Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:..."

Transkrypt

1 ... Pieczęć Wykonawcy OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... powiat:... województwo... adres do kontaktów (jeżeli jest inny niż adres Wykonawcy)... osoba do kontaktów:... tel.... fax NIP... REGON... Nazwa i numer rachunku bankowego (do zwrotu wadium):... Nazwa i nr rachunku bankowego na który Zamawiający będzie kierował wynagrodzenia otrzymywane za realizację przedmiotu umowy: Do:... Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Ubiegając się o zamówienie publiczne na: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Zabrze, ul. 3 Maja Dostawę wraz z montażem mebli ze stali nierdzewnej. 1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie: Zadanie nr 1 za kwotę: brutto:... zł (słownie:...) netto:... zł + należny podatek VAT... zł Zadanie nr 2 za kwotę: brutto:... zł (słownie:...) netto:... zł + należny podatek VAT... zł 2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 9

2 3. Jesteśmy związani niniejszą ofertą do daty wskazanej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 30 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. 4. Na przedmiot zamówienia udzielamy... miesięcy gwarancji. (Zamawiający wymaga okresu gwarancji nie krótszego niż 12 miesięcy). 5. Zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treść Wzoru Umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Znając treść art Kodeksu Karnego Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5., oświadczamy, że dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym. 7. Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić wszystkie załączniki): nazwa i numer dokumentu nr strony w ofercie... data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 10

3 Lp. 1 2 Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych. Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. Górny blat podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi 80 mm. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o 360. Dopuszczalne obciążenie 15 kg. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Stół roboczy mobilny. Stół wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Stół wyposażony w jeden blat. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne FORMULARZE ASORTYMENTOWO CENOWE Zadanie nr 1 Meble ze stali Sal Operacyjnych i Pokoi Przygotowawczych Zespołu Operacyjnego Wymiar /dł. x Jedn. Cena jedn. Wartość szer. x wys./ w Ilość VAT(%) miary netto netto milimetrach 740x490x960 / x600x Wartość Brutto Załącznik nr 2 do SIWZ Producent Numer Katalogowy 11

4 3 4 5 Wózek ratowniczy z trzema szufladami wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 z nadstawką. Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). Wysokość użytkowa dwóch górnych szuflad wynosi 150 mm w dolnej szufladzie 204,5 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych. Wózek wyposażony jest w nadstawkę z trzema półkami wykonanymi z pręta oraz profila. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z tworzywa, które nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szuflad malowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Wymiary blatu: 650x600 mm. Wózek wyposażony dodatkowo w wysuwaną półkę spod blatu oraz tworzywowe podziałki. Stojak z misami. Stojak wyposażony w dwie miski zdejmowane o pojemności 3L. Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami o średnicy fi 50mm (dwa kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wyrób wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antypoślizgowe. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 720x715x x580x x300x

5 6 7 8 Wózek do worków foliowych 100l - pojedynczy, z pokrywą. Wózek z uchwytem do worków foliowych 100 litrów. Wózek wyposażony w pokrywę satynową (matową) lub polerowaną (świecącą) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszoną nożnie, opierającą się na gumie silikonowej, która jednocześnie zabezpiecza worek przed przesuwaniem. Możliwość wyboru pokrywy, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90. Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9. Szafka anestezjologiczna ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Szafka wyposażona w dwie szuflady (jedna pod drugą). Szuflady o równej długości i głębokości, na prowadnicach samodociągowych. Wysokość użytkowa szuflad wynosi 150 mm. Pod szufladami wolna przestrzeń. W dolnej części półka (wysokość pomiędzy półką a szufladami wynosi 269 mm. Szafka wyposażona w uchwyt do prowadzenia, umieszczony z przodu wózka. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Wyrób na kółkach fi 100 (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafka wyposażona w boczne relingi z możliwością zawieszenia na niej dodatkowego wyposażenia oraz w uchwyt na rękawiczki. Wymiary blatu: 650x600mm. Wózek dodatkowo wyposażony w wysuwaną półkę spod blatu oraz warzywowe podziałki w szufladach. Stojak na kroplówki. Stojak wyposażony w dwa wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie mm. Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (wszystkie kółka bez blokady). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Stojak wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 415x440x x715x x560x1200/

6 Stojak na kroplówki. Stojak wyposażony w dwa uchwyty dla pojemników z płynami infuzyjnymi oraz w tackę o wymiarach (dłxszer) w mm: 252x152. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie mm. Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (wszystkie kółka bez blokady). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Stojak wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9 Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe. Odległość między blatami wynosi 445 mm. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach o średnicy fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Istnieje możliwość wykonania stolika z blatem zagłębionym, z dodatkowymi akcesoriami takimi jak np. miska o poj. 3 lub 6 l na odpadki na stelażu obrotowym, stojak na kroplówki, szuflada, relingi. Wymiary blatu: 650x400 mm Taboret do badania pacjentów. Taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej). Podstawa pięcioramienna z kółkami o średnicy fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 560x560x1200/ x470x x560x490/

7 Taboret do badania pacjentów. Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej). Podstawa pięcioramienna z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret bez obręczy pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Stojak z misą podgrzewaną. W wyposażeniu dwie miski o poj. 6l (jedna zapasowa). Termoregulator nagrzewania płyty w zakresie C. Regulacja temperatury za pomocą pokrętła. Maksymalna temperatura podgrzewanego płynu do 70 C. Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami antystatycznymi (wszystkie kółka z blokadą). Przewód o długości 3mb. Zasilanie 230V/600W. Regulacja wysokości w zakresie mm za pomocą hydraulicznej pompy nożnej. Wyrób wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wózek do przewożenia materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wózek wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia fi 20 mm. Drzwi podwójne, otwierane skrzydłowo na 270 stopni. Wózek szczelnie zamykany (drzwi wyposażone w silikonową uszczelkę oraz zamek). Wewnątrz wózka dwie półki czyli trzy przestrzenie. Wózek na kółkach fi 160 (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wózek przeznaczony do przewożenia 9 jednostek sterylizacyjnych. Wszystkie krawędzie, zaokrąglone, bezpieczne Kosz pedałowy okrągły z wkładem 30 l. Kosz wykonany ze stali nierdzewnej, polerowanej. 560x560x490/ x560x1000/ x680x x

8 Dozownik mydła ml. Płyn jest uzupełniany poprzez wyjęcie naczynia z dozownika lub poprzez wyjęcia woreczka z mydłem. Dozownik ze stali kwasoodpornej (z blachy o grubości 2 mm) Dozownik płynu dezynfekcyjnego ml. Płyn jest uzupełniany poprzez wyjęcie naczynia z dozownika. Dozownik ze stali kwasoodpornej (z blachy o grubości 2mm) Podajnik do ręczników papierowych szt. Podajnik montowany na ścianie. Ręczniki uzupełniane poprzez otwarcie obudowy z góry Podajnik do szczotek wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, podajnik wyposażony w 9 szczotek. Półka pojedyncza wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Półka przeznaczona do zawieszenia na ścianie. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 30 mm, pozostałe boki proste. Półka z profili 30x30x1,2mm, blacha 1mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Regał magazynowy pod zabudowę w kształcie litery "L". Zabudowa w całości wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Regały z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Odległość między półkami wynosi 377,5 mm. Zabudowa z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Całość na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne 1000 ml ml szt 5 110x62x x200x /1200x500 x RAZEM Netto Podatek VAT Brutto Podpis Wykonawcy 16

9 Lp. 1 2 Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia Szafa medyczna dwuskrzydłowa, front przeszklony, malowany na kolor z palety RAL. Szafa dwudrzwiowa, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Drzwi zamykane na zamek. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafa medyczna dwuskrzydłowa, front przeszklony, malowany na kolor z palety RAL. Szafa dwudrzwiowa, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Drzwi zamykane na zamek. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajdują się 4 wysuwane uchwyty na endoskopy. Szafa wyposażona w otwory wentylacyjne po bokach oraz dolną tacę ociekową. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Zadanie nr 2 Zabudowa meblowa Pokoi Przygotowania Pacjenta Anestezjologiczna Cena Jednostka Wartość Wymiar Ilość jednostkowa VAT (%) miary netto netto 1200x600x x600x Wartość Brutto Producent Numer Katalogowy 17

10 Szafka stojąca z trzema szufladami. Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). Szuflady na prowadnicach samodociągowych. Front szuflad malowany na kolor z palety RAL. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Blat z komorą zlewozmywakową i umywalkową. Blat wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Blat zagłębiony (z falą). Bateria łokciowa sztorcowa, z przedłużonym uchwytem klinicznym Szafka stojąca dwuskrzydłowa (pod blat ze zlewozmywakami), front malowany na kolor z palety RAL. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne. Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafka bez półki. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wieszak ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, przeznaczony do zawieszenia rur intubacyjncych i mankietów ciśnieniomierzy 600x600x x x600x850 1 L= około 600mm

11 Szafa medyczna dwuskrzydłowa, front przeszklony, malowany na kolor z palety RAL. Szafa dwudrzwiowa, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Drzwi zamykane na zamek. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Blat prosty z fartuchem na ścianę. Blat wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Szafka stojąca dwuskrzydłowa podblatowa. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne, front malowany na kolor z palety RAL. Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafka stojąca z trzema szufladami podblatowa. Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). Szuflady na prowadnicach samodociągowych. Front szuflad malowany na kolor z palety RAL. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 1200x600x x x600x x600x

12 Blat z komorą zlewozmywakową i umywalkową. Blat wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Blat zagłębiony (z falą). Bateria łokciowa sztorcowa, z przedłużonym uchwytem klinicznym Szafka stojąca dwuskrzydłowa (pod blat ze zlewozmywakiem), front malowany na kolor z palety RAL. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne. Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wieszak ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, przeznaczony do zawieszenia rur intubacyjncych i mankietów ciśnieniomierzy Szafka anestezjologiczna wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Pod blatem znajduje się jedna duża szuflada (na całej długości blatu), poniżej z lewej strony szafka z pojedynczymi drzwiami (wewnatrz jedna półka czyli dwie przestrzenie). Po prawej umieszczone trzy szuflady (jedna pod drugą). Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych. Szafka wyposażona w uchwyt do prowadzenia, umieszczony z przodu wózka. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Szafka na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary blatu: 650x600 mm. Dodatkowo szafka wyposażona w reling przeznaczony do zawieszenia opakowań na rękawice. 1200x x600x850 1 L= około 600mm 720x715x

13 Stojak na kroplówki. Stojak wyposażony w cztery uchwyty dla pojemników z płynami infuzyjnymi oraz w tackę o wymiarach (dłxszer) w mm: 252x152. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie mm. Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (wszystkie kółka bez blokady). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Stojak wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9. 560x560x1200/ RAZEM Netto Podatek VAT Brutto Podpis Wykonawcy 21

14 Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych Załącznik nr 3 do SIWZ Wymagane dokumenty rejestracyjne Dla mebli medycznych wymagany wpis do rejestru wyrobów medycznych oraz deklaracja zgodności CE lub dokument równoważny zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia r. (kopia dołączona do oferty). Dla wszystkich mebli atesty PZH oraz deklaracje producenta, iż proponowany wyrób jest dopuszczony do stosowania w służbie zdrowia. Certyfikat jakości ISO 9001 oraz dla wyrobów medycznych certyfikat EN ISO lub dokumenty równoważne. Właściwości techniczne Powierzchnie drzwi (również boczne krawędzie), boków, podłóg, sufitów szaf, szafek, wózków gładkie (bez nitów, wkrętów itp.) uniemożliwiające skaleczenie wykonane w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku nie gorszej niż 0H18N9 Konstrukcja boków, podłóg i sufitów szaf, szafek, wózków przynajmniej z pojedynczej blachy o odpowiedniej grubości zapewniającej sztywność całej konstrukcji min. 1 mm. blaty z blachy grubości min. 1,5 mm. Konstrukcja drzwi i frontów szuflad wykonana w technologii podwójnej blachy wypełnionej plastrem miodu. Szuflady osadzone na rolkach samodociągowych z funkcją hamulca w ostatniej fazie przesuwu powodującą ciche domykanie. Szuflady wysuwane na całą głębokość. Prosty i szybki demontaż szuflad w celu ich umycia i dezynfekcji Załączyć kserokopie wpisów do rejestru wyrobów medycznych oraz deklaracja zgodności CE Załączyć kserokopie atestów oraz deklaracje producenta. Załączyć kserokopie certyfikatów Warunek graniczny 9. Tolerancja wymiarów mebli ± 10 [mm] Uchwyty w kształcie litery C wykonane ze stali 10. nierdzewnej Zawiasy nierdzewne zapewniające dokładne 11. dokładną regulację i łatwy demontaż Szczelna konstrukcja drzwi, uniemożliwiająca 12. przenikanie kurzu. Półki wewnętrzne wykonane ze stali 13. nierdzewnej 22

15 Zlewy zintegrowane z blatami bez widocznych połączeń oraz bez użycia uszczelniaczy typu silikon. Szafki, szafy, regały magazynowe i stoły robocze na nóżkach o wysokości od 100 (mm) do 150 (mm)z możliwością poziomowania. Zakres regulacji poziomu nóżek, min. 20 (mm). Fronty drzwi i szuflad szaf oraz szafek zaopatrzone w pewnie osadzone w konstrukcji uszczelki chroniące przed wnikaniem zanieczyszczeń (uszczelki mocowane na "wcisk", łączenie uszczelek w rogach zgrzewem, niedopuszczalne mocowanie uszczelek klejem We skazanych drzwiach szaf i szafek zastosować szkło bezpieczne. Zaokrąglone narożniki szafek i wózków anestezjologicznych - promień R 15 mm Szafy i szafki zaopatrzone w zamek baskwilowy (min. dwupunktowy) i komplet kluczy. Kółka wykonane z tworzywa antystatycznego nie brudzącego podłoża. Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wszystkie powierzchnie gładkie, łatwe do dezynfekcji, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, dołączyć listę środków dezynfekcyjnych! Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu lub NIE. Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej. Data:.... Podpis Wykonawcy 23

16 ... Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE Ubiegając się o zamówienie na : Dostawę wraz z montażem mebli ze stali nierdzewnej. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 907) dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Data... Pieczęć i podpis przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do składania ofert 24

17 ... Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE Ubiegając się o zamówienie na: Dostawę wraz z montażem mebli ze stali nierdzewnej. Po zapoznaniu się z treścią art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 907) oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia naszej firmy z postępowania o udzielenie w/w zamówienia oraz że nie wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem w/w postępowania jak również nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności. Data... Pieczęć i podpis przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do składania ofert 25

18 Załącznik nr 6 do SIWZ... Pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE Ubiegając się o zamówienie na: Dostawę wraz z montażem mebli ze stali nierdzewnej. Po zapoznaniu się z treścią art. 24 ust. 2 pkt 5 oraz art. 26 ust. 2d Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 907) oświadczamy, że: a) nie należymy do żadnej grupy kapitałowej; b) należymy do grupy kapitałowej, składającej się z następujących podmiotów: * Data... Pieczęć i podpis przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do składania ofert niepotrzebne skreślić 26

19 Załącznik nr 7 do SIWZ (wzór) UMOWA NR DZP/.../2013 poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 907) Zawarta w dniu... w Zabrzu pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z siedzibą w Zabrzu, przy ul. 3-go Maja wpisanym do: KRS Sąd Rejonowy Gliwice NIP: REGON: zwanym dalej Zamawiającym, który reprezentuje:... a... z siedzibą: wpisanym do:.. NIP:.. zwanym dalej Wykonawcą który reprezentuje: o następującej treści: 1 1. Na podstawie dokumentacji przygotowanej dla przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania nr ZP/. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać, dostarczyć oraz zamontować meble ze stali nierdzewnej, zwane dalej przedmiotem umowy, których parametry techniczno użytkowe określono w załączniku nr. do umowy oraz których ilość, rodzaj i cena poszczególnych asortymentów wymienione są w załączniku nr... do umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie. 3. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie, w szczególności odbierania przedmiotu umowy i zapłaty należnego wynagrodzenia. 4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wykonany z materiałów dopuszczonych do obrotu i używania na terytorium RP oraz spełnia warunki wprowadzenia go do obrotu i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych określonych w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679). Ponadto posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty lub dokumenty równoważne Wykonawca zobowiązuje się dostarczać i zamontować przedmiot umowy sukcesywnie po złożeniu zamówienia przez pracownika Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia, z zaznaczeniem, iż termin końcowy realizacji całego zamówienia nie może przekroczyć r. Realizacja zostanie potwierdzona Protokołem Odbioru podpisanym przez obie Strony. 27

20 2. Wykonawca gwarantuje, że w trakcie trwania umowy ceny nie ulegną podwyższeniu, oraz że obniżki cen i rabaty nie będą mniej korzystne, niż dla innych, porównywalnych z Zamawiającym odbiorców Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będące sumą wynagrodzeń za dostawy częściowe kalkulowane jest w oparciu o ceny określone w załączniku nr... do umowy. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty: Zadanie nr X brutto:... zł (słownie:.../100) netto:... zł + należny podatek VAT.. zł Uwaga: powtórzyć w zależności od ilości uzyskanych zadań Zawiadomienie o terminie dostarczenia i montażu przez Wykonawcę przedmiotu umowy winno nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę telefonicznie do godz. 13: Wykonawca ponosi koszty transportu, rozładunku, zainstalowania i ubezpieczenia przedmiotu umowy do miejsca odbioru w siedzibie Zamawiającego. 3. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest Budynek 4A znajdujący się w siedzibie Zamawiającego. 4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu razem z przedmiotem umowy kartę gwarancyjną. 5. Dokument wymieniony w ust. 4 zostanie dostarczony Zamawiającemu w języku polskim. 6. Dostarczony przedmiot umowy może być rozpakowany oraz zamontować wyłącznie przez przedstawiciela Wykonawcy, który odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio po rozpakowaniu. 7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy, braków ilościowych w stosunku do zamówienia częściowego, niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym lub innych wad Zamawiający zgłosi to Wykonawcy, który niezwłocznie uzupełni braki ilościowe w przedmiocie umowy lub wymieni przedmiot umowy na nie posiadający wad. 8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych, niezgodności przedmiotu umowy z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym, lub innych wad, do dnia usunięcia tych uchybień Zamawiający będzie uważał zamówienie częściowe za niezrealizowane. 9. W przypadku konieczności uzupełnienia braków ilościowych, wymiany przedmiotu umowy na nie posiadający wad, Wykonawca dokona tych czynności na własny koszt i ryzyko swoimi środkami transportu oraz zamontuje przedmiot umowy na własny koszt. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu umowy w następujących przypadkach: a) dostawa zostanie zrealizowana bez wcześniejszego ustalenia terminu zgodnie z zapisami 4 ust. 1 niniejszej umowy; b) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub opakowania będą naruszone; c) pracownicy Wykonawcy odmówią rozładunku i montażu przedmiotu umowy. 11. Jeżeli w trakcie zastosowania przedmiotu umowy ujawnią się wady, których nie można było stwierdzić w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy, Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy, który w terminie do 3 dni roboczych rozpatrzy reklamację i w przypadku uznania reklamacji Zamawiającego za zasadną wymieni reklamowany przedmiot umowy w terminie 5 dni roboczych na nie posiadający wad lub poinformuje Zamawiającego o powodach nie uznania reklamacji. Brak informacji o nie uznaniu reklamacji oznacza jej uznanie. 28

21 12. W przypadku konieczności wymiany reklamowanego przedmiotu umowy na nie posiadający wad, Wykonawca dokona tych czynności na własny koszt i ryzyko swoimi środkami transportu Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości dostawy oraz do nie złożenia zamówienia na pełny zakres asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach formularzy asortymentowo cenowych, przy zaznaczeniu iż nie może być przekroczona kwota brutto należnego Wykonawcy wynagrodzenia za dane zadanie Wykonawca udziela... miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy (Zamawiający wymaga min. 24 miesiące gwarancji), która rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego. Warunki gwarancji określa dokument gwarancyjny dostarczony wraz z przedmiotem umowy. 2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy nie wynikające z winy Zamawiającego. 3. W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnej naprawy albo wymiany przedmiotu umowy lub jego poszczególnych części także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia przedmiotu umowy. 4. Wykonawca gwarantuje naprawę uszkodzonego przedmiotu umowy w czasie nie dłuższym niż dwa dni robocze z wyłączeniem dnia zgłoszenia usterki Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. Z tym, że w przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi: a) za każdy dzień opóźnienia w realizacji całego przedmiotu umowy, rozumianej jako podpisanie Protokołu Odbioru i Uruchomienia względem terminu określonego w 2 ust. 1 w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 2 niniejszej umowy, z tym, że kara nie może być mniejsza niż 10,00 zł (słownie: dziesięćzłotych00/100), w takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę karą w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięćzłotych00/100) za każdy dzień opóźnienia; b) za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązku określonego w 4 ust. 11 w wysokości w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 2 niniejszej umowy, z tym, że kara nie może być mniejsza niż 10,00 zł (słownie: dziesięćzłotych00/100), w takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę karą w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięćzłotych00/100) za każdy dzień opóźnienia; c) za każdy dzień opóźnienia w naprawie uszkodzonego przedmiotu umowy względem terminu określonego w 6 ust. 4 w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćsetzłotych00/100) za każdy dzień opóźnienia; d) w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn które leżą po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 2 niniejszej umowy. 3. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych na podstawie księgowych not obciążeniowych płatnych do 14 dni od daty ich otrzymania przez Wykonawcę. 29

22 8 1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze pełną nazwę Zamawiającego lub obowiązujący skrót SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM. W razie podania innych nazw niż wymagane przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uważał fakturę VAT za nieprawidłowo wystawioną. 3. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego W razie zaistnienia zmiany istotnych okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 2. Przyczyną rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, leżącą po stronie Wykonawcy, będzie w szczególności nie zrealizowanie przedmiotu umowy w ciągu kolejnych 10 dni roboczych po terminie przewidzianym na realizację dostawy w niniejszej umowie; 3. Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w umowie. 4. Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 1 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań Za prawidłową realizację obowiązków wynikających z zapisów zawartych w niniejszej umowie odpowiadają: a) ze strony Zamawiającego... tel/fax... mail... b) ze strony Wykonawcy... tel/fax... mail Strony ustalają poniżej adresy do korespondencji (składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy). a) po stronie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3 Maja Zabrze b) po stronie Wykonawcy: Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach w/w adresów pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni znany drugiej Stronie adres. 11 Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw majątkowych wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 30

23 3. W przypadku niejasności w zapisach niniejszej umowy Strony mogą odwołać się do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 13 Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. Załączniki do umowy: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 31

Wartość netto. Cena jedn. Netto. kpl.

Wartość netto. Cena jedn. Netto. kpl. Lp. opis wymiary (dłxszerxwys) w mm Cena jedn. Netto kpl. Wartość netto wartość VAT Wartość brutto 1. Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Stolik z jednym blatem zagłębionym montowanym

Bardziej szczegółowo

1. Szafki stojące z drzwiczkami pełnymi (jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe), w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową:

1. Szafki stojące z drzwiczkami pełnymi (jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe), w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową: Załącznik nr 1a do SIWZ PZP-225/10/2015 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW: 1. Oferowane wyposażenie musi być wykonane ściśle według poniższej specyfikacji. Wyposażenie musi spełniać niżej wymienione parametry

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ...... Wykonawca miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie I. Dane wykonawcy: Pełna nazwa:... Adres, województwo:... 3. Telefon/ faks:... 4. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ. WYPOSAśENIE OPIS I ROZMIESZCZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Meble metalowe

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ. WYPOSAśENIE OPIS I ROZMIESZCZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Meble metalowe ZAŁĄCZNIK NR DO SIWZ WYPOSAśENIE OPIS I ROZMIESZCZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Meble metalowe Zadanie Oddział Kardiochirurgii - opis mebli metalowych Lp. Opis techniczny Wymiary (dłxszerxwys) w Ilość SALA

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 23 Opis przedmiotu zamówienia: Zestaw do diagnostyki peryferyjnych segmentów drzewa oskrzelowego przy użyciu mini sond USG 1 kpl.

Zadanie nr 23 Opis przedmiotu zamówienia: Zestaw do diagnostyki peryferyjnych segmentów drzewa oskrzelowego przy użyciu mini sond USG 1 kpl. Załącznik nr 1 do modyfikacji Zadanie nr 23 Opis przedmiotu zamówienia: Zestaw do diagnostyki peryferyjnych segmentów drzewa oskrzelowego przy użyciu mini sond USG 1 kpl. Pełna nazwa urządzenia, typ lub

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WSS/.../2012/ZZP/...

UMOWA NR WSS/.../2012/ZZP/... Załącznik nr 5 do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2012/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Cena netto za 1 szt. VAT za 1 szt zł. Cena brutto za 1 szt zł

Cena netto za 1 szt. VAT za 1 szt zł. Cena brutto za 1 szt zł A. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Regał ze stali nierdzewnej do narzędzi (1 szt.) Cena netto za 1 szt VAT za 1 szt Cena brutto za 1 szt Lp. Opis parametrów wymaganych

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 21: Nóż ultradźwiękowy z przetwornikiem - 1 szt.

Zadanie nr 21: Nóż ultradźwiękowy z przetwornikiem - 1 szt. Załącznik nr 1 do Modyfikacji Zadanie nr 21: Nóż ultradźwiękowy z przetwornikiem - 1 szt. Pełna nazwa urządzenia, typ lub model Informacje podstawowe Producent, podać pełną nazwę i adres Kraj i rok produkcji

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie sal operacyjnych

Wyposażenie sal operacyjnych Stoliki do instrumentów chirurgicznych Wykonane w systemie ręcznej regulacji z blokadą typu zacisk lub z regulacją za pomocą pompy hydraulicznej przy użyciu dźwigni nożnej. Blat obracany o 360 z blokadą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:... Tel... Fax... NIP:... REGON:...

FORMULARZ OFERTY. Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:... Tel... Fax... NIP:... REGON:... Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć firmowa Wykonawcy)..., dnia... (miejscowość) FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:.... Tel.... Fax.... NIP:... REGON:.... Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.1 do SIWZ Pełna nazwa (podać): Producent (podać): Rok produkcji: Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3 Poz. 4 Poz. 5 Poz. 6 Poz. 7 Poz. 8 Poz. 9 Poz. 10 Poz. 11 Poz. 12 Poz. 13 Poz. 14 Poz. 15 Poz. 16 Poz.

Bardziej szczegółowo

19/2018/PN/15 Dotyczy: Modyfikacji SIWZ. Znak sprawy: ZP/15/ Dyrektor

19/2018/PN/15 Dotyczy: Modyfikacji SIWZ. Znak sprawy: ZP/15/ Dyrektor SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Dyrektor dr n. med. Dariusz Budziński ul. 3-go Maja 13-15 41-800 Zabrze SEKRETARIAT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 130.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 130. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 130.000 EURO Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia Załącznik Nr 6 PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia W dniu...pomiędzy: Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Oławska 14 50-313 Wrocław reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - dr n.

Bardziej szczegółowo

im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15

im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Zabrze, dnia 20.11.2014r. Znak sprawy: ZP/77/101/2014/PN/77

Bardziej szczegółowo

SALA PRZYGOTOWANIA PACJENTA

SALA PRZYGOTOWANIA PACJENTA L.p. Nazwa wymiary (dłxszerxwys) w mm Ilość Cena jednostkow a netto zł Wartość netto zł (4 x 5) Stawka podatku VAT % (należy wpisać stawkę) Kwota podatku VAT zł (6 x 7) Wartość brutto zł (6 + 8) 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

DZZ /19 Olsztyn, dnia r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DZZ /19 Olsztyn, dnia r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miejski Szpital Zespolony ul. Niepodległości 44 10-045 Olsztyn tel./fax (89) 532 63 49 e-mail: przetargi@szpital.olsztyn.pl WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach zewnętrznych (dłxszerxwys) w mm: 690x700x985mm? Odpowiedź Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach zewnętrznych (dłxszerxwys) w mm: 690x700x985mm? Odpowiedź Zgodnie z SIWZ Nr sprawy: Wrocław, 03.04.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ., reprezentowaną przez

UMOWA Nr. ., reprezentowaną przez PROJEKT UMOWA Nr. Skarbem Państwa - Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipierą, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-10-08-875, REGON 013272620 z upoważnienia, którego na podstawie upoważnienia nr

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. Województwo: REGON: Wysokość kapitału wpłaconego: (dot. S.A.)

Formularz oferty. Województwo: REGON: Wysokość kapitału wpłaconego: (dot. S.A.) Załącznik nr 1A do SIWZ nr DZP.381.81.2014.DW Formularz oferty Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice Nazwa (firma) / imię i nazwisko Wykonawcy / Wykonawców wspólnie

Bardziej szczegółowo

Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem

Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem Załącznik nr 1A do SIWZ nr DZP.381.91.2014.DW Formularz oferty Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice Nazwa (firma) / imię i nazwisko Wykonawcy / Wykonawców wspólnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ 0-66 Kraków, ul. Wielicka 267 Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS ASORTYMENTU Część nr Wózki inwalidzkie (CPV: 920-6) Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość. Wózek inwalidzki specjalny Wózek inwalidzki dla osób

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl/ Kamienna Góra: na dostawę sprzętu medycznego używanego na sali operacyjnej dla PCZ

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:...... osoba do kontaktów:... tel... fax...

OFERTA. Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:...... osoba do kontaktów:... tel... fax... ... Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 1 do Zaproszenia OFERTA Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... adres do

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2017 (PROJEKT)

Umowa nr../2017 (PROJEKT) Umowa nr../2017 (PROJEKT) Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu.. roku w Kutnie pomiędzy: Skarbem Państwa, Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Kutnie ul. Henryka Sienkiewicza 25, 99-320 Kutno, zwanym

Bardziej szczegółowo

ZO/3/2018 Załącznik nr 4. UMOWA nr.(wzór)

ZO/3/2018 Załącznik nr 4. UMOWA nr.(wzór) ZO/3/2018 Załącznik nr 4 UMOWA nr.(wzór) Zawarta w dniu...2017r. w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, 55-100 Trzebnica ul. Prusicka 53-55, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 08.04.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 08.04.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 08.04.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Do Wykonawców Dotyczy: przetargu na Dostawę metalowych mebli, sprzętu ze stali

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 - Parametry techniczne Zadanie nr 3 Zestawienie meble medyczne wyposażenie medyczne

Załącznik nr 8 - Parametry techniczne Zadanie nr 3 Zestawienie meble medyczne wyposażenie medyczne Poz. Wózek na leki ( F l ) szt. Załącznik nr - y techniczne Zadanie nr Zestawienie meble medyczne wyposażenie medyczne Lp. techniczny parametr wymagany 2 Producent, kraj pochodzenia, model, wózek do rozwożenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/..

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/.. Postępowanie nr: BZP.243.1.2014.JS Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron UMOWA nr SZ/.. PROJEKT zawarta w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą przy pl.

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. /FIN/2017 zawarta w dniu..., pomiędzy:

UMOWA Nr. /FIN/2017 zawarta w dniu..., pomiędzy: UMOWA Nr. /FIN/2017 zawarta w dniu..., pomiędzy: Egz. nr. Skarbem Państwa 22 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Olsztynie, 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1, NIP: 7393827791,REGON: 280 603 684, reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT)

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT) UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę sprzętu audio-wideo na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063 zawarta w dniu.2013 r. w Warszawie pomiędzy : JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr

Bardziej szczegółowo

OFERTA. ... ulica:... kod i miejscowość:... powiat:... województwo:...

OFERTA. ... ulica:... kod i miejscowość:... powiat:... województwo:... Zamawiający: UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice OFERTA Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zaparafowanych i zszytych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:.... kod

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Załącznik nr 1 Projekt umowy UMOWA NR. na DOSTAWĘ CZĘŚCI, FILTRÓW, AKCESORIÓW ORAZ PRODUKTÓW CHEMII SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Zawarta w dniu w Świdwinie, pomiędzy: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 031/13. JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON:

Nr sprawy 031/13. JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON: UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę urządzeń do ochrony dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne (sejfy) dla instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 2063 zawarta w dniu...2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZPN (wzór) Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

UMOWA ZPN (wzór) Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMOWA ZPN (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ ZP-12/06/2013 Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Niniejsza umowa została

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na zadanie pt.:

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na zadanie pt.: . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na zadanie pt.: Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile 1. Oferujemy wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ (propozycja umowy - Zadanie I) UMOWA nr WPR/ZP/.../2017 poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... zawarta w dniu...w Warszawie

UMOWA (WZÓR) NR... zawarta w dniu...w Warszawie Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... powiat:... województwo...

OFERTA. Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... powiat:... województwo... Załącznik nr 1 do Zaproszenia OFERTA Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... powiat:... województwo... adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (PROJEKT) zawarta w Lubsku, w dniu pomiędzy:

UMOWA NR (PROJEKT) zawarta w Lubsku, w dniu pomiędzy: UMOWA NR (PROJEKT) zawarta w Lubsku, w dniu pomiędzy: Gminą Lubsko, Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko, posiadającą NIP: 928-192-57-33, REGON: 970770646; Urząd Miejski w Lubsku, Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko,

Bardziej szczegółowo

Wózki funkcyjne elementy wyposażenia

Wózki funkcyjne elementy wyposażenia Półka robocza dolna W 201 Z blachy kwasoodpornej polerowanej. Wymiary (szer. gł.) 540 565 mm. Blat roboczy W 200 Z blachy kwasoodpornej polerowanej. Wymiary (szer. gł.) 630 570 mm. Koło jezdne pojedyncze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Pakiet Nr 3 Meble medyczne:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Pakiet Nr 3 Meble medyczne: Załącznik Nr 2.3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet Nr 3 Meble medyczne: L.p. Asortyment Wymiary Producent / model Ilość (szt.) Cena jednostkowa netto Stawka VAT Wartość netto (w zł)

Bardziej szczegółowo

WZÓR Część 3 UMOWA Nr

WZÓR Część 3 UMOWA Nr WZÓR Część 3 UMOWA Nr Załącznik nr 4.3. do SIWZ zawarta w dniu... 2018 r. w Słupsku, pomiędzy: Akademią Pomorską w Słupsku z siedzibą w Słupsku (76-200) przy ul. Arciszewskiego 22 a, NIP 839-10- 28-460

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Pozycja 1 Zestaw szaf / regałów magazynowych komplet 1 Pom. 0.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Pozycja 1 Zestaw szaf / regałów magazynowych komplet 1 Pom. 0. Załącznik 2.2 do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pozycja 1 Zestaw szaf / regałów magazynowych komplet 1 Pom. 0.24 magazyn sprzętu Pełna nazwa Producent (): Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ ... Pieczęć Wykonawcy OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... powiat:... województwo...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2014 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2018- projekt

Umowa nr../2018- projekt Załącznik nr 2 Umowa nr../2018- projekt Zawarta w dniu.2018r. pomiędzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 9, NIP 6181857781, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./D/2018 zawarta w dniu r. pomiędzy: zarejestrowana w Sądzie Rejonowym.. Nr KRS..; NIP:.. ; REGON:..;

Umowa Nr./D/2018 zawarta w dniu r. pomiędzy: zarejestrowana w Sądzie Rejonowym.. Nr KRS..; NIP:.. ; REGON:..; Umowa Nr./D/2018 zawarta w dniu...2018 r. pomiędzy: PROJEKT UMOWY ZAMAWIAJĄCYM: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

ZUO/102/116/2018/ŁR Załącznik nr 3

ZUO/102/116/2018/ŁR Załącznik nr 3 WZÓR UMOWA NR ZUO/.../2018 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu.2018 r. pomiędzy: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistycznej 22, 70-608 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Formularz Oferty dostawa mebli dla Delegatury Łódź-Śródmieście (wersja zawierająca dokonane modyfikacje) Formularz Oferty

Formularz Oferty dostawa mebli dla Delegatury Łódź-Śródmieście (wersja zawierająca dokonane modyfikacje) Formularz Oferty Formularz Oferty dostawa mebli dla Delegatury Łódź-Śródmieście (wersja zawierająca dokonane modyfikacje) Część II Formularz Oferty Pieczęć firmowa Wykonawcy Formularz Oferty złożony w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Sygnatura sprawy: 262/D/2011 ZAŁĄCZNIK NR 2

Sygnatura sprawy: 262/D/2011 ZAŁĄCZNIK NR 2 Sygnatura sprawy: 262/D/2011 ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Składając w imieniu... ofertę na: DOSTAWĘ MEBLI MEDYCZNYCH MEDYCZNYCH w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie

Bardziej szczegółowo

ZO/1/2018 Załącznik nr 3. UMOWA nr (wzór)

ZO/1/2018 Załącznik nr 3. UMOWA nr (wzór) ZO/1/2018 Załącznik nr 3 Zawarta w dniu.. w Trzebnicy pomiędzy: UMOWA nr (wzór) Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, 55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 53-55, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2018- projekt dot. Zadanie 1

Umowa nr../2018- projekt dot. Zadanie 1 Umowa nr../2018- projekt dot. Zadanie 1 Zawarta w dniu.2018r. pomiędzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 9, NIP 6181857781, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 12

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 12 CLO/ZP/ 19 /2012 SPIS TREŚCI stron dokumentu: 12 zestaw 1 [zam.: 23.07.2012]...2 zestaw 2 [zam.: 24.07.2012]...6 zestaw 1 zam.: 23.07.2012 r. CLO/ZP/ 18 /2012 zestaw 1 [zam.: 23.07.2012] 1 Czy Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą...

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą... Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 sierpnia 2012 UMOWA kupna sprzedaży Umowa zawarta w Toruniu w dniu... 2012 r. pomiędzy: firmą... (NIP..., Regon... ), która ma swoją

Bardziej szczegółowo

Ilość. miary. szt. 1. Jedn. Ilość. miary. Jedn. miary. Ilość. szt. 1. szt. 1. Ilość. miary. szt. 1

Ilość. miary. szt. 1. Jedn. Ilość. miary. Jedn. miary. Ilość. szt. 1. szt. 1. Ilość. miary. szt. 1 Załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia KOD CPV 33100000-1 PAKIET NR 1 L. P. Nazwa przedmiotu zamówienia Jedn. miary Ilość Kozetka do badań szt. 1 Kozetka do masażu szt. 2 Regał magazynowy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy wszystkich pakietów:zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy,wymagany rok produkcji 2010.

Dotyczy wszystkich pakietów:zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy,wymagany rok produkcji 2010. Załącznik nr 3. ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Dotyczy wszystkich pakietów:zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy,wymagany rok produkcji 2010. Pakiet nr 1: Wózki szpitalne różne długość całkowita:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. UMOWA Nr ATZ_..._..._201 _EL_..._201 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2. UMOWA Nr ATZ_..._..._201 _EL_..._201 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA Nr ATZ_..._..._201 _EL_..._201 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61,02-091 Warszawa, posiadającym REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. NIP. REGON:. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą.

UMOWA Nr. NIP. REGON:. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą. PROJEKT UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Koszalinie, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Umowa nr zawarta w dniu..

WZÓR UMOWY Umowa nr zawarta w dniu.. WZÓR UMOWY Umowa nr zawarta w dniu.. Załącznik nr 5 do SIWZ pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

DZZ /19 OLSZTYN, DN R. MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY W OLSZTYNIE UL. NIEPODLEGŁOŚCI OLSZTYN

DZZ /19 OLSZTYN, DN R. MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY W OLSZTYNIE UL. NIEPODLEGŁOŚCI OLSZTYN DZZ-382-34/19 OLSZTYN, DN. 19.06.2019 R. MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY W OLSZTYNIE UL. NIEPODLEGŁOŚCI 44 10-045 OLSZTYN WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ DOT. POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA dostawę

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. Załącznik nr 2. Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa Katowice. Zamawiający:

Formularz oferty. Załącznik nr 2. Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa Katowice. Zamawiający: Formularz oferty Załącznik nr 2 Zamawiający: Nazwa (firma) / imię i nazwisko Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Oferenta: NIP, Regon:

Nazwa i adres Oferenta: NIP, Regon: Załącznik nr Formularz Ofertowy do Zapytania ofertowego nr 3/RZE/08 z dnia 4.08.08 r. Miejsce realizacji: Rzeszów, Przedszkole przy ul. Wieniawskiego 43 Nazwa i adres Oferenta: NIP, Regon: Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr. NIP. REGON:. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą.

PROJEKT UMOWY Nr. NIP. REGON:. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą. PROJEKT UMOWY Nr. Zawarta w dniu. w Koszalinie, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 Koszalin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DA-ZP /15. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym

UMOWA NR DA-ZP /15. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym UMOWA NR DA-ZP-2531-../15 Załącznik nr 6A do siwz zawarta w dniu... 2015 r., pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

AG-DŁ-2240/08/01/07 Piła, dnia r. Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

AG-DŁ-2240/08/01/07 Piła, dnia r. Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia AG-DŁ-2240/08/01/07 Piła, dnia 09.07.2007 r. Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 - Parametry techniczne Zadanie nr 1. Zestawienie meble medyczne meble medyczne gotowe

Załącznik nr 8 - Parametry techniczne Zadanie nr 1. Zestawienie meble medyczne meble medyczne gotowe Załącznik nr 8 - y techniczne Zadanie nr Zestawienie meble medyczne meble medyczne gotowe Poz. Szafa lekarska szklona 0x0x200cm ( Cl / ) szt. 0 techniczny producent, kraj pochodzenia, model, 2 szafa medyczna

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne I. Opis ogólny. Wymagania ogólne. a) Meble systemowe zbudowane w systemie modułowym każdy element umeblowania wymieniony w specyfikacji (z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr DA-ZP / 15. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych

UMOWA nr DA-ZP / 15. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych Załącznik nr 6B do siwz UMOWA nr DA-ZP-2531-.../ 15 zawarta w dniu...2015r. pomiędzy: SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIM SZPITALEM ZESPOLONYM IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO Z SIEDZIBĄ

Bardziej szczegółowo

osoba do kontaktów:... tel... fax... NIP... REGON... Nazwa i numer rachunku bankowego (do zwrotu wadium):

osoba do kontaktów:... tel... fax... NIP... REGON... Nazwa i numer rachunku bankowego (do zwrotu wadium): ... Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... powiat:... województwo...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Umowa nr zawarta w dniu..

WZÓR UMOWY Umowa nr zawarta w dniu.. WZÓR UMOWY Umowa nr zawarta w dniu.. Załącznik nr 5 do SIWZ pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. zawarta w dniu... r.

Umowa Nr.. zawarta w dniu... r. Umowa Nr.. zawarta w dniu... r. pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej; 00-189 Warszawa, ul. Inflancka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.(wzór) ,wpisaną do. reprezentowaną przez:

UMOWA nr.(wzór) ,wpisaną do. reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 UMOWA nr.(wzór) Zawarta w dniu...2019r. w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, 55-100 Trzebnica ul. Prusicka 53-55, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy do Zapytania ofertowego nr 6/RZE/2018 Miejsce realizacji: Rzeszów, Przedszkole przy ul.

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy do Zapytania ofertowego nr 6/RZE/2018 Miejsce realizacji: Rzeszów, Przedszkole przy ul. Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy do Zapytania ofertowego nr 6/RZE/208 Miejsce realizacji: Rzeszów, Przedszkole przy ul. Wieniawskiego 43 Nazwa i adres Oferenta: NIP, Regon: Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

Bardziej szczegółowo

a... zwany dalej Wykonawcą

a... zwany dalej Wykonawcą Umowa nr..(wzór) zawarta w dniu. w Białymstoku pomiędzy: Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZP /2016

UMOWA NR DZP /2016 UMOWA NR DZP-362-64/2016 WZÓR W dniu...2016 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod nazwą. z siedzibą w.

UMOWA. prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod nazwą. z siedzibą w. Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu.pomiędzy: UMOWA Nr 1 Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą: 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c, NIP 522-101-72-08, którą reprezentuje: -płk pil. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr. na ZAKUP SPRZĘTU K-O

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr. na ZAKUP SPRZĘTU K-O Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr. na ZAKUP SPRZĘTU K-O zawarta w dniu...2017 roku w Warszawie pomiędzy: 1 Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą: 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c, NIP 522-101-72-08,

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1.8 MEBLE MEDYCZNE W SYSTEMIE STELAśA METALOWEGO

Pakiet nr 1.8 MEBLE MEDYCZNE W SYSTEMIE STELAśA METALOWEGO ... (Pieczęć oferenta) SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Załącznik nr.8 do SIWZ Pakiet nr.8 MEBLE MEDYCZNE W SYSTEMIE STELAśA METALOWEGO Lp. Nazwa Ilość ITN Cena jednostkowa netto Wartość netto Stawka VAT Wartość

Bardziej szczegółowo

Istotne Warunki Umowy /UMOWA/ Nr... na Dostawę materiałów i artykułów biurowych

Istotne Warunki Umowy /UMOWA/ Nr... na Dostawę materiałów i artykułów biurowych Dostawa materiałów i artykułów biurowych Nr sprawy 3/2016 Istotne Warunki Umowy /UMOWA/ Załącznik nr 3 do ogłoszenia Nr... na Dostawę materiałów i artykułów biurowych W dniu... pomiędzy: 1. Bazą Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY. Stolik Mayo 2 szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY. Stolik Mayo 2 szt. Załącznik 2.6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Rok produkcji: Wartość netto: Stawka VAT: Stolik Mayo 2 szt. Wartość brutto: Lp. Parametr/Warunek wymagany Warunek graniczny

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.TI

Umowa nr ZTM.TI Umowa nr ZTM.TI.5322.8.2017 zawarta w dniu... 2017 r. w Poznaniu, pomiędzy: Miastem Poznań w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Matejki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2016/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZUO/ /2018. Dnia.2018 r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr ZUO/ /2018. Dnia.2018 r. w Szczecinie pomiędzy: Dnia.2018 r. w Szczecinie pomiędzy: Umowa nr ZUO/ /2018 Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RAP/55/2008. a... Nr identyfikacyjny VAT: REGON:

UMOWA NR RAP/55/2008. a... Nr identyfikacyjny VAT: REGON: UMOWA NR RAP/55/2008 Załącznik nr 5 zawarta w dniu:...2008 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 REGON: 00000

Bardziej szczegółowo