Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor"

Transkrypt

1 SPZOZ-ZP-1/2014 Barcin, Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne dotyczy: postępowania na rozbudowę i modernizację sieci LAN, modernizację serwerowni oraz dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla SPZOZ w Barcinie Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Poniżej przedstawiam ich treść, stosowne wyjaśnienia oraz modyfikację SIWZ. Pytanie nr 1 W treści SIWZ zamawiający w definicji zadania na str. 18 podaje cytuję poniżej: Modernizacja istniejącego sprzętu komputerowego 5 szt. Parametr Minimalne wymagania Zaoferowane parametry Płyta główna Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor Pamięć System operacyjny Gwarancja Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min punktów. (www.cpubenchmark.net) min 4GB 1333MHz Windows 7 PL 64Bit lub równoważny (warunki równoważności poniżej) oraz program antywirusowy pozwalający na centralne zarządzanie i aktualizacje. 2 letnia gwarancja Zwracamy się z wnioskiem o podanie informacji nt. producenta, modelu i parametrów jakie posiadają komputery, których upgrade ma dotyczyć w stopniu zezwalającym na prawidłowe dobranie elementów, za pomocą których można będzie wymagany upgrade w ogóle przeprowadzić. Bez tych danych nie jest możliwe dobranie prawidłowych elementów (np. ile jest slotów pamięci, jakiego rodzaju modułami pamięci i które z nich są już obsadzone, etc.) a tym samym złożenie prawidłowej oferty w ramach zadania Zakres II Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. W przeciwnym razie podany przez zamawiającego opis wymagań sugeruje, że chodzi o zakup kolejnych nowych 5-ciu komputerów. Prosimy o doprecyzowanie co zamawiający rozumie przez modernizację. Odpowiedź do pytania nr 1 Przez modernizacje rozumiemy dostawę elementów wymienionych w specyfikacji. Pytanie nr 2 Całość przetargu została podzielona na 3 części i Zamawiający dopuszcza składanie oferty częściowej. Ze względu na specyfikę współzależności harmonogramowych między zadaniami oraz między sprzętem (serwer, komputery) a system medyczny jest trudna do przeprowadzenia jeżeli np. zamawiający nie uzyska prawidłowej i do przyjęcia/zaakceptowania oferty na wszystkie 3 zadania. Realizacja terminowa zadania 2-go i 3-go bez 1-go nie jest możliwa. Realizacja zadania 1-go i 2-go są ze sobą powiązane. Prosimy o potwierdzenie, że celowym zamysłem Zamawiającego było udzielenie zgody na dopuszczenie składania oferty częściowej - czyli na dowolną ilość z 3 zadań a tym samym - nie jest to wyłącznie błąd edytorski? Odpowiedź do pytania nr 2 Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 zadania i nie jest to błąd edytorski. Pytanie nr 3 Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne dostarczenie szafy dystrybucyjnej 39U 600x600 lub 42U 600x600 zamiast zaprojektowanej 37U 600x600?

2 Pytanie nr 4 Czy Zamawiający dopuszcza montaż panela wentylacyjnego w wersji dachowej? Na rysunku IT/1 wrysowany jest panel montowany w wersji rack 19. Zastosowanie panela w wersji dachowej zwiększy pojemność montażową szafy na inne urządzenia w przyszłości. Odpowiedź do pytania nr 3 i 4 Tak Pytanie nr 5 Czy Zamawiający dopuszcza certyfikację pomiarów sieci logicznej w formie Permanent Link? Oczywiście powykonawczo zostaną również wykonane i przekazane pomiary w formie Channel. Odpowiedź do pytania nr 5 Zamawiający dopuszcza certyfikację pomiarów w formie Perlament Link przy zastosowaniu kabli krosowych jednego (wybranego) producenta okablowania strukturalnego. Pytanie nr 6 Prosimy o podanie ilości wymaganych do dostarczenia kabli krosowych i przyłączeniowych. Odpowiedź do pytania nr Pytanie nr 7 Proszę o podanie minimalnych parametrów lub przykładowe wskazanie przełącznika sieciowego, który ma zostać zainstalowany w szafie dystrybucyjnej. Nigdzie w dokumentacji nie jest to określone. Odpowiedź do pytania nr 7 Przełącznik sieciowy 48p: -X, możliwość aktualizacji oprogramowania, -T Ethernet, 802.3u 100BASE-TX Fast, Ethernet,802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 802.3z Gigabit Ethernet, 802.3x Flow Control, 802.1D STP, 802.1Q/p VLAN, 802.1X Port Access Authentication. Pytanie nr 8 Proszę o wyjaśnienie pozycji z przedmiaru robót malowanie 2x farba olejna ze szpachlowaniem. Gdzie te prace mają zostać wykonane? Rozumiemy, że malowanie serwerowni (pom. 136) zawarte jest w następnej pozycji przedmiaru. Odpowiedź do pytania nr 8 Malowanie serwerowni oraz prace naprawcze po wykuciach i przebiciach oraz po wstawieniu nowych drzwi do serwerowni. Pytanie nr 9 Czy w miejscu zaprojektowanych tras kablowych na ścianach nie ma zainstalowanych przeszkód typu: boazeria, zabudowane szafy bez dostępu do ściany w celu montażu kanałów kablowych, itp.? Odpowiedź do pytania nr 9 Nie ma. Pytanie nr 10 Proszę określić w jakich godzinach (dzień, wieczór, noc) będzie można wykonywać prace instalacyjne głośne (montaż tras kablowych) oraz ciche (montaż okablowania, podłączanie gniazd). Odpowiedź do pytania nr 10 Prace można wykonywać przez całą dobę, prace głośne z wyłączeniem godz Pytanie nr 11 Proszę określić czy prace będzie można wykonywać również w weekendy?

3 Odpowiedź do pytania nr 11 Tak Pytanie nr 12 Czy okablowanie sieci LAN ma być wykonane przewodem F/UTP czy U/UTP? Przedmiar i STWOIR mówią o kablu nieekranowanym (U/UTP), natomiast część opisowa projektu i rysunki wskazują kabel ekranowany (F/UTP). Odpowiedź do pytania nr 12 Okablowanie ma być wykonane przewodem nieekranowanym U/UTP zgodnie z przedmiarem. Pytanie nr 13 Czy okablowanie sieci LAN ma być wykonane kablem w powłoce PVC czy w powłoce typu LSZH? Odpowiedź do pytania nr 13 Okablowanie powinno być wykonane kablem w powłoce typ LSZH. Pytanie nr 14 "Obsługa rozliczeń realizacji usług w ramach kontraktów z NFZ" Czy do obsługi rozliczeń mają być wykorzystane istniejące mechanizmy, szablony, systemy, usługi? (np. usługi internetowe udostępniane przez NFZ). Jeśli tak, to które. Odpowiedź do pytania nr 14 Wykonawca powinien wiedzieć czy jego system jest w stanie przeprowadzić rozliczenie w ramach kontaktu z NFZ, mamy tutaj na myśli od złożenia raportów statystycznych aż po wystawienie faktury. Nie wiemy o jakie inne usługi internetowe udostępniane przez NFZ chodzi pytającemu. Jedynym znanym system rozliczeń z NFZ Kuj.-Pom. jest system SZOI. Pytanie nr 15 "Zarządzanie kartą pacjenta" Czy pod pojęciem karta pacjenta należy rozumieć istniejący, zdefiniowany szablon (zbiór cech) Odpowiedź do pytania nr 15 Tak. Pytanie nr 16 "Zarządzanie kartą pacjenta" Czy pojęcie "karata pacjenta" to idea, która powinna zostać opracowana na etapie analizy Pytanie nr 17 "Zarządzanie deklaracjami NFZ" Czy pod pojęciem deklaracja NFZ należy rozumieć istniejący, zdefiniowany szablon (zbiór cech) Pytanie nr 18 "Zarządzanie deklaracjami NFZ" Czy pojęcie deklaracja NFZ należy traktować jako ideę, która powinna zostać opracowana na etapie analizy. Odpowiedź do pytania nr Pod tym pojęciem rozumiemy zestaw danych gromadzonych przez świadczeniodawcę niezbędnych do prowadzenia rozliczeń z NFZ oraz ogólnie rozumianej sprawozdawczości. Pytanie nr 19 "Weryfikacja uprawnień pacjenta do realizacji usług na dany dzień" Czy weryfikacja ma odbywać się będzie poprzez system ewuś? Odpowiedź do pytania nr 19 Tak Pytanie nr 20" Możliwość wyznaczenia JGP" Prosimy o rozwinięcie akronimu JGP Odpowiedź do pytania nr 20 Jednorodne Grupy Pacjentów Pytanie nr 21 dotyczy całego zakresu SPRAWOZDAWCZOŚĆ NFZ Czy do obsługi w zakresie sprawozdawczości NFZ wykorzystywane będą istniejące mechanizmy, szablony, systemy, usługi? (np. usługi internetowe udostępniane przez NFZ). Jeśli tak, to które. Pytanie dotyczy w szczególności: 8a Kontraktów

4 8b Wizyt 8c Deklaracji pacjentów 8d Kolejek oczekujących 8e Rachunków refundacyjnych 8f Komunikacji z NFZ 8g Raportów NFZ Odpowiedź do pytania nr 21 Tak, będą wykorzystywane istniejące mechanizmy (dotyczy wszystkich podpunktów). Pytanie nr 22 "Drukowanie raportów fiskalnych (dobowy, okresowy)." Czy pod pojęciem raport fiskalny należy rozumieć raport z kasy fiskalnej? Odpowiedź do pytania nr 22 Tak. Pytanie nr 23 "Drukowanie raportów fiskalnych (dobowy, okresowy)." Czy pod pojęciem raport fiskalny należy rozumieć raport bazującym na danych wprowadzanych do system ręcznie? Odpowiedź do pytania nr 23 Tak, sprzedaż usług innych niż z NFZ. Pytanie nr 24 "Obsługa stanowiska kasowego" Czy z ze stanowiskiem kasowym związana jest obsługa kasy fiskalnej. Odpowiedź do pytania nr 24 Raczej drukarki fiskalnej. Pytanie nr 25 "Zarządzanie podpisami elektronicznymi" Jakie standardy podpisu elektronicznego są przez Państwa wykorzystywane Odpowiedź do pytania nr 25 Nie posiadamy żadnych poza podpisem wykorzystywanym w kontaktach z ZUS. Pytanie nr 26 "Zarządzanie podpisami elektronicznymi" Jakie standardy podpisu elektronicznego należy wdrożyć w ramach umowy Pytanie nr 27 "Zarządzanie podpisami elektronicznymi" O jakiej, orientacyjnie, liczbie podpisów elektronicznych jest mowa? Odpowiedź do pytania nr 26 i 27 Myślą przewodnią wdrożenia oprogramowania jest prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, wykorzystywany podpis musi spełniać wymogi które postawił ustawodawca aby gromadzenie tej dokumentacji było prawidłowe. Pytanie nr 28 "Zarządzanie konfiguracją Sprawozdawczości NFZ" Czy do obsługi w zakresie sprawozdawczości NFZ wykorzystywane będą istniejące mechanizmy, szablony, systemy, usługi? (np usługi internetowe udostępniane przez NFZ). Jeśli tak, to które. Odpowiedź do pytania nr 28 Tak Pytanie nr 29 "Zarządzanie strukturą medyczną" Prosimy o, orientacyjne, rozwinięcie pojęcia struktura medyczna. Odpowiedź do pytania nr 29 Mamy tutaj na myśli możliwość zdefiniowania jednostek, komórek, miejsc wykonywania świadczeń, zasoby personelu i sprzętu. Pytanie nr 30 dotyczy całego zakresu GOSPODARKA LEKAMI Czy do obsługi w zakresie gospodarki lekami wykorzystywane będą skanery kodów paskowych? Odpowiedź do pytania nr 30 W początkowej fazie nie, ale chcemy mieć taką możliwość.

5 Pytanie nr 31 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie nie posiadające portu VGA na przodzie obudowy, wyposażone w jeden port VGA z tyłu obudowy i kartę zdalnego zarządzania pozwalającą przejąć konsolę graficzną? Odpowiedź do pytania nr 31 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie nie posiadające portu VGA z przodu obudowy. Jeżeli przez przechwyt konsoli graficznej, rozumie się przechwyt dopiero po uruchomieniu systemu to Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Pytanie nr 32 Prosimy o określenie liczby użytkowników dla poszczególnych modułów systemu informatycznego do obsługi przychodni Odpowiedź do pytania użytkowników Pytanie nr 33 Prosimy o określenie liczby osób do przeszkolenia z poszczególnych modułów systemu informatycznego do obsługi przychodni. Odpowiedź do pytania osób Pytanie nr 34 Czy Zamawiający udostępni pomieszczenia i sprzęt niezbędny do przeszkolenia użytkowników systemu? Odpowiedź do pytania 34 Zamawiający udostępni pomieszczenie i sprzęt max. dla 8 osób w jednym cyklu szkolenia. Pytanie nr 35 Zamawiający w projekcie umowy powołuje się na zał. nr 1 do Umowy szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia prosimy o udostępnienie tego załącznika Odpowiedź do pytania 35 Załącznikiem nr 1 do umowy będzie załącznik nr 1b do SIWZ. Pytanie nr 36 Zamawiający w projekcie umowy powołuje się na zał. nr 1 do Umowy gdzie zawarty jest okres gwarancji systemu. Prosimy o udostępnienie tego załącznika i określenie okresu gwarancji oraz szczegółowego jego zakresu. Odpowiedź do pytania 36 W załączniku nr 1 do umowy nie zawarto okresu gwarancji, gdyż tym załącznikiem będzie załącznik nr 1b do SIWZ. Zgodnie z 7 ust. 1 umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji producenta zgodnie z przedmiotem zamówienia stanowiącym załącznikiem nr 1 do umowy. Zatem okresem gwarancji będzie okres gwarancji producenta. Pytanie nr 37 Czy Zamawiający wymaga aby system posiadał funkcjonalność Cenników i Pakietów dla pacjentów komercyjnych w szczególności w zakresie: Zarządzanie słownikiem typów świadczeń Zarządzanie słownikiem świadczeń a. Definiowanie nowych lub edycja istniejących świadczeń w zakresie: i. Podstawowych danych świadczenia (nazwa, czas trwania, itp.) ii. Kosztów realizacji świadczenia iii. Typów świadczeń (np. NFZ, usługa prywatna) iv. Typów zasobów potrzebnych do realizacji świadczenia b. Możliwość przeglądania obiektów powiązanych ze świadczeniem (Cennik, Pakiet, itp.) Zarządzanie szablonami pakietów c. Definiowanie nowych lub edycja istniejących szablonów pakietów w zakresie: i. Podstawowych danych szablonu pakietu (nazwa, max. rabat, itp.) ii. Ręczne określenie listy usług wchodzących w skład szablonu iii. Import lub eksport listy usług wchodzących w skład szablonu d. Wparcie obsługi abonamentowych pakietów pacjenta

6 Zarządzanie słownikiem szablonów kosztów Zarządzanie słownikiem kontrahentów e. Definiowanie nowych lub edycja istniejących rekordów Kontrahenta w zakresie: i. Podstawowych danych kontrahenta (nazwa, adres, itp.) ii. Określenia struktury kontrahenta (siedziba główna, odziały) f. Możliwość wystawiania nowych lub korygowania istniejących dokumentów finansowych Zarządzanie cennikami g. Definiowanie nowych lub edycja istniejących cenników w zakresie: i. Podstawowych danych cennika (nazwa, data obowiązywania, itp.) ii. Listy świadczeń łącznie z cenami jaki ponosi pacjent za realizację danego świadczenia iii. Listy pakietów łącznie z cenami jaki ponosi pacjent za możliwość korzystania z pakietu h. Możliwość określenia alternatywnych nazw świadczeń lub pakietów wchodzących w skład cennika. i. Ewidencja zmian wprowadzonych w cenniku Zarządzanie kontraktami j. Definiowanie nowych lub edycja istniejących kontraktów w zakresie: i. Podstawowych danych kontraktu (Nazwa, kontrahent z którym zawarto umowę, itp.) ii. Listy pakietów łącznie z cenami jaki ponosi kontrahent i/lub pacjent korzystający z pakietu. k. Możliwość określenia alternatywnych nazw świadczeń lub pakietów wchodzących w skład kontraktu. l. Możliwość określenia zasad drukowania nazw zrealizowanych świadczeń na dokumentach finansowych m. Możliwość określenia limitów kwotowych oraz ilościowych w ramach pakietów n. Możliwość wymuszenia podania kodu potwierdzenia pozwalającego na realizację świadczenia: i. Dla każdej usługi pakietu ii. Dla usługi pakietu której cena jest wyższa niż określona wartość o. Możliwość rozliczania zamkniętych okresów rozliczeniowych umowy p. Podgląd wykorzystania usług w danym okresie rozliczeniowym q. Podgląd danych faktury rozliczającej wybrany okres rozliczeniowy r. Podgląd dokumentów finansowych powiązanych z umową. s. Ewidencja zmian wprowadzonych w umowie Zarządzanie promocjami t. Definiowanie nowych lub edycja istniejących promocji w zakresie: i. Podstawowych danych promocji (Nazwa, kontrahent z którym zawarto umowę, itp.) ii. Listy świadczeń łącznie z cenami jaki ponosi kontrahent (płatnika promocji) i/lub pacjent korzystającego ze świadczenia iii. Listy pakietów łącznie z cenami jaki ponosi kontrahent i/lub pacjent korzystający z pakietu u. Możliwość określenia alternatywnych nazw świadczeń lub pakietów wchodzących w skład promocji. v. Możliwość rozliczania zamkniętych okresów rozliczeniowych promocji w. Podgląd wykorzystania usług w danym okresie rozliczeniowym x. Podgląd danych faktury rozliczającej wybrany okres rozliczeniowy y. Podgląd dokumentów finansowych powiązanych z umową. z. Ewidencja zmian wprowadzonych w umowie Zarządzanie przypisaniem pakietów do pracowników Kontrahenta poprzez: aa. Definiowanie listy pracowników

7 bb. Zarządzanie przydziałem pakietów do pracownika cc. Eksport lub Import listy powiązań pakietów z pracownikami kontrahenta. Zarządzanie słownikiem rabatów Zarządzanie rozliczeniami pakietów abonamentowych dd. Możliwość rozliczenia pakietów abonamentowych wybranych pacjentów ee. Możliwość masowego rozliczenia nierozliczonych indywidualnych pakietów abonamentowych ff. Możliwość masowego rozliczania kontrahentów Odpowiedź do pytania 37 Tak Pytanie nr 38 Czy Zamawiający wymaga aby system posiadał funkcjonalność modułu Prowizji dla lekarzy w szczególności w zakresie: Zaawansowane zarządzanie regułami naliczania prowizji o Definiowanie nowych reguł naliczania prowizji dla poszczególnych członków personelu medycznego (per świadczenie, pakiet, świadczenie w kontrakcie lub ogólne): o Rozliczanie lub korekta rozliczonych prowizji o Podgląd bieżącego stanu rozliczeń prowizji o Podgląd historycznych rozliczeń prowizji o Drukowanie szczegółów rozliczeń prowizji wybranego pracownika o Eksport pozycji z listy prowizji do pliku Excel o Filtrowanie pozycji z listy prowizji Odpowiedź do pytania 38 Tak ale jako funkcjonalność dodatkowa. Pytanie nr 39 Czy Zamawiający wymaga aby system posiadał funkcjonalność związaną z: Zarządzaniem słownikiem towarów i usług Zarządzaniem słownikiem kontrahentów Zaawansowanym przeglądaniem dokumentów finansowych z możliwością: o Tworzenie nowego dokumentu finansowego o Wystawiania korekt o Drukowania (oryginałów, kopii oraz duplikatów). Drukowaniem raportów fiskalnych (dobowy, okresowy). Obsługą stanowiska kasowego Możliwością ręcznego lub automatycznego tworzenia raportów kasowych Pytanie nr 40 Czy Zamawiający wymaga aby system posiadał funkcjonalność związaną z: Generowaniem Raportów o Definiowaniem własnych szablonów raportów o Importem lub eksportem szablonów raportów o Definiowaniem raportów SQL o Generowaniem raportów na podstawie systemowych szablonów o Filtrowaniem na poziomie raportu Odpowiedź do pytania Tak, było określone w SIWZ Pytanie nr 41 Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązanie określone w paragrafie 7 ust. 1 oznacza obowiązek zapewnienia przez wykonawcę, iż dostarczone towary objęte będą gwarancją

8 producenta i że zamawiający otrzyma od wykonawcy dokumenty potwierdzające odpowiedzialność gwarancyjną producenta, na standardowych warunkach stosowanych przez producenta dla danego rodzaju towaru? Odpowiedź do pytania 41 Tak, wykonawca ma obowiązek zapewnić, że towary będą objęte gwarancją producenta i wydać zamawiającemu dokumenty potwierdzające odpowiedzialność gwarancyjną producenta. Gwarancja jakości producenta musi zapewniać spełnianie warunków opisanych w przedmiocie zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Pytanie nr 42 Czy Zamawiający wymaga aby system informatyczny był zintegrowany z modułem Laboratorium? Czy ewentualny zakres integracji jest częścią tego zamówienia? Jeśli tak to prosimy o podanie z jakim systemem LIS ma nastąpić integracja i w jakim zakresie? Czy w przypadku takiej integracji bądź wymogu aby system był do takiej integracji przygotowany wymagana będzie funkcjonalność modułu Punktu Pobrań związana z: Ewidencją skierowań zew. związanych z realizacją badań laboratoryjnych Obsługą skierowań związanych z realizacją badań laboratoryjnych Rozliczaniem realizowanych badań. Współpracą z czytnikiem kodów kreskowych w zakresie opisywania pobrano materiału Wystawianiem zleceń na realizacji badań laboratoryjnych na podstawie istniejących skierowań Wsparciem w ewidencji pobranego materiału. Generowaniem listów przewozowych związanych z wysyłanym materiałem. Przeglądaniem z możliwością ręcznego wprowadzenia wyników badań laboratoryjnych Zarządzaniem słownikami związanymi z elektroniczną wymiana danych pomiędzy laboratoriami Możliwością monitorowania zleceń i wyników badań przesyłanych drogą elektroniczną. Wsparciem elektronicznego procesu zlecanie i odbieranie wyników badań z wybranymi systemami laboratoryjnymi. Wydawaniem wyników badań laboratoryjnych. Odpowiedź do pytania 42 Tak Pytanie nr 43 Prosimy o podanie budżetu dla zadania nr 3 Odpowiedź do pytania 43 Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert. Pytanie nr 44 W treści wymagań w części dotyczącej 1 szt. urządzenia switch: Czy zamawiający zgadza się, aby switch o którym mowa w SIWZ miał gwarancję na zasadach tzw. gwarancji ograniczonej czasem życia produktu? Oznacza to, że gwarancja będzie obejmować produkt tak długo jak będzie on produkowany przez producenta, a po zakończeniu produkcji, jeszcze przez okres 5 lat. Pytanie nr 45 W treści SIWZ dotyczącej urządzenia typu switch zamawiający opisuje cytując: Ilość i typ portów Minimum 2 porty SFP+ oraz min. 2 porty HDMI do tworzenia stosu Czy zamawiający zgadza się, aby urządzenie posiadało - celem łączenia w stos - inne niż wskazane przez zamawiającego czyli interfejs HDMI?

9 Pytanie nr 46 W treści SIWZ dotyczącej urządzenia typu switch zamawiający opisuje cytując: Funkcjonalność WRR Czy zamawiający zgadza się aby urządzenie wspierało równoważny protokół jakim jest WDRR zamiast protokołu WRR? Odpowiedź do pytania nr Tak Pytanie nr 47 W treści SIWZ dotyczącej urządzenia typu UTM zamawiający opisuje cytując: Funkcjonalność 7. Zintegrowana brama VOIP Czy zamawiający dopuści rozwiązanie nie posiadające funkcjonalności zintegrowanej bramy VOIP? Odpowiedź do pytania nr 47 Nie Pytanie nr 48 W treści SIWZ dotyczącej urządzenia typu UTM zamawiający opisuje cytując: Funkcjonalność Serwer VPN pracujący w trybach host/lan i lan/lan. Min. 30 tuneli VPN. Możliwe protokoły: IPSec, PPTP,L2TP,L2TP over IPSec. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie obsługujące 25 tuneli VPN typu IPSec, 14 tuneli SSL VPN oraz 5 tuneli typu PPTP? Pytanie nr 49 W treści SIWZ dotyczącej urządzenia typu UTM zamawiający opisuje cytując: Funkcjonalność darmowy klient VPN Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, które umożliwia zestawianie tuneli typu IPSec VPN z wykorzystaniem oprogramowania firm trzecich do zestawiania tuneli typu cliet-to-site? Odpowiedź do pytania nr 48 i 49 Tak Pytanie nr 50 Zamawiający - ze zrozumiałych względów - nie podaje szczegółów związanych z budżetem na realizację zadań. Czy Zamawiający może określić % udział każdego z 3 zadań w przewidywanym na ich realizację budżecie całościowym? Odpowiedź do pytania nr 50 Zakres I 33%, Zakres II 16%, Zakres III 51% Pytanie nr 51 W Przedmiarze Robót w punkcie 2 wymieniony jest montaż klimatyzatorów. Nie ma podanego typu oraz mocy tych urządzeń. W Projekcie Wykonawczym Instalacji Elektrycznych mowa jest tylko o instalacji zasilającej klimatyzatory, że zostaną zasilone dwie jednostki zewnętrzne i dwie wewnętrzne. Czy dostawa klimatyzatorów jest wymagana w tym zadaniu? Jeśli tak to prosimy o podanie specyfikacji tych urządzeń. Czy istnieje projekt montażu tych urządzeń wraz z odprowadzeniem skroplin? Odpowiedź do pytania nr 51 Klimatyzacja (min. 8 kva) redundantny układ klimatyzacji precyzyjnej o mocy min 2x 8kVA z automatycznym przełączaniem pracy i sygnalizacją awarii. Montaż na ścianie zewnętrznej serwerowni, odprowadzenie skroplin przez ścianę budynku na teren. Pytanie nr 52 W załączniku nr 1 do SIWZ Przedmiot Zamówienia Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni jest podane ogólne hasło modernizacja serwerowni. Jakie prace wchodzą w ten zakres? Czy są to roboty budowlane ujęte w Przedmiarze Robót ? Jakie oczekiwania ma Inwestor co do aranżacji pomieszczenia?

10 Odpowiedź do pytania nr 52 Prace remontowe w pomieszczeniu. W zakres aranżacji wchodzą urządzenia serwerowni i stolik. Pytanie nr 53 W Projekcie Wykonawczym Instalacji Elektrycznych nie ma mowy nic o typie sieci. Jaki typ zasilania jest w budynku (TT, TNS, itp.)? Odpowiedź do pytania nr 53 Typ zasilania TN-C. Pytanie nr 54 W Projekcie Wykonawczym Instalacji Elektrycznych mowa jest o zasileniu szafy serwerowej przewodem YDY 3x4mm2. W jaki sposób zakończyć tą linie w szafie/przy szafie? Jaką obciążalność przy takiej średnicy żyły ma mieć gniazdo końcowe? Moc zarezerwowana dla szafy to 3,0kW. Przy tej mocy wystarczającym przewodem jest YDY 3x2,5mm2. Czy Inwestor dopuszcza zamianę przewodu YDY 3x4mm2 na YDY 3x2,5mm2? Odpowiedź do pytania nr 54 Przewód YDY 3x4mm 2 Pytanie nr 55 W Projekcie Budowlanym Instalacja Teletechniczna w punkcie 2.2. Instalacja szafy dystrybucyjnej wymienione jest wyposażenie szafy uwzględniające urządzenia aktywne określone w kosztorysie. W przedmiarze robót B ujęte jest tylko montaż wyposażenia szafy szt. 13. Z tego wynika, że w szafie powinno być zamontowane 6 szt. Urządzeń aktywnych. Czy te urządzenia wchodzą do tego zakresu? Jeśli tak to prosimy o podanie ich parametrów. Odpowiedź do pytania nr 55 Urządzenia wchodzące w zakres: - panel wentylacyjny - 5 organizatorów kabli - 1 półka montażowa - 1 panel zasilania - 3 patch panele - zasilacz awaryjny - przełącznik sieciowy 48p - 2 urządzenia UTM dla lokalizacji zdalnych nux/open Source, -9, RS-232 -T, i- co najmniej 1000, IP na podstawie adresów MAC, list,

11 -mail, -Spam, stron. Pytanie nr 56 Pytania do SIWZ: (XIV.6) Czy zamawiający potwierdza, że kopie wymaganych dokumentów, załączanych do oferty mogą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy? Odpowiedź do pytania 56 Tak Pytanie nr 57 Pytania do Załącznika nr 10: 1. 4 ust. 2 in fine: Czy Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na dodanie do postanowienia zapisu: z zastrzeżeniem 8 ust.2 pkt. 14 i ust. 4: Czy Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na dodanie do postanowienia zapisu po słowach nie ujęte : (z zastrzeżeniem 8 ust.2 pkt. 14 i 15) ust. 2 pkt.14 : Czy Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na zmianę postanowienia na następujące brzmienie: podjęcie z Zamawiającym oraz autorem dokumentacji uzgodnień zmierzających do ustalenia zmian w sposobie wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian w dokumentacji projektowej na skutek wykrycia w niej wad lub usterek pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w sprawdzaniu dokumentacji projektowej. Skutki finansowe zmian w dokumentacji obciążą Zamawiającego, jeśli zmiana sposobu wykonania robót budowlanych groziłaby Wykonawcy rażącą stratą 4. 8 ust. 2 pkt.15: Czy Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na zmianę postanowienia na następujące brzmienie: podjęcie z Zamawiającym oraz autorem dokumentacji uzgodnień zmierzających do ustalenia zmian w sposobie wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Skutki finansowe zmian w dokumentacji obciążą Zamawiającego, jeśli zmiana sposobu wykonania robót budowlanych groziłaby Wykonawcy rażącą stratą Czy Zamawiający potwierdza, że możliwe jest wyłączenie rękojmi? ust. 2 pkt. 1 i 2 Czy zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na zmianę,,opóźnienia na,,zwłokę? 7. 14: Czy Zamawiający potwierdza, że dopuszczalne jest wprowadzenie następującego postanowienia:,,ogranicza się łączną wysokość kar umownych do wysokości. krotności wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w 4 ust. 1 umowy? ust. 4: Czy Zamawiający potwierdza, że dopuszczalne jest wprowadzenie następującego postanowienia :,,Ogranicza się łączną odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość szkody przekroczyła wysokość zastrzeżonych kar umownych do rzeczywistych strat, nie więcej jednak niż do wysokości - krotności wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w 4 ust. 1 umowy. Ograniczenie nie dotyczy szkody wyrządzonej Zamawiającemu przez Wykonawcę z winy umyślnej Czy Zmawiający potwierdza, że w przypadku odstąpienia nastąpi rozliczenie wykonanych prac Wykonawcy? Odpowiedź do pytania 57: 1, 2 i 9 tak 3-8 nie

12 Pytanie nr 58 Pytania do Załącznika nr 11: 1. 1 ust. 2 Czy Zamawiający potwierdza, że sprzęt ma być wolny od wad w tym zakresie w jakim przewiduje to gwarancja producenta, o której mowa w 7 ust. 1? 2. 4 ust. 4 pkt. 2 Czy zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na dopisanie do postanowienia po słowach na koszt Wykonawcy : w części w jakiej przedmiot zamówienia dotknięty jest wadą ust. 1 pkt. 1 i 2 Czy zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na zmianę,,opóźnienia na,,zwłokę? 4. 9 ust. 4 : Czy Zamawiający potwierdza, że dopuszczalne jest wprowadzenie zmiana postanowienia na następujące brzmienie :,,Ogranicza się łączną odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość szkody przekroczyła wysokość zastrzeżonych kar umownych do rzeczywistych strat, nie więcej jednak niż do wysokości - krotności wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w 4 ust. 1 umowy. Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. Ograniczenie nie dotyczy szkody wyrządzonej Zamawiającemu przez Wykonawcę z winy umyślnej. 5. 9: Czy Zamawiający potwierdza, że dopuszczalne jest wprowadzenie następującego postanowienia:,,ogranicza się łączną wysokość kar umownych do wysokości. krotności wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w 4 ust. 1 umowy? Odpowiedź do pytania 58 1, 3 5 nie 2 tak, ale dotyczy 5 ust. 4 pkt 2. Pytanie nr 59 Jaki rodzaj okablowania strukturalnego należy zastosować? ekranowane/nieekranowane (różnie sprecyzowane w dokumentacji, zestawieniach, schematach)? Odpowiedź do pytania 59 Okablowanie ma być wykonane przewodem nieekranowanym U/UTP zgodnie z przedmiarem. Okablowanie powinno być wykonane kablem w powłoce typ LSZH. Pytanie nr 60 Jakiej mocy należy zastosować klimatyzatory (jednostki zewnętrzne, wewnętrzne)? Odpowiedź do pytania 60 Klimatyzacja (min. 8 kva) redundantny układ klimatyzacji precyzyjnej o mocy min 2x 8kVA z automatycznym przełączaniem pracy i sygnalizacją awarii. Montaż na ścianie zewnętrznej serwerowni, odprowadzenie skroplin przez ścianę budynku na teren. Pytanie nr 61 Punkt logiczny, to 1xRJ45 cat 6? Odpowiedź do pytania 61 Tak Pytanie nr 62 Załącznik nr 1b do SIWZ zakres III Prosimy o podanie ilości stanowisk i licencji, które są przedmiotem zamówienia. Odpowiedź do pytania 62 Nie mniej niż 23. Pytanie nr 63 Załącznik nr 1b do SIWZ zakres III Czy przedmiotem zamówienia są jedynie moduły Rejestracja, Gabinet, Sprawozdawczość NFZ, Administracja, Rehabilitacja i Gospodarka Lekami? Pytanie nr 64 Załącznik nr 1b do SIWZ zakres III Czy w zakresie III Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie oprogramowanie bazodanowe niezbędne do funkcjonowania oferowanych modułów systemu?

13 Odpowiedź do pytania 63 i 64 Tak Pytanie nr 65 Załącznik nr 1b do SIWZ zakres III Jakiego okresu gwarancji na wdrożone oprogramowanie Zamawiający wymaga? Odpowiedź do pytania 65 Przez gwarancję rozumie się okres, w którym dany produkt będzie działał bez problemów przez cały okres trwania projektu (5lat). Pytanie nr 66 Załącznik nr 12 projekt umowy dla zakresu III, 1 ust. 2 Prosimy o wyjaśnienie sformułowania numer autoryzacyjny. Odpowiedź do pytania 66 W 1 projektu umowy wykreśla się ust. 2 zaś ust. 3 zmienia się na ust. 2. Pytanie nr 67 Załącznik nr 1b do SIWZ zakres III Czy Zamawiający w ramach wdrożenia wymaga importu dotychczasowej bazy pacjentów oraz czy w ramach wdrożenia wymagane jest również wdrożenie polityki bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z późniejszymi zmianami)? Odpowiedź do pytania 67 Tak. Pytanie nr 68 Załącznik nr 1b do SIWZ zakres III Czy system ma obsługiwać ankietę bezpieczeństwa danych osobowych z szablonami zawierającymi pytania z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych, na podstawie których można wygenerować politykę bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z późniejszymi zmianami)? Odpowiedź do pytania 68 Skoro ma być wdrożona polityka bezpieczeństwa (odp. 67) to musi być podstawa na bazie której będzie wdrażana, nie ma znaczenia jak ona powstanie. Pytanie nr 69 Czy Zamawiający wymaga aby baza danych dedykowana do systemu informatycznego była darmowa? Odpowiedź do pytania 69 Nie. Pytanie nr 70 Czy Zamawiający wymaga aby załączniki plikowe do dokumentacji medycznej były gromadzone w bazie danych? Odpowiedź do pytania 70 Nie. Pytanie nr 71 Jaka jest dzienna szacowana liczba załączników dołączana do dokumentacji medycznej? Odpowiedź do pytania 71 Nie możemy określić. Pytanie nr 72 Jaka jest średnia oraz maksymalna wielkość w MB jednego załącznika dołączonego do dokumentacji medycznej? Odpowiedź do pytania 72 Trudno nam w tej chwili powiedzieć, średnia ok. 200kb, max ok. 1mb. Pytanie nr 73 Czy Zamawiający wymaga wsparcia serwisowego w zakresie administracji bazą danych? Odpowiedź do pytania 73 Tak.

14 Pytanie nr 74 Czy Zamawiający wymaga wsparcia serwisowego w zakresie tworzenia kopii bezpieczeństwa bazy danych? Odpowiedź do pytania 74 Nie. Pytanie nr 75 Czy Zamawiający wymaga aby kopia bezpieczeństwa bazy danych odbywała się w czasie rzeczywistym (kopia bazy danych na drugim serwerze)? Odpowiedź do pytania 75 Nie. Pytanie nr 76 Czy w przypadku awarii serwera bazy danych (sprzęt) Zamawiający będzie miał przygotowane środowisko zastępcze w celu odtworzenia bazy danych i zapewnienia nie przerwanej pracy jednostki? Odpowiedź do pytania 76 Nie. Pytanie nr 77 Czy Zamawiający zakłada tworzenie grafików pracy jedynie na stanowisko medyczne bez uwzględnienia zasobu osobowego? Odpowiedź do pytania 77 Nie. Pytanie nr 78 Czy Zamawiający zakłada wskazanie / ograniczenie listy usług dostępnych do rezerwacji na dany grafik pracy? Odpowiedź do pytania 78 Raczej nie, ale dokładnie odpowiemy po zobaczeniu tej fukcjonalności. Pytanie nr 79 Jaka jest szacunkowa ilość elementów w słowniku kontrahent w, cennik w i kontrakt w? Odpowiedź do pytania 79 Nie jesteśmy w stanie określić. Pytanie nr 80 Czy w przypadku realizacji usług prywatnych Zamawiający wymaga możliwości zmiany ceny usługi w stosunku do ceny cennikowej? Odpowiedź do pytania 88 Tak. Pytanie nr 81 Jaka jest szacunkowa liczba użytkownik w korzystających z podpisu elektronicznego? Odpowiedź do pytania 81 Myślą przewodnią wdrożenia oprogramowania jest prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, wykorzystywany podpis musi spełniać wymogi które postawił ustawodawca aby gromadzenie tej dokumentacji było prawidłowe. Pytanie nr 82 Czy Zamawiający zakłada naliczanie prowizji od usług zrealizowanych przez dany zasób osobowy? Odpowiedź do pytania 82 W tej chwili nie. Pytanie nr 83 Czy Zamawiający zakłada naliczanie koszt w od zrealizowanych usług? Pytanie nr 84 Czy Zamawiający zakłada uproszczone planowanie rezerwacji termin w wizyt na usługi ze skierowaniem (np. rehabilitacja)? Odpowiedź do pytania 83 i 84 Tak. Pytanie nr 85 Czy Zamawiający uproszczone wyszukiwanie terminów poprzez wykorzystanie zapisanych kryteriów wyszukiwania? Odpowiedź do pytania 85 Tak.

15 Pytanie nr 86 Zakres II - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, 1. Analizując zadania stawiane zamawianemu serwerowi, zapewne będzie on pełnił 3 role: bazodanowy, aplikacyjny i backupowy (taśmy LTO). Zastosowanie min.32 GB pamięci RAM, może mieć wpływ na wydajność pracy oprogramowania dostarczonego w ramach części III. Dodatkowo nasuwa się pytanie czy Zamawiający posiada jeszcze inny serwer, na którym np.: jest postawiona domena, poczta, etc, czy te funkcje będzie też pełnił oferowany serwer. Reasumując celem podniesienia wydajności serwera, proponujemy jako wymagany parametr minimalny nie 32 a 64 GB RAM. Odpowiedź Jest to wartość minimalna. 2. W zakresie dostawy serwera, czy Zamawiający uzna dostarczenie serwera który w zakresie bezpieczeństwa, posiada Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, ale nie ma Wbudowanego czujnika otwarcia obudowy współpracującego z BIOS i kartą zarządzającą. Takie rozwiązanie stosuje niewielu producentów przez co skutecznie ogranicza się konkurencję wśród dostawców sprzętu a dla Zamawiającego zaś nie zabezpiecza skutecznie ingerencji osób trzecich. Odpowiedź TAK 3. W zakresie parametrów procesora, Prosimy o precyzyjne określenie który z raportów (data jego wydania) będzie podstawą dla oceny wyników jakie osiąga procesor w teście PassMark CPU Mark np.: Updated 02th of April Odpowiedź Nie zauważyliśmy rozbieżności pomiędzy datą wydania testu a jego wydajnością. Zamawiający będzie się opierał na testach dostępnych w dniu otwarcia ofert. Pytanie nr 87 Zakres III - Dostawa oprogramowania do obsługi przychodni wraz z instalacją i wdrożeniem 1. Jaka jest przewidywana liczba osób do przeszkolenia z dostarczonego oprogramowania. Jeżeli to możliwe prosimy o podanie z podziałem na administratorów i personel medyczny. Odpowiedź 48 osób 2. Jaka jest liczba licencji liczby stanowiskowych dla bazy danych oraz aplikacji do obsługi przychodni. Prosimy o określenie liczby stanowisk (komputerów) na których zainstalowane będzie oprogramowanie do obsługi przychodni oraz o oszacowanie liczby użytkowników systemu. Odpowiedź Nie mniej niż Jak długi okres jest wymagany dla aktualizacji systemu (nie jest to gwarancja ani rękojmia). Aktualizacja - okres, w którym Zamawiający ma zapewniony przez Wykonawcę bezpłatny dostęp do aktualizacji i modyfikacji oferowanego systemu, w zakresie zapewniającym bezproblemową pracę Odpowiedź Cały okres trwania projektu (5lat). Pytanie nr 88 Czy zamawiający przewiduje możliwość montażu listew PWC na wkręty? Odpowiedź do pytania 88 Dopuszcza się montaż listew na wkręty. Pytanie nr 89 Czy zamawiający przewiduje wykonanie zasilania dedykowanego do gniazd końcowych? Odpowiedź do pytania 89 Nie przewiduje się zasilania do gniazd końcowych. Pytanie nr 90 Czy zamawiający przewiduje montaż i podłączenie UPS w pomieszczeniu serwerowni?

16

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI 2

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI 2 BZP.271.6.2013.JS Miasto Dębica Dębica, dnia 06-03-2013r. ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI 2 Dot: Przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie, budowę i operowanie sieci teleinformatycznej, światłowodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZGODNA Z REGULAMINEM Z DNIA 09.06.2010 r. W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Dostawa systemu CRM (18 stanowisk) wraz z systemem pocztowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy 139/2013 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsk tel. (23) 691 25 03 fax. (23) 691 26 06 w 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo