12. PIKNIK NAUKOWY POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "12. PIKNIK NAUKOWY POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK"

Transkrypt

1 12. PIKNIK NAUKOWY POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK Pokazy w namiotach na Rynku Nowego Miasta i Podzamczu w Warszawie LEGENDA: Namiot nr - dotyczy namiotów na Rynku Nowego Miasta Namiot nr - dotyczy namiotów na Podzamczu Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Technologii Informacyjnych, Centrum ARCO 1. Gra edukacyjna 3D Zbroja husarska - zwiedzający kompletuje zbroję husarską, ucząc się, z jakich części się składa. Prezentacja multimedialna (wykorzystanie interaktywnej grafiki trójwymiarowej do nauczania historii). 2. Interaktywny quiz historyczny z wykorzystaniem wzbogaconej rzeczywistości. 3. Pokaz cyfrowych obiektów muzealnych. Zwiedzający manipuluje obiektami cyfrowymi umieszczonymi w środowisku wzbogaconej rzeczywistości. Namiot nr 32 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni 1. System przestrzennego zobrazowania obiektów podwodnych w czasie rzeczywistym. System ten był wykorzystany do identyfikacji i inspekcji największego na Bałtyku wraku niemieckiego lotniskowca z okresu II wojny światowej Graf Zeppelin (ok. 260 metrów długości, zatopiony na głębokości 86 metrów). Zwiedzający nakłada na głowę specjalne gogle i za ich pomocą obserwuje wnętrze akwarium, w którym znajduje się druga część systemu. 2. Prezentacja wyposaŝenia technicznego wykorzystywanego podczas poszukiwań podwodnych. Sonary są urządzeniami słuŝącymi do poszukiwania i lokalizacji obiektów podwodnych znajdujących się na dnie lub w toni wodnej, wykorzystują efekt działania fal hydroakustycznych. Echosonda hydrograficzna pozwala z kolei na precyzyjne określanie wartości głębokości oraz ewentualnie uzyskiwanie informacji na temat grubości osadów dennych. 3. Prezentacja numerycznych modeli dna. Modele takie z wykorzystaniem technik obrazowania 3D pozwalają na ukazanie rzeźby dna niejako po wypompowaniu wody. Zwiedzający ma moŝliwość manualnej obsługi oprogramowania do modelowania 3D. 1

2 4. Zdjęcia podwodne Bałtyku i jezior m.in. zdjęcia zrobione podczas akcji poszukiwawczej na Wielkich Jeziorach Mazurskich po przejściu białego szkwału. Namiot nr 10, 11 Oddział Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Ciekawostki związane z anatomią i fizjologią człowieka, przybliŝymy sposób funkcjonowania laboratorium medycznego, omówimy najczęstsze choroby cywilizacyjne i związane z nimi zagroŝenia. 1. Mapa smakowa. Rozmieszczenie róŝnych receptorów smakowych na języku. 2. Obraz mikroskopowy krwi. Wygląd róŝnych komórek krwi pod mikroskopem. 3. Zastosowanie zjawisk fizycznych w laboratorium. Rozdział barw na kredzie. Namiot nr 128 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 1. W zdrowym ciele zdrowy duch (konkurs z nagrodami). 2. Wykorzystanie ergometrów do oceny moŝliwości wytrzymałościowych. 3. Ocena mocy mięśni kończyn dolnych. 4. Badanie zawartości tkanki tłuszczowej aparatem FUTREX. 5. Pomiar i ocena aspektów motoryczności człowieka (zdolności koordynacyjnych). 6. Próby czynnościowe oceniające zdolność wysiłkową człowieka. Test wysiłkowy na cykloergometrze. Pomiar ciśnienia tętniczego w spoczynku. Spirometria ocena pojemności Ŝyciowej płuc. 7. Ocena stanu rozwoju fizycznego dzieci, młodzieŝy i dorosłych. Ocena somatycznych czynników ryzyka chorób układu krąŝenia: stopień otyłości (BMI), typ rozłoŝenia tłuszczu w organizmie (WHR). Prognozowanie wysokości ciała w wieku dorosłym. 8. Ocena siły ścisku ręki. 9. Pomiar czasu reakcji prostej. Namiot nr 57, 58, 59 Archiwum Państwowe m.st. Warszawy 1. Warszawa - obrazy z dziejów. Kartograficzne sposoby prezentacji przestrzeni Warszawy w wybranych momentach dziejów, zmienność przestrzeni miejskiej Warszawy (krótkie gry i ćwiczenia wykorzystujące reprodukcje dawnych planów miasta, mapa tematyczna redagowana na bieŝąco na stoisku). 2. Warszawa z gołębiej perspektywy. Stan przestrzeni miejskiej Warszawy w roku 1875 z perspektywy widza stojącego na wieŝy Zamku Królewskiego (wystawa w formie rotundy panoramy miasta). Zwiedzającym towarzyszyć będą pracownicy Archiwum z informacją o oglądanych miejscach. Namiot nr 150, 151, 152 2

3 Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego Współczesne formy wykorzystania biblioteki jako instytucji informacji naukowej. 1. Szkolenie uŝytkowników biblioteki. Instrukcje wykorzystania informacji we współczesnych bibliotekach. 2. Prezentacja baz danych CBR. Zawartość i formy informacji w bazach danych CBR (doświadczenia wykonywane samodzielnie przez zwiedzających, prezentacja multimedialna). 3. Komunikacja naukowa w rolnictwie, badaniach i naukach pokrewnych. Interaktywny eksponat, pokaz slajdów. Namiot nr 90 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji 1. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów daktyloskopijnych. Wykonywanie odbitek linii papilarnych przez zwiedzających. 2. Prezentacja wydawnictw Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. Namiot nr 124 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 1. Model elektrowni jądrowej EPR. Jednym z popularnych typów reaktorów energetycznych są reaktory wodne ciśnieniowe, na konstrukcji których bazuje Europejski Reaktor Ciśnieniowy (European Pressurized Reactor). Elektrownia z tym reaktorem zostanie uruchomiana w 2009 roku w Finlandii, być moŝe równieŝ w Polsce zapadnie decyzja o jego budowie. 2. Jak powstaje elektrownia jądrowa w 50 miesięcy? Film trwa 5 minut i będzie prezentowana non stop. 3. Promieniowanie jonizujące: przyjaciel i wróg. Czym jest promieniowanie? Istota promieniotwórczości: jej własności i zastosowania. Badanie natęŝenia promieniowania w funkcji odległości od punktowego źródła. Badanie osłabienia promieniowania beta w róŝnych materiałach oraz w materiale o róŝnych grubościach. Pomiar jodu promieniotwórczego w tarczycy. Zwiedzający przeprowadza proste doświadczenia dotyczących własności promieniowania jonizującego. 4. Radioaktywność naturalna materiałów budowlanych. Pomiar detektorem poziomu promieniowania emitowanego przez róŝne materiały budowlane. 5. Prezentacja długoletniego programu szkoleniowego w zakresie bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej pracowników i operatorów obiektów jądrowych, inspektorów ochrony radiologicznej i inspektorów nadzoru. Namiot nr 116 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego 3

4 Odkrycia Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej ostatnich lat to: odkopanie w Aleksandrii najstarszej akademii, w egipskim Tell Farha przedfaraońskiego ośrodka władzy, odkrycie świątyni z III tysiąclecia p.n.e. w syryjskim Tell Arbid, grobowca na cmentarzysku w Kuwejcie. 1. StaroŜytny język nauki. Zagadnienia związane z przekazywaniem wiedzy przez staroŝytnych (5 prezentacji). Nauka rzemiosła w staroŝytnym Egipcie i w Mezopotamii - w nawiązaniu do odkryć Centrum - prezentacja multimedialna, pokaz slajdów, wykład. 2. Wspomnienia" staroŝytnych nauczycieli. Powstanie pisma. Sposoby przekazywania wiedzy w staroŝytności. Egipskie i mezopotamskie teksty tzw. "uwagi nauczycieli". 3. Naucz się, jak wykonywali to staroŝytni. Nauka rzemiosła rysunek według zasad kanonu egipskiego. Wytwarzanie pieczątek cylindrycznych z modeliny. Doświadczenia skierowane do dzieci i wykonywane przez nie samodzielnie (wykonanie pieczątek i rysowanie według zasad kanonu egipskiego). MoŜliwość zdobycia pieczątki i nagrody. Namiot nr 177 Centrum Badań Ekologicznych Polskiej Akademii Nauk 1. Kolory wabiące. Prezentacja multimedialna na temat zjawiska wabienia partnerów, organizmów zapylających. 2. Kolory maskujące. Prezentacja multimedialna na temat unikanych zagroŝeń. 3. Kolory odstraszające. Odstraszanie barwami potencjalnych wrogów. Namiot nr 133 Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk Czy na Marsie jest woda? Co kryje gęsta, pomarańczowa mgła spowijająca Tytana? Czy moŝna przewidzieć zderzenie z planetoidą? Co się dzieje na krańcach heliosfery? 1. Przepis na kometę. Budowa komety i co z tego wynika. Wspólnego tworzenie komety (Uwaga! jednorazowy pokaz, w godzinach: adresowany do dzieci w wieku 6+). 2. Opowieści o kometach. Komety co o nich wiemy i jak je badamy. Europejskie misje Rosetta i Herschel. 3. Niebezpieczne planetoidy. ZagroŜenie dla Ziemi jakie stwarzają tzw. planetoidy bliskie Ziemi metody ich badań i obserwacji. Pokaz slajdów. 4. Zabawy z grawitacją. Wykorzystanie grawitacji planet do sterowania sondami kosmicznymi symulacje komputerowe. Namiot nr 41 Centrum Edukacji Obywatelskiej 1. Język kampanii społecznych. Sposoby komunikowania. Projekty graficzne wybranych kampanii społecznych. 2. KOSS on-line. Komunikowanie na odległość interesująca edukacji obywatelskiej. 3. Czy rozumiesz język obywatelski? Wyjaśnianie pojęcia i formuł języka obywatelskiego. 4

5 4. Jak zrozumieć polityków? Wydobywanie ukrytego komunikatu. 5. Mój obywatelski głos w sprawie czyli Hyde Park na Pikniku Naukowym. Zjawisko zgodności treści wypowiedzi z mową ciała w wystąpieniach publicznych. Namiot nr 4 Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk 1. Proste zabawki fizyczne. Prawo Bernoulliego. Prawa zachowania energii, pędu i momentu pędu, zjawiska magnetyczne i elektryczne oraz termodynamiczne. Konstrukcja zabawek fizycznych. Namiot nr 35 Centrum Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej 1. Filmy i prezentacje, broszury, ulotki dotyczące PV. Promujmy szerokie wykorzystanie słonecznej energii elektrycznej (fotowoltaiki) jako realnego, niezawodnego i ekonomicznego źródła energii. 2. Prezentacja modelu kolejki elektrycznej zasilanej energią słoneczną. Kolejka jest podłączona do niewielkiego ogniwa słonecznego i działa zawsze, gdy ogniwo jest oświetlone promieniami słonecznymi. 3. Domek dla lalek zasilany energią słoneczną. Ogniwo słoneczne zainstalowane na dachu domku produkuje prąd, który zasila oświetlenie domku. Inne przedmioty zasilane energią fotowoltaiczną (lampa ogrodowa, kapelusz z wiatraczkiem, mikser) oraz profesjonalne komercyjne moduły fotowoltaiczne stosowane w nowoczesnych systemach fotowoltaicznych. Namiot nr 72 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant 1. Nie zabieraj narządów do nieba. Prezentacja multimedialna na temat pobierania i przeszczepiania narządów. Namiot nr 147 Centrum Nauki Kopernik Obraz znaczy więcej, niŝ tysiąc słów - dlatego bardzo często językiem nauki są właśnie obrazy. Czasami jednak nauka tworzy fałszywe obrazy, oszukujące nasz mózg. Dlaczego? W namiocie Centrum znajdą się interaktywne eksponaty naleŝące do objazdowej wystawy Eksperymentuj! oraz specjalnie przygotowane stanowiska związane z iluzjami optycznymi. 1. Widzenie trójwymiarowe. Oglądanie autostereogramów (obrazów zwanych magicznym okiem ). Trójwymiarowe prezentacje oglądane przez specjalne okulary. 2. Czarodzieje trzeciego wymiaru. Tworzenie trójwymiarowego obrazu. 3. Iluzje i złudzenia. Zestaw najciekawszych iluzji opartych na róŝnych mechanizmach fizjologicznych, deformacjach kształtu i przestrzeni, zabawie z perspektywą i kolorem. 5

6 4. Piłka ze zmodyfikowanym środkiem cięŝkości. Nietypowy mecz piłki noŝnej. Strzały do bramek. Namiot nr 23, 24, 25, 26 Namiot nr 159 Chemiczne Koło Naukowe Politechniki Warszawskiej Flogiston 1. Widowiskowa chemia. Szereg reakcji takich jak Ciuchcia, Pentosłoń, Przesłuchanie misia Ŝelka itp. Doświadczenia chemiczne, które choć proste, są bardzo efektowne i wzbudzają powszechne zainteresowanie. Nauka poprzez zabawę. Namiot nr 163 Polski Portal Edukacyjny Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Koło Naukowe Matematyków Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Funkcjonowanie języka matematyki w samej matematyce, w Ŝyciu codziennym oraz w innych dyscyplinach naukowych. Uczestnicy przedstawią swoje pomysły na wykorzystanie róŝnych technik i języka mediów do mówienia o matematyce. 1. Zasada Banacha punkty stałe w zmiennym otoczeniu. 2. Nieskończoność jakie rodzi paradoksy. 3. Porównywanie zbiorów w języku teorii mnogości i teorii miary czy daje sprzeczne wyniki? 4. Jak z linii prostych powstają powyginane powierzchnie? Co oznacza prostokreślność w języku geometrii. Hiperboloida. 5. Logika w przysłowiach. 6. Kto wygrywa? Język rachunku prawdopodobieństwa. Namiot nr 65 Empik Sp. z o. o. 1. Prezentacja programu Przecinek i kropka promującego czytelnictwo w Polsce. Lekcja pokazowa na temat historii pisma, kaligrafii, historii drukarstwa, procesu powstawania ksiąŝki oraz zalety płynące z ich czytania. 2. Pokazowe lekcje SJO translatory do nauki, programy edukacyjne. Lekcje pokazowe w jednym z 4 wybranych języków obcych. Najnowsze translatory i słowniki multimedialne. 3. Prezentacja zastosowania nowoczesnych urządzeń multimedialnych w zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy. Interaktywny eksponat. Namiot nr 62 Fundacja Krzysztofa Hołowczyca "Kierowca Bezpieczny" 6

7 1. Symulator zderzeń samochodowych. MoŜliwość wzięcia udziału w teście zderzeniowym na "symulatorze zderzeń". Zasada konieczności zapinania pasów bezpieczeństwa w samochodzie. 2. Alkogogle. Symulacja zachowań pod wpływem alkoholu (obniŝenie koncentracji, spowolnienie czasu reakcji, niemoŝność określenia kierunków, zniekształcenie widzianego obrazu, zmiany w ocenie odległości, zmniejszenie moŝliwości oceny sytuacji, podwójne widzenie, brak koordynacji mięśniowej). 3. Eksperyment śycie. Etiudy telewizyjne, przedstawiające zagroŝenia wynikające z lekcewaŝenia zasad bezpiecznej jazdy. KaŜda z etiud obrazuje inny rodzaj zagroŝenia. 4. Wystawa Mleczko & Hołowczyc. Promocja właściwych, bezpiecznych postaw wśród kierowców. Namiot nr 15 Fundacja "Ocalić od Zapomnienia Muzeum Papieru i Druku 1. Czerpania papieru. Doświadczenie wykonywane samodzielnie przez zwiedzających oraz przez osoby obsługujące stanowisko. 2. Tworzenie grafiki. Doświadczenie wykonywane samodzielnie przez zwiedzających oraz przez osoby obsługujące stanowisko. Namiot nr 38 Fundacja Przeszłość dla Przyszłości Strona internetowa w przebudowie 1. RozwaŜnie konsumujesz mniej odpadów produkujesz. Konieczność ograniczania ilości wytwarzanych odpadów. Proekologiczne postawy konsumenckie oraz ilość powstających odpadów podczas zakupów. MoŜliwości ograniczania wytwarzania odpadów juŝ w momencie dokonywania zakupów. Namiot nr 173 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu Fundacja prowadzi prace nad polskim sztucznym sercem, robotem kardiochirurgicznym, nowatorskimi narzędziami chirurgicznymi oraz wykorzystaniem inŝynierii tkankowej w pracach nad inteligentną protezą zastawki serca. Jednym z projektów Fundacji jest równieŝ stworzenie zrobotyzowanej sali chirurgicznej przy uŝyciu zarówno klasycznych i półautomatycznych narzędzi chirurgicznych, jak i robota własnej konstrukcji o nazwie Robin Heart, który wspomagać ma pracę lekarza. 1. Chirurgia dla wszystkich. Wirtualna sala operacyjna. MoŜliwość zaplanowania operacji z wykorzystaniem technologii wirtualnej przestrzeni oraz ćwiczenia na modelach fizycznych zastosowania narzędzi laparoskopowych i zrobotyzowanych. 2. Inteligentne komórki. Wykorzystanie komórek macierzystych w kardiochirurgii. Prezentacja multimedialna. Terapeutyczne wykorzystanie komórek macierzystych, m.in. na przykładzie protezy zastawki serca która w sercu pełni rolę zawora. 3. Serce - mądra pompa. Wykorzystanie mechanicznych systemów wspomagających pracę niewydolnego serca. Interaktywny eksponat. Metody zastępowania pracy chorego serca przez urządzenia wspomagające oraz przykłady klinicznego zastosowania tej metody leczenia. Namiot nr 127 7

8 G+J Gruner+Jahr Polska Focus, Focus Ekstra, Focus Historia 1. Rycerze. Walki prawdziwych rycerzy. MoŜliwość wzięcia udziału w walce pod okiem rycerzy. 2. Zadania z Mistrzostw Świata w Rozwiązywaniu Łamigłówek. Interaktywne zagadki umysłowe. 3. Fotookładka. MoŜliwość zrobienia sobie profesjonalnego zdjęcia i zaistnienia na okładce Focus historia. Namiot nr 94 Gimnazjum nr 73 im. Jerzego Huberta Wagnera, Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga w Warszawie 1. Język nauki w rozwijaniu twórczości technicznej młodzieŝy. Projekty uczniowskie z zakresu podstaw fizyki oraz wynalazczości: elektrownia wiatrowa, tor przeszkód dla kulki, wybuchająca rakieta, model odkurzacza, kroczący Ŝółw, elektryczne labirynty. Doświadczenie wykonywane samodzielnie przez zwiedzających oraz przez osoby obsługujące stanowisko. 2. Język matematyki: słowa, znaki, symbole. Figury geometryczne. Pokaz figur oraz projektów origami. 3. Niezwykłości świata w kwiatach z papieru. Prezentacja kwiatów z papieru. Warsztaty i pokaz wykonywania kwiatów z papieru róŝnymi technikami. Namiot nr 75 Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie 1. Monitoring wody w glebie. Zmienność stałej dielektrycznej ośrodka w zaleŝności od zawartości wody. Pokaz aparatury i oprogramowania prezentacja interaktywna rozkładu wilgotności, temperatury i przewodnictwa elektrycznego w profilach glebowych na róŝnych obszarach. 2. Metody pomiaru uziarnienia gleb. Dyfrakcja światła laserowego na cząsteczkach glebowych. 3. Metody określania ph gleby. Zmiana zabarwienia wskaźników kwasowo-zasadowych w zaleŝności od odczynu roztworu, przewodzenie prądu elektrycznego w roztworze, powstawanie róŝnicy potencjału w układzie 2 elektrod. Doświadczenia wykonywane samodzielnie przez zwiedzających. 4. Światłowody w glebie rolnictwo precyzyjne. Zagęszczanie gleby na skutek przejazdu ciągnika. Badanie modelowe systemu gleba-ciągnik. Pomiar napręŝeń w glebie. Doświadczenia wykonywane samodzielnie przez zwiedzających. 5. Termografia aktywna w badaniu jakości owoców. Przewodzenie ciepła w ośrodku. Rozkład temperatury na termogramach 6. Mechanika i modelowanie materiałów sypkich. Zachowanie ośrodka sypkiego po wymuszeniu drgań oraz podczas wypływu rdzeniowego w modelu zbiornika. Doświadczenia wykonywane samodzielnie przez zwiedzających. 7. Przyjazny dla przyrody i uŝyteczny w technice olej gorczycowy. Właściwości smarne olejów roślinnych. Działanie piły łańcuchowej smarowanej olejem roślinnym. Namiot nr 132 8

9 Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 1. Mini-wykopaliska. W specjalnie przygotowanym miejscu uczestnicy zabawy będą mogli odkryć zabytkowe przedmioty oraz poznać metody dokumentowania odkryć i postępowania z prawdziwymi zabytkami. Odkrywcy otrzymają Certyfikaty autentyczności własnoręcznie wydobytych zabytków. 2. Nie święci garnki lepią. Sposoby oraz wyjaśnione powody, które sprawiają, Ŝe archeolodzy z duŝym nakładem pracy, z drobnych niekiedy fragmentów rekonstruują wyroby garncarskie. Doświadczenie wykonywane samodzielnie przez zwiedzających oraz przez osoby obsługujące stanowisko. 3. Tajemnice numizmatyki. Niszczenie monet. Dlaczego niszczono wczesnośredniowieczne monety? Jak na podstawie fragmentu dedukować o całości? Zabawa w rozszyfrowywanie monet. Doświadczenie wykonywane samodzielnie przez zwiedzających oraz przez osoby obsługujące stanowisko. Namiot nr 172 Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk 1. Język emocji. Prezentacja metod stosowanych w badaniach percepcji i ekspresji emocji u ludzi. Zwiedzający będą mogli wziąć udział w demonstracyjnej wersji badania nad czasem reakcji w ocenie bodźców pozytywnych/negatywnych emocjonalnie. Ponadto będzie moŝna zapoznać się z narzędziami do badania percepcji emocji wyraŝanych w twarzach, oraz dowiedzieć się więcej na temat neurobiolgicznego podłoŝa i metod badania emocji. 2. Co dominacja półkul mózgowych ma wspólnego z róŝnicami w zdolnościach męŝczyzn i kobiet? Prezentacja testów uŝywanych do badania zdolności werbalnych i wzrokowo-przestrzennych, porównanie wykonania testów u męŝczyzn i kobiet. Zwiedzający będą mogli sprawdzić swoje moŝliwości w zakresie zdolności werbalnych (w których górują kobiety) oraz wzrokowo-przestrzennych (w których lepsi są męŝczyźni). 3. Jak upływa czas? Osoby zwiedzające będą mogły sprawdzić jak szybko reagują na bodźce wzrokowe i słuchowe i dokonać oceny co jest szybsze: oko czy ucho. 4. Czy na pewno męŝczyźni mają lepsze zdolności przestrzenne? Osoby zwiedzające będą mogły sprawdzić swoje zdolności przestrzenne za pomocą nowoczesnych testów komputerowych. Namiot nr 9 Instytut Biologii Wydziału Przyrodniczego Akademii Podlaskiej w Siedlcach 1. Pająki krajowe i egzotyczne. RóŜnorodność budowy i strategii Ŝyciowych. Interaktywny eksponat, prezentacja multimedialna, projekcja filmu, obserwacje mikroskopowe. 2. Intymne Ŝycie pająków. Rytuały godowe. 3. W pajęczej sieci. Budowanie sieci. Zabawa dydaktyczna dla dzieci - "Utkaj swoją sieć". Namiot nr 145 Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 9

10 1. Jak zbudowane są cząsteczki chemiczne? Wizualizacja struktur krystalograficznych. 2. Skąd biorą się migotliwe światełka robaczków świętojańskich? Pokaz reakcji utleniania-redukcji, w której wytwarza się ciepło zdolne do wygenerowania stanu elektronowo wzbudzonego emitującego światło. 3. Ruch jonów w filmach smektycznych. Wizualizacja wpływu zmiennego pola elektrycznego na ruch jonów w cienkich błonach utworzonych z ciekłych kryształów. 4. Jak wygląda powierzchnia metalu pod mikroskopem optycznym (100-krotne powiększenie)? Zasada działania skaningowego mikroskopu tunelowego STM i mikroskopu sił atomowych AFM. 5. Czy istnieją fale chemiczne? W niejednorodnych układach chemicznych dalekich od stanu równowagi lokalne stęŝenia są określane przez reakcje i przez dyfuzję. Powstanie "fal chemicznych", które pojawiają się jako kolorowe, mieniące się kręgi. Reakcja Biełousowa-śabotyńskiego. 6. Czy moŝna wykonać zdjęcie aparatem bez obiektywu? Zasada działania kamery obscura. 7. Chemiczny wulkan. Wybuch oparty jest na termicznym rozkładzie dwuchromianu amonu. 8. Ochrona przeciwkorozyjna stali konstrukcyjnej. Eksperyment ma na celu wykazanie skuteczności działania inhibitorów korozji metali na przykładzie korozji stali St3S w wodzie wodociągowej. Doświadczenia wykonywane samodzielnie przez zwiedzających. 9. Wizualizacja zmian ph. Zmiana koloru roztworu wraz ze zmianą odczynu roztworu. 10. Efekty specjalne - Krojenie ręki. Efekt oparty jest na tworzeniu barwnego związku kompleksowego Ŝelaza ze związków bezbarwnych. 11. Mikroprzepływy. Układy równoległe wielodyszowe (trójwarstwowe). Pokaz tworzenia kropel o róŝnych rozmiarach i o róŝnym stęŝeniu zawartych w nich substancji. 12. Ogrody chemiczne. Tworzenie roślino-podobnych, barwnych krzemianów w szkle wodnym. 13. Konkurs z nagrodami dotyczący chemii z nagrodami. Namiot nr 42, 43 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 1. Mocna herbata. Jaki wpływ ma ph na zawarte w herbacie pochodne taniny. 2. Promieniowanie w nas i wokół nas. Promieniowanie jonizujące. Dorosły człowiek zawiera około 200 gramów potasu który wstępuje w postaci izotopów K-39, K-40 i K-41. Zwiedzający będzie mógł zmierzyć na bramce dozymetrycznej czy promieniuje. 3. DNA w promieniach. Jak promieniowanie jonizujące uszkadza DNA. Model DNA do którego będzie moŝna strzelać piłeczkami odpowiadającymi cząstkom promieniowania. Uszkodzenia powstające w napromienionej komórce. Namiot nr 113 Instytut Energii Atomowej w Świerku Instytut Energii Atomowej jest operatorem jądrowego reaktora badawczego MARIA. UmoŜliwia to stosowanie promieniowania neutronowego do: modyfikacji materiałów, badań fizycznych, badań nieniszczących, domieszkowania krzemu a takŝe do produkcji izotopów i terapii neutronowej. Prowadzone są analizy współczesnych konstrukcji reaktorów jądrowych i ich zastosowań przemysłowych. 1. Energia zawarta w materii. Ile waŝy uran? Wizualizacja równania E=mc2. Pokaz w komorze rękawicowej uranu i innych surowców mineralnych. Zwiedzający będzie mógł wziąć do ręki (w rękawicy), bezpiecznie kawałek uranu i innych surowców energetycznych. 10

11 2. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w obiektach jądrowych. Ochrona przed promieniowaniem i propagacja substancji radioaktywnych. Zwiedzający będzie mógł zmierzyć samodzielnie i bezpiecznie radiometrem, promieniowanie uranu naturalnego i innych materiałów promieniotwórczych. 3. Jak powstaje elektrownia jądrowa? Energetyka jądrowa na świecie. Proces budowy elektrowni jądrowej. Prezentacja multimedialna, projekcja filmu, pokaz slajdów, wykład. Namiot nr 115 Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szkoła Nauk Ścisłych 1. Mówienie helem. Zmiana wysokości dźwięku przy mówieniu z płucami wypełnionymi helem. 2. Ciekły azot. Zanurzanie ręki (pod ścisłą kontrolą prowadzących), wylewanie na podłoŝe ( rozbiegające krople ciekłego azotu), wsiąkanie w materiał, fontanna azotowa, zamraŝanie wody oraz trudnozamarzających cieczy (np. benzyna, alkohol). 3. RóŜne ciała w ciekłym azocie. Jak zmieniają się własności róŝnych substancji po schłodzeniu do tak niskiej temperatury? 4. Skraplanie tlenu atmosferycznego. Temperatura ciekłego azotu. 5. Skraplanie argonu. Zmiany stanu skupienia argonu. 6. Magnes spadający w rurze. Doświadczenie ze spadaniem magnesu wzdłuŝ rur: stalowej i miedzianej. Jak zmieni się czas spadania po schłodzeniu rur ciekłym azotem? ZaleŜność oporności właściwej metali od temperatury. 7. Nadprzewodnictwo. Lewitacja magnesu nad nadprzewodnikiem. Pomiar oporu nadprzewodnika. 8. Przyciąganie powietrza magnesem? Demonstracja własności magnetycznych róŝnych substancji w funkcji temperatury (m. in. wody). Namiot nr 36, 37 Instytut Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prawo zachowania momentu pędu jest zapisane w naszych podstawowych zachowaniach, bardziej niŝ odruch hamowania u kierowcy. Instytut Fizyki pokaŝe to na znanym przykładzie czółenka celtyckiego. To samo prawo odpowiada za Ŝyroskop, za precesję i za stałość pór roku. Zaś mała asymetria celtyckiego czółenka (i weneckiej gondoli) pozwala wnioskować o innych subtelnych efektach, jak przewaga materii nad antymaterią lub dlaczego czas biegnie tylko do przodu. 1. Walizka Pana Hieronima. Moment bezwładności bryły sztywnej. Edukacyjna ścieŝka pojęciowa. 2. Celtyckie czółenko i tippe-top. Moment pędu. Samodzielne eksperymentowanie z bączkiem. 3. Czy świat się kręci w prawo? (łamanie symetrii CP). Asymetria obrotów. Namiot nr 167 Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk 11

12 1. Największy zderzacz hadronów. DrąŜenie podziemnych tuneli, przyspieszanie protonów, nadprzewodnictwo. 2. Jak zobaczyć niewidzialne. Prezentowanie zjawisk mikroświata. Interaktywny eksponat. 3. Niezwykły mikroświat. Elementarne składniki materii, nośniki sił oddziaływań, materia we Wszechświecie. Namiot nr 112 Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy 1. Synteza termojądrowa. Doświadczenia wykonywane samodzielnie przez zwiedzających. 2. Proste efekty i eksperymenty wykorzystujące zjawiska związane z promieniowaniem laserowym i zaleŝności opisujące te zjawiska. Interaktywny eksponat. 3. Zastosowanie laserów w przemyśle, medycynie i nauce. Namiot nr 114 Zakład Mineralogii Instytutu Geochemii, Mineralogii i Petrologii Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego 1. Oglądanie przekroju minerałów pod mikroskopem. Analiza mikroskopowa składu skał i minerałów. Rola mikroorganizmów w procesach geochemicznych m.in.: w tworzeniu i rozkładzie minerałów oraz skał, a takŝe powstawaniu wielu złóŝ surowców mineralnych. Budowa komórki bakteryjnej oraz jej czynności Ŝyciowe, jak równieŝ udział bakterii w procesach minerałotwórczych. Dzieci będą miały moŝliwość rysowania obrazów, które zobaczą pod mikroskopem. 2. Mini wystawa minerałów. Oglądanie i rozpoznawanie podstawowych skał i minerałów. Namiot nr 142 Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koło Matematyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. prof. Stanisława Zaremby 1. Matematyka kartki papieru. Zaskakujące efekty, które moŝna uzyskać za pomocą kartki papieru, noŝyczek i kleju. Zwiedzający próbuje przewidzieć wynik doświadczenia, a później samodzielnie weryfikuje go eksperymentalnie. 2. Matematyka w sztuce. Obecność matematyki w sztuce, zarówno tworzonej przez człowieka, jak i przez naturę. Prezentacja multimedialna. Zwiedzający moŝe sam zaobserwować pewne własności matematyczne obecne w dziełach sztuki np. poprzez układanie puzzli z obrazków Eschera. Doświadczenia wykonywane samodzielnie przez zwiedzających. 3. Gry matematyczne. Zasady niektórych gier opierają się na solidnych podstawach matematycznych. Aby zrozumieć zasady prezentowanych gier lub odnaleźć strategię wygrywającą, uczestnicy mogą zagrać między sobą bądź z osobami obsługującymi stoisko. 12

13 Namiot nr 20 Instytut Metod Edukacji IMPULS & Akademia Szybkiego Czytania 1. Zawody w szybkim czytaniu w kilku językach (polskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, szwedzkim i japońskim). Zdolność szybkiego przyjmowania informacji. Zwiedzający czyta tekst (w wybranej wersji językowej) na czas i odpowiada na pytania do tekstu, na zaświadczeniu otrzymuje wyniki prędkości słów czytanych na minutę oraz współczynnik rozumienia tekstu, najlepsi otrzymują nagrody. 2. Nauka języka hiszpańskiego w tańcu latynoamerykańskim - salsa Rueda de Casino (zawodowi tancerze Salsa Libre). Nauka języka hiszpańskiego przez taniec (pamięć angaŝująca zmysły wzroku, słuchu, ruchu). Uczymy języka hiszpańskiego w tańcu - salsy Rueda de Casino, polecenia (do wykonywanych figur) podawane są w wersji dwujęzycznej hiszpańsko-polskiej. 3. Zapamiętywanie na wesoło. Nieograniczona pamięć. Quiz: odnajdywanie ukrytych liczb w nazwach instytucji biorących udział w dotychczasowych edycjach pikników. Namiot nr 61 Instytut Optyki Stosowanej 1. Wykonywanie elementów optycznych. Zwiedzający ma moŝliwość obejrzeć, dotknąć i porównać bloki szkła oraz elementy optyczne na poszczególnych etapach ich produkcji oraz proszki i czasze polerskie wykorzystywane przy ich wykonywaniu. 2. Interferencje na błonie mydlanej. Osoba zwiedzająca będzie miała moŝliwość zapoznania się ze zjawiskiem interferencji na klinowych błonach mydlanych oraz analizy otrzymywanego obrazu. Wystawa prac Santiago Betancura pt. Mecánica Celeste. 3. Optyczne układy pomiarowe optyka geometryczna i falowa. Zwiedzający ma moŝliwość samodzielnego zestawienia swojego własnego układu optycznego z róŝnych elementów, takich jak: soczewki, pryzmaty, filtry, oświetlacze, szczeliny, kamery. Osoba zwiedzająca będzie miała moŝliwość zapoznania się ze zjawiskiem interferencji na klinowych błonach mydlanych oraz analizy otrzymywanego obrazu. 4. Liczby na ogólnodostępnym sprzęcie optycznym. Zwiedzający ma moŝliwość indywidualnej rozmowy z ekspertem z zakresu konstrukcji optycznych. 5. Jak tworzy się obraz. Wykład i demonstracja. Zwiedzający będzie miał moŝliwość obejrzenia i przeprowadzenia eksperymentów sprawdzających, jak zmienia się obraz, jeśli soczewka jest częściowo przesłonięta albo nałoŝone na nią są filtry barwne, bądź teŝ uŝyte są wyginane zwierciadła o zmiennej ogniskowej. 6. Iluzje optyczne. Prezentacja przedstawiająca złudzenia optyczne i wzrokowe. Zwiedzający będzie miał moŝliwość indywidualnej rozmowy na temat obejrzanej prezentacji i sprawdzenia wybranych iluzji. 7. PrąŜki Moiré. Zwiedzający będzie mógł samodzielnie otrzymać prąŝki Moiré na róŝnego rodzaju parach obiektów periodycznych. 8. Zobaczyć niewidoczne, czyli od ultrafioletu do podczerwieni. Oglądanie świecenia pilota z diodą IR na kamerze cyfrowej oraz braku świecenia mat. fluoryzującego pokrytego przeciwsłonecznym filtrem ochronnym po oświetleniu go promieniowaniem UV. Namiot nr 18 Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej 13

14 1. IPN - cele i charakterystyka działalności. Pokaz, przy pomocy najnowocześniejszych technik multimedialnych, prezentuje główne cele i zadania Instytutu Pamięci Narodowej. Przedstawiona zostanie działalność IPN na polu badawczym, edukacyjnym, archiwalnym, wydawniczym oraz prawnym. 2. "Język teczek". Jednym z kluczy do pełnego zrozumienia metod działania aparatu bezpieczeństwa PRL jest poznanie specyficznego języka, jakim posługiwali się funkcjonariusze UB i SB. Prezentacja wyjaśnia, kim był kontakt słuŝbowy, do czego słuŝyła Teczka Ewidencji Operacyjnej Księdza, czym była perlustracja. 3. Archiwalia IPN. Jednym z zadań IPN jest gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, sporządzonymi od 22 lipca 1944 r. do 31 grudnia 1989 r. Prezentacja pokazuje, z jakimi problemami stykają się pracownicy Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN podczas porządkowania dokumentów przejętych przez IPN. Namiot nr 154, 155 Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, CERN European Organization for Nuclear Research Instytut projektuje i buduje elementy akceleratorów i detektorów dla największych międzynarodowych eksperymentów fizycznych. W Świerku i w Warszawie powstały m.in. elementy układów detekcyjnych dla akceleratora LHC największego urządzenia badawczego zbudowanego na Ziemi w laboratorium CERN w Genewie. 1. Fizyczna piaskownica. Proste doświadczenia fizyczne (ok. 20 przy czterech stolikach) dla najmłodszych. 2. Chwytamy cząstki. Sposoby uzbrajania ludzkiego oka w detektory urządzenia do chwytania niewidzialnych cząstek. Źródła cząstek i promieniowania. Penetrowanie materii przez cząstki. Wpływ cząstek na zdrowie ludzkie. UŜyteczność cząstek w medycynie i technice, a nawet w ochronie przed terrorystami. 3. IPJ w LHC największym urządzeniu badawczym na Ziemi. Powstawanie nowych cząstek. Rejestracja cząstek przez detektory. Analiza danych przez grid globalny komputer rozproszony po całym globie. Prototypy elementów detektorów powstałych w Warszawie i Świerku. Eksponaty przywiezione z CERNu: rury akceleratora i wiązka nadprzewodząca, uŝywana do budowy uzwojeń magnesów. Eksponaty wykonane w IPJ komory słomkowe LHCb 3 m długości i inne fragmenty LHC oraz jego detektorów specjalnie przywiezione z CERN-u. Rozmowy z ekspertami. Namiot nr 108, 109, 110 Zakład Automatyki i Osprzętu Lotniczego Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej 1. Samoloty i śmigłowce bezzałogowe. Sterowanie samolotem i śmigłowcem. Zabawa edukacyjna sterami statków latających. 2. Urządzenia nawigacyjne. Zasada działania podstawowych urządzeń nawigacyjnych. Interaktywny eksponat. Zwiedzający ma moŝliwość doświadczalnego zapoznania się z zasadami działania podstawowych urządzeń nawigacyjnych. 3. Komputery pokładowe. Jak mały moŝe być komputer sterujący samolotem. Namiot nr

15 Zakład Teorii Maszyn i Robotów Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej U nas powstały prototypy nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych ramion robotów, czyli manipulatorów (takŝe robota kardiochirurgicznego). Instytut zajmuje się takŝe projektowaniem urządzeń, które potrafią poruszać się po trudnym terenie, gdyŝ zamiast kół do lokomocji uŝywają nóg, podobnie jak zwierzęta. 1. Jak działają roboty mobilne. Działanie układów napędowych robotów, odkurzanie za pomocą robotaodkurzacza, działanie czujników wykrywających otoczenie ruch bezkolizyjny robota względem przeszkód lub zmiana kierunku jazdy po dotknięciu przeszkody. Zwiedzający mają okazję ocenić przydatność robotaodkurzacza rzucając mu śmieci do zebrania oraz przeszkadzając mu w pracy poprzez stawianie przeszkód. Starają się teŝ bezdotykowo zmusić drugiego robota, aby poruszał się tam, gdzie chcą (robot ucieka od wykrytych obiektów w otoczeniu). 2. Co zamiast kół? - ruch maszyny kroczącej. Ruch robotów kroczących: dwu i czteronoŝnych. Zwiedzający mogą obserwować ruch maszyny kroczącej. Obsługujący maszynę tłumaczy zaleŝność prędkości robota od rodzaju chodu. 3. Tetrapodium PW nowe moŝliwości poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo. Zwiedzający będą mieli moŝliwość poruszania się urządzeniem po platformie pokazowej. Namiot nr 103 Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej TopGaN Sp. z o.o. Politech S.C. MediCom S.C Lasery niebieskie pokaz pracy. Interaktywny eksponat. 2. Zastosowania medyczne lasera niebieskiego i diody niebieskiej i UV (stomatologia). Detekcja tkanki chorobowo zmienionej. 3. Zastosowania biologiczne lasera niebieskiego. Detekcja tkanki chorobowej. 4. Filmy o pracach technologicznych w konstrukcji lasera niebieskiego oraz krystalizacja GaN z roztworu pod wysokim ciśnieniem. Procesy technologiczne tworzenia podłoŝa GaN i lasera niebieskiego. 5. Wyciskanie pierścionków z soli. Odkształcenia plastyczne materiałów krystalicznych. interaktywny eksponat. 6. Synteza kolorów model aktywny i bierny. Proces generacji obrazu kolorowego z trzech kolorów. 7. Topnienie lodu pod ciśnieniem. Zmiana temperatury topnienia lodu pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego. Interaktywny eksponat. Namiot nr 123 Interaktywne Centrum Nauki i Techniki - Experymentarium Łódź 15

16 Chcesz zobaczyć gdzie testuje się nie tylko bolidy Formuły 1? Widziałeś piorunującą drabinę Jakuba? Czy udało Ci się zaobserwować na własne oczy prawdziwe Tornado? 1. śywioł powietrza (tornado, burza, tunel aerodynamiczny). Zwiedzający ma okazję zobaczyć zjawisko tornada oraz model powstawania burzy. 2. śywioł ognia (Rura Rubensa, drabina Jacoba). 3. śywioł ziemi i wody. Ciekły azot, suchy lód. Namiot nr 157 Katedra Matematyki Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej 1. Bufet gier matematycznych. Zwiedzający spróbuje swoich sił w dwóch grach logicznych:,,samotnik i,,nim. Gracze mają moŝliwość przeprowadzania wielu oryginalnych i zabawnych rozgrywek. Puzzle przedstawiające fraktale. 2. Namacalne dowody. Zwiedzający, poprzez zabawę, będzie mógł zapoznać się z dowodami wybranych twierdzeń matematycznych. Bawiąc się klockami moŝna będzie policzyć granicę szeregu geometrycznego, czy udowodnić twierdzenie Pitagorasa. Pokolorowanie mapy pozwoli sprawdzić, Ŝe twierdzenie o czterech barwach działa nawet dla bardzo wymyślnych map. 3. Bańki, wstęgi, sznurki. Jak na metalowej ramce rozpiąć błonę o minimalnej powierzchni? Geometria potrafi ten problem rozstrzygnąć jednoznacznie, trzeba jednak zaprząc do tego skomplikowany aparat matematyczny. Zwiedzający mając do dyspozycji ramki (okrągłe, sześcienne, spiralne) będzie mógł rozpiąć błony mydlane o róŝnych kształtach. Przy pomocy papieru, kleju i noŝyczek będzie moŝna przeprowadzić zaskakujące doświadczenia z wstęgą Möbiusa. Sznurkowe zagadki, które moŝna rozwiązać myśląc niestandardowo. Namiot nr 53, 54 Katedra Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 1. PodróŜ do wnętrza komórki, czyli co moŝna zobaczyć pod mikroskopem. Mikroskopia konfokalna przemieszczanie się substancji wewnątrz komórek w czasie rzeczywistym. 2. Mleko i schabowy z probówki niedaleka przyszłość czy science fiction? Przebieg hodowli komórek gruczołu mlekowego oraz mięśni szkieletowych. Namiot nr 141 Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej 1. Wózek inwalidzki XXI wieku. Projekt nowatorskiego wózka inwalidzkiego XXI wieku. Interaktywny model wózka w programie komputerowym moŝliwość dokładnego obejrzenia z kaŝdej strony przez zwiedzającego. Pokaz projektu konstrukcji przerzutek do wózka. 2. Robot naśladujący ruch jaszczurki. Pokaz robota naśladującego ruch jaszczurki wodno-lądowej. Zwiedzający moŝe sterować robotem z komputera. MoŜe się teŝ dowiedzieć, jak poruszają się róŝne formy Ŝycia na lądzie i w wodzie. 16

17 3. Maszyna/Drukarka Braillle owska. Realizacja pisma Braillle a. Prezentacja drukarki/maszyny brajlowskiej, prezentacja pisma Brajla, próba przeczytania pisma Braillle a, prezentacja sposobu działania drukarki, zwiedzający będzie miał moŝliwość pisania na drukarce (z powodu delikatności urządzenia tylko dla wybranych). Sposób automatycznej realizacji pisma Braillle a w domowych warunkach. Zwiedzający poznają nową realizację znanej formy komunikacji, nabywa umiejętność przekazywania informacji niewidomym. 4. Stabilizator kości kończyn. Stabilizator z modelem uszkodzonej kości. MoŜliwość obejrzenia bliska eksponatu, rozmowa ze studentami o funkcjach i działaniu. Prezentacja multimedialna urządzenia. Zwiedzający moŝe porozmawiać o funkcjach jakie spełnia urządzenie. Jak działa i dlaczego jest lepsze od tradycyjnych rozwiązań. Namiot nr 84 Koło Naukowe Automatyki Przemysłowej KNAP Politechniki Warszawskiej 1. Robot selekcjonujący i układający elementy. Łatwość zastosowania sterownika PLC. Krótki pokaz programowania sterowników PLC zasada działania sposób programowania. Na stanowisku znajdzie się manipulator, który będzie wykonywał napisany program. 2. System ochrony na stanowisku pracy. Bezpieczeństwo w pracy. Prezentacja systemu ochrony stosowanego w przemyśle. Zwiedzający będzie mógł samodzielnie sprawdzić działanie zastosowanych rozwiązań. Namiot nr 73 Koło Naukowe Biologii Molekularnej Uniwersytetu Warszawskiego 1. Zegar molekularny. Hipoteza zegara molekularnego. Zwiedzający ma za zadanie zaproponować wygląd dendrogramu, obrazującego ewolucyjne pokrewieństwo pięciu prezentowanych gatunków grzybów, bazując na cechach obserwowanych empirycznie (kształt grzybni, kolor, wielkość). Następnie dendrogram zostanie porównany z rzeczywistym dendrogramem, stworzonym przez program komputerowy w oparciu o tzw. hipotezę zegara molekularnego. 2. Pokaz mutantów Drosophila melanogaster. Kolekcja mutantów muszki owocowej Drosophila melanogaster. Zwiedzający ogląda pod binokularem poszczególne mutanty muszki owocowej, moŝe porównać ich cechy wyglądu, dowiedzieć się jakie geny zostały zmutowane i w jaki sposób mutacje przejawiają się w wyglądzie zewnętrznym muszek. Namiot nr 131 Koło Naukowe Faza Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej 1. Wysokie napięcia wyładowania w gazach. Jonizacja gazów szlachetnych pod wpływem wysokiego napięcia. Zwiedzający będzie mógł sam wpłynąć na intensywność świecenia bądź zachowania się niektórych gazów szlachetnych. 2. Lewitacja magnetyczna - metalowe przedmioty pod działaniem niewidzialnej siły unoszą się w powietrzu. Zwiedzający moŝe dotknąć i sprawdzić Ŝe prezentowany przedmiot naprawdę unosi się w powietrzu bez Ŝadnej pomocy. 17

18 3. Transformator Tesli. Wynalazek Nikoli Tesli, za pomocą którego jesteśmy w stanie generować napięcia rzędu setek tysięcy Voltów oraz pokazać jakie zjawiska temu towarzyszą. Zwiedzający będzie mógł podziwiać ogromne wyładowania oraz towarzyszące odgłosy pracy urządzenia. 4. Niszczarko-gryzarka. To urządzenie zbudowane z kondensatora, który jest w stanie zgromadzić ogromny ładunek. Kiedy oddaje ten ładunek, przepływa ogromny prąd, który moŝemy wykorzystać do widowiskowego niszczenia róŝnych przedmiotów symulując tym samym uderzenie pioruna. Namiot nr 106 Koło Naukowe InŜynierii Materiałowej Wakans Politechniki Warszawskiej Koło Naukowe zbudowało model lewitującej nad ziemią kolejki magnetycznej wykorzystującej zjawisko nadprzewodności. W projekcie prezentowana jest siła specjalnych magnesów neodymowych. Koło prezentuje takŝe galerę zdjęć pt. Oczami Hefajstosa, które zostały wykonane przy obserwacji mikroskopowych metali. 1. Nadprzewodnikowa kolejka magnetyczna. Nadprzewodnictwo materiałów, efekt Meissnera, lewitacja. Interaktywny eksponat. Zwiedzający mogą wprawić w stan lewitacji wagonik kolejki i obserwować jak lata. 2. Bąbelkowy model dyslokacji. Budowa atomowa materiałów pokazana na modelu mydlanych bąbelków. Projekcja filmu. Zwiedzający mają okazję uformować własną strukturę materiału. 3. Świat materiałów pod mikroskopem. Przedmioty codziennego uŝytku w skali mikro. Oglądanie przez zwiedzających eksponatów pod mikroskopem. Zwiedzający samodzielnie moŝe przy pomocy mikroskopu dostrzec szczegółów struktury niewidocznych gołym okiem. Namiot nr 76 Koło Naukowe InŜynierii Materiałów Budowlanych Wydziału InŜynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej 1. Wykonanie elementów z zapraw szybkowiąŝących. Doświadczenia wykonywane samodzielnie przez zwiedzających oraz przez osoby obsługujące stanowisko. 2. Spienianie poliuretanu. 3. Symulacja obciąŝenia mostu. Prezentacja multimedialna, projekcja filmu. 4. Metody badania betonu. RóŜne sposoby badania właściwości betonu. Namiot nr 107 Koło Naukowe Lotników przy ITLIMS Politechniki Warszawskiej 1. Symulator lotu szybowca- SyMELator 2. Zwiedzający ma moŝliwość wejścia do prawdziwego kadłuba szybowca i odbycia wirtualnego lotu na symulatorze. Mechanika lotu. 2. Bezzałogowy Statek Latający. BSL jako przykład konstrukcji kompozytowej. Prezentacja multimedialna, projekcja filmu, pokaz slajdów. Zwiedzający będzie mógł obejrzeć, dotknąć bezzałogowego statku latającego konstrukcji kompozytowej, a przy tym obejrzeć prezentacje i filmy nakręcone podczas zawodów i prób w locie. 3. Jak to działa? (samolot, szybowiec). Mechanika lotu statku powietrznego. Pokaz modeli samolotów wykorzystywane do badań w tunelach aerodynamicznych. 18

19 Namiot nr 100 Koło Naukowe Ogrodników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 1. Pokaz drzewek bonsai. MoŜliwość oglądania ciekawych form bonsai oraz moŝliwość zdobycia informacji dotyczących roślin, ich pielęgnacji i ochrony. 2. Zegar kwiatowy, wzory kwiatowe, allelopatia, rośliny lecznicze. Rośliny w religii i sztuce. Barwienie kwiatów sztucznymi barwnikami. Otrzymywanie barwników roślinnych (ekstraktów roślinnych). 3. Uczta dla podniebienia. MoŜliwość degustacji mało znanych roślin (owoców i warzyw) i potraw z nich przyrządzanych oraz moŝliwość otrzymania ciekawych przepisów. 4. Zabawy na kole garncarskim. Zwiedzający będzie miał moŝliwość samodzielnego wykonania glinianego naczynia. 5. Modele szybowców. Zwiedzający będzie miał moŝliwość wykonania prostego modelu szybowca. 6. WitraŜ. Zwiedzający będzie miał moŝliwość wykonania witraŝowego elementu. Namiot nr 140 Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Warszawskie Nadleśnictwa Celestynów, Chojnów, Drewnica i Jabłonna Leśnik gospodarzem lasu. Wielofunkcyjna gospodarka leśna. Narzędzia pracy leśników. Zwiedzający będzie miał moŝliwość zapoznania się z programem komputerowym symulującym zdarzenia w lesie i ich konsekwencje. Specyficznej terminologii leśnej, języka hermetycznej grupy zawodowej. 2. Od nasionka do drewna. Skąd są drzewa? Co to jest drewno? Zwiedzający będzie miał moŝliwość zagrania w grę od nasionka do drzewka, poznać przez dotykanie oraz oglądanie rodzime gatunki drzewa (liście, owoce, nasiona, fragmenty pni), zapoznać się z próbkami drewna oraz zgadnąć, z jakiego drewna zostały wykonane przedmioty domowego uŝytku. 3. Kogo spotykamy w lesie. Pozostawione odbicia kończyn zwierząt czyli tropy oraz rozliczne ślady ich Ŝycia w lesie. Interaktywny eksponat. Zwiedzający za pomocą specjalnych szablonów w piasku będzie miał moŝliwość wykonania odcisk tropu zwierzęcia. 4. Las dostępny dla wszystkich. Las dostępny takŝe dla osób o obniŝonej sprawności. Doświadczenia wykonywane samodzielnie przez zwiedzających. 5. Leśny Wortal Edukacyjny Las Rysia erysia. Jak za pomocą narzędzi multimedialnych moŝna przybliŝyć zagadnienia dotyczące lasu, bioróŝnorodności leśnej. Namiot nr 24 Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie 1. Pokaz modeli samochodów nauka sterowania. 2. Pokaz modeli pływających z napędem elektrycznym na wodzie. Namiot nr 164,

20 Mad Science Polska 1. Ogień. Karty i polisa magia a nauka. Specjalny papier MS i błyskawicznie spalający się papier. Legenda o Szalonym Naukowcu i jego tajnym laboratorium, które spłonęło w zadziwiająco krótkim czasie wskutek rozlania się tajemniczej substancji. Pan Jajek - czyli jak Święty Mikołaj wchodzi przez komin? Dmuchawa i latające piłki, czyli do czego słuŝy ciśnienie powietrza? Balonowy szaszłyk. 2. Lód. Smakowanie CO 2 znajomy smak coli? Strzelający korek buzujące ciśnienie. Instruktor za pomocą suchego lodu wywołuje w probówce nadciśnienie, co powoduje wystrzelenie korka probówki. Przypomina to wystrzał korka podczas otwierania szampana. Bańki mydlane z magicznego lodu. Efekty filmowe mgła czy sublimujący lód? Piszczące noŝyczki. Namiot nr 21 Miasto Stołeczne Warszawa, Narodowe Centrum Sportu 1. Prezentacje zdjęć, wizualizacji i makiet projektów Stadionu Narodowego w Warszawie i Stadionu Legii. 2. Konkursy rysunkowe dla dzieci i młodzieŝy: Jak wyobraŝam sobie Stadion Narodowy w Warszawie i Stadion Legii. Namiot nr 2 Zarząd Transportu Miejskiego 1. Funkcjonowanie kasownika i jego budowa. 2. Taryfa przewozowa. 3. Prezentacja biletów i Warszawskiej Karty Miejskiej. Namiot nr 68 Metro Warszawskie Sp. z o.o. 1. Centralny odcinek II linii metra. Pokaz zdjęć, map, wizualizacji stacji. 2. I linia metra - bielański odcinek metra. Pokaz zdjęć, map, wizualizacji stacji. 3. Samochód ratownictwa technicznego Mercedes Benz-Unimog U400. Namiot nr 69 Międzywydziałowe Centrum Biotechnologii Politechniki Warszawskiej 20

Nanotechnologia Innowacje dla świata przyszłości

Nanotechnologia Innowacje dla świata przyszłości Wspólnotowe badania naukowe KOMISJA EUROPEJSKA Nanotechnologia Innowacje dla świata przyszłości INFORMACJE OGÓLNE NANOTECHNOLOGIE I NANONAUKA, WIELOFUNKCYJNE MATERIAŁY OPARTE NA WIEDZY ORAZ NOWE PROCESY

Bardziej szczegółowo

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Marta Jarząbek Agnieszka Mitoraj-Hebel Katarzyna Sirak-Stopińska Barbara Zachodny Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW Ze względu na konieczność zachowania ciągłości i spójności między poszczególnymi etapami kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo

Teleimersja. Spis treści

Teleimersja. Spis treści Teleimersja Spis treści Wstęp... 2 I. Wprowadzenie: Grafika i wizualizacja... 7 II. Teleimersja: Wirtualna obecność... 16 III. Tele imersja: Telekonferencje jutra... 31 IV. SOFT (oprogramowanie dla teleimersji);

Bardziej szczegółowo

innowacyjni 4(14)/2011

innowacyjni 4(14)/2011 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni 4(14)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny Wyboista droga do sukcesu str. 8 14 W realizacji projektu WROVASC bierze udział około 200

Bardziej szczegółowo

NUMER 5 (36) MAJ 2014 NAUKA / TECHNOLOGIE / GOSPODARKA / CZŁOWIEK

NUMER 5 (36) MAJ 2014 NAUKA / TECHNOLOGIE / GOSPODARKA / CZŁOWIEK Szybkie pociągi, wolne tory Bankowość mobilna - jeszcze prostsze wydawanie NUMER 5 (36) MAJ 2014 NAUKA / TECHNOLOGIE / GOSPODARKA / CZŁOWIEK Mamy wiele do nadrobienia rozmowa z profesorem Andrzejem Jajszczykiem,

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI SKRYPTY SZKOLENIOWE. egzemplarz bezpłatny

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI SKRYPTY SZKOLENIOWE. egzemplarz bezpłatny AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI SKRYPTY SZKOLENIOWE egzemplarz bezpłatny Publikacja powstała w ramach projektu PI Nawigator zdobywców przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12 dzisiaj 2 12 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Wielka moc z akumulatora 12 Wielcy gracze muszą spokornieć 06 eramzes nowatorskie podejście do symulacji komputerowych 20 Przyjemność posiadania fajnej zabawki

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ MARZEC 2013 NR 3 (181) Obraz uzyskany za pomocą mikroskopu elektronowego SEM Centrum Nanotechnologii PG, przedstawia kryształy tlenku cynku (ZnO)

Bardziej szczegółowo

XIV Spotkanie Inspektorów Ochrony Radiologicznej

XIV Spotkanie Inspektorów Ochrony Radiologicznej XIV Spotkanie Inspektorów Ochrony Radiologicznej MATERIAŁY KONFERENCYJNE ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej Poznań 1 PROGRAM XIV spotkania Inspektorów Ochrony Radiologicznej

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

Laureaci V edycji Akademii Orange

Laureaci V edycji Akademii Orange l.p. Nazwa organizacji wnioskującej Laureaci V edycji Akademii Orange Tytuł projektu Nazwa organizacji Skrócony opis projektu kwota województwo partnerskiej wsparcia 1 Bajka - Fundacja na Bajkowe słuchowisko

Bardziej szczegółowo

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 AUTORZY EKSPERCI Marta Wróblewska - Specjalista ds. Przyrody/Ekologii Milena Potręć - Specjalista ds. Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy TURYstYczNeJ

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy TURYstYczNeJ NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy TURYstYczNeJ OpraCOwałA: Dr JOaNNa KalECiŃska AkaDeMia WyChOwaNia fizycznego w WarszawiE, WyDział Turystyki i RekreaCji redakcja NaukOwA: DziekaN WyDziału Turystyki i RekreaCji

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 dzisiaj 3 13 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 Duże zamówienie na trudny rynek 6 76 pociągów Stadlera z urządzeniami trakcyjnymi ABB 10 Robotyzacja

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Europejska walka z tlenkami azotu 14

dzisiaj Europejska walka z tlenkami azotu 14 dzisiaj 2 14 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Europejska walka z tlenkami azotu 14 Angela Merkel gościem na stoisku targowym ABB 12 Obudowa na miarę patentu 20 Złote Tarasy, F-16, kurza ferma i o wiele

Bardziej szczegółowo

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 I. WSTĘP Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI DLA KL. I - III ŻYĆ EKOLOGICZNIE, TO ŻYĆ ZDROWO

PROGRAM AUTORSKI DLA KL. I - III ŻYĆ EKOLOGICZNIE, TO ŻYĆ ZDROWO PROGRAM AUTORSKI DLA KL. I - III ŻYĆ EKOLOGICZNIE, TO ŻYĆ ZDROWO Renata Gerlach Joanna Grządka Elżbieta Rakowska - Kiliszek Spis treści Wstęp Rozdział Pierwszy. Założenia programu i jego konstrukcja Rozdział

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ HUTNIKA 2003 XXVII MIĘDZYNARODOWA STUDENCKA SESJA NAUKOWA POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY TADEUSZA WRONY

DZIEŃ HUTNIKA 2003 XXVII MIĘDZYNARODOWA STUDENCKA SESJA NAUKOWA POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY TADEUSZA WRONY POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ i FIZYKI STOSOWANEJ DZIEŃ HUTNIKA 2003 XXVII MIĘDZYNARODOWA STUDENCKA SESJA NAUKOWA POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY TADEUSZA

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka. Wyniki konkursu

Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka. Wyniki konkursu Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka Wyniki konkursu Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka Wydawca: Realizacja: Smartlink Sp. z o.o. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo