ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługi szkoleniowe poświęcone wdrożeniu i obsłudze programu Eurosoft, składające się z następujących modułów:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługi szkoleniowe poświęcone wdrożeniu i obsłudze programu Eurosoft, składające się z następujących modułów:"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska Wrocław II. Tytuł realizowanego Projektu. Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu Automatyzacja medycznych procesów biznesowych poprzez wdrożenie teleinformatycznego systemu B2B w NZOZ Zawidawie, na który Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B ; Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, III. Opis przedmiotu zamówienia. Zmawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usług szkoleniowych w ramach projektu. Usługi szkoleniowe poświęcone wdrożeniu i obsłudze programu Eurosoft, składające się z następujących modułów: Szkolenie lekarzy o poniższym zakresie: 1. Logowanie do systemu 2. Zarządzenie hasłem do systemu 3. Wyświetlenie listy pacjentów wybór gabinetu 4. Omówienie statusów pacjentów na liście 5. Rozpoczęcie wizyty 6. Wprowadzanie danych ogólnych o pacjencie 7. Wprowadzanie bieżącego wywiadu 8. Wprowadzanie danych rozliczeniowych z NFZ 9. Wystawianie recept 10. Wystawianie skierowań oraz zleceń wewnętrznych 11. Drukowanie dodatkowych dokumentów 12. Drukowanie dokumentacji wizyty 13. Oznaczanie wizyty jako zrealizowanej 14. Ćwiczenia praktyczne wprowadzanie i edycja danych 15. Ćwiczenia praktyczne rozliczanie wizyt 16. Bezpieczeństwo danych zarządzanie danymi dostępowymi do systemu 17. Dane osobowe ochrona danych osobowych pacjentów 1

2 Szkolenie rejestracji o poniższym zakresie: 1. Logowanie do systemu 2. Zarządzenie hasłem do systemu 3. Wyświetlanie kalendarza 4. Wyszukiwanie wolnych terminów 5. Zarządzanie danymi pacjenta 6. Zarządzanie deklaracjami NFZ 7. Rejestracja pacjenta NFZ 8. Rejestracja pacjenta abonamentowego 9. Rejestracja pacjenta gotówkowego 10. Rejestracja pacjenta Medycyny Pracy 11. Wydruk zwolnień ZLA 12. Wydruk planu przyjęć i innych dokumentów 13. Uzupełnianie danych rozliczeniowych NFZ 14. Ćwiczenia praktyczne wprowadzanie i edycja danych 15. Ćwiczenia praktyczne rozliczanie wizyt 16. Bezpieczeństwo danych zarządzanie danymi dostępowymi do systemu 17. Dane osobowe ochrona danych osobowych pacjentów Szkolenie pielęgniarek o poniższym zakresie: 1. Logowanie do systemu 2. Zarządzenie hasłem do systemu 3. Wyświetlenie listy pacjentów wybór gabinetu 4. Omówienie statusów pacjentów na liście 5. Rozpoczęcie wizyty 6. Wprowadzanie danych ogólnych o pacjencie 7. Wprowadzanie bieżącego wywiadu 8. Wprowadzanie danych rozliczeniowych z NFZ 9. Realizacja zleceń wewnętrznych 10. Drukowanie dokumentacji wizyty 11. Oznaczanie wizyty jako zrealizowanej 12. Ćwiczenia praktyczne wprowadzanie i edycja danych 13. Ćwiczenia praktyczne rozliczanie wizyt 14. Bezpieczeństwo danych zarządzanie danymi dostępowymi do systemu 15. Dane osobowe ochrona danych osobowych pacjentów Szkolenie administracji o poniższym zakresie: 1. Wczytanie umów z NFZ. Przypisanie numerów instalacji oraz kont pocztowych. 2. Zarządzanie świadczeniami własnymi (kody, nazwy, kody MZ) 3. Rejestracja wizyty i świadczenia w celach rozliczeniowych (ambulatorium i szpital) 4. Komunikacja z NFZ z zakresu świadczeń medycznych. 5. Poprawianie świadczeń odrzuconych. 6. Generowanie faktur na podstawie szablonów NFZ. 7. Zarządzanie deklaracjami POZ. Komunikacja z NFZ. 8. Zarządzanie danymi w kolejkach oczekujących. Komunikacja z NFZ. 9. Raportowanie wg limitów narastających. 2

3 10. Planowanie pracy lekarzy 11. Zarządzanie grafikami lekarzy 12. Raporty okresowe dla paragonów, KP, FV. 13. Raporty dla kontrahentów 14. Zarządzanie użytkownikami 15. Zarządzanie strukturą organizacyjną świadczeniodawcy i poszczególnych przychodni 16. Ćwiczenia praktyczne wprowadzanie i edycja danych 17. Ćwiczenia praktyczne rozliczanie wizyt 18. Bezpieczeństwo danych zarządzanie danymi dostępowymi do systemu 19. Dane osobowe ochrona danych osobowych pacjentów Przeszkoleni mają być pracownicy NZOZ Zawidawie sp. z o.o. wskazani przez Zamawiającego w łącznej ilości od 63 do 75. Liczebność grupy szkoleniowej od 5 do 6 osób. Czas szkolenia przypadający na jedną osobę 20h. W grupie lekarzy ma zostać przeszkolonych nie mniej niż 11 osób, w grupie administracji nie mniej niż 11 osób, w grupie rejestracji nie mniej niż 20 osób, w grupie pielęgniarek nie mniej niż 21 osób. Ilość osobogodzin szkoleniowych Zakończenie szkoleń zostanie potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym. IV. Termin, sposób i miejsce realizacji zamówienia. 1. Wykonawca będzie zobowiązany do całościowej realizacji zamówienia do dnia roku. 2. Ofertę będącą odpowiedzią na niniejsze zapytanie należy dostarczyć na załączonym formularzu (stanowiącym zał. nr 1) do dnia r. roku do godziny do siedziby Zamawiającego lub scan podpisanej oferty należy przesłać w wyżej podanym terminie na adres: V. Rodzaje oraz opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający i ich punktacja. Zamawiający ustala, że w przypadku spełnienia kryteriów wynikających z opisu przedmiotu zamówienia jedynym kryterium, którym będzie się kierował Zamawiający jest cena. Oferta o najniższej cenie spełniająca warunki zamówienia zostanie wybrana, chyba że postępowanie zostanie unieważnione. Potencjalni oferenci mogą uzyskać u Zamawiającego niezbędne informację o Projekcie, które pomogą im zweryfikować spełnianie powyższego warunku. VI. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Przemysła Plaskota, tel. 3

4 , fax , VII. Kaluzule dodatkowe. Informujemy, że w przypadku iż w terminie wskazanym przez niniejsze Zapytanie nie wpłynie żadna oferta, Zamawiający unieważni to postępowanie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania również z innych ważnych przyczyn lub bez podania przyczyn. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Formularz ofertowy. 4

5 ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa wykonawcy/dostawcy (nazwa firmy i adres) NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska Wrocław Odpowiadając na zapytanie ofertowe na świadczenie usług szkoleniowych opisanych w zapytaniu ofertowym oferuję realizację powyższego zamówienia za cenę: Cena brutto:... Cena brutto słownie:.. Cena netto:... Cena netto słownie:... VAT:... Zobowiązuję się do realizacji zamówienia w terminach wskazanych w zapytaniu ofertowym. Całość prac będzie zrealizowana do dnia: 31 marca 2014 roku. Oświadczam, że wiem iż zamówienie realizowane będzie w ramach projektu Automatyzacja medycznych procesów biznesowych poprzez wdrożenie teleinformatycznego systemu B2B w NZOZ Zawidawie, na które Zamawiający uzyskał o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B ; Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

6 Oświadczam, że zawarte w zapytaniu ofertowym warunki akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do jej realizacji na w/w warunkach i w terminie wyznaczonym w ofercie. Oferta jest ważna do dnia roku.... (data, podpis i pieczątka dostawcy) 6

I. ZAMAWIAJĄCY 05-500 6.1 2007-13. III.

I. ZAMAWIAJĄCY 05-500 6.1 2007-13. III. ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY Ayala Sp.j. Ul. Julianowska 59a 05-500 Piaseczno II. Tytuł realizowanego Projektu Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA Medicus w Opolu Sp. z o.o. Plac Piłsudskiego 5 45-706 Opole tel. 77 441 32 34; fax 77 441 50 81 Opole, 17.01.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Mickiewicza 14, Posada 62-530 Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na:

Zapytanie ofertowe na: Legionowo, dnia 25.11.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci: II. a. nowoczesnego systemu B2B b. oprogramowania do zestawu komputerowego (30 szt.) - pakiet

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Op#m Sp. z o.o. Warszawa, dnia 09.12.2013 ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W ODPOWIEDZI NA. ZAPYTANIE OFERTOWE nr E1/3

Op#m Sp. z o.o. Warszawa, dnia 09.12.2013 ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W ODPOWIEDZI NA. ZAPYTANIE OFERTOWE nr E1/3 Warszawa, dnia 09.12.2013 Op#m Sp. z o.o. ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr E1/3 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA- POIG.08.01.00-14- A04/13-00 zawartej w dniu 27.11.2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP LICENCJI SYSTEMU HELPDESK

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP LICENCJI SYSTEMU HELPDESK DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP LICENCJI SYSTEMU HELPDESK Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Mickiewicza 14, Posada 62-530 Kazimierz Biskupi Artur Eger

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Warszawa, 25 listopada 2013 Zaproszenie do składania ofert Benefit Solution Finanse I Ubezpieczenia Sp. z o.o. realizując Projekt Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarzadzanie procesami w zakresie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Strona1 ZAPYTANIE O CENĘ dotyczące wyboru Wykonawcy do świadczenia usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu marketingu dla Uczestników Projektu (zwanych dalej: UP) w ramach prowadzonych przez nich spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015 r.

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015 r. Koniecpol, dn. 20.01.2015 r. Zamawiający: F.H.U. OKO Krzysztof Jęczmyk ul. Słowackiego 53, 42-230 Koniecpol tel (34) 355-16-0 tel/fax (34) 355-16-09 email: biuro@budowlanyoko.pl Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tyrzyn, 30.07.2012. Zmawiający: HANAROL Artur Potas Tyrzyn 20 08-480 Maciejowice

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tyrzyn, 30.07.2012. Zmawiający: HANAROL Artur Potas Tyrzyn 20 08-480 Maciejowice Zmawiający: HANAROL Artur Potas Tyrzyn 20 08-480 Maciejowice Tyrzyn, 30.07.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup systemu informatycznego integrującego

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014 FARLEK Sp. z o.o. Ul. Do Prochowni 12B 33-100 Tarnów KRS 0000401995 NIP 8733248740 REGON 122444930 Warszawa, dnia 10.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowych oraz wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Procesor co najmniej 6 rdzeni RAM co najmniej 32 GB Przestrzeń dyskowa co najmniej 1TB przestrzeni użytkowej

Procesor co najmniej 6 rdzeni RAM co najmniej 32 GB Przestrzeń dyskowa co najmniej 1TB przestrzeni użytkowej Warszawa, dnia 13.11.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2/2 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-908/12 zawartej w dniu 21.05.2013 w ramach działania 8.1 8. osi priorytetowej Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Informacje o Zamawiającym:

Informacje o Zamawiającym: Znak sprawy: 03/06/BB/EM Zapytanie ofertowe Zabrze, 10 wrzesień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania B2B niezbędnego do realizacji procesów biznesowych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ TECHNICZNYCH w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06.12.2013 r.

Warszawa, 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, 06.12.2013 r. Zamawiający (beneficjent): InDreams Sp. z o. o. ul. Postępu 21A 02-676 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy wsparcia sprzedaży

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014 Grupa GRAM Sp. z o.o. ul. Sarmacka 5K/3; 02-972 Warszawa tel./faks. +48 22 243 14 78 www.grupagram.pl Numer projektu: UDA-POIG.08.02.00-14-016/14-00 Warszawa, dnia 30.09.2014 zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług reinżynierii procesów biznesowych oraz analiz prawnych

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług reinżynierii procesów biznesowych oraz analiz prawnych Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 02.04.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług reinżynierii procesów biznesowych oraz analiz prawnych Program Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014. z dnia 3/02/2014r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014. z dnia 3/02/2014r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 3/02/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: Budowa systemu

Bardziej szczegółowo