12. PIKNIK NAUKOWY POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "12. PIKNIK NAUKOWY POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK"

Transkrypt

1 12. PIKNIK NAUKOWY POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK Pokazy w namiotach na Rynku Nowego Miasta i Podzamczu w Warszawie LEGENDA: Namiot nr - dotyczy namiotów na Rynku Nowego Miasta Namiot nr - dotyczy namiotów na Podzamczu Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Technologii Informacyjnych, Centrum ARCO 1. Gra edukacyjna 3D Zbroja husarska - zwiedzający kompletuje zbroję husarską, ucząc się, z jakich części się składa. Prezentacja multimedialna (wykorzystanie interaktywnej grafiki trójwymiarowej do nauczania historii). 2. Interaktywny quiz historyczny z wykorzystaniem wzbogaconej rzeczywistości. 3. Pokaz cyfrowych obiektów muzealnych. Zwiedzający manipuluje obiektami cyfrowymi umieszczonymi w środowisku wzbogaconej rzeczywistości. Namiot nr 32 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni 1. System przestrzennego zobrazowania obiektów podwodnych w czasie rzeczywistym. System ten był wykorzystany do identyfikacji i inspekcji największego na Bałtyku wraku niemieckiego lotniskowca z okresu II wojny światowej Graf Zeppelin (ok. 260 metrów długości, zatopiony na głębokości 86 metrów). Zwiedzający nakłada na głowę specjalne gogle i za ich pomocą obserwuje wnętrze akwarium, w którym znajduje się druga część systemu. 2. Prezentacja wyposaŝenia technicznego wykorzystywanego podczas poszukiwań podwodnych. Sonary są urządzeniami słuŝącymi do poszukiwania i lokalizacji obiektów podwodnych znajdujących się na dnie lub w toni wodnej, wykorzystują efekt działania fal hydroakustycznych. Echosonda hydrograficzna pozwala z kolei na precyzyjne określanie wartości głębokości oraz ewentualnie uzyskiwanie informacji na temat grubości osadów dennych. 3. Prezentacja numerycznych modeli dna. Modele takie z wykorzystaniem technik obrazowania 3D pozwalają na ukazanie rzeźby dna niejako po wypompowaniu wody. Zwiedzający ma moŝliwość manualnej obsługi oprogramowania do modelowania 3D. 1

2 4. Zdjęcia podwodne Bałtyku i jezior m.in. zdjęcia zrobione podczas akcji poszukiwawczej na Wielkich Jeziorach Mazurskich po przejściu białego szkwału. Namiot nr 10, 11 Oddział Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Ciekawostki związane z anatomią i fizjologią człowieka, przybliŝymy sposób funkcjonowania laboratorium medycznego, omówimy najczęstsze choroby cywilizacyjne i związane z nimi zagroŝenia. 1. Mapa smakowa. Rozmieszczenie róŝnych receptorów smakowych na języku. 2. Obraz mikroskopowy krwi. Wygląd róŝnych komórek krwi pod mikroskopem. 3. Zastosowanie zjawisk fizycznych w laboratorium. Rozdział barw na kredzie. Namiot nr 128 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 1. W zdrowym ciele zdrowy duch (konkurs z nagrodami). 2. Wykorzystanie ergometrów do oceny moŝliwości wytrzymałościowych. 3. Ocena mocy mięśni kończyn dolnych. 4. Badanie zawartości tkanki tłuszczowej aparatem FUTREX. 5. Pomiar i ocena aspektów motoryczności człowieka (zdolności koordynacyjnych). 6. Próby czynnościowe oceniające zdolność wysiłkową człowieka. Test wysiłkowy na cykloergometrze. Pomiar ciśnienia tętniczego w spoczynku. Spirometria ocena pojemności Ŝyciowej płuc. 7. Ocena stanu rozwoju fizycznego dzieci, młodzieŝy i dorosłych. Ocena somatycznych czynników ryzyka chorób układu krąŝenia: stopień otyłości (BMI), typ rozłoŝenia tłuszczu w organizmie (WHR). Prognozowanie wysokości ciała w wieku dorosłym. 8. Ocena siły ścisku ręki. 9. Pomiar czasu reakcji prostej. Namiot nr 57, 58, 59 Archiwum Państwowe m.st. Warszawy 1. Warszawa - obrazy z dziejów. Kartograficzne sposoby prezentacji przestrzeni Warszawy w wybranych momentach dziejów, zmienność przestrzeni miejskiej Warszawy (krótkie gry i ćwiczenia wykorzystujące reprodukcje dawnych planów miasta, mapa tematyczna redagowana na bieŝąco na stoisku). 2. Warszawa z gołębiej perspektywy. Stan przestrzeni miejskiej Warszawy w roku 1875 z perspektywy widza stojącego na wieŝy Zamku Królewskiego (wystawa w formie rotundy panoramy miasta). Zwiedzającym towarzyszyć będą pracownicy Archiwum z informacją o oglądanych miejscach. Namiot nr 150, 151, 152 2

3 Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego Współczesne formy wykorzystania biblioteki jako instytucji informacji naukowej. 1. Szkolenie uŝytkowników biblioteki. Instrukcje wykorzystania informacji we współczesnych bibliotekach. 2. Prezentacja baz danych CBR. Zawartość i formy informacji w bazach danych CBR (doświadczenia wykonywane samodzielnie przez zwiedzających, prezentacja multimedialna). 3. Komunikacja naukowa w rolnictwie, badaniach i naukach pokrewnych. Interaktywny eksponat, pokaz slajdów. Namiot nr 90 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji 1. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów daktyloskopijnych. Wykonywanie odbitek linii papilarnych przez zwiedzających. 2. Prezentacja wydawnictw Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. Namiot nr 124 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 1. Model elektrowni jądrowej EPR. Jednym z popularnych typów reaktorów energetycznych są reaktory wodne ciśnieniowe, na konstrukcji których bazuje Europejski Reaktor Ciśnieniowy (European Pressurized Reactor). Elektrownia z tym reaktorem zostanie uruchomiana w 2009 roku w Finlandii, być moŝe równieŝ w Polsce zapadnie decyzja o jego budowie. 2. Jak powstaje elektrownia jądrowa w 50 miesięcy? Film trwa 5 minut i będzie prezentowana non stop. 3. Promieniowanie jonizujące: przyjaciel i wróg. Czym jest promieniowanie? Istota promieniotwórczości: jej własności i zastosowania. Badanie natęŝenia promieniowania w funkcji odległości od punktowego źródła. Badanie osłabienia promieniowania beta w róŝnych materiałach oraz w materiale o róŝnych grubościach. Pomiar jodu promieniotwórczego w tarczycy. Zwiedzający przeprowadza proste doświadczenia dotyczących własności promieniowania jonizującego. 4. Radioaktywność naturalna materiałów budowlanych. Pomiar detektorem poziomu promieniowania emitowanego przez róŝne materiały budowlane. 5. Prezentacja długoletniego programu szkoleniowego w zakresie bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej pracowników i operatorów obiektów jądrowych, inspektorów ochrony radiologicznej i inspektorów nadzoru. Namiot nr 116 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego 3

4 Odkrycia Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej ostatnich lat to: odkopanie w Aleksandrii najstarszej akademii, w egipskim Tell Farha przedfaraońskiego ośrodka władzy, odkrycie świątyni z III tysiąclecia p.n.e. w syryjskim Tell Arbid, grobowca na cmentarzysku w Kuwejcie. 1. StaroŜytny język nauki. Zagadnienia związane z przekazywaniem wiedzy przez staroŝytnych (5 prezentacji). Nauka rzemiosła w staroŝytnym Egipcie i w Mezopotamii - w nawiązaniu do odkryć Centrum - prezentacja multimedialna, pokaz slajdów, wykład. 2. Wspomnienia" staroŝytnych nauczycieli. Powstanie pisma. Sposoby przekazywania wiedzy w staroŝytności. Egipskie i mezopotamskie teksty tzw. "uwagi nauczycieli". 3. Naucz się, jak wykonywali to staroŝytni. Nauka rzemiosła rysunek według zasad kanonu egipskiego. Wytwarzanie pieczątek cylindrycznych z modeliny. Doświadczenia skierowane do dzieci i wykonywane przez nie samodzielnie (wykonanie pieczątek i rysowanie według zasad kanonu egipskiego). MoŜliwość zdobycia pieczątki i nagrody. Namiot nr 177 Centrum Badań Ekologicznych Polskiej Akademii Nauk 1. Kolory wabiące. Prezentacja multimedialna na temat zjawiska wabienia partnerów, organizmów zapylających. 2. Kolory maskujące. Prezentacja multimedialna na temat unikanych zagroŝeń. 3. Kolory odstraszające. Odstraszanie barwami potencjalnych wrogów. Namiot nr 133 Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk Czy na Marsie jest woda? Co kryje gęsta, pomarańczowa mgła spowijająca Tytana? Czy moŝna przewidzieć zderzenie z planetoidą? Co się dzieje na krańcach heliosfery? 1. Przepis na kometę. Budowa komety i co z tego wynika. Wspólnego tworzenie komety (Uwaga! jednorazowy pokaz, w godzinach: adresowany do dzieci w wieku 6+). 2. Opowieści o kometach. Komety co o nich wiemy i jak je badamy. Europejskie misje Rosetta i Herschel. 3. Niebezpieczne planetoidy. ZagroŜenie dla Ziemi jakie stwarzają tzw. planetoidy bliskie Ziemi metody ich badań i obserwacji. Pokaz slajdów. 4. Zabawy z grawitacją. Wykorzystanie grawitacji planet do sterowania sondami kosmicznymi symulacje komputerowe. Namiot nr 41 Centrum Edukacji Obywatelskiej 1. Język kampanii społecznych. Sposoby komunikowania. Projekty graficzne wybranych kampanii społecznych. 2. KOSS on-line. Komunikowanie na odległość interesująca edukacji obywatelskiej. 3. Czy rozumiesz język obywatelski? Wyjaśnianie pojęcia i formuł języka obywatelskiego. 4

5 4. Jak zrozumieć polityków? Wydobywanie ukrytego komunikatu. 5. Mój obywatelski głos w sprawie czyli Hyde Park na Pikniku Naukowym. Zjawisko zgodności treści wypowiedzi z mową ciała w wystąpieniach publicznych. Namiot nr 4 Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk 1. Proste zabawki fizyczne. Prawo Bernoulliego. Prawa zachowania energii, pędu i momentu pędu, zjawiska magnetyczne i elektryczne oraz termodynamiczne. Konstrukcja zabawek fizycznych. Namiot nr 35 Centrum Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej 1. Filmy i prezentacje, broszury, ulotki dotyczące PV. Promujmy szerokie wykorzystanie słonecznej energii elektrycznej (fotowoltaiki) jako realnego, niezawodnego i ekonomicznego źródła energii. 2. Prezentacja modelu kolejki elektrycznej zasilanej energią słoneczną. Kolejka jest podłączona do niewielkiego ogniwa słonecznego i działa zawsze, gdy ogniwo jest oświetlone promieniami słonecznymi. 3. Domek dla lalek zasilany energią słoneczną. Ogniwo słoneczne zainstalowane na dachu domku produkuje prąd, który zasila oświetlenie domku. Inne przedmioty zasilane energią fotowoltaiczną (lampa ogrodowa, kapelusz z wiatraczkiem, mikser) oraz profesjonalne komercyjne moduły fotowoltaiczne stosowane w nowoczesnych systemach fotowoltaicznych. Namiot nr 72 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant 1. Nie zabieraj narządów do nieba. Prezentacja multimedialna na temat pobierania i przeszczepiania narządów. Namiot nr 147 Centrum Nauki Kopernik Obraz znaczy więcej, niŝ tysiąc słów - dlatego bardzo często językiem nauki są właśnie obrazy. Czasami jednak nauka tworzy fałszywe obrazy, oszukujące nasz mózg. Dlaczego? W namiocie Centrum znajdą się interaktywne eksponaty naleŝące do objazdowej wystawy Eksperymentuj! oraz specjalnie przygotowane stanowiska związane z iluzjami optycznymi. 1. Widzenie trójwymiarowe. Oglądanie autostereogramów (obrazów zwanych magicznym okiem ). Trójwymiarowe prezentacje oglądane przez specjalne okulary. 2. Czarodzieje trzeciego wymiaru. Tworzenie trójwymiarowego obrazu. 3. Iluzje i złudzenia. Zestaw najciekawszych iluzji opartych na róŝnych mechanizmach fizjologicznych, deformacjach kształtu i przestrzeni, zabawie z perspektywą i kolorem. 5

6 4. Piłka ze zmodyfikowanym środkiem cięŝkości. Nietypowy mecz piłki noŝnej. Strzały do bramek. Namiot nr 23, 24, 25, 26 Namiot nr 159 Chemiczne Koło Naukowe Politechniki Warszawskiej Flogiston 1. Widowiskowa chemia. Szereg reakcji takich jak Ciuchcia, Pentosłoń, Przesłuchanie misia Ŝelka itp. Doświadczenia chemiczne, które choć proste, są bardzo efektowne i wzbudzają powszechne zainteresowanie. Nauka poprzez zabawę. Namiot nr 163 Polski Portal Edukacyjny Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Koło Naukowe Matematyków Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Funkcjonowanie języka matematyki w samej matematyce, w Ŝyciu codziennym oraz w innych dyscyplinach naukowych. Uczestnicy przedstawią swoje pomysły na wykorzystanie róŝnych technik i języka mediów do mówienia o matematyce. 1. Zasada Banacha punkty stałe w zmiennym otoczeniu. 2. Nieskończoność jakie rodzi paradoksy. 3. Porównywanie zbiorów w języku teorii mnogości i teorii miary czy daje sprzeczne wyniki? 4. Jak z linii prostych powstają powyginane powierzchnie? Co oznacza prostokreślność w języku geometrii. Hiperboloida. 5. Logika w przysłowiach. 6. Kto wygrywa? Język rachunku prawdopodobieństwa. Namiot nr 65 Empik Sp. z o. o. 1. Prezentacja programu Przecinek i kropka promującego czytelnictwo w Polsce. Lekcja pokazowa na temat historii pisma, kaligrafii, historii drukarstwa, procesu powstawania ksiąŝki oraz zalety płynące z ich czytania. 2. Pokazowe lekcje SJO translatory do nauki, programy edukacyjne. Lekcje pokazowe w jednym z 4 wybranych języków obcych. Najnowsze translatory i słowniki multimedialne. 3. Prezentacja zastosowania nowoczesnych urządzeń multimedialnych w zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy. Interaktywny eksponat. Namiot nr 62 Fundacja Krzysztofa Hołowczyca "Kierowca Bezpieczny" 6

7 1. Symulator zderzeń samochodowych. MoŜliwość wzięcia udziału w teście zderzeniowym na "symulatorze zderzeń". Zasada konieczności zapinania pasów bezpieczeństwa w samochodzie. 2. Alkogogle. Symulacja zachowań pod wpływem alkoholu (obniŝenie koncentracji, spowolnienie czasu reakcji, niemoŝność określenia kierunków, zniekształcenie widzianego obrazu, zmiany w ocenie odległości, zmniejszenie moŝliwości oceny sytuacji, podwójne widzenie, brak koordynacji mięśniowej). 3. Eksperyment śycie. Etiudy telewizyjne, przedstawiające zagroŝenia wynikające z lekcewaŝenia zasad bezpiecznej jazdy. KaŜda z etiud obrazuje inny rodzaj zagroŝenia. 4. Wystawa Mleczko & Hołowczyc. Promocja właściwych, bezpiecznych postaw wśród kierowców. Namiot nr 15 Fundacja "Ocalić od Zapomnienia Muzeum Papieru i Druku 1. Czerpania papieru. Doświadczenie wykonywane samodzielnie przez zwiedzających oraz przez osoby obsługujące stanowisko. 2. Tworzenie grafiki. Doświadczenie wykonywane samodzielnie przez zwiedzających oraz przez osoby obsługujące stanowisko. Namiot nr 38 Fundacja Przeszłość dla Przyszłości Strona internetowa w przebudowie 1. RozwaŜnie konsumujesz mniej odpadów produkujesz. Konieczność ograniczania ilości wytwarzanych odpadów. Proekologiczne postawy konsumenckie oraz ilość powstających odpadów podczas zakupów. MoŜliwości ograniczania wytwarzania odpadów juŝ w momencie dokonywania zakupów. Namiot nr 173 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu Fundacja prowadzi prace nad polskim sztucznym sercem, robotem kardiochirurgicznym, nowatorskimi narzędziami chirurgicznymi oraz wykorzystaniem inŝynierii tkankowej w pracach nad inteligentną protezą zastawki serca. Jednym z projektów Fundacji jest równieŝ stworzenie zrobotyzowanej sali chirurgicznej przy uŝyciu zarówno klasycznych i półautomatycznych narzędzi chirurgicznych, jak i robota własnej konstrukcji o nazwie Robin Heart, który wspomagać ma pracę lekarza. 1. Chirurgia dla wszystkich. Wirtualna sala operacyjna. MoŜliwość zaplanowania operacji z wykorzystaniem technologii wirtualnej przestrzeni oraz ćwiczenia na modelach fizycznych zastosowania narzędzi laparoskopowych i zrobotyzowanych. 2. Inteligentne komórki. Wykorzystanie komórek macierzystych w kardiochirurgii. Prezentacja multimedialna. Terapeutyczne wykorzystanie komórek macierzystych, m.in. na przykładzie protezy zastawki serca która w sercu pełni rolę zawora. 3. Serce - mądra pompa. Wykorzystanie mechanicznych systemów wspomagających pracę niewydolnego serca. Interaktywny eksponat. Metody zastępowania pracy chorego serca przez urządzenia wspomagające oraz przykłady klinicznego zastosowania tej metody leczenia. Namiot nr 127 7

8 G+J Gruner+Jahr Polska Focus, Focus Ekstra, Focus Historia 1. Rycerze. Walki prawdziwych rycerzy. MoŜliwość wzięcia udziału w walce pod okiem rycerzy. 2. Zadania z Mistrzostw Świata w Rozwiązywaniu Łamigłówek. Interaktywne zagadki umysłowe. 3. Fotookładka. MoŜliwość zrobienia sobie profesjonalnego zdjęcia i zaistnienia na okładce Focus historia. Namiot nr 94 Gimnazjum nr 73 im. Jerzego Huberta Wagnera, Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga w Warszawie 1. Język nauki w rozwijaniu twórczości technicznej młodzieŝy. Projekty uczniowskie z zakresu podstaw fizyki oraz wynalazczości: elektrownia wiatrowa, tor przeszkód dla kulki, wybuchająca rakieta, model odkurzacza, kroczący Ŝółw, elektryczne labirynty. Doświadczenie wykonywane samodzielnie przez zwiedzających oraz przez osoby obsługujące stanowisko. 2. Język matematyki: słowa, znaki, symbole. Figury geometryczne. Pokaz figur oraz projektów origami. 3. Niezwykłości świata w kwiatach z papieru. Prezentacja kwiatów z papieru. Warsztaty i pokaz wykonywania kwiatów z papieru róŝnymi technikami. Namiot nr 75 Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie 1. Monitoring wody w glebie. Zmienność stałej dielektrycznej ośrodka w zaleŝności od zawartości wody. Pokaz aparatury i oprogramowania prezentacja interaktywna rozkładu wilgotności, temperatury i przewodnictwa elektrycznego w profilach glebowych na róŝnych obszarach. 2. Metody pomiaru uziarnienia gleb. Dyfrakcja światła laserowego na cząsteczkach glebowych. 3. Metody określania ph gleby. Zmiana zabarwienia wskaźników kwasowo-zasadowych w zaleŝności od odczynu roztworu, przewodzenie prądu elektrycznego w roztworze, powstawanie róŝnicy potencjału w układzie 2 elektrod. Doświadczenia wykonywane samodzielnie przez zwiedzających. 4. Światłowody w glebie rolnictwo precyzyjne. Zagęszczanie gleby na skutek przejazdu ciągnika. Badanie modelowe systemu gleba-ciągnik. Pomiar napręŝeń w glebie. Doświadczenia wykonywane samodzielnie przez zwiedzających. 5. Termografia aktywna w badaniu jakości owoców. Przewodzenie ciepła w ośrodku. Rozkład temperatury na termogramach 6. Mechanika i modelowanie materiałów sypkich. Zachowanie ośrodka sypkiego po wymuszeniu drgań oraz podczas wypływu rdzeniowego w modelu zbiornika. Doświadczenia wykonywane samodzielnie przez zwiedzających. 7. Przyjazny dla przyrody i uŝyteczny w technice olej gorczycowy. Właściwości smarne olejów roślinnych. Działanie piły łańcuchowej smarowanej olejem roślinnym. Namiot nr 132 8

9 Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 1. Mini-wykopaliska. W specjalnie przygotowanym miejscu uczestnicy zabawy będą mogli odkryć zabytkowe przedmioty oraz poznać metody dokumentowania odkryć i postępowania z prawdziwymi zabytkami. Odkrywcy otrzymają Certyfikaty autentyczności własnoręcznie wydobytych zabytków. 2. Nie święci garnki lepią. Sposoby oraz wyjaśnione powody, które sprawiają, Ŝe archeolodzy z duŝym nakładem pracy, z drobnych niekiedy fragmentów rekonstruują wyroby garncarskie. Doświadczenie wykonywane samodzielnie przez zwiedzających oraz przez osoby obsługujące stanowisko. 3. Tajemnice numizmatyki. Niszczenie monet. Dlaczego niszczono wczesnośredniowieczne monety? Jak na podstawie fragmentu dedukować o całości? Zabawa w rozszyfrowywanie monet. Doświadczenie wykonywane samodzielnie przez zwiedzających oraz przez osoby obsługujące stanowisko. Namiot nr 172 Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk 1. Język emocji. Prezentacja metod stosowanych w badaniach percepcji i ekspresji emocji u ludzi. Zwiedzający będą mogli wziąć udział w demonstracyjnej wersji badania nad czasem reakcji w ocenie bodźców pozytywnych/negatywnych emocjonalnie. Ponadto będzie moŝna zapoznać się z narzędziami do badania percepcji emocji wyraŝanych w twarzach, oraz dowiedzieć się więcej na temat neurobiolgicznego podłoŝa i metod badania emocji. 2. Co dominacja półkul mózgowych ma wspólnego z róŝnicami w zdolnościach męŝczyzn i kobiet? Prezentacja testów uŝywanych do badania zdolności werbalnych i wzrokowo-przestrzennych, porównanie wykonania testów u męŝczyzn i kobiet. Zwiedzający będą mogli sprawdzić swoje moŝliwości w zakresie zdolności werbalnych (w których górują kobiety) oraz wzrokowo-przestrzennych (w których lepsi są męŝczyźni). 3. Jak upływa czas? Osoby zwiedzające będą mogły sprawdzić jak szybko reagują na bodźce wzrokowe i słuchowe i dokonać oceny co jest szybsze: oko czy ucho. 4. Czy na pewno męŝczyźni mają lepsze zdolności przestrzenne? Osoby zwiedzające będą mogły sprawdzić swoje zdolności przestrzenne za pomocą nowoczesnych testów komputerowych. Namiot nr 9 Instytut Biologii Wydziału Przyrodniczego Akademii Podlaskiej w Siedlcach 1. Pająki krajowe i egzotyczne. RóŜnorodność budowy i strategii Ŝyciowych. Interaktywny eksponat, prezentacja multimedialna, projekcja filmu, obserwacje mikroskopowe. 2. Intymne Ŝycie pająków. Rytuały godowe. 3. W pajęczej sieci. Budowanie sieci. Zabawa dydaktyczna dla dzieci - "Utkaj swoją sieć". Namiot nr 145 Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 9

10 1. Jak zbudowane są cząsteczki chemiczne? Wizualizacja struktur krystalograficznych. 2. Skąd biorą się migotliwe światełka robaczków świętojańskich? Pokaz reakcji utleniania-redukcji, w której wytwarza się ciepło zdolne do wygenerowania stanu elektronowo wzbudzonego emitującego światło. 3. Ruch jonów w filmach smektycznych. Wizualizacja wpływu zmiennego pola elektrycznego na ruch jonów w cienkich błonach utworzonych z ciekłych kryształów. 4. Jak wygląda powierzchnia metalu pod mikroskopem optycznym (100-krotne powiększenie)? Zasada działania skaningowego mikroskopu tunelowego STM i mikroskopu sił atomowych AFM. 5. Czy istnieją fale chemiczne? W niejednorodnych układach chemicznych dalekich od stanu równowagi lokalne stęŝenia są określane przez reakcje i przez dyfuzję. Powstanie "fal chemicznych", które pojawiają się jako kolorowe, mieniące się kręgi. Reakcja Biełousowa-śabotyńskiego. 6. Czy moŝna wykonać zdjęcie aparatem bez obiektywu? Zasada działania kamery obscura. 7. Chemiczny wulkan. Wybuch oparty jest na termicznym rozkładzie dwuchromianu amonu. 8. Ochrona przeciwkorozyjna stali konstrukcyjnej. Eksperyment ma na celu wykazanie skuteczności działania inhibitorów korozji metali na przykładzie korozji stali St3S w wodzie wodociągowej. Doświadczenia wykonywane samodzielnie przez zwiedzających. 9. Wizualizacja zmian ph. Zmiana koloru roztworu wraz ze zmianą odczynu roztworu. 10. Efekty specjalne - Krojenie ręki. Efekt oparty jest na tworzeniu barwnego związku kompleksowego Ŝelaza ze związków bezbarwnych. 11. Mikroprzepływy. Układy równoległe wielodyszowe (trójwarstwowe). Pokaz tworzenia kropel o róŝnych rozmiarach i o róŝnym stęŝeniu zawartych w nich substancji. 12. Ogrody chemiczne. Tworzenie roślino-podobnych, barwnych krzemianów w szkle wodnym. 13. Konkurs z nagrodami dotyczący chemii z nagrodami. Namiot nr 42, 43 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 1. Mocna herbata. Jaki wpływ ma ph na zawarte w herbacie pochodne taniny. 2. Promieniowanie w nas i wokół nas. Promieniowanie jonizujące. Dorosły człowiek zawiera około 200 gramów potasu który wstępuje w postaci izotopów K-39, K-40 i K-41. Zwiedzający będzie mógł zmierzyć na bramce dozymetrycznej czy promieniuje. 3. DNA w promieniach. Jak promieniowanie jonizujące uszkadza DNA. Model DNA do którego będzie moŝna strzelać piłeczkami odpowiadającymi cząstkom promieniowania. Uszkodzenia powstające w napromienionej komórce. Namiot nr 113 Instytut Energii Atomowej w Świerku Instytut Energii Atomowej jest operatorem jądrowego reaktora badawczego MARIA. UmoŜliwia to stosowanie promieniowania neutronowego do: modyfikacji materiałów, badań fizycznych, badań nieniszczących, domieszkowania krzemu a takŝe do produkcji izotopów i terapii neutronowej. Prowadzone są analizy współczesnych konstrukcji reaktorów jądrowych i ich zastosowań przemysłowych. 1. Energia zawarta w materii. Ile waŝy uran? Wizualizacja równania E=mc2. Pokaz w komorze rękawicowej uranu i innych surowców mineralnych. Zwiedzający będzie mógł wziąć do ręki (w rękawicy), bezpiecznie kawałek uranu i innych surowców energetycznych. 10

11 2. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w obiektach jądrowych. Ochrona przed promieniowaniem i propagacja substancji radioaktywnych. Zwiedzający będzie mógł zmierzyć samodzielnie i bezpiecznie radiometrem, promieniowanie uranu naturalnego i innych materiałów promieniotwórczych. 3. Jak powstaje elektrownia jądrowa? Energetyka jądrowa na świecie. Proces budowy elektrowni jądrowej. Prezentacja multimedialna, projekcja filmu, pokaz slajdów, wykład. Namiot nr 115 Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szkoła Nauk Ścisłych 1. Mówienie helem. Zmiana wysokości dźwięku przy mówieniu z płucami wypełnionymi helem. 2. Ciekły azot. Zanurzanie ręki (pod ścisłą kontrolą prowadzących), wylewanie na podłoŝe ( rozbiegające krople ciekłego azotu), wsiąkanie w materiał, fontanna azotowa, zamraŝanie wody oraz trudnozamarzających cieczy (np. benzyna, alkohol). 3. RóŜne ciała w ciekłym azocie. Jak zmieniają się własności róŝnych substancji po schłodzeniu do tak niskiej temperatury? 4. Skraplanie tlenu atmosferycznego. Temperatura ciekłego azotu. 5. Skraplanie argonu. Zmiany stanu skupienia argonu. 6. Magnes spadający w rurze. Doświadczenie ze spadaniem magnesu wzdłuŝ rur: stalowej i miedzianej. Jak zmieni się czas spadania po schłodzeniu rur ciekłym azotem? ZaleŜność oporności właściwej metali od temperatury. 7. Nadprzewodnictwo. Lewitacja magnesu nad nadprzewodnikiem. Pomiar oporu nadprzewodnika. 8. Przyciąganie powietrza magnesem? Demonstracja własności magnetycznych róŝnych substancji w funkcji temperatury (m. in. wody). Namiot nr 36, 37 Instytut Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prawo zachowania momentu pędu jest zapisane w naszych podstawowych zachowaniach, bardziej niŝ odruch hamowania u kierowcy. Instytut Fizyki pokaŝe to na znanym przykładzie czółenka celtyckiego. To samo prawo odpowiada za Ŝyroskop, za precesję i za stałość pór roku. Zaś mała asymetria celtyckiego czółenka (i weneckiej gondoli) pozwala wnioskować o innych subtelnych efektach, jak przewaga materii nad antymaterią lub dlaczego czas biegnie tylko do przodu. 1. Walizka Pana Hieronima. Moment bezwładności bryły sztywnej. Edukacyjna ścieŝka pojęciowa. 2. Celtyckie czółenko i tippe-top. Moment pędu. Samodzielne eksperymentowanie z bączkiem. 3. Czy świat się kręci w prawo? (łamanie symetrii CP). Asymetria obrotów. Namiot nr 167 Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk 11

12 1. Największy zderzacz hadronów. DrąŜenie podziemnych tuneli, przyspieszanie protonów, nadprzewodnictwo. 2. Jak zobaczyć niewidzialne. Prezentowanie zjawisk mikroświata. Interaktywny eksponat. 3. Niezwykły mikroświat. Elementarne składniki materii, nośniki sił oddziaływań, materia we Wszechświecie. Namiot nr 112 Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy 1. Synteza termojądrowa. Doświadczenia wykonywane samodzielnie przez zwiedzających. 2. Proste efekty i eksperymenty wykorzystujące zjawiska związane z promieniowaniem laserowym i zaleŝności opisujące te zjawiska. Interaktywny eksponat. 3. Zastosowanie laserów w przemyśle, medycynie i nauce. Namiot nr 114 Zakład Mineralogii Instytutu Geochemii, Mineralogii i Petrologii Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego 1. Oglądanie przekroju minerałów pod mikroskopem. Analiza mikroskopowa składu skał i minerałów. Rola mikroorganizmów w procesach geochemicznych m.in.: w tworzeniu i rozkładzie minerałów oraz skał, a takŝe powstawaniu wielu złóŝ surowców mineralnych. Budowa komórki bakteryjnej oraz jej czynności Ŝyciowe, jak równieŝ udział bakterii w procesach minerałotwórczych. Dzieci będą miały moŝliwość rysowania obrazów, które zobaczą pod mikroskopem. 2. Mini wystawa minerałów. Oglądanie i rozpoznawanie podstawowych skał i minerałów. Namiot nr 142 Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koło Matematyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. prof. Stanisława Zaremby 1. Matematyka kartki papieru. Zaskakujące efekty, które moŝna uzyskać za pomocą kartki papieru, noŝyczek i kleju. Zwiedzający próbuje przewidzieć wynik doświadczenia, a później samodzielnie weryfikuje go eksperymentalnie. 2. Matematyka w sztuce. Obecność matematyki w sztuce, zarówno tworzonej przez człowieka, jak i przez naturę. Prezentacja multimedialna. Zwiedzający moŝe sam zaobserwować pewne własności matematyczne obecne w dziełach sztuki np. poprzez układanie puzzli z obrazków Eschera. Doświadczenia wykonywane samodzielnie przez zwiedzających. 3. Gry matematyczne. Zasady niektórych gier opierają się na solidnych podstawach matematycznych. Aby zrozumieć zasady prezentowanych gier lub odnaleźć strategię wygrywającą, uczestnicy mogą zagrać między sobą bądź z osobami obsługującymi stoisko. 12

13 Namiot nr 20 Instytut Metod Edukacji IMPULS & Akademia Szybkiego Czytania 1. Zawody w szybkim czytaniu w kilku językach (polskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, szwedzkim i japońskim). Zdolność szybkiego przyjmowania informacji. Zwiedzający czyta tekst (w wybranej wersji językowej) na czas i odpowiada na pytania do tekstu, na zaświadczeniu otrzymuje wyniki prędkości słów czytanych na minutę oraz współczynnik rozumienia tekstu, najlepsi otrzymują nagrody. 2. Nauka języka hiszpańskiego w tańcu latynoamerykańskim - salsa Rueda de Casino (zawodowi tancerze Salsa Libre). Nauka języka hiszpańskiego przez taniec (pamięć angaŝująca zmysły wzroku, słuchu, ruchu). Uczymy języka hiszpańskiego w tańcu - salsy Rueda de Casino, polecenia (do wykonywanych figur) podawane są w wersji dwujęzycznej hiszpańsko-polskiej. 3. Zapamiętywanie na wesoło. Nieograniczona pamięć. Quiz: odnajdywanie ukrytych liczb w nazwach instytucji biorących udział w dotychczasowych edycjach pikników. Namiot nr 61 Instytut Optyki Stosowanej 1. Wykonywanie elementów optycznych. Zwiedzający ma moŝliwość obejrzeć, dotknąć i porównać bloki szkła oraz elementy optyczne na poszczególnych etapach ich produkcji oraz proszki i czasze polerskie wykorzystywane przy ich wykonywaniu. 2. Interferencje na błonie mydlanej. Osoba zwiedzająca będzie miała moŝliwość zapoznania się ze zjawiskiem interferencji na klinowych błonach mydlanych oraz analizy otrzymywanego obrazu. Wystawa prac Santiago Betancura pt. Mecánica Celeste. 3. Optyczne układy pomiarowe optyka geometryczna i falowa. Zwiedzający ma moŝliwość samodzielnego zestawienia swojego własnego układu optycznego z róŝnych elementów, takich jak: soczewki, pryzmaty, filtry, oświetlacze, szczeliny, kamery. Osoba zwiedzająca będzie miała moŝliwość zapoznania się ze zjawiskiem interferencji na klinowych błonach mydlanych oraz analizy otrzymywanego obrazu. 4. Liczby na ogólnodostępnym sprzęcie optycznym. Zwiedzający ma moŝliwość indywidualnej rozmowy z ekspertem z zakresu konstrukcji optycznych. 5. Jak tworzy się obraz. Wykład i demonstracja. Zwiedzający będzie miał moŝliwość obejrzenia i przeprowadzenia eksperymentów sprawdzających, jak zmienia się obraz, jeśli soczewka jest częściowo przesłonięta albo nałoŝone na nią są filtry barwne, bądź teŝ uŝyte są wyginane zwierciadła o zmiennej ogniskowej. 6. Iluzje optyczne. Prezentacja przedstawiająca złudzenia optyczne i wzrokowe. Zwiedzający będzie miał moŝliwość indywidualnej rozmowy na temat obejrzanej prezentacji i sprawdzenia wybranych iluzji. 7. PrąŜki Moiré. Zwiedzający będzie mógł samodzielnie otrzymać prąŝki Moiré na róŝnego rodzaju parach obiektów periodycznych. 8. Zobaczyć niewidoczne, czyli od ultrafioletu do podczerwieni. Oglądanie świecenia pilota z diodą IR na kamerze cyfrowej oraz braku świecenia mat. fluoryzującego pokrytego przeciwsłonecznym filtrem ochronnym po oświetleniu go promieniowaniem UV. Namiot nr 18 Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej 13

14 1. IPN - cele i charakterystyka działalności. Pokaz, przy pomocy najnowocześniejszych technik multimedialnych, prezentuje główne cele i zadania Instytutu Pamięci Narodowej. Przedstawiona zostanie działalność IPN na polu badawczym, edukacyjnym, archiwalnym, wydawniczym oraz prawnym. 2. "Język teczek". Jednym z kluczy do pełnego zrozumienia metod działania aparatu bezpieczeństwa PRL jest poznanie specyficznego języka, jakim posługiwali się funkcjonariusze UB i SB. Prezentacja wyjaśnia, kim był kontakt słuŝbowy, do czego słuŝyła Teczka Ewidencji Operacyjnej Księdza, czym była perlustracja. 3. Archiwalia IPN. Jednym z zadań IPN jest gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, sporządzonymi od 22 lipca 1944 r. do 31 grudnia 1989 r. Prezentacja pokazuje, z jakimi problemami stykają się pracownicy Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN podczas porządkowania dokumentów przejętych przez IPN. Namiot nr 154, 155 Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, CERN European Organization for Nuclear Research Instytut projektuje i buduje elementy akceleratorów i detektorów dla największych międzynarodowych eksperymentów fizycznych. W Świerku i w Warszawie powstały m.in. elementy układów detekcyjnych dla akceleratora LHC największego urządzenia badawczego zbudowanego na Ziemi w laboratorium CERN w Genewie. 1. Fizyczna piaskownica. Proste doświadczenia fizyczne (ok. 20 przy czterech stolikach) dla najmłodszych. 2. Chwytamy cząstki. Sposoby uzbrajania ludzkiego oka w detektory urządzenia do chwytania niewidzialnych cząstek. Źródła cząstek i promieniowania. Penetrowanie materii przez cząstki. Wpływ cząstek na zdrowie ludzkie. UŜyteczność cząstek w medycynie i technice, a nawet w ochronie przed terrorystami. 3. IPJ w LHC największym urządzeniu badawczym na Ziemi. Powstawanie nowych cząstek. Rejestracja cząstek przez detektory. Analiza danych przez grid globalny komputer rozproszony po całym globie. Prototypy elementów detektorów powstałych w Warszawie i Świerku. Eksponaty przywiezione z CERNu: rury akceleratora i wiązka nadprzewodząca, uŝywana do budowy uzwojeń magnesów. Eksponaty wykonane w IPJ komory słomkowe LHCb 3 m długości i inne fragmenty LHC oraz jego detektorów specjalnie przywiezione z CERN-u. Rozmowy z ekspertami. Namiot nr 108, 109, 110 Zakład Automatyki i Osprzętu Lotniczego Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej 1. Samoloty i śmigłowce bezzałogowe. Sterowanie samolotem i śmigłowcem. Zabawa edukacyjna sterami statków latających. 2. Urządzenia nawigacyjne. Zasada działania podstawowych urządzeń nawigacyjnych. Interaktywny eksponat. Zwiedzający ma moŝliwość doświadczalnego zapoznania się z zasadami działania podstawowych urządzeń nawigacyjnych. 3. Komputery pokładowe. Jak mały moŝe być komputer sterujący samolotem. Namiot nr

15 Zakład Teorii Maszyn i Robotów Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej U nas powstały prototypy nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych ramion robotów, czyli manipulatorów (takŝe robota kardiochirurgicznego). Instytut zajmuje się takŝe projektowaniem urządzeń, które potrafią poruszać się po trudnym terenie, gdyŝ zamiast kół do lokomocji uŝywają nóg, podobnie jak zwierzęta. 1. Jak działają roboty mobilne. Działanie układów napędowych robotów, odkurzanie za pomocą robotaodkurzacza, działanie czujników wykrywających otoczenie ruch bezkolizyjny robota względem przeszkód lub zmiana kierunku jazdy po dotknięciu przeszkody. Zwiedzający mają okazję ocenić przydatność robotaodkurzacza rzucając mu śmieci do zebrania oraz przeszkadzając mu w pracy poprzez stawianie przeszkód. Starają się teŝ bezdotykowo zmusić drugiego robota, aby poruszał się tam, gdzie chcą (robot ucieka od wykrytych obiektów w otoczeniu). 2. Co zamiast kół? - ruch maszyny kroczącej. Ruch robotów kroczących: dwu i czteronoŝnych. Zwiedzający mogą obserwować ruch maszyny kroczącej. Obsługujący maszynę tłumaczy zaleŝność prędkości robota od rodzaju chodu. 3. Tetrapodium PW nowe moŝliwości poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo. Zwiedzający będą mieli moŝliwość poruszania się urządzeniem po platformie pokazowej. Namiot nr 103 Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej TopGaN Sp. z o.o. Politech S.C. MediCom S.C Lasery niebieskie pokaz pracy. Interaktywny eksponat. 2. Zastosowania medyczne lasera niebieskiego i diody niebieskiej i UV (stomatologia). Detekcja tkanki chorobowo zmienionej. 3. Zastosowania biologiczne lasera niebieskiego. Detekcja tkanki chorobowej. 4. Filmy o pracach technologicznych w konstrukcji lasera niebieskiego oraz krystalizacja GaN z roztworu pod wysokim ciśnieniem. Procesy technologiczne tworzenia podłoŝa GaN i lasera niebieskiego. 5. Wyciskanie pierścionków z soli. Odkształcenia plastyczne materiałów krystalicznych. interaktywny eksponat. 6. Synteza kolorów model aktywny i bierny. Proces generacji obrazu kolorowego z trzech kolorów. 7. Topnienie lodu pod ciśnieniem. Zmiana temperatury topnienia lodu pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego. Interaktywny eksponat. Namiot nr 123 Interaktywne Centrum Nauki i Techniki - Experymentarium Łódź 15

16 Chcesz zobaczyć gdzie testuje się nie tylko bolidy Formuły 1? Widziałeś piorunującą drabinę Jakuba? Czy udało Ci się zaobserwować na własne oczy prawdziwe Tornado? 1. śywioł powietrza (tornado, burza, tunel aerodynamiczny). Zwiedzający ma okazję zobaczyć zjawisko tornada oraz model powstawania burzy. 2. śywioł ognia (Rura Rubensa, drabina Jacoba). 3. śywioł ziemi i wody. Ciekły azot, suchy lód. Namiot nr 157 Katedra Matematyki Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej 1. Bufet gier matematycznych. Zwiedzający spróbuje swoich sił w dwóch grach logicznych:,,samotnik i,,nim. Gracze mają moŝliwość przeprowadzania wielu oryginalnych i zabawnych rozgrywek. Puzzle przedstawiające fraktale. 2. Namacalne dowody. Zwiedzający, poprzez zabawę, będzie mógł zapoznać się z dowodami wybranych twierdzeń matematycznych. Bawiąc się klockami moŝna będzie policzyć granicę szeregu geometrycznego, czy udowodnić twierdzenie Pitagorasa. Pokolorowanie mapy pozwoli sprawdzić, Ŝe twierdzenie o czterech barwach działa nawet dla bardzo wymyślnych map. 3. Bańki, wstęgi, sznurki. Jak na metalowej ramce rozpiąć błonę o minimalnej powierzchni? Geometria potrafi ten problem rozstrzygnąć jednoznacznie, trzeba jednak zaprząc do tego skomplikowany aparat matematyczny. Zwiedzający mając do dyspozycji ramki (okrągłe, sześcienne, spiralne) będzie mógł rozpiąć błony mydlane o róŝnych kształtach. Przy pomocy papieru, kleju i noŝyczek będzie moŝna przeprowadzić zaskakujące doświadczenia z wstęgą Möbiusa. Sznurkowe zagadki, które moŝna rozwiązać myśląc niestandardowo. Namiot nr 53, 54 Katedra Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 1. PodróŜ do wnętrza komórki, czyli co moŝna zobaczyć pod mikroskopem. Mikroskopia konfokalna przemieszczanie się substancji wewnątrz komórek w czasie rzeczywistym. 2. Mleko i schabowy z probówki niedaleka przyszłość czy science fiction? Przebieg hodowli komórek gruczołu mlekowego oraz mięśni szkieletowych. Namiot nr 141 Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej 1. Wózek inwalidzki XXI wieku. Projekt nowatorskiego wózka inwalidzkiego XXI wieku. Interaktywny model wózka w programie komputerowym moŝliwość dokładnego obejrzenia z kaŝdej strony przez zwiedzającego. Pokaz projektu konstrukcji przerzutek do wózka. 2. Robot naśladujący ruch jaszczurki. Pokaz robota naśladującego ruch jaszczurki wodno-lądowej. Zwiedzający moŝe sterować robotem z komputera. MoŜe się teŝ dowiedzieć, jak poruszają się róŝne formy Ŝycia na lądzie i w wodzie. 16

17 3. Maszyna/Drukarka Braillle owska. Realizacja pisma Braillle a. Prezentacja drukarki/maszyny brajlowskiej, prezentacja pisma Brajla, próba przeczytania pisma Braillle a, prezentacja sposobu działania drukarki, zwiedzający będzie miał moŝliwość pisania na drukarce (z powodu delikatności urządzenia tylko dla wybranych). Sposób automatycznej realizacji pisma Braillle a w domowych warunkach. Zwiedzający poznają nową realizację znanej formy komunikacji, nabywa umiejętność przekazywania informacji niewidomym. 4. Stabilizator kości kończyn. Stabilizator z modelem uszkodzonej kości. MoŜliwość obejrzenia bliska eksponatu, rozmowa ze studentami o funkcjach i działaniu. Prezentacja multimedialna urządzenia. Zwiedzający moŝe porozmawiać o funkcjach jakie spełnia urządzenie. Jak działa i dlaczego jest lepsze od tradycyjnych rozwiązań. Namiot nr 84 Koło Naukowe Automatyki Przemysłowej KNAP Politechniki Warszawskiej 1. Robot selekcjonujący i układający elementy. Łatwość zastosowania sterownika PLC. Krótki pokaz programowania sterowników PLC zasada działania sposób programowania. Na stanowisku znajdzie się manipulator, który będzie wykonywał napisany program. 2. System ochrony na stanowisku pracy. Bezpieczeństwo w pracy. Prezentacja systemu ochrony stosowanego w przemyśle. Zwiedzający będzie mógł samodzielnie sprawdzić działanie zastosowanych rozwiązań. Namiot nr 73 Koło Naukowe Biologii Molekularnej Uniwersytetu Warszawskiego 1. Zegar molekularny. Hipoteza zegara molekularnego. Zwiedzający ma za zadanie zaproponować wygląd dendrogramu, obrazującego ewolucyjne pokrewieństwo pięciu prezentowanych gatunków grzybów, bazując na cechach obserwowanych empirycznie (kształt grzybni, kolor, wielkość). Następnie dendrogram zostanie porównany z rzeczywistym dendrogramem, stworzonym przez program komputerowy w oparciu o tzw. hipotezę zegara molekularnego. 2. Pokaz mutantów Drosophila melanogaster. Kolekcja mutantów muszki owocowej Drosophila melanogaster. Zwiedzający ogląda pod binokularem poszczególne mutanty muszki owocowej, moŝe porównać ich cechy wyglądu, dowiedzieć się jakie geny zostały zmutowane i w jaki sposób mutacje przejawiają się w wyglądzie zewnętrznym muszek. Namiot nr 131 Koło Naukowe Faza Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej 1. Wysokie napięcia wyładowania w gazach. Jonizacja gazów szlachetnych pod wpływem wysokiego napięcia. Zwiedzający będzie mógł sam wpłynąć na intensywność świecenia bądź zachowania się niektórych gazów szlachetnych. 2. Lewitacja magnetyczna - metalowe przedmioty pod działaniem niewidzialnej siły unoszą się w powietrzu. Zwiedzający moŝe dotknąć i sprawdzić Ŝe prezentowany przedmiot naprawdę unosi się w powietrzu bez Ŝadnej pomocy. 17

18 3. Transformator Tesli. Wynalazek Nikoli Tesli, za pomocą którego jesteśmy w stanie generować napięcia rzędu setek tysięcy Voltów oraz pokazać jakie zjawiska temu towarzyszą. Zwiedzający będzie mógł podziwiać ogromne wyładowania oraz towarzyszące odgłosy pracy urządzenia. 4. Niszczarko-gryzarka. To urządzenie zbudowane z kondensatora, który jest w stanie zgromadzić ogromny ładunek. Kiedy oddaje ten ładunek, przepływa ogromny prąd, który moŝemy wykorzystać do widowiskowego niszczenia róŝnych przedmiotów symulując tym samym uderzenie pioruna. Namiot nr 106 Koło Naukowe InŜynierii Materiałowej Wakans Politechniki Warszawskiej Koło Naukowe zbudowało model lewitującej nad ziemią kolejki magnetycznej wykorzystującej zjawisko nadprzewodności. W projekcie prezentowana jest siła specjalnych magnesów neodymowych. Koło prezentuje takŝe galerę zdjęć pt. Oczami Hefajstosa, które zostały wykonane przy obserwacji mikroskopowych metali. 1. Nadprzewodnikowa kolejka magnetyczna. Nadprzewodnictwo materiałów, efekt Meissnera, lewitacja. Interaktywny eksponat. Zwiedzający mogą wprawić w stan lewitacji wagonik kolejki i obserwować jak lata. 2. Bąbelkowy model dyslokacji. Budowa atomowa materiałów pokazana na modelu mydlanych bąbelków. Projekcja filmu. Zwiedzający mają okazję uformować własną strukturę materiału. 3. Świat materiałów pod mikroskopem. Przedmioty codziennego uŝytku w skali mikro. Oglądanie przez zwiedzających eksponatów pod mikroskopem. Zwiedzający samodzielnie moŝe przy pomocy mikroskopu dostrzec szczegółów struktury niewidocznych gołym okiem. Namiot nr 76 Koło Naukowe InŜynierii Materiałów Budowlanych Wydziału InŜynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej 1. Wykonanie elementów z zapraw szybkowiąŝących. Doświadczenia wykonywane samodzielnie przez zwiedzających oraz przez osoby obsługujące stanowisko. 2. Spienianie poliuretanu. 3. Symulacja obciąŝenia mostu. Prezentacja multimedialna, projekcja filmu. 4. Metody badania betonu. RóŜne sposoby badania właściwości betonu. Namiot nr 107 Koło Naukowe Lotników przy ITLIMS Politechniki Warszawskiej 1. Symulator lotu szybowca- SyMELator 2. Zwiedzający ma moŝliwość wejścia do prawdziwego kadłuba szybowca i odbycia wirtualnego lotu na symulatorze. Mechanika lotu. 2. Bezzałogowy Statek Latający. BSL jako przykład konstrukcji kompozytowej. Prezentacja multimedialna, projekcja filmu, pokaz slajdów. Zwiedzający będzie mógł obejrzeć, dotknąć bezzałogowego statku latającego konstrukcji kompozytowej, a przy tym obejrzeć prezentacje i filmy nakręcone podczas zawodów i prób w locie. 3. Jak to działa? (samolot, szybowiec). Mechanika lotu statku powietrznego. Pokaz modeli samolotów wykorzystywane do badań w tunelach aerodynamicznych. 18

19 Namiot nr 100 Koło Naukowe Ogrodników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 1. Pokaz drzewek bonsai. MoŜliwość oglądania ciekawych form bonsai oraz moŝliwość zdobycia informacji dotyczących roślin, ich pielęgnacji i ochrony. 2. Zegar kwiatowy, wzory kwiatowe, allelopatia, rośliny lecznicze. Rośliny w religii i sztuce. Barwienie kwiatów sztucznymi barwnikami. Otrzymywanie barwników roślinnych (ekstraktów roślinnych). 3. Uczta dla podniebienia. MoŜliwość degustacji mało znanych roślin (owoców i warzyw) i potraw z nich przyrządzanych oraz moŝliwość otrzymania ciekawych przepisów. 4. Zabawy na kole garncarskim. Zwiedzający będzie miał moŝliwość samodzielnego wykonania glinianego naczynia. 5. Modele szybowców. Zwiedzający będzie miał moŝliwość wykonania prostego modelu szybowca. 6. WitraŜ. Zwiedzający będzie miał moŝliwość wykonania witraŝowego elementu. Namiot nr 140 Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Warszawskie Nadleśnictwa Celestynów, Chojnów, Drewnica i Jabłonna Leśnik gospodarzem lasu. Wielofunkcyjna gospodarka leśna. Narzędzia pracy leśników. Zwiedzający będzie miał moŝliwość zapoznania się z programem komputerowym symulującym zdarzenia w lesie i ich konsekwencje. Specyficznej terminologii leśnej, języka hermetycznej grupy zawodowej. 2. Od nasionka do drewna. Skąd są drzewa? Co to jest drewno? Zwiedzający będzie miał moŝliwość zagrania w grę od nasionka do drzewka, poznać przez dotykanie oraz oglądanie rodzime gatunki drzewa (liście, owoce, nasiona, fragmenty pni), zapoznać się z próbkami drewna oraz zgadnąć, z jakiego drewna zostały wykonane przedmioty domowego uŝytku. 3. Kogo spotykamy w lesie. Pozostawione odbicia kończyn zwierząt czyli tropy oraz rozliczne ślady ich Ŝycia w lesie. Interaktywny eksponat. Zwiedzający za pomocą specjalnych szablonów w piasku będzie miał moŝliwość wykonania odcisk tropu zwierzęcia. 4. Las dostępny dla wszystkich. Las dostępny takŝe dla osób o obniŝonej sprawności. Doświadczenia wykonywane samodzielnie przez zwiedzających. 5. Leśny Wortal Edukacyjny Las Rysia erysia. Jak za pomocą narzędzi multimedialnych moŝna przybliŝyć zagadnienia dotyczące lasu, bioróŝnorodności leśnej. Namiot nr 24 Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie 1. Pokaz modeli samochodów nauka sterowania. 2. Pokaz modeli pływających z napędem elektrycznym na wodzie. Namiot nr 164,

20 Mad Science Polska 1. Ogień. Karty i polisa magia a nauka. Specjalny papier MS i błyskawicznie spalający się papier. Legenda o Szalonym Naukowcu i jego tajnym laboratorium, które spłonęło w zadziwiająco krótkim czasie wskutek rozlania się tajemniczej substancji. Pan Jajek - czyli jak Święty Mikołaj wchodzi przez komin? Dmuchawa i latające piłki, czyli do czego słuŝy ciśnienie powietrza? Balonowy szaszłyk. 2. Lód. Smakowanie CO 2 znajomy smak coli? Strzelający korek buzujące ciśnienie. Instruktor za pomocą suchego lodu wywołuje w probówce nadciśnienie, co powoduje wystrzelenie korka probówki. Przypomina to wystrzał korka podczas otwierania szampana. Bańki mydlane z magicznego lodu. Efekty filmowe mgła czy sublimujący lód? Piszczące noŝyczki. Namiot nr 21 Miasto Stołeczne Warszawa, Narodowe Centrum Sportu 1. Prezentacje zdjęć, wizualizacji i makiet projektów Stadionu Narodowego w Warszawie i Stadionu Legii. 2. Konkursy rysunkowe dla dzieci i młodzieŝy: Jak wyobraŝam sobie Stadion Narodowy w Warszawie i Stadion Legii. Namiot nr 2 Zarząd Transportu Miejskiego 1. Funkcjonowanie kasownika i jego budowa. 2. Taryfa przewozowa. 3. Prezentacja biletów i Warszawskiej Karty Miejskiej. Namiot nr 68 Metro Warszawskie Sp. z o.o. 1. Centralny odcinek II linii metra. Pokaz zdjęć, map, wizualizacji stacji. 2. I linia metra - bielański odcinek metra. Pokaz zdjęć, map, wizualizacji stacji. 3. Samochód ratownictwa technicznego Mercedes Benz-Unimog U400. Namiot nr 69 Międzywydziałowe Centrum Biotechnologii Politechniki Warszawskiej 20

Wystawa MÓZG. Wystawa zaskakuje, bawi i ilustruje najnowsze osiągnięcia neuronauk.

Wystawa MÓZG. Wystawa zaskakuje, bawi i ilustruje najnowsze osiągnięcia neuronauk. Wystawa MÓZG Wystawa MÓZG Interaktywne, multimedialne laboratorium, w którym młodzież i dorośli zdobywają wiedzę na temat własnego umysłu, uczestnicząc w zaskakująych grach i testach. Realizuje wybrane

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Tytuł Opis Miejsce Godzina WYSOKIE NAPIĘCIA W ELEKTROENERGETYCE BURZA W LABORATORIUM

Tytuł Opis Miejsce Godzina WYSOKIE NAPIĘCIA W ELEKTROENERGETYCE BURZA W LABORATORIUM AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Tytuł Opis Miejsce Godzina WYSOKIE NAPIĘCIA W ELEKTROENERGETYCE BURZA W LABORATORIUM INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA 3D spotkania z nauką i pokazy,

Bardziej szczegółowo

Objazdowa, interaktywna wystawa Eksperymentuj!

Objazdowa, interaktywna wystawa Eksperymentuj! Objazdowa, interaktywna wystawa Centrum Nauki Kopernik Eksponaty Dowód na twierdzenie Pitagorasa Ciecz przepływająca między kwadratami zbudowanymi na przeciwprostokątnej prostokątnego, ilustruje twierdzenie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział: BMiZ Kierunek: MiBM / KMiU Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Przygotował: Adrian Norek Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Chłodzenie największego na świecie magnesu w CERN

Bardziej szczegółowo

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń Wymagania edukacyjne Informatyka III etap edukacyjny (gimnazjum) Uczeń potrafi I. Bezpiecznie posługiwać się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystywać sieć komputerową; komunikować się za pomocą

Bardziej szczegółowo

Prąd w chemii, fizyce, biologii, w życiu codziennym i gospodarce

Prąd w chemii, fizyce, biologii, w życiu codziennym i gospodarce Prąd w chemii, fizyce, biologii, w życiu codziennym i gospodarce Janina Holeksa, Halina Jasińska, Barbara Kajda, Wiesława Marcinkiewicz, Danuta Pawłowska 1. Cele dydaktyczne: pozyskanie wiedzy na temat

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Gdańsk, 08.05.2012 1. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Godzina Nazwa imprezy Nazwa jednostki organizującej

Godzina Nazwa imprezy Nazwa jednostki organizującej 08:00 Złota liczba 08:15 Praktyczne wykorzystanie analizy technicznej rynków finansowych Katedra Finansów i Rachunkowości 08:30 5 najwaŝniejszych liczb 09:00 LEMON BUSINESS SKNR Yellow Lemon 09:00 Paradoksy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku. na rok szkolny 2009/2010. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość

Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku. na rok szkolny 2009/2010. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku na rok szkolny 2009/2010 realizowany w ramach projektu Dobry start lepsza przyszłość Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna I Podstawowe informacje o szkole 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Zajęcia prowadzone metodą projektu w grupie dzieci 6 letnich Motylki

Zajęcia prowadzone metodą projektu w grupie dzieci 6 letnich Motylki Zajęcia prowadzone metodą projektu w grupie dzieci 6 letnich Motylki Październik 2014 rok Nauczyciel realizujący: I. Piaskowska Cele ogólne: Tworzenie warunków do poznania ekosystemu wodnego oraz znaczenia

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 2

Scenariusz zajęć nr 2 Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Świat liczb Scenariusz zajęć nr 2 Temat dnia: Pociąg do liczb- ćwiczenia z liczbą 11. I. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. II. Czynności przed

Bardziej szczegółowo

VIII Bałtycki Festiwal Nauki Koło Studentów Biotechnologii PG

VIII Bałtycki Festiwal Nauki Koło Studentów Biotechnologii PG VIII Bałtycki Festiwal Nauki Koło Studentów Biotechnologii PG W ramach tegorocznego Bałtyckiego Festiwalu Nauki, który odbył się w dniach od 27 do 29 maja 2010 roku członkowie Koła Studentów Biotechnologii

Bardziej szczegółowo

Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie. Laboratorium Fizyki i Energii Odnawialnej

Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie. Laboratorium Fizyki i Energii Odnawialnej Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie Zadbaliśmy o to, żeby wyposażenie w Klubie Młodego Wynalazcy było w pełni profesjonalne. Ważne jest, aby dzieci i młodzież, wykonując doświadczenia korzystały

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Energetyka studia I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Energetyka studia I stopnia Załącznik 3 do uchwały nr /d/05/2012 Wydział Mechaniczny PK Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów Kierunek: Energetyka studia I stopnia Lista efektów z odniesieniem do efektów Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Jan A. Szantyr tel

Jan A. Szantyr tel Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Zakład Mechaniki Płynów, Turbin Wodnych i Pomp J. Szantyr Wykład 1 Rozrywkowe wprowadzenie do Mechaniki Płynów Jan A. Szantyr jas@pg.gda.pl tel. 58-347-2507

Bardziej szczegółowo

Fizyka cząstek elementarnych warsztaty popularnonaukowe

Fizyka cząstek elementarnych warsztaty popularnonaukowe Fizyka cząstek elementarnych warsztaty popularnonaukowe Spotkanie 3 Porównanie modeli rozpraszania do pomiarów na Wielkim Zderzaczu Hadronów LHC i przyszłość fizyki cząstek Rafał Staszewski Maciej Trzebiński

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 127/05/2013 Senatu UR z dnia 23 maja 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-09_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów

Bardziej szczegółowo

Noc Nauki Kampus Techniczny, ul. Dmochowskiego 12 (dzielnica Suchodół) 28 marca 2014 roku

Noc Nauki Kampus Techniczny, ul. Dmochowskiego 12 (dzielnica Suchodół) 28 marca 2014 roku Noc Nauki Kampus Techniczny, ul. Dmochowskiego 12 (dzielnica Suchodół) 28 marca 2014 roku 17.00 23.00 Nazwa Opis Miejsce Godzina Wykłady Zagadka Trithemiusa. Z tajemnic pisma i książki Humanistyka cyfrowa

Bardziej szczegółowo

18 listopada 2017 roku uczniowie klas I- III, biorący udział w zajęciach przyrodniczych organizowanych w ramach projektu Rozwój kompetencji

18 listopada 2017 roku uczniowie klas I- III, biorący udział w zajęciach przyrodniczych organizowanych w ramach projektu Rozwój kompetencji 18 listopada 2017 roku uczniowie klas I- III, biorący udział w zajęciach przyrodniczych organizowanych w ramach projektu Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia Egzamin po semestrze Kierunek: FIZYKA TECHNICZNA wybór specjalności po semestrze czas trwania: 7 semestrów profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia 01/015-1

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Elektroradiologia w roku akademickim 2016/2017.

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Elektroradiologia w roku akademickim 2016/2017. Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Elektroradiologia w roku akademickim 2016/2017. w1. Platforma elearningowa stosowana na kursie. w2. Metodyka eksperymentu fizycznego - rachunek błędów.

Bardziej szczegółowo

BADANIA PÓL NAPRĘśEŃ W IMPLANTACH TYTANOWYCH METODAMI EBSD/SEM. Klaudia Radomska

BADANIA PÓL NAPRĘśEŃ W IMPLANTACH TYTANOWYCH METODAMI EBSD/SEM. Klaudia Radomska WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu Wydział InŜynierii Dentystycznej BADANIA PÓL NAPRĘśEŃ W IMPLANTACH TYTANOWYCH METODAMI EBSD/SEM Klaudia Radomska Praca dyplomowa napisana

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE W CN KEPLERA-CENTRUM PRZYRODNICZYM Opis tematów zajęć

FERIE ZIMOWE W CN KEPLERA-CENTRUM PRZYRODNICZYM Opis tematów zajęć FERIE ZIMOWE W CN KEPLERA-CENTRUM PRZYRODNICZYM Opis tematów zajęć Temat Ilość miejsc Wiek Od trylobita do dinozaura 20 osób Do 12 lat Zajęcia mają na celu zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami z paleontologii.

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku elektroradiologia w roku akademickim 2017/2018.

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku elektroradiologia w roku akademickim 2017/2018. Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku elektroradiologia w roku akademickim 2017/2018. w1. Platforma elearningowa stosowana na kursie. w2. Metodyka eksperymentu fizycznego - rachunek błędów.

Bardziej szczegółowo

WODA I OGIEŃ. Prezentacja Mileny Oziemczuk

WODA I OGIEŃ. Prezentacja Mileny Oziemczuk WODA I OGIEŃ Prezentacja Mileny Oziemczuk Ogień Ogień - suma obserwowalnych zjawisk towarzyszących na ogół fizykochemicznemu procesowi spalania,, a przede wszystkim: emisja promieniowania widzialnego -światła

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM)

Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM) Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM) Rozdział 1 Cele i zadania 1 1. Celem Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych jest wspomaganie procesów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja osiągnięć uczniów

Prezentacja osiągnięć uczniów Prezentacja osiągnięć uczniów w ramach projektu Dajmy sobie szansę finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dajmy sobie szansę Zajęcia pozalekcyjne: Zajęcia

Bardziej szczegółowo

www.harcerskanatura.eu PROJEKT

www.harcerskanatura.eu PROJEKT PROJEKT kampania edukacyjna dla dzieci i młodzieży 4 żywioły przyjaciele człowieka cykl konkursów w szkołach główna nagroda w konkursach wymiana dzieci i młodzieży między Partnerami projektu program edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 127/226/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Rok akademicki: 2016/2017 Grupa przedmiotów: podstawowe Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ CZĘŚĆ 1

RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ CZĘŚĆ 1 ZAŁĄCZNIK NR 6 RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ CZĘŚĆ 1 L.p. Klasa Temat Umiejętności (podstawa programowa) Opis tematyki 1. IV/1 Co jest przyrodą? Treści szczegółowe : Przyroda I., V; Oko 1.6);1.7);9.5) Mikroskop

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) Po zakończeniu studiów I stopnia absolwent

Kierunkowe efekty kształcenia. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) Po zakończeniu studiów I stopnia absolwent Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: medycyna roślin Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lp. Nr wniosku lub akronim 1. 266483 2. 266514 3. 267924 4. 267187 5. 268194 Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Fizyka. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie. Pracownia hodowli roślin i roślinnych kultur in vitro

Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie. Pracownia hodowli roślin i roślinnych kultur in vitro Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie Zadbaliśmy o to, żeby wyposażenie w Klubie Młodego Wynalazcy było w pełni profesjonalne. Ważne jest, aby dzieci i młodzież, wykonując doświadczenia korzystały

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie. Leśne Podchody Pełne Przygody

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie. Leśne Podchody Pełne Przygody Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie Leśne Podchody Pełne Przygody www.soswtanowo.pl e-mail: soswtan@wp.pl Nasz Ośrodek Nasz Ośrodek jest położony na skraju Puszczy

Bardziej szczegółowo

Zajęcia oferowane przez Mediatekę Start- Meta dla grup przedszkolnych w roku szkolnym 2014/2015.

Zajęcia oferowane przez Mediatekę Start- Meta dla grup przedszkolnych w roku szkolnym 2014/2015. Zajęcia oferowane przez Mediatekę Start- Meta dla grup przedszkolnych w roku szkolnym 2014/2015. Zajęcia dla grup przedszkolnych prowadzone są w Mediatece Start- Meta od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza stypendia dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20 Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania

Bardziej szczegółowo

Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie. Laboratorium dla dzieci młodszych

Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie. Laboratorium dla dzieci młodszych Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie Zadbaliśmy o to, żeby wyposażenie w Klubie Młodego Wynalazcy było w pełni profesjonalne. Ważne jest, aby dzieci i młodzież, wykonując doświadczenia korzystały

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia I stopnia, inżynierskie, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych oraz

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA NADPRZEWODNICTWO I EFEKT MEISSNERA

POLITECHNIKA GDAŃSKA NADPRZEWODNICTWO I EFEKT MEISSNERA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA ENERGETYKI I APARATURY PRZEMYSŁOWEJ NADPRZEWODNICTWO I EFEKT MEISSNERA Katarzyna Mazur Inżynieria Mechaniczno-Medyczna Sem. 9 1. Przypomnienie istotnych

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO BUDUJEMY AKCELERATORY?

DLACZEGO BUDUJEMY AKCELERATORY? FIZYKA WYSOKICH ENERGII W EDUKACJI SZKOLNEJ Puławy, 29.02.2008r. DLACZEGO BUDUJEMY AKCELERATORY? Dominika Domaciuk I. Wprowadzenie Na świecie jest 17390 akceleratorów! (2002r). Różne zastosowania I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 8 czerwca 2015 r.

K O M U N I K A T M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 8 czerwca 2015 r. K O M U N I K A T M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 8 czerwca 2015 r. o przyznanych środkach finansowych na realizację projektów w ramach przedsięwzięcia pod nazwą Ścieżki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu. II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe. Treści kształcenia: Cele zoperacjonalizowane:

Scenariusz zajęć. Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu. II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe. Treści kształcenia: Cele zoperacjonalizowane: Scenariusz zajęć II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu Treści kształcenia: Zajęcia komputerowe: 6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Głównym celem studiów podyplomowych Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jest przekazanie słuchaczom

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI W CABRI 3D v2.

NOWOŚCI W CABRI 3D v2. NOWOŚCI W CABRI 3D v2. Narzędzie mierzenia: pozwala dokonać pomiaru odległości, długości i kąta. Narzędzie mierzenia i obliczeń: obliczanie pola powierzchni (kula, wielościan). obliczanie objętości (kula,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU BIOLOGIA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA

SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU BIOLOGIA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU BIOLOGIA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA Temat lekcji Czy serce świni może potencjalnie pełnić funkcję serca w ciele człowieka?

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne rozkładu materiału kl.3gim. /moduł zajęcia modelarskie/

Zajęcia techniczne rozkładu materiału kl.3gim. /moduł zajęcia modelarskie/ Zajęcia techniczne rozkładu materiału kl.3gim. /moduł zajęcia modelarskie/ Nr lekcjii 1 2 3 4 5 6 Temat lekcji Liczba godzin Rozkład materiału, kryteria ocen, BHP 1 Dokumentacja techniczna 1 Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Kodowanie z klasą dla uczniów klasy II i IV Szkoły Podstawowej nr 7

Sprawozdanie z realizacji programu Kodowanie z klasą dla uczniów klasy II i IV Szkoły Podstawowej nr 7 Sprawozdanie z realizacji programu Kodowanie z klasą dla uczniów klasy II i IV Szkoły Podstawowej nr 7 Program skierowany był do uczniów klasy II i IV zainteresowanych nauką programowania w języku Scratch.

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika KLASA IA sportowa Przedmioty punktowane podczas naboru do Liceum język polski, matematyka, biologia, geografia BIOLOGIA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ZAPRASZAMY NA STUDIA

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ZAPRASZAMY NA STUDIA Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ZAPRASZAMY NA STUDIA ang. AGH University of Science and Technology Dlaczego Kraków? Dlaczego Kraków? Dlaczego Kraków? Dlaczego Kraków? Dlaczego Kraków? Dlaczego

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAJĘĆ Z ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJALNYCH

OFERTA ZAJĘĆ Z ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJALNYCH OFERTA ZAJĘĆ Z ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJALNYCH O Nas Firma Nowoczesny Wymiar Edukacji - Warsztat Robotów, to projekt stworzony i realizowany przez młodych inżynierów,

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY Klasa IV - przyroda STOPIEŃ CELUJĄCY 6 otrzymuje uczeń, który: 1) posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza poziom wiedzy i umiejętności ucznia klasy 4, - zaplanować,

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji astronomicznych w miejscach publicznych Krakowa

Projekt instalacji astronomicznych w miejscach publicznych Krakowa Polska: www.astronomia2009.pl Małopolska: www.as.up.krakow.pl/2009 Projekt instalacji astronomicznych w miejscach publicznych Krakowa W grudniu 2007 podczas 62 zgromadzenia Ogólnego ONZ postanowiono, Ŝe

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 672 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne dr inż. Ireneusz Wróbel ATH Bielsko-Biała, Evatronix S.A. iwrobel@ath.bielsko.pl mgr inż. Paweł Harężlak mgr inż. Michał Bogusz Evatronix S.A. Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

Rozwijali pasje w Centrum Nauki Kopernik

Rozwijali pasje w Centrum Nauki Kopernik Rozwijali pasje w Centrum Nauki Kopernik Pokaż kotku, co masz w środku, Obudzić Krakena i Analityczne rozterki to tematy zajęć w jakich uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Społecznych w Centrum Nauki

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa.

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa. NAUCZYCIEL FIZYKI mgr Beata Wasiak KARTY INFORMACYJNE Z FIZYKI DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS GIMNAZJUM KLASA I semestr I DZIAŁ I: KINEMATYKA 1. Pomiary w fizyce. Umiejętność dokonywania pomiarów: długości, masy,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Fizyka Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Fizyka Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2013/2014 Język wykładowy: Polski Semestr 1 JFT-1-104-s Mechanika

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ogrodnictwo Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: inŝynier Kierunkowe

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Jak wzbić się do nieba?

Tytuł projektu: Jak wzbić się do nieba? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu: Jak wzbić się do nieba? Realizacja Przedmiot Treści nauczania z podstawy programowej Treści

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy. Zajęcia w ramach projektu Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie warsztaty, eksperymenty, badania.

Zapraszamy. Zajęcia w ramach projektu Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie warsztaty, eksperymenty, badania. Zapraszamy młodzież szkolną wraz z opiekunami, studentów i doktorantów lubelskich uczelni oraz wszystkich zainteresowanych nauką i jej praktycznym wykorzystaniem na Zajęcia w ramach projektu Zostań odkrywcą

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Edu-Sense Sp. z o.o. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny ul. Dobrzańskiego Lublin

Strona 1. Edu-Sense Sp. z o.o. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny ul. Dobrzańskiego Lublin Strona 1 Konspekt lekcji w klasie 1 gimnazjum przedmiot INFORMATYKA Autor : mgr Jacek Działak Temat: Pierwsze kroki z Ozobotem Czas trwania: 45 minut PUNKTY PODSTAWY PROGRAMOWEJ: INFORMATYKA - III etap

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Fizyka Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Fizyka Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 JFT-1-104-s Mechanika

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Biologicznych. Kierunek Biologia Człowieka

Wydział Nauk Biologicznych. Kierunek Biologia Człowieka Kierunek Biologia Człowieka Kierunek prowadzony jest w Katedrze Biologii Człowieka Proponowany kierunek w wyraźny sposób akcentuje wszystkie główne nurty badawcze realizowane w Katedrze Biologii Człowieka:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r.

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r. Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na 11.10.2003 r. Regulacje ogólne dotyczące ochrony środowiska - Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Studia Przyrodnicze i Technologiczne (z językiem wykładowym angielskim) - studia I stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 376/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY

FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY GRUPA: 6-LATKI KOTKI TERMIN REALIZACJI: 03-11KWIECIEŃ 2017 PROWADZĄCA: MGR EWA RUSZCZYK WSTĘP Jedną z najważniejszych umiejętności, w jakie można wyposażyć dzieci jest twórcze

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii kl VII

Kryteria oceniania z chemii kl VII Kryteria oceniania z chemii kl VII Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 217/218 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-18_14L_pNadGenAF7UG Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Ferie zimowe 2013 - program zajęć Grupy dla osób indywidualnych

Ferie zimowe 2013 - program zajęć Grupy dla osób indywidualnych Ferie zimowe 2013 - program zajęć Grupy dla osób indywidualnych Zapisy rozpoczynamy 23 stycznia (środa) od godz. 12.30 Zgłoszenia przed godz. 12.30 nie będą brane pod uwagę. O zapisie do danej decyduje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla 5- latków

Scenariusz zajęć dla 5- latków Scenariusz zajęć dla 5- latków Autor: Maria Greń Obszar podstawy programowej: 11.Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń. Grupa wiekowa: 5- latki Blok tematyczny:

Bardziej szczegółowo

Treści wykraczające poza podstawę programową. Omawia technikę lotu balonem w kontekście zmian gęstości powietrza i temperatury.

Treści wykraczające poza podstawę programową. Omawia technikę lotu balonem w kontekście zmian gęstości powietrza i temperatury. 43 S t r o n a III. TREŚCI NAUCZANIA Przedmiot Treści nauczania z podstawy programowej 3.8. Analizuje i porównuje wartości sił wyporu dla ciał zanurzonych w cieczy lub gazie. Treści wykraczające poza podstawę

Bardziej szczegółowo

Projekt W ś wiecie dź więko w

Projekt W ś wiecie dź więko w Projekt W ś wiecie dź więko w Adresaci projektu: uczniowie gimnazjum. Formy i metody pracy: pogadanka wprowadzająca, praca grupowa, metoda projektów. Czas realizacji : 3 tygodnie Cele projektu: Cel główny:

Bardziej szczegółowo

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna Wydział InŜynierii Mechanicznej i Informatyki al. Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa tel. 0 34 325 05 61 rekrutacja@wimii.pcz.pl www.wimii.pcz.czest.pl Studia I stopnia Studia licencjackie trwają nie

Bardziej szczegółowo

FIZYKA W SAMOCHODZIE Prezentacja wpływu odkryć fizyków na konstruowanie lepszych, bezpieczniejszych i bardziej ekologicznych samochodów.

FIZYKA W SAMOCHODZIE Prezentacja wpływu odkryć fizyków na konstruowanie lepszych, bezpieczniejszych i bardziej ekologicznych samochodów. CHEMIA SHOW Wykorzystanie wiedzy z zakresu inżynierii chemicznej oraz chemii organicznej do stworzenia widowiska wizualnego. 9:30 - SCENA PRZED CENTRUM WYKŁADOWYM FIZYKA W SAMOCHODZIE Prezentacja wpływu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tom 1 Przedmowa do wydania polskiego 13. Przedmowa 15. Wstęp 19

Spis treści. Tom 1 Przedmowa do wydania polskiego 13. Przedmowa 15. Wstęp 19 Spis treści Tom 1 Przedmowa do wydania polskiego 13 Przedmowa 15 1 Wstęp 19 1.1. Istota fizyki.......... 1 9 1.2. Jednostki........... 2 1 1.3. Analiza wymiarowa......... 2 3 1.4. Dokładność w fizyce.........

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej LZWP

Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej LZWP Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej LZWP Jacek Lebiedź Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Czym jest LZWP? Laboratorium LZWP jest unikatowym rozwiązaniem technologicznym pozwalającym

Bardziej szczegółowo