Oferta szkoleń w ramach Akademii Sieci Cisco i kursów dokształcających

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta szkoleń w ramach Akademii Sieci Cisco i kursów dokształcających"

Transkrypt

1 Oferta szkoleń w ramach Akademii Sieci Cisco i kursów dokształcających Poznań

2 1. Kursy oferowane w ramach Akademii Sieci Cisco Informacje ogólne Plan zajęć Terminy i sposób prowadzenia zajęć Wysokość odpłatności i jej formy WyposaŜenie laboratorium Wykaz tematów realizowanych podczas zajęć kursów AS Cisco Kursy dokształcające InŜynieria ruchu w sieciach teleinformatycznych Analiza ruchu i podstawy projektowania sieci IP InŜynieria ruchu i wymiarowanie sieci komórkowych Optymalizacja Sieci Teleinformatycznych Podstawy routingu w sieciach TCP/IP Zaawansowany routing w sieciach TCP/IP Bezpieczeństwo sieci komputerowych Projektowanie wirtualnych sieci lokalnych (VLAN) Wykorzystanie list kontroli dostępu do zabezpieczania sieci teleinformatycznych Technologie zdalnego dostępu i sieci rozległe Jakość usług w sieciach pakietowych Projektowanie warstwy fizycznej sieci teleinformatycznej Projektowanie bezprzewodowych mobilnych sieci IP Nowoczesne usługi w sieciach teleinformatycznych BGP Border Gateway Protocol Techniczne aspekty projektowania sieci lokalnych i rozległych Podstawy lokalnych sieci komputerowych Podstawy adresacji IP Zaawansowana adresacja IP Technologia Multicast IP

3 1. Kursy oferowane w ramach Akademii Sieci Cisco 1.1 Informacje ogólne Akademia Sieci Cisco oferuje kursy przygotowujące do cenionych na rynku pracy certyfikatów zawodowych CCNA (Cisco Certified Network Associate) oraz CCNP (Cisco Certified Network Professional) w ramach programu Akademii Sieci Komputerowych Cisco. Celem programu CNAP (Cisco Network Academy Program) jest upowszechnienie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu sieci komputerowych. Program został opracowany i jest ciągłe doskonalony przez pracowników Cisco Systems, a jego celem jest przygotowanie studenta (uczestnika kursu) do uzyskania certyfikatu CCNA (semestry 1-4). Specjaliści CCNA mogą też uzupełnić wiedzę w ramach kolejnych 4 semestrów nauki w Akademii Cisco i przystąpić do serii egzaminów pozwalających uzyskać certyfikat Cisco Certified Networking Professional (CCNP). Szkolenia w ramach programu CNAP cieszą się ogromnym powodzeniem w ponad ośrodkach edukacyjnych w ponad 150 krajach kształci obecnie ponad 500 tys. przyszłych specjalistów. Całość kursu obecnie oferowanego w naszej AS (Akademii Sieciowej) w ramach programu CNAP podzielona jest na dwie części, tj. część przygotowującą do egzaminu CCNA i część przygotowującą do egzaminu CCNP. Każda z części obejmuje około 300 godzin lekcyjnych podzielonych na 4 semestry. Nasza AS realizuje każdą z części w okresie nie dłuższym niż 2 semestry akademickie. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez ośmiu certyfikowanych instruktorów (dysponujących certyfikatem CCAI), wywodzących się spośród grona pracowników Katedry Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Czas trwania pojedynczej części (całości) szkolenia: 2 semestry (4 semestry) akademickie Tryb prowadzenia szkoleń: dzienny, wieczorowy i weekendowy Kierownik AS Cisco: dr inż. Piotr Zwierzykowski Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych ul. Polanka 3, Poznań tel , fax Dodatkowe informacje o studiach można znaleźć na stronie: cna.et.put.poznan.pl Zajęcia odbywać się będą w budynkach Politechniki Poznańskiej przy ulicy Polanka 3 i Piotrowo 3A. 3

4 1.2 Plan zajęć Firma Cisco opracowała dla potrzeb programu CNAP zestaw multimedialnych materiałów edukacyjnych (tzw. curriculum), które są dostępne dla każdego uczestnika kursu. Materiały te całkowicie wystarczają do opanowania materiału teoretycznego wymaganego podczas egzaminów CCNA i CCNP. Wersja testowa materiałów dostępna jest pod adresem /warp /public /779 /edu /academy /overview /curriculum /demo /index.html Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych posiada dwa laboratoria, w których kursanci spędzą około 50% czasu przeznaczonego na zajęcia w AS. W tym czasie studenci mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności, wymaganych w czasie egzaminów CCNA i CCNP. Pomyślne zakończenie nauki w AS pozwala na uzyskanie 70% zniżki w opłacie za egzaminy CCNA/CCNP. 1.3 Terminy i sposób prowadzenia zajęć Zajęcia w Naszej AS Cisco odbywają się przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty, w trybach: dziennym (8:00-17:00), wieczorowym (17:30-22:00) i weekendowym. W okresie letniej i zimowej przerwy międzysemestralnej organizujemy kursy intensywne. Zajęcia prowadzimy zarówno w grupach dla osób początkujących (około 300 godzin lekcyjnych), jak i w grupach dla zawansowanych (około 115 godzin lekcyjnych). Planowane terminy nowych grup wraz ze szczegółowym planem zajęć można znaleźć pod adresem. Zajęcia w grupach dla początkujących odbywają się 2 razy w tygodniu w blokach po 4-5 godzin lekcyjnych. Ramowy plan spotkania teoretycznego obejmuje wykład (2 godz.) i powtórzenie omawianej partii materiału i wyjaśnienie wątpliwości (1-2 godz.), a spotkanie kończy test (1 godz.). Spotkania praktyczne w całości (5 godzin lekcyjnych) poświecone są pracy w laboratorium sieciowym. 1.4 Wysokość odpłatności i jej formy AS Cisco działa w systemie non-profit. Funkcjonowanie AS Cisco wiąże się jednak z różnymi kosztami i dlatego pojawiła się konieczność wprowadzenia odpłatności za uczestnictwo w kursie. Kwota opłaty za semestr CNA zależy od statusu uczestnika oraz od liczności grupy, na którą się zdecydował. Dokładne kwoty odpłatności można znaleźć w serwisie. Przykładowo w grupie o liczności ponad 12 osób opłaty rozpoczynają się od około 600zł za semestr w grupie z wykładami oraz około 400 zł za semestr w grupie dla zaawansowanych. 1.5 Wyposażenie laboratorium Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt sieciowy. Laboratorium obejmuje dwa pomieszczenia, w których zgromadzono około 20 routerów Cisco Systems, wśród których znajdują się m.in. modele serii 26XX (8 szt.) oraz 28XX (8 szt.). W laboratoriach znajduje się również około 15 przełączników Cisco Systems warstwy 2 i 3, wśród których można 4

5 wymienić przełączniki serii 2950 (2 szt.), 2960 (5 szt.) oraz 3560 (6 szt.). W skład laboratoryjnej sieci wchodzi również WLAN Controller i zestaw Acces Pointów. 1.6 Wykaz tematów realizowanych podczas zajęć kursów AS Cisco podstawy sieci komputerowych (CCNA): konfiguracja i weryfikacja poprawności konfiguracji portów routerów, budowa prostej sieci Ethernet w wykorzystaniem przełączników i routerów, wykorzystanie zaawansowanych komend konfiguracyjnych na routerach z protokołem EIGRP, identyfikacja cech charakterystycznych protokołów wektora odległości. protokoły i koncepcje routingu (CCNA): wykorzystanie modelów warstwowych sieci do wyjaśnienia sposobu przesyłania danych w sieciach komputerowych, projektowanie, obliczanie i przydzielanie masek i adresów, projektowanie i implementacja bezklasowych schematów adresacji, podstawy okablowania strukturalnego, wykorzystanie komend Cisco CLI do konfiguracji routerów i przełączników, analiza i właściwości protokołów warstwy sieciowej i transportowej. przełączanie w sieciach lokalnych przewodowych i bezprzewodowych (CCNA): rozwiązywanie typowych problemów w warstwach 1, 2, 3 i 7 z zastosowaniem modelu warstwowego, interpretacja diagramów sieciowych, zapoznanie się z budową i działaniem przełączników, konfiguracja wirtualnych sieci lokalnych (VLAN), przełączania pomiędzy VLAN, protokół VTP, trunki i protokół RSTP. dostęp do sieci rozległych (CCNA): konfiguracja podstawowych szeregowych połączeń w sieci rozległej, wykorzystanie protokołu PPP, Frame Relay, konfiguracja serwera DHCP na routerze, weryfikacja, monitorowanie list kontroli dostępu ACL). budowa skalowalnych sieci rozległych - Building Scalable Internetworks (CCNP - BSCI): konfiguracja i weryfikacja podstawowych połączeń szeregowych w sieci rozległej, połączenia PPP pomiędzy routerami, Frame Relay, routing w dużych sieciach (enterprise network), implementacja i weryfikacja routingu multicast z zastosowaniem protokołu PIM, implementacja IPv6 w sieciach enterprise, implementacja i weryfikacja EIGRP, budowa skalowalnych wielkoobszarowych sieci OSPF. implementacja bezpiecznych konwergentnych sieci rozległych - Implementing Secure Converged Wide-Area Networks (CCNP- ISCW): implementacja bezpiecznych szerokopasmowych połączeń dla pracowników zdalnych, MPLS, konfiguracja site-to-site IPSec VPN. budowa wielowarstwowtych sieci przełączanych - Building Multilayer Switched Networks (CCNP - BCMSN): definicja wirtualnych sieci lokalnych, model hierarchiczny sieci Cisco, implementacja protokołu Spanning Tree Protocol i implementacja przełączania pomiędzy VLANami - InterVLAN routing, projektowanie i implementacja funkcji bezpieczeństwa, implementacja techniki i technologii zapewnienia wysokiej niezawodności, konfiguracja bezprzewodowych dostępowych sieci lokalnych oraz przełączników dla przenoszenia głosu. optymalizacja sieci konwergentnych - Optimizing Converged Networks (CCNP - ONT): podstawowe wymagania związane z usługą VoIP, enkapsulacja i implementacja VoIP, definicja wymagań i sposobu implementacji QoS, wyjaśnienie kluczowych mechanizmów IP QoS stosowanych do implementacji modelu QoS w architekturze DiffServ, konfiguracja modelu Cisco AutoQoS, konfiguracja zasad bezpieczeństwa w bezprzewodowych sieciach lokalnych. 5

6 2. Kursy dokształcające 2.1 Inżynieria ruchu w sieciach teleinformatycznych InŜynieria ruchu w sieciach teleinformatycznych 40 godzin / 5 dni Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodologią nowoczesnego opisu, wymiarowania i analizy systemów i sieci teleinformatycznych. Kurs został podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Pierwsza składa się z pięciu wykładów dotyczących: podstaw inŝynierii ruchu, wymiarowania sieci telekomunikacyjnych, systemów sieci z integracją usług, systemów kolejkowych i pomiarów ruchu w sieciach telekomunikacyjnych, problemów ruchowych występujące w sieciach teleinformatycznych oraz moŝliwości zapewnienia jakości usług (QoS) w sieciach teleinformatycznych. Zdając sobie sprawę ze złoŝoności poruszanych tematów w części praktycznej (ćwiczenia) przygotowano zadania ilustrujące kaŝdy wykład. Część z nich będzie przeprowadzona w pracowni komputerowej przy wykorzystaniu specjalnie przygotowanego oprogramowania. Przygotowana, duŝa liczba ćwiczeń (12 godz.) ma w zamyśle autorów kursu efektywne utrwalenie wykładanego materiału i przygotowanie uczestników do samodzielnego rozwiązywania praktycznych zagadnień inŝynierii ruchu. Kurs przeznaczony jest dla pracowników słuŝb inŝynierii ruchu oraz sieci dalekosięŝnych, jak równieŝ dla osób pracujących w biurach i firmach projektowania i planowania sieci. Kurs moŝe być równieŝ przydatny dla personelu operatorów telekomunikacyjnych odpowiadających za zarządzanie siecią oraz dla osób zajmujących się utrzymaniem węzłów komutacyjnych. 6

7 2.2 Analiza ruchu i podstawy projektowania sieci IP Analiza ruchu i podstawy projektowania sieci IP 16 godzin / 2 dni Celem pierwszej części kursu jest zapoznanie uczestników ze współczesnymi metodami analizy ruchu multimedialnego i samopodobnego w sieciach IP, z warstwową architekturą współczesnych sieci teleinformatycznych oraz z warstwowym modelem projektowania sieci IP. Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: podstawy inŝynierii ruchu, parametry QoS, podstawy modelowania sieci i analizy opóźnień, modelowanie ruchu IP, ruch samopodobny, analizę i modelowanie ruchu multimedialnego, cele projektowania sieci IP, fazy projektowania sieci IP; warstwowy model projektowania sieci IP, model OSI, model TCP/IP oraz dyskusję przykładowego projektu. projektowych, inwestycyjnych, inŝynierii ruchu i eksploatacji urządzeń i sieci, a takŝe dla wszystkich osób zainteresowanych nowoczesnymi sieciami i technologiami internetowymi. 7

8 2.3 Inżynieria ruchu i wymiarowanie sieci komórkowych InŜynieria ruchu i wymiarowanie sieci komórkowych 24 godzin / 3 dni Celem kursu jest zapoznanie uczestników z analizą ruchową i elementami projektowania sieci komórkowych trzeciej generacji (3G). Szczególna uwaga będzie zwrócona na zagadnienia szacowania obciąŝalności ruchowej komórek UMTS w kontekście wprowadzenia do sieci usług o róŝnych przepływnościach. Uczestnicy kursu zapoznają się takŝe z zagadnieniami związanymi z ruchem strumieni pakietów w sieciach komórkowych. 1. Podstawy inŝynierii ruchu (podstawowe pojęcia teorii prawdopodobieństwa, podstawowe pojęcia teorii ruchu i prognozowanie rozwoju sieci i ruchu telekomunikacyjnego) 2. Teoretyczne podstawy analizy systemów ze stratami (analiza systemów ze stratami ujęcie tradycyjne, wiązka ze stratami - wymiarowanie wiązek sieci, zastosowanie podejścia tradycyjnego do wymiarowania pojemności ruchowej klasycznych sieci komórkowych) 3. Podstawy analizy systemów pakietowych (podstawowe modele węzłów sieci pakietowych ujęcie tradycyjne, analiza opóźnień w sieciach pakietowych) 4. Analiza ruchu we współczesnych sieciach pakietowych (modele ruchu dla współczesnych sieci szerokopasmowych, modelowanie ruchu IP samopodobieństwo, analiza charakterystyk buforów w kontekście przepływności łączy i struktury oferowanego ruchu) 5. Modele ruchu zintegrowanego i multimedialnego (teoretyczne podstawy analizy systemów z integracją usług, wymiarowanie wiązek w dyskretnych sieciach z integracją usług, wymiarowanie wiązek w szerokopasmowych sieciach z integracją usług, charakterystyki usług multimedialnych i sprzętu sieciowego w kontekście wymiarowania interfejsów radiowych sieci CDMA i WCDMA, zastosowanie modeli z integracją do wymiarowania pojemności ruchowej sieci 3G/UMTS) projektowych, inwestycyjnych, inŝynierii ruchu i eksploatacji urządzeń i sieci, a takŝe dla wszystkich osób zainteresowanych nowoczesnymi sieciami. 8

9 2.4 Optymalizacja Sieci Teleinformatycznych Optymalizacja Sieci Teleinformatycznych 40 godzin / 5 dni Celem kursu jest zapoznanie uczestników z optymalizacją obciąŝalności ruchowej sieci teleinformatycznych. Szczególna uwaga uczestników kursu zostanie zwrócona na metody optymalizacji odpowiednich elementów sieci, tj. wymiarowanie zasobów sieciowych, dobór strategii kierowanie ruchu i algorytmów routingu oraz zapewnienie właściwego poziomu niezawodności sieci. Wymienione problemy zostaną przedstawione w kontekście sieci wąskoi szerokopasmowych oraz sieci bezprzewodowych. 1. Wymiarowanie wiązek sieci publicznych (model Erlanga i wymiarowanie wiązek, nietypowe strumienie zgłoszeń, ruch przelewowy, model Haywarda i jego zastosowania) 2. Wymiarowanie wiązek sieci wąskopasmowych z integracją usług (pojęcie ruchu zintegrowanego, wymiarowanie wiązek, konsekwencje integracji, rezerwacja) 3. InŜynieria ruchu w sieciach szerokopasmowych (zarządzanie ruchem w sieciach B-ISDN, źródła ruchu w sieci B-ISDN, natura i modelowanie ruchu IP) 4. Wymiarowanie wiązek sieci szerokopasmowych (wymiarowanie łączy sieci szerokopasmowych: dyskretyzacja pasma, pasmo równowaŝne) 5. Problemy optymalizacji routingu (routing jednokryterialny i wielokryterialny, podstawowe algorytmy routingu, metody oceny i optymalizacji algorytmów routingu 6. Efektywność sieci (strategie kierowania ruchu, optymalny rozpływ ruchu w sieci, prognozowanie a rozpływu ruchu, metody prognozowania rozwoju ruchu w sieci) 7. Projektowanie optymalizacja paszportyzacja bezpieczeństwo (sieci kratowe, sieci pierścieniowe, bezpieczeństwo warstwy fizycznej i logicznej sieci) 8. Optymalizacja efektywności ruchowej w systemach komórkowych (planowanie i wymiarowanie pojemności ruchowej systemów GSM, GPRS, EDGE, UMTS) 9. Niezawodność sieci (kryteria niezawodności, alokacja strumieni cyfrowych, sposoby podwyŝszania niezawodności systemów sieciowych) projektowych, inwestycyjnych, inŝynierii ruchu i eksploatacji urządzeń i sieci, a takŝe dla wszystkich osób zainteresowanych nowoczesnymi sieciami i technologiami internetowymi. 9

10 2.5 Podstawy routingu w sieciach TCP/IP Podstawy routingu w sieciach TCP/IP 16 godzin / 2 dni Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawami routingu w sieciach korzystających ze stosu protokołów TCP/IP. Tematyka szkolenia będzie obejmować podstawowe zagadnienia routingu w sieciach korzystających ze stosu protokołów TCP/IP. Przedstawione zostaną protokoły powszechnie stosowane w sieciach heterogenicznych (RIP, OSPF), jak i protokoły spotykane w sieciach korzystających wyłącznie z urządzeń firmy Cisco Systems (IGRP). W czasie zajęć laboratoryjnych kursanci zapoznają się z konfiguracją wybranych protokołów w routerach firmy Cisco Systems. Kurs jest przeznaczony dla osób, które uczestniczą lub będą uczestniczyły we wdraŝaniu nowoczesnych technologii sieciowych. Proponowany plan kursu: Dzień 1 1. Klasyfikacja protokołów routingu. 2. Protokół RIP wersja 1 i 2 3. Protokół IGRP. Dzień 2 1. Protokół OSPF jednoobszarowy. 2. Zajęcia laboratoryjne: konfiguracja wybranych protokołów routingu z wykorzystaniem routerów firmy Cisco Systems (135 minut). 10

11 2.6 Zaawansowany routing w sieciach TCP/IP Zaawansowany routing w sieciach TCP/IP 24 godziny / 3 dni Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zaawansowanymi mechanizmami routingu w sieciach korzystających ze stosu protokołów TCP/IP. Tematyka szkolenia będzie obejmować zaawansowane zagadnienia routingu w sieciach korzystających ze stosu protokołów TCP/IP. W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną zarówno zaawansowane protokoły wewnątrzdomenowe, jak i protokoły międzydomenowe. W czasie zajęć laboratoryjnych kursanci zapoznają się z konfiguracją wybranych protokołów w routerach firmy Cisco Systems. Kurs jest przeznaczony dla osób, które uczestniczą lub będą uczestniczyły we wdraŝaniu nowoczesnych technologii sieciowych. Proponowany plan kursu: Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Protokół EIGRP Wieloobszarowy protokół OSPF. Protokół IS-IS. Optymalizacja protokołów routingu. Kryteria wyboru odpowiedniego protokołu routingu. Protokół BGP. Zajęcia laboratoryjne: konfiguracja wybranych protokołów routingu z wykorzystaniem routerów firmy Cisco Systems (270 minut) 11

12 2.7 Bezpieczeństwo sieci komputerowych Bezpieczeństwo sieci komputerowych 16 godzin /dwa dni Spadające ceny łączy szerokopasmowych powodują, Ŝe korzystamy z dobrodziejstw Internetu nie tylko w pracy ale takŝe w naszych domach. Internet oferuje swoim uŝytkownikom niewyczerpalne wręcz zbiory informacyjne, pocztę elektroniczną, grupy dyskusyjne, gry sieciowe,.internet niesie jednak ze sobą równieŝ zagroŝenia. Celem kursu jest przedstawienie zagroŝeń na jakie moŝe się natknąć uŝytkownik Internetu oraz sposobów zabezpieczeń przed nimi. Tematyka kursu obejmuje następujące zagadnienia: analiza zagroŝeń płynących z sieci Internet, sprzętowe i programowe zapory sieciowe (firawalls), protokoły sieciowe zapewniające bezpieczne przesyłanie danych, Wirtualne Sieci Prywatne VPN (Virtual Private Network), systemy wykrywania włamań, metody uwierzytelnienia i kontroli dostępu, programy analizy ruchu w sieci komputerowej, testy bezpieczeństwa systemów informatycznych. inŝynierów telekomunikacji z kadry kierowniczej oraz ze słuŝb: rozwojowych, projektowych, inwestycyjnych, inŝynierii ruchu i eksploatacji urządzeń i sieci, a takŝe dla wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem sieci. 12

13 2.8 Projektowanie wirtualnych sieci lokalnych (VLAN) Projektowanie wirtualnych sieci lokalnych (VLAN) 16 godzin / 2 dni Celem kursu Projektowanie sieci VLAN jest zapoznanie uczestników z zasadami projektowania sieci lokalnych na poziomie logicznym oraz zapoznanie uczestników ze szczegółowymi zasadami projektowania i zarządzania sieciami wirtualnymi. Dynamiczny rozwój technologii sieciowych spowodował potrzebę wypracowania nowych metod opisu i zarządzania ruchem w sieciach VLAN. W trakcie szkolenia zwrócona zostanie uwaga na projektowanie bezpiecznych topologii sieci LAN odpornych na uszkodzenia. Opisane zostaną techniki warstwowego projektowania sieci lokalnych oraz urządzenia aktywne sieci LAN. Z uwagi na rosnące znaczenie efektywnego zarządzania ruchem w sieciach lokalnych głównym tematem szkolenia będzie projektowanie i zarządzaniem sieciami VLAN. Sieci wirtualne będą omawiane w kontekście Ethernetu jako najbardziej popularnej technologii realizacji sieci lokalnych. Uczestnicy kursu będą mieli okazję sprawdzenia wiedzy teoretycznej w czasie zajęć laboratoryjnych. projektowych, inwestycyjnych, inŝynierii ruchu i eksploatacji urządzeń i sieci, a takŝe dla wszystkich osób zainteresowanych nowoczesnymi sieciami i technologiami internetowymi. Tematyka szkolenia będzie obejmować następujące zagadnienia: 1. Podstawy technologii Ethernet (od 10Mbps do 10Gbps): zasady działania, rola i tryby pracy przełączników, koncepcja sieci wirtualnych. 2. Sieci zbudowane z przełączników: zapewnienie redundancji w warstwie fizycznej a struktura logiczna sieci, protokoły STP/RSTP/MSTP. 3. Podział i implementacje sieci VLAN 4. Techniki znacznikowania wykorzystywane w sieciach VLAN: standard IEEE 802.1q, standard IEEE , standard ISL firmy Cisco Systems. 5. Routing pomiędzy sieciami VLAN 6. Protokoły wspomagające pracę sieci VLAN: protokół VTP, protokół GVRP. 7. Dyskusję przykładowego projektu sieci. 13

14 2.9 Wykorzystanie list kontroli dostępu do zabezpieczania sieci teleinformatycznych Wykorzystanie list kontroli dostępu do zabezpieczania sieci teleinformatycznych 16 godzin / 2 dni Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zaawansowanymi mechanizmami filtrowania ruchu w sieciach korzystających ze stosu protokołów TCP/IP. W czasie zajęć kursanci zapoznają się z zasadami działania i konfigurowaniem list kontroli dostępu i innych mechanizmów filtrujących w urządzeniach firmy Cisco Systems. Kurs jest przeznaczony dla osób, które zajmują się projektowaniem zabezpieczeń w sieciach teleinformatycznych oraz dla osób, które administrują sieciami routerów. Proponowany plan kursu: Dzień 1 1. Rodzaje i zasada działania list kontroli dostępu. 2. Listy obsługujące harmonogramy. 3. Listy dynamiczne. 4. CBAC - mechanizm kontroli dostępu oparty na zawartości. 5. Filtrowanie ruchu peer-to-peer - mechanizm NBAR. Dzień 2 Zajęcia laboratoryjne: konfiguracja list kontroli dostępu i innych mechanizmów filtrowania ruchu z wykorzystaniem ruterów firmy Cisco Systems (270 minut) 14

15 2.10 Technologie zdalnego dostępu i sieci rozległe Technologie zdalnego dostępu i sieci rozległe 24 godziny /3 dni Celem kursu Technologie zdalnego dostępu i sieci rozległe jest zapoznanie uczestników z technologiami sieci dostępowych i rozległych oraz z zagadnieniami praktycznego, efektywnego i bezpiecznego tworzenia wirtualnych sieci prywatnych. W ramach kursu poruszone zostaną następujące zagadnienia: typy i właściwości stosowanych mediów transmisyjnych w sieciach teleinformatycznych charakterystyka sieci DSL (róŝnorodność technik, ograniczenia) transmisja danych w sieci ADSL rodzina protokołów PPP technologia PPP over Ethernet technologia PPP over ATM współpraca protokołów NAT/PAT/DHCP z sieciami dostępowymi charakterystyka sieci MPLS (elementy składowe, etykiety, przełączanie etykiet) realizacja sieci VPN w architekturze MPLS tworzenie bezpiecznych sieci VPN z wykorzystaniem IPSec tworzenie odpornych na uszkodzenia sieci VPN Frame Relay opis działania, konfiguracji, zarządzanie ruchem wykorzystanie sieci ISDN w rozległych sieciach teleinformatycznych transmisja danych w sieci Wimax Zajęcia laboratoryjne będą pozwalały zapoznanie się z konfiguracją urządzeń sieciowych niezbędną do prawidłowego działania wybranych protokołów stosowanych w sieciach dostępowych i VPN. projektowych, inwestycyjnych, inŝynierii ruchu i eksploatacji urządzeń i sieci, a takŝe dla wszystkich osób zainteresowanych nowoczesnymi sieciami rozległymi i technologiami zdalnego dostępu. 15

16 2.11 Jakość usług w sieciach pakietowych Jakość usług w sieciach pakietowych 24 godziny /3 dni Celem kursu Jakość usług w sieciach pakietowych jest zapoznanie uczestników z algorytmami, protokołami i architekturami wspomagającymi zapewnienie jakości obsługi w sieciach pakietowych W ramach kursu poruszone zostaną następujące zagadnienia: parametry definiujące jakość obsługi w sieciach pakietowych realizacja QoS w sieciach z wirtualną komutacją kanałów (Frame Relay, ATM) architektura Integrated Services architektura Differentiated Services mechanizmy akceptacji ruchu mechanizmy kształtowania ruchu mechanizmy szeregowania pakietów mechanizmy zarządzania pamięcią buforową mechanizmy sterowania przepływem i przeciwdziałania przeciąŝeniom. MPLS: architektura systemu, sterowanie ruchem w MPLS routing QoS. zapewnienie jakości obsługi w sieciach bezprzewodowych projektowych, inwestycyjnych, inŝynierii ruchu i eksploatacji urządzeń i sieci, a takŝe dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką jakości usług w sieciach pakietowych 16

17 2.12 Projektowanie warstwy fizycznej sieci teleinformatycznej Projektowanie warstwy fizycznej sieci teleinformatycznej 12 godzin /2 dni Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami projektowania oraz ze standardami okablowania stosowanymi w warstwie fizycznej sieci teleinformatycznej W ramach kursu poruszone zostaną następujące zagadnienia: projektowanie topologii warstwy fizycznej, wybór urządzeń pasywnych warstwy fizycznej, wybór urządzeń aktywnych warstwy fizycznej, standardy okablowania strukturalnego, standardy firmowe, dyskusję przykładowego projektu projektowych, inwestycyjnych, inŝynierii ruchu i eksploatacji urządzeń i sieci, a takŝe dla wszystkich osób zainteresowanych nowoczesnymi sieciami i technologiami internetowymi 17

18 2.13 Projektowanie bezprzewodowych mobilnych sieci IP Projektowanie bezprzewodowych mobilnych sieci IP 30 godzin /3 dni Projektowanie bezprzewodowych mobilnych sieci pierwszej i drugiej generacji, z uwagi na oferowane w tych sieciach usługi transmisji głosu i danych realizowane w trybie komutacji kanałów, opiera się na metodach teorii ruchu wypracowanych dla tradycyjnych sieci telekomunikacyjnych. Sieci bezprzewodowe trzeciej generacji (3G) oferują szerokie pasmo i moŝliwość realizacji wielu usług, zarówno w trybie komutacji kanałów, jak i komutacji pakietów. Następne generacje systemów mobilnych (4G) będą integrować róŝne technologie sieci dostępowych, takie jak lokalne sieci bezprzewodowe oraz systemy 3G, a podstawowym protokołem stosowanym w tych sieciach będzie protokół IP. Integracja bezprzewodowych sieci mobilnych oraz Internetu, zapoczątkowana w systemach 3G, umoŝliwia oferowanie uŝytkownikom róŝnorodnych usług, a jednocześnie stanowi nowe wyzwanie w obszarze wymiarowania i projektowania takich sieci. Celem kursu jest przedstawienie róŝnych aspektów konwergencji technologii sieci bezprzewodowych i sieci Internet oraz zapoznanie uczestników kursu z zagadnieniami niezbędnymi do projektowania przyszłych mobilnych sieci IP z integracją usług. NajwaŜniejszymi z omawianych zagadnień będą: ewolucja bezprzewodowych sieci IP, mechanizmy zapewnienia QoS w mobilnych sieciach IP, modelowanie ruchu w bezprzewodowych mobilnych sieciach IP, zarządzanie ruchem w bezprzewodowych mobilnych sieciach IP, protokoły warstwy transportowej w bezprzewodowych mobilnych sieciach IP, protokoły warstwy sieci w bezprzewodowych mobilnych sieciach IP, zarządzanie mobilnością w bezprzewodowych mobilnych sieciach IP, protokoły rutingu dla sieci Ad Hoc. projektowych, inwestycyjnych, inŝynierii ruchu i eksploatacji urządzeń i sieci, a takŝe dla wszystkich osób zainteresowanych nowoczesnymi sieciami i technologiami internetowymi 18

19 2.14 Nowoczesne usługi w sieciach teleinformatycznych Nowoczesne usługi w sieciach teleinformatycznych 12 godzin /2 dni Rozwojowi sieci teleinformatycznych towarzyszy wzrost liczby i zwiększenie róŝnorodność usług oferowanych abonentom sieci. Celem kursu jest przedstawienie usług oferowanym abonentom nowoczesnych sieci teleinformatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem usług w sieci IP. Tematyka szkolenia będzie obejmować następujące zagadnienia: struktury sieci: sieci klasyczne z komutacją kanałów, sieci telefonii bezprzewodowej, sieci komutacji pakietów i migracja..., architektura warstwowa sieci i IN, podział usług teleinformatycznych (ITU-T/ETSI/TP inne), usługi w sieciach PSTN (m.in. CENTREX i VPN), usługi w sieci ISDN, usługi w sieci GSM/UMTS, struktura sieci IN i koncepcja sieci IN, usługi w sieciach inteligentnych - charakterystyka usług (CS-1/2/3), usługi oferowane abonentom w PL usługi dostępu do Internetu (wydzwaniane analog. i cyfrowe, modem kablowy, DSL/neostrada, połączenie komutowane przez sieć GSM/UMTS, satelitarne) usługi oferowane w sieci Internet: o przesyłanie głosu przez sieć IP: programy, metody, sprzęt, operatorzy, koszty o klasyczne usługi w sieci Internet usługi zdalnego dostępu (telnet, login, SSH 1 i 2), usługi informacyjne (newsgroup, WWW) usługi komunikacyjne ( elementy systemu, programy pocztowe, bezpieczeństwo kanału komunikacyjny i zaszyfrowana wiadomość (PGP/podpis cyfrowy), chat, irc, komunikatory: GG, Skype) radio i TV w sieci o usługi oferowane przez interaktywne serwisy WWW: e-biznes (sklepy i metody zakupów, bezpieczeństwo), hombanking (najpopularniejsze e-banki, e-karty), fora dyskusyjne e-learning, Kurs przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za wdraŝanie nowych i obsługę techniczną istniejących usług telekomunikacyjnych. Program kursu wprowadza w tematykę usług telekomunikacyjnych i będzie przydatny dla pracowników biur obsługi klienta. 19

20 2.15 BGP Border Gateway Protocol BGP Border Gateway Protocol 30 godzin /5 dni Tematyka szkolenia obejmuje zaawansowane zagadnienia rutingu międzydomenowego w sieciach korzystających ze stosu protokołów TCP/IP. Uczestnicy kursy zapoznają się z działaniem i konfiguracją protokołu BGP. Szkolenie obejmuje zarówno wykłady, jak i ćwiczenia laboratoryjne, umoŝliwiające uczestnikom kursu zapoznanie się z metodami rozwiązywania problemów w rzeczywistych sieciach obsługiwanych przez protokół BGP. Całość szkolenia podzielono na 12 godzin wykładu i 18 godzin zajęć w laboratorium, w skład którego wchodzi m.in. 9 routerów firmy Cisco Systems. Proponowany zakres szkolenia: 1) Zaawansowane zagadnienia routingu IP a) Interfejsy pasywne b) Filtrowanie tras wykorzystanie distribute lists c) Ruting strategiczny (policy routing) wykorzystanie route maps d) Redystrybucja tras i) Współistnienie wielu protokołów rutingu ii) Zmiana dystansów administracyjnych iii) Metryki domyślne 2) Protokół BGP a) Działanie protokołu BGP: ibgp i ebgp b) Typy systemów autonomicznych i) Jednopunktowy ii) Wielopunktowy nietranzytowy iii) Wielopunktowy tranzytowy c) Typy wiadomości przesyłane w protokole BGP i ich zastosowania d) Rodzaje atrybutów ścieŝek i ich zastosowania e) Projektowanie i konfiguracja skalowalnych sieci ibgp i) Topologia zupełna ii) Synchronizacja iii) Reflektory tras iv) Grupy równoprawne w BGP f) Konfederacje g) Agregacja tras w BGP h) Sterowanie ruchem BGP wykorzystanie prefix lists i) Multihoming rozwiązywanie problemów w przypadku wielu dostawców usług internetowych j) Sterowanie wyborem ścieŝek k) Redystrybucja tras pomiędzy protokołami rutingu wewnątrzdomenowego a protokołem BGP l) Weryfikacja działania protokołu BGP projektowych, inwestycyjnych, inŝynierii ruchu i eksploatacji urządzeń i sieci, a takŝe dla wszystkich osób zainteresowanych nowoczesnymi sieciami i technologiami internetowymi 20

Szkolenia teleinformatyczne

Szkolenia teleinformatyczne Szkolenia teleinformatyczne Poznań 2011 S t r o n a 1 Podstawy inżynierii ruchu i projektowania sieci dla operatorów sieci komórkowych... 3 Zastosowanie inżynierii ruchu w wybranych zagadnieniach optymalizacji

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr piąty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr piąty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr piąty Rozdział 1. Przegląd sieci skalowalnych 19 Model projektu skalowalnej sieci hierarchicznej 19 Trójwarstwowy model projektu sieci 20 Funkcja

Bardziej szczegółowo

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na szkolenia z technologii sieciowych w Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy)

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na szkolenia z technologii sieciowych w Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy) Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na szkolenia z technologii sieciowych w Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy) W ramach szkolenia zaplanowano 4 semestry nauki, po 50 godzin lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji kursu

Plan realizacji kursu Ramowy plan kursu Plan realizacji kursu Lp. Tematy zajęć Liczba godzin 1 Wprowadzenie do sieci komputerowych Historia sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci Role komputerów w sieci Typy

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3 Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3 Spis treúci Informacje o autorze...9 Informacje o redaktorach technicznych wydania oryginalnego...9 Podziękowania...10 Dedykacja...11

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: ICND2

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe

Technologie sieciowe Technologie sieciowe ITA-108 Wersja 1.2 Katowice, Lipiec 2009 Spis treści Wprowadzenie i Moduł I Wprowadzenie do sieci komputerowych I-1 Moduł II Omówienie i analiza TCP/IP II-1 Moduł III Zarządzanie adresacją

Bardziej szczegółowo

Lokalna Akademia Cisco

Lokalna Akademia Cisco Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej Lokalna Akademia Cisco 1 Rynek pracy w branży IT Branża IT jest jedną z najbardziej rozwijających się branży w Polsce Wśród miejsc pracy oferowanych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom : Profil : Forma studiów: Obszar : Dziedzina:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Zastosowanie sieci komputerowych D1_6

KARTA PRZEDMIOTU. Zastosowanie sieci komputerowych D1_6 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Szkolenia teleinformatyczne

Szkolenia teleinformatyczne Szkolenia teleinformatyczne Poznań 2013 S t r o n a 1 Grupa szkoleń podstawowych Podstawy inżynierii ruchu i projektowania sieci dla operatorów sieci komórkowych... 5 Zastosowanie inżynierii ruchu w wybranych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci komputerowe II

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci komputerowe II OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe II Kod przedmiotu Wydział Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut/Katedra Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej Kierunek informatyka Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

LOKALNE i ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Local and Wide Area Networks Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia

LOKALNE i ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Local and Wide Area Networks Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, LOKALNE i ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Local and Wide Area Networks Forma

Bardziej szczegółowo

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1 I Wprowadzenie (wersja 1307) Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka Spis treści Dzień 1 I-3 Dlaczego Ethernet w systemach sterowania? I-4 Wymagania I-5 Standardy komunikacyjne I-6 Nowe zadania

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak Sieci konwergentne Andrzej Grzywak Sieci ich klasyfikacja i rozwój WAN MAN LAN SP transmisja modemowa transmisja w paśmie podstawowym transmisja w paśmie szerokim Systemy ISDN Technologia ATM Fast Ethernet

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Technologia internetu Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RIA-1-410-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

RUTERY. Dr inŝ. Małgorzata Langer

RUTERY. Dr inŝ. Małgorzata Langer RUTERY Dr inŝ. Małgorzata Langer Co to jest ruter (router)? Urządzenie, które jest węzłem komunikacyjnym Pracuje w trzeciej warstwie OSI Obsługuje wymianę pakietów pomiędzy róŝnymi (o róŝnych maskach)

Bardziej szczegółowo

WSTI w Katowicach, kierunek Informatyka opis modułu Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych

WSTI w Katowicach, kierunek Informatyka opis modułu Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych Kod przedmiotu: TTS Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji E.16. Montaż i

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

Systemy Sieciowe. Katedra Informatyki Stosowanej, PŁ

Systemy Sieciowe. Katedra Informatyki Stosowanej, PŁ Systemy Sieciowe TEMATYKA ZAJĘĆ Projektowanie i budowa małych i średnich sieci komputerowych projektowanie sieci rozległych (WAN) zarządzanie i monitorowanie bieżącego stanu pracy sieci komputerowych,

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Sieci komputerowe (SK)

Specjalność: Sieci komputerowe (SK) Specjalność: Sieci komputerowe (SK) Katedra Teleinformatyki Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska Sieci komputerowe 1 Katedra Teleinformatyki Prof. J. Woźniak kierownik

Bardziej szczegółowo

WAKACYJNA AKADEMIA TECHNICZNA

WAKACYJNA AKADEMIA TECHNICZNA WAKACYJNA AKADEMIA TECHNICZNA CYKL JEDNODNIOWYCH SZKOLEŃ PRZEZNACZONYCH DLA ADMINISTRATORÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, INFORMATYKÓW ORAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ROZWÓJ IT W BANKU. SZKOLENIA ORGANIZOWANE

Bardziej szczegółowo

Protokół BGP Podstawy i najlepsze praktyki Wersja 1.0

Protokół BGP Podstawy i najlepsze praktyki Wersja 1.0 Protokół BGP Podstawy i najlepsze praktyki Wersja 1.0 Cisco Systems Polska ul. Domaniewska 39B 02-672, Warszawa http://www.cisco.com/pl Tel: (22) 5722700 Fax: (22) 5722701 Wstęp do ćwiczeń Ćwiczenia do

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami WAN

Zarządzanie sieciami WAN Zarządzanie sieciami WAN Dariusz CHAŁADYNIAK 1 Plan prezentacji Technologie w sieciach rozległych Technologia PSTN Technologia ISDN Technologia xdsl Technologia ATM Technologia Frame Relay Wybrane usługi

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 1.1. Podstawowe informacje o przedmiocie/module Nazwa przedmiotu/ modułu Technologie sieciowe Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy Typ studiów: inŝynierskie I-go

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum Lp. 1 Temat 1. Konfigurowanie urządzeń. Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet 2 3 4 5 Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń Konfigurowanie urządzeń Konfigurowanie urządzeń sieci Funkcje zarządzalnych

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - opis przedmiotu

Sieci komputerowe - opis przedmiotu Sieci komputerowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-SK-L-S14_pNadGenWRNH5 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie zdalnego dostępu do sprzętu Cisco w zajęciach dydaktycznych prowadzonych na Politechnice Warszawskiej

Zastosowanie zdalnego dostępu do sprzętu Cisco w zajęciach dydaktycznych prowadzonych na Politechnice Warszawskiej Zastosowanie zdalnego dostępu do sprzętu Cisco w zajęciach dydaktycznych prowadzonych na Politechnice Warszawskiej Krzysztof Cabaj Michał Jarociński Paweł Radziszewski Krzysztof Szczypiorski Michał rysiek

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Technologie sieciowe nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Technologie sieciowe nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Wstęp do przedmiotu. Piotr Żmudziński Zakład Teleinformatyki, UKW

SIECI KOMPUTEROWE. Wstęp do przedmiotu. Piotr Żmudziński Zakład Teleinformatyki, UKW SIECI KOMPUTEROWE Wstęp do przedmiotu Piotr Żmudziński Zakład Teleinformatyki, UKW Prowadzący mgr inż. Piotr Żmudziński mail: zmudzinski@ukw.edu.pl www.zmudzinski.ukw.edu.pl Zakład Teleinformatyki, UKW

Bardziej szczegółowo

E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, Spis treści

E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, Spis treści E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 7 Wstęp 10 1. Rodzaje sieci oraz ich topologie 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

Technologie sieci rozległych

Technologie sieci rozległych Technologie sieci rozległych Kod przedmiotu: TSR Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy; obieralny Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): Technologie internetowe i sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

VPLS - Virtual Private LAN Service

VPLS - Virtual Private LAN Service VPLS - Virtual Private LAN Service 1.1 Opis usługi VPLS (Virtual Private LAN Service), czyli usługa wirtualnej prywatnej sieci LAN, jest najnowszym i najbardziej zaawansowanym produktem z kategorii transmisji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi

Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi Cel studiów Zdobycie i pogłębienie profesjonalnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zarządzania i administrowania sieciami komputerowymi w nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Routing w sieciach TCP/IP

Routing w sieciach TCP/IP Routing w sieciach TCP/IP Kod przedmiotu: RWS Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy ; obieralny Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): Technologie internetowe i sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe i sieci komputerowe Specjalizacja

Technologie internetowe i sieci komputerowe Specjalizacja Technologie internetowe i sieci komputerowe Specjalizacja Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych Katowice Technologie internetowe i sieci komputerowe 2 Dlaczego warto studiować na specjalizacji "Technologie

Bardziej szczegółowo

Systemy Sieciowe. w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

Systemy Sieciowe. w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej Systemy Sieciowe w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej Zakres prowadzonych zajęć Przedmioty w ramach studiów dziennych i zaocznych inżynierskich i magisterskich Akademia Cisco: Cisco

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMPUTEROWEJ Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Poprawa komunikacji Rozwiązania sieciowe w ofercie IBM

Poprawa komunikacji Rozwiązania sieciowe w ofercie IBM I Konferencja i3: internet infrastruktury innowacje, Poznań 6 listopada 2009 Poprawa komunikacji Rozwiązania sieciowe w ofercie IBM Tomasz Chomicki Paweł Jachimowicz Wyzwania Brak infrastruktury umoŝliwiającej

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn Industry networks in machine control Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153 Przedmowa 1. Sieci telekomunikacyjne 1 1.1. System telekomunikacyjny a sieć telekomunikacyjna 1 1.2. Rozwój sieci telekomunikacyjnych 4 1.2.1. Sieci telegraficzne 4 1.2.2. Sieć telefoniczna 5 1.2.3. Sieci

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 3

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 3 Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 3 Spis treúci Informacje o autorze... 11 Informacje o redaktorach technicznych wydania oryginalnego... 11 Dedykacje... 13 Podziękowania...

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Systemy i sieci komputerowe Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MME-2-104-ME-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Metalurgia Specjalność: Metalurgia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN PBS Wykład 7 1. Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

witoldgrzelczak@mailplus.pl 3. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Wiedza

witoldgrzelczak@mailplus.pl 3. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Wiedza 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie sieciowe - 1 Kod kursu ID3103/IZ4103 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 30 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Bob Vachon, Rick Graziani - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 4

Spis treúci. Księgarnia PWN: Bob Vachon, Rick Graziani - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 4 Księgarnia PWN: Bob Vachon, Rick Graziani - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 4 Spis treúci Informacje o autorze... 17 Informacje o redaktorach technicznych wydania oryginalnego... 17 Dedykacje...

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe - opis przedmiotu

Sieci bezprzewodowe - opis przedmiotu Sieci bezprzewodowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sieci bezprzewodowe Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-SB Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Routing dynamiczny OSPF EIGRP 2. Rozwiązywanie problemów z obsługą routingu.

PBS. Wykład Routing dynamiczny OSPF EIGRP 2. Rozwiązywanie problemów z obsługą routingu. PBS Wykład 5 1. Routing dynamiczny OSPF EIGRP 2. Rozwiązywanie problemów z obsługą routingu. mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Pytania od pierwszego z Wykonawców

Pytania od pierwszego z Wykonawców Wykonawcy Wrocław, 8.03.2012 r. WZP.271.1.8.2012 ZP/PN/11/WBZ/20,21/867,910/2012 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis Załącznik nr 3A do SIWZ DZP-0431-1620/2008 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified Threat Management) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont...

Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont... Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont... 5 Podzielony horyzont z zatruciem wstecz... 5 Vyatta i RIP...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ nr postępowania: BZP.243.4.2012.AB Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ LP. Opis i minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

CCNA Routing and Switching Zakres materiału nauczania

CCNA Routing and Switching Zakres materiału nauczania CCNA Routing and Switching Zakres materiału nauczania Ostatnia aktualizacja 4 czerwca 2013 Niniejszy projekt zakresu materiału programu Cisco CCNA Routing & Switching jest ewoluującym dokumentem, który

Bardziej szczegółowo

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny Wykład 3: Internet i routing globalny 1 Internet sieć sieci Internet jest siecią rozproszoną, globalną, z komutacją pakietową Internet to sieć łącząca wiele sieci Działa na podstawie kombinacji protokołów

Bardziej szczegółowo

VLAN. VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej

VLAN. VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej VLAN, VPN E13 VLAN VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej Zastosowania VLAN Dzielenie sieci na grupy użytkowe: Inżynierowie,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie sieci metodą Top-Down

Projektowanie sieci metodą Top-Down Projektowanie sieci metodą Top-Down http://www.topdownbook.com Wydanie w języku polskim PWN 2007 Copyright 2004 Cisco Press & Priscilla Oppenheimer Projektowanie Top-Down TOP-DOWN Projektowanie analityczne,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 ostatnim czasie ogromną popularność zdobywają sieci bezprzewodowe. Zapewniają dużą wygodę w dostępie użytkowników do zasobów W informatycznych. Jednak implementacja sieci

Bardziej szczegółowo

Podstawy MPLS. pijablon@cisco.com. PLNOG4, 4 Marzec 2010, Warszawa 1

Podstawy MPLS. pijablon@cisco.com. PLNOG4, 4 Marzec 2010, Warszawa 1 Podstawy MPLS Piotr Jabłoński pijablon@cisco.com 1 Plan prezentacji Co to jest MPLS i jak on działa? Czy moja sieć potrzebuje MPLS? 2 Co to jest MPLS? Jak on działa? 3 Co to jest MPLS? Multi Protocol Label

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Seminarium poświęcone sieci bezprzewodowej w Politechnice Krakowskiej - projekt Eduroam USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Wprowadzenie Problematyka

Bardziej szczegółowo

Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Norbert Meyer meyer@man.poznan.pl Plan prezentacji Jakość, bezpieczeństwo i zarządzanie heterogeniczną

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Sieci komputerowe Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIT-1-405-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Informatyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Podstawy routingu. 2. Uwierzytelnianie routingu. 3. Routing statyczny. 4. Routing dynamiczny (RIPv2).

PBS. Wykład Podstawy routingu. 2. Uwierzytelnianie routingu. 3. Routing statyczny. 4. Routing dynamiczny (RIPv2). PBS Wykład 4 1. Podstawy routingu. 2. Uwierzytelnianie routingu. 3. Routing statyczny. 4. Routing dynamiczny (RIPv2). mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Urządzenia w systemach teleinformatycznych Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ITE-1-404-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Sieci komputerowe Rok akademicki: 2030/2031 Kod: EAR-1-508-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe i przełączanie w sieciach LAN. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi:

Sieci bezprzewodowe i przełączanie w sieciach LAN. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Sieci bezprzewodowe i przełączanie w sieciach LAN Kod przedmiotu: SBS Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy ; obieralny Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): Technologie

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Instrukcja budowy laboratorium... xvii Przygotowanie komputerów Windows Server 2008... xviii Korzystanie z dołączonego CD... xviii Instalowanie testów ćwiczeniowych...

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wymagania edukacyjne w technikum SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wiadomości Umiejętności Lp. Temat konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie Rozumienie W sytuacjach typowych W sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Harmonogram zjazdów - Studia podyplomowe CCNA grupa I II edycja w ramach realizacji projektu Systemy informatyczne szansą na rozwój polskiej gospodarki w roku akademickim 2014/2015 Data Przedmiot Godziny

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Computer networks. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Sieci komputerowe Computer networks. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/201

Bardziej szczegółowo

Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych

Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych Przedmiot Zaawansowane trasowanie IP: Usługi trasowania; modele wdrażania Wdrożenie protokołu Enhanced Interior Gateway Routing Protocol Wdrożenie protokołu

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap Opole, dn. 2011-04-08 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Opolu OIK-Z-2380.11.1172.2011 ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

Bardziej szczegółowo

Katedra Teleinformatyki

Katedra Teleinformatyki Katedra Teleinformatyki Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska Profil: Teleinformatyka Specjalność: Sieci komputerowe Teleinformatyka/Sieci komputerowe 1 Katedra Teleinformatyki

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - Urządzenia w sieciach

Sieci komputerowe - Urządzenia w sieciach Sieci komputerowe - Urządzenia w sieciach mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

"Administrowanie Sieciami Komputerowymi"

Administrowanie Sieciami Komputerowymi Wrocław, 7.06.2012 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Administrowanie Sieciami Komputerowymi" edycja 9 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Załączniki:

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ - KONCEPCJA SIECI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ - KONCEPCJA SIECI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ - KONCEPCJA SIECI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. Olsztyn, 22 maja 2013 Agenda ORSS podstawowe informacje Infrastruktura

Bardziej szczegółowo