Szkolenia teleinformatyczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenia teleinformatyczne"

Transkrypt

1 Szkolenia teleinformatyczne Poznań 2013 S t r o n a 1

2 Grupa szkoleń podstawowych Podstawy inżynierii ruchu i projektowania sieci dla operatorów sieci komórkowych... 5 Zastosowanie inżynierii ruchu w wybranych zagadnieniach optymalizacji sieci komórkowych. 6 Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych... 7 Adresacja w sieciach IPv4 oraz IPv Bezprzewodowe sieci lokalne WLAN (802.11)... 9 Bezprzewodowe mobilne sieci IP Wprowadzeie do zagadnień bezpieczeństwa sieci komputerowych Wprowadzenie do routingu w sieciach TCP/IP Protokół BGP Border Gateway Protocol Adresacja i protokoły routingu w sieciach IPv Routing w sieciach IP v Projektowanie wirtualnych sieci lokalnych (VLAN) Technologie zdalnego dostępu Sieci Metro Ethernet / Carrier Ethernet Sieci MPLS/GMPLS Wprowadzanie do technologii Multicast IP Technologia Multicast IP dla operatorów sieci Grupa szkoleń z zakresu programowania i systemów operacyjnych Programowanie w języku C mikrokontrolerów AVR w środowisku GNU Linuks Programowanie systemu czasu rzeczywistego FreeRTOS w środowisku GNU Linuks C++11 Wybrane zagadnienia z zakresu narzędzi wprowadzonych do języka C++ w standardzie C Zaawansowane programowanie w Javie Programowanie interfejsów graficznych w Javie przy użyciu biblioteki SWT Programowanie w C# - poziom podstawowy Programowanie w C# - średniozaawansowany Programowanie interfejsów graficznych w C# z wykorzystaniem MPF Linux Szkolenie z podstaw obsługi systemu operacyjnego z uwzględnieniem pracy sieciowej31 S t r o n a 2

3 Grupa szkoleń nawiązująca tematycznie do certyfikatów firmy CCNA, CCNA Secutity oraz CCNP Podstawy routingu w sieciach IP (poziom CCNA semestr II) Podstawy przełączania w sieciach IP (poziom CCNA semestr III) Podstawowe technologie i protokoły sieci WAN (poziom CCNA semestr IV) Podstawy bezpieczeństwa sieci komputerowych (poziom CCNA Security) Zaawansowany routing w sieciach TCP/IP (poziom CCNP Route) Sieci wielousługowe zbudowane z przełączników (poziom CCNP Switch) S t r o n a 3

4 Grupa szkoleń podstawowych S t r o n a 4

5 Podstawy inżynierii ruchu i projektowania sieci dla operatorów sieci komórkowych Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami inżynierii ruchu oraz metodologii nowoczesnego planowania, projektowania i wymiarowania systemów sieciowych w kontekście optymalizacji i transformacji sieci mobilnych. Podstawowe pojęcia inżynierii ruchu, parametry, definicje Teoretyczne podstawy modelowania systemów sieciowych Podstawy wymiarowania i analizy dostępowych sieci radiowych Efektywnośd sieci, strategie zarządzania ruchem Wprowadzenie do metodologii optymalizacji rozpływu ruchu w sieci, modelowanie przelewów i przenoszenia połączeo Wprowadzenie do problemów optymalizacji rutingu Podstawy wymiarowania wiązek i łączy w sieciach wielousługowych Podstawy wymiarowania interfejsów radiowej sieci dostępowej w sieciach komórkowych 3G i 4G Znajomośd podstaw teorii prawdopodobieostwa. Adresatami kursu są przede wszystkim pracownicy służb inżynierii ruchu, osoby związane z planowaniem, rozbudową, utrzymaniem i optymalizacją sieci, w tym wdrażaniem nowych technologii i usług. Wykład i dwiczenia 3 dni S t r o n a 5

6 Zastosowanie inżynierii ruchu w wybranych zagadnieniach optymalizacji sieci komórkowych Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami inżynierii ruchu oraz metodologii nowoczesnego planowania, projektowania i wymiarowania systemów sieciowych w kontekście optymalizacji i transformacji sieci mobilnych. Podstawy inżynierii ruchu w sieciach wielousługowych Teoretyczne podstawy modelowania sieciowych systemów wielousługowych Podstawy analizy systemów pakietowych Analiza ruchu we współczesnych radiowych sieciach pakietowych Podstawy wymiarowania i analizy dostępowych sieci radiowych 3G/4G z zaawansowanymi mechanizmami zarządzania ruchem, parametryzacja sieci Efektywnośd ruchowa sieci komórkowych, metodologia optymalizacji rozpływu ruchu w sieciach 3G i 4G Zakres materiału objęty szkoleniem Podstawy inżynierii ruchu i projektowania sieci dla operatorów sieci komórkowych. Kurs przeznaczony jest dla dostawców i sprzedawców nowych usług, inżynierów telekomunikacji z kadry kierowniczej i zarządzania, służb rozwojowych, projektowych, inwestycyjnych, inżynierii ruchu i eksploatacji systemów sieci 3G i 4G. Wykład 3 dni S t r o n a 6

7 Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych Celem tego kursu jest zapoznanie uczestników z technologiami i podstawowymi zasadami projektowania sieci lokalnych. Modele warstwowe OSI i TCP/IP, topologie logiczne i fizyczne Technologie wykorzystywane w sieciach lokalnych: Fast i Gigabit Ethernet i standard Urządzenia sieci komputerowych: mosty, przełączniki, routery Podstawowe protokoły sieci komputerowych: IP, TCP, UDP, DHCP, NAT Podstawy adresacji IPv4 Routing w sieciach IP: podstawowe zasady i pojęcia Podstawy wirtualnych sieci lokalnych Wybrane zagadnienia wprowadzenia QoS do sieci komputerowych Brak wymagao wstępnych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem lokalnych sieci komputerowych. Adresatami kursu są również integratorzy telekomunikacyjni oraz osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii IP. Wykład 3 dni S t r o n a 7

8 Adresacja w sieciach IPv4 oraz IPv6 Celem tego kursu jest zapoznanie uczestników z podziałem adresów IP, protokołami wspomagającymi adresację (NAT, DHCP, DNS) oraz z zasadami projektowania adresacji. Klasy adresów Maski podsieci o stałej i zmiennej długości (IPv4), bezklasowy routing międzydomenowy (IPv4) Adresy prywatne (IPv4) DHCP i NAT Nazwy internetowe (DNS, DNSSec) Nowe właściwości IPv6 (nagłówek, rozszerzenia nagłówków) Typy adresów IPv6 Przydzielanie adresów w IPv6 Multicasting Migracja z IPv4 do IPv6 Zagadnienia stabilności sieci IP Planowanie i zarządzanie przestrzenią adresową Podział i przeliczanie adresów IPv4 dwiczenia Przykładowe projekty adresacji wady i zalety Zakres materiału objęty szkoleniem Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem sieci korzystających z protokołu IP. Adresatami kursu są również integratorzy telekomunikacyjni oraz osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii IP. Wykład i dwiczenia 3 dni S t r o n a 8

9 Bezprzewodowe sieci lokalne WLAN (802.11) Celem kursu jest zapoznanie uczestników z budową oraz utrzymaniem bezprzewodowych sieci lokalnych oraz utrzymaniem przewodowej infrastruktury sieci komputerowych. Tematyka szkolenia obejmuje omówienie, zarówno podstawowych zagadnieo dotyczących adresacji IPv4 i IPv6 oraz protokołów routingu stosowanych w sieciach przewodowych (RIPv2, EIRGP, OSPF), a także protokołów związanych z sieciami przełączanymi (VTP, STP). Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas kursu są zagadnienia dotyczące bezprzewodowych sieci lokalnych (standardy sieci WLAN, bezpieczeostwo, QoS, WDS oraz roaming). Połowa zajęd realizowana jest w formie dwiczeo laboratoryjnych, w czasie których kursanci zapoznają się również z konfiguracją wybranych protokołów w urządzeniach firmy Cisco Systems. Adresacja IPv4 oraz IPv6 Podstawowe zagadnienia sieci przewodowych (VTP, STP, routing RIPv2, EIGRP, OSPF) Standardy sieci WLAN, mechanizm CSMA/CA, topologie Bezpieczeostwo w sieciach WLAN (szyfrowanie, proces uwierzytelniania, rodzaje ataków) Implementacja mechanizmów QoS w sieciach WLAN Wireless Distribution System, roaming pomiędzy punktami dostępowymi Monitorowanie wydajności sieci (AirMagent, Wireshark) Dwiczenia praktyczne z wykorzystaniem routerów bezprzewodowych Liksys WRT160n oraz kontrolerów Cisco WLAN i AP Aironet 1200 Series Zakres materiału objęty szkoleniami Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem sieci komputerowych. Adresatami kursu mogą byd również osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii IP oraz integratorzy telekomunikacyjni. 3 dni S t r o n a 9

10 Bezprzewodowe mobilne sieci IP Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami integracji bezprzewodowych sieci mobilnych oraz Internetu. Przedstawione zostaną różne aspekty konwergencji technologii sieci bezprzewodowych i sieci Internet oraz podstawowe zagadnienia sieci IP, niezbędne do projektowania i utrzymania mobilnych sieci IP z integracją usług. Sieci bezprzewodowe: 2G, 3G, 4G Usługi świadczone w sieciach bezprzewodowych Ewolucja sieci bezprzewodowych w kierunku IP Protokoły warstwy sieci: IPv4 i IPv6 Protokoły warstwy transportowej: TCP, UDP, SCTP Routing w sieciach IP (RIPv2, OSPF, BGP) Mechanizmy i architektury zapewnienia QoS w sieciach IP Bezpieczeostwo sieci IP: analiza zagrożeo, zapory sieciowe, IPSec Bezpieczeostwo warstwy transportowej: SSL, TLS Tunelowanie: IPinIP, GRE, GTP DNS i DNSec Zarządzanie hostami i sieciami: DHCP, RADIUS, DIAMETER, SNMP Zarządzanie mobilnością w bezprzewodowych mobilnych sieciach IP Protokoły wspomagające działanie usług IP: RTP, HTTP, WAP, SIP Technologie transportowe: Ethernet, WLAN, MPLS/GMPLS Brak Adresatami kursu są przede wszystkim osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii i nowych usług w sieciach IP oraz integratorzy telekomunikacyjni. Szkolenie przeznaczone jest także dla osób zajmujących się utrzymaniem sieci korzystających z protokołu IP. Wykład 5 dni S t r o n a 10

11 Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa sieci komputerowych Celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeostwa sieci komputerowych. Pojęcia i definicje związane z bezpieczeostwem sieci komputerowych, Analiza zagrożeo płynących z Internetu, Sprzętowe i programowe zapory sieciowe, Systemy IPS/IDS, Metody uwierzytelnienia i kontroli dostępu, Audyt bezpieczeostwa sieci komputerowych Programy analizy ruchu w sieci komputerowej, Zakres materiału objęty szkoleniami: Adresacja w sieciach IPv4 oraz IPv6, Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem sieci korzystających z protokołu IP. 3 dni S t r o n a 11

12 Wprowadzenie do routingu w sieciach TCP/IP Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami routingu w sieciach teleinformatycznych korzystających z protokołu IP w wersji 4. Tematyka szkolenia będzie obejmowad podstawowe zagadnienia routingu w sieciach korzystających ze stosu protokołów TCP/IP. Przedstawione zostaną protokoły powszechnie stosowane w sieciach heterogenicznych tj. RIP czy OSPF. W czasie zajęd laboratoryjnych kursanci zapoznają się z konfiguracją wybranych protokołów w routerach firmy Cisco Systems. Wyjaśnienie podstawowych pojęd tj. tablica routingu czy proces routingu Routing statyczny Klasyfikacja protokołów routingu Protokół Routing Information Protocol (RIP) wersja 1 i 2 Podstawy protokołu Open Shortest Path First (OSPF) w wersji 2 Podstawy konfiguracji routerów firmy Cisco Systems Zakres materiału objęty szkoleniem Adresacja w sieciach IPv4 oraz IPv6 oraz szkoleniem Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem lokalnych sieci komputerowych. Adresatami kursu mogą byd również osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii IP oraz integratorzy telekomunikacyjni. 3 dni S t r o n a 12

13 Protokół BGP Border Gateway Protocol Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z działaniem i konfiguracją protokołu BGP oraz z zaawansowanymi zagadnieniami routingu wewnątrzdomenowego. Szkolenie obejmuje zarówno wykłady, jak i dwiczenia laboratoryjne, umożliwiające uczestnikom kursu zapoznanie się z metodami rozwiązywania problemów w rzeczywistych sieciach obsługiwanych przez protokół BGP. Zaawansowane zagadnienia routingu IP (interfejsy pasywne, filtrowanie tras, routing strategiczny, redystrybucja tras) Działanie protokołu BGP: ibgp i ebgp Typy systemów autonomicznych Typy wiadomości przesyłane w protokole BGP i ich zastosowania Rodzaje atrybutów ścieżek i ich zastosowania Projektowanie i konfiguracja skalowalnych sieci ibgp (topologia zupełna, synchronizacja, reflektory tras, grupy równoprawne w BGP) Konfederacje Agregacja tras w BGP Sterowanie ruchem i wyborem ścieżek w BGP Multihoming rozwiązywanie problemów w przypadku wielu dostawców usług internetowych Redystrybucja tras pomiędzy protokołami routingu wewnątrzdomenowego a protokołem BGP Zakres materiału objęty szkoleniami Adresacja w sieciach IPv4 oraz IPv6 Wprowadzanie do routingu w sieciach TCP/IP. Adresatami kursu są przede wszystkim osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii i nowych usług w sieciach IP oraz integratorzy telekomunikacyjni. Szkolenie przeznaczone jest także dla osób zajmujących się utrzymaniem sieci korzystających z protokołu IP. Wykład, projekt i dwiczenia laboratoryjne 5 dni S t r o n a 13

14 Adresacja i protokoły routingu w sieciach IPv6 Celem tego kursu jest zapoznanie uczestników z podziałem adresów IP, protokołami wspomagającymi adresację, z zasadami projektowania adresacji oraz z zagadnieniami routingu w sieciach teleinformatycznych korzystających z protokołu IP w wersji 6. IPv4 vs IPv6 Nowe właściwości IPv6 (nagłówek, rozszerzenia nagłówków) Typy adresów IPv6 Przydzielanie adresów w IPv6 Multicasting Migracja z IPv4 do IPv6 Usługi IPv6 Protokoły routingu (RIPng, EIGRP, OSPFv3) Konfiguracja protokołów na routerach firmy Cisco Systems Uczestnicy szkolenia powinni posiadad podstawową wiedzę z zakresu adresacji IP w wersji 4 oraz protokołów routingu. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem sieci korzystających z protokołu IP. Adresatami kursu są również integratorzy telekomunikacyjni oraz osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii IP. Wykład i dwiczenia 3 dni (18 godzin) S t r o n a 14

15 Routing w sieciach IP v6 Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi zagadnieniami routingu w sieciach teleinformatycznych korzystających z protokołu IP w wersji 6. Tematyka szkolenia będzie obejmowad omówienie zaawansowanych zagadnieo związanych z protokołami routingu: OSPFv3, EIGRP dla IPv6, IS-IS dla IPv6 oraz MPBGP. W czasie zajęd laboratoryjnych kursanci zapoznają się również z konfiguracją wybranych protokołów routingu w sieciach IPv6 RIPng OSPFv3 EIGRP dla IPv6 IS-IS dla IPv6 MPBGP Zakres materiału objęty szkoleniami Adresacja w sieciach IPv4 oraz IPv6, Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych oraz Wprowadzenie do routingu w sieciach TCP/IP. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem lokalnych sieci komputerowych. Adresatami kursu mogą byd również osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii IP oraz integratorzy telekomunikacyjni. 4 dni S t r o n a 15

16 Projektowanie wirtualnych sieci lokalnych (VLAN) Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami projektowania sieci lokalnych na poziomie logicznym oraz ze szczegółowymi zasadami projektowania i zarządzania sieciami wirtualnymi. Sieci wirtualne będą omawiane w kontekście Ethernetu jako najbardziej popularnej technologii realizacji sieci lokalnych. Architektura sieci zbudowanych z przełączników: podział warstwowy i podział funkcjonalny Wyjaśnienie pojęcia sieci wirtualnej w kontekście technologii ethernetowych Podział i implementacje sieci VLAN, w tym sieci VLAN dla VoIP Techniki znacznikowania (tagowania) wykorzystywane w sieciach VLAN Routing pomiędzy sieciami VLAN Protokoły wspomagające pracę sieci VLAN: protokół VTP oraz protokół GVRP. Podstawy konfiguracji VLAN na routerach i przełącznikach warstwy 3 firmy Cisco Systems Zakres materiału objęty szkoleniem Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem sieci komputerowych. Adresatami kursu są również integratorzy telekomunikacyjni oraz osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii IP oraz VoIP. 3 dni S t r o n a 16

17 Technologie zdalnego dostępu Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technologiami sieci dostępowych oraz z zagadnieniami praktycznego, efektywnego i bezpiecznego tworzenia wirtualnych prywatnych sieci nakładkowych. Typy i właściwości stosowanych mediów transmisyjnych w sieciach teleinformatycznych Charakterystyka sieci xdsl (różnorodnośd technik, ograniczenia) Charakterystyka sieci HFC Rodzina protokołów PPP (PPP over Ethernet, PPP over ATM) Charakterystyka optycznych sieci dostępowych (PON, EPON, WDM-PON) Charakterystyka dostępowych technologii bezprzewodowych (Wi-Fi, Wimax, sieci komórkowe) Transmisja danych z wykorzystaniem sieci elektrycznej Współpraca protokołów NAT/PAT/DHCP z sieciami dostępowymi Tworzenie bezpiecznych sieci dostępowych VPN z wykorzystaniem IPSec, SSL, GRE Zakres materiału objęty szkoleniami Adresacja w sieciach IPv4 oraz IPv6. Adresatami kursu są przede wszystkim osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii i nowych usług w sieciach IP oraz integratorzy telekomunikacyjni. Szkolenie przeznaczone jest także dla osób zajmujących się utrzymaniem sieci korzystających z protokołu IP. 3 dni S t r o n a 17

18 Sieci Metro Ethernet / Carrier Ethernet Aktualnie, w związku z powszechnością stosowania Ethernetu w sieciach lokalnych do realizacji praktycznie dowolnych usług, następuje stopniowe przechodzenie operatorów od sieci opartych na TDM, Frame Relay i ATM do nowych bardziej efektywnych technologii, takich jak Ethernet, IP i MPLS. Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie technologii Ethernet na poziomie operatorskim, usług Carrier Ethernet oraz możliwości wykorzystania sieci Carrier Ethernet w obszarze Mobile Backhaul. Definicje sieci Metro Ethernet i Carrier Ethernet (IETF oraz Metro Ethernet Forum) Technologie umożliwiające realizację sieci Carrier Ethernet (sieci dostępowe, wirtualne sieci lokalne, wirtualne sieci prywatne, MPLS) Aplikacje i problemy sieci Carrier Ethernet Usługi Carrier Ethernet Standardy sieci Ethernet Protokoły STP, VTP, GVRP, MVRP Standardy MEF Sieci Carrier Ethernet w bezprzewodowych sieciach dostępowych (Mobile Backhaul) Różnicowanie jakości usług oraz odwzorowanie parametrów QoS w sieci transportowej Analiza i dyskusja dostępnych rozwiązao sieci Carrier Ethernet Zakres materiału objęty szkoleniami Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych oraz Sieci MPLS/GMPLS. Adresatami kursu są przede wszystkim osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii i nowych usług w sieciach IP oraz integratorzy telekomunikacyjni. Szkolenie przeznaczone jest także dla osób zajmujących się utrzymaniem sieci korzystających z protokołu IP. Wykład 3 dni S t r o n a 18

19 Sieci MPLS/GMPLS Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie technologii MPLS i GMPLS oraz możliwymi jej zastosowaniami w sieciach przewodowych i bezprzewodowych. Uczestnicy szkolenia zapoznają się architekturą sieci MPLS oraz budową i konfiguracją urządzeo MPLS. Szczególna uwaga zwrócona jest na zastosowania MPLS do realizacji wirtualnych sieci prywatnych warstwy trzeciej i drugiej oraz na wykorzystanie MPLS w sieciach bezprzewodowych. Porównanie komutacji kanałów, komutacji pakietów, wirtualnej komutacji kanałów oraz techniki komutacji etykiet Terminologia MPLS (etykieta, LSR, LSP, FEC) Typy etykiet; MPLS vs. GMPLS Architektura sieci MPLS Architektura i elementy funkcjonalne urządzeo MPLS Protokoły sygnalizacyjne dla sieci MPLS: LDP, RSVP-TE Mechanizmy zapewnienia QoS w MPLS, współpraca z IntServ i DiffServ Tworzenie wirtualnych sieci prywatnych warstwy trzeciej z wykorzystaniem technologii MPLS Tworzenie wirtualnych sieci prywatnych z wykorzystaniem technologii MPLS (AToM) Sieci Metro/Carrier Ethernet w technologii MPLS Mobile Backhaul Zakres materiału objęty szkoleniami Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych. Adresatami kursu są przede wszystkim osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii i nowych usług w sieciach IP/MLS oraz integratorzy telekomunikacyjni. Szkolenie przeznaczone jest także dla osób zajmujących się utrzymaniem sieci korzystających z protokołu IP. 5 dni S t r o n a 19

20 Wprowadzanie do technologii Multicast IP Celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami dotyczącymi architektury i protokołów umożliwiających wprowadzenie połączeo rozgałęźnych do sieci IP. Adresacja multicastowa (wersja 4 i 6), Odwzorowanie adresu multicasowego na adres warstwy łącza danych, Protokoły odbiornik router (IGRP, MLD), IGMP/MLD proxying IGMP snooping, Protokoły wewnatrzdomenowe (PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM), Protokoły międzydomenowe (MBGP, MSDP), Podstawy konfiguracji protokołów IGMP oraz PIM na routerach firmy Cisco Systems Zakres materiału objęty szkoleniem Adresacja w sieciach IPv4 oraz IPv6 oraz szkoleniem Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem sieci korzystających z protokołu IP. Adresatami kursu są również integratorzy telekomunikacyjni oraz osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii i nowych usług w sieciach IP. 3 dni S t r o n a 20

21 Technologia Multicast IP dla operatorów sieci Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technologią, zasadami wdrażania oraz z problemami przy wdrażaniu technologii Multicast IP w sieciach operatorskich. Kurs został podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Pierwsza częśd składa się z sześciu wykładów: wprowadzenie, adresacja multicastowa, protokołu odbiornik-router, wewnątrzdomenowe protokoły routingu multicast, międzydomenowe protokoły routingu multicast, transmisja MPEG-2 TS oraz omówienie przykładowego projektu. Zdając sobie sprawę ze złożoności i praktycznego znaczenia zagadnieo poruszanych w części teoretycznej opracowano szereg dwiczeo praktycznych ilustrujących najważniejsze zagadnienia poruszane w części wykładowej. Protokoły odbiornik router (IGRP, MLD), IGMP/MLD proxying IGMP snooping, Protokoły PIM-SM oraz PIM-DM, Protokół MBGP, Transmisja MPEG-2 TS Przykład wdrożenia technologii IP Multicast w sieci operatorskiej Zakres materiału objęty szkoleniami Adresacja w sieciach IPv4 oraz IPv6, Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych oraz Wprowadzanie do technologii Multicast IP. Adresatami kursu są przede wszystkim osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii i nowych usług w sieciach IP oraz integratorzy telekomunikacyjni. Szkolenie przeznaczone jest także dla osób zajmujących się utrzymaniem sieci korzystających z protokołu IP. Wykład, projekt i dwiczenia laboratoryjne 3 dni S t r o n a 21

22 Grupa szkoleń z zakresu programowania i systemów operacyjnych S t r o n a 22

23 Programowanie w języku C mikrokontrolerów AVR w środowisku GNU Linuks Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z programowaniem mikrokontrolerów AVR w języku C z wykorzystaniem darmowych narzędzi. Kurs został podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Pierwsza częśd składa się z ośmiu wykładów. Częśd praktyczna składa się z 8 zajęd laboratoryjnych, na którym będą programowane mikrokontrolery z wykorzystaniem omówionych narzędzi i bibliotek. Architektura mikrokontrolera AVR, Podstawowe narzędzia i biblioteki avrgcc, avrlibc, Omówienie różnic pomiędzy rogramowanie w C komputera PC, a mikrokontrolera, Obsługa portów, przerwao oraz portu szeregowego, Omówienie najważniejszych funkcji biblioteki libc, Pisanie reguł budowania projektu za pomocą narzędzia make i make, Tworzenie projektu w zintegrowanym środowisku programistycznym Kdevelop, Działanie kompilatora i zarządzanie pamięcią w systemach bez MMU, Mechanizmy w języku C wspierające programowanie mikrokontrolerów, Darmowe biblioteki firm trzecich, np. procyon avrlib. Podstawy układów cyfrowych, język C, znajomośd zasady działania procesora. Adresatami kursu są przede wszystkim osoby związane z elektroniką i systemami wbudowanymi. 2 dni S t r o n a 23

24 Programowanie systemu czasu rzeczywistego FreeRTOS w środowisku GNU Linuks Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z programowaniem systemów czasu rzeczywistego. Kurs został podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Pierwsza częśd składa się z ośmiu wykładów na których omówiono podstawy systemów operacyjnych, API systemu FreeRTOS oraz środowisko w którym zostanie zrealizowana częśd praktyczna. Częśd praktyczna zostanie zrealizowana na autorskim zestawie dydaktycznym składającym się z głównego sterownika modułu wykonawczego. Oba elementy zestawu komunikują się za pośrednictwem magistrali RS485. Wprowadzenie do systemów operacyjnych i systemów czasu rzeczywistego, Aplikacje wielozadaniowe: zarządzanie procesami, synchronizacja procesów, Budowa projektu w systemie FreeRTOS, API systemu FreeRRTOS: wątki, korutyny, bufory, semafory, Zarządzanie pamięcią, Obsługa interpretera poleceo, Obsługa magistrali szeregowej, Obsługa bootloaderatektura mikrokontrolera AVR. Podstawy układów cyfrowych, język C, znajomośd zasady działania procesora. Adresatami kursu są przede wszystkim osoby związane z elektroniką i systemami wbudowanymi. 2 dni S t r o n a 24

25 C++11 Wybrane zagadnienia z zakresu narzędzi wprowadzonych do języka C++ w standardzie C++11 Celem kursu jest przedstawienie uczestnikom możliwości oferowanych przez nowy standard, oraz w jaki sposób nowe kompilatory zmieniają sposób pracy dotychczasowych programów. Semantyka przeniesienia (std::move), Narzędzia wspomagające programowanie wielowątkowe, Inteligentne wskaźniki, Wyrażenia lambda, Inne modyfikacje ułatwiające tworzenie kodu programów. Dobra znajomośd języka programowania C++. Adresatami kursu są programiści języka C++ lub języków takich jak Java lub C#, chcących poznad odświeżone oblicze tego języka. Szkolenie może pomóc uprościd istniejący kod i zwiększyd jego jakośd, lub pomóc w wyborze technologii dla nowych projektów. Wykład opatrzony praktycznymi przykładami. 3 dni S t r o n a 25

26 Zaawansowane programowanie w Javie Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zaawansowanym programowaniem w języku Java umożliwiającym pisanie aplikacji wielowątkowych. Zostaną dodatkowo omówione elementy składni języka pozwalające zaawansowanym programistom na udoskonalenie kodu. Kurs został podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Pierwsza częśd składa się z ośmiu wykładów. Częśd praktyczna zostanie zrealizowana w środowisku Eclipse. Programowanie generyczne, Wprowadzenie do wielowątkowych aplikacji, Programowanie wielowątkowe i wieloprocesowe, Synchronizacja wątków, procesów i zasobów, IPC w Javie, Refleksja, Programowanie sieciowe, Wzorce projektowe. Podstawy programowania w języku Java. Adresatami kursu są programiści. 2 dni S t r o n a 26

27 Programowanie interfejsów graficznych w Javie przy użyciu biblioteki SWT Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z jedną biblioteką SWT. SWT jest jedną z bibliotek programowania aplikacji graficznych, charakteryzująca się wysoką wydajnością oraz dużymi możliwościami. Kurs został podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Pierwsza częśd składa się z ośmiu wykładów. Częśd praktyczna zostanie zrealizowana w środowisku Eclipse. SWT a inne biblioteki, Pierwszy program w SWT, Podstawowe komponenty, Managery układu. Podstawy programowania w języku Java. Adresatami kursu są programiści. 2 dni S t r o n a 27

28 Programowanie w C# - poziom podstawowy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami programowania w środowisku.net w języku C#. Zostaną dodatkowo omówione zintegrowane środowisko programistyczne Visual Studio. Kurs został podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Pierwsza częśd składa się z ośmiu wykładów. Częśd praktyczna zostanie zrealizowana w środowisku Eclipse. Podstawy C#, Zaznajomienie ze środowiskiem MS Visual, Omówienie różnic pomiędzy najprostsza aplikacją działającą w trybie tekstowym, a aplikacją z interfejsem graficznym, Podstawowe kontrolki. Podstawy programowania w języku C. Adresatami kursu są programiści. 2 dni S t r o n a 28

29 Programowanie w C# - średniozaawansowany Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z programowaniem w środowisku.net w języku C#. Na kursie zostaną przedstawione elementy języka C#, które są jego głównymi zaletami w porównaniu do innych języków programowania. Zostaną omówione zagadnienia przydatne do pisania zaawansowanych aplikacji graficznych. Kurs został podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Debugowanie procesów, Aplikacje składające się z wielu okienek, Aplikacje wielowątkowe, Synchronizacja procesów, Proste aplikacje sieciowe. Podstawy programowania w języku C#. Adresatami kursu są programiści. 2 dni S t r o n a 29

30 Programowanie interfejsów graficznych w C# z wykorzystaniem MPF Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z programowaniem nowoczesnych interfejsów graficznych.net 3.0 i nowszych. Microsoft Presentation Foundation zostało stworzone z myślą o pisaniu aplikacji z nowoczesnym interfejsem, jaki został wprowadzony wraz z systemem Windows Vista. Kurs został podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Windows Presentation Foundation wprowadzenie, XML i XAML, Szablony, Grafika 2d, Animacje. Podstawy programowania. Znajomośd zasad tworzenia stron WWW. Adresatami kursu są programiści lub osoby zajmujące się tworzeniem interfejsów graficznych. 2 dni S t r o n a 30

31 Linux Szkolenie z podstaw obsługi systemu operacyjnego z uwzględnieniem pracy sieciowej Celem kursu jest przedstawienie uczestnikom architektury systemu GNU/Linux oraz zapoznanie z pracą kluczowych narzędzi. Szczególny nacisk położony jest na pracę systemu w środowisku sieciowym zarówno jako klient jak i serwer rozmaitych usług. Architektura systemu operacyjnego, Zarządzanie zainstalowanym oprogramowaniem, Praca w powłoce Bash i przegląd jej użytecznych narzędzi, Narzędzia administracyjne, Konfiguracja sieciowa komputera, Zarządzanie oprogramowaniem serwerowym i świadczenie usług, Obsługa poczty elektronicznej, Podstawy bezpieczeostwa serwera w sieci. Brak. Adresatami kursu są osoby rozpoczynające pracę z systemem GNU/Linux lub posiadające podstawowe doświadczenie w zakresie jego użytkowania. Szkolenie kierowane jest do osób chcących poprawid zrozumienie fundamentów pracy systemów z rodziny UNIX w środowisku sieciowym. Wykład opatrzony praktycznymi przykładami. 3 dni S t r o n a 31

Szkolenia teleinformatyczne

Szkolenia teleinformatyczne Szkolenia teleinformatyczne Poznań 2011 S t r o n a 1 Podstawy inżynierii ruchu i projektowania sieci dla operatorów sieci komórkowych... 3 Zastosowanie inżynierii ruchu w wybranych zagadnieniach optymalizacji

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji kursu

Plan realizacji kursu Ramowy plan kursu Plan realizacji kursu Lp. Tematy zajęć Liczba godzin 1 Wprowadzenie do sieci komputerowych Historia sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci Role komputerów w sieci Typy

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: ICND2

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe

Technologie sieciowe Technologie sieciowe ITA-108 Wersja 1.2 Katowice, Lipiec 2009 Spis treści Wprowadzenie i Moduł I Wprowadzenie do sieci komputerowych I-1 Moduł II Omówienie i analiza TCP/IP II-1 Moduł III Zarządzanie adresacją

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3 Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3 Spis treúci Informacje o autorze...9 Informacje o redaktorach technicznych wydania oryginalnego...9 Podziękowania...10 Dedykacja...11

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr piąty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr piąty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr piąty Rozdział 1. Przegląd sieci skalowalnych 19 Model projektu skalowalnej sieci hierarchicznej 19 Trójwarstwowy model projektu sieci 20 Funkcja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom : Profil : Forma studiów: Obszar : Dziedzina:

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w ramach Akademii Sieci Cisco i kursów dokształcających

Oferta szkoleń w ramach Akademii Sieci Cisco i kursów dokształcających Oferta szkoleń w ramach Akademii Sieci Cisco i kursów dokształcających Poznań 2009 1 1. Kursy oferowane w ramach Akademii Sieci Cisco...3 1.1 Informacje ogólne...3 1.2 Plan zajęć...4 1.3 Terminy i sposób

Bardziej szczegółowo

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na szkolenia z technologii sieciowych w Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy)

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na szkolenia z technologii sieciowych w Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy) Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na szkolenia z technologii sieciowych w Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy) W ramach szkolenia zaplanowano 4 semestry nauki, po 50 godzin lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Integracja sieci komputerowych D1_4. The integration of computer networks

KARTA PRZEDMIOTU. Integracja sieci komputerowych D1_4. The integration of computer networks KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom : Profil : Forma studiów: Obszar : Dziedzina:

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Zastosowanie sieci komputerowych D1_6

KARTA PRZEDMIOTU. Zastosowanie sieci komputerowych D1_6 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci komputerowe II

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci komputerowe II OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe II Kod przedmiotu Wydział Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut/Katedra Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej Kierunek informatyka Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych

Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych Przedmiot Zaawansowane trasowanie IP: Usługi trasowania; modele wdrażania Wdrożenie protokołu Enhanced Interior Gateway Routing Protocol Wdrożenie protokołu

Bardziej szczegółowo

WSTI w Katowicach, kierunek Informatyka opis modułu Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych

WSTI w Katowicach, kierunek Informatyka opis modułu Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych Kod przedmiotu: TTS Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1 I Wprowadzenie (wersja 1307) Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka Spis treści Dzień 1 I-3 Dlaczego Ethernet w systemach sterowania? I-4 Wymagania I-5 Standardy komunikacyjne I-6 Nowe zadania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/201 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - opis przedmiotu

Sieci komputerowe - opis przedmiotu Sieci komputerowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-SK-L-S14_pNadGenWRNH5 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Sieci komputerowe (SK)

Specjalność: Sieci komputerowe (SK) Specjalność: Sieci komputerowe (SK) Katedra Teleinformatyki Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska Sieci komputerowe 1 Katedra Teleinformatyki Prof. J. Woźniak kierownik

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Sieci komputerowe Rok akademicki: 2030/2031 Kod: EAR-1-508-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Systemy Sieciowe. Katedra Informatyki Stosowanej, PŁ

Systemy Sieciowe. Katedra Informatyki Stosowanej, PŁ Systemy Sieciowe TEMATYKA ZAJĘĆ Projektowanie i budowa małych i średnich sieci komputerowych projektowanie sieci rozległych (WAN) zarządzanie i monitorowanie bieżącego stanu pracy sieci komputerowych,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ITE s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ITE s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Wprowadzenie do sieci Internet Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ITE-1-110-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma prowadzenia zajęć

KARTA PRZEDMIOTU. Forma prowadzenia zajęć (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe i Internet 2. Kod przedmiotu: SKiI 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2015/16 4.

Bardziej szczegółowo

VLAN. VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej

VLAN. VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej VLAN, VPN E13 VLAN VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej Zastosowania VLAN Dzielenie sieci na grupy użytkowe: Inżynierowie,

Bardziej szczegółowo

Podstawy MPLS. pijablon@cisco.com. PLNOG4, 4 Marzec 2010, Warszawa 1

Podstawy MPLS. pijablon@cisco.com. PLNOG4, 4 Marzec 2010, Warszawa 1 Podstawy MPLS Piotr Jabłoński pijablon@cisco.com 1 Plan prezentacji Co to jest MPLS i jak on działa? Czy moja sieć potrzebuje MPLS? 2 Co to jest MPLS? Jak on działa? 3 Co to jest MPLS? Multi Protocol Label

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe i sieci komputerowe Specjalizacja

Technologie internetowe i sieci komputerowe Specjalizacja Technologie internetowe i sieci komputerowe Specjalizacja Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych Katowice Technologie internetowe i sieci komputerowe 2 Dlaczego warto studiować na specjalizacji "Technologie

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: JIS s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: JIS s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Sieci komputerowe Rok akademicki: 2013/2014 Kod: JIS-1-306-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Informatyka Stosowana Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Sieci komputerowe C6. stacjonarne - wykład 15 h, ćw. laboratoryjne 30 h niestacjonarne - wykład 15 h, ćw. laboratoryjne 15 h

KARTA PRZEDMIOTU. Sieci komputerowe C6. stacjonarne - wykład 15 h, ćw. laboratoryjne 30 h niestacjonarne - wykład 15 h, ćw. laboratoryjne 15 h KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

LOKALNE i ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Local and Wide Area Networks Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia

LOKALNE i ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Local and Wide Area Networks Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, LOKALNE i ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Local and Wide Area Networks Forma

Bardziej szczegółowo

Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik

Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Prowadzący: mgr inż. Artur Cieślik a r t u r. c i e s l i k @ b e z p i e c z e n s t w o i t.

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wymagania edukacyjne w technikum SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wiadomości Umiejętności Lp. Temat konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie Rozumienie W sytuacjach typowych W sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 1.1. Podstawowe informacje o przedmiocie/module Nazwa przedmiotu/ modułu Technologie sieciowe Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji E.16. Montaż i

Bardziej szczegółowo

Routing w sieciach TCP/IP

Routing w sieciach TCP/IP Routing w sieciach TCP/IP Kod przedmiotu: RWS Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy ; obieralny Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): Technologie internetowe i sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2019 realizacja w roku akademickim 2016/2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, Spis treści

E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, Spis treści E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 7 Wstęp 10 1. Rodzaje sieci oraz ich topologie 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą przy al. ks. J. Poniatowskiego 1 w Warszawie prowadzący postępowanie

Bardziej szczegółowo

CCNA Routing and Switching Zakres materiału nauczania

CCNA Routing and Switching Zakres materiału nauczania CCNA Routing and Switching Zakres materiału nauczania Ostatnia aktualizacja 4 czerwca 2013 Niniejszy projekt zakresu materiału programu Cisco CCNA Routing & Switching jest ewoluującym dokumentem, który

Bardziej szczegółowo

RUTERY. Dr inŝ. Małgorzata Langer

RUTERY. Dr inŝ. Małgorzata Langer RUTERY Dr inŝ. Małgorzata Langer Co to jest ruter (router)? Urządzenie, które jest węzłem komunikacyjnym Pracuje w trzeciej warstwie OSI Obsługuje wymianę pakietów pomiędzy róŝnymi (o róŝnych maskach)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w języku C++

Zaawansowane programowanie w języku C++ Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: C/ADV Zaawansowane programowanie w języku C++ Dni: 3 Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznają się z metodami wytwarzania oprogramowania z użyciem zaawansowanych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Bob Vachon, Rick Graziani - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 4

Spis treúci. Księgarnia PWN: Bob Vachon, Rick Graziani - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 4 Księgarnia PWN: Bob Vachon, Rick Graziani - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 4 Spis treúci Informacje o autorze... 17 Informacje o redaktorach technicznych wydania oryginalnego... 17 Dedykacje...

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Technologia internetu Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RIA-1-410-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Routing. dr inż. Andrzej Opaliński. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. www.agh.edu.pl

Sieci komputerowe. Routing. dr inż. Andrzej Opaliński. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. www.agh.edu.pl Sieci komputerowe Routing Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie dr inż. Andrzej Opaliński Plan wykładu Wprowadzenie Urządzenia Tablice routingu Typy protokołów Wstęp Routing Trasowanie (pl) Algorytm Definicja:

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe i przełączanie w sieciach LAN. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi:

Sieci bezprzewodowe i przełączanie w sieciach LAN. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Sieci bezprzewodowe i przełączanie w sieciach LAN Kod przedmiotu: SBS Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy ; obieralny Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): Technologie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2011/2012. Programowanie usług sieciowych

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2011/2012. Programowanie usług sieciowych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki obowiązuje w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny Wykład 3: Internet i routing globalny 1 Internet sieć sieci Internet jest siecią rozproszoną, globalną, z komutacją pakietową Internet to sieć łącząca wiele sieci Działa na podstawie kombinacji protokołów

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. Routery i Sieci

PORADNIKI. Routery i Sieci PORADNIKI Routery i Sieci Projektowanie routera Sieci IP są sieciami z komutacją pakietów, co oznacza,że pakiety mogą wybierać różne trasy między hostem źródłowym a hostem przeznaczenia. Funkcje routingu

Bardziej szczegółowo

WAKACYJNA AKADEMIA TECHNICZNA

WAKACYJNA AKADEMIA TECHNICZNA WAKACYJNA AKADEMIA TECHNICZNA CYKL JEDNODNIOWYCH SZKOLEŃ PRZEZNACZONYCH DLA ADMINISTRATORÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, INFORMATYKÓW ORAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ROZWÓJ IT W BANKU. SZKOLENIA ORGANIZOWANE

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Wstęp do przedmiotu. Piotr Żmudziński Zakład Teleinformatyki, UKW

SIECI KOMPUTEROWE. Wstęp do przedmiotu. Piotr Żmudziński Zakład Teleinformatyki, UKW SIECI KOMPUTEROWE Wstęp do przedmiotu Piotr Żmudziński Zakład Teleinformatyki, UKW Prowadzący mgr inż. Piotr Żmudziński mail: zmudzinski@ukw.edu.pl www.zmudzinski.ukw.edu.pl Zakład Teleinformatyki, UKW

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Tryby komunikacji między procesami w standardzie Message Passing Interface 2. HTML DOM i XHTML cel i charakterystyka 3. Asynchroniczna komunikacja serwerem HTTP w technologii

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Technologie sieciowe nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Technologie sieciowe nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Rodzaj

Bardziej szczegółowo

czas trwania (ilość semestrów/ dni oraz godzin) cena szkolenia/ os. lub grupę 2 semestry/ ok. 28 dni / razem 196 godzin 7000 PLN za osobę

czas trwania (ilość semestrów/ dni oraz godzin) cena szkolenia/ os. lub grupę 2 semestry/ ok. 28 dni / razem 196 godzin 7000 PLN za osobę OFERTA EDUKACYJNA DLA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM OFERTA WYDZIAŁU INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMTYKI UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Lp. 1. 2. nazwa kursu/ szkolenia lub studiów

Bardziej szczegółowo

ZP-92/022/D/07 załącznik nr 1. Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET

ZP-92/022/D/07 załącznik nr 1. Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET 1. Konfiguracja Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET Lp. moduł Opis Ilość 1 moduł routingu moduł odpowiedzialny za routing; - przynajmniej 2Ghz CPU - przynajmniej 4 GB DRAM 2 2 moduł przełączania

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Systemy i sieci komputerowe Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MME-2-104-ME-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Metalurgia Specjalność: Metalurgia

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN PBS Wykład 7 1. Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą sieciową Modele funkcjonowania sieci

Zarządzanie infrastrukturą sieciową Modele funkcjonowania sieci W miarę rozwoju sieci komputerowych pojawiały się różne rozwiązania organizujące elementy w sieć komputerową. W celu zapewnienia kompatybilności rozwiązań różnych producentów oraz opartych na różnych platformach

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego inżynierskiego Kierunek: Informatyka

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego inżynierskiego Kierunek: Informatyka Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Informatyka 1. Definicja systemu informacyjnego. 2. Etapy klasycznego cyklu projektowania systemów informatycznych. 3. Składowe dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Scott Empson - Akademia sieci Cisco. CCNA. Pełny przegląd poleceń

Spis treúci. Księgarnia PWN: Scott Empson - Akademia sieci Cisco. CCNA. Pełny przegląd poleceń Księgarnia PWN: Scott Empson - Akademia sieci Cisco. CCNA. Pełny przegląd poleceń Spis treúci O autorze... 11 O recenzentach technicznych... 11 Dedykacja... 12 Podziękowania... 12 Ikony użyte w tej książce...

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Sieci komputerowe Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIT-1-405-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Informatyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Pracownia sieci komputerowych

Pracownia sieci komputerowych Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Cisco CCNA : routing and switching ICND : przygotowanie do egzaminu na certyfikat : oficjalny przewodnik / Wendell Odom.

Cisco CCNA : routing and switching ICND : przygotowanie do egzaminu na certyfikat : oficjalny przewodnik / Wendell Odom. Cisco CCNA : routing and switching ICND2 200-101 : przygotowanie do egzaminu na certyfikat : oficjalny przewodnik / Wendell Odom. Warszawa, 2015 Spis treści Wprowadzenie XXVII Pierwsze kroki 1 Część I.

Bardziej szczegółowo

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153 Przedmowa 1. Sieci telekomunikacyjne 1 1.1. System telekomunikacyjny a sieć telekomunikacyjna 1 1.2. Rozwój sieci telekomunikacyjnych 4 1.2.1. Sieci telegraficzne 4 1.2.2. Sieć telefoniczna 5 1.2.3. Sieci

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Technologie sieci rozległych

Technologie sieci rozległych Technologie sieci rozległych Kod przedmiotu: TSR Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy; obieralny Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): Technologie internetowe i sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne 1. Posiadający co najmniej : 24 porty 100/1000BaseX SFP (4 combo) 8 portów 10/100/1000BaseT RJ45 (4 combo) 4 porty 10GBaseX

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH I. Informacje ogólne 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych na potrzeby Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Akademia sieci Cisco CCNA : pełny przegląd poleceń / Scott Empson. wyd. 1, dodr. 2. Warszawa, Spis treści

Akademia sieci Cisco CCNA : pełny przegląd poleceń / Scott Empson. wyd. 1, dodr. 2. Warszawa, Spis treści Akademia sieci Cisco CCNA : pełny przegląd poleceń / Scott Empson. wyd. 1, dodr. 2. Warszawa, 2013 Spis treści O autorze 11 O recenzentach technicznych 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Ikony uŝyte w tej

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE WWW.EDUNET.TYCHY.PL. Protokoły sieciowe

SIECI KOMPUTEROWE WWW.EDUNET.TYCHY.PL. Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe Aby komputery połączone w sieć mogły się ze sobą komunikować, muszą korzystać ze wspólnego języka, czyli tak zwanego protokołu. Protokół stanowi zestaw zasad i standardów, które umożliwiają

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA SIECI MPLS VPN. Łukasz Polak Opiekun: prof. Zbigniew Kotulski

ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA SIECI MPLS VPN. Łukasz Polak Opiekun: prof. Zbigniew Kotulski ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA SIECI MPLS VPN Łukasz Polak Opiekun: prof. Zbigniew Kotulski Plan prezentacji 2 1. Wirtualne sieci prywatne (VPN) 2. Architektura MPLS 3. Zasada działania sieci MPLS VPN 4. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19 Spis treści 3 1. Wprowadzenie...9 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11 2.1. Model odniesienia... 11 2.2. Ewolucja technologii sieciowych...12 2.3. Specyfika ruchowa systemów medialnych...13 2.4.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Sterowanie ruchem w sieciach szkieletowych

Sterowanie ruchem w sieciach szkieletowych Sterowanie ruchem w sieciach szkieletowych Transmisja wielościeżkowa Dr inż. Robert Wójcik Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Kraków, dn. 6 kwietnia 2016 r. Plan

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum Lp. 1 Temat 1. Konfigurowanie urządzeń. Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet 2 3 4 5 Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń Konfigurowanie urządzeń Konfigurowanie urządzeń sieci Funkcje zarządzalnych

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE mgr inż. Adam Mencwal Katedra Informatyki Stosowanej

SIECI KOMPUTEROWE mgr inż. Adam Mencwal Katedra Informatyki Stosowanej SIECI KOMPUTEROWE mgr inż. Adam Mencwal Katedra Informatyki Stosowanej amencwal@kis.p.lodz.pl http://www.kis.p.lodz.pl/~amencwal/ Sieć komputerowa co to takiego? Sieć komputerowa - to grupa komputerów

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r.

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r. (EAE) Aparatura elektroniczna 1. Podstawowe statyczne i dynamiczne właściwości czujników. 2. Prawa gazów doskonałych i ich zastosowania w pomiarze ciśnienia. 3. Jakie właściwości mikrokontrolerów rodziny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

Systemy Sieciowe. w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

Systemy Sieciowe. w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej Systemy Sieciowe w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej Zakres prowadzonych zajęć Przedmioty w ramach studiów dziennych i zaocznych inżynierskich i magisterskich Akademia Cisco: Cisco

Bardziej szczegółowo

Katedra Teleinformatyki

Katedra Teleinformatyki Katedra Teleinformatyki Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska Profil: Teleinformatyka Specjalność: Sieci komputerowe Teleinformatyka/Sieci komputerowe 1 Katedra Teleinformatyki

Bardziej szczegółowo

Zadanie 6. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?

Zadanie 6. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach? Zadanie 1. Na rysunku przedstawiono sieć o topologii A. siatki. B. drzewa. C. gwiazdy. D. magistrali. Zadanie 2. Jaką przepływność definiuje standard sieci Ethernet IEEE 802.3z? A. 1 Gb B. 10 Mb C. 100

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi

Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi Cel studiów Zdobycie i pogłębienie profesjonalnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zarządzania i administrowania sieciami komputerowymi w nowoczesnej

Bardziej szczegółowo