operacyjnych i systemów czasu rzeczywistego, Aplikacje wielozadaniowe: zarządzanie procesami, synchronizacja procesów, Budowa projektu w systemie FreeRTOS, API systemu FreeRRTOS: wątki, korutyny, bufory, semafory, Zarządzanie pamięcią, Obsługa interpretera poleceo, Obsługa magistrali szeregowej, Obsługa bootloaderatektura mikrokontrolera AVR. Podstawy układów cyfrowych, język C, znajomośd zasady działania procesora. Adresatami kursu są przede wszystkim osoby związane z elektroniką i systemami wbudowanymi. 2 dni S t r o n a 24

25 C++11 Wybrane zagadnienia z zakresu narzędzi wprowadzonych do języka C++ w standardzie C++11 Celem kursu jest przedstawienie uczestnikom możliwości oferowanych przez nowy standard, oraz w jaki sposób nowe kompilatory zmieniają sposób pracy dotychczasowych programów. Semantyka przeniesienia (std::move), Narzędzia wspomagające programowanie wielowątkowe, Inteligentne wskaźniki, Wyrażenia lambda, Inne modyfikacje ułatwiające tworzenie kodu programów. Dobra znajomośd języka programowania C++. Adresatami kursu są programiści języka C++ lub języków takich jak Java lub C#, chcących poznad odświeżone oblicze tego języka. Szkolenie może pomóc uprościd istniejący kod i zwiększyd jego jakośd, lub pomóc w wyborze technologii dla nowych projektów. Wykład opatrzony praktycznymi przykładami. 3 dni S t r o n a 25

26 Zaawansowane programowanie w Javie Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zaawansowanym programowaniem w języku Java umożliwiającym pisanie aplikacji wielowątkowych. Zostaną dodatkowo omówione elementy składni języka pozwalające zaawansowanym programistom na udoskonalenie kodu. Kurs został podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Pierwsza częśd składa się z ośmiu wykładów. Częśd praktyczna zostanie zrealizowana w środowisku Eclipse. Programowanie generyczne, Wprowadzenie do wielowątkowych aplikacji, Programowanie wielowątkowe i wieloprocesowe, Synchronizacja wątków, procesów i zasobów, IPC w Javie, Refleksja, Programowanie sieciowe, Wzorce projektowe. Podstawy programowania w języku Java. Adresatami kursu są programiści. 2 dni S t r o n a 26

27 Programowanie interfejsów graficznych w Javie przy użyciu biblioteki SWT Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z jedną biblioteką SWT. SWT jest jedną z bibliotek programowania aplikacji graficznych, charakteryzująca się wysoką wydajnością oraz dużymi możliwościami. Kurs został podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Pierwsza częśd składa się z ośmiu wykładów. Częśd praktyczna zostanie zrealizowana w środowisku Eclipse. SWT a inne biblioteki, Pierwszy program w SWT, Podstawowe komponenty, Managery układu. Podstawy programowania w języku Java. Adresatami kursu są programiści. 2 dni S t r o n a 27

28 Programowanie w C# - poziom podstawowy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami programowania w środowisku.net w języku C#. Zostaną dodatkowo omówione zintegrowane środowisko programistyczne Visual Studio. Kurs został podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Pierwsza częśd składa się z ośmiu wykładów. Częśd praktyczna zostanie zrealizowana w środowisku Eclipse. Podstawy C#, Zaznajomienie ze środowiskiem MS Visual, Omówienie różnic pomiędzy najprostsza aplikacją działającą w trybie tekstowym, a aplikacją z interfejsem graficznym, Podstawowe kontrolki. Podstawy programowania w języku C. Adresatami kursu są programiści. 2 dni S t r o n a 28

29 Programowanie w C# - średniozaawansowany Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z programowaniem w środowisku.net w języku C#. Na kursie zostaną przedstawione elementy języka C#, które są jego głównymi zaletami w porównaniu do innych języków programowania. Zostaną omówione zagadnienia przydatne do pisania zaawansowanych aplikacji graficznych. Kurs został podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Debugowanie procesów, Aplikacje składające się z wielu okienek, Aplikacje wielowątkowe, Synchronizacja procesów, Proste aplikacje sieciowe. Podstawy programowania w języku C#. Adresatami kursu są programiści. 2 dni S t r o n a 29

30 Programowanie interfejsów graficznych w C# z wykorzystaniem MPF Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z programowaniem nowoczesnych interfejsów graficznych.net 3.0 i nowszych. Microsoft Presentation Foundation zostało stworzone z myślą o pisaniu aplikacji z nowoczesnym interfejsem, jaki został wprowadzony wraz z systemem Windows Vista. Kurs został podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Windows Presentation Foundation wprowadzenie, XML i XAML, Szablony, Grafika 2d, Animacje. Podstawy programowania. Znajomośd zasad tworzenia stron WWW. Adresatami kursu są programiści lub osoby zajmujące się tworzeniem interfejsów graficznych. 2 dni S t r o n a 30

31 Linux Szkolenie z podstaw obsługi systemu operacyjnego z uwzględnieniem pracy sieciowej Celem kursu jest przedstawienie uczestnikom architektury systemu GNU/Linux oraz zapoznanie z pracą kluczowych narzędzi. Szczególny nacisk położony jest na pracę systemu w środowisku sieciowym zarówno jako klient jak i serwer rozmaitych usług. Architektura systemu operacyjnego, Zarządzanie zainstalowanym oprogramowaniem, Praca w powłoce Bash i przegląd jej użytecznych narzędzi, Narzędzia administracyjne, Konfiguracja sieciowa komputera, Zarządzanie oprogramowaniem serwerowym i świadczenie usług, Obsługa poczty elektronicznej, Podstawy bezpieczeostwa serwera w sieci. Brak. Adresatami kursu są osoby rozpoczynające pracę z systemem GNU/Linux lub posiadające podstawowe doświadczenie w zakresie jego użytkowania. Szkolenie kierowane jest do osób chcących poprawid zrozumienie fundamentów pracy systemów z rodziny UNIX w środowisku sieciowym. Wykład opatrzony praktycznymi przykładami. 3 dni S t r o n a 31

Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA

Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA Oferta szkoleń dofinansowanych z UE O Fundacji Kontakt Biuro e-mail: biuro@proidea.org.pl ul. Konarskiego 44 lok. 6 30-046 Kraków tel/fax. +48 12 617

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 26.04.2012r. 1. Dane Zamawiającego 2. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 3. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe i sieci komputerowe Specjalizacja

Technologie internetowe i sieci komputerowe Specjalizacja Technologie internetowe i sieci komputerowe Specjalizacja Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych Katowice Technologie internetowe i sieci komputerowe 2 Dlaczego warto studiować na specjalizacji "Technologie

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia

Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Urządzeń sieciowych Załącznik nr 9a. Router brzegowy

Formularz cenowy dla Urządzeń sieciowych Załącznik nr 9a. Router brzegowy 1. Router brzegowy 1 Rodzaj i wielkość obudowy 2 Architektura 3 Możliwość rozbudowy 4 Wyposażenie 5 Odporność na awarię 6 Wydajność 7 Obsługiwane interfejsy Formularz cenowy dla Urządzeń sieciowych Załącznik

Bardziej szczegółowo

WALIDACJA WYBRANYCH CECH ZAPORY SIECIOWEJ W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM

WALIDACJA WYBRANYCH CECH ZAPORY SIECIOWEJ W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM MATEUSZ KWAŚNIEWSKI DARIUSZ LASKOWSKI e-mail: kwasniewski.mk@gmail.com, dlaskowski71@gmail.com Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie ul. Gen. S. Kaliskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP

PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP Politechnika Łódzka Instytut Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nr projektu Data Faza Egz. Nr PROJEKT SIECI INFORMATYCZNEJ. Targi Kielce. 25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1

Nr projektu Data Faza Egz. Nr PROJEKT SIECI INFORMATYCZNEJ. Targi Kielce. 25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1 TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, 25-627 Kielce tel. 041 346 05 60, fax 041 346 05 66 Nr projektu Data Faza Egz. Nr 1 marzec 2009 projekt wykonawczy 1 PROJEKT SIECI INFORMATYCZNEJ CZĘŚĆ B URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

Proponowane szkolenie lub prośba o wyjaśnienie w tym zakresie

Proponowane szkolenie lub prośba o wyjaśnienie w tym zakresie Załącznik nr 2 do Wyjaśnień nr 2 treści SIWZ i zmiany nr 5 treści SIWZ 1 2 3 4 5 6 7 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa Szkolenia RH 124 Red Hat System Administration RH 134 Red Hat System Administration RH 135

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B Przedmiot zamówienia objęty niniejszym załącznikiem winien zostać objęty minimum 2 letnią gwarancją i minimum 2 letnią rękojmią

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne Przedmiotem projektu jest zbudowanie Sieci Bezprzewodowej na terenie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9

Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 www.novell.pl CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Bezpieczny i niezawodny, wydajny i skalowalny Linux dla biznesu Za systemem SUSE LINUX Enterprise Server 9 stoi rozbudowana

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl BSS - v2013 1 Zestawienie producentów zapór

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

KOMPETENCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KOMPETENCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WIEDZA OD EKSPERTÓW DLA EKSPERTÓW SZEROKA OFERTA SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH UNIKATOWE PROGRAMY Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA ICT www.akademia.nask.pl Nasze Szkolenia Spis treści

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/26 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20754-2012:text:pl:html PL-Olsztyn: Sprzęt związany z komputerami 2012/S 13-020754 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym

Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym Mateusz KWAŚNIEWSKI Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Wojskowa Akademia Techniczna E-mail: kwasniewski.mk@gmail.com Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym 1. Wstęp W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU 1 Załącznik nr 4 do SIWZ DZP-0431-1347/2010 WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I. SYSTEM ZABEZPIECZEŃ SIECIOWYCH UTM (UNIFIED THREAT MANAGEMENT) Minimalne wymagane

Bardziej szczegółowo