Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor"

Transkrypt

1 SPZOZ-ZP-1/2014 Barcin, Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne dotyczy: postępowania na rozbudowę i modernizację sieci LAN, modernizację serwerowni oraz dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla SPZOZ w Barcinie Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Poniżej przedstawiam ich treść, stosowne wyjaśnienia oraz modyfikację SIWZ. Pytanie nr 1 W treści SIWZ zamawiający w definicji zadania na str. 18 podaje cytuję poniżej: Modernizacja istniejącego sprzętu komputerowego 5 szt. Parametr Minimalne wymagania Zaoferowane parametry Płyta główna Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor Pamięć System operacyjny Gwarancja Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min punktów. (www.cpubenchmark.net) min 4GB 1333MHz Windows 7 PL 64Bit lub równoważny (warunki równoważności poniżej) oraz program antywirusowy pozwalający na centralne zarządzanie i aktualizacje. 2 letnia gwarancja Zwracamy się z wnioskiem o podanie informacji nt. producenta, modelu i parametrów jakie posiadają komputery, których upgrade ma dotyczyć w stopniu zezwalającym na prawidłowe dobranie elementów, za pomocą których można będzie wymagany upgrade w ogóle przeprowadzić. Bez tych danych nie jest możliwe dobranie prawidłowych elementów (np. ile jest slotów pamięci, jakiego rodzaju modułami pamięci i które z nich są już obsadzone, etc.) a tym samym złożenie prawidłowej oferty w ramach zadania Zakres II Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. W przeciwnym razie podany przez zamawiającego opis wymagań sugeruje, że chodzi o zakup kolejnych nowych 5-ciu komputerów. Prosimy o doprecyzowanie co zamawiający rozumie przez modernizację. Odpowiedź do pytania nr 1 Przez modernizacje rozumiemy dostawę elementów wymienionych w specyfikacji. Pytanie nr 2 Całość przetargu została podzielona na 3 części i Zamawiający dopuszcza składanie oferty częściowej. Ze względu na specyfikę współzależności harmonogramowych między zadaniami oraz między sprzętem (serwer, komputery) a system medyczny jest trudna do przeprowadzenia jeżeli np. zamawiający nie uzyska prawidłowej i do przyjęcia/zaakceptowania oferty na wszystkie 3 zadania. Realizacja terminowa zadania 2-go i 3-go bez 1-go nie jest możliwa. Realizacja zadania 1-go i 2-go są ze sobą powiązane. Prosimy o potwierdzenie, że celowym zamysłem Zamawiającego było udzielenie zgody na dopuszczenie składania oferty częściowej - czyli na dowolną ilość z 3 zadań a tym samym - nie jest to wyłącznie błąd edytorski? Odpowiedź do pytania nr 2 Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 zadania i nie jest to błąd edytorski. Pytanie nr 3 Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne dostarczenie szafy dystrybucyjnej 39U 600x600 lub 42U 600x600 zamiast zaprojektowanej 37U 600x600?

2 Pytanie nr 4 Czy Zamawiający dopuszcza montaż panela wentylacyjnego w wersji dachowej? Na rysunku IT/1 wrysowany jest panel montowany w wersji rack 19. Zastosowanie panela w wersji dachowej zwiększy pojemność montażową szafy na inne urządzenia w przyszłości. Odpowiedź do pytania nr 3 i 4 Tak Pytanie nr 5 Czy Zamawiający dopuszcza certyfikację pomiarów sieci logicznej w formie Permanent Link? Oczywiście powykonawczo zostaną również wykonane i przekazane pomiary w formie Channel. Odpowiedź do pytania nr 5 Zamawiający dopuszcza certyfikację pomiarów w formie Perlament Link przy zastosowaniu kabli krosowych jednego (wybranego) producenta okablowania strukturalnego. Pytanie nr 6 Prosimy o podanie ilości wymaganych do dostarczenia kabli krosowych i przyłączeniowych. Odpowiedź do pytania nr Pytanie nr 7 Proszę o podanie minimalnych parametrów lub przykładowe wskazanie przełącznika sieciowego, który ma zostać zainstalowany w szafie dystrybucyjnej. Nigdzie w dokumentacji nie jest to określone. Odpowiedź do pytania nr 7 Przełącznik sieciowy 48p: -X, możliwość aktualizacji oprogramowania, -T Ethernet, 802.3u 100BASE-TX Fast, Ethernet,802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 802.3z Gigabit Ethernet, 802.3x Flow Control, 802.1D STP, 802.1Q/p VLAN, 802.1X Port Access Authentication. Pytanie nr 8 Proszę o wyjaśnienie pozycji z przedmiaru robót malowanie 2x farba olejna ze szpachlowaniem. Gdzie te prace mają zostać wykonane? Rozumiemy, że malowanie serwerowni (pom. 136) zawarte jest w następnej pozycji przedmiaru. Odpowiedź do pytania nr 8 Malowanie serwerowni oraz prace naprawcze po wykuciach i przebiciach oraz po wstawieniu nowych drzwi do serwerowni. Pytanie nr 9 Czy w miejscu zaprojektowanych tras kablowych na ścianach nie ma zainstalowanych przeszkód typu: boazeria, zabudowane szafy bez dostępu do ściany w celu montażu kanałów kablowych, itp.? Odpowiedź do pytania nr 9 Nie ma. Pytanie nr 10 Proszę określić w jakich godzinach (dzień, wieczór, noc) będzie można wykonywać prace instalacyjne głośne (montaż tras kablowych) oraz ciche (montaż okablowania, podłączanie gniazd). Odpowiedź do pytania nr 10 Prace można wykonywać przez całą dobę, prace głośne z wyłączeniem godz Pytanie nr 11 Proszę określić czy prace będzie można wykonywać również w weekendy?

3 Odpowiedź do pytania nr 11 Tak Pytanie nr 12 Czy okablowanie sieci LAN ma być wykonane przewodem F/UTP czy U/UTP? Przedmiar i STWOIR mówią o kablu nieekranowanym (U/UTP), natomiast część opisowa projektu i rysunki wskazują kabel ekranowany (F/UTP). Odpowiedź do pytania nr 12 Okablowanie ma być wykonane przewodem nieekranowanym U/UTP zgodnie z przedmiarem. Pytanie nr 13 Czy okablowanie sieci LAN ma być wykonane kablem w powłoce PVC czy w powłoce typu LSZH? Odpowiedź do pytania nr 13 Okablowanie powinno być wykonane kablem w powłoce typ LSZH. Pytanie nr 14 "Obsługa rozliczeń realizacji usług w ramach kontraktów z NFZ" Czy do obsługi rozliczeń mają być wykorzystane istniejące mechanizmy, szablony, systemy, usługi? (np. usługi internetowe udostępniane przez NFZ). Jeśli tak, to które. Odpowiedź do pytania nr 14 Wykonawca powinien wiedzieć czy jego system jest w stanie przeprowadzić rozliczenie w ramach kontaktu z NFZ, mamy tutaj na myśli od złożenia raportów statystycznych aż po wystawienie faktury. Nie wiemy o jakie inne usługi internetowe udostępniane przez NFZ chodzi pytającemu. Jedynym znanym system rozliczeń z NFZ Kuj.-Pom. jest system SZOI. Pytanie nr 15 "Zarządzanie kartą pacjenta" Czy pod pojęciem karta pacjenta należy rozumieć istniejący, zdefiniowany szablon (zbiór cech) Odpowiedź do pytania nr 15 Tak. Pytanie nr 16 "Zarządzanie kartą pacjenta" Czy pojęcie "karata pacjenta" to idea, która powinna zostać opracowana na etapie analizy Pytanie nr 17 "Zarządzanie deklaracjami NFZ" Czy pod pojęciem deklaracja NFZ należy rozumieć istniejący, zdefiniowany szablon (zbiór cech) Pytanie nr 18 "Zarządzanie deklaracjami NFZ" Czy pojęcie deklaracja NFZ należy traktować jako ideę, która powinna zostać opracowana na etapie analizy. Odpowiedź do pytania nr Pod tym pojęciem rozumiemy zestaw danych gromadzonych przez świadczeniodawcę niezbędnych do prowadzenia rozliczeń z NFZ oraz ogólnie rozumianej sprawozdawczości. Pytanie nr 19 "Weryfikacja uprawnień pacjenta do realizacji usług na dany dzień" Czy weryfikacja ma odbywać się będzie poprzez system ewuś? Odpowiedź do pytania nr 19 Tak Pytanie nr 20" Możliwość wyznaczenia JGP" Prosimy o rozwinięcie akronimu JGP Odpowiedź do pytania nr 20 Jednorodne Grupy Pacjentów Pytanie nr 21 dotyczy całego zakresu SPRAWOZDAWCZOŚĆ NFZ Czy do obsługi w zakresie sprawozdawczości NFZ wykorzystywane będą istniejące mechanizmy, szablony, systemy, usługi? (np. usługi internetowe udostępniane przez NFZ). Jeśli tak, to które. Pytanie dotyczy w szczególności: 8a Kontraktów

4 8b Wizyt 8c Deklaracji pacjentów 8d Kolejek oczekujących 8e Rachunków refundacyjnych 8f Komunikacji z NFZ 8g Raportów NFZ Odpowiedź do pytania nr 21 Tak, będą wykorzystywane istniejące mechanizmy (dotyczy wszystkich podpunktów). Pytanie nr 22 "Drukowanie raportów fiskalnych (dobowy, okresowy)." Czy pod pojęciem raport fiskalny należy rozumieć raport z kasy fiskalnej? Odpowiedź do pytania nr 22 Tak. Pytanie nr 23 "Drukowanie raportów fiskalnych (dobowy, okresowy)." Czy pod pojęciem raport fiskalny należy rozumieć raport bazującym na danych wprowadzanych do system ręcznie? Odpowiedź do pytania nr 23 Tak, sprzedaż usług innych niż z NFZ. Pytanie nr 24 "Obsługa stanowiska kasowego" Czy z ze stanowiskiem kasowym związana jest obsługa kasy fiskalnej. Odpowiedź do pytania nr 24 Raczej drukarki fiskalnej. Pytanie nr 25 "Zarządzanie podpisami elektronicznymi" Jakie standardy podpisu elektronicznego są przez Państwa wykorzystywane Odpowiedź do pytania nr 25 Nie posiadamy żadnych poza podpisem wykorzystywanym w kontaktach z ZUS. Pytanie nr 26 "Zarządzanie podpisami elektronicznymi" Jakie standardy podpisu elektronicznego należy wdrożyć w ramach umowy Pytanie nr 27 "Zarządzanie podpisami elektronicznymi" O jakiej, orientacyjnie, liczbie podpisów elektronicznych jest mowa? Odpowiedź do pytania nr 26 i 27 Myślą przewodnią wdrożenia oprogramowania jest prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, wykorzystywany podpis musi spełniać wymogi które postawił ustawodawca aby gromadzenie tej dokumentacji było prawidłowe. Pytanie nr 28 "Zarządzanie konfiguracją Sprawozdawczości NFZ" Czy do obsługi w zakresie sprawozdawczości NFZ wykorzystywane będą istniejące mechanizmy, szablony, systemy, usługi? (np usługi internetowe udostępniane przez NFZ). Jeśli tak, to które. Odpowiedź do pytania nr 28 Tak Pytanie nr 29 "Zarządzanie strukturą medyczną" Prosimy o, orientacyjne, rozwinięcie pojęcia struktura medyczna. Odpowiedź do pytania nr 29 Mamy tutaj na myśli możliwość zdefiniowania jednostek, komórek, miejsc wykonywania świadczeń, zasoby personelu i sprzętu. Pytanie nr 30 dotyczy całego zakresu GOSPODARKA LEKAMI Czy do obsługi w zakresie gospodarki lekami wykorzystywane będą skanery kodów paskowych? Odpowiedź do pytania nr 30 W początkowej fazie nie, ale chcemy mieć taką możliwość.

5 Pytanie nr 31 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie nie posiadające portu VGA na przodzie obudowy, wyposażone w jeden port VGA z tyłu obudowy i kartę zdalnego zarządzania pozwalającą przejąć konsolę graficzną? Odpowiedź do pytania nr 31 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie nie posiadające portu VGA z przodu obudowy. Jeżeli przez przechwyt konsoli graficznej, rozumie się przechwyt dopiero po uruchomieniu systemu to Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Pytanie nr 32 Prosimy o określenie liczby użytkowników dla poszczególnych modułów systemu informatycznego do obsługi przychodni Odpowiedź do pytania użytkowników Pytanie nr 33 Prosimy o określenie liczby osób do przeszkolenia z poszczególnych modułów systemu informatycznego do obsługi przychodni. Odpowiedź do pytania osób Pytanie nr 34 Czy Zamawiający udostępni pomieszczenia i sprzęt niezbędny do przeszkolenia użytkowników systemu? Odpowiedź do pytania 34 Zamawiający udostępni pomieszczenie i sprzęt max. dla 8 osób w jednym cyklu szkolenia. Pytanie nr 35 Zamawiający w projekcie umowy powołuje się na zał. nr 1 do Umowy szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia prosimy o udostępnienie tego załącznika Odpowiedź do pytania 35 Załącznikiem nr 1 do umowy będzie załącznik nr 1b do SIWZ. Pytanie nr 36 Zamawiający w projekcie umowy powołuje się na zał. nr 1 do Umowy gdzie zawarty jest okres gwarancji systemu. Prosimy o udostępnienie tego załącznika i określenie okresu gwarancji oraz szczegółowego jego zakresu. Odpowiedź do pytania 36 W załączniku nr 1 do umowy nie zawarto okresu gwarancji, gdyż tym załącznikiem będzie załącznik nr 1b do SIWZ. Zgodnie z 7 ust. 1 umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji producenta zgodnie z przedmiotem zamówienia stanowiącym załącznikiem nr 1 do umowy. Zatem okresem gwarancji będzie okres gwarancji producenta. Pytanie nr 37 Czy Zamawiający wymaga aby system posiadał funkcjonalność Cenników i Pakietów dla pacjentów komercyjnych w szczególności w zakresie: Zarządzanie słownikiem typów świadczeń Zarządzanie słownikiem świadczeń a. Definiowanie nowych lub edycja istniejących świadczeń w zakresie: i. Podstawowych danych świadczenia (nazwa, czas trwania, itp.) ii. Kosztów realizacji świadczenia iii. Typów świadczeń (np. NFZ, usługa prywatna) iv. Typów zasobów potrzebnych do realizacji świadczenia b. Możliwość przeglądania obiektów powiązanych ze świadczeniem (Cennik, Pakiet, itp.) Zarządzanie szablonami pakietów c. Definiowanie nowych lub edycja istniejących szablonów pakietów w zakresie: i. Podstawowych danych szablonu pakietu (nazwa, max. rabat, itp.) ii. Ręczne określenie listy usług wchodzących w skład szablonu iii. Import lub eksport listy usług wchodzących w skład szablonu d. Wparcie obsługi abonamentowych pakietów pacjenta

6 Zarządzanie słownikiem szablonów kosztów Zarządzanie słownikiem kontrahentów e. Definiowanie nowych lub edycja istniejących rekordów Kontrahenta w zakresie: i. Podstawowych danych kontrahenta (nazwa, adres, itp.) ii. Określenia struktury kontrahenta (siedziba główna, odziały) f. Możliwość wystawiania nowych lub korygowania istniejących dokumentów finansowych Zarządzanie cennikami g. Definiowanie nowych lub edycja istniejących cenników w zakresie: i. Podstawowych danych cennika (nazwa, data obowiązywania, itp.) ii. Listy świadczeń łącznie z cenami jaki ponosi pacjent za realizację danego świadczenia iii. Listy pakietów łącznie z cenami jaki ponosi pacjent za możliwość korzystania z pakietu h. Możliwość określenia alternatywnych nazw świadczeń lub pakietów wchodzących w skład cennika. i. Ewidencja zmian wprowadzonych w cenniku Zarządzanie kontraktami j. Definiowanie nowych lub edycja istniejących kontraktów w zakresie: i. Podstawowych danych kontraktu (Nazwa, kontrahent z którym zawarto umowę, itp.) ii. Listy pakietów łącznie z cenami jaki ponosi kontrahent i/lub pacjent korzystający z pakietu. k. Możliwość określenia alternatywnych nazw świadczeń lub pakietów wchodzących w skład kontraktu. l. Możliwość określenia zasad drukowania nazw zrealizowanych świadczeń na dokumentach finansowych m. Możliwość określenia limitów kwotowych oraz ilościowych w ramach pakietów n. Możliwość wymuszenia podania kodu potwierdzenia pozwalającego na realizację świadczenia: i. Dla każdej usługi pakietu ii. Dla usługi pakietu której cena jest wyższa niż określona wartość o. Możliwość rozliczania zamkniętych okresów rozliczeniowych umowy p. Podgląd wykorzystania usług w danym okresie rozliczeniowym q. Podgląd danych faktury rozliczającej wybrany okres rozliczeniowy r. Podgląd dokumentów finansowych powiązanych z umową. s. Ewidencja zmian wprowadzonych w umowie Zarządzanie promocjami t. Definiowanie nowych lub edycja istniejących promocji w zakresie: i. Podstawowych danych promocji (Nazwa, kontrahent z którym zawarto umowę, itp.) ii. Listy świadczeń łącznie z cenami jaki ponosi kontrahent (płatnika promocji) i/lub pacjent korzystającego ze świadczenia iii. Listy pakietów łącznie z cenami jaki ponosi kontrahent i/lub pacjent korzystający z pakietu u. Możliwość określenia alternatywnych nazw świadczeń lub pakietów wchodzących w skład promocji. v. Możliwość rozliczania zamkniętych okresów rozliczeniowych promocji w. Podgląd wykorzystania usług w danym okresie rozliczeniowym x. Podgląd danych faktury rozliczającej wybrany okres rozliczeniowy y. Podgląd dokumentów finansowych powiązanych z umową. z. Ewidencja zmian wprowadzonych w umowie Zarządzanie przypisaniem pakietów do pracowników Kontrahenta poprzez: aa. Definiowanie listy pracowników

7 bb. Zarządzanie przydziałem pakietów do pracownika cc. Eksport lub Import listy powiązań pakietów z pracownikami kontrahenta. Zarządzanie słownikiem rabatów Zarządzanie rozliczeniami pakietów abonamentowych dd. Możliwość rozliczenia pakietów abonamentowych wybranych pacjentów ee. Możliwość masowego rozliczenia nierozliczonych indywidualnych pakietów abonamentowych ff. Możliwość masowego rozliczania kontrahentów Odpowiedź do pytania 37 Tak Pytanie nr 38 Czy Zamawiający wymaga aby system posiadał funkcjonalność modułu Prowizji dla lekarzy w szczególności w zakresie: Zaawansowane zarządzanie regułami naliczania prowizji o Definiowanie nowych reguł naliczania prowizji dla poszczególnych członków personelu medycznego (per świadczenie, pakiet, świadczenie w kontrakcie lub ogólne): o Rozliczanie lub korekta rozliczonych prowizji o Podgląd bieżącego stanu rozliczeń prowizji o Podgląd historycznych rozliczeń prowizji o Drukowanie szczegółów rozliczeń prowizji wybranego pracownika o Eksport pozycji z listy prowizji do pliku Excel o Filtrowanie pozycji z listy prowizji Odpowiedź do pytania 38 Tak ale jako funkcjonalność dodatkowa. Pytanie nr 39 Czy Zamawiający wymaga aby system posiadał funkcjonalność związaną z: Zarządzaniem słownikiem towarów i usług Zarządzaniem słownikiem kontrahentów Zaawansowanym przeglądaniem dokumentów finansowych z możliwością: o Tworzenie nowego dokumentu finansowego o Wystawiania korekt o Drukowania (oryginałów, kopii oraz duplikatów). Drukowaniem raportów fiskalnych (dobowy, okresowy). Obsługą stanowiska kasowego Możliwością ręcznego lub automatycznego tworzenia raportów kasowych Pytanie nr 40 Czy Zamawiający wymaga aby system posiadał funkcjonalność związaną z: Generowaniem Raportów o Definiowaniem własnych szablonów raportów o Importem lub eksportem szablonów raportów o Definiowaniem raportów SQL o Generowaniem raportów na podstawie systemowych szablonów o Filtrowaniem na poziomie raportu Odpowiedź do pytania Tak, było określone w SIWZ Pytanie nr 41 Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązanie określone w paragrafie 7 ust. 1 oznacza obowiązek zapewnienia przez wykonawcę, iż dostarczone towary objęte będą gwarancją

8 producenta i że zamawiający otrzyma od wykonawcy dokumenty potwierdzające odpowiedzialność gwarancyjną producenta, na standardowych warunkach stosowanych przez producenta dla danego rodzaju towaru? Odpowiedź do pytania 41 Tak, wykonawca ma obowiązek zapewnić, że towary będą objęte gwarancją producenta i wydać zamawiającemu dokumenty potwierdzające odpowiedzialność gwarancyjną producenta. Gwarancja jakości producenta musi zapewniać spełnianie warunków opisanych w przedmiocie zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Pytanie nr 42 Czy Zamawiający wymaga aby system informatyczny był zintegrowany z modułem Laboratorium? Czy ewentualny zakres integracji jest częścią tego zamówienia? Jeśli tak to prosimy o podanie z jakim systemem LIS ma nastąpić integracja i w jakim zakresie? Czy w przypadku takiej integracji bądź wymogu aby system był do takiej integracji przygotowany wymagana będzie funkcjonalność modułu Punktu Pobrań związana z: Ewidencją skierowań zew. związanych z realizacją badań laboratoryjnych Obsługą skierowań związanych z realizacją badań laboratoryjnych Rozliczaniem realizowanych badań. Współpracą z czytnikiem kodów kreskowych w zakresie opisywania pobrano materiału Wystawianiem zleceń na realizacji badań laboratoryjnych na podstawie istniejących skierowań Wsparciem w ewidencji pobranego materiału. Generowaniem listów przewozowych związanych z wysyłanym materiałem. Przeglądaniem z możliwością ręcznego wprowadzenia wyników badań laboratoryjnych Zarządzaniem słownikami związanymi z elektroniczną wymiana danych pomiędzy laboratoriami Możliwością monitorowania zleceń i wyników badań przesyłanych drogą elektroniczną. Wsparciem elektronicznego procesu zlecanie i odbieranie wyników badań z wybranymi systemami laboratoryjnymi. Wydawaniem wyników badań laboratoryjnych. Odpowiedź do pytania 42 Tak Pytanie nr 43 Prosimy o podanie budżetu dla zadania nr 3 Odpowiedź do pytania 43 Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert. Pytanie nr 44 W treści wymagań w części dotyczącej 1 szt. urządzenia switch: Czy zamawiający zgadza się, aby switch o którym mowa w SIWZ miał gwarancję na zasadach tzw. gwarancji ograniczonej czasem życia produktu? Oznacza to, że gwarancja będzie obejmować produkt tak długo jak będzie on produkowany przez producenta, a po zakończeniu produkcji, jeszcze przez okres 5 lat. Pytanie nr 45 W treści SIWZ dotyczącej urządzenia typu switch zamawiający opisuje cytując: Ilość i typ portów Minimum 2 porty SFP+ oraz min. 2 porty HDMI do tworzenia stosu Czy zamawiający zgadza się, aby urządzenie posiadało - celem łączenia w stos - inne niż wskazane przez zamawiającego czyli interfejs HDMI?

9 Pytanie nr 46 W treści SIWZ dotyczącej urządzenia typu switch zamawiający opisuje cytując: Funkcjonalność WRR Czy zamawiający zgadza się aby urządzenie wspierało równoważny protokół jakim jest WDRR zamiast protokołu WRR? Odpowiedź do pytania nr Tak Pytanie nr 47 W treści SIWZ dotyczącej urządzenia typu UTM zamawiający opisuje cytując: Funkcjonalność 7. Zintegrowana brama VOIP Czy zamawiający dopuści rozwiązanie nie posiadające funkcjonalności zintegrowanej bramy VOIP? Odpowiedź do pytania nr 47 Nie Pytanie nr 48 W treści SIWZ dotyczącej urządzenia typu UTM zamawiający opisuje cytując: Funkcjonalność Serwer VPN pracujący w trybach host/lan i lan/lan. Min. 30 tuneli VPN. Możliwe protokoły: IPSec, PPTP,L2TP,L2TP over IPSec. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie obsługujące 25 tuneli VPN typu IPSec, 14 tuneli SSL VPN oraz 5 tuneli typu PPTP? Pytanie nr 49 W treści SIWZ dotyczącej urządzenia typu UTM zamawiający opisuje cytując: Funkcjonalność darmowy klient VPN Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, które umożliwia zestawianie tuneli typu IPSec VPN z wykorzystaniem oprogramowania firm trzecich do zestawiania tuneli typu cliet-to-site? Odpowiedź do pytania nr 48 i 49 Tak Pytanie nr 50 Zamawiający - ze zrozumiałych względów - nie podaje szczegółów związanych z budżetem na realizację zadań. Czy Zamawiający może określić % udział każdego z 3 zadań w przewidywanym na ich realizację budżecie całościowym? Odpowiedź do pytania nr 50 Zakres I 33%, Zakres II 16%, Zakres III 51% Pytanie nr 51 W Przedmiarze Robót w punkcie 2 wymieniony jest montaż klimatyzatorów. Nie ma podanego typu oraz mocy tych urządzeń. W Projekcie Wykonawczym Instalacji Elektrycznych mowa jest tylko o instalacji zasilającej klimatyzatory, że zostaną zasilone dwie jednostki zewnętrzne i dwie wewnętrzne. Czy dostawa klimatyzatorów jest wymagana w tym zadaniu? Jeśli tak to prosimy o podanie specyfikacji tych urządzeń. Czy istnieje projekt montażu tych urządzeń wraz z odprowadzeniem skroplin? Odpowiedź do pytania nr 51 Klimatyzacja (min. 8 kva) redundantny układ klimatyzacji precyzyjnej o mocy min 2x 8kVA z automatycznym przełączaniem pracy i sygnalizacją awarii. Montaż na ścianie zewnętrznej serwerowni, odprowadzenie skroplin przez ścianę budynku na teren. Pytanie nr 52 W załączniku nr 1 do SIWZ Przedmiot Zamówienia Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni jest podane ogólne hasło modernizacja serwerowni. Jakie prace wchodzą w ten zakres? Czy są to roboty budowlane ujęte w Przedmiarze Robót ? Jakie oczekiwania ma Inwestor co do aranżacji pomieszczenia?

10 Odpowiedź do pytania nr 52 Prace remontowe w pomieszczeniu. W zakres aranżacji wchodzą urządzenia serwerowni i stolik. Pytanie nr 53 W Projekcie Wykonawczym Instalacji Elektrycznych nie ma mowy nic o typie sieci. Jaki typ zasilania jest w budynku (TT, TNS, itp.)? Odpowiedź do pytania nr 53 Typ zasilania TN-C. Pytanie nr 54 W Projekcie Wykonawczym Instalacji Elektrycznych mowa jest o zasileniu szafy serwerowej przewodem YDY 3x4mm2. W jaki sposób zakończyć tą linie w szafie/przy szafie? Jaką obciążalność przy takiej średnicy żyły ma mieć gniazdo końcowe? Moc zarezerwowana dla szafy to 3,0kW. Przy tej mocy wystarczającym przewodem jest YDY 3x2,5mm2. Czy Inwestor dopuszcza zamianę przewodu YDY 3x4mm2 na YDY 3x2,5mm2? Odpowiedź do pytania nr 54 Przewód YDY 3x4mm 2 Pytanie nr 55 W Projekcie Budowlanym Instalacja Teletechniczna w punkcie 2.2. Instalacja szafy dystrybucyjnej wymienione jest wyposażenie szafy uwzględniające urządzenia aktywne określone w kosztorysie. W przedmiarze robót B ujęte jest tylko montaż wyposażenia szafy szt. 13. Z tego wynika, że w szafie powinno być zamontowane 6 szt. Urządzeń aktywnych. Czy te urządzenia wchodzą do tego zakresu? Jeśli tak to prosimy o podanie ich parametrów. Odpowiedź do pytania nr 55 Urządzenia wchodzące w zakres: - panel wentylacyjny - 5 organizatorów kabli - 1 półka montażowa - 1 panel zasilania - 3 patch panele - zasilacz awaryjny - przełącznik sieciowy 48p - 2 urządzenia UTM dla lokalizacji zdalnych nux/open Source, -9, RS-232 -T, i- co najmniej 1000, IP na podstawie adresów MAC, list,

11 -mail, -Spam, stron. Pytanie nr 56 Pytania do SIWZ: (XIV.6) Czy zamawiający potwierdza, że kopie wymaganych dokumentów, załączanych do oferty mogą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy? Odpowiedź do pytania 56 Tak Pytanie nr 57 Pytania do Załącznika nr 10: 1. 4 ust. 2 in fine: Czy Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na dodanie do postanowienia zapisu: z zastrzeżeniem 8 ust.2 pkt. 14 i ust. 4: Czy Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na dodanie do postanowienia zapisu po słowach nie ujęte : (z zastrzeżeniem 8 ust.2 pkt. 14 i 15) ust. 2 pkt.14 : Czy Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na zmianę postanowienia na następujące brzmienie: podjęcie z Zamawiającym oraz autorem dokumentacji uzgodnień zmierzających do ustalenia zmian w sposobie wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian w dokumentacji projektowej na skutek wykrycia w niej wad lub usterek pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w sprawdzaniu dokumentacji projektowej. Skutki finansowe zmian w dokumentacji obciążą Zamawiającego, jeśli zmiana sposobu wykonania robót budowlanych groziłaby Wykonawcy rażącą stratą 4. 8 ust. 2 pkt.15: Czy Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na zmianę postanowienia na następujące brzmienie: podjęcie z Zamawiającym oraz autorem dokumentacji uzgodnień zmierzających do ustalenia zmian w sposobie wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Skutki finansowe zmian w dokumentacji obciążą Zamawiającego, jeśli zmiana sposobu wykonania robót budowlanych groziłaby Wykonawcy rażącą stratą Czy Zamawiający potwierdza, że możliwe jest wyłączenie rękojmi? ust. 2 pkt. 1 i 2 Czy zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na zmianę,,opóźnienia na,,zwłokę? 7. 14: Czy Zamawiający potwierdza, że dopuszczalne jest wprowadzenie następującego postanowienia:,,ogranicza się łączną wysokość kar umownych do wysokości. krotności wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w 4 ust. 1 umowy? ust. 4: Czy Zamawiający potwierdza, że dopuszczalne jest wprowadzenie następującego postanowienia :,,Ogranicza się łączną odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość szkody przekroczyła wysokość zastrzeżonych kar umownych do rzeczywistych strat, nie więcej jednak niż do wysokości - krotności wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w 4 ust. 1 umowy. Ograniczenie nie dotyczy szkody wyrządzonej Zamawiającemu przez Wykonawcę z winy umyślnej Czy Zmawiający potwierdza, że w przypadku odstąpienia nastąpi rozliczenie wykonanych prac Wykonawcy? Odpowiedź do pytania 57: 1, 2 i 9 tak 3-8 nie

12 Pytanie nr 58 Pytania do Załącznika nr 11: 1. 1 ust. 2 Czy Zamawiający potwierdza, że sprzęt ma być wolny od wad w tym zakresie w jakim przewiduje to gwarancja producenta, o której mowa w 7 ust. 1? 2. 4 ust. 4 pkt. 2 Czy zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na dopisanie do postanowienia po słowach na koszt Wykonawcy : w części w jakiej przedmiot zamówienia dotknięty jest wadą ust. 1 pkt. 1 i 2 Czy zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na zmianę,,opóźnienia na,,zwłokę? 4. 9 ust. 4 : Czy Zamawiający potwierdza, że dopuszczalne jest wprowadzenie zmiana postanowienia na następujące brzmienie :,,Ogranicza się łączną odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość szkody przekroczyła wysokość zastrzeżonych kar umownych do rzeczywistych strat, nie więcej jednak niż do wysokości - krotności wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w 4 ust. 1 umowy. Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. Ograniczenie nie dotyczy szkody wyrządzonej Zamawiającemu przez Wykonawcę z winy umyślnej. 5. 9: Czy Zamawiający potwierdza, że dopuszczalne jest wprowadzenie następującego postanowienia:,,ogranicza się łączną wysokość kar umownych do wysokości. krotności wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w 4 ust. 1 umowy? Odpowiedź do pytania 58 1, 3 5 nie 2 tak, ale dotyczy 5 ust. 4 pkt 2. Pytanie nr 59 Jaki rodzaj okablowania strukturalnego należy zastosować? ekranowane/nieekranowane (różnie sprecyzowane w dokumentacji, zestawieniach, schematach)? Odpowiedź do pytania 59 Okablowanie ma być wykonane przewodem nieekranowanym U/UTP zgodnie z przedmiarem. Okablowanie powinno być wykonane kablem w powłoce typ LSZH. Pytanie nr 60 Jakiej mocy należy zastosować klimatyzatory (jednostki zewnętrzne, wewnętrzne)? Odpowiedź do pytania 60 Klimatyzacja (min. 8 kva) redundantny układ klimatyzacji precyzyjnej o mocy min 2x 8kVA z automatycznym przełączaniem pracy i sygnalizacją awarii. Montaż na ścianie zewnętrznej serwerowni, odprowadzenie skroplin przez ścianę budynku na teren. Pytanie nr 61 Punkt logiczny, to 1xRJ45 cat 6? Odpowiedź do pytania 61 Tak Pytanie nr 62 Załącznik nr 1b do SIWZ zakres III Prosimy o podanie ilości stanowisk i licencji, które są przedmiotem zamówienia. Odpowiedź do pytania 62 Nie mniej niż 23. Pytanie nr 63 Załącznik nr 1b do SIWZ zakres III Czy przedmiotem zamówienia są jedynie moduły Rejestracja, Gabinet, Sprawozdawczość NFZ, Administracja, Rehabilitacja i Gospodarka Lekami? Pytanie nr 64 Załącznik nr 1b do SIWZ zakres III Czy w zakresie III Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie oprogramowanie bazodanowe niezbędne do funkcjonowania oferowanych modułów systemu?

13 Odpowiedź do pytania 63 i 64 Tak Pytanie nr 65 Załącznik nr 1b do SIWZ zakres III Jakiego okresu gwarancji na wdrożone oprogramowanie Zamawiający wymaga? Odpowiedź do pytania 65 Przez gwarancję rozumie się okres, w którym dany produkt będzie działał bez problemów przez cały okres trwania projektu (5lat). Pytanie nr 66 Załącznik nr 12 projekt umowy dla zakresu III, 1 ust. 2 Prosimy o wyjaśnienie sformułowania numer autoryzacyjny. Odpowiedź do pytania 66 W 1 projektu umowy wykreśla się ust. 2 zaś ust. 3 zmienia się na ust. 2. Pytanie nr 67 Załącznik nr 1b do SIWZ zakres III Czy Zamawiający w ramach wdrożenia wymaga importu dotychczasowej bazy pacjentów oraz czy w ramach wdrożenia wymagane jest również wdrożenie polityki bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z późniejszymi zmianami)? Odpowiedź do pytania 67 Tak. Pytanie nr 68 Załącznik nr 1b do SIWZ zakres III Czy system ma obsługiwać ankietę bezpieczeństwa danych osobowych z szablonami zawierającymi pytania z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych, na podstawie których można wygenerować politykę bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z późniejszymi zmianami)? Odpowiedź do pytania 68 Skoro ma być wdrożona polityka bezpieczeństwa (odp. 67) to musi być podstawa na bazie której będzie wdrażana, nie ma znaczenia jak ona powstanie. Pytanie nr 69 Czy Zamawiający wymaga aby baza danych dedykowana do systemu informatycznego była darmowa? Odpowiedź do pytania 69 Nie. Pytanie nr 70 Czy Zamawiający wymaga aby załączniki plikowe do dokumentacji medycznej były gromadzone w bazie danych? Odpowiedź do pytania 70 Nie. Pytanie nr 71 Jaka jest dzienna szacowana liczba załączników dołączana do dokumentacji medycznej? Odpowiedź do pytania 71 Nie możemy określić. Pytanie nr 72 Jaka jest średnia oraz maksymalna wielkość w MB jednego załącznika dołączonego do dokumentacji medycznej? Odpowiedź do pytania 72 Trudno nam w tej chwili powiedzieć, średnia ok. 200kb, max ok. 1mb. Pytanie nr 73 Czy Zamawiający wymaga wsparcia serwisowego w zakresie administracji bazą danych? Odpowiedź do pytania 73 Tak.

14 Pytanie nr 74 Czy Zamawiający wymaga wsparcia serwisowego w zakresie tworzenia kopii bezpieczeństwa bazy danych? Odpowiedź do pytania 74 Nie. Pytanie nr 75 Czy Zamawiający wymaga aby kopia bezpieczeństwa bazy danych odbywała się w czasie rzeczywistym (kopia bazy danych na drugim serwerze)? Odpowiedź do pytania 75 Nie. Pytanie nr 76 Czy w przypadku awarii serwera bazy danych (sprzęt) Zamawiający będzie miał przygotowane środowisko zastępcze w celu odtworzenia bazy danych i zapewnienia nie przerwanej pracy jednostki? Odpowiedź do pytania 76 Nie. Pytanie nr 77 Czy Zamawiający zakłada tworzenie grafików pracy jedynie na stanowisko medyczne bez uwzględnienia zasobu osobowego? Odpowiedź do pytania 77 Nie. Pytanie nr 78 Czy Zamawiający zakłada wskazanie / ograniczenie listy usług dostępnych do rezerwacji na dany grafik pracy? Odpowiedź do pytania 78 Raczej nie, ale dokładnie odpowiemy po zobaczeniu tej fukcjonalności. Pytanie nr 79 Jaka jest szacunkowa ilość elementów w słowniku kontrahent w, cennik w i kontrakt w? Odpowiedź do pytania 79 Nie jesteśmy w stanie określić. Pytanie nr 80 Czy w przypadku realizacji usług prywatnych Zamawiający wymaga możliwości zmiany ceny usługi w stosunku do ceny cennikowej? Odpowiedź do pytania 88 Tak. Pytanie nr 81 Jaka jest szacunkowa liczba użytkownik w korzystających z podpisu elektronicznego? Odpowiedź do pytania 81 Myślą przewodnią wdrożenia oprogramowania jest prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, wykorzystywany podpis musi spełniać wymogi które postawił ustawodawca aby gromadzenie tej dokumentacji było prawidłowe. Pytanie nr 82 Czy Zamawiający zakłada naliczanie prowizji od usług zrealizowanych przez dany zasób osobowy? Odpowiedź do pytania 82 W tej chwili nie. Pytanie nr 83 Czy Zamawiający zakłada naliczanie koszt w od zrealizowanych usług? Pytanie nr 84 Czy Zamawiający zakłada uproszczone planowanie rezerwacji termin w wizyt na usługi ze skierowaniem (np. rehabilitacja)? Odpowiedź do pytania 83 i 84 Tak. Pytanie nr 85 Czy Zamawiający uproszczone wyszukiwanie terminów poprzez wykorzystanie zapisanych kryteriów wyszukiwania? Odpowiedź do pytania 85 Tak.

15 Pytanie nr 86 Zakres II - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, 1. Analizując zadania stawiane zamawianemu serwerowi, zapewne będzie on pełnił 3 role: bazodanowy, aplikacyjny i backupowy (taśmy LTO). Zastosowanie min.32 GB pamięci RAM, może mieć wpływ na wydajność pracy oprogramowania dostarczonego w ramach części III. Dodatkowo nasuwa się pytanie czy Zamawiający posiada jeszcze inny serwer, na którym np.: jest postawiona domena, poczta, etc, czy te funkcje będzie też pełnił oferowany serwer. Reasumując celem podniesienia wydajności serwera, proponujemy jako wymagany parametr minimalny nie 32 a 64 GB RAM. Odpowiedź Jest to wartość minimalna. 2. W zakresie dostawy serwera, czy Zamawiający uzna dostarczenie serwera który w zakresie bezpieczeństwa, posiada Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, ale nie ma Wbudowanego czujnika otwarcia obudowy współpracującego z BIOS i kartą zarządzającą. Takie rozwiązanie stosuje niewielu producentów przez co skutecznie ogranicza się konkurencję wśród dostawców sprzętu a dla Zamawiającego zaś nie zabezpiecza skutecznie ingerencji osób trzecich. Odpowiedź TAK 3. W zakresie parametrów procesora, Prosimy o precyzyjne określenie który z raportów (data jego wydania) będzie podstawą dla oceny wyników jakie osiąga procesor w teście PassMark CPU Mark np.: Updated 02th of April Odpowiedź Nie zauważyliśmy rozbieżności pomiędzy datą wydania testu a jego wydajnością. Zamawiający będzie się opierał na testach dostępnych w dniu otwarcia ofert. Pytanie nr 87 Zakres III - Dostawa oprogramowania do obsługi przychodni wraz z instalacją i wdrożeniem 1. Jaka jest przewidywana liczba osób do przeszkolenia z dostarczonego oprogramowania. Jeżeli to możliwe prosimy o podanie z podziałem na administratorów i personel medyczny. Odpowiedź 48 osób 2. Jaka jest liczba licencji liczby stanowiskowych dla bazy danych oraz aplikacji do obsługi przychodni. Prosimy o określenie liczby stanowisk (komputerów) na których zainstalowane będzie oprogramowanie do obsługi przychodni oraz o oszacowanie liczby użytkowników systemu. Odpowiedź Nie mniej niż Jak długi okres jest wymagany dla aktualizacji systemu (nie jest to gwarancja ani rękojmia). Aktualizacja - okres, w którym Zamawiający ma zapewniony przez Wykonawcę bezpłatny dostęp do aktualizacji i modyfikacji oferowanego systemu, w zakresie zapewniającym bezproblemową pracę Odpowiedź Cały okres trwania projektu (5lat). Pytanie nr 88 Czy zamawiający przewiduje możliwość montażu listew PWC na wkręty? Odpowiedź do pytania 88 Dopuszcza się montaż listew na wkręty. Pytanie nr 89 Czy zamawiający przewiduje wykonanie zasilania dedykowanego do gniazd końcowych? Odpowiedź do pytania 89 Nie przewiduje się zasilania do gniazd końcowych. Pytanie nr 90 Czy zamawiający przewiduje montaż i podłączenie UPS w pomieszczeniu serwerowni?

16

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej:

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej: Załącznik nr. do SIWZ Z A K R E S I L O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N

Bardziej szczegółowo

ZP Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r.

ZP Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r. ZP.272.12.2017 Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r. Otrzymują Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: Postępowania poniżej 193 000 euro Informatyzacja Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

PYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: Postępowania poniżej 193 000 euro Informatyzacja Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Garwolin,17.03.2011r. 08-400 Garwolin, Al. Legionów 11 tel/fax.(25)682-16-93 NIP 826 214 86 01 Regon 142032872 PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: Postępowania poniżej

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Co zamawiający rozumie pod pojęciem rodzaje dyżurów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące wymaganie za pomocą grafików.

Co zamawiający rozumie pod pojęciem rodzaje dyżurów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące wymaganie za pomocą grafików. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 03 sierpnia 2012r. ZP-226-19/12 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS Pytanie 1. e-platformy, gdzie w podpunkcie 3.2. opisuje Wymagania funkcjonalne dla oprogramowania E-Platformy, w związku z tym: pkt. 3 - Czy Zamawiający dopuszcza aby zakładanie kont użytkowników ( pracownicy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr sprawy: DO.3701.1.7.2017 Katowice, dn. 12.05.2017r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje,

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi Pytanie: Proszę o doprecyzowanie wymagania odnośnie wymaganych procesorów w serwerach dostępowym i zarządzającym. Zaproponowany w SIWZ procesor e3-1286l v3 obsługuje max 32GB ram i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP 15-04-2014, Zblewo Zapytanie ofertowe na przedmiot zamówienia: wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/57/2017 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie 1.Serwer spełniający poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 2.0.205 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ARTEK Artur Żochowski, projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego przedsiębiorstwa ARTEK w celu integracji

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW Urząd Gminy Rajcza ul. Górska 1 34-370 Rajcza Odpowiedź na zapytania dotyczące treści SIWZ! Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

CUI-DOAZ Wrocław, r.

CUI-DOAZ Wrocław, r. Do Wykonawców CUI-DOAZ. 3405.2.2014 Wrocław, 18.02.2014 r. CUI/ZP/PN/2/2014/9 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Dostawa notebooków dla Urzędu Miejskiego Wrocławia. Działając

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą przy al. ks. J. Poniatowskiego 1 w Warszawie prowadzący postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZU/SIWZ-9/AP/ZNB-227/56/MK/2015 Gdynia, dnia 09.04.2015 r.

ZU/SIWZ-9/AP/ZNB-227/56/MK/2015 Gdynia, dnia 09.04.2015 r. ZU/SIWZ-9/AP/ZNB-227/56/MK/2015 Gdynia, dnia 09.04.2015 r. Do wiadomości Wykonawców dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego AZP-240/PN-p14/076/2013 strona 1 z 6 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 Dział Zamówień Publicznych tel. +48 81 445 43 92, fax +48 81 445 41 63, e-mail: dzp@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu: WMIM /2017

Dotyczy przetargu: WMIM /2017 Część I, 2 sztuki 1 Obudowa Obudowa typu tower/rack (tower z możliwością monatżu szyn) o wysokości 4U z możliwością instalacji 8 dysków 3,5" Hot-Plug (Hot-Swappable) wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 375888 2016 z dnia 2016 12 29 r. Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: Data: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS Ilość 8 sztuk Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie sprzętowym 1.1 Moc pozorna minimum

Bardziej szczegółowo

L.dz. WETI/1508/2017 Gdańsk, dnia r.

L.dz. WETI/1508/2017 Gdańsk, dnia r. Dziekan L.dz. WETI/1508/2017 Gdańsk, dnia 06.06.2017 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.04.2017 r. nr ogłoszenia 2017/S 064-119865 i

Bardziej szczegółowo

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI 90-119 Łódź ul. Kilińskiego 81 TEL. 986 Dyżurny 0 42 250 22 49 Sekretariat 0 42 250 22 11 Sekcja ds. zam. publ. 0 42 250 22 32 FAX 0 42 630 93 22 nasz znak data AZ/231/2 - / 14 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy FORMULARZ OFERTY...... REGON:..... NIP:... Nr tel.:... fax:... e-mail:... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko):...

Bardziej szczegółowo

ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia r.

ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia r. 130000.ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia 19.04.2013 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2 Łódź, 7.06.203 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.2-2 Dotyczy dostawy, instalacji i konfiguracji urządzeń w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie systemu B2B w celu integracji FAST i partnerów biznesowych w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.08.2013 Nr Sprawy: 01/08/STADENT/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługi szkoleniowe poświęcone wdrożeniu i obsłudze programu Eurosoft, składające się z następujących modułów:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługi szkoleniowe poświęcone wdrożeniu i obsłudze programu Eurosoft, składające się z następujących modułów: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław II. Tytuł realizowanego Projektu. Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Grupa I wysokonakładowe, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne 5szt. Grupa II wysokonakładowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 10 szt. Grupa III monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka.

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka. OR.272.20.2013.EL Mielec, 14 listopada 2013 roku INFORMACJA Dotyczy: postępowania przetargowego w przedmiocie przebudowy i remontu budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 etap I

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MODYFIKACJA W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

1. Priorytety i oczekiwania jednostki organizacyjnej związane w uczestnictwem w projektach kluczowych

1. Priorytety i oczekiwania jednostki organizacyjnej związane w uczestnictwem w projektach kluczowych 1 z 7 2008-12-02 14:02 Wybierz jednostkę samorządu dla kórej wypełniana jest ankieta Część I: Podstawowe informacje 1. Priorytety i oczekiwania jednostki organizacyjnej związane w uczestnictwem w projektach

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min Załącznik nr 5C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 3 zamówienia Dostawa urządzeń sieciowych i serwerów. Zasilacz awaryjny

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. zadanie nr 1 Dostawa drukarek Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFIGURACJI OFEROWANEGO SPRZĘTU. Przetarg nieograniczony Dostawa sprzętu komputerowego

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFIGURACJI OFEROWANEGO SPRZĘTU. Przetarg nieograniczony Dostawa sprzętu komputerowego OR.272.10.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 3b do SIWZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFIGURACJI OFEROWANEGO SPRZĘTU Przetarg

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 12/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 12/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 12/2015 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-04-13 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI aswzsby.dll [2015.1.2.0] 1. Dodano opisy do nowych opcji. 2. Dodano nowe zasoby graficzne.

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

9. Dostarczenie komponentów do upgradu komputerów renderujących zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 1.9

9. Dostarczenie komponentów do upgradu komputerów renderujących zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 1.9 Załącznik Nr 5 do SIWZ Cześć I Zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU 1. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia: Lp Opis 1. Dostarczenie laptopów zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Szczegółowy opis przedmiotu 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Lp. Tytuł Opis 1. 2. 3. 4. 5. Obudowa o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 5cm/18cm/18cm, fabrycznie przystosowana

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe:

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe: 14.04.2014, Zblewo Zapytanie ofertowe: Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu B2B. Numer wniosku o dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE w związku z realizacją projektu pn. Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą INBOOK S.A. a jej partnerami dzięki rozbudowie i modernizacji systemu współpracy B2B

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego i komputerowego Zp/pn/103/2017 ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego i komputerowego Zp/pn/103/2017 ODPOWIEDZI NA PYTANIA Dęblin, dn. 09.11.2017 r. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH PION KANCLERZA Do wszystkich Wykonawców nr sprawy Zp/pn/103/2017 Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podpisaniem umowy, urządzeń wielofunkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do postępowania w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa oprogramowania firma:... (nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OR.272.17.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawa serwerów SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERÓW

Bardziej szczegółowo

L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE

L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE ZP/PN/02/2017 L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE Dot. Przetarg nieograniczony na: "Dzierżawę urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z systemem rozliczania

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax. (+48 22) 606 51 40 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail: kancelaria@bor.gov.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. WIN. 271.2.6.1.2014 Łomża, dn. 16.06.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ

IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Pola zaciemnione (oznaczone kolorem szarym) wypełnia Wykonawca.

UWAGA: Pola zaciemnione (oznaczone kolorem szarym) wypełnia Wykonawca. Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 10 do SIWZ WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo