ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH Pełna nazwa urządzenia, typ lub model Producent, podać pełną nazwę i adres Rok produkcji L.p. Opis parametru b. Parametr wymagany c. 1. Demontaż i utylizacja istniejącego systemu PRIVILEGE 0.5 T prod. ELSCINT 2. Aparat o polu 1,5 T do badań całego ciała (dostawa, montaż, uruchomienie)., podać MAGNES 4. Natężenie pola 1,5 T., podać 5. Aktywne ekranowanie. 6. Korekta homogeniczności pola wyższego rzędu aktywowana po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych., podać 7. Maksymalne zużycie helu w ciągu godziny 0,03 l/godz., podać 8. Wymiar pola 5G (oś X x Y x Z) 3 x 3 x 5 m, podać SYSTEM GRADIENTOWY 10. Cewki gradientowe chłodzone wodą Użyteczna maksymalna amplituda dla jednej osi w maksymalnym polu widzenia FOV w każdej osi równocześnie 33 mt/m. Maksymalna szybkość narastania gradientów (Slew Rate) w jednej osi możliwa do zastosowania dla wartości amplitudy z punktu T/m/s CEWKI Zintegrowana cewka do badania całego ciała nadawczo-odbiorcza 14. (whole body). Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania głowy wysokiej rozdzielczości, co najmniej 8-kanałowa, do akwizycji równoległych typu ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne, zgodnie z 15. nomenklaturą producenta), z możliwością montowania lusterka do badań fmri; cewka lub zestaw cewek musi również umożliwiać prowadzenie badań ze spektroskopią Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania tułowia (klatka piersiowa i brzuch FOV min. 45 cm,serce, miednica): typu array, do jednoczesnych akwizycji równoległych całego obiektu (co najmniej 12 kanałów jednocześnie) typu ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta). Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania głowy i szyi (do badań angiograficznych): typu array, co najmniej 8-kanałowa, do akwizycji równoległych typu ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta); Dedykowana cewka lub zestaw cewek do badania oczodołów i stawów skroniowo-żuchwowych. Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badań całego OUN: typu array, co najmniej 16-kanałowa, umożliwiająca badanie bez przepinania cewek i repozycjonowania pacjenta, do akwizycji równoległych typu ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta). Sztywna cewka (lub cewki) do badania stawu ramiennego, co najmniej 3-kanałowa. Osobna wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania stawu kolanowego: typu array, co najmniej 8-elementowa, do akwizycji równoległych typu ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta)., podać, podać, podać typ, podać typ, podać typ, podać typ, podać typ, podać typ, podać typ, podać typ 22. Osobna cewka do badania stawu skokowego, podać typ 23. Cewka kołowa (typu LOOP), o średnicy min. 3 cale., podać typ 24. Cewka elastyczna (płachtowa lub inna) do badania stawu kolanowego, barkowego, łokciowego itp. w przypadku niemożności zastosowania, podać typ cewki sztywnej i do badań kinetycznych. 25. Zestaw do badania endorektalnego do wykonania min. 30 szt.badań (do badania gruczołu krokowego)., podać typ Parametr oferowany d. 1

2 26. Cewka lub zestaw cewek do badania angiograficznego naczyń peryferyjnych (kończyny) SYSTEM RF 28. Moc wyjściowa wzmacniacza 15 kw., podać 29. Szerokość pasma przenoszenia (receive bandwidth) 1 MHz., podać 30. Liczba niezależnych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową, podać POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA 32. Maksymalne obciążenie płyty stołu z zachowaniem deklarowanej dokładności pozycjonowania pacjenta >=150kg, podać 33. Zakres badania diagnostycznego w tym angiografii rozumianego, jako skanowanie przy użyciu cewek anatomicznych bez konieczności, podać repozycjonowania pacjenta 150 cm. 34. Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem. 35. Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk)., podać 36. Wentylacja i oświetlenie tunelu. 37. Marker laserowy. 38. System monitorowania pacjenta (EKG, oddech, puls) dla wypracowania sygnałów synchronizujących., podać typ 39. Automatyczny przesuw stołu pacjenta inicjowany programowo z protokołu podczas akwizycji danych. 40. System TV do nadzoru pacjenta, w tym: kamera w pomieszczeniu badań z monitorem w sterowni KONSOLA OPERATORSKA (PODSTAWOWA) 42. Archiwizacja obrazów na dyskach CD-R, CD lub DVD z przeglądarką, DICOM umożliwiającą odtwarzanie obrazów na PC nie wyposażonym, opisać w specjalistyczne oprogramowanie do przeglądania tych obrazów. 43. Liczba obrazów w matrycy 256x256 bez kompresji możliwych do archiwizacji na HD , podać 44. Szybkość rekonstrukcji obrazu w matrycy 256x256 przy pełnym FOV 1000 obrazów/s., podać 45. Maksymalna matryca rekonstrukcyjna 1024x1024., podać 46. Interface użytkownika lokalizacja trójwymiarowa, możliwość planowania własnych sekwencji. 47. Oprogramowanie konsoli operatorskiej co najmniej rekonstrukcje MPR, MIP, SSD, VRT (lub równoważne według nomenklatury producenta), pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie), mapy ADC, mapy perfuzji Praca w sieci 49. DICOM 3.0 SEND/RECEIVE 50. DICOM 3.0 QUERY/RETRIEVE 51. DICOM 3.0 WORKLIST 52. DICOM 3.0 DICOM BASIC PRINT 53. DICOM 3.0 STORAGE COMMITMENT 54. DICOM 3.0 MPPS PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING) 56. Maksymalny FOV (we wszystkich osiach, x,y,z) dla pola prostokątnego 45 cm, podać 57. Matryca akwizycyjna 1024x1024, podać 58. Protokoły pomiarowe bazujące na sekwencjach typu Spin Echo (SE + FSE lub TSE) oraz Inversion Recovery (FLAIR, STIR). 59. Protokoły bazujące na sekwencjach typu Gradient Echo. 60. Spoiled GRE T1-w (spoiled FLASH). 61. Refocused GRE T1/T2-w (FLASH). 62. Half Fourier Single Shot TSE. 63. Hydrografia MR (mielografia, urografia, cholangiografia) akwizycja 2D i akwizycja 3D, rekonstrukcje 3D, bramkowanie oddechem., podać 64. Echo Planar Imaging (obrazowanie echoplanarne: single shot/multi shot). 65. Sekwencje EPI do perfuzji mózgowej. 66. Echo Spacing (czas pomiędzy kolejnymi echami) dla EPI (matryca 128x128) 0,45 ms., podać 67. Angiografia MR D/3D Time-of-Flight (angiografia czasu przelotu w projekcjach 2D i 3D) 69. Phase Contrast Angio/cine PCA (angiografia kontrastowo-fazowa w TAK opcji statycznej i dynamicznej do oceny wolnych przepływów) 70. Magnetic Transfer Saturation (saturacja za pomocą transferu magnetyzacji). 71. Angiografia z kontrastem: 72. 3D GE z saturacją tłuszczu, 73. angiografia naczyń obwodowych i mózgowych 74. detekcja kontrastu, 75. obrazowanie wyników w 3D, 2

3 76. dynamiczna 3D angiografia MR, 77. MIP, MPR, rekonstrukcje powierzchniowe (SSD) i objętościowe (VRT). 78. Sekwencja Steady State (stanu ustalonego) do badań OUN (typu FIESTA, CISS lub równoważne) 2D/3D. 79. Dyfuzja DW-EPI łącznie z mapowaniem dróg nerwowych (Trace Map) i ADC Map, b max s/mm Liczba kierunków akwizycji przy DTI 32., podać 81. Traktografia. 82. Równoległe techniki akwizycyjne przyśpieszające akwizycję min. 4 razy (SENSE, ASSET, ipat, SPEEDER). 83. Pakiet do dynamicznych badań wątroby (VIBE, LAVA lub odpowiednik). 84. Spektroskopia wodorowa Single Voxel, 2D, 3D (CSI). 85. Badania kardiologiczne: 86. Cardiac Morphology (morfologia serca) 87. Functional Imaging/CINE (obrazowanie czynności serca z opcją dynamiczną) 88. Dark Blood (obrazowanie z tłumieniem sygnału krwi) 89. First-Pass Perfusion (perfuzja pierwszego przejścia) 90. Delayed Enhancement (ocena opóźnionego wzmocnienia kontrastowego) 91. Nawigator do badań kardiologicznych. 92. Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO lub odpowiednik zgodny z nomenklaturą, podać typ producenta). 93. Oprogramowanie do badań czynnościowych (fmri). 94. Liczba obrazów w jednym eksperymencie 4000 obrazów., podać 95. Obrazowanie wyników w czasie rzeczywistym (w trakcie zbierania danych). 96. Badanie rozumianego jako, skanowanie przy użyciu cewek anatomicznych całego ciała whole body MR (min. 150 cm). 97. DWI rozumianego jako, skanowanie przy użyciu cewek anatomicznych dla całego ciała (whole body DWI). 98. Badania ortopedyczne., podać TECHNIKI REDUKCJI ARTEFAKTÓW 100. Próbkowanie nadmiarowe w kierunku fazowym i częstotliwości Kompensacja przepływu krwi Kompensacja ruchów oddechowych i czynnościowych (np. perystaltycznych; ruchów serca) Bramkowanie oddechowe (również retrospektywne) Bramkowanie EKG (również retrospektywne) Presaturacja przestrzenna Wyświetlanie sygnałów EKG i oddechowych Saturacja tłuszczu spektralna, in-phase, out-phase Korekcja dla cewek powierzchniowych Korekcja artefaktów ruchowych umożliwiająca badanie dzieci bez znieczulenia, pozwalająca uzyskać obrazy o pełnej wartości diagnostycznej 110. Asymetryczne pole widzenia KONSOLA SATELITARNA (3 sztuki) 112. Konsola nr 1: 113. Monitory kolorowe w technologii LCD szt 2: przekątna ekranu 18, podać 114. Konsola zdolna do pracy po całkowitym wyłączeniu głównego aparatu 115. Liczba obrazów w matrycy 256x256 bez kompresji możliwych do archiwizacji na HD konsoli , podać 116. Mapy ADC 117. Perfuzja: mapy wskaźników TTP, MTT, CBF, CBV 118. Rekonstrukcje wielopłaszczyznowe i 3D (powierzchniowe i objętościowe, volume rendering technique) Pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie, objętość) 120. Obróbka badań spektroskopowych 121. Łączenie obrazów sagitalnych lub koronalnych dla badań kręgosłupa 122. Obróbka badań funkcjonalnych (fmri) z prezentacją w 3D 123. Fuzja obrazów TK i PET z MR 124. Obróbka badań spektroskopowych 125. Oprogramowanie do oceny badań naczyniowych. Minimalna funkcjonalność: rekonstrukcje typu virtual endoskopy, volume rendering technique, automatyczna lub półautomatyczna detekcja, podać typ segmentów naczyń, pomiar stenozy, rozróżnianie tętnic i żył Pakiet oprogramowania do analizy i pomiarów serca (morfologia, funkcje perfuzji mięśnia sercowego, późne kontrastowanie, oprogramowanie do dynamicznej prezentacji ruchów serca, 3

4 oprogramowanie do pomiarów ilościowych przepływów w sercu i innych naczyniach, oprogramowanie do pomiarów objętości komory lewej serca, masy mięśnia sercowego i objętości wyrzutowej) 127. Konsola nr 2,3: 128. Monitory kolorowe w technologii LCD szt 2: przekątna ekranu 18, podać 129. Możliwość wyświetlania i obróbki poza MR badań również: KT, USG, PET, DR, CR 130. Konsola zdolna do pracy po całkowitym wyłączeniu głównego aparatu 131. Liczba obrazów w matrycy 256x256 bez kompresji możliwych do archiwizacji na HD konsoli , podać 132. Rekonstrukcje wielopłaszczyznowe i 3D (powierzchniowe i objętościowe, volume rendering technique) Pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie,objętości) 134. Łączenie obrazów sagitalnych lub koronalnych dla badań kręgosłupa 135. Oprogramowanie do oceny badań naczyniowych. Minimalna funkcjonalność: rekonstrukcje typu virtual endoskopy, volume rendering technique, automatyczna lub półautomatyczna detekcja, podać typ segmentów naczyń, pomiar stenozy, rozróżnianie tętnic i żył Możliwość jednoczesnej oceny badań porównania badania obecnego z badaniem referencyjnym (wykonanym wcześniej) WYPOSAŻENIE DODATKOWE, WYMAGANIA DODATKOWE 138. System audio, ze słuchawkami, do odsłuchu muzyki i komunikacji głosowej z pacjentem., podać typ 139. Klatka Faradaya z kompletnym wykończeniem (1 okno, 1 drzwi) Kompletny system chłodzenia zapewniający właściwą pracę systemu wraz z obiegiem wody lodowej oraz układem obiegu awaryjnego Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu Zestaw podkładek do pozycjonowania przy różnych typach badań., podać 143. Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu dostarczana wraz z aparatem., podać 144. Pulsoksymetr pracujący w środowisku MR Detektor implantów metalowych., podać typ 146. Strzykawka automatyczna dwugłowicowa do MR. Minimalna funkcjonalność: statyw jezdny, możliwość napełniania wkładów ręcznie w pomieszczeniu przygotowawczym, min. 4 fazy, pamięć protokołów min. 40, tryb kroplowy Stojak do kroplówek do użytku w środowisku MR Stojak lub szafka do przechowywania fantomów Szafka do przechowywania cewek Wózek do transportu pacjentów w pozycji siedzącej i leżącej, do użytku w środowisku MR Uzupełnienie helu w magnesie do 95% przed przekazaniem uruchomionego systemu Zamawiającemu (w cenie oferty) Drukarka laserowa, kolorowa, do wydruku w kolorze m.in. map perfuzyjnych Szkolenie aplikacyjne dla techników i lekarzy w siedzibie Zamawiającego min. 120 godzin Szkolenie dla lekarzy w wybranych przez Zamawiającego referencyjnych ośrodkach Dostawcy w Polsce dla min. 5 osób po 20 godzin/osobę szkolenia Dostarczenie literatury fachowej z zakresu poszczególnych technik diagnostyki MR: co najmniej 10 pozycji wybranych przez Zamawiającego, o wartości maksymalnej zł Opieka aplikacyjna w czasie użytkowania aparatu na żądanie klienta, możliwość korzystania z porad telefonicznych a w razie konieczności wizyt specjalisty Urządzenie do dokumentowania wyników badań w technologii suchej pracujące z dwoma rozmiarami błon jednocześnie nieczułych na światło dzienne i w standardzie DICOM 3.0. Rozdzielczość min. 320 dpi, Skala szarości min 12bitów. Zmiana formatu błony przez użytkownika (bez potrzeby interwencji serwisu), Dostępność co najmniej następujących formatów błon: 14x17, 10x12, 11x14, 14x14, 8x10. Wydajność dla formatu 35x43 cm przy maksymalnej oferowanej rozdzielczości, min. 70 błon /godz FUNKCJONALNOŚĆ OPROGRAMOWANIA NA STACJACH ROBOCZYCH 159. Oprogramowanie wyświetlające obrazy w standardzie DICOM 3.0 uruchamiane z poziomu HIS/RIS 160. Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej nie przypisana do hardware komputera 3 szt.oprogramowanie oparte na koncepcji licencji przyznanych użytkownikowi systemu a nie stacji roboczej, a zarządzanie nimi realizowane jest przez system PACS (licencja pływająca) 161. Otwieranie obrazów badań i wyświetlanie ich na monitorach 4

5 diagnostycznych 162. System pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta 163. Oprogramowanie korzystające wyłącznie z bazy danych badań systemu PACS (architektura klient - serwer) 164. Oprogramowanie nie przechowuje lokalnie danych obrazowych ani bazy danych wykonanych badań/pacjentów 165. Oprogramowanie umożliwiające uruchomienie aplikacji stacji diagnostycznej wraz z jej ustawieniami na innym komputerze bez interwencji serwisowej 166. Oprogramowanie zapewnia wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta, które zostały wysłane do systemu PACS; wybranie z listy poprzednio wykonanego badania pacjenta powoduje jego wyświetlenie wraz z opisem badania; jeżeli wybrane badanie nie znajduje się w pamięci podręcznej systemu PACS system automatycznie przywraca badanie z wymaganej biblioteki nośników magnetycznych do pamięci podręcznej systemu PACS, a następnie automatycznie wyświetla badanie w aplikacji stacji diagnostycznej 167. Aplikacja stacji diagnostycznej pozwala wyszukać, oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane: - imię i nazwisko pacjenta, PESEL - rodzaj badania - opis badania (jeśli został stworzony w systemie RIS) wyświetlane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi (po integracji z systemem RIS) 168. Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) 169. Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu aplikacji stacji diagnostycznej do systemu pomocy w języku polskim, obejmującego min. następujące tematy: - jak korzystać z systemu pomocy - opis wszystkich dostępnych narzędzi i metody jak je stosować - nawigacja po systemie - wyszukiwanie badań 170. Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print 171. Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku - konfigurowanie informacji zawartych na wydruku 172. Nagrywanie na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC niewyposażonym w specjalistyczne oprogramowanie 173. Hierarchizacja ważności obrazów - minimum możliwość zaznaczenia wybranego obrazu w badaniu, jako istotny. Obrazy zaznaczone w badaniu, jako istotne" są widziane, jako miniatury przy opisie badania w aplikacji stacji diagnostycznej - kliknięcie na miniaturę pozwala wyświetla obraz na monitorze diagnostycznym 174. Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min. tryby: - pojedynczy monitor na każdym monitorze wyświetlane są różne badania, - dwa monitory na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania, - wszystkie monitory na wszystkich dostępnych monitorach wyświetlanie jest to samo badanie Automatyczne dostosowywanie wartości jasności i kontrastu dla całego obrazu na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania 176. Przeglądarka animacji, funkcje min.: - ustawienia prędkości animacji, - ustawienie przeglądania animacji w pętli, - zmiana kierunku animacji, - ustawienie zakresu obrazów do animacji Funkcja scalania wszystkich dostępnych serii w jedną serię 178. Funkcja ręcznego łączenia dwóch lub więcej serii 179. Automatyczne łączenie dwóch lub więcej serii badania na podstawie unikatowej referencji ramki obrazu - Tag DICOM (0020,0052) 180. Funkcja sortowania obrazów w serii badania według wybranych tagów DICOM; dostępne sortowanie rosnąco i malejąco; dostępne kryteria sortowania min.: - numer obrazu, - czas akwizycji obrazu, - lokalizacja warstwy Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika 5

6 182. Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta 183. Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika 184. Funkcja kolimacji obrazu badania 185. Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie 186. Funkcja wyświetlenia dla wskazanego piksela wartości gęstości optycznej dla badań CR oraz jednostek Hounsfielda dla badań TK 187. Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe, - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania Metody obliczania wartości pikseli przy powiększaniu obrazu, min.: - replikacji pikseli, - interpolacji Pomiar kątów 190. Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków oraz strzałek oznaczających pozycje pacjneta 191. Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie 192. Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika 193. Funkcja obrotu obrazu o 180 oraz o 90 stopni w lewo/w prawo 194. Funkcja wybrania zasięgu działania narzędzi modyfikujących postać obrazu badania jasności/kontrastu, obrotów, powiększeń, oraz inwersji obrazu, min. zakres: - wybrany obraz, - wybrana seria badania, - całe badanie Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia 196. Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika, min. funkcje: - zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu), - zapisywanie powiększenia obrazu, - zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki) Funkcja cofnięcia ostatnio wykonanej zmiany obrazu 198. Funkcja powrotu do poprzedniej, ostatnio zachowanej postaci obrazu 199. Funkcja wyświetlenia topogramu dla badania 200. Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania 201. Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie minimum koła, elipsy, kwadratu, prostokąta oraz innym, zdefiniowanym przez użytkownika kształcie wraz z informacjami: - powierzchnia regionu zainteresowania, - średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, - odchylenie standardowe wartości pikseli (różnica pomiędzy średnia a maksymalną i minimalną wartością pikseli w regionie zainteresowania). - średnia wartość gęstości z zazanczonego obszaru w jednostkach Hounsfielda dla badań TK 202. Inwersja pozytyw/nagatyw w obrazie badania 203. Funkcja importowania obrazów do badania, min.: - import 24 bitowego formatu True Color BMP, - import kolorowego lub monochromatycznego formatu JPG, - import obrazu do nowej serii badania lub do obrazów z ostatniej serii w badaniu Funkcja dodawania w nowej serii badania obrazów przetworzonych przez aplikacje zewnętrzne (np. umożliwiających segmentację 3D) 205. MIP (Maximum Intensity Projection) projekcja największej wartości natężenia, możliwość zmiany grubości warstwy 206. MinIP (Minimum Intensity Projection) projekcja najmniejszej wartości natężenia 207. AveIP (Average Intensity Projection) projekcja średniej wartości natężenia 208. Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), w czasie rzeczywistym, z możliwością zmiany parametrów warstwy: - rekonstrukcje wzdłuż prostej równoległej (MPR Standard) - rekonstrukcje wzdłuż prostej skośnej (MPR Oblique) - rekonstrukcje wzdłuż dowolnej krzywej (MPR Curved) 209. Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się 210. Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne, badania, załączyć certyfikat wyrobu 6

7 tomograficzne z kontrastem medycznego Oprogramowanie stacji diagnostycznej zarejestrowane jako wyrób 211. medyczny w klasie IIa i posiadające certyfikat CE właściwy dla, załączyć urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność dokumenty oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC Moduł RIS licencji modułu zleceń oddziałowych wraz pakietem szkoleń12 osób (2 grupy szkoleniowe, 4 godz. /grupę) 214. Oprogramowanie w języku polskim 215. Pełna integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS a w szczególności obsługi zleceń medycznych i odsyłania wyników, przesyłania danych potrzebnych do rozliczeń wykonanych procedur, wywoływanie obrazów z systemu PACS z poziomu HIS, rozliczeń z NFZ 216. Na wezwanie zamawiającego dostosowywanie zewnętrznego RIS do wymogów rozliczeń tak licencja na moduł Marketing wraz z pakietem szkoleń dla 2 osób licencja na moduł Magazyn wraz z pakietem szkoleń dla 2 osób 219. Dla modułu Rejestracja możliwość zabezpieczania terminów badania dla jednostek zewnętrznych przez złącze zewnętrzne 220. Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej 221. Rejestracja zgodna z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ Rejestracja pacjentów obcokrajowców Możliwość rejestrowania dla pacjenta kilku procedur jednocześnie zestaw badań 224. Walidacja poprawności wpisu numeru PESEL 225. Możliwość przypisania dla pacjenta numeru kartoteki zgodnego z zapisami po stronie HIS, numer kartoteki unikalny w ramach zakładu 226. System automatycznie uzupełnia płeć, datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL 227. Identyfikacja i weryfikacja lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających Możliwość skanowania skierowań oraz innych dokumentów i zapamiętywanie ich w systemie dla danego badania z możliwością ich przeglądania. Skanery sprzętowe - szt. 2 (PACS) 229. Identyfikacja jednostki zlecającej na podstawie numeru umowy z NFZ, NIPu, Regonu, skrótu 230. Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z tym samym numerem PESEL, za wyjątkiem pacjenta bez numeru PESEL Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu Weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy 233. Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu jednostki zlecającej z tym samym numerem umowy z NFZ, NIPem, Regonem Rejestracja pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia, system powinien automatycznie uzupełniać pola: nazwisko: NN data-godzinaprzyjęcia (format daty (rrrr-mm-dd hh24:mi)), Imię: NN - płeć, płeć wybierana ręcznie, z możliwością późniejszego ich uaktualnienia, Znacznik Pacjent NN 235. Słownik miejscowości z podziałem na miasto, gminę i województwo. (zgodne z zapisami w MSWiA) 236. Czytniki kodów paskowych - szt. 5, drukarki kodów paskowych umożliwiające wydruki na samoprzylepnym papierze- szt Oznaczanie dokumentów nie elektronicznych kodami kreskowymi umożliwiającymi identyfikację badania jak również pacjenta w systemie Wyszukiwanie pacjentów i badań: 239. Możliwość wyszukiwania po kodzie pacjenta lub kodzie konkretnego badania 240. Wyszukiwanie według nazwiska, imienia, numeru PESEL, numeru badania, kodu kreskowego badania, kodu kreskowego pacjenta Wyszukiwarka zaawansowana min. 10 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika w tym: według pracowni ZDO, według ICD10, frazy opisu badania, jednostek, podać zlecających, lekarzy opisujących, konsultujących, wg statusu zlecenia, trybu finansowania, płatnika itp Terminarz: 243. Terminarz pozwalający na ustalenie stałych pasm rezerwacji dla konkretnej jednostki zlecającej, oddział u szpitalnego oraz pasm 7

8 serwisowych Terminarz podpowiada minimum cztery najwcześniejsze wolne terminy, na które można zarejestrować badanie dla danej pracowni Uaktualnienie listy pacjentów z HIS/RIS do PACS 246. Możliwość zdeklarowania czasu trwania badania. Możliwość deklarowania różnych czasów badania dla różnych badań. Rezerwacja płynna badań Zintegrowany z systemem RIS terminarz planowania badań obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych Terminarz na pracownie z możliwością zaznaczenia źródła skierowania na badanie (rejestratorka, system HIS) Wykonywanie raportów z terminarza on-line Generowanie listy badań do wykonania w dowolnym przedziale czasowym Raport o niewykonanych badaniach Widok zajętych i wolnych terminów wykonania badań w poszczególnych pracowniach w obrębie danego dnia, tygodnia, miesiąca Wykonywanie raportów z terminarza on-line Opisy badań: 255. Zapis kolejnych konsultacji danego badania z możliwością ich przeglądania. Dostęp do wszystkich poprzednich wersji opisu z poziomu okna wyniku badania 256. Możliwość wpisania informacji o wykorzystanych materiałach i medykamentach podczas badania.(materiały i medykamenty ściągane z modułu apteczki oddziałowej) 257. Możliwość rejestracji personelu obecnego przy wykonywaniu badania (lekarz, lekarz konsultujący, technik, personel dodatkowy np.: pielęgniarka, anestezjolog itp.) Opis badania z zatwierdzeniem przez lekarza opisującego Zapewnienie wzorców opisów wraz z możliwością zarządzania nimi przez użytkownika (lekarza opisującego) w tym dodawanie, edycja i modyfikacja wzorca Oznaczanie dokumentów nie elektronicznych kodami kreskowymi umożliwiającymi identyfikację badania w systemie Każde badanie w momencie zatwierdzenia opisu dostaje nowy numer kopii unikalny w ramach pracowni KT_MR, RTG_dor, RTG_ped, Hemo_dynamiki 262. Wyniki: 263. Nagrywanie, za pomocą automatycznego duplikatora płyt wyniku badania pacjenta (opis + obrazy w standardzie DICOM3.0 z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD z automatycznym podziałem na kilka płyt CD w przypadku badań większych niż 700MB. Funkcjonalność dostępna na wybranych stacjach RIS-PACS. Przeglądarka powinna umożliwiać wyświetlania badania na dowolnym komputerze klasy PC niewyposażonym w specjalistyczne oprogramowanie i bez konieczności posiadania praw Administratora po jednorazowym zarejestrowaniu komponentów Automatyczny nadruk etykiety płyty zawierający: dane pacjenta, badania, pracowni diagnostycznej, logo pracowni, kodu kreskowego badania 265. System umożliwia automatyzację wydanych wyników z użyciem czytnika kodów kreskowych przez sczytanie kodu kreskowego badania nadrukowanego na opisie, 266. Rejestrowanie wydawanych wyników: kto i kiedy wynik odebrał 267. Raporty: 268. Generowanie standardowych raportów w dowolnym zadeklarowanym czasie (średni czas oczekiwania na badanie, zmian terminów badań, badań do wykonania, zużytych materiałów, zestawienie wg lekarzy zlecających, wg lekarzy opisujących, wg jednostek zlecających, wg płatnika, wg ICD 10, ilości wykonanych badań z podziałem na aparaty) 269. Generowanie raportu Księga_ciemniowa (badania_wykonane w danym dniu)-dziennego: data_badania,dane Pacjenta (imię nazwisko, data_urodzenia), jednostka i oddział kierujący, zużyte materiały, zużyte leki, nazwa_aparatu, technicy_wykonujący, lekarz nadzorujący, nazwa_badania, 270. Generowanie raportu Księga_pracowni (badania opisane w danym dniu)-dziennego: data_zlecenia,data_badania,dane Pacjenta (imię nazwisko, data_urodzenia,pesel), jednostka i oddział kierujący,lekarz_kierujący, technicy_wykonujący, lekarz opisujący, nazwa_badania,icd10,data_wydania wyniku,osoba_odbierająca 271. Generowanie raportów zbiorczych finansowych w dowolnym przedziale czasowym efektów wykonanych usług z uwzględnieniem logiki pracowni (np. umowa z NFZ, umowy indywidualne z jednostkami 8

9 zlecającymi gdzie każda może mieć indywidualny cennik badań, badania współfinansowane) Generowanie raportu szczegółowych zestawień wykonanych usług dla poszczególnych jednostek zlecających oraz wspomagania ich fakturowania w dowolny przedziale czasowym Gromadzenie informacji o zużytych materiałach z dowolny okres czasu 274. Cenniki badań: 275. Możliwość wprowadzania cenników badań dla poszczególnych jednostek zlecających z określeniem czasu ważności danego cennika Przechowywanie informacji o okresach obowiązywania poszczególnych cenników badań. System musi zachować historię zmian cen oraz zapamiętywać okresy zmian cen System musi zachować cenę aktualną i wydrukować ją w raportach generowanych za dzień wykonania badania Bezpieczeństwo oraz serwis: 279. System pozwala na automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania. Każdy potwierdzony wpis jest rejestrowany w systemie 280. Bezpieczeństwo przesyłu danych w sieci komputerowej (przesył danych między stacją roboczą a serwerem musi być szyfrowane) Moduł dla rozwiązań teleradiologicznych i konsultacji: 282. Z poziomu RIS możliwość wyboru zdalnej lokalizacji, do której ma zostać wysłane badanie w formacje DICOM lub obrazu ISO z rejestracją tego faktu Możliwość nadawania praw dostępu dla poszczególnych użytkowników do wysyłania badań przez administratora z poziomu panelu administracyjnego W celu bezpieczeństwa system wymaga autoryzacji W celu bezpieczeństwa system wymaga autoryzacji. Integracja autoryzacji systemów PACS i RIS, opisać 286. Wymagania techniczne: 287. Praca na stacjach roboczych bez praw administratora DICOM Modality Worklist System nie limituje ilości stanowisk roboczych w ramach pracowni diagnostycznej System nie wymaga instalacji oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych. Praca na stacjach roboczych bez praw administratora Dostęp do obrazów z poziomu HIS spowoduje prezencję ich w preinstalowanej przeglądarce bez limitu licencji 292. Dla badań wykonanych w innych jednostkach dostarczanych celem opisu lub konsultacji możliwość zlecania tego faktu w RIS oraz możliwość pobieranie ich z płyty DICOM z możliwością archiwizacji w PACS Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stacje robocze bez dodatkowych kosztów licencyjnych Słownik kodów rozpoznań ICD-10 w języku polskim z możliwością jego przeszukiwania Słownik kodów procedur ICD-9 w języku polskim z możliwością jego przeszukiwania Oprócz obrazów diagnostycznych możliwość dołączania do serii badania jako kolejnych obrazów zeskanowanych dokumentów typu skierowanie, historia choroby itp. (PACS) 297. Oferowany system zgłoszony w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i,zarejestrowany jako wyrób medyczny Zamawiający obliguje Wykonawcę do konsultowania interfejsu użytkownika w trakcie tworzenia aplikacji. (logika i ergonomia pracy) INFRASTRUKTURA BLADE SYSTEMU PACS 300. Typ obudowy - do montażu w szafie Liczba zamontowanych serwerów kasetowych (blade) - co najmniej 4 serwery kasetowe (blade). Zaoferowana infrastruktura (obudowa) musi umożliwiać instalacje co najmniej 8 serwerów w sumie bez potrzeby rozbudowy o kolejne elementy 302. Sposób wyprowadzeń sygnałów LAN - co najmniej dwa urządzenia 1GBit Ethernet switch w ramach jednej obudowy wymagana redundancja połączeń do każdego serwera 303. Sposób wyprowadzeń sygnałów FC - zainstalowane co najmniej dwa urządzenia switch w ramach jednej obudowy wymagana redundancja połączeń do każdego serwera z kartą HBA FC; porty FC 4 Gb lub szybsze wyprowadzające sygnał na zewnątrz infrastruktury 304. Zasilanie - minimum cztery niezależne zasilacze, redundantne zdolne do obsługi obudowy w przypadku awarii jednego z nich przy ciągłym 9

10 dostarczeniu mocy niezbędnej do zasilenia obudowy w pełni obsadzonej serwerami. W każdym przypadku procesory serwerów winny pracować z nominalną, maksymalną częstotliwością 305. Chłodzenie - minimum sześć niezależnych wentylatorów z automatyczną regulacją parametrów pracy 306. Zasilanie awaryjne - UPS dobrany mocą do zastosowanej obudowy, min. 5500VA 307. Podstawowe operacje - zdalne włączanie/wyłączanie/restart niezależnie dla każdego serwera 308. Napędy CD-ROM, USB - zdalne udostępnianie napędu CD-ROM na potrzeby każdego serwera z możliwością bootowania z w/w napędów Sposób zarządzania - zdalny z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu 310. Liczba jednoczesnych sesji zarządzania - w danym momencie musi być niezależny, równoległy dostęp do konsol tekstowych i graficznych wszystkich serwerów w ramach infrastruktury 311. Zdalna identyfikacja - zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego 312. Konfiguracja sprzętowa serwera - automatyzowana konfiguracja sprzętowa każdego serwera niezależnie oraz wielu serwerów równocześnie za pomocą skryptów 313. Dodatkowe cechy oprogramowania do zarządzania: zautomatyzowane instalacje systemu operacyjnego z wykorzystaniem mechanizmu PXE (bootowanie z sieci) zautomatyzowane, personalizowane, zrównoleglone instalacje systemów operacyjnych oraz aplikacji z wykorzystaniem tzw. plików odpowiedzi dostarczanych przez producenta oprogramowania użytkowego zautomatyzowane, zrównoleglone kopiowanie środowisk, połączone z natychmiastową personalizacją systemu zdalna dystrybucja oprogramowania, automatyczne wykrywanie i identyfikacja urządzeń zainstalowanych w ramach infrastruktury (serwery, obudowy blade, karty zarządzające) i prezentacja infrastruktury w postaci graficznej monitorowanie utylizacji następujących podzespołów serwera: procesor, pamięć, dyski twarde, interfejsy sieciowe 314. Licencja na oprogramowanie VMware ESX Enterprise 2P LIC SW (zawierające ESX 3, Virtual Center Agent, VMware File System, Virtual SMP, VMotion High Availability, Dynamic Resorce Scheduling, Consolidated Backup) Wsparcie techniczne 3 lata 24x7 VMware Enterprise 2P SW Support. Liczba licencji na powyższe oprogramowanie musi być zgodna z ilością oferowanych serwerów kasetowych (blade) 315. Licencja na oprogramowanie VMWare VirtualCenter Management Server 1szt Wykonanie lokalnego Punktu dystrybucyjnego sieci PD z wyposażeniem (szafa wisząca, ups 700 VA, krosownica na min 48, urządzenie aktywne 2x24 rj45 10/100/1000, min 2 porty światłowodowe min 1GB, zarządzalne, filtracja, mac,vlan, wsparcie radius, urządzenia połączone modułem (stacowane), przełączanie w warstwie 3) 317. Połączenie światłowodem min 8 włókien opisanego powyżej PD do głównego PD1 szpitala z oprzyrządowaniem oraz połączenie PD1 z PD2 światłowodem 318. Wykonanie 25 punktów logicznych (kat 7 z osprzętem kat 6) z zasilaniem w miejscach wskazanych przez zamawiającego w Ośrodku KTMR oraz Zakładzie RTG dla Dorosłych, wyposażone w moduły pojedyncze z możliwością zamiany na moduły podwójne bez konieczności ponownego zarabiania kabla SERWERY BLADE 320. Liczba procesorów w każdym serwerze - min. 2, procesory czterordzeniowe 321. Pamięć RAM - min. 8 GB RAM PC2-5300, FBD DDR2-667 z korekcją błędów ECC, możliwość rozbudowy do minimum 16 GB 322. Sterownik dysków wewnętrznych - Macierzowy RAID 0, 1, 6 i 10; 4MB cache, możliwość dodania baterii podtrzymującej zawartość pamięci cache w razie awarii zasilania Dyski twarde - 2 dyski SAS min.146 GB typu Hot-plug 324. Interfejsy sieciowe (LAN) - 2 interfejsy sieciowe 1000/100/10, z obsługą (Wake On LAN oraz PXE) 325. Interfejsy FibreChannel SAN - Zainstalowany Fibrechannel o prędkości 4Gb/sek. lub szybszy Wspierane systemy operacyjne - MS Windows 2003, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server 10

11 327. Zasilacz awaryjny 1szt. obudowa RACK, wysokość 3U, moc dobrana do zapotrzebowania systemu., podać 328. Macierz dyskowa o pojemności nominalnej min 16TB (przy użyciu systemu RAID-5 z dyskiem hot-spare) 1 szt. Min. wymogi funkcjonalności: ilość kieszeni (typu hot-swap) na dyski: 16, interfejs dysków: SATA / SCSI / SAS, interfejs zewnętrzny: 2x FC 4Gb/s, poziomy RAID: 0, 1 (0+1), 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 i JBOD, pamięć cache kontrolera RAID: 512MB (rozbudowywalna do minimum, podać 1024MB), bateryjny moduł podtrzymywania napięcia pamięci cache, zarządzanie macierzą przez dedykowane oprogramowanie lub przeglądarkę WWW Wsparcie systemów operacyjnych - Wsparcie dla systemów operacyjnych Windows 2003/2008, Linux oraz VMware ESX 329. Szkolenia z zakresu obsługi środowiska blade i macierzy dyskowych dla min 3 osób w ośrodku akredytowanym w Polsce z pokryciem pełnych kosztów 330. Szkolenie z zakresu bazy danych Oracle 10g (instalacje, administracja, poprawa wydajności, odtwarzanie danych) min 3 osoby w ośrodku akredytowanym w Polsce z pokryciem pełnych kosztów SYSTEM ARCHIWIZACJI I DYSTRYBUCJI OBRAZÓW (PACS) 332. Podłączenie do archiwum istniejącego aparatu KT LightSpeed Ultra prod. GEMS, angiografów Alura XD20, INTEGRIS prod. Philips, AXIOM Artis dtc prod. SIEMENS, stacji diagnostycznych, zestawów INITIA 1000 i aparatu MR będącego przedmiotem przetargu Oprogramowanie w języku polskim Wprowadzenie do systemu PACS istniejących archiwów TK i MR zgromadzonych na płytach CD-R i dyskach MOD. Dwa repozytoria: pierwsze dla danych archiwalnych z nośników, drugie - dane bieżące. Możliwość agregacji badań w przypadku jednoznacznego potwierdzenia iż należą one do tego samego pacjenta Oferowany system zgłoszony w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jako wyrób medyczny. Biblioteka taśmowa z nośnikami gwarantująca automatyczny dostęp do, podać nazwę, 336. min. 1,6 TB (bez kompresji) z możliwością rozbudowy poprzez typ i maksymalną dodanie nośników do min. 9 TB (bez kompresji) na potrzeby archiwum pojemność (bez obrazowego off-line, min. dwa napędy, interfejs SCSI320/SAS kompresji) Gwarancja udzielona przez producenta oferowanego dla biblioteki nośnika na jego trwałość - co najmniej 20 lat UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera i biblioteki taśmowej ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP, DICOM Storage Commitment oraz DICOM MPPS jako SCP i SCU Pełna zgodność ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM System umożliwia integrację z innymi systemami poprzez protokół HL7 Współpraca z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania) Modułowa budowa systemu PACS umożliwiająca rozdzielenie jednego logicznego systemu na kilka serwerów fizycznych w celu dystrybucji obciążenia logiczny system tworzą zwirtualizowane z zastosowaniem VMware systemy Generowanie DICOM Modality Worklist dla urządzeń diagnostycznych w standardzie kodowania min. Latin 1, Latin 2, UTF-8 z możliwością wyświetlania polskich znaków diakrytycznych liście roboczej Baza danych wszystkich przesłanych do systemu pacjentów oraz obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line Automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa min. kompletnej bazy danych systemu na wbudowany napęd taśmowy Automatyczna archiwizacja badań przychodzących do serwera na nośniki off-line zainstalowane w bibliotece taśmowej Algorytm archiwizacji wykorzystujący dwa napędy wewnętrzne w oferowanej bibliotece - w trakcie nagrywania badań na nośniku w pierwszym napędzie wymagane jest równoczesne tworzenie dodatkowej kopii bezpieczeństwa za pomocą drugiego napędu, podać rodzaj nośnika i żywotność nośnika, podać nazwę i typ 11

12 Automatyczny dostęp do danych zarchiwizowanych na nośnikach zainstalowanych w bibliotece taśmowej - automatyczne przywracanie z nośników taśmowych zainstalowanych w bibliotece taśmowej obrazów badań w formacie DICOM w przypadku żądania przez klienta systemu dystrybucji obrazów otwarcia obrazu, który został usunięty z macierzy dyskowej Mechanizm automatycznego przesyłania poprzednich badań pacjenta z wymaganej biblioteki nośników do pamięci podręcznej systemu PACS i systemu dystrybucji obrazów na podstawie danych z rejestracji badania odebranych z systemu RIS, co umożliwia ich szybkie wyświetlenie na stacjach diagnostycznych i w systemie dystrybucji obrazów Autorouting badań na podstawie, co najmniej następujących kryteriów: - rodzaju urządzenia diagnostycznego - rodzaju wykonanej procedury - wyłącznie obrazów zaznaczonych, jako istotne System dystrybucji obrazów działający w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe i badań przechowywane są wyłącznie na serwerze - aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów nie przechowująca lokalnie wyświetlanych obrazów badań Centralne zarządzanie użytkownikami systemu stacji diagnostycznych i systemu dystrybucji obrazów Funkcjonalność przydzielenia użytkownika systemu do określonej roli, na przykład lekarza radiologa, lekarza klinicysty Funkcjonalność przydzielenia roli użytkownika systemu do określonego oddziału (np. oddział pediatrii, onkologii, neurologii) Funkcjonalność ustawienia czasu automatycznego wylogowania użytkownika z modułu dystrybucji obrazów i stacji diagnostycznej w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika Funkcjonalność przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu roli użytkownika systemu Rodzaje uprawnień: - uprawnienia do narzędzi administracyjnych i ich poszczególnych opcji, min.: ustawień autoroutingu ustawień archiwizacji off-line dodawania dodatkowych źródeł DICOM kasowanie badań z systemu ustawień kompresji obrazów - uprawnienia do używania poszczególnych narzędzi w stacjach diagnostycznych i w systemie dystrybucji obrazów, min.: drukowania badania zapisywania zmian obrazu badania, nagrywania badania na CD, dostępu do poprzednich badań pacjenta oraz ich opisu importu i eksportu badania przesyłania badań do innych miejsc docelowych DICOM - uprawnienia dostępu do wybranych badań na podstawie: rodzaju modalności CT, CR, MR itp. daty wykonania badania statusu badania (min. nowe, opisane, zarejestrowane w systemie RIS, nie zarejestrowane w systemie RIS) priorytetu badania rodzaju badania (np. kręgosłup, klatka piersiowa AP) Funkcjonalność dziedziczenia uprawnień uprawnienia nadane danemu oddziałowi przenoszą się na przynależące do niego role, następnie zarówno uprawnienia oddziału oraz roli przenoszą się na konto użytkownika Monitorowanie systemu poprzez system logowania wydarzeń, min.: - zmiana hasła użytkownika, - nieudana próba zalogowania, - zalogowanie się użytkownika, - próba obejrzenia badania o ograniczonym dostępie, - zmiana statusu badania z nieopisanego na opisane, - próba wysłania badania, - skopiowanie lub wydrukowanie badania. Udostępnianie i przesyłanie obrazów na stacje diagnostyczne i do aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów w formacie DICOM oraz skompresowanym Obsługa raportów z RIS dla potrzeb dystrybucji klinicznej obrazów; system PACS przetrzymuje i udostępnia dla systemu dystrybucji obrazów danych najnowszą wersję opisu badania wykonanego w systemie RIS 12

13 363. Dystrybucja obrazów - dostęp do badań z dowolnego uprawnionego komputera pracującego w sieci szpitalnej modułu HIS 364. Progresywne wyświetlanie obrazów - szybkie wyświetlenie obrazu w małej rozdzielczości i stopniowe zwiększanie rozdzielczości w miarę przesyłania kolejnych danych aż do uzyskania obrazu w maksymalnej rozdzielczości 365. Obsługa stanowiska dwumonitorowego przez system użytkownika dystrybucji obrazów 366. Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min. tryby: - pojedynczy monitor na każdym monitorze wyświetlane są różne badania, - dwa monitory na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania, - wszystkie monitory na wszystkich dostępnych monitorach wyświetlanie jest to samo badanie Język interfejsu użytkownika min. język polski, 368. Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu systemu dystrybucji obrazów do systemu pomocy w języku polskim, obejmującego następujące tematy: - Jak korzystać z systemu pomocy - Opis wszystkich dostępnych narzędzi i metody jak je stosować - Nawigacja po systemie - Wyszukiwanie badań 369. Integracja zapewniająca wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów, które zostały wysłane do systemu PACS 370. System dystrybucji obrazów oraz serwer PACS pozwala wyszukać oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi: - imię i nazwisko pacjenta - opis badania wykonany w systemie RIS 371. Obsługa procesu scalania badań, np. przy zmianie nazwiska pacjenta 372. Obsługa uaktualnień w obiegu danych Pacjent-Opisy-Badanie, min. zmiana imienia i nazwiska pacjenta, rodzaju badania oraz opisu w systemie RIS powoduje automatycznie zmianę tych danych w badaniach znajdujących się w systemie PACS i systemie dystrybucji obrazów, również badań znajdujących się na nośnikach off-line przy próbie ich przywrócenia do pamięci podręcznej 373. Walidacja zgodności danych obrazowych z danymi demograficznymi z systemu RIS; w przypadku niepomyślnej walidacji aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów wyświetla przy otwieraniu obrazu informację o nieudanej walidacji badania 374. Dostęp do systemu dystrybucji obrazów stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się 375. Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala wyświetlić jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta oraz co najmniej 4 obrazy na jednym ekranie użytkownika, możliwość przewijania pomiędzy kolejnymi obrazami w serii 376. Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala na podstawową obróbkę (zaczernienie, kontrast, obroty, powiększenia, pomiary) każdego obrazu 377. Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala na płynną regulację zaczernienia i kontrastu oraz umożliwia definiowanie własnych ustawień poziomu i okna (W/L), oraz funkcjonalność przeniesienia zmian wykonanych na jednym obrazie na wszystkie obrazy serii 378. Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala na połączenie serii badań w jedną całość 379. Dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów funkcja kalibracji obrazu, kalibracja przeprowadzana przez użytkownika względem obiektu odniesienia 380. Dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów funkcja pomiaru odległości i kątów 381. Dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów funkcja obrotu obrazu o 180 oraz o 90 w lewo lub w prawo 382. Dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów funkcja dodawania w nowej serii obrazów przetworzonych przez aplikacje zewnętrzne (np. umożliwiających segmentację 3D) 383. Przeglądarka animacji dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów o min. funkcjonalności: - ustawienia prędkości animacji - ustawienie przeglądania animacji w pętli - zmiana kierunku animacji - ustawienie zakresu obrazów do animacji 13

14 384. Brak możliwości jednoczesnego wyświetlania przez aplikację klienta systemu dystrybucji obrazów badań różnych pacjentów 385. Tworzenie własnych makr wyświetlających listę badań w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów, min. tylko dzisiejszych lub tylko badań z danego urządzenia diagnostycznego 386. Indywidualna konfiguracja paska narzędzi i makr aplikacji systemu dystrybucji obrazów dla każdego użytkownika, przetrzymywana na serwerze użytkownik otrzymuje spersonalizowany interfejs niezależnie od komputera, na którym się loguje 387. Hierarchizacja ważności obrazów, min. możliwość zaznaczenia wybranego obrazu w badaniu jako istotny - obrazy zaznaczone w badaniu jako istotne" są prezentowane jako miniatury wraz z opisem badania w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów, kliknięcie na miniaturę wyświetla obraz 388. Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów umożliwia, załączyć bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, certyfikat wyrobu np. badania urograficzne, badania tomograficzne z kontrastem, ocena medycznego obecności złamań przez ortopedów 389. Wersja instalacyjna przeglądarki (plik exe i msi) dogrywanej do płyt CD/DVD z badaniami bez limitu instalacji na stacjach roboczych w TAK ramach szpitala, praca bez praw administratora do stacji roboczej WARUNKI GWARANCJI I SERWISU Okres pełnej gwarancji min. 24 m-ce. Gwarancja obejmuje wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych i napraw (wg zaleceń producenta bądź deklaracji zawartej w ofercie) wraz z zalecaną 391. wymianą materiałów i części na koszt Wykonawcy. Gwarancja obejmuje system MR wraz z cewkami i systemem chłodzenia, dostarczone stacje diagnostyczne oraz system monitoringu pacjenta i archiwizacji Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni w roku Maksymalny czas usunięcia awarii nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy do 48 h w dni robocze Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 10 lat od daty zawarcia umowy Dostarczenie dokumentacji techniczno-serwisowej w terminie zgodnym z zapisami SIWZ (w języku polskim) dopuszcza się w języku angielskim Szkolenie techniczno-serwisowe personelu wskazanego przez zamawiającego na żądanie wg jego potrzeb (w ramach umowy) min. 2 osoby. Uwaga: We wszystkich przypadkach użycia nazw specyficznych dla jednego Wykonawcy Zamawiający oczekuje zaoferowania równoważnej funkcjonalności lub parametru równoważnego. Wszystkie parametry należy wskazać podając stronę w ofercie i zaznaczyć je w dostarczanych z ofertą materiałach informacyjnych producenta....,dnia podpis osoby uprawnionej do reprezentacji 14

15 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PODLEGAJĄCE OCENIE Załącznik nr 3 L.p MAGNES 2. Shim nadprzewodzący. 3. Wymiar pola 5G. 4. Oś x/y. 5. Oś z. Nazwa parametru b. 6. Zużycie helu [l/rok] wliczając badania kliniczne i prace serwisowe SYSTEM GRADIENTOWY 8. Użyteczna maksymalna amplituda dla jednej osi w maksymalnym polu widzenia FOV w każdej osi równocześnie 33 mt/m. 9. Maksymalna szybkość narastania gradientów (Slew Rate) w jednej osi możliwy do zastosowania CEWKI 11. Rzeczywista liczba elementów pomiarowych cewki lub zestawu cewek, używanej do badań kręgosłupa tj. takich, które umieszczone są bezpośrednio pod kręgosłupem (nie obok) badanego pacjenta. 12. Rzeczywista liczba elementów pomiarowych do obrazowania głowy i całego kręgosłupa w dedykowanej wielokanałowej cewka lub zestawu cewek wykorzystywanych do badań całego OUN SYSTEM RF 14. Dynamika odbiornika (z automatyczną kontrolą). 15. Liczba kanałów z pełn ą ścieżk ą cyfrow ą OTOCZENIE PACJENTA 17. Maksymalne obciążenie płyty stołu z zachowaniem deklarowanej dokładności pozycjonowania pacjenta. 18. Zakres badania rozumianego jako, skanowanie przy użyciu cewek anatomicznych bez konieczności repozycjonowania pacjenta. 19. Długość otworu pacjenta (magnes z systemem shim, cewkami gradientowymi i cewką całego ciała) w najwęższym miejscu KONSOLA OPERATORSKA 21. Liczba obrazów w matrycy 256x256 bez kompresji możliwych do archiwizacji na HD. 22. Szybkość rekonstrukcji obrazu w matrycy 256x256 przy pełnym FOV. Parametr wymagany graniczny c. 3 m 5 m <=250 [l/rok.] 33 mt/m 120 T/m/s Podać Podać 128 db >= kg >=150 cm Podać Parametr oferowany d. Punktacja e. TAK - 2 pkt. 2 pkt. dla najmniejszej zaoferowanej 2 pkt. dla najmniejszej zaoferowanej 7 pkt. dla najwię kszej zaoferowanej 10 pkt. dla największej zaoferowanej 10 pkt. dla największej zaoferowanej 5 pkt. dla największej zaoferowanej 5 pkt. dla największej zaoferowanej 5 pkt. dla najwię kszej zaoferowanej 5 pkt. dla najwię kszej zaoferowanej 5 pkt. dla największej zaoferowanej 5 pkt. dla największej zaoferowanej 5 pkt. dla najmniejszej zaoferowanej wartości, inne odpowiednio mniej 2 pkt. dla największej zaoferowanej > pkt. dla największej zaoferowanej obrazów/s PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING) 24. Maksymalny FOV (we wszystkich osiach, x,y,z) dla pola 5 pkt. dla największej zaoferowanej 45 cm prostokątnego. 25. Matryca akwizycyjna. 5 pkt. dla największej zaoferowanej 1024x Grubość najcieńszej warstwy (skany 2D). 5 pkt. dla najmniejszej zaoferowanej Podać 27. Grubość najcieńszej warstwy (skany 3D). 5 pkt. dla najmniejszej zaoferowanej Podać 28. Maksymalny współczynnik TURBO dla FSE/TSE/HASTE 5 pkt. dla największej zaoferowanej 256 (zgodnie z nomenklaturą producenta). 29. Min. TR dla 3D GRE (128x128 matryca). 5 pkt. dla najmniejszej zaoferowanej 1,4 ms 30. Min. TE dla 3D GRE (128x128 matryca). 5 pkt. dla najmniejszej zaoferowanej 0,55 ms 31. Min. TR dla 3D GRE (256x256 matryca). 5 pkt. dla najmniejszej zaoferowanej 1,8 ms 32. Min. TE dla 3D GRE (256x256 matryca). 5 pkt. dla najmniejszej zaoferowanej 0,78 ms 33. Min. Echo spacing dla EPI (matryca 128x128). 5 pkt. dla najmniejszej zaoferowanej 0,48 ms 15

16 34. Pakiet angiograficzny umożliwiający akwizycję z rozdzielczością czasową pozwalającą na śledzenie napływu kontrastu przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości obrazowania (matryca min. 512x512 przy 9 s na jedną fazę) 35. Liczba kierunków akwizycji przy DTI. 36. Pakiet oprogramowania pozwalający na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu in-phase, out-of-phase, wateronly, fat-only (IDEAL lub odpowiednik producenta). 37. Liczba obrazów w jednym eksperymencie fmri. 38. Pakiet obrazowania tworzący wysokorozdzielcze mapy wartości T2 w chrząstce i innych tkankach pozwalający na otrzymywanie obrazów kodowanych barwnie w celu wyróżnienia struktur ze zwiększoną zawartością wody. 39. Dedykowany interfejs do obrazowania serca pozwalający na obserwację wielu płaszczyzn jednocześnie i uruchamianie sekwencji perfuzyjnej oraz delayed enhancement (opóźnionego wzmocnienia kontrastowego) z poziomu lokalizatora graficznego TECHNIKI REDUKCJI ARTEFAKTÓW 41. Angiografia MR bez użycia środków kontrastowych 42. Eliminacja artefaktów w badaniu DWI przy użyciu algorytmu PROPELLER, BLADE lub równoważnego dla badań głowy. 43. Eliminacja artefaktów ruchowych w badaniu przy użyciu algorytmu PROPELLER, BLADE lub równoważnego dla badań głowy, kręgosłupa, jamy brzusznej w sekwencjach T1,T2, STIR, FLAIR KONSOLA SATELITARNA 45. Jednoczesne wyświetlanie min 8 obrazów w matrycy 512x512 punktów Podać nazwę pakietu TAK 5 pkt. 5 pkt. dla największej zaoferowanej TAK 2 pkt pkt > pkt TAK 5 pkt. TAK 5 pkt. TAK 10pkt. TAK 5 pkt. TAK 10 pkt. TAK 2 pkt. 46. Liczba obrazów w matrycy 256x256 bez kompresji możliwych do archiwizacji na HD konsoli. 47. Kolorowe mapy dla badań DTI > pkt. dla największej zaoferowanej TAK 5 pkt. Suma punktów max.: 180pkt. Uwaga: We wszystkich przypadkach użycia nazw specyficznych dla jednego Wykonawcy Zamawiający oczekuje zaoferowania równoważnej funkcjonalności lub parametru równoważnego. Wszystkie parametry należy wskazać podając stronę w ofercie i zaznaczyć je w dostarczanych z ofertą materiałach informacyjnych producenta. 16

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Lp Opis parametrów i wymaganych funkcjonalności 1 2 I. SYSTEM PACS I OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca)

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Załącznik Nr 2 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Producent:...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ Znak sprawy: P-8/077/13 Załącznik Nr.. do umowy W.Sz.S./DAZ-2411/P-8/077/13 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia pn.: Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania w Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania funkcjonalne i techniczne. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ W UCZELNI (dalej: ZSIWPU) 1 DOSTAWA DEDYKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

Załącznik do pisma o powtórzeniu czynności oprotestowanych przez AMD Biuro Przedstawicielstwa Handlowego w Polsce i uznanych przez Zamawiającego

Załącznik do pisma o powtórzeniu czynności oprotestowanych przez AMD Biuro Przedstawicielstwa Handlowego w Polsce i uznanych przez Zamawiającego Załącznik do pisma o powtórzeniu czynności oprotestowanych przez AMD Biuro Przedstawicielstwa Handlowego w Polsce i uznanych przez Zamawiającego 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMAWIANYCH SERWERÓW. 1.1.Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH Załącznik nr 4.. miejscowość i data FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH Zamawiający zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo