Oferta szkoleń w ramach Akademii Sieci Cisco i kursów dokształcających

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta szkoleń w ramach Akademii Sieci Cisco i kursów dokształcających"

Transkrypt

1 Oferta szkoleń w ramach Akademii Sieci Cisco i kursów dokształcających Poznań

2 1. Kursy oferowane w ramach Akademii Sieci Cisco Informacje ogólne Plan zajęć Terminy i sposób prowadzenia zajęć Wysokość odpłatności i jej formy WyposaŜenie laboratorium Wykaz tematów realizowanych podczas zajęć kursów AS Cisco Kursy dokształcające InŜynieria ruchu w sieciach teleinformatycznych Analiza ruchu i podstawy projektowania sieci IP InŜynieria ruchu i wymiarowanie sieci komórkowych Optymalizacja Sieci Teleinformatycznych Podstawy routingu w sieciach TCP/IP Zaawansowany routing w sieciach TCP/IP Bezpieczeństwo sieci komputerowych Projektowanie wirtualnych sieci lokalnych (VLAN) Wykorzystanie list kontroli dostępu do zabezpieczania sieci teleinformatycznych Technologie zdalnego dostępu i sieci rozległe Jakość usług w sieciach pakietowych Projektowanie warstwy fizycznej sieci teleinformatycznej Projektowanie bezprzewodowych mobilnych sieci IP Nowoczesne usługi w sieciach teleinformatycznych BGP Border Gateway Protocol Techniczne aspekty projektowania sieci lokalnych i rozległych Podstawy lokalnych sieci komputerowych Podstawy adresacji IP Zaawansowana adresacja IP Technologia Multicast IP

3 1. Kursy oferowane w ramach Akademii Sieci Cisco 1.1 Informacje ogólne Akademia Sieci Cisco oferuje kursy przygotowujące do cenionych na rynku pracy certyfikatów zawodowych CCNA (Cisco Certified Network Associate) oraz CCNP (Cisco Certified Network Professional) w ramach programu Akademii Sieci Komputerowych Cisco. Celem programu CNAP (Cisco Network Academy Program) jest upowszechnienie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu sieci komputerowych. Program został opracowany i jest ciągłe doskonalony przez pracowników Cisco Systems, a jego celem jest przygotowanie studenta (uczestnika kursu) do uzyskania certyfikatu CCNA (semestry 1-4). Specjaliści CCNA mogą też uzupełnić wiedzę w ramach kolejnych 4 semestrów nauki w Akademii Cisco i przystąpić do serii egzaminów pozwalających uzyskać certyfikat Cisco Certified Networking Professional (CCNP). Szkolenia w ramach programu CNAP cieszą się ogromnym powodzeniem w ponad ośrodkach edukacyjnych w ponad 150 krajach kształci obecnie ponad 500 tys. przyszłych specjalistów. Całość kursu obecnie oferowanego w naszej AS (Akademii Sieciowej) w ramach programu CNAP podzielona jest na dwie części, tj. część przygotowującą do egzaminu CCNA i część przygotowującą do egzaminu CCNP. Każda z części obejmuje około 300 godzin lekcyjnych podzielonych na 4 semestry. Nasza AS realizuje każdą z części w okresie nie dłuższym niż 2 semestry akademickie. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez ośmiu certyfikowanych instruktorów (dysponujących certyfikatem CCAI), wywodzących się spośród grona pracowników Katedry Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Czas trwania pojedynczej części (całości) szkolenia: 2 semestry (4 semestry) akademickie Tryb prowadzenia szkoleń: dzienny, wieczorowy i weekendowy Kierownik AS Cisco: dr inż. Piotr Zwierzykowski Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych ul. Polanka 3, Poznań tel , fax Dodatkowe informacje o studiach można znaleźć na stronie: cna.et.put.poznan.pl Zajęcia odbywać się będą w budynkach Politechniki Poznańskiej przy ulicy Polanka 3 i Piotrowo 3A. 3

4 1.2 Plan zajęć Firma Cisco opracowała dla potrzeb programu CNAP zestaw multimedialnych materiałów edukacyjnych (tzw. curriculum), które są dostępne dla każdego uczestnika kursu. Materiały te całkowicie wystarczają do opanowania materiału teoretycznego wymaganego podczas egzaminów CCNA i CCNP. Wersja testowa materiałów dostępna jest pod adresem /warp /public /779 /edu /academy /overview /curriculum /demo /index.html Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych posiada dwa laboratoria, w których kursanci spędzą około 50% czasu przeznaczonego na zajęcia w AS. W tym czasie studenci mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności, wymaganych w czasie egzaminów CCNA i CCNP. Pomyślne zakończenie nauki w AS pozwala na uzyskanie 70% zniżki w opłacie za egzaminy CCNA/CCNP. 1.3 Terminy i sposób prowadzenia zajęć Zajęcia w Naszej AS Cisco odbywają się przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty, w trybach: dziennym (8:00-17:00), wieczorowym (17:30-22:00) i weekendowym. W okresie letniej i zimowej przerwy międzysemestralnej organizujemy kursy intensywne. Zajęcia prowadzimy zarówno w grupach dla osób początkujących (około 300 godzin lekcyjnych), jak i w grupach dla zawansowanych (około 115 godzin lekcyjnych). Planowane terminy nowych grup wraz ze szczegółowym planem zajęć można znaleźć pod adresem. Zajęcia w grupach dla początkujących odbywają się 2 razy w tygodniu w blokach po 4-5 godzin lekcyjnych. Ramowy plan spotkania teoretycznego obejmuje wykład (2 godz.) i powtórzenie omawianej partii materiału i wyjaśnienie wątpliwości (1-2 godz.), a spotkanie kończy test (1 godz.). Spotkania praktyczne w całości (5 godzin lekcyjnych) poświecone są pracy w laboratorium sieciowym. 1.4 Wysokość odpłatności i jej formy AS Cisco działa w systemie non-profit. Funkcjonowanie AS Cisco wiąże się jednak z różnymi kosztami i dlatego pojawiła się konieczność wprowadzenia odpłatności za uczestnictwo w kursie. Kwota opłaty za semestr CNA zależy od statusu uczestnika oraz od liczności grupy, na którą się zdecydował. Dokładne kwoty odpłatności można znaleźć w serwisie. Przykładowo w grupie o liczności ponad 12 osób opłaty rozpoczynają się od około 600zł za semestr w grupie z wykładami oraz około 400 zł za semestr w grupie dla zaawansowanych. 1.5 Wyposażenie laboratorium Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt sieciowy. Laboratorium obejmuje dwa pomieszczenia, w których zgromadzono około 20 routerów Cisco Systems, wśród których znajdują się m.in. modele serii 26XX (8 szt.) oraz 28XX (8 szt.). W laboratoriach znajduje się również około 15 przełączników Cisco Systems warstwy 2 i 3, wśród których można 4

5 wymienić przełączniki serii 2950 (2 szt.), 2960 (5 szt.) oraz 3560 (6 szt.). W skład laboratoryjnej sieci wchodzi również WLAN Controller i zestaw Acces Pointów. 1.6 Wykaz tematów realizowanych podczas zajęć kursów AS Cisco podstawy sieci komputerowych (CCNA): konfiguracja i weryfikacja poprawności konfiguracji portów routerów, budowa prostej sieci Ethernet w wykorzystaniem przełączników i routerów, wykorzystanie zaawansowanych komend konfiguracyjnych na routerach z protokołem EIGRP, identyfikacja cech charakterystycznych protokołów wektora odległości. protokoły i koncepcje routingu (CCNA): wykorzystanie modelów warstwowych sieci do wyjaśnienia sposobu przesyłania danych w sieciach komputerowych, projektowanie, obliczanie i przydzielanie masek i adresów, projektowanie i implementacja bezklasowych schematów adresacji, podstawy okablowania strukturalnego, wykorzystanie komend Cisco CLI do konfiguracji routerów i przełączników, analiza i właściwości protokołów warstwy sieciowej i transportowej. przełączanie w sieciach lokalnych przewodowych i bezprzewodowych (CCNA): rozwiązywanie typowych problemów w warstwach 1, 2, 3 i 7 z zastosowaniem modelu warstwowego, interpretacja diagramów sieciowych, zapoznanie się z budową i działaniem przełączników, konfiguracja wirtualnych sieci lokalnych (VLAN), przełączania pomiędzy VLAN, protokół VTP, trunki i protokół RSTP. dostęp do sieci rozległych (CCNA): konfiguracja podstawowych szeregowych połączeń w sieci rozległej, wykorzystanie protokołu PPP, Frame Relay, konfiguracja serwera DHCP na routerze, weryfikacja, monitorowanie list kontroli dostępu ACL). budowa skalowalnych sieci rozległych - Building Scalable Internetworks (CCNP - BSCI): konfiguracja i weryfikacja podstawowych połączeń szeregowych w sieci rozległej, połączenia PPP pomiędzy routerami, Frame Relay, routing w dużych sieciach (enterprise network), implementacja i weryfikacja routingu multicast z zastosowaniem protokołu PIM, implementacja IPv6 w sieciach enterprise, implementacja i weryfikacja EIGRP, budowa skalowalnych wielkoobszarowych sieci OSPF. implementacja bezpiecznych konwergentnych sieci rozległych - Implementing Secure Converged Wide-Area Networks (CCNP- ISCW): implementacja bezpiecznych szerokopasmowych połączeń dla pracowników zdalnych, MPLS, konfiguracja site-to-site IPSec VPN. budowa wielowarstwowtych sieci przełączanych - Building Multilayer Switched Networks (CCNP - BCMSN): definicja wirtualnych sieci lokalnych, model hierarchiczny sieci Cisco, implementacja protokołu Spanning Tree Protocol i implementacja przełączania pomiędzy VLANami - InterVLAN routing, projektowanie i implementacja funkcji bezpieczeństwa, implementacja techniki i technologii zapewnienia wysokiej niezawodności, konfiguracja bezprzewodowych dostępowych sieci lokalnych oraz przełączników dla przenoszenia głosu. optymalizacja sieci konwergentnych - Optimizing Converged Networks (CCNP - ONT): podstawowe wymagania związane z usługą VoIP, enkapsulacja i implementacja VoIP, definicja wymagań i sposobu implementacji QoS, wyjaśnienie kluczowych mechanizmów IP QoS stosowanych do implementacji modelu QoS w architekturze DiffServ, konfiguracja modelu Cisco AutoQoS, konfiguracja zasad bezpieczeństwa w bezprzewodowych sieciach lokalnych. 5

6 2. Kursy dokształcające 2.1 Inżynieria ruchu w sieciach teleinformatycznych InŜynieria ruchu w sieciach teleinformatycznych 40 godzin / 5 dni Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodologią nowoczesnego opisu, wymiarowania i analizy systemów i sieci teleinformatycznych. Kurs został podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Pierwsza składa się z pięciu wykładów dotyczących: podstaw inŝynierii ruchu, wymiarowania sieci telekomunikacyjnych, systemów sieci z integracją usług, systemów kolejkowych i pomiarów ruchu w sieciach telekomunikacyjnych, problemów ruchowych występujące w sieciach teleinformatycznych oraz moŝliwości zapewnienia jakości usług (QoS) w sieciach teleinformatycznych. Zdając sobie sprawę ze złoŝoności poruszanych tematów w części praktycznej (ćwiczenia) przygotowano zadania ilustrujące kaŝdy wykład. Część z nich będzie przeprowadzona w pracowni komputerowej przy wykorzystaniu specjalnie przygotowanego oprogramowania. Przygotowana, duŝa liczba ćwiczeń (12 godz.) ma w zamyśle autorów kursu efektywne utrwalenie wykładanego materiału i przygotowanie uczestników do samodzielnego rozwiązywania praktycznych zagadnień inŝynierii ruchu. Kurs przeznaczony jest dla pracowników słuŝb inŝynierii ruchu oraz sieci dalekosięŝnych, jak równieŝ dla osób pracujących w biurach i firmach projektowania i planowania sieci. Kurs moŝe być równieŝ przydatny dla personelu operatorów telekomunikacyjnych odpowiadających za zarządzanie siecią oraz dla osób zajmujących się utrzymaniem węzłów komutacyjnych. 6

7 2.2 Analiza ruchu i podstawy projektowania sieci IP Analiza ruchu i podstawy projektowania sieci IP 16 godzin / 2 dni Celem pierwszej części kursu jest zapoznanie uczestników ze współczesnymi metodami analizy ruchu multimedialnego i samopodobnego w sieciach IP, z warstwową architekturą współczesnych sieci teleinformatycznych oraz z warstwowym modelem projektowania sieci IP. Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: podstawy inŝynierii ruchu, parametry QoS, podstawy modelowania sieci i analizy opóźnień, modelowanie ruchu IP, ruch samopodobny, analizę i modelowanie ruchu multimedialnego, cele projektowania sieci IP, fazy projektowania sieci IP; warstwowy model projektowania sieci IP, model OSI, model TCP/IP oraz dyskusję przykładowego projektu. projektowych, inwestycyjnych, inŝynierii ruchu i eksploatacji urządzeń i sieci, a takŝe dla wszystkich osób zainteresowanych nowoczesnymi sieciami i technologiami internetowymi. 7

8 2.3 Inżynieria ruchu i wymiarowanie sieci komórkowych InŜynieria ruchu i wymiarowanie sieci komórkowych 24 godzin / 3 dni Celem kursu jest zapoznanie uczestników z analizą ruchową i elementami projektowania sieci komórkowych trzeciej generacji (3G). Szczególna uwaga będzie zwrócona na zagadnienia szacowania obciąŝalności ruchowej komórek UMTS w kontekście wprowadzenia do sieci usług o róŝnych przepływnościach. Uczestnicy kursu zapoznają się takŝe z zagadnieniami związanymi z ruchem strumieni pakietów w sieciach komórkowych. 1. Podstawy inŝynierii ruchu (podstawowe pojęcia teorii prawdopodobieństwa, podstawowe pojęcia teorii ruchu i prognozowanie rozwoju sieci i ruchu telekomunikacyjnego) 2. Teoretyczne podstawy analizy systemów ze stratami (analiza systemów ze stratami ujęcie tradycyjne, wiązka ze stratami - wymiarowanie wiązek sieci, zastosowanie podejścia tradycyjnego do wymiarowania pojemności ruchowej klasycznych sieci komórkowych) 3. Podstawy analizy systemów pakietowych (podstawowe modele węzłów sieci pakietowych ujęcie tradycyjne, analiza opóźnień w sieciach pakietowych) 4. Analiza ruchu we współczesnych sieciach pakietowych (modele ruchu dla współczesnych sieci szerokopasmowych, modelowanie ruchu IP samopodobieństwo, analiza charakterystyk buforów w kontekście przepływności łączy i struktury oferowanego ruchu) 5. Modele ruchu zintegrowanego i multimedialnego (teoretyczne podstawy analizy systemów z integracją usług, wymiarowanie wiązek w dyskretnych sieciach z integracją usług, wymiarowanie wiązek w szerokopasmowych sieciach z integracją usług, charakterystyki usług multimedialnych i sprzętu sieciowego w kontekście wymiarowania interfejsów radiowych sieci CDMA i WCDMA, zastosowanie modeli z integracją do wymiarowania pojemności ruchowej sieci 3G/UMTS) projektowych, inwestycyjnych, inŝynierii ruchu i eksploatacji urządzeń i sieci, a takŝe dla wszystkich osób zainteresowanych nowoczesnymi sieciami. 8

9 2.4 Optymalizacja Sieci Teleinformatycznych Optymalizacja Sieci Teleinformatycznych 40 godzin / 5 dni Celem kursu jest zapoznanie uczestników z optymalizacją obciąŝalności ruchowej sieci teleinformatycznych. Szczególna uwaga uczestników kursu zostanie zwrócona na metody optymalizacji odpowiednich elementów sieci, tj. wymiarowanie zasobów sieciowych, dobór strategii kierowanie ruchu i algorytmów routingu oraz zapewnienie właściwego poziomu niezawodności sieci. Wymienione problemy zostaną przedstawione w kontekście sieci wąskoi szerokopasmowych oraz sieci bezprzewodowych. 1. Wymiarowanie wiązek sieci publicznych (model Erlanga i wymiarowanie wiązek, nietypowe strumienie zgłoszeń, ruch przelewowy, model Haywarda i jego zastosowania) 2. Wymiarowanie wiązek sieci wąskopasmowych z integracją usług (pojęcie ruchu zintegrowanego, wymiarowanie wiązek, konsekwencje integracji, rezerwacja) 3. InŜynieria ruchu w sieciach szerokopasmowych (zarządzanie ruchem w sieciach B-ISDN, źródła ruchu w sieci B-ISDN, natura i modelowanie ruchu IP) 4. Wymiarowanie wiązek sieci szerokopasmowych (wymiarowanie łączy sieci szerokopasmowych: dyskretyzacja pasma, pasmo równowaŝne) 5. Problemy optymalizacji routingu (routing jednokryterialny i wielokryterialny, podstawowe algorytmy routingu, metody oceny i optymalizacji algorytmów routingu 6. Efektywność sieci (strategie kierowania ruchu, optymalny rozpływ ruchu w sieci, prognozowanie a rozpływu ruchu, metody prognozowania rozwoju ruchu w sieci) 7. Projektowanie optymalizacja paszportyzacja bezpieczeństwo (sieci kratowe, sieci pierścieniowe, bezpieczeństwo warstwy fizycznej i logicznej sieci) 8. Optymalizacja efektywności ruchowej w systemach komórkowych (planowanie i wymiarowanie pojemności ruchowej systemów GSM, GPRS, EDGE, UMTS) 9. Niezawodność sieci (kryteria niezawodności, alokacja strumieni cyfrowych, sposoby podwyŝszania niezawodności systemów sieciowych) projektowych, inwestycyjnych, inŝynierii ruchu i eksploatacji urządzeń i sieci, a takŝe dla wszystkich osób zainteresowanych nowoczesnymi sieciami i technologiami internetowymi. 9

10 2.5 Podstawy routingu w sieciach TCP/IP Podstawy routingu w sieciach TCP/IP 16 godzin / 2 dni Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawami routingu w sieciach korzystających ze stosu protokołów TCP/IP. Tematyka szkolenia będzie obejmować podstawowe zagadnienia routingu w sieciach korzystających ze stosu protokołów TCP/IP. Przedstawione zostaną protokoły powszechnie stosowane w sieciach heterogenicznych (RIP, OSPF), jak i protokoły spotykane w sieciach korzystających wyłącznie z urządzeń firmy Cisco Systems (IGRP). W czasie zajęć laboratoryjnych kursanci zapoznają się z konfiguracją wybranych protokołów w routerach firmy Cisco Systems. Kurs jest przeznaczony dla osób, które uczestniczą lub będą uczestniczyły we wdraŝaniu nowoczesnych technologii sieciowych. Proponowany plan kursu: Dzień 1 1. Klasyfikacja protokołów routingu. 2. Protokół RIP wersja 1 i 2 3. Protokół IGRP. Dzień 2 1. Protokół OSPF jednoobszarowy. 2. Zajęcia laboratoryjne: konfiguracja wybranych protokołów routingu z wykorzystaniem routerów firmy Cisco Systems (135 minut). 10

11 2.6 Zaawansowany routing w sieciach TCP/IP Zaawansowany routing w sieciach TCP/IP 24 godziny / 3 dni Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zaawansowanymi mechanizmami routingu w sieciach korzystających ze stosu protokołów TCP/IP. Tematyka szkolenia będzie obejmować zaawansowane zagadnienia routingu w sieciach korzystających ze stosu protokołów TCP/IP. W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną zarówno zaawansowane protokoły wewnątrzdomenowe, jak i protokoły międzydomenowe. W czasie zajęć laboratoryjnych kursanci zapoznają się z konfiguracją wybranych protokołów w routerach firmy Cisco Systems. Kurs jest przeznaczony dla osób, które uczestniczą lub będą uczestniczyły we wdraŝaniu nowoczesnych technologii sieciowych. Proponowany plan kursu: Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Protokół EIGRP Wieloobszarowy protokół OSPF. Protokół IS-IS. Optymalizacja protokołów routingu. Kryteria wyboru odpowiedniego protokołu routingu. Protokół BGP. Zajęcia laboratoryjne: konfiguracja wybranych protokołów routingu z wykorzystaniem routerów firmy Cisco Systems (270 minut) 11

12 2.7 Bezpieczeństwo sieci komputerowych Bezpieczeństwo sieci komputerowych 16 godzin /dwa dni Spadające ceny łączy szerokopasmowych powodują, Ŝe korzystamy z dobrodziejstw Internetu nie tylko w pracy ale takŝe w naszych domach. Internet oferuje swoim uŝytkownikom niewyczerpalne wręcz zbiory informacyjne, pocztę elektroniczną, grupy dyskusyjne, gry sieciowe,.internet niesie jednak ze sobą równieŝ zagroŝenia. Celem kursu jest przedstawienie zagroŝeń na jakie moŝe się natknąć uŝytkownik Internetu oraz sposobów zabezpieczeń przed nimi. Tematyka kursu obejmuje następujące zagadnienia: analiza zagroŝeń płynących z sieci Internet, sprzętowe i programowe zapory sieciowe (firawalls), protokoły sieciowe zapewniające bezpieczne przesyłanie danych, Wirtualne Sieci Prywatne VPN (Virtual Private Network), systemy wykrywania włamań, metody uwierzytelnienia i kontroli dostępu, programy analizy ruchu w sieci komputerowej, testy bezpieczeństwa systemów informatycznych. inŝynierów telekomunikacji z kadry kierowniczej oraz ze słuŝb: rozwojowych, projektowych, inwestycyjnych, inŝynierii ruchu i eksploatacji urządzeń i sieci, a takŝe dla wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem sieci. 12

13 2.8 Projektowanie wirtualnych sieci lokalnych (VLAN) Projektowanie wirtualnych sieci lokalnych (VLAN) 16 godzin / 2 dni Celem kursu Projektowanie sieci VLAN jest zapoznanie uczestników z zasadami projektowania sieci lokalnych na poziomie logicznym oraz zapoznanie uczestników ze szczegółowymi zasadami projektowania i zarządzania sieciami wirtualnymi. Dynamiczny rozwój technologii sieciowych spowodował potrzebę wypracowania nowych metod opisu i zarządzania ruchem w sieciach VLAN. W trakcie szkolenia zwrócona zostanie uwaga na projektowanie bezpiecznych topologii sieci LAN odpornych na uszkodzenia. Opisane zostaną techniki warstwowego projektowania sieci lokalnych oraz urządzenia aktywne sieci LAN. Z uwagi na rosnące znaczenie efektywnego zarządzania ruchem w sieciach lokalnych głównym tematem szkolenia będzie projektowanie i zarządzaniem sieciami VLAN. Sieci wirtualne będą omawiane w kontekście Ethernetu jako najbardziej popularnej technologii realizacji sieci lokalnych. Uczestnicy kursu będą mieli okazję sprawdzenia wiedzy teoretycznej w czasie zajęć laboratoryjnych. projektowych, inwestycyjnych, inŝynierii ruchu i eksploatacji urządzeń i sieci, a takŝe dla wszystkich osób zainteresowanych nowoczesnymi sieciami i technologiami internetowymi. Tematyka szkolenia będzie obejmować następujące zagadnienia: 1. Podstawy technologii Ethernet (od 10Mbps do 10Gbps): zasady działania, rola i tryby pracy przełączników, koncepcja sieci wirtualnych. 2. Sieci zbudowane z przełączników: zapewnienie redundancji w warstwie fizycznej a struktura logiczna sieci, protokoły STP/RSTP/MSTP. 3. Podział i implementacje sieci VLAN 4. Techniki znacznikowania wykorzystywane w sieciach VLAN: standard IEEE 802.1q, standard IEEE , standard ISL firmy Cisco Systems. 5. Routing pomiędzy sieciami VLAN 6. Protokoły wspomagające pracę sieci VLAN: protokół VTP, protokół GVRP. 7. Dyskusję przykładowego projektu sieci. 13

14 2.9 Wykorzystanie list kontroli dostępu do zabezpieczania sieci teleinformatycznych Wykorzystanie list kontroli dostępu do zabezpieczania sieci teleinformatycznych 16 godzin / 2 dni Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zaawansowanymi mechanizmami filtrowania ruchu w sieciach korzystających ze stosu protokołów TCP/IP. W czasie zajęć kursanci zapoznają się z zasadami działania i konfigurowaniem list kontroli dostępu i innych mechanizmów filtrujących w urządzeniach firmy Cisco Systems. Kurs jest przeznaczony dla osób, które zajmują się projektowaniem zabezpieczeń w sieciach teleinformatycznych oraz dla osób, które administrują sieciami routerów. Proponowany plan kursu: Dzień 1 1. Rodzaje i zasada działania list kontroli dostępu. 2. Listy obsługujące harmonogramy. 3. Listy dynamiczne. 4. CBAC - mechanizm kontroli dostępu oparty na zawartości. 5. Filtrowanie ruchu peer-to-peer - mechanizm NBAR. Dzień 2 Zajęcia laboratoryjne: konfiguracja list kontroli dostępu i innych mechanizmów filtrowania ruchu z wykorzystaniem ruterów firmy Cisco Systems (270 minut) 14

15 2.10 Technologie zdalnego dostępu i sieci rozległe Technologie zdalnego dostępu i sieci rozległe 24 godziny /3 dni Celem kursu Technologie zdalnego dostępu i sieci rozległe jest zapoznanie uczestników z technologiami sieci dostępowych i rozległych oraz z zagadnieniami praktycznego, efektywnego i bezpiecznego tworzenia wirtualnych sieci prywatnych. W ramach kursu poruszone zostaną następujące zagadnienia: typy i właściwości stosowanych mediów transmisyjnych w sieciach teleinformatycznych charakterystyka sieci DSL (róŝnorodność technik, ograniczenia) transmisja danych w sieci ADSL rodzina protokołów PPP technologia PPP over Ethernet technologia PPP over ATM współpraca protokołów NAT/PAT/DHCP z sieciami dostępowymi charakterystyka sieci MPLS (elementy składowe, etykiety, przełączanie etykiet) realizacja sieci VPN w architekturze MPLS tworzenie bezpiecznych sieci VPN z wykorzystaniem IPSec tworzenie odpornych na uszkodzenia sieci VPN Frame Relay opis działania, konfiguracji, zarządzanie ruchem wykorzystanie sieci ISDN w rozległych sieciach teleinformatycznych transmisja danych w sieci Wimax Zajęcia laboratoryjne będą pozwalały zapoznanie się z konfiguracją urządzeń sieciowych niezbędną do prawidłowego działania wybranych protokołów stosowanych w sieciach dostępowych i VPN. projektowych, inwestycyjnych, inŝynierii ruchu i eksploatacji urządzeń i sieci, a takŝe dla wszystkich osób zainteresowanych nowoczesnymi sieciami rozległymi i technologiami zdalnego dostępu. 15

16 2.11 Jakość usług w sieciach pakietowych Jakość usług w sieciach pakietowych 24 godziny /3 dni Celem kursu Jakość usług w sieciach pakietowych jest zapoznanie uczestników z algorytmami, protokołami i architekturami wspomagającymi zapewnienie jakości obsługi w sieciach pakietowych W ramach kursu poruszone zostaną następujące zagadnienia: parametry definiujące jakość obsługi w sieciach pakietowych realizacja QoS w sieciach z wirtualną komutacją kanałów (Frame Relay, ATM) architektura Integrated Services architektura Differentiated Services mechanizmy akceptacji ruchu mechanizmy kształtowania ruchu mechanizmy szeregowania pakietów mechanizmy zarządzania pamięcią buforową mechanizmy sterowania przepływem i przeciwdziałania przeciąŝeniom. MPLS: architektura systemu, sterowanie ruchem w MPLS routing QoS. zapewnienie jakości obsługi w sieciach bezprzewodowych projektowych, inwestycyjnych, inŝynierii ruchu i eksploatacji urządzeń i sieci, a takŝe dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką jakości usług w sieciach pakietowych 16

17 2.12 Projektowanie warstwy fizycznej sieci teleinformatycznej Projektowanie warstwy fizycznej sieci teleinformatycznej 12 godzin /2 dni Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami projektowania oraz ze standardami okablowania stosowanymi w warstwie fizycznej sieci teleinformatycznej W ramach kursu poruszone zostaną następujące zagadnienia: projektowanie topologii warstwy fizycznej, wybór urządzeń pasywnych warstwy fizycznej, wybór urządzeń aktywnych warstwy fizycznej, standardy okablowania strukturalnego, standardy firmowe, dyskusję przykładowego projektu projektowych, inwestycyjnych, inŝynierii ruchu i eksploatacji urządzeń i sieci, a takŝe dla wszystkich osób zainteresowanych nowoczesnymi sieciami i technologiami internetowymi 17

18 2.13 Projektowanie bezprzewodowych mobilnych sieci IP Projektowanie bezprzewodowych mobilnych sieci IP 30 godzin /3 dni Projektowanie bezprzewodowych mobilnych sieci pierwszej i drugiej generacji, z uwagi na oferowane w tych sieciach usługi transmisji głosu i danych realizowane w trybie komutacji kanałów, opiera się na metodach teorii ruchu wypracowanych dla tradycyjnych sieci telekomunikacyjnych. Sieci bezprzewodowe trzeciej generacji (3G) oferują szerokie pasmo i moŝliwość realizacji wielu usług, zarówno w trybie komutacji kanałów, jak i komutacji pakietów. Następne generacje systemów mobilnych (4G) będą integrować róŝne technologie sieci dostępowych, takie jak lokalne sieci bezprzewodowe oraz systemy 3G, a podstawowym protokołem stosowanym w tych sieciach będzie protokół IP. Integracja bezprzewodowych sieci mobilnych oraz Internetu, zapoczątkowana w systemach 3G, umoŝliwia oferowanie uŝytkownikom róŝnorodnych usług, a jednocześnie stanowi nowe wyzwanie w obszarze wymiarowania i projektowania takich sieci. Celem kursu jest przedstawienie róŝnych aspektów konwergencji technologii sieci bezprzewodowych i sieci Internet oraz zapoznanie uczestników kursu z zagadnieniami niezbędnymi do projektowania przyszłych mobilnych sieci IP z integracją usług. NajwaŜniejszymi z omawianych zagadnień będą: ewolucja bezprzewodowych sieci IP, mechanizmy zapewnienia QoS w mobilnych sieciach IP, modelowanie ruchu w bezprzewodowych mobilnych sieciach IP, zarządzanie ruchem w bezprzewodowych mobilnych sieciach IP, protokoły warstwy transportowej w bezprzewodowych mobilnych sieciach IP, protokoły warstwy sieci w bezprzewodowych mobilnych sieciach IP, zarządzanie mobilnością w bezprzewodowych mobilnych sieciach IP, protokoły rutingu dla sieci Ad Hoc. projektowych, inwestycyjnych, inŝynierii ruchu i eksploatacji urządzeń i sieci, a takŝe dla wszystkich osób zainteresowanych nowoczesnymi sieciami i technologiami internetowymi 18

19 2.14 Nowoczesne usługi w sieciach teleinformatycznych Nowoczesne usługi w sieciach teleinformatycznych 12 godzin /2 dni Rozwojowi sieci teleinformatycznych towarzyszy wzrost liczby i zwiększenie róŝnorodność usług oferowanych abonentom sieci. Celem kursu jest przedstawienie usług oferowanym abonentom nowoczesnych sieci teleinformatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem usług w sieci IP. Tematyka szkolenia będzie obejmować następujące zagadnienia: struktury sieci: sieci klasyczne z komutacją kanałów, sieci telefonii bezprzewodowej, sieci komutacji pakietów i migracja..., architektura warstwowa sieci i IN, podział usług teleinformatycznych (ITU-T/ETSI/TP inne), usługi w sieciach PSTN (m.in. CENTREX i VPN), usługi w sieci ISDN, usługi w sieci GSM/UMTS, struktura sieci IN i koncepcja sieci IN, usługi w sieciach inteligentnych - charakterystyka usług (CS-1/2/3), usługi oferowane abonentom w PL usługi dostępu do Internetu (wydzwaniane analog. i cyfrowe, modem kablowy, DSL/neostrada, połączenie komutowane przez sieć GSM/UMTS, satelitarne) usługi oferowane w sieci Internet: o przesyłanie głosu przez sieć IP: programy, metody, sprzęt, operatorzy, koszty o klasyczne usługi w sieci Internet usługi zdalnego dostępu (telnet, login, SSH 1 i 2), usługi informacyjne (newsgroup, WWW) usługi komunikacyjne ( elementy systemu, programy pocztowe, bezpieczeństwo kanału komunikacyjny i zaszyfrowana wiadomość (PGP/podpis cyfrowy), chat, irc, komunikatory: GG, Skype) radio i TV w sieci o usługi oferowane przez interaktywne serwisy WWW: e-biznes (sklepy i metody zakupów, bezpieczeństwo), hombanking (najpopularniejsze e-banki, e-karty), fora dyskusyjne e-learning, Kurs przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za wdraŝanie nowych i obsługę techniczną istniejących usług telekomunikacyjnych. Program kursu wprowadza w tematykę usług telekomunikacyjnych i będzie przydatny dla pracowników biur obsługi klienta. 19

20 2.15 BGP Border Gateway Protocol BGP Border Gateway Protocol 30 godzin /5 dni Tematyka szkolenia obejmuje zaawansowane zagadnienia rutingu międzydomenowego w sieciach korzystających ze stosu protokołów TCP/IP. Uczestnicy kursy zapoznają się z działaniem i konfiguracją protokołu BGP. Szkolenie obejmuje zarówno wykłady, jak i ćwiczenia laboratoryjne, umoŝliwiające uczestnikom kursu zapoznanie się z metodami rozwiązywania problemów w rzeczywistych sieciach obsługiwanych przez protokół BGP. Całość szkolenia podzielono na 12 godzin wykładu i 18 godzin zajęć w laboratorium, w skład którego wchodzi m.in. 9 routerów firmy Cisco Systems. Proponowany zakres szkolenia: 1) Zaawansowane zagadnienia routingu IP a) Interfejsy pasywne b) Filtrowanie tras wykorzystanie distribute lists c) Ruting strategiczny (policy routing) wykorzystanie route maps d) Redystrybucja tras i) Współistnienie wielu protokołów rutingu ii) Zmiana dystansów administracyjnych iii) Metryki domyślne 2) Protokół BGP a) Działanie protokołu BGP: ibgp i ebgp b) Typy systemów autonomicznych i) Jednopunktowy ii) Wielopunktowy nietranzytowy iii) Wielopunktowy tranzytowy c) Typy wiadomości przesyłane w protokole BGP i ich zastosowania d) Rodzaje atrybutów ścieŝek i ich zastosowania e) Projektowanie i konfiguracja skalowalnych sieci ibgp i) Topologia zupełna ii) Synchronizacja iii) Reflektory tras iv) Grupy równoprawne w BGP f) Konfederacje g) Agregacja tras w BGP h) Sterowanie ruchem BGP wykorzystanie prefix lists i) Multihoming rozwiązywanie problemów w przypadku wielu dostawców usług internetowych j) Sterowanie wyborem ścieŝek k) Redystrybucja tras pomiędzy protokołami rutingu wewnątrzdomenowego a protokołem BGP l) Weryfikacja działania protokołu BGP projektowych, inwestycyjnych, inŝynierii ruchu i eksploatacji urządzeń i sieci, a takŝe dla wszystkich osób zainteresowanych nowoczesnymi sieciami i technologiami internetowymi 20

Szkolenia teleinformatyczne

Szkolenia teleinformatyczne Szkolenia teleinformatyczne Poznań 2011 S t r o n a 1 Podstawy inżynierii ruchu i projektowania sieci dla operatorów sieci komórkowych... 3 Zastosowanie inżynierii ruchu w wybranych zagadnieniach optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Szkolenia teleinformatyczne

Szkolenia teleinformatyczne Szkolenia teleinformatyczne Poznań 2013 S t r o n a 1 Grupa szkoleń podstawowych Podstawy inżynierii ruchu i projektowania sieci dla operatorów sieci komórkowych... 5 Zastosowanie inżynierii ruchu w wybranych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków działalności statutowej

Sprawozdanie z realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków działalności statutowej Ośrodek Kształcenia T: [+48 ] 58 64 F: [+48 ] 58 345 E-mail: edukacja@itl.waw.pl National Institute of Telecommunications ul. Szachowa PL 04-894 Warszawa T: [+48 ] 5 8 00 F: [+48 ] 5 86 5 E-mail: info@itl.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA

Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA Oferta szkoleń dofinansowanych z UE O Fundacji Kontakt Biuro e-mail: biuro@proidea.org.pl ul. Konarskiego 44 lok. 6 30-046 Kraków tel/fax. +48 12 617

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi

Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi Cel studiów Zdobycie i pogłębienie profesjonalnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zarządzania i administrowania sieciami komputerowymi w nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) kierunek Informatyka specjalności: Systemy i Sieci Komputerowe Zastosowania

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Strona 1 z 78 1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oraz technologiczny realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski

Bardziej szczegółowo

KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT

KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT Część I Kurs podstawowy zapoznanie ze specyfiką sieci komputerowych 1. Wstęp do kursu zapoznanie się ze specyfiką zagadnienia 1.1. Urządzenia sieciowe typy i funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Modelowa sieć Metro Ethernet na potrzeby obsługi IT jednostek administracji samorządowej

Modelowa sieć Metro Ethernet na potrzeby obsługi IT jednostek administracji samorządowej Z a k ł a d S i e c i ( Z - 2 ) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 1 Modelowa sieć Metro Ethernet

Bardziej szczegółowo

Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK

Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Największa oferta publikacji zawodowych w Polsce podręczniki repetytoria i testy przygotowujące do egzaminów nowy cykl Pracownia do praktycznej nauki zawodu ćwiczenia do nauki języków obcych zawodowych

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

JAKOŚĆ USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH W TRANSPORCIE KOLEJOWYM Problemy Kolejnictwa Zeszyt 153 119 Prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, Dr inż. Stanisław Gago Politechnika Warszawska JAKOŚĆ USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH W TRANSPORCIE KOLEJOWYM SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub potrzebują dodatkowych informacji, prosimy wybrać najwygodniejszą dla Państwa formę kontaktu:

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub potrzebują dodatkowych informacji, prosimy wybrać najwygodniejszą dla Państwa formę kontaktu: Katalog Szkoleń Widzicie, telegraf jest rodzajem bardzo, bardzo długiego kota. Naciskacie jego ogon w Nowym Jorku, a jego głowa miauczy w Los Angeles. Rozumiecie? I radio działa na tej samej zasadzie:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Sieci komputerowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIT-1-405-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Informatyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Katedra Informatyki Stosowanej PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zdalny dostęp do zasobów sieci LA przedsiębiorstwa oraz metody

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń certyfikowanych

Tematyka szkoleń certyfikowanych certyfikowanych Ścieżki i tytuły szkoleń ŚCIEŻKA CISCO CCNA... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 1 (ICND1)(MIN. 40 GODZ.)... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 2 (ICND2)(MIN. 40 GODZ.)...

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Zarządzanie sieciami WAN Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Tytuł: Zarządzanie sieciami WAN Autor: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Juzala Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

OSTATNIA MILA BUDOWA I EKSPLOATACJA TELEINFORMATYCZNEJ SIECI DOSTĘPOWEJ. Poradnik dla operatorów i samorządowców CZĘŚĆ III

OSTATNIA MILA BUDOWA I EKSPLOATACJA TELEINFORMATYCZNEJ SIECI DOSTĘPOWEJ. Poradnik dla operatorów i samorządowców CZĘŚĆ III OSTATNIA MILA BUDOWA I EKSPLOATACJA TELEINFORMATYCZNEJ SIECI DOSTĘPOWEJ Poradnik dla operatorów i samorządowców CZĘŚĆ III Wiesław Baług, Jarosław Józik, Robert Mierzwiński, Jacek Oko, Andrzej Sobczak Fundacja

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP

PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP Politechnika Łódzka Instytut Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14 Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW..4 WYKAZ RYSUNKÓW..6 WYKAZ TABEL...8 1 WSTĘP... 9 1.1 SYSTEMY INFORMATYCZNE... 10 1.2 SIEĆ KOMPUTEROWA... 10 1.3 MODEL

Bardziej szczegółowo

III. Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania

III. Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania Załącznik nr 5 do SIWZ (stanowiący załącznik nr 1 do Wzoru Umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania (zwanych dalej Sprzętem )

Bardziej szczegółowo

Informatyka + ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

Informatyka + ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Informatyka + ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Człowiek najlepsza inwestycja Informatyka + ponadregionalny

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14

0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14 ROZBUDOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ INSTYTUTU NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO, POPRZEZ DOSTAWĘ URZĄDZEŃ, OPROGRAMOWANIA I

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną (Z6)06.30.002.6 (OI)07.30.002.6 (Z2)02.30.007.6 Warszawa 2006 2 3 Zarządzanie usługami

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieci komputerowe MATERIAŁY DYDAKTYCZNE. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a) Przedmiot i zakres stosowania Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest zadanie polegające na budowie sieci bezprzewodowej,

Bardziej szczegółowo

Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia

Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia Praca nr 01 30 001 5 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo