IMP³rove: Europejski projekt o trwałym oddziaływaniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IMP³rove: Europejski projekt o trwałym oddziaływaniu"

Transkrypt

1 2012 IMP³rove: Europejski projekt o trwałym oddziaływaniu 50 Historii Sukcesu Związanych z Zarządzaniem Innowacjami Kai Engel, Eva Diedrichs, Sabine Brunswicker i inni

2 IMP3rove: Europejski projekt o trwałym oddziaływaniu 50 Historii Sukcesu Związanych z Zarządzaniem Innowacjami Kai Engel, Eva Diedrichs, Sabine Brunswicker i inni Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012

3 Publikacja powstała w ramach działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Innowacje w Przedsiębiorstwach Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnienie innowacji (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 2.1.3). First Published in English as IMP3rove A European Project with Impact 50 Success Stories on Innovation Management by the European Commission s Directorate-General for Enterprise and Industry European Union, 2010 Polish translation: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012 Responsibility for the translation lies entirely with Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tłumaczenie: Jakub Skrzeczkowski Redakcja naukowa: Maciej Bieńkiewicz Współpraca merytoryczna (PARP): Krzysztof Buczek, Łukasz Sztern Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska Warszawa Publikacja bezpłatna Publikacja dostępna jest także w wersji elektronicznej na Portalu Innowacji Poglądy i opinie wyrażone przez autorów publikacji nie muszą odzwierciedlać stanowiska Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Publikacja wydrukowana na papierze pochodzącym z lasów prowadzących zrównoważoną gospodarkę leśną ISBN Nakład: 1500 Warszawa 2012 Przygotowanie do druku, druk i oprawa: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk

4 Szanowni Państwo! Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiadając na potrzeby małych i średnich przedsiębiorców realizuje szereg działań ukierunkowanych na stałe podnoszenie ich wiedzy o aktualnych trendach w innowacjach. Jednym z nich jest przedsięwzięcie Innowacje w Przedsiębiorstwach Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Jego głównym celem jest oddziaływanie na poprawę warunków tworzenia i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, a w szczególności wsparcie przedsiębiorców we wdrażaniu oraz rozwoju innowacyjnych rozwiązań. Publikacje przygotowywane w ramach tego przedsięwzięcia przybliżają różne aspekty funkcjonowania innowacyjnych MŚP. Szczególny nacisk położony został na informacje praktyczne, odnoszące się do głównych trendów związanych z rozwojem innowacyjnej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej, w tym przykłady dobrych praktyk. Praktyczne przykłady wzbogacone wiedzą specjalistyczną, są motorem do podejmowania działań mających na celu dalszy rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości w Polsce. Aby dostarczyć przedsiębiorcom dobrych wzorów do naśladowania i dać im szansę na zdobycie nowej, ciekawej wiedzy, postanowiliśmy wydać w języku polskim niniejszą publikację 50 Success Stories on Innovation Management autorstwa Kaia Engela, Evy Diedrichs i Sabine Brunswicker. Autorzy zaprezentowali w niej studia przypadków pokazujące przedsiębiorstwa, które skorzystały z szansy i umiejętnie wdrożyły innowacyjne rozwiązania. W publikacji nie brakuje także przykładów skierowanych do przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu doradców, pośredników, uczestników rynku finansowego, decydentów politycznych czy pracowników akademickich. W roku 2012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości szczególnie koncentruje się na stymulowaniu skutecznego zarządzania wśród przedsiębiorstw i instytucji rozwoju przedsiębiorczości. Mam nadzieję, że lektura publikacji powstających w cyklu Innowacje w Przedsiębiorstwach Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw, dostarczy Państwu wielu pożytecznych i inspirujących informacji, które znajdą zastosowanie w codziennej działalności. Zachęcam do lektury! Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes PARP PARP, Warszawa 2012 r. 3

5

6 Przedmowa Wzrastające oczekiwania otoczenia biznesu wymuszają na przedsiębiorcach innowacyjne sposoby działania i stymulowanie innowacji. Dzięki nim, następuje postęp zarówno w sferze organizacyjnej, procesowej, produktowej, marketingowej, zarządczej czy technologicznej, w konsekwencji służyć to ma zrównoważonemu rozwojowi. Oddana do rąk czytelnika niniejsza publikacja pod tytułem IMP3rove: Europejski projekt o trwałym oddziaływaniu 50 Historii Sukcesu Związanych z Zarządzaniem Innowacjami stanowi dla sektora MŚP możliwość poznania różnych podejść do zarządzania innowacjami. W oparciu o liczne przykłady zawarte w opracowaniu wskazuje obszary zarządzania innowacjami, w których można wygenerować dodatkowe profity dla przedsiębiorstwa. Zaprezentowane w pracy treści stanowią z jednej strony niezwykle interesujące źródło wiedzy o innowacjach, czynnikach i procesie ich tworzenia, z drugiej zaś źródło inspiracji do ich wykorzystywania przez polskich przedsiębiorców z sektora MŚP. W strukturę opracowania wpisuje się metodyka IMP3rove jako bardzo elastyczne podejście o trwałym oddziaływaniu, które stymuluje efektywne zarządzanie innowacjami w przedsiebiorstwach. Do najistotniejszych elementów metody należą: kluczowa wiedza i umiejętności potrzebne przedsiębiorstwom, mapa ośrodków szkoleniowych oraz badawczych zdolnych pokonywać luki w wiedzy i umiejętnościach, bariery dla transferu oraz prawo własności intelektualnej. A także największa benchmarkingowa baza danych z zakresu zarządzania innowacjami w sektorze MŚP. Opracowane studia przypadków ilustrują w jaki sposób wybrane przedsiębiorstwa z sektora MŚP skorzystały na projekcie IMP 3 rove oraz jak udało im się wykorzystać potencjał zarządzania innowacjami dla rozwoju przedsiębiorstwa. Ich uzupełnieniem są przykłady pokazujące przydatność IMP3rove dla doradców, jednostek pośredniczących, uczestników rynku finansowego, decydentów a także środowiska akademickiego. Strategia innowacji identyfikuje najbardziej obiecujące obszary, w których przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą osiągnąć ponadprzeciętny wzrost zysków, możliwy do realizacji: bądź to za pomocą nowych produktów lub usług; bądź w oparciu o istniejące już produkty lub usługi oferowane na nowych rynkach zbytu; bądź za sprawą nowych lub ulepszonych procesów czy modeli biznesowych. Metodyka IMP 3 rove z pewnością może stanowić skuteczne narzędzie usprawniające zarządzanie innowacjami w sektorze MŚP, dające solidne podstawy dla rozwoju standardu wspólnego języka i sieci społeczności przyczyniając się do upowszechnienia najnowszych metod zarządzania innowacjami w sektorze MŚP. Prof. zw. dr hab. Bogdan Nogalski * * Uniwersytet Gdański 5

7

8 Spis treści Wstęp Streszczenie IMP³rove prawdziwie europejskie i elastyczne podejście o trwałym oddziaływaniu, stymulujące efektywne zarządzanie innowacjami w Europie Kluczowe elementy metody IMP3rove oraz kluczowe wartości oferowane różnym grupom interesariuszy Powiązanie zarządzania innowacjami z trwałym i rentownym wzrostem w oparciu o metodologie A.T. Kearney House of Innovation Proces IMP3rove i platforma IMP3rove Kluczowe wartości oferowane przez IMP3rove Zasięg IMP3rove w Europie i poza nią Kręgosłup IMP3rove największa benchmarkingowa baza danych z zakresu zarządzania innowacjami w MŚP IMP3rove jako rozległa sieć stowarzyszonych ekspertów IMP3rove poza granicami Europy Oddziaływanie IMP3rove i korzyści dla głównych interesariuszy związane z indywidualizacją oferty IMP3rove jako narzędzie skutecznie usprawniające zarządzanie innowacjami w MŚP Liczne przesłanki przemawiające za stosowaniem metody IMP3rove w MŚP Pozytywny wpływ metody IMP3rove na ofertę usługową doradców oraz rozwój trwałych relacji biznesowych Dostosowanie IMP3rove do potrzeb użytkowników, budowanie kompetencji oraz włączenie narzędzia do oferty Ekspertów IMP3rove IMP3rove dla podmiotów działających w sferze finansowej uzupełnienie istniejących narzędzi finansowych IMP3rove dla jednostek pośredniczących oraz środowisk akademickich stosowanie IMP3rove dla celów edukacyjnych Znaczenie IMP3rove dla decydentów wspieranie i wzrost znaczenia kształtowania polityk z zakresu innowacyjności Historia IMP³rove od Projektu do Realizacji Wizji prawdziwie Europejskiego Narzędzia Powstanie IMP3rove Opracowanie metody IMP3rove Testowanie metody IMP3rove Upowszechnianie metody IMP3rove IMP3rove jako europejski standard pilotażowy Kluczowe wnioski z testu w terenie jako pierwszy dowód na skuteczność metody IMP 3 rove Testowanie tworzenia wartości Testowanie na Prawdziwie Europejską Skalę Usprawnienia wprowadzane podczas testu w terenie

9 4 Spojrzenie w przyszłość IMP³rove dla trwałej konkurencyjności w Europie Sugestie dla Dalszego Rozwoju Usług Wspierających Innowacje Dalsze usprawnianie IMP3rove, aby sprostać zmieniającemu się popytowi na rynku Usprawnienia techniczne platformy, narzędzi i powiązanych usług, zwiększające przyjazność dla użytkownika, modularyzację, interaktywność i elastyczność Tworzenie Społeczności i Budowanie Silnego Zaangażowania Sieci Partnerów IMP3rove w Europie Utworzenie Europejskiej Akademii Zarządzania Innowacjami Dalszy Rozwój Bazy Danych IMP3rove oraz Utrzymanie jej jako Największej i Najnowocześniejszej Bazy Danych Dotyczących Zarządzania Innowacjami Zdobywanie Informacji dotyczących Czynników Sprzyjających oraz Barier dla Zarządzania Innowacjami jako klucz do osiągnięcia zysku Aktywne Wsparcie Budowania Społeczności i Wymiany Najlepszych Praktyk z Dziedziny Wspierania Wydajności Zarządzania Innowacjami Stworzenie Modelu Biznesowego, który zapewni Trwałość Metody IMP3rove Zaproszenie do Wykorzystania Metody IMP3rove Szanse dla decydentów Szanse dla jednostek i konsultantów oferujących wsparcie w zakresie zarządzania innowacjami Szanse dla instytucji fnansowych Szanse dla MŚP Załącznik I: 50 przykładów potwierdzających oddziaływanie IMP³rove Przykłady MŚP Lista MŚP MŚP: 5M; Czechy wykorzystanie usług konsultingowych IMP3rove celem wzmocnienia kanałów komunikacji dla innowacji i cyklu życia projektów innowacyjnych MŚP: Addico J. Górska i E. Szumlak Sp. j., Polska Lepsza pozycja rynkowa oraz sprawniejsze zarządzanie innowacjami MŚP: AEA s.r.l., Włochy od spadku sprzedaży do wzrostu na rynkach międzynarodowych MŚP: Alpha Omega Computers, Wielka Brytania zwiększenie rentowności MŚP: AST projekt sp. z o.o., Polska zdobycie klientów i partnerów MŚP: ATIS, Francja sukces w rozwoju przemysłowym i handlowym MŚP: AUDACIO, Czechy ekspansja oparta na czynnikach umożliwiających innowacje MŚP: AUTOMATIZACIONES SIMAC, S.L., Hiszpania opracowywanie autorskich produktów dla zapewnienia rentownego wzrostu MŚP: AWEMA, Wielka Brytania firma prężnie działająca w trzecim sektorze MŚP: Beantech, Włochy dostęp do nowych rynków dzięki silnej kulturze innowacji MŚP: Brockhaus Software & Consulting AG, Niemcy sytuacja wygrany-wygrany-wygrany MŚP: COLLECT CONSULTING sp. z o. o., Polska regionalna ekspansja w oparciu o ofertę usług doradztwa z zakresu zarządzania innowacjami MŚP: COMPONOSOLLERTIA, S.A.L, lub A.I.T. (Aplicaciones Industriales Técnicas), Hiszpania Przyśpieszanie innowacji MŚP: Doradztwo Biznesowe KOBO Konsultant, Polska przykład udanych usprawnień w dziedzinie zwiększenia zdolności klientów do zarządzania innowacją MŚP: FLUIDON, Niemcy definicja modelu zarządzania dla platformy współpracy MŚP: FORM, Czechy wzmacnianie kanałów komunikacji dla innowacji oraz cyklu projektów innowacyjnych przy pomocy IMP3rove MŚP: IAN Mosey, Wielka Brytania ekspansja na rynku zaopatrzenia rolniczego MŚP: IMS, Wielka Brytania rozwijające się rynki Europy wschodniej

10 MŚP: Inf.Tel. s.r.l., Włochy stymulowanie innowacyjnej restrukturyzacji w sektorze ICT MŚP: Ionic, Wielka Brytania udany proces deinwestycyjny MŚP: KOVOKON Popovice, Czechy usprawnianie kanałów komunikacji dla lepszego zarządzania innowacyjnością MŚP: Light Technologies, Francja generowanie wzrostu w ramach strategicznego partnerstwa MŚP: MECALBE, S.A., Hiszpania rozwój efektywnych zasobów w obrzarze B+R+I dla rentownego wzrostu MŚP: Medforum, Polska zwiększenie poziomu kultury innowacyjnej i organizacji innowacji MŚP: NOVELTIS, Francja stabilizowanie firm w sektorach niszowych MŚP: ORKIS, Francja opracowanie odpowiedniego podejścia marketingowego MŚP: Perficable, Hiszpania wzrost poprzez zwiększanie satysfakcji klientów MŚP: Pilana Tools Wood Saws, Czechy lepsze zarządzanie pomysłami oraz relacje partnerskie sprzyjające długofalowym innowacjom MŚP: Promoscience, Włochy szansa dla małej firmy, aby zaistnieć w sieci europejskiej skali MŚP: SBC, Francja sposoby na przetrwanie kryzysu ekonomicznego MŚP: Spacebel, Francja zmienianie modelu biznesowego, aby sprostać przyszłym wyzwaniom rynkowym MŚP: SPM Engineering, Włochy definiowanie pozycji na światowym rynku MŚP: STUDIO DR. CAGNIN, Włochy w poszukiwaniu doskonałości poprzez skrócenie czynnika Time-to-Profit MŚP: Tam Telesante, Francja tworzenie nowych jednostek biznesowych MŚP: Transenergie, Francja zaangażowanie w europejski projekt o wysokim znaczeniu międzynarodowym MŚP: Valco Melton, S.L. (wcześniej: Melton, S.L.), Hiszpania analiza w ramach IMP3rove jako wskazanie dla planowanej fuzji Przykłady podane przez konsultantów zarządzania innowacjami, jednostki pośredniczące, decydentów oraz instytucji fnansowych Lista Konsultantów ds. zarządzania innowacjami, Pośredników, Instytucji finansowych oraz Decydentów Pośrednik: Park Naukowy AREA, Włochy doskonalenie usług wsparcia Doradztwo w zakresie zarządzania innowacjami: Borenius & Co, Finlandia rozszerzanie działalności o usługi doradcze związane z zarządzaniem innowacjami Pośrednik: CAMPUS 02, Austria rozwój kompetencji w zakresie wdrażania oraz strategii innowacji poprzez IMP3rove Pośrednik: Continua Unternehmensentwicklung AG, Niemcy lepsza oferta wsparcia finansowego małych i średnich przedsiębiorstw Uczestnik rynku finansowego: Corporate Finance (CFP), Niemcy podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych Doradztwo w zakresie zarządzania innowacjami. Five I s Innovation Consulting warsztaty IMP3rove demonstrujące znaczenie zarządzania innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach Jednostka pośrednicząca: Agencja Rozwoju Technologii Informacyjnej ITIDA, Egipt przyjmowanie międzynarodowych standardów w zakresie wspierania zarządzania innowacjami Jednostka pośrednicząca: InnovationsTransfer Zentralschweiz ITZ, Szwajcaria wykorzystywanie IMP3rove przez organizacje zajmujące się transferem wiedzy Doradztwo w zakresie zarządzania innowacjami: Kajanus Konsulting, Finlandia wzmocnienie kompetencji zarządzania innowacjami poprzez metodę IMP3rove

11 Jednostka pośrednicząca: KIMbcn (Knowledge Innovation Market Barcelona), Hiszpania oferta lepszego dopasowania usług i działań usprawniających i dla klientów Jednostka pośrednicząca: OSEO, Francja zwiększanie efektywności systemu bonów na innowacje Jednostka pośrednicząca: Savonia University of Applied Sciences (Uniwersytet Nauk Stosowanych w Savonii), Finlandia opracowywanie nowych modeli usług dla biznesu oraz sektora publicznego Decydenci: polityka względem przedsiębiorstw oraz innowacyjny projekt w Serbii Doradztwo w zakresie zarządzania innowacjami: UNATRANTEC, Francja dzielenie się metodologią wewnątrz sieci Lista autorów Sieć IMP3rove Aneks II Lista rysunków Lista skrótów

12 Wstęp Projekt IMP3rove na różne sposoby udowodnił swoje znaczenie i wpływ, zarówno w Europie, jak i poza nią. Początki jego sukcesu sięgają roku 2006, w którym Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu) zainicjowała projekt ukierunkowany na rozwój i testowanie usług skuteczniej wspierających zarządzanie innowacjami w MŚP. Interpretacja IMP3rove przez Konsorcjum realizujące projekt to Trwałe zwiększanie efektywności zarządzania innowacjami (z angielskiego IMProving Innovation Management Performance with sustainable IMPact ), co odzwierciedla misję projektu oraz wyjaśnia jego źródłosłów. Najlepszym sposobem wykazania potencjału do realizacji tych ambitnych aspiracji, było uwypuklenie wymiernych efektów, jakie w różnych warunkach przyniosło wykorzystanie narzędzi projektu IMP3rove. Opracowano studia przypadków ilustrujących, w jaki sposób wybrane MŚP skorzystały na projekcie oraz jak udało im się wykorzystać potencjał zarządzania innowacjami dla rentownego wzrostu. Ich uzupełnieniem są przykłady pokazujące przydatność IMP3rove dla doradców, jednostek pośredniczących, instytucji finansowych, decydentów oraz środowiska akademickiego. Sukces, jaki w ostatnich latach osiągnął IMP3rove, jest efektem pracy wielu osób w Europie i poza nią. Wysiłkiem członków konsorcjum IMP3rove narzędzia projektu przetestowano w ponad 1500 MŚP z obszaru całej Europy. Wiele firm i organizacji, nie tylko europejskich, zdecydowało się stosować rozwiązania IMP3rove już w początkowej fazie realizacji projektu. Wiele przystąpiło też do sieci IMP3rove. Dobre podstawy dla rozwoju silnej sieci zarządzania innowacjami dało też przeszkolenie ponad 400 Ekspertów IMP3rove. Dzięki wsparciu i współpracy z ich strony, mieliśmy okazję dowiedzieć się wiele o pojawiających się wśród firm potrzebach oraz stale rozszerzać sieć i zasięg IMP3rove. Z biegiem czasu metodologię IMP3rove zaczęto stosować również w krajach Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu oraz Azji. Sytuacja ta dowodzi, że poprzez uruchomienie projektu IMP3rove Komisja Europejska skutecznie wzmacnia wiodącą pozycję Europy we wspieraniu zarządzania innowacjami w firmach. Swój wkład w sukces IMP3rove wniosło wiele wybitnych organizacji, które umożliwiły bezpośrednią obserwację procesu wdrażania IMP3rove oraz wpływu tej metody na ich zdolność do zarządzania innowacjami w sposób wspierający trwały wzrost. Praktycy, decydenci, środowisko akademickie oraz dziennikarze wszyscy przyczynili się do testowania oraz upowszechnienia IMP3rove. Jesteśmy im wdzięczni za zaufanie, jakim nas obdarzyli i za to, że zechcieli podzielić się z nami swoją wiedzą i najlepszymi praktykami. Bez ich wsparcia nie osiągnęlibyśmy tego wszystkiego, co pozwoliło nam udowodnić skuteczność IMP3rove. Na końcu raportu zamieszczamy ich listę jako formę podziękowania za czas i wkład włożony w realizację projektu. Mamy nadzieję, że również w przyszłości umocni ona ich pozycję jako najlepszych promotorów IMP3rove. Bardzo trudno wymienić wszystkie osoby, które pomogły zamienić ten projekt w wizję wyjątkowego europejskiego podejścia do usług wspierających zarządzanie innowacjami; niemniej jednak bezpośrednie wsparcie i zaangażowanie szeregu organizacji oraz osób zasługuje na szczególną uwagę. Działający w strukturach Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu) zespół, zwłaszcza Reinhard Büscher, Sven Schade oraz jego poprzednicy Marija Popovic oraz Elke van Tenedloo wspierali projekt na wielu polach, w tym kreatywnymi pomysłami oraz niebiurokratycznym podejściem do pokonywania przeszkód. 11

13 12 Duży udział w powstaniu materiału do weryfikacji koncepcji IMP3rove mieli niektórzy krajowi koordynatorzy: Francisco de Aristegui z A.I. Zabala (Hiszpania), Janne Lehenkari, Advansis (Finlandia), Diassina Di Maggio i Christin Pfeiffer z APRE Agencji Promowania Badań Europejskich (Agency for the promotion of European Research Włochy), Libor Friedel z Bata University Zlin i David Hanus z ProFill (Czechy), Sylwia Kosińska z Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym (Polska), Carl James z TECC (Wielka Brytania), Serge Galant oraz jego zespół z Technofi (Francja). Nasze podziękowania dla członków sieci ekspertów IMP3rove kierujemy zwłaszcza do: Nicoli Farronato, (Włochy), Farshada Feyzi, (Niemcy), Ralfa Koppa, Sozialforschungsstelle Dortmund (Niemcy), Sally Metwally, IDITA (Egipt), Marco Santoro, R.Q. s.r.l. Research Qualification (Włochy), Michaela Terlera, Studiengang Innovationsmanagement, Forschung und Lehre, CAMPUS 02, Fachhochschule der Wirtschaft GmbH, Graz (Austria), Andreasa Thümmlera, Corporate Finance Partners GmbH (Niemcy); Ginevry Tonini, eksperta w zakresie zarządzania innowacjami w Biurze Koordynacji Badań AREA, oraz Any Villacampa, KIMbcn (Hiszpania). Sukcesu IMP3rove nie byłoby również bez nieprzerwanego, skutecznego wsparcia ze strony zespołu, który dostarcza oprogramowanie i administruje platformą projektu. Specjalne podziękowania kierujemy do Dirka Röhrborn i jego zespołu w Communardo (Niemcy). Jesteśmy wdzięczni również naszym kolegom w A.T. Kearney i Fraunhofer-IAO, którzy na wiele sposobów wspierali IMP3rove. Szczególne podziękowania kierujemy do następujących osób: Marca Berenbecka, A.T. Kearney, Hansa-Jörga Bullingera, Fraunhofer-Gesellschaft, Dary Christopher, Stefanie Johnen, Andreasa Lindenera, wszystkich z A.T. Kearney, Theodora Malcotsisa, Fraunhofer-IAO, Franka Moczala i Cosimy Muenz (oboje z A.T. Kearney), Thorstena Rogowski, Fraunhofer-IAO, Larissy Scheiffele, Fraunhofer-IAO, Stephana Scherera, Franka Schroedera, (obaj z A.T. Kearney), Dietera Spatha, Fraunhofer-IAO, Andreasa Thomé a (A.T. Kearney), Joachima Warschata, Fraunhofer-IAO, i Jörga Weinmanna i jego zespołu (A.T. Kearney). Grudzień 2009 Kai Engel Eva Diedrichs Sabine Brunswicker

14 1 Streszczenie Rację okazali się mieć ci, którzy wierzyli w IMP3rove ci zaś, którzy myśleli inaczej, muszą zmienić swoje zdanie to stwierdzenie jest aktualne zarówno w odniesieniu do projektu, jak i metody IMP3rove. Projekt IMP3rove przyniósł rezultaty, do których osiągnięcia zobowiązano się w 2005 roku przy podpisywaniu umowy na jego realizację. W ramach projektu dokonano ewaluacji najnowszych z dostępnych wówczas metod i narzędzi oceny zarządzania innowacjami. Rozwinięto innowacyjne podejście do usług wspierających zarządzanie innowacjami w MŚP, które zapewniło wsparcie wykraczające ponad istniejące wcześniej narzędzia i metody. Projektem objęto MŚP, jednostki pośredniczące, doradców, instytucji finansowych i decydentów zarówno w regionach i krajach członkowskich UE, uznanych za docelowe rynki projektu, jak i poza nimi. Stworzono szeroką międzynarodową sieć ekspertów IMP3rove, a wypracowane w ramach projektu podejście postrzegane jest przez profesjonalistów jako nowa filozofia zarządzania innowacjami. IMP3rove przyniósł głównym interesariuszom MŚP, jednostkom pośredniczącym, doradcom, instytucjom finansowym, decydentom oraz środowisku akademickiemu wiele korzyści i wartościowych rozwiązań. MŚP poznały mocne i słabe strony ich dotychczasowego podejścia do zarządzania innowacjami. W oparciu o projektową bazę międzynarodowych benchmarków IMP3rove wskazuje obszary zarządzania innowacjami, w których możliwe jest generowanie większych zysków i trwałego wzrostu. Raporty benchmarkingowe IMP3rove to dobry punkt wyjścia dla optymalnej alokacji działań służących poprawie efektywności zarządzania innowacjami w MŚP. IMP3rove, w tym zorganizowane w ramach projektu warsztaty służące zebraniu usystematyzowanej informacji zwrotnej, dają MŚP profesjonalne wsparcie potrzebne, by zdefiniować i wdrożyć działania, które efektywnie zwiększą ich konkurencyjność. System zapewniania jakości IMP3rove przypomina MŚP o konieczności poddawania się systematycznej weryfikacji w kontekście efektywności zarządzania innowacjami. Dzięki takiemu podejściu przedstawiciele MŚP mogli odnotować wzrost efektywności procesów zarządzania innowacjami, jak również poprawę związanych z nimi umiejętności zarządzania. Szerokie oddziaływanie projektu obejmuje zarówno identyfikację ukrytych barier dla realizacji planów działania na rzecz wzrostu konkurencyjności MŚP, jak i wymierne rezultaty wprowadzanych innowacji. Wszystko to przyczynia się do wzrostu przychodów i zatrudnienia, lepszego dostępu do rynków międzynarodowych, wdrażania nowych technologii, wprowadzania na rynek nowych produktów i usług oraz łatwiejszego dostępu do kapitału na realizację innowacyjnych projektów. Jednostkom pośredniczącym i doradcom IMP3rove oferuje kompleksowe narzędzia pozwalające lepiej zarządzać innowacjami w MŚP. Zorientowanie raczej na wszystkie aspekty zarządzania innowacjami niż wyłącznie na produkt czy technologię postrzegane jest jako szczególna wartość projektu. Podobnie dostęp do największej i najnowocześniejszej benchmarkingowej bazy danych stanowi ważny zasób dla doradców i jednostek pośredniczących. Europejski wymiar IMP3rove daje solidne podstawy dla rozwoju wspólnego standardu, wspólnego języka, sieci i społeczności ekspertów, a w ostatecznym rozrachunku: lepszych usług wsparcia dla MŚP w całej Europie. Dzięki wykorzystaniu metodologii IMP3rove przez jednostki pośredniczące oraz doradców projekt przyczynia się do upowszechniania najnowszych metod zarządzania innowacjami w MŚP, wspierających wzrost i generowanie większych zysków. IMP3rove wspiera 13

15 14 procesy na poziomie benchmarkigu oraz doradztwa, prowadząc tym samym do doskonalenia zarządzania innowacjami w MŚP. Łatwy dostęp do platformy IMP3rove umożliwia jednostkom pośredniczącym sprawne wykorzystanie jego metodologii i narzędzi w prowadzonej działalności, w tym realizowanych przez nie programach. Pośrednicy wspierający MŚP w zarządzaniu innowacjami postrzegają projekt jako unikatowe uzupełnienie dla oferowanych przez nich usług i narzędzi. Ci, którzy rozwinęli swoje własne narzędzia oceny, skupiają się na rynku rodzimym, podczas gdy IMP3rove oferuje wsparcie przy realizacji działań o międzynarodowym kontekście. Tym pośrednikom, którzy skupiają się na wsparciu w zakresie transferu technologii, praw własności intelektualnej, czy projektowania, IMP3rove pozwala rozwijać szeroką ofertę usług uzupełniających. IMP3rove przynosi wymierne korzyści również instytucjom finansowym, którzy mogą nie tylko zredukować ryzyko związane z inwestowaniem w daną firmę, ale również skuteczniej i efektywniej zarządzać swoim portfolio inwestycyjnym. IMP3rove pomaga inwestorom ocenić potencjał MŚP w zakresie zarządzania, w tym zwłaszcza do generowania przyszłych zysków. Projekt pozwala także na bardziej optymalny i zarazem bardziej przejrzysty dobór firm do portfela. Decydenci czerpią z potencjału i korzyści oferowanych przez IMP3rove na wiele sposobów: Mogą bezzwłocznie wykorzystać prawdziwie europejską ofertę projektu we wdrażanych przez siebie programach wsparcia. Zyskują okazję, aby zdobyć wiedzę na temat europejskiej specyfiki zarządzania innowacjami przez MŚP w poszczególnych regionach, krajach czy sektorach, a tym samym lepiej zrozumieć czynniki hamujące oraz stymulujące te procesy. Jednocześnie mogą korzystać z potencjału IMP3rove dla: upowszechniania zarządzania innowacjami w MŚP (w tym skutecznie wykorzystywać do tego celu sieć ekspercką IMP3rove); wspierania MŚP oraz podnoszenia kompetencji regionalnych jednostek oferujących usługi wsparcia dla biznesu. Dzięki IMP3rove decydenci mogą zrozumieć, co jest niezbędne dla pokonywania niepowodzeń rynkowych i barier o charakterze systemowym. Testowanie i rozpowszechnianie IMP3rove uwidoczniło też potrzebę poprawy skuteczności usług wspierających zarządzanie innowacjami w wielu regionach Europy oraz wskazało na potencjał do zwiększenia roli funduszy publicznych w poprawie jakości zarządzania innowacyjnością MŚP. Skuteczność IMP3rove została wykazana na przestrzeni ostatnich czterech lat, kiedy projekt był rozwijany i testowany. Projekt unaocznił znaczenie, jakie w zarządzaniu innowacjami w europejskich MŚP odgrywa jakość oferowanych w tym obszarze usług wsparcia. Potwierdzeniem tego są między innymi liczne studia przypadków, jakie zaprezentowano w niniejszym raporcie. Poszczególne przykłady uzupełnione są krótkimi opisami ilustrującymi korzyści z zastosowania narzędzi IMP3rove; sposoby dochodzenia do poszczególnych rozwiązań; jak również europejski wymiar projektu. Zaprezentowano także mechanizmy doskonalenia opracowanych narzędzi, gwarantujące utrzymanie ich wiodącej pozycji na rynku. Innowacja jest niekończącym się procesem, umożliwiającym rozwój przedsiębiorstwa a zarządzanie innowacją jest siłą napędową tego procesu. To zdanie odnosi się zarówno do metody IMP3rove, jak i firm, które ją z powodzeniem stosują.

16 2 IMP³rove prawdziwie europejskie i elastyczne podejście o trwałym oddziaływaniu, stymulujące efektywne zarządzanie innowacjami w Europie Projekt IMP3rove został zainicjowany w 2006 roku przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, z myślą o rozwoju i przetestowaniu usług, które skuteczniej wspierałyby zarządzanie innowacjami. Projekt miał na celu zwiększenie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, poprzez wykorzystanie skutecznych technik zarządzania innowacjami, w tym większą dostępność i poprawę jakości usług świadczonych przez jednostki pośredniczące. Zorientowane na wspieranie zarządzania innowacjami usługi, oferowane w ramach IMP3rove, są niezwykle efektywne w przypadku MŚP, które z reguły nie mogą pozwolić sobie na korzystanie z czasochłonnych i kosztownych usług wsparcia. Usługi projektu muszą cechować się również najwyższym poziomem efektywności, aby realnie polepszyć konkurencyjność MŚP. Jednocześnie muszą one także dostarczać wymiernych korzyści jednostkom pośredniczącym i konsultantom działającym na rzecz MŚP, instytucjom finansowym, którzy dostarczają kapitał na innowacje, innowacyjnym firmom, wreszcie: decydentom. Ta ostatnia grupa interesariuszy stoi przed wyzwaniem, jakim jest tworzenie efektywnych polityk stymulujących rozwój innowacji w Europie. Oferta projektu IMP3rove dostosowana jest do różnych celów i potrzeb szerokiej gamy interesariuszy. 2.1 Kluczowe elementy metody IMP³rove oraz kluczowe wartości oferowane różnym grupom interesariuszy Holistyczne podejście reprezentowane przez IMP3rove udowodniło swoją unikatowość i uznawane jest za niezwykle nowoczesne. Dla ilustracji: eksperci spoza Europy uważają, że ma ona w tym kontekście przynajmniej trzyletnią przewagę nad Stanami Zjednoczonymi. IMP3rove zorientowany jest na wywieranie silnego pozytywnego wpływu na firmy uczestniczące w procesie doradczym we wszystkich obszarach zarządzania innowacjami. Dzięki tym cechom IMP3rove zapewnia dogłębną analizę przedsiębiorstwa, a swoim zasięgiem obejmuje szerokie spektrum sektorów przemysłowych i typów przedsiębiorstw, wiele obszarów geograficznych i grup interesariuszy. Ponadto sposób, w jaki zaprojektowano IMP3rove, stymuluje ciągłą poprawę efektywności zarządzania innowacjami. Łączy w sobie efektywność oceny dokonywanej on-line z bezpośrednim doradztwem. IMP3rove pozycjonowany jest jako wzrost poprzez zarządzanie innowacjami. 15

17 Zarządzanie innowacjami to sposób na rozwój i wzrost w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku biznesowym. Podstawą IMP3rove jest szeroko rozumiane zintegrowane zarządzanie innowacjami, zorientowane na wzrost MŚP. Zarządzanie innowacjami to zdolność do trwałego... zarządzania pomysłami dotyczącymi: nowych produktów lub usług, procesów, metod produkcji, form organizacyjnych lub elementarnych udoskonaleń modelu biznesowego oraz ich skutecznej implementacji Rys. 1: Definicja zarządzania innowacjami Źródło: IMP3rove Core Team, 2007; W tym kontekście szczególnie mocno akcentowane jest udane wdrożenie, rozumiane w środowisku biznesowym jako sukces, którego rezultatem jest trwały przychód i wzrost zysków. Wszystkie aspekty zarządzania innowacjami muszą być podporządkowane głównemu celowi, jakim jest trwałe oddziaływanie i wzrost firmy. metoda Aktorzy finansowi Pośrednicy i firmy konsultingowe Lista i ranking KZI Proces doradczy IMP³rove Benchmarking Doradztwo Kontynuacja Samoocena Online Baza danych benchmarkingowych Zarządzanie pomysłami Strategia Innowacyjności Innowacje w kulturze i organizacji firm Zarządzanie cyklem życia innowacji Rozwój produktów/ procesów Narzędzia Szkolenia Inicjowanie/ Ustawiczne udoskonalanie Studia przypadków KWE Biblioteka Decydenci MŚP Czynniki sprzyjające innowacjom np.: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Wiedzą, Zarządzanie Projektami i Programami, Kontroling i IT MŚP= Małe i Średnie Przedsiębiorstwa; KZI = Konsultanci Zarządzania Innowacjami; KWE = Kluczowe Wskaźniki Efektywności Rys 2: Przegląd metody IMP3rove Źródło: IMP3rove Core Team, 2007; Wysoce zintegrowane elementy projektu IMP3rove oraz korzyści, jakie oferuje różnym grupom interesariuszy sprawiają, że pozwala lepiej zarządzać innowacjami i zwiększyć skuteczność usług wsparcia dedykowanych MŚP. 16

18 2.1.1 Powiązanie zarządzania innowacjami z trwałym i rentownym wzrostem w oparciu o metodologie A.T. Kearney House of Innovation Argumentem silnie przemawiającym za IMP3rove jest powiązanie efektywnego zarządzania innowacjami z wynikami biznesowymi firmy, zorientowanymi na jej trwały wzrost. Wszystkie aspekty charakteryzujące podejście reprezentowane przez IMP3rove, takie jak: podstawowe zrozumienie istoty zarządzania innowacjami, kwestionariusze Ocena IMP3rove Assesment oraz Analiza Przyczyn Pierwotnych, raporty benchmarkingowe (analizy porównawcze), warsztaty doradcze, mapa drogowa dla poprawy zarządzania innowacjami, krótko- i długofalowa kontrola efektów prowadzonych działań oraz ocena oddziaływania w odniesieniu do MŚP oraz KZI (Konsultantów Zarządzania Innowacjami), łączą w sobie zarządzanie innowacjami z rentownym i trwałym wzrostem firmy. Oznacza to, że poszczególne aspekty zarządzania innowacjami są ukierunkowane, zgodnie z założeniami A.T. Kearney House of Innovation, na rentowny wzrost. Strategia innowacyjności Innowacje w kulturze i organizacji firmy Zarządzanie cyklem życia innowacji Trwały i rentowny wzrost firmy Zarządzanie pomysłami Rozwój produktów/ procesów Inicjowanie / Ustawiczne udoskonalanie Czynniki sprzyjające innowacjom np.: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Wiedzą, Zarządzanie Projektami i Programami, Kontroling i IT Rys. 3: Dom Innowacji wg A.T. Kearney Źródło: A.T. Kearney, 2006 Strategia innowacji identyfikuje najbardziej obiecujące obszary, w których MŚP mogą osiągnąć ponadprzeciętny wzrost zysków, możliwy do realizacji: bądź to za pomocą nowych produktów/usług, bądź w oparciu o istniejące już produkty/usługi oferowane na nowych rynkach zbytu, bądź za sprawą nowych lub ulepszonych procesów czy modeli biznesowych. Aby osiągnąć cel związany ze wzrostem zysków, strategia odnosząca się do innowacji musi być wspierana przez organizację i kulturę innowacji w MŚP. Przedsiębiorstwa powinny dysponować strukturami umożliwiającymi im. włączenie partnerów zewnętrznych w proces rozwoju firmy lub też sprawne zarządzanie tym procesem we własnym zakresie. Ich kultura musi być otwarta na nowe pomysły, bez względu na to, skąd pochodzą. Organizacja musi funkcjonować tak, aby strategia innowacji podążała za najbardziej obiecującymi pomysłami. Zarządzanie cyklem życia innowacji pozwala wiodącym innowatorom eliminować nieefektywne rozwiązania i ukierunkować działania firmy w taki sposób, aby maksymalnie skrócić czas, w jakim produkt/usługa 17

19 zacznie generować zyski (short time-to-profit). Z kolei przeciętne firmy skupiają się jedynie na działaniach zmierzających do skrócenia czasu potrzebnego na wprowadzenie produktu na rynek (time-to-market), zapominając o odpowiednim zarządzaniu jego cyklem życia na dalszych etapach po wprowadzeniu innowacji. Czynniki umożliwiające innowacje, jak zarządzanie wiedzą, zdolność wykorzystywania określonej technologii czy wiedza fachowa dotycząca rozwoju nowego rynku, mają również ważny wpływ na wzrost firmy, który uzyskiwany jest poprzez zarządzanie innowacjami. Muszą one być zintegrowane ze strategią innowacji MŚP, właściwie alokowane w organizacji i wykorzystywane dla efektywnego zarządzania innowacjami tak, aby w pełni wykorzystać drzemiący w innowacjach potencjał wzrostu. Te cztery wymiary zarządzania innowacją stymulują wzrost innowacyjności, poprawę wyników MŚP oraz ich rentowny wzrost Proces IMP³rove i platforma IMP³rove Zintegrowanie procesu oceny dokonywanej w trybie on-line z usługami doradczymi prowadzonymi osobiście przez konsultantów okazało się być korzystne nie tylko dla MŚP, ale i doradców oraz jednostek pośredniczących w procesie. Wszystkie fazy procesu wspierane są przez Platformę IMP3rove. Proces IMP³rove Proces benchmarkingowy Proces doradczy Kontynuacja procesów dla zwiększenia ich wpływu Ocena IMP³rove Analiza przyczyn źródłowych Informacja zwrotna od KZI/ warsztaty doradcze Pętla informacji zwrotnej (bezpośrednia ewaluacja przez KZI) Ocena długofalowego oddziaływania Proces kontrolny Ponowna ocena Oprogramowanie wspierające oraz wsparcie eksperta IMP³rove Osobiste doradztwo KZI Konsultant Zarządzania Innowacjami; NSO = Narzędzie do samooceny; MŚP = Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Rys. 4: Proces IMP3rove Źródło: IMP 3 rove Core Team, Przy wsparciu platformy IMP3rove oraz przeszkolonego konsultanta, specjalizującego się w zarządzaniu innowacjami, MŚP prowadzone są przez trzy główne fazy procesu IMP3rove: proces benchmarkingu, proces doradztwa oraz proces ponownej weryfikacji dla zwiększenia trwałości oddziaływania. Przedsiębiorstwa zainteresowane przeprowadzeniem benchmarkingu efektywności zarządzania innowacjami mogą obrać drogę pojedynczych kroków. Pierwszy krok to Ocena IMP3rove Assesment, pozwalająca na wgląd w rezultaty dotychczasowego zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie; drugi krok to Analiza Przyczyn Pierwotnych, mająca na celu wskazanie przyczyn aktualnego stanu rzeczy oraz najlepszych praktyk stosowanych przez inne firmy w celu poprawy efektywności zarządzania innowacjami. Rezultaty oceny on-line dokumentowane są w formie szczegółowych raportów. Pokazują, jak firma radziła sobie w każdym badanym aspekcie zarządzania innowacjami w porównaniu z liderami wzrostu oraz w odniesieniu do odnotowanej w bazie danych średniej.

20 Raporty te służą konsultantom przygotowującym warsztaty doradcze jako punkt wyjścia dla procesu doradztwa. Zasadniczym rezultatem warsztatu doradczego jest szczegółowa mapa drogowa wskazująca, jak poprawić efektywność zarządzania innowacjami w MŚP. Wspomniana mapa drogowa powinna jasno precyzować cele projektu oraz jego zamierzone, wymierne rezultaty. Stopień realizacji przyjętych założeń oceniany jest w toku procesu określonego jako ponowna weryfikacja. Krótkofalowe oddziaływanie oceniane jest bezpośrednio po dostarczeniu usługi, a po upływie roku weryfikowane jest oddziaływanie długofalowe. Po roku platforma IMP3rove inicjuje również kolejny proces IMP3rove, którego celem jest trwałe wpisanie dążenia do ciągłego ulepszania zarządzania innowacjami w system zarządzania przedsiębiorstwem. Integracja procesu IMP3rove z platformą projektu okazała się być dobrym rozwiązaniem, dostarczającym wielu wartościowych rozwiązań poszczególnym grupom interesariuszy K luczowe wartości oferowane przez IMP³rove Już od momentu uruchomienia fazy testowej IMP3rove wobec projektu stawiano wysokie oczekiwania odnoszące się zarówno do dużego zróżnicowania jego adresatów, jak i oferowanych korzyści. W grupie jego odbiorców znalazły się nie tylko MŚP, doradcy i jednostki pośredniczące, uczestnicy rynku finansowego i decydenci, ale i środowisko akademickie. Naturalnie korzyści oferowane przez projekt różnią się w zależności od grupy jego interesariuszy. Propozycje dla MŚP: Małe i średnie przedsiębiorstwa doceniają przede wszystkim: kwestionariusze IMP3rove stanowiące podstawę oceny IMP3rove Assesment oraz Analizy Przyczyn Pierwotnych możliwość uzyskania pomocy od akredytowanych ekspertów IMP3rove raporty benchmarkingowe IMP3rove elastyczny dobór różnych próbek benchmarkingowych (wg obszarów geograficznych, sektorów przemysłowych, rozmiaru oraz stażu przedsiębiorstw) warsztaty konsultingowe IMP3rove oraz indywidualne sesje doradcze, wytyczające kierunki działań prowadzących do usprawnień dostęp do usług oferowanych przez sieć ekspertów IMP3rove oraz usług wspierających w zakresie zarządzania innowacjami dostęp do funduszy publicznych certyfikat zarządzania innowacjami. Propozycje dla doradców oraz jednostek pośredniczących: Bezpośrednie doradztwo dla klientów oraz promocja oferowanych przez nich usług wspierających uznane zostały za dwa najmocniejsze atuty dostrzegane w metodzie IMP3rove. W zakresie bezpośredniego doradztwa IMP3rove oferuje: szkolenia z metodologii IMP3rove dopracowaną strukturę procesów integrujących usługi konsultingowe z ponowną weryfikacją firmy pewną i elastyczną metodologię opracowaną z myślą o kompleksowym podejściu do doradztwa w zakresie zarządzania innowacjami o międzynarodowym zasięgu możliwość wykorzystania bazy danych IMP3rove do przeprowadzania benchmarkingu klientów system zarządzania klientami, pozwalający ocenić postępy w ramach IMP3rove, dokonywane przez poszczególnych klientów oraz zachęcający ich do dokonania ponownej oceny w przyszłości systematyczna kontrola jakości studia przypadków (case studies) i kluczowe wskaźniki wydajności (KWW). W zakresie promocji usług wspierających IMP3rove oferuje: materiały do wykorzystania podczas organizowanych przez klienta warsztatów i szkoleń dodatkowy kanał promocyjny strona internetowa IMP3rove 19

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

Model aktywizacji rodziców samotnie wychowujących dzieci pozostających bez pracy

Model aktywizacji rodziców samotnie wychowujących dzieci pozostających bez pracy Model aktywizacji rodziców samotnie wychowujących dzieci pozostających bez pracy Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wyzwania w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Canon Essential Business Builder Program Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Essential Business Builder Program wprowadzenie Prowadzenie działalności w obszarze druku nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu Alma CG Europejski lider w zakresie # cost consultingu Agenda Kim jesteśmy Gwarancja jakości Obszary współpracy Etapy realizacji Projektu 3 Kim jesteśmy > Alma CG opracowała cost consulting - system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami reprezentuje jeden z najnowszych nurtów zarządzania zasobami ludzkimi. Jako datę początku zainteresowania zarządzaniem kompetencjami w literaturze wskazuje

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r.

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r. 2009 Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 27 maja 2009 r. Warszawa, 27 maja 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Webinarium nr 4-8 grudnia 2016 Projekt Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej jest realizowany w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Plan Komunikacji na temat projektu samooceny URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Pilawa, styczeń 2010r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie 2. Plan komunikacji uczestników wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój, Sala A001, parter. Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy!

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój, Sala A001, parter. Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy! Szanowni Państwo, zapraszamy na bezpłatne szkolenie organizowane w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców na temat roli i znaczenia procesów zakupowych w działalności firm MŚP. Zakupy w biznesie odgrywają

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O. O.

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O. O. ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O. O. EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA- WSPARCIE PROCESU INTERNACJONALIZACJI W RAMACH ENTERPRISE EUROPE NETWORK Prowadzący: Karolina Kotwica Specjalista

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wiedza, która poszerza horyzonty

Wiedza, która poszerza horyzonty BARTOSZ KORBUS Wiedza, która poszerza horyzonty Bartosz Korbus o inicjatywie Koordynator projektu systemowego PARP pt. Partnerstwo publiczno-prywatne po stronie Instytutu PPP oraz współprowadzący seminaria

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Raportu pt. W czym tkwi sekret liderów innowacji? - analiza benchmarkingowa

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF

Plan komunikacji w ramach projektu CAF Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik CAF 5 Plan komunikacji w ramach projektu CAF WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest określenie

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (maksymalnie 6 stron) Temat innowacyjny.

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych

Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych 2012 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI:... 2 WPROWADZENIE... 3 1. PROJEKT USPRAWNIENIA PROCEDUR KONSULTACJI SPOŁECZNYCH... 3 2. PROPONOWANY

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Erasmus Dla Młodych Przedsiębiorców, Audyt innowacji jako przykłady rozwoju oferty instytucji otoczenia biznesu poprzez wsparcie unijne

Erasmus Dla Młodych Przedsiębiorców, Audyt innowacji jako przykłady rozwoju oferty instytucji otoczenia biznesu poprzez wsparcie unijne Erasmus Dla Młodych Przedsiębiorców, Audyt innowacji jako przykłady rozwoju oferty instytucji otoczenia biznesu poprzez wsparcie unijne Piotr Nędzewicz 26 października 2011 r. Działalność InQbatora Kim

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Nr 1. Sierpień 2011 PREZENTACJA BIULETYNU

Biuletyn Nr 1. Sierpień 2011 PREZENTACJA BIULETYNU Biuletyn 01 Projekt finansowany przez hiszpańską Narodową Agencję dla Europejskich Programów Edukacyjnych (OAPEE) przy wsparciu programu Unii Europejskiej Lifelong Learning Biuletyn Nr 1 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Miasta Ostrołęki

Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Miasta Ostrołęki Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Miasta Ostrołęki Ostrołęka, kwiecień 2015r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 1, Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie.3 2. Plan komunikacji uczestników wdrożenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A A) Kryteria merytoryczne ocena techniczno-ekonomiczna DZIAŁANIE 2.3A

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Analiza umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego

Raport z badania Analiza umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego Raport z badania Analiza umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego Charakterystyka regionu oraz działalność międzynarodowa firm z województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Projekty Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wspierające kreatywność, innowacyjność i współpracę przedsiębiorstw z wykorzystaniem najnowszych narzędzi IT dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy Program InterregEuropa Środkowa

Transnarodowy Program InterregEuropa Środkowa Transnarodowy Program InterregEuropa Środkowa Polityka spójności w Europie W celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii, rozwija ona i prowadzi działania służące wzmacnianiu jej spójności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Gminy w Rzgowie

Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Gminy w Rzgowie Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Gminy w Rzgowie Rzgów, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie.....2 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie.....3 2. Plan komunikacji uczestników

Bardziej szczegółowo

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Prof. ndzw. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska Przewodnicząca Kapituły Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości Gdańsk, 27.02.2015 Korzenie Pomorska Nagroda Jakości ma

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW W H2020 ORAZ RÓŻNICE WZGLĘDEM 7PR Agnieszka Kowalska Senior Project Manager Dyrektor

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki.

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Innowacje to szansa dla przedsiębiorców na realizację własnych, ambitnych marzeń i pomysłów. Na skuteczne konkurowanie na rynku. Na budowanie wzrostu

Bardziej szczegółowo

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium dotyczące wyboru klastrów kluczowych krajowych Warszawa, 5 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów

Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów Robert BARYS SMWI, 2006 Wiele pozostaje do zrobienia Innowacja nie

Bardziej szczegółowo