CCNA Routing and Switching Zakres materiału nauczania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CCNA Routing and Switching Zakres materiału nauczania"

Transkrypt

1 CCNA Routing and Switching Zakres materiału nauczania Ostatnia aktualizacja 4 czerwca 2013 Niniejszy projekt zakresu materiału programu Cisco CCNA Routing & Switching jest ewoluującym dokumentem, który będzie zmieniany na bieżąco wraz z postępującym rozwojem programu i cyklem wydawniczym. Naszym celem jest jak najszybsze dzielenie się szczegółowymi informacjami na temat programu nauczania oraz kursów z akademiami i instruktorami. Najnowsza wersja tego dokumentu znajduje się na stronie CCNA Routing and Switching Instructor Resource Spotlight w środowisku nauczania Cisco NetSpace. Odbiorca docelowy Program Cisco CCNA Routing and Switching jest zaprojektowany dla studentów Cisco Networking Academy, którzy poszukują pracy w branży ICT lub chcą spełnić warunki wstępne do realizacji bardziej specjalistycznych umiejętności. CCNA Routing and Switching oferuje zintegrowane i kompleksowe omówienie zagadnień sieciowych, od podstaw do zaawansowanych aplikacji i usług, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości zdobycia praktycznego doświadczenia i rozwoju umiejętności zawodowych. Program jest odpowiedni dla studentów na wielu poziomach kształcenia i typów instytucji, w tym szkół wyższych, szkół średnich, uczelni, szkół technicznych i ośrodków kultury. Przegląd programu nauczania Program CCNA Routing and Switching składa się z siedmiu kursów, co zapewnia większą elastyczność, aby objąć różne cele kształcenia studentów i umożliwić instruktorom spersonalizowanie stylu nauczania. Studenci będą przygotowani do egzaminu certyfikacyjnego Cisco CCENT po zakończeniu zestawu dwóch kursów lub egzaminu certyfikacyjnego CCNA Routing and Switching po zakończeniu zestawu czterech kursów. Program pomaga także studentom rozwijać umiejętności i buduje podstawę sukcesu w karierze związanej z siecią i programem studiów. różne kursy wchodzące w skład programu CCNA Routing and Switching Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. (Wszelkie prawa zastrzeżone). This document is Cisco Public. Page 1 of 13

2 Rysunek 1. Kursy CCNA Routing and Switching W każdym kursie, studenci Networking Academy będą uczyć się koncepcji technologicznych przy wsparciu mediów interaktywnych i stosować tą wiedzę, dzięki serii praktycznych i symulowanych ćwiczeń wspomagających ich uczenie się. CCNA Routing and Switching uczy kompleksowych koncepcji sieciowych i umiejętności, od aplikacji sieciowych do protokołów i usług dostarczanych tym aplikacjom przez niższe warstwy sieci. Studenci będą zaczynać od podstawowych, a kończyć na bardziej złożonych (przemysłowych i teoretycznych) modelach sieci w dalszej części programu nauczania. Kursy CCNA Routing and Switching oferują następujące możliwości: Studenci poznają podstawy routingu, przełączania, zaawansowanych technologii w celu przygotowania się do egzaminów certyfikacyjnych Cisco CCENT i CCNA, w zależności od poziomu kursu oraz do rozpoczęcia kariery w branży sieci komputerowych. Język używany do opisu pojęć sieciowych został tak zaprojektowany, aby był zrozumiały dla uczących się na wszystkich poziomach zaawansowania oraz w ćwiczeniach interaktywnych. Kursy są ukierunkowane na krytyczne myślenie, rozwiązywania problemów, współpracę studentów oraz praktyczne stosowanie umiejętności. Multimedialne narzędzia edukacyjne, w tym filmy, gry i quizy, różne formy nauki, materiały pomocnicze stymulują uczenie się i pozytywnie wpływają na proces powiększania nabywanej wiedzy. Ćwiczenia praktyczne i zadania symulacyjne w Cisco Packet Tracer pomagają studentom rozwijać krytyczne myślenie i umiejętności rozwiązywania złożonych problemów. Testy egzaminacyjne zapewniają natychmiastową informację zwrotną pomocną w procesie oceniania wiedzy oraz nabytych umiejętności. Struktura i zakres materiału kursu Instruktorzy mogą elastycznie podejść do stosowania programu nauczania CCNA Routing i Switching, ucząc go tradycyjną metodą instruktażową lub metodą, która odpowiada programowi certyfikatu CCNA Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. (Wszelkie prawa zastrzeżone). This document is Cisco Public. Page 2 of 13

3 W pierwszym kursie, traktowanym jako kurs wprowadzający, instruktor może wybrać jedną z następujących opcji: Kurs Introduction to Networks (Wprowadzenie do sieci) zawiera materiał edukacyjny dotyczący codziennej praktyki sieciowej w kontekście podejścia do modelu sieci OSI metodą "od dołu do góry". Kurs Network Basics (Podstawy sieci) zawiera materiał edukacyjny dotyczący aplikacji przemysłowych w kontekście podejścia do modelu sieci OSI metodą "od góry do dołu". W drugim i trzecim kursie instruktorzy mogą wybrać jedną z następujących opcji: Routing and Switching Essentials (Podstawy routingu i przełączania) i Scaling Networks (Skalowanie sieci) w celu kompleksowego nauczania technologii routingu i przełączania, umożliwiających zdawanie egzaminów certyfikacyjnych. Obecnie są to dwa kursy: Routing Protocols (Protokoły routingu) i Switched Networks (Sieci przełączane), natomiast w tradycyjnej ścieżce kursów nauczanie technologii routingu i przełączania było podzielone na oddzielne kursy. Czwarty kurs Connecting Networks (Łączenie sieci) służy jako podsumowanie przygotowujące studentów do zdobycia certyfikatów i sukcesu zawodowego. Wymagania sprzętowe w laboratorium Szczegółowe informacje dotyczące sprzętu, zawierające opisy i numery katalogowe, są dostępne na liście CCNA Equipment List, która znajduje się na stronie Cisco NetSpace Equipment Information. Proszę zapoznać się z tym dokumentem by uzyskać najnowsze informacje, zawierające specyfikacje dla następującego minimalnego wymaganego sprzętu: 3 routery CISCO1941/K9 ISR Generation 2 (ISR-G2) 3 karty HWIC-2T Serial WAN 3 przełączniki WS-C TT-L Cisco Catalyst 2 routery Linksys EA Series (2700, 3500, 4500) lub kompatybilne Różnorodne kable Ethernet i szeregowe oraz koncentratory 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. (Wszelkie prawa zastrzeżone). This document is Cisco Public. Page 3 of 13

4 Podstawowe pojęcia wprowadzające do kursu CCNA Routing and Switching Tabela 1. Podstawowe pojęcia wprowadzające (początkowe) do kursu CCNA Routing and Switching Rozdział Wprowadzenie do sieci Podstawy sieci 1 Poznawanie sieci Poznawanie sieci 2 Konfiguracja sieciowego systemu operacyjnego Konfiguracja sieciowego systemu operacyjnego 3 Protokoły sieciowe i komunikacja Protokoły sieciowe i komunikacja 4 Dostęp do sieci Warstwa aplikacji 5 Sieć Ethernet Warstwa transportowa 6 Warstwa sieci Warstwa sieci 7 Warstwa transportowa Adresowanie IP 8 Adresowanie IP Podział sieci IP na podsieci 9 Podział sieci IP na podsieci Dostęp do sieci 10 Warstwa aplikacji Sieć Ethernet 11 To jest sieć - zakończenie kursu To jest sieć - zakończenie kursu Wprowadzenie do sieci oraz Podstawy sieci Kursy wprowadzające CCNA Routing and Switching są tak przygotowane aby dać instruktorom wybór pomiędzy nauczaniem podstaw sieci i nauczaniem studentów posiadających doświadczenie w zastosowaniach produkcyjnych. Po zakończeniu obu wstępnych kursów, studenci będą mieli niezbędną wiedzę, aby uczestniczyć w następnych kursach CCNA dostępnych w ich akademii Cisco. Kursy wstępne CCNA Routing and Switching obejmują wprowadzenie do architektury, struktury, funkcjonalności, komponentów, modeli Internetu oraz innych sieci komputerowych. Pogram nauczania zawiera zasady, struktury adresacji IP, podstawy sieci Ethernet, mediów transmisyjnych oraz operacji wykonywanych w sieciach. Pod koniec każdego kursu studenci będą umieli budować proste sieci LAN, wykonywać podstawowe konfiguracje routerów i przełączników oraz stosować schematy adresowania IP. Studenci, którzy ukończą kurs Introduction to Networks (Wprowadzenie do sieci) lub Network Basics (Podstawy sieci) uzyskają wiadomości i umiejętności w zakresie: Zrozumienie i opisanie urządzeń oraz usług używanych do komunikacji w sieciach komputerowych i w Internecie. Zrozumienie i opisanie roli warstw protokołów w sieciach komputerowych Zrozumienie i opisanie znaczenia schematu adresowania oraz sposobu nazewnictwa w różnych warstwach sieci IPv4 i IPv6 Projektowanie, obliczanie, stosowanie masek podsieci i adresowania w celu spełnienia wymagań dotyczących sieci IPv4 i IPv6 Opisanie podstaw działania sieci Ethernet dotyczących mediów transmisyjnych i usług. Tworzenie prostej sieci Ethernet składającej się z routerów i przełączników Używanie poleceń w wierszu poleceń (CLI) w celu wykonania podstawowej konfiguracji routera i przełącznika Wykorzystywać programy sieciowe do analizy i weryfikacji przesyłanych danych w małej sieci lokalnej Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. (Wszelkie prawa zastrzeżone). This document is Cisco Public. Page 4 of 13

5 Podstawowe pojęcia do kompleksowego nauczania technologii routingu i przełączania Tabela 2. Podstawowe pojęcia do kompleksowego nauczania technologii routingu i przełączania Rozdział 1 Routing and Switching Essentials (Podstawy routingu i przełączania) Introduction to Switched Networks (Wprowadzenie do sieci przełączanych) 2 Podstawowa konfiguracja przełącznika DHCP Scaling Networks (Skalowanie sieci) Tworzenie małych i średnich sieci 3 Sieci VLAN Protokół drzewa opinającego (STP) 4 Sposób działania routingu Sumaryzacja adresów logicznych (Agregacja łączy) 5 Routing między sieciami VLAN Rozwiązywanie problemów warstwy 2 6 Routing statyczny Implementowanie protokołu EIGRP 7 Routing dynamiczny 8 Protokół OSPF działający w pojedynczym obszarze 9 Listy kontroli dostępu (ACL) 10 DHCP 11 Translacja adresów sieciowych dla IPv4 Implementowanie protokołu OSPF działającego w wielu obszarach Zarządzanie plikami w systemie Cisco IOS Routing and Switching Essentials (Podstawy routingu i przełączania) Kurs ten opisuje architekturę, komponenty oraz działanie routerów i przełączników w małej sieci. Studenci uczą się, jak skonfigurować podstawowe funkcje routera i przełącznika. Pod koniec kursu uczestnicy będą w stanie skonfigurować routery i przełączniki oraz rozwiązać typowe problemy z RIPv1, RIPv2, jedno-i wieloobszarowym OSPF, wirtualnymi sieciami LAN i routingiem między VLAN-ami w sieciach IPv4 i IPv6. Studenci, którzy ukończą kurs Routing and Switching Essentials będą mogli : Zrozumieć i opisać podstawowe pojęcia dotyczące przełączania oraz działania przełączników Cisco Zrozumieć i opisać rozszerzone technologie przełączania, takie jak VLAN, VLAN Trunking Protocol (VTP), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Per VLAN Spanning Tree Protocol (PVSTP) oraz 802.1q Konfigurować i rozwiązywać podstawowe problemy w małej przełączanej sieci Zrozumieć i opisać cel, charakter i działanie routera, tablic routingu i procesu wyszukiwania trasy Konfigurować i weryfikować statyczne i domyślne trasy Zrozumieć i opisać, jak VLAN-y tworzą logicznie oddzielne sieci i jak działa routing między nimi Zrozumieć i opisać dynamiczne protokoły routingu, protokoły routingu wektora odległości i protokoły routingu stanu łącza Konfigurować i rozwiązywać problemy z podstawowymi działaniami routera w małej sieci dla protokołów: Routing Information Protocol (RIPv1 i RIPv2) Open Shortest Path First (OSPF) (jednoobszarowy OSPF) Konfigurować i rozwiązywać problemy sieci VLAN oraz routingu między VLAN-ami Zrozumieć i opisać cel oraz rodzaje list kontroli dostępu (ACL) Konfigurować, monitorować i rozwiązywać problemy z listami ACL dla IPv4 i IPv Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. (Wszelkie prawa zastrzeżone). This document is Cisco Public. Page 5 of 13

6 Zrozumieć i opisać działanie oraz korzyści płynące z Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) i Domain Name System (DNS) dla IPv4 i IPv6 Zrozumieć i opisać działanie oraz korzyści związane z wykorzystywaniem translacji adresów (NAT) Konfigurować i rozwiązywać problemy z translacją adresów (NAT) Scaling Networks (Skalowanie sieci) Kurs ten opisuje architekturę, komponenty i działanie routerów oraz przełączników w większej i bardziej złożonej sieci. Studenci uczą się, jak skonfigurować zaawansowane funkcje routerów i przełączników. Pod koniec kursu uczestnicy będą w stanie skonfigurować routery i przełączniki oraz rozwiązać typowe problemy z OSPF, EIGRP, STP i VTP w sieci IPv4 i IPv6. Studenci będą także rozwijać wiedzę i umiejętności potrzebne do zaimplementowania DHCP i DNS w sieci. Studenci, którzy ukończą kurs Scaling Networks będą mogli : Konfigurować i rozwiązywać problemy związane z działaniem DHCP i DNS dla IPv4 oraz IPv6 Zrozumieć i opisać działanie oraz korzyści z wykorzystywania protokołu Spanning Tree (STP) Konfigurować i rozwiązywać problemy z STP Zrozumieć i opisać działanie oraz korzyści płynące z agregacji łączy i Cisco VLAN Trunk Protocol (VTP) Konfigurować i rozwiązywać problemy z VTP, STP i RSTP Konfigurować i rozwiązywać problemy z działaniem routerów w złożonej sieci IPv4 oraz IPv6 Protokół Open Shortest Path First (OSPF) (jednoobszarowy OSPF i wieloobszarowy OSPF) Protokół EIGRP (ang. Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) Konfigurować i rozwiązywać problemy zaawansowanych funkcji routerów oraz implementować protokoły RIP, OSPF i EIGRP dla IPv4 oraz IPv6 Zarządzać plikami licencyjnymi i konfiguracyjnymi Cisco IOS. Podstawowe pojęcia związane z niezależnym kursem nauczania technologii routingu i przełączania Tabela 3. Podstawowe pojęcia związane z niezależnym kursem nauczania technologii routingu i przełączania Rozdział Protokoły routingu Sieci przełączane 1 Podstawowe pojęcia routingu Wprowadzenie do sieci przełączanych 2 Routing statyczny Podstawowe pojęcia i konfiguracja przełączania 3 Routing dynamiczny Sieci VLAN 4 EIGRP Redundancja w sieciach LAN 5 Zaawansowana konfiguracja i rozwiązywanie problemów z EIGRP Agregacja łączy 6 jednoobszarowy protokół OSPF Routing między sieciami VLAN 7 Dostosowywanie i rozwiązywanie problemów z jednoobszarowym protokołem OSPF DHCP 8 Wieloobszarowy OSPF Bezprzewodowe sieci LAN 9 Listy kontroli dostępu 10 Zarządzanie plikami w systemie Cisco IOS 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. (Wszelkie prawa zastrzeżone). This document is Cisco Public. Page 6 of 13

7 Protokoły trasowania (Routing Protocols) Kurs ten opisuje architekturę, komponenty i działanie routerów oraz tłumaczy podstawy routingu i protokołów routingu. Studenci uczą się, jak skonfigurować podstawowe i zaawansowane funkcje routera. Pod koniec kursu studenci będą w stanie skonfigurować oraz rozwiązać typowe problemy na routerze związane z RIPv1, RIPv2, EIGRP oraz OSPF w sieciach IPv4 i IPv6. Studenci, którzy ukończą kurs Routing Protocols będą mogli: Zrozumieć i opisać cel, charakter i działanie routera, tablic routingu i procesu wyszukiwania trasy Konfigurować i weryfikować statyczne i domyślne trasy Zrozumieć i opisać dynamiczne protokoły routingu, protokoły routingu wektora odległości i protokoły routingu stanu łącza Konfigurować i rozwiązywać problemy z działaniem routerów w złożonej sieci IPv4 oraz IPv6 Protokół Routing Information Protocol (RIPv1 i RIPv2) Protokół Open Shortest Path First (OSPF) (jednoobszarowy OSPF i wieloobszarowy OSPF) Protokół EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) Konfigurować i rozwiązywać problemy zaawansowanych funkcji routerów oraz implementować protokoły RIP, OSPF i EIGRP dla IPv4 oraz IPv6 Zrozumieć i opisać cel oraz rodzaje list kontroli dostępu (ACL) Konfigurować, monitorować i rozwiązywać problemy z listami ACL dla IPv4 i IPv6 Zarządzać plikami licencyjnymi i konfiguracyjnymi Cisco IOS. Sieci przełączane (Switched Networks) Kurs ten opisuje architekturę, komponenty i działanie sieci przełączanej. Studenci uczą się o hierarchicznym modelu projektowania sieci oraz jak skonfigurować przełącznik w zakresie podstawowym i zaawansowanym. Pod koniec tego kursu, studenci będą umieli znajdować i rozwiązywać typowe problemy z wirtualnymi sieciami LAN, VTP i routingiem między sieciami VLAN. Studenci będą także rozwijać wiedzę i umiejętności potrzebne do wdrożenia sieci bezprzewodowych (WLAN) w małych i średnich sieciach. Studenci, którzy ukończą kurs Switched Networks będą mogli: Zrozumieć i opisać podstawowe pojęcia dotyczące przełączania oraz działania przełączników Cisco Zrozumieć i opisać rozszerzone technologie przełączania, takie jak VLAN, VLAN Trunking Protocol (VTP), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Per VLAN Spanning Tree Protocol (PVSTP) oraz 802.1q Konfigurować i rozwiązywać podstawowe problemy w małej sieci przełączanej Zrozumieć i opisać, jak VLAN-y tworzą logicznie oddzielne sieci i jak działa routing między nimi Konfigurować i rozwiązywać problemy w sieci VLAN, połączeniach typu trunk na przełącznikach Cisco, routingu między VLAN-ami, VTP i RSTP Zrozumieć i opisać działanie oraz korzyści płynące z Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) i Domain Name System (DNS) dla IPv4 i IPv6 Konfigurować i rozwiązywać problemy związane z działaniem DHCP i DNS dla IPv4 oraz IPv6 Zrozumieć i opisać przeznaczenie komponentów w małej sieci bezprzewodowej: Service Set Identification (SSID) Basic Service Set (BSS) 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. (Wszelkie prawa zastrzeżone). This document is Cisco Public. Page 7 of 13

8 Extended Service Set (ESS) Porównać techniki i możliwości zabezpieczeń sieci otwartych, WEP i WPA 1/2 Konfigurować i rozwiązywać problemy z podstawowym działaniem małej sieci bezprzewodowej Zarys kursu Łączenie Sieci (Connecting Networks) Tabela 4. Zarys kursu Łączenie Sieci (Connecting Networks) Rozdział Łączenie sieci 1 Podłączenie do WAN 2 Konfiguracja połączeń szeregowych 3 Rozwiązania Szerokopasmowe 4 Zabezpieczanie połączeń 5 Monitorowanie sieci 6 Rozwiązywanie problemów z siecią 7 Architektury sieciowe Łączenie sieci Kurs ten opisuje technologie WAN i usługi sieciowe wymagane przez aplikacje w złożonych sieciach. Kurs umożliwia studentom zrozumienie kryteriów wyboru urządzeń sieciowych i technologii WAN, spełniających wymogi sieciowe. Studenci uczą się, jak konfigurować urządzenia sieciowe i rozwiązywać typowe problemy z protokołami łącza danych. Studenci będą także rozwijać wiedzę i umiejętności potrzebne do wdrożenia protokołu IPSec i wirtualnych sieci prywatnych (VPN) w złożonej sieci. Studenci, którzy ukończą kurs Connecting Networks będą mogli: Zrozumieć i opisać różne technologie WAN oraz korzyści z nich płynące Zrozumieć i opisać działanie oraz korzyści z wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i tunelowania Konfigurować i rozwiązać problemy połączeń szeregowych Konfigurować i rozwiązać problemy połączeń szerokopasmowych Konfigurować i rozwiązać problemy tunelowania IPSec Monitorować i rozwiązywać problemy w działaniu sieci przy użyciu sysloga, SNMP i NetFlow Projektować architektury sieciowe: Sieci nieograniczone Centra danych i wirtualizacja Technologia i rozwiązania współpracy Kursy wprowadzające CCNA Routing i Przełączanie - szczegółowy opis Tabela 5. Kursy wprowadzające CCNA Routing i Przełączanie - szczegółowy opis Rozdz iał Wprowadzenie do sieci Podstawy sieci 1 Poznawanie sieci Poznawanie sieci 1.1 Globalne połączenie 1.1 Komunikacja w świecie skoncentrowanym na sieciach 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. (Wszelkie prawa zastrzeżone). This document is Cisco Public. Page 8 of 13

9 1.2 Sieci LAN, WAN i Internet 1.2 Sieć jako platforma 1.3 Sieć jako platforma 1.3 Sieci LAN, WAN i Internet 1.4 Zmiana środowiska sieci 1.4 Rozbudowująca się sieć 2 Konfiguracja sieciowego systemu operacyjnego Konfiguracja sieciowego systemu operacyjnego 2.1 IOS Bootcamp 2.1 IOS Bootcamp 2.2 Podstawy 2.2 Podstawy 2.3 Schematy adresowania 2.3 Schematy adresowania 3 Protokoły sieciowe i komunikacja Protokoły sieciowe i komunikacja 3.1 Reguły komunikacji 3.1 Protokoły sieciowe i standardy 3.2 Protokoły sieciowe i standardy 3.2 Wykorzystywanie RFC 3.3 Przenoszenie danych w sieci 3.3 Przenoszenie danych w sieci 4 Dostęp do sieci Warstwa aplikacji 4.1 Protokoły warstwy fizycznej 4.1 Protokoły warstwy aplikacji 4.2 Media sieciowe 4.2 Dobrze znane usługi i protokoły warstwy aplikacji 4.3 Protokoły warstwy łącza danych 4.4 Kontrola dostępu do medium 5 Ethernet Warstwa transportowa 5.1 Protokół Ethernet 5.1 Protokoły warstwy transportowej 5.2 Protokół ARP (Address Resolution Protocol) 5.2 TCP i UPD 5.3 Przełączniki LAN 6 Warstwa sieci Warstwa sieci 6.1 Protokoły warstwy sieci 6.1 Protokoły warstwy sieci 6.2 Routing 6.2 Routing 6.3 Routery 6.3 Routery 6.4 Konfigurowanie routera Cisco 6.4 Konfigurowanie routera Cisco 7 Warstwa transportowa Adresowanie IP 7.1 Protokoły warstwy transportowej 7.1 Adresy sieciowe IPv4 7.2 TCP i UPD 7.2 Adresy sieciowe IPv6 7.3 Weryfikacja połączeń 8 Adresowanie IP Podział sieci IP na podsieci 8.1 Adresy sieciowe IPv4 8.1 Podział sieci IPv4 na podsieci 8.2 Adresy sieciowe IPv6 8.2 Schematy adresowania 8.3 Weryfikacja połączeń 8.3 Rozważania projektowe dla IPv6 9 Podział sieci IP na podsieci Dostęp do sieci 9.1 Podział sieci IPv4 na podsieci 9.1 Warstwa łącza danych 9.2 Schematy adresowania 9.2 Kontrola dostępu do medium 9.3 Rozważania projektowe dla IPv6 9.3 Warstwa fizyczna 9.4 Media sieciowe 10 Warstwa aplikacji Ethernet 10.1 Protokoły warstwy aplikacji 10.1 Protokół Ethernet 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. (Wszelkie prawa zastrzeżone). This document is Cisco Public. Page 9 of 13

10 10.2 Dobrze znane usługi i protokoły warstwy aplikacji 10.2 Protokół ARP (Address Resolution Protocol) 10.3 Wiadomość słyszana dookoła świata 10.3 Przełączniki LAN 11 To jest sieć To jest sieć 11.1 Tworzenie i rozwój 11.1 Tworzenie i rozwój 11.2 Utrzymanie bezpieczeństwa sieci 11.2 Utrzymanie bezpieczeństwa sieci 11.3 Podstawowa wydajność sieci 11.3 Podstawowa wydajność sieci 11.4 Zarządzanie plikami konfiguracyjnymi IOS 11.4 Zarządzanie plikami konfiguracyjnymi IOS 11.5 Routery ze zintegrowanymi usługami Podstawowe pojęcia do kompleksowego nauczania technologii routingu i przełączania (Routing and Switching Technologies) - szczegółowy opis Tabela 6. Podstawowe pojęcia do kompleksowego nauczania technologii routingu i przełączania (Routing and Switching Technologies) - szczegółowy opis Rozdz iał Routing and Switching Essentials (Podstawy routingu i przełączania) Scaling Networks (Skalowanie sieci) 1 Wprowadzenie do sieci przełączanych Tworzenie małych i średnich sieci 1.1 Projekt sieci LAN 1.1 Sprzętowe komponenty przełącznika 1.2 Środowisko przełączane 1.2 Komponenty sprzętowe routera 2 Podstawowe pojęcia i konfiguracja przełączania DHCP 2.1 Podstawowa konfiguracja przełącznika 2.1 Implementacja opcji DHCP 2.2 Bezpieczeństwo przełącznika: zarządzanie i implementacja 2.2 Działanie protokołu DHCP 2.3 Rozwiązywanie problemów z protokołem DHCP 3 Sieci VLAN Protokół drzewa opinającego (STP - Spanning Tree Protocol) 3.1 Segmentacja sieci VLAN 3.1 Działanie drzewa opinającego (Spanning Tree) 3.2 Implementacje sieci VLAN 3.2 Konfiguracja Spanning Tree 3.3 Bezpieczeństwo i projektowanie sieci VLAN 4 Podstawowe pojęcia routingu Agregacja łączy 4.1 Wstępna konfiguracja routera 4.1 Konfiguracja agregacji łączy 4.2 Decyzje routingu 4.2 Podstawowe pojęcia agregacji łączy 4.3 Działanie routera 4.3 Rozwiązywanie problemów z agregacją łączy 4.4 VLAN - dobre praktyki postępowania 5 Komunikacja między sieciami VLAN Rozwiązywanie problemów warstwy Konfigurowanie routingu między sieciami VLAN 5.1 Rozwiązywanie problemów z przełączaniem 5.2 Rozwiązywanie problemów z routingiem między sieciami VLAN 5.3 Przełączanie w warstwie 3 6 Routing statyczny Wdrożenie protokołu EIGRP. 6.1 Implementacja routingu statycznego 6.1 Charakterystyka EIGRP 6.2 Konfiguracja tras statycznych i domyślnych 6.2 Konfiguracja EIGRP dla IPv4 6.3 Przegląd CIDR i VLSM 6.3 Działanie EIGRP 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. (Wszelkie prawa zastrzeżone). This document is Cisco Public. Page 10 of 13

11 6.4 Konfigurowanie sumarycznych i pływających tras statycznych 6.4 Konfigurowanie EIGRP dla protokołu IPv6 6.5 Rozwiązywanie problemów ze statycznymi i domyślnymi trasami 6.5 Rozwiązywanie problemów z implementacją EIGRP 7 Routing dynamiczny Implementowanie wieloobszarowego protokołu OSPF 7.1 Protokoły routingu dynamicznego 7.1 Wieloobszarowy OSPFv2 7.2 Protokoły routingu wektora odległości 7.2 Działanie wieloobszarowego protokołu OSPF 7.3 Routing RIP i RIPng 7.3 Konfigurowanie wieloobszarowego OSPFv3 7.4 Routing dynamiczny bazujący na stanie łącza 7.4 Rozwiązywanie problemów w złożonych sieciach OSPF 7.5 Tablica routingu 8 Protokół OSPF w pojedynczym obszarze Zarządzanie plikami w systemie Cisco IOS 8.1 Charakterystyka OSPF 8.1 Zarządzanie plikami systemowymi IOS 8.2 Konfigurowanie jednoobszarowego OSPFv2 8.2 Licencjonowanie IOS 8.3 Konfigurowanie jednoobszarowego OSPFv3 9 Listy kontroli dostępu 10 DHCP 9.1 Działanie IP ACL 9.2 Standardowe listy ACL IPv4 9.3 Rozszerzone listy ACL IPv4 9.4 Analiza sposobu działania list ACL 9.5 Rozwiązywanie problemów z listami ACL 9.6 Listy ACL dla IPv Dynamic Host Configuration Protocol v Dynamic Host Configuration Protocol v6 11 Translacja adresów sieciowych dla IPv Działanie translacji adresów (NAT) 11.2 Konfigurowanie NAT 11.3 Rozwiązywanie problemów z NAT Podstawowe pojęcia do niezależnego nauczania technologii routingu i przełączania (Routing and Switching Technologies) - szczegółowy opis Tabela 7. Podstawowe pojęcia do niezależnego nauczania technologii routingu i przełączania (Routing and Switching Technologies) - szczegółowy opis Rozdz iał Protokoły trasowania Sieci przełączane (Switched Networks) 1 Podstawowe pojęcia routingu Wprowadzenie do sieci przełączanych 1.1 Wstępna konfiguracja routera 1.1 Projekt sieci LAN 1.2 Decyzje routingu 1.2 Zbieżność w sieciach przełączanych 1.3 Działanie routera 1.3 Wybór przełącznika do sieci LAN 2 Routing statyczny Podstawowe pojęcia i konfiguracja przełączania 2.1 Implementacja routingu statycznego 2.1 Przekazywanie ramek 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. (Wszelkie prawa zastrzeżone). This document is Cisco Public. Page 11 of 13

12 2.2 Konfiguracja statycznej i domyślnej trasy. 2.2 Podstawowa konfiguracja portu przełącznika 2.3 Przegląd CIDR i VLSM 2.3 Podłączenie zdalne do przełącznika Konfigurowanie sumarycznych i pływających tras statycznych Rozwiązywanie problemów ze statycznymi i domyślnymi trasami 3 Routing dynamiczny Sieci VLAN 2.4 Implementacja zabezpieczeń przełącznika 3.1 Protokoły routingu dynamicznego 3.1 Segmentacja sieci VLAN 3.2 Dynamiczny routing na bazie wektora odległości 3.2 Konfigurowanie sieci VLAN 3.3 Routing RIP i RIPng 3.3 Bezpieczeństwo sieci VLAN 3.4 Routing dynamiczny bazujący na stanie łącza 3.4 Konfiguracja protokołu VTP 3.5 Tablica routingu 4 EIGRP Redundancja w sieciach LAN 4.1 Charakterystyka EIGRP 4.1 Podstawowe pojęcia STP (Spanning Tree) 4.2 Konfiguracja EIGRP dla IPv4 4.2 Per VLAN Spanning Tree (PVST) 4.3 Działanie EIGRP 4.3 Konfiguracja Spanning Tree 4.4 Konfigurowanie EIGRP dla protokołu IPv6 4.4 FHRP - First Hop Redundancy Protocol 5 Zaawansowana konfiguracja i rozwiązywanie problemów z EIGRP Agregacja łączy 5.1 Zaawansowana konfiguracja EIGRP 5.1 Podstawowe pojęcia agregacji łączy 5.2 Rozwiązywanie problemów z implementacją EIGRP 5.2 Konfiguracja agregacji łączy 6 Protokół OSPF w pojedynczym obszarze Routing między sieciami VLAN 6.1 Charakterystyka OSPF 6.1 Konfigurowanie routingu między sieciami VLAN 6.2 Konfigurowanie jednoobszarowego OSPFv2 6.2 Przełączanie w warstwie Konfigurowanie jednoobszarowego OSPFv3 6.3 Rozwiązywanie problemów z implementacją przełączania 7 Dostosowywanie i rozwiązywanie problemów z jednoobszarowym protokołem OSPF Zaawansowana konfiguracja jednoobszarowego OSPF Rozwiązywanie problemów z implementacją jednoobszarowego OSPF DHCP 7.1 Dynamic Host Configuration Protocol v4 7.2 Dynamic Host Configuration Protocol v6 8 Wieloobszarowy OSPF Bezprzewodowe sieci LAN 8.1 Działanie wieloobszarowego protokołu OSPF 8.1 Podstawowe pojęcia bezprzewodowych sieci LAN 8.2 Konfigurowanie wieloobszarowego OSPF 8.2 Standardy bezprzewodowych sieci LAN 9 Listy kontroli dostępu 9.1 Działanie IP ACL 9.2 Standardowe listy ACL IPv4 9.3 Rozszerzone listy ACL IPv4 9.4 Analiza sposobu działania list ACL 9.5 Rozwiązywanie problemów z listami ACL 8.3 Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej 8.4 Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. (Wszelkie prawa zastrzeżone). This document is Cisco Public. Page 12 of 13

13 9.6 Listy ACL dla IPv6 10 Zarządzanie plikami w systemie Cisco IOS 10.1 Zarządzanie plikami systemowymi IOS 10.2 Licencjonowanie IOS Zarys kursu Łączenie Sieci (Connecting Networks) Tabela 8. Zarys kursu Łączenie Sieci (Connecting Networks) Rozd ział Łączenie sieci 1 Podłączenie do WAN 1.1 Zasady projektowania sieci hierarchicznej 1.2 Technologie używane w sieciach WAN 2 Konfiguracja połączeń szeregowych 2.1 Konfigurowanie protokołu PPP 2.2 Konfigurowanie protokołu Frame Relay 2.3 Rozwiązywanie problemów z łącznością w sieci WAN 3 Rozwiązania Szerokopasmowe 3.1 Porównanie rozwiązań szerokopasmowych 3.2 Konfigurowanie połączeń xdsl 4 Zabezpieczanie połączeń 4.1 Tunelowanie 4.2 Konfigurowanie VPN z IPSec 5 Monitorowanie sieci 5.1 Działanie usługi syslog 5.2 Działanie SNMP 6 Rozwiązywanie problemów z siecią 6.1 Rozwiązywanie problemów przy użyciu podejścia systematycznego 6.2 Interpretowanie wyników monitorowania sieci 7 Architektury sieciowe 7.1 Sieci nieograniczone 7.2 Wirtualizacja 7.3 Współpraca 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. (Wszelkie prawa zastrzeżone). This document is Cisco Public. Page 13 of 13

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3 Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3 Spis treúci Informacje o autorze...9 Informacje o redaktorach technicznych wydania oryginalnego...9 Podziękowania...10 Dedykacja...11

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji kursu

Plan realizacji kursu Ramowy plan kursu Plan realizacji kursu Lp. Tematy zajęć Liczba godzin 1 Wprowadzenie do sieci komputerowych Historia sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci Role komputerów w sieci Typy

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na szkolenia z technologii sieciowych w Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy)

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na szkolenia z technologii sieciowych w Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy) Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na szkolenia z technologii sieciowych w Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy) W ramach szkolenia zaplanowano 4 semestry nauki, po 50 godzin lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: ICND2

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Zastosowanie sieci komputerowych D1_6

KARTA PRZEDMIOTU. Zastosowanie sieci komputerowych D1_6 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci komputerowe II

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci komputerowe II OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe II Kod przedmiotu Wydział Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut/Katedra Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej Kierunek informatyka Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 3

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 3 Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 3 Spis treúci Informacje o autorze... 11 Informacje o redaktorach technicznych wydania oryginalnego... 11 Dedykacje... 13 Podziękowania...

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE KONFIGURACJA I BEZPIECZEŃSTWO

SIECI KOMPUTEROWE KONFIGURACJA I BEZPIECZEŃSTWO SIECI KOMPUTEROWE KONFIGURACJA I BEZPIECZEŃSTWO Instytut Fizyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Grudziądzka 5 87-100 Toruń Mariusz.Piwinski@fizyka.umk.pl

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Sieci komputerowe Rok akademicki: 2030/2031 Kod: EAR-1-508-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Packet Tracer - Podłączanie routera do sieci LAN

Packet Tracer - Podłączanie routera do sieci LAN Topologia Tabela adresacji Urządz enie Interfejs Adres IP Maska podsieci Brama domyślna Cele G0/0 192.168.10.1 255.255.255.0 Nie dotyczy R1 G0/1 192.168.11.1 255.255.255.0 Nie dotyczy S0/0/0 (DCE) 209.165.200.225

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom : Profil : Forma studiów: Obszar : Dziedzina:

Bardziej szczegółowo

Routing w sieciach TCP/IP

Routing w sieciach TCP/IP Routing w sieciach TCP/IP Kod przedmiotu: RWS Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy ; obieralny Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): Technologie internetowe i sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

LOKALNE i ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Local and Wide Area Networks Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia

LOKALNE i ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Local and Wide Area Networks Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, LOKALNE i ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Local and Wide Area Networks Forma

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 2.8.2: Zaawansowana konfiguracja tras statycznych

Laboratorium 2.8.2: Zaawansowana konfiguracja tras statycznych Diagram topologii Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Brama domyślna BRANCH HQ ISP PC1 PC2 Web Server Fa0/0 Nie dotyczy S0/0/0 Nie dotyczy Fa0/0 Nie dotyczy S0/0/0 Nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma prowadzenia zajęć

KARTA PRZEDMIOTU. Forma prowadzenia zajęć (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe i Internet 2. Kod przedmiotu: SKiI 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2015/16 4.

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe

Technologie sieciowe Technologie sieciowe ITA-108 Wersja 1.2 Katowice, Lipiec 2009 Spis treści Wprowadzenie i Moduł I Wprowadzenie do sieci komputerowych I-1 Moduł II Omówienie i analiza TCP/IP II-1 Moduł III Zarządzanie adresacją

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Podstawy routingu. 2. Uwierzytelnianie routingu. 3. Routing statyczny. 4. Routing dynamiczny (RIPv2).

PBS. Wykład Podstawy routingu. 2. Uwierzytelnianie routingu. 3. Routing statyczny. 4. Routing dynamiczny (RIPv2). PBS Wykład 4 1. Podstawy routingu. 2. Uwierzytelnianie routingu. 3. Routing statyczny. 4. Routing dynamiczny (RIPv2). mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Problemy eksploatacyjne rurociągów wysokopreżnych

Problemy eksploatacyjne rurociągów wysokopreżnych Opublikowano Politechnika Łódzka - Rekrutacja (http://rekrutacja.p.lodz.pl) Szkolenia Informacja na tej stronie nie jest ofertą handlową. Problemy eksploatacyjne rurociągów wysokopreżnych Instytut Maszyn

Bardziej szczegółowo

WAKACYJNA AKADEMIA TECHNICZNA

WAKACYJNA AKADEMIA TECHNICZNA WAKACYJNA AKADEMIA TECHNICZNA CYKL JEDNODNIOWYCH SZKOLEŃ PRZEZNACZONYCH DLA ADMINISTRATORÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, INFORMATYKÓW ORAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ROZWÓJ IT W BANKU. SZKOLENIA ORGANIZOWANE

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Bob Vachon, Rick Graziani - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 4

Spis treúci. Księgarnia PWN: Bob Vachon, Rick Graziani - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 4 Księgarnia PWN: Bob Vachon, Rick Graziani - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 4 Spis treúci Informacje o autorze... 17 Informacje o redaktorach technicznych wydania oryginalnego... 17 Dedykacje...

Bardziej szczegółowo

Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania

Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania Przygotował: mgr inż. Jarosław Szybiński Studium przypadku case study Semestr III Akademii Sieciowej CISCO Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania Na podstawie dokumentu CCNA3_CS_pl.pdf pochodzącego

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 1.1. Podstawowe informacje o przedmiocie/module Nazwa przedmiotu/ modułu Technologie sieciowe Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Cisco CCNA : routing and switching ICND : przygotowanie do egzaminu na certyfikat : oficjalny przewodnik / Wendell Odom.

Cisco CCNA : routing and switching ICND : przygotowanie do egzaminu na certyfikat : oficjalny przewodnik / Wendell Odom. Cisco CCNA : routing and switching ICND2 200-101 : przygotowanie do egzaminu na certyfikat : oficjalny przewodnik / Wendell Odom. Warszawa, 2015 Spis treści Wprowadzenie XXVII Pierwsze kroki 1 Część I.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wiesław Alex Kaczmarek Certyfikacja CCNA

Księgarnia PWN: Wiesław Alex Kaczmarek Certyfikacja CCNA Księgarnia PWN: Wiesław Alex Kaczmarek Certyfikacja CCNA Wstęp 13 Rozdział 1. Droga do CCNA 21 Historia Cisco Systems 21 Przegląd certyfikacji Cisco 24 Egzamin CCNA 27 Po egzaminie... co dalej? 33 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2019 realizacja w roku akademickim 2016/2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

Systemy Sieciowe. w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

Systemy Sieciowe. w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej Systemy Sieciowe w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej Zakres prowadzonych zajęć Przedmioty w ramach studiów dziennych i zaocznych inżynierskich i magisterskich Akademia Cisco: Cisco

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Scott Empson - Akademia sieci Cisco. CCNA. Pełny przegląd poleceń

Spis treúci. Księgarnia PWN: Scott Empson - Akademia sieci Cisco. CCNA. Pełny przegląd poleceń Księgarnia PWN: Scott Empson - Akademia sieci Cisco. CCNA. Pełny przegląd poleceń Spis treúci O autorze... 11 O recenzentach technicznych... 11 Dedykacja... 12 Podziękowania... 12 Ikony użyte w tej książce...

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium.

PBS. Wykład Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium. PBS Wykład 1 1. Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium. mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr piąty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr piąty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr piąty Rozdział 1. Przegląd sieci skalowalnych 19 Model projektu skalowalnej sieci hierarchicznej 19 Trójwarstwowy model projektu sieci 20 Funkcja

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1 I Wprowadzenie (wersja 1307) Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka Spis treści Dzień 1 I-3 Dlaczego Ethernet w systemach sterowania? I-4 Wymagania I-5 Standardy komunikacyjne I-6 Nowe zadania

Bardziej szczegółowo

Pracownia sieci komputerowych

Pracownia sieci komputerowych Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Integracja sieci komputerowych D1_4. The integration of computer networks

KARTA PRZEDMIOTU. Integracja sieci komputerowych D1_4. The integration of computer networks KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom : Profil : Forma studiów: Obszar : Dziedzina:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Sieci komputerowe C6. stacjonarne - wykład 15 h, ćw. laboratoryjne 30 h niestacjonarne - wykład 15 h, ćw. laboratoryjne 15 h

KARTA PRZEDMIOTU. Sieci komputerowe C6. stacjonarne - wykład 15 h, ćw. laboratoryjne 30 h niestacjonarne - wykład 15 h, ćw. laboratoryjne 15 h KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

WSTI w Katowicach, kierunek Informatyka opis modułu Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych

WSTI w Katowicach, kierunek Informatyka opis modułu Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych Kod przedmiotu: TTS Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

Systemy Sieciowe. Katedra Informatyki Stosowanej, PŁ

Systemy Sieciowe. Katedra Informatyki Stosowanej, PŁ Systemy Sieciowe TEMATYKA ZAJĘĆ Projektowanie i budowa małych i średnich sieci komputerowych projektowanie sieci rozległych (WAN) zarządzanie i monitorowanie bieżącego stanu pracy sieci komputerowych,

Bardziej szczegółowo

Akademia sieci Cisco CCNA : pełny przegląd poleceń / Scott Empson. wyd. 1, dodr. 2. Warszawa, Spis treści

Akademia sieci Cisco CCNA : pełny przegląd poleceń / Scott Empson. wyd. 1, dodr. 2. Warszawa, Spis treści Akademia sieci Cisco CCNA : pełny przegląd poleceń / Scott Empson. wyd. 1, dodr. 2. Warszawa, 2013 Spis treści O autorze 11 O recenzentach technicznych 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Ikony uŝyte w tej

Bardziej szczegółowo

Wirtualne laboratorium - Cisco Packet Tracer

Wirtualne laboratorium - Cisco Packet Tracer 1. Cel ćwiczenia Zasadniczym celem ćwiczenia jest zapoznanie z możliwościami i słabościami środowiska symulacji sieci złożonej z produktów firmy Cisco - Packet Tracer. 2. Podstawy teoretyczne Cisco Packet

Bardziej szczegółowo

Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych

Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych Przedmiot Zaawansowane trasowanie IP: Usługi trasowania; modele wdrażania Wdrożenie protokołu Enhanced Interior Gateway Routing Protocol Wdrożenie protokołu

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

czas trwania (ilość semestrów/ dni oraz godzin) cena szkolenia/ os. lub grupę 2 semestry/ ok. 28 dni / razem 196 godzin 7000 PLN za osobę

czas trwania (ilość semestrów/ dni oraz godzin) cena szkolenia/ os. lub grupę 2 semestry/ ok. 28 dni / razem 196 godzin 7000 PLN za osobę OFERTA EDUKACYJNA DLA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM OFERTA WYDZIAŁU INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMTYKI UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Lp. 1. 2. nazwa kursu/ szkolenia lub studiów

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN PBS Wykład 7 1. Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Routing dynamiczny OSPF EIGRP 2. Rozwiązywanie problemów z obsługą routingu.

PBS. Wykład Routing dynamiczny OSPF EIGRP 2. Rozwiązywanie problemów z obsługą routingu. PBS Wykład 5 1. Routing dynamiczny OSPF EIGRP 2. Rozwiązywanie problemów z obsługą routingu. mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wymagania edukacyjne w technikum SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wiadomości Umiejętności Lp. Temat konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie Rozumienie W sytuacjach typowych W sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Technologie sieciowe nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Technologie sieciowe nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/201 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe i przełączanie w sieciach LAN. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi:

Sieci bezprzewodowe i przełączanie w sieciach LAN. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Sieci bezprzewodowe i przełączanie w sieciach LAN Kod przedmiotu: SBS Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy ; obieralny Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): Technologie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Planowanie

Bardziej szczegółowo

Akademia sieci Cisco CCNA Exploration : semestr 2 : protokoły i koncepcje routingu / Rick Graziani, Allan Johnson. wyd. 1, dodr. 4.

Akademia sieci Cisco CCNA Exploration : semestr 2 : protokoły i koncepcje routingu / Rick Graziani, Allan Johnson. wyd. 1, dodr. 4. Akademia sieci Cisco CCNA Exploration : semestr 2 : protokoły i koncepcje routingu / Rick Graziani, Allan Johnson. wyd. 1, dodr. 4. Warszawa, 2013 Spis treści O autorach 17 O redaktorach technicznych 17

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.1.5 Konfiguracja oraz weryfikacja protokołu RIP

Laboratorium 6.1.5 Konfiguracja oraz weryfikacja protokołu RIP Laboratorium 6.1.5 Konfiguracja oraz weryfikacja protokołu RIP Urządzenie Nazwa hosta Interfejs Adres IP Maska podsieci R1 R1 Serial 0/0/0 (DCE) 172.17.0.1 255.255.255.224 Fast Ethernet 0/0 172.16.0.1

Bardziej szczegółowo

Technologie sieci rozległych

Technologie sieci rozległych Technologie sieci rozległych Kod przedmiotu: TSR Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy; obieralny Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): Technologie internetowe i sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2

Spis treúci. Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2 Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2 Spis treúci O autorach... 17 O redaktorach technicznych... 17 Dedykacje... 18 Podziękowania... 19 Symbole

Bardziej szczegółowo

Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik

Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Prowadzący: mgr inż. Artur Cieślik a r t u r. c i e s l i k @ b e z p i e c z e n s t w o i t.

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Wstęp do przedmiotu. Piotr Żmudziński Zakład Teleinformatyki, UKW

SIECI KOMPUTEROWE. Wstęp do przedmiotu. Piotr Żmudziński Zakład Teleinformatyki, UKW SIECI KOMPUTEROWE Wstęp do przedmiotu Piotr Żmudziński Zakład Teleinformatyki, UKW Prowadzący mgr inż. Piotr Żmudziński mail: zmudzinski@ukw.edu.pl www.zmudzinski.ukw.edu.pl Zakład Teleinformatyki, UKW

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe i sieci komputerowe Specjalizacja

Technologie internetowe i sieci komputerowe Specjalizacja Technologie internetowe i sieci komputerowe Specjalizacja Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych Katowice Technologie internetowe i sieci komputerowe 2 Dlaczego warto studiować na specjalizacji "Technologie

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

Wirtualne laboratorium - Packet Tracer

Wirtualne laboratorium - Packet Tracer UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Zakład Teleinformatyki 1. Cel ćwiczenia Zasadniczym celem ćwiczenia jest zapoznanie z możliwościami i słabościami środowiska symulacji

Bardziej szczegółowo

Cisco CCENT/CCNA : ICND : przygotowanie do egzaminu na certyfikat : oficjalny przewodnik / Wendell Odom. Warszawa, 2015.

Cisco CCENT/CCNA : ICND : przygotowanie do egzaminu na certyfikat : oficjalny przewodnik / Wendell Odom. Warszawa, 2015. Cisco CCENT/CCNA : ICND1 100-101 : przygotowanie do egzaminu na certyfikat : oficjalny przewodnik / Wendell Odom. Warszawa, 2015 Spis treści Wprowadzenie XXIX Pierwsze kroki 1 Część I. Podstawy pracy w

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum Lp. 1 Temat 1. Konfigurowanie urządzeń. Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet 2 3 4 5 Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń Konfigurowanie urządzeń Konfigurowanie urządzeń sieci Funkcje zarządzalnych

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. Routery i Sieci

PORADNIKI. Routery i Sieci PORADNIKI Routery i Sieci Projektowanie routera Sieci IP są sieciami z komutacją pakietów, co oznacza,że pakiety mogą wybierać różne trasy między hostem źródłowym a hostem przeznaczenia. Funkcje routingu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Harmonogram zjazdów - Studia podyplomowe CCNA grupa I II edycja w ramach realizacji projektu Systemy informatyczne szansą na rozwój polskiej gospodarki w roku akademickim 2014/2015 Data Przedmiot Godziny

Bardziej szczegółowo

1 2006 BRINET Sp. z o. o.

1 2006 BRINET Sp. z o. o. Interfejs LAN Fizycznie interfejs LAN routera DrayTek jest dostępny w postaci 4 portów przełącznika 10/100 Mbit/s, a w wybranych modelach oznaczonych symbolem G, dodatkowo rozszerzony o koncentrator WLAN.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont...

Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont... Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont... 5 Podzielony horyzont z zatruciem wstecz... 5 Vyatta i RIP...

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

Warstwa sieciowa rutowanie

Warstwa sieciowa rutowanie Warstwa sieciowa rutowanie Protokół IP - Internet Protocol Protokoły rutowane (routed) a rutowania (routing) Rutowanie statyczne i dynamiczne (trasowanie) Statyczne administrator programuje trasy Dynamiczne

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wendell Odom, Rick McDonald - Akademia sieci Cisco CCNA. Semestr 2

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wendell Odom, Rick McDonald - Akademia sieci Cisco CCNA. Semestr 2 Księgarnia PWN: Wendell Odom, Rick McDonald - Akademia sieci Cisco CCNA. Semestr 2 Spis treúci Informacje o autorach...11 Informacje o redaktorach technicznych wydania oryginalnego...11 Podziękowania...12

Bardziej szczegółowo

Routing i protokoły routingu

Routing i protokoły routingu Routing i protokoły routingu Po co jest routing Proces przesyłania informacji z sieci źródłowej do docelowej poprzez urządzenie posiadające co najmniej dwa interfejsy sieciowe i stos IP. Routing przykład

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania: Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część I: Dostawa urządzeń sieciowych warstwy dystrybucyjnej sieci LAN Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa przełączników sieciowych spełniających

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Instrukcja budowy laboratorium... xvii Przygotowanie komputerów Windows Server 2008... xviii Korzystanie z dołączonego CD... xviii Instalowanie testów ćwiczeniowych...

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

IT Essentials 5.0. Możliwość

IT Essentials 5.0. Możliwość IT Essentials 5.0 Możliwość Życie, jakie znamy, ulega ciągłym zmianom pod wpływem Internetu, co przynosi nowe możliwości gospodarcze i społeczne ludziom na całym świecie i zwiększa globalne zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - opis przedmiotu

Sieci komputerowe - opis przedmiotu Sieci komputerowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-SK-L-S14_pNadGenWRNH5 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 11.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 11. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 016/017 Kierunek studiów: Informatyka Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Wykład VI. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład VI. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład VI 1 Tematyka wykładu: Model OSI Adresowanie sieci DNS DHCP Polecenia konsoli 2 Model OSI 3 Model OSI

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Sieć uczelniana

Rys. 1. Sieć uczelniana CCNA-2 Skills Exam Głównym celem Skills Exam jest sprawdzenie umiejętności praktycznych. Dodatkowo Skills Exam ma zachęcić i zmobilizować do powtórzenia materiału z drugiego semestru kursu CCNA, z myślą

Bardziej szczegółowo

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny Wykład 3: Internet i routing globalny 1 Internet sieć sieci Internet jest siecią rozproszoną, globalną, z komutacją pakietową Internet to sieć łącząca wiele sieci Działa na podstawie kombinacji protokołów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami WAN

Zarządzanie sieciami WAN Zarządzanie sieciami WAN Dariusz CHAŁADYNIAK 1 Plan prezentacji Technologie w sieciach rozległych Technologia PSTN Technologia ISDN Technologia xdsl Technologia ATM Technologia Frame Relay Wybrane usługi

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Akademia sieci Cisco. CCNA semestry 3 & 4

Księgarnia PWN: Akademia sieci Cisco. CCNA semestry 3 & 4 Księgarnia PWN: Akademia sieci Cisco. CCNA semestry 3 & 4 Słowo wstępne 27 Wprowadzenie 29 CZĘŚĆ I. PRZYPOMNIENIE WIADOMOŚCI 35 Rozdział 1. Model odniesienia OSI a routing (przegląd wiadomości) 37 Warstwowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Technologie sieciowe 1

Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Technologie sieciowe 1 Łukasz Przywarty 171018 Data utworzenia: 10.04.2010r. Prowadzący: dr inż. Marcin Markowski Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Technologie sieciowe 1 Temat: Zadanie domowe, rozdział 6 - Adresowanie sieci

Bardziej szczegółowo

KROK 1. KONFIGURACJA URZĄDZEŃ KOŃCOWYCH (SERWERÓW)

KROK 1. KONFIGURACJA URZĄDZEŃ KOŃCOWYCH (SERWERÓW) PODSTAWOWA KONFIGURACJA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH WSTĘP 1) Cel ćwiczenia uczenie się: prawidłowego łączenia i konfiguracji urządzeń za pomocą okablowania Ethernet i kabli szeregowych, prawidłowej konfiguracji:

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE, AiR r. I, sem. II Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania w zakresie szkoleń dla pracowników z obsługi i zarządzania dostarczonego sprzętu i oprogramowania

Szczegółowe wymagania w zakresie szkoleń dla pracowników z obsługi i zarządzania dostarczonego sprzętu i oprogramowania Załącznik nr 5 Szczegółowe wymagania w zakresie szkoleń dla pracowników z obsługi i zarządzania dostarczonego sprzętu i oprogramowania Zamawiający wymaga aby szkolenia zostały przeprowadzone w zakresie

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, Spis treści

E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, Spis treści E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 7 Wstęp 10 1. Rodzaje sieci oraz ich topologie 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji E.16. Montaż i

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo