Katalog Aplikacji 2002

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog Aplikacji 2002"

Transkrypt

1 Katalog Aplikacji 2002 Lotus software Komunikacja, Praca Grupowa, Zarzàdzanie Wiedzà Strona 21 WebSphere software Platforma aplikacyjna e-businessu Strona 49 DB2 Data Management Software Systemy Zarzàdzania Danymi DB2, Informix Strona 60 Polskie aplikacje Strona 2 Spis treêci Strona 372

2 Nawigator KATEGORIA Zarzàdzanie Sprzeda i Marketing NAZWA APLIKACJI Achiever Plus Quality Plan9000 Profis Pro Qual Profis Zaopatrzenie Zintegrowany System Wspomagajàcy Sieciowa Firma CL Innowacje CL System JakoÊci ISO Wizja 21 InForum System Wspomagania Decyzji EF-Budowa Mis-Inwestycje Ecix Plus Personal Portal eflex for Domino - Projekty eflex for Domio - Czas pracy INSOFT Projekty stream.business INFORM.it NetOffice KODE-Firma Handlowa mis-partner/iso System bankowoêci elektronicznej COBALT Zarzàdzanie Projektami Firmy EuroSystem ProInfo Promak Profit MAXe MAXe Archiwum MAXe Zarzàdzanie Projektami MAXe Przetargi Informacja o Wyborze Kontrahenta Dokumenty Centrum Projektów CRM-modu Sekretariat Przetargi SAPEN ISO 9000 HOTLINE 2000 Âledzenie projektów Konsolidacja Zarzàdzanie projektami Tango-zintegrowany system obs ugi firmy ISOP EBI PLUS CL Klienci CL Umowy ROE SFA FREEHAND System e-commerce katalog.cd Lease.assist FIRMA 2Si 4TECH ASoft ASoft Apus Computer Expert ComputerLand ComputerLand DDC DomData Efbud SA Efbud SA Eurocim Hydrotrest Skanska InsiteStore InsiteStore INSOFT IT Consult itelligence Janfrey Login Sp. z o.o. MIS SA Projekty Bankowe Polsoft PrintMark Pro-Holding Pro-Holding Prokom Software PUP Spin Sp. z o.o. PUP Spin Sp. z o.o. PUP Spin Sp. z o.o. PUP Spin Sp. z o.o. Ster-Projekt Wroc aw Ster-Projekt Wroc aw Surfland Support Sp. z o.o. Telefon 2000 Telmax T-matic Unicorn Wonlok Xtend Xtend Xtend ASC Partner Group Anica System ComputerLand ComputerLand ComputerLand ComputerLand DIR EnterNet Epacta Epacta , , Katalog aplikacji

3 Nawigator Administracja i Organizacja KONTAKTY SKLEP INTERNETOWY AWS CeRM.it ITM Marketing ITM Kontrahenci ITM Analizy ITM Sieç Sprzeda y Asystent Plus M2/Mass mailing Prospekty OnLine System Obs ugi Zg oszeƒ Handel - Klient SAT-HAN Baza Kontaktów MAXe Kontrahent Zamówienia Dokumenty dostaw Klienci Oferta 2001 REKLAMACJE Nowa Ksià ka Telefoniczna Zlecenia Us ugi Handlowej Kontakty z klientami NieruchomoÊci Przychodnia Apexim Elektroniczne Rozliczanie Czasu Pracy CL Dostawcy CL Korespondencja CL Prasówka CL Zlecenia Wewn trzne Car Warranty System (CWS) KompoSIT Numeryczny Kataster NieruchomoÊci (NKN) System dla urz dów adminstarcji publicznej Quazar ATESTY MAGAZYN WYPOSA ENIE AMIS*H eflex for Domio-Czas pracy eflex for Domio-Zamówienia SMARG.it Zarzàdzanie projektami Lista kontaktowa Zarzàdzanie Obiegiem Umów Cykl Redakcyjny M2/DB LAND mis-partner/urz dy mis-umowy Vitamina M - Magazyn Korespondencja Wychodzàca Rejestr GoÊci Przebywajàcych w Firmie Rejestr Korespondencji Przychodzàcej Floppy Computer Polska Floppy Computer Polska IBS itelligence ITM ITM ITM ITM Matrix.pl S.A. M2 NET S.A. Polska OnLine Prokom Software S.A. Prokom Software S.A. P.T.H.D. Satori SET PUP Spin Sp. z o.o. Ster-Projekt Wroc aw Ster-Projekt Wroc aw Ster-Projekt Wroc aw T-matic Unicorn UpGreat UpGreat Wonlok Xtend Apexim Polesie Bazy i Systemy Bankowe ComputerLand ComputerLand ComputerLand ComputerLand DDC Dr Notes Ecogis Efekt Software Epacta Floppy Computer Polska Floppy Computer Polska Floppy Computer Polska ICZ Polska InsiteStore InsiteStore itelligence Lido Technology Sp. z o.o. Lido Technology Sp. z o.o. Login Sp. z o.o. Login Sp. z o.o. M2 NET SA MIS SA MIS SA NTP Potronics Potronics Potronics Katalog aplikacji 3

4 Nawigator HR IT Materia y, Czasopisma, Ksià ki Dystrybucja dokumentów Archiwum Dokumentów Elektronicznych Hipokrates CRM-modu LOGISTYKA CRM-modu Zamówienia Wewn trzne Ksià ka Teleadresowa Baza Kart Coachingowych Dostawcy Serwis Informacyjny Centrum dokumentów Centrum raportów rozproszonych Tekom 1700 Zarzàdzenie projektami TOOLS 2000 MAILING 2000 ObecnoÊci Zamówienia wewn trzne Faksy podpisane Kancelaria Prawnicza Kontrole Energetyczne Powiat Sezam CV TCM - Time and Cost Management Elektroniczne Rozliczanie Czasu Pracy CL Karty Pracy CL Szkolenia CL Urlopy Baan zarzàdzanie Personelem eflex for Domino - Pracownicy INSOFT Personel Stream.Personnel Koma HR/Oskar KD-PL MAXe Kartoteka Pracownicza Zlecenia Rejestracja Czasu Pracy IT JOBS Kadry Pos aniec CL Oprogramowanie CL Service Tracking Dost py IT e-serwis Notes Connector SERWIS IT Help INSOFT CRM Serwis INSOFT CRM Zg oszenia INSOFT Help Desk Stream.help PULP.it ITM HelpDesk ITM Serwis Potronics PrintMark Prokom Software S.A. Radcomp S.A. Support Sp. z o.o. Support Sp. z o.o. Ster-Projekt Wroc aw Ster-Projekt Wroc aw Ster-Projekt Wroc aw Ster-Projekt Wroc aw Surfland Surfland Tekom Telecomm Systems Sp. z o.o. Unicorn Unicorn Winuel Winuel Xtend Zeto Âwidnica Zeto Âwidnica Zeto Koszalin Zeto Koszalin 2Si ASC Partner Group Bazy i Systemy Bankowe ComputerLand ComputerLand ComputerLand DST InsiteStore INSOFT It Consult Koma S.A. PUP Spin Sp. z o.o. Ster-Projekt Wroc aw Ster-Projekt Wroc aw Telecomm Systems Sp. z o.o. Telecomm Systems Sp. z o.o. Bazy i Systemy Bankowe ComputerLand ComputerLand Dr Notes e-contact Efbud SA Floppy Computer Polska Hydrotrest Skanska INSOFT INSOFT INSOFT IT Consult itelligence ITM ITM Katalog aplikacji

5 Nawigator Finanse i Ksi gowoêç CRM M2/Process Approach Vitamina Faks Vitamina Help Dek Vitamina S Zlecenia serwisowe-us ugi HelpDesk MAXe Zg oszenia Serwisowe HelpDesk EC Usterki Manager Serwisu Rejestr Zleceƒ Serwisowych Problemy, zadania, informacje Zintegrowany system zarzàdzania GRANT COLOS Sage Enterprise Solutios Handel efaktura FZ - Faktury Zakupu NetTime Oskar AM/Koma AM Bud etowanie projektów M2/Expenditure Management System SKID System maklerski PROMAK Nawigator ekonomiczny SPONS SAT-FIN Ewidencja Êrodków Trwa ych Planowanie i kontrola bud etu Maks IV Kadry i p ace Przesy anie dokumentów rozliczeniowych Rozliczanie podró y s u bowych Firma System Wspomagania Obs ugi Klienta System wspomagania operatora Sara CRM v. 2.1 exal SDI e-crm CRM CSRM.2000 INSOFT CRM Transakcje INSOFT CRM Kontakty Handlowe stream.market ITM Hermes KODE - CRM M2/CRM mis-partner/crm Vitamina C - CRM MAXe CRM TOPCALL UM for LN, TOPCALL CTI Server for LN CRM - Office CRM - modu SYSTEM M2 NET SA NTP NTP NTP SET PUP Spin Sp. z o.o. Telecomm Systems Sp. z o.o. T-matic T-matic UpGreat Winuel ABK Soft Apus CIS Polska Galkom Hydrotrest Skanska IBS Janfrey Koma Lido Technology Sp. z o.o. M2 NET SA MacroSoft S.A. Prokom Prokom P.T.H.D. Satori P.T.H.D. Satori Telecomm Systems Sp. z o.o. Telecomm Systems Sp. z o.o. Telmax S.A. Telmax S.A. Wonlok Xtend Zeto Olsztyn 2Si AES Cabling Altar Business Care Polska CSF Polska Sp. z o.o. CSF Polska Sp. z o.o. e-contact EnterNet Epacta INSOFT INSOFT It Consult ITM Login Sp. z o.o. M2 NET SA MIS S.A. NTP P.U.P. Spin Sp. z o.o. Softex Telecom Support Sp. z o.o. Support Sp. z o.o Katalog aplikacji 5

6 Nawigator SCM Obieg dokumentów i Workflow Knowledge Management Intranet i serwisy WWW CRM/Service Contact Center TS CRM OverQuota FENIX 2000 SFA (Sales Force Automation) Dealer Communication System (DCS) New Vehicle Tracking (NVT) Corpo.net Cenniki MAX wersja 10.2 stream.chain MERKURY 2000 Lotus Workflow Lotus Domino.Doc System Zarzàdzania Dokumentami PIRAMID Asystent CL Akty Normatywne CL Autoryzacja Kosztów Portal Korporacyjny CEBIn CL Delegacje WebStart web.corpo.net INSOFT Dokumenty System do zarzàdzania TreÊcià-GUTTENBERG stream.office DocFlow.it ITM Obieg Dokumentów KODE-Zarzàdzanie dokumentami i dokumentacjà mis-partner Oltex.intraNET Oltex.extraNET Zarzàdzanie dokumentami OfficeObjects MAXe Obieg Dokumentów ad:office CRM-modu Obiegu Dokumentów WorkFlow System Biuro bez papierów WORKFLOW-modu zarzàdzania procesami Obieg dokumentów Obieg dokumentów K-station Knowledge Discovery Server Lotus Domino Extended Search Lotus QuickPlace EBPP-Altar ISOP GSM SMS gateway CMS - Content Management System System e-commerce intra.net ISA (Internetowy Serwis Aukcyjny) web.editor Surfland Telecomm Systems Sp. z o.o. T-matic Unicorn ComputerLand DDC DDC Epacta Hydrotrest Skanska ICL Poland It Consult Unicorn Lotus Software Lotus Software AES Cabling Altar Bazy i Systemy Bankowe ComputerLand ComputerLand ComputerLand ComputerLand e-contact Epacta INSOFT IDP It Consult itelligence ITM Login Sp. z o.o. MIS S.A. Oltex.NET Oltex.NET PrintMark Rodan Systems S.A. PUP Spin Sp. z o.o. Ster-Projekt Warszawa Support Sp. z o.o. Support Sp. z o.o. Telecomm Systems Sp. z o.o. Unicorn Wonlok Xtend Lotus Software Lotus Software Lotus Software Lotus Software Altar ASC Partner Group Dr Notes EnterNet EnterNet Epacta Epacta Epacta , Katalog aplikacji

7 Nawigator Poczta elektroniczna Mobile & Wireless e-learning Billing Internetowy/Intranetowy Katalog Produktów Stream.Mobile ITM Portal Intranet Serwis internetowy M2/Web Service Sklep Internetowy Oltex.sklepNET Sklep OnLine Samodzielna Aktualizacja Stron Internetowych Web.Suite Voyager.Bus On-Line Voyager.CMS Voyager.Bus WWW Voyager.Travel WWW Lotus Domino Server Lotus Notes Domino Everyplace Servers LearningSpace EnergOS Duty Billing Jupiter Handel Max Floppy Computer Polska IT Consult ITM Lido Technology Sp. z o.o. Login Sp. z o.o. M2 NET SA Matrix.pl S.A. Media Vision Oltex.NET Polska OnLine Potronics T-matic Voyager.com Voyager.com Voyager.com Voyager.com Lotus Software Lotus Software Lotus Software Lotus Software Cerint Informa P.T.H.D. Satori Telmax S.A. Telmax S.A Katalog aplikacji 7

8 Zastosowanie aplikacji w sektorach US UGI I TRANSPORT Rynek jako organizm ywy i podlegajàcym ciàg ym ewolucjom businesowym wymaga ciàg ego dostosowywania si do jego wymogów. Szczególnie jest to istotne na rynku us ug. Na rynkach rozwini tych najwi kszy udzia w dochodach z rynku majà dostawcy us ug. Zatem rynek przed dostawcami us ug stawia wcià nowe wymagania i zadania. Aby móc skutecznie konkurowaç niezb dny jest sprawny system tworzenia, dost pu, obiegu i kontroli informacji. Lotus jest liderem wêród producentów platformy s u àcej do realizacji rozwiàzaƒ s u àcych do zarzàdzania elektronicznym obiegiem informacji, wiedzy, pracy i dokumentów. WÊród sztandarowych rozwiàzaƒ realizowanych na bazie Lotus Notes / Domino dla sektora us ug i transportu sà: CRM (Zarzàdzanie Relacjami z Klientami), SCM (Integracja aƒcucha Dostaw), Zarzàdzanie Projektami, Zarzàdzanie Wiedzà o Konkurencji, Zarzàdzanie JakoÊcià ISO. Na rynku polskim funkcjonuje wiele rozwiàzaƒ dedykowanych dla rynku us ug i transportu. Natomiast Business Partnerzy w Polsce realizujà rozwiàzania pod dyktando przysz ych u ytkowników. Wszelkie aplikacje, s u ce do realizacji obiegu informacji, wiedzy, pracy, dokumentów, mogà byç zamodelowane przez naszych Partnerów w oparciu o platform Lotus Notes / Domino. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: Przemys aw Gàsiorek Tel Fax Kom US UGI I TRANSPORT KOMUNIKACJA Komunikacja z podmiotami zewn trznymi i inwestorami Komunikacja mi dzy oddzia ami i departamentami aƒcuch dostaw Organizacja procesów samoobs ugi Help Desk Outsourcing zarzàdzanie i kontrola Integracja aƒcucha dostaw Handel Elektroniczny mediami pràd, woda, gaz Organizacja procesu kupno-sprzeda Zarzàdzanie wiedzà Proces planowania Zarzàdzanie relacjami z Klientami (CRM) Zarzàdzanie wiedzà o konkurencji Zarzàdzanie projektami i zasobami Gromadzenie i zarzàdzanie wiedzà Zarzàdzanie elektronicznym obiegiem dokumentów Rozwój elektronicznej spo ecznoêci Centralny punkt obs ugi i informacji o Klienta Rozwój wspó pracy pomi dzy dzia ami, oddzia ami, podmiotami Zarzàdzanie procesami fuzji i przej cia firm Zarzàdzanie jakoêcià ISO Pobudzanie dzia alnoêci racjonalizatorskiej poprzez wymian i wspó dzielenie wiedzy Wymiana informacji dotyczàcych regulacji prawnych dotyczàcych ochrony Êrodowiska Innowacja procesów Zarzàdzanie projektami opracowania nowych us ug Zarzàdzanie procesem zakupów Obs uga dzia u HR Zarzàdzanie wnioskami i podaniami Gospodarka remontowa Zarzàdzanie zmianami procesów Firmy Poprawa wydajnoêci wymiany informacji w grupach roboczych Poprawa wydajnoêci wymiany informacji w grupach roboczych Grupowa realizacja zadaƒ oraz podejmowanie decyzji w interdyscyplinarnych grupach roboczych Innowacje procesów kontroli i przep ywu pracy grup roboczych PRACA GRUPOWA 8 Katalog aplikacji

9 Zastosowanie aplikacji w sektorach TELEKOMUNIKACJA Sektor telekomunikacyjny jest dla Lotus Software szczególnie istotny. W sektorze tym znajdujà si bowiem nie tylko nasi klienci, ale równie partnerzy, z którymi realizujemy przedsi wzi cia dla rynku korporacyjnego. Wspólnie z operatorami od lat oferowaliêmy mo liwoêç hostingu aplikacji Lotus Notes/Domino (np. British Telecommunications), od pewnego czasu oferujemy równie aplikacje i us ugi naszego Êrodowiska (poczta elektroniczna, aplikacje pracy grupowej) w modelu ASP. Nasze najnowsze przedsi wzi cia to wspólne oferowanie us ug mobilnych dla rynku korporacyjnego. Na przyk ad dzi ki podpisanemu porozumieniu z Vodafone, Êwiadczymy dla klienta korporacyjnego dost p do us ug i aplikacji Lotus Notes/Domino za pomocà urzàdzeƒ przenoênych telefonów komórkowych czy PDA. Us ugi te nie koƒczà si na poczcie elektronicznej, obejmujà równie aplikacje, w àczajàc w to prac off-line i zdalnà synchronizacj aplikacji. Firmy sektora telekomunikacyjnego stawiajà z jednej strony na sprawdzone rozwiàzania, z drugiej zaê nie bojà si nowych technologii. My oferujemy obie te rzeczy. W tak du ych firmach jak operatorzy telekomunikacyjni oprócz Lotus Notes znajduje zastosowanie nasz nowy klient inotes Web Access. Tam, gdzie klient Lotus Notes nie mo e zostaç zastosowany, dajemy mo liwoêç dost pu do poczty i aplikacji Domino przez przeglàdark internetowà inotes Web Access jest wtedy niezastàpiony. Do us ug pracy grupowej dodajemy sektorowi firm telekomunikacyjnych narz dzia wspó pracy w czasie rzeczywistym. Chat, wspó dzielenie obrazu i aplikacji, przekaz audio i video, dostarczane przez oprogramowanie Lotus Sametime, w po àczeniu z Lotus Notes/Domino, zapewniajà kompletne Êrodowisko pracy w korporacyjnym intranecie. Mo liwoêci integracyjne Lotus Notes/Domino pozwalajà równie na dost p do systemów i aplikacji opartych o relacyjne bazy danych, co powoduje, e budowanie intranetu z pomocà serwera aplikacyjnego Lotus Domino nie niesie ze sobà adnych ograniczeƒ. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: ukasz Sadalski, Corporate Sales Executive tel.: , kom.: TELEKOMUNIKACJA KOMUNIKACJA Komunikacja z podmiotami zewn trznymi i inwestorami Komunikacja mi dzy oddzia ami i departamentami Rozwój elektronicznej spo ecznoêci internetowe biuro obs ugi klienta publikacja informacji na WWW, hosting us ug, us ugi ASP, us ugi mobilne, praca z partnerami przez Internet, real-time messaging Zarzàdzanie wiedzà zarzàdzanie projektami, e-learning, obieg dokumentów, zarzàdzanie jakoêcià, zarzàdzanie zmianami, zarzàdzanie zasobami, zarzàdzanie aktywami aƒcuch dostaw obs uga skarg i wniosków przez WWW, handel elektroniczny us ugami transmisji danych, elektroniczna obs uga zamówieƒ Innowacja procesów automatyzacja zamówieƒ wewn trznych, automatyzacja obs ugi serwisowej help-desk, workflow publikacji danych w intranecie, e-selling (inicjacja umów, egzekwowanie p atnoêci) Poprawa wydajnoêci wymiany informacji w grupach roboczych Grupowe rozwiàzywanie zagadnieƒ oraz podejmowanie decyzji w grupie roboczej Innowacje procesów kontroli i przep ywu pracy grup roboczych PRACA GRUPOWA Katalog aplikacji 9

10 Zastosowanie aplikacji w sektorach SEKTOR FINANSOWY Podstawowe cechy platformy Domino/Lotus Notes takie jak autoryzacja dost pu, szyfrowanie, wszechstronne wyszukiwanie pe notekstowe w àcznie z za àcznikami, automatyczna replikacja oraz podpis elektroniczny zdecydowa y o tym, e platforma ta sta a si w sektorze finansowym na Êwiecie i w Polsce powszechnym standardem. Organizacja i udost pnianie wiedzy korporacyjnej, Intranet, Extranet, serwisy www, CRM, automatyzacja procesów sprzeda y, zarzàdzanie procesami obs ugi klienta, zarzàdzanie procesem zatwierdzania kredytów, elektroniczny obieg dokumentów wykonane na platformie Domino/Lotus Notes dost pne sà dla u ytkownika w sposób w pe ni kontrolowany. Udost pnienie elektronicznej wersji publikacji pozwala na unikni cie ogromnych kosztów druku i powielania materia ów, zaoszcz dzenie czasu pracowników (Êrednio o ok. 40%). Alternatywà dla firm nie posiadajàcych platformy Domino/Lotus Notes jest rezygnacja z klienta Lotus Notes i wykorzystanie dost pu do elektronicznych dokumentów przez przeglàdark internetowà co ogranicza wydatki na utrzymanie instalacji po stronie u ytkownika... Gdyby pozbawiono nas mo liwoêci Lotus Notes/Domino i funkcji opracowanych aplikacji, zwolni bym si z pracy.., artuje dyrektor jednego z najwi kszych banków w Polsce. Kolejnym etapem rozwoju aplikacji w erze informacji i niewàtpliwie wyzwaniem przed sektorem finansowym staje si kompleksowa realizacja idei zarzàdzania wiedzà (Knowledge Management) oraz przestrzeni nauczania rozproszonego. Lotus Software posiada zaawansowane dedykowane rozwiàzania zarówno w obszarze KM (K-station, Knowledge Discovery Server oraz aplikacje wspomagajàce: Lotus Workflow, Domino.Doc) jak i w dziedzinie e-learning, gdzie od wielu lat kolejne wersje oprogramowania Lotus LearningSpace sà niekwestionowanym liderem na rynku. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: Grzegorz urowski, tel. (22) , fax.(22) SEKTOR FINANSOWY KOMUNIKACJA Poufna komunikacja z podmiotami zewn trznymi, inwestorami i kooperantami Poufna komunikacja mi dzy oddzia ami i departamentami Rozwój elektronicznej spo ecznoêci e-banking Oferta publiczna on-line Wirtualna przestrzeƒ robocza real-time messaging, call center Automatyzacja procesu Êledzenia operacji finansowych Marketing 1:1 Cross-Selling, konsolidacja Zarzàdzanie Zarzàdzanie i analiza ryzyka CRM, zarzàdzanie procesami POK (relacjami, kontaktami itp.) Planowanie, bud etowanie Zarzàdzanie projektami (fuzje, wprowadzenie nowych jakoêci) Zarzàdzanie aktywami Zarzàdzanie i kontrola op acalnoêci: lokaty, kredytów,etc. Kooperacja Wirtualana bankowoêç i finanse e-learning, Cross-Selling e-collaboration Zarzàdzanie wierzytelnoêciami Wirtualne transakcje w aƒcuchu firm kooperujàcych Mi dzynarodowy handel Êrodkami finansowymi Innowacja procesów Zintegrowana obs uga klienta e-learning, kompleksowe zarzàdzanie transakcjami e-selling (inicjacja umów, egzekwowanie p atnoêci) Automatyzacja procesów przyznawania i zatwierdzania kredytów, po yczek on-line Automatyzacja zarzàdzania wnioskami, korespondencjà Firmy Poprawa wydajnoêci wymiany informacji w grupach roboczych Poprawa wydajnoêci wymiany informacji w grupach roboczych Innowacje procesów kontroli i przep ywu pracy grup roboczych Wspólne rozwiàzywanie zagadnieƒ oraz podejmowanie decyzji w grupie roboczej PRACA GRUPOWA 10 Katalog aplikacji

11 Zastosowanie aplikacji w sektorach SEKTOR PUBLICZNY Era elektronicznej administracji publicznej (e-government) ju nadesz a. Widaç to zarówno po przyk adach oddawanych do eksploatacji systemów, po deklaracjach rzàdów paƒstw oraz po zmianach prawa umo liwiajàcych funkcjonowanie elektronicznej administracji publicznej, jak na przyk ad wprowadzenie podpisu elektronicznego. G ównym argumentem przemawiajàcym za tymi zmianami sà wysokie oszcz dnoêci, które mo na uzyskaç za pomocà narz dzi wykorzystywanych w e-business ie. Jednym z wniosków p ynàcych z raportu i dotyczàcych elektronicznej administracji w Wielkiej Brytanii by o stwierdzenie, e wprowadzenie elektronicznej administracji pozwoli obni yç podatki w tym kraju o 1%. Wprowadzone ju w niektórych instytucjach czy jednostkach administracji paƒstwowej zastosowania e-government oparte o Lotus Notes i Lotus Domino dowodzà p ynàcych korzyêci. Zmniejszenie wydatków, przyspieszenie rozpatrywania spraw, zredukowanie liczby procedur, to tylko niektóre z zysków. Dodatkowo zastosowania e-government poprawiajà kontakty urz dników z obywatelami oraz z innymi podmiotami gospodarczymi. Rozwiàzania oparte o oprogramowanie Lotus s u à i sprawdzajà si w ró nych jednostkach administracji publicznej, zarówno centralnej, jak i lokalnej, w rozwiàzaniach w sieciach wewn trznych instytucji (np. bezpieczna poczta elektroniczna, obieg dokumentów z podpisem elektronicznym, bud etowanie, zarzàdzanie umowami i przetargami publicznymi), jak i rozwiàzaniach ekstranetowych, àczàcych instytucje, firmy i obywateli. Te zastosowania przyczyniajà si do budowania prawdziwych spo eczeƒstw informacyjnych. Polskie instytucje korzystajàce z Lotus Notes/Domino sà zadowolone, e posiadajà platform, która pozwala na elastyczne, szybkie i tanie uruchamianie aplikacji, nie tylko z pomocà naszych partnerów, ale równie w asnymi si ami. Jest to istotne zw aszcza w czasach, w których nale y si rozliczyç z ka dej z otówki wydanej z pieni dzy podatnika nasi klienci, którzy u ywajà Lotus Notes/Domino nie muszà si baç wyników kontroli. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: ukasz Sadalski, Corporate Sales Executive tel.: , kom.: SEKTOR PUBLICZNY KOMUNIKACJA Komunikacja z podmiotami zewn trznymi i inwestorami Komunikacja mi dzy oddzia ami i departamentami Rozwój elektronicznej spo ecznoêci internetowe punkty informacyjne, publikacja danych na WWW, rozwiàzania dla spo eczeƒstwa informacyjnego, promocje regionów w Internecie, Zarzàdzanie wiedzà zarzàdzanie bud etem, umowami, inwestycjami, wspó dzielenie dokumentów, wspó dzielenie informacji, zarzàdzanie jakoêcià aƒcuch dostaw rozwiàzania e-government, automatyzacja obs ugi petentów, automatyzacja obs ugi zamówieƒ publicznych, wspó praca pomi dzy jednostkami administracji paƒstwowej, e-learning Innowacja procesów automatyzacja zamówieƒ wewn trznych, wdro enie procedur wewn trznych, obieg dokumentów z workflow Poprawa wydajnoêci wymiany informacji w grupach roboczych Grupowe rozwiàzywanie zagadnieƒ oraz podejmowanie decyzji w grupie roboczej Innowacje procesów kontroli i przep ywu pracy grup roboczych PRACA GRUPOWA Katalog aplikacji 11

12 Zastosowanie aplikacji w sektorach PRZEMYS Wyzwania dnia dzisiejszego: konkurencja, koniecznoêç zmniejszania kosztów, zapasów magazynowych i sprawne zarzàdzanie kadrà pracowniczà, stawiajà przed zarzàdami firm koniecznoêç wprowadzania sprawnych rozwiàzaƒ informatycznych. Ogromna liczba ró nego rodzaju rozwiàzaƒ informatycznych powoduje dylematy i frustracj przy wyborze w aêciwego systemu. Wybór systemu opartego na platformie Lotus Notes / Domino dokona o na Êwiecie 80 milionów u ytkowników. Trudno myêleç, i tyle osób dokona o niew aêciwego wyboru? Z pewnoêcià warto skorzystaç z ich doêwiadczeƒ. Rozwiàzania oparte o Lotus Notes / Domino sà z powodzeniem realizowane w ró nych ga ziach gospodarki, zaspokajajàc ró nego rodzaju potrzeby takie jak zarzàdzanie elektronicznym obiegiem dokumentów (dokumentów ISO), CRM (budowanie wzajemnych relacji z Klientami), SCM (integracja aƒcucha dostaw), Workflow (przebieg wiedzy, pracy). Sztandarowymi rozwiàzaniami sà aplikacje s u àce do tworzenia zarzàdzania i kontrolowania przebiegu informacji, wiedzy i pracy. Takie niezb dne ka dej firmie czy organizacji rozwiàzania, dostarcza w aênie aplikacyjna platforma Lotus Notes / Domino. Rozwiàzania realizowane przez nas i przez naszych Business Partnerów zaspokajajàc okreêlone potrzeby w organizacji powodujà i informatyk nale y postrzegaç jako Centrum Oszcz dnoêci, nie zaê jako Centrum Kosztów. Rozwiàzanie okreêlonych potrzeb firmy zwiàzanych ze sprawniejszym obiegiem informacji powoduje, e okreêlony nak ad finansowy w pierwszej fazie projektu przynosi w dalszym okresie u ytkowania systemu policzalne oszcz dnoêci. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: Przemys aw Gàsiorek Tel , Fax , Kom PRZEMYS KOMUNIKACJA Komunikacja z podmiotami zewn trznymi i inwestorami Komunikacja mi dzy oddzia ami i departamentami Rozwój elektronicznej spo ecznoêci Organizacja wspó pracy mi dzy podmiotami Zarzàdzanie procesami fuzji i przej ç firm Zarzàdzanie przez jakoêç ISO Organizacja dzia alnoêci racjonalizatorskiej Regulacja prawne dotyczàce ochrony Êrodowiska Zarzàdzanie wiedzà Zarzàdzanie cyklem ycia produktu Automatyzacja procesów w zastosowaniu kluczowych technologii i procesów Przeglàd projektów, spotkaƒ i zasobów Przej cia i p acenia firm Zarzàdzanie jakoêcià ISO 9000, ISO aƒcuch dostaw Elektroniczna integracja aƒcucha dostaw Rozwój relacji z Klientem rozwijajàc propozycj poprzez oferowanie wartoêci dodanej Zarzàdzanie projektem rozwoju produktu Automatyzacja procesów sprzeda y i dystrybucji Zarzàdzanie normami i procesami certyfikacji Innowacja procesów Planowanie d ugookresowe Zarzàdzanie procesami zmian technologicznych Optymalizacja gospodarki magazynowej Zarzàdzanie jakoêcià (ISO) Gospodarka remontowa Gospodarka Êrodkami trwa ymi Zarzàdzanie elektronicznym obiegiem zamówieƒ Normy Êrodowiskowe i BHP Poprawa wydajnoêci wymiany informacji w grupach roboczych Grupowa realizacja zadaƒ oraz podejmowanie decyzji w interdyscyplinarnych grupach roboczych Innowacje procesów kontroli i przep ywu pracy grup roboczych PRACA GRUPOWA 12 Katalog aplikacji

13 Zastosowanie aplikacji w sektorach UBEZPIECZENIA Sprawna obs uga i szybka penetracja rynku stajà si kluczem do sukcesu w dobie silnej konkurencji na rynku. Domino/Lotus Notes swój sukces w sektorze ubezpieczeniowym zawdzi cza przede wszystkim prostemu, intuicyjnemu iterfejsowi oraz zaawansowanym mechanizmom replikacji i autoryzacji. Te cechy umo liwi y szybkà, sprawnà wymian poufnych informacji w wersji elektronicznej z agentami, w architekturze rozproszonej oraz szybki dost p do aktualnych danych ograniczajàc do minimum czas komunikacji. Obok ogólnych usprawnieƒ w dziedzinie automatyzacji procesów zatwierdzania, b yskawicznego udost pniania informacji, wa nym elementem a jednoczeênie cechà charakterystycznà platformy Domino/Lotus Notes sà: mo liwoêç pracy off-line i automatyzacja procesów replikacji. Umo liwia to zaoszcz dzenie czasu pracy na wielokrotnym przepisywaniu danych, unikni ciu wielokrotnego powtarzania czynnoêci, powielania materia ów w formie elektronicznej i drukowanej, zamkni cie cyklu sprzeda y produktów w najkrótszym mo liwym czasie. Korzystajàc z zaawansowanych narz dzi wyszukiwania (przeszukiwanie pe notekstowe, przeszukiwanie za àczników) w ogromnej iloêci danych, za pomocà zadanych kategorii, mo na znaleêç potrzebne, zawsze aktualne informacje, minimalizujàc prawdopodobieƒstwo b du. Nast pnym etapem rozwoju aplikacji w firmach ubezpieczeniowych staje si usprawnienie i przyêpieszenie procesu szkolenia. Du a fluktuacja agentów wymusza zastosowanie sprawnego i powszechnie dost pnego medium do przekazywania i sprawdzania kompetencji. Jedynà drogà w obecnej chwili wydaje si zastosowanie kompleksowego rozwiàzania nauczania rozproszonego. Lotus Software posiada równie i w dziedzinie e-learning zaawansowane, dedykowane rozwiàzanie, gdzie od wielu lat kolejne wersje oprogramowania Lotus LearningSpace sà niekwestionowanym liderem na rynku. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: Grzegorz urowski tel. (22) , fax.(22) UBEZPIECZENIA KOMUNIKACJA Komunikacja z podmiotami zewn trznymi i inwestorami Komunikacja mi dzy oddzia ami i departamentami Rozwój elektronicznej spo ecznoêci Wirtualne serwisy informacyjne Oferta publiczna on-line Konsorcja standaryzujàce e-selling (inicjacja umów) Real-time messaging, call center Marketing 1:1 Cross-Selling, konsolidacja Automatyzacja obs ugi Zarzàdzanie Zarzàdzanie i analiza ryzyka CRM, zarzàdzanie procesami Obs ugi Klienta Automatyzacja procesów zatwierdzania, rozliczania Zarzàdzanie projektami, promocje, fuzje, nowe produkty Automatyzacja ofertowania Zarzàdzanie i kontrola op acalnoêci inwestycji Kooperacja Wirtualne rynki ubezpieczeniowe e-learning, Cross-selling Zarzàdzanie informacjà Wirtualne transakcje Konsolidacja procesów wymiany us ug, obs ugi Kompleksowa wspó praca w zakresie sprzeda y produktów Innowacja procesów Zintegrowana obs uga klienta Kompleksowe zarzàdzanie sprzeda à Âledzenie operacji, konta Automatyzacja procesu podejmowania decyzji e-selling (inicjacja umów) Automatyzacja zarzàdzania wnioskami, korespondencjà Poprawa wydajnoêci wymiany informacji w grupach roboczych Wspólne rozwiàzywanie zagadnieƒ oraz podejmowanie decyzji w grupie roboczej Innowacje procesów kontroli i przep ywu pracy grup roboczych PRACA GRUPOWA Katalog aplikacji 13

14 Zastosowanie aplikacji w sektorach SPRZEDA DETALICZNA I DYSTRYBUCJA Wyzwania i trudnoêci jakie niesie wspó czesny rynek i potencjalni Klienci zmusza handlowców i do coraz wi kszych wysi ków w dostosowywaniu si do nich. Nie bez znaczenia jest tutaj automatyzacja prac, wszystkich które zautomatyzowaç si uda. Z pewnoêcià we wspó czesnej sprzeda y trzeba wykorzystywaç takie narz dzia jak SFA (Sales Force automation), CRM (Custokmer Relationship Management), SCM) Supply Chain Management),... Odcià enie pracy Dzia ów Sprzeda y i Reprezentantów Handlowych z pewno- Êcià wp ynie na ich wydajnoêç i produktywnoêç pracy. Rozwiàzania s u àce automatyzacji prac Dzia ów Handlowych sà z powodzeniem realizowane na platformie Lotus Notes / Domino. W Polsce jest wiele wdro eƒ tego typu co w sposobów znaczàcy wp yn o na popraw pracy szeroko rozumianych Dzia ów Handlowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: Przemys aw Gàsiorek Tel Fax Kom SPRZEDA DETALICZNA I DYSTRYBUCJA KOMUNIKACJA Komunikacja z podmiotami zewn trznymi i inwestorami Komunikacja mi dzy oddzia ami i departamentami Rozwój elektronicznej spo ecznoêci Mobilni handlowcy (Rep) Rozwój wspó pracy pomi dzy podmiotami Zarzàdzanie procesami fuzji i przej cia firm Zarzàdzanie jakoêcià ISO Wspó dzielenie i grupowy rozwój wiedzy Zarzàdzanie wiedzà Proces planowania Zarzàdzanie relacjami z Klientami (CRM) Zarzàdzanie wiedzà o konkurencji Gromadzenie i zarzàdzanie wiedzà Zarzàdzanie elektronicznym obiegiem dokumentów aƒcuch dostaw Organizacja procesów samoobs ugi Integracja aƒcucha dostaw Handel elektroniczny Organizacja procesu kupno sprzeda Help Desk Innowacja procesów Zarzàdzanie projektami marketingowymi Zarzàdzanie procesem zakupów Obs uga HR Zarzàdzanie wnioskami i podaniami Zarzàdzanie zmianami procesów Firmy Poprawa wydajnoêci wymiany informacji w grupach roboczych Poprawa wydajnoêci wymiany informacji w grupach roboczych Grupowa realizacja zadaƒ oraz podejmowanie decyzji w interdyscyplinarnych grupach roboczych Innowacje procesów kontroli i przep ywu pracy grup roboczych PRACA GRUPOWA 14 Katalog aplikacji

15 Zastosowanie aplikacji w sektorach MEDIA Niewàtpliwie specyfika pracy w sektorze mediów charakteryzuje si ciàg à komunikacjà i wymianà informacji. Co wi cej, informacje te przybierajà ró ne formy, od tekstu, poprzez grafik, zdj cia, ruchome obrazy czy dêwi k. Lotus Notes/Domino jest narz dziem, pozwalajàcym na zarzàdzanie informacjà niezale nie od jej formy. Lotus Notes/Domino znosi bariery w kontaktach pomi dzy ludêmi poczàwszy od poczty elektronicznej, poprzez SMS, dost p z urzàdzeƒ przenoênych, bazy i aplikacje w Internecie ka dy sposób na komunikacj i wspó prac jest mo liwy. W po àczeniu z Sametime, narz dziem do komunikacji on-line, pozwala na ciàg e i niezak ócone porozumiewanie si i wymian informacji, niezale nie od miejsca pobytu, czy sposobu dost pu do sieci. Chat, wspó dzielenie obrazu, przekazy audio i video, pozwalajà zaprezentowaç firm i produkty on-line przez Internet i przekonaç klienta o przewadze nad innymi konkurentami. Narz dzia te umo liwiajà wspó prac nad reklamà czy innymi przedsi wzi ciami przez Internet, bez koniecznoêci ciàg ego odbywania spotkaƒ i kopiowania wielu stron tekstu czy zdj ç. Agencje badawcze i reklamowe, stacje radiowe czy telewizyjne, dla nich Lotus Notes/Domino to produkt idealny, nie narzucajàcy adnych ograniczeƒ. Swoboda dzia- ania, swoboda myêlenia, a jednoczeênie zapewnienie wirtualnego miejsca dzielenia si pomys ami i ich przechowywania, to zalety Êrodowiska Lotus Notes/Domino. Tworzenie reklam, praca nad nowymi programami, wspó praca pomi dzy ludêmi i zespo ami, w tym wszystkim pomagajà aplikacje serwera Domino, dost pne zarówno dla Êrodowisk Windows, jak i Mac. Firmom wydawniczym Lotus Notes/Domino oferuje mo liwoêç zarzàdzania cyklem wydawniczym, obiegu dokumentów i uporzàdkowania organizacji pracy. Wewn trzne portale informacyjne, publikowanie i wyszukiwanie wêród elektronicznych zasobów, to z Lotus Notes/Domino staje si proste i przyjemne. Niezale nie od Paƒstwa potrzeb nasze oprogramowanie mo e je spe niç. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: ukasz Sadalski, Corporate Sales Executive tel.: , kom.: MEDIA KOMUNIKACJA Komunikacja z podmiotami zewn trznymi i inwestorami Komunikacja mi dzy oddzia ami i departamentami Rozwój elektronicznej spo ecznoêci publikowanie danych na WWW, reklama w Internecie, wspó praca nad projektami z klientem, zbieranie informacji ze Êwiata za pomocà Internetu i urzàdzeƒ przenoênych, call center Zarzàdzanie wiedzà rozliczanie czasu pracy, zarzàdzanie projektami, obs uga cyklu redakcyjnego, wspó dzielenie dokumentów, zdj ç i grafik, wspó praca grup zadaniowych, bank pomys ów aƒcuch dostaw elektroniczny handel informacjà, wielostopniowe zarzàdzanie zawartoêcià przez WWW, sprzeda badaƒ marketingowych przez Internet Innowacja procesów automatyzacja kategoryzacji dokumentów, zarzàdzanie zawartoêcià intranetów, automatyzacja zarzàdzania wnioskami i korespondencjà, e-selling (inicjacja umów, egzekwowanie p atnoêci) Poprawa wydajnoêci wymiany informacji w grupach roboczych Grupowe rozwiàzywanie zagadnieƒ oraz podejmowanie decyzji w grupie roboczej Innowacje procesów kontroli i przep ywu pracy grup roboczych PRACA GRUPOWA Katalog aplikacji 15

16 Lotus Professional Services Lotus Professional Services Lotus Professional Services (LPS) to zespó konsultantów powo any w celu dostarczania Paƒstwu us ug o najwy szej jakoêci, zwiàzanych z produktami Lotus Software z IBM Software Group. W LPS pracujà doêwiadczeni in ynierowie, których zadaniem jest prowadzenie kompleksowych projektów wdro eniowych i us ug. Zajmujemy si równie rozwiàzywaniem bie- àcych problemów technicznych zwiàzanych z Notes/Domino i innymi produktami Lotus Software oraz doradztwem tym spoêród naszych klientów, którzy podpisali z LPS umow dotyczàcà wsparcia technicznego Field Support Service. W codziennej pracy pos ugujemy si Systemem Zarzàdzania Wiedzà, który sta si repozytorium wspólnych rozwiàzaƒ, doêwiadczeƒ i sukcesów naszej organizacji zatrudniajàcej ponad 1000 konsultantów w samej tylko Europie. Od dwóch lat LPS dzia a równie w Polsce. Dzi ki temu wszystkie ciekawe i przydatne pomys y oraz produkty opracowane przez LPS na ca ym Êwiecie sà do Paƒstwa dyspozycji. Naszym zadaniem jest nie tylko Êwiadczenie us ug zwiàzanych z oprogramowaniem Lotus, ale równie udost pnienie Paƒstwu unikalnych rozwiàzaƒ, które powsta y w trakcie realizacji du ych projektów prowadzonych przez LPS na obszarze EMEA (Europe Middle East Africa). Nasi konsultanci pracujà w bezpoêrednim kontakcie z Paƒstwem. Naszym celem jest poprawa wydajnoêci Paƒstwa systemów, maksymalizowanie stopnia wykorzystania mo liwoêci Lotus Notes/Domino, zadbanie o jego w aêciwe zabezpieczenie. Konsultanci LPS sà przygotowani do okreêlania d ugoterminowych potrzeb u ytkowników, mogà podpowiadaç w aêciwe rozwiàzania na d ugo zanim u ytkownicy zdadzà sobie z nich spraw. W polskim zespole LPS pracujà konsultanci posiadajàcy nast pujàce certyfikaty: Certified Lotus Instructor (z trzecim, najwy szym poziomem uprawnieƒ CLI) Principal Certified Lotus Professional R5 System Administration (równie R4) Principal Certified Lotus Professional R5 Application Development (równie R4) 16 Katalog aplikacji

17 Lotus Professional Services Rozwiàzania i us ugi LPS w Polsce 1. Przyk ady typowych us ug. Projektowanie infrastruktury dla systemu Lotus Notes/Domino, wdro enia Projektowanie prototypów baz danych i aplikacji biznesowych w Notes/Domino Przygotowywanie gotowych rozwiàzaƒ na bazie Domino.Doc oraz Domino Workflow Projektowanie i tworzenie portali internetowych i intranetowych na bazie Domino (w tym integracja z IBM WebSphere) Rekomendowanie i implementowanie rozwiàzaƒ pozwalajàcych na integracj ró nych systemów poczty elektronicznej w ramach jednej organizacji Migracja z innych systemów pocztowych do Lotus Notes/Domino Integracja Lotus Notes/Domino z innymi systemami (RDBMS, ERP, systemy pocztowe) Szkolenia i konsultacje na zamówienie obejmujàce techniczne zagadnienia niedost pne w ofercie Autoryzowanych Centrum Szkoleniowych Lotus Instalowanie i konfigurowanie oprogramowania zwiàzanego z technologià Lotus, ze szczególnym uwzgl dnieniem platform innych ni Windows Doradztwo w zakresie bezpieczeƒstwa systemu, certyfikatów Notes oraz X.509, replikacji i wspó pracy domen Lotus Notes Field Support Service roczna umowa obejmujàca wsparcie techniczne (comiesi czne wizyty u Klienta, mo liwoêç konsultacji telefonicznych, ten sam konsultant prowadzàcy w trakcie ca ej umowy) Uwaga: FSS jest us ugà Êwiadczonà przez polski zespó LPS i nie ma bezpoêredniego zwiàzku z dzia aniem Centrum Wsparcia Technicznego z Dublina, Klienci majàcy podpisanà umow z Dublinem nie nabywajà praw do lokalnych us ug FSS. 2. Audyty LPS. Przeglàdy, których celem jest opracowanie raportów okreêlajàcych stan obecny oraz rekomendacje usprawnieƒ zmierzajàcych do poprawy funkcjonowania oprogramowania Lotus lub okreêlenia strategicznego kierunku zmian (np. przebudowy infrastruktury Notes/Domino): Audyt infrastruktury Lotus Notes/Domino Audyt aplikacji Lotus Notes (zakres projektowania aplikacji) Audyt serwera Lotus Domino Audyt bezpieczenstwa systemu Lotus Notes/Domino (wraz z mo liwoêcià stworzenia kompleksowej polityki bezpieczeƒstwa w odniesieniu do systemu Lotus Notes/Domino) 3. Serwery faksów dla Lotus Domino. Wykonujemy migracj z Fax for Domino oraz nowe wdro enia. Dostarczamy kompletne rozwiàzania, tj. licencje, komponenty sprz towe, w tym karty faksowe Brooktrout oraz us ugi, w tym integracj serwera faksów z istniejàcymi aplikacjami Lotus Notes: VSI-FAX for Notes (Esker Software) RightFax (RightFax Products & Solutions) Integrated Domino Fax for iseries (AS/400) 4. Narz dzia do kontroli poczty. Dostarczamy licencje oraz us ugi wraz z mo liwoêcià stworzenia kompleksowej polityki i procedur korzystania z korporacyjnego systemu komunikacyjnego bazujàcego na Lotus Notes/Domino: MailWatcher (MailWatcher SA) securiq.suite (Group Technologies AG) 5. Oprogramowanie antywirusowe dla Lotus Domino. Dostarczamy licencje oraz us ugi zwiàzane z wdro eniem tych rozwiàzaƒ: ScanMail for Domino (Trend Micro, Inc.) GroupShield for Domino (McAfee, Network Associates, Inc.) Katalog aplikacji 17

18 Lotus Professional Services 6. Rozwiàzania do tworzenia kopii bezpieczeƒstwa Lotus Domino. Dostarczamy licencje oraz us ugi zwiàzane z ich wdro eniem: Tivoli Storage Manger, Data Protection for Domino (IBM) ARCserve 2000 (Computer Associates International, Inc.) BRMS for iseries (AS/400) Backup, Recovery and Media Services (IBM) 7. Dodatkowe oprogramowanie do zarzàdzania Lotus Notes/Domino. Dostarczamy licencje oraz us ugi zwiàzane z wdro eniem tych rozwiàzaƒ: Domino.User (Lotus Professional Services) Server AdminPlus (Percussion Software, Inc.) 8. Oprogramowanie do wizualizowania danych z baz Lotus Notes w postaci wykresów, grafów i rozbudowanych zestawieƒ. Dostarczamy licencje oraz us ugi zwiàzane z wdro- eniem tego rozwiàzania: Cuber for Notes (Show Business Software) 9. Aplikacja Lotus Notes implementujàca metodyk Balanced Scorecard do zarzàdzania procesem realizowania strategii firmy. Dostarczamy licencje oraz us ugi zwiàzane z wdro eniem tego rozwiàzania: Action Driven Balanced Scorecard (Show Business Software) 18 Katalog aplikacji

19 Lotus Professional Services Rozwiàzania autorskie LPS Prezentowane poni ej rozwiàzania dost pne sà wy àcznie w ofercie LPS i nie mo na ich nabyç ani w ramach programu Passport Advantage, ani za poêrednictwem Business Partnerów. MailProtect to dodatek do stacji roboczej Lotus Notes w wersjach R4.x oraz R5.x, który w przypadku R4.x umo liwia, a w przypadku R5.x istotnie zwi ksza mo liwoêci korzystania z S/MIME. MailProtect pozwala na bezpiecznà wymian poczty oraz stosowanie elektronicznego podpisu mi dzy osobami, które korzystajà z ró nych typów oprogramowania przygotowanego do obs ugi S/MIME, w tym Lotus Notes. Dla firm, w których nie jest preferowane rozwiàzanie typu end-to-end dla S/MIME, LPS oferuje MailProtect Gateway scentralizowanà, tj. zlokalizowanà na serwerze, wersj MailProtect. Secure Communication Server (SCS) wykorzystuje zalety zaimplementowanego w Domino protoko u SSL i pozwala uniezale niç si od S/MIME w zakresie bezpiecznego przesy ania danych za poêrednictwem systemu pocztowego. SCS pozwala na Êwiadczenie us ugi typu hosting, polegajàcej na przechowywaniu i bezpiecznym udost pnianiu baz pocztowych u ytkownikom z firmy oraz zewn trznym wspó pracownikom lub partnerom, nawet przez Internet. W tym rozwiazaniu akcent po o ony jest nie na zaszyfrowaniu zawartosci przesy anych dokumentów, ile na utworzeniu bezpiecznego kana u komunikacyjnego do przesy ania danych do przegladarki u ytkownika. SCS mo na integrowaç z systemami dzia- ajàcymi wewnàtrz firmy, jak równie rozszerzaç o funkcje charakterystyczne dla portali WWW. Istniejace portale moga byç rozszerzone o funkcjonalnoêç SCS. Lotus Notes, SmartCard i X.509. Wraz z pojawieniem si na rynku kart procesorowych, które przechowujà certyfikaty i klucze szyfrujàce, wiele firm korzystajàcych z Lotus Notes/Domino R4.x oraz R5.x zacze o poszukiwaç mo liwoêci rozszerzenia zabezpieczeƒ Lotus Notes o karty SmartCard. LPS oferuje dla tego typu rozwiazaƒ dwa komponenty: Secure Notes Client (SNC) na stacji roboczej Lotus Notes oraz PKI++, system do zarzàdzania certyfikatami zlokalizowany na serwerze Domino. SNC umo liwia autoryzacje dostepu do systemu na bazie weryfikacji Notes ID i has a przechowywanych na karcie SmartCard. Szyfrowanie dokumentów Lotus Notes odbywa si przy u yciu d ugich kluczy. Ponadto SNC zapewnienia elektroniczny podpis (w tym tzw. multi-signature ) na bazie certyfikatów X.509. W systemach, w których wykorzystuje si standard X.509 lub karty procesorowe, bardzo wa nym zadaniem staje si zarzàdzanie certyfikatami. PKI++ to kompleksowe rozwiàzanie, którego zadaniem jest bezpieczne i wygodne zarzàdzanie certyfikatami, kontrolowanie zdarzeƒ administracyjnych oraz, o ile istnieje taka koniecznoêç, decentralizacja administracji zapewniajàca bezpieczeƒstwo na niezmienionym poziomie. PKI++ gwarantuje równie synchronizacj informacji o wa nych i uniewa nionych certyfikatach z Enterprise Directory (np. Domino Directory). LDAPSync to oprogramowanie rozszerzajàce standardowy zestaw us ug katalogowych serwera Domino. S u y do synchronizowania baz danych Lotus Notes z katalogami LDAP (np. NDS, ActiveDir, Netscape, etc.). LDAPSync to bardzo przydatne rozwiàzanie dla firm, w których jednoczesnie funkcjonujà ró ne systemy pocztowe i konieczne jest wzajemne udost pnienie adresów u ytkowników. Jest równie bardzo wartoêciowym rozszerzeniem portali internetowych, w których autoryzacja odbywa si na podstawie katalogów LDAP. LDAPSync mo e równie s u yç do tworzenia i synchronizowania Enterprise Directory bazujacego na LDAP. Katalog aplikacji 19

20 Lotus Professional Services Case Studies (rozwiàzania LPS dla Domino) Poni ej przedstawiamy trzy przyk ady rozwiàzaƒ wykonanych przez LPS w ostatnim czasie. Cz Êç z nich mo e byç szybko wdro ona w stosownej skali na wszystkich platformach, na których dost pny jest serwer Domino. Na szczególnà uwag zas uguje iseries (AS/400), platforma która dzi ki Domino zyskuje gotowe i bogate w funkcje Êrodowisko aplikacyjne. Portal intranetowy dla u ytkowników inotes. Portal w zale noêci od rodzaju konfiguracji sprz towej serwera mo e obs ugiwaç do kilku tysi cy u ytkowników. G ównym rodzajem klienta pocztowego jest przeglàdarka internetowa, alternatywnie mo e byç to POP3 lub IMAP4. inotes to poczta elektroniczna, elektroniczny kalendarz, lista zadaƒ do wykonania dost pne przez przeglàdark. Portal przygotowany przez LPS wyposa ony jest dodatkowo w kilka aplikacji, które u atwiajà administrowanie kontami oraz udost pniajà dodatkowe funkcje pracy grupowej. Portal mo e byç zintegrowany z serwerem faksów, co umo liwia wysy anie faksów zarówno z inotes, jak i z baz danych dost pnych w ramach portalu. Masowa korespondencja lub faksy tworzone automatycznie przez aplikacje wysy ane sà w godzinach nocnych, w trybie bezobs ugowym. Do tej pory rozwiàzanie zosta o wykonane na platformie AIX, AS/400 oraz Windows 2000, a po stronie stacji roboczej w Êrodowisku Windows oraz MacOS. Aplikacja do dystrybucji raportów z AS/400 w formacie PDF. Naszym zadaniem by o przygotowanie i zaprogramowanie aplikacji w Lotus Notes, która pobiera z AS/400 sformatowane pliki do wydruku zapisane w formacie tzw. AS/400 spool-files, przerabia je do formatu PDF, a nast pnie dystrybuuje za poêrednictwem replikacji w Lotus Notes. Po zakoƒczeniu projektu setki poufnych raportów, drukowanych i dostarczanych w kilkanaêcie miejsc w Polsce przez kurierów, by y dystrybuowane bezpiecznie w postaci elektronicznej za po- Êrednictwem Lotus Notes. Zaprogramowane przez nas mechanizmy zabezpieczeƒ pozwoli y na Êcis e okreêlenie którzy u ytkownicy otrzymujà konkretne raporty. Portal B2B na Domino for iseries. Portal internetowy dla partnerów handlowych i wykonawców podzespo ów dla firmy produkcyjnej. Serwis B2B podzielony jest na trzy obszary: ogólnodost pny (anonymous), chroniony identyfikatorem i has em oraz szczególnie chroniony certyfikatami X.509. Dane wyêwietlane na stronach portalu pobierane sà m.in. z DB2/400 oraz SAP R/3. Ka dy z u ytkowników ma swojà sekcj prywatnà, w której mo e sprawdziç stan wzajemnych zobowiàzaƒ finansowych oraz zapoznaç si z poufnymi informacjami technicznymi, jak równie raportowaç na bie àco stan wykonania zamówieƒ. Pe na i najbardziej aktualna oferta znajduje si w Internecie Zach camy do zapoznania si ze szczegó owymi informacjami na naszej stronie WWW: lub Jak si z nami skontaktowaç? IBM Polska Sp. z o.o. Lotus Professional Services (IBM Software Group) WiÊniowy Business Park ul. 1 Sierpnia 8, Warszawa tel , fax Marcin Wiktorzak, Lotus Professional Services Manager tel , 20 Katalog aplikacji

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury W dzisiejszym Êwiecie mamy do czynienia z dwoma typami uczestnictwa w kulturze, która na wi kszoêci obszarów naszej planety pozostaje jeszcze kulturà analogowà,

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych Usługi finansowe Rational WebSphere Information Tivoli software software Management softw are Dystrybutorzy PartnetWorld Usługi IT Lotus software Terminale kasowe System Storage System p System x Interaktywny

Bardziej szczegółowo

Edukacja klientów w strategiach marketingowych banków

Edukacja klientów w strategiach marketingowych banków BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2003 Miscellanea 119 Edukacja klientów w strategiach marketingowych banków Artur Kowalczyk Analizujàc procesy komunikacji marketingowej banków z klientami (a zw aszcza dzia

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE

Spis treêci W SKRÓCIE Szanowni Czytelnicy, Dzi kujemy bardzo, e wzi liêcie do r ki nasz biuletyn. Mamy nadziej, e ka dy znajdzie dla siebie ciekawà informacj, która zach ci Paƒstwa do kontaktu z nami. Przedstawiamy te najêwie

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo