Edytor Aktów Prawnych XML Legislator Opis produktu. Zastosowanie, Cennik, Formy zakupu, Szczegółowy wykaz funkcjonalności.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Edytor Aktów Prawnych XML Legislator Opis produktu. Zastosowanie, Cennik, Formy zakupu, Szczegółowy wykaz funkcjonalności. www.abcpro."

Transkrypt

1 Edytor Aktów Prawnych XML Legislator Opis produktu Zastosowanie, Cennik, Formy zakupu, Szczegółowy wykaz funkcjonalności

2 Spis treści Zastosowanie... 3 Dla kogo przeznaczony?... 4 Wykaz podstawowych funkcji... 5 Cennik... 6 Cennik dla licencji stanowiskowych i sieciowych... 6 Odnowienie licencji... 6 Wsparcie... 7 Cennik dla licencji OPEN... 8 Odnowienie licencji... 9 Wsparcie... 9 Składanie zamówienia Szczegółowy wykaz funkcjonalności Publikowanie aktów prawnych w Bazie Aktów Własnych Przekazywanie aktów do ogłoszenia Spełnienie wymogów dotyczących podpisu elektronicznego Wydawanie aktów przez organy kolegialne Wydawanie aktów we współdziałaniu Podsumowanie Eksport do popularnych formatów tekstowych Wymagania techniczne

3 Zastosowanie Edytor Aktów Prawnych XML Legislator (EAP XML Legislator) służy do tworzenia aktów normatywnych i innych aktów prawnych, podlegających ogłoszeniu w Dziennikach Urzędowych oraz szeroko rozumianego prawa stanowionego przez organy samorządu terytorialnego, samorządowe i rządowe jednostki organizacyjne, publikowane na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. W przeciwieństwie do standardowych procesorów tekstu, EAP XML Legislator dostarcza narzędzi niezbędnych do tworzenia prawa w sposób strukturalny i jednoznaczny. Strukturalizacja prawa wynika ze względów czysto praktycznych, a zasady określone w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz rozporządzenia do tej ustawy są naturalną konsekwencją tej nadrzędnej potrzeby. Częsta aktualizacja (nowelizacja) prawa zarówno na poziomie samorządowym jak i centralnym, jak i potrzeba zachowania tego prawa przez czas nieokreślony skłoniła ustawodawcę do sprecyzowania warunków technicznych z tym związanych. Wszystkie niezbędne dokumenty zostały zebrane i dostępne są na stronie EAP XML Legislator został opracowany właśnie w tym celu, aby wszystkie obowiązujące wymogi można było spełnić w sposób możliwie łatwy, wygodny i efektywny nawet w odniesieniu do najbardziej skomplikowanych i najtrudniejszych aktów. 3

4 Dla kogo przeznaczony? EAP XML Legislator jest aplikacją, która służy do tworzenia aktów prawnych i innych dokumentów w postaci strukturalnych dokumentów XML. Tworzone w EAP XML Legislator akty prawne można przekazywać celem ogłoszenia do: Wszystkich 16 Redakcji Wojewódzkiego Dziennika Urzędowego, Redakcji Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, Redakcji Dzienników Urzędowych Ministerstw i urzędów centralnych EAP XML Legislator przeznaczony jest dla wszystkich podmiotów, które uczestniczą w procesie legislacyjnym, zarówno na etapie redakcyjnym jak i uzgodnieniowym (stanowienie, podpisywanie oraz przekazywanie do ogłoszenia lub publikacji w BIP) tj.: Urzędów gmin, miast i gmin, miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, Urzędów wojewódzkich, Ministerstw i urzędów centralnych, Sądów administracyjnych, Krajowych biur wyborczych, - i innych podmiotów sporządzających akty prawne podlegające ogłoszeniu (np. biura planowania przestrzennego). 4

5 Wykaz podstawowych funkcji W EAP XML Legislator możemy wyróżnić poniższe, najbardziej kluczowe funkcjonalności: automatyczna konwersja treści aktu utworzonego w dowolnym edytorze tekstu na tekst strukturalny w XML, możliwość kopiowania tabel z innych aplikacji oraz ich tworzenia bezpośrednio w aplikacji, sprawdzanie polskiej pisowni, możliwość definiowania własnych ustawień formatowania, obsługa załączników tekstowych, binarnych, uzasadnień do aktów, eksport aktów do popularnych formatów: PDF, RTF, DOC, DOCX, ODT, możliwość tworzenia uchwał budżetowych z plików programu integracja z programem WIZJA (sprawozdania i uchwały budżetowe), zgodność z rządowym edytorem EDAP, możliwość opatrywania aktów bezpiecznym podpisem elektronicznym walidowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu oraz znakowanie czasem, możliwość wysyłania aktów do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym bezpośrednio z poziomu aplikacji, integracja z Bazą Aktów Własnych, Szczegółowy wykaz funkcjonalności wraz z opisem znajduje się w końcowych rozdziałach tego dokumentu. 5

6 Cennik EAP XML Legislator można zakupić jako: nowy program, aktualizację EAP XML (Standard / Network) EAP XML Legislator dostępny jest w dwóch modelach licencjonowania: licencje stanowiskowe lub sieciowe, licencja OPEN Cennik dla licencji stanowiskowych i sieciowych Licencja stanowiskowa uprawnia do zainstalowania i używania EAP XML Legislator na danym komputerze. Licencja sieciowa uprawnia do zainstalowania EAP XML Legislator na udziale sieciowym i używania w trybie równoczesnego dostępu (tzw. licencja pływająca ) w ilości zakupionych licencji. Dla licencji sieciowej wymagany jest zakup co najmniej 3 licencji EAP XML Legislator. Rodzaj licencji Pierwszy zakup Nowi klienci Obecni klienci EAP Standard EAP Network Stanowiskowa* 700 zł *** 450 zł *** 450 zł *** Sieciowa** 700 zł *** 450 zł *** 450 zł *** * oddzielna licencja na każdy komputer ** licencja pływająca czyli równoczesnego dostępu, wymagany jest zakup min. 3 licencji *** cena za 1 lic. Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT. Obecni użytkownicy naszych aplikacji mogą liczyć na dodatkowe zniżki Zapytaj o ofertę dla swojego urzędu!!! Odnowienie licencji Cena za przedłużenie 1 licencji na kolejne 12 miesięcy wynosi 350 zł + 23% VAT. 6

7 Wsparcie Cena za pierwszy zakup oraz odnowienie licencji w kolejnych latach obejmuje świadczenie usługi serwisowej i opieki autorskiej przez okres ważności licencji. Pod pojęciem usługi serwisowej rozumiemy dostęp do pomocy technicznej i merytorycznej świadczonej przez dział obsługi klienta pod numerem infolinii +48 (22) , adresem W ramach opieki autorskiej dostarczane są nowe wersje programu zawierające poprawki i udoskonalenia programu, oraz dbanie o zgodność z obowiązującym prawem w zakresie tworzenia i publikacji aktów prawnych. 7

8 Cennik dla licencji OPEN Licencja OPEN oznacza, że z EAP XML Legislator może korzystać dowolna ilość użytkowników w urzędzie. EAP XML Legislator może zostać zainstalowany na dowolnej ilości komputerów w urzędzie, zarówno w trybie stanowiskowym jak i sieciowym. Licencja OPEN ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w której EAP XML Legislator będzie dostępny na każdym stanowisku, na którym są tworzone, opiniowane lub podpisywane akty prawne (wszystkie, a nie tylko te które podlegają ogłoszeniu w dzienniku urzędowym). Koszt licencji OPEN zależy od typu Urzędu. Warto zwrócić uwagę, że taki model oznacza całkowitą przewidywalność kosztów, nawet gdy wzrasta liczba korzystających z niego pracowników. Licencja OPEN nie obejmuje jednostek organizacyjnych podległych urzędowi. Dla jednostek organizacyjnych przewidziana jest odpowiednia rubryka w cenniku. L.p. Typ urzędu / jednostki Pierwszy zakup Dopłata za organizacyjnej Nowi klienci Obecni użytkownicy EAP XML Standard/Network rozszerzenie licencji na podległe jednostki organizacyjne 1. Urzędy Gmin oraz Urzędy Miast zł* zł* i Gmin 2. Urzędy Miast (w miastach zł* zł* powiatowych) 50% 3. Urzędy Miast (na prawach zł* zł* ceny pierwszego powiatu) oraz Starostwa zakupu Powiatowe 4. Urzędy Marszałkowskie zł* zł* 5. Urzędy Miast (miasta zł* zł* wojewódzkie) 6. Urzędy Wojewódzkie 7. Ministerstwa i organy centralne Negocjacje 8. Jednostki organizacyjne (JST oraz administracji rządowej) indywidualne * Podane ceny są cenami netto - należy doliczyć 23% VAT. Istnieje możliwości rozłożenia płatności na raty (do uzgodnienia). Obecni użytkownicy naszych aplikacji mogą liczyć na dodatkowe zniżki Zapytaj o ofertę dla swojego urzędu!!! 8

9 Odnowienie licencji Cena za przedłużenie licencji na kolejne 12 miesięcy wynosi 50% ceny pierwszego zakupu (wg cen dla nowych klientów), plus wysokość dopłaty za rozszerzenie na podległe jednostki organizacyjne. Wsparcie Cena za pierwszy zakup oraz odnowienie licencji w kolejnych latach obejmuje świadczenie usługi serwisowej i opieki autorskiej przez okres ważności licencji. Pod pojęciem usługi serwisowej rozumiemy dostęp do pomocy technicznej i merytorycznej świadczonej przez dział obsługi klienta pod numerem infolinii +48 (22) , adresem W ramach opieki autorskiej dostarczane są nowe wersje programu zawierające poprawki i udoskonalenia programu, oraz dbanie o zgodność z obowiązującym prawem w zakresie tworzenia i publikacji aktów prawnych. 9

10 Składanie zamówienia Celem dokonania zakupu EAP XML Legislator, wystarczy złożyć stosowne Zamówienie. Przed złożeniem zamówienia zapytaj o ofertę dla swojego urzędu!!! Zamówienia można składać: drogą elektroniczną - przy użyciu formularza dostępnego na stronie ABC PRO pod adresem FAX-em - przy użyciu załączonego formularza pocztą elektroniczną na adres W treści należy podać nazwę urzędu, zamawianą wersje EAP XML legislator oraz liczbę licencji. Po otrzymaniu Zamówienia, konsultant ABC PRO kontaktuje się z właściwą osobą w Urzędzie celem weryfikacji i potwierdzenia Zamówienia oraz ustalenia innych szczegółów dot. sprzedaży. Po potwierdzeniu Zamówienia, na podany adres poczty elektronicznej przekazywane są niezwłocznie klucze licencyjne wraz z instrukcją dzięki temu, korzystanie z EAP XML Legislator możliwe jest bez zbędnej zwłoki - realizacja w dniu zamówienia. Równocześnie, wystawiana jest faktura za zakupione licencje i wysyłana na wskazany adres do Zamawiającego. Od momentu otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia urząd uprawniony jest do korzystania z opieki serwisowej i autorskiej. Dodatkowe udogodnienia: możliwość rozkładnia należności na raty lub w formie abonamentu miesięcznego (w szczególności w przypadku zakupu licencji w wersji OPEN), dodatkowe upusty cenowe dla dotychczasowych klientów. 10

11 11

12 Szczegółowy wykaz funkcjonalności EAP XML Legislator to efekt naszych wieloletnich prac i doświadczeń w tworzeniu aplikacji do sporządzania aktów prawnych w postaci tekstów strukturalnych formacie XML. W porównaniu do powszechnie używanego Edytora Aktów Prawnych XML, EAP XML Legislator charakteryzuje się licznymi niepowtarzalnymi cechami, do których można zaliczyć w szczególności: możliwość tworzenia aktu w XML w sposób analogiczny jak w innych popularnych edytorach tekstowych (np. Microsoft Word, LibreOffice Writer), możliwość automatycznej konwersji tekstu napisanego w Microsoft Word / LibreOffice Writer i innych na strukturalny XML (poprzez użycie funkcji kopiuj-wklej ), istotna poprawa tworzenia i edycji tabel, nawet najbardziej złożonych, wraz z możliwością zmiany szerokości kolumn i rozmiaru komórek, łączenia komórek, bardzo znaczące usprawnienia w pracy z załącznikami (m.in. dodanie nowych ich typów, pozwalających na zamieszczanie w nich dowolnych tekstów, jak np. opisów do uchwał budżetowych, sprawozdań, kart terenu, a nawet schematów XML). 12

13 Publikowanie aktów prawnych w Bazie Aktów Własnych EAP XML Legislator posiada moduł niezbędny do publikacji aktów prawnych na podmiotowych stronach BIP urzędu. Dla jednostek samorządu terytorialnego moduł ten udostępniany jest nieodpłatnie. Akty prawne dostępne są z poziomu portalu Portal ten spełnia wszystkie wymogi dla BIP i może stanowić fragment BIP urzędu. W szczególności portal BAW spełnia: podstawowe wymagania W3C w zakresie zgodności ze standardem XHTML, posiada wersję dla osób słabowidzących (wysoki kontrast, powiększanie rozmiaru czcionki), pozwala na wyświetlanie treści z dostosowaniem do rozdzielczości ekranu użytkownika, zawiera dziennik zmian treści. Za pomocą modułu BAW w EAP XML Legislator, można: publikować nowe akty prawne, publikować projekty aktów prawnych, aktualizować dane metrykalne aktów prawnych, dostosowywać wygląd portalu BAW. W efekcie, moduł BAW w EAP XML Legislator pozwala na prowadzenie i udostępnianie w formie elektronicznej dowolnych zbiorów aktów prawnych w postaci jednej, spójnej Bazy Aktów Własnych wraz z elektronicznymi skorowidzami, powiązaniami między aktami (np. aktami zmienianymi i zmieniającymi), elektronicznymi metrykami. Więcej informacji o BAW można znaleźć na stronie 13

14 Przekazywanie aktów do ogłoszenia EAP XML Legislator umożliwia przekazywanie aktów prawnych do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym bezpośrednio z poziomu aplikacji. Po przekazaniu aktu do Redakcji Dziennika, urząd otrzymuje Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia, analogicznie jak w systemach ESP np. e-puap. W celu przekazania aktu prawnego do ogłoszenia, wystarczy wskazać dany akt, a system sam pobierze niezbędne dane do utworzenia wniosku o ogłoszenie. EAP XML Legislator umożliwia złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego i wysłanie wniosku do wskazanej Redakcji Dziennika Urzędowego. Wysyłanie dużych plików: Przekazywane do ogłoszenia pliki aktów prawnych są wielokrotnie na tyle duże (powyżej 50 MB), że ich wysłanie za pomocą narzędzi dostępnych przez przeglądarkę internetową może być trudne w realizacji. W szczególności dotyczy to dokumentów takich jak budżety, plany zagospodarowania przestrzennego i inne akty, w których dołączane są np. zeskanowane obrazy. Dzięki kreatorowi w EAP XML Legislator operacja ta jest bardzo prosta i pozwala na podpisywanie i wysyłanie bardzo obszernych dokumentów. 14

15 Spełnienie wymogów dotyczących podpisu elektronicznego EAP XML Legislator spełnia wszystkie wymagania dotyczące podpisu elektronicznego. Pozwala na opatrzenie aktu prawnego bezpiecznym podpisem elektronicznym walidowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, oznaczenie czasem. Podpis umieszczany jest w dokumencie XML aktu prawnego w formie sygnatury zgodnej z XAdES-T. Ponieważ wszystkie operacje związane z podpisywaniem aktu realizowane są przy użyciu EAP XML Legislator, nie potrzeby używania dodatkowego oprogramowania za wyjątkiem sterownika do czytnika oraz bibliotek PKCS11 dostarczanego przez dostawcę certyfikatu (tzw. middleware). Wydawanie aktów przez organy kolegialne EAP XML Legislator pozwala podpisać akt przez więcej aniżeli przez jedną osobę (np. przez wszystkich członków Rady Miasta, Zarządu Powiatu itp.). Umożliwia to wydawanie aktów przez organy kolegialne i opatrywanie ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami. Wydawanie aktów we współdziałaniu Bardzo często akty prawne są wydawane w tzw. współdziałaniu z innymi organami jako przykład tego typu aktów można wymienić porozumienia komunalne, czy też rozporządzenia wydawane w uzgodnieniu/porozumieniu z innym organem. W takim przypadku, datą wydania aktu jest data jego podpisania przez organ współdziałający, który jako ostatni podpisał akt. EAP XML Legislator umożliwia podpisywanie w prawidłowy sposób również tego typu akty. W szczególności EAP XML Legislator pozwala na podpisywanie aktu z wyłączeniem jego daty oraz numeru, a następnie ostatni podpis jest podpisem całościowym obejmującym cały akt wraz z uzupełnioną datą i numerem aktu. Podsumowanie EAP XML Legislator obsługuje podpis elektroniczny w pełnym wymaganym zakresie i pozwala na wydawanie oraz podpisywanie aktów zarówno przez organy jednoosobowe jak i kolegialne, jak również na wydawanie aktów prawnych we współdziałaniu z innym organami. 15

16 Eksport do popularnych formatów tekstowych EAP XML Legislator pozwala na eksportowanie aktów do innych popularnych formatów, takich jak OOXML (DOCX), DOC, RTF, ODT, PDF i innych. Eksport odbywa się bezpośrednio z pliku XML, dzięki czemu mamy pewność, że treść pliku po eksporcie jest identyczna z treścią zawartą w oryginalnym pliku XML. Ponadto, EAP XML Legislator zapewnia, że akt po eksporcie zachowuje swoje oryginalne formatowanie treści. Jest to szczególnie istotne w przypadku tworzenia plików PDF, gdy nie mamy możliwości ich poprawienia. Dzięki możliwości efektywnego eksportowania do innych formatów, akty tworzone w XML można: przekazywać do innych podmiotów i osób celem zapoznania się / wyrażenia opinii - do podległych jednostek organizacyjnych, radnych, organizacji pozarządowych, innych dowolnych osób i podmiotów, umieszczać akty BIP (w szczególności w postaci plików PDF), lub umieszczać w Bazie Aktów Własnych Legislator (BAW) w takim wypadku akty są wyświetlane automatycznie w postaci HTML, dostępny jest też automatycznie plik PDF i XML aktu. Wymagania techniczne EAP XML Legislator pracuje w środowisku Windows (XP, Vista, 7). Minimalne wymagania techniczne: komputer użytkownika: o system Windows XP SP 3 lub wyższy, o.net Framework 3.5 SP 1 serwer (instalacja wersji sieciowej): o system Windows 2000 lub nowszy lub dowolny inny system operacyjny z funkcją udostępniania udziałów sieciowych dla systemów Windows. 16

Porównanie funkcjonalności edytora Legislator Magic ABC PRO z innymi dowolnymi edytorami aktów prawnych XML

Porównanie funkcjonalności edytora Legislator Magic ABC PRO z innymi dowolnymi edytorami aktów prawnych XML Porównanie funkcjonalności edytora Legislator Magic ABC PRO z innymi dowolnymi edytorami aktów prawnych XML W celu dokonania porównania funkcjonalności edytorów aktów prawnych oferowane przez firmę ABC

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 Strona 0 S t r o n a 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 II.1. I. Zasada przejrzystości...4 II.2. III. Zasada partycypacji społecznej...5 II.3.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-71/12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120B 30/AW/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Cel dokumentu... 3 1.2 Zakres dokumentu... 3 1.3 Zastosowane pojęcia i skróty... 4 2. Wizja systemu docelowego... 10

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego epuap w praktyce epuap w praktyce Renata Adamczyk Izabela Adamska Igor Bednarski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 82/ZP/2013 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r.

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r. Instrukcja Użytkownika Wersja dokumentu 4.0 Data: wrzesień 2010 r. Spis treści 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 SŁOWNIK... 5 1.2 O PODPISIE ELEKTRONICZNYM... 12 1.3 SZYFROWANIE DANYCH... 13 1.4 CERTYFIKATY... 14

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 107 Spis treści Spis treści...2 1. Przedmiot zamówienia...6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo