WYBRANE TERENY I PLANY INWESTYCJNE NA TERENIE POWIATU LEGIONOWSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBRANE TERENY I PLANY INWESTYCJNE NA TERENIE POWIATU LEGIONOWSKIEGO"

Transkrypt

1 WYBRANE TERENY I PLANY INWESTYCJNE NA TERENIE POWIATU LEGIONOWSKIEGO

2 TERENY INWESTYCYJNE W GMINIE JABŁONNA Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w

3 Jabłonna Miejscowość położona w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy i Legionowa, z bardzo dobrym połączeniem komunikacyjnym z Warszawą (komunikacja miejska raz lokalna) obwodnicą Jabłonny. Tereny inwestycyjne z przeznaczeniem pod funkcję usługową zlokalizowane są wzdłuż terenów komunikacyjnych, w szczególności obwodnicy Jabłonny. Tereny inwestycyjne z przeznaczeniem pod funkcję mieszkalną położone są przede wszystkim w północno zachodniej części wsi Jabłonna (obowiązujące plany nr 2 i 11)

4 Chotomów i Dąbrowa Chotomowska Doskonale położonymi terenami mieszkaniowymi są obszary położone w Dąbrowie Chotomowskiej. Warto wymienić tu kolejowe połączenie z Warszawą i powstającą nową inwestycję jaką jest budowa centrum edukacyjno kulturalno sportowego na granicy Jabłonny i Chotomowa.

5 Rajszew Rajszew z istniejącą infrastrukturą sportową polem golfowym, to przede wszystkim tereny z dominującą funkcją rekreacyjną i usługową z zakresu turystyki i sportu.

6 Janówek II W Janówku II znajdują się tereny zarówno mające funkcję mieszkaniową jak i usługową. Warto podkreślić korzystne położenie miejscowości, wzdłuż drogi asfaltowej i połączenie z drogą wojewódzką. Teren otoczony jest lasami.

7 Trzciany W Trzcianach znajdują się przede wszystkim tereny inwestycyjne przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

8 Boża Wola, Skierdy, Suchocin, Wólka Górska Tereny inwestycyjne przeznaczone pod działalność usługową i drobną produkcję są planowane wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej 630 i dotyczą czterech miejscowości: Bożej Woli, Skierd, Suchocina i Wólki Górskiej

9

10 TERENY INWESTYCYJNE W GMINIE LEGIONOWO

11 TEREN ZLOKALIZOWANY PRZY UL. SOBIESKIEGO POWIERZCHNIA M ² TEREN ZLOKALIZOWANY PRZY UL. SOBIESKIEGO POWIERZCHNIA M ² PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: ZABUDOWA MIESZKANIOWA WIELORODZINNA

12 TEREN ZLOKALIZOWANY PRZY UL. OLSZANKOWEJ POWIERZCHNIA 7867 M ² PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: TERENY USŁUG TECHNICZNYCH I ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ TEREN ZLOKALIZOWANY PRZY UL. OLSZANKOWEJ POWIERZCHNIA M ² PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: TERENY USŁUG TECHNICZNYCH I ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ TEREN ZLOKALIZOWANY PRZY UL. OLSZANKOWEJ POWIERZCHNIA M ² PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: TERENY USŁUG TECHNICZNYCH I ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

13 TEREN ZLOKALIZOWANY W REJONIE UL. HUSARSKIEJ I UL. SIWIŃSKIEGO POWIERZCHNIA M ² PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: ZABUDOWA MIESZKANIOWA WIELORODZINNA

14 TEREN ZLOKALIZOWANY PRZY UL. SOBIESKIEGO, UL. WARSZAWSKIEJ, UL. NORWIDA POWIERZCHNIA M ² PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA W UKŁADZIE WOLNOSTOJĄCYM, BLIŹNIACZYM, SZEREGOWYM, TERENY KOMUNIKACJI I PARKINGÓW, ZABUDOWA USŁUGOWA

15 TEREN POŁOŻONY U ZBIEGU ULIC: KAZIMIERZA WIELKIEGO, JAGIELLOŃSKIEJ I ADAMA MICKIEWICZA. POWIERZCHNIA M ² W PLANIE MIEJSCOWYM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA JEST NA TERENIE PRZEZNACZONYM POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ WIELORODZINNĄ I USŁUGI ORAZ TEREN PARKÓW I ZIELEŃCÓW.

16 TERENY INWESTYCYJNE W GMINIE WIELISZEW

17 NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI ŁAJSKI POWIERZCHNIA 18HA W PLANIE MIEJSCOWYM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIAŁKA STANOWI TEREN O FUNKCJI MAGAZYNOWO- SKŁADOWEJ

18 MIEJSCOWOŚĆ ŁAJSKI (GMINA WIELISZEW) TEREN POŁOŻONY W REJONIE ULICY KOŚCIELNEJ I TRASY WODOCIĄGOWEJ POWIERZCHNIA 16 HA W PLANIE MIEJSCOWYM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA JEST NA TERENIE PRZEMYSŁOWYM Z PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIEM GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ PRZEMYSŁOWĄ, PRZEMYSŁ ROLNO-SPOŻYWCZY

19 TEREN POŁOŻONY W REJONIE UL. MODLIŃSKIEJ I UL. PODGÓRNEJ W WIELISZEWIE POWIERZCHNIA 20 HA W PLANIE MIEJSCOWYM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA JEST NA TERENIE PRZEMYSŁOWYM I USŁUG KOMERCYJNYCH

20 TERENY INWESTYCYJNE W GMINIE NIEPORĘT

21 TEREN POŁOŻONY W GMINIE NIEPORĘT POWIERZCHNIA 0,9380 HA W PLANIE MIEJSCOWYM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIAŁKA STANOWI TEREN USŁUG TURYSTYKI I WYPOCZYNKU, TEREN UŻYTKÓW ZIELONYCH, TEREN GOSPODARKI LEŚNEJ ORAZ TEREN ZABUDOWY WIEJSKIEJ MIESZANEJ

22 TEREN POŁOŻONY W GMINIE NIEPORĘT POWIERZCHNIA 1,3572 HA W PLANIE MIEJSCOWYM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIAŁKA STANOWI TEREN USŁUG TURYSTYKI I WYPOCZYNKU, TEREN UŻYTKÓW ZIELONYCH, TEREN GOSPODARKI LEŚNEJ

23 NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W GMINIE NIEPORĘT POWIERZCHNIA 0,1587 HA TEREN GOSPODARKI LEŚNEJ, UŻYTKÓW ZIELONYCH POWIERZCHNIA - 0,2252 HA DZIAŁKA STANOWI TEREN USŁUG TURYSTYKI I WYPOCZYNKU

24 NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W GMINIE NIEPORĘT POWIERZCHNIA 0,2140 HA DZIAŁKA STANOWI TEREN USŁUG TURYSTYCZNYCH I ZIELENI URZĄDZONEJ, POŁOŻONA W STREFIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

25 TEREN POŁOŻONY W GMINIE NIEPORĘT POWIERZCHNIA 0,2888 HA ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIAŁKA PRZEZNACZONA POD LOKALIZACJĘ CENTRALNYCH FUNKCJI ADMINISTRACJI, REPREZENTACJI GMINY I KULTURY, USŁUG HANDLOWYCH I GASTRONOMICZNYCH, TEREN DROGI I CIĄGU PIESZEGO PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE: TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

26 TEREN POŁOŻONY PRZY UL. GRANICZNEJ WE WSI IZABELIN POWIERZCHNIA 0,15 HA W PLANIE MIEJSCOWYM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NIERUCHOMOŚĆ STANOWI TEREN ZABUDOWY WIEJSKIEJ MIESZANEJ

27 TEREN POŁOŻONY WE WSI STANISŁAWÓW PIERWSZY (GMINA NIEPORĘT) POWIERZCHNIA 0,1509 HA PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ TEREN POŁOŻONY WE WSI STANISŁAWÓW PIERWSZY (GMINA NIEPORĘT) POWIERZCHNIA 2,6800 HA PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ, ZABUDOWY GOSPODARCZEJ

28 WYBRANE INWESTYCJE REALIZOWANE NA TERENIE POWIATU LEGIONOWSKIEGO

29 ROZBUDOWA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH W LEGIONOWIE WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Planowana wartość inwestycji ,00 zł

30 GALERIA LEGIONOWO Galeria Legionowo to nowoczesny wielofunkcyjny kompleks handloworozrywkowy obejmujący galerię handlową ze 150 sklepami i butikami, nowoczesny multipleks kinowy, hipermarket, punkty restauracyjne i kawiarniane, plac zabaw. Galeria Legionowo usytuowana zostanie w pobliżu stacji kolejowej i głównych ulic miasta: ul. Zegrzyńkiej i ul. Strużańskiej Planowany termin realizacji inwestycji:

31 Utworzenie przy stacji kolejowej "Legionowo" głównego centrum przesiadkowego miasta, powiatu legionowskiego oraz powiatów sąsiadujących obejmującego budowę dworca kolejowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - garażem wielopoziomowym, peronami dla autobusów, parkingiem jednopoziomowym oraz drogą dojazdową do centrum integrującego różne formy transportu zbiorowego w aglomeracji warszawskiej transport kolejowy oraz autobusowy oraz pośrednio transport lotniczy Planowany okres realizacji: Całkowity koszt inwestycji 37 mln zł Wkład Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: 31,3 mln zł

32 Budowa Centrum Edukacyjno Kulturalno Sportowego w Chotomowie w ramach Centrum powstanie szkoła podstawowa i gimnazjum, sala i hala sportowa, dom kultury, aula wykładowo-widowiskowa, parkingi i boiska wielofunkcyjne Obecnie w trakcie realizacji I etap inwestycji: szkoła podstawowa wraz z zerówką, sala gimnastyczna, pomieszczenia pomocnicze i dla administracji Wartość I etapu inwestycji: ,00 zł

33 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUKI KONWERSJA ENERGII I ŹRÓDŁA ODNAWIALNE Projekt zakłada utworzenie Centrum Badawczego, które składać się będzie z zespołu laboratoriów badawczych wraz z niezbędnym zapleczem hotelowo-seminaryjnym i infrastrukturą. Najważniejszym elementem składowym Centrum będzie Energooszczędny Hotel Inteligentny. EDI wyposażony zostanie we wzajemnie skojarzone i inteligentnie sterowane urządzenia zapewniające samowystarczalność energetyczną ze źródeł odnawialnych. Do głównych zadań Centrum będzie należało prowadzenie m.in. prac badawczych dotyczących: strategii rozwoju nowych źródeł energii, odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii, biopaliw, ekologicznych skutków konwersji energii, a także wdrażanie nowych technologii z obszaru nowych i odnawialnych źródeł energii oraz akumulacji energii.

34 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUKI KONWERSJA ENERGII I ŹRÓDŁA ODNAWIALNE Beneficjent: Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku Wartość projektu: zł Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zł Planowany termin realizacji inwestycji:

35 Projekt i przebudowa ul. Grudzie w Legionowie Wartość: ,00 zł Projekt i budowa budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych w Legionowie Wartość: ,00zł

36 Projekt i budowa drogi powiatowej nr 1809W w miejscowości Kania Nowa w Gminie Serock Wartość: zł Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 1822W (ul. Niepodległości) w Gminie Wieliszew Wartość: 7 000,000 zł

37 Projekt i budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie Wartość: zł Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej Michałów Reginów Wartość: zł

38 Budowa ul. Niepodległości w Wieliszewie Wartość: zł Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie (ul. Szaniewskiego i ul. Konwaliowa) Wartość: ,16 zł Budowa stacji uzdatniania wody w Serocku (ul. Nasielska) Wartość: zł

39 Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w rejonie, Borowa Góra Stasi Las, w tym: budowa kanalizacji sanitarnej przebudowa sieci wodociągowej Wartość: ,25 zł Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego: realizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku zagospodarowanie szlaku Napoleońskiego zagospodarowanie nadbrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami Wartość: ,80 zł

40 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! REFERAT STRATEGII I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH URZĄD MIASTA LEGIONOWO W PREZENTACJI WYKORZYSTANO ZDJĘCIA POCHODZĄCE Z SERWISU

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity)

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR XLVII/512/09 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE Z dnia 17 grudnia 2009 roku, w

Bardziej szczegółowo

METROPOLITALNE. NORDA - taką nazwą firmuje swoją ofertę najbardziej na północ Polski wysunięty obszar - stanowiący część Pomorza.

METROPOLITALNE. NORDA - taką nazwą firmuje swoją ofertę najbardziej na północ Polski wysunięty obszar - stanowiący część Pomorza. METROPOLITALNE forum norda NORDA - taką nazwą firmuje swoją ofertę najbardziej na północ Polski wysunięty obszar - stanowiący część Pomorza. Jego największym ośrodkiem jest Gdynia, a wraz z nią - jej sąsiedzi

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ZMIANY REDAKCYJNE, MODYFIKACJE I UZUPEŁNIENIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane o Wałbrzychu

Podstawowe dane o Wałbrzychu Podstawowe dane o Wałbrzychu I - Wałbrzych - lokalizacja Wałbrzych położony jest w południowo-zachodniej Polsce w centralnej części Sudetów Środkowych, w województwie dolnośląskim w pobliżu granic z Czechami

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014. Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014. Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018 Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014 Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018 Gdynia, marzec 2015 r. 1 Opracowanie wykonane zostało przez Biuro

Bardziej szczegółowo

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści Spis treści 1. KIERUNKI ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE... 3 1.1. GŁÓWNE FUNKCJE GMINY... 6 1.2. GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN STRUKTURY PRZESTRZENNEJ GMINY.... 6 1. 3. STRUKTURA PRZESTRZENNA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY

ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY 1. Osoby odpowiedzialne 1.1. Emitent 1.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Nazwa (firma): Vantage Development Spółka Akcyjna Nazwa skrócona: Siedziba: Vantage S.A.

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIA TERENU

PRZEZNACZENIA TERENU ZAŁĄCZNIK NR 58 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. z późn. zmianami UWARUNKOWANIA wynikające z dotychczasowego PRZEZNACZENIA TERENU Opracowanie: Główny projektant

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO projektu STRATEGIA WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 Zamawiający: Gmina Mikołajki ul. Kolejowa 7, 11730 Mikołajki wraz z gminami Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna Gminy Zgierz

Oferta inwestycyjna Gminy Zgierz Urząd Gminy Zgierz Oferta inwestycyjna Gminy Zgierz Gmina Zgierz Kraina Wszelkich Możliwości Czerwiec 2010 1 Spis treści 1. O gminie 3 Ludność 3 Położenie i dostępność komunikacyjna 4 Finanse 7 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015 Miasto Mikołajki Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/330/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 września 2009 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołajkach Sławomir Gawliński Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o Wałbrzychu... 1. 2. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok... 8

1. Informacje o Wałbrzychu... 1. 2. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok... 8 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Wałbrzychu... 1 2. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok... 8 3. Załączniki do uchwały budżetowej 3.1 Plan dochodów i wydatków oraz

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA Uchwała Nr XXXVI/247/01 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule ZIT

Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule ZIT Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule Projekty komplementarne dokumenty źródłowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (projekt, 8.01.2014 r.) Wyrazem silnie zaakcentowanego

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 część opisowa załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI / 212 / 09 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 października 2009r. 1 1. Transport,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 września 2007 r. Nr 211 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2161 Nr X/72/07 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Załącznik nr 3 do uchwały Nr 286/XXIX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2012 r. Załącznik nr l do uchwały Nr 442/XXXI/2001 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2001r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GIŻYCKA A N A L I Z A ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GIŻYCKO 2011-2014. Giżycko, kwiecień 2015r.

BURMISTRZ GIŻYCKA A N A L I Z A ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GIŻYCKO 2011-2014. Giżycko, kwiecień 2015r. BURMISTRZ GIŻYCKA A N A L I Z A ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GIŻYCKO 2011-2014 Giżycko, kwiecień 2015r. SPIS TREŚCI: I. Cel i podstawa opracowania II. Analiza studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA REJONU JULINEK-GRANICA ORAZ STWORZENIE PARKU ZWIERZĄT (ZAGRODY POKAZOWEJ)

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA REJONU JULINEK-GRANICA ORAZ STWORZENIE PARKU ZWIERZĄT (ZAGRODY POKAZOWEJ) ROZWÓJ FUNKCJI EDUKACYJNO-TURYSTYCZNYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA REJONU JULINEK-GRANICA ORAZ STWORZENIE PARKU ZWIERZĄT (ZAGRODY POKAZOWEJ) projekty ZAGRODY i Julinka obszar

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR... DO UCHWAŁY NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA Dokument określający podstawowe kierunki rozwoju społeczno gospodarczego do 2030 roku.

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA Dokument określający podstawowe kierunki rozwoju społeczno gospodarczego do 2030 roku. Dokumenty strategiczne Krakowa: STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA Dokument określający podstawowe kierunki rozwoju społeczno gospodarczego do 2030 roku. Przyjęty paradygmat rozwoju miasta: Kraków miasto inteligentne,

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja

Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja Zalacznik do uchwaly Rady Miejskiej Wodzislawia Slaskiego Nr XLVII/465/10 Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego wrzesień

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Autorzy: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Urząd Miasta i Gminy Chociwel Mieszkańcy Gminy Chociwel Chociwel 2005 1 SPIS TREŚCI MIESZKAŃCY GMINY CHOCIWEL...1

Bardziej szczegółowo