INTERNET SZANSA ROZWOJU DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTERNET SZANSA ROZWOJU DLA PRZEDSIĘBIORSTWA"

Transkrypt

1 Nina Witulska Studentka III roku Zarządzania i Marketingu Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania INTERNET SZANSA ROZWOJU DLA PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Wstęp Współcześnie żyjący ludzie w coraz większym stopniu stają się uzależnieni od różnego rodzaju technologii, co przybiera postać zarówno korzystnego dla cywilizacji rozwoju, jak i form niepożądanych. Technologie, które jeszcze kilka dekad temu były stosowane na szeroką skalę i cieszyły się ogromnym uznaniem ludzi, dziś często odchodzą do lamusa, ustępując miejsca nowszym rozwiązaniom i innowacjom. Maszyna parowa - główna sprawczyni rewolucji przemysłowej, dziś zdecydowanie plasuje się na końcu listy technik wytwarzania wykorzystywanych w krajach rozwiniętych. Te technologie, które opierają się upływowi czasu i nie dają się zastąpić nowszymi rozwiązaniami, w szybkim tempie zatracają swój innowacyjny charakter i stają się po prostu powszechne. Dotyczy to w takim samym stopniu samochodu, lodówki czy telefonu, jak i skomplikowanych procesów logistycznych, czy technologii multimedialnych. Tempo zmian zachodzących w otoczeniu zmusza funkcjonujące w nim jednostki do ciągłego rozwoju, ponieważ niepodążanie z duchem zmian oznacza tak naprawdę cofanie się. Podobnego rodzaju problemy dotyczą przedsiębiorstwa i jego funkcjonowania na rynku. Zazwyczaj niemożliwa jest zmiana pewnych warunków w otoczeniu, w którym działa dana firma, dlatego tak ważne jest odpowiednie do nich dostosowanie. Właściwie wszystko, co w jakiś sposób wiąże się z otoczeniem przedsiębiorstwa, jest efektem pewnych warunków, w których ono istnieje. Począwszy od obszaru działalności, wielkości produkcji czy lokalizacji firmy, a skończywszy na strukturze organizacyjnej, liczbie zatrudnionych czy wysokości płac - wszystko w przedsiębiorstwie zależy od pewnych, określonych warunków otoczenia. Biorąc pod uwagę tempo, w jakim ulegają one zmianom, należałoby zastanowić się jaka strategia działania przedsiębiorstwa pozwoli osiągnąć przewagę konkurencyjną. Współczesna teoria zarządzania mówi o conajmniej kilku różnych strategiach, z których najważniejsze to: strategia lidera kosztowego, strategia odróżniania się, strategia koncentracji, konkurencyjność w oparciu o zasoby czy wykorzystanie przewagi pozycyjnej. Dziś, w dobie społeczeństwa informacyjnego, gdy powszechnie stosowane technologie multimedialne umożliwiają praktycznie nieograniczony dostęp do informacji, a zaawansowane technologie produkcji pozwalają na znaczną redukcję kosztów, wymienione koncepcje okazują się często niewystarczające. Przedsiębiorstwa są zmuszone poszukiwać nowych, wciąż słabo zagospodarowanych obszarów, których wykorzystanie pozwoli osiągnąć przewagę konkurencyjną. Jednym z takich właśnie obszarów jest Internet i możliwości, które ze sobą niesie.

2 138 Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu młodych 2. Co to jest Internet? Słowo Internet kojarzy się z pewnością większości ludzi, niekoniecznie jednak z takimi działami jak informatyka, biznes czy high tech, które tradycyjnie są utożsamiane z obszarami najszerszego wykorzystywania Internetu. Pojęcie to jest zazwyczaj intuicyjnie rozumiane przez użytkowników, jako globalna sieć komputerowa, jednak jak wszystko czym zajmuje się nauka, ma ono swoją oficjalną definicję. W 1995 roku w USA Federalna Rada ds. Sieci określiła jednogłośnie Internet jako globalny system informacyjny, który jest logicznie połączony poprzez jednorodną przestrzeń adresową, opartą na protokole transmisji Internet Protocol. Definicja podaje także, że system ten jest w stanie zapewnić globalną komunikację oraz dostarczać, wykorzystywać i udostępniać usługi wyższego poziomu 1. Nie bez powodu pojawia się w tej definicji słowo globalny, Internet bowiem jest środkiem przekazu dostępnym na całym świecie, a ograniczenia występujące w tym zakresie mają charakter jedynie czysto techniczny. Teoretycznie zatem, w każdym punkcie na ziemi istnieje możliwość skorzystania z dobrodziejstw tej specyficznej sieci. Internet jest środkiem o nieograniczonym, masowym dostępie, więc każdy, kto podłączy się do sieci może z niej korzystać, a także udostępniać w niej informacje dla innych użytkowników. Korzystający z Internetu codziennie wysyłają i odbierają miliony wirtualnych listów, rezerwują bilety, udostępniają informacje, słuchają muzyki, poszukują kwater w górach, zawierają nowe znajomości czy zwiedzają najdalsze zakątki świata. Internet staje się równie powszechny i dostępny jak telefon czy elektryczność i jest to zasadą istnienia globalnej sieci, w której tkwi jednocześnie sekret jej popularności. Rozpatrując Internet w kategoriach strategii przedsiębiorstwa, możliwość powszechnego dostępu do jego wewnętrznych danych może mieć przykre konsekwencje. Korzystanie przez firmy z sieci globalnej w takich celach, jak komunikacja pomiędzy pracownikami czy wewnętrzna wymiana informacji stwarzałoby zagrożenie dla pilnie strzeżonych dotąd tajemnic handlowych. Dlatego na matrycy Internetu (lecz specjalnie dla indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw i tylko na ich prywatny użytek) stworzono Intranet. Intranet jest bardzo podobny w swej konstrukcji do Internetu. Jest to także sieć komputerowa, jednak nie o zasięgu globalnym, a lokalnym, bądź rozległym i co ważniejsze, jest ona własnością danego przedsiębiorstwa. Automatycznie pojawia się w tym przypadku ograniczenie dostępu do zasobów umieszczanych w tej specyficznej sieci, zawężając grono jej użytkowników do pracowników firmy i ewentualnie osób do tego upoważnionych. Przedsiębiorstwo jest zatem jedyną formalną komórką, z którą jest związana wspomniana sieć. Jest to podstawowy elementem odróżniający Intranet od Internetu. Istnieje jeszcze jedna odmiana globalnej sieci komputerowej, która rozpatrywana w kategoriach wielkości zasięgu znalazłaby się pomiędzy dwoma omówionymi wyżej formami. To Extranet. Pod względem budowy, stwarzanych możliwości i sposobu funkcjonowania Extranet nie różni się od wspomnianych rozwiązań. Jedyna różnica polega na tym, że łączy on kilka przedsiębiorstw, tworząc sieć dla grupy współpracujących firm. Pracownicy każdej z organizacji mają jednakowy dostęp do tej sieci i takie same możliwości jej wykorzystywania. Jednocześnie wszystkie organizacje 1 Por. T. Szapiro, R. Ciemniak Internet nowa strategia firmy, Diffin, Warszawa 1999, s. 37.

3 N.Witulska, Internet szansa rozwoju dla przedsiębiorstwa. 139 solidarnie odpowiadają za umieszczane w niej informacje i dane, które nie są dostępne na zewnątrz. Extranet jest zatem formą pośrednią między Internetem a Intranetem. Nowoczesne przedsiębiorstwo w równym stopniu wykorzystuje wspomniane trzy odmiany sieci komputerowych. W każdym przedsiębiorstwie istnieją zarówno płaszczyzny funkcjonowania, związane tylko z wewnętrznymi sprawami organizacji, jak i te, ukierunkowane na otoczenie zewnętrzne. Należy jednak mieć świadomość, że funkcje jakie spełnia Intranet mogą być z powodzeniem realizowane przez Internet, jednak nie na odwrót. Komunikacja wewnątrz przedsiębiorstwa może odbywać się dzięki sieci globalnej, lecz nie można nawiązać kontaktu z klientem poprzez Intranet. W dalszej części pracy, dla uzyskania większej przejrzystości, autorka nie będzie posługiwać się przytoczonym wyżej rozróżnieniem na Internet, Extranet i Intranet, używając konsekwentnie pierwszego z omówionych terminów. 3. Gdzie w przedsiębiorstwie można zastosować Internet? Teoretycznie wszelkie procesy, towarzyszące działalności gospodarczej mogą być zreorganizowane, a dzięki temu ulepszone poprzez wykorzystanie internetowych kanałów komunikacji. Jak już wspomniano, każde przedsiębiorstwo funkcjonuje w pewnych określonych warunkach, które tworzą jego indywidualne otoczenie. Elementami składowymi tego otoczenia są różnego rodzaju organizacje, grupy społeczne i pojedyncze osoby, związane bezpośrednio z danym przedsiębiorstwem lub funkcjonujące poza nim, a także warunki poszczególnych obszarów istnienia na rynku (ekonomiczne, prawne, społeczne, itd.), czy w końcu inne firmy. Grupując poszczególne elementy według obszaru ich występowania w odniesieniu do danej firmy, otrzymujemy obraz całego otoczenia przedsiębiorstwa z jego podziałem na trzy warstwy: Rysunek 1. Otoczenie przedsiębiorstwa. Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 103

4 140 Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu młodych 3.1 Otoczenie wewnętrzne Wszystkie organizacje funkcjonują w oparciu o określoną strukturę, która stanowi pewnego rodzaju szkielet dla zachodzących z jej udziałem procesów. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, sposobu organizacji samego procesu produkcji, czy rozmiarów przedsięwzięcia, struktura ta przyjmuje bardziej lub mniej skomplikowaną postać. Współcześnie dąży się do jej maksymalnego spłaszczenia, jednak wciąż istnieją stosunki pod- i nadrzędności między pracownikami. Poszczególne szczeble hierarchii organizacyjnej pozostają ze sobą w ścisłych kontaktach i zależnościach, których intensyfikacja zmniejsza się w miarę zbliżania się do kadry zarządzającej. Im procesy zachodzą niżej na drabinie organizacyjnej, tym większej kontroli są poddawane i tym częściej dochodzi do komunikacji między pracownikiem szeregowym i zwierzchnikiem. Pracownicy, wykonując określone czynności związane z procesem funkcjonowania przedsiębiorstwa, wciąż kontaktują się między sobą. Dowiadywanie się o nowe zadania, ustalanie szczegółów z nimi związanych, zwracanie się o pomoc w rozwiązaniu napotkanych problemów do swoich współpracowników, przedstawianie szefom licznych sprawozdań, rozliczanie się z powierzonych zadań wszystko to, co jest codziennością w firmie można nazwać poszukiwaniem informacji. Bardzo ważnym procesem zachodzącym w przedsiębiorstwie jest również dzielenie się wiedzą. Jego istotą jest umiejętność pracowników przekazywania sobie wzajemnie wiedzy, zwłaszcza tej, która nie daje się sformalizować, a która istnieje w przedsiębiorstwie w sposób niezauważalny. Ludzie, jako podstawowy element, tworzący wiedzę, są jej głównym nośnikiem, a zatem jest ona przypisana do człowieka i trwale z nim związana. Stąd potrzeba ciągłych kontaktów między pracownikami. We wszystkich tych sytuacjach, w których szukane informacje mogą być sformalizowane, korzystanie z Internetu znacznie przyspiesza procesy komunikacji i pozwala na łatwiejsze nawiązanie łączności. Pracownicy, pozostając na swoim miejscu pracy mogą poprzez pocztę elektroniczną lub zwykły chat, poprosić o radę kogoś, pracującego w innym dziale lub nawet w innej firmie. Wykorzystanie w takich sytuacjach łączy internetowych pozwala przede wszystkim zaoszczędzić czas, a to z kolei wpływa na lepszą koordynację wszystkich działań w przedsiębiorstwie. Sukces firm międzynarodowych w dużej mierze zależy właśnie od szybkiego dostępu do informacji. Jako przykład doskonałego zastosowania tego typu rozwiązań można podać światowe sieci hoteli. Dodatkowa poduszka, woda mineralna określonego rodzaju lub większa ilość ręczników, pojawiające się w pokoju, zanim gość zdąży o nie poprosić, to właśnie efekt globalnej bazy danych przedsiębiorstwa. Internet umożliwia także bieżącą kontrolę pracy na różnych jej etapach. Ciągły dostęp do pracownika i jego postępów w działaniu pozwala usuwać ewentualne błędy i wady jeszcze na wczesnym etapie prac. Wiadomo bowiem, że dużo łatwiejsze i przede wszystkim tańsze jest usunięcie wady w początkowym etapie produkcji, niż po jej zakończeniu lub już po wykryciu przez klienta. Dzięki Internetowi istnieje możliwość włączania do kontroli produkcji samych klientów, bądź odbiorców bezpośrednio zainteresowanych danym produktem. Składający zamówienie może na bieżąco śledzić postępy w jego realizacji, czuwać nad jakością i jej zgodnością z warunkami umowy, a także przekazywać swoje sugestie i ewentualne uwagi bezpośrednio do firmy. Tego rodzaju informacje są często bardzo cennym źródłem pomysłów i wiedzy, mogą też przyczynić się do wprowadzenia istotnej dla przedsiębiorstwa innowacji. Zaangażowanie odbiorcy w wewnętrzne sprawy firmy ma

5 N.Witulska, Internet szansa rozwoju dla przedsiębiorstwa. 141 także pozytywny wpływ na relacje pomiędzy partnerami handlowymi, wpływając na zwiększenie zażyłości kontaktów i wzajemnego zaufania. Innym atutem połączeń internetowych jest możliwość pracy na odległość. Warunki jakie stwarza Internet pozwalają na bieżąco organizować pracę ludzi oddalonych od siebie czasami nawet tysiące kilometrów. Coraz popularniejsze stają się także wideokonferencje i wirtualne spotkania współpracowników, dzięki którym możliwa jest realizacja międzynarodowych projektów i badań, bez fizycznej obecności ich twórców w jednym miejscu. Także wewnątrz jednej firmy znacznie łatwiejsze jest organizowanie pracy zespołowej. Dzięki Internetowi pracownicy pozostają ze sobą w ciągłym kontakcie i bezustannie mogą wymieniać uwagi na temat wspólnego projektu. Taka organizacja umożliwia wprowadzenie elastycznych godzin pracy, a te z kolei mają charakter pozytywnej motywacji i są bardzo cenione wśród pracowników. Zdalna praca może w znaczny sposób przyczynić się do wzrostu produktywności. Coraz częściej postuluje się, że właśnie wykorzystanie Internetu do organizacji pracy na odległość będzie głównym kierunkiem jego rozwoju w przedsiębiorstwie. Praktyka zdaje się potwierdzać tą tezę, ponieważ w ostatnich latach coraz popularniejsza staje się nowa forma organizacji przedsiębiorstwa organizacja wirtualna. R. Kuttner mówi o niej, że jest zmieniającym się układem stosunków między ludźmi, którzy utrzymują między sobą łączność za pomocą sieci komputerowej, telefonu i faksu 2. Przykładami dziedzin, w których ten typ organizacji znajduje stałe zastosowanie są między innymi: telemedycyna, wirtualne uniwersytety, wirtualne biura projektantów i oczywiście handel elektroniczny. Jednak oprócz względnie trwałych przedsięwzięć, forma organizacji wirtualnej jest bardzo często stosowana przy jednorazowych zadaniach, gdy grupa pracowników jest powoływana tylko na czas realizacji danego projektu. 3.2 Otoczenie zewnętrzne celowe Najbliższe przedsiębiorstwu otoczenie zewnętrzne jest tą płaszczyzną, w której Internet już znalazł szerokie zastosowanie. Relacje z dostawcami, dystrybutorami, konkurentami, sojusznikami strategicznymi i przede wszystkim klientami, to doskonałe warunki do wykorzystania możliwości jakie niesie Internet. Większość firm funkcjonujących na rynku jest w pewnym stopniu uzależniona od swoich dostawców. Rzadko zdarza się, by dane przedsiębiorstwo było jedynym ogniwem w całym cyklu związanym ze swoją statutową działalnością. Szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie zakładów produkcyjnych, które do wytworzenia pewnego asortymentu potrzebują zazwyczaj określonego rodzaju surowców lub półfabrykatów. W takiej sytuacji, przedsiębiorstwo rozpoczyna ścisłą współpracę z dostawcami, którzy są odrębną jednostką organizacyjną. Często zdarza się, że dostawcą materiałów jest inny zakład wchodzący w skład danej grupy, bądź jedna ze spółek córek, zawsze jednak pomiędzy współpracującymi jednostkami istnieje stosunek dostawca odbiorca. Należy wspomnieć, że oczywiście istnieją przedsiębiorstwa, które samodzielnie wytwarzają surowce potrzebne do podstawowej produkcji, jednak jest ich zdecydowanie mniej niż tych, które korzystają z pomocy dostawców. Logistyka wejścia, bo tak kontakty z dostawcami nazywa Porter, obejmuje takie czynności jak: 2 Por. A. Sznajder, Marketing wirtualny, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000, s.174.

6 142 Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu młodych wybór kontrahenta, składanie zamówień, kontrola dostaw, magazynowanie, kontrola zapasów, zwroty i reklamacje. Wybór kontrahenta do współpracy jest kluczową decyzją dla przedsiębiorstwa i w dużej mierze od niej zależeć będzie powodzenie całego przedsięwzięcia. Dostawca powinien gwarantować wysoką jakość zamawianych surowców, dotrzymywanie terminów dostaw, w miarę możliwości dużą ich elastyczność i co zawsze jest ważne korzystną cenę. Wybór nie jest więc rzeczą prostą, tym bardziej, że obecnie na rynku panuje duża konkurencja i dostępny jest szeroki wachlarz ofert potencjalnych współpracowników. Decydując się na dostawcę, należy wziąć pod uwagę wiele różnych aspektów. Aby jednak móc dokonać rzetelnej oceny kandydatów, potrzebne są ich szczegółowe oferty, a czasami nawet informacje, bezpośrednio dotyczące samych przedsiębiorstw. I w tej sytuacji bardzo pomocny okazuje się Internet. Wykorzystując możliwość czerpania informacji z globalnej sieci komputerowej, znacznie łatwiej jest uzyskać potrzebne nam dane. Poprzez liczne wyszukiwarki internetowe, jak choćby yahoo, onet.pl, wp.pl czy Netscape Communications, w bardzo łatwy sposób można odnaleźć potencjalnych kontrahentów. Wystarczy wpisać hasło, które odzwierciedla obszar poszukiwań, wybrać z listy wyszukanych haseł interesującą nas firmę i bliżej zapoznać się z jej ofertą już na docelowej stronie www 3. Taki sposób wyszukiwania dostawców ma wiele zalet, z których najważniejszą jest oszczędność czasu. Tradycyjne poszukiwania wymagają od firmy brania udziału w licznych targach, czy konferencjach branżowych, które jednocześnie łączą się z ponoszeniem kosztów. Internet jest dużo szybszym, a także tańszym sposobem nawiązywania kontaktów, niż tradycyjna korespondencja. Poczta owa w ciągu kilku minut dostarcza do interesującej nas firmy zapytanie ofertowe, konkretną ofertę czy propozycję współpracy i pozwala równie szybko uzyskać odpowiedź. Kolejny etap współpracy składanie zamówień, również może być w znacznym stopniu usprawnione dzięki wykorzystaniu Internetu. Zawieranie transakcji bezpośrednio w sieci, pozwala obu stronom zyskać na czasie i kosztach. Ograniczenie czasu zawierania transakcji do niezbędnego minimum, które w przypadku korzystania z Internetu może wynosić kilka minut, bardzo korzystnie wpływa na koordynację pozostałych czynności i wyeliminowanie niepotrzebnych przestojów w pracy. Internet umożliwia także nadzór nad jakością materiałów, dostępnością surowców, postępami w produkcji półfabrykatów, czasem realizacji dostaw, przechowywaniem i składowaniem zamówienia, a także zgłaszanie zastrzeżeń i ewentualną zmianę zamówienia. Taka bieżąca kontrola i pozostawanie partnerów handlowych w ścisłym kontakcie są bardzo ważne zwłaszcza, gdy precyzja koordynacji wszystkich etapów działania przedsiębiorstwa jest podstawą jego funkcjonowania 4. 3 Szerzej na temat wyszukiwarek internetowych zobacz: Przyjrzyjmy się przeglądarkom. w: B. Austin, Internet. Praktyczny przewodnik, Wydawnictwo RM, Warszawa Istnieje koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem zwana Just in Time, której podstawą jest praktycznie zupełne wyeliminowanie wszelkiego rodzaju zapasów; koordynacja zamówień, dostaw, produkcji i dystrybucji ma w

7 N.Witulska, Internet szansa rozwoju dla przedsiębiorstwa. 143 Spośród wszystkich elementów wchodzących w skład wewnętrznego otoczenia celowego przedsiębiorstwa, jedno z najszerszych zastosowań znalazł Internet na gruncie kontaktów z klientami. Obszarem zainteresowania odbiorcy produktem i kreacją w Internecie samego wizerunku produktu zajmuje się marketing wirtualny. Promocja własnych produktów, reklama, zapoznawanie klienta z bieżącą ofertą i liczne usługi okołosprzedażowe są doskonale realizowane poprzez sieć 5. W ten wirtualny sposób może zaistnieć cały, złożony proces, na który składają się kolejne fazy: dotarcia do klienta, przekonania go do zakupu, sprzedaży, zapłaty, dostarczenia produktu i późniejszego świadczenia usług serwisowych. Wszystkie szanujące się przedsiębiorstwa, prędzej czy później, dążą do tworzenia własnych stron www. Stworzenie przez firmę takiej strony nie wiąże się z wysokimi kosztami, a jest obecnie traktowane jak punkt honoru. W tradycyjnych ulotkach reklamowych, z którymi wciąż spotykają się klienci, obok adresu siedziby firmy i numerów kontaktowych, coraz częściej można znaleźć także e- mail i adres internetowy. Obejrzenie tej wirtualnej wizytówki firmy może dostarczyć klientowi wielu cennych informacji o interesujących go produktach, a także dać możliwość zapytania o radę w kwestii ich użytkowania, konserwacji czy sporadycznie pojawiających się problemów. Czasami zdarza się jednak, że kontakt z firmą poprzez pocztę internetową jest niewystarczający, jego prędkość nie satysfakcjonuje wymagającego klienta. W odpowiedzi na tą trudność, firmy globalne coraz częściej wprowadzają na swoich stronach forum dyskusyjne, które pozwala na natychmiastową interakcję pomiędzy klientem, a przedstawicielem firmy 6. Taka możliwość jest także nieocenionym źródłem informacji płynących bezpośrednio od konsumenta do wewnątrz przedsiębiorstwa. Każdy, kto choć raz poruszał się w świecie stron www, z pewnością natrafił na reklamę, bowiem ogłoszenia zamieszczane w sieci trafiają codziennie do milionów użytkowników. Dzieje się tak dlatego, że między innymi reklamy i informacje handlowe są automatycznie przysyłane na komercyjne konta pocztowe. Najbardziej popularną formą reklamy w Internecie są tzw. bannery, na które nieustannie natrafiamy w czasie poruszania się w wirtualnej rzeczywistości. Kolorowe animacje przyciągają wzrok i zachęcają do odwiedzenia właściwej strony reklamodawcy. Wystarczy tylko kliknąć na obrazek i już sieć przenosi nas na stronę jakiejś firmy. Poza tą uczciwą formą, istnieje szereg sposobów na wmuszenie użytkownikowi Internetu reklamy, której świadomie nie chce oglądać. Nieuczciwe firmy tworzą bannery odbiegające wyglądem od właściwej tematyki, by skusić obietnicą ciekawego zagadnienia i w ten sposób choć na chwilę zwrócić uwagę na rzeczywisty produkt. Zdarza się także, że usiłując zamknąć pojawiające się z zaskoczenia okno, automatycznie otwieramy strony reklamowe. Warto jednak dodać, że w przeciwieństwie do tradycyjnych mediów, reklama w Internecie (poza wyżej wspomnianymi sytuacjami) jest reklamą typu pull, czyli to konsument decyduje co będzie oglądał i kiedy. Obecnie coraz bardziej popularne stają się sprzedaż przez Internet, wirtualne sklepy i aukcje. Liderzy sprzedaży, liczący się na tradycyjnym rynku coraz częściej tym przypadku kluczowe znaczenie, a wszelkie opóźnienia na początkowych etapach zatrzymują cały proces produkcji. 5 Szerzej zobacz: J. Wielki, Elektroniczny marketing poprzez Internet, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Wrocław Szerzej na temat sposobów organizacji forum zob. Elektroniczne relacje z klientami, w: T. R. Köhler, R. B. Best, Electronic Commerce. Koncepcje, realizacje i wykorzystanie w przedsiębiorstwie, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2001, s. 113.

8 144 Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu młodych tworzą własne sklepy internetowe, bądź korzystają z istniejących już internetowych domów handlowych. Fakt ten staje się także bardzo istotnym elementem wizerunku firmy i świadczy niejako o jej nowoczesności. Taka forma sprzedaży pozwala przedsiębiorstwu dotrzeć do szerszego grona odbiorców i jednocześnie uzyskać mniejszy koszt zawarcia transakcji. Spośród wszystkich produktów, oferowanych do sprzedaży w sieci, wciąż największą popularnością cieszą się różnego rodzaju bilety (wstępu, podróżne), gdyż dzięki sieci, na długo przed ostatecznym terminem można dokonać rezerwacji i to nie wstając z własnego fotela. Możliwość tą znakomicie wykorzystują także banki, umożliwiając swoim klientom realizację poprzez Internet czeków, składanie zleceń, opłacanie rachunków czy po prostu kontrolę nad stanem własnych finansów. Koszty obsługi rachunku bankowego poprzez sieć są znacznie niższe, niż tradycyjnie. W Polsce sprzedaż przez Internet regularnie zyskuje zwolenników. Zakupy w sieci są przecież znacznie przyjemniejsze dokonywane w domowym zaciszu i bez potrzeby biegania od sklepu do sklepu w poszukiwaniu konkretnego produktu w określonym kolorze i rozmiarze. Wszystko w zasięgu ręki i kilku kliknięć myszką. Mimo to, wciąż wiele osób ma sceptyczny stosunek do tej formy sprzedaży. Główną barierą jest niechęć ludzi do dokonywania przez Internet płatności, jednak jak pokazują badania 95% wszystkich klientów sklepów internetowych płaci za towary w sposób tradycyjny, czyli przelewem, za pobraniem lub kartą kredytową. Z bezpośrednich systemów płatności online korzysta zaledwie 5% ankietowanych 7. Specjaliści z zakresu informatyki intensywnie pracują nad zwiększaniem bezpieczeństwa dokonywania płatności za pośrednictwem sieci i z czasem problem ten zostanie rozwiązany 8. Internet jest doskonałym kanałem dystrybucji, który w znacznym stopniu może wpłynąć na ograniczenie roli hurtowników i sprzedawców detalicznych. Dzięki sieci, firma zyskuje bezpośredni kontakt z klientem, a to pozwala wyeliminować na drodze dystrybucji większość pośredników. Klient jest zadowolony z niższej ceny, która w tradycyjnej metodzie dystrybucji wzrasta przechodząc przez kolejne jej etapy, a jednocześnie firma uzyskuje wyższą cenę wyjściową produktu, korzystając z dotychczasowych przyzwyczajeń cenowych jego użytkowników. Ta forma dystrybucji jest szczególnie mało skomplikowana, jeśli chodzi o program komputerowy, czy informację. Łącze internetowe pozwala dostarczyć je do klienta w ciągu kilku minut. Jednak nawet w przypadku tradycyjnych, materialnych produktów dystrybucja może być znacznie przyspieszona dzięki składaniu zamówień bezpośrednio u producenta. W otoczeniu celowym przedsiębiorstwa, obok dostawców, klientów i dystrybutorów bardzo ważną rolę pełnią także konkurenci. Firma, o ile jest to możliwe, powinna być jak najlepiej zorientowana w posunięciach swoich konkurentów, aby szybko, i co ważniejsze w trafny sposób, odpowiedzieć na ich kolejne ruchy. Przedsiębiorstwo musi być czujne na wszelkie zmiany na rynku, umieć odczytać płynące z niego informacje i odnaleźć w tych zmianach szansę dla siebie. Wyprzedzać konkurencję to znaczy być lepszym, a umiejętne pozyskiwanie informacji może okazać się trafną dziedziną osiągania przewagi nad rywalami. 7 Por. ibidem, s Szerzej na ten temat zob. Dokonywanie płatności przez Internet w: S. Collin, Internet w biznesie. Nowe perspektywy rozwoju, Poltext, Warszawa 1998, s. 95 oraz: Płacenie w Internecie w: T. R. Kohler, R. B. Best, Electronic op.cit, s. 55.

9 N.Witulska, Internet szansa rozwoju dla przedsiębiorstwa. 145 Pozostałe elementy omawianego fragmentu otoczenia przedsiębiorstwa są obszarami, w których wykorzystanie globalnej sieci ogranicza się do już omówionych funkcji informacyjno-komunikacyjnych. Należy jednak pamiętać, że jest to równie istotny obszar funkcjonowania organizacji i że także tutaj Internet, poprzez szybką łączność i dostęp do informacji może przynieść wymierne korzyści. 3.3 Otoczenie zewnętrzne ogólne Otoczenie zewnętrzne ogólne mimo, że najbardziej oddalone od jądra, jakim jest organizacja, ma istotny wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Warunki ekonomiczne państwa, w którym funkcjonują organizacje są pierwotnym podłożem dla ich tworzenia się. To rynek, poprzez konsumentów zgłasza zapotrzebowanie na pewnego rodzaju produkt czy usługę i to poprzez rynek ten popyt się zmienia. Zatem sytuacja ekonomiczna społeczeństwa, jak i ogólna kondycja finansowa państwa są tymi czynnikami, które jako jedne z pierwszych są rozpatrywane w momencie szacowania opłacalności inwestycji. Ponadto mają one duży wpływ na dostępną w tym kraju bazę technologiczną, a więc wszelkiego rodzaju środki i metody, za pomocą których można przekształcić zasoby w produkty i usługi. Państwo przez system podatkowy i prawny reguluje kwestie tworzenia się przedsiębiorstw i redystrybucji uzyskiwanych przez nie dochodów, czyli oddziałuje na zyskowność przedsięwzięć. W czasach gospodarki globalnej, gdy kapitał, wiedza i technologie charakteryzują się wysoką mobilnością, szczególnie ważny okazuje się wymiar prawno polityczny. Potencjalni inwestorzy zwracają baczną uwagę zarówno na stabilność sytuacji politycznej w kraju, jak i dogodne dla nich warunki podatkowe. Międzynarodowe przedsiębiorstwa i organizacje globalne, rozszerzając swą działalność na nowe rynki stają w obliczu jeszcze jednego problemu. Powinny wziąć pod uwagę zwyczaje, nawyki, wartości i demograficzne cechy społeczeństw, w których funkcjonują organizacje 9, czyli wymiar socjokulturowy otoczenia. Różnice w tym zakresie, które bywają na początku praktycznie niezauważalne, po wnikliwych badaniach mogą okazać się na tyle duże, by być jedyną przyczyną niepowodzenia. Kultura to niezwykle delikatna materia, do której, przedsiębiorca musi się dopasować, jeśli chce odnieść sukces. Zdobywanie informacji o ogólnej sytuacji w państwie i społeczeństwie jest bardzo ważną kwestią dla każdej organizacji. Nie może być to proces realizowany jednorazowo w momencie wyboru miejsca inwestycji. Zmiany, które w tak dynamiczny sposób zachodzą obecnie na rynku, mają bezpośredni wpływ na przedsiębiorstwa i ich sytuację. Kluczem do zagadki: jak organizacja ma odnaleźć się w tych warunkach? jest informacja. Właśnie Internet, który jest najszybszą drogą do uzyskania informacji, daje odpowiedni zasób wiadomości o państwie, jego położeniu na arenie międzynarodowych kontaktów, a także wewnętrznej sytuacji, o regulacjach prawnych i wciąż zmieniających się przepisach, zwyczajach i kulturze ludzi, dostępnych zasobach, które często są nieodnawialne i wielu innych kwestiach. 9 Por. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 105.

10 146 Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu młodych 4. W jaki sposób wprowadzenie Internetu może wpłynąć na przedsiębiorstwo? Jedną z wielu zalet Internetu jest to, że staje się coraz popularniejszym środkiem przekazu. Codziennie miliony ludzi na całym świecie loguje się w sieci, by stać się częścią tej wirtualnej przestrzeni życia. Dzięki temu przedsiębiorstwo zyskuje łatwy dostęp do szerokiego grona potencjalnych klientów i współpracowników. Wprowadzenie Internetu do przedsiębiorstwa wiąże się z pewnością z określonymi kosztami. Przede wszystkim potrzebny jest odpowiedni sprzęt komputerowy. Należy jednak zauważyć, że w większości firm taki sprzęt jest narzędziem codziennej pracy. Do rozwiązania pozostaje więc kwestia podłączenia do sieci, co niesie za sobą koszt rzędu kilkuset złotych. Dalsze koszty, związane z bieżącym korzystaniem z sieci także nie są wysokie. W przypadku stałego łącza ograniczają się do miesięcznej opłaty abonamentowej, a w przypadku połączenia przez modem są jednoznaczne z opłatą za połączenie telefoniczne. Są to dość niskie koszty, biorąc pod uwagę oszczędności, które przynosi korzystanie z Internetu. Wykorzystywanie globalnej sieci komputerowej jako środka komunikacji powoduje redukcję kosztów związanych z przesyłkami listownymi, rozmowami telefonicznymi czy wyjazdami służbowymi. Oczywiście w każdym przedsiębiorstwie załatwiane są kwestie wymagające osobistego kontaktu kontrahentów, jednak do większości spraw można wykorzystać sieć. Sieć oszczędza czas, a wiadomo, że w świecie biznesu ten również jest przeliczalny na pieniądze. Tradycyjne wyszukiwanie danych, nawiązywanie kontaktów, uzgadnianie drobnych kwestii, czy choćby poinformowanie pracowników o godzinie zebrania jest dość pracochłonne. Internet daje ogromne możliwości skracania czasu tych czynności do kilku minut. Internet to ogromny zasób informacji. Każdy, kto choć raz korzystał z sieci jest świadomy ilości krążących w niej wiadomości. Można tu znaleźć wszystko, począwszy od przepisu na ulubione danie, a na corocznych sprawozdaniach konkurencyjnych firm skończywszy. Zmieniające się wciąż przepisy, akty prawne i rozporządzenia najszybciej ukazują się właśnie w Internecie, a wiele istotnych dla przedsiębiorstwa informacji jest publikowana tylko tutaj. Internet jest istną kopalnią wiedzy, jednak trzeba uważać na jej niepewne źródła pochodzenia i w przypadku ważnych kwestii korzystać tylko z autoryzowanych stron www. Korzystanie z sieci pozwala lepiej zorganizować pracę. Precyzja, prędkość i jednoczesny kontakt z wieloma współpracownikami umożliwia dokładną koordynację działań i eliminację niepotrzebnych przestojów. Jak już wspomniano wcześniej Internet kojarzy się także z nowoczesnością i postępem, zatem ostatnią kwestią, na którą należałoby zwrócić uwagę jest prestiż i wizerunek firmy w oczach jej klientów. Kontakt z firmą za pomocą a, czy możliwość dokładnego zapoznania się z jej ofertą na stronie internetowej stają się w środowisku firm globalnych na tyle powszechne, że niedopatrzenie w tym zakresie, może przechylić szalkę transakcji na niekorzyść przedsiębiorstwa. Wiele jest korzyści, które można osiągnąć dzięki wprowadzeniu Internetu w przedsiębiorstwie. Nie można jednak pominąć jego wad. Zdalne organizowanie pracy stwarza zagrożenie utraty kontroli nad pracownikami, a tym samym nad realizacją całego projektu. Także samo zarządzanie personelem i współpraca z menedżerami, pracującymi na odległość jest utrudniona. Ponadto przekazanie istotnych uprawnień czy tajemnic handlowych nieuczciwym współpracownikom może mieć dla firmy przykre

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż Marketing sieciowy Marketing sieciowy zwany również marketingiem wielopoziomowym jest formą dystrybucji towarów i usług, która nie korzysta z tradycyjnych miejsc zakupu i powszechnej reklamy. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie

Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie Dr Piotr Drygas MiMomento.pl Internet w biznesie czy biznes w Internecie? Czyli o miejscu Internetu w dzisiejszej firmie.

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Canon Essential Business Builder Program Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Essential Business Builder Program wprowadzenie Prowadzenie działalności w obszarze druku nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop W sferze Business-to-Business dzisiejsze sklepy internetowe muszą oferować dużo więcej niż tylko dostępny przez całą dobę portal zakupowy ich

Bardziej szczegółowo

Wykład 12. Łańcuch wartości jako narzędzie strategiczne

Wykład 12. Łańcuch wartości jako narzędzie strategiczne Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 12 Łańcuch wartości jako narzędzie strategiczne Plan wykładu Przewaga konkurencyjna Łańcuch wartości Wartość organizacji Przewaga konkurencyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom RAPORT Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Zespół mailpro.pl MailPro Sp. z o.o. S t r o n a 1 Wstęp Od początku 2011

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w e-biznesie dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 21 listopada 2012 r. E-biznes: biznes elektroniczny definiowany jako rodzaj działalności opierającej się na rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

Czym jest. Inbound Marketing?

Czym jest. Inbound Marketing? Czym jest Inbound Marketing? Co to jest Inbound Marketing? Inbound Marketing to skuteczny marketing internetowy służący do promocji biznesu i marki za pośrednictwem Internetu. Jest to strategia marketingowa

Bardziej szczegółowo

PizzaPolska.pl. Zaproszenie do współpracy. Państwa serwis dostawczy w Internecie. Wyszukaj Delektuj się Oceń

PizzaPolska.pl. Zaproszenie do współpracy. Państwa serwis dostawczy w Internecie. Wyszukaj Delektuj się Oceń PizzaPolska.pl Zaproszenie do współpracy Wyszukaj Delektuj się Oceń Państwa serwis dostawczy w Internecie PizzaPolska jest... PizzaPolska.pl jest specjalistycznym portalem internetowym, skupiającym restauracje,

Bardziej szczegółowo

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość ść : Szał Internetu Przyszłość Internetu a zwłaszcza ebiznesu Cechy i rzeczywistość sklepu internetowego Logistyka: teoria a praktyka w wirtualnym

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

Expedia Traveler Preference Witamy w firmie Expedia

Expedia Traveler Preference Witamy w firmie Expedia Witamy w firmie Expedia Witamy w firmie Expedia Dziękujemy za dołączenie do społeczności Expedia międzynarodowej sieci dostawców usług turystycznych. Cieszymy się z rozpoczętej współpracy. Chcemy wspomagać

Bardziej szczegółowo

Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie

Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie TEMATYKA ZAJ ĘĆ prof.andrzej Sznajder Charakterystyka Nowej Gospodarki, cyfrowi konsumenci, rozwój Internetu na świecie, wpływ Internetu i technologii

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw dr Beata Świecka Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw Bankowość (BI) skierowana jest głównie do klientów indywidualnych oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Bardziej szczegółowo

Rezerwacje Hotel Collect Witamy w firmie Expedia

Rezerwacje Hotel Collect Witamy w firmie Expedia Witamy w firmie Expedia Witamy w firmie Expedia Dziękujemy za dołączenie do społeczności Expedia międzynarodowej sieci dostawców usług turystycznych. Cieszymy się z rozpoczętej współpracy. Chcemy wspomagać

Bardziej szczegółowo

Kongres Logistyczny PTL 2001

Kongres Logistyczny PTL 2001 Kongres Logistyczny PTL 2001 Obsługa Logistyczna Dostaw Produktów sprzedawanych poprzez e-commerce na przykładzie współpracy Easynet S.A. z firmą Messenger Service Stolica S.A.(cz.1) Obsługa komercyjnej

Bardziej szczegółowo

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe?

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe? Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Pozycjonowanie to wszelkie działania mające na celu podniesienie pozycji strony internetowej, na określone słowa kluczowe, w wyszukiwarce Google. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim :

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim : Success story ROS-SWEET Sp. z o.o. Firma i specyfika branży ROS-SWEET Sp. z o.o. jest bezpośrednim importerem i dystrybutorem najlepszej jakości bakalii, a orzechy, ziarna oraz suszone owoce to główna

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Podstawowe informacje na temat pozycjonowania Według badań Search Engine Watch 81% internautów

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

1 Prezentacja oferty StudioGS

1 Prezentacja oferty StudioGS 1 Prezentacja oferty StudioGS 2 Prezentacja oferty StudioGS Kim jesteśmy Powstanie naszej firmy to efekt połączenia sił kilku osób związanych z różnymi gałęziami informatyki programiści, webmasterzy, graficy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

Jak łatwo wybrać odpowiedni dywan do własnego wnętrza?

Jak łatwo wybrać odpowiedni dywan do własnego wnętrza? Jak łatwo wybrać odpowiedni dywan I. Wybierz swój wymarzony dywan! Najłatwiejszym i najszybszym sposobem na odnalezienie produktu jest skorzystanie z głównej wyszukiwarki naszego sklepu. Jeśli interesuje

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność a konkurencyjność firmy

Innowacyjność a konkurencyjność firmy 3.3.3 Innowacyjność a konkurencyjność firmy A co jeśli nie startup? Zacznijmy od tego, że interes rozkręcony z pasji to jeden z najtrwalszych rodzajów przedsiębiorstw. Dlaczego? Po pierwsze angażując się

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Rezerwacje Expedia Collect Witamy w firmie Expedia

Rezerwacje Expedia Collect Witamy w firmie Expedia Witamy w firmie Expedia Witamy w firmie Expedia Dziękujemy za dołączenie do społeczności Expedia międzynarodowej sieci dostawców usług turystycznych. Cieszymy się z rozpoczętej współpracy. Chcemy wspomagać

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Kiedy przeciętna firmazaczyna interesować się szczegółową rentownością swoich produktów Przychody Koszty Szukanie problemów w innych

Bardziej szczegółowo

Liczy się tu i teraz!

Liczy się tu i teraz! Liczy się tu i teraz! 1. Musimy kupować, ale nie musimy sprzedawać. 2. Wszyscy chcemy żyć lepiej tzn. mieć więcej wolnego czasu i więcej pieniędzy. 3. Co powoduje, że nasz pomysł jest lepszy niż? a) brak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Poniższy regulamin zawiera najważniejsze zasady współpracy między klientem, a firmą CID LINES Sp. z o.o. Pragniemy jednak zaznaczyć, że wszelkie wątpliwe kwestie postaramy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Outsourcing, czyli skrót angielskich wyrazów outsideresource-ing oznacza nie mniej, nie więcej, jak wykorzystywanie zasobów z zewnątrz. Coraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

Biznes elektroniczny - co to takiego?

Biznes elektroniczny - co to takiego? Andrzej Kurek Biznes elektroniczny - co to takiego? Handel elektroniczny zazwyczaj jest dzielony na trzy podstawowe sektory : Sektor I - business-to-business (firma-firma) - twierdzi się ogólnie, Ŝe jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.agatabanach.pl, prowadzony jest przez Agatę Banach prowadzącą działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA DEWELOPERÓW

OFERTA DLA DEWELOPERÓW OFERTA DLA DEWELOPERÓW KRN.pl to najlepszy sposób na zbudowanie wizerunku firmy oraz skuteczną reklamę inwestycji. Nasz Portal odniósł swój sukces dzięki ukierunkowaniu na użytkowników, którzy poszukują

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi

Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski Prof. Krzysztof Rutkowski 1 Czasy Duplologistyki w Polsce skończyły

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy data aktualizacji: 2017.01.05 Zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury

Bardziej szczegółowo

Kamery wysokiej rozdzielczości firmy Bosch korzyści

Kamery wysokiej rozdzielczości firmy Bosch korzyści Kamery wysokiej rozdzielczości firmy Bosch korzyści Zaleta Czyste, wyraźne obrazy Powiększenie obrazu bez utraty szczegółów Możliwość śledzenia zdarzeń w kilku różnych obszarach Możliwość poruszania się

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa

Bankowość internetowa Piotr Zygmuntowicz 23.04.2010 nr albumu 74686 SUM INF GE Bankowość internetowa Organizacja usług komercyjnych w Internecie - Laboratorium 1. Definicja i początki bankowości internetowej Bankowość internetowa

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE OTWARTE W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

INNOWACJE OTWARTE W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM INNOWACJE OTWARTE W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM prof. UWM, dr hab. Małgorzata Juchniewicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 1. Główne tendencje: Wprowadzenie stale rosnąca złożoność otoczenia

Bardziej szczegółowo

Marketing Internetowy (cz. 3) - Badania marketingowe - wzorce i procedury segmentacji rynku cz. I

Marketing Internetowy (cz. 3) - Badania marketingowe - wzorce i procedury segmentacji rynku cz. I Marketing Internetowy (cz. 3) - Badania marketingowe - wzorce i procedury segmentacji rynku cz. I Wzorce i procedury segmentacji rynku - wstęp Bez względu na posiadane towary czy usługi należy liczyć się

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MŁODEGO MENADŻERA KONCEPCJA NOWEGO BIZNESU

AKADEMIA MŁODEGO MENADŻERA KONCEPCJA NOWEGO BIZNESU AKADEMIA MŁODEGO MENADŻERA KONCEPCJA NOWEGO BIZNESU Nazwa powstałego projektu: UCZESTNIK: 1. IMIĘ... 2. NAZWISKO. 3. NR INDEKSU. Data i miejsce opracowania: STRESZCZENIE/ZAŁOŻENIA Proszę opisać w kilku

Bardziej szczegółowo

PORÓWNYWARKA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZOBACZ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ

PORÓWNYWARKA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZOBACZ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ PORÓWNYWARKA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZOBACZ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ PORÓWNYWARKA JAK OBNIŻYĆ RACHUNKI za energię elektryczną? Wybór sprzedawcy prądu jest Twoim prawem! Od 2007 roku możesz swobodnie wybierać

Bardziej szczegółowo

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014 Outsorsing informatyczny w ochronie zdrowia- wybrane zagadnienia Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl Warszawa 16.07.2014 Wyzwania w zakresie informatyki w ochronie zdrowia. Co przed nami? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing: relacje z klientami Istota dr hab. Justyna Światowiec Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do Innowacja w przedsiębiorczości Andrzej Zakrzewski Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości andrzej.zakrzewski@inkubatory.pl Innowacja Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego

Bardziej szczegółowo

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ?

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? PRZYJDŹ NA SPECJALIZACJĘ SOCJOLOGIA GOSPODARKI I INTERNETU CZEGO WAS NAUCZYMY? CZYM JEST SOCJOLOGIA GOSPODARKI Stanowi działsocjologii wykorzystujący pojęcia, teorie i metody socjologii

Bardziej szczegółowo

E-REZERWACJE24.PL. Internetowy System Rezerwacji Online O F E R T A

E-REZERWACJE24.PL. Internetowy System Rezerwacji Online O F E R T A O F E R T A System rezerwacji online oraz system płatności internetowych Wraz z rozwojem oraz ciągłym podwyższaniem poziomu świadczenia usług turystycznych, wzrasta także zapotrzebowanie na rozwiązania,

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Obsługa e-marketingowa Salonu z Aplikacją Gabi.NET.pl. Natalia Waldowska, Gabi.NET w sieci

Obsługa e-marketingowa Salonu z Aplikacją Gabi.NET.pl. Natalia Waldowska, Gabi.NET w sieci Obsługa e-marketingowa Salonu z Aplikacją Gabi.NET.pl Natalia Waldowska, Gabi.NET w sieci Internet- platforma komunikacji między Salonem, a Klientem Gwałtowny rozwój nowych technologii sprawił, że pojawiły

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie

Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie www.biotechnologia.pl Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie O portalu portal rozwija się od 13 lat lider mediów o tematyce innowacyjnego biobiznesu zespół portalu

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik ekonomista

Zawód: technik ekonomista Zawód: technik ekonomista W trakcie 4-letniej nauki uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Negatywne skutki monopolu

Negatywne skutki monopolu Negatywne skutki monopolu Strata dobrobytu społecznego z tytułu: (1) mniejszej produkcji i wyższej ceny (2) kosztów poszukiwania renty, które ponoszą firmy w celu osiągnięcia monopolistycznej pozycji na

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym...

Spis treści. Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym... Wstęp... 9 Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym... 11 1.1. Zarys teorii marketingu... 11 1.2. Rodzaje marketingu... 16 1.3. Istota marketingu produktów spożywczych...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Opis specjalności: Celem specjalności Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie jest wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje pozwalające im

Bardziej szczegółowo

Czy gaz może być tańszy?

Czy gaz może być tańszy? Czy gaz może być tańszy? Tło biznesowe Spełniliśmy obietnice: Migracja danych zakończona sukcesem: Wszyscy klienci w jedynym systemie billingowym Ujednolicona oferta Sprawna obsługa w dowolnym POK ebok

Bardziej szczegółowo

100% obsługi klienta

100% obsługi klienta 100% obsługi klienta 100% obsługi MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI WSPARCIE KLIENTA ZA MIANA M 2 Osiągnij więcej... DORADZTWO I SPECYFICZNE ROZWIĄZANIA Światowy rynek nigdy nie był bardziej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Raport z badania ilościowego i jakościowego zrealizowanego w ramach projektu Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu Związku Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Otoczenie zewnętrzne organizacji

Otoczenie zewnętrzne organizacji Analiza PEST Otoczenie zewnętrzne organizacji Otoczenie zewnętrzne to to, co znajduje się na zewnątrz niej, poza jej granicami i oddziałuje na nią Umowność rozgraniczenia organizacji i otoczenia: Otoczenie

Bardziej szczegółowo

Krótka prezentacja firmy En101

Krótka prezentacja firmy En101 Krótka prezentacja firmy En101 W En101, jesteś w biznesie dla siebie, ale nie przez siebie. Krótka prezentacja firmy En101 En101, to uczciwa firma, stanowiąca własność prywatna i zarządzana przez jedną

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Celem stworzenia dokumentu było, przedstawienie danych o rynku internetowym w Polsce firmom branży odzieżowej. Zagadnienia: Rynek internetowy w Polsce Co robimy,

Bardziej szczegółowo

Serwis, proszę! - Czy europejskie sklepy internetowe spełniają oczekiwania swoich klientów?

Serwis, proszę! - Czy europejskie sklepy internetowe spełniają oczekiwania swoich klientów? Serwis, proszę! - Czy europejskie sklepy internetowe spełniają oczekiwania swoich klientów? Jak wiadomo, udane zakupy często zależą od dobrego doradztwa. Tak uważają nie tylko klienci w centrach handlowych,

Bardziej szczegółowo

O PERSPEKTYWACH ROZWOJU W BRANŻY OCIEPLENIA PIANKĄ POLIURETANOWĄ

O PERSPEKTYWACH ROZWOJU W BRANŻY OCIEPLENIA PIANKĄ POLIURETANOWĄ OCIEPLANIE PIANĄ POLIURETANOWĄ DLA WYMAGAJĄCYCH O PERSPEKTYWACH ROZWOJU W BRANŻY OCIEPLENIA PIANKĄ POLIURETANOWĄ Firma CELS jest jedną z wiodących firm na rynku izolacji natryskowych. Swoje usługi świadczy

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI. Opis programu

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI. Opis programu ZAMÓWIENIA GIS BY CTI Opis programu 1. Opis programu GIS to System Informacji Geograficznej służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Program został stworzony

Bardziej szczegółowo