Złożono osobiście, Przesiano pocztą, Nadesłano faxem, Przesłano pocztą elektroniczną FAKTURA VAT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Złożono osobiście, Przesiano pocztą, Nadesłano faxem, Przesłano pocztą elektroniczną FAKTURA VAT"

Transkrypt

1 PCE PGE D ystrybucja S.A. 44 ęgowano Z a p ia ć ono. r z e le w e m po#, A l S o J i a i. WB. E D A V p A :... PGE Dystrybucja S.A lo / O ul. Garbarska 21A, KW») 5TAWCA: Biuro Obsługi Interesami' Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa /O Warszawa, ul. Marsa 95 SĄOU HEJCjNOWEGO w MIŃSKU MAZOWIECR&k ąrnacje: Aft $ lub <: Bank PEKAO S.A. o: nadania: Z n L jl L Podoi*. Złożono osobiście, Przesiano pocztą, Nabywca: Nadesłano faxem, Przesłano pocztą elektroniczną ul. Stefana Okrzei 14 m. - NIP: URD:SADR ZEWD O FAKTURA VAT NR: OSD/63254/15W/FZ/2015 ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ za okres od 28/02/2015 do 31/03/2015 wystawiona dnia 02/04/2015 Adresat: ul. Stefana Okrzei 14 m. - Oryginał Miesiąc sprzedaży: 03/2015 Wartość netto Stawka VAT Kwota VAT Wartość brutto zł % zł zl ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 6 595, , ,10 Słownie: osiem tysięcy sto piętnaście zł, pięćdziesiąt gr Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT: Kierownik Sekcji Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych Szczegółowe rozliczenie znajduje się w załączniku do niniejszej faktury Wartość ogółem: Termin płatności: ;! -.-r 8 112,10 zł 16/04/2015 ^ Kontrola wstępna art. 54, u st 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych B Ł M ź u /?... data Główny Księgowy ifty k * w księgoch ro v M tfk o w ycb m koniach Vy.V> iyio. I,.0 U. 6h C g REGON: , Kapitał zakładowy: zł w pełni opłacony, Strona: 1/1

2 E Dystrybucja S.A. SPRZEDAWCA: Załącznik do faktury nr: OSD/63254/15W/FZ/2015 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, Lublin mail: tel lub Bank: Bank PEKAO S.A. Konto: Miejsce usługi: ul. Stefana Okrzei 14 m. - Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w okresie od 28/02/2015 do 31/03/2015 Układ pomiarowy 1 PPE: PL ZEWD _03 Taryfa: C21 Licznik» Mnożna Wymiana Straty h Rozliczeniowy mocy nr: /03/ :45 40, /03/ :30 40, /03/ :30 40, /03/ :15 40, /03/ :30 40, /03/ :15 40, /03/ :00 40, /03/ :00 40, /03/ :15 40, /03/ :00 40, Rozliczeniowy en. czynnej nr: /03/2015(A) 7297, ,24 40, Rozliczeniowy en.biernej pobranej nr: /03/2015<A) 2034, ,41 40, Rozliczeniowy en.biernej oddanej nr: /03/2015(A) 509,98 475,12 40, Razem tg <p op. tg <p os. tg <p nak. m-cy Współczynniki 31/03/ ,000 opł. stała za dystrybucję 0,40 0,30 Należność Stawka VAT [%] 31/03/ , , ,00 23 h 31/03/ ,000 0, , /03/ , ,1816 0, /03/ , , ,45 23 h 31/03/ ,000 0, , /03/ , , , /03/ ,6000 8,60 23 Łączne zużycie dla układu pomiarowego: h Średnia cena: 0,2387 zł/h Należność netto: 4 837,31 zł Czas użytkowania mocy: 263 h PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, Lublin, ul. Garbarska 21a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: ,, REGON , Kapitał zakładowy: zł w pełni opłacony, Strona: 1/2

3 Miejsce usiugi: ul. Stefana Okrzei 14 m. - Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w okresie od 28/02/2015 do 31/03/2015 Układ pomiarowy 1 PPE: PL ZEWD_ _05 Licznik O D C Z Y T Y Mnożna Wymiana Straty ]h Rozliczeniowy mocy nr: /03/ :00 40, Rozliczeniowy en. czynnej nr: /03/2015<A> 725,23 725,21 40, Rozliczeniowy en.biernej pobranej nr: /03/2015(A> 224,43 224,43 40, Rozliczeniowy en.biernej oddanej nr: /03/2015<A> 45,75 45,66 40, Razi. opł. stała za dystrybucję tg <p op. tg <p os. tg <p nak. m-cy Współczynniki Należność Stawka VAT [%] 31/03/2015 0,000 31/03/ , , ,00 23 h 31/03/2015 1,000 0,1031 0, ,40 31/03/2015 1, ,1816 0, /03/2015 4, ,1816 2,18 23 h 31/03/2015 1,000 0,0115 0, /03/ , , , /03/ ,6000 8,60 23 Łączne zużycie dla układu pomiarowego: 1 h Średnia cena: 1 757,8900 Należność netto: 1 757,89 zł zł/h Wartość Stawka Kwota Wartość! netto VAT VAT bruttr1 zł % zł zł, MMartość ogółem 6 595, , ,10) Łączne zużycie dla faktury: h Średnia cena: 0,3254 zł/h Należność netto: 6 595,20 zł Czas użytkowania mocy: 263 h REGON: , Kapitał zakładowy: zł w pełni opłacony, Strona: 2/2

4 PCE PGE Dystrybucja S liu ro Ob sługi Interesanta DATA: ił Nabywca: ul. Stefana Okrzei 14 NIP: URD:SADR ZEWD O SPRZEDAWCA: SĄDU REJONOWEGO w MIŃSKU MAZOWIECKIM Złoionirosolsifcie, fvw»łano pocztą, Z «k * i ç g o w» PGE Dystrybucja S.A. XV?.... ul. Garbarska 21 A, Lublin -fik & H ^ mail: tel lub Jank: Bank PEKAO S.A. (onto: nadania: FAKTURA VAT NR: OSD/63254/17W/FZ/2015 ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ za okres od 31/03/2015 do 30/04/2015 wystawiona dnia 05/05/2015 Adresat: ul. Stefana Okrzei 14 m. - Oryginał Miesiąc sprzedaży: 04/2015 Wartość Stawka Kwota Wartość: netto VAT VAT brutto zł % zł złl ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 6 505, , ,78) Słownie: osiem tysięcy jeden zł, siedemdziesiąt osiem gr Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT: - Kierownik Sekcji Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych Szczegółowe rozliczenie znajduje się w załączniku do niniejszej faktury Do zapłaty: Termin płatności: *8 001,78 zł 19/05/2015 V\ ustawy Prawo Zam ówił* Ifeblicznychl pod numerem w d n iu ę j l. t ).... u Y R Sądu Rejonowego Z ajw iejdza m d i TOR ls^ M a z o w ie c k im S tw ie rd z o n o p o d w z g lę m e r y i o r y c z n y m dnia i n?. Flibieia zkf;7i j $ :! u ra / ra c h u n ek wysłcwiona/y > zc.xjnie z umowq \vpisanq p / i do rejestru pod numerem O d */ ^... zav/^irtt^na okres od dnia [ 0 ^ K a ta Jerzak MW h l m o i iu U O lû y. Kwota: Q :.Q PZt. fß ' REGON: , Kapitał zakładowy: zł w pełni opłacony, Strona: 1/1

5 PGE D ystrybucja S.A. SPRZEDAWCA: PGE D ystryb u cja S.A. ul. Garbarska 21A, Lublin mail: tel lub Bank: Bank PEKAO S.A. Konto: Załącznik do fa ktu ry nr: OSD/63254/17W/FZ/2015 Miejsce usługi: ul. Stefana Okrzei 14 m. - Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w okresie od 31/03/2015 do 30/04/2015 Układ pom iarow y 1 PPE: PL ZEWD _03 Taryfa: C21 Licznik Mnożna Wymiana Straty h Rozliczeniowy mocy nr: /04/ :15 40, /04/ :30 40, /04/ :30 40, /04/ :00 40, /04/ :45 40, /04/ :30 40, /04/ :45 40, /04/ :45 40, /04/ :15 40, /04/ :00 40, Rozliczeniowy en. czynnej nr: /04/2015(A) 7778, ,85 40, Rozliczeniowy en.biernej pobranej nr: /04/2015( A) 2163, ,13 40, Rozliczeniowy en.biernej oddanej nr: /04/2015(A) 546,12 509,98 40, Razem opł. stała za dystrybucję 0,40 0,27 tg (p op. tg <p os. tg <p nak. m-cy Współczynniki Należność Stawka VAT [%] 30/04/ ,000 30/04/ , , ,00 23 h 30/04/ ,000 0, , /04/ , ,1816 0, /04/ , , ,78 23 h 30/04/ ,000 0, , /04/ , , , /04/ ,6000 8,60 23 Łączne zużycie dla układu pomiarowego: h Średnia cena: 0,2468 zł/h Należność netto: 4 748,17 zł Czas użytkowania mocy: 250 h REGON: , Kapitał zakładowy: zł w pełni opłacony, Strona: 1/2

6 Miejsce usługi: ul. Stefana Okrzei 14 m. - Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w okresie od 31/03/2015 do 30/04/2015 Układ pom iarow y 1 PPE: PL ZEWD Taryfa: C Licznik Mnożna Wymiana Straty h Rozliczeniowy mocy nr: /04/ :30 40, Rozliczeniowy en. czynnej nr: /04/2015(A) 725,25 725,23 40, Rozliczeniowy en.biernej pobranej nr: /04/2015<A) 224,43 224,43 40, Rozliczeniowy en.biernej oddanej nr: /04/2015(A) 45,83 45,75 40, Razem Należność Stawka tg (p op. tg <p os. tg <p nak. m-cy Współczynniki VAT [%] 30/04/2015 0,000 op!. stała za dystrybucję 30/04/ , , ,00 23 h 30/04/2015 1,000 0,1031 0, ,40 30/04/2015 1, ,1816 0, /04/2015 3, ,1816 1,63 23 h 30/04/2015 1,000 0,0115 0, /04/ , , , /04/ ,6000 8,60 23 Łączne zużycie dla układu pomiarowego: 1 h Średnia cena: 1 757,3400 Należność netto: 1 757,34 zł zł/h Wartość Stawka Kwota Wartość netto VAT VAT brutto! zł % zł zł Wartość ogółem 6 505, , ,78] Łączne zużycie dla faktury: h Średnia cena: 0,3381 zł/h Należność netto: 6 505,51 zł Czas użytkowania mocy: 250 h DcnnN - n^n W R dn Kanitał 7akładowv: zł w pełni opłacony, Strona: 2/2

7 PCE PGE D ystrybucja S.A SPRZEDAWCA: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, Lublin rrrail: 7^ r k h c łiie i in teresa n ta te lub B iu ro O b słu g ^i^kfbank PEKAO S.A. SĄDU REJONCfWEGO w MIŃSKU M A Z O W t k ^ T to: 2g 124Q 6960 g 9 8 g 0()()0 000g 32g4 nadania: Nabywca: ul. Stefana Okrzei 14 m Mińsk Mazowiecl NIP: URD: SADR ZEWD O DATA: \... Zol.il... Podpił- Złożono osobiście, Przesłano pocztą, siano la x e m r ^ a n o pocztą elektrontaną j FAKTURA VAT NR: OSD/63254/18W/FZ/2015 ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ za okres od 30/04/2015 do 31/05/2015 wystawiona dnia 02/06/2015 Adresat: ul. Stefana Okrzei 14 m. - Oryginał Miesiąc sprzedaży: 05/2015 Wartość netto Stawka VAT Kwota VAT Wartość brutto zł % zł zł ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 6 636, , ,62 Słownie: osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa zł, sześćdziesiąt dwa gr Do zapłaty: ***0-02,62 zł Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT: Kierownik Sekcji Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych Szczegółowe rozliczenie znajduje się w załączniku do niniejszej faktury Termin płatności: 16/06/2015 (... Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2015r. obowiązuje nowa Taryfa PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRE (6)/2014/19029/V/JCz/BH z dnia r. Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej Pogotowie Energetyczne - tel Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii dostępne są na stronie internetowej Wpisano uo rejostm z a m ó w ie ń poipucziw śli^ stw ierdzono pod realizow anych w try b ie»» W ustawy Prawo Zamówień Pubhcznych. C ^ S g pod numerem p p w d n m... A Q S. M - U ^ Z a tw ie r d z a m FJŻbie IV1PK: Kwota:...(MM. PMPP.I. Faktura/rachunek wystawiona/y zgodnie z umową wpisaną do rejestru pod numerem I /j h O.C ^..J... zawartą na okres od dnia,> M M J U od n I a.. (fy&h... VUL Inspektor oto Paulina Rfchnio Strona: 1/1

8 PCE SPRZEDAWCA: PGE Dystrybucja S.A. Załącznik do faktury nr: OSD/63254/18W/FZ/2015 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, Lublin mail: tel lub Bank: Bank PEKAO S.A. Konto: Miejsce usługi: ul. Stefana Okrzei 14 m. - Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w okresie od 30/04/2015 do 31/05/2015 Układ pomiarowy 1 PPE: PL ZEWD Taryfa: C21 Licznik Mnożna Wymiana Straty Razem h "Rozliczeniowy mocy nr: /05/ :00 40, /05/ :30 40, /05/ :15 40, /05/ :15 40, /05/ :30 40, /05/ :30 40, /05/ :30 40, /05/ :15 40, /05/ :15 40, /05/ :45 40, Rozliczeniowy en. czynnej nr: /05/2015<A> 8248, ,82 40, Rozliczeniowy en.biernej pobranej nr: /05/2015(A> 2280, ,01 40, Rozliczeniowy en.biernej oddanej nr: /05/2015<A> 590,67 546,12 40, opł. stała za dystrybucję 0,40 0,25 tg <p op. tg <p os. tg (p nak. m-cy W spółczynniki Należność Stawka VAT [%] 31/05/ ,000 31/05/ , , ,00 23 h 31/05/ ,000 0, , /05/ , ,1816 0, /05/ , , ,83 23 h 31/05/ ,000 0, , /05/ , , , /05/ ,6000 8,60 23 Łączne zużycie dla układu pomiarowego h Średnia cena: 0,2598 zł/h Należność netto: 4 878,50 zł Czas użytkowania mocy: 241 h Strona: 1/2

9 Miejsce usługi: ul. Stefana Okrzei 14 m. - Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w okresie od 30/04/2015 do 31/05/2015 Układ pom iarowy 1 PPE: PL ZEWD Taryfa: C21 Licznik Mnożna Wymiana Straty h Rozliczeniowy mocy nr: /05/ :00 40, Rozliczeniowy en. czynnej nr: /05/2015<A) 725,25 725,25 40, Rozliczeniowy en.biernej pobranej nr: /05/2015(A> 224,43 224,43 40, Rozliczeniowy en.biernej oddanej nr: /05/2015(A> 45,93 45,83 40, Razem opl. stała za dystrybucję za en. bierną pobraną tg <p op. tg cp os. tg (p nak. m-cy Współczynniki Należność Stawka VAT [%] 31/05/2015 0,000 31/05/ , , ,00 23 h 31/05/2015 0,000 0,1031 0, /05/2015 0, ,1816 0, /05/2015 4, ,1816 2,18 23 h 31/05/2015 0,000 0,0115 0, /05/ , , , /05/ ,6000 8,60 23 Łączne zużycie dla układu pomiarowego: 0 h Średnia cena: 0,0000 zł/h Należność netto: 1 757,78 zł Wartość Stawka Kwota Wartość netto VAT VAT brutto zł % zł zł Wartość ogółem 6 636, , ,62 Łączne zużycie dla faktury: h Średnia cena: 0,3534 zł/h Należność netto: 6 636,28 zł Czas użytkowania mocy: 241 h Strona: 2/2

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 )778-26-00 FAX (22) 778-26-04 SEKRETARIAT (22) 778-26-10 FAX (22) 778-26-02 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy zbycia akcji Skarbu Państwa UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

oraz w odniesieniu do możliwości uzyskania Rabatu Orange albo Rabatu Open, o których mowa odpowiednio w punkcie 2.2. i 2.3.

oraz w odniesieniu do możliwości uzyskania Rabatu Orange albo Rabatu Open, o których mowa odpowiednio w punkcie 2.2. i 2.3. regulamin oferty promocyjnej Orange Energia dla Domu Wszędzie z dnia 13 lutego 2015 r. (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów kompleksowych sprzedaży i

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl Tarnowskie Góry: Sprzedaż energii elektrycznej dla Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 636/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 636/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 636/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług w zakresie: ochrony obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz tankowania pojazdów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ (obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 roku)

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ (obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 roku) REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ (obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 roku) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad i trybu zawierania umów na odległość,

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 637/P/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 637/P/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 637/P/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul. Marynarki

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 253/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 253/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 253/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 639/P/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 639/P/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 639/P/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy:

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Umowa najmu Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 16A/DZ/2009 Wzór Załącznik nr 3

UMOWA NR 16A/DZ/2009 Wzór Załącznik nr 3 UMOWA NR 16A/DZ/2009 Wzór Załącznik nr 3 Zawarta w dniu...pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o. o., z siedzibą: ul. Fredry 12, 38-400 Krosno wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej na okres od 1 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A.

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.komputronik.pl prowadzony jest przez Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy

Bardziej szczegółowo